Kejser og Galilæer. NBO Ms [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kejser og Galilæer. NBO Ms.4 1111 [1871 1873]"

Transkript

1 Kejser og Galilæer NBO Ms [ ] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger, Mette Witting, Ingvald Aarstein 1

2 Notitser: Constantius,Constantin den stores søn, kejser over det samlede romerske rige. Gallus Julianhalvbrødre og Constantius's fættere. Nikokles,nyplatoniker, Julians lærer. #Mardonius# NB: {20}16 år gammel kaldes Julian f{...}ra Macellum, landgodset i Kappadokien, til Konstantinopel, for at fortsætte sine studeringer. Libanius,hedensk filosof, turde ikke omgåes med Julian. Ekebolios,hykler, rettende sig efter hofluften, blev hans lærer. Maximus,platoniker, berømt gøgler og åndemaner. NB: 4 år senere (350) drog Julian til Athen. Gallus var imidlertid bleven myrdet. NB: Julian beklædes med en cæsars værdighed og overtager krigsanførslen i Gallien, 355. Gregor af Nazianzstuderer på samme tid i Atheen. NB: 355 beklædes Julian med Cæsar-værdigheden og overtager krigen i Gallien. Oribasiushans bibliothekar, magiker, hans livlæge og spåmand. Salluststatsmand, Konstantius spion men Julians ven. 1ste del:julians ungdom i Kejserstaden, Julian i Athen, Julian som Cæsar i Gallien. Forspillet. (bag teppet.) Skuepladsen er det svælgende dybs befæstning Til højre lys og stråler; til venstre mørket (Stjernenat; de dødes ånd... svæver opad; mørk... dæmoner holder dem ved tråde; de synker matte ) (Julenat. Kejserstaden ved Bosporus. Alle kirker er festligt oplyste, salmesang; tusender strømmer til). [HIS: Regnestykker (beregning av inntekter).] [HIS: Bl. 268/269 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

3 Udkast. 1ste handling. Byzantz. Lystgård med træer udenfor det kejserlige palats. Slottets trappe til højre venstre. I baggrunden kirken; til højre balustrade med udsigt over Bosporus og Asiens kyst. Stjerneklar nat; kristen fest; kirken oplyst; salmesang af tusend andægtige. Scenegang. * Kristne trænges ved indgangen. Overmod og ondt begær; j sejersrus. * Salmesang fra kirken. * Julian fulgt af Ekebolios kommer ud på trappen; han søger sin broder i angst. * Theodoros møder de forrige. * Optrin mellem Julian og Theodorus; er- indringer fra barndomslivet i Kappadokien hvor Th: omvendtes af Julian. Julian vil bede kejseren om at indvies til prest for at leve som eneboer i ørkenen. Th: bort. * Ekebolios og Julian * Libanius forfulgt af en kristen skare. Julian frelser ham. Scene mellem dem; J: vil bede om Libanius's død, Scene igen Kejseren kommer; Gallus udnævnes til hærfører Julian beder om at måtte drage til Athen. 3

4 1ste handling. Gudstjeneste. Kristne kirkegængere i klammeri med hedenske tilskuere. Strid og slagsmål mellem kirkegængerne selv. Afbrydelse ved kejserens komme. Konstantius optræder med pr{g}agtfuldt følge af hofmænd og prester. I følget er Julian, Ekebolios og Memnon, kejserens sorte livslave. Optrin mellem Konstantius og Julianus. Afbrydes på anledning af Ekebolios af Memnon, som har ubegrænset magt over kejseren. Alle ind i kirken undtagen Julian og Ekebolios. Optrin mellem disse to. Ekebolios går for at søge Gallus. Julian alene; kort ordveksling med den blinde på kirketrappen. Theodorus kom[his: Bindestrek ved linjeskift mangler.] mer. Julian i angst for snigmord. Genkendelse og langt optrin mellem dem. Minderne fra deres fælles barndom. Omslag i kejserstaden; Julians had til filosofen Libanius. Theodoros har hørt ham; skildring heraf. Julian antyder at han vil bede kejseren om filosofens død. Libanius og en skare discipler kommer. Optrin mellem ham og Julian. Libanius virker stærkt på hans fantasi. Libanius går i båden som forviser ham til Athen. Ekebolios kommer med Gallus; denne udtaler sig i rå trads mot kejseren. Kejseren med følge fra kirken. Stor forsamling. Kejseren udnævner Gallus til Cæsar. (Memnons spi... er skyld deri). Julian beder at måtte følge Libanius til Athen. Nu han vil lære sin fiende at kende for at kunne bekæmpe ham; han vil som Daniel ind i løvens hule. Kejseren og følget bak. En lærer med tol 11 lærlinge forbi. Råb i natten «Julianus, Julianus»! Julianus: Til Athen!

5 2den handling. Kejseren tilegner sig fortjenesten af Julians sejrvindinger og triumpherer i Rom. Helenas død; rygtet om kejserens giftermål. Julian udråbes af hæren til kejser. NB. I Første handling går hans taktik ud på at gøre den ene skinsyg på den anden. 5

6 3die handling. I vienna. Sallusts tilståelser. Julians drømme og syner. Han beslutter at rykke imod kejseren. Meddels... om kejserens død. NB. Julian beslutter at frafalde Gud og kejseren kejser og galilæer han afryster begge de to der har hæmmet hans fri tanke og hans fri gerning. Siden bliver spørgsmålet i hvis sted han skal sætte sig i begges hvilken tanke eller gerning må hæmmes. Efter Helenas død bøjer han sig forbigående ind under det religiøse; den gamle tanke om at ty til ensomheden dukker op igen Julians tanker ved Helenas båre han går irette med Gud skønhed er den der ikke under løgnen. Præsten besprænger hende med vievand bønner løgn, løgn Julian triumferer Hans liv har været en sammenhængende rædsel for Gud og mennesker. * I 2den afdelings 2den handling falder han fra kejseren * " " " 3 handling fra Kristus * I {...}3die afdeling vil han udrydde Kristus : der er ikke plads for os begge

7 2den handling. Generalerne forsamler sig for at afhænte Cæsar til triumftoget. Julian og Decentius er tilstede Kejserens tilegnelse af sejren hans beslutning at fratage Julian en del af tropperne. Julian finder sig i alt med tilsyneladende ydmyghed. Helena kommer i sælsom sindstilstand; hendes forfatning forrådes. Julian og Sallust, som besværger cæsar at være på sin post; rygtet om kejserens påtænkte nye giftermål antydes. Myrrha kommer i skræk og melder sin herskerindes pludselige sygdom. Soldaterne og deres familjer i fortvivlelse over kejserens befaling. I palatshaven. Helena i vanvid. Julian kommer. Helena dør. Decentius melder at han har ladet slaverne henrette; Julian udspørger ham om kejserens giftermål; først udflugter, endelig tilståelse. Soldaterne i oprør. Julian tyr til dem; hans tale; han udråbes til kejser; opbrud til Vienna. 7

8 3die handling. [HIS: Bl. 271v har utkast til et brev som ble sendt 23. november 1871.] 272 8

9 Optegnelser til Julians frafald. (År ) Julians kampe med Alemanerne indtil slaget ved Strasburg. Am: Marcell: 16de bog. Kejser Konstantius triumferer i Rom i anledning af Julians sejr. Julian bagvaskes ved hoffet og udskældes for fejghed og uvirksomhed. Am: M: 17de bog. Julian bliver i Paris, hvor han overvintrer, af de bortkommanderte legioner med magt udråbt til kejser. Am: M: 20de bog. Julian festligholder i Vienna quinquenalierne og lader sig hylde som kejser; erholder underretning om Konstantius's dø{g}d. Am: M: 21de bog. Argentoratum (Strasburg) Colonia Agrippina (Kølln) Ursicinus #rytter#, anfører Skjoldbærere. Hustropper. Marcellus anfører. Drabanter. for rytteriet viste sig forsømmelig i at undsætte Senones hvor Cæsar lå i vinterkvarter.[his: Uklar sammenheng; strek i venstre marg synes å koble opplysningen om rytteriet til punktet om Ursicinus.] NB Kejseren havde udfærdiget en rigelig spiseseddel for Julian. Denne lod fasaner, fyldt svinebug o s. v udstryge #Ryttergeneralen# Prokonsulen Arbetio var fra simpel soldat bleven anfører og mistænktes for at eftertragte mere af: Statholder Verissimus, en skriger Lægen ved skjoldborgen, Dorus, forfulgte ham også; denne havde været anfører for vagten over kunstv ærker i Rom. * #[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] Silvanus, anfører for fodfolket en brav og tapper mand.# * Om Marcellus se side 140. * Om Eutherius se side 141 f.f. * Kejseren triumferer i Rom s ff. * Severus, overanfører, en brav krigsmand. * Barbatio, anfører for fodfolket, kom til undsætning, på kejserens befaling, med 25,000 mand; egenmægtig, s 161. * Barbatios nederlag. s f. * Chnodomar og Ves{r}talp, Allemanernes konger 162. * Suomar og Hortar. s 162. * Om Chnodomar se 163. * Julians tale til hæren * Chnodomars hoved var omviklet med et ildfarvet bånd * Om Mederich, Chndms brodersøn, og Agenarik 169. * Severus førte Romernes venstre fløj i slaget * Alemanerne tvinger sine fyrster til at kæmpe til fods 171. * Julian minder om Archelaus * Bataverne understøttede af de kejserl: hustropper rykker frem * De såredes skrig skræmte mange tilbage * Betegnende enkeltheder. 177 og

10 * Om Chnodomars sidste skæbne * De faldnes antal og navne 180. * Julian hilses som kejser, tilbageviser dette * Om kejserens praleri #[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] * Mederichs søn og Chnodomars brodersøn, Agenarich, havde fåt tilnavnet Serapion, Se side 169. * Alemanernes hær udgjorde 35,000 bevæbnede. side 169. * Fem konger ibid: Julians drage-fane side 173. * Julians opråb til de flygten... side 174. # * 1ste handling ved Argentoratum. * 2den handling ved Parisiis. * 3die handling ved Vienna. * Handlingen foregår i Gallien. Tiden 3{...} * Prætorian-præfekten Florentius mente at slaget burde forsøges Side 165. * Severus kommanderede på venstre fløj 170. [HIS: Bl. 273/280 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.]

11 Optegnelser og udkast til Tredje handling. Længsel efter visdomsvennernebrogl:699. Julian hengiver sig til kynismen"704. Overdrevne ofringeramm:459. Herakleos latterliggør gudernebrogl:708. Julians mythe om sig selv"711. Den ældste dødsdømte vil dø selv først"717. Jovian forvises"717. Markos af Arethusa"719. Kristenforfølgelser"721. Julian spotter de klagende kristne"727. En yngling hudflettes o. s. v."728. Forfølgelser"730. Om Gregor og Basilius"732. Presterne indordnes under verdslig ret"696. Kirkegodset tilbagegives stæderne"697. Julians første stridsskrift"705. Julians vrede over borgerne i Cæsaræa"731. De kristne lærere forbydes at undervise i klassikerne"750. Gregors ytringer herom"757. Om Kyrillos (Basil) martyr m mbrogl.9. Gregors udfald imod Julian"13. Folket i Cæsaræa vælger den udøbte Eusebios til biskop"14. Julians harme over hans tilhængeres lunkenhed"16. Libanius og kejseren"18. Om Athanasius af Alexandria"22. Fanatikerne i Antiokia, Publia, ApollinarisBrogl.3 #9# 38. Julians udfald imod sine tilhængere"41. Befolkningen håner Julian"50. Skriftet «Skæghaderen»."50. Chi og Kappa"52. Påtænkt skrift imod kristendommen"53. Om Jerusalems tempel"62. Julian forkaster Persernes fredstilbud"64. Folkerygter om kejserens planer"65. Libanius udtaler sig"71. [HIS: Bl. 274/279 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] Optegnelser efter M: Albert de Broglie. Konstantius var børnløs; den Flaviske familie var decimeret ved mange blodbad; kun Julius Konstantius's to sønner var, som ved et mirakel frelste fra blodbadet i Konstantinopel, ved hjælp af biskop Markus af Arethusa, der havde skjult dem i rædselsdagene. Begge unge prinser var halvbrødre. De opdroges på et

12 slot i Kappadokia, som fanger men med fyrstelige æresbevisninger. Gallus var stor, velbygget, med blondt hår (som de fleste af familjen) faldende ned over skuldrene; hans regelmæssig smukke ansigt var belivet af et udtryk af brændende følelse og sandselighed; hans natur var hæftig og tilbøjelig til vrede. Han havde kun liden lærdom, og uagtet gode lærere, blev han rå i sit væsen. Hele Julians personlighed var påfaldende og ualmindelig Hans næse var lige, men munden altfor stor; underlæben fortrak sig i en grimase; de brede skuldre stod i modsætning til det lille liv. Ligesom modgangen... mere havde opirret end ydmyget Gallus's urolige sind, havde den givet Julian en tilbageholden forbeholdenhed og et skin af forstillelse. Hans gamle barndomslærer havde indprentet ham at bevare i hele i hele sin ydre optræden et præg af værdighed og beskedenhed og at anvende al sin kraft på e{t}n fuldstændig selvbeherskelse. Han havde et par glimrende øjne og et originalt fysignomi der forrådte en tilbageholdt ild. Der var en vis uro over hele hans person; konvulsiviske bevægelser forstyrrede undertiden værdigheden i hans optræden. Hans kejtede bevægelser åbenbared en slet skjult ild under den tilsyneladende indre ro I Kappadokia vilde de bygge i fællesskab en kirke over martyren den hellige {m}mamass grav; men den fløj af bygn... gen, som Julian overtog, blev aldrig endt. I deres disputerøvelser overtog Julian at forsvare hedenskabet. Han havde tilbøjelighed til at iagttage stjernerne; solen, stjernenatten satte ham i henrykkelse Til trods for sin større tilbøjelighed for Julian udnævnte dog Konstantius sin fætter Gallus til Cæsar i Orienten. Gallus gik i forbøn for Julian som fik tilladelse til at gå til Athen for at høre filosoferne. 12

13 (Efter Auer.) Almindelig beklagelse over læreres og læreres usædelige liv. En hob nyankomne blev om natten ført ind i en sofists hus så at hele auditoriet overfyldtes [HIS: Fortsettelse på bl. 279.] [HIS: Bl. 275/278 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.]

14 Udkast til Tredje handling. En søjlegang med billedstøtter og vandspring i Antiokia. En stor skare af hoffolk, lærere og talere, blandt dem Libanius og Herakleos, er tilstede. Mange er klædte i forrevne kapper. Der spottes over kejserens sære påfund, over de dårlige spiser og det hårde levesæt. Herakleos gør sig især lystig over denne måde at tjene guderne på. Julian kommer. Også han bærer en kynikers dragt og roser sig deraf. Han irettesætter sine omgivelser for deres blødagtighed og viser hen til galilæerne, hvis dyder i mange måder fortjener at efterfølges. Han får øje på Herakleos og udskælder ham for hans usømmelige tale om guderne. Derefter støder han på Libanius, med hvem mødet er spændt men påtaget venligt fra begge sider. Libanius er kommen for at indlægge et godt ord for staden. Julian udbryder i vrede og omtaler sit skrift «Skæghaderen.» En gade i Antiokia. Til venstre en liden kirke; til højre et forfaldent alter med et halvt omstyrtet gudebillede. Gregor fra Nazianz taler til en stor ophidset folkeforsamling. Han fortæller dem om Markos af Arethusa og de øvrige blodvidner. Apollinaris synger sine vilde sange. Den vanvittige Publia forkynder hedenskabets fald. Kejser Julian kommer med sine ledsagere gennem gade. Kristne borgere beklager sig over at deres ejendom er dem fratagen; kejseren spotter dem. Gregor spørger ham om det er sandt at han har givet presterne ind under den verdslige ret; om kirkegodset skal tilbagegives stæderne; om alle bibler og hellige skrifter skal fratages ejerne. Julian bekræfter det. Gregor fordømmer ham som Antikrist. Bevæbnede driver mængden fra hinanden. Hekebolios ses ligge foran kirkedøren. Optrin mellem ham og kejseren. Landevej udenfor staden. Til venstre ved vejkanten står Kybeles billedstøtte med et alter foran. Solnedgang. Julian kommer med få ledsagere og træffer den gamle prest. Optrin mellem dem. Et tog af kvinder kommer fra staden under jammerklage, deres hellige skrifter er dem fratagne. Blodvidnet 14

15 Kyrillos tilkaster kejseren sit kød; en kvinde sønderflænger sit bryst med en kniv. Kejseren er rystet. De hedenske tilskuere forhåner ham med allehånde skældsord. Han vil gå bort i vrede, da kommer Jovian og bringer budskabet om at opbyggelsen af Jerusalems tempel er mislykket. [HIS: Fortsettelse på bl. 278.]

16 Indhold (2den handling.) Et forværelse i kejserens palats i Antiochia. Sofister, talere, digtere og anklagere er tilstede i stor mængde ventende på kejseren. Julian kommer; han vredes over al denne påtrængenhed og sætter dem i rette på forskellige måder. Gregor fra Nazianz kommer for at bede om retfærdighed og sætter Julian stærkt i rette for hans fremfærd navnlig mod Ursulus. Samtalen afbrydes idet det meldes kejseren at nogle unge kristne har plyndret og hånet et tempel; i højeste vrede befaler Julian at de skyldige skal opspores; derpå bereder han sig til Apollo-festen. Et torv i Antiochia. Stort og glimrende optog. Menneskemængde. Kejser Julian kommer klædt som yppersteprest. Han hoverer over de sky og frygtsomme kristne. Et tog under salmesang kommer dem imøde; det er de fangne kristne, der føres til pinebænken. Togene mødes og standser. Han tiltaler en af de fangne og genkender Agaton med hans lille broder. Rystende optrin; togene drager hver sin vej; de kristne jubler imod martyriet. Da fremtræder En plads foran Apollo-templet. Optoget kommer. Skrigende kristne; rygtet har udbredt sig om martyrernes pinsler; barnet er dræbt; Agathon i vanvid. Da træder den gamle Maris frem og forbander apostaten; forfærdelse; hans ledsagere [HIS: Bl. 276v har liste over matretter.] 24. flygter men Gregor fra Nazianz tager ham ved hånden, Julian truer med at udryde alle bibler og hellige bøger; guderne skal sejre. Da ryster et jordskælv templet; søjler og mure styrter sammen; vild skræk. Julian fatter sig og tilskriver det gudernes vrede. Gregor råber at Kristus har lagt det i grus ligesom han lyste forbandelsen over Jerusalems tempel. Julian sværger at Jerusalems tempel skal oprejses og Galilæeren gøres til løgner. Gregor svarer at kejseren ikke skal lægge sten på sten

17 277 17

18 Optegnelser: 1ste handling: a. Ved havnen. Frasigelsen o. s. v b: I tronsalen. Julian i glæde over forsættet at føre et Diogenes og de andre vismænd værdigt liv; han lader hofbarbereren komme; optrin mellem dem, endende med barberens bortjagelse. De indiske sendebud bringer gaver. Julian hoverer. En gammel hofmand gør ham opmærksom på at æren galdt Konstantius. Julian i vrede, forordner undersøgelse af embedsmændenes færd; de skal straffes ikke fordi de er kristne; han gentager sine forsikringer i så henseende til Cæsarius, hvem han gør store tilbud, der afslåes, hvorefter de skilles. Julian beslutter sig til Bacchustoget. c: Bacchustoget. Julian omringet af skøger og gøglere; dårlige kristne går over til ham. d: I palatset, kejserens bogsal. Julian i forbittrelse; han beslutter at sætte møde med Libanius og andre visdomsvenner i Antiochia. Er Dionysos fornedret ved optoget? Blev Galilæeren fornedret ved den spot der overgik ham? [HIS: Regnestykker.] O, om jeg kunde udrydde jorden og dræbe guddommen at han ikke skal vide min skam! [HIS: Teksten på denne siden er i motsatt skriveretning av resten av teksten i det innbundne manuskriptet.]

19 Optegnelser til 2den handling. Længsel efter visdomsvennernebrogl:699. f.f. Julian hengiver sig kynismen"704. Julian og angiverne (purpurkåbenamm:450. Thalassios og angiveren af sine og kejseren#s#kejseren{f} fiender"452. Kvinden og den opkiltrede hofbetjent"454. Flere dødsdømte nævnes"455. Overdrevne ofringer"459. Apollotemplets brand"461. Herakleos latterliggør gudernebrogl:708. Julians mythe om sig selv"711. Den ældste dødsdømte vil dø først"717. Jovian forvises, Br: 717. Markus af Areth:"719. Kristenforfølgelser" Julian spotter de klagende kristne"727. En yngling hudflettes m. m." Forfølgelser"730. Den blinde Maris forbander apostaten"730. Om Gregor og Basilius"732. ff [HIS: Bl. 275/278 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Fortsettelse fra bl. 275.]

20 (Mellem ruinerne af Apollo-templet. Måneskinsnat.) Julian og Maximus mødes. Julian udbryder i bittre klager over gudernes magtløshed. Maximus udtaler sig gådefuldt om det «trede rige» hvori både kejseren og Galilæeren skal gå under for at opstå i noget nyt. Julian fatter vinket. Han vil lægge jorden under sig og beslutter krigen med Perserne. Vilde sværmerier. Maximus kaster sig ned og tilbeder den vordende Messias i Julian. Så tag et brækmiddel ind og se til at kaste eders uvidenhed op med det samme. O, Diogenes, hvilke efterfølgere har du ikke! De skammer sig ved at bære din kappe på åben gade! [HIS: Bl. 274/279 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Fortsettelse fra bl. 274.] En nyankommen der bragtes syg i land, førtes i bad og døde næsten af den voldsomme behandling. Til forelæsningerne klapped man bifald med skrig og støj. De ældre studenter drog væbnede med stokke om ved havnen og hverved de nye for sine proffesorer. De tog alt i besiddelse. Har man fanget nogle nye så drager man med dem over torvet til et badehus. Slag på døren, ægn ængstelse derpå er han optagen. Med optagelse var mysterier forbundne som de eleusinske. [HIS: Bl. 273/280 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Bl. 281/288 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] 2. [HIS: Bl. 282/287 og 283/286 har opprinnelig vært dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen. Teksten begynner på bl. 283, fortsetter på bl. 286 og avsluttes på bl. 287v, fra 3. linje.]

21 Euther. Jeg lyver ikke, herre! Jeg tror jo ikke på denne lære, men hvad jeg så kan jeg ikke tvivle på C. J. Hvad så du Euth Hele staden er i oprør der bæres syge og krøblinge ind til fyrstindens kiste og de går bort helbredede C. J. Og det har du set? Euth Ja, herre, jeg har set en faldsyg kvinde gå sund bort prisende Galilæernes gud C. J. O, Maximus Maximus {C}Euth Hør, hvor præsterne jubler; nu sker et nyt jertegn igen. Lægen Oribases. (opp fra gangen til venstre.) Eutherios fandt du ham? Eutherios, Eutherios, hvor er Cæsar C. J. Her, her; er det sandt {o}oribases? L. Oribases Uforklarligt, og dog sandt ; de rører ved kisten og vorder helbrede en røst forkynder højt i kirken Hil være den rene kvinde C. J. En røst? L. Orib. En usynlig røst under kirkens hvælving ingen ved hvor den kommer fra. C. J. Livet eller løgnen, Maximus. M. Maximus Vælg! L. Orib. Kom, kom, herre; de skrækslagne soldat truer dig C. J. 21

22 Lad dem true L. Orib. De giver dig og mig skyld for ke fyrstindens død C. J. Jeg vil komme, jeg vil stille dem tilfreds L. Orib Der gives kun et middel du må give deres tanker en anden retning Maximus Fortabt, du dåre! {D}Fald for din herre og mester C. J. Jeg vil leve ; hvad løser pakten M (rækker ham offerkniven) Denne C. J. Hvad tvætter vandet af? M. Dyrets blod (han... om hans pande.) Orib. Hvad gør du, herre? [HIS: Fortsettelse på bl. 286.] [HIS: Bl. 284/285 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

23 Optegnelser til Femte handling. Julian og Maximos i katakomberne; Julian fortæller forvarsler og syner, som han tror tyder på kejserens død. Maximos går ind i de indre gange i det som kommer Ridderen Sallust der melder Julian om uro i lejren Eutherios kommer og fortæller o [HIS: Fortsettelse fra bl. 283.]

24 C. J. Forsk ikke 286 Euth. Hør larmen op, op min Cæsar C. J. Mx. Først ned, siden op hvor, Maximus Hist i den anden hvælving Orib. Max. C. J. Hvor går du, Cæsar? Til frihed. Gennem mørke til lys Ah (ned gennem trappen.) Max. Euth. Orib. Max. Så kom det dog. Tal, tal hvad gælder disse lønlige kunster Og nu, da hvert øjeblik er dyrebart Disse glidende fugtige skygger, dette slimede kryb om fødderne Orib. Euth. Orib. Larmen stiger hør hør Det er sangen fra kirken Nej, det er soldater de kommer (Sallust og soldat fra venstre.) Sall. Vær rolige; jeg besværger eder Soldater. Sall. Cæsar har forrådt os! Cæsar skal dø 24

25 Og hvad så, I rasende Fanebæreren Mauros. Hvad så? Med Cæsars hoved køber vi tilgivelse i Rom. Soldater. Til Nåde i himlen ; frem, frem, Cæsar! Sall. Cæsar, min Cæsar, hvor er du C J. (råber nede i gravkamret) # Helios, Helios! Koret fra kirken # M. Fader vor, du som er i himlen. Frigjort Koret oppe i Kirken. Helliget vorde dit navn Fader vor, du som er i himlen Sall. Hvor er han? Euth, Orib hvad går her for sig Koret Helliget vorde dit navn C. J. (stiger opad trappen; han har blod på[his: «å» mangler diakritisk tegn.] pande, på bryst og på hænder.) Nu Fuldbyrdet! Sall. M. Cæsar! Det skabte er i din hånd. [HIS: Fortsettelse på bl. 287v.]

26 Femte handling. (I Vienn{d}a i Gallien. Et hvælvet rum i katakomberne. Til venstre i baggrunden fører en bugtet gang opad. På bergvæggen i baggrunden fører en trappe op til en dør, gennem hvis sprækker man ser lysningen fra en udenfor tilbygget kirke. Til højre er en trappe ned til de dybere liggende gange. L Rummet er svagt oplyst af en brændende hængelampe.) (Cæsar Julian, med uraget skæk og i smudsige klæder, står bøjet ud over trappen til højre. Dæmpet sang lyder ude fra kirken.) Cæsar Julian (taler nedad.) Endnu intet tegn? En stemme (dybt nede.) Intet. Stemmen. Hverken ja eller nej; hverken for eller imod? Begge dele. Stemmen Det er jævngodt med intet. Vent, vent. Jeg har ventet i fem døgn; du kræved kun tre. Jeg siger dig, jeg er ikke tilsinds at (lytter mod udgangen og råber dæmpet nedad.) Tal ikke; jeg hører nogen komme 26

27 [HIS: Fortsettelse fra bl. 286.] Koret. Ske din vilje i himmelen så og på jorden #(vedbliver under det følgende.)# C. J. Nu står ingen livvagt om Konstanzios længer Mauros. C. J. Hvad siger du herre? Ah, min trofaste! Op i dagen til Konstan[HIS: Bindestrek ved linjeskift mangler.] tinopel! Sall. Leve kejser Julian! C. J. Vi vil ikke se tilbage. Op i dagen; gennem kirken. Løgnerne skal forstumme (han iler op ad trappen i baggrunden) Min hær, min skat, mit kejsersæde! Koret. Cæsar Led os ikke ud i fristelse. (Julian slår døren vidt op; man ser ind i den stærkt oplyste kirke; prester står for højalteret, andægtige skarer knæler nedenfor omkring furstinde Helenas kiste.) Cæsar Julian Fri, fri! Mit er riget! Sall Og magten!... Orib. Og æren! [HIS: Bl. 281/288 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] 4. [HIS: Bl. 290/291 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

28 Skuespil i fem handlinger. 28

29 Kejser Julian {...}Krigsøversten Nevita Guldsmeden Potamon. En borger. En kvinde En prest. Livlægen Cæsarios. Taleren Mamertinos. Taleren Themisteos. Flere borgere. Skatmesteren Ursulos. Hofmænd og høje statstjenere. Hårskæreren Eunapios. Udsendinger fra de østerlandske konger. En hofmand. En anden hofmand. Kvinden Barbara. Skriftlæreren Hekebolios. \ Borgerfolk i Konst / Dionysos-toget, fløjtespillere, kvinder o. s. v. Tjenere i palatset; slaven Agilo. Talere, lærere, borgere og #dommere# kvinder i Antiokia. Kornhandleren Medon. Skatteopkræveren Malkos. \ Gregor fra Nazianz. / Farveren Fokion. Kvinden Publia. Hendes søn Hilarion. Soldater og indvånere #i# af Antiokia. Offerprester og tempeltjenere. Deltagere i Apollon-toget. Harpeslagere, stadstjenere. Fængslede kristne Kappadokieren Agathon. Biskop Maris af Kalkedon. Digteren Herakleos. Livlægen Oribases. Veltalenhedslæreren Libanios (Taleren.) #stadsforstander i Antiokia.# Salmedigteren Apollinaris. Læreren Kyrillos. En gammel prest ved Kybeles helligdom. Høvedsmanden Fromentinos Krigsøversten Jovian. Mystikeren Maximos

30 Spåmanden Numa To andre etruskiske spåmænd. Fyrst Hormisdas, en landflygtig Perser Høvedsmanden Am#ian. Visdomslæreren Priskos. Visdomslæreren Kytron. Basilios fra Cæsaræa. Makrina hans søster. En persisk flygtning overløber. Livvagtsføreren Anatolos. Husmesteren Eutherios. Romerske og græske soldater. Persiske krigsfolk. Tredje afdeling

31 1ste handling. Kejser Konstantius's jordefærd. De fremmede gesandters modtagelse. Julians bacchus-tog. Julian ensom i palatset; han beslutter at drage til Antiochia. 31

32 2den handling. Kejser Julian i Antiochia. Hans optog som pontifex maximus; mødet med de kristne martyrer; den gamle blinde biskop forbander apostaten; {a}apollotemplets brand; Julian beslutter at opbygge templet i Jerusalem; Gregor forudsiger ham at ikke en sten skal lægges på den anden. 32

33 3die handling. Alle planer mislykkes; efterretninger fra Jerusalem og Alexandria, hvor Athanasius er vendt tilbage. Julian ensom ved ofringerne. #Den gamle Publia.# Han beslutter at angribe Perserne; han ser sig selv som kejser i Guds sted på jorden. 33

34 {3}4die handling. Kejserhæren på marsch mod Perserne. Sammentræf med Basilius og Makrina. Den gådefulde persiske overløber kommer til lejren; han råder til at brænde skibene; det sker; murren blandt soldaterne #det religiøse bedrag#; befalingen tilbagekaldes; for sent; den fremmede er forsvunden. 34

35 5te handling. Fremdeles videre frem på... marschen; Julian og Maximus; syner; gentagelser af gangen til Golgata på en fjern klode; kampen står mellem kejseren og galilæeren. Krigsråd; Julian mere og mere forvildet; tænker på selvmord; sværmer i natten; mødet med tømmermanden, som tømrer kejserens kiste. Kamp; Julian falder. I kejserens telt; Julian dør; Makrina og Basilius ved liget ; Jovian udråbes til kejser; Makrinas syner. [HIS: Regnestykker.] Når verdensånden ikke længer finder sjæle at friste og forlokke da er den yderste dag kommen. Skal den vordende Messias udgå fra kejseren eller fra Galilæeren. [HIS: Regnestykker.] Udkast

36 Fjerde handling. En sal i Cæsars palats: «De varme bade», ved Paris. Nat. Fyrstinde Helena i angst for Cæsars skæbne. Rygter om kampen ved Rhin er nået til hende. Slavinden Myrrha er hos hende. Fyrstinden håber visst at han har sejret; de rige og kostelige gaver, kejseren har sendt, syriske frugter i guldskåler, smykker og nubiske slaver, er hende et tegn på kejserens nåde. Cæsar Julian kommer hemmelighedsfuldt og som en flygtende. Optrin mellem ham og fyrstinden. Han har sejret og så fuldstændigt at han frygter kejserens misundelse. Kejserens krigsførelse er som vanligt falden slet ud i Dacien og imod Perserne. Julians forelskelse i Helena træder stærkt frem; han er angst for hendes sikkerhed. Hun søger at berolige ham; han betroer hende at kejseren selv har triumferet i Rom. Eutherius kommer og melder ankomsten af en kejserlig udsending, nemlig præfekten Decentius. {J}Cæsar befaler at hans hof og hærførere skal samles. De forrige, Florentius, Severus, ridderen Sallust, staldmesteren Sintula og hofmænd. Derefter præfekten Decentius. Denne afgiver kejserens befaling til at opløse hæren i Gallien. Almindeligt frafald fra cæsar, hvis unåde er klar. Cæsar falder til føje. Optrin mellem Cæsar og Sallust. Myrrha kommer og melder fyrstindens sygdom. De forrige og fyrstinde Helena; straks efter Oribases. derpå Decentius og siden Sintula som melder soldaternes oprør. Soldaterne styrter ind for at myrde cæsar. Han træder dem imøde og bønfalder om beskyttelse; hans tale og bønner henriver dem; Decentius flygter; hæren udråber Cæsar til kejser; han beslutter at rykke mod Vienna. 36

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL

INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL INDVIELSESVEJEN 1 3 SET GENNEM TAROTKORT ÅNDENS REJSE MOD SJÆLEN B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL WWW.BKIMPEDERSEN.DK Uranus v169 Gid mit klageråb må nå dig, Herre, giv mig indsigt efter dit ord!

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016

Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Fastelavnssøndag den 7. feb. 2016 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (kap. 18, v. 31-43): Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere