PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKKEREJSE-ANKENÆVNET"

Transkript

1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bangkok, Thailand PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt kr. Tilbagebetaling i forbindelse med afbestilling af rejsen. Yderligere tilbagebetaling af kr. svarende til, at rejsens pris på i alt kr. bliver tilbagebetalt. SAGEN INDBRAGT 8. januar 2013 Under ankenævnsbehandlingen har bureauet refunderet klageren skatter og afgifter på kr. ****************************** Ankenævnets afgørelse Klagerens krav om yderligere tilbagebetaling tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke.

2 2 Sagsfremstilling Klageren købte den 13. marts 2012 en rejse til Bangkok, Thailand, for 3 personer for perioden fra lørdag den 19. januar til tirsdag den 5. februar 2013 med indkvartering i et superior værelse på hotel Cha-Da Hotel Bangkok. Klagerens medrejsende har via deres forsikring fået refunderet den fulde købesum. Klageren gør gældende, at hun pga. sygdom afbestilte rejsen den 16. oktober 2012, og derfor bør få refunderet den fulde købesum. Af fakturaen fremgår bl.a.: Vores generelle betingelser for køb af rejse hos Top Tours finder du på (Disse kan også fremsendes hvis du ikke kan gå på internettet) Kontakt os såfremt I ønsker afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris) eller rejseforsikring. Disse forsikringer skal bestilles inden I indbetaler penge til os. Vi gør opmærksom på at denne billettype ikke kan ændres, annulleres eller refunderes efter depositum er indbetalt hvorfor at normale afbestillingsregler ikke er gældende og det samlede depositum er tabt ved afbestilling. Vi anbefaler at I tegner en afbestillingsforsikring som selvfølgelig dækker iht de betingelser som medfølger. Da jeres flybilletter skal udstedes omgående skal vi bede jer indbetale direkte på vores konto i Danske Bank Depositum på DKK 0,00 skal være os ihænde senest Restbeløb på DKK ,00 skal være os ihænde senest Af bureauets Generelle betingelser fremgår bl.a.: Ved køb af en rejse hos Top Tours gælder følgende generelle betingelser med mindre andet er anført i rejsebekræftelse og/eller rejsedokumenter. Depositum : Samtidig med tilmelding til en rejse betales et depositum på minimum DKK 2500 pr. person. Sker tilmelding mindre end 45 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Bemærk at højere indbetaling kan forekomme såfremt fx flybilletter kræver hurtig indbetaling - såfremt dette er tilfældet vil billetterne efter indbetaling af forhøjet depositum ikke kunne refunderes. Kundens afbestilling : Med mindre andet er anført gælder følgende: Afbestiller kunden mere end 45 dage før afrejse refunderes det indbetalte beløb med fradrag af DKK 2500 pr. person. Afbestiller kunden mindre end 45 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse.

3 3 Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Vær særligt opmærksom på depositum regler vedr. ikke refunderbare flybilletter o.l. Afbestillingsforsikring : Det anbefales at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker dine omkostninger ved afbestilling, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller sygdom, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, hos dig selv eller ægtefælle/samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. I mail af 16. oktober 2012 fra klageren til det indklagede bureau fremgår bl.a.: Efter aftale og telefonsamtale den 16 oktober 2012 kl 0905 afbestiller jeg rejsen for AHJ LC og SMN Fakturanumer Klageren har yderligere begrundet klagen i brev af 27. november 2012 til det indklagede bureau og gør gældende: Vi betalte hele pakkerejsens pris samlet på kr (for 3 personer, dvs. kr pr. person) d. 13/ Jeg er opmærksom på, at der på faktura står, at depositummet er tabt ved afbestilling, ser jeg det kun rimeligt, at beløbet kr kr (depositum) tilbagebetales til undertegnede eller at rejsen fortsat er min til benyttelse. Da man samtidig må tage i betragtning, at Top Tours formentlig har solgt rejsen til anden side, vil jeg i stedet kunne forvente en kontant kompensation. Rejsen blev afbestilt 16. oktober 2012, 3 måneder og 3 dage før afrejsen, hvilket falder indenfor de 45 dage, hvor afbestillingen kan ske. Mht. medmindre andet er anført står der på faktura , at beløbet under ingen omstændigheder kan tilbagebetales til kunden. Derved har vi jo allerede ved køb fraskrevet os alle rettigheder ved en refusion. Dette antages af Rejsegarantifonden at være modstridende med Købeloven. Da jeg i sin tid købte rejsen, var jeg i den tro, at jeg gennem min forsikring ved Europæiske Rejseforsikring - udover selve rejseforsikringen -også havde en afbestillingsforsikring. Dette har senere vist sig ikke at være rigtigt, men jeg har som kunde handlet i god tro, da jeg afbestilte rejsen. Med dette in mente ser jeg ingen begrundelse for ikke at modtage en kompensation.

4 4 I brev af 17. november 2012 til Rejsegarantifonden og Forbrugerklagenævnet har klageren endvidere anført bl.a.: Jeg bestilte i marts 2012 en rejse til Thailand (fra 19. januar-5. februar 2013) ved Top Tours sammen med min søster AHJ og min svoger SMJ. Vi kunne ved køb af rejsen ikke tilkøbe en afbestillingsforsikring, men mente heller ikke, at det var nødvendigt, da jeg i forvejen har en årsrejseforsikring hele verden ved Europæiske Rejseforsikring. Problemet opstår den 24. september 2012, hvor jeg får en akut hjerneblødning, bliver opereret i hjernen og er hospitalsindlagt i 8 uger. Min søster og svoger forhører sig om hvornår jeg evt. måtte rejse og fik at vide, at der skulle gå op til et halvt år. Herefter kontaktede de Top Tours (MØP) d. 16. oktober for at afbestille rejsen. Min søster og svoger har fået Deres tilgodehavende refunderet ved eget forsikringsselskab, men fik oplyst at jeg selv skulle sørge for at få mine penge tilbage. Jeg ringede først til Europæiske Rejseforsikring for at høre, hvordan jeg skulle forholde mig, men de sagde at min forsikring kun gjaldt på rejsen og ikke dækkede afbestilling (jeg er godt klar over at jeg burde have læst policen, men jeg har de sidste 3 år været i Thailand så jeg har bare betalt de girokort de har fremsendt hvert år, og jeg har aldrig modtaget nogen police, kun de årlige girokort.) Derudover spurgte jeg om hvornår de kunne anbefale at jeg rejser igen og de sagde 2 måneder efter udskrivning fra hospitalet dvs. 14. Januar Derefter kontaktede jeg Top Tours (MØP) for at meddele, at jeg godt alligevel kunne rejse og hvis ikke jeg rejste, ville jeg hellere forære min rejse væk end at miste mine penge - men her meddelte MØP, at det ikke længere var min rejse da min svoger havde afbestilt den. Det vil sige, at Top Tours ikke vil betale mit tilgodehavende tilbage ved afbestillingen men samtidig kan jeg ikke få min rejse. Så jeg har betalt for en rejse, jeg ikke får, og som de formentlig har solgt videre til anden side. Det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal betale for noget jeg aldrig får. Hvis jeg f.eks. køber et nyt tv til levering et halvt år senere og jeg fortryder inden leveringen, kan jeg til enhver tid få mine penge tilbage uden forsikring af nogen art. Og kritikken er her også, at jeg ikke kan få min rejse udleveret. Klageren har yderligere begrundet sin klage i mail af 1. januar 2013 til det indklagede bureau og i mail af 31. januar 2013 til Ankenævnet. Bureauet har under ankenævnsbehandlingen refunderet klageren skatter og afgifter på i alt kr., men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. Klageren kræver yderligere tilbagebetaling af kr. svarende til, at rejsens pris på i alt kr. bliver tilbagebetalt.

5 5 Bureauet gør i mail af 21. december 2012 til klageren bl.a. gældende: I har fuldt betalt arrangementet kr den 13. marts 2012 hvorefter arrangementet var til jeres disposition. Der er ikke ændret i arrangementet fra vores side på noget tidspunkt. Herefter kontakter I os i november og annullerer rejsen. Jeg kan se at I den 14. november har fået tilbagebetalt kr I henviser til vores generelle betingelser - men kun til en del af dem da I undlader de afsnit som relaterer til problemstillingen her. I har skulle indbetale rejsens pris ved bestilling da arrangements pris og sammensætning er af en karakter som ikke kan arrangeres til den pris på de normale vilkår. Vi opkræver derfor forhøjet depositum med særlige vilkår som også nævnes i generelle betingelser under punktet depositum : Depositum :...Bemærk at højere indbetaling kan forekomme såfremt fx flybilletter kræver hurtig indbetaling såfremt dette er tilfældet vil billetterne efter indbetaling af forhøjet depositum ikke kunne refunderes. Under punktet Kundens ændringer henviser vi også til at der kan være særlige forhold for en billet: Kundens ændringer :...Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Vær opmærksom på at normalt vil flybilletter ikke kun ændres efter indbetaling til disse er foretaget. Så også på dette punkt henviser vi til at det forhøjede depositum beløb på jeres faktura skyldes særlige omstændigheder for en særlig (og i dette tilfælde billigere) billettype. Og sidst men ikke mindst skriver vi i punktet Kundens afbestilling Kundens afbestilling : Med mindre andet er anført gælder følgende: Afbestiller kunden mere end 45 dage før afrejse refunderes det indbetalte beløb med fradrag af DKK 2500 pr. person. Afbestiller kunden mindre end 45 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere bestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen. Vær særligt opmærksom på depositum regler vedr. ikke refunderbare flybilletter o.l. Så også I dette punkt gør vi opmærksom på at der kan være særlige forhold for flybilletten. Slutteligt så gør vi opmærksom på de særlige forhold på fakturaen så har man ikke fået læst de generelle betingelser så skriver vi direkte følgende : Vi gør opmærksom på at denne billettype ikke kan ændres, annulleres eller refunderes efter depositum er indbetalt hvorfor at normale afbestillingsregler ikke er gældende og det samlede depositum er tabt ved afbestilling. Vi anbefaler at I tegner en afbestillingsforsikring som selvfølgelig dækker iht de betingelser som medfølger. Jeg syntes vi er meget præcise og ærlige om de forhold der gør sig gældende for denne rejse som har været meget billig. Billige billetter er særligt restriktive og det gør vi af flere gange opmærksom på. Jeg er ked af at læse at I er af en anden oplevelse - men jeg vil gerne have uddybet hvad på faktura og generelle betingelser I syntes er uklart. Vi skriver også tydeligt at

6 6 vi klart anbefaler at man tegner en afbestillingsforsikring. Vi skriver også at vi tilbyder den afbestillingsforsikring såfremt denne ønskes. Ankenævnets afgørelse Ankenævnet lægger til grund, at klageren ved mail af 16. oktober 2012 til bureauet afbestilte sin rejse, hvilket var mere end 3 måneder før afrejsen, og at klageren ikke var dækket af en afbestillingsforsikring. Det fremgår af 9, stk. 1 i lov om pakkerejser, at kunden kan afbestille en pakkerejse, og at arrangøren i så fald alene kan kræve et passende vederlag, der fastsættes under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Herudover følger det af lovens 9, stk. 2, at afbestillingsretten efter stk. 1 kan begrænses eller fraviges i aftalen, hvis arrangørens afbestillingsret over for tredjemand er begrænset. Hvis bureauet vil påberåbe sig særlige afbestillingsvilkår, er det ifølge 9, stk. 2 i lov om pakkerejser, en betingelse, at disse fremgår af aftalen. Da bureauet i fakturaen har oplyst, at den bestilte billettype ikke kan ændres, annulleres eller refunderes efter, at depositum er indbetalt, finder Ankenævnet, at bureauet har gjort klageren opmærksom på, at der i det konkrete tilfælde gælder særlige afbestillingsvilkår. Klageren er dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flyselskabet kan opnå refusion heraf. Bureauet er ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. Da bureauet under ankenævnsbehandlingen har refunderet klageren skatter og afgifter på i alt kr., kan Ankenævnet ikke imødekomme klageren krav om yderligere tilbagebetaling. Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold, tilbagebetales gebyret på 275 kr. ikke, ligesom bureauet ikke pålægges sagsomkostninger. Som følge heraf b e s t e m m e s : Klagerens krav om yderligere tilbagebetaling tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales ikke. Mikael Kragh Formand

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011

Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Priser & betingelser Mexico, 1.- 17. oktober 2011 Grundpris per person: Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 22 personer DKK 18.970,- Pris per person i delt dobbeltværelse v/min. 16 personer DKK

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015

Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Reference nummer: 115946 Ærø Ungdomsskole Halvejen 24 5960 Marstal Att: Henrik Harder Holstebro, d. 27-02-2015 Grupperejse til Paris - uge 27 2015 Hej Henrik. Tak for din henvendelse til BENNS. Hermed

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

GENERELLE REJSEBETINGELSER

GENERELLE REJSEBETINGELSER GENERELLE REJSEBETINGELSER 1 Grupperejsedefinition. Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og TEAM

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0208 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER RKS (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Penguin

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

FC BARCELONA. Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK

FC BARCELONA. Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK FC BARCELONA Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK PRAKTISK INFORMATION NÅR DU VÆLGER VIA TRAVEL PLATINUM Har du at gøre med rutinerede kræfter, for

Læs mere

TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK

TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK FC BARCELONA Fodboldrejser 2009/2010 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK Praktiske oplysninger NÅR DU VÆLGER VIA TRAVEL PLATINUM Har du at gøre med rutinerede kræfter, for

Læs mere

MANCHESTER UNITED. Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK

MANCHESTER UNITED. Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK MANCHESTER UNITED Fodboldrejser 2010/2011 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK PRAKTISK INFORMATION NÅR DU VÆLGER VIA TRAVEL PLATINUM Har du at gøre med rutinerede kræfter,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK

TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK INTER Fodboldrejser 2008/2009 TLF. 7070 8065 PLATINUMSPORT@VIATRAVEL.DK WWW.VIATRAVELPLATINUM.DK Praktiske oplysninger NÅR DU VÆLGER PLATINUM SPORT Har du at gøre med rutinerede kræfter, for vi har sendt

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere