Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at dagsordenens pkt. 28: Faktura energimærkning blev flyttet fra orienteringssager til behandlingssager. Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Godkendt og underskrevet. 3 Bringstrup Præstebolig - provstesynsrapport prisfastsat Sag: Bringstrup - synsudskrift præstegård (334) - Bringstrup Sogn Godkendt. Bringstrup Præstebolig - provstesynsrapport prisfastsat Bringstrup-Sigersted Menighedsråd har fremsendt prisfastsat provstesynsrapport for Bringstrup Præstebolig. 4 Bringstrup Kirke - provstesynsrapport prisfastsat Sag: Bringstrup - synsudskrift kirke (336) - Bringstrup Sogn Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Bringstrup Kirke - provstesynsrapport prisfastsat Bringstrup-Sigersted Menighedsråd har fremsendt prisfastsat provstesynsrapport for Bringstrup Kirke. 5 Bromme Mr. provstesynsrapport m.priser Sag: Synsudskrift - Bromme Kirke (273) - Bromme Sogn Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Bromme Mr. provstesynsrapport m.priser Bromme Menighedsråd fremsender vedlagte provstesynsrapport med priser. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 6 Bromme Kirke - indsamlingsbøsse - tilbud Sag: Bromme Kirke - indsamlingsbøsse (694) - Bromme Sogn Bromme Kirke - indsamlingsbøsse - tilbud I det der kan henvises til provstesynsrapport af 4. juni 2010 fremsender Bromme Menighedsråd tilbud på ny indsamlingsbøsse udført af egetræ. Provstiudvalget har godkendt, at den nye indsamlingsbøsse finansieres af 5 % puljen med kr Sagen fremsendes til stiftet til de kirkelige myndigheders godkendelse. Tilbud i alt kr ,00 Bromme Kirke: Indsamlingsblok billeder Menighedsrådet har fremsendt 6 billeder af blokken - der vedlægges 1 billede. Øvrige billeder kan ses på mødet. 7 Omprioritering af kr bevilget altertæppe Sag: Omprioritering af kr bevilget altertæppe (680) - Gyrstinge Sogn Godkendt. Omprioritering af kr bevilget altertæppe Gyrstinge Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 24. juni 2010 om omprioritering af kr bevilget til anskaffelse af altertæppe i Gyrstinge Kirke til renovering af gulvet og udarbejdelse af en langtidsplan for kirkerummet. 8 Munke Bjergby og Kirke Flinterup - synsudskrift p.gård og forpagt. Sag: Synsprotokol præstegård og avlsgård (284) - Munke Bjergby Sogn Godkendt som drift. Arbejderne kan udføres, når der er plads i budgettet. Munke Bjergby og Kirke Flinterup - synsudskrift p.gård og forpagt. Munke Bjergby og Kirke Flinterup Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrift for præstebolig og forpagterbolig. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Forpagtningskontrakt - godkendt konsulent Sag: Avlsgården, stuehus, jordareal - Kirkebakkevej 24, Munke Bjergby (422) - Munke Bjergby Sogn Godkendt. Forpagtningskontrakt - godkendt konsulent Gefion tilbagesender 3. august 2010 vedlagte forpagtningskontrakt for jordforpagtning Kirkebakkevej 24, 4190 Munke Bjergby. Gefion har gennemgået kontrakten og har ikke bemærkninger hertil. Sagen fremsendes til Provstiudvalgets godkendelse. 10 Nordrup Præstegård: Ansøgning til 5 % puljen - nye trapper på sydgavl Sag: Nordrup Præstegård: Ansøgning til 5 % puljen - nye trapper på sydgavl (682) - Nordrupøster Sogn Nordrup Præstegård: Ansøgning til 5 % puljen - nye trapper på sydgavl Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 25. juni 2010 om kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til renovering af trapper i sydgavl i Nordrup Præstegård, idet der henvises til provstesyn. Før Provstiudvalget kan tage stilling til sagen bør menighedsrådet tage kontakt til deres bygningssagkyndige for en nærmere begrundelse af arbejdets omfang, idet der henvises til Provstesynsrapporten: Klinkesten på nederste trin mod kælderdør fastgøres straks. Menighedsrådet kan overveje sagen, herunder om arbejdet eventuelt skal søges indarbejdet i kommende budgetter. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 11 Museet i Ringsted Sct. Bendts Kirke Sag: Museet i Sct. Bendts Kirke (612) - Ringsted Sogn Provstiudvalget har besluttet, at finansiering kr kan afholdes af kassebeholdningen. Museet i Ringsted Sct. Bendts Kirke Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte skrivelse af 21. juli 2010, at de genstande som anbefalet i Nationalmuseets skrivelse af 25. juni 2010 restaureres af Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Nationalmuseets Bevaringsafdelings prisoverslag for renoveringen udgør kr inkl. moms. Arbejderne må ikke igangsættes, før Provstiudvalget har godkendt finansieringsplanen. Endvidere meddeler stiftet, at Stiftsrådet i sit møde den 19. maj 2010 ikke har givet tilladelse til at anvende salgskapital til formålet, som var anbefalet af Provstiudvalget. Museet i Ringsted Sct. Bendts Kirke - Nationalmuseet overslagspriser Nationalmuseets overslagspriser af 11. juni 2010 vedlægges. 12 Sigersted Kirke - provstesynsrapport prisfastsat Sag: Sigersted - synsudskrift kirke (335) - Sigersted Sogn Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Sigersted Kirke - provstesynsrapport prisfastsat Bringstrup-Sigersted Menighedsråd har fremsendt prisfastsat provstesynsrapport for Sigersted Kirke. 13 Præstelyngen købsaftale Sag: Salg af præstegårdsjord (462) - Stenlille Sogn Godkendt. Præstelyngen købsaftale Vedlagt købsaftale til godkendelse. Præstelyngen salgsprovenu Vedlagt salgsprovenu. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 14 Stenlille og Stenmagle - låneansøgning Sag: Sognegård i Stenmagle og Stenlille (271) - Stenlille Sogn Provstiudvalget har tidligere givet tilsagn om lån, men afventer licitationsresultatet. Stenlille og Stenmagle - låneansøgning Stenlille og Stenmagle Menighedsråd ansøger i skrivelse af 3. august 2010 om lån i stiftsmidlerne til opførelse af Sognegård. Byggeudgifterne anslås til , men kan først endelig bestemmes efter afholdt licitation. Licitationen finder sted mandag den 23. august Menighedsrådene har midler i stiftet efter salg af ejendom og er indforstået med, at disse ingår i byggeriet, før endelig lånebeløb fastsættes. 15 Ansøgning om lån Sag: Terslev Præstegård - renovering (239) - Ørslev Sogn Ansøgning om lån Roskilde Stiftskontor fremsender 28. juli 2010 Terslev Menighedsråds ansøgning om lån til etablering af alternativ energi til Terslev Kirke, præstegård, graverfaciliteter, sognegård samt til et oliefyr til ejendommen beliggende Terslev Bygade 25, jf. vedlagte. Provstiudvalget besluttede, at det tidligere godkendte beløb kr ,59 af 5 % puljen til præstegården - Ørslevs andel - stadig er gældende, hvis Terslev Menighedsråd yder det samme. Dette er det beløb, som er Ringsted-Sorø Provstis andel i varmeprojektet, og provstiet skal således ikke indgå i et eventuelt lånefinansieret varmeprojekt i Tryggevælde Provsti. Roskilde Stiftskontor anmoder om Provstiudvalgenes stillingtagen til sagen. Vi har tidligere godkendt kr ,50 af 5 % puljen til præstegården, præstegårdskassen - Ørslevs andel -, hvis Terslev Menighedsråd yder det samme. Referat, Side: 5

6 Mødepunkt 16 Finansiel revision og forvaltningsrevision Sag: Finansiel revision og forvaltningsrevision (695) Revisionen inviteres til et møde med Provstiudvalget. Finansiel revision og forvaltningsrevision Der vedlægges: Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december 2009 bilag 1 - Revisionsinstruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision af 21. december 2009 stk Finansiel revision og forvaltningsrevision. Til dette pkt. er Viggo Bundgaard, regnskabsfører for Alsted Kirkekasse inviteret. 17 Budget 2011 for kirkekasser Der vedlægges. Oversigt over kasser. Opgørelser kommunen. Efter drøftelse fremsendes der tilrettet materiale til provstiudvalgsmedlemmerne. Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen ønskede ført til protokols, at han fremover vil have budgetterne tilsendt. 18 Diverse sager til afgørelse 1 sag: Stenlille og Stenmagle Menighedsråd lån til Sognegård. Sagen er opført under pkt Haster:Faktura energimærkning - uretmæssig opkrævning fra Atra skal ikke betales Sag: Lovpligtig energimærkning af folkekirkens bygninger (393) - Roskilde Stift Der afventes stiftets nærmere orientering ved udgangen af august måned Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen vil selv fremsende en klage, som formand for Ringsted Menighedsråd. Haster:Faktura energimærkning - uretmæssig opkrævning fra Atra skal ikke betales Vedlagt energimærkningsgruppens skrivelse vedrørende den ekstra opkrævning fra Atra Arkitekter A/S. Referat, Side: 6

7 Orientering 20 Benløse Kirke - notat fra varmekonsulentens besigtigelse Sag: Benløse Kirke - nyt fyr (557) - Benløse Sogn Benløse Kirke - notat fra varmekonsulentens besigtigelse Varmekonsulent Poul Klenz fremsender vedlagte notat af 26. juni 2010 efter besigtigelsen af opvarmning og energiforbrug i Benløse Kirke. Provsten har videresendt sagen til stiftet 1. juli Benløse Kirke - nyt varmeanlæg Roskilde Stiftskontor fremsender 23. juli 2010 vedlagte skrivelse vedrørende varmekonsulentens notat samt indhentede udtalelser fra kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. Varmeanlæg i Benløse kirke Med henvisning til Stiftets skrivelse af 23. juli 2010 meddeler Benløse Menighedsråd i mail af 26. juli 2010, at de ønsker det nye kondenserende gasfyr i Benløse Kirke placeret på våbenhusets loft. Vi har fremsendt menighedsrådets mail tjenstligt til stiftet. 21 Bringstrup P.gdr. isolering 5 % puljen Sag: Bringstrup Præstegård (548) - Bringstrup Sogn Bringstrup P.gdr. isolering 5 % puljen Vi har den 27. juli 2010 ovf. kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til hulmursisolering af Bringstrup Præstegård. Beløbet er godkendt på Provstiudvalgsmødet den 7. april Haraldsted Præstegård - provstesynsrapport - udflytningssyn Sag: Synsudskrift Haraldsted Præstegård (195) - Haraldsted Sogn Haraldsted Præstegård - provstesynsrapport - udflytningssyn Provsten fremsender provstesynsrapport fra udflytningssyn i Haraldsted Præstegård den 24. februar Referat, Side: 7

8 Orientering 23 Reparation af kampestensmur - 5 % puljen Sag: Kirke Flinterup - kampestensmur (696) - Kirke Flinterup Sogn Reparation af kampestensmur - 5 % puljen Kirke Flinterup Menighedsråd anmoder i vedlagte mail af 8. august 2010 om igangsætning af opretning af kampestensmuren. Sag indkommet til mødet - afventer nærmere til budgetsamrådsmødet den 25. august Bilag udleveret på mødet. Menighedsrådet håber, at have materiale/priser klar til samrådsmødet den 25. august i Pedersborg Sognegård. Det er menighedsrådets håb, at reparationen kan finansieres af Provstiudvalgets 5 % pulje. 24 Nordrup Præstegård - energimærkningsrapport Sag: Nordrup Præstegård - energimærkningsrapport (693) - Nordrupøster Sogn Nordrup Præstegård - energimærkningsrapport Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport for Nordrup Præstegård. 25 Ny maskinhal på Ringsted Kirkegård - Stiftes godkendelse Sag: Ringsted Kirkegård - maskinhal (608) - Ringsted Sogn Ny maskinhal på Ringsted Kirkegård - Stiftes godkendelse Roskilde Stiftskontor godkender med bemærkninger opførelse af ny maskinhal på Ringsted Kirkegård, jf. vedlagte skrivelse af 14. juni 2010 bilagt konsulentudtalelser. 26 Lokalplan Ringsted Flyveplads Sag: Lokalplan Ringsted Flyveplads (684) - Ringsted Sogn Taget til efterretning Lokalplan Ringsted Flyveplads Roskilde Stiftskontor forespørger i skrivelse af 6. juli 2010, om forslag til lokalplan Ringsted Flyveplads berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. Referat, Side: 8

9 Orientering 27 Slaglille Mr. suspendering valg - samarbejde med Fjenneslev Mr. Sag: Menighedsrådsvalg (370) - Slaglille Sogn Slaglille Mr. suspendering valg - samarbejde med Fjenneslev Mr. Slaglille Menighedsråd anmoder Roskilde Stift i vedlagte skrivelse af 15. juni 2010 om suspendering af valget med henblik på et samarbejde med Fjenneslev Menighedsråd. KM svar på ansøgning fra Slaglille Sogns Menighedsråd Vedlagt Kirkeministeriets svar af 22. juli 2010 vedørende dispensation fra afholdelse af udfyldningsvalg. 28 Sneslev Kirkes orgel Sag: Sneslev Kirke - renovering af orgel (467) - Sneslev Sogn Sneslev Kirkes orgel Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte skrivelse af 13. juli 2010, at Sneslev Kirkes orgel istandsættes i henhold til tilbud nr. 1 af 29. janauar 2010 fra P. G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri. 29 Vester Broby Kirke - konservering af tidligere altertavle Sag: Vester Broby Kirkes historiske inventar (616) - Vester Broby Sogn Vester Broby Kirke - Konservering af tidligere altertavle Roskilde Stiftskontor fremsender 28. juni 2010 vedlagte skrivelse vedrørende konservering af tidligere altertavle, og anmoder Provstiudvalget kommentere Vester Broby Menighedsråds e- mail af 21. april Vester Broby Kirke - altertavle - provstens kommentarer af Vedlagt. 30 Stiftsrådsmøde190510ref Sag: Stiftsråd (544) - Roskilde Stift Stiftsrådsmøde190510ref Vedlagt referat fra møde i Stiftsrådet onsdag den 19. maj Referat, Side: 9

10 Orientering 31 Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud 2011 Sag: Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud (302) - Kirkeministeriet Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud 2011 Kirkeministeriet fremsender 5. juli 2010: Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for Vedligeholdelse af teglgulv i kirker Sag: Vedligeholdelse af teglgulv i kirker (685) - Roskilde Stift Vedligeholdelse af teglgulv i kirker Roskilde Stiftskontor fremsender 9. juli 2010 vedlagte notat af 23. juni 2010 udarbejdet af kgl. bygningsinspektør, om teglgulve lagt i sand og vedligeholdelse heraf. 33 Eventuelt Intet. 34 Underskrifter Således vedtaget oplæst Underskrifter: Lars Poulsen Jørgen Henriksen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Dorete Poulsen Holger Rasmussen Gerda Holm Mødet afsluttet kl Referat, Side: 10

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere