REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V"

Transkript

1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den 16. april kl , afholdtes ordinær generalforsamling i AB Skydebanen, 1709 København V. Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i Gethsemane Kirke i Dannebrogsgade, var udsendt fra administrator den 30. marts Indkaldelsen havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2006 og budget Forslag. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af administrator og revisor. 7. Eventuelt. ad dagsordenens pkt. 1 Formand Rikke Larsen foreslog advokat Sven Westergaard som dirigent og ejendomsadministrator Helen Stephensen fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S som referent. Charlotte Elling, Mette Christensen, Agner Storm og Elena Setien blev foreslået som stemmetællere. En enstemmig generalforsamling tilsluttede sig forslaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at 206 andele ud af 415 var repræsenteret, enten personligt eller ifølge fuldmagt. Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel og dekreterede beslutningsdygtighed. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. 1

2 ad dagsordenens pkt. 2 Formand Rikke Larsen forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen vedlægges nærværende referat. Beretningen blev herefter taget til efterretning. ad dagsordenens pkt. 3 Statsaut. revisor Kurt Christensen fra AP Revision fremlagde årsrapporten for 2006 samt andelskronens værdi. Foreningen havde sammenlagt haft indtægter på kr De samlede udgifter androg kr , hvorefter der var et overskud før afskrivninger og renter på kr Efter afskrivninger, betaling af renter og skat udviste årsrapporten et underskud på kroner. Der blev spurgt om størrelsen af viceværtens bedrageri overfor foreningen. Foreløbig anslået er der nok tale om ca. kr Der mangler indtægter fra både vaskeri og lokaleudlejningen. Sagen er overgivet til politiet, og det er ikke muligt at sige, hvordan udfaldet bliver i forhold til et muligt erstatningskrav mv. mod viceværten. Efter et par yderligere spørgsmål blev regnskabet godkendt enstemmigt Andelsværdiberegningen blev herefter gennemgået. Der var indhentet to valuarvurderinger, hvoraf den højeste var på kr. Den offentlige ejendomsværdi i henhold til regnskabet var kr. Bestyrelsen havde foreslået, at andelskronen for det kommende år blev fastsat til kr ,00. Bestyrelsen har i alle årene tilstræbt en lidt konservativ linie, hvor det er søgt at holde udviklingen i andelsværdien jævnt stigende. Der har fastsættelsen været mellem 10 og 24 % under den maksimalt mulige. Dette er også forsøgt i år, uanset den offentlige vurdering er så høj. Derfor foreslås en vedligeholdelseshensættelse på 10%. Efter en længere debat blev bestyrelsens forslag sat til afstemning, da dette forslag var det mest vidtgående. Forslaget blev vedtaget med stor majoritet. Andelskronen er herefter fastsat til Statsaut. revisor Kurt Christensen gennemgik budgettet for 2007, hvor der ikke var budgetteret med en stigning i boligafgiften. I budgettet er afsat kr. til bestyrelseshonorarer. Torben Jensen forklarede, at bestyrelsen havde udregnet værdien af de frynsegoder bestyrelsen har i foreningen. Det drejer sig 2

3 om fri vask, gratis leje af fælleslokalet 1 gang om året samt udgifter til kontorhold. Såfremt der i stedet skal udbetales et beløb, skal der betales skat heraf. Når skatten er indregnet, beløber det sig til ca kr. til hvert af de 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var ved indgangen udleveret materiale til de tilstedeværende vedrørende netværksforeningen. Dette materiale var mangelfuldt, idet der ikke medfulgte et udarbejdet forslag om kollektiv tilslutning til netværket samt netværksforeningens budget. Dette beklages. Rune fra netværksforeningen forklarede kort om foreningen. Det blev herefter besluttet, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling om tilslutning mv. til netværket. Budgettet blev efter enkelte spørgsmål godkendt enstemmigt, jfr. dog dagsordenens pkt. 4. ad dagsordenens pkt. 4 Dirigenten præciserede, at forslagene til ændring af vedtægterne, krævede kvalificeret flertal, hvilket indebar, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer var repræsenterede på generalforsamlingen, og at 2/3 heraf stemte for forslaget. I henhold til vedtægterne kunne forslagene dog behandles på generalforsamlingen, og foreløbigt vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer stemte for forslaget. Herefter ville der til forslagenes endelige vedtagelse skulle afholdes en ny generalforsamling, hvor blot 2/3 af de afgivne stemmer stemte for forslagene. Forslag 1 Bestyrelsen stillede forslag om, at generalforsamlingen bevilgede kr til teknisk bestand i forbindelse med udarbejdelse af et altanprojekt for AB Skydebanen. Theis Hector fra altanudvalget forklarede, hvor langt man var kommet i projekteringen. Udvalget havde måttet indse, at et sådant projekt er meget stort og meget kompliceret, hvorfor man nu stod der, hvor professionel assistance var nødvendig. Der var indhentet overslag på udgiften til teknisk assistance fra 2 firmaer, Ole Abildhauge, der tidligere har udført og stadig udfører arbejder for foreningen, og fra Peter Jahn & Partnere. Herefter anslås udgiften at kunne dækkes af en bevilling på de søgte kr. Forslaget blev sat til debat og herefter til afstemning. For forslaget stemte 177 og imod stemte 11. Forslaget er herefter foreløbigt vedtaget. Forslaget vil blive genfremsat på den kommende ekstraordinære generalforsamling. Forslag 2 Harry Mac Donagh havde stillet forslag om anlæg af altan/tagterrasser. Harry uddybede sit forslag og besvarede spørgsmål fra de tilstedeværende. 3

4 Poul Ohannessian gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om tagterrasser var blevet undersøgt sidste år, og at resultatet af undersøgelserne var, at der ikke ville være ret mange steder, hvor en terrasse ville kunne opføres. Dette resultat havde været så nedslående, at der ikke havde været stemning for at gå videre med ideen. Harry pointerede, at de ville være billigere at foretage nye undersøgelser sammen med altanudvalgets undersøgelser. Det blev fastslået, at der først skulle foreligge et projekt, som foreningen herefter vil kunne tage stilling til på en kommende generalforsamling. Forslaget blev sat til afstemning. For forslaget stemte 46 (64,79 % af de afgivne stemmer) og imod stemte 25. Forslaget kræver, at 2/3 (66,66 %) af de afgivne stemmer er for. Forslaget blev ikke vedtaget. ad dagsordenen pkt. 5 Af den fungerende bestyrelse var Rikke Larsen og Marianne Prior på valg. Poul Ohannessian udtrådte af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen. Rikke Larsen og Marianne Prior blev begge genvalgt med applaus. Eva Madsen opstillede til valg til bestyrelsen og blev valgt med applaus. Jeppe Steen Andersen og Birgitte Winding blev valgt som suppleanter for 1 år. Bestyrelsen er herefter sammensat således: Formand Rikke Larsen på valg i 2009 Marianne Prior på valg i 2008 Peter Rasmussen på valg i 2008 Eva Madsen på valg i 2009 Torben Jensen på valg i 2008 ad dagsordenens pkt. 6 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S blev genvalgt. AP Statsautoriserede Revisorer blev genvalgt. ad dagsordenens pkt. 7 Der blev spurgt, om man kan købe loftsarealer til boliginddragelse til en lavere andelskrone, nu hvor andelskronen er så høj. Dette kan ikke ske, da man altid har skullet købe til den andelsværdi, der er gældende, når aftalen om inddragelse indgås med bestyrelsen. Der blev opfordret til, at man af hensyn til brandsikkerheden rydder loftsgangene for personlige ejendele og affald. 4

5 Der ses en del løse hunde i gårdene. Bestyrelsen fastslog endnu en gang, at dette ikke er tilladt. Der blev klaget over, at mange beboere i de senere år har inddraget en del af hovedtrapperne til privat område. Dette er klart imod reglerne og må ikke ske. Der blev spurgt, om det ville være muligt at lave en vinduesvaskeordning, således at der f.eks. fra en lift eller lignende blev vasket vinduer udvendigt 4 gange årligt? Der blev opfordret til, at man møder op til den kommende ekstraordinære generalforsamling enten personligt eller ved fuldmagt, således at forslagene kan vedtages. Den udlejede private garage bliver sagt op i løbet af sommeren 2007, hvorefter en ny anvendelse heraf skal findes. Der blev bl.a. efterlyst et sted, hvor man kan udføre hobbyarbejder, snedkerier mv. Der blev opfordret til at få foretaget en barnevognsoprydning. Iben oplyste, at dette var næste oprydningsprojekt. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. København, den 17. april 2007 Sven Westergaard, dirigent 5

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere