Kejser og Galilæer. NBO Ms [ ]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kejser og Galilæer. NBO Ms.4 1111 [1871 1873]"

Transkript

1 Kejser og Galilæer NBO Ms [ ] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger, Mette Witting, Ingvald Aarstein 1

2 Notitser: Constantius,Constantin den stores søn, kejser over det samlede romerske rige. Gallus Julianhalvbrødre og Constantius's fættere. Nikokles,nyplatoniker, Julians lærer. #Mardonius# NB: {20}16 år gammel kaldes Julian f{...}ra Macellum, landgodset i Kappadokien, til Konstantinopel, for at fortsætte sine studeringer. Libanius,hedensk filosof, turde ikke omgåes med Julian. Ekebolios,hykler, rettende sig efter hofluften, blev hans lærer. Maximus,platoniker, berømt gøgler og åndemaner. NB: 4 år senere (350) drog Julian til Athen. Gallus var imidlertid bleven myrdet. NB: Julian beklædes med en cæsars værdighed og overtager krigsanførslen i Gallien, 355. Gregor af Nazianzstuderer på samme tid i Atheen. NB: 355 beklædes Julian med Cæsar-værdigheden og overtager krigen i Gallien. Oribasiushans bibliothekar, magiker, hans livlæge og spåmand. Salluststatsmand, Konstantius spion men Julians ven. 1ste del:julians ungdom i Kejserstaden, Julian i Athen, Julian som Cæsar i Gallien. Forspillet. (bag teppet.) Skuepladsen er det svælgende dybs befæstning Til højre lys og stråler; til venstre mørket (Stjernenat; de dødes ånd... svæver opad; mørk... dæmoner holder dem ved tråde; de synker matte ) (Julenat. Kejserstaden ved Bosporus. Alle kirker er festligt oplyste, salmesang; tusender strømmer til). [HIS: Regnestykker (beregning av inntekter).] [HIS: Bl. 268/269 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

3 Udkast. 1ste handling. Byzantz. Lystgård med træer udenfor det kejserlige palats. Slottets trappe til højre venstre. I baggrunden kirken; til højre balustrade med udsigt over Bosporus og Asiens kyst. Stjerneklar nat; kristen fest; kirken oplyst; salmesang af tusend andægtige. Scenegang. * Kristne trænges ved indgangen. Overmod og ondt begær; j sejersrus. * Salmesang fra kirken. * Julian fulgt af Ekebolios kommer ud på trappen; han søger sin broder i angst. * Theodoros møder de forrige. * Optrin mellem Julian og Theodorus; er- indringer fra barndomslivet i Kappadokien hvor Th: omvendtes af Julian. Julian vil bede kejseren om at indvies til prest for at leve som eneboer i ørkenen. Th: bort. * Ekebolios og Julian * Libanius forfulgt af en kristen skare. Julian frelser ham. Scene mellem dem; J: vil bede om Libanius's død, Scene igen Kejseren kommer; Gallus udnævnes til hærfører Julian beder om at måtte drage til Athen. 3

4 1ste handling. Gudstjeneste. Kristne kirkegængere i klammeri med hedenske tilskuere. Strid og slagsmål mellem kirkegængerne selv. Afbrydelse ved kejserens komme. Konstantius optræder med pr{g}agtfuldt følge af hofmænd og prester. I følget er Julian, Ekebolios og Memnon, kejserens sorte livslave. Optrin mellem Konstantius og Julianus. Afbrydes på anledning af Ekebolios af Memnon, som har ubegrænset magt over kejseren. Alle ind i kirken undtagen Julian og Ekebolios. Optrin mellem disse to. Ekebolios går for at søge Gallus. Julian alene; kort ordveksling med den blinde på kirketrappen. Theodorus kom[his: Bindestrek ved linjeskift mangler.] mer. Julian i angst for snigmord. Genkendelse og langt optrin mellem dem. Minderne fra deres fælles barndom. Omslag i kejserstaden; Julians had til filosofen Libanius. Theodoros har hørt ham; skildring heraf. Julian antyder at han vil bede kejseren om filosofens død. Libanius og en skare discipler kommer. Optrin mellem ham og Julian. Libanius virker stærkt på hans fantasi. Libanius går i båden som forviser ham til Athen. Ekebolios kommer med Gallus; denne udtaler sig i rå trads mot kejseren. Kejseren med følge fra kirken. Stor forsamling. Kejseren udnævner Gallus til Cæsar. (Memnons spi... er skyld deri). Julian beder at måtte følge Libanius til Athen. Nu han vil lære sin fiende at kende for at kunne bekæmpe ham; han vil som Daniel ind i løvens hule. Kejseren og følget bak. En lærer med tol 11 lærlinge forbi. Råb i natten «Julianus, Julianus»! Julianus: Til Athen!

5 2den handling. Kejseren tilegner sig fortjenesten af Julians sejrvindinger og triumpherer i Rom. Helenas død; rygtet om kejserens giftermål. Julian udråbes af hæren til kejser. NB. I Første handling går hans taktik ud på at gøre den ene skinsyg på den anden. 5

6 3die handling. I vienna. Sallusts tilståelser. Julians drømme og syner. Han beslutter at rykke imod kejseren. Meddels... om kejserens død. NB. Julian beslutter at frafalde Gud og kejseren kejser og galilæer han afryster begge de to der har hæmmet hans fri tanke og hans fri gerning. Siden bliver spørgsmålet i hvis sted han skal sætte sig i begges hvilken tanke eller gerning må hæmmes. Efter Helenas død bøjer han sig forbigående ind under det religiøse; den gamle tanke om at ty til ensomheden dukker op igen Julians tanker ved Helenas båre han går irette med Gud skønhed er den der ikke under løgnen. Præsten besprænger hende med vievand bønner løgn, løgn Julian triumferer Hans liv har været en sammenhængende rædsel for Gud og mennesker. * I 2den afdelings 2den handling falder han fra kejseren * " " " 3 handling fra Kristus * I {...}3die afdeling vil han udrydde Kristus : der er ikke plads for os begge

7 2den handling. Generalerne forsamler sig for at afhænte Cæsar til triumftoget. Julian og Decentius er tilstede Kejserens tilegnelse af sejren hans beslutning at fratage Julian en del af tropperne. Julian finder sig i alt med tilsyneladende ydmyghed. Helena kommer i sælsom sindstilstand; hendes forfatning forrådes. Julian og Sallust, som besværger cæsar at være på sin post; rygtet om kejserens påtænkte nye giftermål antydes. Myrrha kommer i skræk og melder sin herskerindes pludselige sygdom. Soldaterne og deres familjer i fortvivlelse over kejserens befaling. I palatshaven. Helena i vanvid. Julian kommer. Helena dør. Decentius melder at han har ladet slaverne henrette; Julian udspørger ham om kejserens giftermål; først udflugter, endelig tilståelse. Soldaterne i oprør. Julian tyr til dem; hans tale; han udråbes til kejser; opbrud til Vienna. 7

8 3die handling. [HIS: Bl. 271v har utkast til et brev som ble sendt 23. november 1871.] 272 8

9 Optegnelser til Julians frafald. (År ) Julians kampe med Alemanerne indtil slaget ved Strasburg. Am: Marcell: 16de bog. Kejser Konstantius triumferer i Rom i anledning af Julians sejr. Julian bagvaskes ved hoffet og udskældes for fejghed og uvirksomhed. Am: M: 17de bog. Julian bliver i Paris, hvor han overvintrer, af de bortkommanderte legioner med magt udråbt til kejser. Am: M: 20de bog. Julian festligholder i Vienna quinquenalierne og lader sig hylde som kejser; erholder underretning om Konstantius's dø{g}d. Am: M: 21de bog. Argentoratum (Strasburg) Colonia Agrippina (Kølln) Ursicinus #rytter#, anfører Skjoldbærere. Hustropper. Marcellus anfører. Drabanter. for rytteriet viste sig forsømmelig i at undsætte Senones hvor Cæsar lå i vinterkvarter.[his: Uklar sammenheng; strek i venstre marg synes å koble opplysningen om rytteriet til punktet om Ursicinus.] NB Kejseren havde udfærdiget en rigelig spiseseddel for Julian. Denne lod fasaner, fyldt svinebug o s. v udstryge #Ryttergeneralen# Prokonsulen Arbetio var fra simpel soldat bleven anfører og mistænktes for at eftertragte mere af: Statholder Verissimus, en skriger Lægen ved skjoldborgen, Dorus, forfulgte ham også; denne havde været anfører for vagten over kunstv ærker i Rom. * #[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] Silvanus, anfører for fodfolket en brav og tapper mand.# * Om Marcellus se side 140. * Om Eutherius se side 141 f.f. * Kejseren triumferer i Rom s ff. * Severus, overanfører, en brav krigsmand. * Barbatio, anfører for fodfolket, kom til undsætning, på kejserens befaling, med 25,000 mand; egenmægtig, s 161. * Barbatios nederlag. s f. * Chnodomar og Ves{r}talp, Allemanernes konger 162. * Suomar og Hortar. s 162. * Om Chnodomar se 163. * Julians tale til hæren * Chnodomars hoved var omviklet med et ildfarvet bånd * Om Mederich, Chndms brodersøn, og Agenarik 169. * Severus førte Romernes venstre fløj i slaget * Alemanerne tvinger sine fyrster til at kæmpe til fods 171. * Julian minder om Archelaus * Bataverne understøttede af de kejserl: hustropper rykker frem * De såredes skrig skræmte mange tilbage * Betegnende enkeltheder. 177 og

10 * Om Chnodomars sidste skæbne * De faldnes antal og navne 180. * Julian hilses som kejser, tilbageviser dette * Om kejserens praleri #[HIS: Tilføyelsen er skrevet i høyre marg.] * Mederichs søn og Chnodomars brodersøn, Agenarich, havde fåt tilnavnet Serapion, Se side 169. * Alemanernes hær udgjorde 35,000 bevæbnede. side 169. * Fem konger ibid: Julians drage-fane side 173. * Julians opråb til de flygten... side 174. # * 1ste handling ved Argentoratum. * 2den handling ved Parisiis. * 3die handling ved Vienna. * Handlingen foregår i Gallien. Tiden 3{...} * Prætorian-præfekten Florentius mente at slaget burde forsøges Side 165. * Severus kommanderede på venstre fløj 170. [HIS: Bl. 273/280 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.]

11 Optegnelser og udkast til Tredje handling. Længsel efter visdomsvennernebrogl:699. Julian hengiver sig til kynismen"704. Overdrevne ofringeramm:459. Herakleos latterliggør gudernebrogl:708. Julians mythe om sig selv"711. Den ældste dødsdømte vil dø selv først"717. Jovian forvises"717. Markos af Arethusa"719. Kristenforfølgelser"721. Julian spotter de klagende kristne"727. En yngling hudflettes o. s. v."728. Forfølgelser"730. Om Gregor og Basilius"732. Presterne indordnes under verdslig ret"696. Kirkegodset tilbagegives stæderne"697. Julians første stridsskrift"705. Julians vrede over borgerne i Cæsaræa"731. De kristne lærere forbydes at undervise i klassikerne"750. Gregors ytringer herom"757. Om Kyrillos (Basil) martyr m mbrogl.9. Gregors udfald imod Julian"13. Folket i Cæsaræa vælger den udøbte Eusebios til biskop"14. Julians harme over hans tilhængeres lunkenhed"16. Libanius og kejseren"18. Om Athanasius af Alexandria"22. Fanatikerne i Antiokia, Publia, ApollinarisBrogl.3 #9# 38. Julians udfald imod sine tilhængere"41. Befolkningen håner Julian"50. Skriftet «Skæghaderen»."50. Chi og Kappa"52. Påtænkt skrift imod kristendommen"53. Om Jerusalems tempel"62. Julian forkaster Persernes fredstilbud"64. Folkerygter om kejserens planer"65. Libanius udtaler sig"71. [HIS: Bl. 274/279 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] Optegnelser efter M: Albert de Broglie. Konstantius var børnløs; den Flaviske familie var decimeret ved mange blodbad; kun Julius Konstantius's to sønner var, som ved et mirakel frelste fra blodbadet i Konstantinopel, ved hjælp af biskop Markus af Arethusa, der havde skjult dem i rædselsdagene. Begge unge prinser var halvbrødre. De opdroges på et

12 slot i Kappadokia, som fanger men med fyrstelige æresbevisninger. Gallus var stor, velbygget, med blondt hår (som de fleste af familjen) faldende ned over skuldrene; hans regelmæssig smukke ansigt var belivet af et udtryk af brændende følelse og sandselighed; hans natur var hæftig og tilbøjelig til vrede. Han havde kun liden lærdom, og uagtet gode lærere, blev han rå i sit væsen. Hele Julians personlighed var påfaldende og ualmindelig Hans næse var lige, men munden altfor stor; underlæben fortrak sig i en grimase; de brede skuldre stod i modsætning til det lille liv. Ligesom modgangen... mere havde opirret end ydmyget Gallus's urolige sind, havde den givet Julian en tilbageholden forbeholdenhed og et skin af forstillelse. Hans gamle barndomslærer havde indprentet ham at bevare i hele i hele sin ydre optræden et præg af værdighed og beskedenhed og at anvende al sin kraft på e{t}n fuldstændig selvbeherskelse. Han havde et par glimrende øjne og et originalt fysignomi der forrådte en tilbageholdt ild. Der var en vis uro over hele hans person; konvulsiviske bevægelser forstyrrede undertiden værdigheden i hans optræden. Hans kejtede bevægelser åbenbared en slet skjult ild under den tilsyneladende indre ro I Kappadokia vilde de bygge i fællesskab en kirke over martyren den hellige {m}mamass grav; men den fløj af bygn... gen, som Julian overtog, blev aldrig endt. I deres disputerøvelser overtog Julian at forsvare hedenskabet. Han havde tilbøjelighed til at iagttage stjernerne; solen, stjernenatten satte ham i henrykkelse Til trods for sin større tilbøjelighed for Julian udnævnte dog Konstantius sin fætter Gallus til Cæsar i Orienten. Gallus gik i forbøn for Julian som fik tilladelse til at gå til Athen for at høre filosoferne. 12

13 (Efter Auer.) Almindelig beklagelse over læreres og læreres usædelige liv. En hob nyankomne blev om natten ført ind i en sofists hus så at hele auditoriet overfyldtes [HIS: Fortsettelse på bl. 279.] [HIS: Bl. 275/278 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.]

14 Udkast til Tredje handling. En søjlegang med billedstøtter og vandspring i Antiokia. En stor skare af hoffolk, lærere og talere, blandt dem Libanius og Herakleos, er tilstede. Mange er klædte i forrevne kapper. Der spottes over kejserens sære påfund, over de dårlige spiser og det hårde levesæt. Herakleos gør sig især lystig over denne måde at tjene guderne på. Julian kommer. Også han bærer en kynikers dragt og roser sig deraf. Han irettesætter sine omgivelser for deres blødagtighed og viser hen til galilæerne, hvis dyder i mange måder fortjener at efterfølges. Han får øje på Herakleos og udskælder ham for hans usømmelige tale om guderne. Derefter støder han på Libanius, med hvem mødet er spændt men påtaget venligt fra begge sider. Libanius er kommen for at indlægge et godt ord for staden. Julian udbryder i vrede og omtaler sit skrift «Skæghaderen.» En gade i Antiokia. Til venstre en liden kirke; til højre et forfaldent alter med et halvt omstyrtet gudebillede. Gregor fra Nazianz taler til en stor ophidset folkeforsamling. Han fortæller dem om Markos af Arethusa og de øvrige blodvidner. Apollinaris synger sine vilde sange. Den vanvittige Publia forkynder hedenskabets fald. Kejser Julian kommer med sine ledsagere gennem gade. Kristne borgere beklager sig over at deres ejendom er dem fratagen; kejseren spotter dem. Gregor spørger ham om det er sandt at han har givet presterne ind under den verdslige ret; om kirkegodset skal tilbagegives stæderne; om alle bibler og hellige skrifter skal fratages ejerne. Julian bekræfter det. Gregor fordømmer ham som Antikrist. Bevæbnede driver mængden fra hinanden. Hekebolios ses ligge foran kirkedøren. Optrin mellem ham og kejseren. Landevej udenfor staden. Til venstre ved vejkanten står Kybeles billedstøtte med et alter foran. Solnedgang. Julian kommer med få ledsagere og træffer den gamle prest. Optrin mellem dem. Et tog af kvinder kommer fra staden under jammerklage, deres hellige skrifter er dem fratagne. Blodvidnet 14

15 Kyrillos tilkaster kejseren sit kød; en kvinde sønderflænger sit bryst med en kniv. Kejseren er rystet. De hedenske tilskuere forhåner ham med allehånde skældsord. Han vil gå bort i vrede, da kommer Jovian og bringer budskabet om at opbyggelsen af Jerusalems tempel er mislykket. [HIS: Fortsettelse på bl. 278.]

16 Indhold (2den handling.) Et forværelse i kejserens palats i Antiochia. Sofister, talere, digtere og anklagere er tilstede i stor mængde ventende på kejseren. Julian kommer; han vredes over al denne påtrængenhed og sætter dem i rette på forskellige måder. Gregor fra Nazianz kommer for at bede om retfærdighed og sætter Julian stærkt i rette for hans fremfærd navnlig mod Ursulus. Samtalen afbrydes idet det meldes kejseren at nogle unge kristne har plyndret og hånet et tempel; i højeste vrede befaler Julian at de skyldige skal opspores; derpå bereder han sig til Apollo-festen. Et torv i Antiochia. Stort og glimrende optog. Menneskemængde. Kejser Julian kommer klædt som yppersteprest. Han hoverer over de sky og frygtsomme kristne. Et tog under salmesang kommer dem imøde; det er de fangne kristne, der føres til pinebænken. Togene mødes og standser. Han tiltaler en af de fangne og genkender Agaton med hans lille broder. Rystende optrin; togene drager hver sin vej; de kristne jubler imod martyriet. Da fremtræder En plads foran Apollo-templet. Optoget kommer. Skrigende kristne; rygtet har udbredt sig om martyrernes pinsler; barnet er dræbt; Agathon i vanvid. Da træder den gamle Maris frem og forbander apostaten; forfærdelse; hans ledsagere [HIS: Bl. 276v har liste over matretter.] 24. flygter men Gregor fra Nazianz tager ham ved hånden, Julian truer med at udryde alle bibler og hellige bøger; guderne skal sejre. Da ryster et jordskælv templet; søjler og mure styrter sammen; vild skræk. Julian fatter sig og tilskriver det gudernes vrede. Gregor råber at Kristus har lagt det i grus ligesom han lyste forbandelsen over Jerusalems tempel. Julian sværger at Jerusalems tempel skal oprejses og Galilæeren gøres til løgner. Gregor svarer at kejseren ikke skal lægge sten på sten

17 277 17

18 Optegnelser: 1ste handling: a. Ved havnen. Frasigelsen o. s. v b: I tronsalen. Julian i glæde over forsættet at føre et Diogenes og de andre vismænd værdigt liv; han lader hofbarbereren komme; optrin mellem dem, endende med barberens bortjagelse. De indiske sendebud bringer gaver. Julian hoverer. En gammel hofmand gør ham opmærksom på at æren galdt Konstantius. Julian i vrede, forordner undersøgelse af embedsmændenes færd; de skal straffes ikke fordi de er kristne; han gentager sine forsikringer i så henseende til Cæsarius, hvem han gør store tilbud, der afslåes, hvorefter de skilles. Julian beslutter sig til Bacchustoget. c: Bacchustoget. Julian omringet af skøger og gøglere; dårlige kristne går over til ham. d: I palatset, kejserens bogsal. Julian i forbittrelse; han beslutter at sætte møde med Libanius og andre visdomsvenner i Antiochia. Er Dionysos fornedret ved optoget? Blev Galilæeren fornedret ved den spot der overgik ham? [HIS: Regnestykker.] O, om jeg kunde udrydde jorden og dræbe guddommen at han ikke skal vide min skam! [HIS: Teksten på denne siden er i motsatt skriveretning av resten av teksten i det innbundne manuskriptet.]

19 Optegnelser til 2den handling. Længsel efter visdomsvennernebrogl:699. f.f. Julian hengiver sig kynismen"704. Julian og angiverne (purpurkåbenamm:450. Thalassios og angiveren af sine og kejseren#s#kejseren{f} fiender"452. Kvinden og den opkiltrede hofbetjent"454. Flere dødsdømte nævnes"455. Overdrevne ofringer"459. Apollotemplets brand"461. Herakleos latterliggør gudernebrogl:708. Julians mythe om sig selv"711. Den ældste dødsdømte vil dø først"717. Jovian forvises, Br: 717. Markus af Areth:"719. Kristenforfølgelser" Julian spotter de klagende kristne"727. En yngling hudflettes m. m." Forfølgelser"730. Den blinde Maris forbander apostaten"730. Om Gregor og Basilius"732. ff [HIS: Bl. 275/278 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Fortsettelse fra bl. 275.]

20 (Mellem ruinerne af Apollo-templet. Måneskinsnat.) Julian og Maximus mødes. Julian udbryder i bittre klager over gudernes magtløshed. Maximus udtaler sig gådefuldt om det «trede rige» hvori både kejseren og Galilæeren skal gå under for at opstå i noget nyt. Julian fatter vinket. Han vil lægge jorden under sig og beslutter krigen med Perserne. Vilde sværmerier. Maximus kaster sig ned og tilbeder den vordende Messias i Julian. Så tag et brækmiddel ind og se til at kaste eders uvidenhed op med det samme. O, Diogenes, hvilke efterfølgere har du ikke! De skammer sig ved at bære din kappe på åben gade! [HIS: Bl. 274/279 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Fortsettelse fra bl. 274.] En nyankommen der bragtes syg i land, førtes i bad og døde næsten af den voldsomme behandling. Til forelæsningerne klapped man bifald med skrig og støj. De ældre studenter drog væbnede med stokke om ved havnen og hverved de nye for sine proffesorer. De tog alt i besiddelse. Har man fanget nogle nye så drager man med dem over torvet til et badehus. Slag på døren, ægn ængstelse derpå er han optagen. Med optagelse var mysterier forbundne som de eleusinske. [HIS: Bl. 273/280 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] [HIS: Bl. 281/288 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] 2. [HIS: Bl. 282/287 og 283/286 har opprinnelig vært dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen. Teksten begynner på bl. 283, fortsetter på bl. 286 og avsluttes på bl. 287v, fra 3. linje.]

21 Euther. Jeg lyver ikke, herre! Jeg tror jo ikke på denne lære, men hvad jeg så kan jeg ikke tvivle på C. J. Hvad så du Euth Hele staden er i oprør der bæres syge og krøblinge ind til fyrstindens kiste og de går bort helbredede C. J. Og det har du set? Euth Ja, herre, jeg har set en faldsyg kvinde gå sund bort prisende Galilæernes gud C. J. O, Maximus Maximus {C}Euth Hør, hvor præsterne jubler; nu sker et nyt jertegn igen. Lægen Oribases. (opp fra gangen til venstre.) Eutherios fandt du ham? Eutherios, Eutherios, hvor er Cæsar C. J. Her, her; er det sandt {o}oribases? L. Oribases Uforklarligt, og dog sandt ; de rører ved kisten og vorder helbrede en røst forkynder højt i kirken Hil være den rene kvinde C. J. En røst? L. Orib. En usynlig røst under kirkens hvælving ingen ved hvor den kommer fra. C. J. Livet eller løgnen, Maximus. M. Maximus Vælg! L. Orib. Kom, kom, herre; de skrækslagne soldat truer dig C. J. 21

22 Lad dem true L. Orib. De giver dig og mig skyld for ke fyrstindens død C. J. Jeg vil komme, jeg vil stille dem tilfreds L. Orib Der gives kun et middel du må give deres tanker en anden retning Maximus Fortabt, du dåre! {D}Fald for din herre og mester C. J. Jeg vil leve ; hvad løser pakten M (rækker ham offerkniven) Denne C. J. Hvad tvætter vandet af? M. Dyrets blod (han... om hans pande.) Orib. Hvad gør du, herre? [HIS: Fortsettelse på bl. 286.] [HIS: Bl. 284/285 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

23 Optegnelser til Femte handling. Julian og Maximos i katakomberne; Julian fortæller forvarsler og syner, som han tror tyder på kejserens død. Maximos går ind i de indre gange i det som kommer Ridderen Sallust der melder Julian om uro i lejren Eutherios kommer og fortæller o [HIS: Fortsettelse fra bl. 283.]

24 C. J. Forsk ikke 286 Euth. Hør larmen op, op min Cæsar C. J. Mx. Først ned, siden op hvor, Maximus Hist i den anden hvælving Orib. Max. C. J. Hvor går du, Cæsar? Til frihed. Gennem mørke til lys Ah (ned gennem trappen.) Max. Euth. Orib. Max. Så kom det dog. Tal, tal hvad gælder disse lønlige kunster Og nu, da hvert øjeblik er dyrebart Disse glidende fugtige skygger, dette slimede kryb om fødderne Orib. Euth. Orib. Larmen stiger hør hør Det er sangen fra kirken Nej, det er soldater de kommer (Sallust og soldat fra venstre.) Sall. Vær rolige; jeg besværger eder Soldater. Sall. Cæsar har forrådt os! Cæsar skal dø 24

25 Og hvad så, I rasende Fanebæreren Mauros. Hvad så? Med Cæsars hoved køber vi tilgivelse i Rom. Soldater. Til Nåde i himlen ; frem, frem, Cæsar! Sall. Cæsar, min Cæsar, hvor er du C J. (råber nede i gravkamret) # Helios, Helios! Koret fra kirken # M. Fader vor, du som er i himlen. Frigjort Koret oppe i Kirken. Helliget vorde dit navn Fader vor, du som er i himlen Sall. Hvor er han? Euth, Orib hvad går her for sig Koret Helliget vorde dit navn C. J. (stiger opad trappen; han har blod på[his: «å» mangler diakritisk tegn.] pande, på bryst og på hænder.) Nu Fuldbyrdet! Sall. M. Cæsar! Det skabte er i din hånd. [HIS: Fortsettelse på bl. 287v.]

26 Femte handling. (I Vienn{d}a i Gallien. Et hvælvet rum i katakomberne. Til venstre i baggrunden fører en bugtet gang opad. På bergvæggen i baggrunden fører en trappe op til en dør, gennem hvis sprækker man ser lysningen fra en udenfor tilbygget kirke. Til højre er en trappe ned til de dybere liggende gange. L Rummet er svagt oplyst af en brændende hængelampe.) (Cæsar Julian, med uraget skæk og i smudsige klæder, står bøjet ud over trappen til højre. Dæmpet sang lyder ude fra kirken.) Cæsar Julian (taler nedad.) Endnu intet tegn? En stemme (dybt nede.) Intet. Stemmen. Hverken ja eller nej; hverken for eller imod? Begge dele. Stemmen Det er jævngodt med intet. Vent, vent. Jeg har ventet i fem døgn; du kræved kun tre. Jeg siger dig, jeg er ikke tilsinds at (lytter mod udgangen og råber dæmpet nedad.) Tal ikke; jeg hører nogen komme 26

27 [HIS: Fortsettelse fra bl. 286.] Koret. Ske din vilje i himmelen så og på jorden #(vedbliver under det følgende.)# C. J. Nu står ingen livvagt om Konstanzios længer Mauros. C. J. Hvad siger du herre? Ah, min trofaste! Op i dagen til Konstan[HIS: Bindestrek ved linjeskift mangler.] tinopel! Sall. Leve kejser Julian! C. J. Vi vil ikke se tilbage. Op i dagen; gennem kirken. Løgnerne skal forstumme (han iler op ad trappen i baggrunden) Min hær, min skat, mit kejsersæde! Koret. Cæsar Led os ikke ud i fristelse. (Julian slår døren vidt op; man ser ind i den stærkt oplyste kirke; prester står for højalteret, andægtige skarer knæler nedenfor omkring furstinde Helenas kiste.) Cæsar Julian Fri, fri! Mit er riget! Sall Og magten!... Orib. Og æren! [HIS: Bl. 281/288 har opprinnelig vært et dobbeltblad. De er skilt fra hverandre ved innbindingen.] 4. [HIS: Bl. 290/291 har opprinnelig vært et dobbeltblad.]

28 Skuespil i fem handlinger. 28

29 Kejser Julian {...}Krigsøversten Nevita Guldsmeden Potamon. En borger. En kvinde En prest. Livlægen Cæsarios. Taleren Mamertinos. Taleren Themisteos. Flere borgere. Skatmesteren Ursulos. Hofmænd og høje statstjenere. Hårskæreren Eunapios. Udsendinger fra de østerlandske konger. En hofmand. En anden hofmand. Kvinden Barbara. Skriftlæreren Hekebolios. \ Borgerfolk i Konst / Dionysos-toget, fløjtespillere, kvinder o. s. v. Tjenere i palatset; slaven Agilo. Talere, lærere, borgere og #dommere# kvinder i Antiokia. Kornhandleren Medon. Skatteopkræveren Malkos. \ Gregor fra Nazianz. / Farveren Fokion. Kvinden Publia. Hendes søn Hilarion. Soldater og indvånere #i# af Antiokia. Offerprester og tempeltjenere. Deltagere i Apollon-toget. Harpeslagere, stadstjenere. Fængslede kristne Kappadokieren Agathon. Biskop Maris af Kalkedon. Digteren Herakleos. Livlægen Oribases. Veltalenhedslæreren Libanios (Taleren.) #stadsforstander i Antiokia.# Salmedigteren Apollinaris. Læreren Kyrillos. En gammel prest ved Kybeles helligdom. Høvedsmanden Fromentinos Krigsøversten Jovian. Mystikeren Maximos

30 Spåmanden Numa To andre etruskiske spåmænd. Fyrst Hormisdas, en landflygtig Perser Høvedsmanden Am#ian. Visdomslæreren Priskos. Visdomslæreren Kytron. Basilios fra Cæsaræa. Makrina hans søster. En persisk flygtning overløber. Livvagtsføreren Anatolos. Husmesteren Eutherios. Romerske og græske soldater. Persiske krigsfolk. Tredje afdeling

31 1ste handling. Kejser Konstantius's jordefærd. De fremmede gesandters modtagelse. Julians bacchus-tog. Julian ensom i palatset; han beslutter at drage til Antiochia. 31

32 2den handling. Kejser Julian i Antiochia. Hans optog som pontifex maximus; mødet med de kristne martyrer; den gamle blinde biskop forbander apostaten; {a}apollotemplets brand; Julian beslutter at opbygge templet i Jerusalem; Gregor forudsiger ham at ikke en sten skal lægges på den anden. 32

33 3die handling. Alle planer mislykkes; efterretninger fra Jerusalem og Alexandria, hvor Athanasius er vendt tilbage. Julian ensom ved ofringerne. #Den gamle Publia.# Han beslutter at angribe Perserne; han ser sig selv som kejser i Guds sted på jorden. 33

34 {3}4die handling. Kejserhæren på marsch mod Perserne. Sammentræf med Basilius og Makrina. Den gådefulde persiske overløber kommer til lejren; han råder til at brænde skibene; det sker; murren blandt soldaterne #det religiøse bedrag#; befalingen tilbagekaldes; for sent; den fremmede er forsvunden. 34

35 5te handling. Fremdeles videre frem på... marschen; Julian og Maximus; syner; gentagelser af gangen til Golgata på en fjern klode; kampen står mellem kejseren og galilæeren. Krigsråd; Julian mere og mere forvildet; tænker på selvmord; sværmer i natten; mødet med tømmermanden, som tømrer kejserens kiste. Kamp; Julian falder. I kejserens telt; Julian dør; Makrina og Basilius ved liget ; Jovian udråbes til kejser; Makrinas syner. [HIS: Regnestykker.] Når verdensånden ikke længer finder sjæle at friste og forlokke da er den yderste dag kommen. Skal den vordende Messias udgå fra kejseren eller fra Galilæeren. [HIS: Regnestykker.] Udkast

36 Fjerde handling. En sal i Cæsars palats: «De varme bade», ved Paris. Nat. Fyrstinde Helena i angst for Cæsars skæbne. Rygter om kampen ved Rhin er nået til hende. Slavinden Myrrha er hos hende. Fyrstinden håber visst at han har sejret; de rige og kostelige gaver, kejseren har sendt, syriske frugter i guldskåler, smykker og nubiske slaver, er hende et tegn på kejserens nåde. Cæsar Julian kommer hemmelighedsfuldt og som en flygtende. Optrin mellem ham og fyrstinden. Han har sejret og så fuldstændigt at han frygter kejserens misundelse. Kejserens krigsførelse er som vanligt falden slet ud i Dacien og imod Perserne. Julians forelskelse i Helena træder stærkt frem; han er angst for hendes sikkerhed. Hun søger at berolige ham; han betroer hende at kejseren selv har triumferet i Rom. Eutherius kommer og melder ankomsten af en kejserlig udsending, nemlig præfekten Decentius. {J}Cæsar befaler at hans hof og hærførere skal samles. De forrige, Florentius, Severus, ridderen Sallust, staldmesteren Sintula og hofmænd. Derefter præfekten Decentius. Denne afgiver kejserens befaling til at opløse hæren i Gallien. Almindeligt frafald fra cæsar, hvis unåde er klar. Cæsar falder til føje. Optrin mellem Cæsar og Sallust. Myrrha kommer og melder fyrstindens sygdom. De forrige og fyrstinde Helena; straks efter Oribases. derpå Decentius og siden Sintula som melder soldaternes oprør. Soldaterne styrter ind for at myrde cæsar. Han træder dem imøde og bønfalder om beskyttelse; hans tale og bønner henriver dem; Decentius flygter; hæren udråber Cæsar til kejser; han beslutter at rykke mod Vienna. 36

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall Kejser og Galilæer I: Cæsars frafall PERSONERNE KEJSER KONSTANZIOS. KEJSERINDE EUSEBIA. FYRSTINDE HELENA, kejserens søster. FYRST GALLOS, kejserens fætter. FYRST JULIAN, Gallos's yngre halvbroder. MEMNON,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg.

Kejser og Galilæer. Hovedtekst, 1. utg. Kejser og Galilæer 1873 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Gry Berg,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer II: Keiser Julian

Henrik Ibsen. Kejser og Galilæer II: Keiser Julian Kejser og Galilæer II: Keiser Julian PERSONERNE KEJSER JULIAN. KRIGSØVERSTEN NEVITA. GULDSMEDEN POTAMON. LIVLÆGEN CÆSARIOS FRA NAZIANZ. TALEREN THEMISTEOS. TALEREN MAMERTINOS. SKATMESTEREN URSULOS. HÅRSKÆREREN

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere