Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:"

Transkript

1 Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet har i de første år været fokuseret på screening af en lang række hydrolysater (beskrevet i rapport over screeningsforsøg). Derudover har applikationen af udvalgte hydrolysater været testet i et specialeprojekt (Marie Tøstesen). Dette arbejde har dannet grundlaget for nærværende applikationstest. Pølserne analyseres endvidere for antioxidativ aktivitet på KU (Trine Damgaard, ph.d.-studerende). Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Bevaret ACE-aktivitet efter produktion Smagsprofil af kødpølserne Forbrugernes liking af kødpølserne Det var endvidere formålet at beregne, hvor meget kødpølse der skal indtages for at opnå en gavnlig effekt mht. sænkning af et forhøjet blodtryk. Konklusion Til vurdering af hydrolysaternes applikation blev der fremstillet 14 forskellige kødpølser, 12 kødpølser tilsat hydrolsater i hhv. 4 og 8 % samt 2 kontrolpølser uden hydrolysat. Med basis i en række kemiske og sensoriske analyser kan følgende konkluderes: Svinefedtender, svinehjerte og oksemellemgulv udviste de højeste ACE-inhiberende aktiviteter. Blandt kødpølserne var der de højeste aktiviteter ved tilsat svinefedtende og oksemellemgulv (begge i 8 %). Effektiviteten (bevaret aktivitet) var for alle kødpølser, med undtagelse af pølserne tilsat hydrolyseret svinehjerte, over 100 %. Der synes derfor at være en synergieffekt, der forstærker aktiviteten. Den ACE-inhiberende aktivitet steg generelt med stigende mængde tilsat hydrolysat. 1

2 Der var ikke en tydelig sammenhæng mellem hydrolysaternes aminosyreindhold og den observerede ACE-inhiberende aktivitet. Indholdet af protein i kødpølserne steg med stigende mængde tilsat hydrolysat. Saltindholdet var på samme niveau i alle kødpølser uafhængigt af tilsat mængde hydrolysat. Det sensoriske panel vurderede, at kødpølserne med hhv. svinefedtende (8 %), oksemellemgulv (8 %) samt oksehjerte (4 og 8 %) havde de højeste intensiteter af kemisk smag og/eller en bismag. Blandt de mest inhiberende hydrolysater. Forbrugerne syntes generelt, at kødpølserne smagte af for lidt. Ingen kommenterede på en anden smag i pølserne. Kødpølse Metode Kødpølsen blev valgt, da den i sin egenskab af farsprodukt er nem at iblande hydrolysaterne. Derudover er kødpølsen et lettere krydret produkt, og så er det muligt at producere en lignende oksekøds-variant. Der blev taget udgangspunkt i en grundrecept fra Slagteriskolen. ACE Den inhiberende ACE-aktivitet blev bestemt med det spektrofotometrisk-baserede ACE-inhiberende assay målt i de rene hydrolysater og i kødpølserne. Kemiske parametre Med henblik på at kunne give en mere fuldstændig beskrivelse af kødpølserne blev følgende analyser gennemført: Protein Salt Fedt Vand Derudover blev hydrolysaterne analyseret for indholdet af udvalgte aminosyrer hos Fødevarestyrelsen. Forbrugerundersøgelse Forbrugerundersøgelsen blev gennemført på DMRI, hvor forbrugere i alderen 60+ vurderede hvor godt de kunne lide hver kødpølse. Disse forbrugere var rekrutteret gennem kollega-netværk samt via en annonce i Roskilde Dagblad. Derudover fik to kolleger prøver med hjem til i alt 14 forbrugere, der vurderede kødpølserne hjemme efter samme anvisning som på DMRI. Forbrugerne fik 2

3 serveret kødpølse på rugbrød for at tilnærme et normalt indtag af produktet. Der blev smagt på 7 pølser på hver af de to testdage, nogle forbrugere deltog ved begge testdage. Foto: Forbrugerne fik kødpølsen serveret med en skive på en kvart skive rugbrød pakket i en petriskål med kode på. Prøverne var randomiserede, så forbrugerne ikke smagte kødpølserne i samme rækkefølge. Profil Profilanalysen blev gennemført med DMRI s trænede panel, hvor 8 dommere først udviklede et ordsæt indeholdende relevante egenskaber, og derefter bedømte dommerne intensiteten af de valgte egenskaber. Data blev analyseret med programmet Panel- Check. Dommerne fik serveret kødpølse uden rugbrød. ACE-aktivitet Resultater og diskussion Sænkning af blodtryk er en meget interessant og meget omtalt bioaktivitet. Det er helt afgørende, at aktiviteten er bevaret i kødprodukterne efter fremstilling, således at der kan opnås en sundhedsfremmende effekt ved at indtage kødproduktet. Tabel 1 viser den ACE-inhiberende aktivitet for de rene hydrolysater og for kødpølser tilsat hydrolysaterne. Det ses af tabel 1, at ACE-inhibering i de rene hydrolysater er højest (lavest IC50-værdi) for hhv. svinehjerte, svinefedtender og oksemellemgulv. Oksehud ligger markant højere end de øvrige hydrolysater og har dermed ikke en god inhiberende aktivitet. Der kunne ikke bestemmes en IC50-værdi for kontrolkødpølserne, da aktiviteten i disse pølser aldrig nåede op på 50 % inhibering. I alle kødpølser med tilsat hydrolysat var der en målbar IC50-værdi, og der sås endvidere en generel stigning i aktivitet ved øget tilsætning af hydrolysat. 3

4 Tabel 1. ACE-aktivitet i hydrolysat (pulver) og i kødpølserne samt i de to kontrolpølser. - aktiviteten var under 50 % inhibering, og IC 50 kunne derfor ikke bestemmes. Jo lavere IC 50-værdi, desto højere aktivitet. Effektivitet udtrykker, hvor meget af aktiviteten i hydrolysatet der er bevaret i kødpølserne. Hydrolysat IC50 Kødpølse Hydrolysat Kødpølse Kødpølse i forhold til rent hydrolysat Svinesvær 15 4 % % Svinehjerte 9 4 % % Svinefedtender 7 4 % % Oksehud 64 4 % % Oksehjerte 10 4 % % Oksemellemgulv 8 4 % % Kontrol svin - Kontrol svin/okse - IC50 Effektivitet (%) Effektivitet (Bevaret aktivitet) Det var en vigtig del af applikationsforsøget at afklare, hvor meget af de enkelte hydrolysaters aktivitet der kunne genfindes i kødpølserne. Effektiviteten af hydrolysatet i kødpølsen, i forhold til de rene hydrolysater, er beregnet som anført i nedestående eksempel med svinesvær. Ex. kødpølse tilsat 4 % hydrolysat fra svinesvær Der opnås 50 % inhibering af aktiviteten ved tilsætning af henholdsvis 15 mg rent hydrolysat/ml og (159 * 0,04) = 6,4 mg hydrolysat/ml tilsat kødpølsen. Effektiviteten af rent hydrolysat: 100 % Effektiviteten i hydrolysat tilsat kødpølse: 100 %/15 mg/ml*(15-6,4) mg/ml = 58 % Effektivitet i forhold til rent hydrolysat, 100 % + 58 % = 158 % Det er overraskende, at aktiviteten for nogle hydrolysater stiger i kødpølserne (bevaret effektivitet er højere end 100 %), især når kontrolpølserne udviste begrænset ACE-inhibering. For kontrolpølsen med svinekød blev der bestemt en inhiberingsprocent på ca. 25 % som maksimum, ved et indhold af kødpølse på 500 4

5 mg/ml. Det vides derfor ikke umiddelbart, hvad denne aktivitetsforøgelse præcis skyldes, men der er tilsyneladende en synergieffekt med visse komponenter i kødpølsematricen. Ved en samlet vurdering af værdierne i tabel 1 synes svinefedtender og oksemellemgulv at udvise det største potentiale. Indtag for gavnlig effekt Det er centralt at beregne, hvor meget produkt der skal indtages for teoretisk set at opnå en gavnlig effekt, det vil sige sænke et forhøjet blodtryk. Beregningen er et kvalificeret overslag, da en række antagelser må træffes (nærmere beskrevet i notatet: Pille eller pølse, Kirsten Jensen, DMRI, 2013). Aktiviteten af hydrolysaterne sammenlignes med Captopril, aktivstof inden for gruppen af ACE-hæmmere, der anvendes i medicin. Beregningsgrundlag: Captopril IC50 = 4,8 µg/ml Oksemellemgulv IC50 = 3 mg/ml (resultat fra tidligere bestemmelse) Vedligeholdelsesdosis ved forhøjet blodtryk er mg Captopril hver time Antagelser Aktiviteten bevares under fremstillingen af kødprodukterne (effektiviteten er 100 %). Aktiviteten udtrykt i mg tørstof/ml svarer til fortyndingen i kødmatricen, mg/g. Der skal indtages ca gange mere hydrolysat for at opnå den samme virkning som ved indtagelse af Captopril. Omregning: 25 mg Captopril svarer til 16 g hydrolysat. Der skal således indtages 200 g kødpølse pr. vedligeholdelsesdosis af en kødpølse med 8 % hydrolyseret oksemellemgulv tilsat. Denne mængde kødpølse kan nedbringes ved at øge tilsætningen af hydrolysat. Desuden er der her ikke taget højde for den observerede mer-aktivitet i kødpølserne sammenlignet med de rene hydrolysater. Protein I samarbejde med DAT-Schaub blev det valgt, at hydrolysaterne skulle tilsættes grundrecepten, uden at der blev reduceret i andre ingredienser. Dette vil alt andet lige give en forøgelse af proteinindholdet i kødpølserne med tilsat hydrolysat. Tabel 2 viser indholdet af målt protein i kødpølserne. 5

6 Tabel 2. Proteinindholdet i de 14 kødpølser Kødpølse Proteinindhold (g/100g) Kontrol svin 11,6 Svinesvær 4 % 14,7 Svinesvær 8 % 17,9 Svinehjerte 4 % 14,1 Svinehjerte 8 % 16,7 Svinefedtender 4 % 13,9 Svinefedtender 8 % 16,6 Kontrol svin/okse 10,5 Oksehud 4 % 14,8 Oksehud 8 % 18,3 Oksehjerte 4 % 13,8 Oksehjerte 8 % 16,3 Oksemellemgulv 4 % 14,0 Oksemellemgulv 8 % 16,8 Det ses af tabel 2, at indholdet af protein som forventet stiger med tilsætning af hydrolysat og med stigende mængde tilsat hydrolysat. Proteinindhold og ernæring Det anbefales, at danskernes daglige indtag af protein er 1,1 g/kg for en person på 70 kg svarer det til 77 g protein/dag. Der er endvidere en diskussion af, at flere grupper inkl. seniorer bør indtage mere protein end den nuværende anbefalede dosis. Og der er foreslået et indtag på 1,2 g/kg svarende til 84 g protein/dag for en person på 70 kg. Det er jo ikke tanken, at kødpølse skal dække det daglige behov for protein. Men det er tanken, at proteinindholdet kan øges i en række velkendte kødprodukter og dermed samlet medføre et højere proteinindhold sammenlignet med de gængse produkter. Og det ses tydeligt af tabel 2, at proteinindholdet kan øges væsentligt ved tilsætning af fx 8 % hydrolysat. Salt Hydrolysater kan i nogle tilfælde bidrage til den salte smag eller med en umami-smag. Denne effekt er ønskelig, såfremt det ikke er grundet et øget saltindhold. Det var derfor væsentligt at analysere det konkrete saltindhold i kødpølserne, tabel 3. Det ses af tabel 3, at natriumkloridindholdet var på samme niveau i alle kødpølser. Der blev således ikke målt en stigning i indholdet ved øget tilsætning af hydrolysat. 6

7 Tabel 3. Indholdet af salt i kødpølserne Kødpølse Salt (NaCl - ) g/100 g Kontrol svin 1,8 Svinesvær 4 % 1,8 Svinesvær 8 % 1,9 Svinehjerte 4 % 1,9 Svinehjerte 8 % 1,9 Svinefedtender 4 % 1,8 Svinefedtender 8 % 1,9 Kontrol svin/okse 1,8 Oksehud 4 % 1,8 Oksehud 8 % 1,8 Oksehjerte 4 % 1,9 Oksehjerte 8 % 1,9 Oksemellemgulv 4 % 1,8 Oksemellemgulv 8 % 1,9 Det anbefales generelt personer med forhøjet blodtryk at reducere saltindtaget. Derfor er det vigtigt, at der ikke utilsigtet tilsættes yderligere salt sammen med de bioaktive stoffer. Det har i dette forsøg ikke været et mål at reducere saltindholdet i kødpølserne. Men i produkter målrettet personer med forhøjet blodtryk bør der fremadrettet anvendes et minimum af salt. Aminosyrer Der er i litteraturen henvisninger til, at nogle aminosyrer, som fx prolin, har en særlig god ACE-inhiberende aktivitet. Prolin findes især i de kollagenholdige væv såsom hud og svær. Aminosyreindholdet fremgår af tabel 4. Tabel 4. Indholdet af udvalgte aminosyrer i de rene hydrolysater. Indholdet af prolin i svinesvær og oksehud er fremhævet med rødt. Svin Okse g/kg Hjerte Fedtende Svær Hud Hjerte Mellemgulv Lysin 62,9 49,2 36,8 37,6 67,2 59,6 Methionin 15,5 12,2 6,91 7,7 15,7 15,2 Cystin 6,5 6,6 1,49 0,6 6,9 5,1 Threonin 29,8 25,3 17,4 18,3 35,0 27,8 Prolin 37, ,2 52,9 Valin 38,3 30,4 23,2 22,9 38,0 32,2 Vand 4,8 % 3,7 % 4,2 % 7,1 % 4,6 % 4,1 % 7

8 Der blev, som forventet, fundet et markant højere indhold af prolin i svinesvær og oksehud. Men det højere prolinindhold gav ikke anledning til en højere ACE-inhiberende aktivitet i disse to hydrolysater (jf. tabel 1). Svinefedtende og oksemellemgulv var de hydrolysater med den højeste ACE-inhiberende aktivitet (tabel 1), og ses der på værdierne i tabel 4, kan der ikke umiddelbart uddrages en forklaring for den højere aktivitet for netop disse to hydrolysater alene relateret til aminosyreindholdet. Funktionalitet Hydrolysaterne havde umiddelbart ingen funktionalitet i form af vandbindingsevne og dermed fasthed (se fx figur 5). Forbrugerundersøgelse Forbrugerne i alderen 60+ blev rekrutteret fra Roskildeområdet. Generelt påpegede forbrugerne, at kødpølserne smagte af for lidt! Der kan derfor sagtens tilsættes mere krydderi og formentlig også mere hydrolysat. Generelle informationer om de to forbrugergrupper er vist i tabel 5. Tabel 5. Baggrundsinformation om de to forbrugergrupper Forbrugere, der vurderede svinekødpølse Forbrugere, der vurderede okse- og svinekødpølse Antal Antal kvinder Antal mænd Gennemsnitsalder 69 år 69 år Antal med forhøjet blodtryk Liking Kødpølse med svinekød Hvor godt forbrugerne kan lide kødpølserne, også kaldet liking, blev vurderet på en skala fra Liking Figur 1. Hvor godt de 37 forbrugere gennemtligt kunne lide kødpølserne af svinekød med tilsat hydrolysat. Skalaen går fra

9 Det kan af figur 1 ses, at forbrugerne i gennemsnit bedst kunne lide kødpølsen med 4 % svær efterfulgt af kødpølsen med 4 % hjerte. Det ses endvidere, at kødpølserne med hhv. 8 % hjerte og 8 % svær kunne forbrugerne mindst lide. Men der ses ikke en stor forskel i gennemsnitlig liking mellem kødpølserne. Dette ses imidlertid ofte i forbrugerundersøgelser, og derfor er det interessant at se på variationen mellem forbrugerne (figur 2). 8 % svær Figur 2. Liking af kødpølsen med 8 % svinesvær vurderet af de 37 forbrugere. Det kan umiddelbart ses af figur 2, at kødpølsen er vuderet fra 0 til 12 i liking. Hvis der sættes en grænse på karakteren 8, og det vurderes, at alle, der har givet karakteren 8 og derover, godt kan lide kødpølsen, så er det kun 8 ud af 39 forbrugere Figur 3. Liking af kødpølsen med 4 % svinesvær vurderet af de 37 forbrugere. 4 % svær 9

10 Det kan ses af figur 3, at 15 forbrugere gav kødpølsen med 4 % svær karakteren 8 eller derover i liking, og to forbrugere gav højeste karakter på 15. Liking Kødpølse med svine- og oksekød Den gennemsnitlige liking for kødpølserne af okse- og svinekød er vist i figur 4. Liking Figur 4. Hvor godt de 36 forbrugere gennemtligt kunne lide kødpølserne af svine- og oksekød med tilsat hydrolysat. Skalaen går fra Det kan af figur 4 ses, at der igen ikke var stor forskel mellem, hvor godt forbrugerne kunne lide de enkelte kødpølser. Ved sammenligning med figur 1 ses der en lille men konsekvent højere liking af kødpølser med oksekød sammenlignet med kødpølser af rent svinekød. Dette kan fornemtlig forklares med, at der er lidt mere smag i disse pølser pga. oksekødet. Der vises ikke øvrige figurer af forbruger-liking for oksekødpølserne, da billedet er tilsvarende de viste for svinekødpølserne. Temadag om fremtidens kødprodukter DMRI afholdt i november 2013 en temadag om fremtidens kødprodukter med deltagelse af både industri og universiteter. Der blev tilbudt smagsprøver til deltagerne inkl. nogle af kødpølserne. Generelt var der positive tilbagemeldinger, og også udtalelser som dejligt at pølsen smager af noget. Profil Svine-kødpølser Det er kendt, at nogle hydrolysater kan have en bitter og/eller kemisk smag. Det er også tidligere observeret, at hydrolysater kan have en smag relateret til råvaren som fx hydrolyseret lever, der smager markant af lever. Et vigtigt element i en fremtidig anvendelse af hydrolysaterne er, at de ikke medfører en afvigende smag af produkterne. 10

11 Figur 5 viser bi-plottet for den sensoriske vurdering af kødpølser fremstillet af svinekød. Bi-plottet giver et visuelt overblik over, hvordan produkterne er placeret i forhold til hinanden og i forhold til de sensoriske egenskaber. Figur 5. PCA bi-plot af de sensoriske vurderinger af kødpølser med svinekød. Det ses af figur 5, at der er en tydelig gruppering af kødpølserne med de forskellige hydrolysater. Kødpølse tilsat hydrolyseret svinesvær (både 4 og 8 %) er de kødpølser, der er tættest korreleret med kontrollen uden tilsat hydrolysat. Det vil sige, at dommerne ikke fandt væsentlige sensoriske forskelle mellem kontrollen og de to pølser med hydrolyseret svinesvær. Kødpølserne tilsat hydrolyseret svinehjerte blev af dommerne beskrevet med en mere baconagtig og sødlig smag. Kødpølserne tilsat hydrolyserede fedtender blev beskrevet som krydret og kemisk i smagen. Den kemiske smag var tydeligst for kødpølsen med 8 % tilsat hydrolyseret fedtende. Intensiteterne af de sensoriske egenskaber kan ses i tabel 6. 11

12 Tabel 6. Sensorisk vurdering af kødpølser med svinekød og tilsat hydrolysat. KØDPØLSETYPE SVÆR HJERTE FEDTENDER Kontrol 4 % 8 % 4 % 8 % 4 % 8 % Udseende Rosa farve 4,5 4,2 4,2 2,3 1,4 4,3 2,1 Brun farve 1,5 1,9 1,8 5,5 7,0 2,3 4,5 Lugt Kødpølse 6,7 5,6 6,1 3,2 2,5 4,8 3,8 Røget 1,6 2,0 1,6 3,5 4,0 2,8 2,3 Smag Kødpølse 7,4 6,4 7,1 3,1 2,3 5,3 4,6 Kemisk 3,1 3,5 4,3 5,4 6,7 5,4 6,0 Sødlig 2,5 2,8 3,1 4,8 5,3 2,9 3,5 Bitter 3,0 3,4 4,2 4,8 6,2 4,4 5,4 Baconagtig 2,2 2,4 2,3 5,4 5,3 3,3 4,4 Det kan af tabel 6 ses, at hydrolyseret hjerte og hydrolyseret fedtende medførte en kemisk smag og at intensiteten af den kemiske smag steg med stigende indhold af hydrolysat. Ses dette i sammenhæng med kødpølsesmagen, var der en tydelig lavere intensitet af kødpølsesmag i kødpølserne tilsat hydrolyseret hjerte. Der blev observeret en tydelig brunfarvning af kødpølser tilsat hydrolysat, mest markant for kødpølser med tilsat hydrolyseret hjerte. Det var meningen, at der skulle tilsættes carmin for at ensarte farven af kødpølserne, men det blev desværre ved en fejl ikke tilsat. Profil Okse-kødpølser Der blev ligeledes udført en sensorisk profilanalyse på kødpølser fremstillet af okse- og svinekød, figur 6. Det kan af figur 6 ses, at kødpølsen med 4 % tilsat hydrolyseret mellemgulv har de samme sensoriske karakteristika som kontrollen. Kødpølserne med oksehud blev beskrevet som osteagtige i lugt og smag. Det ses endvidere, at oksemellemgulv (8 %) og begge pølser med tilsat hydrolyseret oksehjerte blev beskrevet som kemiske med en bi-lugt. 12

13 Figur 6. Bi-plot af den sensoriske vurdering af kødpølser fremstillet af okse- og svinekød og tilsat hydrolysater af okseråvarer (hhv. 4 og 8 %). Intensiteterne af de sensoriske egenskaber kan ses i tabel 7. Tabel 7. Sensorisk vurdering af kødpølser med okse- og svinekød og tilsat hydrolysat. KØDPØLSETYPE OKSEHUD OKSEHJERTE MELLEMGULV Kontrol 4 % 8 % 4 % 8 % 4 % 8 % Udseende Brun farve 2,77 2,77 4,27 3,74 5,46 3,32 5,06 Lugt Kødpølse 6,33 4,12 2,37 2,93 2,24 4,73 3,92 Osteagtig 0,64 3,63 4,41 0,72 0,62 0,52 0,67 Bi-lugt 0,70 1,62 3,59 4,44 6,10 1,32 3,41 Smag Kødpølse 7,21 5,13 2,66 3,44 2,42 5,47 3,54 Kemisk 3,40 3,12 4,51 4,60 5,99 3,10 5,35 Sødlig 2,95 3,37 3,94 3,26 3,87 3,28 3,78 Krydret 6,82 6,24 6,79 6,83 7,27 6,41 6,87 Bitter 3,29 3,21 4,86 4,84 6,03 3,69 5,69 Osteagtig 0,43 3,70 4,57 0,48 0,58 0,49 0,59 Baconagtig 0,85 1,17 2,10 2,63 4,03 1,17 2,12 Tekstur Fasthed 5,90 5,83 4,68 6,12 6,08 6,32 5,16 13

14 Konklusion Kødpølse var både med hensyn til fremstilling og kemiske analyser et godt produkt at arbejde med. Men i relation til forbrugerundersøgelsen solgte kødpølse ikke så godt, flere forbrugere ville ikke deltage pga. produktvalget. Med basis i de gennemførte analyser kan følgende konkluderes: Svinefedtender, svinehjerte og oksemellemgulv udviste de højeste ACE-inhiberende aktiviteter. Blandt kødpølserne var der de højeste aktiviteter ved tilsat svinefedtende og oksemellemgulv. Effektiviteten (bevaret aktivitet) var for alle kødpølser, med undtagelse af pølserne tilsat hydrolyseret svinehjerte, over 100 %. Der synes at være en synergieffekt, der forstærker aktiviteten. Den ACE-inhiberende aktivitet steg generelt med stigende mængde tilsat hydrolysat. Der var ikke en tydelig sammenhæng mellem hydrolysaternes aminosyreindhold og den observerede ACE-inhiberende aktivitet. Indholdet af protein i kødpølserne steg med stigende mængde tilsat hydrolysat. Saltindholdet var på samme niveau i alle kødpølser uafhængigt af mængde tilsat hydrolysat. Det sensoriske panel vurderede, at kødpølserne med hhv. svinefedtende (8 %), oksemellemgulv (8 %) samt oksehjerte (4 og 8 %) havde de højeste intensiteter af kemisk smag og/eller en bismag. Forbrugerne syntes generelt, at kødpølserne smagte af for lidt. Ingen kommenterede på en anden smag i pølserne. 14

Hydrolysaterne er blevet analyseret med følgende metoder:

Hydrolysaterne er blevet analyseret med følgende metoder: Notat Opsummering af resultater fra screeningsforsøg for bioaktivitet i hydrolysater fra Dato: 21.02.2013 Projektnr. 2000221-13 Init. LME/MT okse og kalv. Lene Meinert Baggrund Der er stigende fokus på

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

2. At undersøge holdbarheden af hydrolyserede biprodukter fra svin og okse med fokus

2. At undersøge holdbarheden af hydrolyserede biprodukter fra svin og okse med fokus 28. juli 2015 Rapport 2000221-13 EHBR/LME/MT Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-inhiberende aktivitet i tomatsuppe Eva Honnens de Lichtenberg Broge, Camilla Bejerholm, Kirsten Jensen

Læs mere

Rapport. Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert. Baggrund

Rapport. Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert. Baggrund Rapport Forbrugerholdninger relateret til anvendelse af proteiner fra svineblod Lene Meinert 16. februar 2017 Projektnr. 2003036 Version 1 Init. LME/MT Baggrund I Danmark har vi ikke samme tradition for

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Rapport. Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer. Margit Dall Aaslyng

Rapport. Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer. Margit Dall Aaslyng Rapport Forbrugerundersøgelse af proteinberigede fødevarer 14. december 2016 Proj.nr. 2003844 Version 1 MDAG/MT Margit Dall Aaslyng Sammendrag Der er udviklet flere produkter tilsat proteinhydrolysat med

Læs mere

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen.

Projektet skal undersøge muligheden for at sælge Rugknækkeren i detailhandlen. Rapport Fiberpølsen som business case En markedstest i detailhandlen Margit Dall Aaslyng 2. april 2014 Proj.nr. 2000690 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Vi vil gerne gøre det nemt og lækkert at spise

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 Projektstatus 2. kvartal 2012 - Kvægafgiftsfonden Juni 2012 LBG/JUSS Indhold Undgå blown packs med ny metode... 1 Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 KKC-2, Kvalitetssikring

Læs mere

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290)

Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Aminosyreanalyser i enkeltråvarer, der kan anvendes i fjerkræbiprodukt fra Farmfood A/S (F290) Formålet med projektet var at beskrive aminosyreindholdet i de enkeltdele, der kan indgå i fjerkræbiprodukt

Læs mere

Rapport. Kød og kræft

Rapport. Kød og kræft Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr.

Læs mere

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a).

Tomaterne fra avler 1 og 2 var noget mindre modne (mindre røde) end fra de øvrige avlere (Figur 2a). YDOLWHWDIGDQVNHWRPDWHU I forbindelse med projektet Næringsstofforsyning til økologiske væksthusgrønsager - tomat og agurk under forskningsprogrammet "Forskning i økologisk jordbrug 2000 2005" (FØJO II)

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Rapport. Forbrugerundersøgelse af marinader med holistisk metode. Sensoriske Hurtigmetoder. Lene Meinert

Rapport. Forbrugerundersøgelse af marinader med holistisk metode. Sensoriske Hurtigmetoder. Lene Meinert Rapport Sensoriske Hurtigmetoder 23. maj 2011 Proj.nr. 2000256 LME/MT Fortroligt Forbrugerundersøgelse af marinader med holistisk metode Lene Meinert Baggrund Sammendrag I projektet Sensoriske Hurtigmetoder

Læs mere

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ

CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ CARNIVOR DANSK KVALITET MED KØD PÅ Menneskets bedste ven En kliché bliver ikke til uden grund! Alle vi der har hund kender det: Du kommer hjem - måske fra en dejlig dag, måske fra en hård dag - men uanset

Læs mere

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

Børnepålæg. MILD er det oplagte navn

Børnepålæg. MILD er det oplagte navn Børnepålæg mad med mere introducerer en serie af pølser og pålæg, der er udviklet til børn og deres madpakker. Serien er godkendt af et panel af børn, der har vendt tommelfingeren op efter at have smagt

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA. Økologiske dambrug Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Test af paneret og frossen fisk

Test af paneret og frossen fisk Test af paneret og frossen fisk af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge

Rapport. Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol. Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Rapport Screening af følsomhed overfor androstenon og skatol 29. maj 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 1 MDAG/EHBR/MT Margit D. Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge Baggrund Formål Gennemførelse

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015

KØDKVALITET TEMADAG FOKUS PÅ KØDKVALITET MARGRETHE THERKILDSEN INSTITUT FOR FØDEVARER AARHUS UNIVERSITET FOKUS PÅ KØDKVALITET 3, FEBRUAR 2015 3, FEBRUAR 2015 KØDKVALITET TEMADAG INSTITUT FOR FØDEVARER Kødkvalitet Husdyr velfærd Sundhed God spisekvalitet Superb and Marketabel Meat from Efficient and Robust Animals SUMMER (støttet af Grønt Udviklings

Læs mere

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET

AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET Kolding, den 4. maj 2017 Temadag om Økologisk og alternativ kyllingeproduktion AFSKALLET HAVRE SOM EN DEL AF FODERET JETTE SØHOLM PETERSEN, SEGES BÆREDYGTIG FODRING AF SLAGTEKYLLINGER MED HAVRE 2... BAGGRUND

Læs mere

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA

Økologisk fiskeproduktion ORAQUA Økologisk fiskeproduktion DTU Aqua Teknologisk Institut ORAQUA Økologiske dambrug Dansk Akvakultur BioMar ALFRED JOKUMSEN Institut for Akvatiske Ressourcer DTU Aqua Nordsøen Forskerpark 1 DTU Aqua, Danmarks

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Birthe Madvig Sørensen, teamleder sensorisk afdeling Udgangspunkt Udgangspunktet er kvalitetskontrol af Lurpak produkter - Sensorisk kontrol på 15 points

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk

falder dit blodtryk. Jo mere du sparer på saltet, jo lavere bliver dit blodtryk spis mad med spis mad med mindre salt morgenmad Brød med både ost og skinke 3 Cornflakes med mælk 2 Spis højest 5-6 g salt om dagen. Brød med en skive ost og marmelade 1,9 Spiser du brød, så brug kun en

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Test af koncept for økologisk svinekød med høj spisekvalitet 1. juli 2014 Proj.nr. 2002284 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Det ønskes at producere

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Salt, sundhed og sygdom

Salt, sundhed og sygdom Department of Nutrition Salt, sundhed og sygdom sygdom Sundhe Seniorforsker Seniorforsker Lone Banke Rasmussen Afd. For Ernæring, ring, FødevareinstituttetF 2 Salt = NaCl 1 g Na svarer til 2,5 g salt 1

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer.

og dermed kan udvikle deres sensoriske erfaringer, der er grundlag for at kunne agere i madområdet med det komplekse udbud af fødevarer. Lærervejledning Hvert år på Smagens Dag arbejder børn og unge med smagssansen og smagens fem grundsmage. Målet med Smagens Dag er, at børn og unge: - får oplevelser med smagens 5 grundsmage og bliver udfordret

Læs mere

Mælkens smag ved fodring med græsmarksafgrøder

Mælkens smag ved fodring med græsmarksafgrøder Mælkens smag ved fodring med græsmarksafgrøder Jannie S. Vestergaard, phd Sensorisk Videnskab Dias 1 Sensorik en sensitiv og præcis måleteknik Trænet panel med 8-10 dommere, som bliver specifikt og målrettet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER

VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER VÆRDIEN AF KORNPROTEIN TIL SVINEFODER Per Tybirk, SEGES, VSP, Innovation,Team Fodereffektivitet Plantekongres 20. jan. 2016 EMNER N og protein Udvikling i proteinindhold over tid Afledte effekter og værdi

Læs mere

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm Rapport Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) 9. november 2010 Proj.nr.: 1379429 Version: 2 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund og formål Som led i diskussion af brancheregler, herunder

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

APRIL 23, tekstur, smag og mikrobiologi, <1.5% (tidligere <1.25%) Projektets hovedformål er

APRIL 23, tekstur, smag og mikrobiologi, <1.5% (tidligere <1.25%) Projektets hovedformål er APRIL, APRIL, bidrager til det forventede smagsindtryk af osten. í kontrollerer metabolismen og overlevelsen af starterkulturen, påvirker typen af sekundære mikroorganismer, som kan vokse og danne flavourkomponenter

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

En guide til gode saltvaner

En guide til gode saltvaner Spis mad med mindre salt Spis mad med mindre salt 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet. Kvinder spiser i gennemsnit 7-8 gram salt om dagen, mænd 9-11 gram. Anbefalingen er højst 5-6 g salt

Læs mere

TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION

TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION Tyg til hunden er en stor og vigtig produktgruppe hos alle dyrehandlere. Tyg elskes af de fleste hunde og gør derudover også stor nytte når de tygges.

Læs mere

De nye Kostråd set fra Axelborg

De nye Kostråd set fra Axelborg De nye Kostråd set fra Axelborg Susan Vasegaard, srh@lf.dk Hanne Castenschiold, hca@lf.dk Line Damsgaard, lda@lf.dk Handel, Marked & Ernæring Landbrug & Fødevarer Nye kostråd 2013 Mejeriprodukterne er

Læs mere

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed

Vores værdier. Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed Vores værdier Kvalitetsbevidst Professionalisme Ansvarlighed Brugerorienteret Faglig stolthed S: sæson I: intensitet M: måltidet R: rør ved os gennem smag E: elsk det, du gør Hvorfor skal vi kunne smage

Læs mere

Du er, hvad du spiser

Du er, hvad du spiser Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Accelererer mejeriprodukter Huntingtons Sygdom? Er der et link mellem indtaget af mælkeprodukter

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag

Danskernes fuldkornsindtag E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2014 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2013 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle, Karsten Kørup og Tue Christensen Afdeling for Ernæring,

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier Saltindhold i brød og morgenmadscerealier E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2016 Af Ellen Trolle, Erling Saxholt og Pia Knuthsen DTU Fødevareinstituttet Saltindholdet i hvedebrød og rugbrød

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK?

FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? FÅR DE DANSKE SØER PROTEIN OG AMINOSYRER NOK? Thomas Sønderby Bruun, seniorprojektleder, Team Fodereffektivitet Anja Varmløse Strathe, Ph.D.-studerende, Københavns Universitet Kongres for svineproducenter

Læs mere

Rapport. Proces til fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Proces til fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 22. februar 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Proces til fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat er det overordnede

Læs mere

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter.

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter. Rapport Undersøgelse af fosfat- og nitriterstattere i kogt skinke Opdateret mht nitriterstattere NatPre T-10 der indeholder nitrit Jens Møller og Lise Nersting 20. oktober 2016 P.nr. 2003820-15 Version

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47404 Udviklet af: Kristinn Ingi Kristinsson Kold College Odense August 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 2. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2013-07-03 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO

Fagligt Nyt, 21. september Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO Fagligt Nyt, 21. september 2016 Camilla Kaae Højgaard, Innovation, Fodereffektivitet PROTEIN- OG AMINOSYREFORSYNING TIL DEN HØJTYDENDE DIEGIVENDE SO BAGGRUND Væsentlig stigning i normen for protein og

Læs mere

Profilanalyse af ungdomsårganges uddannelsesniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010

Profilanalyse af ungdomsårganges uddannelsesniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010 Profilanalyse af ungdomsårganges sniveau i Assens Kommune i perioden 2008-2010 Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning og konklusion... 3 1.1 Sammenfatning af resultater for perioden 2008-2010 for Assens

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER

NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER NORMER FOR NÆRINGSSTOFFER De senest reviderede normer for næringsstoffer findes her i 18. udgave. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION PER TYBIRK, NIELS MORTEN SLOTH & LISBETH JØRGENSEN

Læs mere

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen

Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet v/ kostvejleder og personlig træner Me5e Riis- Petersen Elsk hjertet Hjertet er kroppens vig:gste muskel Hjertet er kompliceret opbygget i 4 hjertekamre, der har hver sin funk:on Den højre

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 DK Den nye P7.2 en bestseller over hele verden bliver endnu bedre! 60% ForBeDring af lysstyrken LED LEnSER * P7.

Læs mere

Fodernormer, der giver den bedste bundlinje. Per Tybirk og Ole Jessen

Fodernormer, der giver den bedste bundlinje. Per Tybirk og Ole Jessen Fodernormer, der giver den bedste bundlinje Per Tybirk og Ole Jessen Emner Hvor er der penge i foderoptimering Hvad er idealprotein Forudsætninger Princippet i regneark til bedste bundlinje Økonomi omkring

Læs mere

Test rapport: Test af hele kyllinger

Test rapport: Test af hele kyllinger Test rapport: Test af hele kyllinger Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Introduktion Helstegt kylling er

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L)

Syntetisk prøve (COD Cr 247 mg O 2 /L) Notat til metodeundersøgelse af chlorid indholdets indflydelse på COD Cr bestemmelsen ifølge DS 217: 1991. (Kirsten Stuckert i samarbejde med Jill Merry) Indledning: Når en prøves COD Cr indhold bestemmes

Læs mere

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag Rapport 16. dec 2015 2003017-15 FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler

Læs mere

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink.

Bilag 2. TILSÆTNINGSSTOFFER. Sporstoffer: Iod, jern, kobolt, kobber, mangan, selen og zink. TILSÆTNINGSSTOFFER Bilag 2. Om tolerancer for tilsætningsstoffer generelt og forblandinger gælder de aktuelle analyseusikkerheder. Ved analyse af fodermidler og foderblandinger skal den tekniske tolerance

Læs mere

2. januar 2015 Proj.nr Version 1 EHBR/EVO/LRK/MT. Rapport

2. januar 2015 Proj.nr Version 1 EHBR/EVO/LRK/MT. Rapport Rapport Projekt: Fedtkvalitet i moderne svineproduktion Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af spegepølse og wienerpølse Eva Honnens de Lichtenberg Broge, Eli Vibeke Olsen, Lars Kristensen

Læs mere

Rapport Screening af Mou-supper til berigelse med animalske proteinhydrolysater

Rapport Screening af Mou-supper til berigelse med animalske proteinhydrolysater Rapport Screening af Mou-supper til berigelse med animalske proteinhydrolysater Maria Tougaard Andersen 31. august 2015 Proj.nr. 2003844-15 Version 2 MTAN/MT Introduktion DMRI-projektet Mere animalsk protein

Læs mere

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto

Rapport. Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter. Urteskinketern med salvie og hvidløg vendt i Nordisk Pesto Rapport 14. marts 2014 Projektnr. 2000248-13 FH/ Omkostnings beregning ved fremstilling af nye kødprodukter i BerryMeat Flemming Hansen, Bent Olesen og Ulrich Kern-Hansen Sammendrag: I projektet BerryMeat

Læs mere

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B.

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B. Modul 7: Exercises 7.1 Sovemidler......................... 1 7.2 Egetræer.......................... 2 7.3 Stofs trækstyrke..................... 3 7.4 Laboranters titreringsusikkerhed............ 5 7.5

Læs mere

Ansøger Navn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. GLIMEPIRIDE PFIZER 4 mg, 4 mg Tablet Oral anvendelse. comprimé. comprimé.

Ansøger Navn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej. GLIMEPIRIDE PFIZER 4 mg, 4 mg Tablet Oral anvendelse. comprimé. comprimé. Bilag I Fortegnelse over lægemidlernes navne, lægemiddelform(er), styrke(r), indgivelsesvej(e), ansøger(e), indehaver(e) af markedsføringstilladelse(r) i medlemsstaterne 1 Medlemsstat EU/EAA Ansøger Navn

Læs mere

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

Fodringsstrategier for diegivende søer

Fodringsstrategier for diegivende søer Husdyrbrug nr. 33 Maj 2003 Fodringsstrategier for diegivende søer Viggo Danielsen, Forskningscenter Foulum Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 2 Husdyrbrug nr. 33

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel.

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel. Rapport Spisegrisen, alternative racer Sensorisk kvalitet af tørret mørbrad Margit Dall Aaslyng 12. september 2011 Proj.nr. 2000219 Version 1 MDAG/MT Sammendrag Formålet med forsøget var at sammenligne

Læs mere

Værdi af frie aminosyrer

Værdi af frie aminosyrer Værdi af frie aminosyrer i relation til lavproteinfoder Niels Morten Sloth Dette skal I høre om: Hvorfor er emnet relevant? Baggrund: Ubesvarede spørgsmål Hvad siger litteraturen? Resultater, ny afprøvning

Læs mere

Hvordan ændrer vi på produkter step-by-step? og hvilken betydning har det for børns præferencer?

Hvordan ændrer vi på produkter step-by-step? og hvilken betydning har det for børns præferencer? Hvordan ændrer vi på produkter step-by-step? og hvilken betydning har det for børns præferencer? Ph.d. stud. Heidi Kildegaard Dagsorden Hvorfor skal børn spise sundere? Hvordan får vi børn til at spise

Læs mere