Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat"

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Tlf Fax august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr Sagsbehandler: Søren Lorenzen m.fl. Dir. tlf Præsentation af totalbudgettet for Indledning Tidsplanen for budgetlægningen 2015 har fulgt den politisk godkendte procedure, hvor det første totalbudget og rammeudmeldingen på drift fandt sted i Økonomiudvalgets møde den 19. maj Efterfølgende har fagudvalgene afleveret basisbudgetter på drift og Økonomiudvalget har i mødet den 16. juni 2014 fastlagt en foreløbig investeringsoversigt for Dette notat indeholder de seneste ændringer med henblik på politisk behandling af totalbudgettet for på Økonomiudvalgets møde den 11. august Driftsbudgettet Fra rammeudmelding til budgetforslag Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2014 budgetrammerne, som var baseret på det godkendte overslagsår 2015 i budget 2014, politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2014 o.l. samt en fremskrivning med KL s pris og lønskøn til 15-priser. Af nedenstående tabel ses budgetrammerne for : Tabel 1: Godkendte budgetrammer for perioden Nr. Tekst Nettobeløb i mio. kr./15 PL Drift i vedtaget budget 2014 for 3.271, , , ,7 2 Energirenovering i private huse i kommunen 0,4 0, Kommissorium for Energiråd budgetkontrol ,6-14,6-14,6-14,6 5 Energibesparende foranstaltninger ,5-0,5-0,5-0,5 6 Investeringsplan for 2013 og 2014 beredskabet Oprettelse borgerrådgiverfunktion Eksport Ekspressen Overført fra 2013 til , Frivillighedskoordinator Integrations- og Modtagecenter Teknisk korrektionspulje 9,5 8,8 8,2 7,5 13 Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015-priser 64,4 64,3 64,3 64,3 14 Nulstilling af tidligere PL-puljer -4,5-4,5-4,5-4,5 15 Afledt effekt af 1. budgetkontrol Folkeskolereform ,0 17 Haderslev Idrætscenter ,8 18 Ældremilliarden 11,0 11,0 11,0 11,0 1/10

2 Nr. Tekst Nettobeløb i mio. kr./15 PL Det lovbundne område 1. budgetkontrol -12,4-19,7-22,1-22,1 20 Besparelseskrav I alt driftsrammer , , , ,6 Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på drift fra 2014-priser til 2015-priser udgør 1,98 pct. i Haderslev kommune. Fagudvalgenes basisbudgetter Fagudvalgene har fulgt den godkendte budgetprocedure og afleveret basisbudgetter der holder sig indenfor rammeudmeldingen. Eneste ændring er, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2015 og 2016 har flyttet 5,314 mio. kr. fra forsikrede ledige til lovbundne udgifter og 7,244 mio. kr. i 2017 og Netto er ændringen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og den samlede lovbundne ramme lig 0. I overensstemmelse med proceduren for budgetlægningen 2015 har Udvalget for Børn og Familier indarbejdet reduktioner som følge af den demografiske udvikling i børnetallet og reduceret driftsrammerne i 2015 med 8,119 mio.kr., i 2016 med 3,725 mio. kr., i 2017 med 4,058 mio. kr. og i 2018 med 7,148 mio. kr. De opdaterede basisbudgetter for fremgår således nedenfor. Tabel 2: Basisbudget korrigeret for fagudvalgenes suppleringer Beløb i mio. kr Beskæftigelsesområdet omplaceringer Demografiske ændringer på UBF -8,1-3,7-4,1-7,1 I tabel 3 ses, hvorledes fagudvalgenes basisbudgetter fordeler sig pr. fagudvalg. Tabel 3: Fagudvalgenes basisbudget Nr. Tekst Mio. kr./15pl a) Serviceudgifter 1 Socialudvalget 248,2 248,1 248,1 248,1 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 94,4 94,2 94,0 94,0 3 Udvalget for Børn og Familier 848,5 848,4 843,1 837,0 4 Udvalget for Kultur og Fritid 84,8 85,3 85,3 86,1 5 Udvalget for Plan og Miljø 166,9 164,3 164,3 164,3 6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 62,6 60,9 60,9 60,9 7 Voksenudvalget 529,5 526,0 525,8 525,8 8 Økonomiudvalget 176,5 166,0 164,3 164,3 9 Beredskabskommissionen 10,7 10,7 10,7 10,7 10 Centrale puljer (lønpuljer) 55,8 60,1 56,2 55,5 a) Serviceudgifter i alt 2.277, , , ,7 b) Central refusionsordning 1 Socialudvalget -10,0-10,0-10,0-10,1 2 Udvalget for Børn og Familier -3,4-3,4-3,4-3,4 3 Voksenudvalget -3,9-3,9-3,9-3,9 b) Central refusionsordning i alt -17,3-17,3-17,3-17,4 c) Lovbundne udgifter Socialudvalget 11,5 11,5 11,5 11,5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 778,3 780,3 787,5 787,5 2/10

3 Nr. Tekst Mio. kr./15pl Udvalget for Børn og Familier 3,2 3,2 3,2 3,2 Voksenudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 53,0 53,0 53,0 53,0 c) Lovbundne udgifter i alt 846,0 848,0 855,2 855,2 d) Aktivitetsbestemt medfinansiering 212,3 212,3 212,3 212,3 e) Ældreboliger Socialudvalget 0,2 0,2 0,2 0,2 Voksenudvalget -8,6-8,6-8,6-8,6 e) Ældreboliger i alt -8,4-8,4-8,4-8,4 Afrundingsdifferencer 0,2 0,1 0,2 0,2 I alt nettodrift (a+b+c+d+e=f) 3.310, , , ,7 Efter fagudvalgene har afleveret deres basisbudgetter er der foretaget korrektioner afledt af lov- og cirkulæreprogrammet samt 2. budgetkontrol og et par øvrige tekniske korrektioner. Se bilag 2 for de talmæssige specifikationer pr. fagudvalg i forhold til de følgende afsnit. Afledt effekt af lov- og cikulæreprogrammet Lov- og cirkulæreprogrammet har nedenstående effekter på serviceudgifter, lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering. For lovbundne udgifter kan beløbet hovedsageligt henføres til sygedagpengereformen. Tabel 4: Effekter af lov- og cirkulæreprogrammet Tekst Mio. kr./15pl Serviceudgifter 0,3-1,0-1,6-1,7 Lovbundne udgifter -15,3-15,0-15,3-15,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 0,6 0,6 0,6 Total -15,0-15,4-16,3-16,4 Afledt effekt af 2. budgetkontrol 2. budgetkontrol øger serviceudgifterne med 0,088 mio. kr. i 2015, 0,735 mio. kr. i årene På den lovbundne område tilføres 7,805 mio. kr. i 2015, 8,805 mio. kr. i 2016, 1,805 mio. kr. i 2017 og 1,005 mio. kr. i Desuden er der på aktivitetsbestemt medfinansiering tilført 0,607 mio. kr. i 2015 og i er der reduceret med 0,040 mio. kr. Øvrige tekniske korrektioner I forbindelse med omkodningen af kommunens kontoplan og etableringen af Socialudvalget er der behov for en netto nul korrektion mellem Voksenudvalget og Socialudvalget. Som led i udfasning af 60 års reglen er Udvalget for Børn og Families budget tilført 2,233 mio. kr. i i hvert af årene Med skolereformen afskaffes særlige rettigheder for de +60 årige lærere som kompenseres ved en lønstigning til alle lærere. I 2014 blev kommunerne tilført et konkret beløb i økonomiaftalen. For 2015 og frem bliver den håndteret som andet centralt overenskomst stof og bliver dermed tillagt lønfremskrivningen fra det ene år til det næste. Beløbet er finansieringsmæssigt tilført kommunen gennem vækst i P/L fremskrivningen. Fordelingen af tilskud til omstilling af folkeskolen - ekstraordinært tilskud indarbejdet i budget , men er kun tidsbegrænset til og med 2017, hvorfor beløbet på 1,584 mio. kr. i 2018 er trukket ud af rammen til Udvalget for Børn og Familie. I 2015 tilføres rammen 9 mio. kr. idet Haderslev kommunes andel udgør 19,9 mio kr. hvilket er 8,94 mio. mere end den forventning som var indarbejdet i /10

4 Økonomiudvalget har i mødet den 16. juni 2014, pkt. 9 besluttet sagen om Masterplan Vojens 2014 og Gram 2014 tilvejebringelse af økonomisk grundlag for indsatsudvalgene ( 17, stk. 4). Der flyttes kr. i 2015 fra centrale puljer til serviceudgifter på Økonomiudvalgets eget område. Der er foretaget en teknisk korrektion fra lovbundne udgifter til serviceudgifter på Udvalget for Børn og Familie i årene på kr. Korrektionen kan henføres til lov- og cirkulæreprogrammet Fagudvalgenes korrigerede basisbudgetter fremgår af vedlagte bilag 9 Budgetudkast 1 budget Fagudvalgenes udmøntning af besparelser i basisbudgettet fremgår af vedlagte bilag 10. Anlæg Økonomiudvalget godkendte i mødet den 16. juni 2014 en foreløbig investeringsoversigt for med udgangspunkt i en anlægsramme på 80 mio. kr., svarende til 1 % af udskrivningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget. Regeringsaftalen indeholder et anlægsniveau på 17,5 mia. kr. på landsplan. Der er ingen bindinger på fx kvalitetsfond. Der kan disponeres frit over anlægsmidlerne. Der er ikke aftalt loft og sanktioner, men givet håndslag om en koordineret proces mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning. Der er på landsplan tale om et fald i anlægsniveauet på 0,8 mia. kr. fra 18,3 mia. kr. i Bruttoanlægsudgifterne opgøres som hidtil excl. kommunale ældreboliger. Efter den foreløbige prioritering af investeringsoversigten er der blevet gjort opmærksom på: 1. At Beredskabskommissionen har søgt om rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2015 til nye tankvogne til Hoptrup Frivillige Brandværn og Sommersted Frivillige brandværn, samt til levetidsforlængelse af tankvogn til Gram Frivillige Brandværn. Beløbet er ikke indarbejdet i investeringsoversigten. 2. At der i 2. budgetkontrol 2014 er overført 1,8 mio. kr. på Lagoniskolen fra 2014 til Beløbet er ikke indarbejdet i den foreløbige investeringsoversigt. 3. Der er i den foreløbige investeringsoversigt afsat 7,5 mio. kr. i 2015 til Cykelsti fra midtby til havnen. Der er en række uafklarede forhold omkring arealerhvervelse m.v. til cykelstien, hvilket kan betyde, at beløbet enten ikke er tilstrækkeligt og/eller at udgiften ikke kan nå at blive afholdt i Der kan formentlig skydes 3,5 4 mio. kr. fra 2015 til Vejdirektoratet har meddelt tilskud til to cykelprojekter i Der er tale om en dobbeltrettet cykelsti mellem Vedsted/Over Jerstal og Forbedringer på skoleveje generelt i Haderslev By. Der er meddelt tilskud på h.h.v. 2,0 mio.kr. og 1,6 mio. kr. Tilskuddene svarer til 40 % af udgifterne. For at kunne udnytte tilskuddene skal der afsættes rådighedsbeløb på h.h.v. 5 mio. kr. og 4 mio. kr., i alt bruttoanlægsudgifter på 9 mio. kr. Og en samlet nettoudgift på 5,4 mio.kr. 5. At der kan forventes tidsmæssige forskydninger på byggeriet ved Skolen v/stadion forholdet undersøges nærmere. 6. Byrådet besluttede den 24. juni 2014, pkt. 22 at indarbejde forventninger om en salgsindtægt på 1,3 mio. kr. i 2015 på stednr Salg af bygninger (salg af biblioteket i Vojens). 7. Der er i den foreløbige investeringsoversigt afsat 8 mio. kr. til Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup ekstra bygning ungeunivers. Det skal undersøges nærmere, om det fulde beløb kan afholdes i 2015 eller om der allerede nu er viden om, at dele af beløbet skal overføres til /10

5 8. Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2014, pkt. 41 at Gram Motorikcenter skulle indgå i budgetlægningen I den foreløbige investeringsoversigt er der indarbejdet 3 mio. kr. i 2015, 6,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. i I alt 11,4 mio. kr. Der forventes bruttoanlægsudgifter på 17,4 mio. kr. Investeringsoversigten mangler således bruttoanlægsudgifter for 6 mio. kr. og indtægter for tilsvarende 6 mio. kr. fra eksterne (Gram Fritidscenter og Lokale og Anlægsfonden). Derudover skal der tages stilling til en evt. kommunegaranti for lån til Gram Fritidscenter. Kommunegarantier kan forudsætte deponering. 9. Økonomiudvalget forventes i mødet den 18. august 2014, at behandle en sag om Sundhedscenter Haderslev, hvor man skal forholde sig til en udfordring på 3 mio. kr. I den foreløbige investeringsoversigt er der indarbejdet 10 mio. kr. i 2015, 23,8 mio.kr. i 2016 og 4,688 mio. kr. i I alt 38,488 mio. kr. 10. Økonomiudvalget forventes i mødet den 18. august 2014 at behandle en fortrolig projektsag fra Udvalget for Kultur og Fritid. Der kan være behov for at koordinere beslutningen med budgetforslaget. 11. Der skal tages stilling til, om der ønskes indarbejdet en teknisk netto nul pulje til fremtidige anlægsinvesteringer for at sikre luft i anlægsrammen til evt. uforudsete ting. Ansøgning om lån ved ministeriet Basisbudgettet indeholder forventning om låneoptagelse på 10 mio. kr. i Fagudvalgenes investeringsønsker har dannet baggrund for låneansøgning til investeringer på borgernære områder (alternativ til det som tidligere hed kvalitetsfondsområdet) og investeringer på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Der forventes svar på låneansøgningerne ultimo august Ansøgninger fremgår af bilag 7 og 8. Det kan endvidere oplyses, at der er ansøgningsfrist den 4. februar 2015 til yderligere 2 lånepuljer. Dels til en lånepulje til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalerne (100 mio. kr.). Og dels en pulje til at afbøde likviditetsbelastning i forbindelse med afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Finansieringssiden Grundlaget for indtægterne i budgetudkast 1 er en personskatteprocent på 26,3 %. Det svarer til en nedsættelse på 0,2 % i forhold til budget Grundskyldspromillen på 24,36, der dog på produktionsjord ved lov er fastsat til et maksimum på 7,2, er uændret i forhold til Som udgangspunkt er statsgarantien på såvel skatter som generelle tilskud for 2015 valgt. De samlede indtægter Indtægterne udgør i alt mio. kr. i Heraf udgør skatterne mio. kr. fordelt på personskatter med mio. kr., selskabsskatter på 24 mio. kr. og grundskyld på 155 mio. kr. Hertil kommer indtægter fra de generelle tilskud på mio. kr. Der er en nøje sammenhæng mellem de generelle tilskud og niveauet på personskatter, hvis kommunen vælger selvbudgettering, således at såfremt skatterne stiger, så falder tilskuddet og vice versa. Ved et valg af statsgarantien bliver hverken skatter eller generelle tilskud efterreguleret 2 år efter budgetåret. Der er indarbejdet en forventet kompensation på 12,2 mio. kr. i 2015 faldende til 8,2 mio. i 2016 og 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 for skattenedsættelse på 0,2 %. Endelig er der indarbejdet en 5/10

6 forventet låneoptagelse på 10 mio. kr. i I overslagsårene 2016 til 2018 er der ikke indarbejdet yderligere lånoptagelse. Personskatter Skønnet på personskatter tager pt. udgangspunkt i den endelige afregning for 2012, korrigeret for lovændringer der har effekt i 2012, men som er besluttet efter fastsættelsen af statsgarantien for indkomståret Skønnet er udarbejdet i KL s skattemodel til beregning af skatterne. Det anvendte beregningsgrundlag peger på et valg af statsgarantien i Det lokale niveau er anvendt i udskrivningsgrundlaget som grundlag for selvbudgettering i årene Provenuet på personskatterne ligger 15 mio. kr. under skønnet for 2015 i budget 2014, og tendensen forstærkes over årene med 46 mio. kr. lavere i 2016, og 51 mio. lavere i Bemærk ovennævnte sammenhæng til generelle tilskud som delvist kompenserer for det faldende skatteniveau. Der følges op på niveauet på personskatter i takt med, at de nye skattekørsler for 2013 bliver mere sikre. Selskabsskatter I 2015 afregnes selskabs- og fondsskat for indkomståret 2012 sammen med reguleringer for tidligere år. Det er opgjort til et provenu på godt 24 mio. kr. i Det er 5 mio. kr. højere end niveauet for 2015 i budget Kommunernes andel af selskabsskatterne udgør p.t. 13,41 %. Fremskrivningen fra 2015 og frem følger KL s anbefalinger. Provenuvurderingen i er baseret på statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2013, 2014 og Disse skøn er dog usikre. Efter en stor stigning i indtægten i 2012 forventer regeringen en mere afdæmpet vækst i indtægten i de kommende år. Med vækstplanen fra april 2013 sænkes selskabsskatten gradvist fra 25 % til 22 % over perioden 2014 til Nedsættelsen vil dog først sænke kommunernes provenuer fra år 2017, idet afregningen for 2014 først foretages i Såfremt vækstplanen for 2014 ophøjes til lov vil kommunernes provenutab imidlertid blive neutraliseret ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten. Dermed vil hver kommune samlet set være upåvirket af den lavere skat. Grundskyld De afgiftspligtige grundværdier, der opkræves en grundskyld på 24,36 i 2015, er opgjort til 5,323 mio. kr. Endvidere er de afgiftspligtige grundværdier på produktionsjord, med en maksimumpromille på 7,2, opgjort til 3,044 mio. kr. Hertil kommer dækningsafgift af offentlige ejendomme, der opkræves med maksimalt 8,75 af forskelsværdien, samt en grundskyld på 50 % af den kommunale grundskyld, dvs. 12,18 af de afgiftspligtige grundværdier. Det samlede provenu fra grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme udgør 155 mio. kr. Det er 4,5 mio. kr. lavere end skønnet for 2015 i budget Hovedårsagen hertil er salget af Haderslev Sygehus i Efter salget betales ikke længere dækningsafgift og forskelsværdi, men almindelig grundskyld. Vurderingen er imidlertid påklaget til skatteankestyrelsen og opkrævning af grundskyldens størrelse må afvente at sagen færdigbehandles i skatteankestyrelsen. Udover de kendte lokale ændringer følges KL s forventninger til fremskrivningen fra 2015 og frem. 6/10

7 Generelle tilskud De generelle tilskud består af statslige tilskud som følge af landsudligningen på skatter, statstilskud til kommuner, udligning af selskabsskatter, udligning og tilskud/tilsvar vedrørende udlændinge, skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen, tilskud til Ø-kommuner m.fl., efterreguleringer samt beskæftigelsestilskuddet. Derudover er der i 2015 et ekstraordinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3 mia. kr. på landsplan. Haderslev kommunes andel udgør knap 38 mio. kr. Den konkrete udmøntning af det særlige tidsbegrænsede tilskud til omstilling af folkeskolen, som er tilført kommunerne i perioden , medfører, at Haderslev kommunes andel udgør 19,9 mio kr. hvilket er 9 mio. mere end den forventning, som er indarbejdet i Årsagen til forskellen er, at en væsentlig større andel af tilskuddet i 2015 fordeles efter sociale kriterier fremfor objektive kriterier. I budgetoplægget er der forventet et beskæftigelsestilskud på det niveau, som er opgjort ved midtvejsreguleringen i 2014 suppleret med forventede efterreguleringer på 4 mio. kr. i hvert år i budgetperioden. I alt udgør provenuet i 2015 jf. statsgarantien mio. kr. Det ligger 35 mio. kr. over forventningerne for 2015 i budget I 2016 og 2017 udgør beløbet hhv. 14 mio. kr. og 26 mio. kr. mere end anslået i budget Der er en snæver sammenhæng mellem de lavere indtægter og opgørelsen af det balancetilskud, der bl.a. indgår som forudsætning for beregningen af de generelle tilskud. De lovbundne udgifter På såvel udgifts- som indtægtsiden er udgifterne fremskrevet med: De forventede merudgifter til førtidspension, som følge af øget kommunal medfinansiering. De økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2011/2012 og 2012/2013. De forventede økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2013/2014 herunder kontanthjælpsreform, tilbagetrækningsreform og reform af førtidspension og fleksjob. De forventede forventede økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2014/2015 herunder sygedagpengereformen. Der er ikke indlagt vurdering af konjunkturudvikling i overslagsårene. I budgetoplægget er de lokale skøn indarbejdet på udgiftssiden i både 2015 og På grund af usikkerhed om de reelle økonomiske konsekvenser, som følge af de mange reformer, er der fortsat reserveret ca. 12 mio. kr. årligt i en buffer under generelle tilskud til at imødegå reguleringsbehov. Kompensation for skattenedsættelse Med økonomiaftalen for 2015 er det besluttet igen at oprette en tilskudspulje for kommuner, der sætter skatten ned i Tilskuddet kan dække op til 75 % af provenutabet i I 2016 og 2017 dækkes op til 50 % og i 2018 dækkes op til 25 %. Det endelige tilskud fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter kommunernes budgetvedtagelse og vil afhænge af størrelsen af de samlede skattenedsættelser. Der forventes på den baggrund en kompensation på 12,2 mio. kr. for nedsættelse af personskatteprocenten på 0,2 % fra 2014 til I overslagsårene forventes kompensationen at udgøre 8,1 mio. kr. i 2016 og 2017 og 4,1 mio. kr. i /10

8 Der skal ikke ansøges om tilskud. Tilskuddet fordeles på baggrund af de vedtagne skattenedsættelser i budget Tabel 5: Samlet overblik over afvigelser mellem rammeudmelding og budgetoplæg på indtægtssiden. Mio. kr Personskatter Selskabskatter Grundskyld og Øvrige skatter Generelle tilskud Kompensation skattenedsættelse I alt Ansøgning om tilskud ved ministeriet Igen i år har der været mulighed for at ansøge om særlige tilskud hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for en given frist, der er sat til den 4. august Der er ansøgt om tilskud efter henholdsvis 16 Vanskeligt stillet kommune og 17 Kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Kopi af ansøgningerne er vedlagt som bilag 5 og 6. Forslag til politisk afklaring Emner fra Økonomiaftalen På indtægtssiden er der via KL s tilskuds- og skattemodel indregnet provenue af delelementer i Økonomiaftalen, som der ikke er taget højde for på driftsbudgettet jf. bilag 9. Det drejer sig om følgende elementer: Tabel 6: Delelementer der ikke er taget højde for i udkast til budget Mio. kr Løft af sundhedsområdet 3,5 3,5 3,5 3,5 2* Ny struktur på beredskabsområdet inkl. moderniseringsaftale -1,0-1,0-1,0-1,0 3 Befordring -1,5-2,5-3,3-3,3 4 Moderniseringsaftale Frigørelse i øvrigt -2,8-3,0-3,0-3,0 I alt -1,8-3,0-3,8-3,8 *: Hertil kommer reduktion i L&C program på 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,75 mio. kr. i Beregningen er foretaget med udgangspunkt i, at Haderslev kommunes andel svarer til 1 pct. af landstallene. Emner rejst af fagudvalgene Byrådet besluttede i mødet den 24. juni 2014, pkt. 10, at udfordringen med Klimatilpasningsplanen på Udvalget for Plan og Miljø s område skulle indgå i budgetlægningen Der tale om en udfordring på kr. i 2015 og på kr. i hvert af årene 2016 og Der er ingen udfordring i Mio. kr Klimatilpasningsplan 0,8 0,3 0,3 0 Jf. procedure for budgetlægningen er der ved sidste års budgetlægning besluttet en tildelingsmodel for ældreområdet som tager højde for den demografiske udvikling. Korrektionsbehovet for 8/10

9 budgetlægningsåret og overslagsårene besluttes som en del af budgetlægningen. Voksen og sundhedsservice her genberegnet behovet med udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose. Mio. kr Demografi ældreområdet Aktuelle økonomiske udfordringer i 2014 En eventuel håndtering af aktuelle økonomiske udfordringer i 2014 vil påvirke primobeholdningen og dermed grundlaget for budgetlægningen. Af konkrete enkeltsager, hvor man kan overveje at reservere en pulje til finansiering kan nævnes - Forpligtigelse arealer - Vejafvandingsbidrag - Erstatningssager Dertil kommer, at fagudvalgene i 1. og 2. budgetkontrol har givet tilbagemelding på følgende udfordringer. - UBF: Udsatte børn og unge 11,5 mio kr. - SU: Børnehandicap 5,7 mio. kr. - UKF: Handleplaner 3,5 mio. kr. Som udgangspunkt kan ovenstående håndteres i den decentrale model, men samlet set påvirkes muligheden for at opnå den samlede forventede opsparing på 22 mio. kr. i En eventuel kompenserende bevilling vil på den anden side medføre en overskridelse af servicerammen med mindre der kan spares yderligere op ud over de forudsatte 22 mio. kr. Overholdelse af serviceramme og anlægsramme Den udmeldte serviceramme er opgjort til 2,306 mio. kr. Som det fremgår af tabel 4 udgør servicerammen i det ajourførte basisbudget 2,289 mio. kr. Det er således på nuværende tidspunkt en forskel på 17 mio. kr., som giver plads til eventuelle udvidelser. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet en teknisk pulje på 35 mio. kr. som giver plads til overførsler fra 2014 og efterfølgende bevillinger, som det har været tilfældet både i 2013 og Anlægsrammen udgør i basisbudgettet 80 mio. kr. svarende til 1 pct. af udskrivningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget. Økonomiaftalen indeholder et anlægsniveau på 17,5 mia. og der er således plads til anlægsinvesteringer for yderligere 95 mio. kr. i 2015 under forudsætning af at der er finansiering til det. Flytning eller udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015 eller omplaceringer mellem drift og anlæg er således reelle handlemuligheder. Udvikling i forventet primobeholdning Efter Byrådets møde den 24. juni 2014 udgør primo beholdningen 2015 et beløb på 11,503 mio. kr. jf. oversigten over de økonomiske konsekvenser. 9/10

10 Alle beløb i mio. kr. Kassebeholdning efter Byrådet 29. april ,263 Beslutninger i byrådet den 27. maj 2014 (Haderslev Fodboldstadion) -0,46 Beslutninger i byrådet den 24. juni 2014 (Bibliotek/Sundhedscenter) -1,3 Beregnet primo beholdning ultimo juni , budgetkontrol 2014 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet 37,656 Forventet kassebeholdning efter Byrådet 28. august ,159 Resultatet af 2. budgetkontrol 2014 inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet udgør 37,656 mio. kr. Herefter udgør primo kassebeholdningen til 2015 en sum på 49,159 mio. kr. Status på økonomisk politisk Vedlagte budgetudkast er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik således at følgende målsætninger er indfriet. - Der er overskud i den disponible kassebeholdning ultimo 2017 hvor målsætningen er balance. - Skatten er sænket med 0,2 pct. - Anlægsrammen svarer til 1 pct. af udskrivningsgrundlaget i 2014 svarende til 80 mio. kr. - Der afdrages på den langfristede gæld således at den er nedbragt med 200 mio. med udgangen af 2017 ifht. niveauet på 814 mio. kr. i regnskab /10

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere