Danske Revisorer. Nr Årgang Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009"

Transkript

1 Danske Revisorer Nr Årgang Marts 2009

2 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej Holstebro Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej Brønderslev Landbrug Nord: Carsten Mikkelsen Præstegaardsvej Aars Jylland Midt/Nord: Kristen Stagstrup Vestergade Nørager Limfjorden: Jørgen Poulsen Frydendalsvej 7, Boks Aalborg Jylland Midt II: Kaj Jensen Markedsplads Allingåbro Jylland Syd: Ib Schjødt Jensen Ørnelundvej 13, Darum 6740 Bramming Østjylland: Kaj Erik Nielsen Vibevej Hornslet Fyn: Torben Henriksen Ådalen Ferritslev Støt dig selv Udveksel erfaring Deltag i ERFA-grupperne Vestsjælland: Ejgil Petersen Nygade Slagelse Storstrøm: Hans Jesper Løje Byskovvej Eskildstrup Roskilde: Pia Nielsen Åsvejen Kirke Hvalsø Hovedstaden: Anders Kronborg Stokkevad Nærum

3 Danske Revisorer INDHOLD nr Udgiver: FORENINGEN DANSKE REVISORER Munkehatten 32, 5220 Odense SØ Telefon Telefax Webadresse: 4 Mange nye udfordringer Af registreret revisor FDR Merete Leth, formand for FDR DANSKE REVISORER s målsætning er at bringe kortfattede, relevante faglige artikler. Synspunkter, der kommer til udtryk i DANSKE REVISORER, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller bestyrelsens standpunkt. Redaktion: Tom Karstensen, Odense (ansvarsh.) Ole Nielsen, Randers Liselotte Jensen, Kalundborg Keld Dupont, Århus DANSKE REVISORER udkommer: medio marts medio september medio juni medio december Der tages forbehold for forsinkelser i udgivelsestidspunktet. Abonnementspris: Pr. årgang kr. 125,- incl. moms og forsendelse. Løssalg kr. 35,-. Annoncepriser: 1/1 side 265x ,- 1/2 side 130x ,- 1/3 side 85x ,- 1/4 side 85x ,- Bagside 230x ,- Omslag side ,- Alle priser er excl. moms. Ovenstående er gældende for annoncer i 4 farver. Gentagelsesrabat: 4 indrykninger 10%. FINANSKRISEN på godt og ondt Af Henning Harder, Harder Capital A/S, Odense Momsmæssige faldgruber - forhold som virksomheder og deres rådgivere bør være opmærksomme på Af Susanne Johnsen, Kathrine Emanuel og Søren Engers, Ernst & Young A/S Undgå stress? Aktuelt om moms og afgifter Af momskonsulent Louise Eide Jeppesen, BDO ScanRevision Af Per Waarst, Certificeret NLP Master Coach og NLP Stresskonsulent, 123Coaching ApS Arbejdsudleje Af seniorskattekonsulent Annie Baare, BDO ScanRevision Annoncemateriale: Elektronisk. Indleveringsfrist: 4 uger før udgivelse. Tryk: Rounborgs grafiske hus 7500 Holstebro, tlf Oplag 1000 eksemplarer. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Medlem af 24 Finansielle kontrakter hvad er det og hvordan er den skattemæssige behandling Af John Rasmussen, Skatterådgiver, TimeTax A/S 28 Dækningsafgift Af skattekonsulent, cand.jur. Lone Løschenkohl, BDO ScanRevision 26 Jobklausulloven spøger igen Af advokat Dorte Thyrring og advokatfuldmægtig Mirja Kiel Knudsen, Bech-Bruun Dansk Fagpresseforening 3

4 Mange nye udfordringer Ord som finanskrise og kreditkrise er ord vi alle konstant møder i pressen og på tv ja vi kan ikke åbne en avis eller tænde for tv et uden at blive konfronteret med den aktuelle situation i Danmark som i resten af verden. Der er ingen tvivl om, at vi befinder os i en meget turbulent tid, der sætter ekstra pres på os som revisorer med mange nye udfordringer i samarbejdet med vore kunder og øvrige samarbejdspartnere. Sæsonen med mange regnskabsaflæggelser står for døren, hvilket sammen med de mange nye udfordringer som denne tid byder på, vil give ekstra pres på revisionskontorerne. Hertil kommer øgede krav til efteruddannelse, der nu for mange er blevet obligatorisk i et ikke uvæsentligt omfang. Vi skal også forholde os til mange nye love og tiltag, her på det seneste den nye lov om aktie- og anpartsselskaber nu samlet kaldet selskabsloven, bankpakke 1 og 2, Skattekommissionens forslag til ny skattereform, Regeringens og Dansk Folkepartis forårspakke og forslag om forlængede kredittider for indbetaling af skat og moms. Personligt håber jeg på en langtidsholdbar skattereform med vægt på forenkling ikke lappeløsninger, men en reform i ordets bogstaveligste forstand. Lappeløsning er hvad jeg vil kalde forlængelse af kredittider for moms og Af registreret revisor FDR Merete Leth, formand for FDR skat ikke at det ikke er kærkomment for mange virksomheder lige nu, men vi taler midlertidig udskydelse, en kort midlertidig udskydelse. Hvis situationen ikke bedres hen over de næste seks måneder kan dette blive det sidste søm i ligkisten for mange virksomheder, hvis SKAT sætter tommelskruer på og fortsætter den hårde inddrivelsespolitik de har iværksat. Er likviditeten brugt er det ikke sandsynligt, at den er til rådighed når der skal tilbagebetales og bankerne står næppe i kø for, at låne ud til skatte- og momsrestancer - hvad sker der så? Vi skal være ekstra opmærksomme på vort arbejde og på de årsrapporter vi hjælper med at udarbejde, idet mange aktiver er faldet væsentligt i værdi. Specielt ejendomme skal vi være meget forsigtige med værdiansættelsen af. Banker og kreditinstitutter vil nærlæse årsrapporterne i forbindelse med evt. forlængelse af eksisterende kreditter og ny kreditgivning og er aktiverne ikke værdiansat korrekt og er der glemt at tage forbehold for going koncern, - ja så kan vi revisorer komme i problemer. Insolvens er et ord vi i høj grad skal forholde os til. Der er rigtigt mange udfordringer for alle i denne tid også for os revisorer men vi skal tage positivt imod disse udfordringer, der byder på mangeartede opgaver, hvor vores indsats kan have stor betydning for vore kunder og samarbejdspartnere og os selv. Rigtig god arbejdslyst. Foreningen Danske Revisorer Munkehatten Odense SØ Telefon Telefax Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej Tureby Tlf Næstformand: Ejgil Petersen Nygade Slagelse Tlf Ole Nielsen Mariagervej Randers Tlf Keld Dupont Humlevej 17, 8240 Risskov Tlf Poul Thomsen Wagnersvej 156, 7500 Holstebro Tlf Arne M. Jacobsen Jens Grøns Vej Vejle Tlf Liselotte Pilegård Jensen Hareskovvej 19, 4400 Kalundborg Tlf Stående udvalg: Lovudvalg: Merete Leth, formand Ejgil Petersen Poul Thomsen Responsumudvalg/klageudvalg: Merete Leth, formand Keld Dupont Arne Jacobsen Optagelsesudvalg: Liselotte Pilegård Jensen, formand Ejgil Petersen Redaktionsudvalg: Ole Nielsen, formand Keld Dupont Liselotte Jensen Kursusudvalg Keld Dupont, formand Ole Nielsen Liselotte Jensen De stående udvalg kan supplere sig med andre medlemmer i og uden for foreningen i forbindelse med løsningen af mere specielle opgaver m.v. Foreningen har nedsat forskellige projektgrupper, der arbejder inden for områder som faglitteratur, revisors fremtidsmuligheder, edb m.v., ligesom foreningen er repræsenteret i forskellige udvalg og arbejdsgrupper. 4 Danske Revisorer

5 TAL for dig selv - og kundens økonomi e-conomic er et webbaseret regnskabsprogram, som er specielt udviklet til små og mellemstore virksomheder. Systemet er meget enkelt og gør, at bogføringen bliver både nem, tidssvarende, hurtig og omkostningseffektiv. Både dig som revisor, bogholderen og kunden får samme adgang til et online program, som er både brugervenligt og driftsikkert. Læs mere på og se, hvorfor der allerede nu er mere end virksomheder og revisorer, der arbejder the e-conomic way Bestil en præsentation af vores partnermodel eller få en gratis demo i 14 dage. Kontakt os på tlf eller send en mail: Fuld webadgang Høj driftsikkerhed Stor overskuelighed Meget høj brugervenlig Komplet online backup Fremtidssikret løsning Ingen serverinstallationer Gratis hotline og mailsupport Gratis administrator uddannelse Abonnement fra kr. 149/måned Fohlmann.communication e-conomic danmark a/s Ny Østergade København K tlf

6 FINANSKRISEN på godt og ondt Min mor, som nu er hinsides, fortalte mig ofte, at min generation aldrig ville opleve en så voldsom udvikling, som hun havde oplevet. Hun voksede op i Vestjylland og havde oplevet et samfund uden biler, boliger uden rindende vand og det vigtigste arbejdsredskab i landbruget var hesten. Jeg er da i dag forstående overfor denne opfattelse, idet udviklingen for den forrige generation jo i megen høj grad har været af materiel karakter man har virkelig på ens egen krop kunnet mærke fremskridtene, samfundet blev mekaniseret, husstandene fik biler og boliger blev moderniseret eller nyopført med alt, hvad vi i dag finder ganske naturligt d.v.s. badeværelser, samtalekøkkener og andre moderne faciliteter. For denne generation må den materielle udvikling fra omkring 1930/40 og fremefter alt andet lige have virket overvældende. Om udviklingen for vor generation de seneste 25 år - har været større eller mindre end den ovenfor beskrevne skal jeg ikke her tage stilling til det er ikke sammenligneligt vi har oplevet en teknologisk udvikling, som også på væsentlige områder har ændret vor dagligdag, her tænkes ikke mindst udbredelsen af PC-ere og etablering af Internettet, som i væsentlig grad har påvirket såvel vort arbejds- som vort privatliv. Man siger, at 80% af danske husstande har en computer og adgang til Internettet, som er blevet en integreret del af hele vor tilværelse. Alt kan findes på Nettet, man kan fra hjemmet følge med på alverdens børser døgnet rundt, og nyhedsstrømmen er enorm verden er rykket ind i både hjemmene og virksomhederne. Dette har og vil fortsat afstedkomme en nedbrydning af grænserne mellem arbejds- og privatliv. Historisk set har de økonomiske strukturer i vort samfund udviklet sig fra lokale/regionale økonomier over national til international økonomi. Virksomhederne solgte således deres varer lokalt/regionalt, lokale banker finansierede dem, arbejdskraften var lokal og økonomien var i udstrakt grad begrænset til de enkelte områder. Markederne blev udvidet, først nationalt, bankerne fulgte med udviklingen og etablerede afdelinger rundt omkring i landet. Det samme skete i forbindelse med virksomhedernes stigende eksport og etableringer i udlandet - bankerne fulgte med, idet forretningsområder opstod. Med internationaliseringen fulgte også en større afhængighed af de internationale konjunkturer. Økonomisk fokuserede man typisk på udviklingen på de 3 hovedmarkeder USA Europa og Asien. I et par årtier forholdt det sig typisk sådan, at væksten over tid skiftede mellem de nævnte markeder udviklingen gik typisk ikke i samme retning på alle tre markeder samtidigt!! Gennem de seneste år er ordet Globalisering ofte blevet anvendt, og globalisering betyder i bund og grund verdensomspændende. Virksomheder etablerer sig, hvor det er mest givtigt, varer og råstoffer købes, hvor de er billigst og grundet den deraf afledte større samhandel landene imellem, stiger den internationale pengestrøm og økonomiske afhængighed. Gennem de senere år har vi eksempelvis oplevet et kraftigt prisfald på elektriske apparater, som typisk produceres i lavtlønsområder som Asien. Transportomkostningerne målt pr. enhed er reduceret kraftigt, bl.a. grundet bygningen af kæmpe containerskibe. Det er jo fantastisk, at man kan købe en DVD afspiller for 249 kr. når man ved, at råvarerne skal transporteres til produktionslandet, den skal fabrikeres, emballeres, sendes til Danmark, der skal betales moms og flere led skal tjene penge på den. Man forstår det jo næsten ikke!!!!! Et andet eksempel er Indien, som grundet billig arbejdskraft har formået at specialisere sig i udvikling af edb-programmer. Ud over en øget omsætning har globalisering skabt et økonomisk afhængighedsforhold landene imellem, givetvis større, end nogen havde forestillet sig før finanskrisen kom, hvilket bl.a. er årsagen til at krisens virkninger kom bag på mange. Man havde godt nok i 2007 hørt om sup-primelån i USA. Sup-primelån blev ydet til amerikanernes køb af fast ejendom. I forbindelse med bevillingen af disse lån lagde man mere vægt på ejendommens værdi end debitors betalingsevne. Stigende arbejdsløshed, stigende rente og dermed faldende ejendomspriser medførte imidlertid, at mange af disse lån blev nødlidende. De 2 største udbydere - Freddie Mac og Fannie Mae havde tilsammen udbudt obligationer med pant i disse for mia., hvoraf mange blev solgt til forsikringsselskaber, pensionskasser, banker og andre institutionelle investorer over hele verden. Mange europæiske finansielle virksomheder måtte imidlertid konstatere store tab på disse obligationer, hvilket de efterfølgende er blevet klandret for. Kritikken er ikke saglig begrundet, idet obligationerne af internationale bureauer var ratede godt nok efter særlige forudsætninger, men problemstillingen for investorerne på købstidspunktet var, at kapitalplaceringen var vanskelig man kunne ikke anbringe kapitalerne til et fornuftigt afkast. Angsten for den finansielle sektor blev forstærket, da den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers i september 2008 gik konkurs med en gæld på mia.kr blev skæbnesvangert for mange pengeinstitutter verden over, hvilket medførte, at der mellem pengeinstitutterne opstod mistillid hvem kan betale hvem kan ikke med det resultat, at den indbyrdes långivning blev indstillet. Alene i 2009 er 8-10 amerikanske banker ophørt med at eksistere!!! Globaliseringen har tillige medført, at virksomheder er vokset til en størrelse, som vi ikke tidligere har set, så store, at selv enkeltstater vil have problemer med at yde førstehjælp i krisesituationer. Eksempelvis Citigroup i USA. Selskabet, der i november 2008 fik tilført garantier og kapital for i alt godt 350 mia. USD, mia. kr. - har ansatte, 200 mio. kunder og er repræsenteret i 100 lande. I november måned 2008 fyrede man medarbejdere på én gang!!!!!!!! Rentepolitik Rentepolitikken i Europa og USA er væsentlig forskellig derved, at den amerikanske Centralbanks målsætning er at bevare arbejdspladser. Baggrunden herfor er, at ca. 80% af den amerikanske økonomi relaterer sig til indenlandsk forbrug. Det er derfor vigtigt, at den amerikanske privatøkonomi holdes 6

7 Af Henning Harder, Harder Capital A/S, Odense intakt, således at folk kan blive boende i deres huse samt opretholde forbruget. Derfor er man også meget opsat på at yde førstehjælp til den betrængte amerikanske bilindustri, som ultimo 2008 af Senatet fik bevilget en hjælpepakke på ca. 80 mia. kr. Skulle Chrysler, General Motors og Ford lukke, ville det betyde tab af ca. 3 mio. arbejdspladser, hvortil kommer, at ca amerikanske pensionister ville miste sundhedsforsikringen, som de 3 selskaber har forpligtet sig til at betale. Den europæiske rentepolitik er en ganske anden, idet målsætningen for den Europæiske Centralbank (ECB) alene er at begrænse inflationen. Uhensigtsmæssigheder omkring den måde systemerne er indrettet på viser sig ofte i krisetider. EU omfatter i dag 27 lande, hvoraf 16 er medlemmer af eurosamarbejdet. Selvom de enkelte lande skal leve op til de fastsatte konvergenskrav, er forskellen mellem landene vidt forskellige, hvilket gør en fælles rentepolitik problematisk. Man ser tillige, at det accepteres, at enkeltlande i perioder ikke lever op til de fastsatte konvergenskrav, og for mig at se er forskellighederne medlemslandene imellem for store til en centralt styret pengepolitik. Grundet virkningerne fra finanskrisen pressede flere lande i efteråret 2008 på for at ECB skulle nedsætte renten. ECB afventede alligevel inflationstal før beslutningen om rentenedsættelsen blev truffet, og det er vel et spørgsmål om ikke situationen taget i betragtning -renten på et tidligere tidspunkt skulle have været nedsat væsentligt. Det er vel alt andet lige vigtigere at komme helskindet igennem den igangværende kri- se bevare beskæftigelsen end at fokusere på, hvorvidt inflationstallene ligger på 1,9% eller 2,2%!!!! Man kunne godt tænke sig, at andre også har denne situation in mente måske skulle man ændre ECBs struktur hen imod den amerikanske model det kunne der være gode grunde til!! Ser vi generelt på renten som styringsværktøj har globaliseringen medført at rentens virkemidler er blevet reduceret. Tidligere var det således, at investeringslysten i produktionsmidler kunne styres med renten en nedsættelse af renten gav en stigning i investeringerne og omvendt. Som tidligere nævnt placeres produktionen i dag der, hvor arbejdskraften er billig alternativt hvor råvarer/markeder er. Rentens virkemidler er efter min overbevisning i dag reduceret til at tiltrække kapital og dermed stabilisere valutakurser i de enkelte lande samt regulere privatforbruget. Således også i Danmark. Da man indførte variable forrentede realkreditlån udtalte den daværende nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, at låntagerne skulle passe på, idet Nationalbanken ikke i sin pengepolitik ville tage hensyn til de private låntagere. En meget klog udtalelse, som dog skulle blive overhalet af udviklingen, idet der ad åre blev omlagt og optaget variable forrentede lån i stor stil. Renten faldt, ejendomspriserne steg, og långivningen accelererede i stor stil til forbrug - en ren folkefest, som jeg senere skal vende tilbage til. Langt hen ad vejen gik det rigtig godt med stor aktivitet indenfor byggeri, moderniseringer og forbrug i øvrigt. Problemet var bare, at mangler likviditet. Bankerne stoppede som tidligere omtalt den indbyrdes långivning og både private og virksomheder begyndte at flytte likviditet fra pengeinstitutter med problemer. Hjælpepakker til den finansielle sektor dukkede op, og da vi hørte om den første hjælpepakke i USA på mia. kr. var vi nok mange, der reelt ikke kunne forholde os til et sådant beløb. I oktober/november blev det oplyst, at der globalt var etableret hjælpepakker for mia. kr. og det seneste tal (december 2008), der har været fremme lyder på et totalbeløb omfattende likviditet og garantier på mia. kr. Der er vel ingen der kan fatte, hvad egentlig er. Uden saglig baggrund kunne man jo spørge sig selv om, hvorvidt man kunne give hele Afrikas befolkning rindende vand for mia. jeg ved det ikke, men én eller anden form for relatering af beløbets størrelse, er der vel behov for med henblik på bare at forholde sig nogenlunde til beløbets størrelse. Opsigtsvækkende er det imidlertid, at EU kommissionen netop har oplyst, at man vurderer, at europæiske banker har giftige aktiver for i alt mia. kr., hvilket beløb svarer til det dobbelte af hele EU s BNP. Såfremt dette er rigtigt, er der flere enkeltstater, der ikke han håndtere en løsning. Tidligt i forløbet troede man, at Kina dersom man kunne overbevise dem - med en valutabeholdning i niveauet mia. kr. kunne løfte finanskrisen, men efterfølgende har man måtte erkende, at dette beløb rækker som skrædder i H. Også børserne rundt omkring i verden har selvfølgelig mærket konsekvenserne af denne krise, idet de store institutionelle inveman ikke forudså at renten rent faktisk kunne stige med deraf følgende højere ydelser, lavere forbrug og faldende ejendomspriser. I eksempelvis Tyskland og England har man altid haft variable ejendomslån. Der ved man, at såvel huslejen som ejendomspriserne varierer med renteniveauet. Volumen af variabelt forrentede lån er nu så stort, at Nationalbanken sammen med Erhvervsog økonomiminister Lene Espersen i efteråret 2008 fremkom med en pakke til pensionskasserne med henblik på at de kunne aftage nogle af obligationerne i forbindelse med fornyelsen i november og december, og Den Sociale Fond placerede 22 mia. kr. i samme forbindelse. Beslutningen var rigtig, herom hersker der ingen tvivl, men det viser tydeligt, hvor stor en indflydelse den private låntagning har fået på samfundsøkonomien. Man tør nærmest ikke tænke på konsekvenserne, såfremt fornyelsen ikke var blevet understøttet. Privatforbruget ville grundet rentestigningen været gået helt i sort!!!! Finanskrisen Finanskrisen startede i 2007, og mangt og meget blev omtalt i den forbindelse. Nervøsiteten var ikke overvældende, man vidste godt, at noget var galt og mange også jeg - troede, at vi i juli/august 2008 havde finanskrise, men vi skulle alle blive klogere. Finanskrisen tog til i styrke, og i sidste halvdel af september fik vi at mærke, hvad den såkaldte finanskrise var. Situationen er unormal derved, at verden aldrig tidligere har oplevet en verdensomspændende likviditetskrise samtlige 3 markeder Europa, USA og Asien 7

8 FINANSKRISEN p storer grundet likviditetsmangel har forsøgt at sælge såvel aktier som obligationer, hvilket har afstedkommet så alvorlige kursfald, at flere børser, især den russiske flere gange har måttet lukke for handlen. Bankernes rolle Finanskrisen rammer selvfølgelig de danske banker med indlånsunderskud hårdt. Den danske banksektor havde i 2008 et indlånsunderskud i niveauet 400 mia. kr. som løbende skal finansieres. Da likviditetskrisen er global, vanskeliggøres refinansieringen, rentetillæggene forhøjes, d.v.s. finansieringsudgiften for slutbrugeren bliver større. Nationalt set oplevede vi i efteråret 2008 et stor tilbagesalg af aktier og obligationer kronen kom under pres og Nationalbanken var nødsaget til at forhøje renten med henblik på en stabilisering. Når bankerne presses på likviditeten, vil bankkunderne blive bedt om at nedbringe eksisterende lån og kreditter, yderligere kreditgivning sættes stort set på stand by der er kun én målsætning nedbringelse, nedbringelse og atter nedbringelse. Sjovt nok påstår den finansielle sektor, at dette ikke pågår, desuagtet at erhvervslivet i stor stil påstår det modsatte man skulle da tro, at én af parterne har ret!!!!! Skulle det være rigtigt, at pengeinstitutterne gennemtvinger nedbringelser af engagementer og bevidst har stoppet nyudlån med henblik på at nedbringe egne balancer mest muligt, modarbejder de jo egentligt regeringens intentioner og målsætning omkring de ydede hjælpepakker, og det er hverken etisk eller moralsk korrekt. Den franske præsident var omkring årsskiftet mere konkret da han udtalte, at såfremt den Desuagtet denne problemstilling må det desværre konstateres, at nogle bankdirektioner ikke har stoppet salget af bankens aktier, selvom man har vidst, at banken stod på afgrundens rand som eksempel kan nævnes både Bank Trelleborg og Roskilde bank. Dette er kritisabelt, ikke mindst da bankens direktion (Roskilde Bank), der forhåbentlig var vidende om bankens økonomiske situation, skyndte sig at afhænde sine egne aktier. Etik og moral må for disse mennesker være et fremmedord. Gennem det seneste år er der i pressen omtalt en række kritisable forhold, som der her ikke skal tages stilling til, men såfremt de nævnte sager er korrekte, må det siges, at den finansielle sektor har fået et både etisk og moralsk tilbageslag. Jeg mefinansielle sektor ikke normaliserede sin udlånspolitik, ville de alle blive nationaliseret!!! Finanskrisen må dog rettelig siges ikke at være den eneste årsag til, at den danske banksektor har problemer. Journalist Niels Sandø fra Jyllandsposten har igennem over eet år arbejdet på sagen Det Store Ejendomsspil, hvor et lille antal ejendomsspekulanter indbyrdes har handlet ejendomme, finansieret med pantebreve, til helt urealistiske priser. Pantebrevene blev belånt i en række danske banker. Niels Sandø kunne på et tidligt tidspunkt se, at der i disse handler var noget rivende galt det kunne vi andre også - men bankerne fortsatte belåningen af de udstedte pantebreve, som ikke var mere værd end papiret de var skrevet på. Man ydede lån i mia.-klassen til denne gruppe aktører, desuagtet at mange faresignaler blinkede eksempelvis havde én af aktørerne ikke mindre end 16 banker og regnskaberne viste, at indtjeningen udelukkende bestod af ejendomsopskrivninger. Man købte ejendomme til et afkast på 1-2% og finansierede til en gennemsnitsrente på 8-9%, hvilket enhver dog bortset fra et antal banker - kan se er en dårlig forretning. Ejerskabet af en sådan ejendom vil kræve løbende tilførsel af likviditet. Man påregner, at der på denne lille gruppe spekulanter skal afskrives tocifrede mia.-beløb. Finanskrisen har desværre fuldstændig overskygget denne problemstilling, men givet er det, at et antal banker ville have fået problemer, uanset finanskrisen. Også bankengagementer relateret til andre brancher er dukket op i sidste halvdel af engagementer der i størrelse overstiger alt, hvad vi tidligere har hørt om. Det kunne i den forbindelse være interessant at høre, hvorledes bankernes tab fordeler sig på dårligt kreditvurderede engagementer og reelt på finanskrisen. Det må være svært for den private bankkunde at forstå størrelsen og bevillingsproceduren for de i pressen nævnte lån og kreditter. Tilsyneladende føler et stort antal private kunder også, at man i nogle situationer er rådgivet forkert. Dette kan der dog være flere årsager til, dels at mange private kunder stadig titulerer deres kontaktperson i banken som rådgiver, hvilket desværre er en total misforståelse, idet bankrådgiveren set med mine øjne er afgået ved døden for flere år siden. I dag er der tale om sælgere, hvilket den enkelte bankkunde skal være bevidst om. Det er et spørgsmål om man ikke af hensyn til den generelle opfattelse helt skulle afskaffe begrebet bankrådgiver!!! ner på denne baggrund, at man burde forbyde banker at sælge egne aktier til egne kunder. Når alt dette er sagt, skal det af hensyn til de andre i den finansielle sektor nævnes, at der stadig findes mange seriøse bestyrelser, direktioner og ansatte i sektoren, som besidder såvel etik som moral - man skal bare lede lidt længere efter dem!!!!!! Hvorfor gik det sådan Påstår nogen i dag at man kunne have forudset finanskrisen og dens styrke, omgås de sandheden letsindigt. Man kan ikke forudse det ukendte, og en global likviditetskrise har vi ikke oplevet før, så derfor, nej, den kunne ikke forudses. Grundet nervøsitet i markedet og likviditetsmangel blev den indbyrdes långivning i den finansielle sektor stoppet. Man begyndte at sælge ud af værdipapirer, som faldt kraftigt i kurs med deraf afledte tab til følge, og det skulle de private investorer også komme til at mærke. Men der var imidlertid adskillige ting der pegede på, at vi i 2007 og 2008 bevægede os fra en højkonjunktur mod en lavkonjunktur, hvilket man historisk altid gør, når nybyggeriet overstiger efterspørgslen. I 2007 var tallet for projekterede nye boliger i Odense eksempelvis ca , og mange spurgte sig selv om, hvem det nu lige var, der skulle bebo disse. Endvidere kunne der allerede på det tidspunkt spores en nedgang hos arkitekterne, som naturligvis er det første led, der bemærker en nedgang i byggeriet. Siden spredtes den lavere aktivitet som ringe i vandet til transportbranchen, detailhandelen o.s.v. 8

9 å godt og ondt Der var også andre tegn på, at den opbyggede forbrugsvolumen ikke kunne blive ved. Ejendomme blev købt til skyhøje priser efterspørgslen var af en sådan størrelse, at sagde man ikke ja til et ejendomskøb her og nu, ja, så var den solgt til anden side. Der blev gennemført moderniseringer i stor stil og til beløb, som ikke var oplevet før. Det samme gjaldt fritidshuse og ferielejligheder, som blev købt til høje priser, såvel i Danmark som i udlandet. På TV så man folk, som på en ferierejse pludselig havde besluttet at købe en lejlighed til 1,6 mio. kr. andre gjorde det samme bare i Danmark, jo der blev rigtignok forbrugt, også på andre områder, eksempelvis biler og ferierejser. Set med en gammel bankmands øjne, gik der vist inflation i nullerne, men hvad angår finansieringen var der imidlertid intet problem. Primært banker og realkreditinstitutter men også mange andre stod klar. Mange mistede bevidstheden om, hvor mange penge man gældsatte sig for samt hvor stor en risiko man bevægede sig ud i. Har man variabelt forrentede lån, som mange jo har, er der over en 30 års periode typisk perioder med lav rente, hvilket jo er dejligt, hvorimod højrenteperioderne kan føles lidt mere triste. En anden risiko for familien er beskæftigelsen, idet der skal tjenes mange penge - i mange år - for at servicere en gæld på eksempelvis 3 mio. kr.!!!!! I modsætning til tidligere kriser, hvor aktiviteten gradvist er aftaget over en periode med deraf følgende glidende stigning i arbejdsløsheden, oplevede vi denne gang, at krisen, desuagtet at den slumrede hele 2008, med eet slag slog igennem Det største problem er imidlertid den private gældsætning, idet gælden skal tilbagebetales, med deraf følgende nedgang i privatforbruget. Julehandlen faldt eksempelvis for tøjbranchen og radiobranchen ca. 9%, og mange andre brancher oplei sidste halvdel af september måned, hvor ingen mere havde likviditet. En mærkelig situation, idet lønmodtageren rent faktisk aldrig har haft så god en økonomi som nu, og ledighedsprocenten er ultra lav (endnu). Et andet interessant fænomen er, at tabenes placering denne gang er anderledes, idet de store tab relaterer sig til højtlønnede og tidligere særdeles velhavende mennesker. Dette bunder i, at denne gruppe af investorer gennem en årrække har haft utrolig let adgang til finansiering bankerne har stået i kø for at låne dem penge, og den enkeltes eksponering og investeringssammensætning er ændret ganske voldsomt gennem de seneste 25 år, nemlig mod en større risiko. Årsagen hertil ligger i dels den mængde af finansielle uigennemsigtige produkter, der via den finansielle sektor er solgt til kunderne, og dels kundernes manglende evne eller vilje til at sætte sig ind i, dels størrelsen af investeringen, og dels hvad man har investeret i. Mange har investeret med bind for øjnene med henblik på at få den store gevinst, men har nu måttet sande, at træerne ikke vokser ind i himlen. Det er af denne grund, at et stort antal investorer, som man ellers troede var velhavende, nu er blanket helt eller delvist af. Hvad kommer der så herefter Husk der er ingen ændringer, der ikke ender op med noget, der er bedre, end det var før. Denne krise har også sine fordele, nemlig at der bliver ryddet op såvel den finansielle sektor som i andre brancher. Back to earth d.v.s. vi skal træde et par skridt tilbage til de gamle dyder, hvor man forholdt sig sagligt til tingene. Man hører p.t. ofte fra de private det retter sig hurtigt igen, men det skal man ikke tage for givet. Da Japan fra havde 3 recessioner stod aktieindekset i år 2008 ligger samme indeks i indekset har altså ikke over 15 år rettet sig!!! Den nuværende situation er vanskelig, men en global krise skal løses globalt, og det gøres der via forskellige hjælpepakker også en stor indsats for, herunder også i Danmark. Med størrelsen af de sidst nævnte behov for hjælpepakker er det imidlertid et spørgsmål, om denne specielle situation kan løses uden et globalt kollaps!!!!!! Man må imødese et mere realistisk samfund, når tingene begynder at rette sig, med større fokus på selskabernes bestyrelser og direktioner. Aktionærer, såvel institutionelle som private, herunder også private investorer via pensionsordninger, bør fremover i langt højere grad sætte fokus på såvel selskabernes politikker og strategier som på kvalifikationerne hos bestyrelsesmedlemmer og direktioner. Man burde i den forbindelse indføre en regel om, at en siddende bestyrelse ikke på generalforsamlinger kan indstille nye kandidater til bestyrelsen, idet disse anbefalinger i vid udstrækning hindrer et naturligt valg af bestyrelsesmedlemmer. Den enkelte aktionær må i egen interesse være mere bevidst omkring sit medejerskab af det enkelte selskab. ver p.t. fald i omsætningen. Det er meget alvorligt, hvilket underbygges af, at der er fyringer undervejs i stort set alle brancher. Går privatforbruget i stå, har vi virkelig et problem, idet mange af de vestlige økonomier p.t. er i recession, og det store spørgsmål er, om disse økonomier efterfølgende går i depression. Skulle dette alligevel ske, vil den finansielle sektor opleve en ny lavine af tab - tab i en størrelsesorden, som man på intet tidspunkt havde forestillet sig. Opgaven er derfor lige nu at få forbrugerne til at forbruge, og dette kan ske ved en periodevis nedsættelse af såvel skatter som renter. Da såvel aktiviteten som inflationen er faldende stort set overalt, kan man meget vel kunne opleve et renteniveau i Danmark på 1-2% (Sverige har sat renten ned til 1%) ultimo Likviditetstilførslen hjælpepakkerne og den lave rente vil alt andet lige være med til at stabilisere aktivernes værdi, herunder ejendomspriserne, skabe optimisme og dermed sætte gang i forbruget, hvilket er nøglen til løsningen af de nuværende problemer. Det er i den forbindelse uheldigt, at den ny skattepakke lanceres netop nu, da den jo er udtænkt i en periode med en helt anden økonomisk situation men der er jo en anden sag!!!!!!!!! 9

10 Undgå stress? Af Per Waarst, Certificeret NLP Master Coach og NLP Stresskonsulent, 123Coaching ApS Skal vi undgå stress? Vi skal forstå stress. Her tænker jeg både på dig som person men også på dig med ansvaret for andre mennesker. Jeg læser ofte overskrifter som undgå stress, bliv stressfri, stress er en sygdom, o.l. På mig virker sådanne overskrifter lidt misvisende og kan give en opfattelse af, at vi per definition bliver syge af det og samfundet skal være stressfri zone. Stress er en ressource, som vi er født med. Vi benytter denne fantastiske ressource, når vi skal yde en ekstraordinær indsats. Det giver derfor ikke mening, at skulle undgå den. Og lidt provokerende ønsker vi vel næppe et samfund af zombier. Hvis vi eksempelvis ikke havde stress, så ville vi næppe få indleveret virksomhedernes årsregnskaber til tiden. Vi kræver nemlig alle på samme tid, at revisorerne står på hovedet for os. Så netop her skal ydes en ekstraordinær indsats der skal stresses. Respekter din stress Når det er sagt, skal vi naturligvis være opmærksomme på, at vores ressource ikke er ubegrænset og derfor ikke må misbruges. Jeg vil sige det på den måde, at du skal behandle din stress, som du behandler din partner. Naturligvis med omtanke, forståelse, pleje og respekt. Brug derfor din stress med omtanke og hvor den giver dig størst værdi. Forstå dens virkemåde og respekter dens begrænsninger. Nyd dens eksistens og husk den skal plejes. Forstå din stress Hver fjerde dansker føler sig stresset i et eller andet omfang og mange forskellige faktorer trækker på vores stressressource. Dette både arbejdsmæssigt, privat og i form af hændelser i vores dagligdag. Dine tankemønstre og overbevisninger kan også forbruge af dine ressourcer. Stresstærsklen er meget individuel og det er derfor en god idé løbende at kende sit aktuelle stressniveau eks. nogle gange årligt eller hvis man føler ændring af eget stressniveau. Der findes forskellige tests til formålet og få eventuelt også hjælp af en professionel person med speciale indenfor stress, så du får en konkret og personlig vurdering af situationen. Få afdækket din personlige stressstrategi og de områder hvor du bør fokusere eller ændre adfærd. Opfat din stress som en del af et ressourceregnskab, hvor du løbende udgiftsfører på kontoen. Stille og roligt forbruger du men sørger du også for, at der indtægtsføres på din konto?. Har du eksempelvis indflydelse på din arbejdsmæssige situation?, er der balance i dine ambitioner og ressourcer?, har du nødvendigt overblik over dine opgaver og gøremål?, er din planlægning realistisk?, føler du forudsigelighed?, får du sagt fra?, dyrker du motion og lever du sundt?, sover du om natten?, giver du dig selv mentalt ro og holder du ferie på ferien?. Listen er lang og du kan gøre mange ting for at sikre, at bundlinjen ikke bløder. Hvem har ansvaret? Hvem har egentlig ansvaret for, om bundlinjen bløder?. Er det vores arbejdsgiver, partner eller alle de andre? Vi har alle et ansvar. Men først og fremmest har du naturligvis selv et ansvar. Du skal jo være til stede for at kunne misbruge din stress. Mærk derfor efter om du føler dig 10

11 stress Undgå stress Undgå stress Undgå stress Undgå stress Undgå stress Undgå i risikozonen og sørg for, at du har den nødvendige viden på området. Desværre er det ikke altid tilfældet, at vi selv er opmærksomme på et stressmisbrug og det opdages derfor af omgivelserne pga. vores adfærd. Det er derfor en god idé ikke at gøre det til et tabu. Vær åben omkring stress og hjælp hinanden i den svære situation. Nogle gange skal vi have støtte, en person at tale med eller blot et lille skub i den rigtige retning. Virksomhederne har naturligvis også et ansvar. Mange har eks. lavet stress-, trivsels- og sundhedspolitikker og ønsker at bidrage til det sociale ansvar. Vær proaktiv Som Albert Einstein sagde: Intellektuelle løser problemer, genier forebygger dem. Så vær et geni vær proaktiv i forhold til stress. Mange virksomheder benytter business-, stress- og personlig coaching. Således kan man eksempelvis afværge stressproblematikker samt sikre velfungerende og tilfredse medarbejdere. Vær dog opmærksom på, at stress ikke altid skal coaches i traditionel forstand. Vælg derfor coaches med speciale i området og gerne med personlig erfaring fra eget liv. Tilstanden at være stressramt pga. et stressmisbrug er meget svær at sætte sig ind i. Man kan komme så langt ud, at man pludselig bukker under med eksempelvis en depression og måske føler sig som en zombie. Tilstanden er meget uvirkelig og coaches disse personer i traditionel forstand vil deres situation kunne forværres. Vælg derfor din coach med omtanke. Så husk! Så.. der kan være en zombie i begge ender af stressskalaen. Og NEJ - du skal ikke undgå stress eller være stressfri men respekter stress og misbrug ikke din gave. Forstå den og sørg for, at du kender din egen stresstærskel og løbende kender dit aktuelle stressniveau. Et misbrug kan medføre en sygdom, så undgå den negative stress ved at være proaktiv og forebyggende. Som moderne virksomhed kan du bidrage til det sociale ansvar og i øvrigt højne trivsel, arbejdsglæde samt optimere medarbejderens indsats. Husk hvis medarbejderens bundlinje bløder vil dette jo naturligt smitte af på virksomhedens bundlinje. Og bløder bundlinjen netop nu - så få omgående hjælp. 11

12 om mo Aktuelt om moms og afgifter Kantinemoms nye regler for gæsteservering mv. I det seneste nummer af Danske Revisorer har vi omtalt de nye regler om betaling af moms i virksomhedskantiner, der er trådt i kraft den 1. januar Nye regler om momsfritagelse for kantinernes servering af mad for forretningsforbindelser og virksomhedens personale i forbindelse med møder i virksomheden er nu føjet til. De nye regler har baggrund i 2 sager, som har været forelagt EF-domstolen af Vestre Landsret. Domstolen fastslår i sin dom, at en virksomhedskantines gratis servering af måltider for forretningsforbindelser og for virksomhedens eget personale i tilknytning til møder, der afholdes i virksomhedens lokaler, på visse betingelser er fritaget for moms. Samtidig gives der ret til fuldt momsfradrag for omkostninger, der knytter sig til den gratis servering. For gæsteserveringen gælder det, at bespisningen skal være strengt erhvervsmæssigt begrundet, medens servering af måltider for eget personale skal være begrundet i virksomhedens behov, herunder eksempelvis en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og gennemførelse af møder i virksomhedens lokaler. Beregning af kantinemoms SKAT har udsendt nye retningslinier for virksomheder, der har valgt at afregne kantinemoms efter de forenklede beregningsregler, som tidligere er udmeldt, idet der nu gives mulighed for, at det momsgrundlag, der er beregnet efter de forenklede ordninger, kan reduceres med værdien af den momsfri servering. Hvis eksempelvis 10 % af virksomhedens kantineleverancer vedrører gratis bespisning af forretningsforbindelser og personale i forbindelse med møder i virksomheden, skal der alene afregnes kantinemoms af 90 % af det beregnede momsgrundlag. Reduktionen kan i det løbende år ske med samme andel, som det foregående år udgjorde virksomhedens gratis kantineydelser til de omhandlede formål. Nystartede virksomheder kan det første år anvende et velbegrundet skøn. Momsgrundlaget reguleres ved regnskabsårets udløb i forhold til den faktiske fordeling. I stedet for en faktisk opgørelse af den momsfrie andel, kan virksomheden vælge en fast reduktionsprocent på 3 af kantinemomsgrundlaget. Virksomheder med delvis fradragsret kan ved beregning af kantinemomsen foretage delvist fradrag for købsmomsen for den del af indkøb til kantinedriften, der forholdsmæssigt kan henføres til den gratis bespisning. For de øvrige udgifter i tilknytning til kantinedriften er der fuld fradragsret efter de hidtidige regler. BDO mener EF-domstolen overlader til Vestre Landsret at vurdere rækkevidden af krav om såvel den erhvervsmæssige begrundelse som det virksomhedsrelaterede behov for espisningen af personalet i forhold til de konkrete sager. Den praksis, der følger af EFdommen, må derfor nødvendigvis tage udgangspunkt i landsrettens vurdering. SKAT har i første omgang taget stilling til den momsmæssige behandling af gæsteservering og servering for medarbejdere i tilknytning til møder i virksomhedens lokaler. Man må dog notere sig, at dommen efter sin ordlyd ikke udelukker momsfritagelse for gratis bespisning af virksomhedens personale i andre situationer, hvis bare bespisningen på arbejdsgiverens regning anses som nødvendig af hensyn til virksomhedens behov. Andre situationer kunne eksempelvis være beordret overarbejde eller kursusaktiviteter i virksomhedens lokaler. Vi må dog konstatere, at SKAT indtil videre hverken har fundet det nødvendigt eller hensigtsmæssigt at offentliggøre overvejelser om EF-dommens betydning for den danske momspraksis ud over, hvad der præcist kan læses af dommen. Man skulle ellers mene, at der var rigeligt at tage fat på. Hvad med konkurrencen? EF-dommen bør hurtigt følges op af lovændringer eller administrative bestemmelser, der tilgodeser de konkurrencemæssige skævheder, der er konsekvensen af den nu udmeldte praksis. Vil man eksempelvis tage skridt til at udligne den momsmæssige fordel ved at afholde møder med forretningsforbindelser og personale i virksomheden frem for i lokaler ude i byen, hvor virksomheden kun ville kunne fratrække købsmomsen af fortæringsudgifter med 25 %? Og hvad med virksomheder, der ikke har egen kantine? Skal disse virksomheder selv afholde momsen af mad, som købes ude i byen hos cateringfirmaer mv., og som serveres i virksomhedens lokaler i forbindelse med mødeaktiviteter for forretningsforbindelser og personale? Opfordring Der er mange uafklarede spørgsmål om de nye regler om kantinemoms, og SKATs hidtidige tavshed er frustrerende for erhvervslivet. Vi må opfordre til, at SKAT forholder sig til det virkelige liv og kommer på banen med information om den praktiske håndtering af reglerne. Foreninger er da altid momsfrie eller? En udbredt misforståelse er, at foreninger pr. definition er fritaget for moms. En misforståelse som i den senere tid er kommet til udtryk i en række bindende svar, hvor flere foreninger har fundet ud af, at de er momspligtige. Skatterådet har i sagerne statueret momspligt alene af den grund, at foreningens formål ikke lever op til fritagelsesbestemmelsens krav hertil. Hvornår kan en forening så anses for momsfritaget? Momsfri foreninger Udgangspunktet i momsloven er, at en forening er momspligtig af indtægter i form af kontingentbetalinger og andet salg til foreningens medlemmer. Under visse forudsætninger kan en forenings salg af varer og ydelser til foreningens medlemmer i disses fælles interesse dog være momsfri. 12

13 ms og afgifter Af momskonsulent Louise Eide Jeppesen, BDO ScanRevision Momsfriheden er betinget af, at følgende betingelser alle er opfyldt: foreningen må ikke arbejde med gevinst for øje salget har nær tilknytning til foreningens formål og er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger) momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrenceforvridning foreningen skal have ét af følgende formål: politisk, fagforeningsmæssigt, religiøst, patriotisk, filosofisk, filantropisk, eller formål, der vedrører borgerlige rettigheder. Ud fra de nævnte krav har Skatterådet for nyligt nægtet momsfritagelse for en forening, der afholdte netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for business developere samt en forening, hvis formål er at fremme den psykosociale rehabiliteringsindsat i Danmark. I begge sager lagde Skatterådet alene vægt på, at foreningernes formål ikke levede op til de udtømmende krav i momslovens regler om momsfritagelse. Foreningerne var derfor momspligtige af medlemskontingenter og øvrige aktiviteter. Sports eller idrætsforeninger Amatørsports- eller idrætsforeninger (DIF- og DGI-regi), der ikke arbejder med gevinst for øje, er momsfritaget for deres ikke-kommercielle udbud af sports- og idrætsaktiviteter, f.eks. salg til medlemmer af adgang til at benytte bowlingbaner, motionsredskaber, deltagelse i tilrettelagt træning og kampe mv. Vederlaget for adgangen Derimod er salg af forretningsmæssig karakter ikke momsfrit. F.eks. vil salg fra et fast salgssted med almindelige åbningstider, hvor salget fortrinsvis sker til eksterne kunder, være momspligtigt. Andet salg ud af huset kan blive anset for salg af forretningsmæssig karakter, uanset der ikke er tale om salg fra et fast salgssted. Som eksempel herpå kan nævnes en sejlklubs udlejning af bådpladser til ikkemedlemmer, en rideklubs opstaldning af ikke-medlemmers heste, en idrætsklubs foredragshertil vil typisk bestå i medlemmernes kontingentbetaling. Fritagelsen omfatter kun ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning. Der skal derfor som udgangspunkt betales moms af enhver form for varesalg. Dette gælder både salg til medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen, f.eks. salg af kioskvarer, sportsrekvisitter, badges, bannere mv. Entreindtægter fra sportsarrangementer er som udgangspunkt momsfrie, med mindre blot én af deltagerne i arrangementet er professionel ved fodboldkampe er momspligten dog betinget af, at der deltager professionelle på begge hold). En forening kan blive momsfri af indtægter fra enkeltstående arrangementer. Fritagelsen er betinget af en række nærmere vilkår og kan kun opnås ved forudgående ansøgning til SKAT. Velgørende og almennyttige foreninger Foreninger, hvis formål kan anses som velgørende eller på anden måde almennyttigt, kan vælge at være momsfritaget for deres aktiviteter. Det kan f.eks. være foreninger hvis formål er amatøridrætsarbejde, sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, u-landshjælp, kirkeligt arbejde o.lign. Da støtteforeningers formål udelukkende er at give støtte, vil sådanne foreninger pr. definition ikke være omfattet af fritagelsen. Fritagelsen er frivillig og kræver ikke forudgående ansøgning til SKAT. Fritagelsen stiller dog følgende betingelser: Fritagelsen må ikke kunne fremkalde konkurrenceforvridning (gælder også en potentiel konkurrenceforvridning) Foreningens overskud skal fuldt ud anvendes til foreningens egne formål Overskuddets anvendelse skal kunne dokumenteres overfor SKAT. Såfremt ovenstående er opfyldt, omfatter fritagelsen alle aktiviteter, der ligger indenfor og i tilknytning til foreningens formål. Den generelle fritagelse betyder, at foreningen er momsfritaget for samtlige aktiviteter, der ikke er af forretningsmæssig karakter og at foreningen ikke kan vælge at være momsregistreret for en del af sine i øvrigt momspligtige aktiviteter. F.eks. kan en idrætsforening, der bruger momsfritagelsen, sælge f.eks. mad- og drikkevarer, badges, tørklæder mv. i forbindelse med afholdelse af et stævne eller lignende samt sponsorater, bandereklamer mv. uden moms. Fritagelsen er dog ikke til hinder for, at en forening kan opretholde en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom. virksomhed, f.eks. et kursus i teambuilding for en virksomheds ansatte mv. BDO mener Som det fremgår, er en forenings formål af afgørende betydning for, om foreningen kan anses for momsfritaget. Vi skal derfor opfordre til, at foreninger, der i dag anser sig selv for momsfritagne, får kigget deres vedtægter grundigt igennem for at sikre, at de lever op til de lovbestemte krav. Moms ved udelukkende udenlandske aktiviteter Skatterådet har i et svar tilkendegivet, at det er muligt at blive momsregistreret i Danmark selvom de afgiftspligtige aktiviteter foregår i udlandet. SKM SR Spørger var et investorselskab, der havde til formål at drive en teaktræsplantage i udlandet (udenfor EU). I den forbindelse ville det spørgende selskab afholde en række udgifter til bl.a. rådgivning og administration. Selskabet forventede ingen løbende indtægter fra plantagen de første 12 år. Derefter forventedes der indtægter fra salg af træ fra plantagen. Skatterådet svarede, at der er adgang til momsregistrering, da selskabet vil drive økonomisk virksomhed i Danmark og dermed have adgang til at fradrage momsen af udgifter, der relaterede sig den momspligtige virksomhed. Herudover svarede Skatterådet bekræftende på adgangen til momsfradrag for udgifter, der knytter sig til udstedelse af nye anparter 13

14 ktuelt om mo BDO mener BDO er helt på linje med Skatterådet og er derfor enig i adgangen til både momsregistrering og momsfradrag. Det interessante i spørgsmålet er efter vores opfattelse, at der formentlig er en række virksomheder, der ikke har udnyttet denne mulighed og dermed ikke har fået adgang til momsfradrag for de omkostninger, som virksomheden har afholdt her i landet. Indenfor de almindelige forældelsesfrister på momsområdet er der mulighed for at hente denne moms tilbage fra SKAT. Nye momsregler for udenlandske virksomheder Nye momsregler betyder, at færre udenlandske virksomheder skal momsregistreres, når de leverer ydelser her i landet. Pr. 1. januar 2009 bliver udenlandske virksomheders levering af f.eks. byggeydelser i Danmark, omfattet af reglerne omkring omvendt betalingspligt (reverse charge). Omvendt betalingspligt betyder, at udenlandske virksomheder ikke skal opkræve moms, når de sælger ydelser til erhvervsdrivende (afgiftspligtige personer) i Danmark og at pligten til at afregne momsen i stedet flyttes til køberen af ydelsen. Efter de nye regler er brugen af omvendt betalingspligt obligatorisk og gælder i alle tilfælde, hvor køber af ydelsen er erhvervsdrivende uanset om denne er momsregistreret eller ej. Udenlandske virksomheder, der udelukkende har salg til erhvervsdrivende skal derfor afmeldes for moms. Reglerne om omvendt betalingspligt anvendes ikke, når der sker salg til pri- vatpersoner. I disse tilfælde skal den udenlandske virksomhed opretholde sin momsregistrering og opkræve dansk moms som hidtil - dog kun ved salg til privatpersoner. Udenlandske virksomheders salg til andre udenlandske virksomheder De nye regler skal også anvendes, når to udenlandske virksomheder, der ikke er etableret her i landet, leverer/køber de ydelser der pr. 1/ er blevet omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt (se listen nedenfor). I disse tilfælde skal den udenlandske køber af ydelsen afregne momsen i Danmark. Udenlandske købere, der ikke har et momsnummer i Danmark, skal således momsregistreres for at kunne afregne momsen. Et eksempel herpå kunne være følgende: En tysk virksomhed arrangerer en medicinalkonference i København. Deltagerne er både danske og udenlandske erhvervsdrivende (afgiftspligtige personer). Den tyske arrangør skal ikke momsregistreres i Danmark for afholdelsen af konferencen, da alle deltagere er erhvervsdrivende og brugen af omvendt betalingspligt derfor er obligatorisk. Alle deltagere på konferencen modtager således en faktura uden dansk moms med påtegnelsen reverse charge, buyer settles the VAT og skal herefter selv angive momsen til de danske skattemyndigheder. Hvilke ydelser er omfattet Langt de fleste ydelser vil fremadrettet være omfattet af reglerne omkring omvendt betalingspligt. Som eksempler herpå kan nævnes: udlejning af arbejdskraft Rådgivningsydelser overdragelse af rettigheder elektronisk leverede tjenesteydelser NYT - Byggeydelser i forbindelse med opførelse, reparation og vedligeholdelse af ejendomme her i landet, NYT - Ydelser i forbindelse med kunst og kultur, herunder messer, konferencer, sports- og underholdningsarrangementer, undervisning mv. NYT - Sagkyndig vurdering og arbejde udført på løsøregenstande NYT - Transportydelser og ydelser tilknyttet transport Modtagelse af faktura uden moms Virksomheder, der modtager faktura for en ydelse, omfattet af omvendt betalingspligt, skal selv angive momsen via momsangivelsen. Pr. 1. januar 2009 er momsangivelsen ændret, således at der ved angivelsen af momsen nu skelnes mellem; moms af varer og ydelser fra udlandet moms af køb af byggeydelser og arbejdsudleje med omvendt betalingspligt Moms, der fejlagtigt er opkrævet fra en udenlandsk virksomhed er ikke fradragsberettiget. Virksomheder, som fra udenlandske virksomheder modtager en faktura med fejlagtigt opkrævet moms, skal derfor anmode om en kreditnota og en korrekt faktura uden moms. Gulpladebiler ændringer pr. 1. januar 2009 Regeringen har siden september 2007 arbejdet på en smidiggørelse af regelsættet for brug af varebiler på gule plader. Dette udmøntede sig i første omgang i en række administrative ændringer, herunder indførelsen af begrebet specialindrettede køretøjet i momspraksis. Reglerne trådte i kraft i april 2008, som følge af et politisk forlig mellem regeringen og dele af oppositionen. Ændringerne, som nu træder i kraft, er de initiativer i det politiske forlig, som har krævet en lovændring. Indførelse af dagsbeviser for varebiler op til 4 tons De nye regler giver mulighed for at frikøbe varebiler på op til 4 tons, som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, således at bilen kan anvendes privat. Dette sker ved køb af såkaldte dagsbeviser, som udstedes for én dag af gangen i op til 20 dage årligt pr. bil (en stigning på 10 dage i forhold til det oprindelige lovforslag). Prisen på dagsbeviserne er 225 kr. pr. dag, som dækker samtlige skatte- og afgiftsmæssige krav mod virksomheden 1. Uanset den private anvendelse af bilen, betragtes anvendelsen af bilen således udelukkende som er- 1 Det skal dog bemærkes, at en arbejdsgivers betaling af dagsbeviser for den ansatte, betragtes som et skattepligtigt personalegode for den ansatte. 14

15 ms og afgifter hvervsmæssig, når virksomheden har rekvireret et dagsbevis. Dagsbeviset udstedes ved betaling og skal medbringes under kørsel med bilen den pågældende dag. Beviset skal på forlangende forevises politiet eller SKAT og er dokumentation for, at den private anvendelse af bilen er lovlig. Det skal understreges at der ikke er mulighed for at købe dagsbeviser med tilbagevirkende kraft. Ordningen kan således ikke anvendes som et redningsnet ved ulovlig anvendelse af den pågældende bil. Lovforslaget er vedtaget i Folketinget, men da ændringen er en fravigelse af bestemmelserne i EU momsdirektivet, afventer ikrafttrædelsesdatoen en BDO mener Det oprindelige lovforslag omkring dagsbeviser omhandlede kun varebiler til og med 3 tons. Grænsen blev oprindeligt fastgodkendelse fra EU-Kommissionen. Det vil i forbindelse med ikrafttrædelsen blive muligt at rekvirere dagsbeviset via TastSelv systemet på SKATs hjemmeside. Papegøjeplader Pr. 1. januar 2009 afløses det meget omdiskuterede hvide klistermærke, som synliggør at den pågældende bil må anvendes privat, med særlige nummerplader den gamle kending papegøjenummerpladen (se billede). Genindførslen af papegøjepladerne er en konsekvens af, at der i stigende grad blev snydt med klistermærkerne. Varebiler, der indregistreres efter d. 1. januar 2009 til privat eller privat/erhvervsmæssig benyttelse, vil således blive forsynet med papegøjeplader. Prisen for papegøjepladerne er den samme som for almindelige nummerplader (1.180 kr.). Den nye ordning har udelukkende fremadrettet virkning, hvorfor varebiler, der i dag er forsynet med det hvide klistermærke, kan forsætte under denne ordning. Virksomheder, der ønsker at skifte klistermærket ud med de nye nummerplader, skal betale normalprisen på kr. for de nye plader. sat af hensyn de momsmæssige regler, hvor varebiler netop opdeles i kategorien under/over 3 ton. Grænsen blev dog sat op til 4 ton under lovbehandlingen for at bringe overensstemmelse med den grænse mellem større og egentlige lastbiler, der benyttes i både vægtafgiftsloven og registreringsafgiftsloven. Grænsen på 4 tons giver derfor god mening, og giver flere virksomheder mulighed for at anvende reglerne. Muligheden for køb af dagsbeviser er en længe ventet lempelse af reglerne og hilses generelt velkommen. Samtidig er det vores håb, at sagerne omkring ulovlig brug af gulpladebiler i fremtiden kan nedbringes. Rådgivning Logistik Distribution Prepress Tryk Bogbind Reklamebureau Rasmus Færchs Vej Holstebro REKLAMEBUREAU ROUNBORG 15

16 Arbejdsudleje Mange danske virksomheder har de senere år gjort brug af arbejdskraft fra udlandet. Dette har fået de danske skattemyndigheder til i stigende omfang at anse de udenlandske arbejdstagere for omfattet af arbejdsudlejereglerne i kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 3, jf. 48 B. Herved pålægges virksomheden at indbetale en arbejdsudlejeskat på 30% samt 8% AM-bidrag. Hvad er arbejdsudleje Det, der er kendetegnende ved arbejdsudleje er, at en dansk virksomhed/kunde skal have udført et bestemt stykke arbejde i Danmark. De arbejdstagere, der skal udføre arbejdet, er fortsat ansat i den udenlandske virksomhed, hvorfra de modtager deres løn. Den udenlandske virksomhed sender en faktura til den danske virksomhed for det udførte arbejde oftest på timebetaling. De udenlandske arbejdstagere opholder sig i en eller flere perioder i Danmark for at udføre arbejdet, men de betaler skat til deres hjemland. Der er derimod ikke tale om arbejdsudleje, hvis en dansk virksomhed ansætter udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejde i Danmark. Disse arbejdstagere skal registreres på almindelig vis hos SKAT og have udstedt et skattekort. Endvidere er de arbejdstagere, som er fuldt skattepligtige til Danmark, ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne. De danske skattemyndigheder lægger vægt på følgende ved afgørelsen af, om der foreligger arbejdsudleje: Udlejeren (den udenlandske virksomhed) ikke bærer ansvaret eller risikoen for arbejdsresultatet Hvervgiveren (den danske virksomhed/kunde) har instruktionsbeføjelsen over arbejdstageren Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren kontrollerer og er ansvarlig for Vederlaget til udlejeren beregnes på grundlag af den tid, der er medgået, eller i andre henseender under hensyntagen til en sammenhæng mellem dette vederlag og den løn, som arbejdstageren modtager Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af hvervgiveren Antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer ikke ensidigt bestemmes af udlejeren Ovenstående betingelser indgår alle i vurderingen af, om der foreligger arbejdsudleje, men det bemærkes, at SKAT i en række afgørelser har lagt specielt vægt på, om vederlaget beregnes efter medgåede timer. Herved har SKAT anset den danske virksomhed for at have det økonomiske ansvar, idet udlejeren blot fakturerede antallet af forbrugte timer og derved ikke påtog sig en selvstændig økonomisk risiko. Personer, der stilles til rådighed for at udføre arbejde her i landet som udøvende kunstner, musiker, artist eller sportsudøver, vil ikke være begrænset skattepligtige efter arbejdsudlejereglen, jf. skatte- og afgiftsudvalgets betænkning af 28. maj 1982 (L , 2. samling). Arbejdsudlejesynspunktet kan ikke umiddelbart gøres gældende, hvis der er tale om en ekspert med sådanne kvalifikationer og hvis arbejdet bærer præg af selvstændig konsulentvirksomhed, at hvervgiveren er uden forudsætninger for at varetage instruktionsbeføjelsen og den overordnede ledelse af den opgave, der skal udføres. Der skal dog ske en konkret bedømmelse af det udførte arbejde i hver enkelt situation. I SKM SR (TfS 2007, 202) (TfS 2007, 515) fandt Skatterådet, at der var tale om arbejdsudleje i en situation, hvor et dansk rekrutteringsfirma indgik aftale med udenlandske konsulentfirmaer om, at disse firmaer skulle stille udenlandske konsulenter med specialviden til rådighed for danske kunder, der havde overladt rekrutteringsopgaven til det danske rekrutteringsfirma. Konsulenterne var ansat i de udenlandske konsulentfirmaer, der også udbetalte løn til konsulenterne. På trods heraf ville de danske kunder være forpligtet til at indeholde arbejdsudlejeskat samt AMog SP-bidrag. 16

17 Af seniorskattekonsulent Annie Baare, BDO ScanRevision Beregning af arbejdsudlejeskat på 30% Ifølge kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 3 fremgår det, at en person der erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, er omfattet af den begrænsede skattepligt. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i. Det fremgår videre af kildeskattelovens 48 B, at 30% skatten beregnes af bruttoindtægten, herunder eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold mv. Det bemærkes, at i forbindelse med forenkling af reglerne om begrænset skattepligt, jf. lov nr. 425 af 6/ (L /05) blev kildeskattelovens 2 ændret. Ifølge de før lovændringen gældende regler var beregningsgrundlaget for arbejdsudlejeskatten vederlaget i penge samt i forbindelse hermed fri kost og logi, herunder en eventuel godtgørelse til dækning af udgifter til rejse og ophold mv. Som en konsekvens af at udvide den begrænsede skattepligt, blev beregningsgrundlaget udvidet til udover de før nævnte vederlag også at omfatte alle andre former for vederlag, herunder alle skattepligtige personalegoder. Virkningen trådte i kraft 1. januar Det skal dog bemærkes, at bruttoindkomsten i kildeskattelovens 48 B fortsat ikke omfatter udlæg efter regning, dvs. arbejdsgiverens dækning af regninger afholdt af lønmodtageren, når udgifterne er arbejdsgiverens. Ved opgørelsen af trækgrundlaget må den danske virksomhed derfor skaffe sig oplysning om, hvor stor en del af vederlaget til udlejeren, der skal anses som vederlag til den udlejede arbejdstager. Hvis den danske virksomhed ikke kan få oplyst, hvor stor en del af det samlede vederlag, der viderebetales som løn til den arbejdsudlejede arbejdstager, er udgangspunktet for opgørelsen af trækgrundlaget det samlede vederlag. Der kan ikke foretages nogen form for fradrag i indkomst, hvori der af hvervgiveren skal indeholdes en endelig skat på 30%, medmindre arbejdstageren har valgt beskatning som grænsegænger efter kildeskattelovens 5 A-5 D. Dette betyder, at 30% beskatningen fravælges og arbejdstageren i stedet beskattes efter almindelige beskatningsregler. Hvis arbejdstageren har valgt at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1, og hermed blev sidestillet med at udføre arbejde her i landet for en dansk arbejdsgiver, jf. kildeskattelovens 2, stk. 4, 2.-4., kan der ligeledes foretages fradrag (se nedenfor). Grænsegængerreglerne Hvis den skattepligtige opfylder betingelserne i kildeskattelovens 5 A-5D, herunder at den skattepligtiges personlige indkomst fra Danmark udgør mindst 75% af den samlede globalindkomst optjent i indkomståret, kan den skattepligtige vælge at blive behandlet som grænsegænger. Det betyder, at der kan opnås fradrag i indkomsten efter skattelovgivningens almindelige regler, herunder visse udgifter afholdt i den pågældendes hjemland. Valg af beskatning efter almindelige beskatningsregler Som det fremgår ovenfor kan den skattepligtige dog vælge at blive beskattet, som om den pågældende var omfattet af kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 1, jf. kildeskattelovens 2, stk. 4, 2. 4 pkt. Det betyder, at den skattepligtige beskattes efter de almindelige beskatningsregler og kan derved opnå fradrag for de udgifter, der vedrører den skattepligtige indkomst. Valget skal træffes senest den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår, men kan omgøres til og med den 30. juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Social sikring En arbejdstager der fortsat bor i et andet EU/EØS land og som arbejder i Danmark, er omfattet af hovedreglen i EU forordning 1408/71, hvilket betyder, at arbejdstageren er omfattet af den sociale sikring i arbejdslandet, det vil sige Danmark. 17

18 Arbejdstageren skal herefter betale 8% AM-bidrag, ligesom der skal indbetales ATP mv. i Danmark. Hvis arbejdstageren anses for arbejdsudlejet i Danmark, hvorved den danske virksomhed/kunde bliver pålagt at indbetale 30% arbejdsudlejeskat, skal der herudover betales 8% AM-bidrag. Hvis arbejdstageren udover at udføre arbejde i Danmark udfører arbejde i sit hjemland, f.eks. i friuger, er den pågældende omfattet af den sociale sikring i hjemlandet. Det betyder, at der ikke skal indbetales AM-bidrag og ATP mv., men at der i stedet skal betales sociale afgifter i den pågældendes hjemland. Dette kan både omfatte medarbejderbidrag samt arbejdsgiverbidrag. I denne forbindelse skal der indhentes en attest E 101 i hjemlandet som dokumentation for, at arbejdstageren er omfattet af den sociale sikring i hjemlandet. Entrepriseaftaler Det bemærkes, at hvis en udenlandsk virksomhed for egen regning og risiko har indgået en entrepriseaftale med en dansk virksomhed/kunde vedrørende udførelse af arbejde i Danmark er arbejdstagerne ikke omfattet af arbejdsudlejebestemmelserne. Om hvorvidt medarbejderne anses for skattepligtige til Danmark afgøres ud fra bestemmelserne i den konkrete dobbeltbeskatningsaftale mellem medarbejdernes bopælsland og Danmark. Her er det afgørende om medarbejderen anses for fuldt eller begrænset skattepligtig samt om opholdet i Danmark har oversteget 183 dage indenfor kalenderåret eller en 12 måneders periode. Hvis den udenlandske virksomhed anses for at udøve virksomhed gennem et fast driftssted i Danmark, anses de medarbejdere, som er tilknyttet det faste driftssted i Danmark, for at have en dansk arbejdsgiver nemlig det faste driftssted. Det betyder, at medarbejderen skal have et ganske almindeligt skattekort og dermed ikke er omfattet af reglerne om arbejdsudleje. SKAT har afgjort en sag, jf. SKM SR, hvor Skatterådet godkendte en entrepriseaftale, selvom faktureringen skete efter medgåede timer. I den konkrete sag blev der lagt vægt på en række momenter, der trak i retning af, at der forelå entrepriseforhold. Disse forhold var: den udenlandske virksomhed havde efter kontrakten instruktionsmyndigheden over arbejdstageren antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer bestemmes af den udenlandske virksomhed arbejdsredskaber stilles til rådighed af den udenlandske virksomhed materiel stilles til rådighed for arbejdstageren af den udenlandske virksomhed den udenlandske virksomhed har påtaget sig en dagbod i tilfælde af forsinkelse Afrunding De senere år har SKAT afgjort en lang række sager, hvor de har anset medarbejdere for omfattet af de danske arbejdsudlejeregler. Det bemærkes således, at der er en righoldig praksis, som vi ikke har gennemgået i nærværende artikel, idet vi alene har foretaget en beskrivelse af reglerne. Afgrænsningen mellem arbejdsudleje og entreprise er hårfin. Det er vores erfaring, at SKAT i en række situationer hellere anser medarbejdere for omfattet af arbejdsudlejereglerne end at undersøge de nærmere konkrete omstændigheder. Deres afgørelse er ofte baseret på et interview med nogle medarbejdere i virksomheden, uden at sagens fakta er bekræftet af virksomheden. Dette er i sig selv kritisabelt og det ville tillige klæde SKAT at henvise til afgørelser, hvor SKAT ikke har fået medhold i statuering af arbejdsudleje. På baggrund af ovenstående kan det derfor anbefales, at aftalen mellem den danske virksomhed og den udenlandske virksomhed indgås skriftligt for bedre at kunne dokumentere, at aftalen opfylder de ovenfor nævnte kriterier. 18

19 ØKONOMI- ANSVARLIG Til vores økonomisektion på fem engagerede medarbejdere søger vi en dygtig og erfaren faglig leder. Økonomisektionens overordnede opgave er at styre Finansforbundets centrale økonomi, som inde bæ rer udarbejdelse af budgetter og regn - skaber, periodiske budgetopfølgninger og analyse arbejder. Sektionen har også ansvaret for forbundets bogføring, ligesom de forestår bogholderi og regnskabsudarbejdelse for en del af forbundets kredse. OPGAVEN: Som koordinator for økonomi sektionen har du det faglige ansvar og er overordnet ansvarlig for sek tionens opgaver. Du skal stå for den løbende kontakt til vores revisor og pengeinstitutter. I forhold til den politiske del af organisationen vil der være løbende kontakt med kassererne for vores 10 decentrale kredse, ligesom du skal deltage i møderne i forbundets centrale budget- og finansudvalg. Endelig vil en væsentlig opgave være udarbejdelse af diverse analyser af forbundets økonomi samt økonomisk ekspertbistand ved henvendelser fra kolleger og politikere om stort og småt. DINE KVALIFIKATIONER: Der er flere veje ind i dette job. Det kan være, at du har en længere økonomisk uddannelse bag dig samt nogle års praktisk erfaring med lignende opgaver. Måske har du arbejdet som revisor, og er nu parat til næste skridt i karrieren, eller du er efter nogle år vokset ud af en stilling som bogholder eller con - troller. Det vigtigste er dine knivskarpe kompetencer inden for budget/regnskab, afrapportering og analyse. Din arbejdsstil skal være kendetegnet ved en resultatorienteret tilgang til dine opgaver og en evne til at holde overblikket uden at miste kendskabet til detaljen. Du arbejder effektivt, analytisk og struktureret, ligesom du er god til at fremdrage og formidle økonomiske data i oversigter og notater. IT-mæssigt er det af afgørende betydning, at du behersker Excel på superbrugerniveau. Dybtgående kendskab til Navision eller til svarende økonomisystem er nødvendigt. Erfaring med at begå sig i politisk styrede organisationer vil være en fordel. PERSONLIGE EGENSKABER: Som person er du udadvendt og kommunikerende, og formår at begå dig over for alle slags mennesker og interessenter. Du er initiativrig og selvstændig, men også indstillet på at indgå i teams. Du er meget ansvarsbevidst og arbejder grundigt og omhyggeligt med opgaverne. Du trives med udfordringer, men er også indstillet på at skulle løfte mere rutineprægede opgaver i en travl hverdag, hvor du er tæt på dine kolleger som du sætter pris på at dele et godt grin med. VI TILBYDER: En spændende og udviklende stilling i et stærkt fagligt miljø. Her er gode muligheder for videreuddannelse og kompetenceudvikling, og vi tilbyder attraktive løn- og arbejdsvilkår efter intern overenskomst. Vil du vide mere, kan du kontakte afdelingschef Lars Broberg eller koordinator Erik Andresen på ANSØGNINGSFRIST TORSDAG DEN 19. MARTS SAMTALER FINDER STED ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 Ansøgning mærket Økonomiansvarlig sendes til Finansforbundet, Applebys Plads 5, 1411 København K Att. HR-konsulent Annette Holck, eller via mail til Finansforbundet er en kompetent, udviklings- og internationalt orienteret fagforening for ca medlemmer, der er ansat i eller med tilknytning til den finansielle sektor. Finansforbundet er et forpligtende fællesskab, der understøtter det enkelte medlem i at skabe det bedste arbejdsliv ved at varetage økonomiske, faglige og sociale interesser. Finansforbundet kombinerer et stærkt fælles værdigrundlag med en decentral struktur, hvor beslutningerne træffes tæt på medlemmet. Finansforbundets sekretariat har cirka 130 medarbejdere. 19

20 Momsmæssige faldgruber - forhold som virksomheder og deres rådgivere bør være opmærksomme på Af Susanne Johnsen, Kathrine Emanuel og Søren Engers, Ernst & Young A/S På moms- og afgiftsområdet er der i den senere tid sket flere væsentlige ændringer og yderligere ændringer vil træde i kraft i den kommende tid. Når der gennemføres sådanne lov- eller praksisændringer kan dette skabe usikkerhed hos virksomhederne. Yderligere er der visse områder inden for moms- og afgiftsretten, som næsten pr. tradition volder virksomhederne vanskeligheder. Moms- og afgiftsretten er derfor et område, der af adskillige virksomheder bør tillægges øget interesse, da det ved en korrekt håndtering sikres, at virksomheden betaler det de er forpligtet til, hverken mere eller mindre. Personaleomkostninger En momsregistreret virksomhed har som udgangspunkt ret til momsfradrag vedrørende indkøb af varer og ydelser, som anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Fradragsretten kan imidlertid være indskrænket/ begrænset, når det drejer sig om virksomhedens personaleomkostninger. Her afhænger fradragsretten af, hvilken type udgift der er tale om og i visse tilfælde, hvordan varen/ydelsen anvendes. Virksomheden kan således have enten fuld, delvis eller ingen momsfradragsret, hvilket nedenstående eksempler illustrerer. Telefoni Når en virksomhed stiller en telefon til rådighed for en medarbejder kan det enten være i form af en fastnettelefon eller en mobiltelefon. Virksomhedens udgifter vil i den forbindelse omfatte anskaffelse af telefon, abonnement og samtaleudgifter. Momsfradraget for disse udgifter afhænger af, om der er tale om en fastnettelefon eller mobiltelefon. Fastnettelefoni Når det er tale om udgifter til en fastnettelefon, som installeres hos en medarbejder, kan virksomheden fradrage 50 % af momsen. Det er en betingelse herfor, at medarbejderen, i et vist omfang, benytter telefonen arbejdsmæssigt. Momsfradraget på 50 % er i princippet uafhængigt af den faktiske anvendelse af telefonen. Praksis viser imidlertid, at reglen om de 50 % kan fraviges, når særlige omstændigheder gør sig gældende. I en konkret sag, indrømmede Højesteret en virksomhed fuldt momsfradrag for udgifter til telefoner og ISDN forbindelser, da disse var etableret på medarbejdernes hjemmekontorer, som var adskilt fra den private beboelse. Generelt vil der dog være en formodning for, at telefonen også bliver anvendt privat, når telefonen er anbragt på medarbejderens private adresse. Den almindelige regel om 50 % momsfradrag bør således være udgangspunktet. Mobiltelefoni Er der i stedet tale om en mobiltelefon er momsfradraget baseret på et skøn over den erhvervsmæssige henholdsvis den private anvendelse. Såfremt mobiltelefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt 20

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere