Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg"

Transkript

1 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og regnskab Præsentation af alle kandidater til Folketinget og EP Indbydelse til Grundlovsfest Reportage fra øst-vest-møde

2 Lederen Hvad enhver kandidat bør kunne Efter et par år, hvor udpegning af radikale kandidater ofte har givet overskrifter i pressen, er der op til dette års generalforsamling gjort en stor indsats for at sikre det bedst mulige resultat - ikke fordi vi skal lade pressen bestemme, hvem der er egnet til at være radikal kandidat, men først og fremmest fordi vi gerne vil kunne stå ved vores valg, også når generalforsamlingen er overstået, og de valgte kandidater begynder at gøre opmærksom på sig selv i pressen. Af Anders Nielsen redaktør Når det er så vigtigt, at vi gør os umage med valget, hænger det naturligvis sammen med, at synligheden i pressen er selve grundlaget for vores politiske aktivitet, og derfor vil det også være et helt forkert signal, hvis de kandidater, vi opstiller, begynder at holde sig tilbage fra offentligheden af frygt for at dumme sig. Derimod er det ekstremt vigtigt, at alle kandidaterne har gjort sig klart, hvad det er for et grundlag, de stiller op på, og hvordan de selv stiller sig i forhold til centrale radikale mærkesager. Man kan naturligvis ikke forlange, at kandidaterne skal være enige i alle partiets udmeldinger, men man må altid kunne gøre rede for, hvad der er den officielle radikale politik, på hvilke punkter man evt. indtager særstandpunkter og argumentere overbevisende for, at man stadig er repræsentant for partiet og kan varetage hvervet - også over for de vælgere, der har stemt på en anden person på listen. En anden vigtig egenskab for kandidater er, at man må udvise samfundsengagement i bredeste perspektiv. Radikale er kendte for solidaritet med verdens fattige og i det hele taget en høj profil på det internationale område, og det skal vi endelig holde fast i. Men derudover vil altid virke positivt over for en vælgerbefolkning, som har mange andre interesser end politiske principper og lovparagraffer, hvis de kan genfinde et engagement, der giver genklang i hverdagen - det være sig aktiv medleven i børns skolegang, interesse for det lokale miljø, medvirken til at få integration og det rummelige arbejdsmarked til at fungere på ens egen arbejdsplads eller studie m.m.m. Ofte kan det være en frustrerende oplevelse som kandidat at forsøge at markere sig med flittig skribentvirksomhed i form af læserbreve og debatindlæg til aviserne og så se sig overhalet af andre kandidater, blot fordi de i forvejen er kendte fra andre sammenhænge. Vi skal naturligvis ikke underkende den effekt, det giver at have kendte kandidater på listen, men det er vigtigt, at vi som vælgerforening støtter de kandidater, vi efter grundige forberedelser har valgt at satse på. Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, at kandidaterne forstår og mestrer den politiske proces i et demokratisk samfund, hvor politikerne skal være brobyggere mellem befolkningen og de faglige eksperter, der skal tage sig af de tekniske detaljer. Det gælder ikke mindst for dem, der er så heldige at blive valgt, at de altid må kunne deltage aktivt i alle beslutninger og ikke går så meget i eksperternes fodspor, at de kun kender deres egne ordførerskaber og stoler lige så blindt på, at de andre passer deres. På denne baggrund ønsker jeg alle et godt valg den 25. maj. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Hovedstadens Radikale Venstre Ny Kongensgade 18, 5.tv København V, tlf/fax , Giro: Internet: Sekretariat: Frederik Berling, telefontid: tirsdag og torsdag Medlemskab: 250 kr. pr. halvår, 175 kr. for studerende/pensionister/arbejdsløse. Formand: Jesper Gronenberg, / , Næstformand: Hans Grishauge, , Hovedkasserer: Mads Friis Thomsen, , Folketingsrepræsentanter: Naser Khader , Martin Lidegaard, / , Medlemmer af Borgerrepræsentationen: Klaus Bondam, / / , Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø Tanwir Ahmed, , Manu Sareen, , Monica B. Thon, ,

3 Indhold Radikal Dialog Postbesørget blad nr Udkommer ca. 10 gange årligt Oplag: 2100 Tryk: Lito Tryk Redaktion: Anders Nielsen (ansvh.) Bogtrykkervej 16, 3.tv København NV Tlf / Charlotte Aagaard Esben Fjord Nielsen Johnny Claes Starfield Tina Bostrup Margrethe Straarup Wivel Charlotte Rørbøl Amalie Nørgaard Dorte Kaiser Ea Lundberg Rasmus Paludan (RUK) Internetredaktør: Marianne Asbæk Tlf.: Indlæg modtages på , diskette (DOS/Windows) eller på papir. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i alle indlæg. Næste nummer: Deadline: 29. maj kl Udkommer: ca. uge 24 Leder: Hvad enhver kandidat bør kunne...2 Indbydelse til Grundlovsfest...4 Indkaldelse til Generalforsamling...5 Generalforsamling -formandens beretning...6 Generalforsamling -regnskab...8 Generalforsamling - forslag til vedtægtsændringændringer...10 Generalforsamling - topkandidaternes status...11 Generalforsamling -hvorfor på en søndag?...11 Generalforsamling -indstillinger...12 Kandidater i Østre Storkreds Anders Bruun Nielsen...14 Bent Kroghly...14 Heidi Nygaard...15 Inger Marie Bruun-Vierø...15 Mona Mejsen...16 Naser Khader...16 Rasmus Hylleberg...17 Tina Bostrup...17 Ulf Lolk Larsen...18 Kandidater i Vestre Storkreds Charlotte Fischer...19 David Munis Zepernick...19 Lars Østergaard...20 Lone Dybkjær...20 Peter Jægerskou...21 Peter Ravn-Olesen...21 Kandidater i Søndre Storkreds Anders Lundt Hansen...22 Anders Hess Larsen...22 Anders Thomsen...23 Bo Normander...23 Christian Friis Bach...24 Monica Thon...24 Thomas Køhler...25 Kandidat til Europaparlamentet Camilla Hersom...26 Lidt om Det Radikale Venstres opbygning...27 Reportage fra øst-vest-møde...28 Debat: Radikale mænd og kvinder...30 RUK s side...31 Radikalenderen...bagsiden Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse: Pernille Høxbro: , , Folketingskandidater, Østre Storkreds: Naser Khader, Inger Marie Bruun-Vierø, Gitte Krasilnikoff, Mona Mejsen Westergaard, Ulf Lolk Larsen, Bent Kroghly, Birgitte Møller og Søren Bach. Vestre Storkreds: Martin Lidegaard, Karin Christensen, Peter Ravn Olesen, David Munis Zepernick, Lars Whitt og Charlotte Fischer Søndre Storkreds: Monica Thon, Sherin Khankan, Anders Lundt Hansen, Thomas Køhler og Finn Skjærlund. EU-kandidat: Camilla Hersom, , Bydelsformænd: Brønshøj/Husum/Vanløse: Kent Simonsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blaagaard: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: David Munis Zepernick, , Vesterbro/Valby: Kasper Johansen, , Østerbro: Gerda Berg, ,

4 Indbydelse GRUNDLOVSFEST torsdag den 5. juni 2003 kl Vælgerforeningen byder endnu engang velkommen til den traditionsrige grundlovsfest. I lighed med de to foregående år er værten Hans Grishauge i Vartovs smukke, historiske omgivelser. Vi går naturligvis ud fra, at vejret er sommerflot, og at vi derfor kan være i gården i Vartov, Farvergade 27. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, foregår mødet i Vartovs store sal, opgang H. Grundlovstalerne er hentet fra egne rækker: Martin Lidegaard Folketingsmedlem Manu Sareen Medlem af Borgerrepræsentationen - og så er den hemmelige gæstetaler, hvis identitet vi ikke kan afsløre Igen i år vil grundlovsfesten forme sig som en hyggelig komsammen med taler, mad og drikke. Festens centrum bliver grillen, hvor du kan grille dit medbragte kød og der vil være salatbord med flutes samt salg af øl, vin og vand. Efter maden er der kaffe og kagebord. Prisen for deltagelse er 50 kr. pr. person som dækker salatbord, kaffebord samt leje af stole og borde. Tilmelding er nødvendig til Vælgerforeningens sekretariat, Ny Kongensgade 18, 5. tv., 1557 Kbh. V, tlf , senest 31. maj. 4 Radikal Dialog

5 Hovedgeneralforsamling 2003 Hovedgeneralforsamling i Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Dagsorden: Søndag den 25. maj kl i Vartov, Store Sal, Farvergade 27, opg. H. (udlevering af stemmesedler fra kl ) 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 3. Forelæggelse af beretning til godkendelse. 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand, næstformand og hovedkasserer. 8. Valg af 10 medlemmer og mindst 5 suppleanter til hovedbestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Valg af kandidat til Europa-Parlamentet. 11. Beslutning om opstillingsform i de tre storkredse ved folketingsvalg, herunder afgørelse om valg af topkandidat i hver storkreds. 12. Opstilling af folketingskandidater, jf. 16 i foreningens vedtægter. 13. Eventuelt valg af topkandidater. 14. Valg af kandidatrådsformand. 15. Eventuelt. Kommentarer til dagsordenen: Ad 3. Beretningen er trykt side 6 i dette blad. Ad 4. Regnskabet er trykt på side 8. Ad 5. Forretningsudvalget indstiller, at kontingentet forbliver uændret 250 kr. pr. halvår, reduceret kontingent på 175 kr. for studerende, arbejdsløse eller pensionister og 100 kr. for medlemmer af RUK under 25 år. Ad 6. Se vedtægtsændringsforslag side 10. Ad 7. Jesper Gronenberg genopstiller som formand, Hans Grishauge genopstiller som næstformand og Mads Friis Thomsen genopstiller som kasserer. Ad 9. Forretningsudvalget indstiller Henrik Augsburg og revisionsfirmaet RSM Plus til revisorer. Ad 10. Camilla Hersom genopstiller som EP-kandidat. Ad 11. Om topkandidaternes status se side 11. Ad 12. Bydelsforeningernes og kandidatudvalgets indstillinger findes på side 12. Præsentation af kandidaterne på sider Ad 13. Kandidatudvalgets indstillinger vedr. topkandidater findes på side 13. Fælles brunch før generalforsamlingen i Vartov søndag den 25. maj kl Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding nødvendig til sekretariatet på tlf eller på senest tirsdag den 20. maj. Der er kun adgang til generalforsamlingen for medlemmer, der har betalt kontingent for første halvår kr. for normaltbetalende, 175 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse 100 kr. for medlemmer af RUK under 25 år Giro eller betal ved indgangen Har du betalt senere end 10. maj bedes du medbringe kvittering Nr. 4/2003 5

6 Hovedgeneralforsamling 2003 Beretning for foreningsåret 2002/2003 Vælgerforeningen har i det forgangne år fortsat den gode udvikling, som foreningen har været inde i de seneste år. Det er lykkedes at fastholde den enestående medlemsfremgang, som foreningen oplevede i månederne efter folketingsvalget den 20. november dog har væksten været lidt mere afdæmpet. Medlemssituationen I skrivende stund - primo april - har foreningen godt medlemmer, mod ca for et år siden. Set i forhold til landsforbundets samlede medlemstal på godt medlemmer betyder det, at hvert fjerde medlem af Det Radikale Venstre er bosat i København/Frederiksberg. Til sammenligning var det hver femte sidste år. Det er meget glædeligt, at mange af de nye medlemmer er aktive og vil noget med deres medlemskab. Forretningsudvalget (FU) lægger vægt på, at der afholdes hyppige intromøder på Christiansborg eller Københavns Rådhus i et godt samarbejde med vore folkevalgte. Møderne er som regel overtegnet i løbet af kort tid, og vi afholder så mange, som det praktisk er muligt. FU arbejder desuden med en tiltrængt ajourføring og udvikling af det skriftlige introduktionsmateriale til nye medlemmer. Det konkrete resultat heraf vil kunne ses i det nye foreningsår. Forretningsudvalget, administration og økonomi Den betragtelige medlemsfremgang har også kunnet mærkes rent administrativt gennem en betydelig belastning af foreningens sekretariat. En stor arbejdspukkel måtte bringes ud af verden og arbejdsgangene effektiviseres. FU opnormerede derfor sekretærens ugentlige timetal fra 10 til 15 og ansatte Frederik Berling som ny sekretær i efteråret. Siden da har sekretariatet fungeret upåklageligt. I det forgangne foreningsår besluttede FU at tilmelde foreningen lands- forbundets kontingentservice, hvorefter sekretariatet på Christiansborg uden beregning har overtaget al administration i forbindelse med kontingentopkrævningen. FU beklager det besvær, som omlægningen har forvoldt medlemmerne i form af fornyet PBS-tilmelding. Men der er tale om en stor administrativ lettelse for både kassereren og sekretæren. Økonomisk står foreningen stærkt. Som det fremgår af vedlagte regnskab, har foreningen haft indtægter for mere end kr. og årets resultat er et overskud på godt kr. En væsentlig del af det store overskud skyldes dog, at foreningen ikke skal betale kontingent til landsforbundet for nye medlemmer i indmeldelsesåret. Det er ikke desto mindre rart at konstatere, at Vælgerforeningen hviler på et solidt økonomisk fundament, som levner rum til den nødvendige opsparing til de forestående valgkampe. FU har haft en god besætning af både nye og mere rutinerede kræfter. Samarbejdet har fungeret godt trods et par uforudsete personudskiftninger undervejs. Foreningens næstformand, Michael Nord måtte således nedlægge samtlige tillidsposter pr. 1. februar, da han flyttede til Amsterdam for at tiltræde et nyt job. Hovedbestyrelsen valgte i den forbindelse Hans Grishauge som ny næstformand. Bydelsforeningerne Året har været fremgangsrigt for de syv bydelsforeninger i hovedstaden. Tre af bydelsforeningerne - Østerbro, Frederiksberg og Vesterbro/ Valby - har for længst passeret de 300 medlemmer, og tre andre er godt på vej. Aktivitetsniveauet i bydelsforeningerne er steget i takt med medlemstallet, og aktiviteterne i bydelene er med til at skabe en bred vifte af tilbud til alle medlemmer af Vælgerforeningen. Opgaven for Vælgerforeningen er i den forbindelse at støtte bydelsforeningerne i deres arbejde, sekretariatsmæssigt og økonomisk. Til dette formål har FU f.eks. oprettet en særlig pulje på kr. til lokale aktiviteter. Samtidig har FU og bydelsformændene - som mødes et par gange om året - besluttet at forbedre kommunikationen til medlemmerne om de møder og aktiviteter, der foregår i bydelsforeningerne. Hensigten er at gøre Vælgerforeningens medlemmer opmærksom på, at de politiske møder i bydelsforeningerne er for alle - ikke kun for medlemmerne af den arrangerende forening. Hovedbestyrelsen Den politiske debat på de månedlige åbne møder i Vælgerforeningens hovedbestyrelse er blevet opprioriteret. FU tilstræber, at der kun er ét politisk emne til debat, men som regel med to oplægsholdere. De politiske emner har spændt vidt mellem international, lands- og lokalpolitik. Ikke mindst har FU forsøgt at synliggøre koblingen mellem landspolitik og lokalpolitik med oplæg fra vore folkevalgte lands- og lokalpolitikere på en række centrale politiske områder. Det er især positivt, at så mange almindelige medlemmer deltager i HB-møderne, og i årets løb har vi uden problemer fyldt Vartovs store sal hver gang, uanset emnet på dagsordenen. I det kommende år vil FU arbejde på at gøre HB-møderne mere varierede, både hvad angår mødeform og antallet af eksterne oplægsholdere. Møder og aktiviteter HB-møderne er fortsat omdrejningspunktet i Vælgerforeningens mødevirksomhed. Det store antal deltagere hver gang gør møderne attraktive, også for oplægsholderne. Men det er klart, at et så stort forum sætter sine naturlige begrænsninger for debatten og dialogen. Derfor suppleres HB-møderne af mindre debatmøder, enten i bydels- eller i 6 Radikal Dialog

7 Hovedgeneralforsamling 2003 vælgerforeningsregi, hvor det er nemmere at komme til orde. I den forbindelse vil jeg fremhæve Etisk Udvalg, som har fortsat succesen med en række spændende møder med gode oplægsholdere. Vælgerforeningen er generelt forsigtig med at plastre kalenderen til med møder, der konkurrerer med aktiviteterne i bydelsforeningerne, og aktivitetsniveauet i bydelsforeningerne er som nævnt ganske godt. FU har i årets løb nedsat et aktivitetsudvalg og lægger vægt på, at Vælgerforeningen også fremover står for få større, samlende arrangementer, såsom den store årlige grundlovsfest, mindre helt aktuelle debatmøder samt andre typer af aktiviteter, som bydelsforeningerne ikke tilbyder. Et godt eksempel herpå er en række retorikkurser, som med stor succes er blevet gennemført med Susi Trolle som underviser. Vigtigheden af at have gode rammer for møde- og undervisningsaktiviteter kan ikke overvurderes. Derfor har FU i samarbejde med RU/ RUK i begyndelsen af efteråret istandsat lokalerne i Ny Kongensgade, så de nu fremstår mere indbydende. Vælgerforeningen og de folkevalgte Vælgerforeningen har haft et godt samarbejde med de folkevalgte i både kommunale råd og Folketinget. Såvel gruppen i Borgerrepræsentationen (BR) som Pernille Høxbro på Frederiksberg inddrager medlemmerne i arbejdet, bl.a. gennem formøder, baggrundsgrupper og politiske debatmøder. Manu Sareens integrationstænketank er kommet godt i gang, og adskillige medlemmer bidrager her med viden, indsigt og idéer - et eksempel til efterfølgelse. Forbindelsen mellem Vælgerforeningen og BRgruppen er i årets løb blevet styrket gennem en fast FU-repræsentant ved gruppemøderne. I det daglige trækker Vælgerforeningen også på vore to folketingsmedlemmer, Naser Khader og Martin Lidegaard. Begge stiller sig beredvilligt til rådighed, og som noget nyt udgiver de i fællesskab et elektronisk nyhedsbrev, der jævnligt orienterer interesserede medlemmer om deres politiske indsats på Christiansborg. Partiets store fremgang i hovedstaden betyder ikke alene, at vi gik fra et til to folketingsmandater ved sidste valg - meget taler endda for, at selv en beskeden fremgang vil udløse det tredje mandat. Det har naturligt nok sat ekstra fokus på vore folketingskandidater og dermed lagt et forøget ansvar på Vælgerforeningens medlemmers skuldre, når det gælder opstilling af gode kandidater. FU har lagt stor vægt på at forøge kendskabet til kandidaterne og forbedre vilkårene for medlemmernes opstilling af kandidater. Derfor er der i samarbejde med kandidatrådet blevet afholdt en række kandidathøringer, og flere bydelsforeninger har taget initiativ til egne høringer forud for deres generalforsamlinger. Vi har alle en stor forpligtelse til at sikre, at der opstilles velkvalificerede kandidater, og det er opmuntrende at kunne konstatere, at den forøgede valgchance klart har skærpet konkurrencen. I år tegner der sig et stærkere kandidatfelt end længe set i hovedstaden, og vi vil også på dette punkt være godt rustet til et folketingsvalg. Radikal Dialog, hjemmesiden og øvrig medlemskommunikation Medlemskommunikationen er blevet opprioriteret og koordineres centralt af et helt nyoprettet kommunikationsudvalg og af foreningens sekretær. Medlemsbladet Radikal Dialog gennemgik over sommeren et ansigtsløft, og det gamle skolebladsformat er nu afløst af et flot magasin. Foreningen har dermed fået et ansigt udadtil som er uden sidestykke i radikale kredse. Redaktionen har fået en god tilgang af især nyere medlemmer, og der er nu flere hænder til at løfte den krævende byrde, som redaktør Anders Nielsen ellers mere eller mindre har været ene om. Hjemmesiden - hovedstaden - er et centralt redskab i kommunikationen med medlemmer og øvrige interesserede. I foreningsårets begyndelse blev Marianne Asbæk ny redaktør, og hun har gjort en stor indsats med opdatering og udvikling af siden. Fra sekretariatet udsendes 2-3 gange om måneden en nyhedsmail om de forestående møder og aktiviteter i Vælgerforeningen, bydelsforeningerne og RUK. Efterhånden når nyhedsmailen ud til ca. 2/3 af Vælgerforeningens medlemmer, og alle andre opfordres til at tilmelde sig. Nyhedsmailen er selvsagt mere opdateret end f.eks. Radikal Dialogs kalender har mulighed for at være. Det kommende år Den væsentligste opgave i det kommende år er at skabe grundlaget for fortsat fremgang, fastholde og aktivere så mange som muligt af de nye medlemmer gennem et bredt og varieret aktivitetsniveau. Centralt i årets arbejde vil stå forberedelserne til næste folketingsvalg, til Europa-parlamentsvalget, som finder sted i juni 2004 og til kommunalvalgene i november Hovedstaden er radikalt vækstområde, hvis potentiale vi kun kan gisne om. Sådan som befolkningssammensætningen og det radikale vælgerkorps udvikler sig, er det ikke urealistisk, at Det Radikale Venstre kan hæve sig op over småparti-stadiet i hovedstaden - især med en stærk politisk og organisatorisk indsats frem mod valgene. For Vælgerforeningen vil det endvidere være et vigtigt mål at styrke foreningens placering i partiets landsforbund for derigennem at sikre indflydelse og repræsentation i udvalg mv., der svarer til foreningens størrelse. Som led i disse bestræbelser vil FU følge op på det vellykkede radikale øst/vest-møde, som Indre By/Blågård var initiativtager til i marts, og søge at gennemføre et politisk Københavner-stævne i det kommende år. På forretningsudvalget vegne Jesper Gronenberg Nr. 4/2003 7

8 Regnskab Noter til årsrapporten: I henhold til lejekontrakten vedrørende Ny Kongensgade 18 er der en tilbagebetalingsforpligtelse på kr , såfremt lejemålet opsiges inden Resultatopgørelse 1. januar december 2002 Indtægter Budget Kontingentindtægter medlemmer Partistøtte i henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v Frivillige bidrag Salomon s Legat Annonceindtægter Indtægter i alt Omkostninger Faste omkostninger Kontingent til landsforbundet Tilskud til bydelsforeninger Bladudgivelse, Radikal Dialog Valgudgifter Kapacitetsomkostninger Arrangementer og møder m.v Rejsetilskud 0-0 Møde- og repræsentationsudgifter, i alt Husleje, lys og varme Rengøring m.v Elevator Reparation og vedligeholdelse Forsikringer Lokale- og ejendomsudgifter, i alt Lønninger sekretær Telefon Porto Bank- og girogebyrer PBS Kontorartikler og tryksager Inventaranskaffelser Revisionshonorar Ekstraordinær regnskabsassistance vedr. valg Repræsentation og gaver Diverse (nedtagning af valgplakater) Administrationsomkostninger, i alt Omkostninger i alt Resultat før renter Finansieringsindtægter (netto) Årets resultat Radikal Dialog

9 Regnskab Balance pr. 31. december 2002 Aktiver Anlægsaktiver Huslejedepositum Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende Radikal Ungdom Øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger BG Bank Lån & Spar Bank, kto Lån & Spar Bank, kto Lån & Spar Bank, kto Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Årets resultat Bidrag overført til valgfond Salomon s Legat overført til valgfond Henlagt til Fond for København Valgudgifter 2002, afholdes af Fond for København Valgudgifter 2002, afholdes af valgfond Egenkapital i alt Henlæggelser Valgfond Saldo primo Henlagt af frivillige bidrag, Overført fra Salomon s Legat Afholdte valgudgifter, Fond for København Saldo primo Henlagt for Afholdte valgudgifter, Henlæggelser i alt Gæld Lån og Spar Bank, kto Skyldige omkostninger Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Passiver i alt Nr. 4/2003 9

10 Hovedgeneralforsamling 2003 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag om opstillingsgeneralforsamling Forslaget er stillet med henblik at dele den nuværende meget tunge dagsorden til hovedgeneralforsamlingen i to, således at der fremover er en hovedgeneralforsamling og en opstillingsgeneralforsamling. Hovedgeneralforsamlingen skal behandle de traditionelle generalforsamlingspunkter som beretning, regnskab, fastsættelse af kontingent, behandling indkomne forslag og diverse personvalg (formand, næstformand, kasserer, HB-medlemmer og revisorer). Opstillingsgeneralforsamlingen skal behandle alle punkter vedrørende opstilling af folketingskandidater og EPkandidat, herunder beslutning om opstillingsformer, evt. topkandidaturer samt valg af kandidatrådsformand. Der bliver således ikke ændret ved den nuværende opstillingsprocedure, hvorefter bydelsforeningerne som udgangspunkt indstiller kandidater til de enkelte kredse, kandidatudvalget behandler indstillingerne og overlader kompetencen til at foretage den endelige opstilling i de enkelte kredse til en fælles generalforsamling, hvortil alle medlemmer af Vælgerforeningen har stemmeret. Forslagets sigte er at undgå en meget presset hovedgeneralforsamling, hvor der ikke er afsat den fornødne tid til de enkelte punkter - ikke mindst tid til at udspørge kandidaterne om deres politiske holdninger. Hovedgeneralforsamlingen og opstillingsgeneralforsamlingen afholdes som udgangspunkt på to forskellige datoer (hovedgeneralforsamling i maj måned, opstillingsgeneralforsamling i perioden 1. maj til 15. juni). Men forslaget rummer mulighed for at indkalde til to separate generalforsamlinger på samme dag, hvis det f.eks. af hensyn til fremmødet igen skønnes hensigtsmæssigt. 5, stk. 6, 1. punktum: opstillingsgeneralforsamling ændres til bydelsopstillingsgeneralforsamling. 5, stk. 6, 3. punktum: Opstillingsgeneralforsamlingen ændres til Bydelsopstillingsgeneralforsamlingen. 6, stk. 1: Følgende tilføjes i umiddelbar forlængelse af den nuværende sætning:, bortset fra opstilling af kandidater til Folketinget og Europa-Parlamentet. 6, stk. 3: mellem 15. og 31. maj slettes og erstattes af i maj måned. 6, stk. 3: Punkterne 10, 11, 12 og 13 udgår og flyttes over i en ny 8 om opstillingsgeneralforsamling. Ny 8 om opstillingsgeneralforsamling: Stk. 1. Opstillingsgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed i anliggender vedrørende opstilling af kandidater til Folketinget og Europa-Parlamentet. Stk. 2. Den årlige opstillingsgeneralforsamling afholdes i perioden 1. maj til 15. juni med følgende dags orden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 3. Valg af kandidat til Europa-Parlamentet. 4. Beslutning om opstillingsform i de 3 storkredse ved folketingsvalg. I storkredse, hvor én eller flere bydelsforeninger/kredsforeninger selv har opstillet kandidater, træffes beslutning om opstillingsform storkredsvis. 5. Opstilling af folketingskandidater (jf. 17) i de valgkredse, hvor bydelsforeninger/kredsforeninger ikke har opstillet kandidater. Kun medlemmer bosiddende i de pågældende områder kan deltage i dette punkt med stemmeret. 6. Valg af kandidatrådsformand. 7. Eventuelt. Stk. 3. Indkaldelse sker med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer med angivelse af dagsordenen. Stk. 4. Opstillingsgeneralforsamlingen og hovedgeneralforsamlingen kan afholdes på samme dag. Forslaget indebærer konsekvensrettelser, hvor hovedgeneralforsamling ændres til opstillingsgeneralforsamling i følgende paragraffer i de nuværende vedtægter: 10, stk. 3, 15, stk. 4, 16, stk. 1, 16, stk. 3, 16, stk. 6 og 20, stk. 1. Forslagsstillere: Forretningsudvalget og Arne Vierø. 10 Radikal Dialog

11 Hovedgeneralforsamling 2003 Topkandidaternes status i en folketingsvalgkamp I 1998 vedtog Vælgerforeningens generalforsamling at oprette et såkaldt topkandidatur på følgende baggrund: 1. Vælgerforeningens ressourcer i en given valgkamp er ikke kendt på forhånd. 2. Retningslinierne skal ikke være for snævre, da en ny situation hurtigt kan opstå. Samtidig skal der ikke være tvivl om hensigten: at give de tre topkandidater en ekstra hjælp. Denne vedtagelse beskæftiger sig hovedsageligt med den økonomiske side af sagen. Det er oplagt, at der selvfølgelig skal føres valgkamp for topkandidaterne i alle kredse med plakatophæning m.v. På baggrund af dette vedtog hovedbestyrelsen følgende regelsæt for topkandidaternes virke: Enhver invitation til et arrangement, som Vælgerforeningen modtager, skal først tilbydes den pågældende storkreds topkandidat, uanset hvilket foreningsled der modtager invitationen. Undtaget herfor er personligt stilede invitationer. Ud af Vælgerforeningens samlede valgbudget reserveres for 50 pct., som FU råder over. De øvrige 50 pct. udbetales til kredsene med lige meget til hver kreds. Af de 50 pct., der er reserveret til FU, reserveres som udgangspunkt 50 pct. af dette beløb (altså 25 pct. af det samlede valgbudget) til de tre topkandidater. Det reserverede beløb til topkandidaterne deles i 2 lige store dele. Den ene del fordeles med 1/3 til hver topkandidat. Den anden del fordeles blandt topkandidaterne i forhold til det radikale folketingsstemmetal i de 3 storkredse. Det er klart, at topkandidaterne efter valget skal kunne fremvise kvitteringer på valgkampsudgifter, svarende til det udbetalte beløb. Umiddelbart efter valgets udskrivelse mødes FU med de tre topkandidater for at vurdere, om der skal afviges fra reglen om 1/3 af beløbet til hver. Efter dette møde beslutter FU, om der er grund til at afvige fra reglen i den forestående valgkamp. Det resterende beløb, der er til FU s rådighed centralt (25 pct. af det samlede budget), benyttes til fælles valgaktiviteter eller til at støtte ekstra initiativer i de enkelte kredse. Også her skal der selvfølgelig være ekstra fokus på topkandidaterne. På forretningsudvalgets vegne Jesper Gronenberg Hvorfor generalforsamling på en søndag? Som noget nyt har forretningsudvalget valgt at indkalde Vælgerforeningens medlemmer til den årlige hovedgeneralforsamling på en søndag. Vi er klar over, at beslutningen formentlig vil vække lige dele opsigt og kritik. Det er naturligvis ikke særlig populært at lægge beslag på medlemmernes søndag, især ikke for børnefamilierne. Ikke desto mindre har vi set os nødsaget til at gøre det, fordi de nuværende vedtægter giver medlemmerne helt urimelige betingelser for såvel deltagelse i som foretagelse af personvalg på hovedgeneralforsamlingen, når den finder sted på en hverdagsaften. De senere år har vi set uheldige konsekvenser af, at hovedgeneralforsamlingens meget tunge dagsorden skal gennemgås på en hverdagsaften. Selv om hovedgeneralforsamlingen er begyndt allerede kl , har vi sjældent haft de sidste resultater af personvalgene før engang først eller midt på natten. Ydermere har vi skullet jage dagsordenen igennem efter en meget stram tidsplan, der ikke har levnet ordentlig tid til kommentarer og spørgsmål, når det gælder de mange personvalg og opstilling af 19 folketingskandidater. Det er meget uhensigtsmæssigt og utilfredsstillende for både medlemmer, stemmetællere og kandidater. Dette års søndagsforestilling er ikke ment som begyndelsen på en ny tradition, men finder sted af ren og skær nødvendighed. Dagsordenen bliver selvsagt ikke mindre omfangsrig af, at vi afholder generalforsamlingen en søndag. Men ved at begynde kl. 13 i stedet for kl.18 burde det give bedre betingelser for afviklingen af generalforsamlingen. Men optimalt er det ikke. Derfor kan forretningsudvalget kun anbefale medlemmerne at stemme for det fremsatte forslag til ændring af vedtægterne, som indebærer,at den nuværende dagsorden for hovedgeneralforsamlingen deles i to, således at alle punkter vedrørende opstilling af kandidater til Folketinget og Europaparlamentet finder sted på en separat opstillingsgeneralforsamling. Dette års søndagsforestilling er ikke ment som begyndelsen på en ny tradition, men finder sted af ren og skær nødvendighed. Vi håber på medlemmernes forståelse og på, at I alligevel finder vej til Vartov denne søndag. På forretningsudvalgets vegne Jesper Gronenberg Nr. 4/

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10

RADIKAL 7. 30. sept. 2004 POLITIK. Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3. Stort landsmødetema SIDE 4 10 RADIKAL 7 POLITIK 30. sept. 2004 Niels Helveg Petersen om Irak SIDE 3 Stort landsmødetema SIDE 4 10 FORMANDEN SKRIVER En stærk dagsorden Af Søren Bald, landsformand I EFTERÅRET 2001 passerede Det Radikale

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige aburetten NR. 6. DECEMBER 2001 Regeringen: Anders Fogh Rasmussen I 3 Europaminister Bertel Haarder skriver om visionerne for EU s nye grundlov Ny partisekretær: Jens Skipper Rasmussen 4-5 Folketingsvalget

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007 Forslag Enhedslistens 18. årsmøde Den 4.-6. maj 2007 Korsgadehallen, Nørrebro 1 2 Enhedslistens 18. årsmøde Oversigt over forslag og ændringsforslag 1.2 Dagsorden for årsmødet Hovedbestyrelsen 2.1 Beretning

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere