1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse?"

Transkript

1 Rapportering til den fælles del af projektet Negativ social arv. 1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse? I forbindelse med hf klasser har vi i ofte oplevet en skæv fordeling i faglighed i klasserne, som også ofte var forbundet med elevernes baggrund. Nogle elever er rigtigt dygtige eller kan sagtens følge med på det niveau der kræves i gymnasieskolen, mens andre helt mangler kendskab til grundlæggende begreber og arbejdsmetoder. Vores mål var at give de svageste elever en grundlæggende introduktion til arbejdet med det engelske sprog på hf, således at så mange som muligt kunne komme op på gymnasialt niveau omkring efterårsferien. 2. Hvilke aktiviteter har der været i projektet, og hvad var hovedtanken bag dem? Hvilke tiltag er blevet gennemført, og hvorfor? De to 1hf klasser niveaudeltes efter faglig styrke i fagene matematik, engelsk og dansk i timerne frem til efterårsferien. På de fagligt svageste hold var der desuden to lærere på i en dobbelttime om ugen. Holdene blev delt op efter indledende screening (Bilag 1 + 2), og der blev desuden lavet en udgangsscreening efter efterårsferien. For at ryste de to klasser sammen inden at dette tiltag blev sat igang, tog udvalgte lærere og eleverne med på et tre dages internat med det overordnede tema Krop og kultur (Bilag 3 + 4) Desuden var der tvungen lektielæsning med hjælp fra to lærere en gang om ugen efter skoletid. 3.Hvilke resultater er kommet ud af projektet, og hvilke erfaringer man i øvrigt har gjort? Hvilke yderligere perspektiver rejser projektet? Efter projektets afslutning blev der udfærdiget 3 evalueringer: 1. Evaluering af Krop og kultur internatet (Bilag 4) 2. Evaluering af den skemalagte lektielæsning (Bilag 5) 3. Evaluering af den niveaudifferentierede undervisning fra både elever og læreres side (Bilag 6 og 7)

2 Bilag 1: Screening Fiktive og ikke-fiktive genrer Hvilken teksttype / genre tilhører de nedenstående tekster? (For eksempel: Novelle, roman, lyrik, drama, avisartikel, reklame, ugeblad, eventyr, sangtekst, vittighed, fjernsyn, politikersprog ) Bemærk, at der godt kan være mere end et korrekt svar. 1. Det er et skulderklap, som jeg er meget glad og stolt over. Jeg har fået et folkeligt mandat, som simpelthen betyder, at der vil blive lyttet mere til mine synspunkter. Teksttype: 2. Som lille Pige, sagde Carlotta, fik jeg den Regel indprentet, at man aldrig skulde vise et halvfærdigt Arbejde til en Dumrian. Men hvad andet gør vel den gode Gud imod os hele Livet igennem? - Hvis han fra Begyndelsen havde vist mig dette Barn, da vilde jo det hele Mønster være gaaet op for mig, og jeg havde ikke Gang paa Gang slaaet det i Stykker, og givet Herren saa meget at gøre med at sætte det sammen igen.' Teksttype: 3. Ekspres Lån Når du bare må eje Tryk på knappen "Gå til ansøgningsskema" nedenfor. Udfyld låneansøgningsskemaet og tryk på knappen "send ansøgning". Indenfor 24 timer behandler vi din ansøgning om EkspresLån Svaret på din låneansøgning sender vi til din adresse eller pr. post Data du sender i ansøgningen bliver beskyttet med SSL kryptering.

3 Teksttype: 4. Please tell me why do birds sing when you're near me sing when you're close to me They say that I'm a fool for loving you deeply loving you secretly But I crash in my mind whenever you are near getting deaf, dumb and blind just drowning in despair I am lost in your flame it's burning like the sun and I call out your name whenever you are gone Please tell me why can't I breathe when you're near me breathe when you're close to me I know, you know I'm lost in loving you deeply loving you secretly secretly But I crash in my mind Tomorrow (say it all tomorrow) I'll tell it all tomorrow (say it all tomorrow) or the day after tomorrow (say it all today) I'm sure I'll tell you then Well, I crash in my mind Teksttype: 5. Jeg kender ikke meget til meget det jeg kender til er i forvejen meget udbredt tænk at vide bare én bestemt ting som andre ikke var stødt på for eksempel forholdet mellem mariehønens pletter jeg ville ikke forholde min viden tværtimod af og til ville jeg rejse mig ved møder og andre sammenkomster og komme ind på pletterne og derpå sætte mig uden at vente nogen særlig anerkendelse blot med den rankhed i ryggen og fasthed i blikket det gir at kunne henvise direkte til mariehønen.

4 Teksttype: 6. Iraks styrtede diktator stilles i dag for retten i hovedstaden i det land, han styrede med brutal magt i tre årtier. Den nye regering har genindført dødsstraffen. Teksttype: Ordklasser Angiv hvilken ordklasse ordene i den følgende sætning tilhører: (For eksempel: Navneord / substantiv, udsagnsord / verbum, tillægsord / adjektiv, biord / adverbium, forholdsord / præposition, bindeord / konjunktion, stedord / pronomen, kendeord / artikel, talord / numerale) fra I en regntom kolonihaveforening på Amager dukker Lottes ansigt pludselig frem en udestue.

5 I en regntom kolonihaveforening på Amager dukker Angiv ordklasse: Lottes ansigt pludselig frem fra en udestue Angiv ordklasse: Grammatiske udtryk Nedenfor finder du (korrekte) eksempler på forskellige fænomener fra grammatikkens verden. Når noget er understreget, er det dét du skal fokusere på. Prøv at se om du kan huske udtryk der dækker over det viste (se eksempel). Eksempel: Spiser spiste har spist havde spist vil spise Huset husene the man the women the woman What a beautiful song! Kassen var tom I am very angry right now En tidlig morgen i august gik jeg hjemmefra Glad gladere gladest / fun funnier - funniest Mandens bukser husets tag - the leaves of the tree Peter s bike I smile he smiles they talk he talks this is good news the furniture was moved She sings beautifully Huset var helt tomt The bus moved quickly down the street Børnene vågnede tidligt Angiv forskellen: Udsagnsordets bøjning Analyse Analyser følgende sætninger: (For eksempel: Han besøgte sin mormor i går) x o ~~~ (x=grundled / subjekt, o=udsagnsled / verballed, =genstandsled / direkte objekt, =hensynsled / indirekte objekt, ~~~=biled / adverbialled, =omsagnsled til grundled / subjektsprædikativ, o =omsagnsled til genstandsled / objektsprædikativ) Peter griner

6 The police stopped them Hun viste barnet tillid De døbte barnet Nikolai The house is not big Lotte fortalte intervieweren, at filmen var en samfundskritik Synonymer Synonymer er forskellige ord for næsten den samme ting. For eksempel: le, grine, fnise, klukke Anbring de følgende synonymer på en skala med det mest neutrale ord i midten, de positive på venstre side (de mest positive yderst) og de negative på højre side. Ganger øg hest Lady woman girl female bitch wife bimbo Afsender-modtager forhold, stilniveau Du taler anderledes med dine kammerater end med din lærer, og du skriver anderledes, end du taler. Det kalder vi stil. Angiv stilniveau i de nedenstående eksempler:

7 (Formelt / uformelt / neutralt) Formel Uformel Neutral Kære A En varm sommerhilsen, vejret er bare fantastisk, og vi nyder bare den svenske hovedstad. Vi bor tæt på Slusen på et gammelt søfartshotel.. Dagsorden for første reformgruppemøde bliver en gennemgang af de 4 områder, således at hvert område får 15 minutter til en præsentation af hovedpunkter samt generelle og specifikke knaster i bekendtgørelserne, så vi kan opstille et katalog over emner for de kommende møder Hej Jeg har bare et par spørgsmål angående engelsk mundtlig årsprøve: Hvilke forskellige ting skal jeg komme ind på når jeg snakker om den tekst jeg har trukket? Skal jeg rent analytisk gå igennem den (med personkarakteristik osv?) Mvh. M B 1b. D R SQ DA QL Find fejlene I hver af følgende sætninger findes der én fejl. Find fejlen og skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder. 1. Jon Dahl Thomassen ville gerne forbedrer sin målscore inden VM i Sydafrika. 2. De rejsene bedes stå af toget i Korsør.

8 3. En personlig uoverenstemmelse mellem de to naboer gjorde at de kom op at slås. 4. Gider du tænde lysende? 5. I den traditionelle undervisnings situation er det læreren der er på arbejde. 6. Lance Armstrong, som havde den gule førertrøje, besluttede sig at ligge sig bagerst i feltet. 7. Han tog hans hat og gik. Ordklasser Skriv følgende ord under den korrekte overskrift (navneord, udsagnsord eller tillægsord): study funny klog laughter imagination went lære honest lærer arbejdede wrote underholdning fun hard working student grøn blue glæde laughed success joyful beautiful talte imagine ivrig read literature lively entertain sprog Navneord/substantiver: Udsagnsord/verber:

9 Tillægsord/adjektiver: Tegnsætning Sæt punktum i tekststykket: Danskerne havde megen kontakt med udlandet i vikingetiden udviklingen af vikingeskibene gjorde det muligt at rejse langt vikingeskibene var nemlig langt mere sødygtige end tidligere tiders skibe vikingerne nåede derfor langt omkring både for at handle og når de var på krigstogter vikingerne handlede med resten af Europa de havde blandt andet kontakt med købmænd fra Rusland og de arabiske lande Sæt komma i tekststykket: I 800 tallet drog danske vikinger også på krigstogt. De nåede til England og Frankrig og så langt væk som Konstantinopel (Istanbul). På disse togter udplyndrede de klostre og byer og krævede skat af de lokale. Nogle vikinger bosatte sig i de områder som de erobrede for eksempel i Normandiet i Frankrig. Vikingernes erobringer nåede højdepunktet da vikingerne erobrede dele af England i slutningen af 900 tallet. Knud den Store ( ) herskede fra 1016 over England og fra 1018 også over Danmark. 10 år senere blev han desuden konge af Norge. Dermed nåede vikingeriget sin største udstrækning. Det faldt dog ret snart fra hinanden igen. Oversættelse

10 Oversæt følgende tekst til dansk: A London teenager tells Greg Nelson about having fun: Music is London teenagers favourite form of entertainment. They listen to it on their own at home or with a friend in a pub or a club. After music come movies, computer games, or sports. It is also popular to spend time with a group of friends at someone s home to watch a rented video with a take away pizza. Normally on Sunday I go horseriding unless I ve got lots of schoolwork. The stable is right at the edge of London so it takes a long time to get there. It s a very expensive hobby. It costs pounds an hour. Where I live in Camden Town there s a market at the weekends with food and clothes for sale, the latest fashion, music. It s fun to just take in the atmosphere. Samantha Collins, 17 Oversæt følgende sætninger fra dansk til engelsk. Skriv din besvarelse på linjen nedenunder. 1. Hun lavede sine lektier, før hun tog på arbejde. 2. Han kunne godt lide underholdningen, men syntes musikken var for høj. 3. Han tog sit tøj og løb ud til bilen, hvor hans kæreste ventede. 4. Han elskede mode og ville gerne designe.

11 5. Hun elskede at ride og blev aldrig træt af at arbejde i stalden, hvor hendes hest stod. (I ovenstående har vi bl.a. brugt materiale udviklet af Bente Jensen, Jan Sørensen og Anne Louise Lau fra Espergærde Gymnasium & HF og øvelser fra Ord og tekst (Uddannelsesstyrelsen) )

12 Bilag 2: Udgangsscreening Ordklasser Angiv hvilken ordklasse ordene i den følgende sætning tilhører: (For eksempel: Navneord, udsagnsord, tillægsord, biord, forholdsord, forbinderord, stedord, kendeord, talord) Den skønne sangerinde synger smukt og indlevende, mens hun ser på sin kæreste der hedder Per og bor i Randers. Angiv ordklasse: Den (Skal ikke udfyldes) på skønne sin sangerinde kæreste synger der smukt hedder og Per indlevende og mens bor hun i ser Randers Angiv ordklasse: Analyse Analyser følgende sætninger: (For eksempel: Han besøgte sin mormor i går) x o ~~~ (x=grundled, o=udsagnsled, =genstandsled, =hensynsled, ~~~=biled, =omsagnsled til grundled, o =omsagnsled til genstandsled) Peter griner The police stopped them

13 Hun viste barnet tillid De døbte barnet Nikolai The house is not big Lotte fortalte intervieweren, at filmen var en samfundskritik Med eller uden r: Streg det forkerte udsagnsord ud. 8. Han køre / kører for hurtigt når han har drukket 9. Hun synes det er for dumt at kører / køre spirituskørsel 10. Hvorfor høre / hører hun så dårligt? 11. Han har let ved at lære / lærer 12. Det er vigtigt at elever arbejder hårdt og lære / lærer noget Find fejlene I hver af følgende sætninger findes der én fejl. Find fejlen og skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder. 1. Yesterday went he for a walk with his friend in the park. 2. It s interesting how girls always giggles. 3. He waked up this morning with a smile on his face

14 4. No news are good news 5. In New York are the taxis yellow Ordklasser Skriv følgende ord under den korrekte overskrift (navneord, udsagnsord eller tillægsord): study funny klog laughter imagination went lære honest lærer arbejdede wrote underholdning fun hard working student grøn blue glæde laughed success joyful beautiful talte imagine ivrig read literature lively entertain sprog Navneord: Udsagnsord: Tillægsord:

15 Tegnsætning Sæt punktum i tekststykket: Danskerne havde megen kontakt med udlandet i vikingetiden udviklingen af vikingeskibene gjorde det muligt at rejse langt vikingeskibene var nemlig langt mere sødygtige end tidligere tiders skibe vikingerne nåede derfor langt omkring både for at handle og når de var på krigstogter vikingerne handlede med resten af Europa de havde blandt andet kontakt med købmænd fra Rusland og de arabiske lande Perioder og forbindelsesord Skriv en tekst på 15 linjer. Du skal fokusere på at sætte punktum korrekt og bruge mindst et forbinderord / forbindelsesord indenfor hver periode. Teksten skal handle om en film, I har set.

16 Bilag 3: Program for Krop & Kultur-projektet i 1. HF Dato: Mandag d. 23. aug. + tirsdag d. 24. aug. + onsdag d. 25. aug. Tidspunkt: Alle dage afg. Langkær Gym & HF kl ank. Langkær Gym & HF kl Sted: Spejderhytten Wigwam (ved E45 Horsens V): Program mandag: Teambuilding ved Jakob Fisker (gæstelærer) + Tao Hildebrand (gæstelærer) Krop & kultur med fokus på religion (DK + Mellemøsten/Østen/elevernes etniske baggrund) ved AT + MK : Bus : Introduktion ved AT (projektet + dagens program) + Jakob Fisker (gæstelærerne) : Hold 1+2: Teambuilding Hold 3+4: Krop & kultur med fokus på religion : Frokost : Hold 3+4: Teambuilding Hold 1+2: Krop & kultur med fokus på religion : Kaffe & oprydning : Bus Program tirsdag: Krop & kultur med fokus på kroppen i bevægelse ved HH + GD Krop & kultur med fokus på teori om kroppen ved JRP + MH : Bus : Introduktion ved HH : Hold 1+2: Kroppen i bevægelse ved HH + GD Hold 3+4: Teori om kroppen ved JRP + MH : Frokost : Hold 3+4: Kroppen i bevægelse ved HH + GD Hold 1+2: Teori om kroppen ved JRP + MH : Kaffe & oprydning : Bus

17 Bilag 4: Samlet evaluering af Krop & Kultur projektet 2010 Metode: mundtlig evaluering med eleverne (1p, 1q) og skriftlig evaluering med lærerne (MK, AT, HH, AG, MH, JRP, ME, KK, RH, CL). Derudover har eleverne skrevet en anmeldelse, som er inddraget så vidt muligt (jeg opbevarer dem et stykke tid, hvis nogen vil læse dem). Mål: at bestemme om projektet skal gentages og, hvis ja, hvilke ændringer, der kan gøre det bedre. Indledende kommentar: Problemet med HF eleverne ifm. Sverige har været, at for få meldte sig til, og klasserne endte med ikke at komme afsted. Ca. 30 elever fra hver klasse var med til Krop & Kultur projektet hver dag. Jeg mener det gode fremmøde bl.a. skyldes turens faglige fokus, og at eleverne ikke overnattede, men det er selvsagt kun et kvalificeret gæt. Skal Krop & Kultur projektet gentages? Elever: ja (enstemmigt) Lærere: ja (enstemmigt) Målet var at ryste eleverne sammen på tværs af de 2 HF klasser. Lykkedes det? Elever: ja (enstemmigt) Lærere: ja (enstemmigt). Yderligere kommentarer: sammenholdet kan mærkes på de niveaudifferentierede hold i DA, En og Ma; det var også rart som ny lærer at lære eleverne bedre at kende fra begyndelsen (vil CL også gerne tilslutte sig som gammel lærer); eleverne fik lov at bruge deres forskellige etnicitet positivt og også lære forskellige kulturer at kende. Målet var at arbejde med forskellige fag på en anderledes hands on måde. Lykkedes det? Elever: ja, men med muligheder for forbedring. Se elevernes forslag neden for.

18 Lærere: ja, men med muligheder for forbedring. Se lærernes forslag neden for. Fungerede faciliteterne/skal vi bruge samme faciliteter (WigWam) en anden gang? Elever: ja Lærere: ja, forholdene var gode, herunder køkkenforhold + naturomgivelserne, men savnede projektor/pc (kan medbringes fra skolen, CL) og akustikken i det store rum er vanskelig. Vi finder nok ikke et så gode faciliteter til prisen andre steder. Fungerede busturen tur/retur hver dag? Elever: eleverne er delte. Nogle ville meget gerne overnatte, mens andre synes, de er fyldt op efter en lang dag. Eleverne foreslog, at man kunne gøre overnatning frivillig. Lærere: busturen fungerede godt. Til spørgsmålet om overnatning udtrykker lærerne følgende: nej, da frivillig overnatning vil skævvride elevernes relationer; nej, da projektet netop fungerede på grund af, at det var på dagsbasis; enten skal alle overnatte eller ingen; overnatning bør ikke prøves næste år, men evt. 3. gang, (når vi har en rutine på plads); man kunne prøve en enkelt overnatning; en aften med brædtspil,, bål & pølser kunne være sjovt; i så fald skal vi være strikte omkring regler: ingen alkohol, ro efter kl. 24. osv. Her vil jeg/cl gerne indskyde, at WigWam er af højere kvalitet en de sædvanlige spejderhytter, og ejeren har helt klart sagt, at de ikke lejer ud til rustur/drukfester. Derudover er jeg bekymret for, at Horsens ligger i gåafstand, så hvis der er ballademagere med på turen, er der rig mulighed for at lave ballade. Fungerede det faglige (fag og materiale/undervisning)? Elever: de to udefrakommende undervisere (teambuildingøvelser og dramaøvelser) var meget populære, og eleverne vil gerne arbejde med dem igen og anbefaler, at vi bruger dem igen næste år. Derudover er eleverne positive i forhold til projektets undervisning og har derudover forslag til forbedringer se neden for.

19 Lærere: som eleverne mener lærerne overordnet, at den anderledes faglighed fungerede godt, men at der er plads til forbedringer se neden for. Elevernes forslag til forbedringer: Religion: mindre grupper, når de skal lave dukker (så alle kan være hands on) Idræt: udnyt omgivelserne bedre fx orienteringsløb Madlavning: i stedet for at have 4 grupper med mad fra 4 forskellige lande i køkkenet ad gangen og præsentere maden/madkulturen samt spise alle sammen fælles sidst på dagen, kunne vi have grupper med mad fra 4 forskellige lande i køkkenet på samme tid og umiddelbart herefter præsentere maden/madkulturen og spise maden (det vil betyde, at eleverne spiser fordelt over hele dagen). Skriveværksted: eleverne synes, det var for lang tid at skulle skrive, og havde svært ved at finde ud af, om de skulle sidde i lokalet og skrive eller ud og gå, osv. Generelt. Vi delte eleverne ind i 4 storhold på tværs af klasserne, som blev brugt alle dage. 1. Eleverne foreslår, at vi blander eleverne endnu mere, og at vi laver enkelte aktiviteter med alle eleverne på en gang fx orienteringsløb eller helt traditionelle boldspil (de var dog meget glade for Stratego, så det skal ikke ud). 2. Mere bonding tid (ikke fagligt), hvor eleverne bare kan være sammen. Efter lidt diskussion kom de frem til, at det skulle være den sidste dag, hvor de er blevet rystet sammen, og at de gerne vil have noget konkret at tage sig til fx gåture i skoven ved søen. 3. Gør overnatning frivilligt. Lærernes forslag til forbedring af egne fag/materiale/undervisning: Religion: arbejdsformen/sekvenseringen ifm. den religiøse dukke skal justeres. Idræt: teoretisk idræt skal fokusere mere på lege/test/forsøg som i evalueringen kobles med teori. Madlavning: elevernes forslag til forbedring (se oven for) er godt. Skriveværksted: det var for lang tid og for svært at skrive i grupper, men ideen med at reflektere over turen og turens faglige indhold var god. Jeg (CL) foreslår, at vi næste gang skriver anmeldelsen på skolen og bruger 3. dag på madlavning og oplæg om madkulturer, samt giver eleverne lidt fritid til fx gåture i skoven (som de selv foreslår)

20 eller andre lignende muligheder. Derudover vil jeg gerne have en etnisk stjernekok (allerhelst Wassim fra Frederikshøj Kro) ud som inspiration, både i forhold til mad og madkultur. Spørgsmålet er, om dansk og historie som fag giver mere mening end dansk og engelsk? Generelt: Godt at der er en overordnet tovholder/koordinator Dagenes længde var passende Der var lidt problemer med et par enkelte elever, hvilket efterfølgende er taget op på elevevalueringsmøde. Generelt var eleverne, søde, samarbejdsvillige, positive, (stort set) veloplagte, gad at lege og spille, var lidt trodsige i begyndelsen ifm. teoretisk idræt, men tøede hurtigt op.

21 Bilag 5: Evaluering af den skemalagte lektielæsning: Kære alle. Et af de nye tiltag i 1. HF klasserne var at skemalægge et par timer om ugen i Læringscenteret til lektielæsning, hvor eleverne havde mødepligt. Nedenstående er en sammenskrivning af de spørgsmål jeg stillede ifm. med evalueringen lige før efterårsferien af lektielæsningstimerne. Jeg spurgte 3 lærere, som er del af Læringscenteret/tilstede i lektielæsningstimerne og samtidig faglærere for enten 1p eller 1q: Min indtryk er, at vi alle synes, at ideen er god i teorien. Hvordan fungerer ordningen i praksis? Jeg synes ikke ordningen fungerede godt til at begynde med. Eleverne følte sig tvunget, og lavede derfor ikke meget. De havde åbenbart også for få lektier for. Men på det sidste er det gået meget bedre, måske skulle ordningen gå fra efterårsferie til jul? Set fra min stol fungerer ordningen ikke grænsende til en katastrofe. De har simpelthen ikke fattet fidusen og er ikke i stand til at planlægge deres tid, så de kan få lavet nogle lektier om onsdagen som ikke nødvendigvis er til dagen efter... Det er naturligvis ikke kun et LC problem, men et generelt problem for nogle elever, der ikke tager det seriøst nok og så ikke udnytter de tilbud skolen giver. Det har jeg ikke noget svar på. Jeg kan kun være enig i, at det i teorien er en god ide. Og som sådan synes jeg at HF erne skal komme der. Men vi kan jo ikke binde dem. En løsning har jeg ikke men et forslag kunne evt. være at vi stoppede med at tvinge dem til at komme i LC og i stedet tog et par ekstra opsamlings heat som i fredags, når chancen byder sig. (Vi kunne evt. vælge at lægge én den fredag hvor vi er i Lissabon..?) Det kræver selvfølgelig at ledelsen er med på ideen og følger op på de manglende afleveringer med advarsler o.lign. til følge. Skal ordningen køre helårligt som nu eller skal der laves ændringer og i så fald hvilke? Skal ordningen helt afskaffes eller blot løbe fra sommerferie til efterårsferie? På baggrund af ovenstående trods lidt uenighed og på baggrund af, at det i forvejen er svært af få 1HFernes skemaer til at hænge sammen, har vi valgt at lade ordningen ophøre fra efterårsferien. Bedste hilsner, Cecilie

22 Bilag 6: Elevernes evaluering af den niveaudifferentierede undervisning i 1p og 1q 2010 Du har i dette skoleår deltaget i et introforløb, hvor vi har arbejdet med Lektielæsning/ faglig læsning med læsevejleder og dine faglærere Niveaudeling på tværs af klasserne i dansk, engelsk og matematik. Ekstra lærer/læsevejleder i forbindelse med undervisningen og skriftlige opgaver Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad nej 1) Har du lært metoder til lektielæsningen: før, under og efter læsning? 2) Har du lært at bruge begrebskort? 3) Har introforløbet givet dig kendskab til læsevejledningen og læringscentret? 4) Har niveaudelingen givet dig en positiv start på din HFuddannelse? 5) Spørgsmål til Hold 2: Har det været en positiv oplevelse for dig, at der var to lærere på i forbindelse med undervisningen og skriftlige opgaver i dansk/engelsk/matematik? Kommentarer: Gerne niveaudeling igen i 2. hf. Stor hjælp med niveaudeling. Godt med niveaudeling. Gerne niveaudeling igen i 2. hf. Lav niveaudeling igen næste år for 1. hf. To lærere hele tiden eller færre i klassen. Gerne endnu flere timer med to lærere. Godt med niveaudeling, men også svært fordi man ikke lærer sin egen klasse at kende. Godt med niveaudeling for så lærer man også den anden klasse at kende. Niveaudeling dur ikke, for vi kan alligevel ikke komme på samme niveau. Godt at blive

23 introduceret til læringscentret. For mange timer om lektielæsning. Træls med lektielæsning. Lektietimerne skal ikke være tvungne. Bilag 7: Lærernes evaluering af den niveaudifferentierede undervisning i intro-forløbet 1. HF: dansk, matematik og engelsk Nedenstående er en sammenskrivning af de involverede læreres tips og ideer til den niveaudifferentierede undervisning i fremtiden. Eleverne var meget begejstrede for den differentierede undervisning, hvilket kan læses ud af det spørgeskema, LE har lagt ind her på konferencen. 1. Hvad fungerede godt? -Dobbeltlærersystemet gav en fantastik mulighed for at få fat i de enkelte elever, da man kun havde halvt så mange elever. -En niveaudeling af eleverne er som udgangspunkt en udmærket ide. Herved får eleverne forhåbentligt en følelse af, at de er på samme niveau; og især de svageste bliver ikke tromlet ned af de stærke. -Det fælles Krop & Kultur-projekt havde rystet de to hold sammen på forhånd, så de var trygge ved hinanden. -Eleverne fik fra starten god kontakt til Lene/læsevejledningen. 2. Vigtigt i forhold til næste år -Det er nødvendigt, at hjælpelærerne får ½ times forberedelsestid (som i år), da man ikke bare kan gå ind og hjælpe uforberedt. -Vi bør udvikle bedre materiale til alle 3 fag begge hold. Den grammatiske del skulle fx have været krydret med mange flere sjove/spændende tekst-eksempler/øvelser/levende billeder/osv., og måske kan man også finde noget hvor betegnelserne kun er på dansk.

24 - Vi bør videreudvikle screeningerne. Der er en midtergruppe, som strengt taget kunne være de gode på de svage hold eller de svage på de gode hold. Vi kunne godt have brugt mere tid til at lære eleverne bedre at kende fagligt, men det skal samtidig også gøres inden Krop & Kultur-projektet, så holdene kan oprettes umiddelbart efter. Dansk/engelskscreeningen skal være mere fokuseret på de vigtigste af de grammatiske dele. Alt det med genrerne skal de nok få lært. Man kunne jo lave et introduktionsspørgeskema hvor man for eksempel får elevernes egen opfattelse - det kunne godt pakkes ind ved at eleverne for eksempel skal bedømme deres eget niveau i forskellige fag (også fag der ikke bliver niveaudelt). Det er ikke et columbusæg, men måske kunne det hjælpe til at dele midtergruppen. Der er en risiko for at fejlplacere elever, og de skal evt. kunne flyttes til det andet hold efterfølgende. En sådan flytning vil i allerhøjeste grad kræve mere end de maksimalt to timers dobbeltlærerordning pr. uge vi havde, hvis det viser sig, at hold 2 (de fagligt svageste) bliver den største gruppe.

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer

Bilag. Minoritetspiger i Ungdomsskolen. betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Bilag Minoritetspiger i Ungdomsskolen betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer Maria Clemensen Speciale Forår 2006 Roskilde Universitetscenter Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejleder:

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere