VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget."

Transkript

1 VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk At finde frem til alle Danske Cypern Veteraner i ind og udland for, at overbringe dem budskabet om hædersbevisningen fra den Cypriotiske Regering, for deres indsats for freden på Cypern i perioden fra stk At kontakte alle Cypern Veteraner i Danmark, med det formål, at samles i en fælles forening, der kan samle og formidle de interesser, som er i Cypern Veteraners regi. 1 stk At bevare kammeratskabet fra tiden på Cypern og arbejde for, at arrangere billige Veteranrejser til Cypern i tæt samarbejde med venskabsforeningen AFRODITE og den Cypriotiske Ambassade. 1 stk. 2 Foreningen tegnes af: Den til enhver tid valgte formand. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. 2 Cypern Veteranernes Medlemmer 2 stk. 1 Medlemmer: Alle der har forrettet FN Tjeneste på Cypern, kan blive medlem af Cypern Veteranerne. 2 stk. 2 Støttemedlemmer: Som støttemedlemmer kan optages enhver der har interesse for Cypern og som indstilles og godkendes af bestyrelsen. 2 stk. 3 Æresmedlemmer: Æresmedlemmer er kontingentfrie. Æresmedlemmer godkendes efter indstilling af generalforsamlingen og har tale og stemmeret.

2 2 stk. 4 Eksklusion af et medlem: Såfremt et medlem, ved sin adfærd skader foreningens omdømme, kan det pågældende medlem ekskluderes af en enig bestyrelse. 2 stk. 4.1 Står et medlem over for en eksklusion, har medlemmet ret til at tale sin sag over for bestyrelsen. 2 stk. 5 Udmeldelse: Udmeldelse af Cypern Veteranerne skal ske skriftligt til kassereren. 2 stk. 5.1 Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer, har intet krav på foreningen. 3 Kontingent 3 stk. 1 Kontingent Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. 3 stk. 1.1 Står et medlem i restance (restance regnes fra 3 måneder, efter kontingentets forfaldsdato), kan en enig bestyrelse udelukke medlemmet fra foreningens aktiviteter. 3 stk. 1.2 Regnskabsåret går fra Generalforsamling 4 stk. 1 Ordinær generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj, og indkaldes med mindst 30 dages varsel, enten ved skriftlig henvendelse, pr. mail eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden. 4 stk. 1.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 4 stk. 1.2 Personvalg er altid skriftlig såfremt ét medlem ønsker dette. 4 stk. 1.3 Valg til foreningens tillidsposter foretages af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen. 4 stk. 1.4

3 Genvalg til en tillidspost, hvor medlemmet med gyldig grund er fraværende, kan kun ske såfremt, der foreligger en skriftlig framelding, samt en underskrevet erklæring fra vedkommende om, at han/hun er villig til genvalg. 4 stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling, kan indkaldes af en enig bestyrelse, eller når 2/3 af medlemmerne, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål der ønskes behandlet, forlanger dette. 4 stk. 2.1 Formålet med indkaldelsen: Formålet med den ekstraordinære generalforsamling skal altid oplyses i indkaldelsen. Der kan udelukkende behandles de i indkaldelsen oplyste punkter. 5 Bestyrelsens sammensætning 5 stk. 1 Foreningens bestyrelse består af: 1. Formand 2. Næstformand 3. Kasserer 4. Sekretær Bestyrelsesmedlemmer 6. 2 suppleanter 5 stk. 2 Valg af bestyrelse: Formand og næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen. 5 stk. 2.1 På generalforsamlingen vælges: Formand på valg i lige år Næstformand på valg i ulige år 5 stk Valgperiode Valgperioden er på to år. Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg i lige år. Næstformand, kasserer, 2 Bestyrelsesmedlemmer og 1 Suppleant er på valg i ulige år. 5 stk. 2.2 Uden for bestyrelsen vælges 2 Revisorer 2 Revisorsuppleanter 5 stk

4 Valgperiode Valgperioden er på to år. 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges i lige år, og 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges i ulige år. 6 Generalforsamlingens dagsorden 6 stk. 1 Dagsorden 1. Valg af minimum 2 stemmetællere samt en referent. 2. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen). 3. godkendelse af dagsorden 4. Beretning ved Formanden 5. Regnskab ved kassereren 6. Indkomne forslag 7. Valg jf. 5 stk set i forhold til valgperioder 8. Eventuelt 6 stk. 2 Forslag til dagsorden Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt eller pr. til formanden senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal mailes til medlemmerne og/eller offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. 6 stk. 3 Stemme- og taleret 6 stk. 3.1 Alle medlemmer har taleret. Medlemmer har først stemmeret efter 3 måneders anciennitet før generalforsamlingen. 6 stk. 3.2 Dirigenten afgør om medlemmet har stemmeret jfr. kassererens medlemsliste. 6 stk. 3.3 Alene deltagerne i generalforsamlingen har taleret jvf. 6 stk. 3,1 / taleret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 6 stk. 4 Afstemning: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Dirigenten bestemmer i øvrigt afstemningsmetoden. Dog skal, på begæring fra ét stemmeberettiget medlem, valg og afstemning foregå skriftligt. 6 stk. 5 Ændringer af vedtægter:

5 stemmer er for forslaget. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver, at 2/3 af de afgivne 6 stk. 6 Øvrige beslutninger: Øvrige beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 6 stk. 7 Kandidater til valg: Kandidater til valg jfr. 5 stk. 2.1 og 5 stk. 2.2, skal opstilles skriftligt eller pr. mail senest 5 uger før generalforsamlingen. Kandidaterne offentliggøres ved mail og/eller på hjemmesiden 30 dage før generalforsamlingen. 6 stk. 8 Generalforsamlingens referat: Generalforsamlingens referat skal forelægges og underskrives af dirigenten før offentliggørelse. 7 OPLØSNING AF FORENINGEN 7 stk. 1 Opløsning: Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. 7 stk. 1.1 Foreningens midler Foreningen hæfter kun med sin formue. 7 stk I tilfælde af ophør af foreningen, skal foreningens midler gå til veteranarbejdet i Danmark. Vedtægterne blev vedtaget af forsamlingen. Nærværende vedtægter, erstatter foreningens første vedtægter.

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere