Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede."

Transkript

1 Generalforsamling Afholdt torsdag 30. april 2015 i Tune Menighedscenter Der var fremmødt medlemmer fra 57 husstande plus 7 fuldmagter, altså i alt 64 stemmeberettigede. Formand Bernt Freiberg bød de fremmødte velkommen hvorefter Frede Kruse-Christiansen blev valgt til dirigent, og konstaterede forsamlingen lovlighed. Bernt Freiberg aflagde bestyrelsens beretning i 34 minutter. Han lagde ud med at oplæse formålsparagraffen for foreningen: Foreningens formål er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. Det er det, vi mener, vi har gjort, sagde Bernt Freiberg, bl.a. dokumenteret i den medlemsundersøgelse, vi foretog sidste efterår Her kom han blandt andet ind på: Det var bred opslutning til vores 5-pakke struktur undersøgelsen bekræfter at vi bør videreføre den pakkestruktur. Vor grundpakkepris bekræftes i samme undersøgelse at indhold og ikke mindst pris rammer det som rigtig mange medlemmer har ønsket. Alene indholdet i grundpakken dækker også ca 60% af den tv-seening der sker på landsplan. Vi er meget prisbillige og vor grundpakke er helt exceptionel; den findes nok ikke meget billigere andre steder i DK. Dernæst opridsede han, hvorledes vi indkøber programmer, som sker i samarbejde med de andre frie antenneforeninger. Tune Kabelnet har sin frihed og selvstændighed. Den skal vi fastholde og styrke hvilket vi bla kan gøre ved at samarbejde med andre frie foreninger. Derved vil vi også være i stand til alt levere varen til attraktive priser. Vi betaler ikke til selskaber, som bruger et overskud til uddeling af udbytter til sine ejere og aktionærer i indland og udland måske finder en del af overskud endda ud via skattely. Vi er en lokal baseret fri forening, som samarbejder med andre frie foreninger og det ønsker vi at vedblive at være. Derved sikres det også at flest mulige penge bliver i vore medlemmers lomme og således også kommer lokalsamfundet til gode. Vore billige og fleksible løsninger til tv, internet og telefoni gør vore løsninger attraktive og vi matcher det store dele af, hvad vore medlemmer ønsker sig det dokumenteres i vor medlemsundersøgelse i 2014.

2 Den tillid medlemmerne har til os igennem en årrække vil vi også i fremtiden leve op til i årene fremover som en fri og selvstændig forening. Igennem vort samarbejde med andre foreninger vil vi stå stærkt over for de leverandører vi indgår aftaler med det sikrer lave priser og små stigningstakter på vore ydelser til glæde for medlemmerne. Det skal så blot som en bemærkning oplyses at hverken STOFA som TDC og YouSee heller ikke i år har ønsket at give tilbud på leverancer til den sammenslutning som vi er medlem af og hvorigennem vi køber vore tvleverancer. Men Stofa stopper allerede der, hvor de forlanger at få Internettet og servicen på anlægget som forudbetingelse. YouSee vil ikke give tilbud, fordi vi opretholder 5 pakkestrukturen. Såvel STOFA og TDC/YouSee har som mål, at fastholde foreningerne i mindst mulige størrelser - så er det lettere og billigere at opkøbe eller overtage derfor bekæmper de de samarbejdende antenneforeninger så godt de kan med de midler de nu har til rådighed. Det er heller ingen hemmelighed, at vi har henvendelse fra andre foreninger som gerne vil tilsluttes vore løsninger. Jeg ser en trend flere foreninger forlade TDC/YouSee og STOFA og indgå i samarbejdskonstruktioner for at blive herre i eget hus. Der er etableret sådant samarbejde med centrum i Midtjylland området og så er der det største center i Odense området. Der er vi kraftigt repræsenteret idet vi sidder med ved forhandlingsbordet, er med i det tekniske regi og Tune /Vindinge har sågar næstformandsposten det er pga., at vi anses for at være en kompetent samarbejdspartner. Herefter skildrede formanden hvordan dette samarbejde udvikler sig med stadig flere som går med: Det giver større rabatter hos alle leverandører det kommer os alle til gode og sikrer fortsat leverancer til fornuftige priser og langt bedre priser end den enkelte forening selv ville kunne opnå. Billedkvaliteten i vore tv-leverancer beskæres ikke det gør den hos såvel TDC/YouSee og STOFA: Vi leverer den ægte vare i den ægte HD: På alle HD-kanaler leverer vi et ubeskåret signal det kan vi gøre, idet netop fordi vi selvstændigt disponerer over hele bredbåndsspekteret. Vi har haft nogle få uheld i årets løb, men det har alle - også TDC/YouSee og STOFA. Vore uheld har aldrig været af længere varighed. Både TDC/YouSee og STOFA har haft alvorlige nedbrud og sågar har leverancer i Storkøbenhavn manglet i flere uger. Vi kan se at både TDC/YouSee og Stofa lader/har ladet de analoge kanaler uddø i løbet af meget kort tid. Vi har tænkt os, at de mest sete kanaler vil sikkert blive bevaret analogt i Tune Kabelnet så de danske hovedkanaler kan ses på ældre tv, så længe det ønskes af en gruppe af vore medlemmer. Vi forventer at bibeholde nogle kanaler fra DR og TV2 analogt i længere tid end "de store". På internettet har vi oplevet udfald som hovedsageligt skyldtes graveskader og strømafbrydelser. Her kan vi også se at TDC/YouSee og STOFA områder har været uden internet i flere dage i træk. Det har vi på ingen måde oplevet i Tune: Vi har oplevet et enkelt nedbrud pga. en strømafbrydelse og det ramte i hovedsagen kun Internettet, der var nede i en dags tid. Her i hovedstadsområdet har flere af de store haft afbrydelser af flere dages varighed, i et enkelt tilfælde i flere uger. Vort system har bevist sin duelighed og vort system Panther som er vort overvågnings- / administrations system giver ved diverse opslag glimrende informationer om anlæggets tilstand, helt ind til den enkeltes router. Det har været nyttigt, hvor der har vist sig problemer, hvis der f.eks. har været graveskader. Vi har hurtigt kunnet tage fat om dem og se tilstanden i området tage aktion meget hurtigt. Det kan vi også gøre, fordi vi er i dag herre i eget hus vi har fuldstændigt herredømme over alle de frekvenser vi har til rådighed vi er kun begrænset af de lovgivningsmæssige indskrænkninger. Vi er ikke underlagt de bindinger, som findes i kontrakter fra de kommercielle udbydere. Vi skal ikke levere overskud til en ejerkreds; vi skal kun sikre det overskud, der er nødvendigt for at sikre vort net fremadrettet.

3 Det har også gjort det muligt for os allerede nu at opfylde regeringens 2020-krav og allerede i dag leverer vi 100MB til internetmedlemmerne på vor net til 125 kr/md. Vi kan tilbyde et internet med den kapacitet vi har, netop fordi vi er herre i eget hus det ville vi uden tvivl have vanskeligheder ved dersom en kommerciel leverandør var inde for at levere f.eks. tv og derved tager godt for sig af frekvenserne/båndbredden og dermed vanskeliggør vor eksistens, eget internet og ip-telefoni fra andre billige leverandører. Derefter fortalte formanden lidt om de kommende forhandlinger med programleverandørerne. Det blev nævnt, at Stofa på et møde med foreningerne havde meddelt, at de forventer at Fuldpakken vil være en død ting allerede i 2018, så de skal tjene deres penge ved grundpakke, add-on pakker og web-tv. Vi ser TDC/Yousee gøre alt for at holde folk på den højeste pakke og giver benefits for at fastholde denne. Vi gør det omvendt i Tune Kabelnet: Hvem skal have Web-TV fra en start? - Det skal da alle. Derfor får de, der ønsker det, alle web-tv på grundpakken. Gratis for alle med Internet hos Tune Kabelnet, og 25 kr. i kvartalet for alle andre. Både TDC, YouSee og STOFA har erkendt, at deres fremtid er stærkt afhængig af at de kan overtage flere net og dermed suverænt bestemme de tv- og internetpriser, der skal betales så de kommer til ar skrue priserne i vejret på deres produkter eller søge andre steder hen og hente pengene. TDC/YouSee gennemfører for øjeblikket en storstilet outsourcing, og vi har vel alle hørt at deres callcenter nu er lagt i Flensborg og at deres netværk er lagt i hænderne på en kinesisk leverandør. Sydenergi s direktør har ligeledes for nyligt udtalt at Stofa kunne tænkes at blive solgt, men spørgsmålet er så, hvem der bliver ejere af det selskab det kan man kun gisne om, men det kunne efter min opfattelse sagtens være et udenlandsk selskab som så selvfølgelig skal tjene på sin investering og måske endda kanalisere pengene ud, som det f.eks. er sket med andre selskaber et eks er DONG. Vi ser stadig flere foreninger smide TDC/YouSee og Stofa ud for at stå selvstændige, og den trend støtter vi. Formanden nævnte, hvordan vi kort efter at vore priser for 2015 var meldt ud i GF indkaldelsen havde modtaget et kontraktforslag fra YouSee, med lidt billigere priser end i de første priser vi indhentede i år, men bortset fra fuldpakken, med dramatisk højere priser på grundpakken og de øvrige pakker. Tune Kabelnet fordobler i øjeblikket sin ø-opdeling for at sikre fuld kapacitet på Internettet. Arbejdet er i gang, og der graves i byen for at skifte defekte kabler. Vi har fået ny hjemmeside, der nu også kan læses på en mobiltelefon eller en ipad. Vi sender også løbende mails, SMS og tweets ud ud. Vi har i dag 67 ukodede programmer i de fem pakker. De 31 af disse kan købes a la carte som enkeltkanaler eller i småpakker. Hertil kommer 30 andre kanaler, som kan tilvælges tilsvarende. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt. Nogen af os arbejder i dagtimerne, men telefonsvareren eller mails besvares generelt hurtigt. Den opgave løses af Knud, og det er sket med bravour. Peter er kassemester og har sørget for et godt regnskab med minimale restancer, tak for det. Tage gør sig fortjent ved at opretholde Internettet, og vedligeholde hjemmesiden, udsende tweets mv. Vi er ikke på Facebook, da vi ikke har ressourcer til det. Men vi registrerer alle henvendelser og logger dem i vort administrationssystem, Panther. Det har en automatik, dr kan udpege problemområder i nettet. Det kan vi ikke hvis vi bare skulle kigge på en Facebookside. Derfor: skriv til os på mail, ring eller kom med en direkte henvendelse. Bemærkninger: Torben Weiss: I gør et kæmpe arbejde, og det skal I roses for. Nede i Tune nordøst er beboerne tvangsbundet til TDC, og det er de godt og grundigt kede af. De skal have en boks foran hvert eneste tv. Hvad er muligheden for, at I kommer derned?

4 Svar: Bernt Freiberg: Vi blev snydt af Greve kommune, da der blev byggemodnet, så vi fik ikke lagt kabler ned. Men vi vil meget meget gerne snakke med en grundejerforening dernede, når den dannes. Når folk dernede ser, hvad priser vi kan tilbyde til, så forventer vi, at rigtigt mange vil gå over til os. Vi arbejder på den front. Peter Thornemann: Vi har ikke investeret 1 million i at lægge kabler dernede uden en eller anden form for garanti for at få medlemmer på. Greve kommune overholder ikke lokalplanen, som forlanger tilslutning til et kabel-tv net før de udsteder ibrugtagningstilladelse for husene, og det net er ikke lavet. Dan Bjerring: Kommunen betragter deres egen lokalplan som elastik i metermål, også ejendomsmæglerne er kommet i klemme, da de jo har solgt husene under samme forudsætning. Beretningen blev herefter godkendt med applaus. Regnskabet blev forelagt af kassereren og blev énstemmigt godkendt med applaus. Der var 2 indsendte forslag. Dirigenten meddelte, at diskussionen ikke skulle handle om leverandør, men om hvordan man når frem til valg af leverandør. Han henviste til 12 i vedtægterne, hvor der i pkt 5 står: "Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af kabelnettet, og varetager i øvrigt foreningens formål og interesser." Dirigenten tog så "formål og interesser" op, som står i vedtægternes 2: "Foreningens formål er at eje og drive kabelnet til modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed..." Dirigenten: Det er altså under disse 2 paragraffers formuleringer, vi drøfter forslagene. Skal det være bestyrelsen, der træffer valget om leverandør, eller skal det være generalforsamlingen? Forslagsstilleren, Dan Bjerring, motiverede sit forslag med, at det var nødvendigt fordi der ikke længere er kanalafstemninger, og det har frataget medlemmerne indflydelse på programmerne, og derfor skal en tilbyder præsentere sine programmer på et medlemsmøde, der derfor kan henstille til bestyrelsen hvilken leverandør, man skal tage. Medlemmerne skal afgøre, hvem der skal levere tv-signalet på generalforsamlingen. Medlemmerne skal bestemme, ikke bestyrelsen. Svar: Bernt Freiberg: Vi har ingen intentioner om at bestemme, hvad folk vil se. Ingen udbydere leverer i samme pakkestørrelse. Vi fandt, at 5 pakke strukturen muliggør billigst mulige grundpakke, mellempakke og andre pakker under grundpakken og forskellige tilkøbskanaler. Derfor er valget en 5-pakkestruktur, og det er det, der er forhandlet ud fra, med vægt på at grundpakken skal være så billig som mulig. Thornemann: Generalforsamlingen har valgt bestyrelsen til at varetage medlemmernes interesser. Det er derfor vi sidder her. Vi har tid til at fordybe os i, hvad de forskellige tilbud indeholder og hvad de betyder. Hvis der kommer en leverandør med en god sælger og overbeviser generalforsamlingen om "jeg kan det hele, jeg må det hele, sådan er det bare" - så er det absolut ikke sikkert, at det er det bedste tilbud, men når man har siddet i 3 timer for at høre på sælgere, hvem kan så huske hvad den første sagde? - spontant bifald fra salen. Dan Bjerring gentog, at forhandlingerne fremover skulle ændres derhen, at det i stedet for forhandlinger af den type, der havde været gennemført, skulle være en medlemsbeslutning på en generalforsamling efter præsentationer fra leverandører, der skulle afgøre leverandørvalget. Mogens Christiansen, Byagervej: Hvis bestyrelsen fortsætter med at forhandle, og så i oplæg til GF meddeler hovedpunkterne i forhandlingsresultaterne med de forskellige, så er jeg næsten sikker på, at så ville medlemmerne vælge at beholde Glenten som hovedleverandør.

5 Kjeld Nielsen, Agerstien: Vi har en bestyrelse, som har arbejdet til vores fordel i nu mange år. Forslaget er en omgåelse af sandheden. Medlemsundersøgelsen i september viste, at 2/3 valgte at svare positivt på det, bestyrelsen havde valgt. Men vi kan ikke have medlemmerne til at tage stilling hele tiden. Det er det vi har en bestyrelse til. (bifald) Dan Bjerring: Medlemsundersøgelsen forholder sig ikke til de nye tilbud der er i markedet, og derfor er 2/3 tilfredshed uden betydning. Derfor skal bestyrelsen ikke bestemme. Bernt Freiberg: Vi så tilbuddene sidste år: Fuldpakkemedlemmerne kunne spare 8 kr/md, medens grundpakken ville stige til 1600 kr/år, og mellempakke, familie- og sportspakker ville stige. Det store flertal, over 50% ville få de store stigninger, medens kun 43% ville spare 8 kr/md. Det ville ikke være muligt at forhandle med leverandører, dersom mandatet ville kunne underkendes af generalforsamlingen. Så ville jeg stå meget svagt som forhandlingspartner. Jeg vil gerne have et mandat til at kunne forhandle på reelle vilkår. Når vi forhandler priser, så er det også meget vigtigt, hvad de enkelte kanaler koster, så vi kan komme derhen, at medlemmerne selv kan vælge de enkelte kanaler til deres tv. (bifald). Peder Pedersen, Humlestien: Vi har selv valgt vores bestyrelse fordi de er nogle fanstatiske kompetente mennesker, der har sat sig ind i sagerne. Hvis alle og enhver i Tune skulle sætte sig ind i det, så ville der komme så mange løsninger, at det dur ikke. Derfor skal vi give bestyrelsen 100% mandat til at træffe valget. (bifald). Dan: Hvor mange her véd, at hvis man skiftede til YS, så kunne man vælge de 10 programmer i mellempakken selv? Tilråb fra salen: Jo det ved vi skam godt! - Dan: Der er åbenbart ikke tilslutning til forslaget her i salen. Dirigenten: Trækker du dit forslag? - Dan: nej jeg vil se stemmetallene. Dirigenten: Du var blevet bedt om ikke at reklamere for en bestemt leverandør og nu inddrager du YouSee alligevel selv om vi havde aftalt, at det skulle vi ikke. Mogens Christiansen: Vi er før blevet snydt af TDC/YouSee, da de flyttede betalingskanaler ned i grundpakken. Stol ikke på TDC/YouSee, de skal have deres lowcost tilbud hjem igen i form af prisstigninger: Steen Olsen: Det er helt urealistisk at indkalde alle de ældre og handicappede til et medlemsmøde. Det er derfor vi har en bestyrelse til at varetage medlemmernes interesser. Det er en falsk modsætning mellem medlemmerne og bestyrelsen. Måske folk her godt forstår problemerne, men vi har mange brugere, medlemmer, som ikke aner det. (bifald) Peter Thornemann: Vi har modtaget tilbud, der indeholder klausuler, som gør, at foreningen ikke må bestemme, hvem de vil have som medlemmer! Det er en af grundene til, at det firma ikke ville blive valgt. Tilråb: Hørt - bifald. Afstemning: For stemte: 3, Imod 60, 1 undlod at stemme. Forlaget altså forkastet. Forslag 2 faldt dermed bort. Budget, kontingent og takstblad: Vedtaget som foreslået. Valg til bestyrelsen: Knud Reinhardt og Peter Thornemann genvalgt med Applaus

6 Valg af formand: Bernt Freiberg genvalgt med stort bifald. Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen: Kenneth Runge Rossen genvalgt til 1. suppleant. Mark Andersen valgt til 2. suppleant. Valg af revisor og revisorsuppleant. Henning Bech genvalgt som revisor. Revisor suppleant Inger Jensen genvalgt. Forskellige spørgsmål vendt under eventuelt, bla. om FM/DAB og om den kampagne, TDC har kørt i Greve for at skifte til TDC. Slut kl

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013

Toftlund Bynet. Generalforsamling 2013 Toftlund Bynet Generalforsamling 2013 Vi befinder os i foreningens jubilæumsår Antenneforeningen for Toftlund By blev stiftet i september 1973, og vi kan så til efteråret fejre vores 40 års jubilæum. Jeg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere