Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret"

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m (749) Referat Fælles annoncering af valgafholdelse. 4 Angående urnegrave i de lokale takstblade Sag: Kirkegårdstakster 2012 (706) Hvis gravstedet er over 1 m2 er det samme pris som for kistegravsteder. Angående urnegrave i de lokale takstblade Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Budget 2013 endelig godkendelse Sag: BUDGET 2013 (713) Fra Varnæs menighedsråd: Kommentarer til budget I budgettet var søgt en stigning på driften på kr til udgifter i forbindelse med renovering af kapel. Der er borebilleangreb i sternbrædderne. Det er tidligere forsøgt udbedret gennem firmaet Rentokil. Det bliver nødvendigt at udskifte sternbrædderne. Tagrenderne er utætte kan ikke længere repareres, men skal skiftes. Menighedsrådet ønsker, når disse udbedringer iværksættes i kapelbygningen, at der samtidig etableres en handicapdør til toilettet, som findes i samme bygning. Vi har ikke mulighed for at dække disse udgifter over kassebeholdningen, der er ikke et økonomisk grundlag og håber I vil se på dette. Oplysninger om kirkeskat videresendes til stiftet. Beslutning Det blev besluttet at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,95 % Der er udsendt besked til de kirkekasser, der skal foretage ændringer i forhold til indsendt budget. Ligningsbeløbene er meddelt til kommunen og pressemeddelelse er udsendt. Sogn Endelig ligning Bjolderup-Uge ,00 Bov ,00 Burkal ,00 Bylderup ,00 Egvad ,00 Ensted ,00 Felsted ,00 Genner ,00 Hellevad ,00 Hjordkær ,00 Holbøl ,00 Kliplev ,00 Løjt ,00 Ravsted ,00 Rise ,00 Tinglev ,00 Varnæs ,00 Øster-Løgum ,00 Aabenraa ,00 Provstiudvalgs-kassen ,00 Stiftsskat ,00 Landskirke-skatten ,00 Provstiets reservefond 0 I alt ,00 6 Tinglev arbejdsmiljøpåbud.ombygning Sag: Tinglev. Påbud fra arbejdstilsynet. (761) - Tinglev Sogn Pris iht. projektbeskrivelse kr at der optages et 3 årigt lån i stiftsmidlerne med første afdrag i Projektbeskrivelse med overslagspriser afventes. Tinglev arbejdsmiljøpåbud.ombygning Tinglev arbejdsmiljøforhold. Udgifter mangler Tinglev Ombygning medtages på budgetsamrådet Tinglev arbejdsmiljø. Skrivelse fra Hans Lund Tinglev. Ansøgning vedr.påbud fra arbejdsstyrelsen Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 Holbøl. Anmodning om salg af jord 450 m2 Sag: Holbøl. Anmodning om salg af jord 450 m2 (781) - Holbøl Sogn Pris kr Omkostninger betales af køber Beslutning. Beløbet skal deponeres til forvaltning i stiftsmidlerne. Beløbet kan herefter frigives til godkendte arbejder ved kirken eller præstegården. Holbøl. Anmodning om salg af jord 450 m2 8 Bylderup. Anmodning om reservefondmidler til istandsættele af præstegård Sag: Reservefonden (723) Anmodning om kr fra reservefonden. Der var ikke budgetteret med maling af præstegården i år. Bylderup. Anmodning om reservefondmidler til istandsættele af præstegård 9 Fælles regnskabsfører: forslag om evaluering Sag: Fælles kasserer (614). Per Søgaard inviteres til at deltage i næste PU møde i oktober Fælles regnskabsfører: forslag om evaluering Fra Per Søgaard 10 Felsted kirkegård. Anmodning om omlægning af urnegravsteder Sag: Felsted kirkegård. Anmodning om omlægning af urnegravsteder (786) - Felsted Sogn Felsted kirkegård. Anmodning om omlægning af urnegravsteder 11 Løjt anmodning om lån til stendige og trappe Sag: Løjt kirkegårdsdige (700) - Løjt Sogn Kirkegårdsdiget er skredet. En del af entreprisen er udført. Prisiht. tilbud kr at der optages et lån på kr af stiftsmidlerne løbende over 5 år og med første afdrag i Projektet er videresendt til konsulenternes udtalelse og stiftsøvrighedens godkendelse. Løjt anmodning om lån til stendige og trappe Løjt: Dige og stentrappe bilag til låneansøgning Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 12 Introduktionskurser for nye menighedsrådsmedlemmer Sag: Introduktionskurser for nye menighedsrådsmedlemmer (785) Pris kr pr. deltager. Beslutning at der afholdes kursus for nye menighedsrådsmedlemmer i januar Såfremt Sønderborg provsti ønsker at deltage, afholdes der endvidere samlet kursus i den digitale arbejdsplads for Sønderborg og Aabenraa provsti. Introduktionskurser for nye menighedsrådsmedlemmer 13 Indkøb af IPad til provst og sekretær Pris pr. stk ca. kr Evt. GIAS kursus for gravere i provstiet Der indkøbs Ipad til alle medlemmer af provstiudvalget. Kurset kan afholdes på Handelsskolen Alle officielle kurser er overtegnede. Afholdelse af GIAS kursus for gravere og kirkeværger i provstiet? 15 Løjt kirkegård. Vedtægt Behandles 16 Varnæs anmodning om midler fra reservefonden Sag: Reservefonden (723) Punktet udsættes til næste PU møde. Der mangler oplysning om forsikringsdækning. Varnæs anmodning om midler fra reservefonden Svampeangreb i orgel udbedret kr Hærværk på toiletter. Det viste sig at afløbsforhold også skulle ordnes kr ,50. Referat, Side: 4

5 17 Bjolderup-Uge forpagtningskontrakt. Sag: Bjolderup-Uge forpagtningskontrakt. (784) - Bjolderup Sogn Bjolderup-Uge forpagtningskontrakt. 18 Ensted kirkegårdslåger. Mødenotet Hans Lund Sag: Ensted udkiftning af låger kirkegården (544) - Ensted Sogn Ensted kirkegårdslåger. Mødenotet Hans Lund Ensted kirkegårdslåger. Overslag Ensted kirkegårdslåger. Nyt tilbud fra Hans Lund 19 Ensted kirkegård. referat af møde Sag: Ensted kirkegård. referat af møde (776) - Ensted Sogn Ensted kirkegård. referat af møde Felsted - lånedokument Sag: Felsted (777) - Felsted Sogn Felsted - lånedokument 21 Ny formand Genner menighedsråd Sag: Ny formand Genner menighedsråd (779) - Genner Kirkedistrikt Ny formand Genner menighedsråd Referat, Side: 5

6 22 Genner kirke - indvendig istandsættelse. Konsulentfaktura Sag: Genner kirke. (716) - Genner Sogn Genner kirke - indvendig istandsættelse. Konsulentfaktura Genner kirke, indvendig istandsættelse: mødenotat Holbøl tillæg til forpagtningaftale. Sag: Holbøl Forpagtning (760) - Holbøl Sogn Holbøl tillæg til forpagtningaftale. 24 Kliplev - lånedokument Sag: Kliplev kirke restaurering (733) - Kliplev Sogn Kliplev - lånedokument 25 Løjt kirkes omgivelser - forøgelse af højde på akkumuleringstank ved Løjt Kirkeby Fjernvarmeværk Sag: Lokalplaner (690) Løjt kirkes omgivelser - forøgelse af højde på akkumuleringstank ved Løjt Kirkeby Fjernvarmeværk 26 Tinglev kirke - flytning af kiste til Hammelev kirkegård. Afslag Sag: Tinglev kirkegård. Anmodning om flytning af barnekiste (773) - Tinglev Sogn Tinglev kirke - flytning af kiste til Hammelev kirkegård. Afslag Referat, Side: 6

7 27 Aabenraa, Nicolaihuset - ombygning af kælder. Sag: Aabenraa: ombygning af kælder i Nicolaihuset. Ansøgning (770) - Aabenraa Sogn Aabenraa, Nicolaihuset - ombygning af kælder. 28 Invitation til EU-projekt om grøn-energi. Rise sogn adspurgt Sag: Rise sogn adspurgt: Invitation til EUprojekt om grøn-energi. (780) - Rise Sogn Invitation til EU-projekt om grøn-energi. Rise sogn adspurgt 29 Kirkegårdstakster godkendte Sag: Kirkegårdstakster 2012 (706) Felsted Kirkegårdstakster. Rise kirkegårdstakster. Takster Ensted Sogn. Genner kirkegårdstakster godkendt 30 KAS-GIAS implementering - SØS lukkes for nye aftaler! Sag: GIAS (768) KAS-GIAS implementering - SØS lukkes for nye aftaler! Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Sendt til alle menighedsråd og gravere i provstiet Referat, Side: 7

8 31 Invitation til møde om indkøb. Sag: Pilotprojekt om indkøb. Landsforeningen af menighedsråd. (782) Invitation til møde om indkøb. 32 Kursus i opbygning af kampestensdiger Sag: Kursus om opbygning af stendige (763) Kursus i opbygning af kampestensdiger 33 Møde om nyhedsbrev. Referat Sag: Nyhedsbrev for Aabenraa provsti (704) Møde om nyhedsbrev. Referat Vedr. menighedsrådsvalg Husk annoncering af offentligt møde Sag: Menighedsrådsvalg 2012 (727) Vedr. menighedsrådsvalg Husk annoncering af offentligt møde 35 GIAS - til stifter og provstier. Statusoverblik Sag: GIAS (768) GIAS - til stifter og provstier. Statusoverblik 36 Fælles personalekonsulent. KM ønsker supplerende oplysninger Sag: Stiftets personalerådgivning (693) Fælles personalekonsulent. KM ønsker supplerende oplysninger Fælles personalekonsulent. Forspørgsel fra stiftet 37 Eventuelt Intet Referat, Side: 8

9 38 Kommende provstiudvalgsmøder Onsdag d. 12. september 2012 kl. 19,00: Møde om indkøb på Folkehjem Onsdag d. 26. september 2012 fra kl PU udflugt til Kolding provstikontor og Koldinghus. Tirsdag d. 23. oktober 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 6. november 2012 kl. 17,00 Tirsdag d. 4. december 2012 Ændring: Provstiudflugten 26. september: Vi mødes på Kolding provstikontor kl. 13,00. Herefter tager vi til Trapholt ( i stedet for Koldinghus). Efterfølgende spisning. Referat, Side: 9

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje.

3 Forberedelse til budgetsamråd Provsten præsenterede et forslag til aftenens forløb og gennemgik vedtægten for omfordelingspulje. Dagsorden for: Horsens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 11.00-14.00 Mødested: Torsted Sognehus Version: 2 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Godkendelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 18. marts 2014. Kl. 13:00 Mødested: Bjergby Præstebolig/Hjørring Nordre Provsti Deltagere: Ingen afbud, Lars-Erich Stephansen, Mogens Sørensen

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 27. august 2013. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 5% ansøgning eltavle til kirke + hjemmeberettelsessæt til præsten Sag: 5% ansøgning Vester Nebel

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere