Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:"

Transkript

1 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november Kl Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget MRs endelige budgetter (Sag:905) MR har fremsendt endeligt budget 2015 til PUs behandling/godkendelse. Menighedsrådenes endelige budgetter godkendes under forudsætning af, at de relevante menighedsråd efterkommer anmodning om rettelse af budget Budget PUK endeligt budget Endeligt PUK budget 2015 blev godkendt. (Sag:905) PUK budget 2015 til endelig godkendelse. 3 PUs møde- og økonomiske tidsplan 2015 (Sag:695) Punktet blev udsat på mødet den ) Vedr. forårets aflevering af regnskab: MR afleverer regnskab 2014 fra Økonomiportalen til indlæsning i Brandsoft. (De overføres automatisk til Dataarkivet.) Underskrevet godkendelsesreferat fra MRs godkendelse af regnskabet skal være overført til Dataarkivet iht. frist på Økonomisk tidsplan Følg KMs anvisninger for elektronisk aflevering! - HUSK afleveringsstempel i referat! - HUSK overførsel som bilagstype Godkendelse af afleveret Regnskab. Opdateret skema Styring af anlægsaktiviteter fremsendes til provstikontoret, helst som Excel. Provstikontoret sender regnskaberne fra Dataarkivet til PU! 2) Vedr. efterårets godkendelse af revideret regnskab: Underskrevet godkendelsesreferat fra MRs godkendelse af revideret regnskab skal være overført til Dataarkivet iht. frist på Økonomisk tidsplan Følg KMs anvisninger for elektronisk aflevering! - HUSK det skal fremgå af referatet at revideret Referat, Side: 1

2 Mødepunkt regnskab er godkendt! - HUSK upload som bilagstype Behandling af protokollat. - Efter 15/10 gennemgår provstikontoret filerne i Dataarkivet. (Bemærk - Kontoret får IKKE automatisk besked af systemet, hvis MR overfører yderligere dokumenter) - I papir sendes ét eksemplar af hhv. regnskab, protokollat, godkendelsesreferat samt MRs evt. bemærkninger til provstikontorets/pus arkiv. 4 PUK Regnskabsinstruks Ny regnskabsinstruks godkendt. (Sag:658) Regnskabsinstruksens bilag 2 revideres vedr. godkendelse. (ingen bilag - udsendt separat) 5 Kregme MR - Fornyet låneansøgning Renovering af Kregme Præstebolig Sag: Kregme og Ølsted MR - Renovering af tjenestebolig i Kregme (663) - Kregme Sogn Finansieringsplanen manlger lige tilføjelse af oplysning om hidtidige frigivelser fra opsparing til andet formål, der hhv. reducerer opsparingen/efterfølgende skal tilbageføres til opsparingen via lånet. MR er informeret om tilretning af finansieringsplanen. Låneansøgning fremsendes til stiftsøvrigheden med provstiudvalgets anbefaling, med første afdrag d. 30. juni Peter Søndergaard tager forbehold for beslutningen under henvisning til mulig usikkerhed med hensyn til kontraktforhold og skimmelsvampbekæmpelse. Fornyet låneansøgning samt finansieringsplan for Kregme Præstegård Kregme MR har i brev af fremsendt fornyet låneansøgning og finansieringsplan vedr. renovering af tjenesteboligen i Kregme. Der ansøges stiftslån på kr sprotokol er vedlagt. 6 Gilleleje MR - 7a ansøgning vedr. forurenet jord Sag: 5% midler Gilleleje MR (857) Godkendt. Kr overføres til kirkekassen. Birgit Sommer deltog ikke under behandling af dette punkt. Gilleleje MR - 7a ansøgning forurenet jord Gilleleje MR ansøger i mail af om 7 a, stk. 2 midler til dækning af uforudset udgift for kørsel/behandling af uventet forurenet jord til KMC i Nordhavnen i forbindelse med etablering af nye adgangsforhold på Gilleleje kirkegård. De afsatte 10% til ekstraudgifter på projektet er opbrugt. Overskridelse for kørsel/behandling af jord er på i alt kr Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 Vejby MR - 7a ansøgning i forbindelse med sygdom Sag: 5% midler Vejby MR (858) - Vejby Sogn Godkendt. Kr ,33 overføres til kirkekassen. Vejby MR 7a ansøgning sygedagpenge Vejby MR ansøger i brev af om dækning via 7 a, stk. 2 midler, til udforudset udgift i forbindelse med langvarig sygdom. Uforudset udgift i alt kr ,33. 8 Vejby MR - Ansøger overførsel til 2015 Sag: Vejby MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (944) - Vejby Sogn Godkendt. Vejby MR ansøger overførsel til 2015 Vejby MR ansøger i brev af om overførsel af anlægsmidler til kr Kalkning af kirken indvendig kr Rensning af lysekroner 9 Kregme MR - Ansøger igangsætning af arbejder på loft/i tårn i kirken Sag: Kregme MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (853) - Kregme Sogn Godkendt. Kregme MR ansøger igangsætning af gangbro på loft samt trappetrin i tårn Kregme MR ansøger i brev af om igangsætning af to anlægsarbejder. Menighedsrådet oplyser at begge ønskede arbejder er medtaget på sognets anlægsbudget.: 1. Montering af nye trappetrin i tårnet. 2. Montering af gangbro og repro i tårnet. Begge tilbud er vedhæftet. 10 Ølsted MR - Ansøger anvendelse af anlægsarbejders restbeløb Sag: Ølsted MR - Ansøgninger ved anlægsarbejder - vedr. budget - regnskab - prohibering m.m. (683) - Ølsted Sogn Ølsted MR Ansøgning om anvendelse af anlægsarbejders restbeløb Ølsted MR ansøger i mail af , vedhæftet brev af , om anvendelse af overskydende anlægsmidler. Midlerne ønskes anvendt til vurdering, skitsering og projektering af ønsket renovering af kor- og alterparti i Ølsted kirke. Der kan ikke disponeres med midler til et projekt som endnu ikke er synsudsat. Provstiudvalget gør opmærksom på at de kr afsat til forsatsruder i budget 2011 skal afsynes i synsprotokollen, hvorefter beløbet føres tilbage til Halsnæs mellemregningskonto i Provstiudvalgskassen. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Skrivelse af , efter besigtigelse foretaget af Selskabet for kirkelig kunst, er vedlagt ansøgningen. Der ansøges anvendelse af restbeløb/ubrugt beløb, i alt kr , fra: kr Vognport til maskinrum i Rytterskolen kr Forsatsvinduer i Kirken (aflyst pga. arkitekt anbefaling) kr Udvendig kalkning af Rytterskolen (13) kr Understrygning af tag kr Udbedring af fundament 11 PU - Fokuspunkter (Sag:888) Status på PU-visions udvalgte 4 fokuspunkter: a) Målsætning - side 2 b) Statistik (sagsnr. 948) Se pkt. 13 c) Konfirmander d) Personale a) På formandsmødet 4. november 2014 blev formændene opfordret til sammen med menighedsrådene at lægge vægt på målsætninger i budgettets side 2. Provstirevisor holder desuden regnskabet op mod målsætningerne, når regnskabet gennemgås. b) Kirkefondets materiale udsendes til menighedsrådene. c) Provstiets præster arbejder på fælles løsning. 12 Udvalget om samarbejde mellem menighedsråd Gennemgået. (Sag:931) Status/Eventuelt som skal behandles. Referat, Side: 4

5 Orientering 13 PU Statistik - Kirkefondets provstiprofil for Frederiksværk provsti Sag: Statistik (948) Kirkefondets materiale udsendes til menighedsrådene. Kirkefondets provstiprofil for Frederiksværk provsti Kirkefondet har fremsendt provstiprofil for Frederiksværk provsti. 14 GIAS kirkegårdstakster - Tilretning af priser for 2015 Sag: Kirkegårdstakster - Provstiets takster fra 2014 (782) Erindring - Vedr. GIAS fakturering og priser for 2015 Menighedsråd og kirkegårdsledere/gravere er hhv og bedt om fakturering af udestående GIAS-ydelser for 2014 senest med udgangen af uge 46, da provstiet skal have indlagt priser for 2015 i GIAS. I Uge 47 lægges alle kirkegårdenes 2015 priser i GIAS. Priserne indtastes som års-priser, hvor dette er aktuelt, så kirkegårdene evt. kan anvende udtræk af prislister til udlevering. Når provstikontoret giver grønt lys, skal kirkegårdene derefter hver i sær tjekke efter, og fjerne evt. ydelser som ikke hører til den enkelte kirkegårdens katalog. 15 Græsted MR - Anmodning om præstegårdskonsulent v/fugt i præstegården Sag: Græsted MR - Fugt i præstegården (968) - Græsted Sogn Græsted MRs konsulentanmodning ifm. fugt i præstegården Græsted MR ansøger i brev af om kontakt til præstegårdskonsulent for besigtigelse og rådgivning da der er fugt i præstegårdens kælder. Provst har godkendt. 16 Torup MR - Bygherrerådgivning til Lynæs kirkes tag Sag: Lynæs kirke - Bygningssagkyndiges forespørgsel ifm. rådskade (963) - Torup Sogn Bygningssagkyndiges bekræftelse på anmodning vedr. Lynæs kirkes tag. Referat, Side: 5

6 Orientering Provstiets bygningssagkyndige vil bistå Torup MR, og sikre at der udformes rådgiverkontrakt på almindelige vilkår med igangværende arkitekt på opgaven, iht. PUs beslutning af Blistrup MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Blistrup Kirke - kirkeistandsættelse (774) - Blistrup Sogn fak 274 JGN_ ifm Blistrup bygherrerådgivning okt Bygningssagkyndiges fakt. for oktober 2014 ifm. bygherrerådgivning til Blistrup MR iflg. PUs beslutning Godkendt af PU-formand. 18 Villingerød MR - Delopgørelse fra bygningssagkyndige Sag: Villingerød MR - Projekt for nybygning af menighedshus (703) - Villingerød Sogn fak 275 JGN_ ifm Bygherrerådgivning Vill menighedshus okt Bygningssagkyndiges fakt. for oktober 2014 ifm. syn og skøn iflg. PUs beslutning Godkendt af PU-formand. Mødet sluttede kl Referat, Side: 6

7 Underskrifter vedr. møde d Birgit Jakobsen Hasselager Bent Peetz Birgit Jakobsen Hasselager Birgit Sommer Ejvind Hartmund Else Rosenlund Korsholm Peter Søndergaard Poul Erik Kandrup Referat, Side: 7

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 20. maj 2015. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 20. maj. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Ansøgning om 5% midler kr. 18.750,- til foldevægge i i konfirmandlokalerne. Sag: Ansøgning om 5% midler

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere