28. marts Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d på Odder Gymnasium. Til stede:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. marts 2012. . Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d 22.3.12 på Odder Gymnasium. Til stede:"

Transkript

1 28. marts Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d på Odder Gymnasium Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Keld Rask (KR), Tove Thomassen (TT), Susanne Th. Jensen (SJ), Mathias Egholm (ME), Annie Bjørnsig 2i (AB); Jesper Vedel (JV) 2a. Afbud fra: *Steffen Svendsen (SS), Karsten Geertsen (KG), Elvin Hansen (EH) og Hanne Gammelgaard (HG), *SS har fået nyt job og udtræder derfor fra bestyrelsen. VIA udpeger nyt medlem. 1. Referat fra mødet d.23/01, godkendt (bilag 1) 2. Årsrapport og revisionsprotokollat. (bilag 2 + 3) Årsrapport Statsautoriseret revisor, Erling Hansen fra Deloitte, gennemgik årsrapporten og erklærede rektors årsberetning for fyldig og dækkende samt fremhævede at regnskab og økonomi er i fineste orden. Skolen er veldrevet og skolens negative egenkapital, som den var født med ved overgang til selveje især p.g.a. feriepengeforpligtelsen, går nu i nul. Der var et driftsoverskud før rente på 2.8 mio.kr og et resultat på 1,8 mio.kr begge tal er rekord for skolen. Likviditeten er positiv, overskudsgraden er 4,6 mio.kr, men der er stadig en meget lille negativ egenkapital. På sigt må soliditetsgraden gerne vokse en smule. Der er anvendt 33,7 eller 38,6 (inkl. ferie) årsværk til at løfte undervisningsopgaven og aktiviteterne er gennemført med 1,5 person mindre end sidste år. Gennemførelsesprocenten for elever på Odder Gymnasium er 87,5 % i absolutte tal og ifølge MBU beregninger 91 %, hvori antal elever der går til andre gymnasiale uddannelser, er indregnet. På bygningerne er der anvendt afskrivninger baseret på forventet brugstid på 50 år for bygninger, 10 år for bygningsinstallationer mv. og 3-15 år for udstyr og inventar og der er anvendt en scrapværdi på 50 % for bygningerne. For inventar m.v. har skolen valgt bunkningsprincippet, idet det vurderes at være mest hensigtsmæssigt for en institution, som den skolen repræsenterer.

2 Årsrapporten får fra revisor påtegningen god, dvs. den bedst mulige. ME: Kommer kontrakter med fx udbud af rengøring i udbud igen? Revisor: Det kommer an på hvor stor posten er. MBU kræver at vi anvender et sparsommelighedsprincip. Det er skolen, der afgør om man skal tage et billigere tilbud end de eksisterende, hvis der er gode grunde kan skolen i princippet godt vælge et bedre og dyrere tilbud. HZ: Resultatet skal ses i lyset af skolens negative egenkapital, samt forventningen om at der forestår besparelsesrunder forude. Skolen er derfor nødt til at have en vis modstandskraft og overskuddet er jo kun en lille procentdel af omsætningen. HK: Når årsværkene falder stiger overskuddet, er det så ikke elevernes undervisning, der har betalt? Revisor: Til sammenligning er det kun Horsens, der bruger lidt mere til undervisning end Odder Gymnasium, så overskuddet for Odder Gymnasium er genereret ved at skære på andre udgifter. HZ: På sigt bliver skolen dyrere at drive fordi vi har i dag har 7 billige 1.g-klasser, som i 3.g bliver dyrere på grund af valgfagsstrukturen. Det skal vi spare op til ME: Det er hensigtsmæssigt at pengene bruges til undervisning hvor stort et overskud skal vi overhovedet akkumulere? Det kan også være politisk ugunstig tænkning, idet gymnasierne ikke er sat i verden for at tjene penge derved kan vi blive et spareobjekt. Revisor: Bare en nedgang på 10 elever betyder 900 t.kr, som vil gøre skolens drift sårbar. HZ: Det er ikke meningen at skolen skal spare en masse op, men den skal have en passende polstring. Revisionsprotokollat Revisor: Bogholderi og regnskab er i meget fin orden og har kunnet danne grundlag for årsrapporten. God skik er overholdt i forholdt til forvaltningsrevisionens fire hovedområder, produktivitet, effektivitet, økonomistyring og sparsommelighed. Funktionsadskillelse er nu ændret i forhold til Danske Bank, således at der er oprettet to superbrugere, hvilket sikrer funktionsadskillelse. Ledelsen har overholdt samtlige krav til fx undervisningsmiljøvurdering, forsikring, forretningsgange mv. Revisions- og kontrolområder er alle i orden og resultatet bliver sendt til MBU efter bestyrelsens godkendelse.

3 Protokollatet får påtegningen blank, hvilket betyder, at der ikke er kritiske bemærkninger fra revisor, som bestyrelsen skal forholde sig til. BL: Til sammenligning med de andre gymnasier er Odder Gymnasium billigst på alle andre områder end undervisning. HK: Hvad skriver man under på? Revisor: Bl.a. at man er habil, og at man vurderer at rapporteringerne ser troværdige og sandsynlige ud. Årsrapporten godkendt med underskrift af bestyrelsen. 3. Meddelelser. a. Besigtigelse af byggeri foregik i starten af mødet. b. Status på elevoptag BL uddelte bilag på mødet om elevoptag. Bilaget viser at OG har 143 elever, som har søgt optag på Odder Gymnasium som deres 1. prioritering, hvilket er et fald på 23.9 %, men da sidste år var en stigning på 38,2 %, skal faldet set i lyset heraf. Typisk betyder en stigning et år et fald det efterfølgende, idet vi i høj grad er et spejl på, hvordan efterskolernes tal stiger og falder. Så de elever, der ikke kommer i år, må formodes at komme til næste år. Forklaringen på det store tal sidste år var måske rygterne om at priserne på efterskoleophold blev bebudet dyrere. c. Vedrørende principper for elevfordeling mellem skolerne forklarede HZ, at der er kommet en ny bekendtgørelse, som betyder at man nu skal respektere elevens 2. prioritering og dernæst bopæl. Dette kan betyde noget for elevoverførsel til Odder Gymnasium for elever, der har valgt skolen som deres 2. prioritering. BL: Det ser p.t. ud til, at der er mange elever i Århus by, så vi får sandsynligvis overført elever til en sjette klasse. d. Vedrørende personalia meddelte BL, at Jens Villiam Jensen går på pension til sommerferien.

4 4. De store skriftlige opgaver på Odder Gymnasium. Skolens orientering om, hvorledes skolen tilrettelægger de større skriftlige opgaver blev udsat, så der kunne blive bedre tid til oplæg ved Keld Rask 5. Oplæg ved Skoleinspektør, Keld Rask, Parkvejen Skole Odder Kommuneafholder i samarbejde med bl.a. Parkvejens Skole konference på Odder Parkhotel d 23.4 og d 24.5 om brugen af ipad. Der er i tilknytning til konferencen mulighed for at komme på skolebesøg og deltage i workshops. Repræsentanter fra Odder Gymnasium samt et par ipad - elever inviteres til at deltage. KR redegjorde for organisering af ipad projektet på henholdsvis lærer- og elevside. Bl.a. arbejder skolen med et delprojekt om inklusion især med fokus på drengene. Projektet er i særlig grad aktualiseret, idet MBU ønsker at der i fremtiden kun skal udskilles ca. 3 % af eleverne til specialundervisning, hvor der i dag er ca. 5 %. KR omtalte et andet delprojekt om Lead-Users, som er en slags IT-talenter i Odder Kommune. Eleverne er med til at finde ud af, hvad IKT kan i undervisningen samt afprøve ipads i undervisningen. Det kan være meget specielle elever, skoletrætte eller særligt motiverede elever, eller andre for hvem ipad en kunne motivere læring på nye måder. Apple tilbyder disse Lead-Users en særlig undervisnings- og inspirationsdag. Der er i alt 26 elever fra Parkvejens Skole og i Odder Kommune 65 i alt. Lærerne efteruddannes pædagogisk og didaktisk. I særdeleshed er erfaringsudveksling central i denne proces. Der uddannes desuden ipad - coaches, som er lærere, der kan inspirere og være med til at dygtiggøre andre lærere. KR ønsker gerne endnu flere uddannet hertil. Det er vigtigt, at projektet følges op med forskning, og Odder Kommune har henvendt sig til VIA, hvilket har haft til formål at skabe et følgeforskningsprojekt, hvor projektet følges m.h.t. læring, lærerroller og elevroller. Samarbejdet er ikke lykkedes, men nu har Odder Kommune kontakt til andre interessenter, der måske kunne være interesserede i at indgå i et følgeforskningsprojekt.

5 SJ: Evt. kunne AU, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) indgå i et sådant samarbejde. KR: Vil gerne nævne dette som en mulighed for Odder Kommune. 6. Evt. Næste møde Hans E. Zeuthen Elvin Hansen Karsten Geertsen Keld Rask Hanne Gammelgaard Steffen Svendsen Hans Kjeldsen Tove Thomassen Mathias Egholm Jesper Vedel Trine A Hansen Referent Susanne Th. Jensen

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 -

Bilag. Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen. Søren Elmholdt Bilag Afsluttende Projekt HD 1. del. Maj 2011-1 - Bilag Bilag 1 Markedsandele i revisionsbranchen Omsætning 1 Markedsandel Revisionsfirma (MDKK) (procent) Deloitte 2.288 15,45% PricewaterhouseCoopers* 1.556 10,50% KPMG 1.539 10,39% BDO 818 5,52% Ernst

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010 29. november 2010 Tilstede: Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere