Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub"

Transkript

1 Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted valgt. Det kan fastslåes at generalforsamlingen er indkaldt lovligt og kan forsættes Kaj Pedersen vælges som referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år. Formand Lisbeth Nielsen beretter om det forgangne år. Nævner Steen som foregangsmand for det nye klubhus. Vi skal huske at bruge det nye klubhus, der er kaffe på kanden efter hver træning. Jan Rasmussen fortæller om hvordan Young Guns konceptet er skuet sammen. Det er en stor succes og er med til at fastholde de unge Landevej vokser, Klubmesterskab, foredrag med Jørn Emil Hansen Klubfesten var kæmpe succes. Partnerskab med Varde kommune samt andre interessenter og klubber er på vej. Det skal fremme MTB ruter og vedligehold. Der er allerede tilskud til deling mellem alle ruter. De mange investeringer som klubben jævnlig foretager nævnes. Hele bestyrelsens/formandens beretning kan ses under note 1 sidst i dette referat 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Aase Hansen fremlægger regnskabet i hovedtræk Ole Klemmensen forklarer lidt om grunden til underskud på Liga MTB løb. Det skyldes hovedsagligt ekstra udgift til kommisærer samt DCU tidtagnings udstyr. Der er forhøjede udgifter til især husleje, indretning af klubhus, foredrag samt internet udgifter. Regnskab er gennemgået og revideret af Revisor Bent Mulbjerg Der spørges til punktet nyanskaffelse. Det er klub bil, opbygning af tidtagningstrailer. Der spørges til forsikring. Det er nævnt flere steder i regnskabet. Aase forklarer hvad vores forsikringer dækker, bl.a. Klubhus, biler og netbanken Ros til et godt regnskab fra medlemmerne. Regnskabet godkendes enstemmigt. 4. Planer for det kommende år ved formanden Vestergade MTB Cup kører i øjeblikket Opstart på landevej med rundstykker Kursus for holdkaptajner Klubmesterskab afholdes med 3 afdeling, Kjelst enkelstart, Langt linjeløb, kort linieløb. Alle kører med tidtagningssystemet. Club La Santa MTB Cup kører igen

2 Club La Santa MTB Kids Cup fortsætter. Henrik Schmidt beretter at VCK afholder en afdeling af en ny landsdækkende DCU Kids Cup. SRAM MTB liga afholdes igen i år 7. juni. Ole Klemmensen beretter. Planen er at det skal afholdes i Blåbjerg hvis tilladelsen går i orden. Der vil igen blive afholdt et møde på tværs af alle udvalg, samt afdelinger for at udveksle ønsker og erfaringer. TV2 på Tour kommer til Varde 2 dage i juli. Steen Kruchov beretter om planer og forløbet. Invita MTB Race Blåbjerg i uge 42, vi går efter at mindst 100 fra VCK deltager i løbet. Klubfest afholdes igen. Cykle Cross håber vi kommer igen. Lars Storgaard beretter om planerne. 5. Behandling af indkomne forslag. Fremsendt er: 2 forslag til Vedtægtsændringer fra bestyrelsen (se nedenfor) Forslag 1 er enstemmigt godkendt. Forslag 2 er enstemmigt godkendt. 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent ændres fra 400,- kr. til 500,- kr. for de voksne. samt fra 300,- kr. til 400,- kr. for ryttere under 18 år. Argumentet fra bestyrelsen er at vores udgifter er steget og man ønsker at dække faste udgifter via kontingentet. Desuden er det blevet sværere at finde sponsorer. Bestyrelsen har lavet budget for året. Kommune tilskud bliver ændret eller reduceret hvert år så man kender ikke beløbet på forhånd. Der var forslag til om ikke at hæve kontingent for børn. Der var forslag til fast at lade kontingent stige med et vist beløb hvert år. Der var flere kommentarer og synspunkter omkring kontingentet. Forslaget er vedtaget med flertal. 7. Valg til bestyrelsen a. Formand: Efter afgang fra Martin Krog har vi brug for at vælge en ny formand for et år. Klubbens midlertidige formand Lisbeth Nielsen indstilles af bestyrelsen Lisbeth Nielsen - Genvælges enstemmigt Lisbeth takker for valget, og takker samtidigt Martin Krog for hans år, som formand i VCK. b. Kasserer Aase Hansen modtager genvalg Genvælges enstemmigt c. Næstformand Jan Rasmussen modtager genvalg Genvælges enstemmigt Jævnfør punkt 5 indgår udvalgsformand for landevej Jens Maegaard og for MTB Ole Klemmensen begge i bestyrelsen. De modtager valget og vælges enstemmigt. d. Valg af 2 Suppleanter Viggo Ermegaard Vermehren modtager ikke genvalg Jesper Weber melder sig som 1. suppleant, Per Buch som 2. suppleant. Vælges enstemmigt e. Valg af Revisor Bent Mulbjerg modtager genvalg Genvælges enstemmigt f. Valg af Revisorsuppleant Birgitte Nicolaysen modtager genvalg Genvælges enstemmigt

3 8. Eventuelt - Under dette punkt kan intet besluttes. Bestyrelsen beretter om ny DCU struktur. Deles op i niveau, Elite, Basis, Motion. VCK ansøger om at blive Elite klub. Ole Klemmensen beretter om udfordringer med at skrive både på FB og hjemmeside. Det der vedrører klubben skal sendes til Ole så han kan ligge det på hjemmesiden. Det er vigtigt at vi overholder reglerne fra Naturstyrelsen når vi kører på MTB og kun kører hvor det er tilladt. Når man melder sig til løb så skal vi huske at melde os til med det samme navn nemlig Varde Cykelklub. Husk at vi skal træne i vores klubtøj Forslag omkring en go pris på Klubtøj til nye medlemmer. Klubben har investeret mange penge i klubtøj som sælges til indkøbspris som alle medlemmer kan købe. Tiltag for Ungdom på landevej efterspørges idet der ikke er så mange. Bestyrelsen har talt om at det er MTB de unge vil køre og der er mange tilbud. For landevej mener bestyrelsen at det kræves at der er nogen forældre der tager ansvar og interesse. Bestyrelsen bakker op om alle tiltag der måtte komme. Spørgsmål omkring lovgivningen for reflekser, ringeklokker, lys osv. Bestyrelsen kan ikke tage ansvar for at alle medlemmer overholder disse regler. Bestyrelsen anbefaler at alle medlemmer overholder gældende regler. Steen Kruchov fortæller om en aftale med en ny sponsor - Sydbank, som er tæt på at være vedtaget Formanden afslutter med at sige tak til Viggo Vermehren for han indsats i bestyrelsen. Referent Kaj Pedersen

4 Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen i Varde Cykelklub til klubbens generalforsamling onsdag den 25. februar 2015: FORSLAG 1: Bestyrelsen foreslår, at ALLE deltagere til Varde Cykelklubs træning skal bære cykelhjelm. Dette gøres ved, at den sidste sætning i Vedtægternes 4: D-hold er dog fritaget slettes, så teksten i 4 frem over lyder, som følger: 4 For at deltage i Varde Cykelklubs træning skal man bære cykelhjelm, ligeledes må alle former for tristyr ikke anvendes under træningen, dog er det tilladt under specialtræning. Alle nye medlemmer, som ønsker at være med, kan de første par gange låne en af klubbens 3 hjelme, derefter må medlemmet selv anskaffe en. FORSLAG 2: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fra dags dato udvides med 2 medlemmer (fra 5 til 7), som skal være de 2 udvalgsformænd for henholdsvis Landevejs- og MTB-udvalgene. Forslaget er begrundet i den store medlemsfremgang, og det store aktivitetsniveau der er i Varde Cykelklub, og har til formål, at fremme kommunikationen imellem udvalgene og bestyrelsen. Tillige ændres teksten i Vedtægterne, så der står, at der vælges 1 revisorsuppleant, hvilket har været praksis siden Generalforsamlingen d Dette gøres ved, at Vedtægternes 10 og 12 ændres, så teksten i 10 og 12 frem over lyder, som følger: 10 På generalforsamlingen vælges på følgende måde: På lige år: 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer / På ulige år: 1 Kasserer og 1 næstformand Hvert år: 1 landevejsudvalgsformand og 1 MTB udvalgsformand / Hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 12 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 4. Planer for det kommende år. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af bestyrelses medlemmer På lige år: 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer / På ulige år: 1 kasserer og 1 næstformand Hvert år: 1 landevejsudvalgsformand og 1 MTB udvalgsformand / Hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 8. Eventuelt. Under dette punkt kan intet besluttes

5 Note 1: Beretning 2014 Nøgleord for klubben: Fællesskab, åbenhed, rummelighed Det, jeg ser, er: ordentlighed, professionelt, engagement, alle kan være med. Højdepunkter der er i klubben mange succeser og mange aktiviteter og det vil være for omfattende at komme ind på dem alle, derfor vil jeg bare fremhæve nogle af højdepunkterne og egentlig hædre det princip ingen personer nævnt ingen glemt: Nyt klubhus, så kommer jeg til kort om må allerede her bryde det princip. Vi er heldige vil nogen sige, men heldet følger ofte den flittige. Beslutningen om det nye klubhus var ikke svær for bestyrelsen. Steen Kruchov havde gjort sit vanlige, grundige forarbejde og har hele vejen fra opstart og styring og afslutning af projektet med dygtig hånd, koordineret og motiveret alle de mange frivillige hjælpere til det resultat, vi kan se her i aften. Det er flotte rammer og har gjort det meget nemmere at holde styr på materiellet. For klubben og sammenholdet er det en gave. Der er nu god mulighed for at samles og få snakket sammen henover en kop kaffe efter træningen. Så brug det. Der er kaffe på kanden. De unge bliver flere og der er justeret på træningstilbuddet, så vi kan give dem en god start og en god udvikling. Landevej hold øje med dem, der er bobler i det udvalg. I 2014 blev et klubmesterskabsløb født. Jørgen Emil besøgte klubben og gav tips under træning. Madpigerne med et stævne-mad-program, der ville gøre ude-køkken-entutiaster grønne af misundelse, men det er slet ikke det, der skal nævnes i dag. I 2014 gjorde de sig selv landskendte på vejen hjem fra Skagen i VCK s klub bil. På motorvejen, hvor en grim ulykke sætter trafikken på stand-by. Hopper de to - Kirsten og Jytte straks ud af klubbilen - som ægte madentutiaster - for at dele kageoverskuddet fra Varde-Skagen cykelturen ud til de trætte, ventende bilister. Klubfest november Ingen har været i tvivl om, at det var en succes. Behøver jeg at sige, at det var kvinder, der stod bag??? De havde tænkt på det hele og der var styr på detaljerne. Klubhuset var pyntet op til et brag af en fest, bordpynten var fundet hos Vestergade Cykler. De havde sørget for at det var de sejeste rytter med det festligste tøj, der kom. Baren var udstyret med det, der er vigtigst for en bar. Mange billige drinks og kolde øl, stort dansegulv, der blev brugt flittigt og konkurrencer, der kunne få den største skabskonkurrent ud på skrammer. Vi håber på en klubfest version Partnerskabssamarbejde kommunen cykelklubberne erhvervslivet. Vigtigt grundlag for udvikling af samarbejdet, MTB spor og faciliteter. Det forventer vi os meget af. Investeringer Åse vil senere gennemgå regnskabet og I vil se et underskud. I en klub som vores. Det er en god udvikling, at vi i perioder gennemfører større og nødvendige Investeringer, fordi vi har mulighederne og vi synes vi får noget godt ud af pengene. Til glæde for medlemmerne. Aktivitetskalender på hjemmesiden ALLE aktiviteter listes løbende, som I er vant til. Vestergades Cykler MTB Cup kører der ud af - masser af deltagere - gode ruter - god stemning Landevejstræningen starter op - søndag d. 29.marts. Hvor ALLE er velkommen til kaffe og rundstykker. Der er jo masser af plads! (Jens Maegaard?) Holdkaptajn kursus med XXX deltagere Der skal gang i træningen til bl.a. Klub ture rundt i det jyske og ikke mindst Klubmesterskabet over 3 afdelinger. (Jens Maegaard?) Snart starter Club La Santa Mountainbike Cup op igen over 8 afdelinger. Også Club La Santa Mountainbike KIDS Cup er ved at blive driblet i gang. 3 afdelinger hvor ungerne er i centrum og har det for sig selv.(henrik Søndergaard)

6 NYT er DCU s MTB Kids Cup hvor Varde Cykelklub har een af de første afdelinger i Sdr. Plantages Grusgrav d. 11. april. (Henrik Schmidt kan fortælle om cuppen) SRAM-Ligaen / Hvidbjerg Strand MTB løbet arbejdes der på, at arrangere i Blåbjerg i 2015 (Ole Klemmensen) Bestyrelsen samler udvalgene, som i 2014, og får en snak på tværs af grupperne om, hvordan det kører i klubben. (Også noget nyt, jeg lige kom i tanke om) I sommerferien skal vi også lave løb i år, og det bliver STORT!!! TV2 på Tour kommer til Varde 2 dage i juli, og der skal laves forskellige cykelløb og masser af aktiviteter i de to dage. Datoen er ikke endeligt endnu, men bliver i perioden fra d juli (uge 29) (Steen Kruchov) Invita MTB Race Blåbjerg en sikker vinder i uge 42, hvor vi plejer at samle mennesker i Blåbjerg. Vi har været tæt på 100 af VCK s ryttere til løbet, lad os prøve at blive over 100 i 2015, ik? Det kunne være fedt! Klubfest i november? Måske der kan blive en sommerfest?????? Cykle Cross løb er for de særligt seje :o).. ved Campus sidst på året, det var SÅ koldt men en fed oplevelse der er plads til flere Holde fast i det gode sammenhold det gør vi ved fortsat at hjælpe til afvikling af stævner og aktiv deltagelse i stævner og løb. Vi har gejst og gode ben og vi ser godt ud i VCK klub tøj. Tak for ordet.

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset 36 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere