Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for Notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat"

Transkript

1 Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Tlf Fax august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr Sagsbehandler: Søren Lorenzen m.fl. Dir. tlf Præsentation af totalbudgettet for Indledning Tidsplanen for budgetlægningen 2015 har fulgt den politisk godkendte procedure, hvor det første totalbudget og rammeudmeldingen på drift fandt sted i Økonomiudvalgets møde den 19. maj Efterfølgende har fagudvalgene afleveret basisbudgetter på drift og Økonomiudvalget har i mødet den 16. juni 2014 fastlagt en foreløbig investeringsoversigt for Dette notat indeholder de seneste ændringer med henblik på politisk behandling af totalbudgettet for på Økonomiudvalgets møde den 11. august Driftsbudgettet Fra rammeudmelding til budgetforslag Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2014 budgetrammerne, som var baseret på det godkendte overslagsår 2015 i budget 2014, politiske beslutninger truffet efter budgetvedtagelsen for 2014 o.l. samt en fremskrivning med KL s pris og lønskøn til 15-priser. Af nedenstående tabel ses budgetrammerne for : Tabel 1: Godkendte budgetrammer for perioden Nr. Tekst Nettobeløb i mio. kr./15 PL Drift i vedtaget budget 2014 for 3.271, , , ,7 2 Energirenovering i private huse i kommunen 0,4 0, Kommissorium for Energiråd budgetkontrol ,6-14,6-14,6-14,6 5 Energibesparende foranstaltninger ,5-0,5-0,5-0,5 6 Investeringsplan for 2013 og 2014 beredskabet Oprettelse borgerrådgiverfunktion Eksport Ekspressen Overført fra 2013 til , Frivillighedskoordinator Integrations- og Modtagecenter Teknisk korrektionspulje 9,5 8,8 8,2 7,5 13 Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015-priser 64,4 64,3 64,3 64,3 14 Nulstilling af tidligere PL-puljer -4,5-4,5-4,5-4,5 15 Afledt effekt af 1. budgetkontrol Folkeskolereform ,0 17 Haderslev Idrætscenter ,8 18 Ældremilliarden 11,0 11,0 11,0 11,0 1/10

2 Nr. Tekst Nettobeløb i mio. kr./15 PL Det lovbundne område 1. budgetkontrol -12,4-19,7-22,1-22,1 20 Besparelseskrav I alt driftsrammer , , , ,6 Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på drift fra 2014-priser til 2015-priser udgør 1,98 pct. i Haderslev kommune. Fagudvalgenes basisbudgetter Fagudvalgene har fulgt den godkendte budgetprocedure og afleveret basisbudgetter der holder sig indenfor rammeudmeldingen. Eneste ændring er, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i 2015 og 2016 har flyttet 5,314 mio. kr. fra forsikrede ledige til lovbundne udgifter og 7,244 mio. kr. i 2017 og Netto er ændringen for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og den samlede lovbundne ramme lig 0. I overensstemmelse med proceduren for budgetlægningen 2015 har Udvalget for Børn og Familier indarbejdet reduktioner som følge af den demografiske udvikling i børnetallet og reduceret driftsrammerne i 2015 med 8,119 mio.kr., i 2016 med 3,725 mio. kr., i 2017 med 4,058 mio. kr. og i 2018 med 7,148 mio. kr. De opdaterede basisbudgetter for fremgår således nedenfor. Tabel 2: Basisbudget korrigeret for fagudvalgenes suppleringer Beløb i mio. kr Beskæftigelsesområdet omplaceringer Demografiske ændringer på UBF -8,1-3,7-4,1-7,1 I tabel 3 ses, hvorledes fagudvalgenes basisbudgetter fordeler sig pr. fagudvalg. Tabel 3: Fagudvalgenes basisbudget Nr. Tekst Mio. kr./15pl a) Serviceudgifter 1 Socialudvalget 248,2 248,1 248,1 248,1 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 94,4 94,2 94,0 94,0 3 Udvalget for Børn og Familier 848,5 848,4 843,1 837,0 4 Udvalget for Kultur og Fritid 84,8 85,3 85,3 86,1 5 Udvalget for Plan og Miljø 166,9 164,3 164,3 164,3 6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 62,6 60,9 60,9 60,9 7 Voksenudvalget 529,5 526,0 525,8 525,8 8 Økonomiudvalget 176,5 166,0 164,3 164,3 9 Beredskabskommissionen 10,7 10,7 10,7 10,7 10 Centrale puljer (lønpuljer) 55,8 60,1 56,2 55,5 a) Serviceudgifter i alt 2.277, , , ,7 b) Central refusionsordning 1 Socialudvalget -10,0-10,0-10,0-10,1 2 Udvalget for Børn og Familier -3,4-3,4-3,4-3,4 3 Voksenudvalget -3,9-3,9-3,9-3,9 b) Central refusionsordning i alt -17,3-17,3-17,3-17,4 c) Lovbundne udgifter Socialudvalget 11,5 11,5 11,5 11,5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 778,3 780,3 787,5 787,5 2/10

3 Nr. Tekst Mio. kr./15pl Udvalget for Børn og Familier 3,2 3,2 3,2 3,2 Voksenudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 53,0 53,0 53,0 53,0 c) Lovbundne udgifter i alt 846,0 848,0 855,2 855,2 d) Aktivitetsbestemt medfinansiering 212,3 212,3 212,3 212,3 e) Ældreboliger Socialudvalget 0,2 0,2 0,2 0,2 Voksenudvalget -8,6-8,6-8,6-8,6 e) Ældreboliger i alt -8,4-8,4-8,4-8,4 Afrundingsdifferencer 0,2 0,1 0,2 0,2 I alt nettodrift (a+b+c+d+e=f) 3.310, , , ,7 Efter fagudvalgene har afleveret deres basisbudgetter er der foretaget korrektioner afledt af lov- og cirkulæreprogrammet samt 2. budgetkontrol og et par øvrige tekniske korrektioner. Se bilag 2 for de talmæssige specifikationer pr. fagudvalg i forhold til de følgende afsnit. Afledt effekt af lov- og cikulæreprogrammet Lov- og cirkulæreprogrammet har nedenstående effekter på serviceudgifter, lovbundne udgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering. For lovbundne udgifter kan beløbet hovedsageligt henføres til sygedagpengereformen. Tabel 4: Effekter af lov- og cirkulæreprogrammet Tekst Mio. kr./15pl Serviceudgifter 0,3-1,0-1,6-1,7 Lovbundne udgifter -15,3-15,0-15,3-15,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,0 0,6 0,6 0,6 Total -15,0-15,4-16,3-16,4 Afledt effekt af 2. budgetkontrol 2. budgetkontrol øger serviceudgifterne med 0,088 mio. kr. i 2015, 0,735 mio. kr. i årene På den lovbundne område tilføres 7,805 mio. kr. i 2015, 8,805 mio. kr. i 2016, 1,805 mio. kr. i 2017 og 1,005 mio. kr. i Desuden er der på aktivitetsbestemt medfinansiering tilført 0,607 mio. kr. i 2015 og i er der reduceret med 0,040 mio. kr. Øvrige tekniske korrektioner I forbindelse med omkodningen af kommunens kontoplan og etableringen af Socialudvalget er der behov for en netto nul korrektion mellem Voksenudvalget og Socialudvalget. Som led i udfasning af 60 års reglen er Udvalget for Børn og Families budget tilført 2,233 mio. kr. i i hvert af årene Med skolereformen afskaffes særlige rettigheder for de +60 årige lærere som kompenseres ved en lønstigning til alle lærere. I 2014 blev kommunerne tilført et konkret beløb i økonomiaftalen. For 2015 og frem bliver den håndteret som andet centralt overenskomst stof og bliver dermed tillagt lønfremskrivningen fra det ene år til det næste. Beløbet er finansieringsmæssigt tilført kommunen gennem vækst i P/L fremskrivningen. Fordelingen af tilskud til omstilling af folkeskolen - ekstraordinært tilskud indarbejdet i budget , men er kun tidsbegrænset til og med 2017, hvorfor beløbet på 1,584 mio. kr. i 2018 er trukket ud af rammen til Udvalget for Børn og Familie. I 2015 tilføres rammen 9 mio. kr. idet Haderslev kommunes andel udgør 19,9 mio kr. hvilket er 8,94 mio. mere end den forventning som var indarbejdet i /10

4 Økonomiudvalget har i mødet den 16. juni 2014, pkt. 9 besluttet sagen om Masterplan Vojens 2014 og Gram 2014 tilvejebringelse af økonomisk grundlag for indsatsudvalgene ( 17, stk. 4). Der flyttes kr. i 2015 fra centrale puljer til serviceudgifter på Økonomiudvalgets eget område. Der er foretaget en teknisk korrektion fra lovbundne udgifter til serviceudgifter på Udvalget for Børn og Familie i årene på kr. Korrektionen kan henføres til lov- og cirkulæreprogrammet Fagudvalgenes korrigerede basisbudgetter fremgår af vedlagte bilag 9 Budgetudkast 1 budget Fagudvalgenes udmøntning af besparelser i basisbudgettet fremgår af vedlagte bilag 10. Anlæg Økonomiudvalget godkendte i mødet den 16. juni 2014 en foreløbig investeringsoversigt for med udgangspunkt i en anlægsramme på 80 mio. kr., svarende til 1 % af udskrivningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget. Regeringsaftalen indeholder et anlægsniveau på 17,5 mia. kr. på landsplan. Der er ingen bindinger på fx kvalitetsfond. Der kan disponeres frit over anlægsmidlerne. Der er ikke aftalt loft og sanktioner, men givet håndslag om en koordineret proces mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning. Der er på landsplan tale om et fald i anlægsniveauet på 0,8 mia. kr. fra 18,3 mia. kr. i Bruttoanlægsudgifterne opgøres som hidtil excl. kommunale ældreboliger. Efter den foreløbige prioritering af investeringsoversigten er der blevet gjort opmærksom på: 1. At Beredskabskommissionen har søgt om rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2015 til nye tankvogne til Hoptrup Frivillige Brandværn og Sommersted Frivillige brandværn, samt til levetidsforlængelse af tankvogn til Gram Frivillige Brandværn. Beløbet er ikke indarbejdet i investeringsoversigten. 2. At der i 2. budgetkontrol 2014 er overført 1,8 mio. kr. på Lagoniskolen fra 2014 til Beløbet er ikke indarbejdet i den foreløbige investeringsoversigt. 3. Der er i den foreløbige investeringsoversigt afsat 7,5 mio. kr. i 2015 til Cykelsti fra midtby til havnen. Der er en række uafklarede forhold omkring arealerhvervelse m.v. til cykelstien, hvilket kan betyde, at beløbet enten ikke er tilstrækkeligt og/eller at udgiften ikke kan nå at blive afholdt i Der kan formentlig skydes 3,5 4 mio. kr. fra 2015 til Vejdirektoratet har meddelt tilskud til to cykelprojekter i Der er tale om en dobbeltrettet cykelsti mellem Vedsted/Over Jerstal og Forbedringer på skoleveje generelt i Haderslev By. Der er meddelt tilskud på h.h.v. 2,0 mio.kr. og 1,6 mio. kr. Tilskuddene svarer til 40 % af udgifterne. For at kunne udnytte tilskuddene skal der afsættes rådighedsbeløb på h.h.v. 5 mio. kr. og 4 mio. kr., i alt bruttoanlægsudgifter på 9 mio. kr. Og en samlet nettoudgift på 5,4 mio.kr. 5. At der kan forventes tidsmæssige forskydninger på byggeriet ved Skolen v/stadion forholdet undersøges nærmere. 6. Byrådet besluttede den 24. juni 2014, pkt. 22 at indarbejde forventninger om en salgsindtægt på 1,3 mio. kr. i 2015 på stednr Salg af bygninger (salg af biblioteket i Vojens). 7. Der er i den foreløbige investeringsoversigt afsat 8 mio. kr. til Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup ekstra bygning ungeunivers. Det skal undersøges nærmere, om det fulde beløb kan afholdes i 2015 eller om der allerede nu er viden om, at dele af beløbet skal overføres til /10

5 8. Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2014, pkt. 41 at Gram Motorikcenter skulle indgå i budgetlægningen I den foreløbige investeringsoversigt er der indarbejdet 3 mio. kr. i 2015, 6,2 mio. kr. i 2016 og 2,2 mio. kr. i I alt 11,4 mio. kr. Der forventes bruttoanlægsudgifter på 17,4 mio. kr. Investeringsoversigten mangler således bruttoanlægsudgifter for 6 mio. kr. og indtægter for tilsvarende 6 mio. kr. fra eksterne (Gram Fritidscenter og Lokale og Anlægsfonden). Derudover skal der tages stilling til en evt. kommunegaranti for lån til Gram Fritidscenter. Kommunegarantier kan forudsætte deponering. 9. Økonomiudvalget forventes i mødet den 18. august 2014, at behandle en sag om Sundhedscenter Haderslev, hvor man skal forholde sig til en udfordring på 3 mio. kr. I den foreløbige investeringsoversigt er der indarbejdet 10 mio. kr. i 2015, 23,8 mio.kr. i 2016 og 4,688 mio. kr. i I alt 38,488 mio. kr. 10. Økonomiudvalget forventes i mødet den 18. august 2014 at behandle en fortrolig projektsag fra Udvalget for Kultur og Fritid. Der kan være behov for at koordinere beslutningen med budgetforslaget. 11. Der skal tages stilling til, om der ønskes indarbejdet en teknisk netto nul pulje til fremtidige anlægsinvesteringer for at sikre luft i anlægsrammen til evt. uforudsete ting. Ansøgning om lån ved ministeriet Basisbudgettet indeholder forventning om låneoptagelse på 10 mio. kr. i Fagudvalgenes investeringsønsker har dannet baggrund for låneansøgning til investeringer på borgernære områder (alternativ til det som tidligere hed kvalitetsfondsområdet) og investeringer på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. Der forventes svar på låneansøgningerne ultimo august Ansøgninger fremgår af bilag 7 og 8. Det kan endvidere oplyses, at der er ansøgningsfrist den 4. februar 2015 til yderligere 2 lånepuljer. Dels til en lånepulje til opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalerne (100 mio. kr.). Og dels en pulje til at afbøde likviditetsbelastning i forbindelse med afviklingen af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Finansieringssiden Grundlaget for indtægterne i budgetudkast 1 er en personskatteprocent på 26,3 %. Det svarer til en nedsættelse på 0,2 % i forhold til budget Grundskyldspromillen på 24,36, der dog på produktionsjord ved lov er fastsat til et maksimum på 7,2, er uændret i forhold til Som udgangspunkt er statsgarantien på såvel skatter som generelle tilskud for 2015 valgt. De samlede indtægter Indtægterne udgør i alt mio. kr. i Heraf udgør skatterne mio. kr. fordelt på personskatter med mio. kr., selskabsskatter på 24 mio. kr. og grundskyld på 155 mio. kr. Hertil kommer indtægter fra de generelle tilskud på mio. kr. Der er en nøje sammenhæng mellem de generelle tilskud og niveauet på personskatter, hvis kommunen vælger selvbudgettering, således at såfremt skatterne stiger, så falder tilskuddet og vice versa. Ved et valg af statsgarantien bliver hverken skatter eller generelle tilskud efterreguleret 2 år efter budgetåret. Der er indarbejdet en forventet kompensation på 12,2 mio. kr. i 2015 faldende til 8,2 mio. i 2016 og 2017 og 4,1 mio. kr. i 2018 for skattenedsættelse på 0,2 %. Endelig er der indarbejdet en 5/10

6 forventet låneoptagelse på 10 mio. kr. i I overslagsårene 2016 til 2018 er der ikke indarbejdet yderligere lånoptagelse. Personskatter Skønnet på personskatter tager pt. udgangspunkt i den endelige afregning for 2012, korrigeret for lovændringer der har effekt i 2012, men som er besluttet efter fastsættelsen af statsgarantien for indkomståret Skønnet er udarbejdet i KL s skattemodel til beregning af skatterne. Det anvendte beregningsgrundlag peger på et valg af statsgarantien i Det lokale niveau er anvendt i udskrivningsgrundlaget som grundlag for selvbudgettering i årene Provenuet på personskatterne ligger 15 mio. kr. under skønnet for 2015 i budget 2014, og tendensen forstærkes over årene med 46 mio. kr. lavere i 2016, og 51 mio. lavere i Bemærk ovennævnte sammenhæng til generelle tilskud som delvist kompenserer for det faldende skatteniveau. Der følges op på niveauet på personskatter i takt med, at de nye skattekørsler for 2013 bliver mere sikre. Selskabsskatter I 2015 afregnes selskabs- og fondsskat for indkomståret 2012 sammen med reguleringer for tidligere år. Det er opgjort til et provenu på godt 24 mio. kr. i Det er 5 mio. kr. højere end niveauet for 2015 i budget Kommunernes andel af selskabsskatterne udgør p.t. 13,41 %. Fremskrivningen fra 2015 og frem følger KL s anbefalinger. Provenuvurderingen i er baseret på statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2013, 2014 og Disse skøn er dog usikre. Efter en stor stigning i indtægten i 2012 forventer regeringen en mere afdæmpet vækst i indtægten i de kommende år. Med vækstplanen fra april 2013 sænkes selskabsskatten gradvist fra 25 % til 22 % over perioden 2014 til Nedsættelsen vil dog først sænke kommunernes provenuer fra år 2017, idet afregningen for 2014 først foretages i Såfremt vækstplanen for 2014 ophøjes til lov vil kommunernes provenutab imidlertid blive neutraliseret ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten. Dermed vil hver kommune samlet set være upåvirket af den lavere skat. Grundskyld De afgiftspligtige grundværdier, der opkræves en grundskyld på 24,36 i 2015, er opgjort til 5,323 mio. kr. Endvidere er de afgiftspligtige grundværdier på produktionsjord, med en maksimumpromille på 7,2, opgjort til 3,044 mio. kr. Hertil kommer dækningsafgift af offentlige ejendomme, der opkræves med maksimalt 8,75 af forskelsværdien, samt en grundskyld på 50 % af den kommunale grundskyld, dvs. 12,18 af de afgiftspligtige grundværdier. Det samlede provenu fra grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme udgør 155 mio. kr. Det er 4,5 mio. kr. lavere end skønnet for 2015 i budget Hovedårsagen hertil er salget af Haderslev Sygehus i Efter salget betales ikke længere dækningsafgift og forskelsværdi, men almindelig grundskyld. Vurderingen er imidlertid påklaget til skatteankestyrelsen og opkrævning af grundskyldens størrelse må afvente at sagen færdigbehandles i skatteankestyrelsen. Udover de kendte lokale ændringer følges KL s forventninger til fremskrivningen fra 2015 og frem. 6/10

7 Generelle tilskud De generelle tilskud består af statslige tilskud som følge af landsudligningen på skatter, statstilskud til kommuner, udligning af selskabsskatter, udligning og tilskud/tilsvar vedrørende udlændinge, skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen, tilskud til Ø-kommuner m.fl., efterreguleringer samt beskæftigelsestilskuddet. Derudover er der i 2015 et ekstraordinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet på 3 mia. kr. på landsplan. Haderslev kommunes andel udgør knap 38 mio. kr. Den konkrete udmøntning af det særlige tidsbegrænsede tilskud til omstilling af folkeskolen, som er tilført kommunerne i perioden , medfører, at Haderslev kommunes andel udgør 19,9 mio kr. hvilket er 9 mio. mere end den forventning, som er indarbejdet i Årsagen til forskellen er, at en væsentlig større andel af tilskuddet i 2015 fordeles efter sociale kriterier fremfor objektive kriterier. I budgetoplægget er der forventet et beskæftigelsestilskud på det niveau, som er opgjort ved midtvejsreguleringen i 2014 suppleret med forventede efterreguleringer på 4 mio. kr. i hvert år i budgetperioden. I alt udgør provenuet i 2015 jf. statsgarantien mio. kr. Det ligger 35 mio. kr. over forventningerne for 2015 i budget I 2016 og 2017 udgør beløbet hhv. 14 mio. kr. og 26 mio. kr. mere end anslået i budget Der er en snæver sammenhæng mellem de lavere indtægter og opgørelsen af det balancetilskud, der bl.a. indgår som forudsætning for beregningen af de generelle tilskud. De lovbundne udgifter På såvel udgifts- som indtægtsiden er udgifterne fremskrevet med: De forventede merudgifter til førtidspension, som følge af øget kommunal medfinansiering. De økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2011/2012 og 2012/2013. De forventede økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2013/2014 herunder kontanthjælpsreform, tilbagetrækningsreform og reform af førtidspension og fleksjob. De forventede forventede økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogram 2014/2015 herunder sygedagpengereformen. Der er ikke indlagt vurdering af konjunkturudvikling i overslagsårene. I budgetoplægget er de lokale skøn indarbejdet på udgiftssiden i både 2015 og På grund af usikkerhed om de reelle økonomiske konsekvenser, som følge af de mange reformer, er der fortsat reserveret ca. 12 mio. kr. årligt i en buffer under generelle tilskud til at imødegå reguleringsbehov. Kompensation for skattenedsættelse Med økonomiaftalen for 2015 er det besluttet igen at oprette en tilskudspulje for kommuner, der sætter skatten ned i Tilskuddet kan dække op til 75 % af provenutabet i I 2016 og 2017 dækkes op til 50 % og i 2018 dækkes op til 25 %. Det endelige tilskud fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter kommunernes budgetvedtagelse og vil afhænge af størrelsen af de samlede skattenedsættelser. Der forventes på den baggrund en kompensation på 12,2 mio. kr. for nedsættelse af personskatteprocenten på 0,2 % fra 2014 til I overslagsårene forventes kompensationen at udgøre 8,1 mio. kr. i 2016 og 2017 og 4,1 mio. kr. i /10

8 Der skal ikke ansøges om tilskud. Tilskuddet fordeles på baggrund af de vedtagne skattenedsættelser i budget Tabel 5: Samlet overblik over afvigelser mellem rammeudmelding og budgetoplæg på indtægtssiden. Mio. kr Personskatter Selskabskatter Grundskyld og Øvrige skatter Generelle tilskud Kompensation skattenedsættelse I alt Ansøgning om tilskud ved ministeriet Igen i år har der været mulighed for at ansøge om særlige tilskud hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for en given frist, der er sat til den 4. august Der er ansøgt om tilskud efter henholdsvis 16 Vanskeligt stillet kommune og 17 Kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Kopi af ansøgningerne er vedlagt som bilag 5 og 6. Forslag til politisk afklaring Emner fra Økonomiaftalen På indtægtssiden er der via KL s tilskuds- og skattemodel indregnet provenue af delelementer i Økonomiaftalen, som der ikke er taget højde for på driftsbudgettet jf. bilag 9. Det drejer sig om følgende elementer: Tabel 6: Delelementer der ikke er taget højde for i udkast til budget Mio. kr Løft af sundhedsområdet 3,5 3,5 3,5 3,5 2* Ny struktur på beredskabsområdet inkl. moderniseringsaftale -1,0-1,0-1,0-1,0 3 Befordring -1,5-2,5-3,3-3,3 4 Moderniseringsaftale Frigørelse i øvrigt -2,8-3,0-3,0-3,0 I alt -1,8-3,0-3,8-3,8 *: Hertil kommer reduktion i L&C program på 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,75 mio. kr. i Beregningen er foretaget med udgangspunkt i, at Haderslev kommunes andel svarer til 1 pct. af landstallene. Emner rejst af fagudvalgene Byrådet besluttede i mødet den 24. juni 2014, pkt. 10, at udfordringen med Klimatilpasningsplanen på Udvalget for Plan og Miljø s område skulle indgå i budgetlægningen Der tale om en udfordring på kr. i 2015 og på kr. i hvert af årene 2016 og Der er ingen udfordring i Mio. kr Klimatilpasningsplan 0,8 0,3 0,3 0 Jf. procedure for budgetlægningen er der ved sidste års budgetlægning besluttet en tildelingsmodel for ældreområdet som tager højde for den demografiske udvikling. Korrektionsbehovet for 8/10

9 budgetlægningsåret og overslagsårene besluttes som en del af budgetlægningen. Voksen og sundhedsservice her genberegnet behovet med udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose. Mio. kr Demografi ældreområdet Aktuelle økonomiske udfordringer i 2014 En eventuel håndtering af aktuelle økonomiske udfordringer i 2014 vil påvirke primobeholdningen og dermed grundlaget for budgetlægningen. Af konkrete enkeltsager, hvor man kan overveje at reservere en pulje til finansiering kan nævnes - Forpligtigelse arealer - Vejafvandingsbidrag - Erstatningssager Dertil kommer, at fagudvalgene i 1. og 2. budgetkontrol har givet tilbagemelding på følgende udfordringer. - UBF: Udsatte børn og unge 11,5 mio kr. - SU: Børnehandicap 5,7 mio. kr. - UKF: Handleplaner 3,5 mio. kr. Som udgangspunkt kan ovenstående håndteres i den decentrale model, men samlet set påvirkes muligheden for at opnå den samlede forventede opsparing på 22 mio. kr. i En eventuel kompenserende bevilling vil på den anden side medføre en overskridelse af servicerammen med mindre der kan spares yderligere op ud over de forudsatte 22 mio. kr. Overholdelse af serviceramme og anlægsramme Den udmeldte serviceramme er opgjort til 2,306 mio. kr. Som det fremgår af tabel 4 udgør servicerammen i det ajourførte basisbudget 2,289 mio. kr. Det er således på nuværende tidspunkt en forskel på 17 mio. kr., som giver plads til eventuelle udvidelser. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet en teknisk pulje på 35 mio. kr. som giver plads til overførsler fra 2014 og efterfølgende bevillinger, som det har været tilfældet både i 2013 og Anlægsrammen udgør i basisbudgettet 80 mio. kr. svarende til 1 pct. af udskrivningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget. Økonomiaftalen indeholder et anlægsniveau på 17,5 mia. og der er således plads til anlægsinvesteringer for yderligere 95 mio. kr. i 2015 under forudsætning af at der er finansiering til det. Flytning eller udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015 eller omplaceringer mellem drift og anlæg er således reelle handlemuligheder. Udvikling i forventet primobeholdning Efter Byrådets møde den 24. juni 2014 udgør primo beholdningen 2015 et beløb på 11,503 mio. kr. jf. oversigten over de økonomiske konsekvenser. 9/10

10 Alle beløb i mio. kr. Kassebeholdning efter Byrådet 29. april ,263 Beslutninger i byrådet den 27. maj 2014 (Haderslev Fodboldstadion) -0,46 Beslutninger i byrådet den 24. juni 2014 (Bibliotek/Sundhedscenter) -1,3 Beregnet primo beholdning ultimo juni , budgetkontrol 2014 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet 37,656 Forventet kassebeholdning efter Byrådet 28. august ,159 Resultatet af 2. budgetkontrol 2014 inkl. konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet udgør 37,656 mio. kr. Herefter udgør primo kassebeholdningen til 2015 en sum på 49,159 mio. kr. Status på økonomisk politisk Vedlagte budgetudkast er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik således at følgende målsætninger er indfriet. - Der er overskud i den disponible kassebeholdning ultimo 2017 hvor målsætningen er balance. - Skatten er sænket med 0,2 pct. - Anlægsrammen svarer til 1 pct. af udskrivningsgrundlaget i 2014 svarende til 80 mio. kr. - Der afdrages på den langfristede gæld således at den er nedbragt med 200 mio. med udgangen af 2017 ifht. niveauet på 814 mio. kr. i regnskab /10

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

GENERELLE BEMÆRKNINGER

GENERELLE BEMÆRKNINGER GENERELLE BEMÆRKNINGER side 1 INDLEDNING Budgetforslag for 2013 samt budgetoverslag 2014-2016 er udarbejdet efter de af Økonomiudvalget udmeldte retningslinjer og procedurer. Blandt andet med udgangspunkt

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017

Viborg Kommunes basisbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Hvad er et basisbudget?... 2 2. Resultatopgørelse 2014 2017... 3 3. Skatter og generelle tilskud... 5 3.1 Skatter... 6 3.2 Generelle tilskud og udligning... 7

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen

Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen NOTAT Bloktilskud og skattegrundlag i tilskudsmodellen I det følgende redegøres der nærmere for de oplysninger, KL har lagt ind i tilskudsmodellen med hensyn til udviklingen i kommunernes skattegrundlag,

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger Renter, finansiering og finansforskydninger Indholdsfortegnelse Oversigt over politikområder... 320 Generelt... 320 Renter... 321 Tilskud, udligning og skatter m.v.... 324 Forskydninger

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere