Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år 8. Valg af bestyrelse 9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og en suppleant for juniorrepræsentanten 10. Nedsættelse af udvalg 11. Eventuelt. Tilstede: 26 Stemmeberettigede medlemmer tilstede (27 efter punkt 6) 0 Stemmer med fuldmagt 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: KB (Kim Bruno) blev valgt uden modkandidater Referent: Laura blev valgt uden modkandidater 2. Formandens beretning 2010 Se Bilag A. 3. Forslag til vedtægtsændring Ang. punkt 3 stiller bestyrelsen følgende forslag til ændring af 4 i vedtægterne: a. I vedtægterne står Udmeldelse sker skriftligt pr. den 1. i en måned med 1 måneds varsel. Bestyrelsen foreslår, at forskrifterne for udmeldelse af klubben ændres til: Udmeldelse af klubben kan kun ske med virkning fra 1. marts. b. Ændringsforslaget bunder i et ønske om at lette bestyrelsesarbejdet, da klubben fremover skal indberette det samlede antal personer, der har været medlem af klubben et givent år, mod tidligere en status ultimo året. I praksis modtager klubben normalt ikke udmeldinger i løbet af året, hvorfor konsekvenserne af en ændring er overskuelige. Der var ingen diskussion omkring dette punkt, da alle var enige i, at dette var en fornuftig beslutning: Stemmer blank: 0 Stemmer for: Forslag fra bestyrelsen Ang. punkt 4 stiller bestyrelsen følgende forslag:

2 a. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at lade PLØKS indgå i en fælles ulykkesforsikring via Dansk Klatreforbund. Forsikringen dækker alle typer klatring. Prisen for at indgå i aftalen forventes at være 100 kr. pr. medlem. Information om forsikringen kan findes på forum. De endelige betingelser omkring denne forsikring er ikke på plads endnu, og bestyrelsen ønsker en godkendelse fra medlemmerne om de har mandat til at fortsætte samarbejdet omkring denne forsikring. Det gøres opmærksom på at de endelige betingelser ikke er på plads endnu, men at man forventer at forsikringen skal dække alle former for bjergbestigning og klatring excl. ekspeditioner. Desuden skal den være verdensdækkende. Bestyrelsen orienterer desuden om, at en af betingelserne for denne forsikring er, at alle klubber er med, så hvis forslaget godkendes så bør vi sammen lægge et pres på de andre klubber for at de også deltager i forsikringen. Der var bekymringer om der kunne være smuthuller i policen når den var så billig, og om man ikke burde søge en forsikring der primært lægger vægt på normalen da det primært er det der er brug for samt om man skal betale flere gange når man er medlem af flere klubber. Svaret var at Policen endnu ikke er forhandlet på plads, og at det er kompetente kræfter der er bagved forhandlingen desuden betales forsikringen gennem medlemskab. Stemmer blank: 2 Stemmer for: Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til behandling. 6. Fastsættelse af kontingent Ang. punkt 6 stiller bestyrelsen følgende forslag: a. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves med 100 kr. pr. medlem. Forslaget bunder i et ønske om, at PLØKS kan indgå i den fælles ulykkesforsikring via Dansk Klatreforbund uden at klubben må skære ned i de normale udgifter. Kontingentet har ikke været ændret i nyere tid. Det påpeges at dette er vores eneste mulighed for at hæve kontingentet og vi kan altid sætte det ned igen til næste år. Desuden har der ikke været kontingent stigning i mange år. Kasseren informerer om, at vi har opsparing til at vi kunne betale forsikringen ud af den hvis vi ikke ønsker at hæve kontingentet. Stemmer imod: 1 Stemmer blank: 6 Stemmer for: Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år Se bilag B. Kate beretter om regnskab 2010: - Generelt godt - Generel medlemstilgang men ikke så meget som 2009.

3 - T-shirt salget går ikke helt så godt som forventet. - Intet tilskud fra forbundet, pga. ingen konkurrencer. - Der blev ikke brugt så mange penge på kursus, da der bl.a. ikke var så mange, der ville på træner uddannelse. - Administration er lidt højere realiseret beløb i forhold til budget, skyldes nok at der betales flere poster under denne, sammenlignet med sidste år. - Der er generelt ikke brugt så mange penge på udvalg. Spm. Der var på et tidspunkt snak om at udbygge ud mod fodboldbanen, hvad skete der med den sag? Svar: Det blev afvist fra arkitekten, så vi er ikke gået videre med sagen. Det bemærkes desuden at hvis vi brugte alle de penge vi havde budgetteret med, så ville vi være i underskud. Kate gennemgår budget 2011: - Kontingent indtægter opskrives til kr. pga. vedtagelse i punkt 6. - Mesterskaber indtægter opskrives til kr. - Forsikring udgifter opskrives til kr. pga. vedtagelse i punkt 4. - Greb udgifter opskrives til kr. pga. generel holdning til at det er det der gør det sjovt at være i klubben. - Væg vedligehold holdes på kr., dette er incl. en husleje på kr. pr. år. - Væg Nybyg nedskrives til 0 kr., da hjørnet ved tårnet bør renoveres og der nedsættes et udvalg til dette. - Der laves en post på kr. til væg nybyg udvalg. - Telegodtgørelse (Internet forbindelse) nedskrives til kr. - Mesterskaber Cup s (udvalg) opskrives til kr. da indtægterne ikke var inkluderet i udgifterne. Der arbejdes desuden på at få sponsorater, men der er ingen, der har sagt ja endnu. - Administration af jun/børn har man valgt at dele i hold 1 og hold 2 da der er forskel på de aktiviteter de to hold laver/ ønsker at lave. Der er ønske om lidt flere penge til hold 1 derfor opskrives hold 1 budget til kr. - Fest og arrangement (udvalg) posten blev diskuteret, men den beholdes på kr, da der ikke har været tendens til at alle pengene bliver brugt de andre år. - De penge der er budgetteret med til udvalg er IKKE kun til pizza, det er til at udføre det arbejde, som forventes af udvalget. - Kontravægt systemet har fået et budget på kr. i Pengene er brugt, men uden bestyrelsens godkendelse. Et medlem af PLØKS har givet udtryk for, at han havde tegningsret. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at køre en sag, men der er ikke nogen fornuftige muligheder for ikke at betale pengene og beløbet er så lille, at det ikke giver mening at køre en sag. Bestyrelsen gør opmærksom på, at man ikke har ret til at bruge penge, der ikke er godkendt af bestyrelsen. - Budgettet ender på et underskud på kr. i år. Stemmer blank: 0 Stemmer for: 27

4 8. Valg af bestyrelse Ang. punkt 8 er følgende på valg i år: a. Næstformand, som vælges for to år (Henrik Bruun genopstiller), kasserer, som vælges for to år (Kate Hald genopstiller), et bestyrelsesmedlem er på valg for et år (Anders Hedeager Pedersen genopstiller) og en juniorrepræsentant, som vælges for et år (Amelia Gylling-Bardou genopstiller). Selv om der er kandidater til posterne, er andre naturligvis velkomne til at stille op. Alle genopstiller, og alle er valgt: Næstformand: Henrik Kasserer: Kate 1 Bestyrelsesmedlem: Anders Juniorrepræsentant: Amelia 9. Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og en suppleant for juniorrepræsentanten Ang. punkt 9: a. Revisor, revisorsuppleant, bestyrelsessuppleant og -juniorsuppleant er på valg hvert år og således også i år (Poul Erik Larsen genopstiller som revisor, Bo opstiller som revisorsuppleant, Sidsel Lond Grosen genopstiller ikke som bestyrelsessuppleant, Line Sømberg genopstiller som juniorsuppleant). Selv om der er kandidater til flere af posterne, er andre naturligvis velkomne til at stille op. Bestyrelsessuppleant: Jan Junior suppleant: Line Revisor: Poul Erik Revisorsuppleant: Bo 10. Nedsættelse af udvalg Ang. punkt 10 foreslår bestyrelsen nedsættelse af følgende udvalg: a. Grebudvalg b. Turudvalg c. Konkurrenceudvalg d. Styrketræningsudvalg e. Fest- og arrangementsudvalg f. Ordensudvalg Der var ikke noget kampvalg, men nogle af udvalgene blev nedlagt/ er stadig åbne for at medlemmer der ikke deltog på generalforsamlingen kan melde sig. Det er muligt at få en beskrivelse af arbejdet i de enkelte udvalg ved at kontakte bestyrelsen. Grebudvalg: KB, Tommy, David, Gustav Turudvalg: Gustav, William og Marjo Konkurrenceudvalg: Casper, Henrik, Ulrik, Bjarke og Mie Styrketræningsudvalg: Ingen stiller op Fest- og arrangement udvalg: Marjo +

5 Ordens udvalg: Ingen stiller op Ny væg-udvalg: Henrik, KB, William, Thomas og David 11. Eventuelt - Telefon: Der er snak om, om vi skal beholde telefonen. Resultatet var at det skal vi, da det er en service, vi gerne vil yde og det er vægvagtens opgave at tænde telefonen. Referatet er godkendt af: Referent Laura Frisenfeldt Jakobsen og Dirigent Kim Bruno Andersen

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11

Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Århus Klatreklub GENERALFORSAMLING SØNDAG 27.2.2011 kl 11 Vi starter med Frokost Dagsorden : Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. Det reviderede regnskab

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere