Vest Vildsund Bådelaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vest Vildsund Bådelaug"

Transkript

1 Klubblad 2014

2

3 Bestyrelsen Vest Vildsund Bådelaug Formand Flemming Christensen Skråningen Thisted Kasserer Jette Mikkelsen Mårbjergvej 7, Skallerrup 7950 Erslev Bladansvarlig Poul Erik Pedersen Vilsund Mølle Vej 14, Vildsund 7700 Thisted Sekretær Søren Peter Davidsen Gudnæsvej 8, Villerslev 7755 Bedsted Thy Assistent Jimmi Primdahl Bakkegårdsvej Hurup Revisor Johannes Christensen Peter Nielsen Revisorsuppleant Erik Norre Christensen Suppleant Jørgen Pedersen Skyumbjergevej Snedsted Mail adresse til Vest Vildsund Bådelaug:

4 Bestyrelsen Vildsund Havn Formand John Plet Skyumvej 28, Vildsund 7700 Thisted Pladsmand Ole Andersen Kirsebærvej 5, Vildsund 7700 Thisted Næstformand John Svane Bysvinget Nykøbing Bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen Skyumbjergevej Snedsted Suppleant Bent Pedersen Stendalsvej 5, Skyum 7752 Snedsted Sekretær Niels Jørgen Kristensen Skyumbjergevej Snedsted Mail adresse til Vest Vildsund Havn: Udenfor bestyrelsen varetages kasserer Jobbet af Jens Chr. Andersen Stormgade Bedsted Havnefoged Vildsund Havn Havnefoged OK Plus v/christian Leedgaard

5 Referat af Generalforsamling Torsdag den 20. februar Formand Bent Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Pedersen som dirigent. Niels modtog valget med glæde og konstaterede generalforsamlingen var lovlig varslet via mail/post. 2. Bestyrelsens beretning: Søsætning den 20. april hvor vi havde fint vejr. Årets flidsskrue gik til pigerne i festudvalget, som havde en god aften på Cavallini. Der var kun 1 tilmelding til optimistjolle kursus, så det blev aflyst. Til vandski var der god tilslutning. Onsdagssejlads blev flyttet til tirsdag, bestyrelsen opfordrer til at gøre opslag offentlige så de kører igennem bestyrelsen for at undgå misforståelser. Pinseturen gik til Nykøbing med fin tilslutning og rigtig godt vejr. Damerne deltog i Lady Walk i Agger. I forbindelse med Mors Cup var der masser af både i havnen. Årets skaldyrsaften var igen i år en succes, med rigtig god tilslutning. Som sædvanlig havde vi Vildsund Marked, et godt marked med fin overskud, tak til de mange frivillige der hjalp. Efterårsturen til Amtoft blev aflyst på grund af vejret, men i stedet gik turen til Doverodde. Standerstrygning og afslutning med gule ærter. Beretningen blev godkendt med applaus. 3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse Kasserer Jette Mikkelsen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt med et par enkelte spørgsmål. 4. Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag. 5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Formand Bent Pedersen - Ønsker ikke genvalg. Flemming Christensen blev valgt.

6 Referat af Generalforsamling fortsat: 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlem Rasmus Beck Ønsker ikke genvalg. Jimmi Primdahl blev valgt. 8. Valg af suppleant: Jørgen Pedersen blev genvalgt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt blev Peter Nielsen og Johannes Christensen. Genvalgt blev Erik Norre Christensen til revisorsuppleant. 10. Valg af udvalg. Fest og underholdningsudvalg. Mette Kusk - Herdis Pedersen - Ruth Henriksen Grethe M. Pedersen Bente Pedersen og Else Petermann. Markedsudvalg: Bent Pedersen - Erland Kusk Bøjeudvalg: Niels Pedersen - Egon Henriksen - Brian Pedersen og Leo Bransholm. Speedbådsudvalg: Jimmi Primdal - Benny Jensen og Lars Kold. Sejlerstue: Niels Pedersen - Egon Henriksen - Søren Peter Davidsen 11. Forslag til virksomhedsbesøg og aktiviteter: Tur til Lemvig. Genoptager grillaften før Mors rundt. Tur til Nationalpark Thy. Besøg hos SOK. Besøg hos Coloplast 12. Eventuelt: Speedbåd bro i vandet samme dag som søsætning. Dirigenten afsluttede med tak for god ro og orden. Aftenen sluttede af med kaffe og brød. Referent: Poul Erik Pedersen.

7 Arrangementer via . Vi vil igen i år sende arrangementer ud via . Så får du ikke vores mail, så send en mail til: eller kontakt bestyrelsen og bliv opdateret. Aktiviteter. Har I en ide til en pludselig tur, så henvend Jer endelig til bestyrelsen, vi er altid modtageli for nye ideer eller mail til: Fotos Husk, at vi altid kan bruge billeder til klubbladet, så vi får et spændende og interessant blad. Ta kameraet med i lommen, og snup et par billeder, så vi kan dele vores fælles oplevels sammen. Medlemskartotek. Hjælp os med at holde medlemskartoteket ajour! Venligst tjek vi har de rigtige oplysninger på dig. Husk at melde flytning, ændring af telefonnummer, eller evt. udmelding ved at maile til: eller ring Klubbladet søger: Vil du være med til at gøre klubbladet mere sjov og personlig? Kom med dine forslag: om en hyggelig havn I har besøgt, en sjov historie, billeder fra de hyggelige og morsomme stunder, vil du købe eller sælge noget, en sejler vits / historie. Det er gratis at annoncere. Send en mail til: Arbejdsdag i Vildsund Havn. Husk arbejdsdag for pladshavere i Vildsund Havn: Lørdag den 5. april kl Følg nærmere info i klubhuset.

8 Oversigt over Udvalg. Fest- og Underholdningsudvalg Ruth Henriksen Mette Kusk Herdis Pedersen Bente Pedersen Grethe Pedersen Else Petermann Sejlerstue Niels Pedersen Søren Peter Davidsen Egon Henriksen Bøjeudvalg Niels Pedersen Egon Henriksen Leo Bransholm Speedbådsudvalg Jimmi Primdahl Benny Jensen Lars Kold DS Turbøjer. Husk også vi har DS Turbøjer i Skyum, Rovvig og Ås Vig, hvor der er mulighed for at lægge til og hygge sig i de naturskønne omgivelser.

9 Oversigt over Vildsund Marked. Markedsudvalg Bent Pedersen Erland Kusk Gi os en hånd til Vildsund Marked. Kom og vær med til en hyggelig lørdag formiddag d. 19. juli, hvor både damer og mænd, svage som stærke er velkomne. Vi starter morgenen med rundstykker og kaffe i Hyttefaddet, og derefter fordeles arbejdsopgaverne. Alle kan være med, for eksempel hjælper damerne med at stille skraldespande op, hænge priser op, folde bænke ud mv. Dagen sluttes med velfortjent smørrebrød. Kontakt venligst Lars Stenstrup, tlf Vi mangler yderligere Grønne Opsynsmænd/kvinder til enkelte vagter tirsdag, onsdag og torsdag. Arbejdet består i at samle ølflasker, fylde op med øl og sodavand, snakke folk til ro mv. Kontakt venligst Lars Stenstrup, tlf Har du lyst til at hjælpe til i Ølteltet med at servere øl, sodavand, drinks mv, så ring til Brian Frederiksen, tlf Til sidst mangler vi hjælp fredag morgen d. 25. juli kl efter markedet til oprydning / nedtagning af borde, bænke, stole, bar, scene, grill mv. Kontakt venligst Lars Stenstrup, tlf

10 Hygge- & Orienterings sejlads Vinderne af Hygge- & Orienteringssejlads 2013 blev: 1. plads Fremsi v/anne og Ole Andersen 2. plads Gaia v/birgit og Bent Laugesen Arrangørerne af næste års hygge og orienteringssejlads, er Fremsi v/anne og Ole Andersen og Gaia v/birgit og Bent Laugesen. Årets Flidsskrue Årets Flidsskrue gik til Damerne i festudvalget. Damerne har lagt et stort stykke arbejdet med de forskellige fester og arrangementer, derfor gik årets flidsskrue til dem. Vi vil gerne sige tusind tak for bidraget.

11 Dansk Sejlunion Dansk sejlunion har lanceret en ny forsikringspakke til alle bådejere i medlemsklubberne. Pakken giver dig flere tilbud at vælge imellem, og du får en forsikringsmægler med som rådgiver. Det vil sige at aftalen med Codan er opsagt. Læs mere herom på: Billig Ansvars Forsikring. Vest Vildsund Bådelaug er meldt ind i Dansk Tursejlerforening, hvilket betyder vi kan tilbyde vore medlemmer en billig ansvarsforsikring. Pris pr. båd kr. 350,00 årligt incl. bladet Tursejleren, som udkommer 4 gange årligt. Der vil også være mulighed for at få en kaskoforsikring hos Søassurancen Ærø med rabat gennem Dansk Tursejlerforening. Danske Tursejlere Odensevej 197A 5600 Faaborg HUSK at oplyse: Klub nr Speedbådsafdeling.!!! Bekendtgørelse om speedbådsførerbevis!!! Glemt Speedbådsførebevis? Den 1. april 2006 trådte en bekendtgørelse om speedbådsførerbevis i kraft. Bekendtgørelsen indeholder ikke de store ændringer, men på et vigtigt punkt, er der sket en ændring. Den nye bekendtgørelse stiller nemlig nu krav om, at man under sejlads skal have sit speedbådsførerbevis på sig, så man kan fremvise det, hvis politi eller Søfartsstyrelsen ønsker at se beviset! I følge Søfartsstyrelsen vil et glemt speedbådsførerbevis medføre en bøde, hvilket nøje svarer til den bøde, man får for at have glemt sit førerbevis til bilen. Har du ikke et Speedbådsførerbevis? Søfartsstyrelsen har netop udsendt en skrivelse som er sendt til Rigsadvokaten, og videre til politiet, om bødetaksterne i de sager, hvor folk overtræder bekendtgørelsen om Speedbådsførerbevis.

12

13

14 Ungdomsafdelingen. Hjælp søges mandag aften! Hver mandag fra d. 5. maj vil vi skulle bruge frivillige (1-2 personer pr. aften) til at hjælpe med optimist sejlads og vandski sejlads fra d. 13. maj. Det er i orden, hvis du som hjælper kun kan hjælpe en enkelt gang og du er meget velkommen til at hjælpe flere gange. Kunne du tænke dig at hjælpe vor ungdomsafdeling venligst kontakt, Kontaktperson er Jimmi Primdahl tlf , Optimistjolle / Europajolle undervisning. Er du mellem 8 og 18 år og kunne du tænke dig at lære at sejle? Vi starter optimistjolle / europajolle undervisning op, som veksler mellem teori og praktisk erfaring. Hver mandag fra d. 21. april kl til i klubhuset på Vest Vildsund havn. Der vil være erfarne instruktører tilstede og klubben stiller joller og redningsveste til rådighed. Pris 300,- for en sæson. Kontaktperson er Jimmi Primdahl tlf , Vandski klub. Er du mellem 12 og 24 år og kunne du tænke dig at lære at stå på vandski? Vi gentager succesen fra sidste år. Vi starter mandag d. 12. maj og herefter hver mandag på havnen i Vest Vildsund kl til (man er omklædt kl ). Der vil være erfarne instruktører tilstede og vi sejler med to både samt stiller vandski, våddragt og redningsveste til rådighed. Pris 700,- for en sæson. Kontaktperson er Jimmi Primdahl tlf , Speedbådsførerbevis og Ansvarsforsikring. Bestyrelsen af Vest Vildsund Bådelaug kan på forlangende ønske at se et gyldigt speedbådsførerbevis og ansvarsforsikring. Såfremt dette IKKE haves, inddrages nøgle til slæbestedet.

15 Speedbådsførerbevis. Vildsund Bådelaug tilbyder igen i år undervisning i at erhverve speedbådsførerbevis. Der bliver løbende afholdt kursus, når der er nok tilmeldte. Skynd dig at blive skrevet op hos Niels. Du bliver du ringet op, når vi har næste dato og hold klar. Pris kr. for undervisning, incl. materiale og prøve. Kontaktperson er Niels Pedersen, tlf , Vandskibane. Husk at benytte vor vandskibane på nordsiden af Vildsundbroen i læ af vestenvinden.

16 Hvornår er speedbådsførerbevis påkrævet? Dette spørgsmål besvares i Bekendtgørelse om uddannelseskrav mv til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen) af 22. marts Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt (kw) som anført i bilaget til bekendtgørelsen. I dag er HK imidlertid stadig den mest anvendte term blandt fritidssejlere, hvorfor Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet tabel for planende fartøjer med skroglængde på 4 meter eller derover og med motorydelsen defineret som HK. Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større end 25 HK / 19 kw eller derover finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse. Grundlaget for tabellen er, at 1 HK=0,73550 kw og 1 kw=1,359 HK. Ved et planende fartøj forstås et fartøj med V-formet bund, et bredt fladt agterskib og ingen egentlig køl eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen om et fartøj er omfattet af Speedbådsførerbekendtgørelsen. De nærmere retningslinjer for afvikling af speedbådsførerbevis fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside for fritidssejlere, Har du duelighedsbevis med fotokort dækker dette kravene til speedbådsførebevis, og du skal IKKE også have speedbådsførerbevis Vi gør venligst opmærksom på, at tabellen IKKE dækker samtlige motordrevne fritidsfartøjer, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse.

17 Info fra Vildsund Havn. Husk det er dit ansvar som pladshaver at tage de sort/grønne rør af fortøjnings pælene, når du får din båd i vandet og ligeledes at sætte dem på, når båden skal op igen. Spørg på havnen, hvis du er i tvivl. OBS. På Vildsund Havns generalforsamling 2011 blev det vedtaget, at der for manglende montering af plastrør på fortøjnings pælene senest pr. sidste optagningsdato koster 500 kr. pr. pæl. Havnepladser. For at sælge havnen bedst muligt, er det nødvendig, at dem som ønsker plads I havnen senest den 1/3 hver år giver havnens pladsmand besked herom. Anpartshavere skal, hvis de ønsker det, tildeles plads I havnen. Lejere er kun garanteret plads et år ad gangen. Vinterpladsen. Pladserne på vinterpladsen tildeles af havnens pladsmand. Har man en plads eller får man en plads, skal alle bådvogne og stativer være forsynet med et synligt skilt, hvor på der er opgivet: Navn, tlf. nr. og plads nr. I perioden fra d. 1/5 og til og med d. 1/10 skal vogne og stativer henstilles indenfor det markerede område langs stakittet. Der gøres opmærksom på, at på grund af pladsmangel har de som benytter vinterpladsen fortrinsret til at henstille vogne og stativer i sommerperioden. Overholder man ikke dette vedrørende vinterpladsen nævnte, vil evt. vogne og stativer blive fjernet fra pladsen. Affald. Tænk over at havnens affaldscontainer KUN er til kabysaffald, og ikke til andet affald. Spildolie, batterier mv. afleveres på Thisted Kommunes Genbrugscenter.

18 Nyt grønt/rødt skilt. For at imødekomme evt. problemer med om pladsen er ledig, vil der i år blive sat et nyt grønt/ rødt skilt på alle havnepladserne. Skiltet vil indeholde et hvidt felt, hvor man med en almindelig tus pen, kan skrive hvor lang tid pladsen er ledig, når man er ude at sejle. F.eks. Ledig fra d. 31/5 til og med d. 6/6. GRØN / RØD En ting, der er i de danske havne, vi har besøgt, er en kilde til stadig undren. I kender det godt alle sammen. Man kommer ind i en fremmed havn, og straks spejder man efter det forjættende grønne ledig-skilt. Nogle gange er man heldig, andre gange ikke, men er man heldig og finde en Grøn plads, så ved I også godt, hvor dejlig roligt man kan gå fra båden uden at være bange for, at pladsens ejermand kommer hjem og gør krav på vandet mellem pælene. Det næstbedste er at finde en plads uden skilt og måske også uden fortøjninger, så er man næsten lige så rolig i sin sjæl. For måske er det slet ikke nogens plads. Så er der de bådpladsejere, som konsekvent mener, at bådpladsen ikke skal benyt-tes af andre end dem selv, og som aldrig vender det røde skilt til grønt. Gad vide, hvor den slags bådeplads-ejere ligger, når de kommer til en fremmed havn? Mon ikke de selv benytter de grønne pladser??? Desværre er det også galt her hjemme i vores egen lille havn, hvor ofte kan man ikke se, at folk tager på ferie og weekend uden at vende deres skilt. Sørg dog for at vende de skilte, det er da ikke så svært! I ved da selv, hvor rart det er at ligge på grøn plads, både når I er på ferie og på weekend. Nyt nr. skilt. Alle pladser vil fra og med i år få opsat et nr. skilt.

19 Aktivitetskalender Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 5. april Arbejdsdag Havnen Følg info på havnen 12. april Standerhejsning Flemming Søsætning/Vognmand Poul Erik Isætning af flydebro Rør af stolper Bådejer Ta-Selv-Bord (Koordinering af mad) Meld dig til på opslag i klubhuset Mette Kusk 21. april Intro/Opstart af Optimistjolle undervisning Jimmi Primdahl Frode Larsen 26. april Søsætning/Vognmand Poul Erik 8. maj Torsdagssejlads/Hyggeaften Støt op om en hyggelig aften hver torsdag! 12. maj Opstart af Vandski klub Jimmi Primdahl 26. maj Lady Walk Grethe Steffensen Kom og mød op til en frisk gåtur i hyggeligt samvær og den flotte natur ved Agger. 7. juni Pinsetur Festudvalg Turen går til Lemvig Følg med på opslag i klubhuset Poul Erik Medbring selv mad 13. juni Grillaften på havnen forud for Mors Cup. Herdis Alle der har lyst er velkommen både fra Grethe P. nær og fjern. Grillen er tændt fra kl Øl, vand og vin kan købes til fornuftige priser.

20 Aktivitetskalender 2014 fortsat: Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 14. juni Mors Cup 2013 Se de mange flotte både med start syd for broen. Der er start hver halve time frem til kl juni Skaldyrsfestival Erland/Mads/John Poul Erik Vi gentager succesen fra sidste år med alt godt fra Limfjorden og havet. Meld dig til på opslag i klubhuset Poul Erik 12. juli Vildsund broens 75 års jubilæum Info følger senere. 19. juli Opstilling til Vildsundmarked Lars Der startes med morgenmad i klubhuset, hvorefter arbejdsopgaverne fordeles 22. juli juli Vildsundmarked HJÆLP - Grønne opsynsmænd Lars HJÆLP - Bemanding til ølteltet Brian F. 25. juli Oprydning af Vildsundmarked Lars Der startes med morgenmad 16. aug Hygge & Orienteringssejlads Skippermøde Arrangør Fremsi og Gaia Poul Erik Sensommerfest med spisning og præmie- Bente og Herdis overrækkelse. Meld dig til på opslag i klubhuset Poul Erik

21 Aktivitetskalender 2014 fortsat: Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 6. sep Efterårstur til, oplyses senere Festudvalg Meld dig til på opslag i klubhuset. Poul Erik Medbring selv mad 9. sep. (Thisted) Limfjorden Rundt Træskibs Kapsejlads. Løgstør til Thisted, Thisted til Struer via Vildsund, Stuer til Nykøbing, Nykøbing til Fur, Fur til Skive 18. okt Standerstrygning Flemming Optagning af både/vognmand. Poul Erik Optagning af flydebro. Havemøbler sættes til vinter. Ole Rør på stolperne. Bådejer Gule ærter eller wienerschnitzel (ca. kr. 150,-). Ruth H. Meld dig til på opslag i klubhuset. Poul Erik 1. nov. Optagning af de sidste både Poul Erik 15 nov Julefrokost i klubhuset Ruth og Mette Meld dig til på opslag i klubhuset. Poul Erik 4. dec Julehygge Herdis Julehygge med gløgg og æbleskiver. Meld dig til på opslag i klubhuset eller mail til: Poul Erik

22 Aktivitetskalender 2014 fortsat: Dato Kl. Arrangement Ansvarlig 4. jan Sejlerstue Udvalget Hver søndag frem til 22. marts mødes vi i klubhuset til hyggeligt sejler samvær. Der serveres kaffe og der kan købes øl/vand. 22. jan Virksomhedsbesøg på Colo Plast Meld dig til på opslag i klubhuset eller mail til: senest 1 uge før Poul Erik 30. jan Suppeaften Herdis og Bente Forskellige slags supper adlibitum. 50 kr. pr. person Meld dig til på opslag i klubhuset eller mail til: Poul Erik senest 1 uge før 15. feb Fastelavnshygge Else og Grethe Vi mødes til en kop kaffe, fastelavnsbolle og hygger søndag formiddag. 19. feb Generalforsamling Vildsund Bådelaug Flemming Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Efterfølgende kaffe og brød 2. mar Generalforsamling i Vildsund Havn John Kun for andelshavere

23

24 PAS PÅ! Pas på stenene i fjorden. Der er store sten, selv på dybt vand, der lurer lige under overfalden. Husk det er dit eget ansvar, hvor du færdes, så pas på! Vi ved der er store sten på følgende positioner, som ofte er lige under vandoverfladen: Den skaldede mand: Sæl sten: Bemærk venligst at positionerne er lige midt på stenene. Opdager I andre sten, er I meget velkommen til at kontakte os, så vi kan få dem med i bladet til næste år. Smilehjørnet. Den mest effektive måde at huske konens fødselsdag på, er. at glemme den en enkelt gang Manden indrykkede en annonce I Ekstrabladet!! Kone søges. Næste dag fik han hundredevis af breve. De sagde alle det same! Du må få min Hvis din hund gør ved bagdøren og din kone skriger ved fordøren, hvem lukker du så ind først? Hunden.. Fordi den holder kæft så snart du lukker den ind. Hvornår er en mand 10 kr. Værd? Når han skubber en indkøbsvogn. Hvorfor findes der overhovedet mænd? Fordi en vibrator ikke kan slå græs eller skovle sne. Hvad kalder man en lille fyr I dametøj, der slæber på pakker? MiniTrans. Hvad sagde den store skorsten til den lille skorsten? Du er for lille til at ryge. Hvad sagde den ene mur til den anden? Vi mødes I hjørnet.

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014

Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Referat fra SHS Ordinære Generalforsamling 22-3- 2014 Formanden bød velkommen og glædede sig over at den sædvanlige trofaste skare var mødt op, og at der var et nyt medlem, som havde fundet vej til klubhuset.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere