Mødereferat. Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Generalforsamling"

Transkript

1 Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant 9. Evt. P.b.v. Jesper Duus

2 1. Valg af dirigent Referat Valget faldt på Jørgen Hedegaard, der takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 46 medlemmer var mødt frem. 2. Formandens beretning Atter et år er gået og det har igen været et år med stor aktivitet og mange dejlige ture i skoven på MTB og på landevejen på de smalle hjul. Vi har i hele 2014 været begunstiget med fint cykelvejr. Foråret var koldt; men der var ikke megen sne, så foråret og hele sommeren har været det fineste cykelvejr, og efteråret har ligeledes været varmt og tørt og ja, vinteren kom aldrig rigtigt i gang så mange landevejscykler har fortsat året ud og helt ind i det nye år. Så, ja, 2014 har været et fantastisk cykel sæson. Ved starten af sidste år havde vi langt om længe fået styr på vores nye hjemmeside, fået indtastet alle relevante data mv, og det hele var oppe at køre. Under den løbende opdatering her i efteråret skete der desværre en lille uhensigtmæssighed som man siger i IT-verdenen, når noget er gået helt galt. Under opdateringen skete der det, at enkelte elementer pludselig ikke kunne tale sammen, og det medførte at sitet lukkede ned. Problemet er stort set løst nu, og hjemmesiden fungere igen. Vi mangler dog at få nogle detaljer på plads, herunder logoet på forsiden; men alle data og aktiviteter m.v. er alle intakte og uberørt af det skete. Året 2014 var også året, hvor den daglige kommunikation over Facebook rigtigt har taget fart. Det er virkelig en fornøjelse at følge aktiviteterne i dagligdagen over dette medie, og vi forsøger fra bestyrelsens side at udbrede kenskabet til denne kommunikationsform. Her kan man aftale samkørsel, ændre aftaler mv og så delagtig gøre alle interesserede i dagens oplevelser, præstationer m,v. Facebook er et rigtigt godt supplement til hjemmesiden. Men kan på ingen både erstatte hjemmesiden, hvor alle klubbens data står opført og bliver vedligeholdt. Vi vil holde en klubaften, hvor der vil blive undervist i Facebook, så alle kan komme på og være med. Vores sportslige aktiviteter i året der er gået: Ja, det ser nu ud til at vores træningstider er faldet helt på plads og står på den nye hjemmeside, så det er nok første gang der er helt enighed om det herligt. 2

3 Aktivitets plan for 2015 På vores hjemmeside, står nu aktivitetsplanen for både og , så man kan her hurtigt følge med i hvad der er sket og hvad der vil ske, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Men jeg vil nævne nogle af de aktiviteter vi har haft i klubhuset i det forgangne år. Tirsdag den 1. April. Mekaniker aften. Godt arrangement med besøg af Cykel mekaniker Kenneth Skafte, der levende og interessant fortalte og viste hvordan man forårsklargøre såvel MTB som landevejscyklen. Kenneth har bl.a erfaring som mekanikker på professionelle cykelhold en rigtig god aften med ca. 25 deltagere Lørdag den 5. April Klubmesterskab i MTB Arrangeret af Jan Hoppe igen. Godt arrangement, stor tak til arrangørerne. Blev afholdt i Gl. Grønholt Vang på en 2,5 km rute med god tilslutning. Torsdag den 10 April - 4 dages tur til Malente i Det Holsteinske Schweiz i Tyskland. Arrangeret af Jørn Jensen. Godt arrangement med 24 deltagere med indkvartering på et perfekt hotel Dieksepark helt ude til Dieksee. Et sted hvor vi sagtens kan lave nye arrangementer. Fint område at kører i og et skønt, skønt sted at bo. 26. April Indledningsløb på den klassiske bane ude ved Danstrup. Arrangeret af Harry. Desværre ikke mange deltagere. Vi var lidt uheldige med tidspunktet, men godt arrangement. Stor tak til Harry. Tirsdag den 7. maj Klubaften med Jørgen Emil Hansen. Jørgen Emil er altid interessant at hører på og har gennem et langt liv et indgående kendskab til, hvad der foregår inden for dansk cykelsport. 3

4 Jørgen Emil fortalte om sin km lange tur Australien rundt, som blev kørt for at sætte en Guinness-rekord, men fortalte i øvrigt om: - - Kørsel i grupper - Sikkerheden - Bremseteknik - også i bjergkørsel - Nedkørselsteknik. - Det runde tråd - Balancen - Det sociale samvær (kaffepauser) En rigtig god aften med et pust fra den store cykelverden. 11. Maj Grejsdalsløbet i Vejle. Tovholder Jesper Duus. Blev vist årets dukkert, blev afholdt i et silende regnvejr og stærk blæst aldrig har man set så mange punkteringer, det siges, at det var værre end turen til Nykøbing Falster sidste år. Her betaler klubben deltagerprisen. ( dog ikke punkteringerne ) 9. til 15 maj MTB Træningstur til det skønne Schweiz. Var efter det, vi har hørt, vel mest af alt en skitur på MTB på første klasse. 31 maj Tøse-runden 14. Juni Enkeltstart Harry stod for arrangementet. 24. August Roskilde holdmatch. Igen i år havde vi nogle hold med på 60 km ruten. Her betaler klubben også for de fremmødte deltagere. Fredag den 19. September MTB møde i klubhuset. Steen Hoppe havde arrangeret et MTM bøde i klubhuset hvor et par af bestyrelsen også var inviteret. Et godt møde, hvor mange MTB spørgsmål blev rejst og drøftet. På mødet blev drøftet mange ting, bl.a et tættere samarbejde mellem MTB og de øvrige Pedal Atleter, noget som vi i bestyrelsen har set frem til længe. Det har været et stort ønske i bestyrelsen, at der var en stærkere representation af MTB i bestyrelsen, så alle aktiviteterne i Pedal-Atleterne var bedre koordineret og dermed bedre 4

5 kunne til godese alles interesser. Det ser nu til at vi er på rette vej, idet to MTB gav tilsagn om at deltage i bestyrelsesmøderne fremover, i første omgang som tilforordnede suppleanter, (aht vedtægterne) så velkommen til Christian Bach og Jesper A. Andersen. De vil blive inviteret med på det næste bestyrelsesmøde mandag den 27. Oktober. På mødet blev der blandt mange andre emne også talt om træningen i skoven og opdeling af MTB holdene, bl.a ønsket om en træneruddannelse. Var det muligt at klubben ville finansiere et kursus for et par mand på kursus l & ll. incl transport.?? Det blev der sagt ja, til. Og to MTB ere har allerede nu været på kursus. Der er blever forespurgt om klubben vil være indstillet på yderligere kursus her i det nye år og det er der også blevet sagt ja til yderligere en vil blive sendt på kursus her I det nye år. Torsdag fra den 2. til 6. oktober MTB Træningstur til Harzen. Kun 7 havde melt sig til turen hvor vi boede på Hotel Vier Jahreszeiten. Godt arrangement, af Peter Frøslev. Skønne ture, masser af bakker med stigninger op til over 20 %, men synd ikke flere havde tilmelt sig turen Vega VinterCup. Flot arrangement afholdt af Pedal-Atleterne. Et arrangement hvor vi fik megen ros fra bade deltagerne og VinterCuppens ledelse. Godt gået.!! Ture til Sverige. Vores pensionister havde vanen tro, igen i år arrangeret flere endags ture over til Sverige, Både Kullen og Søderåsen blev besøgt flere gange. Friske ture på mellem 100 og 150 km, hvor der også var mulighed for lidt bjergkørsel. Ja, 2014 blev igen et år med stor aktivitet. Også vores festudvalg har været I aktivitet, bl.a. med - Klubfest lørdag 13. September, fin fest med 30 deltagere I de dejlige klublokaler, - Julefrokost den 21. November, ( mest for pensionisterne ) Stor tak til Bodil og festudvalget bade for disse fester, men også til alle de øvrige arrangementer, hvor Bodil stiller beredvilligt op. Julegløgg og æbleskiver den 30. November. Ja, traditionen tro, inviterede Lotte og Jørn til julegløg og æbleskiver, efter en god MTB tur rundt I Danstrup Hejn, ude I deres jule stue igen et flot arrangement, som vi ser frem til hvert år. Stor tak til Lotte og Jørn. 5

6 I de sidste par år, har klubben deltaget som vært ved afviklingen af SlotsCup, VEGACup og SommerCup. Nogle store arrangementer, som har krævet hjælp fra mange af klubbens medlemmer. Disse arrangementer er kun mulige med disse frivillige hjælpere, og de giver også klubben et pænt tilskud til kassebeholdningen. På nær SommerCup en hvor arrangørerne ønsker at beholde hele overskudet selv. SommerCup. Dette løb har været oppe og vende I de fleste klubbers bestyrelser I nærområdet, fordi SommerCup en bliver afholdt som et privat arrangement, hvor frivillige hjælpere fra de forskellige klubber står som medhjælpere, medens hele overskudet bliver hos de private arrangører uden nogen form for tilskud til de hjælpende klubber. Der har været forhandlinger med arrangørerne, men de ønsker at beholde hele overeskuddet selv lige som de heller ikke ønsker at offentliggøre deres regnskab. Det har medført, at bl.a. Pedal-Atleterne har trukket sig ud af arrangementet idet vi mener at det ikke er forenligt med at vi stiller frivillige hjælpere til rådighed for et privat selskab som beholder hele overskudet selv. Alle kan selvfølgelig fortsat deltage I SommerCuppen, men må selv tilmelde sig arrangentet og afregne med arrangørerne af SommerCup. Pedal-Atleterne giver fremover heller ikke de 200 kr I løbstilskud. Under gennemgang af regnskabet vil dette fremgå. En stor tak til alle de frivillige hjælpere. Jeg vil ikke komme ind på regnskabet for 2014, da det bliver godkendt særskilt, men blot glæde mig over, at klubben kommer ud med et pænt overskud på kr Selv efter vi har investeret ca kr. 9,5.0 i 3 nye cykelhængere samt tilskud til MTB lederuddannelse, slutter vi året med en egenkapital på kr. 205,772. Det er en pæn egenkapital for en klub I vores størrelse, og det skal vi være glade for. Den kan hurtigt få ben at gå på, hvis vi ikke passer på. Der kan hurtigt komme nogle år, hvor vi bliver nød til at tærre lidt på egenkapitalen. En ikke uvæsentlig årsag til det gunstige resultat, er bl.a. vores forskellige løbs arrengementer med frivillige hjælperer. Det har givet lidt overskud, men også vores flinke sponsorer, som har gjort det muligt med noget klubtøj i en høj kvalitet til fornuftige penge, og så har vi været påpasselige med omkostningerne, så til trods for den samme billige klub contingent, der har været uændret de sidste mange år, så har klubben en fornuftig egenkapital. Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året, der er gået. Mvh Steen Nørret FORMAND Formandens beretning blev godkendt med applaus. 6

7 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab Birger Buchhave fremlagde det reviderede regnskab for perioden 01 JAN DEC 2014: Kasserererklæring Ledelsespåtegning Revisorerklæring, der var uden bemærkninger. Resultatopgørelse for perioden 01 JAN DEC 2014, der viste et overskud på kr ,-. Balance pr. 31 DEC 2014, der viste en egenkapital på kr ,-. Der var 141 medlemmer pr. 31 DEC Det reviderede regnskabet blev herefter godkendt med applaus. 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen har foreslået at kontingentet på 400,-kr/år fortsætter i 2015 Kontingentet for 2015 blev vedtaget. 6. Valg af formand eller kasserer Kassererer Birger Buchhave var på valg og modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog revisor Ole Nedershier som ny kasserer, der modtog valget. Ole Nedershier fratræder samtidig som Revisor 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlem Bodil Duus var på valg og modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem Michael Olsen var på valg og modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem Ole Mellergård var på valg og modtog genvalg. Suppleant Rune Østrup Larsen var på valg og modtog genvalg. Suppleant Christian Bach var på valg og modtog genvalg. Suppleant Jesper A. Andersen var på valg og modtog genvalg. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslog revisorsuppleant Birgitte Bjørnild som ny revisor, der modtog valget. 7

8 Birgitte Bjørnild fratræder samtidig som revisorsuppleant Som ny revisorsuppleant blev Jesper Duus valgt. 9. Evt. Uddeling af pokaler: Årets uheldigste: o Gorm Kofoed Jensen. Var uheldig at være en tur i asfalten. Hvad der skete umiddelbart efter, husker Gorm ikke. Damefidusen: o Inge Nørgaard. Inge har trænet uhyre flittigt til spinning og på MTB. Bager Bent pokalen: o Lars Brandi, for sit initiativ til intervaltræning om tirsdagen i sommerperioden. Årets rytter: o Sole Højberg, der har ydet en kanonindsats på landevejen i løbet af sommerperioden og har bl. a. vundet en afdeling i SommerCup Årets pingvin: o Jan Møller Hansen, der har kørt hele vinteren på tynde hjul. Kommentarer fra medlemmerne:? Ole Raleigh: Egenkapitalen er steget støt de seneste år. Hvad skal vi bruge de mange penge til?! Steen, Peter og Christian: Det er rart at have penge, hvis der opstår pludselige behov. Udgifter til nyt tøj afhængig af evt. sponsorstøtte Efteruddannelse af instruktør Forbedring af komforten på klubture Penge til fællesskabsarrangementer Tilskud til frivillige ved klubarrangementer? Jan Hoppe: Efterlyste større deltagelse i klubbens egne landevejsarrangementer, indledningsløb, klubmesterskaber i enkeltstart og linieløb. Særlig enkeltstarten, hvor Jan foreslog at nedsætte distancen til km.! Steen: 8

9 Godt forslag. Bestyrelsen enig.? Steen Hoppe, Jesper A, Christian B: En længere diskussion om problemer med vores vintertrøjer og kørebukser til MTBkørsel.? Jesper D Foreslog, at man nedsatte et tøjudvalg med det formål, at få udviklet et tøjkoncept for måde racer- og MTB-ryttere.! Bestyrelsen: Arbejder på videre på at nedsætte et tøjudvalg.? Lars Brandi: Foreslog at SommerCup en afvikles på samme måde som VinterCup en, hvor flere klubber i nærområdet er solidarisk omkring arrangement og økonomi.! Harry: Harry tager det op i bestyrelsen og håber på, at det kan igangsættes i 2016-sæsonen. Vil man køre SommerCup i 2015, må man selv tilmelde sig og klubben yder ikke tilskud. Ole Mellergård orienterede om status på klubtøjet og fremviste en ny vintertrøje og vindvest. Kl. 2030: Jørgen Hedegaard erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 9

10 Bestyrelsen godkender herved generalforsamlingen. Fredensborg, 26 FEB 2015 Steen Nørret (Formand) Birger Buchhave (Kasserer) Peter Frøslev Harry Matthiesen Jensen Bodil Duus Michael Olsen Ole Mellergaard Jørgen Hedegaard (Dirigent) Jesper Duus (Referent) 10

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere