Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr /03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport for 2001/02, som hermed fremsendes. Årsrapporten vil blive præsenteret nærmere af direktionen på et pressemøde i dag klokken på selskabets adresse Lundtoftegårdsvej 93D, 2800 Kgs. Lyngby. Thrane & Thrane A/S Waldemar Schmidt Bestyrelsesformand Lars Thrane CEO For yderligere oplysninger venligst kontakt: Lars Thrane, CEO Henrik Lunde, COO Tlf: Fax: Web:

2 Resume Omsætningen blev DKK 506,7 mio. (DKK 493,0 mio.). Resultat af primær drift blev DKK 31,0 mio. (DKK 60,5 mio.). Der blev i 2001/02 anvendt DKK 78,9 mio. på produktudvikling og produktvedligeholdelse (DKK 70,5 mio.) svarende til 15,6% af omsætningen (14,3%). Årets pengestrøm fra driften blev DKK 53,6 mio. (DKK 47,0 mio.). Thrane & Thrane vil på selskabets ordinære generalforsamling foreslå, at der udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie (DKK 4). I august 2001 indgik Thrane & Thrane kontrakt med Inmarsat om udvikling, produktion og installation af RAN til Inmarsats næste-generations satellitkommunikationssystem, BGAN. Kontraktsummen var DKK 360 mio. I oktober 2001 introducerede Thrane & Thrane en ny mini-c tracking terminal med henblik på at styrke selskabets position på markedet for trackingudstyr. I december 2001 besluttede Thrane & Thranes bestyrelse ikke at gennemføre akkvisitionen af konkurrenten Nera SatCom og investeringen i Broadband. Omkostninger i forbindelse med transaktionen blev DKK 6,0 mio. Omkostningerne er udgiftsført under ekstraordinære poster. I februar 2002 indgik Thrane & Thrane kontrakt med Inmarsat om udvikling, produktion og salg af en BGAN brugerterminal samt et kernemodul. Kontraktsummen var DKK 125 mio. I februar 2002 indgik Thrane & Thrane kontrakt med Honeywell/Thales om udvikling og produktion af en aeronautisk højhastighedsenhed til integration med Honeywell/Thales aeronautiske kommunikationssystem. Aftalen giver Thrane & Thrane adgang til nye markedssegmenter. I marts 2002 introduceredes Fleet77 - en ny maritim højhastighedsterminal, som giver Thrane & Thrane adgang til et nyt markedssegment. Thrane & Thrane ændrer regnskabsprincipper for regnskabsåret 2002/03. Ifølge de nye regnskabsprincipper forventes for 2002/03 en stigning i omsætningen på 30-35% til niveauet DKK mio. (DKK 477 mio.). Sammenligningstal er tilrettet de nye regnskabsprincipper. Primært driftsresultat forventes at stige med 70-90% til niveauet DKK mio. (DKK 42 mio.). Den ordinære generalforsamling afholdes den 27. august 2002 kl Side 2 af 51

3 Hoved- og nøgletal Regnskabstallene er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som tidligere år. (tdkk) 1997/ / / / /02 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Ordinært resultat før skat Ordinært resultat Ekstraordinært resultat (5.151) (4.155) Årets resultat Aktiekapital ultimo Egenkapital ultimo Balance sum Udviklingsomkostninger Udviklingsomkostninger i % af salget 7,5% 12,3% 12,7% 14,3% 15,6% Gennemsnitligt antal medarbejdere Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet (2.770) (12.023) (12.636) (6.512) Årets pengestrøm (5.073) Organisk omsætningsvækst 56,5% (7,7%) 14,4% 8,8% 2,8% Overskudsgrad 13,9% 7,3% 12,0% 12,3% 6,1% Afkast af den investerede kapital 50,6% 16,3% 35,9% 34,1% 13,5% Egenkapitalandel 49,8% 61,8% 46,9% 61,2% 58,1% Resultat pr. aktie (EPS) 10,39 7,83 8,69 8,67 3,91 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie 3,01 9,11 3,81 11,28 11,70 Udbytte pr. aktie 9,81 4,17 9,92 4,00 4,00 Indre værdi pr. aktie Nøgletalsdefinitioner: Egenkapitalandel = Egenkapital ultimo / Samlede passiver ultimo Egenkapitalforrentning = Periodens resultat / Gennemsnitlige egenkapital Afkast af den investerede kapital = Resultat før finansielle poster / Investeret kapital primo Resultat pr. aktie á DKK 20 = Ordinært resultat / Gennemsnitlige antal aktier Pengestrøm pr. aktie á DKK 20 = Periodens pengestrøm / Gennemsnitlige antal aktier Indre værdi pr. aktie á DKK 20 = Egenkapital ultimo / Antal aktier ultimo Nøgletallene er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Side 3 af 51

4 Ledelsens beretning Thrane & Thranes omsætning steg i 2001/02 med 2,8% til DKK 506,7 mio. Det primære resultat blev DKK 31,0 mio. Den generelle recession i verdensøkonomien bevirkede, at omsætning og indtjening ikke levede op til de finansielle mål om en tocifret procentuel organisk vækst og en overskudsgrad på minimum 12%. Specielt den aeronautiske samt den landmobile trackingbaserede afsætning har været negativt påvirket af recessionen. Omvendt har efterspørgslen efter bærbare terminaler været positivt påvirket af den sikkerhedspolitiske situation efter terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 Thrane & Thrane introducerede i 2001/02 to nye produkter og indgik flere aftaler af væsentlig strategisk betydning for de langsigtede markedsmuligheder. Herved styrkede selskabet i det forløbne regnskabsår sin position som en af verdens førende leverandører af udstyr til mobil satellitkommunikation. Som følge af disse produktintroduktioner og aftaler gik Thrane & Thrane ind i regnskabsåret 2002/03 med en ordrebeholdning på godt DKK 500 mio. rækkende frem til regnskabsåret 2004/05. Omsætning og resultat for 4. kvartal I 4. kvartal af regnskabsåret 2001/02 var Thrane & Thranes omsætning DKK 180,8 mio. (DKK 136,7 mio.) med et resultat af primær drift på DKK 33,1 mio. (DKK 25,8 mio.) svarende til en overskudsgrad på 18,3% (18,9%). Kvartalsoversigt for 2001/02: (tdkk) 1. kvartal 2001/02 2. kvartal 2001/02 3. kvartal 2001/02 4. kvartal 2001/02 Hele året 2001/02 4. kvartal 2000/01 Hele året 2000/01 Nettoomsætning Bruttoresultat (10.368) Resultat af primær drift (27.551) Overskudsgrad (52,0%) 12,9% 5,3% 18,3% 6,1% 18,9% 12,3% Periodens resultat (18.261) Thrane & Thrane har i 4. kvartal 2001/02 haft en positiv omsætningsudvikling på alle markeder i forhold til årets første ni måneder. Det landmobile marked har haft en positiv omsætningsudvikling som følge af overholdelse af milestones på BGAN terminalaftalen med Inmarsat. Selskabet indtægtsførte i 4. kvartal 2001/02 DKK 16 mio. på baggrund af denne aftale. Desuden har Thrane & Thrane oplevet en mindre stigning i efterspørgslen på trackingudstyr i regnskabsårets sidste måneder. På det maritime marked lancerede Thrane & Thrane i 4. kvartal den nye højhastighedsterminal, Fleet77, hvilket har påvirket omsætningen positivt med ca. DKK 7 mio. Herudover modtog selskabet betalinger fra Inmarsat for overholdelse af en række aftalte milestones vedrørende udvikling og levering af Fleet77. På det aeronautiske marked har Thrane & Thrane de sidste tre måneder set markedsforholdene bedre sig og sammen med en milestone-betaling fra Honeywell International Inc., USA, og Thales Side 4 af 51

5 Avionics Ltd., Storbritannien, (Honeywell/Thales), har dette resulteret i en omsætning svarende til omsætningen i de første ni måneder af regnskabsåret. Endelig er omsætningen i systemmarkedet påvirket af RAN-aftalen med Inmarsat, hvor SED Systems, en division af Calian Ltd. (Canada), har leveret betydelige leverancer, som er indtægtsført. Hertil kommer, at Thrane & Thrane i årets sidste kvartal har leveret en Inmarsat-C jordstation. Thrane & Thrane har i 4. kvartal afholdt ca. DKK 25 mio. i udviklingsomkostninger, hvilket er en stigning på ca. 47% i forhold til 3. kvartal. Stigningen skyldes primært indkøb af software til ASIC udvikling til BGAN terminalen. Omsætning og resultat for 2001/02 Thrane & Thranes omsætning i 2001/02 var DKK 506,7 mio. Omsætningen steg med 2,8% i forhold til 2000/01 (DKK 493,0 mio.). Udviklingsomkostningerne i 2001/02 udgjorde DKK 78,9 mio. svarende til ca. 15,6% af omsætningen. Til sammenligning udgjorde udviklingsomkostningerne i 2000/01 ca. 14,3% af omsætningen (DKK 70,5 mio.). Resultat af primær drift blev DKK 31,0 mio. svarende til en overskudsgrad på 6,1%. I 2000/01 udgjorde resultat af primær drift DKK 60,5 mio. med en overskudsgrad på 12,3%. Ordinært resultat før skat blev DKK 31,6 mio., hvilket sammenlignet med sidste regnskabsårs resultat før skat på DKK 58,4 mio. er en tilbagegang på 45,9%. Årets pengestrøm fra driften blev DKK 53,6 mio. (DKK 47,0 mio.). Der blev afholdt DKK 6,0 mio. i ekstraordinære omkostninger til rådgivere i forbindelse med de drøftelser, som Thrane & Thrane havde med Nera ASA om overtagelse af Nera SatCom AS samt investeringen i Broadband AS. Årets resultat blev DKK 17,9 mio. (DKK 36,0 mio.), hvilket er en tilbagegang på 50,3%. Udbytte Selskabet foreslår, at der udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie for regnskabsåret 2001/02 svarende til 102,4% af årets resultat. Dette fraviger selskabets udbyttepolitik om udbetaling af 30% af årets resultat i udbytte, hvilket skyldes et ønske om at arbejde hen imod en mere optimal kapitalstruktur for selskabet samt en forventning om en solid indtjening i regnskabsåret 2002/03. Thrane & Thranes egenkapital var ved udgangen af regnskabsåret 2001/02 DKK 199,8 mio. Markedsforhold Thrane & Thrane er en af verdens førende leverandører af terminaler og jordstationer til landmobil, maritim og aeronautisk satellitkommunikation baseret på Inmarsats tjenester. Ved udgangen af Side 5 af 51

6 2001 var der over kommissionerede Inmarsat terminaler i drift på verdensplan, hvoraf Thrane & Thrane har leveret omkring 35%. Thrane & Thranes omsætning I regnskabsåret 2001/02 har de generelle markedsforhold haft en uundgåelig påvirkning på Thrane & Thranes terminal omsætning. Specielt er omsætningen i årets første 6-9 måneder blevet påvirket negativt. Forbedrede markedsforhold i de sidste måneder af regnskabsåret, introduktion af Fleet77 samt indgåelse af betydningsfulde aftaler vedrørende RAN og BGAN har imidlertid påvirket Thrane & Thranes omsætning positivt i sidste halvår. Omsætning fordelt på markedssegmenter: For regnskabsperioden 1. maj 30. april (DKK mio.) 1997/ / / / /02 Landmobil 211,2 116,8 172,3 156,7 184,9 % af total omsætning 49% 29% 38% 32% 37% Maritim 180,1 227,8 162,0 179,6 137,8 % af total omsætning 42% 58% 36% 36% 27% Aeronautisk 7,9 9,6 55,7 83,5 38,9 % af total omsætning 2% 2% 12% 17% 8% Systemer 29,7 41,6 62,9 73,2 145,0 % af total omsætning 7% 11% 14% 15% 29% Total 428,9 395,8 452,9 493,0 506,7 Omsætningsvækst 56,5% (7,7%) 14,4% 8,8% 2,8% I perioden fra 1997/98 til 2001/02 er Thrane & Thranes omsætning steget med 18,1% fra DKK 428,9 mio. i 1997/98 til DKK 506,7 mio. i 2001/02 svarende til en gennemsnitlig annualiseret årlig vækstrate på 4,3%. Omsætningsvæksten har udelukkende været organisk og kan hovedsageligt henføres til selskabets evne til at udvikle og lancere nye produkter på markedet. Thrane & Thranes omsætning i 2001/02 var DKK 506,7 mio., hvilket er en stigning på 2,8% i forhold til 2000/01 (DKK 493,0 mio.). Stigningen skyldes primært omsætning baseret på leverancer fra underleverandører på RAN-ordren svarende til DKK 69,7 mio. For systemsegmentet og det landmobile marked havde Thrane & Thrane en vækst i omsætningen på henholdsvis 98% og 18%. Det maritime og det aeronautiske marked oplevede et fald i omsætningen på henholdsvis 23% og 53%. Geografisk omsætningsfordeling: For regnskabsperioden 1. maj 30. april (DKK mio.) 1999/00 % fordeling 2000/01 % fordeling 2001/02 % fordeling Europa, ekskl. Norden % % % Nordamerika % % 96 19% Norden 89 20% 66 13% 50 10% Asien 24 5% 43 9% 45 9% Australien & Oceanien 20 4% 13 3% 11 2% Sydamerika 7 2% 21 4% 1 0% Andre 8 2% 10 2% 27 5% Total % % % Thrane & Thranes vigtigste geografiske markeder er fortsat Europa, Nordamerika og Norden. Disse markeder udgjorde i 2001/02 84% af selskabets omsætning. Til sammenligning udgjorde de samme markeder 82% af omsætningen i 2000/01. Side 6 af 51

7 Væksten i Europa skyldes primært omsætningen fra RAN og BGAN aftalerne med Inmarsat, mens den mindre omsætning i Nordamerika er forårsaget af reduceret aeronautisk omsætning. Reduktionen i omsætning i Sydamerika skyldes mindre salg af trackingudstyr forårsaget af en komponentfejl i selskabets landmobile Inmarsat-C udstyr og den økonomiske situation i området. Landmobile produkter Thrane & Thranes produkter til det landmobile segment omfatter bærbare terminaler til personlig kommunikation. Herudover produceres overvågnings- og sikkerhedsudstyr samt telefoner til brug i køretøjer. De typiske kunder er erhvervsvirksomheder, private og offentlige organisationer, som f.eks. FN, internationale hjælpeorganisationer, regeringer, medier samt olie-, gas- og minedriftsselskaber. Inden for det landmobile segment blev omsætningen DKK 184,9 mio. svarende til en stigning på 18,0% i forhold til 2000/01 (DKK 156,7 mio.). Den højere omsætning skyldes blandt andet, at Thrane & Thrane har oplevet øget efterspørgsel efter bærbare M4 satellitterminaler i forhold til 2000/01 som følge af den sikkerhedspolitiske situation efter terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 samt et generelt større kendskab til M4 i markedet. I februar 2002 indgik Thrane & Thrane en strategisk vigtig aftale med Inmarsat om udvikling, produktion og salg af en brugerterminal samt et kernemodul til Inmarsats kommende BGAN satellitsystem, som forventes introduceret i BGAN vil kunne tilbyde telefoni- og datatjenester med hastigheder op til 432 kbps. Det er næsten syv gange hurtigere end almindelig ISDN, som er den maksimale transmissionshastighed, der kan opnås i dag via Inmarsats GAN tjeneste. Netværket vil komplementere de faste landbaserede og mobile netværk og samtidig give Inmarsat mulighed for fortsat at servicere kunder inden for den landmobile, maritime og aeronautiske sektor. Det er hensigten, at netværket skal være en satellitbaseret efterligning af den landbaserede tredje generation (3G) IMT-2000/UMTS. Aftalen vil i alt påvirke Thrane & Thranes omsætning med DKK 125 mio. (USD 15 mio.), der delvis vil dække Thrane & Thranes forventede udviklingsomkostninger på DKK 165 mio. Af de DKK 125 mio. er DKK 25 mio. ført til omsætning i regnskabsåret 2001/02. Thrane & Thrane introducerede i efteråret 2001 et nyt trackingprodukt betegnet mini-c. Selskabet har store forventninger til dette produkt, men omsætningen har endnu ikke været tilfredsstillende. Thrane & Thrane har dog fortsat positive forventninger til trackingmarkedet, specielt hvad angår markederne i USA og Sydamerika, som er henholdsvis verdens største og næststørste marked for trackingudstyr. Thrane & Thrane har intensiveret indsatsen på disse markeder ved at selskabets salgsstyrke for trackingudstyr siden begyndelsen af april 2002 har opholdt sig uafbrudt i USA. Herfra dækkes de Nord- og Sydamerikanske markeder, og det er planen, at salgsstyrken skal opholde sig i USA i seks måneder. I Sydamerika forventer Thrane & Thrane at styrke sin markedsposition betydeligt efter, at Trimble Navigation Limited, den primære konkurrent på Inmarsat baserede tracking systemer, har trukket sig ud, og Thrane & Thrane har fået løst et teknisk problem vedrørende en defekt komponent. Det er derfor positivt, at Thrane & Thrane i 2001/02 har modtaget ordre på levering af 800 stk. mini-c terminaler til en brasiliansk kunde. Side 7 af 51

8 Maritime produkter Thrane & Thranes produkter til det maritime segment er målrettet det professionelle marked og anvendes blandt andet til nød- og sikkerhedstjenesten GMDSS. Terminalerne bruges typisk i handelsskibe og fiskefartøjer samt større lystyachts. Kunderne er primært skibsværfter samt erhvervsmæssige og private skibsejere. Omsætningen inden for det maritime segment i 2001/02 blev DKK 137,8 mio., hvilket er 23,3% mindre end året før (DKK 179,6 mio.). Den reducerede omsætning skyldes blandt andet, at markedet for Inmarsat-C til fiskeriovervågning er mættet som følge af, at stort set alle EU-lande har implementeret overvågning af fiskefartøjer over 24 meter. Der er forventning om, at markedet for fiskeriovervågning vil stige igen med implementering af EU-direktiver om overvågning af fiskefartøjer over 15 meter. Desuden er salget af GMDSS udstyr faldet som følge af mindre efterspørgsel i 3. kvartal på tilbehør og indførelse af et konsignationslager hos en af Thrane & Thranes større kunder. Efterspørgslen har i 4. kvartal været tilbage på vanligt niveau. Endelig oplever Thrane & Thrane øget konkurrence fra terminalproducenter, der anvender andre mobile satellitsystemer end Inmarsat, som f.eks. Iridium Satellite LLC, Globalstar LP og Emsat. Det har resulteret i lavere salg af de maritime mini-m terminaler i forhold til 2000/01. Thrane & Thrane har fortsat stor tiltro til egen og Inmarsats konkurrencedygtighed i forhold til de nævnte konkurrerende terminalproducenter og satellitsystemer. Selskabets markedsposition ventes forstærket via introduktion af nye produkter som f.eks. Fleet77 og mini-c samt ny anvendelse af produkterne. Den nye Fleet77 terminal er et attraktivt og konkurrencedygtigt alternativ til de nuværende Inmarsat-B terminaler, der typisk anvendes på større handels- og fiskefartøjer. Markedet, som er nyt for Thrane & Thrane, udgør ca. DKK 250 mio. årligt, og Thrane & Thrane har en forventning om at opnå en væsentlig andel af dette marked. Da Thrane & Thrane i marts 2002 introducerede den nye terminal havde selskabet allerede modtaget ordrer på Fleet77 terminaler for mere end DKK 12 mio. Siden introduktionen har Thrane & Thrane modtaget ordrer på et tilfredsstillende niveau, således at selskabet havde en forholdsvis stor ordrebeholdning på Fleet77 ved indgangen til 2002/03. I omsætningen for det maritime marked indgår DKK 6,4 mio. (USD 800,000), som Thrane & Thrane har faktureret Inmarsat i forbindelse med overholdelse af en række aftalte milestones vedrørende udvikling, godkendelse samt levering af Fleet77 terminaler. Aeronautiske produkter Thrane & Thranes aeronautiske produkter omfatter kommunikationsudstyr til installation i business jets, private og militære fly. Udstyret understøtter tale- og dataapplikationer til sikkerhed, drift, cockpit og passagerer. I regnskabsåret 2001/02 udgjorde selskabets omsætning inden for det aeronautiske segment DKK 38,9 mio. Det er et markant fald på 53,4% i forhold til 2000/01 (DKK 83,5 mio.). Da en stor del af Thrane & Thranes afsætning af aeronautisk udstyr fortsat foregår via Universal Avionics Systems Corporation, Inc. i USA har recessionen i den amerikanske økonomi samt den generelle afmatning Side 8 af 51

9 i den aeronautiske industri medført en mindre omsætning. Thrane & Thrane har set tegn på forbedring i efterspørgslen efter aeronautiske produkter i de seneste seks måneder, men efterspørgslen i 2002/03 forventes ikke at nå niveauet fra 2000/01. Thrane & Thranes aeronautiske produkter er hidtil primært blevet anvendt i mindre business jets samt mindre militære transportfly. I februar 2002 indgik Thrane & Thrane imidlertid en samarbejdsaftale med Honeywell/Thales om udvikling og produktion af en aeronautisk højhastighedsenhed. Aftalen med Honeywell/Thales giver Thrane & Thrane adgang til to nye markedssegmenter - større business jets og militære transportfly. Aftalen forventes som minimum at øge Thrane & Thranes omsætning med DKK 18 mio. (USD 2,25 mio.) over to år. En del af de DKK 18 mio. er taget til omsætning i 4. kvartal af 2001/02. Yderligere omsætning ud over de DKK 18 mio. forventes efter levering af den første ordre på højhastighedsenheder til Honeywell/Thales i regnskabsåret 2003/04. Thrane & Thrane er ligeledes i gang med udvikling af et aeronautisk højhastighedsprodukt fokuseret på Thrane & Thranes traditionelle marked for mindre business jets. Udover Thrane & Thrane og Honeywell/Thales forventes Rockwell Collins, Inc. og Teledyne Controls sammen med EMS Technologies, Inc. at lancere aeronautiske højhastighedsprodukter baseret på Inmarsat systemet. Thrane & Thrane vurderer, at markedet for disse produkter udgør ca. DKK 250 mio. årligt. Systemer Markedet for systemer består af jordstationer til de forskellige tjenester under Inmarsat. Jordstationerne er forbundet med det jordbaserede netværk og fungerer som bindeled mellem på den ene side satellitsystemet og på den anden side det faste telefonnet, mobilnet, internet eller virksomheders Intranet. Omsætningen inden for systemer steg i 2001/02 med 98,1% til DKK 145,0 mio. (DKK 73,2 mio.). Den øgede omsætning skyldes primært, at Thrane & Thrane i august 2001 i international konkurrence vandt RAN-kontrakten på DKK 360 mio. fra Inmarsat vedrørende udvikling, produktion og installation af jordstationselementet til Inmarsats fremtidige BGAN satellitsystem. I slutningen af 3. kvartal 2001/02 modtog Thrane & Thrane en tillægsordre fra Inmarsat til RANprojektet på en værdi af DKK 15 mio., hvoraf hovedparten dog vil være leverancer fra underleverandører. Af omsætningen på DKK 145,0 mio. vedrører DKK 88,0 mio. omsætning på RAN-projektet. RAN-opgaven er opdelt i leverancer fra en underleverandør til en værdi af DKK 152,0 mio. og udviklingsarbejde, som skal foretages af Thrane & Thrane, til en værdi af DKK 223,0 mio. Oprindeligt var der to underleverandører til projektet, men i marts 2002 opsagde Thrane & Thrane aftalen med Logica UK Limited om udvikling og levering af grænsefladerne mellem RAN og diverse telenetværk herunder UMTS. Denne kontrakt havde en værdi på DKK 70,0 mio., hvoraf leverancer for DKK 16,0 mio. er leveret, inden kontrakten blev opsagt. Omsætning for RAN tages til omsætning i forhold til fremdriften i projektet baseret på færdiggørelsesgraden af Thrane & Thranes egen udvikling af RAN. Leverancer fra underleverandøren tages til omsætning i takt med at leverancerne faktureres Thrane & Thrane af underleverandøren. Fremdriften i projektet i 2001/02 er blevet mindre end forudsat ved projektets Side 9 af 51

10 opstart, hvilket har medført en lavere omsætning end forventet. Dette skyldes primært, at den forudsatte færdiggørelsesgrad for regnskabsåret ved projektets start var behæftet med stor usikkerhed vedrørende den tidsmæssige planlægning af projektet. Af omsætningen i 2001/02 på DKK 88,0 mio. udgør DKK 18,0 mio. salgsværdien af Thrane & Thranes udviklingsarbejde. Dette er ca. 50% mindre end antaget ved offentliggørelse af RAN-aftalen i august Endelig har Thrane & Thrane i april 2002 modtaget et DKK 12 mio. tillæg til den oprindelige kontrakt med Inmarsat på SBS indgået i juni Tillægskontrakten indebærer, at Thrane & Thrane skal udvikle et demonstrationssystem til tale over MPDS med den samme kanalstruktur, som anvendes i det eksisterende GAN MPDS system men med forbedret service. Med det nuværende system bestående af separate kredsløbskoblede forbindelser og pakkedataforbindelser skal brugeren anvende enten en tale- eller en dataforbindelse, alt efter hvilken tjeneste der ønskes. Med en kommerciel udnyttelse af tale over MPDS teknologien vil brugerne få en bedre service, idet de vil kunne anvende en tale- og en dataforbindelse samtidig. Thrane & Thrane forventer at færdigudvikle demonstrationssystemet til tale over MPDS i regnskabsåret 2002/03. Service Siden begyndelsen af 2000 har Thrane & Thrane haft fem servicecentre i henholdsvis Australien, Schweiz, Singapore, Spanien og USA. Med henblik på at forbedre support til distributører og brugere har Thrane & Thrane i 2001/02 indgået aftaler med Elcome International L.L.C (Forenede Arabiske Emirater), HDW-Hagenuk Schiffstechnik GmbH (Tyskland) og Pertec (Pty) Ltd. (Sydafrika) om etablering af servicecentre. De tre Thrane & Thrane distributører vil med virkning fra juni 2002 være certificerede Thrane & Thrane servicecentre, således at Thrane & Thrane i alt vil have otte certificerede servicecentre. Herudover har Thrane & Thrane i regnskabsåret udvidet omfanget af den support, som servicecentrene kan tilbyde. Hidtil har servicecentrene alene haft mulighed for at udføre support på Thrane & Thranes mini-m terminaler samt selskabets bærbare M4 terminal. Igennem 2001/02 har servicecentrene modtaget kurser og videreuddannelse således, at alle servicecentre fra juni 2002 også vil kunne tilbyde support på Thrane & Thranes Inmarsat-C terminaler, den landmobile M4 terminal samt Fleet77. Produktudvikling Trods den økonomiske recession som selskabet oplevede i de første 6-9 måneder af regnskabsåret har Thrane & Thrane i 2001/02 udnyttet selskabets kernekompetencer inden for produktudvikling ved at fastholde og igangsætte nye udviklingsprojekter. Som følge heraf er antallet af medarbejdere beskæftiget med produktudvikling steget med 50% fra 120 pr. 30. april 2001 til 180 pr. 30. april Omkostningerne til terminaludvikling udgjorde DKK 78,9 mio. svarende til 15,6% af omsætningen. Til sammenligning udgjorde omkostningerne i 2000/01 14,3% af omsætningen (DKK 70,5 mio.). Udvikling af BGAN terminal I januar 2002 påbegyndte Thrane & Thrane design og udvikling af en BGAN brugerterminal, og i februar 2002 indgik selskabet en aftale med Inmarsat om udvikling, produktion og salg af en Side 10 af 51

11 BGAN brugerterminal samt et kernemodul. Thrane & Thrane forventer, at udviklingen af BGAN brugerterminalen og kernemodulet vil kræve mere end 120 mandeår. Målet er at udvikle en lille og billig terminal. Dette gøres ved integration af terminal og antenne i én enhed samt anvendelse af egenudviklede ASICs. BGAN terminalen vil være i stand til at modtage data med op til 432 kbps samt sende data med op til 200 kbps. Desuden forventer Thrane & Thrane, at terminalen vil have et Bluetooth interface, således at brugere trådløst kan anvende håndsæt og PC i kombination med terminalen. Ved markedsføring af en terminal med disse egenskaber forventer Thrane & Thrane at kunne tiltrække nye brugere af mobil satellitkommunikation og herved realisere en årlig omsætning i størrelsesordnen DKK mio. Markedsintroduktion af BGAN terminalen forventes i 2004/05. Ved regnskabsårets udgang var ca. 35 medarbejdere beskæftiget med indledende design af terminal og kernemodul. Udvikling af aeronautiske højhastighedsløsninger Thrane & Thrane indgik i februar 2002 en kontrakt med Honeywell/Thales om udvikling og produktion af en aeronautisk højhastighedsenhed til integration med Honeywell/Thales system til aeronautisk satellitkommunikation (Aero-H/H + ). Projektet var ved regnskabsårets slutning fuldt bemandet og følger den planlagte tidsplan. Højhastighedsenheden forventes færdig i 1. kvartal af 2003/04. Thrane & Thrane har igennem 2001/02 samtidig været optaget af udvikling af et aeronautisk højhastighedssystem, der henvender sig til mindre business jets og militære fly ved brug af en antenne, som er under udvikling hos Omnipless. Som følge af indgåelse af kontrakten med Honeywell/Thales forventer Thrane & Thrane, at selskabets egenudvikling af et aeronautisk højhastighedssystem vil være færdig i 2. kvartal af 2003/04. RAN-projekt I august 2001 vandt Thrane & Thrane i international konkurrence en kontrakt med Inmarsat vedrørende udvikling, produktion og installation af RAN til Inmarsats planlagte BGAN satellitsystem. Thrane & Thrane er hovedleverandør på RAN-projektet, men selskabet havde forventet i betydeligt omfang at samarbejde med to primære underleverandører. Logica, en global udbyder af IT-løsninger, skulle implementere kommunikationen med diverse telenetværk, og SED, en førende antenneleverandør, skulle stå for antennedelen. Imidlertid har Thrane & Thrane opsagt aftalen med Logica, idet Thrane & Thrane selv ønsker at udføre udviklingen af grænsefladerne mellem RAN og diverse telenetværk herunder UMTS. Overtagelsen af denne opgave indebærer efter selskabets opfattelse, at risici ved RAN-projektet som helhed reduceres, ligesom det medfører en mindre stigning i antallet af medarbejdere beskæftiget med udvikling af RAN. Herudover betyder det, at Thrane & Thrane vil tilegne sig yderligere UMTS kompetencer. Ved regnskabsårets udgang havde Thrane & Thrane ca. 45 medarbejdere beskæftiget med dette projekt. Øvrige forhold Forhandlinger med Nera I august 2001 meddelte Thrane & Thrane, at selskabet havde indledt drøftelser med det norske selskab Nera om en akkvisition af Nera SatCom samt en investering i Broadband. Imidlertid Side 11 af 51

12 besluttede Thrane & Thranes bestyrelse i begyndelsen af december 2001, at selskabet ikke ønskede at gennemføre akkvisitionen af Nera SatCom og investeringen i Broadband. Thrane & Thranes samlede omkostninger forbundet med den planlagte transaktion beløb sig til DKK 6,0 mio. Dette beløb er udgiftsført som en ekstraordinær omkostning. Ophævelse af flykontrakt Thrane & Thrane vurderer, at behovet for at have adgang til et fly i forbindelse med udvikling og produktion af aeronautiske produkter dækkes udmærket af selskabets nuværende fly. Som følge heraf har Thrane & Thrane og Beechcraft Scandinavia A/S i slutningen af januar 2002 aftalt at annullere en tidligere indgået kontrakt om køb af et Raytheon fly. Den planlagte nettoinvestering var USD 2,1 mio. Tilgodehavende En af Thrane & Thranes større kunder har gennem længere tid haft likviditetsproblemer, hvorfor selskabet den 24. oktober 2001 indgik en betalingsaftale vedrørende gælden. Aftalen indebærer, at gælden skal tilbagebetales over to år frem til 20. november Kunden har hidtil overholdt aftalen, og udestående pr. 30. april 2002 var USD 1,7 mio. Medarbejdere, ledelse og organisation Som en naturlig følge af den store tilgang af medarbejdere har Thrane & Thrane styrket ledelsesfunktionen ved at udnævne ledere for terminaludvikling, systemer, supply chain samt salg & marketing. Herudover er terminaludviklingen blevet styrket med udnævnelse af en teknologiansvarlig, som har til opgave at sikre, at selskabet hele tiden besidder de nødvendige teknologier samt deltage i indledende produktdesign og opfølgning på projekter. Ved regnskabsårets afslutning havde Thrane & Thrane i alt 322 ansatte, eller 62 flere end året før. Af de 322 medarbejdere var 180 medarbejdere beskæftiget med udvikling mod 120 ved udgangen af 2000/01. Udvidelsen af medarbejderstaben er primært sket som en følge af indgåelsen af RAN og BGAN kontrakterne og er sket inden for de sidste seks måneder af regnskabsåret. Ændringer i Thrane & Thranes bestyrelse I maj 2001 valgte Per Thrane, en af Thrane & Thranes grundlæggere, at udtræde af selskabets bestyrelse. Ved Thrane & Thranes ekstraordinære generalforsamling den 19. december 2001 blev Walther Thygesen, Vice President for Compaq Computer i Nordeuropa samt administrerende direktør for Compaq Computer ApS i Danmark, valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Optionsprogram Thrane & Thrane har etableret et tegningsoptionsprogram, hvorefter bestyrelsen, ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere vederlagsfrit kan tildeles tegningsoptioner (warrants), som giver ret, men ikke pligt, til at tegne aktier i Thrane & Thrane. I henhold til bemyndigelse i selskabets vedtægter, paragraf 3.A.4, har Thrane & Thranes bestyrelse i 2001/02 udstedt yderligere stk. warrants til ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere, der giver medarbejderne ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Thrane & Thrane. På den ekstraordinære generalforsamling i december 2001 blev det desuden vedtaget at tildele Side 12 af 51

13 bestyrelsen stk. warrants, der giver medlemmer af bestyrelsen ret til at tegne op til nominelt DKK aktier i Thrane & Thrane. Vedtægterne er ændret i overensstemmelse hermed. Oversigt over tildelte tegningsoptioner (warrants): Tildeling Antal deltagere Antal warrants Tegningskurs Udnyttelsesperiode Værdi ved udstedelse* Værdi 30. april 2002* Feb ,0-145,2 Feb Feb.-08 DKK 13,3 mio. DKK 7,9 mio. Maj ,0-145,2 Maj-02 - Maj-08 DKK 4,5 mio. DKK 3,7 mio. Dec ,0-145,2 Dec Dec.-08 DKK 1,1 mio. DKK 1,1 mio. Dec ** 91,0-110,0 Dec Dec.-08 DKK 1,9 mio. DKK 1,9 mio. * Beregnet efter Black-Scholes formel for værdiansættelser af optioner. Standardafvigelsen er fastsat til 39%, løbetid til udløbsperioden og ingen udbyttekorrektion. Risikofri rente pr. 30. april 2002 er sat til 5%. Da Thrane & Thrane først blev børsnoteret i 2001 kan der ikke beregnes nogen standardafvigelse til brug for beregningen af optionernes værdi på udstedelsestidspunktet. Der er derfor anvendt samme standardafvigelse i begge værdiberegninger. ** Kursen fastsættes en gang om året baseret på aktiekursen fem dage efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen. I beregningen er kursen indregnet med en vækst på 10% om året. Det bemærkes, at værdien ikke tager højde for en eventuel udvanding af aktiekursen ved udnyttelse af warrants. 2001/02 i forhold til forventningerne Finansielle forventninger I årsrapporten for 2000/01 udtrykte Thrane & Thrane forventning om en omsætning på DKK 500 mio. og et ordinært resultat før skat på DKK 60 mio. I forbindelse med RAN-aftalen i august 2001 ændrede Thrane & Thrane forventningerne til omsætningen til DKK 570 mio. og et uændret primært driftsresultat på DKK 60 mio. som følge af forventninger om store leverancer fra underleverandører. Inden aflæggelsen af halvårsregnskabet konstaterede Thrane & Thrane stagnation i markederne for terminaler. Som følge heraf vurderede Thrane & Thrane at første halvårs reducerede salg og indtjening ikke kunne indhentes i andet halvår. Selskabet vurderede på dette tidspunkt, at Thrane & Thrane ville opnå en omsætning i intervallet DKK mio. og et primært driftsresultat på DKK mio. I forbindelse med indgåelse af BGAN terminalaftalen justerede Thrane & Thrane omsætningsforventningerne til DKK mio. men fastholdt et primært driftsresultat på DKK mio., da den forventede omsætningsstigning ville modsvares af tilsvarende udgifter. Thrane & Thranes realiserede omsætning er således lidt mindre end den senest udmeldte forventning. Resultat af primær drift blev DKK 31,0 mio., hvilket er lidt bedre end den seneste udmeldte forventning. Kommercielle forventninger I årsrapporten for 2000/01 udtrykte Thrane & Thrane forventning om at selskabets nye tracking terminal ville blive færdiggjort i 4. kvartal af 2001, og at den nye maritime højhastighedsterminal ville blive færdiggjort i 1. kvartal af Desuden udtrykte selskabet forventninger om at igangsætte udviklingsaktiviteter relateret til Inmarsats nye satellitsystem, BGAN. Side 13 af 51

14 Thrane & Thrane har indfriet samtlige kommercielle forventninger med markedsintroduktion af mini-c terminalen og Fleet77 i henholdsvis oktober 2001 og marts Endvidere har Thrane & Thrane igangsat stor udviklingsaktivitet inden for BGAN som følge af indgåede aftaler med Inmarsat vedrørende RAN og BGAN terminal. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke siden den 30. april 2002 indtruffet begivenheder, der påvirker årsregnskabet for 2001/02. Forslag til generalforsamlingen På den ordinære generalforsamling den 27. august 2002 vil selskabets bestyrelse foreslå, at der af årets resultat udbetales et udbytte på DKK 4 pr. aktie (DKK 4), svarende til DKK 18,3 mio. (DKK 18,3 mio.), og at der anvendes DKK 0,4 mio. af reserverne. Overgang til regnskabsaflæggelse efter den nye årsregnskabslov fra 2002/03 I maj 2001 blev en ny årsregnskabslov vedtaget. Den nye årsregnskabslov træder i kraft med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2002 eller senere. Som følge heraf vil Thrane & Thrane ændre regnskabspraksis fra og med regnskabsåret 2002/03, således at selskabets fremtidige regnskabsaflæggelser er i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov. De væsentligste ændringer for Thrane & Thrane er, at omkostninger til udvikling af fremtidige produkter ikke længere skal udgiftsføres direkte i resultatopgørelsen, men skal indregnes i balancen under immaterielle poster og herefter afskrives i takt med, at de færdigudviklede produkter begynder at generere omsætning til Thrane & Thrane. Samtidig skal tilskud til udvikling ligeledes indregnes i balancen. Herudover skal Thrane & Thrane tillægge indirekte produktionsomkostninger ved værdiansættelse af varelager. Endelig skal afsat udbytte i fremtiden indgå i egenkapitalen. Nedenfor er en oversigt over udvalgte hovedtal for de sidste fem år, såfremt de var aflagt efter principperne i den nye årsregnskabslov. Side 14 af 51

15 Udvalgte femårstal efter nye regnskabsprincipper: (tdkk) 1997/ / / / /02 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Årets resultat Årets aktiverede udviklingsomkostninger Årets tilskud til udvikling (15.687) Årets afskrivning på udviklingsomkostninger (4.357) (9.906) (5.549) (20.160) (21.262) Aktiverede udviklingsomkostninger ultimo Aktiekapital ultimo Egenkapital ultimo Balance sum Organisk omsætningsvækst 56,5% (7,7%) 14,4% 8,8% (3,3%) Overskudsgrad 16,4% 11,0% 17,4% 16,4% 8,9% Afkast af den investerede kapital 48,0% 20,0% 38,0% 31,0% 13,0% Egenkapitalandel 67,0% 69,4% 63,8% 67,6% 65,8% Indre værdi pr. aktie Finansielle mål Som følge af overgangen til den nye årsregnskabslov har Thrane & Thrane opstillet følgende finansielle mål: Thrane & Thrane skal hvert regnskabsår realisere en tocifret organisk vækst i selskabets omsætning Thrane & Thrane skal realisere en overskudsgrad i niveauet 12-15% inden for mobil satellitkommunikation Thrane & Thrane skal have et afkast på den investerede kapital på minimum 20% beregnet som resultat før finansielle poster i forhold til primo aktiver med fradrag af rentefri gæld Forventninger til 2002/03 i henhold til nye regnskabsprincipper For hele året 2002/03 ventes en omsætning i niveauet DKK mio. (DKK 477 mio.), hvilket er en stigning i omsætningen i forhold til 2001/02 på 30-35%. I forventningerne er indeholdt et beløb på ca. DKK 57 mio. (DKK 70 mio.) baseret på leverancer fra underleverandør i forbindelse med RAN-kontrakten. Derudover forventer Thrane & Thrane en overskudsgrad i niveauet 12-14%, svarende til et primært driftsresultat i niveauet DKK mio. (DKK 42 mio.). Dette svarer til en vækst i primært driftsresultat i forhold til 2001/02 på 70-90%. 2001/02 var et år, hvor Thrane & Thranes omsætning og resultat var påvirket af den afmatning, som har fundet sted i verdensøkonomien. Til trods for dette var 2001/02 et år, hvor Thrane & Side 15 af 51

16 Thrane indgik strategisk meget vigtige aftaler med Inmarsat samt Honeywell/Thales. Desuden introducerede Thrane & Thrane to nye væsentlige produkter i form af trackingproduktet mini-c samt den maritime Fleet77 terminal. Samlet sikrer disse aftaler og produktintroduktioner, at Thrane & Thrane har et solidt grundlag for vækst i 2002/03. Som følge heraf forventes 2002/03 at blive et år, som i høj grad vil afspejle disse meget vigtige begivenheder, hvad angår omsætning, resultat og aktiviteter. Med baggrund i RAN-projektet, markedsintroduktion af Fleet77 samt bedre markedsvilkår for de aeronautiske produkter forventer Thrane & Thrane øget omsætning inden for systemsegmentet, det maritime og det aeronautiske segment. Salget af landmobile terminaler ventes at blive på samme niveau som i 2001/02. Der forventes et øget salg af trackingudstyr med baggrund i introduktionen af mini-c samt Thrane & Thranes satsning på de Nord- og Sydamerikanske markeder. Selskabet forventer samtidig et fald i salget af bærbare terminaler, som i regnskabsåret 2001/02 var positivt påvirket af den sikkerhedspolitiske situation efter terrorangrebet mod USA den 11. september Samlet forventes således en uændret omsætning i 2002/03 af landmobile produkter. Dette indebærer samtidig, at Thrane & Thrane i det kommende regnskabsår forventer at nå selskabets finansielle mål om en tocifret procentuel organisk vækst og en overskudsgrad i niveauet 12-15%. I 2002/03 fokuseres udviklingsressourcerne primært på udvikling af RAN, en BGAN terminal, en aeronautisk højhastighedsenhed til integration med Honeywell/Thales aeronautiske kommunikationssystem (Aero-H/H + ) samt Thrane & Thranes eget aeronautiske højhastighedssystem. Investeringen i udvikling af terminaler forventes at stige fra DKK 62,2 mio. i 2001/02 til niveauet DKK mio. i 2002/03. Det er Thrane & Thranes forventning, at målsætningen om et afkast på den investerede kapital på minimum 20% opnås i 2002/03. Thrane & Thranes finansielle beredskab og den lave vurdering af teknologiaktier betyder, at Thrane & Thrane aktivt vil afsøge markedet for opkøbskandidater, som kan udbygge selskabets teknologiske og markedsmæssige platform med henblik på at leve op til målsætningen om at skabe værdi for aktionærerne. Desuden vil Thrane & Thrane aktivt undersøge mulighederne for at benytte selskabets teknologier og kompetencer inden for andre relaterede forretningsområder. Side 16 af 51

17 Aktionærinformation Thrane & Thranes samlede nominelle aktiekapital udgør DKK fordelt på stk. aktier á DKK 20. Selskabets aktier er noteret på Københavns Fondsbørs, og ingen aktier har særlige rettigheder. Thrane & Thrane indgår i Københavns Fondsbørs KVX-indeks omfattende 13 teknologi- og biotekselskaber. I regnskabsåret 2001/02 har kursen på aktien bevæget sig mellem kurs 70 og kurs 107. Siden slutningen af februar 2002, hvor aktien var i dens laveste niveau, og frem til regnskabsårets udgang er aktien steget mere end 37%. I forhold til KVX-indekset har udviklingen i Thrane & Thranes aktiekurs generelt udvist en mere stabil og positiv tendens. Udviklingen i Thrane & Thranes aktiekurs i 2001/02: Thrane & Thrane KVX* Aktiekurs Dato * Relativt til Thrane & Thrane. Der er i årets løb omsat ca. 1,7 mio. stk. aktier svarende til en omsætning i kursværdi på DKK 154 mio. Den gennemsnitlige omsætning pr. måned har været ca stk. aktier. Da kun stk. aktier har været i fri cirkulation i størstedelen af året (de 10 første af årets 12 måneder) svarer det til, at den frie aktiemængde blev omsat 0,75 gange i regnskabsåret. Dette betragtes som en tilfredsstillende likviditet, selvom det på længere sigt er selskabets mål at øge likviditeten. De resterende stk. aktier har været omfattet af en 12 måneders lock-up for Lars Thrane og Per Thrane. Denne lock-up er ikke længere gældende. Efter børsintroduktionen i marts 2001 havde Thrane & Thrane ca aktionærer, og gennem 2001/02 er det samlede antal af aktionærer stort set forblevet uændret. Af den samlede aktiekapital i Thrane & Thrane er ca. 86% noteret på navn. De 50 største institutionelle og private investorer Side 17 af 51

18 ejer tilsammen ca. 80% af den samlede aktiekapital. Heraf udgør de 10 største institutionelle og private investorer i alt mere end 76%. Bestyrelse, direktion og medarbejdere ejer tilsammen ca. 34% af kapitalen. Thrane & Thrane har inden for de sidste tre år udstedt medarbejderaktier svarende til 1,7% af den samlede kapital og bestyrelsen har en bemyndigelse til at udstede yderligere aktier for nom. DKK aktier. Thrane & Thrane har to aktionærer med mere end 5% af aktierne. Disse er grundlæggerne af Thrane & Thrane, Lars Thrane og Per Thrane, der hver især ejer henholdsvis 31,9% og 19,8% af selskabets aktier. Aktionæroversigt for Thrane & Thrane: Ved regnskabsårets udgang pr. 30. april 2002 Antal aktier Ejerandel Antal warrants Storaktionærer (>5%) Lars Thrane* ,87% Per Thrane ,76% - Bestyrelsen Waldemar Schmidt ,35% Walter Thygesen ,07% Morten Eldrup-Jørgensen ,04% Michael Cederström ,03% Peter Madsen 537 0,01% Helle Christoffersen 441 0,01% Direktionen Henrik Lunde ,02% Svend Å.L. Jensen ,05% Medarbejdere ,60% I alt ,99% * Medlem af såvel selskabets bestyrelse som direktion. Side 18 af 51

19 Tegningsoptioner (warrants): Antal tildelte warrants pr. 30. april 2002 Direktion Bestyrelsesformand Øvrige bestyrelse Medarbejdere Antal optjente warrants pr. Udnyttelsesperiode Tegningskurs pr. aktie à nom. DKK 20 Feb.-02: Feb.-02 Feb.-06 Kurs 120,0 Feb.-03: Feb.-03 Feb.-07 Kurs 132,0 Feb.-04: Feb.-04 Feb.-08 Kurs 145,2 Feb.-02: Feb.-02 Feb.-06 Kurs 120,0 Feb.-03: Feb.-03 Feb.-07 Kurs 132,0 Feb.-04: Feb.-04 Feb.-08 Kurs 145,2 Optjenes med 1/36 pr. måned fra Dec.-01 Dec.-02 Dec.-08 ca. 100* Maj-02: Maj-02 Maj-06 Kurs 120,0 Maj-03: Maj-03 Maj-07 Kurs 132,0 Maj-04: Maj-04 Maj-08 Kurs 145,2 Dec.-02: Dec.-02 Dec.-06 Kurs 120,0 Dec.-03: Dec.-03 Dec.-07 Kurs 132,0 Dec.-04: Dec.-04 Dec.-08 Kurs 145,2 * Kursen fastsættes en gang om året efter aflæggelse af årsregnskabsmeddelelse. Udbyttepolitik Thrane & Thrane stræber mod at udlodde 30% af årets resultat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til selskabets fremtidige kapitalbehov. Investor Relations Det er Thrane & Thranes mål at være blandt de førende danske børsnoterede selskaber, hvad angår Investor Relations. Selskabet informerer hyppigt om udviklingen i aktiviteterne, kontraktindgåelser og produktlanceringer m.m. og afholder hvert år en række møder med investorer og analytikere. Præsentationer som afholdes i forbindelse med disse møder kan findes på Thrane & Thranes internet hjemmeside umiddelbart efter mødernes afslutning. På hjemmesiden findes desuden en lang række andre relevante informationer, og det er ambitionen løbende at udvikle selskabets Investor Relations aktiviteter, herunder at udnytte de seneste teknologier til at nå endnu bredere ud og opfylde de forskellige målgruppers behov for information. Thrane & Thranes kontakt til aktiemarkedet er reguleret af en Investor Relations politik, som blandt andet siger, at der skal informeres åbent og præcist. Desuden har Thrane & Thrane regler for videregivelse af intern viden samt handel med selskabets aktier, som gælder for alle medarbejdere, direktion og bestyrelse. Investor Relations kontakt: Investor Relations Manager, John Alexandersen Tlf: Side 19 af 51

20 Aktieanalytikere Thrane & Thrane-aktien følges af nedenstående analytikere: Carnegie Bank Jeppe Hoff Nielsen Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Tlf.: Danske Securities Klaus Kehl Meldahlsgade København V Tlf.: Fondsbørsmeddelelser 17. maj Ændring i Thrane & Thranes bestyrelse 07. juni Offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse 2000/ juni Regnskabsmeddelelse 2000/2001 Thrane & Thrane A/S 27. juni Thrane & Thrane får tilladelse fra Inmarsat til at påbegynde udviklingen af RAN 06. august Thrane & Thrane vinder RAN projekt til DKK 360 mio. 10. august Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S 20. august Sammenlægning af Thrane & Thrane A/S med Nera ASAs satellitaktiviteter skaber førende aktør på verdensmarkedet 21. august Ordinær generalforsamling i Thrane & Thrane A/S 04. oktober Ny tidsplan for sammenlægning af Thrane & Thrane A/S med Nera ASAs satellitaktiviteter 12. november Due diligence gennemført for sammenlægning af Thrane & Thrane A/S med Nera ASAs satellitaktiviteter samt ændring af forventninger for indeværende regnskabsår Side 20 af 51

VISION OPERATIONELLE MÅL

VISION OPERATIONELLE MÅL Årsrapport 2002 VISION Thrane & Thranes vision er at skabe værdi for aktionærerne ved at være en førende udbyder af teknologisk innovative satellitprodukter til udvalgte kundegrupper inden for mobil og

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Halvårsrapport for 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 2003/04 20/11/03 Halvårsrapport for 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets halvårsrapport for 2003/04, som hermed fremsendes. Halvårsrapporten er ikke

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen

Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Meddelelse nr. 04-2010/11 26. august 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Et stærkt 1. kvartal og øgede forventninger til indtjeningen Omsætningen i regnskabsårets 1. kvartal, der sluttede 31. juli 2010

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08

Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08 Meddelelse nr. 16-2007/08 24. august 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007/08 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2007/08, som hermed fremsendes. Kvartalsrapporten

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret

God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Meddelelse nr. 09-2010/11 24. februar 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2010/11 God udvikling i omsætningen, stærk vækst i indtjeningen og opjustering af forventningerne til helåret Omsætningen i regnskabsårets

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere