Danske Revisorer. Nr Årgang Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009"

Transkript

1 Danske Revisorer Nr Årgang Marts 2009

2 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej Holstebro Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej Brønderslev Landbrug Nord: Carsten Mikkelsen Præstegaardsvej Aars Jylland Midt/Nord: Kristen Stagstrup Vestergade Nørager Limfjorden: Jørgen Poulsen Frydendalsvej 7, Boks Aalborg Jylland Midt II: Kaj Jensen Markedsplads Allingåbro Jylland Syd: Ib Schjødt Jensen Ørnelundvej 13, Darum 6740 Bramming Østjylland: Kaj Erik Nielsen Vibevej Hornslet Fyn: Torben Henriksen Ådalen Ferritslev Støt dig selv Udveksel erfaring Deltag i ERFA-grupperne Vestsjælland: Ejgil Petersen Nygade Slagelse Storstrøm: Hans Jesper Løje Byskovvej Eskildstrup Roskilde: Pia Nielsen Åsvejen Kirke Hvalsø Hovedstaden: Anders Kronborg Stokkevad Nærum

3 Danske Revisorer INDHOLD nr Udgiver: FORENINGEN DANSKE REVISORER Munkehatten 32, 5220 Odense SØ Telefon Telefax Webadresse: 4 Mange nye udfordringer Af registreret revisor FDR Merete Leth, formand for FDR DANSKE REVISORER s målsætning er at bringe kortfattede, relevante faglige artikler. Synspunkter, der kommer til udtryk i DANSKE REVISORER, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller bestyrelsens standpunkt. Redaktion: Tom Karstensen, Odense (ansvarsh.) Ole Nielsen, Randers Liselotte Jensen, Kalundborg Keld Dupont, Århus DANSKE REVISORER udkommer: medio marts medio september medio juni medio december Der tages forbehold for forsinkelser i udgivelsestidspunktet. Abonnementspris: Pr. årgang kr. 125,- incl. moms og forsendelse. Løssalg kr. 35,-. Annoncepriser: 1/1 side 265x ,- 1/2 side 130x ,- 1/3 side 85x ,- 1/4 side 85x ,- Bagside 230x ,- Omslag side ,- Alle priser er excl. moms. Ovenstående er gældende for annoncer i 4 farver. Gentagelsesrabat: 4 indrykninger 10%. FINANSKRISEN på godt og ondt Af Henning Harder, Harder Capital A/S, Odense Momsmæssige faldgruber - forhold som virksomheder og deres rådgivere bør være opmærksomme på Af Susanne Johnsen, Kathrine Emanuel og Søren Engers, Ernst & Young A/S Undgå stress? Aktuelt om moms og afgifter Af momskonsulent Louise Eide Jeppesen, BDO ScanRevision Af Per Waarst, Certificeret NLP Master Coach og NLP Stresskonsulent, 123Coaching ApS Arbejdsudleje Af seniorskattekonsulent Annie Baare, BDO ScanRevision Annoncemateriale: Elektronisk. Indleveringsfrist: 4 uger før udgivelse. Tryk: Rounborgs grafiske hus 7500 Holstebro, tlf Oplag 1000 eksemplarer. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Medlem af 24 Finansielle kontrakter hvad er det og hvordan er den skattemæssige behandling Af John Rasmussen, Skatterådgiver, TimeTax A/S 28 Dækningsafgift Af skattekonsulent, cand.jur. Lone Løschenkohl, BDO ScanRevision 26 Jobklausulloven spøger igen Af advokat Dorte Thyrring og advokatfuldmægtig Mirja Kiel Knudsen, Bech-Bruun Dansk Fagpresseforening 3

4 Mange nye udfordringer Ord som finanskrise og kreditkrise er ord vi alle konstant møder i pressen og på tv ja vi kan ikke åbne en avis eller tænde for tv et uden at blive konfronteret med den aktuelle situation i Danmark som i resten af verden. Der er ingen tvivl om, at vi befinder os i en meget turbulent tid, der sætter ekstra pres på os som revisorer med mange nye udfordringer i samarbejdet med vore kunder og øvrige samarbejdspartnere. Sæsonen med mange regnskabsaflæggelser står for døren, hvilket sammen med de mange nye udfordringer som denne tid byder på, vil give ekstra pres på revisionskontorerne. Hertil kommer øgede krav til efteruddannelse, der nu for mange er blevet obligatorisk i et ikke uvæsentligt omfang. Vi skal også forholde os til mange nye love og tiltag, her på det seneste den nye lov om aktie- og anpartsselskaber nu samlet kaldet selskabsloven, bankpakke 1 og 2, Skattekommissionens forslag til ny skattereform, Regeringens og Dansk Folkepartis forårspakke og forslag om forlængede kredittider for indbetaling af skat og moms. Personligt håber jeg på en langtidsholdbar skattereform med vægt på forenkling ikke lappeløsninger, men en reform i ordets bogstaveligste forstand. Lappeløsning er hvad jeg vil kalde forlængelse af kredittider for moms og Af registreret revisor FDR Merete Leth, formand for FDR skat ikke at det ikke er kærkomment for mange virksomheder lige nu, men vi taler midlertidig udskydelse, en kort midlertidig udskydelse. Hvis situationen ikke bedres hen over de næste seks måneder kan dette blive det sidste søm i ligkisten for mange virksomheder, hvis SKAT sætter tommelskruer på og fortsætter den hårde inddrivelsespolitik de har iværksat. Er likviditeten brugt er det ikke sandsynligt, at den er til rådighed når der skal tilbagebetales og bankerne står næppe i kø for, at låne ud til skatte- og momsrestancer - hvad sker der så? Vi skal være ekstra opmærksomme på vort arbejde og på de årsrapporter vi hjælper med at udarbejde, idet mange aktiver er faldet væsentligt i værdi. Specielt ejendomme skal vi være meget forsigtige med værdiansættelsen af. Banker og kreditinstitutter vil nærlæse årsrapporterne i forbindelse med evt. forlængelse af eksisterende kreditter og ny kreditgivning og er aktiverne ikke værdiansat korrekt og er der glemt at tage forbehold for going koncern, - ja så kan vi revisorer komme i problemer. Insolvens er et ord vi i høj grad skal forholde os til. Der er rigtigt mange udfordringer for alle i denne tid også for os revisorer men vi skal tage positivt imod disse udfordringer, der byder på mangeartede opgaver, hvor vores indsats kan have stor betydning for vore kunder og samarbejdspartnere og os selv. Rigtig god arbejdslyst. Foreningen Danske Revisorer Munkehatten Odense SØ Telefon Telefax Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej Tureby Tlf Næstformand: Ejgil Petersen Nygade Slagelse Tlf Ole Nielsen Mariagervej Randers Tlf Keld Dupont Humlevej 17, 8240 Risskov Tlf Poul Thomsen Wagnersvej 156, 7500 Holstebro Tlf Arne M. Jacobsen Jens Grøns Vej Vejle Tlf Liselotte Pilegård Jensen Hareskovvej 19, 4400 Kalundborg Tlf Stående udvalg: Lovudvalg: Merete Leth, formand Ejgil Petersen Poul Thomsen Responsumudvalg/klageudvalg: Merete Leth, formand Keld Dupont Arne Jacobsen Optagelsesudvalg: Liselotte Pilegård Jensen, formand Ejgil Petersen Redaktionsudvalg: Ole Nielsen, formand Keld Dupont Liselotte Jensen Kursusudvalg Keld Dupont, formand Ole Nielsen Liselotte Jensen De stående udvalg kan supplere sig med andre medlemmer i og uden for foreningen i forbindelse med løsningen af mere specielle opgaver m.v. Foreningen har nedsat forskellige projektgrupper, der arbejder inden for områder som faglitteratur, revisors fremtidsmuligheder, edb m.v., ligesom foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg og arbejdsgrupper. 4 Danske Revisorer

5 TAL for dig selv - og kundens økonomi e-conomic er et webbaseret regnskabsprogram, som er specielt udviklet til små og mellemstore virksomheder. Systemet er meget enkelt og gør, at bogføringen bliver både nem, tidssvarende, hurtig og omkostningseffektiv. Både dig som revisor, bogholderen og kunden får samme adgang til et online program, som er både brugervenligt og driftsikkert. Læs mere på og se, hvorfor der allerede nu er mere end virksomheder og revisorer, der arbejder the e-conomic way Bestil en præsentation af vores partnermodel eller få en gratis demo i 14 dage. Kontakt os på tlf eller send en mail: Fuld webadgang Høj driftsikkerhed Stor overskuelighed Meget høj brugervenlig Komplet online backup Fremtidssikret løsning Ingen serverinstallationer Gratis hotline og mailsupport Gratis administrator uddannelse Abonnement fra kr. 149/måned Fohlmann.communication e-conomic danmark a/s Ny Østergade København K tlf

6 FINANSKRISEN på godt og ondt Min mor, som nu er hinsides, fortalte mig ofte, at min generation aldrig ville opleve en så voldsom udvikling, som hun havde oplevet. Hun voksede op i Vestjylland og havde oplevet et samfund uden biler, boliger uden rindende vand og det vigtigste arbejdsredskab i landbruget var hesten. Jeg er da i dag forstående overfor denne opfattelse, idet udviklingen for den forrige generation jo i megen høj grad har været af materiel karakter man har virkelig på ens egen krop kunnet mærke fremskridtene, samfundet blev mekaniseret, husstandene fik biler og boliger blev moderniseret eller nyopført med alt, hvad vi i dag finder ganske naturligt d.v.s. badeværelser, samtalekøkkener og andre moderne faciliteter. For denne generation må den materielle udvikling fra omkring 1930/40 og fremefter alt andet lige have virket overvældende. Om udviklingen for vor generation de seneste 25 år - har været større eller mindre end den ovenfor beskrevne skal jeg ikke her tage stilling til det er ikke sammenligneligt vi har oplevet en teknologisk udvikling, som også på væsentlige områder har ændret vor dagligdag, her tænkes ikke mindst udbredelsen af PC-ere og etablering af Internettet, som i væsentlig grad har påvirket såvel vort arbejds- som vort privatliv. Man siger, at 80% af danske husstande har en computer og adgang til Internettet, som er blevet en integreret del af hele vor tilværelse. Alt kan findes på Nettet, man kan fra hjemmet følge med på alverdens børser døgnet rundt, og nyhedsstrømmen er enorm verden er rykket ind i både hjemmene og virksomhederne. Dette har og vil fortsat afstedkomme en nedbrydning af grænserne mellem arbejds- og privatliv. Historisk set har de økonomiske strukturer i vort samfund udviklet sig fra lokale/regionale økonomier over national til international økonomi. Virksomhederne solgte således deres varer lokalt/regionalt, lokale banker finansierede dem, arbejdskraften var lokal og økonomien var i udstrakt grad begrænset til de enkelte områder. Markederne blev udvidet, først nationalt, bankerne fulgte med udviklingen og etablerede afdelinger rundt omkring i landet. Det samme skete i forbindelse med virksomhedernes stigende eksport og etableringer i udlandet - bankerne fulgte med, idet forretningsområder opstod. Med internationaliseringen fulgte også en større afhængighed af de internationale konjunkturer. Økonomisk fokuserede man typisk på udviklingen på de 3 hovedmarkeder USA Europa og Asien. I et par årtier forholdt det sig typisk sådan, at væksten over tid skiftede mellem de nævnte markeder udviklingen gik typisk ikke i samme retning på alle tre markeder samtidigt!! Gennem de seneste år er ordet Globalisering ofte blevet anvendt, og globalisering betyder i bund og grund verdensomspændende. Virksomheder etablerer sig, hvor det er mest givtigt, varer og råstoffer købes, hvor de er billigst og grundet den deraf afledte større samhandel landene imellem, stiger den internationale pengestrøm og økonomiske afhængighed. Gennem de senere år har vi eksempelvis oplevet et kraftigt prisfald på elektriske apparater, som typisk produceres i lavtlønsområder som Asien. Transportomkostningerne målt pr. enhed er reduceret kraftigt, bl.a. grundet bygningen af kæmpe containerskibe. Det er jo fantastisk, at man kan købe en DVD afspiller for 249 kr. når man ved, at råvarerne skal transporteres til produktionslandet, den skal fabrikeres, emballeres, sendes til Danmark, der skal betales moms og flere led skal tjene penge på den. Man forstår det jo næsten ikke!!!!! Et andet eksempel er Indien, som grundet billig arbejdskraft har formået at specialisere sig i udvikling af edb-programmer. Ud over en øget omsætning har globalisering skabt et økonomisk afhængighedsforhold landene imellem, givetvis større, end nogen havde forestillet sig før finanskrisen kom, hvilket bl.a. er årsagen til at krisens virkninger kom bag på mange. Man havde godt nok i 2007 hørt om sup-primelån i USA. Sup-primelån blev ydet til amerikanernes køb af fast ejendom. I forbindelse med bevillingen af disse lån lagde man mere vægt på ejendommens værdi end debitors betalingsevne. Stigende arbejdsløshed, stigende rente og dermed faldende ejendomspriser medførte imidlertid, at mange af disse lån blev nødlidende. De 2 største udbydere - Freddie Mac og Fannie Mae havde tilsammen udbudt obligationer med pant i disse for mia., hvoraf mange blev solgt til forsikringsselskaber, pensionskasser, banker og andre institutionelle investorer over hele verden. Mange europæiske finansielle virksomheder måtte imidlertid konstatere store tab på disse obligationer, hvilket de efterfølgende er blevet klandret for. Kritikken er ikke saglig begrundet, idet obligationerne af internationale bureauer var ratede godt nok efter særlige forudsætninger, men problemstillingen for investorerne på købstidspunktet var, at kapitalplaceringen var vanskelig man kunne ikke anbringe kapitalerne til et fornuftigt afkast. Angsten for den finansielle sektor blev forstærket, da den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers i september 2008 gik konkurs med en gæld på mia.kr blev skæbnesvangert for mange pengeinstitutter verden over, hvilket medførte, at der mellem pengeinstitutterne opstod mistillid hvem kan betale hvem kan ikke med det resultat, at den indbyrdes långivning blev indstillet. Alene i 2009 er 8-10 amerikanske banker ophørt med at eksistere!!! Globaliseringen har tillige medført, at virksomheder er vokset til en størrelse, som vi ikke tidligere har set, så store, at selv enkeltstater vil have problemer med at yde førstehjælp i krisesituationer. Eksempelvis Citigroup i USA. Selskabet, der i november 2008 fik tilført garantier og kapital for i alt godt 350 mia. USD, mia. kr. - har ansatte, 200 mio. kunder og er repræsenteret i 100 lande. I november måned 2008 fyrede man medarbejdere på én gang!!!!!!!! Rentepolitik Rentepolitikken i Europa og USA er væsentlig forskellig derved, at den amerikanske Centralbanks målsætning er at bevare arbejdspladser. Baggrunden herfor er, at ca. 80% af den amerikanske økonomi relaterer sig til indenlandsk forbrug. Det er derfor vigtigt, at den amerikanske privatøkonomi holdes 6

7 Af Henning Harder, Harder Capital A/S, Odense intakt, således at folk kan blive boende i deres huse samt opretholde forbruget. Derfor er man også meget opsat på at yde førstehjælp til den betrængte amerikanske bilindustri, som ultimo 2008 af Senatet fik bevilget en hjælpepakke på ca. 80 mia. kr. Skulle Chrysler, General Motors og Ford lukke, ville det betyde tab af ca. 3 mio. arbejdspladser, hvortil kommer, at ca amerikanske pensionister ville miste sundhedsforsikringen, som de 3 selskaber har forpligtet sig til at betale. Den europæiske rentepolitik er en ganske anden, idet målsætningen for den Europæiske Centralbank (ECB) alene er at begrænse inflationen. Uhensigtsmæssigheder omkring den måde systemerne er indrettet på viser sig ofte i krisetider. EU omfatter i dag 27 lande, hvoraf 16 er medlemmer af eurosamarbejdet. Selvom de enkelte lande skal leve op til de fastsatte konvergenskrav, er forskellen mellem landene vidt forskellige, hvilket gør en fælles rentepolitik problematisk. Man ser tillige, at det accepteres, at enkeltlande i perioder ikke lever op til de fastsatte konvergenskrav, og for mig at se er forskellighederne medlemslandene imellem for store til en centralt styret pengepolitik. Grundet virkningerne fra finanskrisen pressede flere lande i efteråret 2008 på for at ECB skulle nedsætte renten. ECB afventede alligevel inflationstal før beslutningen om rentenedsættelsen blev truffet, og det er vel et spørgsmål om ikke situationen taget i betragtning -renten på et tidligere tidspunkt skulle have været nedsat væsentligt. Det er vel alt andet lige vigtigere at komme helskindet igennem den igangværende kri- se bevare beskæftigelsen end at fokusere på, hvorvidt inflationstallene ligger på 1,9% eller 2,2%!!!! Man kunne godt tænke sig, at andre også har denne situation in mente måske skulle man ændre ECBs struktur hen imod den amerikanske model det kunne der være gode grunde til!! Ser vi generelt på renten som styringsværktøj har globaliseringen medført at rentens virkemidler er blevet reduceret. Tidligere var det således, at investeringslysten i produktionsmidler kunne styres med renten en nedsættelse af renten gav en stigning i investeringerne og omvendt. Som tidligere nævnt placeres produktionen i dag der, hvor arbejdskraften er billig alternativt hvor råvarer/markeder er. Rentens virkemidler er efter min overbevisning i dag reduceret til at tiltrække kapital og dermed stabilisere valutakurser i de enkelte lande samt regulere privatforbruget. Således også i Danmark. Da man indførte variable forrentede realkreditlån udtalte den daværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, at låntagerne skulle passe på, idet Nationalbanken ikke i sin pengepolitik ville tage hensyn til de private låntagere. En meget klog udtalelse, som dog skulle blive overhalet af udviklingen, idet der ad åre blev omlagt og optaget variable forrentede lån i stor stil. Renten faldt, ejendomspriserne steg, og långivningen accelererede i stor stil til forbrug - en ren folkefest, som jeg senere skal vende tilbage til. Langt hen ad vejen gik det rigtig godt med stor aktivitet indenfor byggeri, moderniseringer og forbrug i øvrigt. Problemet var bare, at mangler likviditet. Bankerne stoppede som tidligere omtalt den indbyrdes långivning og både private og virksomheder begyndte at flytte likviditet fra pengeinstitutter med problemer. Hjælpepakker til den finansielle sektor dukkede op, og da vi hørte om den første hjælpepakke i USA på mia. kr. var vi nok mange, der reelt ikke kunne forholde os til et sådant beløb. I oktober/november blev det oplyst, at der globalt var etableret hjælpepakker for mia. kr. og det seneste tal (december 2008), der har været fremme lyder på et totalbeløb omfattende likviditet og garantier på mia. kr. Der er vel ingen der kan fatte, hvad egentlig er. Uden saglig baggrund kunne man jo spørge sig selv om, hvorvidt man kunne give hele Afrikas befolkning rindende vand for mia. jeg ved det ikke, men én eller anden form for relatering af beløbets størrelse, er der vel behov for med henblik på bare at forholde sig nogenlunde til beløbets størrelse. Opsigtsvækkende er det imidlertid, at EU kommissionen netop har oplyst, at man vurderer, at europæiske banker har giftige aktiver for i alt mia. kr., hvilket beløb svarer til det dobbelte af hele EU s BNP. Såfremt dette er rigtigt, er der flere enkeltstater, der ikke han håndtere en løsning. Tidligt i forløbet troede man, at Kina dersom man kunne overbevise dem - med en valutabeholdning i niveauet mia. kr. kunne løfte finanskrisen, men efterfølgende har man måtte erkende, at dette beløb rækker som skrædder i H. Også børserne rundt omkring i verden har selvfølgelig mærket konsekvenserne af denne krise, idet de store institutionelle inveman ikke forudså at renten rent faktisk kunne stige med deraf følgende højere ydelser, lavere forbrug og faldende ejendomspriser. I eksempelvis Tyskland og England har man altid haft variable ejendomslån. Der ved man, at såvel huslejen som ejendomspriserne varierer med renteniveauet. Volumen af variabelt forrentede lån er nu så stort, at Nationalbanken sammen med Erhvervsog økonomiminister Lene Espersen i efteråret 2008 fremkom med en pakke til pensionskasserne med henblik på at de kunne aftage nogle af obligationerne i forbindelse med fornyelsen i november og december, og Den Sociale Fond placerede 22 mia. kr. i samme forbindelse. Beslutningen var rigtig, herom hersker der ingen tvivl, men det viser tydeligt, hvor stor en indflydelse den private låntagning har fået på samfundsøkonomien. Man tør nærmest ikke tænke på konsekvenserne, såfremt fornyelsen ikke var blevet understøttet. Privatforbruget ville grundet rentestigningen været gået helt i sort!!!! Finanskrisen Finanskrisen startede i 2007, og mangt og meget blev omtalt i den forbindelse. Nervøsiteten var ikke overvældende, man vidste godt, at noget var galt og mange også jeg - troede, at vi i juli/august 2008 havde finanskrise, men vi skulle alle blive klogere. Finanskrisen tog til i styrke, og i sidste halvdel af september fik vi at mærke, hvad den såkaldte finanskrise var. Situationen er unormal derved, at verden aldrig tidligere har oplevet en verdensomspændende likviditetskrise samtlige 3 markeder Europa, USA og Asien 7

8 FINANSKRISEN p storer grundet likviditetsmangel har forsøgt at sælge såvel aktier som obligationer, hvilket har afstedkommet så alvorlige kursfald, at flere børser, især den russiske flere gange har måttet lukke for handlen. Bankernes rolle Finanskrisen rammer selvfølgelig de danske banker med indlånsunderskud hårdt. Den danske banksektor havde i 2008 et indlånsunderskud i niveauet 400 mia. kr. som løbende skal finansieres. Da likviditetskrisen er global, vanskeliggøres refinansieringen, rentetillæggene forhøjes, d.v.s. finansieringsudgiften for slutbrugeren bliver større. Nationalt set oplevede vi i efteråret 2008 et stor tilbagesalg af aktier og obligationer kronen kom under pres og Nationalbanken var nødsaget til at forhøje renten med henblik på en stabilisering. Når bankerne presses på likviditeten, vil bankkunderne blive bedt om at nedbringe eksisterende lån og kreditter, yderligere kreditgivning sættes stort set på stand by der er kun én målsætning nedbringelse, nedbringelse og atter nedbringelse. Sjovt nok påstår den finansielle sektor, at dette ikke pågår, desuagtet at erhvervslivet i stor stil påstår det modsatte man skulle da tro, at én af parterne har ret!!!!! Skulle det være rigtigt, at pengeinstitutterne gennemtvinger nedbringelser af engagementer og bevidst har stoppet nyudlån med henblik på at nedbringe egne balancer mest muligt, modarbejder de jo egentligt regeringens intentioner og målsætning omkring de ydede hjælpepakker, og det er hverken etisk eller moralsk korrekt. Den franske præsident var omkring årsskiftet mere konkret da han udtalte, at såfremt den Desuagtet denne problemstilling må det desværre konstateres, at nogle bankdirektioner ikke har stoppet salget af bankens aktier, selvom man har vidst, at banken stod på afgrundens rand som eksempel kan nævnes både Bank Trelleborg og Roskilde bank. Dette er kritisabelt, ikke mindst da bankens direktion (Roskilde Bank), der forhåbentlig var vidende om bankens økonomiske situation, skyndte sig at afhænde sine egne aktier. Etik og moral må for disse mennesker være et fremmedord. Gennem det seneste år er der i pressen omtalt en række kritisable forhold, som der her ikke skal tages stilling til, men såfremt de nævnte sager er korrekte, må det siges, at den finansielle sektor har fået et både etisk og moralsk tilbageslag. Jeg mefinansielle sektor ikke normaliserede sin udlånspolitik, ville de alle blive nationaliseret!!! Finanskrisen må dog rettelig siges ikke at være den eneste årsag til, at den danske banksektor har problemer. Journalist Niels Sandø fra Jyllandsposten har igennem over eet år arbejdet på sagen Det Store Ejendomsspil, hvor et lille antal ejendomsspekulanter indbyrdes har handlet ejendomme, finansieret med pantebreve, til helt urealistiske priser. Pantebrevene blev belånt i en række danske banker. Niels Sandø kunne på et tidligt tidspunkt se, at der i disse handler var noget rivende galt det kunne vi andre også - men bankerne fortsatte belåningen af de udstedte pantebreve, som ikke var mere værd end papiret de var skrevet på. Man ydede lån i mia.-klassen til denne gruppe aktører, desuagtet at mange faresignaler blinkede eksempelvis havde én af aktørerne ikke mindre end 16 banker og regnskaberne viste, at indtjeningen udelukkende bestod af ejendomsopskrivninger. Man købte ejendomme til et afkast på 1-2% og finansierede til en gennemsnitsrente på 8-9%, hvilket enhver dog bortset fra et antal banker - kan se er en dårlig forretning. Ejerskabet af en sådan ejendom vil kræve løbende tilførsel af likviditet. Man påregner, at der på denne lille gruppe spekulanter skal afskrives tocifrede mia.-beløb. Finanskrisen har desværre fuldstændig overskygget denne problemstilling, men givet er det, at et antal banker ville have fået problemer, uanset finanskrisen. Også bankengagementer relateret til andre brancher er dukket op i sidste halvdel af engagementer der i størrelse overstiger alt, hvad vi tidligere har hørt om. Det kunne i den forbindelse være interessant at høre, hvorledes bankernes tab fordeler sig på dårligt kreditvurderede engagementer og reelt på finanskrisen. Det må være svært for den private bankkunde at forstå størrelsen og bevillingsproceduren for de i pressen nævnte lån og kreditter. Tilsyneladende føler et stort antal private kunder også, at man i nogle situationer er rådgivet forkert. Dette kan der dog være flere årsager til, dels at mange private kunder stadig titulerer deres kontaktperson i banken som rådgiver, hvilket desværre er en total misforståelse, idet bankrådgiveren set med mine øjne er afgået ved døden for flere år siden. I dag er der tale om sælgere, hvilket den enkelte bankkunde skal være bevidst om. Det er et spørgsmål om man ikke af hensyn til den generelle opfattelse helt skulle afskaffe begrebet bankrådgiver!!! ner på denne baggrund, at man burde forbyde banker at sælge egne aktier til egne kunder. Når alt dette er sagt, skal det af hensyn til de andre i den finansielle sektor nævnes, at der stadig findes mange seriøse bestyrelser, direktioner og ansatte i sektoren, som besidder såvel etik som moral - man skal bare lede lidt længere efter dem!!!!!! Hvorfor gik det sådan Påstår nogen i dag at man kunne have forudset finanskrisen og dens styrke, omgås de sandheden letsindigt. Man kan ikke forudse det ukendte, og en global likviditetskrise har vi ikke oplevet før, så derfor, nej, den kunne ikke forudses. Grundet nervøsitet i markedet og likviditetsmangel blev den indbyrdes långivning i den finansielle sektor stoppet. Man begyndte at sælge ud af værdipapirer, som faldt kraftigt i kurs med deraf afledte tab til følge, og det skulle de private investorer også komme til at mærke. Men der var imidlertid adskillige ting der pegede på, at vi i 2007 og 2008 bevægede os fra en højkonjunktur mod en lavkonjunktur, hvilket man historisk altid gør, når nybyggeriet overstiger efterspørgslen. I 2007 var tallet for projekterede nye boliger i Odense eksempelvis ca , og mange spurgte sig selv om, hvem det nu lige var, der skulle bebo disse. Endvidere kunne der allerede på det tidspunkt spores en nedgang hos arkitekterne, som naturligvis er det første led, der bemærker en nedgang i byggeriet. Siden spredtes den lavere aktivitet som ringe i vandet til transportbranchen, detailhandelen o.s.v. 8

9 å godt og ondt Der var også andre tegn på, at den opbyggede forbrugsvolumen ikke kunne blive ved. Ejendomme blev købt til skyhøje priser efterspørgslen var af en sådan størrelse, at sagde man ikke ja til et ejendomskøb her og nu, ja, så var den solgt til anden side. Der blev gennemført moderniseringer i stor stil og til beløb, som ikke var oplevet før. Det samme gjaldt fritidshuse og ferielejligheder, som blev købt til høje priser, såvel i Danmark som i udlandet. På TV så man folk, som på en ferierejse pludselig havde besluttet at købe en lejlighed til 1,6 mio. kr. andre gjorde det samme bare i Danmark, jo der blev rigtignok forbrugt, også på andre områder, eksempelvis biler og ferierejser. Set med en gammel bankmands øjne, gik der vist inflation i nullerne, men hvad angår finansieringen var der imidlertid intet problem. Primært banker og realkreditinstitutter men også mange andre stod klar. Mange mistede bevidstheden om, hvor mange penge man gældsatte sig for samt hvor stor en risiko man bevægede sig ud i. Har man variabelt forrentede lån, som mange jo har, er der over en 30 års periode typisk perioder med lav rente, hvilket jo er dejligt, hvorimod højrenteperioderne kan føles lidt mere triste. En anden risiko for familien er beskæftigelsen, idet der skal tjenes mange penge - i mange år - for at servicere en gæld på eksempelvis 3 mio. kr.!!!!! I modsætning til tidligere kriser, hvor aktiviteten gradvist er aftaget over en periode med deraf følgende glidende stigning i arbejdsløsheden, oplevede vi denne gang, at krisen, desuagtet at den slumrede hele 2008, med eet slag slog igennem Det største problem er imidlertid den private gældsætning, idet gælden skal tilbagebetales, med deraf følgende nedgang i privatforbruget. Julehandlen faldt eksempelvis for tøjbranchen og radiobranchen ca. 9%, og mange andre brancher oplei sidste halvdel af september måned, hvor ingen mere havde likviditet. En mærkelig situation, idet lønmodtageren rent faktisk aldrig har haft så god en økonomi som nu, og ledighedsprocenten er ultra lav (endnu). Et andet interessant fænomen er, at tabenes placering denne gang er anderledes, idet de store tab relaterer sig til højtlønnede og tidligere særdeles velhavende mennesker. Dette bunder i, at denne gruppe af investorer gennem en årrække har haft utrolig let adgang til finansiering bankerne har stået i kø for at låne dem penge, og den enkeltes eksponering og investeringssammensætning er ændret ganske voldsomt gennem de seneste 25 år, nemlig mod en større risiko. Årsagen hertil ligger i dels den mængde af finansielle uigennemsigtige produkter, der via den finansielle sektor er solgt til kunderne, og dels kundernes manglende evne eller vilje til at sætte sig ind i, dels størrelsen af investeringen, og dels hvad man har investeret i. Mange har investeret med bind for øjnene med henblik på at få den store gevinst, men har nu måttet sande, at træerne ikke vokser ind i himlen. Det er af denne grund, at et stort antal investorer, som man ellers troede var velhavende, nu er blanket helt eller delvist af. Hvad kommer der så herefter Husk der er ingen ændringer, der ikke ender op med noget, der er bedre, end det var før. Denne krise har også sine fordele, nemlig at der bliver ryddet op såvel den finansielle sektor som i andre brancher. Back to earth d.v.s. vi skal træde et par skridt tilbage til de gamle dyder, hvor man forholdt sig sagligt til tingene. Man hører p.t. ofte fra de private det retter sig hurtigt igen, men det skal man ikke tage for givet. Da Japan fra havde 3 recessioner stod aktieindekset i år 2008 ligger samme indeks i indekset har altså ikke over 15 år rettet sig!!! Den nuværende situation er vanskelig, men en global krise skal løses globalt, og det gøres der via forskellige hjælpepakker også en stor indsats for, herunder også i Danmark. Med størrelsen af de sidst nævnte behov for hjælpepakker er det imidlertid et spørgsmål, om denne specielle situation kan løses uden et globalt kollaps!!!!!! Man må imødese et mere realistisk samfund, når tingene begynder at rette sig, med større fokus på selskabernes bestyrelser og direktioner. Aktionærer, såvel institutionelle som private, herunder også private investorer via pensionsordninger, bør fremover i langt højere grad sætte fokus på såvel selskabernes politikker og strategier som på kvalifikationerne hos bestyrelsesmedlemmer og direktioner. Man burde i den forbindelse indføre en regel om, at en siddende bestyrelse ikke på generalforsamlinger kan indstille nye kandidater til bestyrelsen, idet disse anbefalinger i vid udstrækning hindrer et naturligt valg af bestyrelsesmedlemmer. Den enkelte aktionær må i egen interesse være mere bevidst omkring sit medejerskab af det enkelte selskab. ver p.t. fald i omsætningen. Det er meget alvorligt, hvilket underbygges af, at der er fyringer undervejs i stort set alle brancher. Går privatforbruget i stå, har vi virkelig et problem, idet mange af de vestlige økonomier p.t. er i recession, og det store spørgsmål er, om disse økonomier efterfølgende går i depression. Skulle dette alligevel ske, vil den finansielle sektor opleve en ny lavine af tab - tab i en størrelsesorden, som man på intet tidspunkt havde forestillet sig. Opgaven er derfor lige nu at få forbrugerne til at forbruge, og dette kan ske ved en periodevis nedsættelse af såvel skatter som renter. Da såvel aktiviteten som inflationen er faldende stort set overalt, kan man meget vel kunne opleve et renteniveau i Danmark på 1-2% (Sverige har sat renten ned til 1%) ultimo Likviditetstilførslen hjælpepakkerne og den lave rente vil alt andet lige være med til at stabilisere aktivernes værdi, herunder ejendomspriserne, skabe optimisme og dermed sætte gang i forbruget, hvilket er nøglen til løsningen af de nuværende problemer. Det er i den forbindelse uheldigt, at den ny skattepakke lanceres netop nu, da den jo er udtænkt i en periode med en helt anden økonomisk situation men der er jo en anden sag!!!!!!!!! 9

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014. JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Tidsskrift for bæredygtig økonomi 84. årgang Nummer 1 januar 2014 Bladet JAK FOLKESPAREKASSEN OG FÆLLESSKABET En rejse mod en ny økonomisk verdensorden Martha Petersen, side 4 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009

Kontakt. Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og it Januar 2009 Midt i en krisetid Af Tage Borregaard Statsaut. revisor Adm. direktør tbp@beierholm.dk I det seneste halvår har avisernes erhvervssektioner

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2011

statsautoriserede revisorer 1-2011 statsautoriserede revisorer 1-2011 VIES ikke kun en kirkelig handling 2 Lempelse af revisionspligten i henhold til årsregnskabsloven 3 Ulovlige aktionærlån nu er det alvor 3 Selskabers skatte- og momsmæssige

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Lovsjusk Bag bankpakke

Lovsjusk Bag bankpakke Finansforbundets magasin nr. 5, 2009 Lovsjusk Bag bankpakke Det var på kant med Grundloven, da Erhvervsministeriet bevilgede 20 milliarder kroner i eksportørlån til bankerne Læs side 14-22 VIL DU NOGET

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere