HALLIWICK AARHUS PLASK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALLIWICK AARHUS PLASK"

Transkript

1 HALLIWICK AARHUS PLASK 34. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2015

2 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

3 VI HAR MISTET MANGE AF DE UNGE SVØMMERE Tre oplyste, at de mangler organiseret ledsagelse, hvorfor to af dem møder uregelmæssigt. Tre er på efterskole. Af dem er en taget ud af folkeskolen på grund af manglende støtte efter at være inkluderet. En kommer ikke på grund af for lang skoledag, og en har mistet lysten. Desværre er flertallet af vore unge svømmere ikke fortsat i HASA i efteråret. I begyndelsen af 2015 gennemførte vi en forbrugerundersøgelse blandt klubbens børn og unge. Flertallet (80%) var tilfredse eller meget tilfredse med undervisningen, men svarprocenten var under 50, så det er svært at vide, om de, som ikke svarede, var de utilfredse. Blandt svarerne ville én gerne have undervisningen lagt i forbindelse med heldagsskolen, mens knapt halvdelen ønskede sig mere svømmetid. Fire (36%) ville gerne, at vi arrangerede træningsweekends. To angav, at de var sluttet, fordi de ikke længere havde lyst til at gå til svømning, men ingen angav manglende ledsagelse som årsag. Nogle af de, som var medlemmer sidste år, havde fortalt mig, hvorfor de ikke fortsatte i år, men jeg manglede viden om 7 unge. Dem sendte jeg et sidst i september. Mange af de almindelige svømmeklubber har også problemer med reduceret tilslutning til deres tilbud. Ifølge en artikel i Jyllandsposten 12. oktober har 300 eller godt 1/5 af folkeskolerne en samarbejdsaftale med en idrætsklub. Men en fjerdedel af klubberne har mistet medlemmer. Jeg ved, at et af problemerne er, at ikke alle folkeskoler ønsker at indgå i et samarbejde. Målgruppen for HASAs tilbud er børn og unge med specielle behov. Flertallet af dem er nu spredt ud som et lille mindretal på almindelige skoler, så for os er det ikke muligt at indgå i nogen form for samarbejde. Mine små undersøgelser er ikke repræsentative nok til tungtvejende konklusioner. Men de giver et billede af, at mange gerne vil kunne svømme mere, og at ledsagelse for nogen er et problem og efterlader et indtryk af et behov for idræt, som ikke er opfyldt. Desværre tvivler jeg på, at skolerne er rustet til at give de børn, vi kærer os om, et tilstrækkeligt idræts og bevægelsestilbud. Så med den negative udvikling, vi for øjeblikket oplever på det samlede handicapområde, er disse børn dårligt stillet. Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 3

4 4 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

5 HASA GRATULERER Os selv! Aarhus Rådhus Torsdag den 24. september var et lille udsnit af HASAs medlemmer med til prisuddeling på Aarhus Rådhus. Aarhus Idrætsfond, som er et samarbejde mellem Royal Casino, Eliteidræt Aarhus og Idrætssamvirket Aarhus, der får sine midler fra Royal Casino, delte milde gaver ud kroner - til en række lokale foreninger og talenter. Blandt dem HASA og Lavia, som hver fik kroner. På HASAs vegne modtog Harald den store check. Pengene skal blandt andet bruges til indkøb af idrætsmateriel og til udvikling af klubbens administration. Rottehullet Det vakte jubel, da den store check blev præsenteret i Rottehullet onsdagen efter overrækkelsen. Stemningen nærmede sig det euforiske, og ønskesedlen voksede hurtigt til samme format som checken. Spændende bliver det, hvilke ønsker, vi får opfyldt, nu hvor vi går ind i juletiden. Har I lyst til at se flere billeder fra prisoverrækkelsen, kan I finde dem på Århus Stiftstidendes hjemmeside: PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 5

6 6 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

7 MED MAYBRIT PÅ KURSUS Og endelig fik vi genopfrisket mange af de metoder, vi har lært og fik det sidste nye opdateret. Anden del af kurset handlede om kommunikation og kropssprog. Billedet er fra et tidligere kursus. På kursus, videregående kursus! Kursus over to dage. På to forskellige datoer. Kunne jeg det? Og så i Ringsted på Sjælland! Heldige mig! Første del faldt på en fridag, og anden del kunne jeg få fri til. Kursets første del handlede om differentieret undervisning, hvor der som vanligt var både teoretisk og praktisk undervisning. På holdet var der mange fysioterapeuter og ergoterapeuter, så på den måde fik jeg et godt indblik i, hvordan de arbejder på en anderledes målrettet måde med henblik på det enkelte barns handikap - i modsætning til os, der arbejder i klubregi. Vi havde hjemmeopgaver, som lød på en aktivitet i vandet for en gruppe, og hvordan vi i denne aktivitet kunne lave differentieret undervisning. Dette var der mange gode bud på. Bodil Føns havde inviteret Anna Olasinska fra Polen til at fortælle os om dette emne, som ganske enkelt handler om at gøre, hvad du siger og være tydelig i disse ting. At være bevidst i dit kropssprog og tilsvarende lære at læse din svømmers. Her var der også både teori og praktisk undervisning. Vi så videooptagelser og blev også selv optaget på video, så vi kunne analysere de ting, vi gjorde og ikke gjorde. Lærerigt :-) Det var et meget givende kursus. Vi havde blandt andet nogle skønne og meget interesserede svømmere, som vi fik lov til at øve os på. Jeg vil gerne sige tak til svømmerne, som ville være med til at gøre os dygtigere. Men også tak til underviserne for et par interessante dage med gode input. Samtidig med at jeg også fik mit engelske genopfrisket, da Anna Olasinska underviste på engelsk. Tak til HASA som gjorde dette muligt. Vi ses i svømmehallen. Maybrit PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 7

8 8 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

9 KNOPSKYDNING HASA har fået en aflægger: HAPSU, som står for HAlliwick Undervisningstilbud for Psykisk Sårbare og Udsatte voksne. Den 28. oktober for to år siden deltog Vibeke og jeg i en konference på Syddansk Universitet med titlen Idræt i socialpsykiatrien - sætter krop og recovery i bevægelse. Det var den dag, stormen Allan rasede hen over landet. Men selvom budskabet ved konference var meget positivt, rasede idéen om mere idræt for psykisk sårbare ikke med samme hastighed som Allan. Det bredte sig langsomt, og i HASA voksede tanken om at tilbyde undervisning indenfor socialpsykiatrien til handling. Det første skridt var kontakt til idrætskonsulenten for Dansk Arbejder Idræt (DAI), fordi DAI er paraplyorganisation for Idræt for Sindslidende (IFS). Via denne kontakt fik vi forbindelse til det socialpsykiatriske idrætstilbud i Århus Kommune, Idræt på Banen. Vi fik talt os frem til et samarbejde, og i foråret 2015 indgik HASA en partnerskabsaftale med Århus Kommune. Vi var fem instruktører fra HASA (Trine, Mia, Anne Margrethe, Vibeke og mig), som tilbød begynderundervisning og svømmeinstruktion i en halv time hver torsdag formiddag i Gellerupbadet. Idræt på banen tilbyder bassintid, men ingen undervisning eller instruktion. Vi startede i april, og i starten var der 3 til 6 fremmødte, men langsomt steg deltagertallet. Efter sommerferien var der pludseligt 14, og flere ønskede at lære af svømme. De mange nye deltagere dukkede tilsyneladende op, fordi jungletrommerne meddelte, at her var et godt tilbud. Men hvorfor aflæggeren HAPSU? Hvorfor etablere en ny forening? Svaret er, at vi ikke ønsker at belaste HASA s økonomi med dette initiativ, samtidig med, at en selvstændig organisation gør det muligt at give underviserne en økonomisk kompensation for deres indsats. Men for at kunne få en skattefri godtgørelse for sit frivillige arbejde, må man være frivillig i en idrætsklub, som er godkendt af Danmarks Idrætsforbund (DIF). Vi har derfor søgt om medlemskab af Dansk Svømmeunion, som er organiseret under DIF. Hvis vi bliver accepteret, opnår vi samtidigt, at HAPSU får del i den lovpligtige ansvarsforsikring, som idrættens paraplyorganisationer har tegnet på medlemsklubbernes vegne. Det er meget nødvendigt, selvom jeg synes, at vi som led i en partnerskabsaftale kunne være dækket af den kommunale ansvarsforsikring under udøvelsen af vort frivillige arbejde. Men nej, selv ikke det får vi for vor indsats. Et andet spørgsmål er også: Hvorfor skal det være frivillige, som skal give brugere af det socialpsykiatriske tilbud undervisning og instruktion? Den store tilslutning, vi oplever, fortæller alt om et ønske blandt brugerne for at udvikle sig, blive dygtige, få øget glæde ved at dyrke idræt, blive set og respekteret. Hvorfor er det ikke kommunen, som påtager sig undervisningen og instruktionen? Behovet er der. Men så længe kommunen ikke overtager, vil vi forsøge at være der. Og så kan HAPSU også stå for HAlliwick for en Positiv og Sund Udvikling! Harald PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 9

10 10 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

11 KALENDER DEC TIL MAJ 2016 Onsdag 9.dec. Sidste svømmeaften inden jul, børn og voksne 2016 Onsdag 7. jan. Første svømmeaften 2016 Fre.-Søn jan. Halliwick Grundkursus, del. 1, HASAM, Ans. Lørdag 30. jan Klubudflugt til Valhalla, Egmonthøjskolen, Hou Lørdag 6. febr. Halliwick suppleringskursus, HASAM, Ans. HASAM årsmøde, Ans. Onsdag 17. febr. Vinterferie, ingen svømning Lørdag 27. febr. Svømmestævne Silkeborg Mandag 7. marts Generalforsamling Lør.-Søn marts Halliwick Grundkursus, del. 2, HASAM, Ans. Onsdag 23. marts Påskeferie, ingen svømning Lørdag 9. april Svømmestævne HASA Aftener med prøver, distancesvømning og tidtagning annonceres på opslagstavlen og på hjemmesiden. HASA KONTINGENTSATSER 2015/16 Kontingent angivet som helårligt, fra august 2014 til juni Halvårlig kontingent kan betales for efterårs- og forårssæson. Ved start i klubben forår 2016 kan der kun betales halvårligt frem til juni. (A) Børnefamiliekontingent - et barn kr. 780,00-1/2 årlig: kr (B) Børnefamiliekontingent - to/flere børn kr. 960,00-1/2 årlig: kr (C1) Voksen, nybegynder - enkeltkontingent - kr. 820,00-1/2 årlig: kr. 480,- det første halve år, kr.- 380,- det andet halve år (C2) Voksen - enkeltkontingent - kr. 720,00 - kr /2 årlig (D Voksen - familiekontingent - kr. 900,00 - kr /2 årlig (E) Hjælperkontingent - kr. 120,00 (P) Passive - kr. 90,00 Kontingent bedes betalt via netbank til FIK eller bankkonto med reg.nr og kontonr Husk at skrive dit navn som meddelelse vedr. betalingen så regnskabsføreren kan se, at du har betalt!! Se hvad de forskellige kontingentsatser dækker på DEADLINE NÆSTE BLAD 25. januar SKAL OVERHOLDES - til HASA: Aase Nørrung, Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Telefon , NÆSTE NUMMER AF PLASK UDKOMMER FEBRUAR 2016 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 11

12

13 KLUBTUR TIL VANDHALLA LØRDAG DEN 30. JANUAR INVITERER HASA alle medlemmer til Vandhalla i HOU SÆT X I KALENDEREN! - og tilmeld jer til allerede i dag! HASA har lejet hele Vandhalla i Hou med vandrutsjebane, varmvandsbassin, sauna og livredder lørdag den 30. januar fra klokken til Vi håber en masse medlemmer vil med og nyde en dejlig time i det herlige og handicapindrettede badeland i selskab med andre medlemmer, søskende, forældre, og måske også et par bedsteforældre har lyst til at være med. Vandhalla lukker for offentligheden klokken 15, hvorefter vi har det hele for os selv og kan komme til at bade og få badetøj på, så vi er klar til at springe i bassinet kl Har I lyst til at spise aftensmad sammen med eleverne på Egmonthøjskolen, kan det også lade sig gøre. Klokken 18 diskes der op med en buffet med lune retter og brød for 50 kroner pr. kuvert. Drikkevarer betales særskilt. Ligesom I selv skal sørge for transport til Vandhalla. Så meld jer til i en ruf hos Aase, redaktør af PLASK, på telefon eller send en mail: Fortæl hvor mange I kommer - om I vil spise aftensmad på højskolen. Tilmeldingen til spisning er bindende. Vel mødt lørdag den30. januar 2016 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 13

14 14 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

15 ÅNDEHULLET Fra initiativ til ny tradition Torsdag den 10. september indledtes svømmesæsonen med en fællesfrokost på Diakonhøjskolen i Skåde. Plask bringer et udvalg af referater fra begivenheden: Morten skriver blandt andet: Vi takker mange gange for omtalen i bladet. Men der var nogle, der ikke brød sig så meget om navnet,(ædedolkene, red.). Så der blev ugen før (frokosten, red.) opfordret til en lille konkurrence om et godt navn. Afstemningsresultatet blev nedskrevet på en juridisk bindende serviet :-) Navnet for denne sociale spiseklub bliver fremover benævnt: Åndehullet. Jeg stemte selv for smuthullet, men må bøje mig for flertallet :-) En anden ting, der blev talt om, var tidspunktet for sammenkomsten. Og de fremmødte besluttede, at kommende arrangementer vil blive forsøgt afholdt efter kl. 16. Hans supplerer: Vi havde igen et rigtigt hyggeligt møde, hvor vi fik vendt mange sten. Afstemningen (om tidspunktet) foregik uden sværslag, så vi regner med, at der vil komme flere medlemmer med næste gang, da vi som sagt rykker på tidspunktet. Som svar på redaktørens opfordring til at tage nogle billeder fra sammenkomsten, skriver Hans: Billeder, tror jeg, er et meget ømfindligt emne, da vi jo havde travlt med at få noget i skrutten. Bestyrelsen i Åndehullet vil nu træde sammen, for at få det fæle ord Ædedolkene til at lægge sig i vor erindring og samtidig at finde en ny dato for et møde. Sidste melding fra Hans Og Ole, talsmænd for Åndehullet, lyder på, at den næste sammenkomst i Åndehullet bliver den 21. januar Tid og sted vil blive oplyst senere. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 15

16 16 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

17 SOMMERLIV Med Ann og Louise til Costa del Sol Vi havde længe glædet os denne ferie med Anns kæreste og mor. Og den første uge boede vi oppe i bjergene med adgang til pool. Det var skønt. Men vi havde lejet en bil, så vi både kunne komme en tur til stranden og køre nogle ture i Andalusien, hvor vi blandt andet besøgte Sevilla og Cordoba. Men meget af tiden nød vi det dejlige vejr ved stranden og poolen. Vi var også en tur i et vandland, som ligger i bjergene. Det var sjovt, men også hårdt. Så blev bilen afleveret, og vi flyttede ned til vandet. Til 7. sal med havudsigt og stranden på den anden side af vejen. Så det blev badeferie. Aftenerne gik med at hygge, spise og drikke mange kander sangria. Efter en uge gik rejsen videre til Barcelona og lidt storbyferie, hvor lokalkendte Louise guidede os rundt. Men en dag var det desværre slut, og vi fløj hjem til det kolde Danmark og et gensyn med svømmerne i HASA efter en god ferie. Ann og Louise PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 17

18 18 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

19 SOLBAKKEN JUBILERER Mange var mødt fremfor at fejre,at det den 23. oktober var 75 år siden, at Solbakken i Højbjerg blev indviet og dermed indledte en ny æra i behandlingen af - og synet på - handicappede børn - og med tiden vel alle handicappede og anerkendelse af deres ressourcer. Blandt gæsterne til receptionen på Diakonhøjskolen var også Vibeke og Harald Lie fra HASA. Som mange i klubben ved, har Vibeke haft sit arbejdsliv som fysioterapeut på Solbakken. Med et par kolleger tog hun i sommeren 1971 på kursus i Schweiz, hvor de blev introduceret til Halliwick-metoden, som de mente ville være noget for Solbakkens voksne beboere. Året efter i 1972 gik Harald ind i projektet, som nu blev udvidet til at gælde alle handicappede i Århus, og fra da af var Halliwick svømmeklubben i Århus, HASA, en aktiv og synlig del af idrætslivet i Århus. Se flere fotos fra receptionen på s. 20 Fra solbakkens arkiv. Ved receptionen på Diakonhøjskolen fortalte fire tidligere beboere på Solbakken om deres liv på stedet. Og det var ikke kedeligt, skal vi udefrakommende hilse og sige. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 19

20 NY KLUBDRAGTER MED NAVN OG LOGO? Fik du ikke bestilt ny klubdragt hos Lene ved sæsonstart - så fortvivl ikke. Det kan stadig nås. Prisen for 2015-udgaven med fornavn og HASA-logo er med klubtilskud 500 kroner. Måske en idé til ønskesedlen, som jo snart skal skrives. Snak med Lene en onsdag inden jul. GLIMT SOLBAKKENS 75 ÅRS JUBILÆUM Fotos: Marie Nyegaard 20 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

21 EN MEDIESENSATION - ELLER MANGE BÆKKE SMÅ Af Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden Forleden så jeg et nyhedsindslag fra TV2 Lorry om et fodboldsamarbejde, som Ballerup Kommune har indgået med FC Barcelona. Nu er min interesse i fodbold omtrent lige så stor, som Brøndby If s evne til at genvinde mesterskabstitlen. Men min interesse blev vakt af noget sensationelt i dette indslag. Personen i indslaget er fan af FC Barcelona OG han er spastiker. MEN hans handicap var IKKE historien. Han udtalte sig som fan af fodboldholdet og ikke om at være spastiker, kørestolsbruger, om fordomme eller den slags. Og det kan jeg ikke huske nogensinde at have set før. Selv om 15,9 procent af befolkningen har et handicap, optræder de kun i 0,47 procent af nyhedsudsendelser, viser en undersøgelse, som Det Centrale Handicapråd stod bag i Og langt de fleste gange er det deres handicap, det handler om. Indslag med en negativ vinkel, som giver et billede af håbløshed, sygdom, problemer eller udstødelse. Hvor de er ofre. At de ikke får den støtte, kommunen burde give. Eller at de koster samfundet mange penge, når de skal have hjælperordning 24 timer i døgnet og så videre. Derved skabes et billede af personer med handicap som en gruppe mennesker, der står på sidelinjen. Langt fra resten af samfundet. Derfor skal det sandelig fejres, når det gør. En pakke med Plads til forskelle-t-shirts er derfor på vej med posten til TV 2 Lorrys redaktion. Men for at gøre noget ved den skæve repræsentation af mennesker med handicap i medierne, kan vi selv være med til at gøre noget. Jeg vil hermed opfordre jer derude til at stille op. For medierepræsentation som det så fint hedder går to veje. Mennesker med handicap skal byde sig til. Stille op som case om emner, der ikke har noget med deres handicap at gøre. Det er den gamle historie om hønen og ægget. Vi kan og bør ikke klandre medierne for ikke at bruge mennesker med handicap som case, hvis de ikke findes derude i debatten om børnehavernes kvalitet, i debatten om skifergas i Nordjylland eller den forestående valgkamp. Så kære medlemmer I har stemmer brug dem. Og kære medier: Vi er her også! Leder i Muskelkraft april 2015 PS. Jeg læste Evald Krogs leder i mit fagblad, Journalisten, et par måneder senere og syntes, at den indeholdt noget, som vi i HASA kan nikke genkendende til. Aase N. Jeg er ikke i tvivl om, at der rundt om til redaktionsmøderne på diverse medier er masser af gode intentioner om at spejle mangfoldigheden i samfundet, men det sker sjældent. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 21

22 22 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

23 TEMA: TILGÆNGELIGHED Af Aase N. I foråret var jeg en tur i Paris, hvor jeg blandt andet var med en veninde i skole på et af universitetet Sorbonnes mange filialer. Ude i skolegården stillede gruppen HANDIVALIDES de forbipasserende spørgsmålet: Er der plads til alle på vores læreanstalt? En tekst fortalte, at man i dag regner med, at der er studerende med handicaps på de franske læreanstalter mod kun i starten af årtusindet. Og gruppen slog til lyd for at gøre fremtidens læreanstalter lettere tilgængelige med ordene: Inklusion er noget, der angår alle! Og så var der selvfølgelig mulighed for de studerende til at binde an med de udfordringer deres kørestolsbrugende studiekammeraterne stilles overfor i hverdagen. SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE Da jeg mødte op til første svømmeaften efter ferien, slog det mig, så tomt der var i det store bassin, hvor de unge konkurencesvømmere ellers plejer at piske af sted, opildnet af tilråb fra Trine. En del af forklaringen har jeg så fået fra Haralds kommentar på side 3 i dette PLASK. Og jeg må sige, at den giver anledning til en del tanker og spørgsmål. I min tid som redaktør af PLASK har jeg bragt utallige billeder og tekst om de mange, der har fået distance-diplomer. Jeg har bragt turberetninger fra stævner, skrevet af glade svømmere og stolte bedsteforældre, sange, skrevet og sunget af glade, trætte svømmere på vej hjem fra stævner. Og jeg har ikke tal på alle de medaljer, der med stolthed er blevet luftet i skolen, i Lyseng og i PLASK. Jeg ved godt, at vi hvert år har taget afsked med unge, der skulle videre i livet. På efterskole, med mod på at svømme i raskklubber, eller afprøve andre sportsgrene. Men at vi mister medlemmer på grund af skolereformen, der erklærer, at den ønsker mere idræt integreret i de lange skoledage med den konsekvens, at vore svømmere bliver for trætte og dropper HASA, er for mig ganske uacceptabelt. Og det i en tid, hvor alle snakker om, at handicapidrætten skal styrkes. Hvad er meningen? Helt ærligt. Aase N. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 23

24 FRIVILLIGHEDSPOLITIK I AARHUS HEJ MUSEUNGER Sæt X i kalenderen den 9/ for der afholdes julefrokost i Musehullet. Kl starter frokosten og derefter er der svømning. Prisen er 00,00 kr. pr. person, hvis du har skrevet dig på listen til at tage mad med. - ellers er det 50,00 kr. pr. person. Det er nødvendigt med en tilmelding, så vi ved hvor meget mad, der skal laves. Vi gør som sidste år. Hvor du skriver på, hvad du kan tænke dig at lave. Dørene åbnes kl Husk vi skal alle hjælpe til med oprydningen. 24 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

25 MAVEPLASK Pølen med de van(d)vittige historier Til navngivning på Diakonhøjskolen HASA har her ved sæsonstart udvidet klubben med endnu en hyggeknast. Det skete officielt ved en sammenkomst i det sydlige Århus. Og vindernavnet er... Øh... det kommer vi tilbage til. Vi starter dér, hvor tallerkenerne er tømt, og stolene rykket tilbage, så der er plads til at slå mave: En af initiativtagerne til madorgiet, slår på glasset, tørrer en klat remoulade af mundvigen og siger med en stemme, der emmer af mæthed: Hvad med Gourmetbanden? Dur ikke! - Først fik vi Rottehullet, så kom Musehullet til. Hva med Halshul... når en deltager at tænke højt, før hun får stoppet en godt brugt middagsserviet i munden af de nærmestsiddende. Havde redaktøsen mon plantet en muldvarp ved bordet, så hun kunne gøre sig lystig i endnu en ædespalte? Så kom forslaget, der fik peristaltikken i gang igen: Åndehullet! - Altså, vi bliver nødt til at finde et passende navn til vores fraktion. Jeg orker ikke længere høre på redaktøsens platte bemærkninger om Ædedolkenes Klub. Fy for et ord! De andre nikker samtyggende og mumler noget om, at hendes Knagsted-citater giver dem kvalme. At hun skal og må stoppes. Slut med at sluge hendes morsomheder om luksusbugene. Selvfølgelig, lød det bordet rundt i en kollektiv bøvs af velvære. Efter den kraftanstrengelse syntes alle Ånderne (citat fra Dykker-Hans mail), at de havde fortjent noget lækkert til kaffen. Afstemningsresultatet, skrevet ned på en let brugt frokostserviet og fremsendt af en af deltagerne i frokostseancen på Diakonhøjskolen i september, taler vist for sig selv. - Ja, hvad må bladets sponsorer ikke tænke, hikser en deltager ned i resterne af sin rejecocktail. - Men hvad skal vi finde på at kalde os, mumler en fjerde, i gang med at stange tænder. HUSKAT Den traditionsrige juleafslutning i Rottehullet onsdag den 9. december kl. 21. I dagens højtidelige anledning starter alle svømning senest kl. 20. PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 25

26 HALLIWICK SVØMMEKLUBBEN I ÅRHUS Styregruppen Formand: Harald R. Lie Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Fax Kommunikation: Morten Rasmussen Gustav Wiedsvej, 23 st.tv, 8200 Århus N Tlf Koordination: Søren Andersen Kastanievej 6, 8260 Viby J Tlf: Regnskabsfører: Irene Lindemann Skt. Markus Kirkeplads 24, 2.tv 8000 Århus C Tlf Redaktion Aase Nørrung Ydunsvej 28, 8230 Åbyhøj Tlf Socialt Maybrit Damgaard, Musehullet Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jane Christensen, Musehullet Østre Havevej 49, 8520 Lystrup Tlf IT-funktion Morten Rasmussen, Svømmeundervisning, begyndere Maybrit Damgaard, børn kl. 19:00 Æblehaven 21, 8362 Hørning Tlf Jesper Kellberg, børn kl. 19:30 Bjergfyrvej 5, 8250 Egå Tlf Vibeke Lie, voksen kl Føniksvej 2, 8270 Højbjerg Tlf , mobil: Svømmeinstruktør Carl Emil Thomassen Trine Aakærlund. Mobil: Transport Rhona Scott Bruun Skagenvej 11, 8250 Egå Tlf. og fax Livredder Mia Kynde HASAs hjemmeside Annonceekspedition: Handicapidræt Agerbakken Hørning Tlf Mail: 26 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus

27 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus 27

28 B Føniksvej 2, 8270 Højbjerg

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 33. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2015 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus store ændringer - på lyseng? Gennem flere år har der været diskussioner om et nyt bibliotek

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 30. årgang Nr. 1 Februar 2012 Frivillighedspolitik i Aarhus Her ved udgangen af Frivillighedsåret 2011 har flere af kommunens magistrater travlt med at formulere Frivillighedspolitikker.

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 30. årgang Nr. 4 November 2011 Udfordringer om positiv og negativ energi i klubarbejdet Som aktiv leder i HASA behøver man ikke kede sig. Dertil er der masser af gode oplevelser,

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 13 32. årgang Nr. 4 november 2013 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hævd eller fortrinsret? Det handler om tildeling af

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 1 februar 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Hvad bringer 2014? Først og fremmest håber jeg, at vi får udvidet svømmetid fra august, da

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 30. årgang Nr. 3 August 2011 Velkommen til 40. sæson Det er en glæde at kunne byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny sæson, en jubilæumssæson! HASA blev formelt stiftet

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 13 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 13 31. årgang Nr. 3 August 2012 Annonce 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Velkommen Jeg håber, alle har haft en god sommerferie

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 33. årgang Nr. 4 November 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Inklusion kommer ikke af sig selv I dag taler vi om inklusion, hvor vi tidligere talte om

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 33. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus AARHUS - EN BY FOR ALLE? en principafgørelse i Ankestyrelsen i 2012, hvor der gives mulighed

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 29. årgang Nr. 2 Maj 2011 Nu skal vi tænke fremadrettet I politikersprog skal alt være fremadrettet. Et ord, der efter min mening, ofte bliver misbrugt i betydningen, at man marcherer

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 31. årgang Nr. 2 maj 2013 Kan underskud give overskud? Almindelig husmandsregning siger, at underskud på driften ikke kan lønne sig. Men hvis underskuddet opstår ved investering,

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 32. årgang Nr. 2 Maj 2014 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Tak for opslutning om HASA Tiden op til generalforsamlingen var vanskelig for os i Styregruppen.

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 30. årgang Nr. 2 Maj 2012 Retten til navnet Halliwick Som medlem af IHA (International Halliwick Association) er vor landsorganisation HASAM (Halliwick Samarbejdet i Danmark) blevet

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13

Halliwick Aarhus PLASK. SMS-kæde se side 13 Halliwick Aarhus PLASK SMS-kæde se side 13 31. årgang Nr. 4 November 2012 Annoncer 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus Rethink! Aarhus er valgt som europæisk kulturby i 2017. Det

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 12 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 12 32. årgang Nr. 3 august 2013 Annonce Kommunevalg Det er op til et valg, at man skal udfordre politikerne på deres holdninger. Det er dem, som formulerer

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11

Halliwick Aarhus PLASK. Kontingentbetaling se side 11 Halliwick Aarhus PLASK Kontingentbetaling se side 11 33. årgang Nr. 3 August 2014 Sæson 14/15 Jeg håber, alle har haft en god sommerferie og lige som mig ser frem til en ny, god og aktiv sæson. Først på

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M

VIGTIGT : KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften

Kløverbladet. Februar 2010 Årgang 12, Nummer 3. 10/2 Skoleforældremøde. 12/2 Fastelavnsfest. 15/2-19/2 Vinterferie. 23/2 Klubaften Kløverbladet 10/2 Skoleforældremøde 12/2 Fastelavnsfest 15/2-19/2 Vinterferie 23/2 Klubaften 24/2 Intromøde for kommende 0. kl. og deres forældre 12/3 Skolens fødselsdag teaterforestilling 3. 7. kl. 17/3

Læs mere

Halliwick Aarhus PLASK

Halliwick Aarhus PLASK Halliwick Aarhus PLASK 31. årgang Nr. 1 februar 2013 Sports- og Fritidspolitikken 2013-2016 Distancesvømmerne december 2012. Se resultaterne på HASA s hjemmeside www.hasa.dk I december udsendtes et udkast

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad.

Indhold. Siden sidst. Mal med sæbebobler. Sømændene i Vordingborg. Vandkamp. Besøg hos Thea. Fisketur. Herlufmagle friluftsbad. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 1. jul Mal med sæbebobler

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

HALLIWICK AARHUS PLASK

HALLIWICK AARHUS PLASK HALLIWICK AARHUS PLASK 35. ÅRGANG NR. 4 NOVEMBER 2016 2 PLASK Medlemsblad for HASA HALLWICK svømmeklub i Aarhus NÅR ULYKKEN ER UDE Alle steder fra opfordres vi til at påtage os frivilligt arbejde. Og HASA

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Halliwick Århus PLASK

Halliwick Århus PLASK Halliwick Århus PLASK 29. årgang Nr. 1 Februar 2011 Tankeløshed eller manglende hensyn? Billedet viser den nye trappe fra P-pladsen ned til svømmehallen. Midt i billedet ses gelænderet, som blev sat op

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Marts 2010 21. ÅRGANG

Marts 2010 21. ÅRGANG Marts 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Spækhuggeren. Nummer 1 2015

Spækhuggeren. Nummer 1 2015 Spækhuggeren Nummer 1 2015 Indholdsfortegnelse Generalforsamlingen - Formandsberetning... 7 Generalforsamlingen Regnskabet... 11 Generalforsamlingen - Årets ildsjæl... 13 Kursus i Ans 1. del... 15 Diskofesten...

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og Gøgl-temauge i Pavillonen. Juni måned betyder

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 2. januar 2016 til 24. juni 2016 MANDAG 12 00-14 00... Offentlig svømning (varmtvandsbassin)

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere