KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan Pixi - udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave"

Transkript

1 KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan Pixi - udgave 1

2 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De har nogle forskellige indsatsområder de støtter. Korsløkken har fået støtte til 3 indsatsområder, som er: - Børn, unge og familie - Uddannelse, beskæftigelse og erhverv - Inddragelse, netværk og demokrati Aktiviteterne under hvert indsatsområde besluttes gennem: input fra beboerne og andre samarbejdspartnere statistiske data fra boligområdet forskning i det boligsociale område Ovenstående informationer er behandlet af en arbejdsgruppe bestående af FaB, afdelingsbestyrelserne i Korsløkken, Boligorganisatorisk Fællessekretariat, Odense Kommune, Boligsociale medarbejdere samt en række andre samarbejdspartnere. Helhedsplanen er et produkt af input fra ovenstående, som tilsammen tegner en plan, der skal støtte og styrke det sociale liv i Korsløkken fra

3 KORSLØKKEN ER MERE END BARE ET HJEM Korsløkken er allerede et dejligt sted at bo, og de næste fire år vil vi arbejde sammen om, at det bliver et endnu dejligere sted at bo. Beboere i Korsløkken, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Kommune vil i et tæt samarbejde arbejde for at skabe positive forandringer i Korsløkken forandringer, som kommer beboerne til gode. Fokus vil være på at bygge bro, vejlede og skabe netværk. Rammerne for arbejdet med at bane vejen for positive forandringer beskrives i den boligsociale helhedsplan for Korsløkken Det, du sidder med i hånden, er en pixiudgave af helhedsplanen. Du kan læse den fulde helhedsplan på Du er også altid velkommen til at kigge forbi beboerkonsulenterne på Korsløkkevej 27, st. th., 5220 Odense SØ, hvis du vil høre mere om den kommende helhedsplan. God læselyst VISION: SAMMEN SKAL VI ARBEJDE FOR AT Korsløkken er et sammenhængende område med et tillokkende fællesskab med plads til forskellighed. Korsløkkens beboere føler ansvar og ejerskab, som fremmer trygheden, trivslen og det gode naboskab. Korsløkken har en fysisk renovering, der bliver en positiv oplevelse for beboerne og omgivelserne. Korsløkken har et godt socialt liv i attraktive boliger og bæredygtige fysiske omgivelser i sammenhæng med den omgivende by På den måde bliver Korsløkken mere end bare et hjem I Korsløkken skal vi have styrket fællesskabsfølelserne for det giver et større ansvar for det område, vi bor i. Vi vil jo gerne føle os trygge og kunne deltage i aktiviteter, for det giver et bedre fællesskab og rammer for et godt hjem. Det må gerne føles som en lille landsby. (citat - beboer i Korsløkken 2014) 3

4 INDSATSER Børn, unge og familie Styr på tilværelsen Klub Fristedet Fremtidens kulturmagere En aktiv hverdag En tryg hverdag Uddannelse, beskæftigelse og erhverv LÆSETIP Over de kommende sider, vil du blive præsenteret for en indledning til hver indsats: - Børn, unge og familier - Uddannelse, beskæftigelse og erhverv - Beboernetværk, inddragelse og demokrati Derefter vil en kort beskrivelse af de konkrete indsatser blive præsenteret. Netværkscentret Byg til vækst Introduktion til erhvervslivet Beboernetværk, inddragelse og demokrati Beboerdemokratiet på vej Det gode naboskab Miljøambassadører Helhedsplanernes stemmer 4

5 INDSATS 1:BØRN, UNGE OG FAMILIE Arbejdet med børn, unge og familie skal gøre, at Korsløkken udvikler sig til et endnu bedre sted at bo. Vi arbejder for: At børn og unge skal have bedre mulighed for at deltage i fritidslivet og få nogle positive relationer. At støtte forældre og familielivet gennem en forældreforening, sundhedstjek af økonomi At gøre konkrete fritidstilbud tilgængelige. De nuværende aktiviteter lektiecafé, Klub Fristedet, Itcafé, Street soccer m.fl. vil fortsætte hvis der stadigvæk er tilslutning til dem. Et særligt fokusområde er også at sikre trygheden. 5

6 BØRN, UNGE OG FAMILIE STYR PÅ TILVÆRELSEN Under aktiviteten Styr på tilværelsen er arbejdet med at få styr på familielivet delt i tre meget forskellige behov, hvor aktiviteterne fordrer fagpersoner med en specifik viden på hvert deres område. At få styr på tilværelsen handler om mange ting, derfor er aktiviteten delt i rådgivning indenfor nedenstående tre dele: A) Familieforeningen B) Økonomisk rådgivning C) Den frie rådgivning A) Forældreforeningen Der etableres en forældreforening, som har til hensigt at udvikle forældrenes kompetencer til at være gode rollemodeller og omsorgspersoner og understøtte deres børn og unge i forhold til opvækst og skolegang. B) Økonomisk rådgivning At komme i økonomisk uføre kan have store menneskelige konsekvenser særligt hvis der er børn involveret. Derfor skal beboere med behov have mulighed for at søge økonomisk rådgivning, før det er for sent. C) Den frie rådgivning Den Frie Rådgivning (DFR) hjælper gennem rådgivning og folkeoplysende aktiviteter særligt udsatte borgere med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger. Beboerne i Korsløkken vil kunne få hjælp til selvhjælp med at udfylde skemaer til for eksempel kommunen og Udlændingestyrelsen, at ringe eller skrive til myndigheder eller firmaer, at bruge NEM Id, Digital Post og netbank og at forstå vanskelige breve. 6

7 BØRN, UNGE OG FAMILIE KLUB FRISTEDET - værested for børn og unge I Korsløkken eksisterer en frivilligt drevet børne- og ungdomsklub, som fortsat skal understøttes med både fysiske og pædagogiske ressourcer fra den boligsociale helhedsplan, så tilbuddet kan rumme flest mulige af områdets børn og unge. For mig er Korsløkken et område med mange forskellige mennesker og både voksne og børn har glæde af klub Fristedet og det frirum, den giver. Jeg synes derfor, at det er vigtigt at bibeholde klubben og på sigt gøre den til en velintegreret del af den nye helhedsplan med en plads i beboerhuset. (citat - beboer i Korsløkken 2014) FREMTIDENS KULTURMAGERE Hvad gør det ved børn og unge, når de engagerer sig og (måske) får en anderledes opleves af kunst og kultur, end den de er vant til derhjemme? Og hvordan kan man lege med tanken om at skabe kulturelle begivenheder, som giver noget tilbage til andre i boligområdet, eller som nogle udenfor boligområdet også kan have glæde af? 7

8 BØRN, UNGE OG FAMILIE De fleste ønsker, at der er forskellige aktiviteter fx mødesteder hvor forskellige kulturer kan mødes både unge og gamle har brug for samvær, motion og så er det sociale vigtigt. (citat - beboer i Korsløkken 2014) Børn i området er rolige, hvis de ved forældrene holder øje med dem. Der mangler en gruppe af forældre til at tage sig af de unge, der skaber problemerne. (citat - beboer i Korsløkken 2014) EN AKTIV HVERDAG Det er vigtigt at fastholde og videreføre eksisterende aktiviteter fra helhedsplanen , hvor der er blevet etableret platforme for fællesskaber mellem beboere, som ellers ikke kendte hinanden. Eksempler på dette er legestue, beboercafé, street soccer, street dance og motion. Alle aktiviteter med det formål at understøtte og skabe sammenhængskraft i Korsløkken. EN TRYG HVERDAG En lille gruppe af unge skaber i perioder utryghed for beboerne i Korsløkken pga. knallertkørsel i høj fart, overfald og trusler, chikane af tilfældige beboere på gaden samt hashrygning i kældrene. De unge råber højt og taler grimt. Alt sammen noget, der er generende og utryghedsskabende for de øvrige beboere i Korsløkken. De unge har problemer med at overholde aftaler, deltage i skolelivet, har svært ved at få dagligdagen til at fungere. Flere af de unge vokser op i hjem præget af manglende rammer, og i stedet orienterer de sig til andre unge eller til gruppen af kriminelle. Der er brug for to forskellige aktiviteter i forhold til områdets udfordringer: A) Gademægling B) Opsøgende indsats 8

9 INDSATS 2: UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV Arbejdet med uddannelse, beskæftigelse og erhverv handler om at danne bro til de kommunale indsatser. Tilsammen skal aktiviteterne understøtte en samlet positiv udvikling i Korsløkken. Vi arbejder for: At skabe en platform for netværksdannelse lokalt i området At skabe praktikpladser i forhold til renoveringsprojektet i Korsløkken At formidle fritidsjobs til unge At anvise mulige veje for uddannelse At skabe et samarbejde med det lokale erhvervsliv 9

10 UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV Hvis jeg var arbejdsløs ville jeg have brug for en motiveret indsats i forhold til at søge bredt, at komme op om morgenen, at holde fast i strukturen. En fokuseret indsats, en erkendelse af at målet i første omgang er at have et job, som et udgangspunkt til at komme videre. (citat - beboer i Korsløkken 2014) Der er brug for mentorordninger eller nogle, som hjælper de unge med at finde ud af, hvilke muligheder og uddannelser, der er. Skab praktikordninger så de unge kan prøve et erhverv og træffe et kvalificeret valg. (citat - beboer i Korsløkken 2014) SKAB NETVÆRK SKAB JOB Netværkscentret skal tilbyde beboere, der står udenfor arbejdsmarkedet, et jobsøgningsnetværk og fællesarrangementer med oplæg bl.a. vedrørende, hvordan man målrettet kan planlægge jobsøgningsprocessen. Der samarbejdes med Arbejdsmarkedscentret og andre relevante samarbejdspartnere, hvor beboeren lærer at se på egne ressourcer i stedet for, hvad man ikke er i stand til. NETVÆRKSCENTRET DIN VEJ DIN FRMTID I aktiviteten arbejdes der med at understøtte og hjælpe den unge med at finde vej til den fremtid, som er bedst for den enkelte. 10

11 Børn, unge og familier UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV BYG TIL VÆKST Byg til Vækst har fokus på at skabe forbindelse mellem ledige med interesse i uddannelse og beskæftigelse indenfor byggeri og virksomheder i branchen, og er omdrejningspunktet for et samarbejde mellem entreprenører tilknyttet renoveringen af Korsløkken. Samarbejdet skal føre til at beboerne i området får tilbudt praktikmuligheder på de tilknyttede virksomheder. INTRODUKTION TIL ERHVERVSLIVET Der er to delaktiviteter inde under aktiviteten, hvor Ungdomsskolen inddrages i en særlig grad med henblik på at få Korsløkkens unge i gang med et fritidsjob. Undersøgelser viser nemlig, at unge med fritidsjob har bedre forudsætninger for at gennemføre skole, uddannelse og fastholde jobs efterfølgende. Delaktiviteterne er hovedsageligt målrettet den yngre generation: A) Mind your own business B) Fritidsjobformidlingen A) Mind your own business Mind your own business understøtter unge minoritetsdrenges iværksætterevner og hjælper dem med at starte deres egen mikrovirksomhed. Med mentorer fra erhvervslivet, med sparring og støtte fra frivillige venturepiloter, med støtte fra skoler, klubber og væresteder og med iværksættermentalitet hos drengene, skabes en mikrovirksomhed, hvor omdrejningspunktet er learning business by doing business. B) Fritidsjobsformidlingen herunder Kvarters-patruljen Fritidsjobformidlingen og Kvarters-Patruljen er dels et brobyggende projekt til erhvervslivet og dels et pædagogisk projekt, hvor børn og unge fra kvarteret får mulighed for at lære noget om, hvad det vil sige at arbejde. 11

12 INDSATS 3: INDDRAGELSE, NETVÆRK OG DEMOKRATI Der vil være en række aktiviteter, som overordnet har med demokrati, netværk og inddragelse at gøre. Vi arbejder for: At beboerne i området skal have en følelse af, at bo i et godt, trygt og i hjemligt område At der skabes rammer for det gode naboskab At der etableres aktiviteter, der kan styrke fællesskabet At aktiviteter, det sociale liv og fællesskabet får en klar og let tilgængelig kommunikationsvej. At den fysiske - og den boligsociale helhedsplaner samarbejder, og gør renoveringsprocessen til en god oplevelse. 12

13 INDDRAGELSE, NETVÆRK OG DEMOKRATI BEBOERDEMOKRATIET PÅ VEJ Et velfungerende beboerdemokrati og beboernetværk er vigtig for sammenhængskraften og trygheden i et boligområde. I en plan hvor der arbejdes på at forankre aktiviteter, fordi helhedsplanen ikke er en blivende arbejdsmodel for det boligsociale arbejde skal der selvfølgelig være et fokus på at støtte og anerkende de frivillige kræfter og beboerdemokratiet. A) Styrk beboerdemokratiet B) Børne-/ungeråd C)Anerkend og styrk de frivillige kræfter A) Styrk beboerdemokratiet Afdelingerne i området har allerede et godt samarbejde og arrangerer i fællesskab forskellige ting i området. Der er dog behov for fortsat at styrke udviklingen af beboerdemokratiet i området generelt set, så flere beboere engagerer sig og bakker op om det arbejde, der allerede gøres i afdelingsbestyrelserne. Afdelingsbestyrelserne udarbejder et fælles samarbejdsgrundlag og et fælles mål for at hjælpe beboerdemokratiet på vej. B) Børne/ungeråd I forhold til børn og ungegruppen etableres der et børneråd (8-13 år) og et ungeråd (14-17 år), hvor der vil være fokus på demokratiske læringsprocesser, hvordan der arbejdes med etablering af råd/bestyrelse, og hvordan det daglige arbejde fungerer, når man er frivillig i et råd eller en bestyrelse. C) Anerkend og styrk de frivillige kræfter Når hele forankringsperspektivet er en del af helhedsplanens vision, så skal der bruges tid på at arbejde med, hvordan man styrker og motiverer frivillige. Beboerdemokratiet og de frivillige skal styrkes som netværksbaserede enheder i lokalområdet, hvor der skal udvikles på tværgående processer med nye samarbejdspartnere i og udenfor den almene sektor. 13

14 Børn, unge og familier INDDRAGELSE, NETVÆRK OG DEMOKRATI DET GODE NABOSKAB Manglende kendskab til hinanden kan til tider medføre misforståelser og utryghed. Situationer, som kunne være undgået, hvis kendskabet til hinanden var større. Nu hvor renoveringen er i gang udfordres beboerne s fællesskab endnu engang. Følgende delaktiviteter skal styrke sammenhængskraften og det gode naboskab: A) Mobil kaffevogn Sig hej til din nabo B) Naboambassadører C) Opgangsfællesskaber A) Mobil kaffevogn sig hej til din nabo Aktiviteten Sig hej til din nabo er en inspiration fra et svensk almennyttigt boligselskab. I Korsløkken etableres der ligesom i den svenske model en mobil kaffevogn, der skal køre rundt i området. Kaffevognen deler gratis kaffe ud og qua et papkrus påtrykt sig hej til din nabo opfordres man til at hilse på hinanden. B) Naboambassadører Naboambassadørerne er repræsentanter for den gode naboskik, og er med til at udvikle og fremme det gode naboskab i området. Der etableres et korps af naboambassadører, som har til opgave at sætte det gode naboskab på dagsordenen. Ambassadørerne har en vigtig rolle i forhold til arbejdet med opgangsfællesskaber. C) Opgangsfællesskaber Som et led i at beboerne flytter ind i deres nyrenoverede lejlighed, arbejdes der med at etablere opgangsfællesskab. Beboerne vælger fx en opgangsrepræsentant (opgangsambassadør) for f.eks. et år, som har til opgave at tage initiativ til at sprede information til naboerne i opgangen, opfordre til et godt naboskab m.m. 14

15 INDDRAGELSE, NETVÆRK OG DEMOKRATI MILJØAMBASSADØRER En del beboere har ikke kendskab til, hvordan man bruger sin bolig mest miljørigtigt. Det fører til dyre vand- og elregninger, der i værste fald kan føre til økonomiske udfordringer herunder udsættelser. Der skal derfor uddannes frivillige miljøambassadører årligt. Gruppen skal helst være blandet af mænd, kvinder, forskellige aldre og med forskellig etnisk baggrund. Uddannelsen udgøres af tilrettelagte forløb i området, men også af besøg hos forsyningsvirksomhederne. Beboerne kan få tilbudt besøg af miljøambassadører og blive vejledt i miljøspørgsmål som f.eks. forbrug af varme/vand, forebyggelse af dårligt indeklima og håndtering af affald, samt vejledning i brug af nye installationer i nyrenoverede lejligheder. HELHEDSPLANERNES STEMMER Korsløkken er et stort område med mange aktiviteter, nogle foregår i Korsløkken mens andre foregår udenfor. Med så mange beboere i alle aldersgrupper og store kulturelle forskelle kræver det noget, at få budskaberne ud. Der skal være et tæt samarbejde mellem den fysiske helhedsplan, afdelingsbestyrelserne, driften og den boligsociale helhedsplan, så kommunikationen kan ensrettes. 15

16 Helhedsplanen er endeligt godkendt i november 2014, når både beboere, Odense kommune og Landsbyggefonden har sagt ja. BEBOERNE ER DEN VIGTIGSTE BRIK I UDVIKLINGEN Hvis du vil være med til at udvikle dit boligområde, så har du nu chancen. Med den nye helhedsplan er der skabt nogle rammer, der gør det lettere at være med til at udvikle Korsløkken som et boligområder, der er mere end bare et hjem. De boligsociale medarbejdere, der er ansat i helhedsplanen, vil støtte dine ideer og være med til at hjælpe med at bygge bro til personer eller netværk, der kan hjælpe dig videre. De boligsociale medarbejdere vil gøre alt for at nå ud til jer beboere for at høre, hvad der har betydning for jeres hverdag og det gode boligliv i området. Det kan dog være svært at nå alle så tøv ikke med selv at tage kontakt til de boligsociale medarbejdere i Helhedsplanen. Helhedsplanen har brug for DIG og alle andre beboere for at kunne gøre Korsløkken til et endnu bedre sted at bo. Kontaktoplysninger til medarbejderne i den nye plan meldes ud i beboerbladet, helhedsplanens hjemmeside og facebookside i januar

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Korsløkke. Boligsocial helhedsplan

Korsløkke. Boligsocial helhedsplan Korsløkke Boligsocial helhedsplan Udarbejdet for Fyns Almennyttige Boligselskab af Boligorganisatorisk Fællessekretariat i samarbejde med Odense Kommune Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord 4 2.0

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Korsløkkens Boligsociale helhedsplan

Korsløkkens Boligsociale helhedsplan Korsløkkens Boligsociale helhedsplan 2015-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord 4 2.0 Resumé 5 DEL 1 6 3.0 Baggrund - boligområdet og perspektiverne i helhedsplanen 7 3.1 Beskrivelse af boligområdet 7 3.2

Læs mere

FEJRING AF BYGGERIET

FEJRING AF BYGGERIET S FEJRING AF BYGGERIET SIDEN SIDST Samarbejde og fælles løft i Korsløkken Totalrådgiver Rambøll Du sidder nu med første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som er en kombination af Korsløkkens byggeavis

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN

Guide til organisationsbestyrelsen. Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Guide til organisationsbestyrelsen Tre lette trin SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN 1 INTRODUKTION SÆT ALMENT SAMFUNDSANSVAR PÅ DAGSORDENEN Kerneopgaven i den almene sektor er, at stille gode og

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 28/10 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Erik fra organisationsbestyrelsen blev valgt. 2. Valg af referent Lone Hansen fra afd.22 bestyrelse blev valgt. 3.

Læs mere

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet

Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. 4 konkrete indgange til samarbejdet Torben Møller-Hansen, dir. Vi skal ikke gentage fejlene.. Ingen integration uden erhvervslivet Tænk kontakten og samarbejdet på en ny måde Synliggør den lokal værdi og det fælles engagement 4 konkrete

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

ET ARBEJDE MED TRYGHED. Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård

ET ARBEJDE MED TRYGHED. Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård ET ARBEJDE MED TRYGHED Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og tryghedsskabende indsats i Gadehavegård Indhold 05 Indledning 06 Nytten af et Tryghedsnetværk 08 Utryghed i Gadehavegård

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE Helhedsplanfolder_ HG.indd 1 24-08-2016 15:27:42 TIL DIG DER BOR I HØJE GLADSAXE AAB, ABG, FSB, Lejerbo og 3B har fået økonomisk

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv

Bestyrelse. Vollsmose Sekretariatet Sekretariatschef. Afdeling for Social udvikling, familier og unge. Afdeling for Byudvikling og erhverv 1/6 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab 1 Direktør Samarbejdsrådet/ Beboerdemokratiet 3 Beboerdemokrater Eksterne 1 Vollsmoses

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

August 2014. Sammen kan vi mere

August 2014. Sammen kan vi mere August 2014 Sammen kan vi mere Boligsocial helhedsplan Vapnagaard 2015-2017 1.FORORD...2 2.RESUMÉ...2 3.BAGGRUND BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDETOGDESOCIALEUDFORDRINGER...4 3.1BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDET...4 Fællesfaciliteterogfællesområder...4

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Fremtidens beboerdemokrati

Fremtidens beboerdemokrati Fremtidens beboerdemokrati Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboer demokratiet. Den er tænkt som et indspark

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strategiplan for tværgående ungeindsats Strategien er vedtaget i 2011 og revideres i 2014

Strategiplan for tværgående ungeindsats Strategien er vedtaget i 2011 og revideres i 2014 Strategiplan for tværgående ungeindsats Strategien er vedtaget i 2011 og revideres i 2014 Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Boligsocial profil for AKB, København

Boligsocial profil for AKB, København Boligsocial profil for AKB, København 2015-2020 Vision Formål Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere