Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg"

Transkript

1 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og regnskab Præsentation af alle kandidater til Folketinget og EP Indbydelse til Grundlovsfest Reportage fra øst-vest-møde

2 Lederen Hvad enhver kandidat bør kunne Efter et par år, hvor udpegning af radikale kandidater ofte har givet overskrifter i pressen, er der op til dette års generalforsamling gjort en stor indsats for at sikre det bedst mulige resultat - ikke fordi vi skal lade pressen bestemme, hvem der er egnet til at være radikal kandidat, men først og fremmest fordi vi gerne vil kunne stå ved vores valg, også når generalforsamlingen er overstået, og de valgte kandidater begynder at gøre opmærksom på sig selv i pressen. Af Anders Nielsen redaktør Når det er så vigtigt, at vi gør os umage med valget, hænger det naturligvis sammen med, at synligheden i pressen er selve grundlaget for vores politiske aktivitet, og derfor vil det også være et helt forkert signal, hvis de kandidater, vi opstiller, begynder at holde sig tilbage fra offentligheden af frygt for at dumme sig. Derimod er det ekstremt vigtigt, at alle kandidaterne har gjort sig klart, hvad det er for et grundlag, de stiller op på, og hvordan de selv stiller sig i forhold til centrale radikale mærkesager. Man kan naturligvis ikke forlange, at kandidaterne skal være enige i alle partiets udmeldinger, men man må altid kunne gøre rede for, hvad der er den officielle radikale politik, på hvilke punkter man evt. indtager særstandpunkter og argumentere overbevisende for, at man stadig er repræsentant for partiet og kan varetage hvervet - også over for de vælgere, der har stemt på en anden person på listen. En anden vigtig egenskab for kandidater er, at man må udvise samfundsengagement i bredeste perspektiv. Radikale er kendte for solidaritet med verdens fattige og i det hele taget en høj profil på det internationale område, og det skal vi endelig holde fast i. Men derudover vil altid virke positivt over for en vælgerbefolkning, som har mange andre interesser end politiske principper og lovparagraffer, hvis de kan genfinde et engagement, der giver genklang i hverdagen - det være sig aktiv medleven i børns skolegang, interesse for det lokale miljø, medvirken til at få integration og det rummelige arbejdsmarked til at fungere på ens egen arbejdsplads eller studie m.m.m. Ofte kan det være en frustrerende oplevelse som kandidat at forsøge at markere sig med flittig skribentvirksomhed i form af læserbreve og debatindlæg til aviserne og så se sig overhalet af andre kandidater, blot fordi de i forvejen er kendte fra andre sammenhænge. Vi skal naturligvis ikke underkende den effekt, det giver at have kendte kandidater på listen, men det er vigtigt, at vi som vælgerforening støtter de kandidater, vi efter grundige forberedelser har valgt at satse på. Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, at kandidaterne forstår og mestrer den politiske proces i et demokratisk samfund, hvor politikerne skal være brobyggere mellem befolkningen og de faglige eksperter, der skal tage sig af de tekniske detaljer. Det gælder ikke mindst for dem, der er så heldige at blive valgt, at de altid må kunne deltage aktivt i alle beslutninger og ikke går så meget i eksperternes fodspor, at de kun kender deres egne ordførerskaber og stoler lige så blindt på, at de andre passer deres. På denne baggrund ønsker jeg alle et godt valg den 25. maj. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Hovedstadens Radikale Venstre Ny Kongensgade 18, 5.tv København V, tlf/fax , Giro: Internet: Sekretariat: Frederik Berling, telefontid: tirsdag og torsdag Medlemskab: 250 kr. pr. halvår, 175 kr. for studerende/pensionister/arbejdsløse. Formand: Jesper Gronenberg, / , Næstformand: Hans Grishauge, , Hovedkasserer: Mads Friis Thomsen, , Folketingsrepræsentanter: Naser Khader , Martin Lidegaard, / , Medlemmer af Borgerrepræsentationen: Klaus Bondam, / / , Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø Tanwir Ahmed, , Manu Sareen, , Monica B. Thon, ,

3 Indhold Radikal Dialog Postbesørget blad nr Udkommer ca. 10 gange årligt Oplag: 2100 Tryk: Lito Tryk Redaktion: Anders Nielsen (ansvh.) Bogtrykkervej 16, 3.tv København NV Tlf / Charlotte Aagaard Esben Fjord Nielsen Johnny Claes Starfield Tina Bostrup Margrethe Straarup Wivel Charlotte Rørbøl Amalie Nørgaard Dorte Kaiser Ea Lundberg Rasmus Paludan (RUK) Internetredaktør: Marianne Asbæk Tlf.: Indlæg modtages på , diskette (DOS/Windows) eller på papir. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i alle indlæg. Næste nummer: Deadline: 29. maj kl Udkommer: ca. uge 24 Leder: Hvad enhver kandidat bør kunne...2 Indbydelse til Grundlovsfest...4 Indkaldelse til Generalforsamling...5 Generalforsamling -formandens beretning...6 Generalforsamling -regnskab...8 Generalforsamling - forslag til vedtægtsændringændringer...10 Generalforsamling - topkandidaternes status...11 Generalforsamling -hvorfor på en søndag?...11 Generalforsamling -indstillinger...12 Kandidater i Østre Storkreds Anders Bruun Nielsen...14 Bent Kroghly...14 Heidi Nygaard...15 Inger Marie Bruun-Vierø...15 Mona Mejsen...16 Naser Khader...16 Rasmus Hylleberg...17 Tina Bostrup...17 Ulf Lolk Larsen...18 Kandidater i Vestre Storkreds Charlotte Fischer...19 David Munis Zepernick...19 Lars Østergaard...20 Lone Dybkjær...20 Peter Jægerskou...21 Peter Ravn-Olesen...21 Kandidater i Søndre Storkreds Anders Lundt Hansen...22 Anders Hess Larsen...22 Anders Thomsen...23 Bo Normander...23 Christian Friis Bach...24 Monica Thon...24 Thomas Køhler...25 Kandidat til Europaparlamentet Camilla Hersom...26 Lidt om Det Radikale Venstres opbygning...27 Reportage fra øst-vest-møde...28 Debat: Radikale mænd og kvinder...30 RUK s side...31 Radikalenderen...bagsiden Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse: Pernille Høxbro: , , Folketingskandidater, Østre Storkreds: Naser Khader, Inger Marie Bruun-Vierø, Gitte Krasilnikoff, Mona Mejsen Westergaard, Ulf Lolk Larsen, Bent Kroghly, Birgitte Møller og Søren Bach. Vestre Storkreds: Martin Lidegaard, Karin Christensen, Peter Ravn Olesen, David Munis Zepernick, Lars Whitt og Charlotte Fischer Søndre Storkreds: Monica Thon, Sherin Khankan, Anders Lundt Hansen, Thomas Køhler og Finn Skjærlund. EU-kandidat: Camilla Hersom, , Bydelsformænd: Brønshøj/Husum/Vanløse: Kent Simonsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blaagaard: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: David Munis Zepernick, , Vesterbro/Valby: Kasper Johansen, , Østerbro: Gerda Berg, ,

4 Indbydelse GRUNDLOVSFEST torsdag den 5. juni 2003 kl Vælgerforeningen byder endnu engang velkommen til den traditionsrige grundlovsfest. I lighed med de to foregående år er værten Hans Grishauge i Vartovs smukke, historiske omgivelser. Vi går naturligvis ud fra, at vejret er sommerflot, og at vi derfor kan være i gården i Vartov, Farvergade 27. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, foregår mødet i Vartovs store sal, opgang H. Grundlovstalerne er hentet fra egne rækker: Martin Lidegaard Folketingsmedlem Manu Sareen Medlem af Borgerrepræsentationen - og så er den hemmelige gæstetaler, hvis identitet vi ikke kan afsløre Igen i år vil grundlovsfesten forme sig som en hyggelig komsammen med taler, mad og drikke. Festens centrum bliver grillen, hvor du kan grille dit medbragte kød og der vil være salatbord med flutes samt salg af øl, vin og vand. Efter maden er der kaffe og kagebord. Prisen for deltagelse er 50 kr. pr. person som dækker salatbord, kaffebord samt leje af stole og borde. Tilmelding er nødvendig til Vælgerforeningens sekretariat, Ny Kongensgade 18, 5. tv., 1557 Kbh. V, tlf , senest 31. maj. 4 Radikal Dialog

5 Hovedgeneralforsamling 2003 Hovedgeneralforsamling i Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Dagsorden: Søndag den 25. maj kl i Vartov, Store Sal, Farvergade 27, opg. H. (udlevering af stemmesedler fra kl ) 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 3. Forelæggelse af beretning til godkendelse. 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand, næstformand og hovedkasserer. 8. Valg af 10 medlemmer og mindst 5 suppleanter til hovedbestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 10. Valg af kandidat til Europa-Parlamentet. 11. Beslutning om opstillingsform i de tre storkredse ved folketingsvalg, herunder afgørelse om valg af topkandidat i hver storkreds. 12. Opstilling af folketingskandidater, jf. 16 i foreningens vedtægter. 13. Eventuelt valg af topkandidater. 14. Valg af kandidatrådsformand. 15. Eventuelt. Kommentarer til dagsordenen: Ad 3. Beretningen er trykt side 6 i dette blad. Ad 4. Regnskabet er trykt på side 8. Ad 5. Forretningsudvalget indstiller, at kontingentet forbliver uændret 250 kr. pr. halvår, reduceret kontingent på 175 kr. for studerende, arbejdsløse eller pensionister og 100 kr. for medlemmer af RUK under 25 år. Ad 6. Se vedtægtsændringsforslag side 10. Ad 7. Jesper Gronenberg genopstiller som formand, Hans Grishauge genopstiller som næstformand og Mads Friis Thomsen genopstiller som kasserer. Ad 9. Forretningsudvalget indstiller Henrik Augsburg og revisionsfirmaet RSM Plus til revisorer. Ad 10. Camilla Hersom genopstiller som EP-kandidat. Ad 11. Om topkandidaternes status se side 11. Ad 12. Bydelsforeningernes og kandidatudvalgets indstillinger findes på side 12. Præsentation af kandidaterne på sider Ad 13. Kandidatudvalgets indstillinger vedr. topkandidater findes på side 13. Fælles brunch før generalforsamlingen i Vartov søndag den 25. maj kl Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding nødvendig til sekretariatet på tlf eller på senest tirsdag den 20. maj. Der er kun adgang til generalforsamlingen for medlemmer, der har betalt kontingent for første halvår kr. for normaltbetalende, 175 kr. for studerende, pensionister og arbejdsløse 100 kr. for medlemmer af RUK under 25 år Giro eller betal ved indgangen Har du betalt senere end 10. maj bedes du medbringe kvittering Nr. 4/2003 5

6 Hovedgeneralforsamling 2003 Beretning for foreningsåret 2002/2003 Vælgerforeningen har i det forgangne år fortsat den gode udvikling, som foreningen har været inde i de seneste år. Det er lykkedes at fastholde den enestående medlemsfremgang, som foreningen oplevede i månederne efter folketingsvalget den 20. november dog har væksten været lidt mere afdæmpet. Medlemssituationen I skrivende stund - primo april - har foreningen godt medlemmer, mod ca for et år siden. Set i forhold til landsforbundets samlede medlemstal på godt medlemmer betyder det, at hvert fjerde medlem af Det Radikale Venstre er bosat i København/Frederiksberg. Til sammenligning var det hver femte sidste år. Det er meget glædeligt, at mange af de nye medlemmer er aktive og vil noget med deres medlemskab. Forretningsudvalget (FU) lægger vægt på, at der afholdes hyppige intromøder på Christiansborg eller Københavns Rådhus i et godt samarbejde med vore folkevalgte. Møderne er som regel overtegnet i løbet af kort tid, og vi afholder så mange, som det praktisk er muligt. FU arbejder desuden med en tiltrængt ajourføring og udvikling af det skriftlige introduktionsmateriale til nye medlemmer. Det konkrete resultat heraf vil kunne ses i det nye foreningsår. Forretningsudvalget, administration og økonomi Den betragtelige medlemsfremgang har også kunnet mærkes rent administrativt gennem en betydelig belastning af foreningens sekretariat. En stor arbejdspukkel måtte bringes ud af verden og arbejdsgangene effektiviseres. FU opnormerede derfor sekretærens ugentlige timetal fra 10 til 15 og ansatte Frederik Berling som ny sekretær i efteråret. Siden da har sekretariatet fungeret upåklageligt. I det forgangne foreningsår besluttede FU at tilmelde foreningen lands- forbundets kontingentservice, hvorefter sekretariatet på Christiansborg uden beregning har overtaget al administration i forbindelse med kontingentopkrævningen. FU beklager det besvær, som omlægningen har forvoldt medlemmerne i form af fornyet PBS-tilmelding. Men der er tale om en stor administrativ lettelse for både kassereren og sekretæren. Økonomisk står foreningen stærkt. Som det fremgår af vedlagte regnskab, har foreningen haft indtægter for mere end kr. og årets resultat er et overskud på godt kr. En væsentlig del af det store overskud skyldes dog, at foreningen ikke skal betale kontingent til landsforbundet for nye medlemmer i indmeldelsesåret. Det er ikke desto mindre rart at konstatere, at Vælgerforeningen hviler på et solidt økonomisk fundament, som levner rum til den nødvendige opsparing til de forestående valgkampe. FU har haft en god besætning af både nye og mere rutinerede kræfter. Samarbejdet har fungeret godt trods et par uforudsete personudskiftninger undervejs. Foreningens næstformand, Michael Nord måtte således nedlægge samtlige tillidsposter pr. 1. februar, da han flyttede til Amsterdam for at tiltræde et nyt job. Hovedbestyrelsen valgte i den forbindelse Hans Grishauge som ny næstformand. Bydelsforeningerne Året har været fremgangsrigt for de syv bydelsforeninger i hovedstaden. Tre af bydelsforeningerne - Østerbro, Frederiksberg og Vesterbro/ Valby - har for længst passeret de 300 medlemmer, og tre andre er godt på vej. Aktivitetsniveauet i bydelsforeningerne er steget i takt med medlemstallet, og aktiviteterne i bydelene er med til at skabe en bred vifte af tilbud til alle medlemmer af Vælgerforeningen. Opgaven for Vælgerforeningen er i den forbindelse at støtte bydelsforeningerne i deres arbejde, sekretariatsmæssigt og økonomisk. Til dette formål har FU f.eks. oprettet en særlig pulje på kr. til lokale aktiviteter. Samtidig har FU og bydelsformændene - som mødes et par gange om året - besluttet at forbedre kommunikationen til medlemmerne om de møder og aktiviteter, der foregår i bydelsforeningerne. Hensigten er at gøre Vælgerforeningens medlemmer opmærksom på, at de politiske møder i bydelsforeningerne er for alle - ikke kun for medlemmerne af den arrangerende forening. Hovedbestyrelsen Den politiske debat på de månedlige åbne møder i Vælgerforeningens hovedbestyrelse er blevet opprioriteret. FU tilstræber, at der kun er ét politisk emne til debat, men som regel med to oplægsholdere. De politiske emner har spændt vidt mellem international, lands- og lokalpolitik. Ikke mindst har FU forsøgt at synliggøre koblingen mellem landspolitik og lokalpolitik med oplæg fra vore folkevalgte lands- og lokalpolitikere på en række centrale politiske områder. Det er især positivt, at så mange almindelige medlemmer deltager i HB-møderne, og i årets løb har vi uden problemer fyldt Vartovs store sal hver gang, uanset emnet på dagsordenen. I det kommende år vil FU arbejde på at gøre HB-møderne mere varierede, både hvad angår mødeform og antallet af eksterne oplægsholdere. Møder og aktiviteter HB-møderne er fortsat omdrejningspunktet i Vælgerforeningens mødevirksomhed. Det store antal deltagere hver gang gør møderne attraktive, også for oplægsholderne. Men det er klart, at et så stort forum sætter sine naturlige begrænsninger for debatten og dialogen. Derfor suppleres HB-møderne af mindre debatmøder, enten i bydels- eller i 6 Radikal Dialog

7 Hovedgeneralforsamling 2003 vælgerforeningsregi, hvor det er nemmere at komme til orde. I den forbindelse vil jeg fremhæve Etisk Udvalg, som har fortsat succesen med en række spændende møder med gode oplægsholdere. Vælgerforeningen er generelt forsigtig med at plastre kalenderen til med møder, der konkurrerer med aktiviteterne i bydelsforeningerne, og aktivitetsniveauet i bydelsforeningerne er som nævnt ganske godt. FU har i årets løb nedsat et aktivitetsudvalg og lægger vægt på, at Vælgerforeningen også fremover står for få større, samlende arrangementer, såsom den store årlige grundlovsfest, mindre helt aktuelle debatmøder samt andre typer af aktiviteter, som bydelsforeningerne ikke tilbyder. Et godt eksempel herpå er en række retorikkurser, som med stor succes er blevet gennemført med Susi Trolle som underviser. Vigtigheden af at have gode rammer for møde- og undervisningsaktiviteter kan ikke overvurderes. Derfor har FU i samarbejde med RU/ RUK i begyndelsen af efteråret istandsat lokalerne i Ny Kongensgade, så de nu fremstår mere indbydende. Vælgerforeningen og de folkevalgte Vælgerforeningen har haft et godt samarbejde med de folkevalgte i både kommunale råd og Folketinget. Såvel gruppen i Borgerrepræsentationen (BR) som Pernille Høxbro på Frederiksberg inddrager medlemmerne i arbejdet, bl.a. gennem formøder, baggrundsgrupper og politiske debatmøder. Manu Sareens integrationstænketank er kommet godt i gang, og adskillige medlemmer bidrager her med viden, indsigt og idéer - et eksempel til efterfølgelse. Forbindelsen mellem Vælgerforeningen og BRgruppen er i årets løb blevet styrket gennem en fast FU-repræsentant ved gruppemøderne. I det daglige trækker Vælgerforeningen også på vore to folketingsmedlemmer, Naser Khader og Martin Lidegaard. Begge stiller sig beredvilligt til rådighed, og som noget nyt udgiver de i fællesskab et elektronisk nyhedsbrev, der jævnligt orienterer interesserede medlemmer om deres politiske indsats på Christiansborg. Partiets store fremgang i hovedstaden betyder ikke alene, at vi gik fra et til to folketingsmandater ved sidste valg - meget taler endda for, at selv en beskeden fremgang vil udløse det tredje mandat. Det har naturligt nok sat ekstra fokus på vore folketingskandidater og dermed lagt et forøget ansvar på Vælgerforeningens medlemmers skuldre, når det gælder opstilling af gode kandidater. FU har lagt stor vægt på at forøge kendskabet til kandidaterne og forbedre vilkårene for medlemmernes opstilling af kandidater. Derfor er der i samarbejde med kandidatrådet blevet afholdt en række kandidathøringer, og flere bydelsforeninger har taget initiativ til egne høringer forud for deres generalforsamlinger. Vi har alle en stor forpligtelse til at sikre, at der opstilles velkvalificerede kandidater, og det er opmuntrende at kunne konstatere, at den forøgede valgchance klart har skærpet konkurrencen. I år tegner der sig et stærkere kandidatfelt end længe set i hovedstaden, og vi vil også på dette punkt være godt rustet til et folketingsvalg. Radikal Dialog, hjemmesiden og øvrig medlemskommunikation Medlemskommunikationen er blevet opprioriteret og koordineres centralt af et helt nyoprettet kommunikationsudvalg og af foreningens sekretær. Medlemsbladet Radikal Dialog gennemgik over sommeren et ansigtsløft, og det gamle skolebladsformat er nu afløst af et flot magasin. Foreningen har dermed fået et ansigt udadtil som er uden sidestykke i radikale kredse. Redaktionen har fået en god tilgang af især nyere medlemmer, og der er nu flere hænder til at løfte den krævende byrde, som redaktør Anders Nielsen ellers mere eller mindre har været ene om. Hjemmesiden - hovedstaden - er et centralt redskab i kommunikationen med medlemmer og øvrige interesserede. I foreningsårets begyndelse blev Marianne Asbæk ny redaktør, og hun har gjort en stor indsats med opdatering og udvikling af siden. Fra sekretariatet udsendes 2-3 gange om måneden en nyhedsmail om de forestående møder og aktiviteter i Vælgerforeningen, bydelsforeningerne og RUK. Efterhånden når nyhedsmailen ud til ca. 2/3 af Vælgerforeningens medlemmer, og alle andre opfordres til at tilmelde sig. Nyhedsmailen er selvsagt mere opdateret end f.eks. Radikal Dialogs kalender har mulighed for at være. Det kommende år Den væsentligste opgave i det kommende år er at skabe grundlaget for fortsat fremgang, fastholde og aktivere så mange som muligt af de nye medlemmer gennem et bredt og varieret aktivitetsniveau. Centralt i årets arbejde vil stå forberedelserne til næste folketingsvalg, til Europa-parlamentsvalget, som finder sted i juni 2004 og til kommunalvalgene i november Hovedstaden er radikalt vækstområde, hvis potentiale vi kun kan gisne om. Sådan som befolkningssammensætningen og det radikale vælgerkorps udvikler sig, er det ikke urealistisk, at Det Radikale Venstre kan hæve sig op over småparti-stadiet i hovedstaden - især med en stærk politisk og organisatorisk indsats frem mod valgene. For Vælgerforeningen vil det endvidere være et vigtigt mål at styrke foreningens placering i partiets landsforbund for derigennem at sikre indflydelse og repræsentation i udvalg mv., der svarer til foreningens størrelse. Som led i disse bestræbelser vil FU følge op på det vellykkede radikale øst/vest-møde, som Indre By/Blågård var initiativtager til i marts, og søge at gennemføre et politisk Københavner-stævne i det kommende år. På forretningsudvalget vegne Jesper Gronenberg Nr. 4/2003 7

8 Regnskab Noter til årsrapporten: I henhold til lejekontrakten vedrørende Ny Kongensgade 18 er der en tilbagebetalingsforpligtelse på kr , såfremt lejemålet opsiges inden Resultatopgørelse 1. januar december 2002 Indtægter Budget Kontingentindtægter medlemmer Partistøtte i henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v Frivillige bidrag Salomon s Legat Annonceindtægter Indtægter i alt Omkostninger Faste omkostninger Kontingent til landsforbundet Tilskud til bydelsforeninger Bladudgivelse, Radikal Dialog Valgudgifter Kapacitetsomkostninger Arrangementer og møder m.v Rejsetilskud 0-0 Møde- og repræsentationsudgifter, i alt Husleje, lys og varme Rengøring m.v Elevator Reparation og vedligeholdelse Forsikringer Lokale- og ejendomsudgifter, i alt Lønninger sekretær Telefon Porto Bank- og girogebyrer PBS Kontorartikler og tryksager Inventaranskaffelser Revisionshonorar Ekstraordinær regnskabsassistance vedr. valg Repræsentation og gaver Diverse (nedtagning af valgplakater) Administrationsomkostninger, i alt Omkostninger i alt Resultat før renter Finansieringsindtægter (netto) Årets resultat Radikal Dialog

9 Regnskab Balance pr. 31. december 2002 Aktiver Anlægsaktiver Huslejedepositum Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavende Radikal Ungdom Øvrige tilgodehavender Likvide beholdninger BG Bank Lån & Spar Bank, kto Lån & Spar Bank, kto Lån & Spar Bank, kto Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Årets resultat Bidrag overført til valgfond Salomon s Legat overført til valgfond Henlagt til Fond for København Valgudgifter 2002, afholdes af Fond for København Valgudgifter 2002, afholdes af valgfond Egenkapital i alt Henlæggelser Valgfond Saldo primo Henlagt af frivillige bidrag, Overført fra Salomon s Legat Afholdte valgudgifter, Fond for København Saldo primo Henlagt for Afholdte valgudgifter, Henlæggelser i alt Gæld Lån og Spar Bank, kto Skyldige omkostninger Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Passiver i alt Nr. 4/2003 9

10 Hovedgeneralforsamling 2003 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægtsændringsforslag om opstillingsgeneralforsamling Forslaget er stillet med henblik at dele den nuværende meget tunge dagsorden til hovedgeneralforsamlingen i to, således at der fremover er en hovedgeneralforsamling og en opstillingsgeneralforsamling. Hovedgeneralforsamlingen skal behandle de traditionelle generalforsamlingspunkter som beretning, regnskab, fastsættelse af kontingent, behandling indkomne forslag og diverse personvalg (formand, næstformand, kasserer, HB-medlemmer og revisorer). Opstillingsgeneralforsamlingen skal behandle alle punkter vedrørende opstilling af folketingskandidater og EPkandidat, herunder beslutning om opstillingsformer, evt. topkandidaturer samt valg af kandidatrådsformand. Der bliver således ikke ændret ved den nuværende opstillingsprocedure, hvorefter bydelsforeningerne som udgangspunkt indstiller kandidater til de enkelte kredse, kandidatudvalget behandler indstillingerne og overlader kompetencen til at foretage den endelige opstilling i de enkelte kredse til en fælles generalforsamling, hvortil alle medlemmer af Vælgerforeningen har stemmeret. Forslagets sigte er at undgå en meget presset hovedgeneralforsamling, hvor der ikke er afsat den fornødne tid til de enkelte punkter - ikke mindst tid til at udspørge kandidaterne om deres politiske holdninger. Hovedgeneralforsamlingen og opstillingsgeneralforsamlingen afholdes som udgangspunkt på to forskellige datoer (hovedgeneralforsamling i maj måned, opstillingsgeneralforsamling i perioden 1. maj til 15. juni). Men forslaget rummer mulighed for at indkalde til to separate generalforsamlinger på samme dag, hvis det f.eks. af hensyn til fremmødet igen skønnes hensigtsmæssigt. 5, stk. 6, 1. punktum: opstillingsgeneralforsamling ændres til bydelsopstillingsgeneralforsamling. 5, stk. 6, 3. punktum: Opstillingsgeneralforsamlingen ændres til Bydelsopstillingsgeneralforsamlingen. 6, stk. 1: Følgende tilføjes i umiddelbar forlængelse af den nuværende sætning:, bortset fra opstilling af kandidater til Folketinget og Europa-Parlamentet. 6, stk. 3: mellem 15. og 31. maj slettes og erstattes af i maj måned. 6, stk. 3: Punkterne 10, 11, 12 og 13 udgår og flyttes over i en ny 8 om opstillingsgeneralforsamling. Ny 8 om opstillingsgeneralforsamling: Stk. 1. Opstillingsgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed i anliggender vedrørende opstilling af kandidater til Folketinget og Europa-Parlamentet. Stk. 2. Den årlige opstillingsgeneralforsamling afholdes i perioden 1. maj til 15. juni med følgende dags orden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af protokolfører og stemmetællere. 3. Valg af kandidat til Europa-Parlamentet. 4. Beslutning om opstillingsform i de 3 storkredse ved folketingsvalg. I storkredse, hvor én eller flere bydelsforeninger/kredsforeninger selv har opstillet kandidater, træffes beslutning om opstillingsform storkredsvis. 5. Opstilling af folketingskandidater (jf. 17) i de valgkredse, hvor bydelsforeninger/kredsforeninger ikke har opstillet kandidater. Kun medlemmer bosiddende i de pågældende områder kan deltage i dette punkt med stemmeret. 6. Valg af kandidatrådsformand. 7. Eventuelt. Stk. 3. Indkaldelse sker med mindst to ugers varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer med angivelse af dagsordenen. Stk. 4. Opstillingsgeneralforsamlingen og hovedgeneralforsamlingen kan afholdes på samme dag. Forslaget indebærer konsekvensrettelser, hvor hovedgeneralforsamling ændres til opstillingsgeneralforsamling i følgende paragraffer i de nuværende vedtægter: 10, stk. 3, 15, stk. 4, 16, stk. 1, 16, stk. 3, 16, stk. 6 og 20, stk. 1. Forslagsstillere: Forretningsudvalget og Arne Vierø. 10 Radikal Dialog

11 Hovedgeneralforsamling 2003 Topkandidaternes status i en folketingsvalgkamp I 1998 vedtog Vælgerforeningens generalforsamling at oprette et såkaldt topkandidatur på følgende baggrund: 1. Vælgerforeningens ressourcer i en given valgkamp er ikke kendt på forhånd. 2. Retningslinierne skal ikke være for snævre, da en ny situation hurtigt kan opstå. Samtidig skal der ikke være tvivl om hensigten: at give de tre topkandidater en ekstra hjælp. Denne vedtagelse beskæftiger sig hovedsageligt med den økonomiske side af sagen. Det er oplagt, at der selvfølgelig skal føres valgkamp for topkandidaterne i alle kredse med plakatophæning m.v. På baggrund af dette vedtog hovedbestyrelsen følgende regelsæt for topkandidaternes virke: Enhver invitation til et arrangement, som Vælgerforeningen modtager, skal først tilbydes den pågældende storkreds topkandidat, uanset hvilket foreningsled der modtager invitationen. Undtaget herfor er personligt stilede invitationer. Ud af Vælgerforeningens samlede valgbudget reserveres for 50 pct., som FU råder over. De øvrige 50 pct. udbetales til kredsene med lige meget til hver kreds. Af de 50 pct., der er reserveret til FU, reserveres som udgangspunkt 50 pct. af dette beløb (altså 25 pct. af det samlede valgbudget) til de tre topkandidater. Det reserverede beløb til topkandidaterne deles i 2 lige store dele. Den ene del fordeles med 1/3 til hver topkandidat. Den anden del fordeles blandt topkandidaterne i forhold til det radikale folketingsstemmetal i de 3 storkredse. Det er klart, at topkandidaterne efter valget skal kunne fremvise kvitteringer på valgkampsudgifter, svarende til det udbetalte beløb. Umiddelbart efter valgets udskrivelse mødes FU med de tre topkandidater for at vurdere, om der skal afviges fra reglen om 1/3 af beløbet til hver. Efter dette møde beslutter FU, om der er grund til at afvige fra reglen i den forestående valgkamp. Det resterende beløb, der er til FU s rådighed centralt (25 pct. af det samlede budget), benyttes til fælles valgaktiviteter eller til at støtte ekstra initiativer i de enkelte kredse. Også her skal der selvfølgelig være ekstra fokus på topkandidaterne. På forretningsudvalgets vegne Jesper Gronenberg Hvorfor generalforsamling på en søndag? Som noget nyt har forretningsudvalget valgt at indkalde Vælgerforeningens medlemmer til den årlige hovedgeneralforsamling på en søndag. Vi er klar over, at beslutningen formentlig vil vække lige dele opsigt og kritik. Det er naturligvis ikke særlig populært at lægge beslag på medlemmernes søndag, især ikke for børnefamilierne. Ikke desto mindre har vi set os nødsaget til at gøre det, fordi de nuværende vedtægter giver medlemmerne helt urimelige betingelser for såvel deltagelse i som foretagelse af personvalg på hovedgeneralforsamlingen, når den finder sted på en hverdagsaften. De senere år har vi set uheldige konsekvenser af, at hovedgeneralforsamlingens meget tunge dagsorden skal gennemgås på en hverdagsaften. Selv om hovedgeneralforsamlingen er begyndt allerede kl , har vi sjældent haft de sidste resultater af personvalgene før engang først eller midt på natten. Ydermere har vi skullet jage dagsordenen igennem efter en meget stram tidsplan, der ikke har levnet ordentlig tid til kommentarer og spørgsmål, når det gælder de mange personvalg og opstilling af 19 folketingskandidater. Det er meget uhensigtsmæssigt og utilfredsstillende for både medlemmer, stemmetællere og kandidater. Dette års søndagsforestilling er ikke ment som begyndelsen på en ny tradition, men finder sted af ren og skær nødvendighed. Dagsordenen bliver selvsagt ikke mindre omfangsrig af, at vi afholder generalforsamlingen en søndag. Men ved at begynde kl. 13 i stedet for kl.18 burde det give bedre betingelser for afviklingen af generalforsamlingen. Men optimalt er det ikke. Derfor kan forretningsudvalget kun anbefale medlemmerne at stemme for det fremsatte forslag til ændring af vedtægterne, som indebærer,at den nuværende dagsorden for hovedgeneralforsamlingen deles i to, således at alle punkter vedrørende opstilling af kandidater til Folketinget og Europaparlamentet finder sted på en separat opstillingsgeneralforsamling. Dette års søndagsforestilling er ikke ment som begyndelsen på en ny tradition, men finder sted af ren og skær nødvendighed. Vi håber på medlemmernes forståelse og på, at I alligevel finder vej til Vartov denne søndag. På forretningsudvalgets vegne Jesper Gronenberg Nr. 4/

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014

!!!! Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 Vedtægter for Alternativet vedtaget i Allinge 11. juni 2014 1 Formål for Alternativet Stk. 1. Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

VENSTRES VEDTÆGTER 2012

VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VENSTRES VEDTÆGTER 2012 VEDTÆGTER FOR VENSTRE DANMARKS LIBERALE PARTI Formål, opgaver og medlemskab 1. Formål 2. Opgaver 3. Foreninger og bestyrelser 4. Medlemskab Vælgerforening 5. Vælgerforening(er)

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 4Juni 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder om EP-valget. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 4Juni 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder om EP-valget. Kandidatpræsentation: 4Juni 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder om EP-valget Kandidatpræsentation: Lone Dybkjær Omtale af tidsskriftet Lettre Præsentation af Mads

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011

En debat om dansk udenrigspolitik. 1. april 2011 1. april 2011 Danmark har en lang tradition for at bruge design til at skabe nye innovative muligheder og løsninger. Det er samtidig et af nøgleområderne for fremtidens vækst i Danmark. Derfor har Radikale

Læs mere