Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor."

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. 5) Bestyrelsens forelæggelse af driftsbudget for det kommende regnskabsår. 6) Registrering af bestyrelsesmedlemmer. 7) Valg af Formand. 8) Valg af statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 9) Valg af administrator. 10) Behandling af indkomne forslag. 11) Eventuelt. Formanden startede med, at byde velkommen til alle. Fortalte, at Steen Brandi var lejernes repræsentant hvad angik stemmeberettigelse og Jeppe Fisker var andelshavernes repræsentant. Ad 1, Hanne Thomsen blev valgt. Ad 2, Lars Brixius blev valgt. Ad 3, Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: Fælleshusudvalget har vanen tro stået for de sociale arrangementer i Grundejerforeningen med ganske god succes, vil jeg vove at påstå. Der blev i 2011 indført en månedlig fællesspisning i vinterhalvåret, hvor en gruppe frivillige meldte sig til madholdet. De har så haft frie hænder til at kokkerere blot de holdt sig inden for max 50 kr. på person. Det er gået ud over al forventning. Der har været ca. 20 munde at mætte hver gang og det har været SUPER hyggeligt. Så jeg har stærkt på fornemmelsen at successen fortsætter til næste vinter. Nu er vi så startet på den månedlige grill-aften i sommer halvåret. Dette har også vist sig at være en succes det er vel så vidt jeg husker 3. år i træk, vi afholder det og årets første grill aften blev benådet med et guds velsignet dejligt vejr. Jul og fastelavn er ligeledes blevet afviklet med succes, så her fortsætter vi også traditionen.

2 I april havde vi fælles arbejdsdag. Tilslutningen var ikke så stor men da der heldigvis heller ikke var så meget arbejde, der skulle udføres, gik det fint alligevel. Normalt plejer vi jo både at få morgenmad og frokost. Denne gang droppede vi dog frokosten, når nu vi ikke var så mange. Jeg vil så lige benytte lejligheden til at takke John, vores egen private gartner for hans ekstraordinære indsats med skræntklipning. Vi skal jo så i øvrigt være opmærksomme på, at det ikke er givet, Grundejerforeningen kan blive ved med at lukrere på den frivillige arbejdskraft til vedligehold af vort fællesareal, således at vi kan holde udgifterne nede. Vi bliver ikke just yngre og det er heller ikke sådan, at deltagerantallet til fælles arbejdsdag er for opadgående, så det kan da godt være vi på et tidspunkt må betale os fra arbejdet. Bestyrelsen har i årets løb drøftet, hvordan vi sikrer, at der er økonomi i fælleshuset til at vedligeholde huset. Vi mener, at det er ved at være tid til at lejen stiger. For det første er lejen jo ekstrem billig for det andet bliver lokalerne jo mere og mere slidte, som tiden går og måske bliver der brug for ekstern rengøringshjælp. Derfor har bestyrelsen også drøftet og været enige om, at udgifter til vedligehold af grønne arealer fremover alene afholdes af grundejerforeningens budget og ikke fælleshuset økonomi. Men mere herom i forbindelse med forslaget, som bestyrelsen har sendt til afstemning i dag. Bestyrelsen har ligeledes drøftet de fælles regler, Grundejerforeningen besluttede, dengang vi etablerede os i Vi kan konstatere, at hækreglerne fra dengang ikke overholdes. Derfor har vi valgt at fremkomme med et ændringsforslag. Også mere herom, når forslaget skal til afstemning. I forbindelse med økonomien på fælleshuset har Tove udarbejdet, hvordan regnskabet ser ud pr hvor indestående var kr ,41 (regnskabet er uddelt). Jeg kan så supplere, at saldoen på kontoen pr dags dato er kr. 6107,66. Fælleshuset har været udlejet 8 gange og værelset 13 gange i Kommentarer til beretningen: På spørgsmålet om hvorfor man betalte gebyr på fælleshusets konto kunne formanden oplyse, at det koster fast 10 kr. i måneden for at være på netbank og øvrig gebyr er 1 kr. for hver transaktion til anden bank. Ulla kom ind på, hvorfor lejerne måske ikke deltog så meget i arbejdsweekenderne, det var nok fordi, de ikke havde boet i hus før. Jeppe bemærkede, at man nok ikke skulle lade fælleshuset betale for arbejdsweekender, da disse som udgangspunktet ikke har noget med fælleshuset at gøre. Udgift til arbejdsweekend og fællesareal må høre ind under driften. Bestyrelsen beretning blev godkendt. Ad 4, Lars fremlagde regnskabet for Jeppe havde følgende kommentarer, der var stadigvæk problemer med varmeregnskabet som skulle undersøges på side 12 note 9 er beløbet på kr ,00 og note 13 beløb kr , hvorfor er der den difference? Lars fortalte, at der kommer en korrektion i år på side 10 note 3, honorar for vand og varme, grundregnskab er på 2 x 125 for varme og det samme for vand, det vil sige et beløb på kr. 500 i stedet for kr ,00. Note 2 side 10, der skyldes merbeløbet, at man skal have udarbejdet rapporter Ressourceadministration (RA-ydelse) KAB sikrer: - Løbende opdatering af data vedrørende ejendommens forbrug af varme, vand og el. Opdateringen er forudsat rettidig modtagelse af korrekte data.

3 - Løbende opdatering af priser (varme, vand, gas og el). - Behandling af eventuelle alarmer. - Udsendelse af månedlige forbrugsinformationer. - Udarbejdelse af budgetter til brug for fastsættelse af ny a conto (for individuelle regnskaber). - Kontinuerlig videreudvikling og fornyelse af ressourceadministrationssystemet. KAB udarbejder områderapport, der dækker udvalgte forbrugsområder, f.eks. vaskeriers varme-, vand-, og elforbrug og afledte udgifter. Hvis man ikke får dem fra KAB skal de laves af andet firma. Lars kom ind på, hvornår overskuddet kommer til udbetaling. I den forbindelse havde han fået et ark fra Vivi, som er økonomimedarbejder hos KAB. Både Steen og Jeppe sagde man ikke kunne have underskud, som blev modregnet i overskud, reglerne gælder kun for almindelige lejere. Jeppe sagde, de havde fået underskuddet opkrævet hver gang. Det skal undersøges nærmere. Regnskabet blev godkendt. Ad 5, Lars fremlagde budget Budgettet blev godkendt. Ad 6, Der var genvalg til hele bestyrelsen 2 fra andelshaverne og 2 fra lejerne: Dan Mehr, Ann-Lisbeth Rahbek, Ulla Kristensen, Gry Gasseholm. Ad 7, Kirsten blev genvalgt til formand. Ad 8, Under dette punkt kom Steen ind på, at det hedder godkendt revisor. Der var genvalg til Ernst og Young. Ad 9, Der var genvalg til KAB som administrator. Ad 10, Der var indkommet 3 forslag. Forslag Hækhøjde Vi har følgende bestemmelser omkring hækhøjde: Forhave maksimalt 80 cm. Baghave I en afstand fra bygningerne på indtil 2,2 m må hækkene maksimalt have en højde på 150 cm. Den øvrige del af hækkene må maksimalt have en højde på 1 meter. Højden på hækkene mellem 2 haver aftales mellem beboerne. Det må dog ikke overstige den angivne maksimale højde. Ådalsparken har nu eksisteret i 7 år og vi kan konstatere, at bestemmelse og virkelighed ikke stemmer overens. Derfor foreslår vi en regulering af hækhøjden, som i højere grad svarer til de faktiske forhold: Forhave maksimalt 130 cm Baghave maksimalt 150 cm. Hække, der på nuværende tidspunkt overstiger den foreslåede højde, skal klippes tilbage, så de overholder den nye hækhøjde. Dette uanset om der er rækværk eller ej.

4 Forslag Leje af fælleshuset Det koster i dag 500 kr. at leje fælleshuset for et døgn og 150 kr (f.ex. børnefødselsdage) når det kun skal bruges i dagtimerne. Vi mener det er for billigt i forhold til den slitage fælleshuset og inventaret bliver udsat for. Desuden er der faktisk ingen, der kun anvender et døgn, når de skal holde fest, da der skal dækkes bord m.v. Så reelt set er fælleshuset udlejet i hvert fald i 1½ døgn og det er vel nærmest ikke realistisk at udleje fælleshuset til 2 forskellige fester 2 dage i træk. Derfor foreslås at lejen forøges til f.eks.: Leje af fælleshus fra fredag kl til søndag kl = 800 kr. Leje af fælleshus fra søndag kl til eller mandag-torsdag = 250 kr. Kirsten fremlagde de første 2 forslag på bestyrelsens vegne. Vedrørende højde på hækken.

5 Var der en lagt snak om dette emne. Nogle mente de 150 cm var alt for lavt, man kan ikke sidde ugenert i ens egen stue, uden folk kunne glo ind af vinduerne og ville derfor gerne have en højde på 180 cm. Nogle mente ikke, at man kunne stemme om det på mødet, men man kan godt stemme om ændringsforslag, når det bare drejer sig om det samme. Afstemningen blev, at der må være en højde på hækken ud til græsset på max. 165 cm og ud til parkeringspladsen skal den være max. 130 cm. Udlejning af fælleslokale Der var en lang snak om hvilke priser man skulle vedtage. Nogle mente det var alt for dyrt, så lokalet bare ville stå tomt, driften kan ikke bære, at dække alle omkostninger til fælleshuset. Afstemningen blev 14 ja til 800 kr. For en weekend fra fredag kl til søndag kl En enkelt dag koster kr fra kl til Foldedør. Leif fremlagde forslaget, mente at der manglede en dør, så man ikke kunne høre hvad de snakkede om i køkkenet og lig det samme den anden vej, kunne måske også dæmpe støjen fra kaffemaskinen. Afstemningen blev, at Leif blev bemyndiget til, at undersøge mulighederne og indhente tilbud. Prisrammen er op til kr ,00 incl. moms. Skydedør er nok at foretrække. Tilbuddene forelægges bestyrelsen for beslutning. Beløbet tages over driften. Ad 11, der var følgende: Regulering af lyset i opgang 12 og 14, det samme gælder kælderen. Der var spørgsmål til hjemmesiden. Kirsten sagde den lå lidt i dvale, men hvis man havde noget kunne man komme med det. Der var ønske om et skilt, så man kunne se, at værelset var lejet ud. Hvem har nøgle til værelset? Det er kun Kirsten, som har det. Vedrørende storskrald, hvis man ikke har trailer selv, prøv ar snakke med naboen, han har nok en. Takker for et godt møde. Dirigent Formand Hanne Thomsen Kirsten Hørlyck

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere