Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg"

Transkript

1 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og regnskab Præsentation af alle kandidater til Folketinget og EP Indbydelse til Grundlovsfest Reportage fra øst-vest-møde

2 Lederen Hvad enhver kandidat bør kunne Efter et par år, hvor udpegning af radikale kandidater ofte har givet overskrifter i pressen, er der op til dette års generalforsamling gjort en stor indsats for at sikre det bedst mulige resultat - ikke fordi vi skal lade pressen bestemme, hvem der er egnet til at være radikal kandidat, men først og fremmest fordi vi gerne vil kunne stå ved vores valg, også når generalforsamlingen er overstået, og de valgte kandidater begynder at gøre opmærksom på sig selv i pressen. Af Anders Nielsen redaktør Når det er så vigtigt, at vi gør os umage med valget, hænger det naturligvis sammen med, at synligheden i pressen er selve grundlaget for vores politiske aktivitet, og derfor vil det også være et helt forkert signal, hvis de kandidater, vi opstiller, begynder at holde sig tilbage fra offentligheden af frygt for at dumme sig. Derimod er det ekstremt vigtigt, at alle kandidaterne har gjort sig klart, hvad det er for et grundlag, de stiller op på, og hvordan de selv stiller sig i forhold til centrale radikale mærkesager. Man kan naturligvis ikke forlange, at kandidaterne skal være enige i alle partiets udmeldinger, men man må altid kunne gøre rede for, hvad der er den officielle radikale politik, på hvilke punkter man evt. indtager særstandpunkter og argumentere overbevisende for, at man stadig er repræsentant for partiet og kan varetage hvervet - også over for de vælgere, der har stemt på en anden person på listen. En anden vigtig egenskab for kandidater er, at man må udvise samfundsengagement i bredeste perspektiv. Radikale er kendte for solidaritet med verdens fattige og i det hele taget en høj profil på det internationale område, og det skal vi endelig holde fast i. Men derudover vil altid virke positivt over for en vælgerbefolkning, som har mange andre interesser end politiske principper og lovparagraffer, hvis de kan genfinde et engagement, der giver genklang i hverdagen - det være sig aktiv medleven i børns skolegang, interesse for det lokale miljø, medvirken til at få integration og det rummelige arbejdsmarked til at fungere på ens egen arbejdsplads eller studie m.m.m. Ofte kan det være en frustrerende oplevelse som kandidat at forsøge at markere sig med flittig skribentvirksomhed i form af læserbreve og debatindlæg til aviserne og så se sig overhalet af andre kandidater, blot fordi de i forvejen er kendte fra andre sammenhænge. Vi skal naturligvis ikke underkende den effekt, det giver at have kendte kandidater på listen, men det er vigtigt, at vi som vælgerforening støtter de kandidater, vi efter grundige forberedelser har valgt at satse på. Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, at kandidaterne forstår og mestrer den politiske proces i et demokratisk samfund, hvor politikerne skal være brobyggere mellem befolkningen og de faglige eksperter, der skal tage sig af de tekniske detaljer. Det gælder ikke mindst for dem, der er så heldige at blive valgt, at de altid må kunne deltage aktivt i alle beslutninger og ikke går så meget i eksperternes fodspor, at de kun kender deres egne ordførerskaber og stoler lige så blindt på, at de andre passer deres. På denne baggrund ønsker jeg alle et godt valg den 25. maj. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Hovedstadens Radikale Venstre Ny Kongensgade 18, 5.tv København V, tlf/fax , Giro: Internet: Sekretariat: Frederik Berling, telefontid: tirsdag og torsdag Medlemskab: 250 kr. pr. halvår, 175 kr. for studerende/pensionister/arbejdsløse. Formand: Jesper Gronenberg, / , Næstformand: Hans Grishauge, , Hovedkasserer: Mads Friis Thomsen, , Folketingsrepræsentanter: Naser Khader , Martin Lidegaard, / , Medlemmer af Borgerrepræsentationen: Klaus Bondam, / / , Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø Tanwir Ahmed, , Manu Sareen, , Monica B. Thon, ,

3 Indhold Radikal Dialog Postbesørget blad nr Udkommer ca. 10 gange årligt Oplag: 2100 Tryk: Lito Tryk Redaktion: Anders Nielsen (ansvh.) Bogtrykkervej 16, 3.tv København NV Tlf / Charlotte Aagaard Esben Fjord Nielsen Johnny Claes Starfield Tina Bostrup Margrethe Straarup Wivel Charlotte Rørbøl Amalie Nørgaard Dorte Kaiser Ea Lundberg Rasmus Paludan (RUK) Internetredaktør: Marianne Asbæk Tlf.: Indlæg modtages på , diskette (DOS/Windows) eller på papir. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i alle indlæg. Næste nummer: Deadline: 29. maj kl Udkommer: ca. uge 24 Leder: Hvad enhver kandidat bør kunne...2 Indbydelse til Grundlovsfest...4 Indkaldelse til Generalforsamling...5 Generalforsamling -formandens beretning...6 Generalforsamling -regnskab...8 Generalforsamling - forslag til vedtægtsændringændringer...10 Generalforsamling - topkandidaternes status...11 Generalforsamling -hvorfor på en søndag?...11 Generalforsamling -indstillinger...12 Kandidater i Østre Storkreds Anders Bruun Nielsen...14 Bent Kroghly...14 Heidi Nygaard...15 Inger Marie Bruun-Vierø...15 Mona Mejsen...16 Naser Khader...16 Rasmus Hylleberg...17 Tina Bostrup...17 Ulf Lolk Larsen...18 Kandidater i Vestre Storkreds Charlotte Fischer...19 David Munis Zepernick...19 Lars Østergaard...20 Lone Dybkjær...20 Peter Jægerskou...21 Peter Ravn-Olesen...21 Kandidater i Søndre Storkreds Anders Lundt Hansen...22 Anders Hess Larsen...22 Anders Thomsen...23 Bo Normander...23 Christian Friis Bach...24 Monica Thon...24 Thomas Køhler...25 Kandidat til Europaparlamentet Camilla Hersom...26 Lidt om Det Radikale Venstres opbygning...27 Reportage fra øst-vest-møde...28 Debat: Radikale mænd og kvinder...30 RUK s side...31 Radikalenderen...bagsiden Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse: Pernille Høxbro: , , Folketingskandidater, Østre Storkreds: Naser Khader, Inger Marie Bruun-Vierø, Gitte Krasilnikoff, Mona Mejsen Westergaard, Ulf Lolk Larsen, Bent Kroghly, Birgitte Møller og Søren Bach. Vestre Storkreds: Martin Lidegaard, Karin Christensen, Peter Ravn Olesen, David Munis Zepernick, Lars Whitt og Charlotte Fischer Søndre Storkreds: Monica Thon, Sherin Khankan, Anders Lundt Hansen, Thomas Køhler og Finn Skjærlund. EU-kandidat: Camilla Hersom, , Bydelsformænd: Brønshøj/Husum/Vanløse: Kent Simonsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blaagaard: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: David Munis Zepernick, , Vesterbro/Valby: Kasper Johansen, , Østerbro: Gerda Berg, ,

4 Indbydelse GRUNDLOVSFEST torsdag den 5. juni 2003 kl Vælgerforeningen byder endnu engang velkommen til den traditionsrige grundlovsfest. I lighed med de to foregående år er værten Hans Grishauge i Vartovs smukke, historiske omgivelser. Vi går naturligvis ud fra, at vejret er sommerflot, og at vi derfor kan være i gården i Vartov, Farvergade 27. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, foregår mødet i Vartovs store sal, opgang H. Grundlovstalerne er hentet fra egne rækker: Martin Lidegaard Folketingsmedlem Manu Sareen Medlem af Borgerrepræsentationen - og så er den hemmelige gæstetaler, hvis identitet vi ikke kan afsløre Igen i år vil grundlovsfesten forme sig som en hyggelig komsammen med taler, mad og drikke. Festens centrum bliver grillen, hvor du kan grille dit medbragte kød og der vil være salatbord med flutes samt salg af øl, vin og vand. Efter maden er der kaffe og kagebord. Prisen for deltagelse er 50 kr. pr. person som dækker salatbord, kaffebord samt leje af stole og borde. Tilmelding er nødvendig til Vælgerforeningens sekretariat, Ny Kongensgade 18, 5. tv., 1557 Kbh. V, tlf , senest 31. maj. 4 Radikal Dialog

5 Hovedgeneralforsamling 2003 Hovedgeneralforsamling i Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Dagsorden: Søndag den 25. maj kl i Vartov, Store Sal, Farvergade 27, opg. H. (udlevering af stemmesedler fra kl ) 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 3. Forelæggelse af beretning til godkendelse. 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand, næstformand og hovedkasserer. 8. Valg af 10 medlemmer og mindst 5 suppleanter til hovedbestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Valg af kandidat til Europa-Parlamentet. 11. Beslutning om opstillingsform i de tre storkredse ved folketingsvalg, herunder afgørelse om valg af topkandidat i hver storkreds. 12. Opstilling af folketingskandidater, jf. 16 i foreningens vedtægter. 13. Eventuelt valg af topkandidater. 14. Valg af kandidatrådsformand. 15. Eventuelt. Kommentarer til dagsordenen: Ad 3. Beretningen er trykt side 6 i dette blad. Ad 4. Regnskabet er trykt på side 8. Ad 5. Forretningsudvalget indstiller, at kontingentet forbliver uændret 250 kr. pr. halvår, reduceret kontingent på 175 kr. for studerende, arbejdsløse eller pensionister og 100 kr. for medlemmer af RUK under 25 år. Ad 6. Se vedtægtsændringsforslag side 10. Ad 7. Jesper Gronenberg genopstiller som formand, Hans Grishauge genopstiller som næstformand og Mads Friis Thomsen genopstiller som kasserer. Ad 9. Forretningsudvalget indstiller Henrik Augsburg og revisionsfirmaet RSM Plus til revisorer. Ad 10. Camilla Hersom genopstiller som EP-kandidat. Ad 11. Om topkandidaternes status se side 11. Ad 12. Bydelsforeningernes og kandidatudvalgets indstillinger findes på side 12. Præsentation af kandidaterne på sider Ad 13. Kandidatudvalgets indstillinger vedr. topkandidater findes på side 13. Fælles brunch før generalforsamlingen i Vartov søndag den 25. maj kl Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding nødvendig til sekretariatet på tlf eller på senest tirsdag den 20. maj. Der er kun adgang til generalforsamlingen for medlemmer, der har betalt kontingent for første halvår kr. for normaltbetalende, 175 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse 100 kr. for medlemmer af RUK under 25 år Giro eller betal ved indgangen Har du betalt senere end 10. maj bedes du medbringe kvittering Nr. 4/2003 5

6 Hovedgeneralforsamling 2003 Beretning for foreningsåret 2002/2003 Vælgerforeningen har i det forgangne år fortsat den gode udvikling, som foreningen har været inde i de seneste år. Det er lykkedes at fastholde den enestående medlemsfremgang, som foreningen oplevede i månederne efter folketingsvalget den 20. november dog har væksten været lidt mere afdæmpet. Medlemssituationen I skrivende stund - primo april - har foreningen godt medlemmer, mod ca for et år siden. Set i forhold til landsforbundets samlede medlemstal på godt medlemmer betyder det, at hvert fjerde medlem af Det Radikale Venstre er bosat i København/Frederiksberg. Til sammenligning var det hver femte sidste år. Det er meget glædeligt, at mange af de nye medlemmer er aktive og vil noget med deres medlemskab. Forretningsudvalget (FU) lægger vægt på, at der afholdes hyppige intromøder på Christiansborg eller Københavns Rådhus i et godt samarbejde med vore folkevalgte. Møderne er som regel overtegnet i løbet af kort tid, og vi afholder så mange, som det praktisk er muligt. FU arbejder desuden med en tiltrængt ajourføring og udvikling af det skriftlige introduktionsmateriale til nye medlemmer. Det konkrete resultat heraf vil kunne ses i det nye foreningsår. Forretningsudvalget, administration og økonomi Den betragtelige medlemsfremgang har også kunnet mærkes rent administrativt gennem en betydelig belastning af foreningens sekretariat. En stor arbejdspukkel måtte bringes ud af verden og arbejdsgangene effektiviseres. FU opnormerede derfor sekretærens ugentlige timetal fra 10 til 15 og ansatte Frederik Berling som ny sekretær i efteråret. Siden da har sekretariatet fungeret upåklageligt. I det forgangne foreningsår besluttede FU at tilmelde foreningen lands- forbundets kontingentservice, hvorefter sekretariatet på Christiansborg uden beregning har overtaget al administration i forbindelse med kontingentopkrævningen. FU beklager det besvær, som omlægningen har forvoldt medlemmerne i form af fornyet PBS-tilmelding. Men der er tale om en stor administrativ lettelse for både kassereren og sekretæren. Økonomisk står foreningen stærkt. Som det fremgår af vedlagte regnskab, har foreningen haft indtægter for mere end kr. og årets resultat er et overskud på godt kr. En væsentlig del af det store overskud skyldes dog, at foreningen ikke skal betale kontingent til landsforbundet for nye medlemmer i indmeldelsesåret. Det er ikke desto mindre rart at konstatere, at Vælgerforeningen hviler på et solidt økonomisk fundament, som levner rum til den nødvendige opsparing til de forestående valgkampe. FU har haft en god besætning af både nye og mere rutinerede kræfter. Samarbejdet har fungeret godt trods et par uforudsete personudskiftninger undervejs. Foreningens næstformand, Michael Nord måtte således nedlægge samtlige tillidsposter pr. 1. februar, da han flyttede til Amsterdam for at tiltræde et nyt job. Hovedbestyrelsen valgte i den forbindelse Hans Grishauge som ny næstformand. Bydelsforeningerne Året har været fremgangsrigt for de syv bydelsforeninger i hovedstaden. Tre af bydelsforeningerne - Østerbro, Frederiksberg og Vesterbro/ Valby - har for længst passeret de 300 medlemmer, og tre andre er godt på vej. Aktivitetsniveauet i bydelsforeningerne er steget i takt med medlemstallet, og aktiviteterne i bydelene er med til at skabe en bred vifte af tilbud til alle medlemmer af Vælgerforeningen. Opgaven for Vælgerforeningen er i den forbindelse at støtte bydelsforeningerne i deres arbejde, sekretariatsmæssigt og økonomisk. Til dette formål har FU f.eks. oprettet en særlig pulje på kr. til lokale aktiviteter. Samtidig har FU og bydelsformændene - som mødes et par gange om året - besluttet at forbedre kommunikationen til medlemmerne om de møder og aktiviteter, der foregår i bydelsforeningerne. Hensigten er at gøre Vælgerforeningens medlemmer opmærksom på, at de politiske møder i bydelsforeningerne er for alle - ikke kun for medlemmerne af den arrangerende forening. Hovedbestyrelsen Den politiske debat på de månedlige åbne møder i Vælgerforeningens hovedbestyrelse er blevet opprioriteret. FU tilstræber, at der kun er ét politisk emne til debat, men som regel med to oplægsholdere. De politiske emner har spændt vidt mellem international, lands- og lokalpolitik. Ikke mindst har FU forsøgt at synliggøre koblingen mellem landspolitik og lokalpolitik med oplæg fra vore folkevalgte lands- og lokalpolitikere på en række centrale politiske områder. Det er især positivt, at så mange almindelige medlemmer deltager i HB-møderne, og i årets løb har vi uden problemer fyldt Vartovs store sal hver gang, uanset emnet på dagsordenen. I det kommende år vil FU arbejde på at gøre HB-møderne mere varierede, både hvad angår mødeform og antallet af eksterne oplægsholdere. Møder og aktiviteter HB-møderne er fortsat omdrejningspunktet i Vælgerforeningens mødevirksomhed. Det store antal deltagere hver gang gør møderne attraktive, også for oplægsholderne. Men det er klart, at et så stort forum sætter sine naturlige begrænsninger for debatten og dialogen. Derfor suppleres HB-møderne af mindre debatmøder, enten i bydels- eller i 6 Radikal Dialog

7 Hovedgeneralforsamling 2003 vælgerforeningsregi, hvor det er nemmere at komme til orde. I den forbindelse vil jeg fremhæve Etisk Udvalg, som har fortsat succesen med en række spændende møder med gode oplægsholdere. Vælgerforeningen er generelt forsigtig med at plastre kalenderen til med møder, der konkurrerer med aktiviteterne i bydelsforeningerne, og aktivitetsniveauet i bydelsforeningerne er som nævnt ganske godt. FU har i årets løb nedsat et aktivitetsudvalg og lægger vægt på, at Vælgerforeningen også fremover står for få større, samlende arrangementer, såsom den store årlige grundlovsfest, mindre helt aktuelle debatmøder samt andre typer af aktiviteter, som bydelsforeningerne ikke tilbyder. Et godt eksempel herpå er en række retorikkurser, som med stor succes er blevet gennemført med Susi Trolle som underviser. Vigtigheden af at have gode rammer for møde- og undervisningsaktiviteter kan ikke overvurderes. Derfor har FU i samarbejde med RU/ RUK i begyndelsen af efteråret istandsat lokalerne i Ny Kongensgade, så de nu fremstår mere indbydende. Vælgerforeningen og de folkevalgte Vælgerforeningen har haft et godt samarbejde med de folkevalgte i både kommunale råd og Folketinget. Såvel gruppen i Borgerrepræsentationen (BR) som Pernille Høxbro på Frederiksberg inddrager medlemmerne i arbejdet, bl.a. gennem formøder, baggrundsgrupper og politiske debatmøder. Manu Sareens integrationstænketank er kommet godt i gang, og adskillige medlemmer bidrager her med viden, indsigt og idéer - et eksempel til efterfølgelse. Forbindelsen mellem Vælgerforeningen og BRgruppen er i årets løb blevet styrket gennem en fast FU-repræsentant ved gruppemøderne. I det daglige trækker Vælgerforeningen også på vore to folketingsmedlemmer, Naser Khader og Martin Lidegaard. Begge stiller sig beredvilligt til rådighed, og som noget nyt udgiver de i fællesskab et elektronisk nyhedsbrev, der jævnligt orienterer interesserede medlemmer om deres politiske indsats på Christiansborg. Partiets store fremgang i hovedstaden betyder ikke alene, at vi gik fra et til to folketingsmandater ved sidste valg - meget taler endda for, at selv en beskeden fremgang vil udløse det tredje mandat. Det har naturligt nok sat ekstra fokus på vore folketingskandidater og dermed lagt et forøget ansvar på Vælgerforeningens medlemmers skuldre, når det gælder opstilling af gode kandidater. FU har lagt stor vægt på at forøge kendskabet til kandidaterne og forbedre vilkårene for medlemmernes opstilling af kandidater. Derfor er der i samarbejde med kandidatrådet blevet afholdt en række kandidathøringer, og flere bydelsforeninger har taget initiativ til egne høringer forud for deres generalforsamlinger. Vi har alle en stor forpligtelse til at sikre, at der opstilles velkvalificerede kandidater, og det er opmuntrende at kunne konstatere, at den forøgede valgchance klart har skærpet konkurrencen. I år tegner der sig et stærkere kandidatfelt end længe set i hovedstaden, og vi vil også på dette punkt være godt rustet til et folketingsvalg. Radikal Dialog, hjemmesiden og øvrig medlemskommunikation Medlemskommunikationen er blevet opprioriteret og koordineres centralt af et helt nyoprettet kommunikationsudvalg og af foreningens sekretær. Medlemsbladet Radikal Dialog gennemgik over sommeren et ansigtsløft, og det gamle skolebladsformat er nu afløst af et flot magasin. Foreningen har dermed fået et ansigt udadtil som er uden sidestykke i radikale kredse. Redaktionen har fået en god tilgang af især nyere medlemmer, og der er nu flere hænder til at løfte den krævende byrde, som redaktør Anders Nielsen ellers mere eller mindre har været ene om. Hjemmesiden - hovedstaden - er et centralt redskab i kommunikationen med medlemmer og øvrige interesserede. I foreningsårets begyndelse blev Marianne Asbæk ny redaktør, og hun har gjort en stor indsats med opdatering og udvikling af siden. Fra sekretariatet udsendes 2-3 gange om måneden en nyhedsmail om de forestående møder og aktiviteter i Vælgerforeningen, bydelsforeningerne og RUK. Efterhånden når nyhedsmailen ud til ca. 2/3 af Vælgerforeningens medlemmer, og alle andre opfordres til at tilmelde sig. Nyhedsmailen er selvsagt mere opdateret end f.eks. Radikal Dialogs kalender har mulighed for at være. Det kommende år Den væsentligste opgave i det kommende år er at skabe grundlaget for fortsat fremgang, fastholde og aktivere så mange som muligt af de nye medlemmer gennem et bredt og varieret aktivitetsniveau. Centralt i årets arbejde vil stå forberedelserne til næste folketingsvalg, til Europa-parlamentsvalget, som finder sted i juni 2004 og til kommunalvalgene i november Hovedstaden er radikalt vækstområde, hvis potentiale vi kun kan gisne om. Sådan som befolkningssammensætningen og det radikale vælgerkorps udvikler sig, er det ikke urealistisk, at Det Radikale Venstre kan hæve sig op over småparti-stadiet i hovedstaden - især med en stærk politisk og organisatorisk indsats frem mod valgene. For Vælgerforeningen vil det endvidere være et vigtigt mål at styrke foreningens placering i partiets landsforbund for derigennem at sikre indflydelse og repræsentation i udvalg mv., der svarer til foreningens størrelse. Som led i disse bestræbelser vil FU følge op på det vellykkede radikale øst/vest-møde, som Indre By/Blågård var initiativtager til i marts, og søge at gennemføre et politisk Københavner-stævne i det kommende år. På forretningsudvalget vegne Jesper Gronenberg Nr. 4/2003 7

8 Regnskab Noter til årsrapporten: I henhold til lejekontrakten vedrørende Ny Kongensgade 18 er der en tilbagebetalingsforpligtelse på kr , såfremt lejemålet opsiges inden Resultatopgørelse 1. januar december 2002 Indtægter Budget Kontingentindtægter medlemmer Partistøtte i henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v Frivillige bidrag Salomon s Legat Annonceindtægter Indtægter i alt Omkostninger Faste omkostninger Kontingent til landsforbundet Tilskud til bydelsforeninger Bladudgivelse, Radikal Dialog Valgudgifter Kapacitetsomkostninger Arrangementer og møder m.v Rejsetilskud 0-0 Møde- og repræsentationsudgifter, i alt Husleje, lys og varme Rengøring m.v Elevator Reparation og vedligeholdelse Forsikringer Lokale- og ejendomsudgifter, i alt Lønninger sekretær Telefon Porto Bank- og girogebyrer PBS Kontorartikler og tryksager Inventaranskaffelser Revisionshonorar Ekstraordinær regnskabsassistance vedr. valg Repræsentation og gaver Diverse (nedtagning af valgplakater) Administrationsomkostninger, i alt Omkostninger i alt Resultat før renter Finansieringsindtægter (netto) Årets resultat Radikal Dialog

9 Regnskab Balance pr. 31. december 2002 Aktiver Anlægsaktiver Huslejedepositum Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende Radikal Ungdom Øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger BG Bank Lån & Spar Bank, kto Lån & Spar Bank, kto Lån & Spar Bank, kto Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Årets resultat Bidrag overført til valgfond Salomon s Legat overført til valgfond Henlagt til Fond for København Valgudgifter 2002, afholdes af Fond for København Valgudgifter 2002, afholdes af valgfond Egenkapital i alt Henlæggelser Valgfond Saldo primo Henlagt af frivillige bidrag, Overført fra Salomon s Legat Afholdte valgudgifter, Fond for København Saldo primo Henlagt for Afholdte valgudgifter, Henlæggelser i alt Gæld Lån og Spar Bank, kto Skyldige omkostninger Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Passiver i alt Nr. 4/2003 9

10 Hovedgeneralforsamling 2003 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag om opstillingsgeneralforsamling Forslaget er stillet med henblik at dele den nuværende meget tunge dagsorden til hovedgeneralforsamlingen i to, således at der fremover er en hovedgeneralforsamling og en opstillingsgeneralforsamling. Hovedgeneralforsamlingen skal behandle de traditionelle generalforsamlingspunkter som beretning, regnskab, fastsættelse af kontingent, behandling indkomne forslag og diverse personvalg (formand, næstformand, kasserer, HB-medlemmer og revisorer). Opstillingsgeneralforsamlingen skal behandle alle punkter vedrørende opstilling af folketingskandidater og EPkandidat, herunder beslutning om opstillingsformer, evt. topkandidaturer samt valg af kandidatrådsformand. Der bliver således ikke ændret ved den nuværende opstillingsprocedure, hvorefter bydelsforeningerne som udgangspunkt indstiller kandidater til de enkelte kredse, kandidatudvalget behandler indstillingerne og overlader kompetencen til at foretage den endelige opstilling i de enkelte kredse til en fælles generalforsamling, hvortil alle medlemmer af Vælgerforeningen har stemmeret. Forslagets sigte er at undgå en meget presset hovedgeneralforsamling, hvor der ikke er afsat den fornødne tid til de enkelte punkter - ikke mindst tid til at udspørge kandidaterne om deres politiske holdninger. Hovedgeneralforsamlingen og opstillingsgeneralforsamlingen afholdes som udgangspunkt på to forskellige datoer (hovedgeneralforsamling i maj måned, opstillingsgeneralforsamling i perioden 1. maj til 15. juni). Men forslaget rummer mulighed for at indkalde til to separate generalforsamlinger på samme dag, hvis det f.eks. af hensyn til fremmødet igen skønnes hensigtsmæssigt. 5, stk. 6, 1. punktum: opstillingsgeneralforsamling ændres til bydelsopstillingsgeneralforsamling. 5, stk. 6, 3. punktum: Opstillingsgeneralforsamlingen ændres til Bydelsopstillingsgeneralforsamlingen. 6, stk. 1: Følgende tilføjes i umiddelbar forlængelse af den nuværende sætning:, bortset fra opstilling af kandidater til Folketinget og Europa-Parlamentet. 6, stk. 3: mellem 15. og 31. maj slettes og erstattes af i maj måned. 6, stk. 3: Punkterne 10, 11, 12 og 13 udgår og flyttes over i en ny 8 om opstillingsgeneralforsamling. Ny 8 om opstillingsgeneralforsamling: Stk. 1. Opstillingsgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed i anliggender vedrørende opstilling af kandidater til Folketinget og Europa-Parlamentet. Stk. 2. Den årlige opstillingsgeneralforsamling afholdes i perioden 1. maj til 15. juni med følgende dags orden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 3. Valg af kandidat til Europa-Parlamentet. 4. Beslutning om opstillingsform i de 3 storkredse ved folketingsvalg. I storkredse, hvor én eller flere bydelsforeninger/kredsforeninger selv har opstillet kandidater, træffes beslutning om opstillingsform storkredsvis. 5. Opstilling af folketingskandidater (jf. 17) i de valgkredse, hvor bydelsforeninger/kredsforeninger ikke har opstillet kandidater. Kun medlemmer bosiddende i de pågældende områder kan deltage i dette punkt med stemmeret. 6. Valg af kandidatrådsformand. 7. Eventuelt. Stk. 3. Indkaldelse sker med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer med angivelse af dagsordenen. Stk. 4. Opstillingsgeneralforsamlingen og hovedgeneralforsamlingen kan afholdes på samme dag. Forslaget indebærer konsekvensrettelser, hvor hovedgeneralforsamling ændres til opstillingsgeneralforsamling i følgende paragraffer i de nuværende vedtægter: 10, stk. 3, 15, stk. 4, 16, stk. 1, 16, stk. 3, 16, stk. 6 og 20, stk. 1. Forslagsstillere: Forretningsudvalget og Arne Vierø. 10 Radikal Dialog

11 Hovedgeneralforsamling 2003 Topkandidaternes status i en folketingsvalgkamp I 1998 vedtog Vælgerforeningens generalforsamling at oprette et såkaldt topkandidatur på følgende baggrund: 1. Vælgerforeningens ressourcer i en given valgkamp er ikke kendt på forhånd. 2. Retningslinierne skal ikke være for snævre, da en ny situation hurtigt kan opstå. Samtidig skal der ikke være tvivl om hensigten: at give de tre topkandidater en ekstra hjælp. Denne vedtagelse beskæftiger sig hovedsageligt med den økonomiske side af sagen. Det er oplagt, at der selvfølgelig skal føres valgkamp for topkandidaterne i alle kredse med plakatophæning m.v. På baggrund af dette vedtog hovedbestyrelsen følgende regelsæt for topkandidaternes virke: Enhver invitation til et arrangement, som Vælgerforeningen modtager, skal først tilbydes den pågældende storkreds topkandidat, uanset hvilket foreningsled der modtager invitationen. Undtaget herfor er personligt stilede invitationer. Ud af Vælgerforeningens samlede valgbudget reserveres for 50 pct., som FU råder over. De øvrige 50 pct. udbetales til kredsene med lige meget til hver kreds. Af de 50 pct., der er reserveret til FU, reserveres som udgangspunkt 50 pct. af dette beløb (altså 25 pct. af det samlede valgbudget) til de tre topkandidater. Det reserverede beløb til topkandidaterne deles i 2 lige store dele. Den ene del fordeles med 1/3 til hver topkandidat. Den anden del fordeles blandt topkandidaterne i forhold til det radikale folketingsstemmetal i de 3 storkredse. Det er klart, at topkandidaterne efter valget skal kunne fremvise kvitteringer på valgkampsudgifter, svarende til det udbetalte beløb. Umiddelbart efter valgets udskrivelse mødes FU med de tre topkandidater for at vurdere, om der skal afviges fra reglen om 1/3 af beløbet til hver. Efter dette møde beslutter FU, om der er grund til at afvige fra reglen i den forestående valgkamp. Det resterende beløb, der er til FU s rådighed centralt (25 pct. af det samlede budget), benyttes til fælles valgaktiviteter eller til at støtte ekstra initiativer i de enkelte kredse. Også her skal der selvfølgelig være ekstra fokus på topkandidaterne. På forretningsudvalgets vegne Jesper Gronenberg Hvorfor generalforsamling på en søndag? Som noget nyt har forretningsudvalget valgt at indkalde Vælgerforeningens medlemmer til den årlige hovedgeneralforsamling på en søndag. Vi er klar over, at beslutningen formentlig vil vække lige dele opsigt og kritik. Det er naturligvis ikke særlig populært at lægge beslag på medlemmernes søndag, især ikke for børnefamilierne. Ikke desto mindre har vi set os nødsaget til at gøre det, fordi de nuværende vedtægter giver medlemmerne helt urimelige betingelser for såvel deltagelse i som foretagelse af personvalg på hovedgeneralforsamlingen, når den finder sted på en hverdagsaften. De senere år har vi set uheldige konsekvenser af, at hovedgeneralforsamlingens meget tunge dagsorden skal gennemgås på en hverdagsaften. Selv om hovedgeneralforsamlingen er begyndt allerede kl , har vi sjældent haft de sidste resultater af personvalgene før engang først eller midt på natten. Ydermere har vi skullet jage dagsordenen igennem efter en meget stram tidsplan, der ikke har levnet ordentlig tid til kommentarer og spørgsmål, når det gælder de mange personvalg og opstilling af 19 folketingskandidater. Det er meget uhensigtsmæssigt og utilfredsstillende for både medlemmer, stemmetællere og kandidater. Dette års søndagsforestilling er ikke ment som begyndelsen på en ny tradition, men finder sted af ren og skær nødvendighed. Dagsordenen bliver selvsagt ikke mindre omfangsrig af, at vi afholder generalforsamlingen en søndag. Men ved at begynde kl. 13 i stedet for kl.18 burde det give bedre betingelser for afviklingen af generalforsamlingen. Men optimalt er det ikke. Derfor kan forretningsudvalget kun anbefale medlemmerne at stemme for det fremsatte forslag til ændring af vedtægterne, som indebærer,at den nuværende dagsorden for hovedgeneralforsamlingen deles i to, således at alle punkter vedrørende opstilling af kandidater til Folketinget og Europaparlamentet finder sted på en separat opstillingsgeneralforsamling. Dette års søndagsforestilling er ikke ment som begyndelsen på en ny tradition, men finder sted af ren og skær nødvendighed. Vi håber på medlemmernes forståelse og på, at I alligevel finder vej til Vartov denne søndag. På forretningsudvalgets vegne Jesper Gronenberg Nr. 4/

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

RadiX Generalforsamling 2008 april 2008 1

RadiX Generalforsamling 2008 april 2008 1 RadiX SPECIAL FURESØ RadiX Generalforsamling 2008 april 2008 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Furesø Radikale Venstre Tirsdag den 8. april 2008, kl. 19.00-22.00 (OBS læg mærke til tidspunktet)

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Generalforsamling d. 10. februar 2016, Radikale Venstre KBH-S

Generalforsamling d. 10. februar 2016, Radikale Venstre KBH-S Generalforsamling d. 10. februar 2016, Radikale Venstre KBH-S Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Revideret regnskab til godkendelse

Læs mere

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune

[1] Vedtægter. for. Venstre Aabenraa. Kommune. Marts Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune [1] Vedtægter for Venstre Aabenraa Kommune Marts 2013 [2] 1. En eller flere vælgerforeninger I kommuner med flere vælgerforeninger dannes der en kommuneforening. Foreningens navn : Venstre Aabenraa Kommune

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening Venstres Vedtægter - med vejledning December 2012 Foreningens navn er Venstre Odense City 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på

Læs mere

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune

Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune Vedtægter for Radikale Venstres kommuneforening i Ballerup kommune 1. Medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup kommune, er medlem af kommuneforeningen. Medlemmer bosat i udlandet kan

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Radikale Venstres Landsforbund

Radikale Venstres Landsforbund Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Beretning 4 5 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks 250-2000 Frederiksberg - CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Torsdag den 28. april kl i Lokalcenter Rosenbakken

Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd. Torsdag den 28. april kl i Lokalcenter Rosenbakken Repræsentantskabsmøde i Skødstrup Fællesråd Torsdag den 28. april kl. 19.30 i Lokalcenter Rosenbakken Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forretningsudvalgets beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen,

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen, GENTOFTE RADIKALE KOMMUNEFORENING Referat af generalforsamling mandag den 13. april 2015 1.Valg af dirigent og mødesekretær Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening

Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening Vedtægter for Virum- Sorgenfri Handels- og Borgerforening 1. Navn og hjemsted Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening 2830 Virum 2. Formål a. Foreningen har til formål at sikre borgernes, virksomhedernes,

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011 1. november 2011 Oven på valgsejren har en enig radikal folketingsgruppe valgt ny gruppeledelse. Margrethe Vestager er fortsat politisk leder, og Marianne Jelved bliver gruppeformand. Derudover bliver

Læs mere