Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for Notat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat"

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Tlf Fax august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr Sagsbehandler: Søren Lorenzen m.fl. Dir. tlf Præsentation af totalbudgettet for Indledning Tidsplanen for budgetlægningen 2015 har fulgt den politisk godkendte procedure, hvor det første totalbudget og rammeudmeldingen på drift fandt sted i Økonomiudvalgets møde den 19. maj Efterfølgende har fagudvalgene afleveret basisbudgetter på drift og Økonomiudvalget har i mødet den 16. juni 2014 fastlagt en foreløbig investeringsoversigt for Dette notat indeholder de seneste ændringer med henblik på politisk behandling af totalbudgettet for på Økonomiudvalgets møde den 11. august Driftsbudgettet Fra rammeudmelding til budgetforslag Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2014 budgetrammerne, som var baseret på det godkendte overslagsår 2015 i budget 2014, politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2014 o.l. samt en fremskrivning med KL s pris og lønskøn til 15-priser. Af nedenstående tabel ses budgetrammerne for : Tabel 1: Godkendte budgetrammer for perioden Nr. Tekst Nettobeløb i mio. kr./15 PL Drift i vedtaget budget 2014 for 3.271, , , ,7 2 Energirenovering i private huse i kommunen 0,4 0, Kommissorium for Energiråd budgetkontrol ,6-14,6-14,6-14,6 5 Energibesparende foranstaltninger ,5-0,5-0,5-0,5 6 Investeringsplan for 2013 og 2014 beredskabet Oprettelse borgerrådgiverfunktion Eksport Ekspressen Overført fra 2013 til , Frivillighedskoordinator Integrations- og Modtagecenter Teknisk korrektionspulje 9,5 8,8 8,2 7,5 13 Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015-priser 64,4 64,3 64,3 64,3 14 Nulstilling af tidligere PL-puljer -4,5-4,5-4,5-4,5 15 Afledt effekt af 1. budgetkontrol Folkeskolereform ,0 17 Haderslev Idrætscenter ,8 18 Ældremilliarden 11,0 11,0 11,0 11,0 1/10

2 Nr. Tekst Nettobeløb i mio. kr./15 PL Det lovbundne område 1. budgetkontrol -12,4-19,7-22,1-22,1 20 Besparelseskrav I alt driftsrammer , , , ,6 Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på drift fra 2014-priser til 2015-priser udgør 1,98 pct. i Haderslev kommune. Fagudvalgenes basisbudgetter Fagudvalgene har fulgt den godkendte budgetprocedure og afleveret basisbudgetter der holder sig indenfor rammeudmeldingen. Eneste ændring er, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2015 og 2016 har flyttet 5,314 mio. kr. fra forsikrede ledige til lovbundne udgifter og 7,244 mio. kr. i 2017 og Netto er ændringen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og den samlede lovbundne ramme lig 0. I overensstemmelse med proceduren for budgetlægningen 2015 har Udvalget for Børn og Familier indarbejdet reduktioner som følge af den demografiske udvikling i børnetallet og reduceret driftsrammerne i 2015 med 8,119 mio.kr., i 2016 med 3,725 mio. kr., i 2017 med 4,058 mio. kr. og i 2018 med 7,148 mio. kr. De opdaterede basisbudgetter for fremgår således nedenfor. Tabel 2: Basisbudget korrigeret for fagudvalgenes suppleringer Beløb i mio. kr Beskæftigelsesområdet omplaceringer Demografiske ændringer på UBF -8,1-3,7-4,1-7,1 I tabel 3 ses, hvorledes fagudvalgenes basisbudgetter fordeler sig pr. fagudvalg. Tabel 3: Fagudvalgenes basisbudget Nr. Tekst Mio. kr./15pl a) Serviceudgifter 1 Socialudvalget 248,2 248,1 248,1 248,1 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 94,4 94,2 94,0 94,0 3 Udvalget for Børn og Familier 848,5 848,4 843,1 837,0 4 Udvalget for Kultur og Fritid 84,8 85,3 85,3 86,1 5 Udvalget for Plan og Miljø 166,9 164,3 164,3 164,3 6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 62,6 60,9 60,9 60,9 7 Voksenudvalget 529,5 526,0 525,8 525,8 8 Økonomiudvalget 176,5 166,0 164,3 164,3 9 Beredskabskommissionen 10,7 10,7 10,7 10,7 10 Centrale puljer (lønpuljer) 55,8 60,1 56,2 55,5 a) Serviceudgifter i alt 2.277, , , ,7 b) Central refusionsordning 1 Socialudvalget -10,0-10,0-10,0-10,1 2 Udvalget for Børn og Familier -3,4-3,4-3,4-3,4 3 Voksenudvalget -3,9-3,9-3,9-3,9 b) Central refusionsordning i alt -17,3-17,3-17,3-17,4 c) Lovbundne udgifter Socialudvalget 11,5 11,5 11,5 11,5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 778,3 780,3 787,5 787,5 2/10

3 Nr. Tekst Mio. kr./15pl Udvalget for Børn og Familier 3,2 3,2 3,2 3,2 Voksenudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 53,0 53,0 53,0 53,0 c) Lovbundne udgifter i alt 846,0 848,0 855,2 855,2 d) Aktivitetsbestemt medfinansiering 212,3 212,3 212,3 212,3 e) Ældreboliger Socialudvalget 0,2 0,2 0,2 0,2 Voksenudvalget -8,6-8,6-8,6-8,6 e) Ældreboliger i alt -8,4-8,4-8,4-8,4 Afrundingsdifferencer 0,2 0,1 0,2 0,2 I alt nettodrift (a+b+c+d+e=f) 3.310, , , ,7 Efter fagudvalgene har afleveret deres basisbudgetter er der foretaget korrektioner afledt af lov- og cirkulæreprogrammet samt 2. budgetkontrol og et par øvrige tekniske korrektioner. Se bilag 2 for de talmæssige specifikationer pr. fagudvalg i forhold til de følgende afsnit. Afledt effekt af lov- og cikulæreprogrammet Lov- og cirkulæreprogrammet har nedenstående effekter på serviceudgifter, lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering. For lovbundne udgifter kan beløbet hovedsageligt henføres til sygedagpengereformen. Tabel 4: Effekter af lov- og cirkulæreprogrammet Tekst Mio. kr./15pl Serviceudgifter 0,3-1,0-1,6-1,7 Lovbundne udgifter -15,3-15,0-15,3-15,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 0,6 0,6 0,6 Total -15,0-15,4-16,3-16,4 Afledt effekt af 2. budgetkontrol 2. budgetkontrol øger serviceudgifterne med 0,088 mio. kr. i 2015, 0,735 mio. kr. i årene På den lovbundne område tilføres 7,805 mio. kr. i 2015, 8,805 mio. kr. i 2016, 1,805 mio. kr. i 2017 og 1,005 mio. kr. i Desuden er der på aktivitetsbestemt medfinansiering tilført 0,607 mio. kr. i 2015 og i er der reduceret med 0,040 mio. kr. Øvrige tekniske korrektioner I forbindelse med omkodningen af kommunens kontoplan og etableringen af Socialudvalget er der behov for en netto nul korrektion mellem Voksenudvalget og Socialudvalget. Som led i udfasning af 60 års reglen er Udvalget for Børn og Families budget tilført 2,233 mio. kr. i i hvert af årene Med skolereformen afskaffes særlige rettigheder for de +60 årige lærere som kompenseres ved en lønstigning til alle lærere. I 2014 blev kommunerne tilført et konkret beløb i økonomiaftalen. For 2015 og frem bliver den håndteret som andet centralt overenskomst stof og bliver dermed tillagt lønfremskrivningen fra det ene år til det næste. Beløbet er finansieringsmæssigt tilført kommunen gennem vækst i P/L fremskrivningen. Fordelingen af tilskud til omstilling af folkeskolen - ekstraordinært tilskud indarbejdet i budget , men er kun tidsbegrænset til og med 2017, hvorfor beløbet på 1,584 mio. kr. i 2018 er trukket ud af rammen til Udvalget for Børn og Familie. I 2015 tilføres rammen 9 mio. kr. idet Haderslev kommunes andel udgør 19,9 mio kr. hvilket er 8,94 mio. mere end den forventning som var indarbejdet i /10

4 Økonomiudvalget har i mødet den 16. juni 2014, pkt. 9 besluttet sagen om Masterplan Vojens 2014 og Gram 2014 tilvejebringelse af økonomisk grundlag for indsatsudvalgene ( 17, stk. 4). Der flyttes kr. i 2015 fra centrale puljer til serviceudgifter på Økonomiudvalgets eget område. Der er foretaget en teknisk korrektion fra lovbundne udgifter til serviceudgifter på Udvalget for Børn og Familie i årene på kr. Korrektionen kan henføres til lov- og cirkulæreprogrammet Fagudvalgenes korrigerede basisbudgetter fremgår af vedlagte bilag 9 Budgetudkast 1 budget Fagudvalgenes udmøntning af besparelser i basisbudgettet fremgår af vedlagte bilag 10. Anlæg Økonomiudvalget godkendte i mødet den 16. juni 2014 en foreløbig investeringsoversigt for med udgangspunkt i en anlægsramme på 80 mio. kr., svarende til 1 % af udskrivningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget. Regeringsaftalen indeholder et anlægsniveau på 17,5 mia. kr. på landsplan. Der er ingen bindinger på fx kvalitetsfond. Der kan disponeres frit over anlægsmidlerne. Der er ikke aftalt loft og sanktioner, men givet håndslag om en koordineret proces mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning. Der er på landsplan tale om et fald i anlægsniveauet på 0,8 mia. kr. fra 18,3 mia. kr. i Bruttoanlægsudgifterne opgøres som hidtil excl. kommunale ældreboliger. Efter den foreløbige prioritering af investeringsoversigten er der blevet gjort opmærksom på: 1. At Beredskabskommissionen har søgt om rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2015 til nye tankvogne til Hoptrup Frivillige Brandværn og Sommersted Frivillige brandværn, samt til levetidsforlængelse af tankvogn til Gram Frivillige Brandværn. Beløbet er ikke indarbejdet i investeringsoversigten. 2. At der i 2. budgetkontrol 2014 er overført 1,8 mio. kr. på Lagoniskolen fra 2014 til Beløbet er ikke indarbejdet i den foreløbige investeringsoversigt. 3. Der er i den foreløbige investeringsoversigt afsat 7,5 mio. kr. i 2015 til Cykelsti fra midtby til havnen. Der er en række uafklarede forhold omkring arealerhvervelse m.v. til cykelstien, hvilket kan betyde, at beløbet enten ikke er tilstrækkeligt og/eller at udgiften ikke kan nå at blive afholdt i Der kan formentlig skydes 3,5 4 mio. kr. fra 2015 til Vejdirektoratet har meddelt tilskud til to cykelprojekter i Der er tale om en dobbeltrettet cykelsti mellem Vedsted/Over Jerstal og Forbedringer på skoleveje generelt i Haderslev By. Der er meddelt tilskud på h.h.v. 2,0 mio.kr. og 1,6 mio. kr. Tilskuddene svarer til 40 % af udgifterne. For at kunne udnytte tilskuddene skal der afsættes rådighedsbeløb på h.h.v. 5 mio. kr. og 4 mio. kr., i alt bruttoanlægsudgifter på 9 mio. kr. Og en samlet nettoudgift på 5,4 mio.kr. 5. At der kan forventes tidsmæssige forskydninger på byggeriet ved Skolen v/stadion forholdet undersøges nærmere. 6. Byrådet besluttede den 24. juni 2014, pkt. 22 at indarbejde forventninger om en salgsindtægt på 1,3 mio. kr. i 2015 på stednr Salg af bygninger (salg af biblioteket i Vojens). 7. Der er i den foreløbige investeringsoversigt afsat 8 mio. kr. til Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup ekstra bygning ungeunivers. Det skal undersøges nærmere, om det fulde beløb kan afholdes i 2015 eller om der allerede nu er viden om, at dele af beløbet skal overføres til /10

5 8. Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2014, pkt. 41 at Gram Motorikcenter skulle indgå i budgetlægningen I den foreløbige investeringsoversigt er der indarbejdet 3 mio. kr. i 2015, 6,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. i I alt 11,4 mio. kr. Der forventes bruttoanlægsudgifter på 17,4 mio. kr. Investeringsoversigten mangler således bruttoanlægsudgifter for 6 mio. kr. og indtægter for tilsvarende 6 mio. kr. fra eksterne (Gram Fritidscenter og Lokale og Anlægsfonden). Derudover skal der tages stilling til en evt. kommunegaranti for lån til Gram Fritidscenter. Kommunegarantier kan forudsætte deponering. 9. Økonomiudvalget forventes i mødet den 18. august 2014, at behandle en sag om Sundhedscenter Haderslev, hvor man skal forholde sig til en udfordring på 3 mio. kr. I den foreløbige investeringsoversigt er der indarbejdet 10 mio. kr. i 2015, 23,8 mio.kr. i 2016 og 4,688 mio. kr. i I alt 38,488 mio. kr. 10. Økonomiudvalget forventes i mødet den 18. august 2014 at behandle en fortrolig projektsag fra Udvalget for Kultur og Fritid. Der kan være behov for at koordinere beslutningen med budgetforslaget. 11. Der skal tages stilling til, om der ønskes indarbejdet en teknisk netto nul pulje til fremtidige anlægsinvesteringer for at sikre luft i anlægsrammen til evt. uforudsete ting. Ansøgning om lån ved ministeriet Basisbudgettet indeholder forventning om låneoptagelse på 10 mio. kr. i Fagudvalgenes investeringsønsker har dannet baggrund for låneansøgning til investeringer på borgernære områder (alternativ til det som tidligere hed kvalitetsfondsområdet) og investeringer på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Der forventes svar på låneansøgningerne ultimo august Ansøgninger fremgår af bilag 7 og 8. Det kan endvidere oplyses, at der er ansøgningsfrist den 4. februar 2015 til yderligere 2 lånepuljer. Dels til en lånepulje til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalerne (100 mio. kr.). Og dels en pulje til at afbøde likviditetsbelastning i forbindelse med afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Finansieringssiden Grundlaget for indtægterne i budgetudkast 1 er en personskatteprocent på 26,3 %. Det svarer til en nedsættelse på 0,2 % i forhold til budget Grundskyldspromillen på 24,36, der dog på produktionsjord ved lov er fastsat til et maksimum på 7,2, er uændret i forhold til Som udgangspunkt er statsgarantien på såvel skatter som generelle tilskud for 2015 valgt. De samlede indtægter Indtægterne udgør i alt mio. kr. i Heraf udgør skatterne mio. kr. fordelt på personskatter med mio. kr., selskabsskatter på 24 mio. kr. og grundskyld på 155 mio. kr. Hertil kommer indtægter fra de generelle tilskud på mio. kr. Der er en nøje sammenhæng mellem de generelle tilskud og niveauet på personskatter, hvis kommunen vælger selvbudgettering, således at såfremt skatterne stiger, så falder tilskuddet og vice versa. Ved et valg af statsgarantien bliver hverken skatter eller generelle tilskud efterreguleret 2 år efter budgetåret. Der er indarbejdet en forventet kompensation på 12,2 mio. kr. i 2015 faldende til 8,2 mio. i 2016 og 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 for skattenedsættelse på 0,2 %. Endelig er der indarbejdet en 5/10

6 forventet låneoptagelse på 10 mio. kr. i I overslagsårene 2016 til 2018 er der ikke indarbejdet yderligere lånoptagelse. Personskatter Skønnet på personskatter tager pt. udgangspunkt i den endelige afregning for 2012, korrigeret for lovændringer der har effekt i 2012, men som er besluttet efter fastsættelsen af statsgarantien for indkomståret Skønnet er udarbejdet i KL s skattemodel til beregning af skatterne. Det anvendte beregningsgrundlag peger på et valg af statsgarantien i Det lokale niveau er anvendt i udskrivningsgrundlaget som grundlag for selvbudgettering i årene Provenuet på personskatterne ligger 15 mio. kr. under skønnet for 2015 i budget 2014, og tendensen forstærkes over årene med 46 mio. kr. lavere i 2016, og 51 mio. lavere i Bemærk ovennævnte sammenhæng til generelle tilskud som delvist kompenserer for det faldende skatteniveau. Der følges op på niveauet på personskatter i takt med, at de nye skattekørsler for 2013 bliver mere sikre. Selskabsskatter I 2015 afregnes selskabs- og fondsskat for indkomståret 2012 sammen med reguleringer for tidligere år. Det er opgjort til et provenu på godt 24 mio. kr. i Det er 5 mio. kr. højere end niveauet for 2015 i budget Kommunernes andel af selskabsskatterne udgør p.t. 13,41 %. Fremskrivningen fra 2015 og frem følger KL s anbefalinger. Provenuvurderingen i er baseret på statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2013, 2014 og Disse skøn er dog usikre. Efter en stor stigning i indtægten i 2012 forventer regeringen en mere afdæmpet vækst i indtægten i de kommende år. Med vækstplanen fra april 2013 sænkes selskabsskatten gradvist fra 25 % til 22 % over perioden 2014 til Nedsættelsen vil dog først sænke kommunernes provenuer fra år 2017, idet afregningen for 2014 først foretages i Såfremt vækstplanen for 2014 ophøjes til lov vil kommunernes provenutab imidlertid blive neutraliseret ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten. Dermed vil hver kommune samlet set være upåvirket af den lavere skat. Grundskyld De afgiftspligtige grundværdier, der opkræves en grundskyld på 24,36 i 2015, er opgjort til 5,323 mio. kr. Endvidere er de afgiftspligtige grundværdier på produktionsjord, med en maksimumpromille på 7,2, opgjort til 3,044 mio. kr. Hertil kommer dækningsafgift af offentlige ejendomme, der opkræves med maksimalt 8,75 af forskelsværdien, samt en grundskyld på 50 % af den kommunale grundskyld, dvs. 12,18 af de afgiftspligtige grundværdier. Det samlede provenu fra grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme udgør 155 mio. kr. Det er 4,5 mio. kr. lavere end skønnet for 2015 i budget Hovedårsagen hertil er salget af Haderslev Sygehus i Efter salget betales ikke længere dækningsafgift og forskelsværdi, men almindelig grundskyld. Vurderingen er imidlertid påklaget til skatteankestyrelsen og opkrævning af grundskyldens størrelse må afvente at sagen færdigbehandles i skatteankestyrelsen. Udover de kendte lokale ændringer følges KL s forventninger til fremskrivningen fra 2015 og frem. 6/10

7 Generelle tilskud De generelle tilskud består af statslige tilskud som følge af landsudligningen på skatter, statstilskud til kommuner, udligning af selskabsskatter, udligning og tilskud/tilsvar vedrørende udlændinge, skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen, tilskud til Ø-kommuner m.fl., efterreguleringer samt beskæftigelsestilskuddet. Derudover er der i 2015 et ekstraordinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3 mia. kr. på landsplan. Haderslev kommunes andel udgør knap 38 mio. kr. Den konkrete udmøntning af det særlige tidsbegrænsede tilskud til omstilling af folkeskolen, som er tilført kommunerne i perioden , medfører, at Haderslev kommunes andel udgør 19,9 mio kr. hvilket er 9 mio. mere end den forventning, som er indarbejdet i Årsagen til forskellen er, at en væsentlig større andel af tilskuddet i 2015 fordeles efter sociale kriterier fremfor objektive kriterier. I budgetoplægget er der forventet et beskæftigelsestilskud på det niveau, som er opgjort ved midtvejsreguleringen i 2014 suppleret med forventede efterreguleringer på 4 mio. kr. i hvert år i budgetperioden. I alt udgør provenuet i 2015 jf. statsgarantien mio. kr. Det ligger 35 mio. kr. over forventningerne for 2015 i budget I 2016 og 2017 udgør beløbet hhv. 14 mio. kr. og 26 mio. kr. mere end anslået i budget Der er en snæver sammenhæng mellem de lavere indtægter og opgørelsen af det balancetilskud, der bl.a. indgår som forudsætning for beregningen af de generelle tilskud. De lovbundne udgifter På såvel udgifts- som indtægtsiden er udgifterne fremskrevet med: De forventede merudgifter til førtidspension, som følge af øget kommunal medfinansiering. De økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2011/2012 og 2012/2013. De forventede økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2013/2014 herunder kontanthjælpsreform, tilbagetrækningsreform og reform af førtidspension og fleksjob. De forventede forventede økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2014/2015 herunder sygedagpengereformen. Der er ikke indlagt vurdering af konjunkturudvikling i overslagsårene. I budgetoplægget er de lokale skøn indarbejdet på udgiftssiden i både 2015 og På grund af usikkerhed om de reelle økonomiske konsekvenser, som følge af de mange reformer, er der fortsat reserveret ca. 12 mio. kr. årligt i en buffer under generelle tilskud til at imødegå reguleringsbehov. Kompensation for skattenedsættelse Med økonomiaftalen for 2015 er det besluttet igen at oprette en tilskudspulje for kommuner, der sætter skatten ned i Tilskuddet kan dække op til 75 % af provenutabet i I 2016 og 2017 dækkes op til 50 % og i 2018 dækkes op til 25 %. Det endelige tilskud fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter kommunernes budgetvedtagelse og vil afhænge af størrelsen af de samlede skattenedsættelser. Der forventes på den baggrund en kompensation på 12,2 mio. kr. for nedsættelse af personskatteprocenten på 0,2 % fra 2014 til I overslagsårene forventes kompensationen at udgøre 8,1 mio. kr. i 2016 og 2017 og 4,1 mio. kr. i /10

8 Der skal ikke ansøges om tilskud. Tilskuddet fordeles på baggrund af de vedtagne skattenedsættelser i budget Tabel 5: Samlet overblik over afvigelser mellem rammeudmelding og budgetoplæg på indtægtssiden. Mio. kr Personskatter Selskabskatter Grundskyld og Øvrige skatter Generelle tilskud Kompensation skattenedsættelse I alt Ansøgning om tilskud ved ministeriet Igen i år har der været mulighed for at ansøge om særlige tilskud hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for en given frist, der er sat til den 4. august Der er ansøgt om tilskud efter henholdsvis 16 Vanskeligt stillet kommune og 17 Kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Kopi af ansøgningerne er vedlagt som bilag 5 og 6. Forslag til politisk afklaring Emner fra Økonomiaftalen På indtægtssiden er der via KL s tilskuds- og skattemodel indregnet provenue af delelementer i Økonomiaftalen, som der ikke er taget højde for på driftsbudgettet jf. bilag 9. Det drejer sig om følgende elementer: Tabel 6: Delelementer der ikke er taget højde for i udkast til budget Mio. kr Løft af sundhedsområdet 3,5 3,5 3,5 3,5 2* Ny struktur på beredskabsområdet inkl. moderniseringsaftale -1,0-1,0-1,0-1,0 3 Befordring -1,5-2,5-3,3-3,3 4 Moderniseringsaftale Frigørelse i øvrigt -2,8-3,0-3,0-3,0 I alt -1,8-3,0-3,8-3,8 *: Hertil kommer reduktion i L&C program på 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,75 mio. kr. i Beregningen er foretaget med udgangspunkt i, at Haderslev kommunes andel svarer til 1 pct. af landstallene. Emner rejst af fagudvalgene Byrådet besluttede i mødet den 24. juni 2014, pkt. 10, at udfordringen med Klimatilpasningsplanen på Udvalget for Plan og Miljø s område skulle indgå i budgetlægningen Der tale om en udfordring på kr. i 2015 og på kr. i hvert af årene 2016 og Der er ingen udfordring i Mio. kr Klimatilpasningsplan 0,8 0,3 0,3 0 Jf. procedure for budgetlægningen er der ved sidste års budgetlægning besluttet en tildelingsmodel for ældreområdet som tager højde for den demografiske udvikling. Korrektionsbehovet for 8/10

9 budgetlægningsåret og overslagsårene besluttes som en del af budgetlægningen. Voksen og sundhedsservice her genberegnet behovet med udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose. Mio. kr Demografi ældreområdet Aktuelle økonomiske udfordringer i 2014 En eventuel håndtering af aktuelle økonomiske udfordringer i 2014 vil påvirke primobeholdningen og dermed grundlaget for budgetlægningen. Af konkrete enkeltsager, hvor man kan overveje at reservere en pulje til finansiering kan nævnes - Forpligtigelse arealer - Vejafvandingsbidrag - Erstatningssager Dertil kommer, at fagudvalgene i 1. og 2. budgetkontrol har givet tilbagemelding på følgende udfordringer. - UBF: Udsatte børn og unge 11,5 mio kr. - SU: Børnehandicap 5,7 mio. kr. - UKF: Handleplaner 3,5 mio. kr. Som udgangspunkt kan ovenstående håndteres i den decentrale model, men samlet set påvirkes muligheden for at opnå den samlede forventede opsparing på 22 mio. kr. i En eventuel kompenserende bevilling vil på den anden side medføre en overskridelse af servicerammen med mindre der kan spares yderligere op ud over de forudsatte 22 mio. kr. Overholdelse af serviceramme og anlægsramme Den udmeldte serviceramme er opgjort til 2,306 mio. kr. Som det fremgår af tabel 4 udgør servicerammen i det ajourførte basisbudget 2,289 mio. kr. Det er således på nuværende tidspunkt en forskel på 17 mio. kr., som giver plads til eventuelle udvidelser. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet en teknisk pulje på 35 mio. kr. som giver plads til overførsler fra 2014 og efterfølgende bevillinger, som det har været tilfældet både i 2013 og Anlægsrammen udgør i basisbudgettet 80 mio. kr. svarende til 1 pct. af udskrivningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget. Økonomiaftalen indeholder et anlægsniveau på 17,5 mia. og der er således plads til anlægsinvesteringer for yderligere 95 mio. kr. i 2015 under forudsætning af at der er finansiering til det. Flytning eller udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015 eller omplaceringer mellem drift og anlæg er således reelle handlemuligheder. Udvikling i forventet primobeholdning Efter Byrådets møde den 24. juni 2014 udgør primo beholdningen 2015 et beløb på 11,503 mio. kr. jf. oversigten over de økonomiske konsekvenser. 9/10

10 Alle beløb i mio. kr. Kassebeholdning efter Byrådet 29. april ,263 Beslutninger i byrådet den 27. maj 2014 (Haderslev Fodboldstadion) -0,46 Beslutninger i byrådet den 24. juni 2014 (Bibliotek/Sundhedscenter) -1,3 Beregnet primo beholdning ultimo juni , budgetkontrol 2014 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet 37,656 Forventet kassebeholdning efter Byrådet 28. august ,159 Resultatet af 2. budgetkontrol 2014 inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet udgør 37,656 mio. kr. Herefter udgør primo kassebeholdningen til 2015 en sum på 49,159 mio. kr. Status på økonomisk politisk Vedlagte budgetudkast er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik således at følgende målsætninger er indfriet. - Der er overskud i den disponible kassebeholdning ultimo 2017 hvor målsætningen er balance. - Skatten er sænket med 0,2 pct. - Anlægsrammen svarer til 1 pct. af udskrivningsgrundlaget i 2014 svarende til 80 mio. kr. - Der afdrages på den langfristede gæld således at den er nedbragt med 200 mio. med udgangen af 2017 ifht. niveauet på 814 mio. kr. i regnskab /10

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4.

Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4. BILAG NR. 1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/25683 Lb.nr. 182064

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

NOTAT. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning. Driftsbudgettet

NOTAT. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning. Driftsbudgettet NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 13-09-2016 Sagsident: 16/19709 Lb.nr. 167464 Sagsbehandler:

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere