April årg. nr. 2 FREM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2007 27. årg. nr. 2 FREM"

Transkript

1 FREMs 1. hold i nyt arbejdstøj April årg. nr. 2 FREM

2 Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf REPARATION & SALG AF RADIO,TV OG PARABOL Kontakt din lokale fagmand Eget værksted Antennearbejde udføres Udlejning og salg af musikanlæg Broager Apotek Allégade Broager Tlf Kværsgade Gråsten Tlf Benzin, benzin og atter billig benzin Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort, kontanter eller et OK Benzinkort. Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller kontakt os på enten eller Så får du kort til billig benzin mere end 495 steder i Danmark. Gråsten 2

3 FREM-EGERNSUND NR. 2-APRIL ÅRG. BESTYRELSEN Formand (konst.) Asmus Carstens Næstformand Teddy Petersen Kasserer Per Andersen Bestyrelsen Birgit Aupke Badminton Rita Latter Gymnastik Birgitte Nielsen Fodbold Mads Johannsen Klublokale Suppleant Tommy Clausen Revisor Hans Henrik Mau Revisor Ib Funder-Nielsen BADMINTON Formand Rita Latter Bestyrelsen Tove Petersen Per Andersen Sanne Christensen FODBOLD Formand + seniorform. Mads Horst Johannsen næstform. + sekr. Uwe Schmidt ungdomsformand Brian Straaberg Materiale/loppemark. Hans Jørgen Nissen Sponsorafd. Finn Dreier Public relation Tommy Clausen Forældrerepr. Brian Straaberg Kampfordeler Asmus Carstens KLUBBLAD Ansvarsh. redaktør Birgit Aupke Tryk Ihle Grafisk Produktion Egernsund hallen Find os på Kontakt FREM på NB: Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af FREM bladet. Deadline for stof til næste nummer: 10. juli

4 Aut. kloakmester Søren Hansen ApS Egernsund Vi udfører: Kloakering Kloak TV Belægning Jord & Beton Snerydning Se også hjemmesiden: Gråsten Boghandel Ulsnæscenteret Gråsten Telefon C.J. skibs- & bådebyggeri ApS V/ CHRISTIAN JONSSON HAVNEVEJ EGERNSUND Tlf Fax Transport v/horst Lorentzen Skovgade 10 Egernsund Tlf Bil Fax BENT CHRISTENSEN Tømrer- og snedkerforretning ApS NYBYGNING REPARATION Planetvej Gråsten Tlf Fax Biltlf Vognmand Peter Christensen & Sønner Aps Skodsbøl - Tlf Vognmandsforretning ERIK MOLDT Skodsbøl vej 77- Broager Tlf

5 Frem REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, DEN Formanden bød velkommen, hvorefter mødet fulgte den opstillede dagsorden: 1. Valg af dirigent / ordstyrer Per Andersen blev valgt, og bød alle velkommen. 2. Vedtægter Vedtægtsændringerne blev godkendt. De nye vedtægter lægges til offentlig gennemsyn i Frems lokaler, Egernsund hallen og på Frems hjemmeside. Enstemmigt vedtaget 3. Formandsvalg Henning foreslog Asmus som midlertidig formand. Asmus modtog valget, dog kun for en periode på 1 år. Vedtaget 4. Kasserer Per Andersen blev valgt som kasserer for 1 år, da tidligere kasserer gik af i utide. Enstemmigt vedtaget 5. 1/ Asmus takkede for valget. Han mente at det næste års tid ville blive spændende for Frem i forbindelse med kommunesammenlægningen. Asmus forventede bedre vilkår for Frem og andre klubber i den tidligere Broager kommune. Andre kommuner omkring os har bl.a. betalt baneoptegning for klubberne og mange klubber har ikke betalt halleje som det er sket i broager kommune. Dog har tilskud til unge under 25 været lidt mindre end i Broagerordningen men Asmus mente at besparelserne let kunne opveje dette. Asmus ønskede en lidt mere åben Frem politik. Frem skal vise sig mere for borgerne i Egernsund og omegn. 2/ Der blev foreslået at de enkelte punkter i referatet blev læst op og godkendt inden et møde afsluttes. Dette for at undgå fejl eller mangler i kommende referater. Godkendt Teddy Petersen En hyggelig aften med Torben Ølholm Igen stod FREM for et arrangement til Egernsund Åben Skole, hvor vi i år havde inviteret den meget velkendte radiomand Torben Ølholm fra Radio Syd. Det blev til en spændende aften med mange morsomme historier og interessante detaljer fra radioverden. Desuden havde Torben Ølholm nogle gamle radiodokumenter med som viste tydelig forskellen mellem radio i dag og i de gode gamle dampradio- dage. I pausen blev der som sædvanlig budt på kaffe og kage samt FREMs lotterisedler. Igen i år var der mange gode præmier, som vi gerne vil takke sponsorerne for. Og vi siger også tak til alle der har støttet klubbens arbejde ved at købe lodsedler og håber på en lige så hyggelig aften med god mad og underholdning igen i Birgit Aupke FREM 5

6 ANDELS- SELSKABET EGERNSUND VANDVÆRK Var du forhindret til vores generalforsamling har du mulighed for at se bestyrelsens beretning, regnskab, takstblad m.v. på vores hjemmeside Taksterne (excl. moms) for 2007 blev fastsat til: Fast måleafgift (kr. 475 i 2006) kr. 500,00 Vandforbrug pr. m 3 (kr. 3,25 i 2006) kr. 3,50 Statsafgift pr. m 3 (uændret) kr. 5,00 Alle gebyrer fortsætter uændret som hidtil, dog er tilslutningsafgifterne reguleret med de normale indekstal. TRÆKREGULATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDEL v/henning Gefke Hansen Skovgade Egernsund Tlf Tøjeksperten Jønne SLOTSGADE GRÅSTEN TLF JØNNE s MOTTO - at butikken altid er fyldt med mange kvalitets varer - at der er humør, varme, charme og god atmosfære for kunder og personale. 6

7 Dagsorden: 1. Valg af dirigent / ordstyrer Ib Funder blev valgt. Generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne. 2. Formandens beretning Thorkild fremlagde formandens beretning. Desværre var medlemstallene i beretning ikke korrekte og viste en tilbagegang. Dette var dog heldigvis ikke tilfældet. Der har været jævn fremgang i fodbold og badminton og mindre tilbagegang i gymnastik. 3. Udvalgenes beretning Paul fremlagde badminton beretning Mads fremlagde fodbold beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab Godkendt Tommy spurgte om det havde nogen betydning for kommunale tilskud, at vi havde på kontoen. Asmus: Nej. Kommunen kigger kun på hvor mange medlemmer under 25 Frem REFERAT FRA GENERALFORSAMLING, DEN Sportens venner der er i klubben, Dette er deres beregningsgrundlag. 5. Valg til bestyrelsen - på valg er: Thorkild Kristiansen - ønskede ikke genvalg Teddy Petersen - Genvalgt Tommy Clausen valgt som suppleant Der blev på mødet ikke findet en ny mand til formandsposten. Thorkild forventede at der ville komme emner inden for 14 dage. 6. Valg af revisor: Ib Funder blev valgt. 7. Indkomne forslag Ændring af vedtægter for Frem. Der blev diskuteret og ændret enkelte punkter. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer på ekstraordinær generalforsamling d Fastsættelse af kontingenter for år 2007: Ingen ændringer. 9. Eventuelt Som det sikkert er de fleste bekendt har Sportens Venner næsten hver søndag aften året rundt lottospil i Broagerhallen til fordel for en lang række sportsforeninger i vores lokalområde. Ved den årlige generalforsamling blev vi i FREM Egernsund tildelt et bidrag på kr., som andel af Sportens Venners overskud i regnskabsåret Med disse linjer vil vi gerne sige Sportens Venners bestyrelse tak for bidraget, ligesom vi gerne vil takke Sportens Venners mange medhjælpere for den store indsats, de direkte og indirekte har gjort for sporten i Egernsund i almindelighed og dermed vores børne- og ungdomsarbejde i særdeleshed. Tak for den fortsatte støtte! FREM 7

8 Hermann Johannsens eftf. Jan Teichert ApS Murer- og aut. Kloakmester Mejerivej Broager Telefon Mobil Bygma Gråsten Trælasthandel Ulsnæsvej Gråsten Tlf Fax Æ Træfpunkt v/arno Bentzen Egernsund Tlf Åbent alle dage fra

9 Borgerforening Oplæg/forslag til RENGØRING I EGERNSUND På bestyrelsesmødet i Borgerforeningen den 12. marts aftalte vi at undersøge om det ville være en god ide om Borgerforeningen arrangerede en omgang rengøring langs veje, stier, rabatter og lignende steder i Egernsund, hvor det flyder med tomme dåser, papir, plastic og meget andet, som hører hjemme i affaldsspanden/sækken. Der er sikkert mange andre beboere i Egernsund (det gætter vi på) som også synes at der visse steder ser forfærdeligt ud langs offentlige veje og stier. Derfor planlægger vi en oprydningsdag efter Påske - sidst i april - først i maj - eventuelt en hverdags aften - hvis der altså er opbakning til det i Egernsund - for det er ikke meningen at bestyrelsen i Borgerforeningen alene påtænker at klare opgaven. Vi har ikke fastlagt datoen, men vil via denne opfordring i Klubbladet - høre om der er opbakning til operationen. Ligeledes har vi heller ikke bestemt, hvilke veje, stier, rabatter m.m. der trænger. Så hvis du synes det er en god ide og gerne vil bidrage med et par timers oprydning, så sender du en mail til eller afleverer en seddel i postkassen på Havnevej 40, så vi kan se hvem vi kan regne med - børn er også velkomne - de er også bedre til at kravle - og så lærer de sikkert også, hvad man f.eks. gør ved en tom dåse fremover. Samtidig med at du tilmelder dig, vil det også være helt fint, hvis du kan pege på en vej en rabat eller en sti som du synes trænger til en kærlig hånd - så vi når hele byen rundt. Faktisk ville det jo også være helt fint hvis du sammen med dit tilsagn påtager dig et begrænset stykke vej/sti som du klarer - tidspunktet kan du så også selv vælge - eventuelt sammen med naboerne - nemmere kan det vel ikke være. Borgerforeningen sørger selvfølgelig for plastikposer og efterfølgende afhentning af sækkene. Forhåbentlig synes rigtig mange Egernsundere at det er en god ide - så send en mail til Ib eller læg et brev i postkassen på Havnevej 40 - SENEST DEN 23. APRIL HVOREFTER DU VIL HØRE NÆRMERE om hvornår operationen starter. BLANKET - RENGØRING I EGERNSUND Jeg vil gerne deltage i projektet. NAVN: ADRESSE: TLF. MAIL: Forslag til vej/sti/rabat eller lignende: Jeg sørger for følgende stykke: Sendes/afleveres senest den 23. april Hilsen Ib Funder/Borgerforeningen 9

10 MALING køber man med fordel hos:.. Flugger farver Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundnæs 6 C, 6300 Gråsten Telefon IHLE grafisk produktion Storegade 23, Broager Tlf Andre har valgt at være de største Vi har valgt at være de bedste... Kjeld Faaborg Sundsnæs 19, Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf Broager Sønderborg Storegade 7 Møllebakken HALLENS CAFETERIA v/karin & Niels Åben hverdag Tlf

11 Borgerforening Referat af generalforsamlingen den 20. februar 2007 Fremmødte var Ib, Tove, Anette, Jonny, Henning, Helmut, Erna og Thorkild Fraværende: Verner Sørensen Ad 1 Helmut blev valgt som dirigent Ad 2 Tove fremlagde Borgerforeningens beretning, som blev heftigt kommenteret og diskuteret af de fremmødte. Hele diskussionen kommer under indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen. Ad 3 Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Kontingentbidraget bliver uforandret 50 kr. pr husstand. Ad 4 Følgende blev valgt til bestyrelsen: Tove Hagenau for 2 år Erna Qvist for 2 år Anette for 1 år Ib Funder var ikke på valg og ønsker stadig at være med i bestyrelsen, tak for det. Jonny Meilby Petersen ønsker at stoppe p.g.a. tidsnød Ad 5 Valg af suppleanter: Per Andersen 2 år Henning Jürgensen 1 år Verner Sørensen 2 år Ad 6 Valg af revisorer: Joachim Hagenau Helmut Christiansen Ad 7 Tove så gerne at der kom nye kræfter til borgerforeningen. Det var Thorkild helt enig i, men så hørte enigheden også op. Hele året igennem har der været et ønske fra Thorkilds side at borgerforeningen burde gå med i et landsbylaug. Borgerforeningen har været med til forskellige møder i fritids- og kulturudvalget i ny Sønderborg Kommune, hvor der klart fremgår at Egernsund ikke hører under et landsbylaug. Fordi Egernsund har mere end 1000 indbyggere. Thorkild kan eller vil ikke forstå det, og foreslog endvidere, at vi burde henvende os til formanden for landsbylauget i Ny Sønderborg Kommune, Inger Plouborg. Det var de andre tilstedeværende ikke enig i, af den simple grund som nævnt ovenfor. Thorkild var også af den opfattelse at vi ikke var interesseret i et medborgerhus. Tove kunne fortælle ham at Jan Petersen var med som repræsentant for borgerforeningen og blev valgt som formand for medborgerhusudvalget. Thorkild havde en generel opfattelse af borgerforeningen som sammenspist og initiativløst. Tove henviste til beretningen om vores arrangementer med videre. Ad 8 Erna har henvendt sig teknisk forvaltning i Sønderborg angående flytning af ankeret. De ville henvende sig til Erna snarest belejligt. Bestyrelsesmøde holdes hos Ib, mandag den 12 marts kl Referent Erna Zink Qvist 11

12 Håndbold Tak for endnu en sæson Så har en endnu en sæson nået sin ende. Og igen kan vi i HK 71 se tilbage på en god sæson. Det var sæsonen, hvor vi igen fik et old girls- old, havde mange piger i de smårækker, og hvor et serie 4- herrehold kom til efter jul. Sæsonen der gik For vores børnehold har sæsonen budt på både sejre og nederlag. Men uanset hvad er vi glade for at se, at pigerne nyder at spille håndbold og bliver bedre sæson for sæson. Vi nyder også at se den store opbakning, som forældrene giver deres børn. Det er dejligt at opleve engagerede forældre både til kamp og træning. Ynglingedamerne sluttede, som de sidste, deres sæson med et stævne i påsken. Holdet har traditionen tro haft en sæson med flotte kampe og sejre, men desværre også perioder med udfald. På seniorsiden har damerne haft en flot sæson, mens begge herrehold har haft lidt svære odds. Serie 2-damerne har spillet flot kollektiv spil og endte sæsonen på en 3. plads. Herrernes serie 3-hold har spillet nogle spændende kampe, men desværre tabt flere end de har vundet. Heldigvis placerede holdet sig sikkert over nedrykningsstregen og kan næste år tage endnu en sæson i serie 3. Efter jul kunne vi etablere et serie 4-hold. Det blev til to sejre. Trods det har lysten til håndbold været tydelig. Hos klubbens old girls-hold har det gode samvær og håndholden gået hånd i hånd. Der har været smil og godt humør på trods nogle hårde kampe. Vi vil fra bestyrelsen takke alle spillere, forældre, trænere, sponsorer og samarbejdspartnere for en god sæson 2006/07. Vi håber på at se rigtig mange igen til næste sæson. En ny bestyrelses på plads Den 28. februar 2007 blev den årlige generalforsamling afholdt. Vi sagde her bl.a. farvel til Svend Aage Erichsen som bestyrelses6medlem efter rigtig mange år som aktiv i bestyrelsen. Samtidig fik bestyrelsen nye medlemmer. Bestyrelsen består nu af Dennis Furtner, Anette Clausen, Karen Knudsen Jørgensen, Majbrit Clausen, Henrik Thomsen, Annemarie Naujeck og Mette Pawlik Olesen. Suppleanter blev Bettina Larsen og Hans Borsinski. Det er dejligt, at nye kræfter har haft lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Tak for sæsonen 2006/07! M.v.h. Bestyrelsen for HK 71 Egernsund Fakta HK 71 Egernsund havde i sæsonen 2006/07 93 aktive medlemmer og 196 passive medlemmer. 12

13 TEST DIT TALENT SOM TENNIS-SPILLER Kom og besøg os til byfesten Egernsund Tennisklub er på pladsen Lørdag d. 12. maj kl Tør du tage kampen op mod vores boldmaskine og bevise hvor hurtig du er på fusserne?? Fang mindst 10 bolde ud af 15 mulige og vind en fin præmie fra Egernsund Tennisklub. Mojn, vi ses til byfesten EGERNSUND TENNISKLUB 13

14 Egernsund Byfest BØRNEKRÆMMERMARKED FOREGÅR I DET STORE TELT PÅ FESTPLADSEN Lørdag d. 12. maj fra kl ca Stort Børnekræmmermarked for alle børn og unge i Broager Kommune. Her har I mulighed for at lege handelsmand for en dag. I kan sælge jeres legetøj, ting og sager. I skal tilmelde jer ved at ringe eller kigge forbi: Egernsund S.F.O Skovgade Egernsund Tlf.: Tilmeldingsfrist: Onsdag 7. maj 2007 Gråsten Tlf

15 I teltet ved Egernsund Byfest Fredag den 11. Maj Kl 19:30 Sponsoreret af: Kl. 19:30-21:00 Sixpack bluesband Kl. 21:00 Præmie overrækkelse Ringridning Kl. 21:15-22:45 Orange Delight Kl. 22:45-00:15 Gettysburg Kl. 00:15-01:45 Blue Sunday Fri Entre. Mød op til en musikalsk aften i teltet, og hør de lokale bands fyre op under teltdugen. Baren er åben fra Kl. 19:00 Ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år 15

16 BORGERFEST Borger- nabo-, familie-, venne-, fødselsdags-, byfest- fest. Lørdag d. 12/5 kl til ca Pris 100,- kr Menu: 2 slags gyros med diverse tilbehør inkl. 1 øl eller vand Musik v/cash 4-mands danseorkester Tilmelding til: Teddy Petersen, eller mail til Billetter afhentes i Teddys Salon. Vi har kun plads til 600, så du skal være hurtig. Husk at medbringe tallerken og bestik. 16

17 Program for Byfesten 2007 Torsdag 10/ Festpladsen åbner Spark Byfesten ind med SønderjyskE! Gratis, med 3 spillere fra SønderjyskE Præmieskat-turnering på den Gamle Skole Ølsmagning og underholdning med DownTown Dynt Festpladsen lukker Fredag 11/ Festpladsen åbner Køretøjsringridning, start fra havnepladsen Rock under Teltdugen med Sixpack BluesBand, gratis adgang Præmieoverrækkelse køretøjsringridning Rock under Teltdugen fortsætter med Orange Delight Gettysburg Blue Sunday Festpladsen lukker Lørdag 12/ Festpladsen åbner Børnekræmmermarked Egernsund Rundt! Gå, løbe, cykle og stavgang rundt i Egernsund Brandværnssjov! Masser af skum og enddnu mere vand Scenen er din! Tennisboldkanonen Petanque Ponyridning Balleboldturnering Fodbold serie 4: FREM Egernsund - Gråsten Byfesten 2007, stort fællesspisning for alle, underholdning v/cash og et 4- mands danseorkester Festpladsen lukker Søndag 13/ Helikopter rundflyning Børneaktiviteter Ældresagens lottospil og Sønderjysk Kaffebord Nintendo Wii konkurrence Panik-loppemarked, se sælgerne gå amok i hinandens varer Brandværnssjov, igen med masser af skum Festpladsen lukker for i år. GRÅSTEN SALATER Tlf Gråsten Broager Tlf

18 BALLEBOLD-TURNERING LØRDAG D. 12. MAJ KL NU HAR DU MULIGHED FOR AT SKRIVE DIG IND I HISTORIEN!!! EGERNSUND BYFEST INTRODUCERER DEN NYE SPORT FOR ALLE. BALLEBOLD ER EN FANTASTISK MORSOM OG YDERST ENKEL HOLD-SPORT. EN BALLEBOLDKAMP VARER I ALT 8 MIN. DET ENESTE DU SKAL GØRE ER : TILMELD ET HOLD PÅ MAX. 5 PERSONER (BENYT VENLIGST TILMELDINGSKUPON NEDERST PÅ DENNE SIDE) MØD OP KL PÅ SPORTSPLADSEN ALLE DELTAGERE MEDBRINGER FØLGENDE: LØBESKO, TØJ DU KAN BEVÆGE DIG I, GODT HUMØR. RESTEN AF UDSTYRET UDLEVERES VED KAMPSTART. Sæt X i kalenderen for alle FREMs kampe til BYFESTEN Torsdag d. 10/5 Fredag d. 11/5 Lørdag d. 12/5 kl : FREM Old Boys - Kollund kl : FREM Junior - Gråsten kl : FREM Serie 4 - Gråsten kl : FREM Serie 6 - B 2006 Åbenrå (ny klub) VI GLÆDER OS ALLEREDE!! M.V.H. HK 71 EGERNSUND HAR DU SPØRGSMÅL? RING TIL TANJA PÅ AFLEVERES HOS TEDDYS SALON SENEST D Holdets navn: Kontaktperson: Telefon: 18

19 Stort Lottospil og Sønderjysk Kaffebord ved Egernsund Byfest 2007 Søndag d. 13.maj kl. 13:00 i Det Store Telt på sportspladsen ved Den Gamle Skole. Arrangementet er et samarbejde mellem Rathjes Bageri og Ældresagen på Broagerland. Der vil være Lotto, Pauselotto og spil med mange flotte præmier - blandt andet vareposer og gavekort til handlende i Egernsund og Broager. Efter Lotto er der Sønderjysk Kaffebord. Priser Kaffebord + én Lotto plade: 50,- Ekstra plader eller plader uden kaffebordsbillet: 8,- Returbillet med Brodersens Taxi: 10,- Forhåndstilmelding og -betaling for Lotto og Kaffebord skal ske ved Bager Rathje senest onsdag den 9. maj. BrodersensTaxi kører til/fra arrangementet. Se køreplan nedenfor Kom og tilbring et par hyggelige og sjove timer sammen med os på sportspladsen. Rathjes Bageri Ældresagen på Broagerland Brodersens Taxi kører som følger: Kværs 10:55 Alnor 11:05 Torvet/Jernbanegade 11:10 Adsbøl 11:20 Ullerup 11:35 Blans 11:40 V.Sottrup 11:50 Nybøl 11:55 Smøl 12:00 Dynt 11:30 Skelde 11:35 Gl.Gab 11:40 Br. V/Horne 11:45 Br.V/Kirken 11:50 Br.V/Møllegade/Industrivej 11:55 Skodsbøl 12:00 Skodsbølmark 12:05 19

20 Præmieskatturnering I gymnastiksalen på den Gamle skole i Egernsund. Egernsund byfest afholder igen i år den populære præmieskat-turnering. Torsdag d. 10/5 kl Tilmeldingsgebyr pr. person: 110,- inkl. 2 stk Smørrebrød og kaffe/te 1. præmiepuljen er på 1300,- kroner. Præmier til plads Øl/vand, kaffe/te og ringriderpølser kan købes. Tilmelding kan ske til: Gert Sørensen på telefon: Teddy Petersen på telefon: , senest d. 7/5 Nå, du løber ikke? Løb er blevet meget populært i Egernsund i de sidste år. Det er næsten som om man skal undskylde sig for ikke at være begyndt med at løbe endnu. Men nu kan du vise at du også har styr på tingene og sundheden. Udforder din makker eller aftal en hyggetur med din nabo. Ved Egernsund Byfest kan du hygge dig med en tur igennem Egernsund ved Egernsund Rundt Om du er mere til en rask gåtur inklusive hyggesnak eller om du vil prøve dine evner ved et (moderat) løbetempo bestemmer du selv. Som noget nyt kan du også prøve dine kræfter ved en cykeltur. Når du deltager har du allerede vundet. Der er flere ruter mellem 2 og 8km. Den korte rute er velegnet til en løbetur med mindre børn. Det kommer ikke an på at vinde (som sagt du har jo allerede vundet ved bare at være kommet igang). Starten er lørdag den 12. maj kl. 10 fra 'Egernsund Stadion' ved den gamle skole, deltagelsen er gratis. Tilmelding til Egernsund Rundt 2007 (Deltagelsen er gratis). For-/Efternavn: Årgang: [ ] 2km-gå [ ] 5km-gå [ ] 2km-løb [ ] 5km-løb [ ] 7km-løb [ ] 4km-cykel [ ] 8km-cykel. (Forhåndstilmelding er ønsket senest fredag den 11.maj ved Andreas Aupke, Svinget 24, via epost eller på telefon Tilmeldingen på dagen er dog også muligt.) 20 20

21 KØRETØJSRINGRIDNING ved Egernsund Byfest FREDAG D. 11. MAJ KL Kom og vær med!!! Sædvanen tro går vi i optog gennem Sundgade fra havnepladsen flankeret af Egernsund, Broager og Skelde Brandværn og en masse seje motorcykler. Kom, som du er eller udklædt. Alle former for køretøjer - der kan komme igennem vores galger - er tilladte. Din helt almindelige cykel, trillebøren, barnevognen, havefræseren eller noget helt andet. Der er præmie til Kongeholdet, Prinseholdet og bedst udklædte hold. Pris: 150 per hold - betales ved tilmeldingen. Tilmelding kan ske ved Teddy - I ved hvor han bor : eller Helle Holmboe Andersen Sundgade 39 Tilmelding til køretøjsringridning Holdets navn: Kontaktperson: Telefon: 21

22 Vognmandsforretning Chr. Lorentzens eftf. v/kurt Lorenzen Havnevej 46 Egernsund Tlf Bil B C Maskinfabrik ApS Drejning fræsning plan- profil og centerlessslibning Værktøjsfremstilling Tlf fax Netbank konto-kik tjek din konto, og send gratis sms er. Storegade Filialens adresse, 6, postnummer Broager, og tlf. by, telefonnummer taverna Aphrodite græske specialiteter ALLE RETTER KAN BESTILLES UD AF HUSET HAR FESTLOKALE TIL 50 PERSONER Marinavej 1 Egernsund tlf Havnevej 3 Egernsund EGERNSUND EME MASKINFABRIK Hydraulik Montage Smedje CNC drejning CNC fræsning EGERNSUND vvs v/hans-peter Matzen Sundgade 98, 6320 Egernsund Telefon Biltlf

23 Fodbold Damefodbold Efter flere henvendelser fra friske piger i Egernsund omkring muligheden for opstart af et senior-pigehold i Egernsund, afholder FREM Fodbold infomøde. Dato: 11/ Tidspunkt: Sted: Egernsund gl. Skole, klublokaler Vel mødt Den gamle kampdragt var blevet slidt, så endnu engang har Broager Sparekasse sponsoreret trøjer til Egernsund`s 1. hold i serie 4. FREM Egernsund siger tak til Broager Sparekasse for det flotte sponsorat. På billedet er det FREM Egernsund`s 1. hold iklædt de nye spilledragter. 23

24 Gågaden Sønderborg Tlf Nygade 12, Gråsten Tlf Brodersens TAXI Egernsund - kører for Dem Tlf Døgnvagt Ny 22 og 46 pers. turistbus Egernsund Malerforretning VERNER BENTZEN Fjordvej 13, 6320 Egernsund Telefon Bil Fax Auto-reparationer - Service - Opretning Det eneste autoriserede S.K.A.D. værksted indenfor 50 km, der kan udstede forsikringsgaranti fra 2-6 år på autoskader. Broager Karrosseri & Motorværksted ApS Sct. Pauli. Telefon VINDUESPOLERING v/viggo Johannsen Deres lokale vinduespolerer Privat Erhverv Uforbindende tilbud gives Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund Byen s Blikkenslager Aut. GVS Installatør Henning W. Villesen Nejsvej 34, Broager Tlf Biltlf

25 Fodbold Træningstider: Junior hold: Starter Træning 13/ Esben Ludvigsen Sune Nicolaisen Træner Tirsdag/Torsdag Drenge hold: Starter Træning 12/ Kim Steg Træner Mandag/ Onsdag Lilleput piger Starter Træning 16/ Birgit Aupke Træner Mandag Lilleput Drenge Starter Træning 3/ Asmus Carstens Jan Petersen Træner Tirsdag/torsdag Miniput Starter Træning 3/ John Madsen Træner Tirsdag / torsdag Microput Starter Træning :27/3-29/3-3/4-10/4-12/4-2007, herefter kun Torsdag. Brian Straaberg Troels Lyde Jensen Træner (tirsdag se dato ) Torsdag kl Poder Starter Træning 11/ Helle Justesen Lars Mathiesen Mads Justesen Træner Onsdag kl Med venlig hilsen Brian Straaberg, Formand for Ungdomsudvalget 25

26 EGERNSUND & KVÆRS EL-SERVICE El-installatør H. J. Paulsen Hårde hvidevarer Alt i belysning EDB installation Nyvej 5 Egernsund Telefon Telefon Rathjes Bageri Egernsund Broager Netbank Tænk på penge når det passer dig... I VA N K IRKEGAARD APS TØMRER- & SNEDKERFORRETNING værksted Brovej 44 Egernsund TLF BIL:

27 Egernsund Tennisklubs generalforsamling tirsdag den 27. marts 2007 Formandens beretning: Sidste år skrev jeg at Udviklingen indenfor dansk tennissport har de seneste år været præget af markante tilbagegange i klubbernes medlemstal. Denne tendens fortsatte i DTF havde en medlemstilbagegang på medlemmer. Alligevel skriver man i beretningen at 2006 var et rigtig godt år for dansk tennis. Tilsyneladende måles dette på regnskabsresultatet. DTF har de seneste år forøget egenkapitalen med _ million per år. For mig ser det ud som om DTF er ved at dø men med penge på kistebunden. Forbundets budget for breddeområdet er for 2007 reduceret til kr mod kr. Tennis anvendt på området i Egernsund Tennisklub har haft stort udbytte af at kunne trække på breddekonsulent Michael Haug, der har været med til at starte aktiviteterne omkring tennis på tværs. Imidlertid er breddekonsulenterne Erik Terp og Michael Haug blevet afskediget. Endvidere er træneruddannelser blevet centraliseret. Denne udvikling bør få os til at stoppe op og overveje det fortsatte medlemskab af DTF/JTU. Vore årlige omkostninger til medlemskabet er kr

28 I sæsonen 2005 var vi 15 juniores og 46 seniorer. I sæsonen 2006 var vi 8 juniores og 37 seniorer. Dette er en kraftig reduktion med en halvering af juniormedlemmer og ca. 20% reduktion af seniormedlemmer. Økonomien i Egernsund Tennisklub er ret stabil. Indtægterne kommer fra medlemsgebyr, medlemmers frivillige arbejdskraft ved byfesten samt sponsorbidrag. Medlemmer opfordres til at stille deres arbejdskraft til rådighed ved byfesten. På sponsorsiden undersøges muligheden for at tilbyde medlemskab for sponsorbidrag. Hensigten er varigt at få tilført flere medlemmer; idet der jo er plads nok på banerne. Aktiviteter: Den interne klubturnering har som sædvanlig været afholdt med stor deltagelse og ved afslutningen og præmieuddelingen blev der hygget med kaffe, kage og en enkelt øl. I DGI turneringen har der igen deltaget 3 hold i senior-rækken. Et af holdene blev puljevinder. Med hjælp fra breddekonsulent Michael Haug er der etableret et succesfuldt samarbejde imellem 5 klubber(blans/sundeved, Gråsten, Broager, Nybøl og Egernsund). Dette har skabt et netværk imellem klubberne. En konkret aktivitet som følge af det tværgående samarbejde har været etableringen af hyggeturneringen som har været afholdt i Broager, Nybøl, Gråsten og Egernsund. Alle stævner har været med stor deltagelse og med positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Samarbejdet vil blive fortsat. I sæsonen 2007 afvikles arrangementerne i Sundeved, Broager, Gråsten og Egernsund. En stor tak til Knud Erik Novrup som tovholder på disse arrangementer. De nye sommerhuse i Marine Minde har mod forventning ikke medført større udleje af bane 3 i Juli måned. Marine Minde har skiftet havnemester. Samarbejdet forventes at fortsætte. Lignende tilbud til sommerhusområdet Fiskenæs bør overvejes og behandles af bestyrelsen. Tennisklubben har ved byfesten i Egernsund deltaget med præsentation af tennis ved tenniskanon samt minitennis. Endvidere har der været medhjælpere i byfestarrangementet, som ved deres deltagelse har bidraget til Tennisklubbens økonomi. Vi håber på flere frivillige til dette års byfest. Klubben har modtaget sponsorbidrag fra BHJ til køb af vindnet. Broager Kommune har bevilget tilskud til det afholdte DTU tennisseminar. Udover de sædvanlige aktiviteter er der for klubben behov for uddannelse af trænere til ungdom. Aktivering af medlemmer til at give en hånd med. Eventuelt give tilbud om lederkurser. Tiltrække ældre til minitennis - eventuelt ved samarbejde med ældresagen. Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle der har bakket op omkring Egernsund Tennisklub. Dette gælder naturligvis også bestyrelsen som jeg takker for et godt samarbejde. Alle medlemmer ønskes en god sæson for Formand, Søren Bech Pedersen 28

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM 50 år i FREM November 2012 32. årgang nr. 4 FREM Benzin, benzin og atter billig benzin Gråsten Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden

KRATTEN. Bank og. LKB Gistrup. Så er julekalenderen på gaden KRATTEN November 2009 Nr. 5 Årgang 42 BADMINTON Så er julekalenderen på gaden FODBOLD 23 2 15 9 11 GYMNASTIK MOTIONSCENTER 10 18 6 24 14 PETANQUE 4 20 12 17 1 TENNIS 13 21 7 19 3 VOLLEYBALL LKB's Venner

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010

HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010 HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010 NVUIs Sommerfest Vi kan se tilbage på en vellykket Sommerfest med stor opbakning til alle arrangementer. Der var også prominente gæster Karen Jespersen Sankt Hans aften

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 50. ÅRGANG JUNI 2014 NR. 6 90 I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl. 17-19 Program: 17.00 Velkommen

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Nr. 52, august 2013 Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Åben Skole i Tandslet Åben skole indkalder til opstartsmøde torsdag den 26. september

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2010 31. årgang 1964 August 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere