Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30"

Transkript

1 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt kl j.nr , LDN,

2 År 2014, den 8. oktober kl afholdtes ordinær generalforsamling i Mølholm Varmeværk A.m.b.a. på Mølholm Skole med følgende DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår vedtægterne sprogligt opdateret samt ændret for så vidt angår 5 vedrørende udmeldelsesvarsel og vilkår. Fuldstændigt forslag til ændringer kan hentes på kontoret Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle eller på vores hjemmeside 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valgt af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Valg af revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Ad 1: Til dirigent valgtes advokat Niels Johansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, bl.a. ved indkaldelse i Vejle Amts Folkeblad den samt i UgeAvisen den Ad 2: Formanden, Bertel Dybdal Nielsen, aflagde følgende beretning om varmeværkets drift i det forløbne regnskabsår: Velkommen til årets generalforsamling. Varmeværket har nu forbrugere, hvilket er en fremgang på 275, hvoraf 6 tilslutninger i Mølholm og Vindinggård området og 269 i Vinding. Værkets drift har været stabil med få brud på rørledningerne. Vi får det meste varme fra TVIS, hvor vi har købt MWh mod sidste års MWh. Vi har solgt MWh mod sidste års MWh. Egenproduktionen har været på MWh mod sidste års MWh. Vi kører kun med egne kedler, hvis TVIS ikke kan følge med, hvis det er meget side 2 af 7

3 koldt, eller hvis der er problemer med leverancen fra Shell eller Skærbækværket. Det har været det sidste, der har været årsagen til egenproduktionen. Det har været varmere i denne fyringssæson med graddage mod sidste års graddage. Det har resulteret i efterbetaling af kr. for 250 andelshavere, og 2003 skulle have kr. tilbage. Ledningstabet har været på 20,3 % mod sidste års 19,5 %, og den gennemsnitlige afkøling har været 22,5 grader. Det er noget ringere end sidste års afkøling der 29,5 grader. Hvad der er vigtigere er imidlertid, med hvilken temperatur vandet kommer tilbage til værket med. Jo lavere temperatur jo mere kan vi få ud af TVIS varmen. Returtemperaturen er faldet fra 40,4 grader til 40,0 og er den laveste i Vejle by. Vi indførte et motivationsbidrag, hvor det er returtemperaturen, der er afgørende for, om man skal betale ekstra, eller om man kan få en bonuspræmie. Motivationsbidraget blev indført for at forbedre retur-temperaturen. TVIS har arbejdet på en motivationsmodel for de enkelte værker, som vil blive indført fra Da Mølholm Varmeværk har en retur temperatur, der hører til i den bedste ende i forhold til andre værker i TVIS regi, kan Mølholm Varmeværk forvente at få en bonus på købt varme. Bonussen vil for Mølholm Varmeværk være på ca kr., for hver grad vi ligger under gennemsnittet for den samlede retur temperatur i TVIS regi. Da man kan forvente, at de andre værker også gerne vil have bonus og derfor også vil forbedre deres anlæg, skal vi fortsat søge at forbedre vores anlæg både på værket, men særligt ude ved forbrugerne. De dårligste forbrugere har mulighed for et gratis servicetjek af deres installation. De skal dog selv betale for evt. forbedringer af installation. Der er udbetalt kr. i bonus. Der er indbetalt kr. i motivationsbidrag. side 3 af 7

4 Regnskabet ser tilfredsstillende ud. Resultatet viser er underskud på kr. som er kr. mindre end de som budgetteret. Værket er omfattet af varmeforsyningsloven, som stiller krav om at der ikke må oparbejdes et overskud. Vi har ikke ændret afregningsprisen den er fortsat 675 kr. pr MWh inkl. moms. Uændret er også effekt-bidraget på 20 kr./m 2 og abonnement-bidraget på 625 kr. inkl. moms. Sammenligner vi prisen for opvarmning af et standardhus (130 m2 og forbrug på 18,1 MWh), var prisen i 2013 Mølholm Landsgennemsnittet for fjernvarme er Eget gasfyr Eget oliefyr kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms kr. inkl. moms. Prisen bliver i 2014 på samme niveau som i 2013 altså også kr. for et gennemsnitshus her på Mølholm Varmeværk. Vi har i 2013 renoveret ved Ældreboligerne ved Vindinggård Centret, Vindinggård Parken og Egely Allé samt et stykke af hovedledning på Niels Skousvej. I henlægges til de renoveringer, der særligt vil komme i Vindinggård området i de kommende år. Som tidligere nævnt får vi størstedelen af varmen fra TVIS, der igen henter varmen fra Shellraffinaderiet og fra Skærbæk-værket. TVIS leverer varme til Middelfart, Fredericia, Kolding, Gårslev, Gauerslund og Vejle. TVIS aftale/kontrakt med DONG om varmeleverance fra Skærbækværket udløber januar I den forbindelse havde værkerne lavet et tilbud til TVIS om et nyt Kraft-Varmeværk som alternativ til Skærbæk Værket. TVIS valgte DONG og en ombygning af Skærbækværket til biomasse. Projektering m.m. er igangsat, og man forventer at kunne prøvekøre sidst i 2016 og drift først i Man forventer også, at det ny værk vil kunne levere både billigere og mere miljørigtig varme fremover. Kontrakten mellem TVIS og DONG rækker frem til side 4 af 7

5 Varmeleveringen fra TVIS var i 2013 desværre heller ikke i dette regnskabsår konstant. Alle værkerne, der normalt får varme fra TVIS, måtte køre med egne kedler i august og december på grund af havarier på Skærbæk Værket. Det skal dog også siges på grund af udbredelsen af fjernvarmen i Vejle-området, er Mølholm Varmeværk nu en del af spidslast værkerne. På den ekstraordinære generalforsamling den 15. jan vedtog generalforsamlingen at ændre i vedtægterne, så Mølholm Varmeværk kunne deltage i Konsortiet til oprettelse af et Kraft-Varmeværk, så vi kunne afgive et tilbud til TVIS ang. varmeleverance fra Vi var på det tidspunkt i tidsnød for at komme med i Konsortiet, og derfor blev kun de vedtægtsændringer, der skulle til, ændret. Men vi fandt også, at det var på tide at opdatere vedtægterne generelt. Dette er i aften et punkt på dagsordenen. Etableringen af fjernvarme til Vinding på sydsiden af Fredericiavej er nu færdig. Der er nu godt 280 andelshavere i Vinding. Vi fortsætter i erhvervsområdet på nordsiden af Fredericiavej. Det har ikke været en nem opgave at sælge fjernvarme i området opgave med mange tomme lejemål og faldende gaspriser. Fra 11. august 2011 har værket givet tilskud til energibesparelser. Dog kun til skift af gamle varmtvandsbeholdere til nye vekslere eller beholdere og til skift af gamle radiatorventiler til nye med forindstilling. Tilskuddet er på 1,00 kr. pr. kwh på første års besparelse. Afregningen sker efter Energi Styrelsens standardskema. Hermed vil jeg afslutte beretningen og takke personalet og den øvrige bestyrelse for at godt samarbejde. Ad 3: Frede Andersen fremlagde og gennemgik årsrapporten for 2013/2014. Regnskabet viser en stigende omsætning i forhold til året før, idet omsætningen er steget fra ,00 kr. til kr. Resultatet viser et underskud på ,00 kr. mod et overskud året før på ,00 kr. Årsrapporten for 2013/2014 blev énstemmigt godkendt. side 5 af 7

6 Ad 4: Frede Andersen gennemgik budgettet for indeværende drifts år. Det oplystes, at afregningsprisen forudsættes uændret til 675,00 kr. pr. MWh. inkl. moms. Budgettet viser et forventet overskud på ,00 kr. Ad 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået. Ingen stemte imod bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Da vedtægternes bestemmelser om, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere skulle være tilstede på generalforsamlingen eller repræsenteret, ikke var opfyldt, krævede vedtagelse af vedtægtsændringerne en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen oplyste, at denne forventes afholdt den 29. okt efter forudgående behørig indkaldelse. Ad 6: Der var ingen indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Ad 7: På valg til bestyrelsen var: Bertel Dybdal Nielsen Orla Kyed Claus Corfitz Jansrud Alle var villige til at modtage genvalg. Der fremkom ikke andre forslag, og Bertel Dybdal Nielsen, Orla Kyed og Claus Corfitz Jansrud blev derefter valgt for en ny 2-årig periode. Ad 8: På valg som suppleanter var Hans Jørgen Lund og Jørgen Schultz, der begge var villige til at modtage genvalg. Der fremkom ikke yderligere forslag til kandidater, hvorfor Hans Jørgen Lund og Jørgen Schultz énstemmigt blev valgt uden modkandidater. side 6 af 7

7 Ad 9: Som revisor for varmeværket genvalgtes Revisionsfirmaet H. Martinsen, Statsautoriserede Revisorer og Orla Jensen. Ad 10: På valg som revisorsuppleant var Hans Møller. Hans Møller var villig til at modtage genvalg og blev derfor genvalgt som revisorsuppleant. Ad 11: Forskellige forhold blev drøftet på forespørgsel fra salen, herunder om betjeningen Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb og takkede for det gode fremmøde. Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. Som dirigent: Niels Johansen Advokat side 7 af 7

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere