Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen"

Transkript

1 26. marts 2014 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til denne helt specielle generalforsamling. Når jeg anvender udtrykket speciel er det fordi, at der gennem mange år har været en konsolidering blandt landets pengeinstitutter, men dette har hverken Vordingborg Bank der blev stiftet i 1890 eller Lollands Bank der blev stiftet i 1907 på noget tidligere tidspunkt været en del af, men i 2013 skete der noget andet! På alle områder gælder det om at følge med udviklingen, hvorfor jeg er sikker på, at fusionen mellem vores 2 banker er det helt rigtige. Mere herom senere, men inden jeg starter på min beretning vil jeg gerne præsentere mine medbestyrelsesmedlemmer: Først de aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer: Næstformand cand. merc. Morten Lynge Andersen, blev indvalgt i Vordingborg Bank s bestyrelse i Morten Lynge Andersen er lektor på Syddansk Universitet i Næstved. Ingeniør Svend Aage Sørensen, blev indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Svend Aage Sørensen er digeingeniør på Lollands sydkyst og driver eget rådgivende ingeniørfirma i Maribo. Civiløkonom Irene Jensen, blev indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Irene Jensen er regnskabsansvarlig hos K. Damsted ApS., i Nakskov. 1

2 Herudover har vi også i bestyrelsen farvehandler Jakob Mikkelsen, der blev indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i Desværre er Jakob Mikkelsen af personlige årsager fraværende i aften. Jakob Mikkelsen er indehaver af Colourplus forretningerne i Nakskov, Nykøbing og Vordingborg. Direktør Knud Rasmussen, blev indvalgt i Vordingborg Banks bestyrelse i Knud Rasmussen er desværre også fraværende i aften p.g.a. lungebetændelse. Knud Rasmussen er direktør for DLG Øst, d.v.s. DLG s afdelinger på Lolland, Falster, Sjælland og Bornholm. Selv er jeg statsautoriseret revisor og partner i et lokalt revisionsfirma i Ringsted og indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Herudover består bestyrelsen af vores medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Filialdirektør Søren Bursche, der blev indvalgt i Lollands Banks bestyrelse i Søren Bursche er filialdirektør i bankens Maribo filial. Erhvervsrådgiver Michel Pedersen, der blev indvalgt i bankens bestyrelse i Michael Pedersen er erhvervsrådgiver i bankens Nakskov filial. Til sidst vil jeg også lige præsentere bankens direktør Anders F. Møller, der har været bankens direktør siden Tilbage til denne - specielle - generalforsamling. Generalforsamlingen er primært speciel som følge af fusionen mellem Vordingborg Bank og Lollands Bank, idet banken siden sidste ordinære 2

3 generalforsamling for et år siden, hvor banken havde aktionærer, har fået mange nye aktionærer. Banken har således i dag aktionærer, hvoraf 502 aktionærer har tilmeldt sig dagens generalforsamling. I den forbindelse skal lyde en varm velkomst til alle bankens nye aktionærer - og i særdeleshed Jer der er kommet fra Sydsjælland og som deltager i en Lollands Bank generalforsamling for første gang. Som jeg plejer her i beretningen, vil jeg kort komme ind på, hvad der har været af væsentlige begivenheder i det forgangne år og hvad vi kan forvente os af fremtiden. Praktisk er beretningen derfor opdelt i følgende afsnit: 1. Generel orientering. 2. Fusionen. 3. Regnskabet. 4. Fremtiden. 5. Lidt afslutning Først den generelle orientering Som nævnt i indledningen har der gennem en længere årrække været en konsolidering i den finansielle sektor. På landsplan er vi gået fra at være knapt 150 selvstændige pengeinstitutter ved udgangen af 2007, og til i dag hvor der er knapt 90 selvstændige pengeinstitutter tilbage var femåret for finanskrisen, og i den forbindelse er der udkommet både bøger og flere rapporter om årsagerne til finanskrisen. Blandt andet udkom den meget omtalte Rangvid-rapport i september 2013 fra et regeringsnedsat udvalg med økonomiprofessor Jesper Rangvid i spidsen. Rapporten må betegnes som det officielle Danmarks bud på, hvorfor det gik så galt herhjemme under finanskrisen, som det gjorde. Det helt korte svar er, at der ikke var én skurk, men et helt væld af forskellige skurke eller årsager, både internationale og nationale. I Danmark blev der blandt andet ført en for lempelig økonomisk politik, Nationalbanken råbte ikke højt nok vagt i gevær. Finanstilsynet fungerede mekanisk, og var optaget af formelle regler og havde heller ikke tilstrækkelig 3

4 hjemmel til at gribe ind. At Finanstilsynet så efterfølgende har taget revanche er noget helt andet. Hertil kom en prisboble på fast ejendom, samtidig med en uforsigtig udlånspolitik og en sårbar fundingsituation i nogle pengeinstitutter - plus en række ejendomsspekulanter, som nogle steder fik alt for frit spil. Pilen i rapporten peger altså i høj grad også på den finansielle sektor, men ikke kun den. Under alle omstændigheder føler jeg mig overbevist om, at de fleste har lært noget af finanskrisen og vil gøre, hvad de kan for at undgå en gentagelse. I al beskedenhed har Lollands Bank klaret sig godt under finanskrisen, hvilket også er en væsentlig medårsag til, at fusionen med Vordingborg Bank har kunnet realiseres. Fra bestyrelsens side er vi overbevidste og sikre på, at det er en fusion der vil blive til gavn for den fusionerede banks markedsområde, som nu dækker over Lolland, Falster og Sydsjælland. Hertil skal vi naturligvis ikke glemme alle de kunder der med en naturlig tilknytning til banken har bosat sig uden for bankens markedsområde. Hermed er jeg naturligt kommet i gang med mit andet punkt; Fusionen Efter afviklingen af henholdsvis to generalforsamlinger i Vordingborg Bank og én generalforsamling i Lollands Bank er vi - og herunder ikke mindst medarbejderne fra de 2 banker - nu i gang med den fysiske sammenlægning. Der skal ikke være tvivl, sammenlægningen er en meget stor opgave, hvor bankens medarbejdere allerede har gjort et stort arbejde. Der er tale om to enheder, der hver især har arbejdet på hver sin måde, og som nu skal samles til én enhed. I al beskedenhed finder vi ikke processen til dato kunne have forløbet ret meget bedre end tilfældet har været, hvor der har været en god forståelse og dialog blandt bankens medarbejdere. Allerede under indledningen til fusionen var bestyrelsen enige om, at der hurtigst muligt efter vedtagelsen af fusionen skulle trækkes i arbejdstøjet og fremtidsplanlægges. 4

5 Hele den finansielle sektor har igennem en længere årrække været under voldsomme forandringer, idet sektoren fra tidligere at have været en meget personaletung sektor gennem årene er blevet mere og mere digitaliseret. Ser vi i den forbindelse på landets større banker har det betydet, at de har nedlagt filialer i selv forholdsvis store provinsbyer. For tilgangen af kunder har det for os som lokalt pengeinstitut eksempelvis været en fordel, at Danske Bank har nedlagt deres filial her i Nakskov, men for Nakskov som provinsby med mere end indbyggere er det beklageligt, men det er et tydeligt udtryk for den tilpasning, der sker i den finansielle sektor i øjeblikket. Selvom vi har haft pæn tilgang af nye kunder har den igangværende digitalisering gjort, at vi ikke længere har fundet det omkostningsmæssigt forsvarligt, at opretholde bankens mindste filialer. Vi har derfor besluttet, at bankens helt små filialer i Kalvehave, Lundby, Stubbekøbing og Søllested sammenlægges med bankens nærmeste større filialer. Som nævnt er der tale om meget små filialer. Eksempelvis har Lundby og Kalvehave filialerne kun åbent enkelte dage om ugen. Stubbekøbing og Nr. Alslev filialerne drives delvist med fælles personale, der skifter mellem filialerne. Sammenlægningerne af filialerne effektueres her i april måned, og filialernes kunder bliver ca. 2 uger før lukningerne i brev informeret om de praktiske detaljer der er i forbindelse med lukningerne. Af praktiske hensyn vil lukningerne blive fordelt over flere dage med Søllested filialen, som den første der lukkes med sidste åbningsdag på næste torsdag den 3. april Det er naturligvis beklageligt for disse mindre bysamfund, men desværre en nødvendighed, hvis vi skal drive en rentabel bank. I den forbindelse vil jeg ikke undlade at henlede opmærksomheden på, at de større pengeinstitutter allerede for flere år siden fravalgte disse bysamfund, hvorfor det desværre er os der lukker og slukker både med fysiske banksteder og pengeautomater i de omtalte bysamfund. Selvom vi har lukket og slukket nogle steder finder vi fortsat, at banken har et jævnt fordelt og godt dækkende filialnet i bankens markedsområde. De 5

6 større filialer, d.v.s. Vordingborg, Nykøbing, Maribo og Nakskov har alle flere erhvervsmedarbejdere tilknyttet, ligesom alle filialer har personalebetjente kasser, hvilket er noget der også fremover vil blive opretholdt. Kunderne kan således altid komme ind fra gaden og tale med en af bankens medarbejdere - banken har åbent alle hverdage fra til 16.00, og om torsdagen et par timer længere - herudover er alle medarbejdere tilgængelige på direkte telefonnumre. Som en følge af ovennævnte og fusionens øvrige synergier har bestyrelsen sammen med bankens ledelse vurderet, at der aktuelt ikke længere er behov for det samlede medarbejderantal på 109 medarbejdere, og derfor er det besluttet, at der skal ske en medarbejderreduktion ned til ca. 90 medarbejdere. Denne reducering er primært aftalt via et tilbud om et fratrædelsesprogram til bankens medarbejdere. Eller udtrykt på en anden måde: Banken har motiveret fratrædelserne med et individuelt beløb pr. fratrædelse. Glædeligt har banken således kunne indgå 13 fratrædelsesaftaler der effektueres løbende gennem 2014, og 2 pensionsaftaler der effektueres i første halvår 2015, hvorfor det kun har været nødvendigt at afskedige 2 medarbejdere. Jeg vil i den forbindelse kraftigt påpege, at samtlige medarbejdere der fratræder, var engagerede og loyale medarbejdere, hvorfor det er med beklagelse at vi har måttet tage disse skridt. Vi ønsker dem alle alt godt fremover. Filiallukninger og medarbejderreduktion er ubehagelige ting, men i den konkrete situation er det forløbet rimelig gnidningsfrit. Der har kun været enkelte reaktioner på filiallukningerne, især reaktioner på, at banken nedlagde de tilhørende pengeautomater. Desværre er det at drifte en pengeautomat ikke omkostningsfrit, hvorfor antallet af ekspeditioner på automaterne ikke har været stort nok til, at de nedlagte pengeautomater har været rentable. I forbindelse med offentliggørelsen af fusionen var bankens udmelding, at de forventede synergier, når fusionen var fuldt gennemført, ville være i niveauet 10 mio. kr. årligt. Vi har endnu ikke fuldt overblik over den totale effekt af fusionen, men umiddelbart er det ledelsens skøn, at når alle synergier er fuldt 6

7 gennemført medio 2015, vil disse være i niveauet omkring 15 mio. kr. årligt - måske endda pænt større! Som vi siger i vores markedsføring er vi: Større, stærkere og mere lokal end nogensinde. Noget jeg med rette finder beskriver Lollands Bank. Vi har korte beslutningsveje, vi træffer selv vores beslutninger, og vi gør det på et kvalificeret grundlag, idet vi om nogen kender og har et tæt forhold til vores kunder. Som vi har udtalt mange gange: Føler vi en særlig forpligtelse overfor lokalsamfundene på Lolland, Falster og Sydsjælland, som vi involverer os stærkt i. Ingen vil gå forgæves til os med en låneansøgning som vi finder bæredygtig. Modsat andre, der kan have tendens til, at nogle opgaver er for små, er det ikke tilfældet hos os. Alle låneansøgninger og øvrige bankforespørgsler er meget velkomne. Som det største helhjertede lokale pengeinstitut på Lolland, Falster og Sydsjælland er vi også bevidste om vores ansvar i egnsudviklingen og lokalområdernes kulturliv. Den økonomiske betydning vi herved får for lokalområderne, indebærer samtidig et stort ansvar, som ligger os meget på sinde. Vi tilstræber hele tiden at leve op til dette ansvar. Seneste er banken således gået ind med kapital i samarbejdet omkring FinanceZealand der med ansvarlig lånekapital skal gøre vejen til succes og flere arbejdspladser lettere for mindre virksomheder i bankens markedsområde. Selv om den fusionerede banks navn har været lidt af En varm kartoffel, så vil jeg, som afslutning på omtalen af fusionen, gerne lige berøre bankens navn efter fusionen. Indrømmet, da vi indledte fusionsforhandlingerne med Vordingborg Bank, havde vi ikke fantasi til at forestille os hvilken følelsesmæssig betydning et navn kunne have. Vi fik rigtigt mange reaktioner fra aktionærer, kunder og mange andre til vores første forslag. Begge bestyrelser var dog enige om, at navnet ikke måtte umuliggøre en fusion, hvorfor begge bankers bestyrelser revurderede det foreslåede navn og 7

8 som konsekvens heraf blev enige om, at bankens navn foreløbig for en periode skulle være Lollands Bank. Vordingborg Bank navnet indgår fortsat helt eller delvist i bankens profilering, men fra og med den 12. maj 2014 bliver det alene navnet Lollands Bank der vil blive anvendt. Vordingborg Bank navnet er ikke glemt af den grund og indgår fortsat i bankens vedtægter, som et binavn. Vi i bestyrelsen har lovet hinanden, at vi i den kommende periode ikke bruger kræfter på bank-navnet. Nu gælder det samkøringen af de to banker. Tredje punkt - Regnskab og resultat Meget forenklet udtrykt er det et lidt mærkeligt regnskab der aflægges i år, idet Vordingborg Bank indgår fra og med den 20. december 2013, som var den dato hvor fusionen juridisk fik effekt fra. Årets resultat fremkommer således som resultatet af Lollands Bank for hele året tillagt 11 dages resultat i Vordingborg Bank. Årets resultat i Vordingborg Bank frem til fusionens vedtagelse indregnes alene i en åbningsbalance og reguleres direkte i regnskabets statusdel. Årets resultat udgør derfor stort set alene årets resultat fra den oprindelige Lollands Bank. Et resultat som i al beskedenhed - ikke er så ringe endda! Årets resultat før skat viser et overskud på 31,8 mio. kr. og efter skat et overskud på 23,2 mio kr. Dette resultat er endda efter at der er afholdt ekstraordinære fusionsomkostninger på 2,2 mio. kr. Vi skal helt tilbage til 2006 for at finde et bedre resultat. Et pænt resultat selvom banken endnu et år har haft forholdsvis store nedskrivninger. Modsat er vi også endnu et år begunstiget af et større positivt fondsresultat. Resultatet giver en forrentning af egenkapitalen på 9,8 % p.a. før skat. Vi er måske for beskedne - egentligt er resultatet sammenlignet med lignende pengeinstitutter virkeligt at finde i den gode ende. 8

9 Bortset fra regnskabsposterne Aflønning og Udbytte vil jeg ikke kommentere de enkelte regnskabsposter yderligere, idet vores bankdirektør om et øjeblik vil give en gennemgang af regnskabet. Aflønning Lovmæssigt skal jeg, i min beretning, informere om aflønning af bestyrelse og direktion. For så vidt angår den samlede aflønning af bestyrelsen er 2013 ikke direkte sammenlignelig med 2012, idet der som følge af fusionen er tale om en anden bestyrelsessammensætning end sidste år. For god ordens skyld vil jeg lige omtale en enkelt bestyrelsesaflønning og det er formandens, eller min egen aflønning om I vel. Som følge af ekstraarbejde udløst af fusionen godkendte repræsentantskabet i august 2013, at jeg modtog dobbelt honorar i 2013 i forhold til Samlet andrager aflønningen til bestyrelsen kr i Bankens direktion er i 2013 aflønnet med kr mod kr i For 2014 er aflønningen med direktion og bestyrelse aftalt uændret, naturligvis uden ekstra formandshonorar. Jeg skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at incitamentsløn ikke har og heller ikke fremover vil være en del af aflønningen til ledelsen. Udbytte Resultatet i sig selv er så tilfredsstillende, at dette sagtens kan begrunde, at der udloddes udbytte. Imidlertid finder bestyrelsen at det er vigtigt, at banken konsoliderer sig i Dette skyldes 3 forhold. - Fusionen med Vordingborg Bank, idet Vordingborg Bank som bekendt ikke havde meget kapital med ind i ægteskabet. - Vordingborg Bank havde optaget hybrid kapital i størrelsesordnen 32,0 mio kr., som med en økonomisk fordel til banken på 3,2 mio. kr. kan indfries inden den 1. juni

10 - Endvidere er der kommet nye kapitaldækningsregler, som i årene frem til 2019, vil medfører et øget krav til pengeinstitutters solvens. Jeg vil igen gerne præcisere, at bestyrelsen forventer at fusionen bliver til stor gavn for bankens aktionærer, idet vi med de kommende års resultater, imødeser at bankens aktionærer vil få en større værditilvækst end tilfældet ville være uden fusionen. Det er således bestyrelsens forventning, at det fra 2015 vil være muligt igen at udlodde udbytte. I den forbindelse finder jeg det på sin plads, at fremhæve bankens aktiekurs i 2013 der fra begyndelsen til slutningen af året er steget fra kurs 109 til kurs 195,6. Sidst, men ikke mindst er denne kursstigning fortsat ind i 2014, hvor kursen siden årets start er steget til niveauet omkring kurs , som har været kursniveauet de seneste dage.. Som afslutning på dette punkt vil jeg gerne udtrykke, hvorfor jeg mener fusionen vil blive til gavn for både tidligere aktionærer i Vordingborg Bank og aktionærer i den gamle Lollands Bank. For gamle Lollands Bank ville det være umuligt i det eksisterende markedsområde, at opnå en organisk udlånsvækst på mellem %, hvilket der i forbindelse med fusionen er tilført banken fra Vordingborg Bank. Til gengæld havde Vordingborg Bank brug for kapital, for at kunne opretholde og udvikle Banken. På baggrund af kursudviklingen på bankens aktie siden fusionen må det betegnes som en oplagt Win - Win situation for begge bankers aktionærer. Fjedre punkt: Fremtiden Der er, som nævnt, kommet nye kapitaldækningsregler. De er en konsekvens af den verdensomspændende finansielle krise, hvor meget heldigvis tyder på, at det i hvert fald her i Danmark - er godt på vej til at være overstået. Som tidligere omtalt er antallet af pengeinstitutter under finanskrisen faldet markant, hvilket for det meste er udløst af manglende kapital i de respektive pengeinstitutter. Et stort antal pengeinstitutter i hele den vestlige verden er gået ned eller er blevet opkøbt af andre pengeinstitutter, og yderligere et stort antal 10

11 pengeinstitutter har fået kapital tilført fra staten. Det er naturligvis ikke en holdbar situation, og i EU har der således - siden været arbejdet intenst på et nyt sæt spilleregler for pengeinstitutterne. De nye regler blev endeligt vedtaget i 2013, og kommer til at gælde i hele EU, herunder i Danmark, allerede fra Kompleksiteten i de nye regler er stor, og de er derfor ikke med til at gøre det lettere at drive et pengeinstitut, men her kan vi trække på vores brancheorganisation, Lokale Pengeinstitutter, der leverer vejledninger og beregningsværktøjer, så vi er godt klædt på til at imødegå de nye regler. Vi har naturligvis forståelse for, at myndighederne i hele Europa, ja for den sags skyld i hele verden, har gjort deres yderste for, at en lignende finansiel krise ikke skal gentage sig, og for at skatteborgerne og vi pengeinstitutter ikke igen skal risikere at komme til at betale hele eller dele af regningen for en finansiel sektor i krise. Problemet var som sagt, at mange pengeinstitutter havde for lidt kapital. Derfor indeholder de nye regler, som vi alle nu skal underlægges, for det første et stigende krav til vores minimumskapital. Helt overordnet kan man sige, at kravet til minimumskapitalen gradvist stiger, så det i 2019 ender med at være op til 5 procent højere, end det minimumskrav vi er underlagt i dag. Hertil kommer, at langt hovedparten af den kapital, vi kan bruge til at opfylde mindstekravet med, skal være af den bedste kvalitet, altså ren egenkapital. Her vil jeg endnu en gang fremhæve styrken i vores bank, idet det meste af bankens kapital består af ren egenkapital. Som tidligere nævnt har Vordingborg Bank medbragt et statsligt hybridlån på 32,5 mio kr., som banken har planlagt at indfri i 1. halvår Herved er vi igen med til forbedrer bankens kommende slutresultat for 2014, idet det statslige hybridlån forrentes med en rentesats på 9 % p.a. Lad mig slå fast med det samme, at vores analyser med al tydelighed viser, at vi vil være klar til at overholde de øgede kapitalkrav både på kort og lang sigt. Ledelsesforhold De nye kapitaldækningsregler indeholder også et par ledelsesmæssige nyskabelser. Blandt andet skal alle pengeinstitutter indføre en Whistleblower- 11

12 ordning, hvor ansatte anonymt kan indberette lovovertrædelser eller risiko for mulige lovovertrædelser. Der har i det hele taget i de seneste par år været et meget stort fokus på ledelserne i pengeinstitutterne og ledelsernes kompetencer. Der er gennemført regelstramninger, og nogle steder er der også sket udskiftninger i en række bankers bestyrelser. Her hos os er vi til stadighed opmærksomme på at sikre, at vi i bestyrelsen har den rigtige holdopstilling. Det er vigtigt, at vi lever op til både de formelle lovkrav og anbefalingerne om kompetencer, uddannelse og erfaring, men samtidig også, at vi på relevant vis i bestyrelsen afspejler den forretningsmodel vi har, og det lokalområde, som vi er en del af. De seneste to år har vi gennemført den vurdering af bestyrelsens viden og erfaring, som Finanstilsynet har foreskrevet, og vi har kunne konstatere, at der ikke har været noget at sætte fingeren på i forhold til vores holdopstilling. Efter fusionen har Finanstilsynet igen bedt om en redegørelse for den nye bestyrelses selvevaluering, hvilket vi netop har indsendt, og vores forventning er naturligvis, at bestyrelsens kompetencer endnu engang godkendes hos Finanstilsynet. Femte punkt: Bankens forventninger til 2014 og på lidt længere sigt Nu vil jeg kommentere lidt på de forventninger, vi har til indeværende år. Vi ser positivt fremad. I første halvdel af 2014 vil fusionen fortsat lægge stort pres på den daglige drift, hvor de begyndende omkostningsbesparelser i første omgang vil blive modsvaret af engangs fusionsudgifter, men allerede fra omkring 4. kvartal i 2014 vil vi svagt kunne begynde at se fusionens positive effekter. Vores estimat siger, at vi har fuld effekt af fusionen fra 2. kvartal 2015 med en årlig positiv påvirkning af resultatet med mere end 15 mio. kr. I 2013 opnåede vi en basisindtjening på mere end 45 mio. kr., hvor vi for 2014 budgetterer med en basisindtjening på 60 mio. kr. Som bekendt er det svært at udtrykke en forventning til det fortsatte nedskrivningsbehov og til kursreguleringer, men vores håb er da at vi efterhånden har set toppen af nedskrivningerne, og at vi fortsat opnår positive kursreguleringer! 12

13 Afslutning og tak Med disse ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning for regnskabsåret Men inden jeg giver ordet videre, vil jeg benytte lejligheden til at takke både mine kollegaer frem til fusionen, og også mine nye kolleger der er kommet til i bestyrelsen ved fusionen. I skal alle have en tak for et rigtig godt samarbejde. Alle vores bestyrelsesmøder har været en fornøjelse. Det tegner godt for vores nye bank. Jeg vil også rette en stor tak til bankens mange kunder, forretningsforbindelser og ikke mindst til Jer aktionærer for den tillid og opbakning, I har vist os ved at sige JA til fusionen. Sidst, men ikke mindst, skal medarbejderne fra de 2 banker virkelig have en stor tak for deres indsats, og de ekstra kræfter der er lagt i forbindelse med fusionen. Det tegner rigtig godt for den fortsatte samkøring af vores 2 banker var som jeg nævnte tidligere et specielt år, hvor vi virkelig skrev historie med fusionen. Forude venter et nyt spændende år med store udfordringer. Vi kommer ikke til at kede os. Med fusionen har vi virkeligt fået muligheden for at kunne udvikle os, hvilket vi vil gøre under skyldig hensyntagen til den rolle og det ansvar, som vi føler for udviklingen i vores markedsområde. Det er under alle omstændigheder med stor optimisme, at jeg kigger fremad, for jeg føler, at Lollands Bank står godt rustet til fremtiden - og jeg er sikker på, at jeg taler på vegne af bestyrelsen, den daglige ledelse og medarbejderne i Lollands Bank, når jeg siger, at vi glæder os til tage fat på endnu et år for at skabe gode oplevelser og resultater for vores kunder og vores aktionærer. Tak for ordet. 13

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 25. marts 2015 Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til Lollands Banks første generalforsamling nord for Storstrømmen. Banken har i dag lidt mere end 10.000 aktionærer, hvoraf 408 aktionærer

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Ledelseskodeks i Lollands Bank

Ledelseskodeks i Lollands Bank Ledelseskodeks i Lollands Bank Anbefaling 1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksomhederne

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen

Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen 29. marts 2017 V1/afm Mundtlig beretning v/formand Preben Pedersen Velkommen til Lollands Banks generalforsamling her i Maribo. Sidste år afviklede banken generalforsamlingen i Nykøbing F. Til næste år

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015

Ledelsens beretning for 2015 Ledelsens beretning for 2015 på generalforsamlingen 16. marts 2016 Ledelsens årsberetning for 2015 På sidste års generalforsamling tog vi hul på af fejre 50-året for bankens etablering som Djurslands Bank

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling v/foreningssekretær Hans-Henrik Dalsgaard Tirsdag den 9. marts 2010 Side 10: Det samlede resultat i 2009 blev kr. 256.954. De samlede indtægter

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank

Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Bank Til Dato: 07.01.2015 Aktionærerne Du skal træffe en vigtig beslutning for din bank Nordjyske Banks bestyrelse og repræsentantskab opfordrer dig til at stemme ja til vedtægtsændringerne på den ekstraordinære

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden.

Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. VEDTÆGTER FOR FONDEN 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Center for Bæredygtighed og Resiliens (CfBR) herefter benævnt Fonden. Fonden er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe.

V E D T Æ G T E R. for. AvfFonden. 1.3 AvfFonden er stiftet af Dansk Amtsvejingeniørforening, Porten Toft 35, 6760 Ribe. SelskabsAdvokaterne ApS Christian X s Alle 168, 1. sal DK- 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 33 10 51 J.nr. 1703 TW/VB V E D T Æ G T E R for AvfFonden 1 NAVN 1.1 Fondens navn er AvfFonden. 1.2 AvfFonden er en erhvervsdrivende

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere