Generalforsamling d. 27/11-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d. 27/11-13"

Transkript

1 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget op på generalforsamlingen eller har fuldmagter fra andre andelshavere med. Punkt 2 Valg af referent: Sandra Schieber Punkt 3 Bestyrelsens beretning I starten af året har bestyrelsen arbejdet med omlægning af banklån, som skal sikre en mere stabil økonomi i foreningen. Der har været stor udskiftning i bestyrelsen, grundet tidligere formand og næstformand er fraflyttet. Den nye og nuværende bestyrelse har fungeret siden maj. Fokuset har været at sikre en god økonomi og bestyrelsen har set på evt. mulige besparelser samt afsluttet gamle sager, såsom dobbeltbetalt gammel regning på vaskemaskine, opkrævninger fra gamle andelshavere m.m. Der forekommer mange opkald til bestyrelsen omhandlende praktiske gøremål, f.eks. skiftning af pærer, dryppende vandhane m.m., bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at sådanne henvendelser skal ske til viceværten, som så vil kontakte bestyrelsen, hvis de falder udenfor hans kompetencer. De sidste affaldsskakter har bestyrelsen besluttet at lukke, da dette vil give besparelser og viceværten derved får mulighed for at varetage andre opgaver, f.eks. fejning af fortov og rengøring af fællesarealer. Dette vil ske i løbet af foråret. Alle fremlejetilladelser skal fremover gå gennem Datea. Dette vil ikke betyde en ekstra udgift, men vil være en service fra Datea. Den enkelte andelshaver skal stadig selv stå for at udforme fremlejekontrakten. Arbejdsdagen havde godt fremmøde og alle opgaver blev løst/varetaget. Bestyrelsen har fået en del henvendelser vedrørende husorden og mangel på overholdelsen heraf. Husorden respekteres ikke og bestyrelsen opfordrer hermed at denne overholdes, både mhp. afspilning af musik, men også hvis man står udenfor i forbindelse med rygning eller andet, at dette skal det foregå dæmpet efter 22 på hverdage og kl 24 i weekenden.

2 Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser angående venteliste til køb af andelsbolig. På nuværende tidspunkt står 1½ på ventelisten til køb af andelsbolig i foreningen. Spørgsmål til punktet; Spørgsmål 1: Er det lovligt at lukke affaldsskakterne? Dette er lovligt, juridisk afdeling i Datea har set på det, der er ingen lov ift. lukning af affaldsskakter. Spørgsmål 2: Har kommunen givet tilladelse?, ifølge lejere skal der gives tilladelse herfra. Dette vil bestyrelsen undersøge nærmere. Punkt 4 Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi Første par sider i regnskabet omhandler oplysninger om foreningen. Resultatopgørelsen: Forventet underskud mindre end budgetteret. Dette skyldes salg af andelsboliger, lavere omkostninger til renovationen og vedligehold blandt andet asfaltarbejdet, foreningsudgifterne højere end forventet og finansielle omkostninger mindre end forventet grundet omlægningen af lån. Årets resultat kr. Aktiver gennemgået. Passiver gennemgået ingen spørgsmål. Passiver forbedret siden sidste år. Noter til regnskabet; anskaffelsessummen anvendes til beregning af andelskronen. Andelskronen er 1,32, denne er faldet grundet salg af lejligheder (flere til at dele) og intet overskud. Der er sket et lille afdrag på gælden, hvilket er positivt og der forventes et større afdrag til næste år. Der er ingen stigning i boligafgiften. Spørgsmål: Hvad betyder andelskronen for salg? Man skal gange anskaffelsessummen med andelskronen + evt. forbedringer = prisen for andelen. Regnskabet og andelskronen er enstemmigt godkendt. Punkt 5 Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering Bestyrelsen er ved at undersøge en evt. renovering eller udskiftning af faldstammer, hvor der evt er tale om en epoxybelægning eller helt nye faldstammer. Fladstammerne er slidte i alle opgange. Der blev lavet en tilstandsrapport i 2007, hvor det blev anbefalet at faldstammerne bør udskiftes/moderniseres. Nykredit vil blive inddraget ift. økonomi.

3 Spørgsmål: Hvad vil denne udgift få af betydning ift. boligafgiften og herunder salg af andel? Bestyrelsen vil fremadrettet undersøge, hvilken betydning det evt. vil få for boligafgiften. Men nykredit er indstillet på at de skal skiftes, og udskiftningen er med i 10-års budgettet. Bestyrelsen vil i foråret arbejdet med de forskellige muligheder for renoveringen af faldstammerne og indhentet forskellige tilbud. Bestyrelsen har fået flere henvendelser omkring radiatorer og udskiftning heraf. Bestyrelsen har valgt at prioritere faldstammerne, da disse allerede i nogle opgange er gået læk og en udskiftning er nødvendig. Punkt 6 Forslag. Ingen indkomne forslag Punkt 7 Godkendelse af budget og evt. ændring i boligafgift Ingen stigning i boligafgiften i , budgettet gennemgået, og er lavet i samarbejde med Nykredit. Budgettet hænger fint sammen og hvis budgettet overholdes vil resultatet være et lille overskud, desuden er der budgetteret med afdrag af lån. Ingen spørgsmål til budgettet. Budgettet enstemmigt godkendt. Punkt 8 Valg af bestyrelse Ingen nye stiller op til bestyrelsen, indsigelser mod Søren og Sandra nej. Nuværende bestyrelse bestående af: Dan Ravn Larsen (formand), Niels Friis Østergaard (næstformand), Søren Drescher Jensen og Sandra Schieber. Valg af 2 suppleanter: Michael Johannesen 1. suppleant, ingen stiller op til 2. suppleant Bestyrelsen består derfor af 5 medlemmer og der skal minimum være 3 bestyrelsesmedlemmer for at være beslutningsdygtige. Punkt 9 Valg af revisor Nuværende revisor: Revisorhuset. Bestyrelsen genindstiller Revisorhuset, har ikke været muligt at finde en billigere revisor.

4 Valg af administrator. Datea genopstiller, Genvalgt. Punkt 11 Evt. Spørgsmål: Lejer fremførte et problem ved sidste GF omhandlende støjende vandrør i kælderen, der ryster, når der åbnes for vandet i kælderen. Bestyrelsen noterer problemet og vil se herpå. Dørtelefonerne i nr 23 fungerer ikke, man kan ikke høre, hvem der ringer på og nogle gange ringer den ikke. Dørene kan dog låses op fra lejligheden. Bestyrelsen kigger på det. Vedligeholdelse og rengøring: Der forefindes mange cigaretskodder i gården og på fortovet, samt fællesarealerne bliver ikke rengjorte efter brug, især vaskekældrene og trapperne bliver ikke vasket. Bestyrelsen har og appellerer igen til, at folk rydder op efter sig selv og rengør ting herunder vaskemaskiner/tørretumbler efter brug. Alternativt kan der blive tale om en ekstra udgift til rengøringsfirma. Bestyrelsen vil endvidere se på udarbejdelse af en arbejdsliste til viceværten. Vaskelåse bliver ikke fjernet efter brug. Bestyrelsen opfordrer til, at man husker at fjerne sin lås og gør ellers opmærksomhed på reglerne gældende for brug af vaskekælder. Desuden vil bestyrelsen lave flere parkeringspladser til låsene, så dette ikke er en årsag til problemet. Varmeopkrævninger stor stigning i nogle lejligheder, opfordrer til at kontakte Techem. Hjemmeside: datoer lægges ud for arbejdsdag m.m. Ved salg af andel kontaktes bestyrelsen/datea. Der oplyses om der er nogen på venteliste. Andelshaver kontakter selv Triconsulent angående fraflytningsrapport (kontakt Datea for at få oplysninger om kontaktperson). Hvis parterne enes udarbejder Datea salgsrapport som bestyrelsen også skal godkende. Slutteligt vil bestyrelsen opfordre alle til at rydde op efter sig selv, vaske trappen og overholde husordenen! Hvis der opdages ting, der er i stykker/mangler at bestyrelsen kontaktes mhp. disse arbejdsopgaver.

5

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere