Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption"

Transkript

1 Agenda Opgave 1 og 2 Pat Hallands artikel Event Driven Architecture Faser af Web Services adoption (c) SOA Network, Husk Vælg en udviklingsplatform Microsoft.Net BEA Oracle Eclipse IBM Udviklingsopgaven skal laves i grupper på 5 personer Afleveres på en uge Hvis I vil forberede Jer så forstå OIOXML UDDIen UDDI APIerne MathML Afsæt 1-2 dage til opgaven (c) SOA Network,

2 Opgave 1.1 Netværksdata Eksempler Københavns Fondsbørs Lægemiddelkataloget Geografiske data Menneskelige gener CPR registeret Produktkatalog Råvarepriser Afgifter og skatter Virksomhedens regnskabstal Sportsresultater (sjældent kerneområde) Oversigt over tv-programmer Er ikke netværksdata Googles Web API stavekontrol (Dansk Sprog og litteraturselskab) Er Danmarks Statistik Betragtninger Det kan udvides, så det er netværksdata indenfor et økosystem RKI udvider CVR og CPR Produktlister Beboerliste på kollegium Firmaets telefonliste (Økosystemet udgøres af datterselskaberne) Kunderegister udvidet egne relevante oplysninger Telefonoplysninger udvider CPR Patientoplysninger ReviReg : Register over revisorer hos E&S Netværksdata er on-demand Skal overholde standarder Betyder døden for mellemledsvirksomheder netværksdata? Netværksdata findes kun et Nyheder? (c) SOA Network, 2004 sted 3 Billeder fra overvågningskamera Opgave 2.1 Carr Det bliver således evident at implementeringen af en service orienteret arkitektur er en naturlig forlængelse af Nicholas Carrs beskrivelse af teknologi som en infrastrukturel ressource. Det at anskue virksomhedssystemer og data som delt mellem alle parter i et netværk er jo netop den ultimative vision om IT som en infrastruktur i netværket. Efter dette er sagt finder jeg at artiklen har mange gode pointer og på mange måder ligger den op til forkus skift der er i SOA hvor der i højre grad ligges vægt på proceser end den tekniske del af IT, som har været tilfældet ved mange tidliger IT bølger. SOA er nyt, virksomheder bør vente at benytte det til andre har gjort det, dette giver desuden også mest mening, da SOA giver den største merværdi når der er flere parter der bruger teknologien. Med den rette SOA implementering bliver virksomheden mere fleksibel og parat til at håndtere ændringer. SOA er derfor et godt værktøj til at gøre virksomheden bedre klar til at håndtere forskellige risici. at virksomheder i højere grad vil anvende standard software pakker der implementerer forskellige processer, og at disse software pakker i højere grad vil blive til gebyr baserede ydelser. vi langtfra har set slutiningen på hvad der er muligt IT og hvad IT vil betyder for virksomheder og økonomier som helhed., at det netop vil være virksomheders evner til at omlægge sig selv fra den traditionelle struktur til en struktur mere opbygget om fleksible services og udnytte/udbyde disse services der vil blive vil blive en meget vigtig konkurrence parameter for virksomheder. Når konkurrenterne indhenter virksomheden hensyn til disse fordele, vil de typisk gøre det billige standardløsninger, og virksomhedens dyre investeringer har derfor kun kort tid til at tjene sig hjem. som jeg forstår ham mener han at det eneste en datamaskine kan præstere er at udveksle elektroniske data over en given infrastruktur; hvor jeg mener han overser alle de andre punkter hvor en datamaskine kan bruges til at forøge en given virksomheds konkurrenceevne Tilstræbe korte innovative udviklingscykler indenfor spændingsfeltet mellem forretningsstrategi og IT stadig vil kunne være på forkant markedet, hvorved IT altså stadig vil have karakter af et strategisk værktøj, der skaber konkurrencemæssige fordele. (c) SOA Network,

3 Opgave 2.2 Fordele ved SOA Integration mellem kunders og leverandørers it systemer. Økonomisk gevinst for både kunder og leverandører i form af mindre økonomisk overhead ved skift mellem leverandører. Muligheder for genbrug af allerede udviklet kode. Åbenhed Uafhængighed Parathed SOA giver virksomheden mulighed for at koncentrere kræfterne om sine kerneområder, SOA kan man nøjes at skifte små afgrænsede dele af systemet ud, hvorved resten af systemet som normalt skulle være skiftet ud forbliver brugbart og derved bliver den investering der allerede er lagt i systemet mere værd jo længere systemet bliver brugt. Det smarte ved dette er at man ikke er så afhængig af arbejderstaben når der pludselig skal udvikles nye funktionaliteter som følge af ændrede forretningskrav Gennemsigtighed Effektivitet gennem hurtig tilpasning Lettere at indgå i partnerskab Viderebygning på eksisterende systemer Servicemæglere gør det simpelt at finde og sammenligne services Gradvis udrulning Mulighed for nemt at kunne hente eksternt data Adgang til opdateret information Mulighed for at modtage services fra den bedste leverandør Lettere at vedligeholde Standardiseret håndtering af sikkerheden (c) SOA Network, Event Driven Architecture Datalogisk Institut Københavns Universitet 1. december 2004 v/ Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, SOA Network (www.soanetwork.dk) (c) SOA Network,

4 Realtime Enterprise Gartner definerer den behændige virksomhed (RTE - realtime enterprise) som den fuldstændige kompression af forsinkelse mellem at en opdages, rapportering af denne, beslutningen og svaret på n. For ens kunder, ledelsen og alle andre der har behov for information hurtigt for at træffe beslutninger, er det en drøm, der bliver til virkelighed. Gartner estimerer at, i 2006 vil de dominerende spillere i hvert forretningssegment have opnået førerskab eller forstærket deres førerskab gennem brug af reel tids-teknologi. (c) SOA Network, r skal være let tilgængelige En er noget, der sker i den virkelige verden Ændring fra et stadie til et andet En ordre, et parti vare der ankommer En forretnings, ikke en system r er i dag ofte lukket inde i systemerne Målet er: Enhver vigtig forretnings kan let identificeres, opfanges og offentliggøres n kan påvirke alle forretningsenheder Kan udlede egen unik værdi af den Dynamisk konfigurering af forretningsprocesser (c) SOA Network,

5 En Event Driven Architecture En afstedkommer en asynkron besked Sendes mellem uafhængige komponenter en abonnere på n en foretager sig nogle aktiviteter baseret på n Envejs en ved ikke, hvad modtageren gør (c) SOA Network, Softwarekomponenterne i EDA er afkoblede Nødvendigt kendskab til den anden part Tæt koblet Løst koblet Afkoblet Der er ikke et ideelt niveau af løs kobling, det drejer sig primært om at bruge det rigtige værktøj til opgaven. (c) SOA Network,

6 versus service / event-baseret kommunikation Udløseren er en forretnings, der typisk sker på uforudsigelige tidspunkter Understøtter en til en, en til mange og mange til mange kommunikationer De resulterende aktiviteter bestemmes af modtageren baseret på den modtagne besked Understøtter dynamiske, parallelle asynkrone arbejdsgange gennem et netværk af processer Serviceorienteret kommunikation Processer er initieret under forudsigelige betingelser En til en kommunikation Aktiviteter er kontrolleret af klienten (afsenderen) Lineær eksekveringssti gennem et hierarki af services (c) SOA Network, Serviceinteraktion versus snotifikation Serviceorienteret interaktion Benytter interfacemetadata En til en-forbindelser Forbruger bestemmer rækkefølge Lineær sti for eksekvering Lukket for uforudsete input når en sekvens er startet Forbruger WSDL-interface Leverandør Eventbaseret notifikation Bruger eventbeskrivende metadata Mange til mange-forbindelser bestemmer rækkefølge Dynamisk, parallel, asynkron sekvens Kan reagere på nye eksterne input mens proces er i gang. (c) SOA Network,

7 SOA og EDA Applikationer vil ofte mikse services og r Event-afsender behøver ikke vide Hvem, hvad, hvordan Eventen er fokusområdet for udvikleren Formål for både SOA og EDA er at kombinere multiple moduler til store distribuerede applikationer SOA separerer interfacedefinitioner EDA separerer sbeskrivelsen I EDA sker kommunikationen kun gennem n Mellem forretningskomponenter der opererer uafhængigt Uforudsigelige r I SOA sker kommunikationen kun gennem beskeden Typisk anmod/svar Indkapsling af ældre programmer Multikanal og sammensatte applikationer (c) SOA Network, En standardiseret EDA og SOA giver størst udbytte EDA Web Services SOA Man kan lave SOA uden Web Services. Man kan bruge Web Services uden at have en SOA, Man kan have en EDA uden brug af SOA og Web Services. Men den største værdi kommer, når alle tre dele bruges integreret. (c) SOA Network,

8 Simple r Eksplicit sender besked direkte til modtager Kun hvis det afspejler fremkomsten af en ordinær Grænsetilfælde Indkøbsordre, låneansøgning To-vejs anmod/svar er ikke en (c) SOA Network, Med integrationsmægler som mellemled Sender simple sbeskeder i henhold til logiske regler Bruger ofte offentliggør/abonner Beslutning om dataflow og kontrolflow flyttes ud fra applikationen og ind i mægleren Forøger behændighed Mæ gler M Æ G L E R Abonner Abonner Abonner (c) SOA Network,

9 Dirigeret af BPM Håndterer hele processen Specielle BPM-orienterede typer af r Service Service BPM BPM Håndterer procesflow Regler til at evaluere indhold og r Iværksætter udførelsen af næste hensigtsmæssige trin Service (c) SOA Network, Kompleks behandling af r Evaluere multiple r Sammenstiller en mængde til et højere niveau af komplekse r Service EPA EPA Sammenstilling af multiple r Finder smønstre Opdager sammenhæng som ellers ville være forbigået Kompleks Kompleks EPA Service (c) SOA Network,

10 sbaseret integration sbaseret integration skal fokusere på hurtigt at få n hen til modtageren Forøge allestedsnærværende computerbehandling Traditionelle processer er statiske og upræcise sbaserede processer reagerer på betingelser, som de er i virkeligheden Forvent en kontinuer strøm af r fra applikationer (c) SOA Network, Løsning af sbaserede krav sbaserede forretningsproceskrav Reducere den samlede tid en samlet proces tager Behandler hver instans af en forretningsproces individuelt (instans behændighed) eller modificerer selve processen (proces behændighed) Reagerer på undtagelser og andre nye r kontinuert gennem hver enkelt forretningsprocesinstans livscyklus Løses af sbaseret applikationer ved Håndterer r individuelt, frem for samlet Kører aktiviteter parallelt frem for serielt Bruger push ikke pull kommunikation Notificerer mennesker selektivt Trækker forretningsregler ud af applikationsprogrammer Data- og procesflow-beslutninger er foretaget hos mæglere, BPM løsninger og andre regelbaserede løsninger Modulært design Dynamisk arkitektur Håndtering af komplekse r (c) SOA Network,

11 Opsummering sinformation skal udsendes mere bredt end tidligere Nedarver den sbaserede natur af den virkelige verden Tillader processer at blive modificeret hurtigere og hurtigere reagere på undtagelser Design alle applikationer som et antal tilgængelige moduler Brug centralt integrationskompetencecenter Både til SOA interfaces og sbeskrivelser Effektiv måde at identificere forretningsr Accelerer initiering af safhængige forretningsprocesser SOA og EDA er ikke separate (c) SOA Network, Spørgsmål? (c) SOA Network,

12 Virtuelt syn på virksomheden Enhver anden forretningsenhed som kunne blive berørt af n (c) SOA Network,

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Hvorfor en behændig itinfrastruktur?

Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Datalogisk Institut Københavns Universitet 18. november 2004 v/ Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network,

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, hans@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug?

COSM TM. nterpri. Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? Moderne EA rammeværker -- Nytænkning eller genbrug? Nytænkning eller genbrug? COSM TM nterpri Miniprojekt ifm. T8 Enterprise Arkitektur v. John Gøtze IT Universitetet i København Forår 2005 Erling Jepsen

Læs mere

Elektronisk handel kom i gang

Elektronisk handel kom i gang November 1999 Elektronisk handel kom i gang En guide for mindre og mellemstore virksomheder HK DANMARK Elektronisk handel kom i gang! En guide for mindre og mellemstore virksomheder Udgivet af: Arbejdsgruppen

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta?

Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? TEMA TRADING Handler du med råvarer, finansielle produkter og valuta? Så er der stor værdi at hente ved selv mindre investeringer i it. Få her inspiration til nogle af de muligheder, du har. Det var vigtigt

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter

Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter Det økonomiske potentiale ved en øget anvendelse af open source komponenter i statslige it-projekter 12/4 2011 1 Indhold Executive summary... 3 Indledning... 4 Metode... 5 Overordnet om talmaterialet...

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere