EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ"

Transkript

1 EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ Ar 2010, den 30. marts afholdtes ordinar generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj. Tilstedevarejerneaflejliqhedsnr.:6,7,A, 12,20,21, 22, 2a,37,34, 37, 48, 49, 59, 61, 63, 68, 77,79, Al, 105, 107, 108, 109, 111, 139, I4O, L44, 749, 151, 152 og P- Lauget(200). Herudover ved fuldmagt; 75, 107, N4THojgaard representerede sine 41 lejligheder Fremmode ialt p af ifordelingstal, svarende til 52,799o Dagsordeni 1. Valg af dirigent 2, Bestyrelsens afleggelse af beretning for det senest forlobne 5r 3. Foreleeggelse og godkendelse af Srsregnskab med pdtegning af revisor 4, Foreleeggelse og godkendelse af budget for det indeverende regnskabs8r 5. Indkomne forslag: a. Vederlag til bestyrelsen forlanges med 2 3r til 2011, med reduktion p5 10% fra kr ,- tll kr.56.70o,- b. Tilfojelse til vedteegterne: "Ejendommens beboere ikke mb holde pe det private omrade, som er markeret med skiltning ved indkgrsel Al omrede, uden de har betalt for en parkeringsplads". c. "At der i enhver henseende, ikke gives vederlag / lon til en eller flere medlemmer, i den til enhver tid siddende bestyrelse i ejerforeningen p3 Frederikskaj"" 6, Valg af formand for bestyrelsen 7, Valg af medlemmer til bestyrelsen B. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af administrator 10. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne 11. Eventuelt Ad,1 valg af dirigent Formand Henrik L. Eriksen blev valgt til dirigent og Lars Chr. Danielsen(LEA) til at skrive referat. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og er dermed lovlig og beslutningsdygtig pe alle punkter undtagen-forslag 5b, der kraver 2/3 flertal af alle lejligheder, svarende til samlet fordelinostal od 9,043.

2 Ad. 2 Bestyrelsens beretning EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ Formanden gennemgik beretningen mundtligt, Hvad er der sket siden sidste Ars generalforsamling: 1. Hegn til stuelejligheder - Tilbud sendt rundt efterfolgende. Ingen har dog benyttet sig af det. 2. Kanalrensning - Vurdering om automatisk ctr. manuelt et par gange om 5ret, Vi har valgt dykkerlosnjngen efter at have set losningerne pe automatik, som aldrig bllver 100 o/o allig-evel. 3. Video - Blev vedtaget p5 d,en ekstraord. cf, Funktionelt fra sep Affaldsg:rden - Udvidet, sa der nu er 2 beholdere fast foran 13A til flasker oq aviser/blade = Det har hjulpet. (Dette blev ikke nevnt p3 generalforsamlingen). 5, Parkering - P-forbud er nu tr8dt i kraft og Zeta park har reduceret priserne til det halve. Alligevel har det vere nddvendigt med kader/pulleft for at forhindre beboere parkerer ulovligt p3 brandvej. 6. Felles atrangementer - En enkelt fernisering blev det til sidste;r. Flere er velkomne til at komme med forslag til andre ting, Vinsmagning blev navnt sidste:r. 7" udsugning - Vi har undersogt udsugning og aircondition, men alle meget dyrt og stojende - l4th har betalt for sme vinduer. der kan Sbnes og har ikke haft 'klager' fra lejere af lokalet, Vi bor maske f3 sat nogle gardiner op foran de sm; vinduer, som n ste ordning. B. Felles alarm tilbud - bestyrelsen har ikke gjoft noget ved det. Det er stadlg en mulighed, men de felles 'tilbud/indkob' vi har foretaget har ikke haft den store tilslutning. F,eks, forsterkning af ddrenes l5s. Handelser siden sidste generalforsamlingl maj 2009: Enkelte vinduer og altanglas krakelere. maj 2009: Vandskader 11A & 11C & 13E. jun 2009: Vandskade 138. jul 2OO9: Kajakdepot fardigt, (44,OOO) jul 2009: Vandskade 138 p.g.a. Aluflx igen. aug 2009: Indbrudi flere kelderrum ivinkelhus, aug 2009: Tilbud pi arkitektens forsalg til indhegning af terrasserne sendt til medlemmerne. sep 2OO9r Videoovervegning klar. (155,OOO) sep 2009: Vandskader igen i 11A. sep 2009: Klager og st/j fra flere beboere. okt 2009: Klage over stlj p3 en hverdagsaften. 14 dec 2OO9t Juletree pe 5m opsat. feb 2010: Klager over stoj. mar 2010i Forsikring haver pr mien med 25o/o p.g.a. mange skader. april 2010: Sandkasse/Petanque, som blev besluttet sidste er bliver snart 2

3 EJ ERFORENINGEN FREDERIKS KA] Polering: Mange udebliver og E/F kommer nok ikke til at betale naste:r. Den kommende bestyrelsen, vil beslutte det senere pe 8ret, n8r vi er tettere pe afslutning af regnskabsdret. Der var sporgsmsl til forsikring vedr. legeplads. Bestyrelsen har undersogt efterfdlgende og forsikringsselskabet oplyser at foreningens fallesarealer ogsa er dekket. Herefter blev beretningen taget til efterretning, Ad. 3 Forel eggelse og godkendelse af Arsregnskab med petegning af revisor Formand Henrik Eriksen gennemgik ersregnskabet Ekstraordinar indtagt: MTHojgaard har givet en kompensation p3 kr. too.ooo,- pga. fejl p3 trappelsb. Det er ikke besluttet hvad pengene skal bruges til. Herudover blev enkelte poster gennemgiet og forklaret. Til information, se er der blevet udskiftet leverandor af ejendomsservice. Regnskabet blev herefter enstemmlgt godkendt. Ad. 4 Foreleggelse o9 godkendelse af budget for det indeverende ar Formand Henrik Eriksen gennemgik budgettet. Der er indg5et en ny aftale med LEA, hvilket betyder lavere udgift til honorar. Vedr. elevator, s3 er der 2 poster der sammensat er en billigere losning end et dyrere elevatorserviceabonnement. Der er og har veret mange driftsstop, hvorfor denne udgift fortsat vil veere der. Der henstilles til at bruge censoren til at holde d/ren Sben og ikke blot sette en fod imellem dorene, da det resultere i overophedning af motoren. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad. 5 Indkomne forslag Dirigenten valgte at s tte forslag c til afstemning fdrst, da udfaldet ville kunne Divirke forslaq a.

4 EJERFORENINGEN FREDERIKSKAJ c). Ingen vederlagl Sgren Nissen motiverede sit forslag og mente at bestyrelsesarbejdet skulle udfores med hjertet og ikke skulle risikere at interesserede pga. vederlaget. Formand Henrik Eriksen kommenterede forslaget og oplyste at han brugte ca timer om ugen p3 bestyrelsesarbejde og vederlaget ville blive delt efter hvordan arbejdsdelingen var i bestyrelsen, Forslaget blev herefter sat til afstemning. 202 ifordelingstal stemte for Resten imod, undtaget 2 bestyrelsesmedlemmer der undlod at stemme pga, vurderet inhabilitet. Forslaget dermed forkastet. a) Vederlag til bestyrelsen; Formand Henrik motiverede forslaget om neds ttelse af det samlede vederlag til bestyrelsen, LEA's mand udregnede timelonnen til ca. 50 kr^ime fdr skat, Ingen kommentarer til forslaget, hvorefter det blev sat til afstemning. 62 stemmer for ud af 73. Forslaget blev dermed godkendt. b) Tilfojelse til vedtagterne(kraver 2,/3 flertal af alle lejligheder) Henrik motiverede forslaget om muligheden for at notere ulovlig parkering og give besked til politiet for udstedelse af boder. Der var herefter en lang snak om ulovlig parkering. Forslaget blev forelobigt vedtaget med ifordelingstal, hvilket var mere end 2/3 af de fremmodte stemmer, hvilket betyder at forslaget skal tages op p; en ekstraordinaer generalforsamling, hvor det kan godkendes med 2/3 flertal af de fremmddte, Ad. 6 valg af formand for bestyrelsen Henrik L. Eriksen blev genvalgt for 2 5r til 2012 Ad. 7 valg af medlemmer til bestyrelsen David Onuoha valgt til 2011 Christian Kynding valgt til

5 Ad, a valg af 2 suppleanter, Anders Jlrgensen valgt Mariam Haye valgt EJ ERFORENINGEN FREDERIKSKA] Ad, 9 Valg al administrator Administrator LEA Ejendomspartner A"/S indstilles af bestyrelsen til genvalg, Enstemmigt vedtaget. Ad, 10 Valg af revisor og eventuel suppleant for denne Revisor Deloitte indstilles af bestyrelsen til genvalg. Enstemmigt vedtaget. Ad, 11 Eventuelt. Hvad er muligheden for at tappe regnvand pa altanerne? Lars Ulrik fra MT Hojgaard oplyste, at det ikke er muligt uden omfattende arbejde.. Kan der spares p3 eludgiften hvis alle ejere g3r sammen? Bestyrelsen er obs. pd muligheden, men det er tidligere undersogt og der var ikke store besparelser, at opne.. Bolvarket er By & Havns ejendom og-det er ikke tilladt at have bsde liggende. Der var stemning for ikke at tillade bide at ligge til ved bolvarket.. Der var irritation over larm fra mange fester om sommeren. primeert fra altanerne og hvad der kunne gores ved det? - Der var en lang debat om hvordan det skal hdndteres 09 der blev opfordretil selv at henvende sig til dem der stojer og sb ellers skrive en klage til bestyrelsen, hvis det fortsetter.. Der er problemer med dortelefonen i nr, 13 c, bestyrelsen folger op p3 det,. Der er ikke mulighed for at parkere hos Nokia, da det vil give Nokia en oget udgift til deres vagtordning,. Petangue_ banen er placeret p5 et stykke, hvor der tidligere var hek, for at bevare si meget gresareal som muligt.. Det er ikke muligt, at opsette yderligere altaner p3 ejendommen.. Det er desvaerre ikke muligt at opsette matkiser overst oppe pga. at tagkonstruktionen ikke vil kunne holde til eventuelle kraftige vindstod.

6 E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAJ. Problemer med reklamer i opgangenei Bestyrelsen sender en mall rundt med opfordring til kun at ibne hoveddorene for personer der har et arinde i ejendommen. De selskaber der skal aflevere reklamer har f:et udleveret nogler, s3 lad vere med at lukke uvedkommende ind. Herefte. var der ikke flere indlag. Dirigenten hevede generalforsamlingen kl, Diragent, Henrik L. Eriksen Ref rd'nt, Lars chr, Danielsen

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent. Dan-Eiendolrrrrre as Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng I E/F Mikkelborg Park 1-31 afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park I alt 161 lejligheder -p3 med et

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere