Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16"

Transkript

1 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Evaluering af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, værdifastsættelse samt eventuel revisionsberetning 5. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse samt vedtagelse af boligafgift 6. Indkomne forslag a. Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer 7. Valg til bestyrelsen valg af formand valg af 2 bestyrelsesmedlemmer valg af suppleanter 8. Valg af administrator 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Der var repræsenteret 28 andele heraf 5 ved fuldmagt ud af 26 mulige. Endvidere deltog ejendomsadministrator Bente Plejdrup, Dan-Ejendomme. Ad 1 - Valg af dirigent Som dirigent og referent valgtes Bente Plejdrup Ad 2 - Bestyrelsens beretning Bestyrelsens formand Johanne Petersen berettede, at tagsagen nu er færdig, og der er foretaget en del ekstraarbejder i forbindelse med tagsagen, men at prisen er overholdt. Der blev konstateret svampeskade i nummer 16 på forsiden. Dette på grund af manglende reparation i forbindelse med en tidligere skade for cirka 15 år siden. Ejendommens forsikring har betalt det meste af denne reparation. Bestyrelsen har fordelt loftsrummene. Lejlighederne i stuen og på 1. sal har ikke fået loftsrum. Såfremt der er indsigelser til dette, bedes disse fremsendt til bestyrelsen. Der har været vandskader i 6 lejligheder på grund af utætheder i det gamle tag. Disse er nu også udbedret.

2 Der har også været vandskader på nogle af trapperne samt vand i kældrene. I forbindelse med vand i kælderen skulle en tørretumbler udskiftes. Bestyrelsen valgte at købe en gastumbler. Bestyrelsen henstiller til, at man benytter den nye tumbler, idet den er meget billigere at benytte. Det koster cirka 2,50 krone at benytte denne imod 7,50 for brug af den anden. Der er lavet test for skimmelsvamp i flere lejligheder. Totalrenoveringen af bestyrelseslokalet er nu tilendebragt. Skader på væg, skal dog tørre for man er helt færdig. Der er dryppende vandrør flere steder så der henstilles til, at den nye bestyrelse får lavet en gennemgang af vandrørene. Der er kommet et godt forslag omkring udendørsarealerne. Kloakkerne bør renses op igen. Bestyrelsen har foretaget låneomlægning, således at der nu er ét stort lån. Lejeren i Ærtevej 12, st. th. er fraflyttet og denne lejlighed skal sælges. Man er p.t. i gang med istandsættelse af denne. Der er nogle tomme lejligheder fordi nogle andelshavere ikke kan sælge disse, og fordi man ikke må fremleje. Der var en debat omkring om andelshaverne må udleje lejligheder ud over efter de i vedtægterne nævnte regler. Der var stor enighed omkring, at vedtægterne skal følges. Herefter blev bestyrelsens beretning taget til efterretning. Ad 3 - Evaluering af tagprojekt Arbejdet blev afleveret i uge 17 og mangler i forbindelse med dette skal være udbedret inden den 17. maj. En hel del mangler er blevet anmeldt overfor Plan 1 s repræsentant. Der blev stillet spørgsmål til forsikringsforholdene, nu hvor der er etableret 2 skorstene i forbindelse med tagprojektet. Bestyrelsen informerer forsikringsselskabet om, at der er etableret to skorstene i forbindelse med tagprojektet, idet disse skal være omfattet af bygningsforsikringen. Repræsentanten fra Plan 1 orienterede om, at man endnu ikke har modtaget den sidste regning, men at man forventer at holde sig inden for rammen, 6 millioner. Ad 4 - Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, værdifastsættelse samt eventuel revisionsberetning Bente Plejdrup gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på driften på kr

3 Dette skyldes blandt andet, at man i forbindelse med låneomlægning har et kurstab på Den maksimale andelskrone var i henhold til regnskabet i henhold til litra b opgjort til kr pr. m2 og bestyrelsen foreslog en andelskrone på pr. m2. I henhold til side 4 i regnskabet har revisor anført, at der er ændringer i arealet for visse lejligheder. Dette skyldes, at der er sket fejl i BBR i forbindelse med sammenlægning af nogle lejligheder og at arealet derfor skal rettes i BBR-registeret inden næste generalforsamling. Regnskabet med en andelskrone på kr pr. m2 blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Ad 5 - Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse samt vedtagelse af boligafgift Bente Plejdrup gennemgik budgettet med et budgetteret overskud på driften på kr og et likvidt resultat på kr. 0. Der er i budgettet afsat kr til vedligeholdelse. Budgettet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Ad 6 - Indkomne forslag A Forslag om renovering af legepladsen Det blev foreslået at eksisterende legehus rives ned og et nyt og egnet legehus bygget efter DS/En købes og opsættes på legepladsen. Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med 15 stemmer for, 10 stemmer imod og 3 undlod at stemme. Endvidere blev det foreslået, at sandet i sandkassen bliver skiftet ud, at der indkøbet nyt vandtæt dækken til sandkassen, indkøbes sejl til overdækning af sandkassen samt indkøbes vandtæt opbevaringsboks til legetøj i alt kr Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med 25 stemmer for, 1 stemme imod og 2 som undlod at stemme. B Forslag om udskiftning af nøgler Bestyrelsen foreslog omstiling af låsene på ejendommens yderdøre, da de nuværende systemnøgler er mere end 10 år gamle. Bestyrelsen har indhentet prisoverslag på som dækker omstilling af yderdørenes låse samt 3 stk. nøgler pr. lejlighed.

4 Der blev stillet modforslag om, at bestyrelsen indhenter tilbud udskiftning af låsene med 3 nøgler, som kan benyttes til både lejlighed og yderdøre og en prisramme på kr Det ændrede forslag blev sat til afstemning og blev forkastet med 11 stemmer imod, 8 som undlod at stemme og 10 som stemte for forslaget. C Forslag om trækning af 380 V kabler Det blev foreslået, at der indlægges 380 volt kabler i kabelføringskanalerne til de lejligheder i ejendommen, som endnu ikke har dette. Prisen vil beløbe sig til cirka kroner. Det blev fremført, at der bør være mere end et tilbud. Og der var enighed om, at bestyrelsen skal undersøge, om dette kan gøres billigere. Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget med 11 stemmer for, 6 som undlod at stemme og 9 imod. D Forslag om salg af lejlighed En andelshaver stillide forslag om, at den ene lejelejlighed, af de to tilbageværende lejelejligheder, forbliver udlejningslejlighed, således at foreningen ikke skal betale skat af solgte lejligheder efter 1994 såfremt den sidste lejelejlighed sælges. Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Ad 7 - Valg til bestyrelse Valg af formand Daniel Hempel-Poulsen blev valgt som formand Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Til bestyrelsen valgtes Louise Berg Rasmussen og Carsten Peetz Valg af suppleanter Som suppleanter valgtes: Johanne Petersen og Lea Merete Jelbo Dart Bestyrelsen ser herefter således ud: Daniel Hempel-Poulsen, formand på valg 2014 Louise Berg Rasmussen på valg 2014 Carsten Peetz på valg 2014 Sadie Ruben Christoffersen på valg 2013 Sune Berentsen på valg 2013 Louise Berg Rasmussen, suppl. Carsten Peetz, suppl.

5 Ad 8 - Valg af administrator Dan-Ejendomme blev genvalgt. Ad 9 - Valg af revisor Bestyrelsen foreslog In-Revision som ny revisor. Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. Ad 10 - Eventuelt Der forelå intet under dette punkt. Brønshøj, den / 2012 Som dirigent: Som bestyrelse:

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus

Referat ordinær generalforsamling. A/B Jutlandia Hus Referat ordinær generalforsamling A/B Jutlandia Hus År 2012, den 25. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Jutlandia Hus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere