Budgetoplæg Budgetseminar 31. august Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag"

Transkript

1 Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

2 2

3 Beredskabsforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Teknik og Miljøudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde TMU 1 Park og Vej, nedjustering af ydelser Park og Vej TMU 2 Miljøbeskyttelse, planlægning, reduceret opgaveløsning Natur og Miljø TMU 3 Busdriften, tilpasning til budget Kollektiv Trafik TMU 4 Geodata, tilpasning af budget Planlægning Bygninger og teknisk vedligehold, nedjustering af 8 TMU 5 aktivitetsniveau Bygninger TMU 6 Klima og Energi, nedjustering af aktivitetsniveau Klima og Energi Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KF 1 1 Med skolen i biografen Kultur KF 2 2 Kulturkonsulentens område Kultur KF 3 3 Maritimt Center, Skive Folkeoplysning KF 4 4 Skive og Omegns Teater Kultur KF 5 5 Tilskud til haller m. fl. Idræt + Folkeoplysning Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SFU 1 Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Sundhedsområdet SFU 2 Fortsatte revisitationer i er udviklende og habiliterende perspektiv Sundhedsområdet SFU 3 Effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi Sundhedsområdet SFU 4 Landsdækkende kampagner Sundhedsområdet SFU 5 Ændring fra døgnbehandling til ambulant behandling Sundhedsområdet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 1% beredskabsforslag Erhvervsområdet EAU 2 1% beredskabsforslag Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 Harmonisering af sygepleje Ældreområdet SOC 2 Opsporing i forhold til ensomhed Ældreområdet SOC 3 Straks-indsats for borgere med komplekse behov Ældreområdet SOC 4 Udfasning af mestringsambassadører Ældreområdet SOC 5 Lukning af fem midlertidige plejeboliger Ældreområdet SOC 6 Generel besparelse på ældreområdet Ældreområdet SOC 7 Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Socialområdet SOC 8 Fjernelse af nattevagten på Gefionsvej Socialområdet SOC 9 Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger Socialområdet Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 1 Ådalskolen - Rønbjerg Undervisningsafdeling Skoler BFU 2 2 Strukturændringer fra demografidebatten 2013 Skoler BFU 3 3 Førskolen - nedsættelse af normering Skoler BFU 4 4 Elevbefordring til og fra Førskolen Skoler BFU 5 5 SFO Krabbeshus Heldagsskole Skoler BFU 6 6 Struktur (alternativt generel reduktion) Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU 1 Politisk Organisation Økonomiudvalget Af Økonomiudvalgets beslutning fra den 17/ fremgår det, at der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag på økonomiudvalgets område. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i Økonomiudvalget i alt Beredsskabsforslag i alt

4 Nr. TMU 1 Beredskabsforslag Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Park og Vej Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen forslås gennemført på følgende 3 områder: Trafik og havne: kr.: Trafiksikkerhed Landskab og grønne områder: kr.: Strandrensning og generel nedjustering af ydelser under området Vejmyndighed og drift: kr.: Renholdelse og generel nedjustering af ydelser under området 4

5 Nr. TMU 2 Beredskabsforslag Natur og Miljø, Planlægning, undersøgelser mm. Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen gennemføres på konto Miljø Miljøbeskyttelse, Øvrig planlægning m.v. Besparelsen effektueres ved en generel reduceret opgaveløsning med hensyn til planlægning, undersøgelser og udvikling af tilsynsopgaver. 5

6 Nr. TMU 3 Beredskabsforslag Busdriften Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv Trafik Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Kollektiv trafik udgør 29,058 mio. kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen foreslås gennemført på busdriften, hvor seneste udmeldinger fra Midttrafik viser, at der kan reduceres i budgettet. 6

7 Nr. TMU 4 Beredskabsforslag Geodata Teknik- og Miljøudvalget Planlægning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Planlægning udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen gennemføres på Geodata, hvor aktiviteterne tilpasses budgettet. 7

8 Nr. TMU 5 Beredskabsforslag Bygninger og teknisk vedligehold Teknik- og Miljøudvalget Bygninger Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Bygninger udgør 11,404 mio. kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen foreslås gennemført på områderne Bygninger og Teknisk Vedligehold, hvor aktiviteterne tilpasses budgettet. 8

9 Nr. TMU 6 Beredskabsforslag Klima og Energi Teknik- og Miljøudvalget Klima og Energi Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelsen gennemføres ved nedjustering af aktiviteterne. 9

10 Nr. Prio. 1 KF 1 Beredskabsforslag Med skolen i biografen Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Med Skolen i Biografen er en del af det tidligere amtslige kulturtilskud. Fra 2011 vedtog Kulturministeriet at tidligere amtstilskud under kr blev fordelt til de enkelte hjemstedskommuner på det almindelige bloktilskud. Ordningen administreres af VIA Center for Undervisningsmidler, Skive som et projekt med kommuner og biografer og der er afsat et beløb på kr Det foreslås at tilskuddet falder bort. 10

11 Nr. Prio. 2 KF 2 Beredskabsforslag Kulturkonsulentens område Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der ønskes en reduktion på kr Reduktionen skal efterfølgende prioriteres af Kultur og Fritidsudvalget. 11

12 Nr. Prio. 3 KF 3 Beredskabsforslag Maritimt Center, Skive Kultur og Fritidsudvalget Folkeoplysning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Afsat tilskud i 2016: kr Tilskuddet nedsættes med kr Konsekvensen vil være at der skal ske en nedskæring af aktivitetsniveauet. 12

13 Nr. Prio. 4 KF 4 Beredskabsforslag Skive og Omegns Teater Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der foreslås en generel reduktion på kr Nuværende tilskud kr

14 Nr. Prio. 5 KF 5 Beredskabsforslag Tilskud til haller m.fl. Kultur og Fritidsudvalget Idræt + Folkeoplysning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Tilskuddet reduceres med i alt kr vedr. flg.: Kulturcenter Østsalling, Sparbank Arena, KCL, Skive Skyttecenter, Søby-Højslev hallerne, Sundsøre hallen, Sport og Event Center, Jebjerg, Fursund hallen, Balling(Pulsen) hallen, Oddense hallen, Spøttrup hallen, Durup hallen, Glyngøre hallen, Salling hallerne. 14

15 Nr. SFU 1 Beredskabsforslag Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Siden 2009 har Sundhedscenter Skive overtaget et stigende antal genoptræningsopgaver fra Regionshospitalet. Da det er billigere at løse opgaverne kommunalt, end at købe opgaveløsning i Region Midtjylland, kan kommunen løse opgaven til samme kvalitet men lavere pris. Senest har Sundhedscentret overtaget en række opgaver inden for hjerterehabilitering. Der forventes at kunne realiseres en besparelse på kr. 15

16 Nr. SFU 2 Beredskabsforslag Fortsatte revisitationer i et udviklende og habiliterende perspektiv Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Den tilgang, der er anvendt ved revisitationerne i psykiatrien vil fortsætte gennem 2015 og Samtidig vil der blive sat endnu mere fokus i handleplanerne på et habiliterende og udviklende sigte, hvor der skal arbejdes mere intensivt på at bedre borgerens funktionsevne. Målet er at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og dermed herre i eget liv ud fra egne præmisser og evner. Der forventes at kunne genereres en besparelse på kr. 16

17 Nr. SFU 3 Beredskabsforslag Effektiviseringer via teknologi og omlægning af støtte Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Sundhedsafdelingen har i flere år haft fokus på velfærdsteknologi og har blandt andet i psykiatrien afprøvet et forsøg med virtuel bostøtte. Dette forsøg planlægges udvidet i 2016, sammen med andre effektiviseringer i form af blandt andet gruppeforløb. Det er forventningen, at der ved disse omlægninger kan opnås en besparelse på op til kr. I de kr. dog også indgå effektiviseringer, opnået via tilsvarende omlægninger, fra andre af Sundhedsafdelingens enheder. 17

18 Nr. SFU 4 Beredskabsforslag Landsdækkende kampagner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er afsat godt kr. årligt til landsdækkende forebyggende og sundhedsfremmende kampagner. Udviklingen går dog i retning af, at vi i Skive i stigende grad bruger kræfterne på indsatser, der er målrettet de grupper af borgere, der har størst behov. Der foreslås derfor en reduktion i budgettet til generelle kampagner på kr.. 18

19 Nr. SFU 5 Beredskabsforslag Ændring fra døgnbehandling til ambulant behandling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktion af Rusmiddelcentrets budget til døgnbehandling for stofmisbrug døgn med kr. Det nuværende budget er på godt 1 million kroner. Det forventes at den forebyggende indsats og etablering af gruppebehandling for unge vil mindske behovet for døgnbehandling for stofmisbrug. 19

20 Nr. EUA 1 Beredskabsforslag 1% beredskabsforslag Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet 005 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det samlede budget 2016 for Erhvervsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er på kr. Beredskabsforslaget på 1% svarer til kr. Reduktionen udmøntes som en nedskæring på resultatkontrakten med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter på hele beløbet. 20

21 Nr. EUA 2 Beredskabsforslag Reduktion af driften med 1 % af driftsrammen Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget, skal der udarbejdes beredskabsblokke til budget 2016 på 1 % af udvalgets budget. Beredskabsblokkene er som sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendig med reduktioner. Af arbejdsmarkedsområdets budget til aktivering, herunder bl.a. udgifter til uddannelse og jobkonsulenter, administration m.v. udgør beredskabet ca ,- kr. Fordelingen af besparelsen vil ske i forbindelse med den endelige tilretning af driftsbudgettet. 21

22 Nr. SOC 1 Beredskabsforslag Harmonisering af sygepleje Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden Ordningen har fungeret på den måde, at borgere som havde den private leverandør til personlig og praktisk hjælp, også kunne vælge leverandøren, hvis de fik behov for sygepleje. Samtidigt har den kommunale leverandørs sygepleje, været opdelt i afgrænsede områder/distrikter. Der har ikke været central visitation af sygepleje, leverandøren har i lighed med den kommunale leverandør selv defineret borgerens behov for sygepleje. Denne fremgangsmåde har medført forskellige serviceniveauer både hos den private leverandør, men også mellem de forskellige distrikter i kommunen ses der forskel. Forslag: At der i løbet af 2016 sker en serviceharmonisering med afsæt i den rapport, der er bestilt hos revisionsfirmaet BDO. At der tages udgangspunkt i best-practice og at dette implementeres over hele kommunen. Konsekvenser: De borgere, som indtil nu har modtaget sygepleje fra en leverandør med et højt serviceniveau, vil opleve at serviceniveauet falder. De vil dog fortsat modtage sygepleje af en god kvalitet, da serviceniveauet for sygepleje i Skive Kommune generelt er højt. De leverandører der ligger højt, vil muligvis skulle afskedige nogle medarbejdere, såfremt disse ikke kan omplaceres til andre opgaver/ andre distrikter. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev det besluttet at indarbejde en reduktion i årene på 10, 20 og 30 mio. kr. for kommunen som helhed ved bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Der er i den forbindelse, indarbejdet en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i de følgende år som følge af harmoniseringen af sygeplejen. 22

23 Nr. SOC 2 Beredskabsforslag Ældrepuljen opsporing i forhold til ensomhed Social- og ældre Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Projektet har været igangsat som en del af ældrepuljen. Formålet er at opspore ældre i risiko for isolation og ensomhed f.eks. i forbindelse med ægtefælles dødsfald, ophør af arbejde eller andet. Medarbejderne i Sundhedscentret er blevet uddannet i screening for ensomhed og opmærksomhed på ensomhedens betydning for helbredet. Der er afholdt temaarrangementer i samarbejde med ældresagen og andre frivillige organisationer. Når Sundhedscentret bliver opmærksom på en ældre i øget risiko for ensomhed, f.eks. ved ægtefællens død, kontakter den projektansatte sygeplejerske vedkommende. De ældre tilbydes ud over samtalen med den opsøgende medarbejder deltagelse i Sundhedscentrets åbne tilbud samt deltagelse i netværksgrupper og diverse aktiviteter hos de frivillige organisationer. Projektet tjener således til at bygge en bro tilbage til samfundet, for ældre om er ramt af isolation og ensomhed. Projektet er stadig under udvikling, idet ikke alle samarbejdspartnere er helt opmærksomme på projektet, og en række potentielle deltagere aldrig bliver henvist. For de personer, der har deltaget i projektet, er tilbagemeldingerne positive. Det drejer sig om ca. 20 borgere, der konkret har været omfattet af projektet samtlige borgere, der har modtaget besøg fra de opsøgende medarbejdere på ældreområdet er dog blevet screenet til projketet. Hvis besparelsen gennemføres indstilles projektet. 23

24 Nr. SOC 3 Beredskabsforslag Ældrepulje straks-indsats for borgere med komplekse behov Social- og Ældreudvalget Sundhedsområdet/Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Ældrepuljen har givet mulighed for at oprette 2 projekter. 1 projekt rettet mod kronisk syge yngre ældre som på grund af deres sygdom/funktionsnedsættelse ikke er i stand til at tage imod tilbud om rehabilitering på Regionshospitalet eller i Sundhedshuset. Målgruppen er borgere med svær KOL, hjertelidelser eller psykisk/social sårbarhed, der typisk har haft mange genindlæggelser. Indsatsen ser umiddelbart ud til at have medført et fald i antallet af genindlæggelser for de borgere, der har deltaget. Flere af borgerne er i løbet af projektet blevet i stand til at tage hånd om eget liv/egne udfordringer, at træne på Sundhedscenteret som deltagere på små hold. Andre borgere har på grund af deres sygdom og manglende mulighed for træning oplevet en stor isolation, som via projektet er blevet brudt. Ovenstående projekt ønskes videreført, da det giver stor effekt hos målgruppen. 1 projekt rettet mod socialt udsatte borgere, som på grund af misbrug, psykisk sygdom eller andre sociale udfordringer kan have svært ved at tage vare på eget liv og dermed risikere at havne i nogle meget svære situationer. Indsatsen for denne målgruppe har rettet sig mod enkelt borgere, men også at få lavet et samarbejde og koordinering på tværs af de kommunale afdelinger, så man er blevet bedre rustet til at give disse borgere nogle muligheder, således deres livsvilkår kan forbedres. Vurderingen af projektet er, at tilbuddene til denne målgruppe, kan varetages indenfor de nuværende rammer, med de opmærksomhedspunkter som projektet har påpeget i det kommunale samarbejde omkring målgruppen. Projektet forventes derfor at ophøre ved udgangen af Forslag: At projektet vedr. socialt udsatte borgere ophører pr samt at projektet vedr. kronisk syge videreføres. 24

25 Nr. SOC 4 Beredskabsforslag Udfasning af mestringsambassadører Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som en del af ældrepuljen søgte kommunen uddannelse og timer til mestringsambassadører. Alle 12 hjemmeplejegrupper har nu mestringstimer, fordelt efter visitationer. En mestringsambassadørs opgave er, at hjælpe sine kolleger med at holde fokus på det rehabiliterende sigte med alle de opgaver der udføres hos borgerne. Dette gøres bl.a. ved at tage med sin kollega på besøg hos borgeren, undervise på teammøder samt deltage i netværk med andre mestringsambassadører i kommunen. På sigt er forventningen, at alle medarbejdere i hjemmeplejen kommer til at arbejde rehabiliterende. Forslag: At antal timer til mestringsambassadørerne reduceres over 4 år med en forventning om, at medarbejderne i hjemmeplejen gennem kompetenceudvikling og generel fokus på området bliver endnu bedre til at arbejde rehabiliterende. 25

26 Nr. SOC 5 Beredskabsforslag Lukning af 5 midlertidige boliger Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som en del af ældremia. valgte man at åbne 5 ekstra midlertidige boliger. Det samlede antal midlertidige boliger er derefter på 54. Formålet var, at sikre borgerne hurtig udskrivning fra hospitalet til trygge rammer samt at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser ved, at tilbyde borgerne ophold på en midlertidig plads. Opfølgning på belægningsgraden på det samlede antal midlertidige pladser i de første 4 måneder af 2015 viser en belægningsprocent på 80 mod tidligere 94 % anskueliggør, at der er en mindre overkapacitet på området. Forslag: At 5 midlertidige boliger lukkes, så der fremover er 49. Konsekvens: At der kan opstå ventetid på midlertidigt ophold. At plejecentrene får kort tid til at gøre en midlertidig bolig klar og at der vil ske en strammere opfølgning på formålet med borgerens ophold. 26

27 Nr. SOC 6 Beredskabsforslag Generel besparelse på ældreområdet Udvalget for Social- og Ældre Ældreområder Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det foreslås, at der tages en generel besparelse på ældreområdet i 2016 på ,- kr. 27

28 Nr. SOC 7 Beredskabsforslag Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) -1,5-1,5-1,5-1,5 s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som led i strategien om at nedlægge små og urentable driftsenheder og samle dem i større boenheder med bedre både fagligt og økonomisk rationale er det besluttet at nattevagten på boenheden Frejasvej afvikles. Det vil være nødvendigt at flytte 3-4 borgere - med fortsat behov for tilstedeværende personale om natten - til andet tilbud med døgndækning i lokalområdet. Det er endnu usikkert hvornår en sådan flytning kan realiseres. Der arbejdes med en plan om at flytte de implicerede borgere samlet. På boenheden Frejasvej er der p.t. en sovende nattevagt med en årlig driftsudgift på kr Socialafdelingen vurderer, at en budgetreduktion kan ske allerede pr. 1. januar Indtil ovennævnte flytning er realiseret, vil en reduktionen kunne dækkes ind af ØD-midler. 28

29 Nr. SOC 8 Beredskabsforslag Fjernelse af Nattevagt på Gefionsvej Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) -1,5-1,5-1,5-1,5 s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med færdiggørelse af det store byggeprojekt på Nattergalevej flyttede de daværende beboere på Gefionsvej (i alt 9 borgere) til de ny boliger på Nattergalevej som en del af projektet om etablering af stordriftsfordele fagligt som økonomisk. Efterfølgende flyttede botræningstilbuddet på autismeområdet fra Kastanievænget til de tomme boliger på Gefionsvej, hvor der i forvejen var 12 døgnpladser til borgere med autismespektrumtilstande. Dermed var autismetilbuddet på Gefionsvej udvidet til i alt 21 pladser. Der er fortsat to nattevagter på Gefionsvej. En vågenvagt og en sovevagt. Socialafdelingen vurderer, at med investering i (velfærds-) frihedsteknologiske løsninger som f.eks. aktivt tilkald med virtuel støtte, bevægelsesfølere, epilepsifølere, trykfølsomme gulvtæpper m.m. vil der ikke være behov for den sovende nattevagt. Til en sovevagt disponeres et årligt driftsbudget på kr Investeringen i teknologiske løsninger vil ske i løbet af 2015 indenfor den eksisterende budgetramme. 29

30 Nr. SOC 9 Beredskabsforslag Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger. Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget ,4-3,4-3,4-3,4 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Socialafdelingen har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at afvikle små og urentable driftsenheder og erstatte dem med færre og større og mere rationelt drevne tilbud. I denne forbindelse er der fra 2014 beregnet nye interne takster baseret på denne stordrift. Disse takster er rullet ud over alle botilbud med døgndækning uanset størrelse. I denne forbindelse har det været nødvendigt at give et antal tillægsbevillinger for at sikre driftsgrundlaget i de tilbageværende små og mellemstore tilbud, således at det for disse driftsenheder i første omgang har været en 0-løsning. Budgetforudsætningerne for 2014 og fremad er realiseret, men det har fra starten været vurderet, at der med fortsatte tiltag vedrørende stordrift er et fortsat potentiale. Gennem organisatoriske tilpasninger samt ændringer i faglige metoder m.m. er der i løbet af første halvår af 2015 tilbageført tillægsbevillinger for i alt ca. 1,3 mill. kr. Denne reduktion er allerede realiseret og vil kunne lægges ind som en besparelse. 30

31 Beredskabsforslag Nr. BFU 1 Rønbjerg Undervisningsafdeling er lukket pr Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Byrådet besluttede den 24. februar 2015 at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015, at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives, at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kultur- og fritidsliv, at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcetildelingsmodel, at USFO en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015, at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Dagplejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje, at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr., som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca kr.) tilfalder den nye daginstitution i to år fra opstart 1. august

32 Beredskabsforslag Nr. BFU 2 Strukturændringer fra demografidebatten 2013 Børne- og Familieudvalget Skole- og dagtilbudsområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forlængelse af demografidebatten 2013 blev der besluttet en række strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet. Den afledte besparelse som følge af strukturændringerne blev bibeholdt på Børne- og Familieudvalgets område. Det foreslås at 3 mio. kr. herfra indgår som et beredskabsforslag. 32

33 Nr. BFU 3 Beredskabsforslag Førskolen: normeringen nedsættes med 1 fuldtidsstilling. Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen er faldet fra ca. 30 børn om året til forventet 7,5 barn i skoleåret 2015/2016 (8 børn indtil jul, og 7 børn fra jul og indtil sommerferien). Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Der reduceres i personalestaben, som nu tæller 2 medarbejdere. 33

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere