TILLÆG )AN8I HAANDORDBOG KJØBENHAVN. Svend Grundtvig. TIL VED C. A. REITZELS FORLAG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG )AN8I HAANDORDBOG KJØBENHAVN. Svend Grundtvig. TIL VED 1882. C. A. REITZELS FORLAG."

Transkript

1 BRIEF PI)

2

3 n TILLÆG \ TIL )AN8I HAANDORDBOG VED Svend Grundtvig. ilw KJØBENHAVN. C. A. REITZELS FORLAG y

4

5 TILLÆG X'r TIL DANSK HAANDORDBOG VED Svend Grundtvig, r^ X^.-. LI IL KJøBENHAVN. C. A. REITZELS FORLAG

6 Bianco Lunoa Kgl. Hof-Bogtrykkeri.

7 A. 011 Aa. en Aasir (Plante ; = Brudelys). aaben. a-staaende. et Aadsel. a-ædende. et Aag (jf. Hals-), a-spændt. en Aal ' (jf. Eddike-, Grøde-, Klæp-, Rulle-). Aal i Strumperne. Aal * (u. Kno.), at gjore en til A., blive til A. at aale en. en Aand (jf. Foretagelses-, Friheds-, Kriger-, Luft-, Oprørs-), at opgive Aanden (== dø), gode, onde, urene Aander. aandeagtig. en Aandsformørkelse, -fornødenhed, -klarhed, -magt, -retning, -tilstand, -udvikling, -vilje (=; Passion), -virkelighed; et A»-bedrag, -mørke, -præg, -udbytte; a-dannet, -forladt, -livlig (-hed), -opløftende. eu Aande. det er en andens A. a a vi d e klemt. et Aar (jf. Drifts-, Kalender-, Eas-, Trængsels-, Ulykkes-, Ungdoms-), en Aarsgave; et A-udbjiite. en Aare ' (jf. Hul-). en Aa^e^ at lægge alle Aarer om Borde, en Aare fod: etaareskifte. en Aarsag (jf. Mellem-), et A.s-forhold. en Aas (jf. Tvær-). en Abe (jf. Brol-, Egern-, Halv-, Kron-, Pung-, Silke-), et Abebrødtræ, - æs, -hus, -spil; Abenoder (Ft.) = Abekattestreger. en Abort, at abortere, se Misfødsel, misføde. ad (Fho. ; jf. hjem-), at holde ad sig (o: til venstre,.om den kjørende; modsat: at holde fra sig = til hojre). Adam (haardt d). A. og Eva, den gamle A. enadamssou; eta-æblo. en Adel (jf. Sjæls-), en Adelsfrue, -klub, -stolthed ; et A-navn, -patent, -præg. en Adjudant (jf. General-). TUlæg. en Admiral, et Admiralskab. en Adresse (jf. Mistillids-, Tak-), at adressere, en Adresseavis, -bog et A-kort. en Advokat (Ft. -er). af (Fho. og Bio.; jf. en Hug-, et Lukaf). Det gaar ud oven af, det maa tages fi-a neden af, fra først af. at drive af, det slæber af, at gjore det af med en, af sig selv, af Dumhed, Ondskab, Vanvare; af og til (= stundum). en Afbyggergaard. afdæmpet, en Affaldsdynge. en Affindelsessum, en Afgangsklasse, -liste, -tid: et A-sted. en Afgift (jf. Arve-. Skibs-, Stempel- ; a.s-fri, -hed), afholdende (-hed: jf. total-), et Afhængighedsforhold, at afklare (-iug). -lagre (-ing). -lejre (-ing). en Aflæggelse (jf. Eds-), et Afløb (en A.s-rende). en Afløsning (jf. Hoveri-, Jagt-, Tiende-), en Afprodsuiug. en Afsats (t. = et Afsæt), at afsende (jf. uafsendt). en Afsked (en A.s-hilsen: et A-besøg, -gilde, -kys, -selskab). at afslikke (-ning). et Afsnit (jf. Hoved-, Tids-), en Afstaaelse (jf. Gjen-, Land-; en A.s-sum). en Afstand (jf. Middel-, Vinkel-), at afstuve (-ning; Soord). at afvande (-ing). en Afvane (at komme i A. med, fiia A. til), at afvise (jf. \;afviselig). en Aften (jf. Fyr-, Mikkels-, Mortens-). en Aftenavis, -fred, -skumring, -skygge, -stemning, -sværmor, -vind; et A-bcsog. -blad, -selskab, -skjær; et Aftensgilde. en Agåt (Ft. -er; eu Ædelsten), eu Agatring. at age. komme godt op at age.

8 1 en j en I en j almen, : en ' en i I en I I A. ; en : Amager! -dragt, Agent en Agent (jf. Handels-, Hof-, Plads-), at agere. en Aser. en Agerplet; et A-skifte; a-dyrkeude. en Agt. at agte: han agter at rejse, agter sig til Rom. agter, et Agterrum. -agtig (-hed: se *barn-. blod-, del- (j U-), dril-, fejl-, fordel- (jf. u-), éygt-, følg-, grin-, kludder-, kramp-, kvind-, liv-, logn-, løs-, nar-, noj- (jf. u-), pib-, pin-, pobel-, skab-, skalk-, skarn-, sladder-, sludder-, splid-, svin-, sovn-, tjenst- (jf. U-), t\t-, var-, vred-, vrovlagtig;') aande-, bajads-, beg-, ben-, bengel-, bjorne-, blaa-, bonde-, brunbrusk-, boddel-, drenge-, driimmedværge-, efteraars-, fe-, feberfilkter-, fiske-, fistel-, flojels-, foraarsfruentimmer-, fugle-, fusker-, i-ængsels-, gaase-, galde-, gammel-, gas glas-, graa-, grød-, griin-, gul harpix-, hexe-, horn-, hverdags høker-, jord-, junker-, jæm-, jætte kalk-, karle-, katte-, kisel-, kjeltring-, kjod-, klid-, klister-, klo- kork-, ktidt-, kro-, kræmmer- ster-, kælling-, lang-, ler-, lud-, luftlæder-, log-, lømmel-, munkeneger-, nonne-, oldinge-, oljeoste-, palads-, pest-, pige-, poseroman-, nind-, rust-, ræve-, røversalt-, silke-, skorpe-, skyggeskæl-, slyngel-, sort-, stor-, stymper-, svamp-, svovl-, taagc-, tigertigger-, traad-, træ-, trælle-, uldurte-, valle-, vand-, vin-, voi-, ogleorkenagtig). en Akkord (jf. Mol-, Tiende-). en Akt (jf. Anklage-, Viljes-). Sørgespil i fem Akter. aktlt. et Bos Aktiver (Yt). en Aktivit^'t. al. Al naturen. altomfattende, -.fdende. en f Al (jf Jæm-, Sand-, Sten-). (em Alabåsl. en Alabasterkrukko. en Albatrus (Ft. -tro8.ser; en Fugl). ot (og en) Album. ') Jordmaal til Skyldsætning = '/n Skjæpno Hartkorn. *) Stambog, Samling af Mind.>bhido. en Alder (jf. Bårne-, Jord-, Overgangs-), on Aldorsfitrakjol; et A- tillæg. aldrig, a. saa snart. en Alrn. tre Alen hijj, to A. Klaxio, to A. af ét Stykke, alenbred. 2 Angest j en Alge (jf. Gron-, Rød-). Allé. en Allégade : et A-træ. aller-, en allerhelvedes Karl. Alligator (Krokodilart). Alin (jf. Kork-). en Almensans, -sætning. Alp (Ft. -er). Alperne, en Alpefiol, -kjæde, -plante, -rose, -stok. Alrune (' Spaakvinde. *Plante). (en) All = en Altstemrae (dyb Kvinde- : rost). Allan, en A-dor, et A-gitter. et Alter, at ofre paa F^ædrelandets on Altergjæst. on Alun. en Alunsldfer; et A-værk. og et AWor. mit ramme A., i fuldt A. et Alvorsblik. = A. Land. en A-bonde, -kone, -mor, -pige : A-torv i Kbhn. en Ambe (i Lotteriet), en Aiubra (Plante), en A-duft. en Ame (et Yinfad), et Atiien. saa sandt som A. i Kirken, en Amme. en Ammoplads. et A ait. en Amtsprovst : et A-hus, -kort. an. at gribe sig an. et anbefalet Brev; et Anbefalingsbrev, en Andagt (jf. Morgen-; en A.s-ovelse ; a-fuld), et A n fa 1 d (jf. Krampe-), at angive (jf. uangivon), en Angivelse (Tids-), et Angiveri, et Angreb (jf Hoved-, Skin-; on A.s-linje, -plan, -styrke; et A-punkt), at anklage (jf. selvanklagende), en Anklageakt, -bænk et Anklagerhverv, et A n 1 i g g e n d e (jf Hjærto-, Menigheds-, Stats-), et Anlæg (jf Bro-, F.T?stnings-, Havne-, Kanal-), en Anløbstid. en Ansats (at have A. til Fedme), et Ansigt (jf Fugle-, Fuldmaane-, Over-, Under-; en A.s- muskel, -nerve), en Anskuelse (jf Sanse-). at anspænde (if over- ). en Anstalt (jf Arbejds-, Bespisning.s-, Brønd-, Daaro-, Forsikrings-, Idiot-, Kur-, Lære-, Tvangs-), en Ansættelse (i f Skatte-, Told-), on Ananas (Irugt, Plante), et A- lærred. et Anarki, anarkisk, en Anatom, en Anatomi, anatomisk, at ;inatiiniéro (-ing). en And (jf Brand-, Dyk-, Flojols-, Hav-, Hvin-, Moskus-, Sort-), et Andehagl, -sk.æl. at ane (jf uanet), en Anger, on A.s-taarc. on Angest. a-fuld.

9 ', Anker bage et Anker, en Å-klo; et A-hold, -kors, -leje. en Ansjos, en A-clunk. et Ansvar (Ft. = Et.; jf. Med-, Straf-; ikke af t. an-, men af gi. nord. and- = t. ant- i antvorde). ansvarlig (jf. med-, U-; -hed), ansvarsfri, -fuld. antik (f t. antikke). Antikker (Ft.). en Antikvitet (= Oldsag), en Antikvår, antikvarisk, antikveret (= forældet). en Antipode, antipodisk (== stik modsat). apoplektisk, en Apoplexi. en Appetit, appetitlig (jf. u-). en Appetitost. en Araber, arabisk, Arabien, en Arabesk. et Arbejde (jf. Begynder-, Bødker-, Fusker-, Herkules-, Lov-, Maskin-, Over-, Stiikkatui--, Taalmodigheds-, Træ-, Ungdoms-). at arbejde (jf. over-), en Arbejder (jf. Cigar-, Maskin-, Mine- ; en Arbejderbefolkning, -bolig, -fond, -forening, -koloni, -sag ; et A-kvarter, -sporgsmaal). en Arbejdsanstalt, -fælle, -klasse, -maade ; et A-dyr, -menneske, -værelse; a-vant. et Areal (= Fladerum; jf. Grund-, Jord-, Skov-, Vand-). et Argument, at argumentere. en Aristokrat, aristokratisk, et Aristokrati et ArkJT (jf. Gehejme-, Rigs-). Arkivsager (Ft.). en Arm (jf Hav-), i Arms Længde, Lovens Arm. - a r m e t (se mange-), en Armbevægelse; et A-læn. en Arne. en Arneild, en Arrest (jf. Varetægts-), en Arrestantarrig, det arrigste Snavs (= usleste). en Ars. en Arsnsk. en Arsenik, en A-forgiftning, -pille; a-fri, -holdig. r en Art '. -artet (se forskjellig-, lige-, mange-), en Artsrigdom; et Artsmærke; artsrig. en Art^ fen Fisk; se Sand-). en Artlskok (Ft. -skokker; Plante). en ArT (jf. Dåne-, Slægt-), en Arveafgift, -følgekrig, -gaard ; et Årvekjøb, -len. at ase (jf. forase, udaset), at gaa og a. med noget. en Asfalt (= Jødebeg). en Aske. en A-skuffe; et A-bæger. en Assessor (Ft. Assessorer). en Assistent (jf. Politi-, Told-), at assistere (= hjælpe), en Assis t e n s kirkegaard : et A-hus. en Astrolog (^= Stjærnetyder). en Astrologi. en Astronom (= stjærnekyndig). en Astronomi, astronomisk. et Asy I. et Asylbarn, en Asylskole. at. at sige = det vil sige. et Atom. en Atomlære, -vægt; et A-tal; a-vis (Bio.l. en Attest (jf. Dyds-, Flids-, Leve-. Læge-, Præste-, Vielses-), at attestere. at attraa. attraaværdig. en Afis (jf Adresse-, Aften-, Dags-, Morgen-), et Avisfrieri, -papir. en A»l (jf. Ind-, Fiske-), en -avler (se Bi-), et Avl elem, -redskab: en Avlsbygning, et Avisredskab. en A?ne ('j Inder-, Korn-, Yder-). et Ax (jf. Kogle-, Smaa-, Stor-, Vand-), -axet (se kort-, lang-). en.4xe (jf. Verdens-). en Axel 2 (jf. Patent-). et Axelbær. et Axelbærtræ. B. en Baad (jf. Bugsér-, Torpedo-), en B a a d ladning : en B a a d s mand (jf Hoj-; en B.s-pibe). et Baal. en Baalfærd. et Baand (jf. Besætnings-, Familie-, Kante-, Maale-, Nakke-, Eosen-, Samfunds-, Skraa-, Skulder-, Spræng-, Ur-, Viljes-). Blodets Baand. en Baandstage, -æske; et Baandstag. en Baas (jf. Ko-), at baase. et Bilbel (= Babylon). Babels Taaru. en babelsk Forvirring. et Bad (jf. Hoved-), en Badelæge, -moster. en Badutspringer (en Gjogler). en Bag. Bagen af Haanden. tabt bag af en Vogn. en Bagbordsside, en Bagflod, en Bagiaage, et Bagtal. at bage. en Bagerion, -moster; ot B-lav.

10 Bajads en Bajads, b-agtig. en Bajonet (jf. Sabel-), et B-stik, -stod. eu Bakke' (jf. Præsentér-). en Bakke- (jf. Dyrehavs-, Hede-, Skanse-, Sol-), ét Bakkeskaar. en Bakkenbart (tysk for Kindskjæg). -bakker (t.: se Kind-). et Bal. en Baklronning, -feber, -kavallér; et Balkort. en Baldrian (en Plante). en Ballade (fortællende IjTisk Digt; egl. Dansevise). en Balsam, en B-gran, -poppel. et Bambusrør, en Bambnsstok. on Bandit d-'t. Banditter). en Bane ' (jf. Havne-. Kunstner-, Væddeløbs-), en B-gaard. en Bank (jf. Seddel-), et Bankraad, -væsen. et Banner (jf. Stjærne-, Orne-), et B-mærke. bar. jiaa bar Bund. OU Barbér, en B-stiie, -svend, -sæbe. eu Bark '. en Barktorn. eu Barkasse (eu stor Baad). ut Barn (jf. Asyl-. Monster-, Præmie-, Skrige-), en Barndom (en B. s-tid, et B-minde). en B a r n e alder, -morderske, -ske: et B-næb, -portræt. en Barrikade, at barrikadere (-iug). eu Bars (al)orreagtig Fisk). et Barsel, on Barselfærd. OU Bart (t. = Skjæg: jf. Bakken-, Knevels-), en Bartskær (foræld.). OU Basåll. en B-grotte, -siijlo. OU Basilisk, et B-blik. OU Basl. en Bastkurv, -trævl. eu Bastard. en Bastion. et Batteri (jf. Klag-, Kyst-, Land-, Panser-, Skibs-). et Be (Bogstavet b). en Beboer (jf. Sommer-), en Bobuder (jf Furaars-, Uvejrs-), at bebygge (jf. ubebygget), et Bedrag (jf. Aauds-, Præstc-). on Bedrift (jf Kiigs-). at bofamle (-ing). et Bofindondo (jf. Forgodt-). en Befolkning (jf. Arboj- (Icr-, By-, Land-), at befængo (jf. pestbefængt ). at b e g a a ( b. en Synd, en Forbrydolso, at b. sig), at begå ve, begavet (jf. u-), on Begavelse, at begejstre (-ing; en B.8-ru8). en Begivenhed (jf Hverdags-), ot Bogjær (jfr. Magt-), on Begja-rlighcd (jf. Penge-, Vide-), begroet (el. -grot; jf. u-). at begræde (jf. ubegrædt). et Bo- Bed gyn der arbejde, at beholde (jf. bi-). behorig. at bekikke, ot Bekj endt skab (jf. Gade-), at beklikke (en andens K,vgte). beladt (jf. skyld-), en Belejringshær, -tilstand; et B-spil. en Belysningsgas, -vædske. at belonne (jf. pris-, ubelonnet: en Dyds-, Flids-, Præraiebelonuing). en B e m æ r k n i n g (jf. Mod-, Kand-, Side-, Slutnings-, Sprog-). eu Benægtelsesed. et Beredskab (jf Krigs-), en Bereder (se Feld-). en Beregning (jf. Gjennemsnits-, Værdi-), en Beregner, berettiget (jf. forsorgelses-), beromt (jf. u-). et Berøringspunkt, en Besiddelse (jf. Ejendoms-, Grund-; b.sløs), en Besidder (jf. Gods-), en Beskrivelse (jf. Jord-), et Beskub (paa bedste B.). at beskytte (jf. ubeskyttet; -else, if. Eets-, Told-: en B.s-raaud, -told), at beskæftige (jf. ubeskæftiget), en Boslagskole. en Bespisningsanstalt. on Bestancf (jf. Hoved-, Mellem-, Skov-), en Bestemmelse (jf. Livs-, Tanke-. Tids-), et Bestik (at gjore fejlt B. ; jf. Tegne-). at bestride (jf. ubestiidt). at bestykke (-uing). en Bestyrelse (jf. Fælles-, Kommunal-, Skole- : et B.s-modo, -raad)', en Bostvi-er (-inde; jf. Drifts-, Hus-, Listitut-, Koloni-, Skole-). eu Bestøvning, at besvime (-else). eu Besværlighed (jf Fordojelses-) et Besæt ningsbaand. et Besøg (jf. Afskeds-, Aften-, Ferie-, Hus-, Morgen-), en Betaling (jf. Forud-; en B.s-dag, -skole, -tid; et B-middel. -vilkaar). en Betingelse (jf Freds-, Grund-, Virkolighed.s-). en Betjent (jf. Kirke-, Opdagelses-, 0{)peborsels-). en Betragtning (jf Grund-, Natur-), betynget (jf. skyld-), eu Betjen d else (jf Hals-, Hofte-), en Betænkning (jf. Udvalgs-), en Bevarer (jf Segl-), en Bevidsthed (jf Skyld-), en Bevilling (jf. Mægler-, Penge-; en B.s- myndighed). ot Bevis (jf Hjomstod.s-, Krodit-; etb-stod.), beviselig, -vislig (jf U-), bevægelig (jf. selv-), en Bevægelse (jf. Ann-, Bølgo-, Kaste-, Kreds-, Mod-, Pris-, Selv-, Tanko-). en Bevægkraft. et Bed (Ft. = Et.; jf Plov-).

11 Blomst en Bég. hagagtig. et Béii ' (jf. Passer-, Skrædder-), at komme paa Benene, -benet (jf. krum-). et Bén '' (jf. Is-, Kors-, Krage- [rettere end Krave-], Mellemfods-, Si-, Sæde-), en Benfisk (modsat Bruskiisk), -knap, -tap; et B-mel. en Bengel (t., Ft. Bengler), b-agtig. en Berberis, en B-rust, -saft. on Berjl (Ft. Berjdler; en Ædelsten). besk (jf. galde-). at bibeholde. en Bidragyder, en Bifalds sal ve, -storm, -ytring; b-værdig, en Bifigur, -flod. -fortjeneste, -indtægt, -næring, -omstændighed, -person, et Biprodukt, en Birod. en Bi. en Biavler, -celle, -sluger, -ven, -æder (Fugl). en Bibel, en B-oversættelse, et B- sted. at bide. Sværdet, Kniven bider (vil ikke bide), Fisken bider (paa Krogen), det bider i Huden (af Kulde), det er bidende koldt, at b. fra sig, det bider ikke paa ham, faa (give en) noget at bide paa, b. Skeer itu, b. i Græsset, paa Krogen, b. sig i Læberne, i Næsen, han er slem at bides med. en Bid Brød, Mad; et Bid, at faa B. (om don, som fisker). at bidsle. en Bidtang. en Bille (jf. Grave-, Herkules-, Snude-, Vand-). et Billede (jf Fremtids-, Gjen-, Luft-, Staffeli-, Titel-, Total-, Vrænge-), en Billedjagt, -pragt, -sal; et B- galleri; b-smykket. billig, en Billighed (et B.s- hensyn, -krav). at binde, at b. Hænderne, Munden Saa en ; det binder Læsset, b u n - en (jf. frost-, vand-), en Bindevæv; et B-brcv. en Bingelurt. en Birk (jf. Dværg-). en Bisauioxe. en Biskop (jf Hird-). en Bisp. on Bispering; et B-ornat. bitter (jf galde-), en bitter (= bidende) Kuldo, Haan. det er bitterlig koldt, at granle b. en Bitter (jf. Mave-) = en Bittersnaps; et B-stof. en Bjælde, en B-kappo. en Bjælke (jf.jærn-, Stra^k-). et B- loft. et Bjærg (jf. Magnet-, Venus-). en.bdal, -knold, -knude, -mester, -mo, -olje, -sko, -snævring, -værksdrift; et B-mel, -system. en Bjorn (jf. Hvid-, Krave-, Næse-, Pung-). enbjurneklo (Planteslægt). biaa (jf. lavendel-, safir-), en b. Ridder, b. Mandag, en Blaaluij, -musling. et Blad (jf. Afttin-, Blomster-, Bregne-, Frugt-, Følge-, Hijjre-, Mode-, Morgen-, Nyheds-, Pil-, Pile-, Poppel-, Regerings-, Rod-, Skede-, Venstre-). -bladet (jf. enfrø-, fri-, sam-, tofrø-). en Bladdu.sk, -flig, -hveps, -kjøl, -krans, -litteratur, -ueger, -næse (Vampyr), -plade, -plante, -referent, -roset, -tap ; et B-hjonie, -kjod ; en B 1 a d e- tobak. et Blaf (b. P. Blaffet: Ft. = Et.), svagt Vindpust), at blaffe. (Søord). blandet (jf. jord-, sorg-, u-, vemod-), b. Selskab, blandede Kort, Ski'ifter. en B 1 a n d i n g (en B.s-farve, -form et B.-folk), et -blanderi (se Gift-). blank, en b. Side, blanke Vaaben, at trække b. en Blanket (Ft. -ketter; jf. Vexel-). bleg. en Blege (en Fisk), et Blegekridt, en Blegn (jf. Blod-). en Blende (Mineral: jf. Horn-, Sink-). et Blik ' (jf. Alvors-, Basilisk-, Hersker-, Ned-). et Biik^ en Blikdaase, -kasserolle. blind (jf. natte-). en b. Lydighed, Tro, blinde Vinduer, en Blindliste, -rude. et Blink (jf. Spejl-, Sølv-). en Blis, en Blisgaas. at blive, at b. liggende, siddende, staaende, at b. fra noget, det b.r Regn, Tø, Krig osv., det blev tu Vind, derved b.r dot, at b. noget var, hvad skal der blive af ham? hvor blev han af? et Blod (jf. Drage-), en Blodblegn, -mand, -masse, -regn, -sved, -svulst; et B-flag, -vand; b-fiittig (i egl. Bet., ellers tysk), -hidsende. en Blok (jf. Granit-, Maste-, Stabel-), en Blokform, -post: et B-trin. at blokere, en Blokade. en Blomme', en B-saft. en Blomme- (jf. Vinter-). en Bionist (jf Eng-, Granat-, GrifTel-, Kamille-, Lotus-, Myrte-, Natte-, Porcellæns-, Rim-, Skive-, Skjærm-, Yndlings-, Ærte-), blomstret (jf kors-, kurve-, kvast-, stor-, an-te-), en Blomstringstid, en Blomsterregn, -skede, -ven; et B-hus, -skaft, -sprog; b- smykket.

12 i 1 et I ot blond bryde blond, eu Blondine. en Blonde jf. Silke-), en B-krave. et Blot (Ft. = Et.), at blote, en Blotmand; et B-biis. (Oldn. Ord.) ot Blus ijf. Sankthans-), en Bluse, en B-mand. et Bly (jf. Vand-), en B-forgiftning, -j^lans, -plade, -ring; -] 'laster, en Blyant, en B.s-stift. et B-kammer, et Blæk. eu B-flaske. en Blære (jf. Kim-), et Blæreri. en Blærebæger (Plante), -fod, -sæl; et B-runi, -træ. at blæse (jf. nd-l en Blæser (jf. Valdhorn-). enblæsebold; etb-hul, Blæse i l'dtr.: B. med det! B. være mi'd det! bléd. et Blødtræ; b-bjærnet. at blodet Hjærtet bloder den'ed. en Bo. en Bolig (jf Arbejder-), en Bopæls forandiing. en -bo (so Hav-, Skag-). on Bod ' fjf Marskandiser-), en '' Bod ijf. Helso-). en Bodskamp. et Boduieri. en Bog' (jf Adi-essc-, Formular-, Fremmed-, Handels-, Indtægts-, Xotc-, Notér-, Recept-, Æventyr-). en Bogfører ( ' = B-holder ; ^ foræld. = B-handler), -katalog, -orm, -reol; et B-marked. en Bog-, en Boghvedegrød. et BngslaT. en B-folge; et B-væsen. en Boje (jf. Fortujnings-). on Bojostraf. ot Bol. et Bolsvin (foræld.), en Bold (jf Blæse-), en Bolle, bollet. on Bom' (jf Kjæde-, Slæbe-), en Bomfcrpagter. on Boiu». (on) Bomuld (jf Skyde-; en B.s-sky; et B-krudt). en Bomhåst. bombastisk, en Bombe, on B-bøsso, -kanon, en Bonde (jf Amager-), en Bondefanger, -forta-lling, -stolthed, -tobak, et Bor' (jf Drue-, Kron-, Plat-, Spuns-, Tryk-), en Boring (jf Brønd-, Kiil-). en Borer (jf. Sand-), on Boroorm, -stang, ot Bord' (jf Is-, Kigel-, Side-, Spejl-). on Bordop.sata, -tale. on Borg. on B- mos tor (og Borge-; oli Jj-mavo. -mino), -port. en Borger, i-n B-milits. en Bort ijf (i uld-, Silke- j. at bortfort dl ko (-ning). -stjæle, en Botanik (b. F. -nikkon). botanisk, at botaniscro. on Botanisorkasao. (en) Brak (jf. Halv-, Hel-), en Brakharv. (eu) Braui. en Bramårbas. en Brauigaas. en Bramin, braminsk. en Brand', en Brandaud, -bæger (Plante), -fokkel, -lugt, -major, -politik; et B-signal. branket, en b. Lugt. en Bred. at gaa paa Gravens Bred. bred ijf alen-), den brede Vej, det brede er tilbage, en Bredflab (en Fisk). en Bredde (jf Bølge-). en Bregne (jf Kam-, Konge-, Vand-). B-blad, -træ. Bié? (jf Aflads-, Anbefalings-, Forretnings-, Fugle-, Kredit-, Lens-, Lugte-, Omgangs-, Opsigelses-, Skadesløs-, Skjænde-, Stiftelses-, Urias-, Vielses-), en Brevform, mappe, -pakke, -samling, -vægt; et B-stof en Brigade, en B-general, -musik, en Brigader. en Brik (jf Tavl-). en Brille (jf Guld-, Horn-, Næse-, Skele-, Staal-, Stang-, Stær-, Sølv-), blaa Briller, Holger Danskes Briller, en B-fugl (= Gojrfugl), -mager; et B-foderal. at bringe (jf tilveje-), -bringende (jf bold-, uheld-), at b. tu Veje, b. over sit Hjærte. en Bringer (jf Bud-). en Brint, brintfi-i. eu Brinte (jf Kul-, Svovl-). en Brise (jf Land-, So-). at briste (jf vojrbrustcn). en Bro (jf Gitter-, Gynge-, Hud-, Landgangs-, Marmor-, Skyde-, 0-). eu Brobue, -drager, vægt; et B- anlæg, -korn. on Broder (jf Drikke-), et Broderskab jf Fost-). ( on Broderskaal (at drikke B.). at brodere. (>u Brodérsax. en Brokåde (jf Guld-, Sølv-), et Brud (jf Granit-, Kontrakts-, Tand-). on Brud' (ikke = Ddor; men den lillo Lækat, mustela vulgaris). on Bi lid', on Brudoring, -skat. on og et Briig (jf. Nød-), til egot Brug. ot Briig (jf Have-). at bruge, at b. Brillor. b. on Kur. at bruse, en Jiruslomunade. brutal (= dyri.sk). en Brutalitet. at brjde (jf løs-, nedbryde; itu-, vojrbrudh. at brydo Isen, Laget,

13 Brygger Kredsen, at b. igjonnem, Søen bitclcr, Ilden, Sveden b.r ud, at b. ud' i Latter, at b. med en, at b. sig en Bane. en Bryder (jf. Bølge-, Hegns-); en Brydning (jf. Løs- ; en B.s-vinkel). en Brjgger. et B-spU. et Brjilup ijf. Stue-). et Brjst. at givo B., slaa sig for B.et, have et svagt B., have ondt for B.et. en Brystning, en Brystkasse, -mur, -smække, -to, -tone. at brænde (jf. sammenbrænde, farvebrændt), at b. inde med noget, en Brænding' (jf. Brændevins-, Lig-). en Brændvable; en Brændevin (jf. Fusel-; en B.sbrændiug) ; et B-mærke, at brændemærke (-ning). et Brænde (jf. Fagot-). et Bræt (jf. Spring-, Vaske-). et Bred ijf. Abe-, Husbagcr-, Kafife-, Land-, Manna-, Offer-, Te-), fint B., bagt B., tage Brødet af Munden paa en. en Brødmangel, -plante. Bradre (Ft. af en Broder; jf. Due-), en Brodremenighed. et Brol (jf. Løve-), en Brolabe. eu Brend. en Brøndanstalt, -boring, -gravning, -indfatning. bresig, en Brøsighed (tyske Ord). et Bud (jf. n-. Kontor-), et Budskab (jf. Torden-), en Budbringer, -foged, -liin, -tjeneste. en Bue (jf. Bro-, Gjord-), en B-fælge; et B-tag, -vindue. en Bugsom. en Biig. at bugsere, en Bugs ér in g. en Bugsérbaad, -damper, -line; et B-fartoj, -tov. en Bugt (jf. Hage-). en BuE ' (jf Kniv-). at bukke ^ at b. for en. b. begge Ender sammen paa en. et Bulder (jf. Kamp-). en Bund (jf. Gynge-), en Bundskraber. en Bunke ' (jf. Møg-, Sten-), at samle til B. B-hanrej (et Kortspil). en Bunke * (jf. Kam-, Mose-). et Biir. en Burfugl. eu Burre ( jf. Sø-). en Busk (jf. Frugt-, Halv-, Lys-). en Butik ijf Cigar-, Juveler-), en B.suandel, -skuffe: et B-skab, -tyveri. Buxer (jf. Kadet-, Matros- ; Strambnx). en By (jf Fabrik-, Smaa-). en Bybefolkning, -mark: et Bvhorn. Bøtte (en og et) Bjg. et Byggryn (en B.s-suppe), et Bygkorn ('i egl. Bet.; *paa Ojet). en Bjgd. en Bygdepolitik. at byge. en Bygning. at bygge (jf. færdig-, kravel-, tjalkbygget), det er ikke til at b. paa. en B y g g e r (jf. Maskin-) ; en B y g - ning (jf. Avls-, Periode-, Tanke-, Vej-), eu Bygningshaandværker, -snedker; et B-tømmer; b-kvtidig; en Bygsel (foræld.), ' en Byggegrund; et B-foretagende, -laan. en Byrd. en -byrding (se Van-). en Byrde (jf Fattig-). at bytte, en Bytning (jf. Xavne-, Xummer-). en Bytte værdi. et Bæger (jf Aske-," Blære-, Brand-, Cigar-, Fixer-). et Bækken (jf. Hav-), at sætte B. for Kirkedoren. en Bælg (jf. Kasse-, Vifte-). en Bælle (jf. Flad-, Glat-, Kant-, Eund-, Snegle-), en Bællekapsel, -plante. et Bælte (jf Neptuns-, Styrke-, Ørken-). et Bændel (jf Skrue-, Slim-). en Bænk (jf. Anklage-, Minister-, Kiffel-, Eund-, Sten-, Svale-, Udsigts-). et Bær (jf Frue-, Galne-, Glas-, Maj-, Skov-, Sorte-). en Bærklynge; et B-æble. at bære. at b. Frugt, b. paa Hænderne, b. over sit Hjærte, b. under sit Hjærte, i Kjodet baaret. en Bærer (jf. Kande-, Eygte-), en Bæ ring 'jf. Ind-, Xed-, Om-, Op-, Ud-), en Bærehimmel (Baldakin); et B-]ijul. en Bærme. B.n af Folket, Folkets B. en Bødker (jf Mejeri-), en B-mester, et B-arbejde. at boje (jf. indbojet), eu Bi^ijuing (jf Ind-), en Bojemuskel, -tang. en Beige (jf. Tone-), en B-bevægelse, -bredde, -bryder, -dal; et B-skvulp. en Bunhas (ut.). en Bonne (jf Knæk-). BSrn. en Bomefortælling, -kl}iige, -opdi-agelse, -verden; et B-selskab. en Bérs. en B-komité, -rampe, -sal; et B-spil. en Berste (jf Var-), en B-orm, -pensol, -valse: et B-svin. en Besse (jf Bombe-, Lunte-, Stoppe-). en Bette (jf Klister-), et Bøtvaad.

14 Ce Draffon C. et Ce (Bogstavet c). en Celle (jf. Bi-, Moder-, Plante-, Tempel-, Texl-). et C-fængsel, et oir en C-væv. en Centner, en C-vægt. en Cigar (jf. Dame-), en C-arbejder, -butik, -fabrik, -handel, -handler, -kasse, -kniv, -jomfru, -kvæler, -mager, -ryger, -rj-gning, -røg. -spids, -stump, -tænder: et C-bæger. -foderal, -ror. en Cikorie, en C-fobrik, -kaffe, -rod. (en) Ciniiober. c-rod. en Cirkel (Ft. Cirkler, = Kreds), en C -sav. at ciselere, en Ciselering, en Cjliiider (Pt. Cylindre: jf. Damp-, Hul-l. en C-ha't; et C-ur. D. eu Daab (jf. Kjætter-. Klokke-), en Daabsformular, -hue, -kjole. en Daad (jf Skjændsels-; goddædig), en Daadstrang. eu Daare. en D-anstalt, -færd. en Daase fjf. Blik-, Sardin-). eu Uåg ("jf. Betalings-, Frost-, Mikkels-, ^lortens-, Uns-, Rets-, Sankthans-, Stiftelses-, Stjæme-, Ulykkes-, Vaskedag: Storheds-, Velmagtsdage), at have sine kronede Dage. en Dagsværmer, -tjeneste: en Dagsavis, -regn: et D-n_vt. eu Dal (jf. Bjærg-, Bølge-, Længde-), en Dal fure, -r}-pe; eu Da le karl. en Daler (jf. Kron-, Sølv-). en Dam', en D-musling. en Dame (jf Verdens-), en D-haand, -handske, -novelle, -skrædderindc et D-liuued, -portræt, -selskab, -værelse. en Damp (jf. Mose-), en Damper (jf Bugser-, Sund-), eu Dampcylinder, -fregat, -hammer, -jolle, -kilde, -kogning, -korvet, -kran, -kuglo, -pibe, -spænding, -ventil, -væv; et D-kogeri, -trj-k, -vaskeri, -væveri : d-furmig. eu Danearr (= Danefæ; egl. død Mands Arv). Daner, en Danegjæld. at danne (jf om-, til-, ud-l. dannet (jf aautls-, Qer-, gjenncm-, mejsel-, pung-); en Dannelse (jf Kilde-, Legeras-, Parti-, Slakko-, Slik-, Til-, Tørve-), eu lærd I), eu -danner (60 Salt-). en Dans (jf J'ange-, Kalve-), at gaa i D. at danse, d. paa Roser. d. efter ens Pibe. at daske, eu -dasker (so Lemme-). at dalere, en Datering. n Dalter (jf. Eva-), en D-maiul. et De (Bogstavet d). eu Degn. et Degnekorn. en Déi (jf Fødsels-, Vand-), at de lo (jf. hoj-, led-), en Deling (jf. Led-: en D.s-linje, -plan). en Demokrat, demokratisk, et Demoki-ati. et Dige (jf Flod-, Hav-, Overfalds-, Sluse-, Stemme-). eu Digel, en D-ovn. diger (uorsk: = tyk, driij. svær). Olav hin digre. Digerdoden (foræld.) en Digter (jf Ode-), en D-aand. -gave, -krans, -natur, -.=!Jæl ; et D-kald, -liv, -navn: en Digtning (jf Efter-, TU-). en Dilelluiit. d-mæssig. et Diplom (jf Hæders-), en Diplomat, ot Diplomati, diplomatisk. eu Diskant (hijj kvindelig Sangstemme). en Diæt. en Diætfejl. dobbelt, eu D-kikkert, -klaug. -knap, -knude, -natur, -tim; et D-spor; d-sidig. -virkende. en Dok (jf TOr-). en Doktor (jf Heste-, Æres-), en D- hat: ot D-gildo. et Dokument, at dokumentere (-ing). en Dom ijf Fordommeises-, Forkastelst's-, Frifindelses-, Guds-, Tvivls-), eu Dommer mine, et D - hverv, -kald; en Domsst.ævning. eu Dosmer, eu D-soddel. eu Dussériiig. doven,»mi Dovenlars. en Draabe. d-foriuig. at drage (if gji-uueuulrageu). et Drag (jf Hetlo-: et D. over Nakken), en Drager (jf liro-. Horn-). en Drage, en D-M.sk. -slyngning, -sæd; et D-l)lcid (et D-træ). en Dragon (jf Dyds-).

15 Dragt en Dragt (jf. Amager-, Bal-, Harlekins-, Karnevals-, Maske-, Spascre-). at drapere, et Draperi. at dratte, drathændct. at dreje, en Drejekanon, -stol. en Dreng (jf. Stald-, Svine-, Vogter-). at dressere, en Dressur. et DreT. et D-staal. en Drift (jf. Bjærgværks-, Erhvervs-, Friheds-, Haandværks-, Kobbel-, Rov-, Virksomheds-, Værfts-), en D.s-bestyror : et D-aar. en Drik (jf. Gude-, Maj-, Nektar-). en Drikker (jf. Vand-, 01-). en Drikkebroder, -hallo, -skuliug. at drille, drilagtig (-hed). at drlfe (jf. industi-i-, urindrivende), at d. med Stromnien, at d. trjæk med, at d. sit SpU; at være dreven i noget, drevet Arbejde, Guld, Sølv. en Dronning (jf. Bal-, Elve-). en Dronte len uddød Fugleslægt). en Drossel, en D-stær (Fugl). en Drue. en D-svamp, -vin : et D-bor. at drukne, at d. i Forretninger, i Lærdom, i Vrovl. et og en Dryp. en Drypstenshule. at dræbe, di'æbende kjedsommelig. Drojer (Ft.; se Mel-). en Droin. drommeagtig; en D-tUstaud; d-fri. en Due (jf. Kaka-, Klippe-, Ki'on-, Parvk-, Skogger-). en D-kurren; D-b'rødre (Ft; D-kloster). en Duel. en Duellant. en Duet (Ft. Duetter), at synge en D. en Dnft (jf. Kløver-, Knejpe-, Lavendel-, Stald-). en Dug (jf. Lys-, Sigte-). en Dug (Duggen), en D-vogn (at age med D-voguen, foræld.), et D-puukt. en Dukke (jf. Marionet-), en D-vogn. et Diin (jf. Silke-). en Dunk (jf. Ansjos-, Olje-, Tran-). en Duftet (jf. Vin-, 01-). en D-raasse, -skj'. Diir (u. Kno. ; L^dtr. i Tonelæren), i den samme D. et Dusin (= en Tylvt), i D-vis. en Dusk (jf. Blad-, Guld-). Ef en Dux (jf. Ordens-, Skole-). en Drærg. en Dværgbirk, -gren, -hjort, -hijne, -oxe, -palme. djb. en Dybde (jf. Tanke-). en D/d. dydsiret; en Dydsatte.st, -belonning, -dragon, -helt, -præmie. dygtig (-hed; jf. krigs-, leve-). at dykke, en Dykker (jf. Stj-rte-, Svømme-), en Dyk and. (en) Dynamit (b. F. -mitten), en D- patron. et Dynasti, dynastisk. (et) Dynd. en D-vulkan. en Dyne (jf. Silke-), at hjælpe en fra Dynen i Halmen. en Dynge (jf. Affalds-, Grus-, Sne-). dyr. nu er gode Raad dyre. et Dyrtidstillæg. et Dy r (jf. Arbejds-, Gnu-, Hjul-, Hov-, Hule-, Koloni-, Kæmpe-, Mammut-, Mos-, Polar-, Sæk-, Trompet-, Yndlings-), en Dyrehule, -race, -ven; Dyrehavsbakken: et Dyrehus. at dyrke (jf. agerdyrkende). at d. Gud, d Jorden, Videnskaben, en Dyrker (jf. Mammons-, Videnskabs-), en Dyrkning (jf. Koe-; en D.s-maade, -tilstand), en Dyrkelse (jf. Afguds-, Helgen-, Mammons-, Skjouheds-). at dække (jf. om-, over-), et Dække (jf. Kurve-), en Dækning (jf. Om-), en Dækkekurv. at dæiume. en Dæmning (jf. Fange-, Havne-, Lede-). en Dæmon (Ft. Dæmoner), dæmonisk. at dæmpe (jf. afdæmpet). at de. det vil jeg do paa. at debe. en Døbesten (= -font). en Dod (jf. Diger-, Offer-), en Dodsgave, -liste, -messe, -skygge, -spire, -stivhed; et D-ojeblik. en Dedniiig. et D-ur (et Insekt). en Uogling (:= >i'æbhval). et Dogn. en D-litteratur. et -domme (jf. Selv-). en Dor (jf. Altan-, Indgangs-, Tapet-), at sætte en Stolen for Doren, han véd hverken D. eller Dag. dér. at vende det dove Øre til, tale for dove Øren. at dove (Folks Øren med Snak; jf. øredøvende). E. en Ed (jf. Benægtelses-, Fane-, Parts-, Tilhjemliugs-). en Edsaflæggelse, -pligt; et E-forbund. en Eddikeaal (en Rundorm), en Edderkop (jf. Fugle-, Jagt-), et Et (Yt. Effcr; ^Bogstavet f).

16 efter fdfr. at hjælpe, maale, tælle, regne, tænke, læse, slaa e., at give e. (vige for Tryk, Modstand, Overtalelse), sætte e. (= forfølge), at gjore en (noget) e., at tegne e. Naturen. et Efteraar (e.s-agtig). en E-digtning, -granskning, -hjælp, -levering, -ligner, -maaling. -nøler, -retning (j Skipper-), et E- stik. en E- stræber. -tælling, -vaar. en Eg (jf Vinter-), at egemale (-ing) en Egestok. egen. at være, blive sin e. Mand. en E-varme. et Egern, en E-abe. en Egoist, en Egoisme, egoistisk {^= selvisk). at eje. en Ejer (jf Herligheds-. Lods-; et E-lag, e-los); en Ejendomsbesiddelse, -sikkerhed. en El (jf.hvid-, Rød-). et El 'Ft. Eller: Bogstavet 1). en Elegi, elegisk. elektrisk, at elektrisere, en Elektrisermaskine. en Eléf. en E-plads, -skole. en Ellipse, elliptisk. at elske (jf pragtelskende). en Elsk (at lægge E. paa noget); en Elsker (en E-rolle; et E-fag); en Elskov (en E.s-flamme, -handel; et E-suk ; e-fuld). en EIt^. en Elvedronning, -mø. et Em (Ft. Emmer: Bogstavet m). et Embede, en Embedskreds, -rejse, -stige, -virksomhed. én. en E n h e d ( jf Længde-, Stats-), enfrobladet. et En (Ft. Enuer; Bogstavet n). end* (Bio., til Sammenligning efter hujere Gr. af To.), mer end nok, hojero o. et Hus. bedre end intet. en Ende. Vejs E., Pinds E., det blev 10 Fald Enden paa Legen, en E-knop: et E-hul, -skud. ene. en E-handel, -herre, -kamp, -stue, -vold (en E.s-regering) ; et E-herredomme, -værelse. eneste, hver eneste. en Eng (jf Marsk-) en Engblomst, -lod. -plante: en Engeskjær (en Plante). en Engel (jf. Morder-), en Frelsens, Trostens E. en Engelsød (en Bregncart). enkelt, en E-mand: et E-væsen. éns. e-liggende (Vinkler), -lydende, -tonende. en Epidemi 1= Farsot), epidemisk. et Epigram (Ft. -grammer). en Epilog. en Episode, episodisk. en Epoke, e-gjorende. et Er (Ft. Errer; Bogstavet r). er-, en Erfaring (jf Livs-), erfaren ijf kunst-), at erholde (jf uerholdelig), et Erhverv (jf Livs-, Selv-; en E.s-drift, -gren, -kildet, at erhverve (jf selverhven'et). en Erindringsliste, -skrivelse, etetegn. en Er kj endelse (jf Sandheds-, Svnds-). en Erklæring (jf Fallit-, mstillids-. Tillids-). en Erotik, erotisk. et Es ' (Ft. Esser : Bogstavet s). en Etat (jf Hof-. Land-, Stald-, Sø->. en Etatsraad (-inde). Eva (Adam og E.). on Evadatter. evig. hvor evige Dag. en Evne (jf Foridantnings-, Forsvars-, Handle-, Overtalelses-, Rets-). et El (Bogstavet x). en Exåmen. at examinéro. et Eiemplår (jf Pragt-). eitra dat. Bio.), e fin. on E-post, -tur: ot E-tog. en Eitråkt (jf. Kaffe-, Kjod-, Malt-, Resmskabs-). F. faa. en Faavælde (et Oligarki). et Faar. en Faareflynder (en Ikt). -svingel (Græ.sart). on Fabel, at blive til en F. for hole Bven. et F-væsen. en l'abrik (jf Cigar-, Cikorie-, Sprit-). en F-bv, -pige, -stad ; et F-niærke. ft Fad (jf. Guld-), et Fadebursien. en Fader, en F-forfængelighed, -glæde (mest i Ft.), -atoltbod. et Fag". Tag og Fag. et Fag^«(jf Elsker-, Real-, Rolle-, Tjener-, Yndlings-). fager (jf haar-^. on Fagot, on F-spiller; ot F-brænde. on Fakkel (jf Brand-), en Faknliig, on F ak bue, et Fakstykke. ( laandværksord.) 1 ot Fald (jf Dug-, Fode-, Klinke-, Versc-).

17 I et falde 1 Firmament at falde (jf. onifaldcn). don faldende Syge. Kyttoren faldt af, Yinden f.r af, han er faldtm mogot af, at f. Traad, i gode Hænder, i Klø- i rene paa, f. paa Næsen, det faldt for Brystet, en Faldslqærm. fallit, en F-erklæring, -lov. en Famille, familiær, et Familieskab, en F-kreds, -lighed, -sorg, -stolthed, -trætte, -tvist; et F- baand, -forhold, -stj^kke; f-stolt. at famle (jf. be-). en Fane (jf. Danebrogs-, Rigs-, Silke-), en Faneed. at fange, at f. Griller, en Fanger (jf. Bonde-, Flue-); en Fangedans, -dæmning: et F-uet. en Fange (jf. Kvinde-, Mands-, Med-). en F-trausport. en Fangst (jf. Grinde-, Makrel-, Musling-), at give et Stykke Vildt F. (tysk). at ^ fantasere, en Fantasi (jf. Feber-). en Fantast, et Fantasteri. en Fare. farlig (jf. samfunds-), faretruende. at fare. en Farer (jf. Fragt-), en Farmand, et Fartoj Cjf. Bugsér-, Kryds-, Lyst-, Transport-). en Fart (jf. Fjord-, Forbi-, Gondol-, Is-, Jærnbane-, Prøve-), med Lynets F., i en flyvende, lynende F. en Farve (jf. Blandings-, Hoved-, Jod-, Klang-, Lasur-, Lokal-, Mellem-, Metal-, Pak-), at sætte F. paa (en Beretning), en F-glod, -modsætning, -overgang, -plante, -skala, -skygning, -straale, -vajd, -vifte, -virkning; f-brændt (Eude). at farve, en Farverlou. farvet (jf. Isabella-, lever-, oliven-, skifer-, teglstens-, tve-). en Fasan (jf. Guld-, Sølv-). fast* (-hed; jf. princip-), f-gjællet, -groet (el. -grot), -hæftet, -kjævet, -sluttet; en Fastian dsmagt, et F-klima. fast^. det er fast utroligt. cu Fastelavn, en F. s-nar. en Faster, eu F-mand. fatal, en Fatalitet; en Fatalisme (Skæbnetro), Vitalistisk. at falte. fattet (jf. forud-). futtig (-dom; jf. biod-, græs-, lov-). en F-befolkning, -byrde, -kaserne, -kirkegaard, -koloni, -lovgivning, -læge, -pleje, -understøttelse; et F- hospital, -kvarter, -skema. en Fé. featrtisjr. en Feber (jf. Bal-, Forkølelses-, Forraadnelaes-, Guld-, Mælke-), en F- fantasi, -hast, -kost, -raixtur. féd. en Fedestald; fod halet (alm. fedt-). Fedt. at faa sit F. en Fedtgaas (Pingvin), -klump; en Fedteklat; et F-Iam. eu -fegft, se Sværdfeger (tysk). en Fejde (jf. Jøde-). at feje. at f. en af. en Fejekone. en Fejl (jf. Diæt-, Grund-). en Feld (foræld.; jf. Graa-, Skind-), eu Feldbereder. (en) Felt. en F-hue, -jæger, -kikkert, -læge, -post, -soldat; et F-skyts, -tog (jf. Ymter-); F-jæni (Ft.). et Felt (jf. Syns-). fem. at være ved sine fulde fem (Sanser), at være det femte Hjul til en Vogn. en Femling (en Plante), femkoblet, -ribbet. en Ferie (jf. Jule-, Paaske-, Pinse-, Eets-, Skole-, Sommer-), en F- gjæst, -rejse; et F-besøg. fersk, paa f. Fod. en Fest (jf. Forsonings-, Glædes-, Løvsals-, Stiftelses-), en F-forestilling. -kantate, -komité, -sal, -skaal; et F-program. en -fi-tte, se Tagfette. en Fiber (Ft. Fibre; jf.kerve-, Plante-). on Fidibus (Ft. -busser). et Fif (b.f. Fiffet; Ft. = Et.), fiffig, en Fiffighed, en Fiffikus. en Figiir (jf Bi-, Forgrunds-, Gips-, Hoved-, Marmor-, Model-, Portræt-, Sagn-), at have, gjore en god (daarlig) F. at figurore, eu Figurånt (-inde). eu Fil (jf. Naale-, A'æls-). en Filister (Ft. Filistre: jf. Stok-). en Filt (jf. Hatte-), fin i Filten, filtet (jf. graa-, hvid-). at filtrere (-ing). en Filtrérmaskine. en Fin. en Finhval. Finanser, en Finausplan; et F-udvalg. at finde, at f. sin Kogning vod. at finere, en Fint5ring, en Finerer = en Finérskæror. et Finortræ. en Finger, et Fingerpeg. en Finne ^ (jf. Gat-), finnot' (jf. lige-, mange-, ulige-). on Fiol' (ogsaa Viol: jf. Alpe-). en FloH (lidet brugeligt). eufiolin, nu ofte udtalt og skrevet Violin. fire. on Firling (Planteslægt), on Firkloft (on l'lanto), -skak. et Firmament (=^ Himmelhvælving).

18 Fisk en Fisk (jf. Ben-, Drage-, Hammer-, Kors-, Kiybe-, Lods-, Lunge-, Læbe-, Maane-, Panser-, Skive-, Tejste-). en Fiskeavl, -lus, -padde, -ogle. at fiske (jt. nyfisket). et Fiskeri ( jf. Fjord-), en Fiskerettighed, et F-tegn. en Fisker, en F-mand. eu Fistel, f-agtig. en F-svulst; en F-stemme, -tone. fix. en fix Idé. at fixe re (-ing); et Fixcrbæger. et Fix fax er i. eu Fjante, fjantet (jf. halv-), et Fjed (jf. Snegle-) en Fjeder" (jf. Vogn-), en F-matras, -vogn, -vægt; et F-hus (i et LTr). en Fjende, fjendsk fjf. Mheds-). en Fjer (jf. Sving-, So-), en F-bold (et F-spil), -sky, -vægt: Qerdannet. en Fjord, en J'^-fiirt, -sæl; et F- fiskeri. et Fjæld. en F-hare, -hede, -jætte. -kam, -natur, -snævring, -urt; et F-skaar. at fjæle, en Fjælster (Snespurv). 0*rn. en f. Lighed, Mulighed, en Fjivrnkamp. en Fjært (jf. Hel-), et Fjæs (jf. Abc-), en Fiaade (jf. Skjærgaards-). en Flab (jf Bred-). flåd. Hov og flad. en F-bælle; f- pumet. en Flade (jf. Gnide-, Grænse-, Hede-, Skjærm-, Strvgo-). et Flag (jf. Blod-, Kors-, Krigs-, Silke-, Skibs-), en F-kaptojn; et F-batteri, -signal, at flagre, en F-lyst, -tid. at flakke, et flakkende Lys. en Flamme (jf Elskovs-), 'min ganilo F. en F-hiJvl. -skrift, -svidning, en Flanke, at falde en i F.n. at flankere (-ing). en Flaske (jf. i51æk-, Ladnings-, Medicin-), f-formct. et Flegma, flegmatisk, at flette (-ning: jf omflotto, oj)ttottet). en Flid (jf. Sandor-, Skole-), en F.satti'st. -boiiinning. en Flig (jf Blad-, Yder-), on Fliglæl»i) (en Plante), et Fliii. at flinc. en Flint, at fare, flyve i F. en Flis (jf Glas-), on Flod' (jf.bag-). ot Floddigc. en Flod', en F-gud, -skildpadde ; et F-gruH, -land. -sand, -skib, -system, ot Flor. en F-flii."; f-lct. 1 foren Flue (jf. Flor-, Guld-, Snylte-, Yaar-). en F-fanger (en Plante), -kvast, en Flugt, en F-stol. at flyde (jf. ild-, letflydende), eu F- kran, -o. et Flygel (jf. Koncert-), at flygte, flygtig (jf. forflygtige), en Flynder (jf. Faaro-, Sand-), en F- en Flytning (jf. Sammon-). at flyve, at f. i Flint, i en flyvende Fart. en Flyvekunst, -maskine, -rou, -skytte, -ogle; et F-rcdskab; f-færdig. at flække. Flækkeærtor (Ft.). at flænge (jf. sonder-). (et) Flæsk, en Flæskeklanuer (Insekt). en Floj (jf. Kors-). et Flojel. at tage paa noget med F.s Handsker, flojelsagtig. en Fliijelsand. en Fnok (b. F. Fnokken ; egl. s. O. s. et Fnug), en Fnokurt. en Fod (jf. Aarc-, Blære-, Føl-, Gaase-, Grave-, Krage-, Pumpe-, Rov-, Vade-; har som Maal Ft. = Et.: sex Fod hoj). paa fersk, fri Fod, at faa Fødder at gaa paa. on l'odgarde, -rod, -v.ærk; et F-maal, -punkt; et Fode fald. et Foder' (jf. Kraft-), on F-lupin (Plante); et F-stof, -æmne. et Foderal (jf. Brille-, Cigar-, Hatte-, Ur-). eu Foged (jf. Bud-), en F-ret. on Fold ' (jf. Tvær-), at slaa sino Folder, komme ud af sino F.or. foldet (foldede Hænder), en Foldharv. en Foliant. en Folie (jf. Tin-). et Folk (jf Blandings-, Neger-, Nomade-, Vælger-, 0-). en Folkofrihed, -gave, -hyrde, -kalender, -klasse, -kongo, -magt, -men hig, -race, -rejsning, -sag, -svan-m, tribun ; et F-gavu, -lukaf, -parti, -røre. en (og et) Fond (jf Arbejder-, Grund-, Limnings-, Keserve-). for (Fho. og Bio.), at holde for (maatte holde for), forud: en F-betaling, -følelse, -vidon: f-tattet, -sætningsløs. for-' (betonet), ot Foraar (on F.sbobuder, et F-tegu, -vejr; foraarsagtig). et F-bund (jf. Kds-, Forsvars-), on F- dannelse, -dom (if. Kasto-). -frugt, -grund (en F.s-ligur). -have. ot F-hold

19 for- 13 Forfængelighed (jf. Aarsags-, Afliængighods-, Familie-, Fugtigheds-, Fæste-, Guds-, Hojde-, Kjærlighcds-, Kjons-, Krigs-, Lejrings-, Luft-, J^yd-, Lys-, Længde-, Magt-, Samfunds-, Slægtskabs-, Tids-, Tillids-, Varme-, Vasal-, Vejr-), et F - i 1 1 c fjf. Jærn-). et F- kam ni er. en F-karl. et F-klæde (jf. Køkken-), -korn. -maal (jf. Livs-, Stats-), en F- mue (F.s- omstændigheder, Ft.). -post (en F-fiBgtning). et F-raad (jf. Glose-, Kul-, Vand-, Vinter-), -rum (Søord). en F-skjel (jf. Alders-, Grads-, Kaste-, Kjons-, Væsens-), et F-slag (jf. Freds-, Mod-; enf.s-ret). en F-stander (jf. Kreds-, Skole-), et F-svar (en F.s-evne, -forening, -kamp, -linje, -plan, -stand [sætte i F.], -stilling, -st3'rke, -tale; et F.s-forbund, -middel, -skrift), -syn (en F.s-tro). -tal. -trin (on F.s-ret). en Forn n d lir s g e 1 s e. for-'-' (tonløst), en Forandring (jf. Bopæls-, Front-, Vejr-), at forase sig. enf-bedring (jf. Grund- Sprog-, Text-, Vej-), -bindelse (jf. Lednings-, Stof-, Tanke-; et F.s-lcd), -binding (et F.s-tømmer). et F-brug (jf. Kul-, Luft-, Vand- ; enf.s-foroning, -gjenstand). en F-bryder (-ske; en F-koloni), -brydi'lse (jf. Majestæts-), -brænding (et F.s-stof). -dobling (jf. Selv-), -dybning (jf. Vindues-). -dærver (jf. Sprog-), -dojelso (en F.s-proces; F-besværligheder, Ft). -do mm els o (en F.s-dom). -ening (jf. Arbejder-, Forbrugs-, Forsvars-, Foredrags-, Industri-, Kredit-, Kunst-, Læse-, Maadeholds-. Musik-, Vælger-: et F.smiddel, -punkt), et F-fald (enf.speriode). en F-fattor (-inde; jf. Novelle-, Yndlings-; en F-forfængelighed, -via-ksomhed, et F-honorar), -fatning (jf. Kirke-; en F.skamp). at f- flygtige (-else). en F-fægter. -følgolse (jf. Jøde-, Ilets-). en F-giftning (jf. Arsenik-, Bly-), et F-godtbefind e n de. f - h a a n d e n v æ rende, at f-hakko. en F-halingsrente. en F - h a n d 1 i n g s gj enstand, ot F-hor (jf. Krigs-), en F-kastelsosdom. at f-klaro (jf. uforklaret), en F-klaring (jf. Told-, Vidne-), f-knyf (jf. u-). -krobiet. en F-kølelso (en F.s-fcber, -hoste), f-ladt (-hed; jf. aands-, idé-j. en F -legenhed (jf. Penge-), et F-lig (en F.smægler, -mægling; et F-vilkaar), en F-ligelse (et F-maal). - 1 o v e 1 s e (en F. s-ring), -lystelse (et F.ssted). f-maacnde. en F-mørkolsc (jf. Aands-). -nuft (jf. Snus-; en F-sandhed; et F-parti; f-løs), fornuftigvis (Bio.), en F- iiægtelse (jf. Sandheds-), -nærmer, -nød enhed (jf. Aands-, Krigs-, Livs-). -nojelse (en F.s-raad). -pagter (jf. Bom-, Mejeri-; en F-gaard). -plantning (en F.s-evne). -raaduelse (en F.s-feber). at f -raske (lade sig f.). -retning (jf. Han- en F dels-, Mægler-; et F.s-brev, -liv, -udbytte; en F-gang, -sag, -stil), -samling (jf. General-), -sigtiglied (en F.s-regel; et F-hensyn), -sikring (en F.s-anstalt, et F-væsen). f-skjellig (f-artct). en F- skrivnin g (jf.gjælds-). -soning (en F. s-fest), -stand (jf.gaase-; en F.s-kuldc). -syning (jf. Vand-), et F-søg (jf. Mod-, Modstands-, Mord-, Overtalelses-, Selvmords-; en F.s-mark: f-vis. Bio.), en F- s ør gel s o (jf. Livalide-, Livs-; en F.s-ret ; f-berettiget). -tjeneste (jf. Bi-), at f-tolke (jf. bort-), en F- træd er (se Sted-), en F- trøstning (f.s-fuld). -tykkelse, -tælling (jf. Bonde-, Borne-), -tojning (en F.s-boje, -pæl), -undring (en F.s-stol: at sidde paa F.cn). -valt er (jf. Pakhus-, Proviant-, Stempel-), -valtning (jf. Stats-), f- varet (vel f., ikke vel f.). en F-vendthed. -ventning (f.s-fuld). -vexling (jf. Navne-), -virriug (jf. Sinds-), f- virret (jf. sinds-), at f- vi tre (-ing). -vrovle (en Sag, sig). forbi, i F- far ten, paa F- rejse. at fordre, on Fordring (jf. Gjon-, Mod-, Sam-). fore-, ot F-drag, (en F.s-forening, -holder), en F-1 æ s n i n g jf. Prøve- ( en F.s-time). -stilling (jf. Fest-, Mod-; en F.s-krods). -tagelse (en F.s-aand), ot F- tagende (jf. Bygge-, Handels-, Krigs-), en F- teelso. et F- træde (Avdions). en F- vending (= et Paaskud), ot F -vid ende. en Forfængelighed (jf. Fader-, Forfatter-), en F.s-sag.

20 j en Form 1 fuld en Form (jf. Blandings-, Blok-, Fremtrædelses-. Hatte-, Hoved-, Krystal-, Lide-, Lyd-, Overgangs-, Side-, Stobe-, Ytrings-), formet (jf. flaske-, gas'el-, galge-, lialvmaane-, hjærte-, kam-, krater-, kuppel-, lancet-, lyre-, maske-, nyre-, pung-, pjtamide-, roset-, sicaal-, skjold-, skæl-, slange-, snabel-, sværd-, sojlc-, tag-, terrasse-, tue-); -formig (se damp-, draabe-, gas-, haar-, luft-, piske-, straale-). et Formvæseu. en F o r m a 1 i s m e, formalistisk, en Formalitet, et Format (jf. Kvart-, Oktav-), formel (Ft. formelle), en Formel (Ft. Formler), en Formular (jf. Daabs-, TryUe- ; en F-bog), at formulere (-iug). Forst-, en F-kandidat. et Fort (jf. Hoved-, Mellem-, Nabo-, Sø-), en F-række. en Fostbroder, et Fostbroderskab, et F-lag. (en og et) Fosfor, f-fri, -sur; en F-.syre. et Foster, en F-tilstand. fra. at bide fra sig, at holde f. sig (o: til hojre, om den kjørende; modsat at holde ad sig), at gaa, være f. Forstanden, sin Samling, slaa sig fra Verden. at frarane, -rive. -røve. -snakke, -stjæle, -vende (jf. ufravendt). ot Fragment (= Brudstykke), fragmentarisk. en Fragt, en F-farer: et F-skib. en Frakke (jf. Løbe-, Støv-). en Fred (jf. Aften-), en Fredning (jf Skov-), en Fredløs (en Planteslægt); en Fredsbetingelse, -mægling, -pibe, -traktat; et F-forslag, -vilkaar, -værk: F-udsigter (Ft.). en Fregat (jf Damp-, Sejl-, Skrue-), en F-fugl. on Frelse, en FrclHcns Engel. frem. at f-bringe (jf. gjen-), en F- bringel.se (F.s-orako.stninger, Ft.). at f-føre. et F-skridt (en F.smand, et F-parti). f-s tikkende, at f-s ti Ile (jf gjen-; en F-stillingsgave, -maade). on F-tid (en F.8-raand, -plan; et F-billodo, -syn), en F-træuelsesform. fremmed, en F-bog, -ordbog. fri (jf afgifts-, arsenik-, brint-, drljmraf'-, fosfor-, fusel-, galde-, gift-, knast-, kvadstof-, storm-, svinimtd-, svovl-), frit (Bio.; f. staaendc, svævende, virkende), en Frihed (jf. Folke-, Præste-, Skin-); en F.s-aand, -drift, -hymne, -Igærlighed, -krig, -lyst, -mand, -rus, -tid, -trang; et F-princip, -pust, -skin: f-ijendsk, -lysten. fribladet, -gjællet, -kjævet; en Frifindelsesdom, enfrimand, -murer (etf-sprog, -tegu), -præst, -skare (en F-mand), -svømmer; etfrikort, -lager, -lod (enf.smand). at fri', et Frieri (jf Avis-). en Frikadelle. en Frikassé (jf. Honse- o. s. v.). en Frise. at frisere (-ing). frisk (jf livs-, natur-, ungdoms-, vaar-). f. som en Fisk. at fristed en Fristerinde. en Fritte (en Ilder). at fritte, en Fritter. frodig (-hed: jf livs-). from. f-ladende, en F-ladenhed. en Front, at gjore F. en F-forandriug. frossen (jf gjenuem-, sammen-). en Frost, en knagende F., at faa, have F. i og Fødder, Hænder en F-dag, -jætte, -skade, -taage; f- bunden. en Frue (jf Adels-, Old-, Ridder-). et Fruebær. fruentimmeragtig. en Frugt (jf For-, Græs-, Kapsel-, Sam-, Skov-, Smaa-). en F-busk, -is, -opsats, -skole, -stand, -stol, -sætning, -tid: et F-blad, -legeme, -stykke, -torv: f-rig (-dom). en Frjnse (jf Uld-). en Frjtle (en Planteslægt). en Fro. et Frolaar. et Fro (jf Skov-, Slave-, Tanke-), -frøet (se mange-, nøgen-), en F-hud, -hvide, -peber (en Planteslægt), -sort, -stjærno (en Planteslægt)! en Froken (jf. Hof-, Kjøbsted-, Land-). Fuge. fuget. en Flig! (jf Brille-, Bur-, Fregat-, Gejr-, Guld-, Næsehorns-, Peber-, Skrædder-), fuglcagtig: en Fugleedderkop, -handel, -handler, -kr.æmmer, -samhng; et F-ansigt, -brev, -kirsebær, -not, -perspektiv, -skind. on Fugliglied. F.s-mrhold (Ft.). at fugtle (prygle: tysk). fuld (jf andagts-, angost-, ansvars-, el.skovs-, fortrøstnings-, forventnings-, godhed.s-, gren-, kvide-, længsels-, salvelses-, stemnings-, stil-, tiinko-, tillids-), f Mund, at have alle Hænder tulde, tude en

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde.

Materiale til klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. Kapitel 12, Forløb om forlyde. Forlydsopgaver Børnene skal i hver opgave sætte streg fra hvert billede til det bogstav (bogstavslyd) som ordet starter med. Børnene skal have at vide inde, at de gerne må spørge sidemanden eller underviseren,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: "Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale?"

Sangen om Vølund. 13. Mælte da Nidud, Njarernes Fyrste: Hvor har du, Vølund! Alfernes Viser! fundet vort Eje i Ulvedale? Nidud hed en konge i Svithjod; han havde to Sönner og én Datter, der hed Bødvild. Der var tre Brödre, Sönner af Finnekongen; den ene hed Slagfinn, den anden Egil, den tredje Vølund. De løb på Skier og

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Stairways in New York. Mål: 100x100 Acryl på lærred. Solgt

Stairways in New York. Mål: 100x100 Acryl på lærred. Solgt Stairways in New York Mål: 100x100 Shy lady 2 Mål: 50 x 70 En stille søndag 3 Mål: 60x80 Livet er i farver 24 Mål: 80x80 Flyvende Mål: 80x80 Venter på bussen Mål: 60x80 16 sindsstemninger Mål: 80x80 Op

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Danske Ordsprog ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå [Skriv dokumentets undertitel] asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Den største kunst er kærlighed

Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen Den største kunst er kærlighed TORGARD Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen 2010 www.clausholmthomsen.dk Omslag: Henrik Koitzsch Bogen er sat med Utopia hos BookPartnerMedia

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref.

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref. Resten skal i den grå Vi har lavet en pizza, den smagte rigtigg godt Men puh hvor dett roder, nu skal køkkenet gøres flot Der er skræller og papir, emballage og plast Når vi hjælpes ad går det med lynets

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

HVIS JEG KUNNE VILLE JEG SKRIVE DIG UD AF HISTORIEN

HVIS JEG KUNNE VILLE JEG SKRIVE DIG UD AF HISTORIEN Linda Nørgaard Framke HVIS JEG KUNNE VILLE JEG SKRIVE DIG UD AF HISTORIEN Digte Linda Nørgaard Framke HVIS JEG KUNNE VILLE JEG SKRIVE DIG UD AF HISTORIEN Digte hvis jeg kunne ville jeg skrive dig ud af

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version Page 1 of 5 DANTALE Audio-Visuel Test (VHS-version) Bispebjerg Hospital Audiologisk afdeling Juli 1998 Erik Kjærbøl INDHOLDSFORTEGNELSE AUDIOVISUEL DANTALE (VHS) 1. Indledning 2. Præsentation af Audiovisuel

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006

Loge nr. 4 PROGRES. Program til. 125 års stiftelsesfest. Lørdag den 2. december 2006 j Loge nr. 4 PROGRES Program til 125 års stiftelsesfest Lørdag den 2. december 2006. Festloge Gæster og brødre føres ind Storlogen føres ind v br. Storrepræsentant Svend Guldager Nielsen Velkomst ved br.overmester

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen

Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød Tekst: Jakob Knudsen, 1891 Melodi: Lars Nielsen Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød, hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, medens

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel)

Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) Registreringsskema børnehaveklasse (individuel) PILOT 3 > REGISTRERINGSSKEMA > 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Barnet skal

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere