Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget"

Transkript

1 Støvring, den Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Dato & Tid: Sted: Onsdag , kl 19:00 Spar Nord Bavnebakken 4, 9530 Støvring Dagsorden- Generalforsamling: 1. Indlæg fra Spar Nord 2. Valg af dirigent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 5. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor (se bilag) 6. Rettidige indkomne forslag bilag (her kommer vort forslag til beplantning) 7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (se bilag) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: a. Bestyrelse: i. Henning M Thygesen afgår efter 2 hele perioder i bestyrelsen ii. Jeanette E. Villum, Jes Madsen og Thomas Henriksen er på valg b. Suppleanter: i. Ole Thomassen, Claus L. Nielsen, og Peter Bagmann er på valg 9. Valg af revisor og revisorsuppleant a. Nuværende Revisor: Heidi B. Aaen er på valg b. Nuværende revisor suppleant: Heidi Pukholm er på valg 10. Eventuelt Pkt. Resume: Velkomst fra Spar Nord/Ultra kort 1 Dirigent: Uffe Referent: Mads 56 General forsamling lovlig, indkaldt rettidig 2 Stemmetæller: 3 Bestyrelsens beretning: Endnu en gang velkommen til årets generalforsamling. For de kvikke af jer, så har I jo nok bemærket at vi i år ikke befinder os hos Jyske Bank. Bestyrelsen besluttede da Jyske bank valgte at lukke den lokale filial, at foreningen ville gøre sig bedst i at have en bank med lokal filial i Støvring. Specielt ifm bestyrelsesskifte er det noget mere bekvemt at vi ikke

2 skulle tvinges til Aalborg for at aflevere underksrifter mv. Vi har været rigtig glade for Jyske Bank, og havde formodentligt været kunder der endnu hvis altså filialen stadigt havde været åben. Men når det så er sagt, så er vi faktisk blevet taget rigtigt godt imod hos Spar Nord god forrentning af vore penge, og f.eks. allerede en flot sponsor- gave til vor fastelavnsfest. Tilbage til beretningen. Dette bliver så sidste gang I kommer til at høre fra mig i nogen tid og det er der måske nogle stykker der vil takke for bagefter. Vi har haft et lidt stille år ikke for mange henvendelser fra jer naboer og derfor bliver også beretning kort med god. I beretningen i år kommer I til at høre om - grønne områder - afslutningen af sagen mod A/B Udsigten, og en løsning der også gælder for fremtidige foreninger på Højdedraget. - kort om årets fester - Projekt Nabohjælp som Mads og Birgitte tager sig af - og slutter med lidt forskelligt fra året. Bestyrelsen besluttede at forsøge at braklægge et par områder på Højdedraget for at bgrænse vor brug af penge til vedligehold. Det drejer sig om det store område langs Hobrovej, et mindre område mod Nibevej/Mastrup bækken og området mellem skoven og A/B. Bortset fra A/B har vi ikke fået megen kritik herfor. Vi har dog valgt at få klippet lidt ekstra på området mellem Skoven og A/B, mod de ulige numre, således det bliver noget kønnere fra vor side. Ligeledes beder vi gartnere om at klippe stien i området mod Hobrovej i dobbelt bredde, ligesom der klippes mere frit rundt om bål- pladsen. Vi forsøgt igen med en arbejdsdag for igen at spare på ressourcerne. Fjerning af ukrudt på legepladsen og vedligehold af vore legeredskaber. Det gik rigtigt godt, men lad os nu se om der ikke kan komme et par ekstra næste gang. Kommunen er blevet løbet på dørene mange gange i løbet af året. Vi har bedt om flere skilte vedr. hundeluftning, samt et par spejle i et par af de skarpeste sving. Det første var der ikke råd til og det andet blev ikke fundet nødvendigt. Vi fik lidt gang i kommunen mht fjerning af udkrudt ved kantsten, men stierne nåede de så ikke før sneen kom. Der er taget kontakt endnu en gang vedr. vedligehold på stierne, slidlag på vejen og vedr. opretning af diverse skilte I brugte i år ikke penge på Operation Dagsværk mest grundet i, at vi ikke skønte at have rigtigt brug for dem i begyndelsen af november. Istedet var der pølser ved arbejdsdagen og det var også billigere.. Efter sidste generalforsamling besluttede bestyrelsen at indkalde en lille arbejdsgruppe til afslutning af A/B sagen. De indkaldte var Uffe nr. 16, Karsten nr. 44 og Mikael nr. 82 plus

3 2 fra bestyrelsen. Det gav en god blanding af erfarne fra sagen, samt synspunkter fra begge lejre. Efter lidt startvanskeligheder det tog os lidt lang tid at komme igang fik vi arrangeret et møde med kommunen via den kommende borgmester, og fik der kommunens forståelse for vore problemer med A/B, og evt. problemer dette vil kunne gve med fremtidige foreninger. Og løsning var en gentleman aftale med tekn.forvaltning, at såfremt en forening søger om dispensation for ikke at blive optaget i GH, så vil kommunen give denne dispensation. A/B har fået forelagt denne løsning, men kommunen har endnu ikke fået nogen ansøgning herfra. A/B øffer stadigt over manglende græsslåening i området foran dem, og vi hart tilbudt at øge antal græsslåeninger mod forudbetaling fra A/B. I 2012 var det så området rundt der arrangerede Havejefest. Rigtig flot tilslutning - dog ikke helt de 150.:- )) Det kan diskuteres om det tidligere festudvalg havde puttet noget i drikken til Michael fra nr. 150 i hvert tilfæde var han hurtig ude af startblokken til at melde sig på vor stikvejs vegne. Udvalget er igen igang forindkaldelse er udsendt til 17. aug Bag festen står nr så mon ikke succesen gentages. Fastelavnsfesten blev igen godt besøgt denne gang med vor bank som sponsor og tak for det. Bestyrelsen har diskuteret lidt om vor bål- plads kunne udnyttes til f.eks. en sankt- hans- fest. Det skal ryddes lidt op i skoven, efter en mindre skovhugst, et par væltede træer m.v. og istedet for at køre risene væk kunne vi måske benytte lejligheden til en Sankthans samling kunne vi evt få nogle til at gribe bolden..? Ved sidste generalforsamling var der opfordring til at få retshjælp indeholdt i vor forsikring. Vort daværende forsikringsselskab ønskede ikke at tilbyde dette, så derfor har vi skiftet forsikringsselskab i løbet af Det betød også at vi fik krav om inspektion af legeplads var formodentligt også kommet fra den gamle forsikring såfremt de var blevet opmærksom på at vi havde en legeplads. Inspektion gav det resultat, at sandfeltet ved de små gynger var få cm for kort. Det har vi fået udbedret og ligeledes kort lidt ekstra fald- sand på. Vi opfordrer til at I som gode naboer fortæller evt nye tilflyttere om GH og guider dem ind omkring vor webside. Og så vil vi gerne igen slå et lille slag for at I selv husker at indrapportere nye e- mail adresser.

4 Projekt Nabohjælp (Præsentation vedlagt) Kommentarer til beretning: - Bekymring om hvorvidt vi skal slå grænset i område omkring A/B Udsigten. HT orienterer at HB har valgt at ligge området Brak. - frustreret over vi ikke kan finde løsning evt. opsat store skilte om HG - spørgsmål om hvorvidt A/B Udsigten har fået en opkrævning. Det har de ikke endnu. - Kommunen ønsker ikke at fastsætte størrelsen på et kontingent. - Opfordring til at beboerne i A/B Udsigten til at ligge pres på deres bestyrelsen. - Forslag om at sende mail/brev til A/B Udsigten at sagen er afsluttet for vores side. - Kan man tillade et medlemskab pr. andelsbolig det kan man ikke. - Forslag at fremlægge en fogedsag, der er kommet nye regler - Forslag om kompromis om at finde en løsning med halv skade. - Der laves et note/brev til A/B Udsigten om sagen. - Bestyrelsen beretning blev Godkendt 4 Regnskab fremlagt af Birgitte. Regnskab godkendt opkrævning sendes til A/B Udsigten 5 Orientering om bestyrelsens tanker: Dræning af legeplads+kilen ved træhusene, bord/bænke sæt til kr placeres i området. 2 v/boldbanen, 1 v/ , 1 v/pumpe stationen, 1 v/grøn område 42/44 Forslag om mere beplantning end bord/bænke Erfaring fra 1. stikvej bord/bænke duer ikke Mere forskønnelse af området ønskes/beplantning Pumpestationen Grønt område først Forslag om pulje til aktiv brug af pengene. Overordnet plan for område ønskes Indstilling: Udvalg/bestyrelsen for udarbejdelse af en overordnet plan 6 Budget: Generalforsamlingen indstiller at forskønnelse af grønne områder øges til kr og kontingent forbliver på kr stemte for bestyrelsen forslag, 16 stemmer for kr Kontingent kr.1600 er vedtaget. 7 Ny valgt til Bestyrelse: Frank nr. 110, Peter nr.8 Bjørk nr. 178 Ikke på valgt: Mads nr. 56, Birgitte nr. 107 Suppleanter: 1.sup. Claus L.Nielsen, 2. Sup. Michael Sand, 3. sup.peter Bargmann 8 Revisor:Heidi Pukholm Revisor suppleant: Heidi B. Aaen 9 Eventuelt: Bestyrelsen opfordres til at smide en mail rundt på kørsel af sand Spørgsmål om muldvarpe - hjælp er tilkaldt, Opfordring til at børn m.fl. holder sig fra opsatte fælder. Gadebelysning hører under kommunen.

5 Ønske om skiltning v/den store rotunde om det ikke er en udkørsel. Forslag om skilt m/ velkommen sammen med nabohjælp skiltet Gave/kurv overrakt til afgående bestyrelses medlemmer.

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere