DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/ kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/3-2015 kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj."

Transkript

1 DARU GENERALFORSAMLING 2015 Tid: 22/ kl 12 Sted: DGI Østjylland, Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj. Fremmødte: Johan Thorup Nielsen, DARU formand John Fatum, DARU + CAS Mogens, Team Delta AR Anna Movin, DARU + SOK Multisport Maria Treschow, SOK Multisport Klaus Jessen, Aarhus Adventure Henrik Juhl, Videbæk Adventure og Multisport Tobias Bang, Aarhus Adventure Erik Krasig, Aarhus Adventure Mette Thranum, Aarhus Adventure Sanne Elidsbo, NAR Mikkel, NAR Maj, Aarhus Adventure Rasmus, Aarhus Adventure Jonas Schwartz, USG Lasse Holch, Aarhus Adventure Mikael Have, Delta Lars Bukkehave, DARU Jonas Borsøe, GIV Casper Iversen, GIV Camilla Gry Elmann, SOK Multisport Dagsorden jf. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede. 3) Bestyrelsen aflægger sin beretning. 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5) Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 6) Fastsættelse af medlemskontingent. 7) Behandling af indkomne forslag. 8) Valg af formand, jf. 4, stk ) Valg af menige medlemmer til hovedbestyrelsen, jf. 4, stk ) Valg af mindst to suppleanter til hovedbestyrelsen. 11) Valg af godkendt revisor, jf. 7, stk ) Eventuelt Ad 1) Valg af dirigent og referent. Tobias Bang valgt som dirigent Anna Movin valgt som referent Ad 2) Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigede. Ingen protester mod at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Foreninger er stemmeberettigede via antal medlemmer. 1

2 Ad 3) Bestyrelsen aflægger sin beretning. Tilbageblik på 2014 ved Johan: - Cuppen: En ny æra, mange af dem jeg har kørt med og mod de sidste 10 år er knap så aktive, hvilket har betydet nye vindere på Master. Sundhedstegn. Challenge er blevet en reel kvalitetskonkurrence og oplevelse. Så vores nybegyndere er nu på fighter og de mange mindre konkurrencer der dukker op overalt både som optakt til løb, men også ude i foreningerne, hvor man er gode til at åbne dørene. Plus en lang række kommercielle miniløb. Kort sagt har der aldrig før deltaget så mange mennesker i AR konkurrencer som nu. Sporten lever. - Licenssystemet virker, som noget der er accepteret. Standardregler er en selvfølgelighed og kernen i sporten, som vi igennem de seneste år har forsøgt at definere og holde fast i er gennemgående i cuppens konkurrencer!! Tivoliløbene eksisterer stadig, men er ude af cuppen. Vi har løb nok og deltagere nok. - Hjemmeside og tilmeldingssystem er oppe og stå og diverse sygdomme bliver udryddet stille og roligt. - Efterskole bliver til juniorer, hvilket er et tegn på nye folk/ungdommen på vej. 9 løb i Godt løbsledermøde i efteråret, som bl.a. resulterede i færre master løb. Udspringer af konkurrence gen blandt mange flere hold, som gerne vil kunne konkurrere i den samlede cup. Vi skal holde øje med deltagerantallet og ikke udvande os selv. Master er stadig flagskib og springbræt/uddannelse til udlandet. - Mange spørgsmål fra udlandet om vores cup blandt andet Sverige og Tyskland - DM- ny arrangør blev Videbæk Adventures da Skandia måtte trække sig - Stadig kontakt til DIF og DOF og også DGI - Takkerunden: - tak til alle løbslederne for deres store arrangement. - tak til alle der har været bane konsulenter, og dommer (kort anekdote måske) - tak til det store engagement fra vore foreninger + nye adventure race foreninger og deres tiltag. - og så til sidst en tak til bestyrelsen, og dem der udtræder. Sanne, John, Lasse og undertegnede. Lidt tanker om det kommende år: Hvor er vi nu. Vi har en sport! Licenssystemet er accepteret. Ikke de store strukturelle kriser, mere noget med det er for sent at det og det sker. Fællesskab ift. hvor vi er og hvem vi er. Vi er blevet ens, men forskelligheden i de forskellige konkurrencer er bevaret!!!! Organisationen vokser med hangarounds til at varetage diverse opgaver rundt om bestyrelsen. Foreninger begynder at være almindelige! Vi har ikke brug for hele tiden at gå at definere os selv, sporten osv. Tydelig Cup, hvad er Adventurerace mange ved det efterhånden, selvom de ikke selv dyrker det. Opgaver til DARU nu: Markedsføring, vi skal ud over rampen. Grundarbejdet skal stadig udføres, men ikke udtænkes. Tænker her på regler/dommer delen, konkurrencer, hjemmeside osv. Samt midler nu til indkøb, grejbank kurser osv. 2

3 Jeg ser den kommende bestyrelses nye opgaver, som at være generator for markedsføring både som konkurrencesport, men også som oplevelsessport både ift. natur/områder/steder, men også ift. sig selv og holdet/gruppen. Tænker både ift træning i små grupper/hold og i foreningerne, men også selve konkurrencerne. Skriftlig status fra Sessel ang. international Junior AR: Der kommer en ny struktur, da manden i Frankrig som hedder JB, som startede det og har været præsident ind til nu, springer fra. Derfor flytter ansvaret over til Carlos i Spanien, som også står for at afvikle næste junior VM i Planen er at der skal være VM hvert anden år. Planen var at det skulle til Danmark i 2018 eller 2020, men det tvivlet jeg på kommet op at stå, da jeg har fået nyt fuldtidsjob og ikke har den samme tid. Havde ellers fået noget støtte fra Silkebog turistforening og med adgang til Sletten. Men jeg håber stadigt at det ville kunne lykkes. Skriftlig status fra Lasse ang. kurser: Tanken er at lave et (eller flere) DGI kurser som er rettet mod trænere i adventurerace klubben. Altså kunne styrke de trænere som er i klubben i forvejen give dem nogle flere redskaber til træningerne. Jeg har diskuteret det nogle gange med DGI, som mener at de har masser af kurser som vi adventureracere vil kunne bruge. Løb, mtb, kajak. Men for mig er det vigtigt at vi laver et kursus rettet mod adventurerace. Altså så sammenhængen mellem de forskellige sportsgrene er i centrum. Ad 4) Regnskab Regnskabet for 2014 blev godkendt af generalforsamlingen. Regnskabet viser et overskud på kr i Det betyder at den samlede egenkapital pr er kr Forklaringer: Bestyrelsesmøder inkluderer transport for bestyrelse og dommere. Ad 5) Budget Budget for 2015 blev godkendt og er vedhæftet i fil. Ad 6) Medlemskontingent Fastholdelse af kontingent vedtaget Ad 7) Indkomne forslag: Forslag 1 er mest et oplæg til diskussion og behandles under Eventuelt Forslag 2) om vedtægtsændring 4 Stk. 1 Årsmødet er unionens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle henseender og afholdes i marts/april måned. Rettes til: Årsmødet er unionens øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle henseender og afholdes i oktober-november måned i sammenhæng med løbsledermødet. Mikael Have: Der er mere i det end som så, da det kræver at foreningerne skal indberette medlemmer på et nyt tidspunkt og regnskabsåret ændres. 3

4 Der er mange forskellige opbygninger af foreninger og ønsker i forhold til hvornår de optager medlemmer og har mulighed for at optælle. Det er vigtigt at høre foreningerne. Forslaget redigeres til: Det pålægges bestyrelsen at arbejde mod vedtægtsændringen så der gennemtænkes hvad det påvirker. Forslaget i ændret form genoptages til ekstraordinær GF i forbindelse med løbsledermødet i efteråret. Mikael Have melder sig til udvalget. Forslaget vedtaget Ad 8) Valg af formand: Johan Thorup Nielsen (genopstiller ikke) Tobias Bang valgt Ad 9) Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Lars Bukkehave (genopstiller), John Fatum (genopstiller ikke), Sanne (fratrådt) Valgt for 2 år: Jonas Borsøe, Lars Bukkehave Valgt for 1 år erstatter Sanne: Anna Movin Ad 10) Følgende suppleanter er på valg: Lasse Petersen (genopstiller ikke), Anna Movin (genopstiller ikke), Sessel Elmstrøm (genopstiller) Valgt: Sessel Elmstrøm, Lasse Holch, Camilla Gry Elmann Ad 11) Nuværende revisor Lene (bogholderen.nu) genvalgt. John Fatum valgt som revisorassistent. Ad 12) Eventuelt Forslag fra Thomas Guldmann: Forslag til hvad I skal bruge nogle penge på. Postskærme og klippetænger. Cykelkasser, så det bliver nemmere for løbsleder at flytte cykler og deltagerne ikke risikere at få ødelagt deres udstyr. Det behøver ikke være de dyre. Købe hjælp til at få hjemmesiden færdig. Og så kunne I overveje at lave en skriftlig vejledning til hvordan foreninger skal oprette medlemmer og vedligeholde dette og ligge den på DARU siden. Jonas Borsøe: Grejbanken kunne indeholde postskærme og klippetænger og kortholdere deltagerne kunne låne. Ønske om en cykel trailer. Sanne: Hvad med logistikken? Anna: forslag til instruktioner hvor det påhviler løbsarrangør at få sendt tingene (de små) videre/retur Johan: Tråd på løbslederforum med hvor banneret er Tobias: Hvad med et østcenter og et vestcenter og evt. et samarbejde med DGI Mogens: Mener at de store dyre investeringer som for eksempel transport af cykler er vigtigst Jonas S: Er der overhovedet behov for en grejbank? Thomas Guldman: Ønsker en grejoversigt vedrørende erfaringer om billig og mulig leje af diverse. Sanne: Der er rigtig meget grej der ligger derude i foreninger som nemt og billigt ville kunne udveksles. 4

5 Anna: Brug evt løbslederforum til at komme i kontakt med hinanden. Johan: Synes at bibs med holdnumre ville være godt. Lars: Man kunne også lave nogle instruktioner om hvordan man laver sine egne ting fx en kortholder. Lasse: Vigtigt at få foreningerne inddraget i overvejelserne. Fælles ting kunne være tidtagning eller GPS. Klaus: Det er vigtigt at huske at aftale hvem der skal erstatte hvis ting går i stykker og overveje at slid vil øges ved brug Thomas: Melder sig til at starte listen op Lars Bukkehave: Gennemgang af tilmeldingssystemet. Visning af demovideo omkring tilmeldingssystemet for løbsledere og planer for systemets videre udvikling. Sanne fra NAR Sanne ønsker øget hjælp til foreningerne. Der skal flere kræfter ud i foreningerne. Foreningerne skal være rustede til at tage imod nye medlemmer. Foreningerne mangler resurser til at holde på nye medlemmer. Sanne mener ikke der bliver arbejdet nok for foreningerne og ønsker at marketingspengene bruges på foreningerne. Sanne har sammen med CAS og Als og NAR ønske om en foreningssamling fx en weekend. Sanne foreslår at foreningerne laver fælles træninger og inviterer hinanden til træninger og erfaringsudvekslinger. Sanne foreslår kurser for trænere og foreningspersoner. NAR og de øvrige sjællandske klubber er medlem af DGI og kan bruge deres kurser. DARU skal være generator for dette foreningssamarbejde De sjællandske foreninger har lavet en foreningsdyst hvor de får mange nye deltagere til. Sanne foreslår en form for foreningsdyst i DARU Cuppen. Rasmus (som har programmeret DARU Cup resultatdelen af hjemmesiden): Det kan sagtens lade sig gøre som systemet er nu. Lasse: DARU er bygget omkring konkurrencer og burde måske mere bygges op omkring foreninger Mikael Have: Det er løbslederne der fra DARUs fødsel har trukket læsset og det er en begrænset mængde arbejde der kan pålægges 5 mand i bestyrelsen. Det er foreningerne, der skal drive disse tiltag men DARU skal lave platformen. Casper: Hvad hvis folk fra forskellige foreninger kører på samme hold. Sanne: Det skal udregnes, hvordan det kan lade sig gøre. Klaus: Mener ikke at DARU skal fokusere enten på foreninger eller løb og synes DARU Cup allerede har gjort det nemmere at være forening. Jonas S: Tror foreningsdysten vil blive mudret af at folk kører på alle mulige hold. Tror at en camp/træningslejr for breddeidrætten vil være godt. Jonas B: Mener at foreningsdyster er svært at få til at køre ud over København og måske Århus da der er langt mellem klubberne og racerne. Lasse: Ide om at lave en træningslejr for flere klubber evt under en DARU overskrift. Fx i Sverige. 5

6 John: DARU skal og har prøvet at lave et forum for foreningerne, men det er foreningerne selv, der skal byde ind med initiativerne og økonomien. Jonas B: Synes nogle weekender/træningssamlinger også i Danmark ville være godt. Tobias: I Aarhus Adventure er udfordringen/begrænsningen ofte økonomi til fx transport. Jonas: Synes at det kan være væsentligt at bruge DARU til at fortælle om foreningerne til folk der har kørt et enkelt løb og betalt licens. Lars: Det er muligt via tilmeldingssystemet at trække statistikker ud over medlemmer i de forskellige landsdele til mere specifik markedsføring. Dirigenten takker for god ro og orden!! 6

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere