Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP"

Transkript

1 Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc. men er beregnet til at køre som tilbehør til ARGUS. Horoskopet er i lighed med det tidligere udsendte PCM (Cosmic Mirror fødselshoroskop) baseret på en kompliceret astrologisk analyse af hele horoskopet. Herved adskiller det sig fra næsten alle andre computertydninger, der som regel blot er udvalgte udskrifter af en standard tydningsbog. Computeren er i stand til at afveje en masse faktorer og gøre det konsekvent i en grad, en menneskelig astrolog normalt ikke kan overkomme. Når det er sagt, må vi dog understrege, at et computerhoroskop ikke kan konkurrere med en dygtig astrolog, der ved en personlig konsultation går i dialog med klienten, kan bruge sin intuition og gå ind på netop de områder, klienten har brug for. COPYRIGHT Brugsretten til programmet gælder for køberen personlig. Det er ikke tilladt at udlåne, udleje eller på anden måde videregive programmet til andre. Ved salg skal original diskette og denne vejledning medfølge og alle kopier slettes. Tydningsudskrifteren må gerne videresælges i begrænset omfang, f.eks. i forbindelse med konsultationer, til bekendte og andre forbindelser. Til postordresalg etc. i kommercielt øjemed kræves en særlig licensaftale. De udskrevne sider vil være forsynet med påskriften "udskrevet af: <Licenshavers navn>" forneden, uanset om man har defineret en bundlinie i ARGUS programindstillingerne. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå misbrug, som vi håber, du vil have forståelse for.

2 INSTALLATION Installation af tydningen foregår inde i Argus programmet. Du skal derfor først sikre dig, at du har en fungerende version af ARGUS installeret på harddisken. Start så ARGUS programmet, som du plejer. HVIS DU HAR ARGUS 4 Indsæt ARGUS 4 CD-ROM'en (hvis den ikke allerede sidder i) Hvis installationsprogrammet starter, så luk det, det skal ikke bruges nu Start Argus Højreklik et ledigt sted på funktionspanelet I funktionshåndteringsvinduet, klik på INSTALLER MODUL I filmenuens øverste felt, vælg CD-ROM drevet I feltet nedenunder, dobbeltklik på DANSK I samme felt, dobbeltklik på TILBEHØR I samme felt, dobbeltklik på PCSYN I samme felt, dobbeltklik på filen TXT.DEF I funktionshåndteringsvinduet, klik OK Et nyt ikon ved navn PCM synastri er nu oprettet Tydningen er hermed installeret. HVIS DU HAR ARGUS 3 Start Argus Indsæt CD-ROM'en Klik på TYDNINGER Klik på TILPASNING I modul installations-vinduet, klik på INSTALLER I filmenuen, vælg CD-ROM drevet I filmenuen, dobbeltklik på mappen DANSK I filmenuen, dobbeltklik på mappen TTILBEHØR I filmenuen, dobbeltklik på mappen PCSYN I filmenuen, dobbeltklik filen TXT.DEF Når installationen er klar fremkommer modulets navn i vinduet Klik på OK Cosmic Mirror er nu installeret. Hvis du klikker på TYDNINGER vil du finde et menuvalg, der hedder PCM synastri 2

3 BETJENING AF TYDNINGEN Du må først indtaste de nødvendige fødselsdata for de to personer, du vil lave partnerhoroskopet for. Ud over de sædvanlige dag, måned år, klokkeslæt, zone, og fødselssted, er det også vigtigt, at du indtaster de to personers køn. Programmet skelner nemlig mellem hankøn og hunkøn, og udskriften bruger ofte betegnelsen "han" eller "hun" om partneren. Du kan dog godt lave et partnerhoroskop for to personer af samme køn, men tydningen vil da spørge dig, om det er en fejl, eller om du vil fortsætte og acceptere at nogle af udsagnene bliver fejlagtige. Tydningen henvender sig til den af de to personer, nemlig den der er indtastet som "radix". Den anden person, der indtastes under "aktuel" omtales i 3. person. Du klikker altså først på "Radix" fanebladet i ARGUS' fødselsdata menu, og indtaster Navn, dato, tid, og sted samt køn. Klik derefter på "aktuel" fanebladet i fødselsdata menuen og indtast her på samme måde fødselsdata og køn for partneren. Navnet for partneren vil blive indsat rundt omkring i teksten. Da denne indsætning kun medtager max 15 tegn, bør du bruge et kort navn for partneren, helst kun fornavnet, hvilket giver udskriften et behageligere forløb. Herefter klikker du på Tydninger PCM Partnerhoroskop. Tydningen kører herefter ud. Du skal altså ikke køre nogen horoskopberegninger. Du går direkte fra dataindtastning til tydningen. Bemærk især, at hvis du kører en Radixberegning vil fødselsdataene blive duplikeret, så der står det samme i "radix" og "aktuel" datamenuerne, hvorved du risikerer at slette det ene sæt data. Hvis du er i tvivl, så kontroller, umiddelbart før du kalder tydningen, at "radix" og "aktuel" indeholder de ønskede fødselsdata. Efter tydningen udskrives en side med de to horoskoptegninger og positioner og aspekter mellem de to horoskoper. Hvis ikke din computerskærm er af meget høj kvalitet, vil du næppe være i stand til at læse dette billede på skærmen, det er mest beregnet til printerudskrift. Bemærk, at visse af Argus' programindstillinger (hussystem, orbisgrænser) vil kunne påvirke tydningen. 3

4 TEKNISK BESKRIVELSE Dit nye Cosmic Mirror Partnerhoroskop version 1.0 indholder en udvidet forklaring på programmets tydning. Gennem dette kan du lære mere om astrologi. Programmet kan kommentere sin egne udsagn. Du vælger om du vil have disse kommentarer ved at klikke på Tydninger Kommentarer og vælge med eller uden Astro-Fagudtryk. Kommentarerne udskrives lige over hvert afsnit, markeret med en stjerne (*), så man kan følge med i, hvorfor programmet tolker, som det gør. På denne måde kan man også lære noget om astrologi, men det fulde udbytte af disse kommentarer fås ved at læse denne Tydningshåndbog. For at kommentarerne ikke skal fylde for meget, er de formuleret kortfattet og som stikord. I det følgende uddybes disse stikord. Cosmic Mirror Partnerhoroskop er et avanceret program, der danner en række synteser, inden udskrivning finder sted. Først undersøger programmet hvilken kærlighedstype de to indtastede horoskoper repræsenterer. De fire kærlighedstyper, der er taget fra nye undersøgelser omkring parforhold, viser, at der grundlæggende er fire kærlighedsformer: 1. Den seksuelle kærlighed - præget af modspil. 2. Den venskabelige kærlighed - præget af binding. 3. Den legende kærlighed - præget af frihed. 4. Den uegennyttige kærlighed - præget af selvopofrelse. De fire kærlighedstyper i den moderne psykologi svarer ganske nøje til Ild, Jord, Luft og Vand. Analysens første trin består i at bestemme de fire kærlighedsformer i hvert horoskop. Hver kærlighedsform måles som høj, middel eller lav. Som udgangspunkt dannes der hermed 3*3*3*3 = 81 forskellige typer. Både person A og B repræsenterer hver for sig en typologi, hvor der er 81 typer at vælge imellem. Som kombination er der således i princippet 81*81 (= 6561) typer parforhold eller kombinationsmuligheder. Hver persons kærlighedskode bestemmes ud fra elementfordelingen i hvert horoskop. 4

5 Elementfordeling For at udregne den korrekte elementfordeling skal man analysere: 1) Planeter i tegn 2) Planeter i huse 3) Planternes aspekter Denne beregning er meget kompleks, men man bør tage hensyn til alle tre faktorer. Mange astrologer tæller kun planeter i tegn. Planeter i tegn: Traditionel inddeles tegnene i elementer: Ild-tegn Vædder Løve Skytte Jord-tegn Tyr Jomfru, Stenbuk Luft-tegn Tvilling Vægt Vandmand Vand-tegn Krebs Skorpion Fisk Planeter i huse: Husene skal også medtages i en korrekt analyse og husene er: Ild Jord Luft Vand Som du kan se, er denne inddeling analog med tegnenes. Dog er der en lille nuance: a) 9. hus opfattes som et blandet Ild-Luft hus. b) 11. hus opfattes som et blandet Luft-Ild hus. Dette betyder, at er Solen f.eks. i 9. hus, tælles der ikke kun point til elementet Ild, men også til elementet Luft. Halvtreds procent til hvert element. På samme måde med 11. hus. En person med Solen i 11. hus fremviser således megen idérigdom(luft) og ikke kun handling og initiativ(ild). En person med Solen i 11. hus er ikke kun opfindsom(luft), men også aktiv og handlende(ild). 5

6 I beregning af elementfordelingen tæller en planet i hus kun det halve af planeten i tegn. Giver du f.eks. Solen 10 point til Jord, når den er i et Jordtegn, ja, så vil programmet kun give 5 point til Jord, såfremt Solen er i et Jord-hus (2, 6, 10). Planeters indbyrdes aspekter: Her anvendes meget komplekse beregninger. Har en person f.eks. Solen i aspekt til Saturn, virker det langt hen ad vejen som Jord. Han stræber efter status og er realistisk (Jord), og i kærlighedsforhold stræber denne person efter binding, et tæt venskab, trofasthed og en sanselig og jordbunden erotik. Planeternes aspekter inddeles i elementer afhængig af, hvilken ydre planet, der aspekter en af de indre planeter. Indre planeter: Månen, Solen, Merkur, Venus og Mars, samt ascendanten selv om dette ikke er en planet. En planet der aspekterer ascendanten nøjagtig påvirker altid personen meget. Ydre planeter: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. De ydre planeter bestemmer elementet, såfremt de aspekterer en indre planet. I skemaet kan du se fordelingen: Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto Ild Jord Luft Vand Som du kan se, vil f.eks. Jupiter (ydre planet) i aspekt til Månen (indre planet) give Ild-egenskaber. Aspektet tæller point til Ild-elementet. Uranus er en Ild-Luft planet og Pluto er en Ild-Vand planet. F.eks. kan en person med Pluto på ascendanten i perioder være meget udadvendt og handlende (Ild), men til andre tider passiv og indfølende (Vand). I parforhold stræber denne person efter såvel sex, modspil (Ild) som et sjæleligt forhold, hvor vedkommende kan gøre en masse for partneren. 6

7 Den samlede beregning: Vi har yderligere betjent os af matematiske beregninger, således er et element er stærkt, når de point som elementet har fået i den samlede beregning, svarer til øverste 12%-fraktil. Kun 12% af befolkningen bestemmes som værende stærk Ild. 12% af befolkningen bestemmes som værende stærk Luft etc. En sådan fremgangsmåde er i overensstemmelse med statistikkens regler for, hvornår noget skiller sig ud fra det normale (de gennemsnitlige niveauer). På samme måde kan man finde ud af, om et element er markant svagt repræsenteret i tydningen. Ligeledes kan to elementer begge være fremhævede, og personlighedstypen analyseres derefter. Er både Ild og Jord begge fremhævede(begge tilhører øverste 20-procents fraktil), så bliver der tale om en Ild-Jord type. En sådan type er meget udholdende, hårdfør og autonom. Elementfordelingen i Cosmic Mirror Partnerhoroskop Har du Cosmic Mirror PCM radixprogram, vil du opdage, at elementfordelingen er en anelse anderledes i Partnerhoroskopet. Dette skyldes, at planeterne vægtes lidt anderledes. F.eks. har planeten Venus en større indflydelse i Partnerhoroskopet end i PCM, der er en generel personlighedsanalyse. Endvidere spiller Månen også en større rolle, og i kvinders horoskoper vægtes Solen og Mars også lidt mere end ved den generelle personlighedsanalyse i PCM-prgrammet. Vil du på egen hånd lære noget om de fire elementer, kan vi anbefale bogen: Astrologi, Psykologi og De Fire Elementer af Stephen Arroyo, Borgens Forlag eller Inspiration fra Max Lüscher I tydningen af elementer er der som inspiration i version 2.0 anvendt noget materiale af psykologen Max Lüscher. Han er professor i psykologi og international anerkendt for sine farvetest, der netop betjener sig af termer som Ild, Vand, Jord og Luft. Hans bidrag til udforskning af de fire elementer er yderst betydningsfuld, og han fortjener større opmærksomhed i astrologiske kredse. På dansk kan du læse mere om denne forskning i Personlighedens Signaler, Hernovs Forlag. 7

8 I følgende skema kan du se, hvordan de fire kærlighedstyper ifølge Max Lüscher. OVERVUDERING (idol-jeg) FUNGERER GODT MED (normal-jeg) BANGE FOR (angst-jeg) ILD Kontant beføling Seksuel stimulation Impotens/frigiditet JORD Besidde Binding At frigøre sig LUFT Overidealiserer Fri og bred erotik Skuffelse - følelser VAND Harmonere med alle Sympati Rastløs søgen OVERFUNKTION NORMALFUNKTION UNDERFUNKTION Hvert element kan optræde i normal-, over- og underfunktion. Der er tale om en normal-, over- og undervurdering af ens rolle. En person der f.eks. er meget Ildpræget, funger normalt godt med seksuel stimulation, men overvurderer personen sig selv fremstilles nu et krav om seksualitet uden forspil. Jeg er charmerende nok til at få det lige på og hårdt; min blotte tilstedeværelse ophidser min partner eller det modsatte køn. Er selvtilliden lav, fungerer en Ildtype ikke ubesværet med seksuel stimulation, men bliver angst for ikke at slå til (impotens, frigiditet). Overvurderer en Jord-type sig selv (idol-jeg) fremsættes et ønske om at besidde partneren. Denne skal underkaste sig og altid være til rådighed. Mister Jordtypen sin selvtillid, bliver vedkommende bange for at frigøre sig. Binding kan blive til underkastelse. Overvurderer en Luft-type sig selv idealiseres alle partnere. De skal afspejle det fuldkomne hos personen selv (narcissisme). Partnerens fejl og mangler ses ikke. Mister Luft-typen sin selvtillid plages typen af en angst for at blive skuffet og har derfor hele tiden brug for at vise, hvor vedkommende står. Endvidere opstår der angst for at vise sine følelser. Overvurderer en Vand-type sig selv, mener vedkommende at kunne bygge bro til enhver potentiel kæreste. Alt skal harmoniseres. Personlige forskelle mellem partnerne accepteres ikke. Mister Vand-typen sin selvtillid søges en symbiotisk binding, der alligevel ikke gør vedkommende tilfreds. Resultatet bliver en rastløs søgen. Kompensation og angst: Ifølge Max Lüscher er afstanden mellem idol-jeg (overvurdering) og angst-jeg (undervurdering) ikke så stor, som man skulle tro. Den direkte ildtype kan f.eks. 8

9 godt være bange for alligevel ikke at kunne slå til. Den seksuelle beføling bliver en kompensation for frygten for ikke at være god nok - eller ikke at kunne, når det kommer til stykket. Idealpartner En idealpartner er udtryk for, hvilken type man søger i parforhold. Astrologien har i sin konstruktion indbygget dette synspunkt. Der findes mange regler for dette i såvel den moderne som den klassiske astrologi. Principielt er 7. hus, hvad man søger. Programmet tager hensyn til tegn på 7. hus, husherskerens placering i tegn, sat til eventuelle planeter i 7. hus. Endvidere tager programmet ekstra hensyn til Solen og Mars i kvinders horoskoper, samt ekstra hensyn til Månen og Venus i mænds horoskoper. Derfor er det vigtigt, at personens køn indtastet rigtigt i programmets menu. Programmet undersøger ikke alene tegn og hus for Sol, Mars/ Måne, Venus, men også de aspekter, disse planeter måtte have. Dette gøres ud fra de regler, der er omtalt i starten af denne tydningshåndbog. Man kunne forestille sig følgende eksempel. En kvinde har Saturn i 7. hus, Tyren på 7. husspids og Venus samt Mars i Stenbuk. Endvidere er Saturn i opposition til Mars. I dette tilfælde kommer der særdeles meget Jord til idealpartneren. Saturn er Jord (se tidligere). I 7. hus tæller den point til Jord. Der er også et Jordtegn på 7. husspids (Tyren er jordtegn; se tidligere). Dernæst er 7. hushersker, Venus, også i et jordtegn (Stenbuk er jordtegn; se tidligere). Yderligere er Saturn (Jord) i aspekt til Mars (signifikator i kvinders horoskoper sammen med Solen). I dette eksempel vil programmet hurtigt få fat i, at idealpartneren præges skal være en markant jordtype. Når programmet har udregnet idealpartnerens elementfordeling gives et bud på, hvordan synastripartneren passer med det fundne resultat. 9

10 Psykologisk vurdering af jeres parforhold Det næste trin i tydningen vurderer forholdet psykologisk. Resultatet vises her i fire grafer: - Modspil/udfordring - Binding/forpligtelse - Leg/frihed - Uegennyttig samkvem Graferne svarer til de fire kærlighedsformer. Bag hver graf er der en række komplekse udregninger. I alt indgår 3 faktorer i vurderingen: 1. Vurdering af alle indbyrdes aspekter 2. Vurderingen af hvor A s planeter falder i B s huse og omvendt. Vurdering af aspekter er udarbejdet ud fra reglen om at aspekter tæller elementpoint (se tidligere om planeternes element). Hvis f.eks. A` Saturn er i aspekt med B s Sol tæller dette en del point til binding og forpligtelse. Hvis yderligere B s Saturn aspekterer A s Mars f.eks., ja, så kommer der endnu flere point til binding/forpligtelse. På samme måde vurderes husene (se tidligere husenes elementer). Falder f.eks. A s Sol i B s 6. hus (Jord) tælles point til jord. Falder f.eks. B s Måne i A s 3. hus (luft) tælles der point til leg/frihed. Til forskel fra elementberegningen i hver persons fødselshoroskop (radix) regnes ved de indbyrdes aspekter med alle planeter. Hvis person A s Sol (Ild) aspekterer B`s Måne, fører A en slags ildenergi ind i B s horoskop. Du kan se, at planeterne Merkur og Venus tæller både point til Jord og Luft. Hver planet hersker jo både over et luft- og jordtegn. Sol Måne Merkur Venus Mars Ild Jord Luft Vand 10

11 Ud fra disse regler kan mange kombinationer af forhold forekomme. Der kan godt ske det, at to ild-typer møder hinanden. Man skulle så tro, at forholdet blev præget af Ild (modspil/udfordring), men de to kan sagtens få et andet forhold, fordi pkt. 2 og 3 kan trække forholdet i en anden retning. Måske har de ikke indbyrdes aspekter fra ild-planeter. En anden mulighed er, at to mennesker, der måske ikke hver for sig er specielt ildprægede, kan få et forhold, der er meget præget af modspil og udfordring - selv om ingen af partnerne faktisk ønsker eller søger dette. Erotisk stemning og Seksuelle mønstre Specielt har to planeter en udvalgt position, når talen er om parforhold, nemlig Venus og Mars. Venus har især med stemningen at gøre, den stemning som en person føler aktiverer den erotiske interesse. Mars er mere seksualiteten. Venus åbner for de flestes vedkommende døren til Mars. Har en kvinde eller mand f.eks. Venus i Vægt, vil god kommunikation, æstetik, rolige omgivelser, frihed og en legende stemning tænde for den seksuelle lyst. Derfor sammenligner programmet de to personers Venus for at vurdere, hvordan de ønsker den erotiske optakt skal være. Måske harmonerer dette godt sammen, måske mindre godt. Mars har mere med selve den seksuelle akt at gøre. Hvordan den skal foregå. Mennesker med f.eks. Mars i et Ildtegn foretrækker en mere direkte fremgangsmåde, en mere sportspræget begivenhed, men f.eks. mennesker med Mars i Jordtegn er mere kontrollerede, og mere rituelle. De kan lide nogle faste mønstre, man skal igennem. Dette er for dem med til at trække den seksuelle akt i langdrag og fortæller dem, at nu sker det rigtige. Cosmic Mirror Partnerhoroskop har ikke vurderet de seksuelle faktorer specielt højt. Programmet konkluderer på ingen måde, at fordi to personers Venus eller Mars passer sammen, ja, så er de to de rette for hinanden eller at de så skulle være tiltrukket at hinanden. Enhver astrolog med lidt erfaring i synastri (parhoroskoper) ved, at sådan forholder det sig slet ikke. Givet er det, at seksuel harmoni betyder en del for ethvert parforhold, men givet er det også, at det er individuelt, hvor meget den enkelte lægger vægt på denne faktor. 11

12 Gensidig påvirkning I dette centrale afsnit ser man, hvorledes de to partnere påvirker hinanden i et forhold. Der tages hensyn til tre faktorer: 1. Hvordan de to partnere er hver for sig (den personlige kærlighedskode). 2. Hvordan A s planeter aspekterer B s planeter - om omvendt. 3. Hvilke huse aktiverer A i B s horoskop - og omvendt. De tre punkter tæller ca. lige meget i den samlede vurdering. Point tælles som i afsnittet Psykologisk vurdering af jeres parforhold (se tidligere). Indflydelsen måles i Aktivitet, Struktur, Frihed og Indlevelse. Endvidere lægges der vægt på, hvilken enkeltplanet der aktiveres mest i de to personers horoskoper. F.eks. kan det tænkes, at flere af person A s planeter er i aspekt med B s Neptun. Herved aktiveres Neptun i B s horoskop i synastrien. Den ene mulighed for tolkning er her, at B bliver mere visionær, kunstnerisk eller religiøs gennem A s påvirkning, eller B bliver forvirret og usikker. Ofte ser man, at der er en del problemer, netop når een af partnerne, eller begge, får aktiveret Saturn, Uranus eller Neptun mest. Afsluttende bemærkninger I det sidste afsnit kommer programmet med nogle kommentarer og evalueringer af forholdet. Ligeledes er der nogle ord til den, der ikke kommer sammen med synastripartneren. Denne del er vurderet på om en række klassiske synastriaspekter, som man forbinder med gensidig tiltrækning. F.eks. om Venus/ Mars er i aspekt med hinanden, Sol/Måne, Sol/Venus og en række andre aspekter. Ligeledes om der er vigtige konjunktioner mellem A s ascendant og en planet fra B - eller omvendt. God fornøjelse COSMIC MIRROR Lars Steen Larsen SALG-SUPPORT Electric Ephemeris, Stubberupvej 14, DK-4880 Nysted Tel

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Hanne og Jens Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror Copyright 1999 Cosmic Mirror & AstroScan Copenhagen INDHOLD INDLEDNING DATA BENYTTET VED ANALYSEN

Læs mere

Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri

Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri AstroScan Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri Placidus huse COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Camilla Parker Bowles og Prince Charles Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

Læs mere

Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus

Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus Cosmic Mirror er en en serie på tre tydningsmoduler, der fås som tilbehør til Argus basisprogrammet., nemlig fødselshoroskop, partnerhoroskop og årshoroskop.

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 AstroScan Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 Placidus huse ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 18. marts 2007 udarbejdet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Introduktion: Argus er et computerprogram for astrologer.

Introduktion: Argus er et computerprogram for astrologer. Introduktion: Argus er et computerprogram for astrologer. Det betegnes som et basisprogram, idet det kan håndtere alle de tekniske detaljer som beregninger, tabeller, horoskoptegninger, håndtering af fødselsdatasamlinger,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING

DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING DANSK PALLIATIV DATABASE DPD VEJLEDNING DATAINDTASTNING Indhold: INDLEDNING... 2 PRINCIPPER FOR INDTASTNING AF PATIENTER... 3 HVORDAN KOMMER MAN TIL INDTASTNING?... 4 LOGIN... 6 FELTER... 9 UDFYLDELSE

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER HIMLEN OVER OS

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

KOSMOS B STJERNEBILLEDER

KOSMOS B STJERNEBILLEDER SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (1) 7 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.1 Lav et stjernekort (2) 8 SOL, MÅNE OG STJERNER STJERNEBILLEDER 1.2 Lav et horoskop 9 SOL, MÅNE

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Version 4 er en fuldstændigt omarbejdet udgave sammenlignet med den foregående version 3.1. De vigtigste forskelle er:

Version 4 er en fuldstændigt omarbejdet udgave sammenlignet med den foregående version 3.1. De vigtigste forskelle er: ARGUS version 4 Argus er et computerprogram for astrologer, med værktøj til at beregne og tegne horoskoper, aspekter, tabeller og metoder, til at håndtere samlinger af fødselsdata og køre "scripts", dvs

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Retrograd Venus 2015

Retrograd Venus 2015 Retrograd Venus 2015 Lars Henrik Rasmussen Når Venus går baglæns, kan kærligheden vokse Mon ridderen på den hvide hest, på vej mod sin udkårne, vil sætte pris på at opdage, at han har mistet sin smukke

Læs mere

Installationsvejledning til Dyreregistrering

Installationsvejledning til Dyreregistrering Installationsvejledning til Dyreregistrering Version 2.2.0.0 Windows 98 / Me / NT / 2000 og XP Installationsvejledning til Dyreregistrering version 2.2.0.0 1/10 Indledning Denne vejledning er tænkt som

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT AL BEGYNDELSE ER SVÆR I 2012 valgte jeg, efter 18 år som storryger, at kvitte smøgerne. I tiden efter havde jeg brug for at aktivere mine hænder og hoved, så jeg

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

S T J E R N E T E G N

S T J E R N E T E G N STJERNETEGN Stjernetegn dit personlige smykke designet af Pernille Corydon Stjernetegn / Vedhæng 3 Look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what

Læs mere

FREMTIDENS PARFORHOLD

FREMTIDENS PARFORHOLD A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 3 2 0 1 3 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET Stort tema: FREMTIDENS PARFORHOLD Emmelie: PRIORITER OGSÅ KÆRLIGHEDEN Joan Ørting: FEMININE FORHOLD ER FREMTIDEN Mor-datter-udfordring

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer

ipad for let øvede, modul 9 ipad og computer 12052014AS ipad for let øvede modul 9 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1

Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af Soho Printere på Mac - Version 1. Rev. 5 1 Installation af printere i Soho og Noho med standard PCL I dette eksempel bruges SohoCanon1F (Printer i Soho på første 1.sal) under installation

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet

via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet ASTROL GIKON Astrologisk Selskabs Tidsskrift Nr.1 Maj 2017 Transformationsprocesser i horoskopet Kriser i sammenhæng med Mars cyklus 2016 Af astrolog Heidi Treier Oversat fra tysk af Aase Kærgaard, FAS

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 1 4. 6. klasse Lærervejledning Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming Original artikel Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3 Original artikel Derfor drømmer din hjerne Drømme er ikke blot nattens underholdning. Det er billeder, som hjælper os

Læs mere

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 2. marts 2009 udarbejdet for Kronprins Frederik Født 26. maj 1968 kl. 23:38 i København Copyright 1999

Læs mere