Koncernregnskab for som ventet; positive forventninger til januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014"

Transkript

1 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8% i lokal valuta), resultat af primær drift og årets resultat steg hhv. 6% og 9%, og overskudsgraden blev 24,7%, en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til Tendenserne fra forventes at fortsætte i 2014, og forventningerne til 2014 er således positive med god underliggende vækst i salg og resultat af primær drift. Forventningerne indbefatter den påregnede finansielle effekt af The BioAg Alliance med Monsanto. Alliancen får ingen effekt på den organiske salgsvækst, men forventes at have en negativ effekt på salgsvæksten i lokal valuta og i danske kroner på op til et procentpoint og en positiv effekt på overskudsgraden på mellem et halvt og et helt procentpoint. Samlet set og medregnet The BioAg Alliance forventer Novozymes en salgsvækst i lokal valuta og organisk på 6-9%, en salgsvækst i danske kroner på 4-7%, en stigning i resultat af primær drift på 6-9% og en overskudsgrad på 25-26%. Realiseret 2012 Forventninger til januar* Forventninger til 25. oktober Salg, mio. kr Salgsvækst, danske kr. 5% 7% 4-7% 3-5% Salgsvækst, lokal valuta 8% 3% 6-9% 6-8% Salgsvækst, organisk 7% 4% 6-9% 5-7% Bruttomargin 57,2% 57,2% Resultat af primær drift, mio. kr Vækst i resultat af primær drift 6% 17% 6-9% 4-5% Overskudsgrad 24,7% 24,4% 25-26% 24-25% Årets resultat, mio. kr Vækst i årets resultat 9% 10% 6-9% 7-8% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr ~900 Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 20,0% 19,9% ~21% 19-20% Gns. USD/DKK EPS, DKK 7,01 6,42 EPS (udvandet), DKK 6,93 6,33 * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 20. januar for resten af Forventningerne indbefatter effekten af aftalen med Monsanto om The BioAg Alliance (jf. Selskabsmeddelelse nr. 29 af 10. december ). Peder Holk Nielsen, Novozymes' adm. direktør, har følgende kommentar: "I dag sætter vi punktum for et begivenhedsrigt for Novozymes. Vi havde en fin afslutning på året, der endte med en salgsvækst i den høje ende af vores tidligere udmeldte spænd og med en indtjening, der overgik forventningerne. Vi indgik også en række markante aftaler inden for biomasseomdannelse og BioAgriculture, hvormed Novozymes vil kunne ændre verden sammen med sine kunder. Forventningerne til 2014 er positive. Vi forventer, at vi med vores diversificerede vækstplatform vil kunne opnå en pæn vækst i både salg og resultat af primær drift. Vi forventer også, at myndighederne snart giver endeligt grønt lys for The BioAg Alliance, så vi hurtigt kan komme i gang med at udvikle nyskabende bæredygtige løsninger til landmænd i hele verden." Selskabsmeddelelse nr. 1, 2014 Side 1 af 23 Novozymes A/S Investor Relations CVR-nr.: Krogshøjvej Bagsværd Danmark Telefon: Internet:

2 Salg pr. industri Det samlede salg steg 5% i danske kroner, 8% i lokal valuta og 7% organisk Det samlede salg i var mio. kr., en stigning på 5% i forhold til Valutakurserne havde en markant negativ indvirkning på salget, som i lokal valuta steg 8%. Opkøb bidrog med ca. 1 procentpoint til salgsvæksten, og salget steg 7% organisk. Alle salgsområder bidrog til væksten med vaskemiddel- og bioenergiindustrien som væsentligste drivkræfter. Salg i mio. kr. og vækstrater Vaskemidler 4,222 3,973 +6% / +9% Føde- og drikkevarer 3,190 3,186 +0% / +3% Bioenergi 1,909 1,748 +9% / +13% Landbrug og foder 1,668 1,617 +3% / +8% 2012 Tekniske og farma % / +10% Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salgets fordeling 7% Vaskemidler 14% 36% Føde- og drikkevarer 16% Bioenergi Landbrug og foder 27% Tekniske og farma Vaskemidler steg 6% i danske kroner, 9% i lokal valuta Føde- og drikkevarer uændret i danske kroner og steg 3% i lokal valuta Bioenergi steg 9% i danske kroner og 13% i lokal valuta Salget til vaskemiddelindustrien steg 6% i danske kroner og 9% i lokal valuta i forhold til Salgsvæksten skyldes kundernes fortsatte efterspørgsel efter muligheder for at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte kemikalier. Salget til nye vækstmarkeder var en væsentlig bidragyder til salgsvæksten. Salget til føde- og drikkevareindustrien var uændret i danske kroner og steg 3% i lokal valuta i forhold til Salget til fremstilling af sunde fødevarer bidrog mest signifikant til væksten. Salget til bageriindustrien sluttede året på niveau med 2012; det vigtige område "freshkeeping" lå lidt lavere end sidste år, hvilket dog blev opvejet af salgsvækst inden for andre anvendelsesområder. Salget til stivelsesindustrien bidrog også moderat til væksten som følge af en positiv udvikling på en række markeder, som opvejede det lavere salg i Kina forårsaget af lavere produktion af majssirup og andre majsbaserede produkter. Salget til bioenergiindustrien steg 9% i danske kroner og 13% i lokal valuta i forhold til Organisk steg salget 12%. Produktionen af ethanol i USA er af den amerikanske Energy Information Administration anslået til at være på niveau med 2012 efter en kraftig stigning på 10-12% i 4. kvartal i forhold til 4. kvartal I 4. kvartal steg bioenergisalget 28% organisk i forhold til 4. kvartal sidste år. Salget til bioenergiindustrien var gunstigt påvirket af den fortsat positive udvikling i salget af Novozymes' nyudviklede, Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 2 af 23

3 udbytteforbedrende løsninger Avantec, Spirizyme Achieve og Olexa. Penetrationen af alle tre løsninger steg markant hele året igennem, inklusive i 4. kvartal. Landbrug og foder steg 3% i danske kroner og 8% i lokal valuta Salget til landbrugs- og foderindustrien steg 3% i danske kroner og 8% i lokal valuta i forhold til Organisk steg salget 5%. Der var tocifret vækst i salget til bæredygtigt landbrug (BioAg) som følge af gode resultater i Nord- og Latinamerika og kraftig vækst på de nye markeder i Europa og Asien. Tocifret vækst er særdeles tilfredsstillende i betragtning af det stærke sammenligningsgrundlag med indgåelsen af Syngenta-aftalen i 4. kvartal Integrationen af TJ Technologies, Inc., som blev opkøbt i juni, betragtes som værende tilendebragt. Effekten på salget har indtil videre været begrænset, fordi virksomhedens fokus har været rettet mod de nordamerikanske markeder. I slutningen af indgik Novozymes en aftale med Monsanto om etableringen af The BioAg Alliance. Alliancen, som kræver de relevante nationale konkurrencemyndigheders godkendelse, forventes at træde i kraft i begyndelsen af Der var en svagt positiv udvikling i salget til foderindustrien i forhold til sidste år. RONOZYME ProAct opnåede fortsat kraftig salgsvækst i Europa og Latinamerika, mens salget af fytaseenzymer var under pres som følge af et udfordrende konkurrencemiljø. Tekniske og farma steg 7% i danske kroner og 10% i lokal valuta Salget til de tekniske industrier og til farmaindustrien steg 7% i danske kroner og 10% i lokal valuta i forhold til Organisk steg salget 6%. Salgsvæksten var gunstigt påvirket af en kraftig stigning i salget til fremstilling af farmaceutiske produkter. Salget til tekstil- og læderindustrien bidrog også positivt til salgsvæksten. Geografisk fordeling af salget Salget i Europa/MEA steg 6% i danske kroner (7% i lokal valuta) Salget i Nordamerika steg 4% i danske kroner (7% i lokal valuta) Salget i Asien steg 2% i danske kroner (6% i lokal valuta) Salget i Latinamerika steg 8% i danske kroner (17% i lokal valuta) +2% / +6% +8% / +17% +4% / +7% 19% 11% 33% 37% +6% / +7% Europa/MEA Nordamerika Asien & Oceanien Latinamerika Vækst i danske kroner / Vækst i lokal valuta Salget i Europa, Mellemøsten & Afrika (Europa/MEA) steg 6% i danske kroner og 7% i lokal valuta i forhold til De kraftigste vækstmotorer var vaskemiddelindustrien samt de tekniske industrier og farmaindustrien, mens der var et svagt fald i salget til landbrugsog foderindustrien som følge af det kraftige salg inden for BioAg i Europa i 4. kvartal Salget i Nordamerika steg 4% i danske kroner og 7% i lokal valuta i forhold til Salget til bioenergi- samt landbrugs- og foderindustrien bidrog mest til udviklingen, mens salget til vaskemiddel- samt føde- og drikkevareindustrien var en anelse lavere end sidste år. Salget i Asien steg 2% i danske kroner og 6% i lokal valuta i forhold til Salget til vaskemiddel- samt føde- og drikkevareindustrien bidrog mest til salgsvæksten, mens salget til bioenergiindustrien var lavere. Salget i Latinamerika steg 8% i danske kroner og 17% i lokal valuta i forhold til Alle forretningsområder bidrog positivt til salgsvæksten med salget til landbrugs- og foderindustrien samt vaskemiddelindustrien som de største bidragydere. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 3 af 23

4 Omkostninger, andre driftsindtægter og resultat af primær drift De samlede omkostninger steg 3% Bruttoresultatet steg 5% Bruttomarginen var uændret 57,2% De samlede omkostninger, eksklusive nettofinansomkostninger og skat, var mio. kr., en stigning på 3% i forhold til Stigningen skyldes højere produktionsomkostninger, som steg 5% til mio. kr. Stigningen skyldes øget salg, et højere omkostningsniveau som følge af opkøb samt højere omkostninger relateret til den nye enzymfabrik i Nebraska, USA. Bruttoresultatet steg 5%, og bruttomarginen var 57,2%, på niveau med Fortsatte produktivitetsforbedringer og gunstige ændringer i produktmikset havde en positiv effekt på bruttomarginen og opvejede den negative effekt af opkøb og valutakursudvikling. Andre driftsomkostninger steg svagt med 2% til mio. kr. Andre driftsomkostninger i forhold til salget var 33%, uændret i forhold til R&D udgjorde 13% af salget Omkostninger til salg og distribution steg 4% og udgjorde 13% af salget Omkostninger til forskning og udvikling var uændrede og udgjorde 13% af salget Omkostninger til administration steg 2% og udgjorde 7% af salget Andre driftsindtægter var 13 mio. kr., et fald fra 78 mio. kr. i 2012 som følge af lavere milepælsbetalinger inden for tekniske industrier og farmaindustrien. Resultat af primær drift steg 6% Overskudsgrad 24,7% Afskrivninger og amortiseringer var 738 mio. kr. mod 703 mio. kr. i Resultat af primær drift steg 6% til mio. kr., en stigning fra mio. kr. i Overskudsgraden steg 0,3 procentpoint til 24,7% fra 24,4% sidste år. Stigningen skyldes fortsatte produktivitetsforbedringer, gunstige ændringer i produktmikset og en relativt lav stigning i andre driftsomkostninger, hvilket mere end opvejede faldet i andre driftsindtægter og den negative effekt af valutakurser og opkøb. Nettofinansposter og årets resultat Nettofinansomkostninger 142 mio. kr. Nettofinansomkostningerne faldt 19 mio. kr. til 142 mio. kr. i mod 161 mio. kr. i Faldet skyldes hovedsagelig lavere tab på nettokurssikring/omvurdering på 61 mio. kr., hvilket blev delvist opvejet af en stigning i andre finansielle omkostninger på 42 mio. kr. som følge af højere omkostninger i forbindelse med Stock Appreciation Rights (SARs) til medarbejdere og omvurdering af balanceposter. Nettorenteomkostningerne var på niveau med Resultat før skat var mio. kr., en stigning på 7% fra Effektiv skatteprocent 20,2 Årets resultat steg 9% Pengestrømme fra driften mio. kr. Den effektive skatteprocent i var 20,2 mod 22,0 sidste år. Den effektive skatteprocent var positivt påvirket af udnyttelsen af en "U.S. Advanced Energy Manufacturing tax credit" relateret til den nye fabrik i Nebraska samt af effekten af udskudt skat som følge af indførelsen af nye, lavere selskabsskattesatser i Danmark. Årets resultat var mio. kr. mod mio. kr. i 2012, en stigning på 9%, som skyldes højere resultat af primær drift samt lavere effektiv skatteprocent og nettofinansomkostninger. Pengestrømme og balance Pengestrømme fra driften var mio. kr. i mod mio. kr. i 2012, et fald på 6%, som primært skyldes lavere varekreditorer mv. og højere betalt selskabsskat. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 4 af 23

5 Nettoinvesteringer før opkøb 783 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb mio. kr. Egenkapitalandel 67% Nettorentebærende gæld 805 mio. kr. Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 783 mio. kr. mod mio. kr. i Frie pengestrømme før opkøb var mio. kr., en stigning på 15% i forhold til Lavere nettoinvesteringer før opkøb var hovedårsagen til de øgede frie pengestrømme, hvilket dog til dels blev opvejet af de lavere pengestrømme fra driften. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december mod mio. kr. ultimo 2012, en stigning på 16%. Egenkapitalen blev forøget med periodens totalindkomst og salg af egne aktier, delvist opvejet af udbetalt udbytte. Egenkapitalen udgjorde 67% af balancen, en stigning fra 63% ultimo Pr. 31. december var den nettorentebærende gæld 805 mio. kr. mod mio. kr. ultimo Pengestrømme fra driften og salg af egne aktier havde en positiv virkning på nettogælden, mens udbyttebetaling på 692 mio. kr., opkøb for i alt 640 mio. kr. og nettoinvesteringer på 783 mio. kr. havde en negativ virkning på den nettorentebærende gæld. Nettorentebærende gæld/egenkapital-andelen var 7% ultimo mod 15% pr. 31. december Afkast af investeret kapital 20,0% Egne aktier udgjorde 1,7% af aktiekapitalen medarbejdere Afkast af investeret kapital (ROIC), inklusive goodwill, var 20,0% mod 19,9% i Det forbedrede afkast skyldes højere resultat for året, som mere end opvejede stigningen i investeret kapital som følge af opkøb. Den 31. december var beholdningen af egne B-aktier 5,5 mio. stk., svarende til 1,7% af aktiekapitalen. Bæredygtighed Novozymes måler sin præstation på bæredygtighedsområdet ud fra både miljømæssige og sociale parametre. Inden for miljø nåede Novozymes sit mål for CO 2 -effektivitet, men nåede ikke målene for energi- og vandeffektivitet, hvilket blandt andet skyldes ændringer i produktmiks og lavere global kapacitetsudnyttelse, da fabrikken i Nebraska nu indgår i det globale produktionsnetværk. Hvad angår medarbejderne, nåede Novozymes de fleste af sine mål og kunne notere et rekordlavt niveau af arbejdsulykker. I bidrog Novozymes' løsninger til at reducere den globale CO 2 -udledning med ca. 52 mio. tons, en forbedring på 8% i forhold til mål Vandeffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 33% 32% 35% Energieffektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 40% 38% 42% CO 2-effektivitetsforbedring (sammenlignet med 2005) 54% 55% >50% Reduktion af CO 2-udledning (mio. tons) som følge af kundernes anvendelse af Novozymes' produkter Væsentlige spild Antal arbejdsulykker med dødelig udgang Arbejdsulykker pr. mio. arbejdstimer 2,4 3,0 <3,0 Antal medarbejdere pr. 31.december Personaleomsætning 7,5% 8,1% 4-9% Fravær 1,8% 1,9% <3% Leverandørernes overholdelse af vores leverandørprogram 97% - 95% Score i "Tilfredshed og motivation" i medarbejderundersøgelsen % Score i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i medarbejderundersøgelsen % Nyansatte kvindelige ledere 26% - 30% Nyansatte ledere af anden nationalitet end dansk 44% - 55% Vurdering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2014; tildelingen sker i begyndelsen af 2014 N/A Guld Guld Det lykkedes Novozymes at sikre oprettelsen af et biobrændstofinitiativ i det FN-ledede initiativ SE4All (Sustainable Energy for All) i. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 5 af 23

6 Monsanto-aftalen indeholdt i forventningsudmeldingen Forventninger til 2014 Forventninger til Januar* realiseret Salgsvækst, danske kr. 4-7% 5% Salgsvækst, lokal valuta 6-9% 8% Salgsvækst, organisk 6-9% 7% Vækst i resultat af primær drift 6-9% 6% Overskudsgrad 25-26% 24,7% Vækst i årets resultat 6-9% 9% Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) ~21% 20,0% Gns. USD/DKK * Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 20. januar for resten af Forventningerne indbefatter effekten af aftalen med Monsanto om The BioAg Alliance (jf. Selskabsmeddelelse nr. 29 af 10. december ). Den 10. december offentliggjorde Novozymes etableringen af The BioAg Alliance med Monsanto. Aftalen forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2014 og vil påvirke de finansielle resultater for Forventningerne i denne selskabsmeddelelse bygger på antagelsen om, at aftalen bliver godkendt af de relevante myndigheder, og indbefatter således den finansielle påvirkning fra aftalen, således som anført i Selskabsmeddelelse nr. 29,, og yderligere beskrevet nedenfor. Salgsvækst: 6-9% organisk, 6-9% i lokal valuta, 4-7% i danske kroner var et vigtigt år for Novozymes. Salg og indtjening steg tilfredsstillende. Der var modgang fra valutakurser, men generelt fortsatte forretningen i det rigtige spor. For 2014 forventer vi en fortsættelse af tendenserne fra, herunder en god underliggende vækst i salg og resultat af primær drift. Forventningerne til 2014 er positive med mulighed for at opnå endnu bedre resultater end i. På salgssiden forventer Novozymes en vækst i lokal valuta og organisk på 6-9%. På baggrund af valutakurserne pr. 20. januar 2014 vil der også i 2014 være en negativ påvirkning fra valutakurser, og salgsvæksten i danske kroner forventes derfor at blive 4-7%. Novozymes forventer et positivt bidrag fra alle fem salgsområder, med vaskemidler og bioenergi som de største vækstmotorer. Salget til vaskemiddelindustrien forventes fortsat at være drevet af kundernes ønske om at øge vaskeevnen, muliggøre vask ved lave temperaturer og erstatte kemikalier. Ligesom i forventes de nye vækstmarkeder at bidrage væsentligt til salgsvæksten. Salgsvæksten inden for føde- og drikkevareindustrien forventes at være drevet af yderligere vækst i løsninger til fremstilling af sunde fødevarer. De store anvendelsesområder bageri og stivelsesomdannelse forventes også at bidrage til væksten. Salget til bioenergiindustrien forventes at drage fordel af øget penetration af Novozymes' nyudviklede, udbytteforbedrende løsninger Avantec, Spirizyme Achieve og Olexa. Forventningerne er baseret på formodningen om en svag stigning i den amerikanske produktion af ethanol til omkring 13,5 mia. gallon. Salget til de tekniske industrier og farmaindustrien forventes at stige, primært som følge af en forventet stigning i farmasalget. The BioAg Alliance Salget til landbrugs- og foderindustrien forventes at blive påvirket af The BioAg Alliance. Alliancen vil ikke påvirke den organiske salgsvækst i BioAg, men i danske kroner og i lokal valuta forventes salget til landbrugs- og foderindustrien at falde med op til 7 procentpoint (op til 1% af det samlede salg). Det positive bidrag fra TJ Technologies vil opveje omkring halvdelen af dette fald og resultere i en samlet negativ effekt af opkøb og frasalg på Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 6 af 23

7 salget til landbrugs- og foderindustrien på 3-4 procentpoint i danske kroner og lokal valuta. I The BioAg Alliance vil Novozymes' indregnede BioAg-salg blive ændret for at afspejle den ligelige fordeling af indtægter mellem Novozymes og Monsanto. Salget til landbrugsog foderindustrien forventes at blive negativt påvirket med op til 7 procentpoint i 2014, idet mio. kr. af de samlede udskudte indtægter fra det engangsbeløb, der vil blive modtaget fra Monsanto, forventes at blive indregnet i salget i De samlede udskudte indtægter er ca mio. kr. og forventes at blive indregnet i salget over en periode på 5-10 år startende i Nettoeffekten på Novozymes' bruttomargin i 2014 af Novozymes' og Monsantos omsætningsdeling og de udskudte indtægter og er en forventet negativ effekt på omkring 1 procentpoint. Novozymes' samlede salgs- og distributionsomkostninger som procent af salget forventes at falde i omegnen af 1 procentpoint som følge af overgangen af markedsføringsansvaret til Monsanto. Dette opvejer nogenlunde den negative effekt af den lavere bruttomargin. Som led i The BioAg Alliance vil Novozymes øge sine omkostninger til forskning og udvikling, men fastholder målet om en overskudsgrad på over 24%. I 2014 forventer Novozymes at realisere en engangsgevinst fra overdragelsen af primært immaterielle aktiver til Monsanto, idet transaktionsværdien af de pågældende aktiver overstiger den bogførte værdi. Det positive bidrag til overskudsgraden i 2014 fratrukket transaktions-, overgangs- samt øgede forsknings- og udviklingsomkostninger i 2014 er netto 0,5-1,0 procentpoint. Organisk forventes salget til landbrugs- og foderindustrien at følge mønstret fra. BioAg-salget, som nu vil foregå i The BioAg Alliance-regi, forventes underliggende at levere pæn vækst i Nord- og Latinamerika og kraftig vækst på nye markeder. Salget til foderindustrien forventes at levere moderat vækst som følge af konkurrencen inden for fytaser. Vækst i resultat af primær drift: 6-9% Overskudsgrad: 25-26% Finansielle forventninger til 2014 Der forventes en vækst i resultat af primær drift på 6-9%. Øget salg, fortsatte produktivitetsforbedringer samt engangseffekten af The BioAg Alliance forventes at påvirke resultat af primær drift i positiv retning, mens valutakurserne igen i år forventes at have negativ effekt. Overskudsgraden forventes at blive 25-26%, inklusive engangsbidraget på 0,5-1 procentpoint fra The BioAg Alliance. Den effektive skatteprocent forventes at blive ~23. Vækst i årets resultat: 6-9% Nettoinvesteringer: mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb: mio. kr. Årets resultat forventes at stige 6-9%. Omkring 75% af den forventede USD/DKK-eksponering for 2014 er afdækket på 5,79 DKK/USD. I var hele DKK/USD-eksponeringen afdækket på 5,63. Nettoinvesteringerne forventes at blive mio. kr. Ud over anlægsinvesteringer til vedligeholdelse vil størstedelen af investeringerne blive anvendt til forbedringer af driftseffektiviteten. Novozymes forventer også forsknings- og udviklingsrelaterede anlægsinvesteringer til støtte for The BioAg Alliance. Frie pengestrømme før opkøb forventes at blive mio. kr. Frie pengestrømme indbefatter den positive effekt af The BioAg Alliance, som forventes at bidrage med mio. kr., lidt mindre end, hvad der blev meddelt i december som følge af timing af anlægsinvesteringer. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 7 af 23

8 Afkast af investeret kapital: ca. 21% Afkastet af investeret kapital (ROIC) forventes at blive ca. 21%, inklusive den positive effekt af The BioAg Alliance på ca. 1,5 procentpoint. Novozymes forventer at påbegynde et nyt aktietilbagekøbsprogram umiddelbart efter ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance. Se side 10 for yderligere information. Forventningerne til 2014 er baseret på, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer forbliver uændrede året igennem i forhold til noteringskurserne pr. 20. januar (Kr.) EUR USD BRL CNY Gennemsnitskurs for Noteringskurs 20. januar Estimeret gennemsnitskurs for Udvikling i estimeret kurs for 2014 i forhold til gennemsnitskurs 0% -2% -10% 0% Alt andet lige forventes en 5% ændring i USD at påvirke resultat af primær drift med mio. kr. på årsbasis. Følgende forventninger for bæredygtighedsområdet er inkluderet i forventningerne til 2014: Forbedre energieffektiviteten med 42% i forhold til 2005 Fastholde CO 2 -effektiviteten på over 50% i forhold til 2005 Forbedre vandeffektiviteten med 34% i forhold til 2005 Fastholde frekvensen af arbejdsulykker på under 3,0 pr. mio. arbejdstimer Fastholde medarbejderfraværet på under 3% Fastholde personaleomsætningen på over 4% og under 9% Sikre, at 97,5% af leverandørerne overholder vores leverandørprogram for forretnings-, kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation Opnå en score på mindst 75 i "Tilfredshed og motivation" i medarbejderundersøgelsen Opnå en score på mindst 75 i "Muligheder for faglig og personlig udvikling" i medarbejderundersøgelsen Sikre, at mindst 30% af nyansatte ledere er kvinder Sikre, at mindst 55% af nyansatte ledere er af anden nationalitet end dansk Opnå en medaljeplacering i RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2015 Sikre, at biobrændstoffer bliver inkluderet som en "High Impact Opportunity" i det FN-ledede initiativ Sustainable Energy for All Muliggøre en reduktion i CO 2 -udledningen på 56 mio. tons gennem kundernes anvendelse af vores produkter Strategisk opdatering I januar opdaterede Novozymes sine finansielle mål for de kommende fem år: De nye langsigtede finansielle mål for perioden -2017: Gennemsnitlig organisk salgsvækst på over 10% (fra 2015 og fremover) Overskudsgrad på over 24% Afkast af investeret kapital (ROIC) på over 22% Målene er baseret på følgende antagelser: Verdensøkonomien stabiliserer sig Biobrændstofmarkedet i USA bevæger sig i retning af E15 Novozymes sælger enzymer til mindst 15 biomasseomdannende fabrikker senest i 2017 med optrapning i Målene forudsætter, at Novozymes ikke foretager større opkøb. Disse mål og antagelser Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 8 af 23

9 er stadig gældende efter, som bragte en forventet optrapning i organisk salgsvækst til 7%, et afkast af investeret kapital på 20,0% og en overskudsgrad på 24,7%. Finansielt mål: salgsvækst Væksten forventes at være diversificeret på tværs af alle salgsområder i perioden, med vaskemidler og bioenergi blandt de største bidragydere. Hvad angår vækstplatformen biomasseomdannelse, forventes salget at blive realiseret langsomt i 2014 og derefter bidrage mere signifikant til salgsvæksten fra Derudover forventes The BioAg Alliance med Monsanto, under forudsætning af myndighedernes godkendelse, at medføre væsentlig salgsvækst inden for BioAg fra Novozymes' langsigtede mål forudsætter, at selskabet leverer enzymer til mindst 15 biomasseomdannende fabrikker senest ved udgangen af I indgik Novozymes en række leveringsaftaler og forventer stadig, at denne forudsætning holder. De 15 fabrikker vil komme via Beta Renewables og gennem tæt partnerskab med andre førende globale virksomheder inden for biomasse, ethanol og kemikalier. Ultimo havde Novozymes indgået leveringsaftaler for et antal planlagte anlæg, svarende til omkring en tredjedel af de planlagte 15 anlæg. Novozymes antager ligeledes, at det amerikanske biobrændstofmarked vil gå i retning af E15. Der pågår i øjeblikket politiske drøftelser i USA om Renewable Fuel Standard og den rolle, biobrændstoffer skal indtage i USA's energimiks. Penetrationen af E15 og andre brændstofblandinger med højere ethanolindhold foregår derfor langsomt, men dette er ikke uventet. Finansielt mål: overskudsgrad Novozymes har nået dette mål de sidste to år. Målet gør det muligt for Novozymes at fastholde sin fleksibilitet med hensyn til investeringer i forretningen og forfølge muligheder for langsigtet vækst, samtidig med at overskudsgraden fastholdes på et ambitiøst niveau. Finansielt mål: afkast af investeret kapital (ROIC) I takt med normaliseringen af anlægsomkostningerne, stigningen i salget og den fortsatte forbedring i produktiviteten forventer Novozymes at nå målet for afkast af investeret kapital på 22% (inkl. goodwill) inden for et par år. Denne forventning omfatter effekten af The BioAg Alliance-aftalen med Monsanto. Markedet for industrielle enzymer Novozymes vurderer, at det globale marked for industrielle enzymer steg 5% i danske kroner til i alt 22 mia. kr. i, og at Novozymes øgede sin globale markedsandel med 1 procentpoint til 48% som følge af øgede markedsandele inden for vaskemidler og bioenergi. Innovation Novozymes forventer fortsat at anvende 13-14% af salget til forskning og udvikling, idet dette investeringsniveau anses for at være passende for at opnå vækst på kort, mellemlang og lang sigt. Den nøjagtige andel vil svinge i forhold til de muligheder, der identificeres i et givet år. Novozymes vil fortsat foretage væsentlige investeringer i igangværende aktiviteter, nye teknologier, produktivitetsforbedringer og vækstplatforme såsom BioAg og biomasseomdannelse. Forsknings- og udviklingsindsatsen vil blive anset for vellykket i tilfælde af en øget kommerciel påvirkning fra nye produkter og koncepter. Investeringer før opkøb Novozymes forventer, at et investeringsniveau på under 8% af salget vil være tilstrækkeligt til at skabe en fremtidig salgsvækst på 10%. Hvis der afdækkes vækstmuligheder, som kræver øjeblikkelig investering, kan Novozymes tillade, at investeringerne overstiger det planlagte niveau. Der er p.t. ingen planer om større anlægsinvesteringer ud over den tidligere omtalte hensigt om at udvide enzymproduktionskapaciteten i Brasilien. Den endelige beslutning med hensyn til Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 9 af 23

10 størrelse, placering, budget og tidsplan herfor er endnu ikke truffet. Udvidelse af forsknings- og udviklingsanlæg indgår ikke i forventningen. Virksomhedsopkøb og partnerskaber Novozymes er fortsat interesseret i at opkøbe virksomheder og teknologier, der passer strategisk til selskabets overordnede målsætninger, og som kan bidrage til at fastholde balancen i porteføljen med hensyn til risici, fremtidig værdiskabelse, markedsadgang og ressourceudnyttelse. var et år med både opkøb og indgåelse af væsentlige partnerskaber, og Novozymes vil fortsat søge efter nye partnerskabsmuligheder og opkøbe og frasælge aktiviteter med henblik på at sikre en velafbalanceret portefølje. Bæredygtighed Bæredygtighed er en integreret del af Novozymes' forretning. Novozymes' teknologi gør det muligt for kunderne at optimere deres udnyttelse af råvarer og energi. Dette er blevet til en konkurrencemæssig fordel, da flere og flere kunder anvender bæredygtighed til at differentiere sig fra konkurrenterne. Nedenstående langsigtede bæredygtighedsmål afspejler Novozymes' ambitioner og aktiviteter på bæredygtighedsområdet i hele værdikæden og har til formål at sikre den langsigtede udvikling af Novozymes som en international, rummelig og succesrig virksomhed: Sikre, at 100% af leverandørerne overholder Novozymes' leverandørprogram for forretnings-, kvalitets- og bæredygtighedsmæssig præstation i 2015 Muliggøre en reduktion i CO 2 -udledningen på 75 mio. tons i 2015 gennem anvendelse af Novozymes' produkter Forbedre vandeffektiviteten med 40% i 2015 i forhold til 2005 Forbedre energieffektiviteten med 50% i 2015 i forhold til 2005 Forbedre CO 2 -effektiviteten med 50% i 2015 i forhold til 2005 Øge energiforsyningen fra vedvarende og CO 2 -neutrale energikilder til 50% i 2020 Blive anerkendt som verdensførende inden for bæredygtighed Blive en foretrukket arbejdsgiver på verdensplan, som tiltrækker talentfulde medarbejdere fra hele verden til en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Udbytte På generalforsamlingen den 26. februar 2014 vil bestyrelsen foreslå udlodning af et udbytte på 2,50 kr. pr. aktie for regnskabsåret. Dette vil betyde en stigning på 14% i forhold til 2012 og resultere i en udbyttesats på 35,7%. Udbyttesatsen opfylder dermed målet på 35%. Aktietilbagekøbsprogram Med henvisning til Selskabsmeddelelse nr. 29 af 10. december vil Novozymes påbegynde et nyt aktietilbagekøbsprogram til en samlet værdi af op til 2 mia. kr. Programmet forventes at blive påbegyndt umiddelbart efter ikrafttrædelsen af The BioAg Alliance i begyndelsen af 2014 og løbe indtil udgangen af Den nøjagtige startdato vil blive meddelt, så snart aftalen med Monsanto er trådt endeligt i kraft. De aktier, der opkøbes inden for programmet, vil blive brugt til at nedbringe aktiekapitalen og til at dække de forpligtelser, der opstår som følge af aktieincitamentsprogrammer. Annulleringen af aktier vil finde sted efter programmets afslutning og vil være underlagt godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 10 af 23

11 Incitamentsprogram for direktionen Incitamentsprogrammet for perioden 2011-, som blev offentliggjort i Selskabsmeddelelse nr. 10 af 2. marts 2011, er afsluttet. Den akkumulerede økonomiske profit for de tre år var mio. kr. og oversteg dermed målet på mio. kr. Som resultat vil det fulde antal aktier relateret til programmet blive tildelt direktionen pr. 21. januar 2014 som følger: Modtager Antal aktier Peder Holk Nielsen Benny Loft Thomas Videbæk Per Falholt Thomas Nagy Andrew Fordyce Aktier tildelt direktionen i alt Steen Riisgaard Aktier tildelt i programmet i alt Nyt incitamentsprogram for direktionen Et nyt treårigt incitamentsprogram for direktionen er blevet etableret. Programmet følger de retningslinjer for vederlag, som blev godkendt på generalforsamlingen i 2011, og erstatter de programmer, der udløb ultimo. Det nye program har lige stor vægt af aktier og aktieoptioner. Tildelingerne vil afhænge af den økonomiske profit baseret på salgsvækst, overskudsgrad og afkast af investeret kapital. I det nye program tildeles direktionen årligt aktieoptioner, hvorimod det tildelte antal B-aktier under programmet tildeles i januar 2017, når tallet for den akkumulerede økonomiske profit kendes. De tildelte aktieoptioner har en bindingsperiode på tre år efterfulgt af en udnyttelsesperiode på fem år. Aktieprogrammet har en optjeningsperiode på tre år startende 1. januar 2014, hvorefter aktierne vil blive overført til modtagerne. Hvis den økonomiske profit i perioden er 5 mia. kr., vil 80% af aktierne og optionerne blive tildelt. Målet på 5 mia. kr. er ambitiøst og kræver, at virksomheden opfylder sine langsigtede finansielle mål i 2015 og 2016, som indebærer en stigning fra Hvis der genereres en økonomisk profit på 5,5 mia. kr. eller derover, vil 100% af aktierne og optionerne blive tildelt. Hvis den økonomiske profit er 2,5 mia. kr. eller derunder, vil der ikke blive tildelt nogen aktier eller optioner. Mellem disse tre beløb vil der blive tildelt et proportionalt antal aktier og optioner. Aftalen med Monsanto er inkluderet i beregningen af den økonomiske profit, hvorimod andre potentielle opkøb eller ekstraordinære BioAginvesteringer kan medføre en justering af den realiserede økonomiske profit. For direktionen udgør værdien af det treårige program ca. 134 mio. kr. pr. 1. januar 2014, svarende til det akkumulerede årlige vederlag til direktionen i (basisløn, maksimal kontant bonus og pensionsbidrag). Som i det tidligere incitamentsprogram opereres der også i det nye program med en maksimumklausul. Hvis den indre værdi af direktionens program stiger til over 268 mio. kr. på tidspunktet for godkendelse af årsrapporten for 2016 i januar 2017, kan bestyrelsen vælge at begrænse tildelingen af aktier og optioner til en værdi af ca. 268 mio. kr. Den aktiekurs, der anvendes til beregning af, hvor mange stk. aktier der skal indgå i programmet, er baseret på den gennemsnitlige lukkekurs på Nasdaq OMX København i de fem børsdage efter offentliggørelsen af årsrapporten for. Den aktiekurs, der anvendes til beregning af programmets indre værdi, er den gennemsnitlige lukkekurs på Nasdaq OMX København i de fem børsdage forud for godkendelsen af årsrapporten for Den anvendte WACC til beregningen af den økonomiske profit er fastsat til 7,0%. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 11 af 23

12 Der er derudover iværksat et treårigt program for ledende medarbejdere under direktionsniveau (ca. 180 Vice Presidents og Directors), der i store træk følger de samme retningslinjer som programmet for direktionen. Værdien af dette program er ca. 150 mio. kr. pr. 1. januar 2014, og maksimumklausulen er ca. 300 mio. kr. Ændringer i bestyrelsen Novozymes har fået oplyst, at næstformand Kurt Anker Nielsen har besluttet ikke at søge genvalg til bestyrelsen ved generalforsamlingen 26. februar Kurt Anker Nielsen har været medlem af bestyrelsen siden Novozymes' børsnotering og har været formand for Revisionskomiteen siden Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Henrik Gürtler som formand og valg af Agnete Raaschou-Nielsen som ny næstformand. Agnete Raaschou-Nielsen har været medlem af bestyrelsen siden Bestyrelsen vil foreslå genvalg af Lena Olving, Jørgen Buhl Rasmussen og Mathias Uhlén og valg af Lars Green. Lars Green, født 1967, er Senior Vice President, Corporate Finance i Novo Nordisk A/S. Bestyrelsen anbefaler valg af Lars Green på grund af hans indgående kendskab til Novo Gruppens forretning, erfaring med internationale bioteknologiske og biofarmaceutiske virksomheder samt ekspertise inden for finans og regnskab. Opdatering om økonomisk støtte til M&G Chemicals I Selskabsmeddelelse nr. 27 af 27. november meddelte Novozymes, at selskabet ville yde en økonomisk støtte på 35 mio. dollar i form af en "cornerstone"-investering i M&G Chemicals' børsnotering med henblik på at støtte M&G Chemicals vision om at producere biomassebaseret plastik. Novozymes er blevet informeret om, at børsnoteringen ikke vil finde sted inden for nær fremtid, og er derfor fritaget for erlæggelse af "cornerstone"- investeringen. M&G Chemicals har informeret Novozymes om sit fortsatte engagement i udvidelsen af sin forretning i Kina og intentionen om at gøre dette uafhængigt af beslutningen om at udsætte børsnoteringen. Som tidligere udmeldt forbliver Novozymes eksklusivleverandør af enzymteknologi til M&G Chemicals' planlagte bioraffinaderi i Anhui-provinsen i Kina. Bioraffinaderiet er afhængigt af opnåelsen af den nødvendige finansiering. Novozymes fastholder sit løfte om at yde en økonomisk støtte til M&G Chemicals på 35 mio. dollar. Detaljerne om, hvorledes denne støtte skal tilgå M&G Chemicals, vil blive bestemt på et senere tidspunkt. Regnskabspraksis Koncernregnskabet for er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Koncernregnskabet for bør læses i sammenhæng med årsrapporten for året, der sluttede 31. december, og som er udarbejdet i henhold til IFRS. Udsagn om fremtiden Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder de finansielle forventninger til 2014, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre væsentlige afvigelser i forhold til det forventede. Usikkerhedsfaktorerne udgøres blandt andet af uforudsete bevægelser på de internationale aktie-, rente- og valutamarkeder, markedsdrevne prisnedsættelser på Novozymes' produkter samt lancering af konkurrerende produkter inden for Novozymes' kerneforretninger. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 12 af 23

13 Kontaktinformation Investor Relations: Thomas Bomhoff (DK) Klaus Sindahl (DK) Martin Riise (USA) Presse og medier: Rene Tronborg (DK) Frederik Bjørndal (Europa) Paige Donnelly (USA) Meng Lian (Kina) Henrique Pellini (Brasilien) Poonam Kapila (Indien) Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 13 af 23

14 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt årsrapporten for for Novozymes A/S. Bestyrelse og direktion har også behandlet og godkendt denne ureviderede og ikke reviewede koncernregnskabsmeddelelse for for Novozymes A/S. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (som godkendt af EU) samt i henhold til yderligere danske oplysningskrav til årsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, at koncernens interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, er tilstrækkelige, samt at koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for. Derudover indeholder ledelsesberetningen på de foregående sider efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Bagsværd, 21. januar 2014 Direktionen Peder Holk Nielsen Adm. direktør Benny D. Loft Per Falholt Andrew Fordyce Thomas Nagy Thomas Videbæk Bestyrelsen Henrik Gürtler Formand Kurt Anker Nielsen Næstformand Mathias Uhlén Anders Hentze Knudsen Lars Bo Køppler Lena Bech Holskov Lena Olving Agnete Raaschou-Nielsen Jørgen Buhl Rasmussen Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 14 af 23

15 Bilag Bilag 1 Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal 1.2 Femårsoversigt Resultatopgørelse Bilag 2 Bilag 3 Bilag Totalindkomstopgørelse Salgets fordeling 2.1 Industrier 2.2 Geografi Pengestrømsopgørelse Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance 4.2 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Nye produkter lanceret i Bilag 6 Bilag 7 Selskabsmeddelelser for regnskabsåret (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) Virksomhedskalender Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 15 af 23

16 Bilag 1: Hovedposter og nøgletal 1.1 Nøgletal (Mio. kr.) 2012 % ændring 2012 % ændring Omsætning % % Bruttoresultat % % Bruttomargin 57,2% 57,2% 56,9% 57,2% Resultat af primær drift før af-/nedskrivninger % % Overskudsgrad (EBITDA) 31,0% 30,7% 30,2% 29,6% Resultat af primær drift (EBIT) % % Overskudsgrad (EBIT) 24,7% 24,4% 23,9% 23,9% Finansielle poster, netto (142) (161) 4 (52) Resultat før skat % % Skat (2)% % Periodens resultat % % Resultat pr. aktie a 2 kr. 7,01 6,42 9% 1,79 1,58 14% Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 6,93 6,33 9% 1,77 1,56 14% Nettoinvesteringer (33)% Frie pengestrømme før opkøb samt køb af finansielle aktiver % Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC), inkl. goodwill 20,0% 19,9% Rentebærende gæld, netto (44)% Egenkapitalandel 67,0% 63,3% Egenkapitalens forrentning 21,3% 21,9% Gæld/egenkapital-andel 7,3% 14,9% Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 16 af 23

17 1.2 Femårsoversigt Hele året (Mio. kr.) Omsætning Bruttoresultat Bruttomargin 57,2% 57,2% 56,2% 55,7% 55,6% Resultat af primær drift Overskudsgrad 24,7% 24,4% 22,3% 21,8% 20,0% Finansielle poster, netto (142) (161) 75 6 (67) Resultat før skat Skat Årets resultat Minoritetsinteresser Resultat til aktionærer i Novozymes A/S Nettovalutagevinst/(tab) (22) (83) Nettorenteudgifter (61) (61) (76) (23) (140) Andre finansielle poster (59) (17) (39) (39) 17 Finansielle poster i alt (142) (161) 75 6 (67) Afkast af investeret kapital 20,0% 19,9% 21,3% 22,2% 20,3% efter skat (ROIC), inkl. goodwill Resultat pr. aktie a 2 kr. 7,01 6,42 5,79 5,15 3,85 Gns. antal A-/B-aktier, udestående 313,8 314,0 315,2 313,2 310,3 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 6,93 6,33 5,71 5,05 3,79 Gns. antal A-/B-aktier, udvandet 317,4 318,3 320,0 319,4 315,4 (mio. stk.) Rentebærende gæld, netto Egenkapitalandel 67,0% 63,3% 63,7% 62,2% 53,6% Egenkapitalens forrentning 21,3% 21,9% 21,9% 23,6% 23,1% Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 17 af 23

18 1.3 Resultatopgørelse (Mio. kr.) Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (142) (161) 4 (52) Resultat før skat Skat Årets resultat Fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Specificering af de finansielle poster Nettovalutagevinst/(tab) (22) (83) 39 (14) Nettorenteudgifter (61) (61) (24) (29) Andre finansielle poster (59) (17) (11) (9) Finansielle poster, netto (142) (161) 4 (52) Resultat pr. aktie a 2 kr. 7,01 6,42 1,79 1,58 Gns. antal A-/B-aktier, udestående (mio. stk.) 313,8 314,0 314,2 312,2 Resultat pr. aktie a 2 kr. (udvandet) 6,93 6,33 1,77 1,56 Gns. antal A-/B-aktier, udvandet (mio. stk.) 317,4 318,3 318,0 316,2 1.4 Totalindkomstopgørelse (Mio. kr.) Resultat efter skat Øvrig totalindkomst Valutakursregulering af dattervirksomheder og minoritetsint. (370) (68) (153) (87) Skat af valutaregulering 16 (2) 16 (2) Afdækning af fremtidige pengestrømme 113 (6) heraf overført til finansielle indtægter/omk (11) 10 Skat af afdækning af fremtidige pengestrømme (30) (8) (5) (11) Øvrig totalindkomst (263) (33) (121) (57) Totalindkomst Periodens totalindkomst fordeles således Aktionærer i Novozymes A/S Minoritetsinteresser Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 18 af 23

19 Bilag 2: Salgets fordeling 2.1 Industrier (Mio. kr.) 2012 % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Vaskemidler (3) 9 Føde- og drikkevarer (3) 3 Bioenergi (4) 13 Landbrug og foder (5) 8 Tekniske og farma (3) 10 Omsætning (3) 8 (Mio. kr.) 2012 % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Vaskemidler (4) 13 Føde- og drikkevarer (1) (4) 3 Bioenergi (6) 29 Landbrug og foder (11) (7) (4) Tekniske og farma (2) (5) 3 Omsætning (4) (Mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 4.kvt./4.kvt Vaskemidler Føde- og drikkevarer (1) Bioenergi Landbrug og foder (11) Tekniske og farma (2) Omsætning Geografi (Mio. kr.) 2012 % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika (1) 7 Nordamerika (3) 7 Asien & Oceanien (4) 6 Latinamerika (9) 17 Omsætning (3) 8 (Mio. kr.) 2012 % ændring % valutapåvirkning % ændring i lokal valuta Europa, Mellemøsten & Afrika (2) (2) - Nordamerika (5) 18 Asien & Oceanien (3) (7) 4 Latinamerika (14) 31 Omsætning (4) (Mio. kr.) 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. % ændring 4.kvt./4.kvt Europa, Mellemøsten & Afrika (2) Nordamerika Asien & Oceanien (3) Latinamerika Omsætning Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 19 af 23

20 Bilag 3: Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) 2012 Resultat efter skat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (599) (393) Renteindbetalinger 3 15 Renteudbetalinger (63) (77) Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital (Stigning)/fald i tilgodehavender (277) (265) (Stigning)/fald i varebeholdninger (82) (85) Stigning/(fald) i varekreditorer mv. (134) 211 Stigning/(fald) i valutaregulering (15) (1) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver (24) (54) Salg af materielle aktiver 3 5 Køb af materielle aktiver (762) (1.128) Pengestrømme fra investeringsaktivitet ekskl. opkøbsaktivitet (783) (1.177) og køb af finansielle aktiver Frie pengestrømme før opkøb og køb af finansielle aktiver Køb af aktiviteter, selskaber samt finansielle aktiver (640) (732) Frie pengestrømme efter opkøb og køb af finansielle aktiver Finansiering Lånoptagelse Afdrag på lånoptagelse (270) (683) Køb af egne aktier - (832) Salg af egne aktier Betalt udbytte (692) (603) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (532) (1.165) Nettopengestrømme 644 (316) Urealiseret gevinst/tab på valuta og finansielle aktiver, som indgår i likvide reserver (32) 22 Likviditetsforskydning, netto 612 (294) Likvide reserver pr. 1. januar Likvide reserver pr. 31. december Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter udgjorde mio. kr. pr. 31. december. Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 20 af 23

21 Bilag 4: Balance og egenkapitalopgørelse 4.1 Balance Aktiver (Mio. kr.) 31. dec. 31. dec Færdiggjorte IT-udviklingsprojekter Erhvervede patenter, licenser og knowhow Goodwill IT-udviklingsprojekter under udførelse 2 62 Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) 14 0 Investering i associeret virksomhed Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Tilgodehavender Øvrige finansielle aktiver (ikke-rentebærende) Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 21 af 23

22 Passiver (Mio. kr.) 31. dec. 31. dec Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Finansielle forpligtelser (rentebærende) Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Langfristede forpligtelser Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser (ikke-rentebærende) Hensatte forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig skat Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) I alt Aktiekapital Tilhørende aktionærerne i Novozymes A/S Penge- Valutakursreguleringeafdækninstrøms- Overført overskud Minoritetsinteresser I alt Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat Øvrig totalindkomst (354) 91 (263) (263) Totalindkomst (354) Køb af egne aktier Salg af egne aktier Nedskrivning af aktiekapital (11) Udbytte (690) (690) (2) (692) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser (11) (354) (1) Egenkapital pr. 31. december Egenkapital pr. 1. januar (33) Årets resultat Øvrig totalindkomst (70) 37 (33) - (33) Totalindkomst (70) Køb af egne aktier (832) (832) (832) Salg af egne aktier Udbytte (600) (600) (3) (603) Aktiebaseret aflønning Skat af egenkapitalposter (29) (29) (29) Egenkapitalbevægelser (70) (2) 744 Egenkapital pr. 31. december Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 22 af 23

23 Bilag 5: Nye produkter lanceret i 1. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 2. kvt. 3. kvt. Novozymes Viscozyme Wheat HT: En varmestabil xylanaseenzymløsning, som effektivt reducerer viskositeten og dermed giver driftsmæssig fleksibilitet, lavere energiforbrug og højere udbytte ved produktion af ethanol på basis af hvede og andre kornsorter Novozymes Olexa : En proteaseenzymløsning, som øger mængden af udvundet majsolie til oprensning i ethanolproduktion og samtidig øger ethanoludbyttet ved at forbedre gærens sundhedstilstand under gæringsprocessen Novozymes Spirizyme Achieve: En enestående saccharificeringsenzymløsning, som forbedrer omdannelsen af dekstriner til glukose til ethanolgæring ved at frigøre fiberbundet stivelse, som ellers er utilgængelig for traditionelle gæringsløsninger Novozymes Blaze Evity 16 L: En flydende proteaseenzymløsning med en ny, borfri stabiliseringsteknologi (DSAA), der giver uovertruffen stabilitet i geler, gel-packs og flydende vaskemidler til maskinopvask Peltec X-Zyme fra Novozymes og Lanxess: Produktet optimerer udblødning og kalkning, hvorved lædergarverier kan forbedre kvaliteten af huder, samtidig med at de kan nedbringe mængden af kemikalier og væsentligt øge effektivitet og bæredygtighed Evity platform til vaskepulver: Evity er en nyskabende formuleringsteknologi, der giver forbedret enzymstabilitet. Lanceringen omfattede seks granulerede produkter til vaskepulversegmentet Evity platform til flydende vaskemidler: Evity er en nyskabende formuleringsteknologi, der giver forbedret enzymstabilitet. Lanceringen omfattede tre produkter til segmentet for flydende vaskemidler Novozymes Acrylaway HighT: En varmestabil asparaginase, som reducerer dannelsen af akrylamid ved fødevarebehandling ved høje temperaturer (over 100 C) Novozymes Cellusoft LT: Den første ægte cellulase til lave temperaturer, som er udviklet til tekstil-fabrikker og vaskerier og giver større fleksibilitet i tekstilfremstillingen, bedre tekstilkvalitet og besparelser i vand, energi og behandlingstid Novozymes Sensea : En amylase til brød og kager, som på rentabel vis kan erstatte kemiske emulgeringsmidler. Fordelene er blandt andet bedre fugtighed, smelteegenskaber og generel spiseoplevelse Novozymes Attenuzyme Pro: Et nyt blandingsprodukt til bryggeriindustrien, som giver mulighed for rentabel og konsistent kontrol af forgæringsgraden uanset variationer i råvarer eller procesudsving Bilag 6: Selskabsmeddelelser for regnskabsåret (eksklusive ledelsens handel med Novozymes' aktier, storaktionærmeddelelser og status for tilbagekøb af egne aktier) 7. januar Virksomhedskalender 21. januar Ny administrerende direktør i Novozymes: Peder Holk Nielsen 21. januar Koncernregnskab for januar Novozymes køber enzymforretning af canadiske Iogen Corporation 7. februar Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Novozymes A/S 22. februar Opkøbet af Iogen Corporations enzymforretning gennemført 28. februar Novozymes A/S ordinær generalforsamling 5. april Nedsættelse af aktiekapital 25. april Delårsrapport for 1. kvartal 30. april Opdateret virksomhedskalender 17. juni Ændring i salgsrapportering 9. august Delårsrapport for 1. halvår 18. september Novozymes og Raízen indleder samarbejde om cellulosebaseret ethanol 25. oktober Delårsrapport for første 3 kvartaler 18. november Novozymes og M&G Chemicals i samarbejde om biomassebaseret plastik i Kina 20. november Storaktionærmeddelelse nr. 1, 25. november Virksomhedskalender november Detaljer om finansiel support til M&G Chemicals 10. december Novozymes og Monsanto går sammen om at levere bæredygtige BioAg-løsninger til landbruget 10. december Nyt aktietilbagekøbsprogram og finansiel påvirkning fra The BioAg Alliance 21. januar 2014 Koncernregnskab for Bilag 7: Virksomhedskalender 26. februar 2014 Ordinær generalforsamling april 2014 Delårsrapport for 1. kvartal august 2014 Delårsrapport for 1. halvår oktober 2014 Delårsrapport for første 3 kvartaler januar 2015 Koncernregnskab for 2014 Novozymes A/S, selskabsmeddelelse nr. 1 Side 23 af 23

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta

1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Delårsrapport for 1. kvartal 2015 23. april 2015 1. kvartal på niveau med forventningerne; helårsforventningerne justeret for valuta Salget i 1. kvartal 2015 steg 8% organisk og 18% i danske kroner i forhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere