Udflytning af delproduktion til udlandet. Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 16. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udflytning af delproduktion til udlandet. Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 16. januar 2013"

Transkript

1 Udflytning af delproduktion til udlandet Danske Planteskolers vintermøde onsdag den 16. januar 2013

2 AGENDA Præsentation Baggrunden for projektet Resultaterne af undersøgelserne Udviklingsmuligheder og erfaringer Afrunding og evt. spørgsmål.

3 Kristian Petersen Miljøkonsulent i Patriotisk Selskab Ansat i 2008 i husdyr-, miljø- og juraafdelingen Uddannet forstkandidat i 2008 Arbejdsområder: Vand og natur Jagt og vildtpleje Skovbrug Biomasseproduktion Projektleder/-koordinator Fundraising Landdistriktsudvikling.

4 Palle Offersen Seniorkonsulent i Patriotisk Selskab Ansat i 2010 i økonomiafdelingen Statsautoriseret revisor 1993 Selvstændig revisor i ca. 14 år Arbejdsområder: Revision, regnskab og skatteopgørelser Moms- og skatterådgivning Generationsskifte Kriseramt virksomhed og omstruktureringer Ledelsesrådgivning.

5 Patriotisk Selskab Et kort rids.. Stiftet den 11. juli Formål: med almen ånd og kraft at fremme sand og gavnlig industri i landøkonomien. Landsdækkende 74 medarbejdere Ca medlemmer heraf en del planteskoler og gartnerier Meget lidt forening meget forretning Internationalt samarbejde.

6

7 Udviklingen i medlemstal

8 Rådgivningsområder Patriotisk Selskab yder rådgivning og service til større jordbrugsvirksomheder inden for hovedområderne økonomi, planteavl, husdyrproduktion, miljø, jura og udlejningsaktiviteter. Hvis man kan og vil leve af sit jordbrug, er man i Patriotisk Selskab målgruppe.

9 Hvordan opstod projektet Invitation til opgaveløsning fra Danske Planteskoler i april 2012 til flere rådgivningscentre Baggrunden for opgaven var ændringer i såvel kapacitetsomkostninger som direkte omkostninger ved produktion af planteskoleplanter, men også mulighederne for et nyt marked Opgaven var ganske bredt formuleret og omfangsrig.

10 Man bad os om at vurdere, hvilke områder i Europa det vil være muligt/relevant at foretage en hel eller delvis produktion af planteskoleplanter, herunder afdækning af myndighedernes tilgængelighed i de enkelte lande/områder afdække forhold vedrørende tilgængelige jordarealer og deres egnethed til produktion af planteskoleplanter, let og flad jord, jordpriser, vandindvindingstilladelser, særlige skadevoldere afdække arbejdsmarkedsforhold som: arbejdskraft, kompetencer, samarbejdspartnere lave undersøgelsen i 5 lande.

11 Budgettet var kr. inkl. det honorar, evt. udenlandske kontakter skulle have for at hjælp med til at løse opgaven inkl. udarbejdelse af en sammenfattende rapport Tilpasning af opgaven, udarbejdelse af løsningsforslag og mødeindkaldelse Møde med Danske Planteskoler; nøgleordet var forventningsafstemning Der blev af Danske Planteskoler valgt to lande - Tyrkiet og Tyskland

12 Resultatet blev en spørgeskema-matrix med 45 spørgsmål, der omfattede ejendomsret, virksomhedsetablering adgang til jord og jordkvalitet klimatiske forhold og adgang til vand forhold for planteproduktion omkostningsniveau løn- og personaleforhold skatter og afgifter andre forhold Sammenlignelige spørgsmål Ja/Nej Brugbar information inden for budgettet Udarbejdelse af spørgeskemaer blev løbende godkendt af Lars Starup og Torben Leisgaard.

13 Juridiske og økonomiske områder Ejendomsret, virksomhedsetablering Omkostningsniveau Løn- og personaleforhold Skatter og afgifter Indledningsvis skulle vi have kontakt til lokale personer, som kunne svare bredt på de stillede spørgsmål.

14 Tyskland Ejendomsret og virksomhedsetablering Gode muligheder for etablering Ekspeditionstid hos offentlige myndigheder er normalt på 6-8 uger Ingen begrænsninger vedr. finansielle transaktioner God adgang til køb af jord i tilfredsstillende kvalitet Jordpriser på niveau med DK, men stigende og mellem og EUR pr. ha.

15 Tyskland Løn- og omkostningsniveau Mange private leverandører giver et uensartet prisniveau på el og vand Bedste bud er 1,30 1,60 kr./kwh og 8-12 kr./kbm Prisen på diesel er på niveau med i DK Antageligt tilstrækkelig med ledig og kvalificeret arbejdskraft, herunder udenlandsk arbejdskraft Lønniveau er vanskeligt at få noget entydig på (men må klart forventes at være lavere end i DK) Overenskomstreguleret arbejdsmarked Bedste bud: ufaglærte ca kr. og faglærte kr.

16 Uddrag tysk overenskomst

17 Lønsammenligning - Europa DE DK BE UK NL IE FR IT ES LU SE AT CH PL CZ SK UA ED F Kr. pr. time

18 Praktiske produktionsforhold Klimatiske forhold Adgang til vand Forhold for planteproduktion Tyskland er et struktureret land, hvor stort set alle forhold og naturvidenskabelige grene er veldokumenterede, mens Tyrkiet bærer præg af en lavere grad struktur og mindre gennemsigtighed. Dette gør det vanskeligt at indhente oplysninger.

19 Tyskland Klimatiske forhold og planteproduktion Store klimatiske forskelle fra øst til vest Almindeligvis frost fra oktober april Det er ikke lovligt at indvinde vand uden forudgående tilladelse, men det muligt at få en tilladelse Der kan være regionale forskelle i reglerne for vandindvinding og vanding.

20 Tyskland Der opformeres allerede alle typer af planteskoleplanter (prydbuske, hækplanter, forstplanter, stauder m.m.) Liste over skadedyr og sygdomme Sygdomssituationen: Stort set alle de kendte skadevoldere fra planteskoleverdenen findes i Tyskland bortset fra Fyrrevednematoder og kartoffelbrok Som medlem af EU er Tyskland underlagt samme internationaleregler vedr. pesticider som Danmark, men den nationale lovgivning er strammere i Danmark.

21 Tyrkiet Ejendomsret og virksomhedsetablering Rammebetingelserne er mere stramme end i DK Maks. køb af 30 ha, hvis det ikke sker i partnerskab med lokal partner Ingen begrænsninger vedr. finansielle transaktioner Begrænset adgang til køb af jord i tilfredsstillende kvalitet Store forskelle i jordpriser, men op til EUR pr. ha.

22 Tyrkiet Løn- og omkostningsniveau Vi har ikke kunnet få svar vedr. prisniveau på vand Prisen på el er ca. 3,80 kr. pr. kwh. Prisen på diesel er ca. 13 kr. pr. liter Antageligt tilstrækkelig med ledig og kvalificeret arbejdskraft Lønniveau: Bedste bud for ufaglærte er ca kr. Er vanskeligt at få noget entydig på Statsreguleret arbejdsmarked.

23 Tyrkiet Klimatiske forhold og planteproduktion Store klimatiske forskelle Almindeligvis frost fra november april Store forskelle i jordtype og topografi fra det indre til det ydre Tyrkiet Det er ikke lovligt at indvinde vand uden forudgående tilladelse, men det muligt at få en tilladelse Provinsen Marama er udpeget af Tyrkerne som et potentielt godt område til planteskoleproduktion.

24 Tyrkiet Der opformeres de fleste typer af planteskoleplanter dog er der usikkerhed omkring stauder, ligesom allétræer øjensynligt ikke figurerer på nogen lister Sygdomssituationen: Man har stort set alle de kendte skadevoldere i Tyrkiet bortset fra Asiatisk citrustræbuk, asiatisk træbuk og monilia fimola Da Tyrkiet ikke er medlem af EU, findes der kun den nationale lovgivning, som det dog ikke har været muligt at få oversat indenfor rammerne af projektet.

25 Afrunding Tyskland er kendt og velorganiseret Samfundet er således også til at stole på. Tyrkiet har en sikkerhedssituation, man skal være opmærksom på Der er betydelige kulturforskelle, der kan gøre samarbejde eller produktion vanskelig.

26 Udviklingsmuligheder Hvad er mulighederne ved udflytning af produktion? Nye lokale og regionale markeder Billigere produktion eller delproduktion til de kendte markeder Evt. andre produktionsforhold Muligheder for nye produkter Bedre/billigere logistiske løsninger.

27 Udfordringer Man skal naturligvis være opmærksom på udfordringerne: Management Samarbejde med det offentlige Kultur Sprog Uskrevne regler Sikkerhedssituationen.

28 Udviklingsmuligheder Fokus på Europa i undersøgelsen Normalt vil man tænke Østeuropa, Baltikum og Sortehavslandene Et alternativ kunne være Irland eller muligvis Skotland på grund af det milde klima Irland har været igennem en særlig økonomisk rutsjetur, og på den baggrund kunne man forestille sig et fordelagtigt udgangspunkt i form af evt. nationale støtteordninger eller EU-midler Irland modtager betydelige støttekroner.

29 Andre muligheder Landbrugsproduktionen er flyttet til nye kontinenter, så hvorfor ikke planteskolerne? Afrika Zambia, Sydafrika Stabile politiske forhold, godt erhvervsklima, masser af god landbrugsjord, billig arbejdskraft, lang vækstsæson, engelsksprogede Patriotisk Selskab har gode kontakter Asien Indien, Kina Også her har Patriotisk Selskab kontakter.

30 Støttemuligheder Eksportrådet Har en lang række ordninger og tilbud Danida EU Internationale hjælpeorganisationer.

31 Vores erfaringer fra undersøgelsen Struktur fra start til slut konstant opmærksomhed på at opdage og løse udfordringer, inden de vokser Kommunikation er vanskelig over store afstande Aftaler og tidsplaner bør i endnu højere grad end herhjemme være entydige og præcise

32 Andre erfaringer fra huset Kulturforskelle kan være altafgørende og er grundlag for de fleste misforståelser Man kan ikke forudse alt, så man må være omstillingsparat Man skal desuden arbejde med en løbende risikovurdering Man skal have en exit-plan.

33 Hvad gør vi nu vedrørende landbrug? Driftsanalyser siden 1967 International benchmarking svin kvæg planteavl Agri Benchmark i 28 lande økonomiske nøgletal klimatiske nøgletal Årlig konference Deltagelse i europamesterskaberne i hvededyrkning i Tyskland

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år ÅRSBERETNING 2009/2010 200 år PATRIOTISK SELSKABS LEDELSE Pr. 30. juni 2010 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon 45 59562760 Fax 45 59562727 Email kaj-nielsen@post.tele.dk Precon Management ApS ApS nr. 7985 CVR nr. 49710313 www.kn-udvikling.dk Undersøgelse

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet

Læs mere

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Helt sikkert. Hvis du har mindst 11-12 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Sprogservice Globaliseringen buldrer frem, og Danmark er ved at blive et multikulturelt samfund. Forståelse for sprog og kultur bliver vigtigere og vigtigere. Ganske vist behersker mange mennesker engelsk.

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere