Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1

2 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere end vi gør? g Vi kan vel vente til vi får f r påbud p fra kommunen? Æstetikstetik Det ser jo pænt p ud som det ser ud i dag? Hvorfor skal det være v sås velfriseret? Hvorfor asfalt ml. kantsten og flise? Sikkerhed Hvilken sikkerhed? Hvilket ansvar? Det tager vejlauget sig af? Økonomi Det koster vel ikke mere hvis vi venter? SLIDE NR. 2

3 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 3

4 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 4

5 Opgavebeskrivelse, VEJUDVALGET Vejudvalget skal på baggrund af Moe&Brødsgaard ingeniørrapport af den udarbejde beslutningsgrundlag for, hvorledes en mulig renovering af kantstenfortov kan gennemføres i grundejerforeningen. Det skal her laves en eller flere mulige planer for renoveringen, undersøges prisniveau for entreprisen samt i hvilket omfang Københavns Kommune kan forvente, at deltage i projektet. Det skal desuden undersøges i hvilket omfang en mulig besparelse kan opnås ved at renovere vejbelægningen samtidig med fliser og kantsten. SLIDE NR. 5

6 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 6

7 Vedligeholdelse af vejene Hvad er vigtigt? At vand ledes hurtigt bort At slidlaget er intakt vejkassen Hvorfor er det vigtigt? Frostsprækker mm. (risiko for udvaskning af vejkasse) Slidlaget beskytter det underliggende bærelag (bl.a. UV stråler) Når slidlaget er væk går det stærkt med vejens forfald SLIDE NR. 7

8 Tilstand af vejene i SØMOD S GF Moe & Brødsgaard, sept Asfaltbelægningen har en rimelig stand og må forventes, at kunne holde 5-10 år yderligere. Hvad skal gøres? Billigste løsning er at lægge nyt asfalt lag ovenpå det gamle. Hvad skal være i orden? Kantstene skal have den nødvendige højde Vejkassen skal være intakt SLIDE NR. 8

9 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 9

10 Vedligeholdelse af fortove og kantsten Hvad er vigtigt? At fliserne ligger jævnt og i samme niveau At fliserne ikke er løse At fliserne og tilstødende arealer ligger i samme niveau Hvorfor er det vigtigt? Sikkerhed for fodgængere Ved personulykker forårsaget af en løs flise eller lign. er det den enkelte grundejeres ansvar ikke kommunens eller grundejerforeningens SLIDE NR. 10

11 Tilstand af fortovene i SØMOD S GF Moe & Brødsgaard, sept Stort set alle fliser er enten nedslidte, er knækkede eller ligger skævt. Fortovet har en kvalitet, så en fuldstændig omlægning anbefales. Hvad skal gøres? Egentlig ikke noget, hvis det ikke var fordi: At vejene skal have et nyt lag asfalt (kanstene skal løftes) At der mange steder er meget stor niveauforskel ml. de enkelte fliser samt jorden ved siden af fliserne. Hvad skal være i orden? Underliggende gruslag, så fliserne kan modstå en vis vægt SLIDE NR. 11

12 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 12

13 Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Utterslev høj grundejerforening (258 medlemmer ) Foreningen har gennem den sidste årrække været i gang med opretning af kantsten og udskiftning af fliser. (bl.a. Bakkeledet, Enemærket, Engsvinget, Harespringet, Lærkebakken, Mosebakken, Mosesvinget, Nebbegårdsbakken, Storkebakken mm.) SLIDE NR. 13

14 Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Projektet for den tilbageværende del (149 parceller, i alt m) færdiggøres i 2009, bl.a. pga. Økonomisk gunstigt tidspunkt Kommende renovering af veje er forestående Note oplysningerne er hentet på SLIDE NR. 14

15 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 15

16 SØMOD Arbejdets omfang Moe & Brødsgaard rapport af sep Støvnæs Allé: 480 m Ørevadsvej: 685 m Lille Ørevadsvej: 85 m Ragnholmsvej: 590 m Folevadsvej: 340 m i alt m SLIDE NR. 16

17 Arbejdets omfang Fortovsfliser Alle eksisterende fliser udskiftes med nye fortovsfliser (ca. 615x770 mm, tykkelse 80 mm og ved overkørsler 100 mm) Uden bund: Underlaget afrettes og suppleres med grus, nye fliser nedlægges og efterkomprimeres med stabilt grus. Med bund: Underlaget udskiftes og afrettes og suppleres med grus, nye fliser nedlægges og efterkomprimeres med stabilt grus. SLIDE NR. 17

18 Arbejdets omfang Fortovsrabat 15 cm afgraves. Arealet afrettes, hvorefter stabilt grus udlægges i tykkelsen 100 mm og komprimeres. Til slut afsluttes med 40 mm pulverasfalt. Ved overkørsler bibeholdes brosten til genudlægning. Brosten genudlægges i 2 rækker med en fugebredde på mm. Sættes i grus. Mellem fortovsfliser og brosten udføres asfaltbelægning som i rabatter. SLIDE NR. 18

19 Arbejdets omfang Opretning af kantsten De eksisterende kantsten genanvendes. Langs kanten skæres 30 cm asfalt væk i kørebanen, og der graves en rende til sætning af stenene. Kantstenene sættes i en betonpude med en tykkelse på ca cm, der går op på ca. midten af kantstenene. Kantstenene sættes med en lysning på ca. 12 cm, så højden passer til det eksisterende/nye fortov. Ved overkørsler sættes kantstenene med en lysning på 3 cm. SLIDE NR. 19

20 Arbejdets omfang Rende i vejbane Renden i vejbanen afrettes med komprimeret stabilt grus til 100 mm under overkantens belægning, der fyldes med 70 mm GAB 0 til 30 mm under vejoverside. Herefter afsluttes med 30 mm pulverasfalt i samme farve som den eksisterende. Det sikres, at der ikke dannes lunker mod kantsten. SLIDE NR. 20

21 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 21

22 Renoveringsprojektet opdelt i eks. følgende 3 faser: Fase 1 Folevadsvej og Ørevadsvej (vest) Projektforløb Fase 2 Ravnholmsvej (nordvest) og Støvnæs Allé (vest) Fase 3 Ørevadsvej (øst), Ravnholmsvej (nord) og Støvnæs Allé (øst) De 3 faser er valgt således, at der kun renoveres én vejside af gangen samt er tilnærmelsesvis lige store. Vejudvalget foreslår to mulige scenarier til gennemførsel af de 3 faser: Ét kontinuert forløb (f.eks. opstart 2010) 3 tidsmæssig uafhængige etaper (f.eks ) SLIDE NR. 22

23 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 23

24 Økonomi Valgte eksempler til økonomiberegningen: Udførelse 2010 Entreprisen udføres på én gang, dvs.: + Lavkonjunktur i byggesektor giver gunstige priser + Større entreprise sum giver lavere enhedspriser Hele beløbet til renoveringen skal skaffes her og nu Udførelse Entreprisen fordeles over 3 år, f.eks. via en ramme aftale med en enkelt entreprenør eller etapevis udbud, dvs.: + Udgiften til renoveringen kan fordeles over flere år Usikkerhed omkring fremtidige prisniveau (højkonjunktur?) Mindre entreprise sum giver højere enhedspriser Opstarts omkostninger øges som følge af flere entrepriser SLIDE NR. 24

25 Økonomi 2010 u. bund 2010 m. bund u. bund m. bund Entreprise sum* , , , ,- Pris pr. husstand , , , ,- Pris pr. husstand incl. opsparing , , , ,- *Forudsætninger for entreprise sum: Grundejerne står selv for afretning af tilstødende belægning op til fortov SLIDE NR. 25

26 Finansieringsmuligheder Pengene skal foreligge inden der skrives kontrakt med entreprenøren. Fælles finansiering Lån med solidarisk hæftelse optaget af vejlauget Individuel finansiering Kontant Kassekredit Boliglån Udvidelse af realkreditlån Boligprioritetslån Financering for pensionister m.f. SLIDE NR. 26

27 Finansieringsmuligheder Alle muligheder har fordele og ulemper! Finansieringsfo rm Pris indikation Fordele Ulemper Lån med solidarisk hæftelse Renteniveau: 7% Gebyrer: Etableringsomk. Uafhængig af individuelle forhold Kan gives videre til en evt. ny ejer. Den enkelte kan til enhver tid indfri sin del. Kræver vedtægtsændringer bl.a. medlemspligt Kontant Ingen rente Ingen gebyrer Ingen administration Kræver at man har midlerne Kassekredit Renteniveau: 8,5% - 15% Gebyrer: Etableringsomk. Boliglån Renteniveau: 7,25% - 9,5% Gebyrer:Bevillingsprovision Realkreditlån Renteniveau: 2,8% - 5% Gebyrer: Etableringsomk. og tinglysning Boligprioritetslån Renteniveau: 3,25% - 5,25% Gebyrer: Etableringsomk. og tinglysning God ved omlægning af eksisterende lån God ved omlægning af eksisterende lån Kræver kreditgodkendelse Kræver kreditgodkendelse Høje omkostninger ifht. behov Høje omkostninger ifht. behov SLIDE NR. 27

28 Finansieringsmuligheder Indikation af månedlig udgift ved tilbagebetaling over 5 år kr kr 800 kr 600 kr 400 kr 200 kr Lav Høj SLIDE NR kr Lån med solidarisk hæftelse Kontant Kassekredit Boliglån Udvidelse af realkreditlån Nordea Prioritet SDO

29 Finansieringsmuligheder Indikation af månedlig udgift Rente Gebyr Per md over 5 år Per md over 10 år Type Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lav Høj Lån med solidarisk hæftelse 7,00% 7,00% 813 kr 813 kr 475 kr 475 kr Kontant 0,00% 0,00% 0 kr 0 kr 667 kr 667 kr 333 kr 333 kr Kassekredit 8,50% 15,00% 250 kr 800 kr 846 kr 995 kr 508 kr 664 kr Boliglån 7,25% 9,50% 800 kr 800 kr 819 kr 868 kr 480 kr 531 kr Udvidelse af realkreditlån 2,80% 5,00% kr kr 725 kr 772 kr 388 kr 433 kr Nordea Prioritet SDO 3,25% 5,25% kr kr 734 kr 776 kr 396 kr 437 kr Forudsætning: Finansiering per hustand Antal hustande 100 SLIDE NR. 29

30 Finansieringsmuligheder Finansiering for pensionister samt efterlønsmodtagere Låneansøgning og yderligere info kan hentes på: gafejendomsskatter.aspx Alt. kan der rettes kontakt til: Københavns Kommune, Opkrævning & Ejendomsskat Dahlerupsgade København V Telefon SLIDE NR. 30

31 Finansieringsmuligheder Finansiering for pensionister, efterlønsmodtagere m.fl. Hvem har ret til lån? Personer med fast ejendom beliggende i Københavns Kommune, som bl.a. er fyldt 65 år eller modtager efterløn eller delpension eller får udbetalt social pension. Hvilke udgifter kan jeg få lån til? Ejendomsskatter og andre afgifter på ejendomsskattebilletten. Udgifter i forbindelse med installation af fjernvarme og vedligeholdelse af fælles privatveje. Der gives ikke lån til betaling af udgifter til anlæg af veje og kloak. Lånevilkår rente For lånet skal der betales en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober året før. I 2004 udgør renten 1 % p.a. Bemærk, at renten ikke er fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. SLIDE NR. 31

32 AGENDA Opgavebeskrivelse Vejene, hvorfor vedligeholdelse? Fortovene, hvorfor vedligeholdelse? Status, tilstødende grundejerforeninger? ger? Arbejdes omfang Projektforløb Økonomi og finansiering Beslutning Skal projektet startes op? SLIDE NR. 32

33 Følgende valg skal træffes: Beslutning 1) Skal projektet startes op nu? - på baggrund af de fremlagte rammer samt økonomi udarbejdet af vejudvalget 3) Renoverings niveau Skal løsningen være med eller uden renovering af bund under fliserne? 2) Skal projektet være faseopdelt? Skal entreprisen gennemføres i et langt forløb med start i 2010 eller deles op i 3 faser ( ) 4) Økonomi Hvilken finansieringsform ønsker vi? SLIDE NR. 33

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE

mm.>,.-?:.. ' I-'. - V, *- ;!-^V ;  '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.'' Å D V o KATE mm.>,.-?:.. ' I-'. "- V, *- ;!-^V ; " '^ >'^S3K^ V.,. v^ '.c-. -' v.j.''" Å D V o KATE Indholdsfortegnelse: Udstykning 1 Beslutningskompetence 2 Handelspris 2 Ansvarsfraskrivelse 3 Offentlig støtte 3 Økonomi

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING

FORSIKRINGEN. Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig. Hvad dækker TEMA: FORSIKRING TEMA: FORSIKRING Hvad dækker FORSIKRINGEN AF METTE VÅBENGÅRD Ubudne gæster i campingvognen er en ubehagelig oplevelse. Og ærgrelsen bliver ikke mindre, hvis man opdager, at forsikringen ikke dækker det,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere