Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til seniorforsker Peter Fransen, Landsarkivet i Odense, historikeren Søren Federspiel og afdelingsleder Peter Larsen, der fortalte om bogprojekter, som er i støbeskeen: Nyborg i 100 år Forbundets 100 års jubilæum Arbejdsdriftens 100 års jubilæum Dagsordenen var: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent: Tine Vigild blev valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 2. Formandens beretning I 2011 har Fængselshistorisk Selskab fortsat den gode udvikling med at samordne og videreudvikle interessen for fængslernes historie. Også gennem 2011 kunne formanden med tilfredshed konstatere, at det er lykkedes at engagere en meget bred kreds i arbejdet med Kriminalforsorgens historie. Formanden bemærkede, at man senere skulle høre om tre bogprojekter. Han fandt også grund til at nævne Henrik Skov Kristensens store værk Straffelejren, som til en billig pris kunne købes i forbindelse med generalforsamlingen sammen med andre publikationer som fx arresthusbogen og bogen om direktoratet. Der har været fremgang i medlemstallet, idet vi nu har 169 personlige medlemmer og 26 institutionsmedlemmer. Bestyrelsen vurderer, at der stadig er muligheder for at fortsætte den positive udvikling.

2 Bestyrelsen har holdt fire møder, heraf et på Horsens Kunstmuseum og resten i henholdsvis Nytorv 21 eller i direktoratet. Det er fortsat bestyrelsens hensigt at lægge nogle bestyrelsesmøder i forbindelse med besøg i lokale fængselshistoriske samlinger. Etableringen af det fængselshistoriske museum i det gamle statsfængsel i Horsens er nu så fremskredent, at det forventes at kunne åbne den 16. maj Kontakten til Øhavsmuseet, der tidligere hed Faaborg Kulturhistoriske Museer, er genoptaget og udstillingen i det gamle arresthus i Faaborg står overfor en nyopsætning. Selskabet bistår (Torben Rasmussen og Jens Tolstrup). Ret og Strafmuseet er desværre gledet lidt i baggrunden, da det ikke indtil nu har vist sig muligt at rejse de mio. kr., som dette center for oplysning om ret og straf i bygningen i Nytorv 21 forventes at ville koste. Bestyrelsen har dog ikke opgivet håbet om, at noget vil vise sig. Københavns Fængslers museum har fra Feriefonden fået bevilget ca. 1 mio. kr. til istandsættelse af lokaler til fængslets museum blandt andet i den tidligere præstebolig. Dansk Historisk Fællesråd har brugt Selskabets lokaler i Nytorv 21 til et møde og fællesrådet er indstillet på at omtale Fængselshistorisk Selskabs aktiviteter i sit ugentlige nyhedsbrev Historie online. For så vidt angår den historiske forskning har Selskabet støttet udgivelsen af Henrik Skov Kristensens bog Straffelejren om Fårhuslejrens historie. Dette er sket ved at Selskabet på forhånd havde bundet sig for et antal eksemplarer, der kunne indgå i den endelige finansiering af dette store værk. Der er grund til at fremhæve, at værket nu foreligger i tredje oplag og har opnået meget stor interesse både i historiske kredse og blandt mange sønderjyder. Endelig vil jeg nævne det stærke netværk, der eksisterer i Kriminalforsorgen mellem historisk interesserede medarbejdere og de grupper af frivillige, der driver de lokale fængselshistoriske samlinger en stor tak for det. Også i år udgiver Selskabet et stort og fyldigt årsskrift. Et årsskrift vi fortsat kan være stolte af. Hertil kommer, at Arresthuset i Odense har udgivet en fin lille bog i anledning af sit 150 års jubilæum. Forfatterne er tidligere kriminaldommer Peter Garde og vicearrestinspektør Eva Worm. Denne bog kan også erhverves hos Selskabet. Formidling af fængselshistoriske genstande: Selskabet skal medvirke til at videreuddanne de personer, der er knyttet til de fængselshistoriske samlinger. Der har været afholdt én uddannelsesdag, og bestyrelsen regner med, at der i år gennemføres to sådanne uddannelsesdage. Fængselshistorisk Selskabs hjemmeside: Som nogle måske allerede har bemærket på generalforsamlingen, er der nu kommet en ny udgave af hjemmesiden, og der kommer 2

3 fortsat om end uregelmæssigt nyhedsbreve. På Kulturnatten i København den 14. oktober 2011 var der offentlig adgang til Selskabets lokaler i Nytorv 21, hvor der var etableret en salgsenhed med publikationer fra Fængselshistorisk Selskab samt på tredje og fjerde etage anvendt rum til udstillinger om: Gamle uniformer Legetøjsproduktion fra Vestre Fængsel Magtmidler fx pryglebænken og dårekisten, kat med mere Undvigelser med hovedvægten på Lorentzen. Denne udstilling blev forestået af Horsens Museum. Der var næsten besøgende, der blev ført igennem fængslet via en fast rute, så man både så forbygningen og selve fængslet. Det er besluttet, at Selskabet fortsat vil medvirke i Kulturnatten. Skybrud: En del af Selskabets arkivalier led stor skade under skybruddet i sommer, da arkivet netop var flyttet fra direktoratet til kælderen i Nytorv. Meget materiale var anbragt i kælderen, men er nu flyttet op i bygningen. Ole Hansen og Preben Thygesen er gået i gang med en systematisering af arkivalierne i Nytorv 21. Informationsgruppen har holdt regelmæssige møder gennem hele året. Den har arbejdet med en ny hjemmeside. Informationsgruppen agter at udvide sine aktiviteter blandt andet ved at gå i gang med en registrering af det meget store billedmateriale, der findes rundt omkring i Kriminalforsorgen. Alt i alt har det været et aktivt år i Selskabet, der må siges i være i god gænge. Dannelse af netværk: Det er bestyrelsens opfattelse, at det konkrete arbejde med forskning, indsamling og publicering af materiale bedst kan ske gennem dannelse af netværk, der arbejder med forskellige temaer. Informationsgruppen arbejder fortsat med publicering af materiale og formidling af historien om genstande og går nu som tidligere nævnt i gang med det meget store arbejde at få oprettet et billedarkiv, hvor alle kan gå ind og søge. 3. Aflæggelse af regnskab: Torben Rasmussen fremlagde regnskabet (se bilag). Foreningen er i god økonomisk gænge. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent: Formanden foreslog, at fastholde de nuværende 100 kr. for personlige medlemmer og kr. for institutionsmedlemmer. Dette blev vedtaget. 3

4 5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen: På valg var Jørgen Bang og Torben Rasmussen. De blev begge genvalgt. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Jacob Bitsch og Rosa Rasmussen var på valg. Rose Rasmussen blev genvalgt. Leif Jørgensen blev valgt som ny suppleant. 7. Valg af revisorer: På valg var Janni Holst og Helle Thaarup. De blev begge genvalgt. 8. Eventuelt: Der var ingen forslag til dette punkt. Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet. ---ooo000ooo--- Herefter gav formanden ordet til de tre indledere om bogprojekter. Seniorforsker Peter Fransen: Statsfængslet i Nyborg har kontaktet Peter Fransen med henblik på udarbejdelse af en bog i anledning af Nyborgs 100 års fødselsdag. Fængslet blev taget i brug den 12. juli 1913, mens de to kirker blev indviet den 8. juni Bogen vil have et bredt kulturhistorisk perspektiv. Bogen vil være gennemgående illustreret med en nutidig fotodokumentation, men også med ældre billeder. Historiker Søren Federspiel: Fængselsforbundet har indgået aftale med Søren Federspiel om en bog om Forbundets historie. Den vil blive kronologisk inddelt i perioder og tage udgangspunkt i to hovedsynsvinkler den faglige og demokratiske udvikling af Forbundet og i Forbundets indflydelse gennem tiderne. Fremstillingen vil tage udgangspunkt i Forbundets arkivmateriale og bladet Fængselsfunktionæren. Afdelingsleder Peter Larsen, Ressourcestyringskontoret: Peter Larsen redegjorde kort for kontorets overvejelser om at udgive et 100 års skrift den 1. april Det er tanken, at en historiker skal beskrive hele perioden, men overvejelserne er endnu i støbeskeen. 4

5 Herefter holdt overlæge Peter Kramp et levende og instruktivt foredrag om Træk af retspsykiatriens historie. Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær. Tine Vigild, dirigent Jens Tolstrup, sekretær Den 14. maj 2012 Den 14. maj

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere