Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose"

Transkript

1 Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

2 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer giver ofte symptomer? 11 Hvordan stilles diagnosen? 17 Behandling mad og medicin 22 Læs mere på

3 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 3 Denne pjece henvender sig til dig, der gerne vil vide mere om overfølsomhed over for mad. Her kan du læse om symptomerne og om de fødevarer, der oftest er involveret ved overfølsomhed. Du kan også læse, hvordan lægen stiller diagnosen. Har du mistanke om, at du eller dit barn er overfølsomt over for en eller flere fødevarer, bør du altid kontakte lægen, før I begynder på en diæt. Hvis symptomerne ikke skyldes fødevareoverfølsomhed, kan du forhale den rigtige diagnose og behandling ved at tage sagen i egen hånd. Desuden er der risiko for fejlernæring, hvis du udelader vigtige fødevarer fra kosten.

4 4 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? Nogle mennesker får overfølsomhedsreaktioner, når de spiser bestemte fødevarer eller tilsætningsstoffer. Det er typisk helt almindelige fødevarer, der giver anledning til reaktionerne. For at man kan tale om overfølsomhed over for mad skal symptomerne optræde, når man spiser den fødevare, man ikke kan tåle, forsvinde eller blive mindre, når man lader være med at spise fødevaren og komme tilbage, når man spiser fødevaren igen. Overfølsomhed over for mad inddeles i fødevareallergi og ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed. Fødevareallergi Ved fødevareallergi påvirker bestemte proteiner (allergener) i fødevarerne kroppens immunsystem. Kroppen kan reagere ved at danne allergi-antistoffet IgE. Antistoffet retter sig mod de fødevareproteiner, man er allergisk overfor. I sjældne tilfælde dannes ikke lge, men allergien udløses på en anden måde. Det er sygdommen cøliaki et eksempel på selvom cøliaki normalt ikke opfattes som en allergisk sygdom. Når man spiser den fødevare, man ikke kan tåle, opstår der en allergisk reaktion med symptomer fra enten øjne, næse, lunger, hud, mave-tarmkanal eller hjerte-karsystem. Der er oftest symptomer fra to eller flere organer. Det er forskelligt hvor meget af allergenet, der skal til for at fremkalde symptomer, men i nogle tilfælde kan selv meget små mængder udløse voldsomme symptomer. Allergiantistoffet måles ved en allergitest enten en blodprøve eller en test på huden, den såkaldte priktest. Andre test, fx lappetest på huden, anvendes i sjældne tilfælde til at undersøge for andre allergiske mekanismer. Allergitesten er dog aldrig nok til at stille den endelige diagnose se også side 17. Ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed Ved ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed sker der ikke nogen allergisk reaktion i kroppen. Reaktionen kan derfor ikke måles ved en allergitest. Som regel er symptomerne ved den ikke-allergiske fødevareoverfølsomhed mildere og kommer senere end ved fødevareallergi, og man skal ofte spise mere af fødevaren, før der kommer symptomer. Men man

5 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 5 kan ikke ud fra symptomerne skelne mellem fødevareallergi og ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed. Overfølsomhed over for tilsætningsstoffer er oftest en ikke-allergisk overfølsomhed ligesom laktose-malabsorption læs mere på side Nogle af de sygdomme, som hører under ikke-allergisk overfølsomhed, blev tidligere kaldt intolerans. Diagnose En blodprøve eller en priktest på huden kan kun bruges til at støtte en formodning om allergi, men er aldrig nok til at stille diagnosen ved fødevareoverfølsomhed. Den kan først stilles endeligt ved at sammenholde sygehistorie og test med en diætperiode og provokation. Ved både fødevareallergi og ikkeallergisk fødevareoverfølsomhed vil symptomerne forsvinde eller mindskes under diæten og vende tilbage, når der foretages en provokation. Læs mere side 17. Kontaktallergi og mad Kontaktallergi kan opstå, når kemiske stoffer kommer i kontakt med huden. Kontaktallergien viser sig som eksem på huden. Nikkelallergi er et eksempel på kontaktallergi. Har man kontaktallergi over for fx nikkel, kan man i sjældne tilfælde risikere, at hudsymptomerne blusser op, hvis man spiser mad, der indeholder nikkel i tilstrækkeligt store mængder. Læs mere i pjecen Nikkelallergi og mad se side 12.

6 6 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvor mange er overfølsomme? Der findes endnu ingen præcise opgørelser over, hvor mange der er overfølsomme over for mad. Det er især småbørn, som har fødevareallergi. Man regner med, at ca. 5-7 procent af alle børn får fødevareallergi, men mange vokser fra det. Fødevareallergi Mælkeallergi er den mest almindelige form for fødevareallergi hos børn. Omkring 2 procent af alle spædbørn får mælkeallergi i løbet af det første leveår. Herudover ses især allergi over for æg, jordnødder, nødder, fisk og skaldyr. Mange børn vokser fra fødevareallergien. Fx kan 9 ud af 10 børn med mælkeallergi tåle mælk efter 3-årsalderen, mens over halvdelen af børn med allergi over for æg vokser fra allergien, inden de fylder 5 år. Hvis man bliver overfølsom over for jordnødder eller fisk, varer overfølsomheden derimod oftere resten af livet. Børn med fødevareallergi har en øget risiko for at få luftvejsallergi. Omkring halvdelen af børnene bliver allergiske over for fx pollen, husstøvmider eller kæledyr. Blandt voksne har ca. 1-2 procent fødevareallergi. Derudover reagerer omkring 5 procent af alle voksne på mad i forbindelse med pollenallergi de såkaldte krydsreaktioner. Fx får mange med birkepollenallergi symptomer, når de spiser bestemte nødder, frugter eller grøntsager. Krydsreaktioner er den mest almindelige fødevareallergi hos større børn og voksne. Cøliaki Man regner med, at op mod 5000 danskere har tarmsygdommen cøliaki. Ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed Ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed er sjældnere end fødevareallergi. Til ikke-allergisk overfølsomhed hører bl.a. overfølsomhed over for tilsætningsstoffer og sygdommen laktose-malabsorption. Overfølsomhed over for tilsætningsstoffer er sjældnere hos voksne end hos børn. En dansk undersøgelse fandt overfølsomhed over for tilsætningsstoffer hos 1-2 procent af de undersøgte skolebørn. I en anden dansk undersøgelse var der ingen småbørn, som var overfølsomme over for tilsætningsstoffer, og kun ganske få voksne (0,1 procent). Laktose-malabsorption ses hos omkring 3-6 procent af befolkningen især hos mennesker med anden etnisk baggrund end dansk.

7 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 7 Kan fødevareallergi forebygges? Allergi er arvelig, men ikke medfødt. Man arver ikke en bestemt allergi, men tilbøjeligheden til at udvikle allergi. Fødevareallergi ses således oftere hos børn, hvis forældre eller søskende har eller har haft en behandlingskrævende allergi. Man taler om, at disse børn har særlig risiko for at udvikle allergi. Risikoen er størst, når begge forældre har allergi. Amning og forebyggelse Amning kan forebygge især komælksallergi og formentlig også anden fødevareallergi. Desuden kan amning mindske risikoen for børneeksem i de første leveår. Men amning kan ikke fjerne risikoen for, at dit barn udvikler fødevareallergi eller andre allergier senere i livet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn ammes fuldt de første 6 måneder. Er det ikke muligt, og har dit barn særlig risiko for at udvikle allergi, kan du de første 4 måneder supplere eller erstatte amningen med en særlig ikke-allergifremkaldende modermælkserstatning, som består af højt-hydrolyseret protein (Nutramigen eller Profylac ). Spørg lægen, om dit barn har særlig risiko for at blive allergisk. Du kan læse mere i pjecerne Sådan forebygger du allergi hos dit barn fra Sundhedsstyrelsen og Allergi og forebyggelse fra Astma-Allergi Forbundet. Efter 4-månedersalderen kan spædbørn med særlig risiko for at udvikle allergi spise det samme som andre spædbørn. Er det nødvendigt at supplere med modermælkserstatning efter 4-månedersalderen, kan man derfor bruge en almindelig modermælkserstatning. Læs mere om mad til små børn i bogen Mad til spædbørn & småbørn udgivet af Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Moderens kost under graviditet og amning Der er ikke dokumentation for, at du kan forebygge fødevareallergi hos dit barn, hvis du lader være med at spise bestemte fødevarer, når du er gravid eller ammer. I sjældne tilfælde kan et barn med svær mælkeallergi dog få symptomer via modermælken, hvis moderen drikker mælk eller spiser mælkeprodukter. I disse tilfælde bør moderen i samråd med lægen undgå mælk og mælkeprodukter. Cøliaki Ved tarmsygdommen cøliaki kan man ikke tåle glutenholdige kornprodukter (hvede, rug, byg og havre). For at forebygge sygdommen bør alle børn undgå glutenholdige kornprodukter før 6-månedersalderen. I familier med cøliaki kan sygdommen desuden forebygges, hvis børn ammes i mindst 6 måneder, og ved at amningen fortsætter, når barnet efter 6-måneders-

8 8 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Symptomer I de fleste tilfælde af overfølsomhed over for mad viser symptomerne sig fra få minutter til 1-2 timer efter, at man har spist det, man ikke kan tåle, men der kan også gå længere tid. Det kan dreje sig om svære vedvarende symptomer, og ofte er der flere forskellige symptomer samtidig. Symptomerne kommer hver gang, man får den fødevare, man ikke kan tåle. Har du problemer med fødevarer, der krydsreagerer med pollen, kan det dog være, at du kun har symptomer i pollensæsonen. Symptomerne kan også afhænge af, hvor meget du spiser af den fødevare, du ikke kan tåle, samt af tilberedningsformen. Nogle tåler således kogte frugter og grøntsager bedre end rå. Læs mere i pjecen Pollenallergi og mad se side 12. alderen gradvist begynder at få mad med gluten. Læs mere i pjecen Cøliaki og mad uden gluten se side 12. Større børn og voksne får ofte kløe og evt. hævelse i mund og svælg som første reaktion, når de har spist noget, de ikke kan tåle. Senere kan der komme symptomer fra øjne, næse, lunger, mave-tarmkanal og hud. Øjne og næse Fra øjne og næse kan ses symptomer som ved høfeber. Øjnene hæver, klør og bliver røde. Næsen klør, løber eller er stoppet, og man nyser.

9 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 9 Lunger Fra lungerne kan der komme astmasymptomer med hoste, piben og hvæsen, trykken for brystet og åndenød. Mave-tarmkanal Symptomerne fra mave-tarmkanalen kan vise sig som mavesmerter, kvalme, opkastninger og diarré. Disse symptomer kan imidlertid også skyldes mange andre sygdomme eller tilstande, som lægen bør udelukke, før man mistænker allergi for at være årsagen. Fødevareallergi er sjældent årsag til kolik hos spædbørn, når kolik er det eneste symptom. Gylp i små mængder hos en baby skal ikke forveksles med en allergisk reaktion. Hud På huden kan der ses akut nældefeber med kløende, velafgrænsede hvide eller blegrøde hævelser. Kronisk nældefeber ses sjældent ved overfølsomhed over for fødevarer. Hos nogle småbørn forværres børneeksem af bestemte fødevarer. Det er især hos børn med svært vedvarende børneeksem. Der er dog mange andre faktorer end mad, der kan forværre børneeksem. Allergisk chok I sjældne tilfælde kan man få et allergisk chok, som er en voldsom og livstruende allergisk reaktion, hvor hele kroppen reagerer. Man klør i huden, bliver utilpas og svimmel og får hjertebanken, kvalme og sortnen for øjnene. Der kan samtidig være nældefeber, høfeber og astma. Blodtrykket kan falde, og man kan besvime. Læs mere i afsnittet om behandling på side 22. Allergisk chok kan ligne andre voldsomme reaktioner med pludselige besvimelser. Andre symptomer Hos børn med svær fødevareallergi kan desuden ses dårlig trivsel, og de vokser måske ikke så meget, som de skal. Kontakt lægen, hvis du er i tvivl De nævnte symptomer kan skyldes andet end fødevareoverfølsomhed. Derfor bør du altid kontakte din læge, hvis du har symptomer, som du ikke umiddelbart kender forklaringen på.

10 10 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Omdiskuterede symptomer Mellemørebetændelse og mælkeallergi I langt de fleste tilfælde er der ingen sammenhæng mellem mellemørebetændelse og mælkeallergi. Derfor er der ikke grund til at udelukke mælk fra kosten til et barn med hyppige mellemørebetændelser med mindre barnet har fået konstateret mælkeallergi hos lægen. Mellemørebetændelse kan forekomme hos børn med fødevareallergi, men ses især hos børn, der også har andre allergisymptomer især fra luftvejene. De hævede slimhinder i svælget kan nemlig medføre, at forbindelsen til mellemøret (det eustachiske rør) lukker, hvorved der kan opstå problemer i mellemøret. Hyppige forkølelser Hyppige forkølelser i barnealderen er helt normalt og skyldes ikke overfølsomhed over for fødevarer. Migræne Nogle mennesker oplever, at bestemte fødevarer kan være med til at udløse et migræneanfald, men der er ikke dokumentation for, at det skyldes allergi. Noget tyder dog på, at kostens indhold af biogene aminer fx histamin og tyramin kan spille ind. Biogene aminer er kendt for at give symptomer hos følsomme personer se også side 16. Andre symptomer Også andre symptomer er sat i forbindelse med fødevareallergi, fx hyperaktivitet, koncentrationsbesvær, kronisk træthedssyndrom, depression, irriteret tyktarm og ledbetændelse, men videnskabeligt er der ikke påvist nogen sammenhæng. Der er nogle karakteristiske forskelle på forkølelse og allergisymptomer. En almindelig forkølelse varer ofte 3-5 dage. Sekretet fra næsen er i begyndelsen vandklart, men bliver i løbet af kort tid tykkere og gult. Ved allergi er sekretet fra næsen tyndtflydende, vandigt og klart, og man nyser hyppigt. Næsen kan også blive tilstoppet. Næse og øjne klør ofte, og øjnene kan blive røde, hævede og løbe i vand.

11 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 11 Hvilke fødevarer giver ofte symptomer? Rundt om i verden har man forskellige spisevaner, og det kan derfor være forskellige madvarer, der giver anledning til fødevareoverfølsomhed. I Danmark er mindre børn oftest allergiske over for mælk og æg. Blandt unge og voksne reagerer mange på nødder, frugter og grøntsager på grund af krydsreaktioner i forbindelse med pollenallergi. I det følgende er der en kort beskrivelse af allergi over for forskellige fødevarer. Du kan læse mere om de forskellige allergier på og i pjecerne, som er vist på side 12. Mælk Omkring 2 procent af alle børn udvikler overfølsomhed over for mælk og er nødt til at undgå mælk, mejeriprodukter og mad, som indeholder mælkeprotein. Mælkeallergi viser sig typisk allerede, før barnet er et år, men de fleste vokser fra allergien inden 3-årsalderen. Børn med komælksallergi kan heller ikke tåle økologisk komælk eller mælk fra andre dyr, fx gedemælk. Nogle mennesker kan ikke nedbryde mælkesukker (laktose), fordi de mangler et enzym i tarmen. Det kaldes laktose-malabsorption og er ikke en allergi. Ved laktose-malabsorption kommer mælkesukkeret ufordøjet ned i tyktarmen, hvor det giver mavesmerter og diarré. Det er ubehageligt, men ikke farligt. Mennesker med laktose-malabsorption kan ofte tåle syrnede mælkeprodukter og ost og måske også mælk i moderate mængder. Laktose-malabsorption ses især hos mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Æg Man kan være allergisk over for forskellige proteiner i æg. Nogle af proteinerne findes i blommen, men de vigtigste er i hviden. Af praktiske grunde er man nødt til helt at undgå æg og fødevarer med æg i, fordi man ikke kan være sikker på, at hvide og blomme er adskilt fuldstændigt. De allergifremkaldende stoffer i æggehviden ødelægges ikke, selv om ægget koges, bages eller steges. Er man allergisk over for æg, reagerer man også på æg fra andre fugle, fx dueæg, kalkunæg, strudseæg og mågeæg, og man kan heller ikke tåle økologiske æg. Over halvdelen af børn med allergi over for æg, vokser fra allergien, inden de fylder 5 år. Kød Allergiske reaktioner over for kød er sjældne. Dog

12 Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 12 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Pjecer om fødevareallergi Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Pollenallergi og mad Nikkelallergi og mad Cøliaki og mad uden gluten Mælkeallergi, børn og mad Allergi over for mælk, æg, fisk og skaldyr Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Pjecerne er gratis. De kan læses eller bestilles på eller hos Fødevarestyrelsen tlf mellem kl. 9 og 12 eller på Sundhedsstyrelsen tlf , eller Astma-Allergi Forbundet tlf eller på

13 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 13 reagerer enkelte med mælkeallergi på okse- og kalvekød, og enkelte med allergi over for æg får symptomer af kyllinge- og hønsekød. Fisk og skaldyr De fleste mennesker med fiskeallergi har allergi over for næsten alle slags fisk. Fiskeallergi varer ofte hele livet. Allergistofferne i fisk er meget varmestabile og ødelægges ikke af kogning. Nogle gange kan dampen fra fisk, der koger, være nok til at udløse et astma-anfald hos personer med fiskeallergi. Allergi over for skaldyr ses mest hos voksne. Skaldyr er leddyr som rejer, hummere, jomfruhummere, krebs og krabber samt bløddyr som blåmuslinger, østers, blæksprutter og snegle. Man kan være allergisk over for både leddyr og bløddyr eller kun en af grupperne. Kornprodukter Allergi over for korn er sjælden. Det er mest almindeligt kun at have allergi over for én kornsort oftest hvede. Man kan også være allergisk over for rug, og i meget sjældne tilfælde over for havre, majs, hirse, ris eller boghvede. Allergi over for kornprodukter forveksles af og til med sygdommen cøliaki. Ved cøliaki ødelægges slimhinden i tarmen af proteinet gluten, som findes i både hvede, rug og byg og måske havre. Hos børn er symptomerne tynd afføring, oppustet mave, tynde arme og ben og hæmmet vækst. Hos voksne kan symptomerne være mindre udtalte og præget af rigelig tarmluft, tynde afføringer og tegn på underernæring. Lav blodprocent, vægttab, træthed, dårligt humør samt symptomer fra muskler og led kan også forekomme. Jordnødder (peanuts) Allergi over for jordnødder var indtil for få år siden ikke særlig kendt i Danmark, men opdages nu hos flere og flere, især børn. En forklaring kan være, at det er blevet mere almindeligt at spise jordnødder og fødevarer med jordnødder i, men også at man i sundhedsvæsenet er blevet mere opmærksomme på denne allergiform. Ved jordnøddeallergi kan symptomerne være meget voldsomme, fx svære astmaanfald og allergisk chok. Jordnødden er en bælgfrugt. Ved allergi over for jordnød får nogle derfor også allergiske symptomer, når de spiser andre bælgfrugter, fx sojabønner, grønne ærter (specielt friske), bønner, bønnespirer eller linser. Soja I Danmark er sojaallergi sjælden. Sojabønnen er en bælgfrugt. Ved allergi over for soja får nogle derfor også allergiske symptomer, når de spiser andre bælg-

14 14 SYMPTOMER OG DIAGNOSE frugter fx grønne ærter, bønner, bønnespirer, linser og jordnødder. Nødder (trænødder) De fleste, der får symptomer, når de spiser nødder, fx hasselnødder, har pollenallergi. Ved pollenallergi kan der nemlig være en række fødevarer, som krydsreagerer med pollen. Symptomerne opstår, fordi kroppen ikke kan skelne mellem de allergifremkaldende stoffer i pollen og lignende stoffer i fødevarer. Hvis du ikke kan tåle hasselnødder, vil du ofte heller ikke kunne tåle andre nødder fra træer, fx valnød og pistacie. Allergi over for nødder er oftest en blivende allergi. Frugt, grøntsager og krydderier Hvis du får symptomer, når du spiser bestemte frugter og grøntsager, er der stor sandsynlighed for, at det skyldes krydsreaktioner i forbindelse med pollenallergi. Se ovenfor under Nødder. Blandt mennesker med birkepollenallergi får op mod halvdelen allergiske symptomer, når de spiser bestemte frugter, grøntsager og nødder hyppigt æbler og hasselnødder. Ved allergi over for græs og bynke kan der også komme allergiske symptomer, når man spiser bestemte frugter og grøntsager, men det er ikke helt så almindeligt. I sjældne tilfælde kan også krydderier og krydderurter give problemer procent af alle med latex-allergi får symptomer, når de spiser bestemte frugter og grøntsager, hyppigst banan, avocado og kiwi. Latex er naturgummi og bruges bl.a. i gummihandsker, balloner og kondomer. Tilsætningsstoffer Tilsætningsstoffer anvendes i fødevarer for bl.a. at forlænge holdbarheden eller give maden en særlig farve, smag eller konsistens.

15 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 15 Det er vanskeligt at undersøge overfølsomhed over for tilsætningsstoffer, fordi der findes så mange forskellige stoffer, og fordi det kun er få mennesker, som er overfølsomme over for det enkelte stof. Hvis børn reagerer på farvestoffer, konserveringsstoffer eller aromastoffer, er det oftest med forværring af eksem eller nældefeber. Problemerne forsvinder næsten altid med alderen. Nikkelallergi og mad Nikkelallergi kan medføre eksem, hvis huden udsættes for nikkelholdige materialer, fx øreringe, metalknapper eller lynlåse, der måske ikke overholder lovgivningens grænse for, hvor meget nikkel der må frigives. Enkelte med nikkelallergi har kronisk håndeksem, som ikke forsvinder, selv om de undgår kontakt med ting, der indeholder nikkel. I sjældne tilfælde kan det være en løsning for dem at spise en kost med lavt nikkelindhold. Chokolade, tørrede bønner, nødder og havregryn er eksempler på fødevarer med særligt højt nikkelindhold.

16 16 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Andre reaktioner på mad Forskellige former for forgiftning kan give symptomer, der ligner overfølsomhed over for mad. Det vil ofte være sådan, at jo mere man har spist, jo kraftigere er reaktionen. Madforgiftning Madforgiftning, som skyldes virus eller bakterier, fx salmonella- eller campylobacterbakterier, kan give symptomer som opkastning, mavesmerter og diarré. Efter en maveinfektion eller en madforgiftning kan der være en periode, hvor tarmen ikke har det godt, og hvor nogle fødevarer kan virke generende. Fx er det normalt at have problemer med mælkeprodukter i en periode efter en mave-tarminfektion. Giftige fødevarer Giftige fødevarer, fx svampe eller bær, kan være årsag til mavesmerter og opkastninger og til alvorlige forgiftninger med dødelig udgang. Skaldyrsforgiftning, som skyldes ophobning af giftige alger i muslinger eller østers, kan bl.a. give diarré, opkastning, mavekramper, feber, hovedpine, svimmelhed og følelsesløshed. Forgiftningen kan i værste fald medføre åndedrætssvigt og død. I grønne eller beskadigede kartofler findes stoffet solanin, som bl.a. kan give hovedpine, mavesmerter og diarré. Derfor bør grønne, mugne eller beskadigede kartofler smides ud. Biogene aminer Biogene aminer, som fx histamin og tyramin, kan give symptomer, der ligner allergi. Man får voldsom kløe i munden og på tungen og nældefeberlignende udslæt. Noget tyder på, at kostens indhold af biogene aminer kan være med til at udløse migræneanfald. Biogene aminer findes naturligt i små mængder i fx chokolade, tomat, spinat, vin og øl. De kan også findes i lagrede fødevarer som fx ost og salami og kan dannes i større mængder i fisk, som ikke opbevares koldt nok. Fiberrig kost Meget fiberrig kost kan give spædbørn tynd mave. Frugt Store mængder frugt eller frugtjuice (frugtsukker) kan give børn tynd mave.

17 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 17 Hvordan stilles diagnosen? Ved fødevareallergi kan kroppens immunforsvar danne antistoffer (IgE) mod bestemte proteiner (allergener) i de fødevarer, man ikke kan tåle. Denne allergiske reaktion kan påvises ved priktest og blodprøver. Allergitesten kan bruges til at støtte en formodning om allergi, men en positiv allergitest er ikke nok til at stille diagnosen. En sikker diagnose En sikker diagnose kan kun stilles ved at sammenholde sygehistorie og undersøgelser med en diæt og en provokation. Under diæten skal man undgå de mistænkte fødevarer eller tilsætningsstoffer. Ved provokationen skal man spise dem igen. Ved både fødevareallergi og ikke-allergisk fødevareoverfølsomhed vil symptomerne forsvinde eller mindskes under diæten og vende tilbage, når der foretages en provokation. Der findes læger og alternative behandlere, som stiller diagnosen fødevareoverfølsomhed på andre måder. Der er ikke videnskabelig dokumentation, der støtter brugen af disse metoder. Det kan betyde, at du får en forkert diagnose. Prisen kan være meget høj, og der ydes ikke tilskud til undersøgelserne, da metoderne ikke er videnskabeligt dokumenterede.

18 18 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Der findes ingen anerkendte hudtest eller blodprøver, der kan påvise den ikke-allergiske fødevareoverfølsomhed, fordi kroppen ikke danner antistoffer eller andet, som kan måles. Derfor kan diagnosen kun stilles ved at sammenholde sygehistorien med symptomerne under diæten og provokationen. Dagbog Mange med fødevareallergi oplever, at det ret hurtigt klør i munden og svælget, når de spiser det, de er overfølsomme over for. I den situation kan det være relativt enkelt at indkredse den fødevare, man ikke kan tåle. Hvis det ikke er tilfældet, kan det nogle gange hjælpe at føre dagbog over, hvad du spiser og hvornår, og hvilke symptomer du får. Du kan fx lave et skema og udfylde det i et par uger. Husk også at notere, hvis du tager medicin. Skemaet kan være en hjælp til at spore dig ind på, om der er noget i maden, du måske er overfølsom over for. Du kan tage skemaet med til lægen, som ofte vil indlede undersøgelserne med netop at bede dig om at registrere dine symptomer i en periode på 1-2 uger, hvor du spiser en normal kost og dermed også de fødervarer, som du måske er overfølsom overfor.

19 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 19 Gå altid til lægen, hvis du er i tvivl, eller hvis du ikke finder årsagen til dine symptomer hurtigt. Gå straks til lægen, hvis dine symptomer er alvorlige. Priktest Undersøgelsen foregår ved, at du får sat et stykke tape med en række tal på underarmen. Ud for hvert tal sættes en dråbe med udtræk af forskellige allergifremkaldende stoffer. Af og til bruger man også friske madvarer til undersøgelsen. Når alle dråberne er sat, prikkes et lille hul i huden gennem dråberne. Efter ca. 10 minutter aflæser man reaktionen. Hvis du reagerer, kommer der en lille hævelse, som klør. Det er muligt at prikteste børn allerede fra fødslen, men det kræver erfaring at kunne aflæse og vurdere allergiundersøgelser af spædbørn. Blodprøve I en blodprøve kan man måle allergiantistofferne. Antistof og allergen passer til hinanden som nøglen til en lås, og blodprøven fortæller derfor, om der er antistoffer over for præcist det allergen, der undersøges for. Diæt og provokation En priktest eller en blodprøve er ikke nok til at stille diagnosen. Ved fødevareallergi kan man have falsk positive resultater ved priktesten eller blodprøven. Fx har mange med græspollenallergi en positiv reaktion, når de testes for hvede og andre kornprodukter, men de har ingen symptomer, når de spiser kornprodukter. De behøver derfor ikke at undgå kornprodukter i maden. Omvendt kan det ske, at man får symptomer, når man spiser fødevaren, selv om allergitesten var negativ. I begge tilfælde er det resultaterne fra diætperioden og den efterfølgende provokation, som viser, om man er overfølsomhed eller ej. Inden du går på diæt, vil lægen måske bede dig om at registrere dine symptomer, mens du spiser en normal kost. I diætperioden, som varer ca. 2 uger, skal du lade være med at spise de mistænkte fødevarer, men registrere dine symptomer, og hvor alvorlige de er. I denne periode skulle du gerne blive symptomfri eller i hvert fald blive fri for en væsentlig del af dine symptomer. Herefter er det muligt at foretage en provokation, hvor du under observation indtager de mistænkte fødevarer eller tilsætningsstoffer igen. Hvis du igen får symptomer, når du spiser den mistænkte fødevare under provokationen, er du overfølsomog skal undgå fødevaren. Får du ingen symptomer ved provokationen, kan du fortsætte med at spise fødevaren.

20 20 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Provokationen bør altid foretages i samarbejde med en læge, så du kan få en objektiv og faglig vurdering af symptomerne og blive sat i behandling, hvis det skulle være nødvendigt. Når det drejer sig om mistanke om allergi over for fødevarer, som krydsreagerer med pollen, er det sjældent nødvendigt at foretage en provokation. Her er sygehistorien som oftest klar. Åbne og blindede provokationer Der findes forskellige principper for gennemførelsen af fødevareprovokationer. Der kan foretages en åben provokation, hvor du ved, at du nu skal spise det, du måske ikke kan tåle. Denne metode bruges hovedsageligt til små børn, som ikke forventer en bestemt reaktion. At du ved, hvad det er, du spiser, kan nemlig være nok til, at symptomerne opstår. Til større børn og voksne er det bedst at anvende de såkaldt blindede provokationer, hvor du og måske også den, der står for undersøgelsen ikke ved, hvad du får at spise. Når ingen af jer ved det, taler man om en dobbelt blindet provokation. Man skal provokeres igen Småbørn vil ofte få foretaget en ny provokation hver måned. Større børn og voksne vurderes kun på ny med års mellemrum. Det skyldes, at de sjældnere bliver fri for deres fødevareallergi igen. Det kan være svært at forstå, hvorfor der skal foretages en ny provokation, hvis man endelig har fundet årsagen til symptomerne og nu er symptomfri. Men overfølsomheden kan forsvinde igen, især i barnealderen. Hvis dit barn igen tåler fødevaren, er der ingen grund til at fastholde en diæt, som kan være med til at besværliggøre hverdagen og måske øge risikoen for fejlernæring.

21 SYMPTOMER OG DIAGNOSE 21 Hvorfor er det nødvendigt at få en diagnose? Du bør kontakte lægen ved mistanke om overfølsomhed over for mad for at udelukke, at symptomerne skyldes en anden sygdom. En korrekt diagnose er også vigtig for at undgå fejlernæring og unødigt besvær i hverdagen, hvis din mistanke er forkert. Hvis du ønsker at søge om økonomisk tilskud fra kommunen til merudgifterne i forbindelse med en diæt, er det en forudsætning, at en læge har dokumenteret, at du er overfølsom. Hvor bliver man undersøgt? Langt de fleste mennesker med fødevareoverfølsomhed kan undersøges og behandles hos den praktiserende læge. Men er der behov for særlige kontrollerede undersøgelser eller supplerende behandling, foregår det normalt på en specialafdeling eller hos en speciallæge med særlig viden om allergiske sygdomme.

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Pollenallergi og mad. Overfølsomhed over for mad

Pollenallergi og mad. Overfølsomhed over for mad Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Overfølsomhed over for mad Fødevaredirektoratet har i samarbejde med Astma- Allergi Forbundet og Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

2 Pollenallergi og mad

2 Pollenallergi og mad 2 Pollenallergi og mad Pollenallergi 3 Pollenkalender 4 Krydsreaktioner 5 Symptomer 6 Allergitest 7 Kan allergien være farlig? 7 Mad, der kan give symptomer 8 På indkøb 11 I køkkenet 14 Latexallergi 15

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve

Høfeber brochure pollen fødevarer undgå også høfeber leve Høfeber Denne brochure handler om allergi over for pollen, krydsreaktioner med fødevarer, og hvad du selv kan gøre for at undgå det, du er allergisk over for. Men også om, hvordan du behandler din høfeber

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? Lag 1. Ikon

Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? Lag 1. Ikon Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? Lag 1 Ikon Får du tårer i øjnene ved synet af en blomstereng? OK, det kan godt være, at du er en uforbederlig romantiker. Men det er mere sandsynligt,

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Mælkeallergi BørN Og MAD

Mælkeallergi BørN Og MAD Mælkeallergi Børn og mad 2 Mælkeallergi børn og mad Hvad er mælkeallergi? 3 Sådan stilles diagnosen 4 Mælkeallergi behandles med diæt 6 Hvilken slags mælk eller mælke - erstatninger kan dit barn tåle?

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Allergi over for korn, jordnødder, nødder og soja 2 KORN, JORDNØDDER, NØDDER OG SOJA Varedeklarationer Side 4 Korn Side 7 Jordnødder

Læs mere

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans

Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk. Laktoseintolerans Kostvejledning: Til personer, der har problemer med at tåle mælk Laktoseintolerans Indholdsfortegnelse: Hvad er laktose...3 Hvad er laktoseintolerans...3 Børn og laktose...4 Kostvejledning...4 Gode råd...4

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

Der er noget i luften

Der er noget i luften sund 9 sider sundhed & helse Der er noget i luften Omkring en fjerdedel af os bliver i hverdagen udsat for en eller flere ting, vi ikke kan tåle og træer og græsser irriterer flest. Du kan dog selv gøre

Læs mere

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling

Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER. Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Nye regler om mærkning og oplysning til forbrugere om ALLERGENER Tillæg til Branchekode for butikker med og uden fremstilling Til alle DSK s medlemmer Januar 2015 Vurderet af Fødevarestyrelsen december

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport

FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport FØDEVAREOVERFØLSOMHED HOS BØRN Konferencerapport Fødevareoverfølsomhed hos børn Konferencerapport Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk URL:

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

E-bog JOAN TØNDER GRØNNING. allergi. Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie

E-bog JOAN TØNDER GRØNNING. allergi. Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie JOAN TØNDER GRØNNING E-bog Bogen allergi om Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie Joan Tønder Grønning Forebyg allergi og allergisymptomer hos dig og din familie bogen om allergi

Læs mere

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen

Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen Allergi og overfølsomhedssygdomme i dagplejen ALLERGI...5 UDVIKLING AF ALLERGI...5 SYMPTOMER...5 ÅRSAGER...5 UNDERSØGELSE...6 INDEKLIMA...7 HUSSTØVMIDER...7 PELSDYR...8 SKIMMELSVAMPE...8 POLLEN...8 POLLEN...9

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Allergi over for mælk, æg, fisk og skaldyr

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Allergi over for mælk, æg, fisk og skaldyr Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Allergi over for mælk, æg, fisk og skaldyr 2 MÆLK, ÆG, FISK OG SKALDYR Varedeklarationer Side 4 Mælk Side 7 Æg Side 13 Fisk Side 16 Skaldyr

Læs mere

Candida. Har du svamp?

Candida. Har du svamp? Candida Har du svamp? Mange har hørt om Candida-infektion eller overvækst af gærsvampe. De færreste er dog klar over, at de kan være medvirkende årsag til gener som fordøjelsesproblemer, træthed, stress,

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Tips og råd ved komælksproteinallergi. Indeholder forslag til opskrifter med Althéra

Tips og råd ved komælksproteinallergi. Indeholder forslag til opskrifter med Althéra Tips og råd ved komælksproteinallergi Indeholder forslag til opskrifter med Althéra Althéra til børn med komælksproteinallergi Allergier bliver mere og mere almindelige, og i dag rammes næsten hvert tredje

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi 3 Hvad er allergi? Allergi er en af de hurtigst voksende folkesygdomme, og i Danmark lider omkring 20 % af befolkningen

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

guide ALLERGI FÅ STYR PÅ ALLERGIEN MED NY TEST Stor guide Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide ALLERGI FÅ STYR PÅ ALLERGIEN MED NY TEST Stor guide Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 Stor guide FÅ STYR PÅ EN MED NY TEST Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Næsen løber, øjnene klør, og trætheden er ved at overmande dig. Men får du den rette

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Gastronomi uden allergi

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Gastronomi uden allergi Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 161 Gastronomi uden allergi Udviklet af: Erling Johansen Hotel & Restaurantskolen, Kbh september. 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter Pjecen er udarbejdet i oktober 2005 af danske stomisygeplejersker tilhørende det Faglige Selskab for sygeplejersker i stomiplejen www.dsr.dk/msite/fs22. Redigeret

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

Styring af allergener ved mad- og måltidsproduktion i storkøkkener. Managing allergens in food and meal productions in commercial kitchens

Styring af allergener ved mad- og måltidsproduktion i storkøkkener. Managing allergens in food and meal productions in commercial kitchens Styring af allergener ved mad- og måltidsproduktion i storkøkkener Managing allergens in food and meal productions in commercial kitchens Afslutningsprojekt for Ernæringstekonologstuderende Susanne Lisbeth

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Sådan holder du din allergi nede. Guide. Stor guide: sider. 4 guider om allergi og behandling. Om allergi

Sådan holder du din allergi nede. Guide. Stor guide: sider. 4 guider om allergi og behandling. Om allergi Foto: Iris Guide MÅNEDXX ÅRXX - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 4 guider om allergi og behandling Om allergi Sådan holder du din allergi nede Stor guide: 18 sider Allergi INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

til i r r i t a b e l t y k t a r m

til i r r i t a b e l t y k t a r m Irritabel tyktarm findes hos 1 ud af 5 personer. At vælge den rigtige kost kan give en utrolig lindring af symptomerne. Ekspertviden om hvad symptomer og årsager er for irritabel tyktarm Ideer til enkel

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Forårskure. Antinutrienter

Forårskure. Antinutrienter Forårskure Når foråret spirer frem, får vi naturligt lyst til at forny os på samme måde, som naturen fornyer sig ved at lade det nye vokse frem. Forårsrengøring, hvor vi renser ud i det gamle og får luftet

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger.

SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger. SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dagplejen støtter børnene i at træffe sunde valg og udvikle en bevidsthed om,

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere