Kejser og Galilæer. NBO Ms [ ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kejser og Galilæer. NBO Ms.4 1111 [1871 1873]"

Transkript

1 Kejser og Galilæer NBO Ms [ ] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger, Mette Witting, Ingvald Aarstein 1

2 Notitser: Constantius,Constantin den stores søn, kejser over det samlede romerske rige. Gallus Julianhalvbrødre og Constantius's fættere. Nikokles,nyplatoniker, Julians lærer. #Mardonius# NB: {20}16 år gammel kaldes Julian f{...}ra Macellum, landgodset i Kappadokien, til Konstantinopel, for at fortsætte sine studeringer. Libanius,hedensk filosof, turde ikke omgåes med Julian. Ekebolios,hykler, rettende sig efter hofluften, blev hans lærer. Maximus,platoniker, berømt gøgler og åndemaner. NB: 4 år senere (350) drog Julian til Athen. Gallus var imidlertid bleven myrdet. NB: Julian beklædes med en cæsars værdighed og overtager krigsanførslen i Gallien, 355. Gregor af Nazianzstuderer på samme tid i Atheen. NB: 355 beklædes Julian med Cæsar-værdigheden og overtager krigen i Gallien. Oribasiushans bibliothekar, magiker, hans livlæge og spåmand. Salluststatsmand, Konstantius spion men Julians ven. 1ste del:julians ungdom i Kejserstaden, Julian i Athen, Julian som Cæsar i Gallien. Forspillet. (bag teppet.) Skuepladsen er det svælgende dybs befæstning Til højre lys og stråler; til venstre mørket (Stjernenat; de dødes ånd... svæver opad; mørk... dæmoner holder dem ved tråde; de synker matte ) (Julenat. Kejserstaden ved Bosporus. Alle kirker er festligt oplyste, salmesang; tusender strømmer til). [HIS: Regnestykker (beregning av inntekter).] [HIS: Bl. 268/269 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

3 Udkast. 1ste handling. Byzantz. Lystgård med træer udenfor det kejserlige palats. Slottets trappe til højre venstre. I baggrunden kirken; til højre balustrade med udsigt over Bosporus og Asiens kyst. Stjerneklar nat; kristen fest; kirken oplyst; salmesang af tusend andægtige. Scenegang. * Kristne trænges ved indgangen. Overmod og ondt begær; j sejersrus. * Salmesang fra kirken. * Julian fulgt af Ekebolios kommer ud på trappen; han søger sin broder i angst. * Theodoros møder de forrige. * Optrin mellem Julian og Theodorus; er- indringer fra barndomslivet i Kappadokien hvor Th: omvendtes af Julian. Julian vil bede kejseren om at indvies til prest for at leve som eneboer i ørkenen. Th: bort. * Ekebolios og Julian * Libanius forfulgt af en kristen skare. Julian frelser ham. Scene mellem dem; J: vil bede om Libanius's død, Scene igen Kejseren kommer; Gallus udnævnes til hærfører Julian beder om at måtte drage til Athen. 3

4 1ste handling. Gudstjeneste. Kristne kirkegængere i klammeri med hedenske tilskuere. Strid og slagsmål mellem kirkegængerne selv. Afbrydelse ved kejserens komme. Konstantius optræder med pr{g}agtfuldt følge af hofmænd og prester. I følget er Julian, Ekebolios og Memnon, kejserens sorte livslave. Optrin mellem Konstantius og Julianus. Afbrydes på anledning af Ekebolios af Memnon, som har ubegrænset magt over kejseren. Alle ind i kirken undtagen Julian og Ekebolios. Optrin mellem disse to. Ekebolios går for at søge Gallus. Julian alene; kort ordveksling med den blinde på kirketrappen. Theodorus kom[his: Bindestrek ved linjeskift mangler.] mer. Julian i angst for snigmord. Genkendelse og langt optrin mellem dem. Minderne fra deres fælles barndom. Omslag i kejserstaden; Julians had til filosofen Libanius. Theodoros har hørt ham; skildring heraf. Julian antyder at han vil bede kejseren om filosofens død. Libanius og en skare discipler kommer. Optrin mellem ham og Julian. Libanius virker stærkt på hans fantasi. Libanius går i båden som forviser ham til Athen. Ekebolios kommer med Gallus; denne udtaler sig i rå trads mot kejseren. Kejseren med følge fra kirken. Stor forsamling. Kejseren udnævner Gallus til Cæsar. (Memnons spi... er skyld deri). Julian beder at måtte følge Libanius til Athen. Nu han vil lære sin fiende at kende for at kunne bekæmpe ham; han vil som Daniel ind i løvens hule. Kejseren og følget bak. En lærer med tol 11 lærlinge forbi. Råb i natten «Julianus, Julianus»! Julianus: Til Athen!

5 2den handling. Kejseren tilegner sig fortjenesten af Julians sejrvindinger og triumpherer i Rom. Helenas død; rygtet om kejserens giftermål. Julian udråbes af hæren til kejser. NB. I Første handling går hans taktik ud på at gøre den ene skinsyg på den anden. 5

6 3die handling. I vienna. Sallusts tilståelser. Julians drømme og syner. Han beslutter at rykke imod kejseren. Meddels... om kejserens død. NB. Julian beslutter at frafalde Gud og kejseren kejser og galilæer han afryster begge de to der har hæmmet hans fri tanke og hans fri gerning. Siden bliver spørgsmålet i hvis sted han skal sætte sig i begges hvilken tanke eller gerning må hæmmes. Efter Helenas død bøjer han sig forbigående ind under det religiøse; den gamle tanke om at ty til ensomheden dukker op igen Julians tanker ved Helenas båre han går irette med Gud skønhed er den der ikke under løgnen. Præsten besprænger hende med vievand bønner løgn, løgn Julian triumferer Hans liv har været en sammenhængende rædsel for Gud og mennesker. * I 2den afdelings 2den handling falder han fra kejseren * " " " 3 handling fra Kristus * I {...}3die afdeling vil han udrydde Kristus : der er ikke plads for os begge

7 2den handling. Generalerne forsamler sig for at afhænte Cæsar til triumftoget. Julian og Decentius er tilstede Kejserens tilegnelse af sejren hans beslutning at fratage Julian en del af tropperne. Julian finder sig i alt med tilsyneladende ydmyghed. Helena kommer i sælsom sindstilstand; hendes forfatning forrådes. Julian og Sallust, som besværger cæsar at være på sin post; rygtet om kejserens påtænkte nye giftermål antydes. Myrrha kommer i skræk og melder sin herskerindes pludselige sygdom. Soldaterne og deres familjer i fortvivlelse over kejserens befaling. I palatshaven. Helena i vanvid. Julian kommer. Helena dør. Decentius melder at han har ladet slaverne henrette; Julian udspørger ham om kejserens giftermål; først udflugter, endelig tilståelse. Soldaterne i oprør. Julian tyr til dem; hans tale; han udråbes til kejser; opbrud til Vienna. 7

8 3die handling. [HIS: Bl. 271v har utkast til et brev som ble sendt 23. november 1871.] 272 8

9 Optegnelser til Julians frafald. (År ) Julians kampe med Alemanerne indtil slaget ved Strasburg. Am: Marcell: 16de bog. Kejser Konstantius triumferer i Rom i anledning af Julians sejr. Julian bagvaskes ved hoffet og udskældes for fejghed og uvirksomhed. Am: M: 17de bog. Julian bliver i Paris, hvor han overvintrer, af de bortkommanderte legioner med magt udråbt til kejser. Am: M: 20de bog. Julian festligholder i Vienna quinquenalierne og lader sig hylde som kejser; erholder underretning om Konstantius's dø{g}d. Am: M: 21de bog. Argentoratum (Strasburg) Colonia Agrippina (Kølln) Ursicinus #rytter#, anfører Skjoldbærere. Hustropper. Marcellus anfører. Drabanter. for rytteriet viste sig forsømmelig i at undsætte Senones hvor Cæsar lå i vinterkvarter.[his: Uklar sammenheng; strek i venstre marg synes å koble opplysningen om rytteriet til punktet om Ursicinus.] NB Kejseren havde udfærdiget en rigelig spiseseddel for Julian. Denne lod fasaner, fyldt svinebug o s. v udstryge #Ryttergeneralen# Prokonsulen Arbetio var fra simpel soldat bleven anfører og mistænktes for at eftertragte mere af: Statholder Verissimus, en skriger Lægen ved skjoldborgen, Dorus, forfulgte ham også; denne havde været anfører for vagten over kunstv ærker i Rom. * #[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] Silvanus, anfører for fodfolket en brav og tapper mand.# * Om Marcellus se side 140. * Om Eutherius se side 141 f.f. * Kejseren triumferer i Rom s ff. * Severus, overanfører, en brav krigsmand. * Barbatio, anfører for fodfolket, kom til undsætning, på kejserens befaling, med 25,000 mand; egenmægtig, s 161. * Barbatios nederlag. s f. * Chnodomar og Ves{r}talp, Allemanernes konger 162. * Suomar og Hortar. s 162. * Om Chnodomar se 163. * Julians tale til hæren * Chnodomars hoved var omviklet med et ildfarvet bånd * Om Mederich, Chndms brodersøn, og Agenarik 169. * Severus førte Romernes venstre fløj i slaget * Alemanerne tvinger sine fyrster til at kæmpe til fods 171. * Julian minder om Archelaus * Bataverne understøttede af de kejserl: hustropper rykker frem * De såredes skrig skræmte mange tilbage * Betegnende enkeltheder. 177 og

10 * Om Chnodomars sidste skæbne * De faldnes antal og navne 180. * Julian hilses som kejser, tilbageviser dette * Om kejserens praleri #[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] * Mederichs søn og Chnodomars brodersøn, Agenarich, havde fåt tilnavnet Serapion, Se side 169. * Alemanernes hær udgjorde 35,000 bevæbnede. side 169. * Fem konger ibid: Julians drage-fane side 173. * Julians opråb til de flygten... side 174. # * 1ste handling ved Argentoratum. * 2den handling ved Parisiis. * 3die handling ved Vienna. * Handlingen foregår i Gallien. Tiden 3{...} * Prætorian-præfekten Florentius mente at slaget burde forsøges Side 165. * Severus kommanderede på venstre fløj 170. [HIS: Bl. 273/280 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.]

11 Optegnelser og udkast til Tredje handling. Længsel efter visdomsvennernebrogl:699. Julian hengiver sig til kynismen"704. Overdrevne ofringeramm:459. Herakleos latterliggør gudernebrogl:708. Julians mythe om sig selv"711. Den ældste dødsdømte vil dø selv først"717. Jovian forvises"717. Markos af Arethusa"719. Kristenforfølgelser"721. Julian spotter de klagende kristne"727. En yngling hudflettes o. s. v."728. Forfølgelser"730. Om Gregor og Basilius"732. Presterne indordnes under verdslig ret"696. Kirkegodset tilbagegives stæderne"697. Julians første stridsskrift"705. Julians vrede over borgerne i Cæsaræa"731. De kristne lærere forbydes at undervise i klassikerne"750. Gregors ytringer herom"757. Om Kyrillos (Basil) martyr m mbrogl.9. Gregors udfald imod Julian"13. Folket i Cæsaræa vælger den udøbte Eusebios til biskop"14. Julians harme over hans tilhængeres lunkenhed"16. Libanius og kejseren"18. Om Athanasius af Alexandria"22. Fanatikerne i Antiokia, Publia, ApollinarisBrogl.3 #9# 38. Julians udfald imod sine tilhængere"41. Befolkningen håner Julian"50. Skriftet «Skæghaderen»."50. Chi og Kappa"52. Påtænkt skrift imod kristendommen"53. Om Jerusalems tempel"62. Julian forkaster Persernes fredstilbud"64. Folkerygter om kejserens planer"65. Libanius udtaler sig"71. [HIS: Bl. 274/279 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] Optegnelser efter M: Albert de Broglie. Konstantius var børnløs; den Flaviske familie var decimeret ved mange blodbad; kun Julius Konstantius's to sønner var, som ved et mirakel frelste fra blodbadet i Konstantinopel, ved hjælp af biskop Markus af Arethusa, der havde skjult dem i rædselsdagene. Begge unge prinser var halvbrødre. De opdroges på et

12 slot i Kappadokia, som fanger men med fyrstelige æresbevisninger. Gallus var stor, velbygget, med blondt hår (som de fleste af familjen) faldende ned over skuldrene; hans regelmæssig smukke ansigt var belivet af et udtryk af brændende følelse og sandselighed; hans natur var hæftig og tilbøjelig til vrede. Han havde kun liden lærdom, og uagtet gode lærere, blev han rå i sit væsen. Hele Julians personlighed var påfaldende og ualmindelig Hans næse var lige, men munden altfor stor; underlæben fortrak sig i en grimase; de brede skuldre stod i modsætning til det lille liv. Ligesom modgangen... mere havde opirret end ydmyget Gallus's urolige sind, havde den givet Julian en tilbageholden forbeholdenhed og et skin af forstillelse. Hans gamle barndomslærer havde indprentet ham at bevare i hele i hele sin ydre optræden et præg af værdighed og beskedenhed og at anvende al sin kraft på e{t}n fuldstændig selvbeherskelse. Han havde et par glimrende øjne og et originalt fysignomi der forrådte en tilbageholdt ild. Der var en vis uro over hele hans person; konvulsiviske bevægelser forstyrrede undertiden værdigheden i hans optræden. Hans kejtede bevægelser åbenbared en slet skjult ild under den tilsyneladende indre ro I Kappadokia vilde de bygge i fællesskab en kirke over martyren den hellige {m}mamass grav; men den fløj af bygn... gen, som Julian overtog, blev aldrig endt. I deres disputerøvelser overtog Julian at forsvare hedenskabet. Han havde tilbøjelighed til at iagttage stjernerne; solen, stjernenatten satte ham i henrykkelse Til trods for sin større tilbøjelighed for Julian udnævnte dog Konstantius sin fætter Gallus til Cæsar i Orienten. Gallus gik i forbøn for Julian som fik tilladelse til at gå til Athen for at høre filosoferne. 12

13 (Efter Auer.) Almindelig beklagelse over læreres og læreres usædelige liv. En hob nyankomne blev om natten ført ind i en sofists hus så at hele auditoriet overfyldtes [HIS: Fortsettelse på bl. 279.] [HIS: Bl. 275/278 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.]

14 Udkast til Tredje handling. En søjlegang med billedstøtter og vandspring i Antiokia. En stor skare af hoffolk, lærere og talere, blandt dem Libanius og Herakleos, er tilstede. Mange er klædte i forrevne kapper. Der spottes over kejserens sære påfund, over de dårlige spiser og det hårde levesæt. Herakleos gør sig især lystig over denne måde at tjene guderne på. Julian kommer. Også han bærer en kynikers dragt og roser sig deraf. Han irettesætter sine omgivelser for deres blødagtighed og viser hen til galilæerne, hvis dyder i mange måder fortjener at efterfølges. Han får øje på Herakleos og udskælder ham for hans usømmelige tale om guderne. Derefter støder han på Libanius, med hvem mødet er spændt men påtaget venligt fra begge sider. Libanius er kommen for at indlægge et godt ord for staden. Julian udbryder i vrede og omtaler sit skrift «Skæghaderen.» En gade i Antiokia. Til venstre en liden kirke; til højre et forfaldent alter med et halvt omstyrtet gudebillede. Gregor fra Nazianz taler til en stor ophidset folkeforsamling. Han fortæller dem om Markos af Arethusa og de øvrige blodvidner. Apollinaris synger sine vilde sange. Den vanvittige Publia forkynder hedenskabets fald. Kejser Julian kommer med sine ledsagere gennem gade. Kristne borgere beklager sig over at deres ejendom er dem fratagen; kejseren spotter dem. Gregor spørger ham om det er sandt at han har givet presterne ind under den verdslige ret; om kirkegodset skal tilbagegives stæderne; om alle bibler og hellige skrifter skal fratages ejerne. Julian bekræfter det. Gregor fordømmer ham som Antikrist. Bevæbnede driver mængden fra hinanden. Hekebolios ses ligge foran kirkedøren. Optrin mellem ham og kejseren. Landevej udenfor staden. Til venstre ved vejkanten står Kybeles billedstøtte med et alter foran. Solnedgang. Julian kommer med få ledsagere og træffer den gamle prest. Optrin mellem dem. Et tog af kvinder kommer fra staden under jammerklage, deres hellige skrifter er dem fratagne. Blodvidnet 14

15 Kyrillos tilkaster kejseren sit kød; en kvinde sønderflænger sit bryst med en kniv. Kejseren er rystet. De hedenske tilskuere forhåner ham med allehånde skældsord. Han vil gå bort i vrede, da kommer Jovian og bringer budskabet om at opbyggelsen af Jerusalems tempel er mislykket. [HIS: Fortsettelse på bl. 278.]

16 Indhold (2den handling.) Et forværelse i kejserens palats i Antiochia. Sofister, talere, digtere og anklagere er tilstede i stor mængde ventende på kejseren. Julian kommer; han vredes over al denne påtrængenhed og sætter dem i rette på forskellige måder. Gregor fra Nazianz kommer for at bede om retfærdighed og sætter Julian stærkt i rette for hans fremfærd navnlig mod Ursulus. Samtalen afbrydes idet det meldes kejseren at nogle unge kristne har plyndret og hånet et tempel; i højeste vrede befaler Julian at de skyldige skal opspores; derpå bereder han sig til Apollo-festen. Et torv i Antiochia. Stort og glimrende optog. Menneskemængde. Kejser Julian kommer klædt som yppersteprest. Han hoverer over de sky og frygtsomme kristne. Et tog under salmesang kommer dem imøde; det er de fangne kristne, der føres til pinebænken. Togene mødes og standser. Han tiltaler en af de fangne og genkender Agaton med hans lille broder. Rystende optrin; togene drager hver sin vej; de kristne jubler imod martyriet. Da fremtræder En plads foran Apollo-templet. Optoget kommer. Skrigende kristne; rygtet har udbredt sig om martyrernes pinsler; barnet er dræbt; Agathon i vanvid. Da træder den gamle Maris frem og forbander apostaten; forfærdelse; hans ledsagere [HIS: Bl. 276v har liste over matretter.] 24. flygter men Gregor fra Nazianz tager ham ved hånden, Julian truer med at udryde alle bibler og hellige bøger; guderne skal sejre. Da ryster et jordskælv templet; søjler og mure styrter sammen; vild skræk. Julian fatter sig og tilskriver det gudernes vrede. Gregor råber at Kristus har lagt det i grus ligesom han lyste forbandelsen over Jerusalems tempel. Julian sværger at Jerusalems tempel skal oprejses og Galilæeren gøres til løgner. Gregor svarer at kejseren ikke skal lægge sten på sten

17 277 17

18 Optegnelser: 1ste handling: a. Ved havnen. Frasigelsen o. s. v b: I tronsalen. Julian i glæde over forsættet at føre et Diogenes og de andre vismænd værdigt liv; han lader hofbarbereren komme; optrin mellem dem, endende med barberens bortjagelse. De indiske sendebud bringer gaver. Julian hoverer. En gammel hofmand gør ham opmærksom på at æren galdt Konstantius. Julian i vrede, forordner undersøgelse af embedsmændenes færd; de skal straffes ikke fordi de er kristne; han gentager sine forsikringer i så henseende til Cæsarius, hvem han gør store tilbud, der afslåes, hvorefter de skilles. Julian beslutter sig til Bacchustoget. c: Bacchustoget. Julian omringet af skøger og gøglere; dårlige kristne går over til ham. d: I palatset, kejserens bogsal. Julian i forbittrelse; han beslutter at sætte møde med Libanius og andre visdomsvenner i Antiochia. Er Dionysos fornedret ved optoget? Blev Galilæeren fornedret ved den spot der overgik ham? [HIS: Regnestykker.] O, om jeg kunde udrydde jorden og dræbe guddommen at han ikke skal vide min skam! [HIS: Teksten på denne siden er i motsatt skriveretning av resten av teksten i det innbundne manuskriptet.]

19 Optegnelser til 2den handling. Længsel efter visdomsvennernebrogl:699. f.f. Julian hengiver sig kynismen"704. Julian og angiverne (purpurkåbenamm:450. Thalassios og angiveren af sine og kejseren#s#kejseren{f} fiender"452. Kvinden og den opkiltrede hofbetjent"454. Flere dødsdømte nævnes"455. Overdrevne ofringer"459. Apollotemplets brand"461. Herakleos latterliggør gudernebrogl:708. Julians mythe om sig selv"711. Den ældste dødsdømte vil dø først"717. Jovian forvises, Br: 717. Markus af Areth:"719. Kristenforfølgelser" Julian spotter de klagende kristne"727. En yngling hudflettes m. m." Forfølgelser"730. Den blinde Maris forbander apostaten"730. Om Gregor og Basilius"732. ff [HIS: Bl. 275/278 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Fortsettelse fra bl. 275.]

20 (Mellem ruinerne af Apollo-templet. Måneskinsnat.) Julian og Maximus mødes. Julian udbryder i bittre klager over gudernes magtløshed. Maximus udtaler sig gådefuldt om det «trede rige» hvori både kejseren og Galilæeren skal gå under for at opstå i noget nyt. Julian fatter vinket. Han vil lægge jorden under sig og beslutter krigen med Perserne. Vilde sværmerier. Maximus kaster sig ned og tilbeder den vordende Messias i Julian. Så tag et brækmiddel ind og se til at kaste eders uvidenhed op med det samme. O, Diogenes, hvilke efterfølgere har du ikke! De skammer sig ved at bære din kappe på åben gade! [HIS: Bl. 274/279 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Fortsettelse fra bl. 274.] En nyankommen der bragtes syg i land, førtes i bad og døde næsten af den voldsomme behandling. Til forelæsningerne klapped man bifald med skrig og støj. De ældre studenter drog væbnede med stokke om ved havnen og hverved de nye for sine proffesorer. De tog alt i besiddelse. Har man fanget nogle nye så drager man med dem over torvet til et badehus. Slag på døren, ægn ængstelse derpå er han optagen. Med optagelse var mysterier forbundne som de eleusinske. [HIS: Bl. 273/280 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Bl. 281/288 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] 2. [HIS: Bl. 282/287 og 283/286 har opprinnelig vært dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen. Teksten begynner på bl. 283, fortsetter på bl. 286 og avsluttes på bl. 287v, fra 3. linje.]

21 Euther. Jeg lyver ikke, herre! Jeg tror jo ikke på denne lære, men hvad jeg så kan jeg ikke tvivle på C. J. Hvad så du Euth Hele staden er i oprør der bæres syge og krøblinge ind til fyrstindens kiste og de går bort helbredede C. J. Og det har du set? Euth Ja, herre, jeg har set en faldsyg kvinde gå sund bort prisende Galilæernes gud C. J. O, Maximus Maximus {C}Euth Hør, hvor præsterne jubler; nu sker et nyt jertegn igen. Lægen Oribases. (opp fra gangen til venstre.) Eutherios fandt du ham? Eutherios, Eutherios, hvor er Cæsar C. J. Her, her; er det sandt {o}oribases? L. Oribases Uforklarligt, og dog sandt ; de rører ved kisten og vorder helbrede en røst forkynder højt i kirken Hil være den rene kvinde C. J. En røst? L. Orib. En usynlig røst under kirkens hvælving ingen ved hvor den kommer fra. C. J. Livet eller løgnen, Maximus. M. Maximus Vælg! L. Orib. Kom, kom, herre; de skrækslagne soldat truer dig C. J. 21

22 Lad dem true L. Orib. De giver dig og mig skyld for ke fyrstindens død C. J. Jeg vil komme, jeg vil stille dem tilfreds L. Orib Der gives kun et middel du må give deres tanker en anden retning Maximus Fortabt, du dåre! {D}Fald for din herre og mester C. J. Jeg vil leve ; hvad løser pakten M (rækker ham offerkniven) Denne C. J. Hvad tvætter vandet af? M. Dyrets blod (han... om hans pande.) Orib. Hvad gør du, herre? [HIS: Fortsettelse på bl. 286.] [HIS: Bl. 284/285 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

23 Optegnelser til Femte handling. Julian og Maximos i katakomberne; Julian fortæller forvarsler og syner, som han tror tyder på kejserens død. Maximos går ind i de indre gange i det som kommer Ridderen Sallust der melder Julian om uro i lejren Eutherios kommer og fortæller o [HIS: Fortsettelse fra bl. 283.]

24 C. J. Forsk ikke 286 Euth. Hør larmen op, op min Cæsar C. J. Mx. Først ned, siden op hvor, Maximus Hist i den anden hvælving Orib. Max. C. J. Hvor går du, Cæsar? Til frihed. Gennem mørke til lys Ah (ned gennem trappen.) Max. Euth. Orib. Max. Så kom det dog. Tal, tal hvad gælder disse lønlige kunster Og nu, da hvert øjeblik er dyrebart Disse glidende fugtige skygger, dette slimede kryb om fødderne Orib. Euth. Orib. Larmen stiger hør hør Det er sangen fra kirken Nej, det er soldater de kommer (Sallust og soldat fra venstre.) Sall. Vær rolige; jeg besværger eder Soldater. Sall. Cæsar har forrådt os! Cæsar skal dø 24

25 Og hvad så, I rasende Fanebæreren Mauros. Hvad så? Med Cæsars hoved køber vi tilgivelse i Rom. Soldater. Til Nåde i himlen ; frem, frem, Cæsar! Sall. Cæsar, min Cæsar, hvor er du C J. (råber nede i gravkamret) # Helios, Helios! Koret fra kirken # M. Fader vor, du som er i himlen. Frigjort Koret oppe i Kirken. Helliget vorde dit navn Fader vor, du som er i himlen Sall. Hvor er han? Euth, Orib hvad går her for sig Koret Helliget vorde dit navn C. J. (stiger opad trappen; han har blod på[his: «å» mangler diakritisk tegn.] pande, på bryst og på hænder.) Nu Fuldbyrdet! Sall. M. Cæsar! Det skabte er i din hånd. [HIS: Fortsettelse på bl. 287v.]

26 Femte handling. (I Vienn{d}a i Gallien. Et hvælvet rum i katakomberne. Til venstre i baggrunden fører en bugtet gang opad. På bergvæggen i baggrunden fører en trappe op til en dør, gennem hvis sprækker man ser lysningen fra en udenfor tilbygget kirke. Til højre er en trappe ned til de dybere liggende gange. L Rummet er svagt oplyst af en brændende hængelampe.) (Cæsar Julian, med uraget skæk og i smudsige klæder, står bøjet ud over trappen til højre. Dæmpet sang lyder ude fra kirken.) Cæsar Julian (taler nedad.) Endnu intet tegn? En stemme (dybt nede.) Intet. Stemmen. Hverken ja eller nej; hverken for eller imod? Begge dele. Stemmen Det er jævngodt med intet. Vent, vent. Jeg har ventet i fem døgn; du kræved kun tre. Jeg siger dig, jeg er ikke tilsinds at (lytter mod udgangen og råber dæmpet nedad.) Tal ikke; jeg hører nogen komme 26

27 [HIS: Fortsettelse fra bl. 286.] Koret. Ske din vilje i himmelen så og på jorden #(vedbliver under det følgende.)# C. J. Nu står ingen livvagt om Konstanzios længer Mauros. C. J. Hvad siger du herre? Ah, min trofaste! Op i dagen til Konstan[HIS: Bindestrek ved linjeskift mangler.] tinopel! Sall. Leve kejser Julian! C. J. Vi vil ikke se tilbage. Op i dagen; gennem kirken. Løgnerne skal forstumme (han iler op ad trappen i baggrunden) Min hær, min skat, mit kejsersæde! Koret. Cæsar Led os ikke ud i fristelse. (Julian slår døren vidt op; man ser ind i den stærkt oplyste kirke; prester står for højalteret, andægtige skarer knæler nedenfor omkring furstinde Helenas kiste.) Cæsar Julian Fri, fri! Mit er riget! Sall Og magten!... Orib. Og æren! [HIS: Bl. 281/288 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] 4. [HIS: Bl. 290/291 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

28 Skuespil i fem handlinger. 28

29 Kejser Julian {...}Krigsøversten Nevita Guldsmeden Potamon. En borger. En kvinde En prest. Livlægen Cæsarios. Taleren Mamertinos. Taleren Themisteos. Flere borgere. Skatmesteren Ursulos. Hofmænd og høje statstjenere. Hårskæreren Eunapios. Udsendinger fra de østerlandske konger. En hofmand. En anden hofmand. Kvinden Barbara. Skriftlæreren Hekebolios. \ Borgerfolk i Konst / Dionysos-toget, fløjtespillere, kvinder o. s. v. Tjenere i palatset; slaven Agilo. Talere, lærere, borgere og #dommere# kvinder i Antiokia. Kornhandleren Medon. Skatteopkræveren Malkos. \ Gregor fra Nazianz. / Farveren Fokion. Kvinden Publia. Hendes søn Hilarion. Soldater og indvånere #i# af Antiokia. Offerprester og tempeltjenere. Deltagere i Apollon-toget. Harpeslagere, stadstjenere. Fængslede kristne Kappadokieren Agathon. Biskop Maris af Kalkedon. Digteren Herakleos. Livlægen Oribases. Veltalenhedslæreren Libanios (Taleren.) #stadsforstander i Antiokia.# Salmedigteren Apollinaris. Læreren Kyrillos. En gammel prest ved Kybeles helligdom. Høvedsmanden Fromentinos Krigsøversten Jovian. Mystikeren Maximos

30 Spåmanden Numa To andre etruskiske spåmænd. Fyrst Hormisdas, en landflygtig Perser Høvedsmanden Am#ian. Visdomslæreren Priskos. Visdomslæreren Kytron. Basilios fra Cæsaræa. Makrina hans søster. En persisk flygtning overløber. Livvagtsføreren Anatolos. Husmesteren Eutherios. Romerske og græske soldater. Persiske krigsfolk. Tredje afdeling

31 1ste handling. Kejser Konstantius's jordefærd. De fremmede gesandters modtagelse. Julians bacchus-tog. Julian ensom i palatset; han beslutter at drage til Antiochia. 31

32 2den handling. Kejser Julian i Antiochia. Hans optog som pontifex maximus; mødet med de kristne martyrer; den gamle blinde biskop forbander apostaten; {a}apollotemplets brand; Julian beslutter at opbygge templet i Jerusalem; Gregor forudsiger ham at ikke en sten skal lægges på den anden. 32

33 3die handling. Alle planer mislykkes; efterretninger fra Jerusalem og Alexandria, hvor Athanasius er vendt tilbage. Julian ensom ved ofringerne. #Den gamle Publia.# Han beslutter at angribe Perserne; han ser sig selv som kejser i Guds sted på jorden. 33

34 {3}4die handling. Kejserhæren på marsch mod Perserne. Sammentræf med Basilius og Makrina. Den gådefulde persiske overløber kommer til lejren; han råder til at brænde skibene; det sker; murren blandt soldaterne #det religiøse bedrag#; befalingen tilbagekaldes; for sent; den fremmede er forsvunden. 34

35 5te handling. Fremdeles videre frem på... marschen; Julian og Maximus; syner; gentagelser af gangen til Golgata på en fjern klode; kampen står mellem kejseren og galilæeren. Krigsråd; Julian mere og mere forvildet; tænker på selvmord; sværmer i natten; mødet med tømmermanden, som tømrer kejserens kiste. Kamp; Julian falder. I kejserens telt; Julian dør; Makrina og Basilius ved liget ; Jovian udråbes til kejser; Makrinas syner. [HIS: Regnestykker.] Når verdensånden ikke længer finder sjæle at friste og forlokke da er den yderste dag kommen. Skal den vordende Messias udgå fra kejseren eller fra Galilæeren. [HIS: Regnestykker.] Udkast

36 Fjerde handling. En sal i Cæsars palats: «De varme bade», ved Paris. Nat. Fyrstinde Helena i angst for Cæsars skæbne. Rygter om kampen ved Rhin er nået til hende. Slavinden Myrrha er hos hende. Fyrstinden håber visst at han har sejret; de rige og kostelige gaver, kejseren har sendt, syriske frugter i guldskåler, smykker og nubiske slaver, er hende et tegn på kejserens nåde. Cæsar Julian kommer hemmelighedsfuldt og som en flygtende. Optrin mellem ham og fyrstinden. Han har sejret og så fuldstændigt at han frygter kejserens misundelse. Kejserens krigsførelse er som vanligt falden slet ud i Dacien og imod Perserne. Julians forelskelse i Helena træder stærkt frem; han er angst for hendes sikkerhed. Hun søger at berolige ham; han betroer hende at kejseren selv har triumferet i Rom. Eutherius kommer og melder ankomsten af en kejserlig udsending, nemlig præfekten Decentius. {J}Cæsar befaler at hans hof og hærførere skal samles. De forrige, Florentius, Severus, ridderen Sallust, staldmesteren Sintula og hofmænd. Derefter præfekten Decentius. Denne afgiver kejserens befaling til at opløse hæren i Gallien. Almindeligt frafald fra cæsar, hvis unåde er klar. Cæsar falder til føje. Optrin mellem Cæsar og Sallust. Myrrha kommer og melder fyrstindens sygdom. De forrige og fyrstinde Helena; straks efter Oribases. derpå Decentius og siden Sintula som melder soldaternes oprør. Soldaterne styrter ind for at myrde cæsar. Han træder dem imøde og bønfalder om beskyttelse; hans tale og bønner henriver dem; Decentius flygter; hæren udråber Cæsar til kejser; han beslutter at rykke mod Vienna. 36

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall PERSONERNE KEJSER KONSTANZIOS. KEJSERINDE EUSEBIA. FYRSTINDE HELENA, kejserens søster. FYRST GALLOS, kejserens fætter. FYRST JULIAN, Gallos's yngre halvbroder. MEMNON,

Læs mere

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM ' 'X/^'?'^ UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY ^'^^^ ^^ _^Book Volume Je 05-lOM The person charging this material is responsible for its return to the hbrary from which it was withdrawn on or before the Latest

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Nedenfor følger fortællingen. Det indledende afsnit læses, eleverne vælger derefter på skift, når der er et valg at træffe efter et afsnit. Tallene ved valgmulighederne

Læs mere

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg Gildet på Solhaug 1883 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ståle Dingstad, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Stine

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen FORTALE TIL ANDEN UDGAVE "Gildet på Solhaug" skrev jeg i Bergen i sommeren 1855, altså for omtrent 28 år siden. Stykket opførtes sammesteds for første gang den 2. Januar

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

nogen far eje en mere tro og sanddru datter end Cordelia? Tal! Ingenting, herre, sagde hun. Ingenting? Ingenting. De stirrede på hinanden, han

nogen far eje en mere tro og sanddru datter end Cordelia? Tal! Ingenting, herre, sagde hun. Ingenting? Ingenting. De stirrede på hinanden, han KONG LEAR For mange, mange år siden, dengang der endnu ikke var bygget kirker i England, havde de derovre en konge, som hed Lear. Han havde tre døtre, og da han blev gammel og længtes efter at lægge byrderne

Læs mere

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman John Gabriel Borkman PERSONERNE JOHN GABRIEL BORKMAN, forhenværende bankchef. FRU GUNHILD BORKMAN, hans hustru. STUDENT ERHART BORKMAN, deres søn. FRØKEN ELLA RENTHEIM, fru Borkmans tvillingsøster. FRU

Læs mere

I den Store Læges fodspor

I den Store Læges fodspor I den Store Læges fodspor Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

Lukas-evangeliet. Kapitel 1

Lukas-evangeliet. Kapitel 1 Lukas-evangeliet Kapitel 1 1. Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os, 2. således som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere,

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Kristi lignelser Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Læs mere

Dronning Kirsten. Af Hans Rasmussen. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info

Dronning Kirsten. Af Hans Rasmussen. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Dronning Kirsten Af Hans Rasmussen WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Hans Rasmussen Dronning Kirsten Udgivet 2013 af WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Copyright 2013 WeirdSpace

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere