Vest Vildsund Bådelaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest Vildsund Bådelaug"

Transkript

1 Klubblad 2014

2

3 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen Thisted Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev Bladansvarlig Poul Erik Pedersen Vilsund Mølle Vej 14, Vildsund 7700 Thisted Sekretær Søren Peter Davidsen Gudnæsvej 8, Villerslev 7755 Bedsted Thy Assistent Jimmi Primdahl Bakkegårdsvej Hurup Revisor Johannes Christensen Peter Nielsen Revisorsuppleant Erik Norre Christensen Suppleant Jørgen Pedersen Skyumbjergevej Snedsted Mail adresse til Vest Vildsund Bådelaug:

4 Bestyrelsen Vildsund Havn Formand John Plet Skyumvej 28, Vildsund 7700 Thisted Pladsmand Ole Andersen Kirsebærvej 5, Vildsund 7700 Thisted Næstformand John Svane Bysvinget Nykøbing Bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen Skyumbjergevej Snedsted Suppleant Bent Pedersen Stendalsvej 5, Skyum 7752 Snedsted Sekretær Niels Jørgen Kristensen Skyumbjergevej Snedsted Mail adresse til Vest Vildsund Havn: Udenfor bestyrelsen varetages kasserer Jobbet af Jens Chr. Andersen Stormgade Bedsted Havnefoged Vildsund Havn Havnefoged OK Plus v/christian Leedgaard

5 Referat af Generalforsamling Torsdag den 20. februar Formand Bent Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Pedersen som dirigent. Niels modtog valget med glæde og konstaterede generalforsamlingen var lovlig varslet via mail/post. 2. Bestyrelsens beretning: Søsætning den 20. april hvor vi havde fint vejr. Årets flidsskrue gik til pigerne i festudvalget, som havde en god aften på Cavallini. Der var kun 1 tilmelding til optimistjolle kursus, så det blev aflyst. Til vandski var der god tilslutning. Onsdagssejlads blev flyttet til tirsdag, bestyrelsen opfordrer til at gøre opslag offentlige så de kører igennem bestyrelsen for at undgå misforståelser. Pinseturen gik til Nykøbing med fin tilslutning og rigtig godt vejr. Damerne deltog i Lady Walk i Agger. I forbindelse med Mors Cup var der masser af både i havnen. Årets skaldyrsaften var igen i år en succes, med rigtig god tilslutning. Som sædvanlig havde vi Vildsund Marked, et godt marked med fin overskud, tak til de mange frivillige der hjalp. Efterårsturen til Amtoft blev aflyst på grund af vejret, men i stedet gik turen til Doverodde. Standerstrygning og afslutning med gule ærter. Beretningen blev godkendt med applaus. 3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse Kasserer Jette Mikkelsen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt med et par enkelte spørgsmål. 4. Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag. 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Formand Bent Pedersen - Ønsker ikke genvalg. Flemming Christensen blev valgt.

6 Referat af Generalforsamling fortsat: 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlem Rasmus Beck Ønsker ikke genvalg. Jimmi Primdahl blev valgt. 8. Valg af suppleant: Jørgen Pedersen blev genvalgt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt blev Peter Nielsen og Johannes Christensen. Genvalgt blev Erik Norre Christensen til revisorsuppleant. 10. Valg af udvalg. Fest og underholdningsudvalg. Mette Kusk - Herdis Pedersen - Ruth Henriksen Grethe M. Pedersen Bente Pedersen og Else Petermann. Markedsudvalg: Bent Pedersen - Erland Kusk Bøjeudvalg: Niels Pedersen - Egon Henriksen - Brian Pedersen og Leo Bransholm. Speedbådsudvalg: Jimmi Primdal - Benny Jensen og Lars Kold. Sejlerstue: Niels Pedersen - Egon Henriksen - Søren Peter Davidsen 11. Forslag til virksomhedsbesøg og aktiviteter: Tur til Lemvig. Genoptager grillaften før Mors rundt. Tur til Nationalpark Thy. Besøg hos SOK. Besøg hos Coloplast 12. Eventuelt: Speedbåd bro i vandet samme dag som søsætning. Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden. Aftenen sluttede af med kaffe og brød. Referent: Poul Erik Pedersen.

7 Arrangementer via . Vi vil igen i år sende arrangementer ud via . Så får du ikke vores mail, så send en mail til: eller kontakt bestyrelsen og bliv opdateret. Aktiviteter. Har I en ide til en pludselig tur, så henvend Jer endelig til bestyrelsen, vi er altid modtageli for nye ideer eller mail til: Fotos Husk, at vi altid kan bruge billeder til klubbladet, så vi får et spændende og interessant blad. Ta kameraet med i lommen, og snup et par billeder, så vi kan dele vores fælles oplevels sammen. Medlemskartotek. Hjælp os med at holde medlemskartoteket ajour! Venligst tjek vi har de rigtige oplysninger på dig. Husk at melde flytning, ændring af telefonnummer, eller evt. udmelding ved at maile til: eller ring Klubbladet søger: Vil du være med til at gøre klubbladet mere sjov og personlig? Kom med dine forslag: om en hyggelig havn I har besøgt, en sjov historie, billeder fra de hyggelige og morsomme stunder, vil du købe eller sælge noget, en sejler vits / historie. Det er gratis at annoncere. Send en mail til: Arbejdsdag i Vildsund Havn. Husk arbejdsdag for pladshavere i Vildsund Havn: Lørdag den 5. april kl Følg nærmere info i klubhuset.

8 Oversigt over Udvalg. Fest- og Underholdningsudvalg Ruth Henriksen Mette Kusk Herdis Pedersen Bente Pedersen Grethe Pedersen Else Petermann Sejlerstue Niels Pedersen Søren Peter Davidsen Egon Henriksen Bøjeudvalg Niels Pedersen Egon Henriksen Leo Bransholm Speedbådsudvalg Jimmi Primdahl Benny Jensen Lars Kold DS Turbøjer. Husk også vi har DS Turbøjer i Skyum, Rovvig og Ås Vig, hvor der er mulighed for at lægge til og hygge sig i de naturskønne omgivelser.

9 Oversigt over Vildsund Marked. Markedsudvalg Bent Pedersen Erland Kusk Gi os en hånd til Vildsund Marked. Kom og vær med til en hyggelig lørdag formiddag d. 19. juli, hvor både damer og mænd, svage som stærke er velkomne. Vi starter morgenen med rundstykker og kaffe i Hyttefaddet, og derefter fordeles arbejdsopgaverne. Alle kan være med, for eksempel hjælper damerne med at stille skraldespande op, hænge priser op, folde bænke ud mv. Dagen sluttes med velfortjent smørrebrød. Kontakt venligst Lars Stenstrup, tlf Vi mangler yderligere Grønne Opsynsmænd/kvinder til enkelte vagter tirsdag, onsdag og torsdag. Arbejdet består i at samle ølflasker, fylde op med øl og sodavand, snakke folk til ro mv. Kontakt venligst Lars Stenstrup, tlf Har du lyst til at hjælpe til i Ølteltet med at servere øl, sodavand, drinks mv, så ring til Brian Frederiksen, tlf Til sidst mangler vi hjælp fredag morgen d. 25. juli kl efter markedet til oprydning / nedtagning af borde, bænke, stole, bar, scene, grill mv. Kontakt venligst Lars Stenstrup, tlf

10 Hygge- & Orienterings sejlads Vinderne af Hygge- & Orienteringssejlads 2013 blev: 1. plads Fremsi v/anne og Ole Andersen 2. plads Gaia v/birgit og Bent Laugesen Arrangørerne af næste års hygge og orienteringssejlads, er Fremsi v/anne og Ole Andersen og Gaia v/birgit og Bent Laugesen. Årets Flidsskrue Årets Flidsskrue gik til Damerne i festudvalget. Damerne har lagt et stort stykke arbejdet med de forskellige fester og arrangementer, derfor gik årets flidsskrue til dem. Vi vil gerne sige tusind tak for bidraget.

11 Dansk Sejlunion Dansk sejlunion har lanceret en ny forsikringspakke til alle bådejere i medlemsklubberne. Pakken giver dig flere tilbud at vælge imellem, og du får en forsikringsmægler med som rådgiver. Det vil sige at aftalen med Codan er opsagt. Læs mere herom på: Billig Ansvars Forsikring. Vest Vildsund Bådelaug er meldt ind i Dansk Tursejlerforening, hvilket betyder vi kan tilbyde vore medlemmer en billig ansvarsforsikring. Pris pr. båd kr. 350,00 årligt incl. bladet Tursejleren, som udkommer 4 gange årligt. Der vil også være mulighed for at få en kaskoforsikring hos Søassurancen Ærø med rabat gennem Dansk Tursejlerforening. Danske Tursejlere Odensevej 197A 5600 Faaborg HUSK at oplyse: Klub nr Speedbådsafdeling.!!! Bekendtgørelse om speedbådsførerbevis!!! Glemt Speedbådsførebevis? Den 1. april 2006 trådte en bekendtgørelse om speedbådsførerbevis i kraft. Bekendtgørelsen indeholder ikke de store ændringer, men på et vigtigt punkt, er der sket en ændring. Den nye bekendtgørelse stiller nemlig nu krav om, at man under sejlads skal have sit speedbådsførerbevis på sig, så man kan fremvise det, hvis politi eller Søfartsstyrelsen ønsker at se beviset! I følge Søfartsstyrelsen vil et glemt speedbådsførerbevis medføre en bøde, hvilket nøje svarer til den bøde, man får for at have glemt sit førerbevis til bilen. Har du ikke et Speedbådsførerbevis? Søfartsstyrelsen har netop udsendt en skrivelse som er sendt til Rigsadvokaten, og videre til politiet, om bødetaksterne i de sager, hvor folk overtræder bekendtgørelsen om Speedbådsførerbevis.

12

13

14 Ungdomsafdelingen. Hjælp søges mandag aften! Hver mandag fra d. 5. maj vil vi skulle bruge frivillige (1-2 personer pr. aften) til at hjælpe med optimist sejlads og vandski sejlads fra d. 13. maj. Det er i orden, hvis du som hjælper kun kan hjælpe en enkelt gang og du er meget velkommen til at hjælpe flere gange. Kunne du tænke dig at hjælpe vor ungdomsafdeling venligst kontakt, Kontaktperson er Jimmi Primdahl tlf , Optimistjolle / Europajolle undervisning. Er du mellem 8 og 18 år og kunne du tænke dig at lære at sejle? Vi starter optimistjolle / europajolle undervisning op, som veksler mellem teori og praktisk erfaring. Hver mandag fra d. 21. april kl til i klubhuset på Vest Vildsund havn. Der vil være erfarne instruktører tilstede og klubben stiller joller og redningsveste til rådighed. Pris 300,- for en sæson. Kontaktperson er Jimmi Primdahl tlf , Vandski klub. Er du mellem 12 og 24 år og kunne du tænke dig at lære at stå på vandski? Vi gentager succesen fra sidste år. Vi starter mandag d. 12. maj og herefter hver mandag på havnen i Vest Vildsund kl til (man er omklædt kl ). Der vil være erfarne instruktører tilstede og vi sejler med to både samt stiller vandski, våddragt og redningsveste til rådighed. Pris 700,- for en sæson. Kontaktperson er Jimmi Primdahl tlf , Speedbådsførerbevis og Ansvarsforsikring. Bestyrelsen af Vest Vildsund Bådelaug kan på forlangende ønske at se et gyldigt speedbådsførerbevis og ansvarsforsikring. Såfremt dette IKKE haves, inddrages nøgle til slæbestedet.

15 Speedbådsførerbevis. Vildsund Bådelaug tilbyder igen i år undervisning i at erhverve speedbådsførerbevis. Der bliver løbende afholdt kursus, når der er nok tilmeldte. Skynd dig at blive skrevet op hos Niels. Du bliver du ringet op, når vi har næste dato og hold klar. Pris kr. for undervisning, incl. materiale og prøve. Kontaktperson er Niels Pedersen, tlf , Vandskibane. Husk at benytte vor vandskibane på nordsiden af Vildsundbroen i læ af vestenvinden.

16 Hvornår er speedbådsførerbevis påkrævet? Dette spørgsmål besvares i Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen) af 22. marts Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt (kw) som anført i bilaget til bekendtgørelsen. I dag er HK imidlertid stadig den mest anvendte term blandt fritidssejlere, hvorfor Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet tabel for planende fartøjer med skroglængde på 4 meter eller derover og med motorydelsen defineret som HK. Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større end 25 HK / 19 kw eller derover finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse. Grundlaget for tabellen er, at 1 HK=0,73550 kw og 1 kw=1,359 HK. Ved et planende fartøj forstås et fartøj med V-formet bund, et bredt fladt agterskib og ingen egentlig køl eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen om et fartøj er omfattet af Speedbådsførerbekendtgørelsen. De nærmere retningslinjer for afvikling af speedbådsførerbevis fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside for fritidssejlere, Har du duelighedsbevis med fotokort dækker dette kravene til speedbådsførebevis, og du skal IKKE også have speedbådsførerbevis Vi gør venligst opmærksom på, at tabellen IKKE dækker samtlige motordrevne fritidsfartøjer, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse.

17 Info fra Vildsund Havn. Husk det er dit ansvar som pladshaver at tage de sort/grønne rør af fortøjnings pælene, når du får din båd i vandet og ligeledes at sætte dem på, når båden skal op igen. Spørg på havnen, hvis du er i tvivl. OBS. På Vildsund Havns generalforsamling 2011 blev det vedtaget, at der for manglende montering af plastrør på fortøjnings pælene senest pr. sidste optagningsdato koster 500 kr. pr. pæl. Havnepladser. For at sælge havnen bedst muligt, er det nødvendig, at dem som ønsker plads I havnen senest den 1/3 hver år giver havnens pladsmand besked herom. Anpartshavere skal, hvis de ønsker det, tildeles plads I havnen. Lejere er kun garanteret plads et år ad gangen. Vinterpladsen. Pladserne på vinterpladsen tildeles af havnens pladsmand. Har man en plads eller får man en plads, skal alle bådvogne og stativer være forsynet med et synligt skilt, hvor på der er opgivet: Navn, tlf. nr. og plads nr. I perioden fra d. 1/5 og til og med d. 1/10 skal vogne og stativer henstilles indenfor det markerede område langs stakittet. Der gøres opmærksom på, at på grund af pladsmangel har de som benytter vinterpladsen fortrinsret til at henstille vogne og stativer i sommerperioden. Overholder man ikke dette vedrørende vinterpladsen nævnte, vil evt. vogne og stativer blive fjernet fra pladsen. Affald. Tænk over at havnens affaldscontainer KUN er til kabysaffald, og ikke til andet affald. Spildolie, batterier mv. afleveres på Thisted Kommunes Genbrugscenter.

18 Nyt grønt/rødt skilt. For at imødekomme evt. problemer med om pladsen er ledig, vil der i år blive sat et nyt grønt/ rødt skilt på alle havnepladserne. Skiltet vil indeholde et hvidt felt, hvor man med en almindelig tus pen, kan skrive hvor lang tid pladsen er ledig, når man er ude at sejle. F.eks. Ledig fra d. 31/5 til og med d. 6/6. GRØN / RØD En ting, der er i de danske havne, vi har besøgt, er en kilde til stadig undren. I kender det godt alle sammen. Man kommer ind i en fremmed havn, og straks spejder man efter det forjættende grønne ledig-skilt. Nogle gange er man heldig, andre gange ikke, men er man heldig og finde en Grøn plads, så ved I også godt, hvor dejlig roligt man kan gå fra båden uden at være bange for, at pladsens ejermand kommer hjem og gør krav på vandet mellem pælene. Det næstbedste er at finde en plads uden skilt og måske også uden fortøjninger, så er man næsten lige så rolig i sin sjæl. For måske er det slet ikke nogens plads. Så er der de bådpladsejere, som konsekvent mener, at bådpladsen ikke skal benyt-tes af andre end dem selv, og som aldrig vender det røde skilt til grønt. Gad vide, hvor den slags bådeplads-ejere ligger, når de kommer til en fremmed havn? Mon ikke de selv benytter de grønne pladser??? Desværre er det også galt her hjemme i vores egen lille havn, hvor ofte kan man ikke se, at folk tager på ferie og weekend uden at vende deres skilt. Sørg dog for at vende de skilte, det er da ikke så svært! I ved da selv, hvor rart det er at ligge på grøn plads, både når I er på ferie og på weekend. Nyt nr. skilt. Alle pladser vil fra og med i år få opsat et nr. skilt.

19 Aktivitetskalender Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 5. april Arbejdsdag Havnen Følg info på havnen 12. april Standerhejsning Flemming Søsætning/Vognmand Poul Erik Isætning af flydebro Rør af stolper Bådejer Ta-Selv-Bord (Koordinering af mad) Meld dig til på opslag i klubhuset Mette Kusk 21. april Intro/Opstart af Optimistjolle undervisning Jimmi Primdahl Frode Larsen 26. april Søsætning/Vognmand Poul Erik 8. maj Torsdagssejlads/Hyggeaften Støt op om en hyggelig aften hver torsdag! 12. maj Opstart af Vandski klub Jimmi Primdahl 26. maj Lady Walk Grethe Steffensen Kom og mød op til en frisk gåtur i hyggeligt samvær og den flotte natur ved Agger. 7. juni Pinsetur Festudvalg Turen går til Lemvig Følg med på opslag i klubhuset Poul Erik Medbring selv mad 13. juni Grillaften på havnen forud for Mors Cup. Herdis Alle der har lyst er velkommen både fra Grethe P. nær og fjern. Grillen er tændt fra kl Øl, vand og vin kan købes til fornuftige priser.

20 Aktivitetskalender 2014 fortsat: Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 14. juni Mors Cup 2013 Se de mange flotte både med start syd for broen. Der er start hver halve time frem til kl juni Skaldyrsfestival Erland/Mads/John Poul Erik Vi gentager succesen fra sidste år med alt godt fra Limfjorden og havet. Meld dig til på opslag i klubhuset Poul Erik 12. juli Vildsund broens 75 års jubilæum Info følger senere. 19. juli Opstilling til Vildsundmarked Lars Der startes med morgenmad i klubhuset, hvorefter arbejdsopgaverne fordeles 22. juli juli Vildsundmarked HJÆLP - Grønne opsynsmænd Lars HJÆLP - Bemanding til ølteltet Brian F. 25. juli Oprydning af Vildsundmarked Lars Der startes med morgenmad 16. aug Hygge & Orienteringssejlads Skippermøde Arrangør Fremsi og Gaia Poul Erik Sensommerfest med spisning og præmie- Bente og Herdis overrækkelse. Meld dig til på opslag i klubhuset Poul Erik

21 Aktivitetskalender 2014 fortsat: Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 6. sep Efterårstur til, oplyses senere Festudvalg Meld dig til på opslag i klubhuset. Poul Erik Medbring selv mad 9. sep. (Thisted) Limfjorden Rundt Træskibs Kapsejlads. Løgstør til Thisted, Thisted til Struer via Vildsund, Stuer til Nykøbing, Nykøbing til Fur, Fur til Skive 18. okt Standerstrygning Flemming Optagning af både/vognmand. Poul Erik Optagning af flydebro. Havemøbler sættes til vinter. Ole Rør på stolperne. Bådejer Gule ærter eller wienerschnitzel (ca. kr. 150,-). Ruth H. Meld dig til på opslag i klubhuset. Poul Erik 1. nov. Optagning af de sidste både Poul Erik 15 nov Julefrokost i klubhuset Ruth og Mette Meld dig til på opslag i klubhuset. Poul Erik 4. dec Julehygge Herdis Julehygge med gløgg og æbleskiver. Meld dig til på opslag i klubhuset eller mail til: Poul Erik

22 Aktivitetskalender 2014 fortsat: Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 4. jan Sejlerstue Udvalget Hver søndag frem til 22. marts mødes vi i klubhuset til hyggeligt sejler samvær. Der serveres kaffe og der kan købes øl/vand. 22. jan Virksomhedsbesøg på Colo Plast Meld dig til på opslag i klubhuset eller mail til: senest 1 uge før Poul Erik 30. jan Suppeaften Herdis og Bente Forskellige slags supper adlibitum. 50 kr. pr. person Meld dig til på opslag i klubhuset eller mail til: Poul Erik senest 1 uge før 15. feb Fastelavnshygge Else og Grethe Vi mødes til en kop kaffe, fastelavnsbolle og hygger søndag formiddag. 19. feb Generalforsamling Vildsund Bådelaug Flemming Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Efterfølgende kaffe og brød 2. mar Generalforsamling i Vildsund Havn John Kun for andelshavere

23

24 PAS PÅ! Pas på stenene i fjorden. Der er store sten, selv på dybt vand, der lurer lige under overfalden. Husk det er dit eget ansvar, hvor du færdes, så pas på! Vi ved der er store sten på følgende positioner, som ofte er lige under vandoverfladen: Den skaldede mand: Sæl sten: Bemærk venligst at positionerne er lige midt på stenene. Opdager I andre sten, er I meget velkommen til at kontakte os, så vi kan få dem med i bladet til næste år. Smilehjørnet. Den mest effektive måde at huske konens fødselsdag på, er. at glemme den en enkelt gang Manden indrykkede en annonce I Ekstrabladet!! Kone søges. Næste dag fik han hundredevis af breve. De sagde alle det same! Du må få min Hvis din hund gør ved bagdøren og din kone skriger ved fordøren, hvem lukker du så ind først? Hunden.. Fordi den holder kæft så snart du lukker den ind. Hvornår er en mand 10 kr. Værd? Når han skubber en indkøbsvogn. Hvorfor findes der overhovedet mænd? Fordi en vibrator ikke kan slå græs eller skovle sne. Hvad kalder man en lille fyr I dametøj, der slæber på pakker? MiniTrans. Hvad sagde den store skorsten til den lille skorsten? Du er for lille til at ryge. Hvad sagde den ene mur til den anden? Vi mødes I hjørnet.

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 1 FEBRUAR 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Minibanko... side 5 Juleafslutning...

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt

Træskibssejladsen Limfjorden Rundt Afsender: MORSØ SEJLKLUB & MARINA Overmarksvej 4 Elsø 7900 Nykøbing M. NR. 1- APRIL 2011-33.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA Træskibssejladsen Limfjorden Rundt REN HAVN 26/3-2011 Det

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA. Glade vindere af Danish Open.

Nr. 4 Oktober 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA. Glade vindere af Danish Open. FSK-nyt Nr. 4 Oktober 2008 ORGAN FOR FREDERIKSHAVN SEJLKLUB OG FREDERIKSHAVN MARINA Glade vindere af Danish Open. FSK-nyt nr. 4-30 årg. Oktober 2008 Redaktion: Bent Damsgaard 41 27 20 96 kattegat@os.dk

Læs mere