TILLÆG )AN8I HAANDORDBOG KJØBENHAVN. Svend Grundtvig. TIL VED C. A. REITZELS FORLAG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG )AN8I HAANDORDBOG KJØBENHAVN. Svend Grundtvig. TIL VED 1882. C. A. REITZELS FORLAG."

Transkript

1 BRIEF PI)

2

3 n TILLÆG \ TIL )AN8I HAANDORDBOG VED Svend Grundtvig. ilw KJØBENHAVN. C. A. REITZELS FORLAG y

4

5 TILLÆG X'r TIL DANSK HAANDORDBOG VED Svend Grundtvig, r^ X^.-. LI IL KJøBENHAVN. C. A. REITZELS FORLAG

6 Bianco Lunoa Kgl. Hof-Bogtrykkeri.

7 A. 011 Aa. en Aasir (Plante ; = Brudelys). aaben. a-staaende. et Aadsel. a-ædende. et Aag (jf. Hals-), a-spændt. en Aal ' (jf. Eddike-, Grøde-, Klæp-, Rulle-). Aal i Strumperne. Aal * (u. Kno.), at gjore en til A., blive til A. at aale en. en Aand (jf. Foretagelses-, Friheds-, Kriger-, Luft-, Oprørs-), at opgive Aanden (== dø), gode, onde, urene Aander. aandeagtig. en Aandsformørkelse, -fornødenhed, -klarhed, -magt, -retning, -tilstand, -udvikling, -vilje (=; Passion), -virkelighed; et A»-bedrag, -mørke, -præg, -udbytte; a-dannet, -forladt, -livlig (-hed), -opløftende. eu Aande. det er en andens A. a a vi d e klemt. et Aar (jf. Drifts-, Kalender-, Eas-, Trængsels-, Ulykkes-, Ungdoms-), en Aarsgave; et A-udbjiite. en Aare ' (jf. Hul-). en Aa^e^ at lægge alle Aarer om Borde, en Aare fod: etaareskifte. en Aarsag (jf. Mellem-), et A.s-forhold. en Aas (jf. Tvær-). en Abe (jf. Brol-, Egern-, Halv-, Kron-, Pung-, Silke-), et Abebrødtræ, - æs, -hus, -spil; Abenoder (Ft.) = Abekattestreger. en Abort, at abortere, se Misfødsel, misføde. ad (Fho. ; jf. hjem-), at holde ad sig (o: til venstre,.om den kjørende; modsat: at holde fra sig = til hojre). Adam (haardt d). A. og Eva, den gamle A. enadamssou; eta-æblo. en Adel (jf. Sjæls-), en Adelsfrue, -klub, -stolthed ; et A-navn, -patent, -præg. en Adjudant (jf. General-). TUlæg. en Admiral, et Admiralskab. en Adresse (jf. Mistillids-, Tak-), at adressere, en Adresseavis, -bog et A-kort. en Advokat (Ft. -er). af (Fho. og Bio.; jf. en Hug-, et Lukaf). Det gaar ud oven af, det maa tages fi-a neden af, fra først af. at drive af, det slæber af, at gjore det af med en, af sig selv, af Dumhed, Ondskab, Vanvare; af og til (= stundum). en Afbyggergaard. afdæmpet, en Affaldsdynge. en Affindelsessum, en Afgangsklasse, -liste, -tid: et A-sted. en Afgift (jf. Arve-. Skibs-, Stempel- ; a.s-fri, -hed), afholdende (-hed: jf. total-), et Afhængighedsforhold, at afklare (-iug). -lagre (-ing). -lejre (-ing). en Aflæggelse (jf. Eds-), et Afløb (en A.s-rende). en Afløsning (jf. Hoveri-, Jagt-, Tiende-), en Afprodsuiug. en Afsats (t. = et Afsæt), at afsende (jf. uafsendt). en Afsked (en A.s-hilsen: et A-besøg, -gilde, -kys, -selskab). at afslikke (-ning). et Afsnit (jf. Hoved-, Tids-), en Afstaaelse (jf. Gjen-, Land-; en A.s-sum). en Afstand (jf. Middel-, Vinkel-), at afstuve (-ning; Soord). at afvande (-ing). en Afvane (at komme i A. med, fiia A. til), at afvise (jf. \;afviselig). en Aften (jf. Fyr-, Mikkels-, Mortens-). en Aftenavis, -fred, -skumring, -skygge, -stemning, -sværmor, -vind; et A-bcsog. -blad, -selskab, -skjær; et Aftensgilde. en Agåt (Ft. -er; eu Ædelsten), eu Agatring. at age. komme godt op at age.

8 1 en j en I en j almen, : en ' en i I en I I A. ; en : Amager! -dragt, Agent en Agent (jf. Handels-, Hof-, Plads-), at agere. en Aser. en Agerplet; et A-skifte; a-dyrkeude. en Agt. at agte: han agter at rejse, agter sig til Rom. agter, et Agterrum. -agtig (-hed: se *barn-. blod-, del- (j U-), dril-, fejl-, fordel- (jf. u-), éygt-, følg-, grin-, kludder-, kramp-, kvind-, liv-, logn-, løs-, nar-, noj- (jf. u-), pib-, pin-, pobel-, skab-, skalk-, skarn-, sladder-, sludder-, splid-, svin-, sovn-, tjenst- (jf. U-), t\t-, var-, vred-, vrovlagtig;') aande-, bajads-, beg-, ben-, bengel-, bjorne-, blaa-, bonde-, brunbrusk-, boddel-, drenge-, driimmedværge-, efteraars-, fe-, feberfilkter-, fiske-, fistel-, flojels-, foraarsfruentimmer-, fugle-, fusker-, i-ængsels-, gaase-, galde-, gammel-, gas glas-, graa-, grød-, griin-, gul harpix-, hexe-, horn-, hverdags høker-, jord-, junker-, jæm-, jætte kalk-, karle-, katte-, kisel-, kjeltring-, kjod-, klid-, klister-, klo- kork-, ktidt-, kro-, kræmmer- ster-, kælling-, lang-, ler-, lud-, luftlæder-, log-, lømmel-, munkeneger-, nonne-, oldinge-, oljeoste-, palads-, pest-, pige-, poseroman-, nind-, rust-, ræve-, røversalt-, silke-, skorpe-, skyggeskæl-, slyngel-, sort-, stor-, stymper-, svamp-, svovl-, taagc-, tigertigger-, traad-, træ-, trælle-, uldurte-, valle-, vand-, vin-, voi-, ogleorkenagtig). en Akkord (jf. Mol-, Tiende-). en Akt (jf. Anklage-, Viljes-). Sørgespil i fem Akter. aktlt. et Bos Aktiver (Yt). en Aktivit^'t. al. Al naturen. altomfattende, -.fdende. en f Al (jf Jæm-, Sand-, Sten-). (em Alabåsl. en Alabasterkrukko. en Albatrus (Ft. -tro8.ser; en Fugl). ot (og en) Album. ') Jordmaal til Skyldsætning = '/n Skjæpno Hartkorn. *) Stambog, Samling af Mind.>bhido. en Alder (jf. Bårne-, Jord-, Overgangs-), on Aldorsfitrakjol; et A- tillæg. aldrig, a. saa snart. en Alrn. tre Alen hijj, to A. Klaxio, to A. af ét Stykke, alenbred. 2 Angest j en Alge (jf. Gron-, Rød-). Allé. en Allégade : et A-træ. aller-, en allerhelvedes Karl. Alligator (Krokodilart). Alin (jf. Kork-). en Almensans, -sætning. Alp (Ft. -er). Alperne, en Alpefiol, -kjæde, -plante, -rose, -stok. Alrune (' Spaakvinde. *Plante). (en) All = en Altstemrae (dyb Kvinde- : rost). Allan, en A-dor, et A-gitter. et Alter, at ofre paa F^ædrelandets on Altergjæst. on Alun. en Alunsldfer; et A-værk. og et AWor. mit ramme A., i fuldt A. et Alvorsblik. = A. Land. en A-bonde, -kone, -mor, -pige : A-torv i Kbhn. en Ambe (i Lotteriet), en Aiubra (Plante), en A-duft. en Ame (et Yinfad), et Atiien. saa sandt som A. i Kirken, en Amme. en Ammoplads. et A ait. en Amtsprovst : et A-hus, -kort. an. at gribe sig an. et anbefalet Brev; et Anbefalingsbrev, en Andagt (jf. Morgen-; en A.s-ovelse ; a-fuld), et A n fa 1 d (jf. Krampe-), at angive (jf. uangivon), en Angivelse (Tids-), et Angiveri, et Angreb (jf Hoved-, Skin-; on A.s-linje, -plan, -styrke; et A-punkt), at anklage (jf. selvanklagende), en Anklageakt, -bænk et Anklagerhverv, et A n 1 i g g e n d e (jf Hjærto-, Menigheds-, Stats-), et Anlæg (jf Bro-, F.T?stnings-, Havne-, Kanal-), en Anløbstid. en Ansats (at have A. til Fedme), et Ansigt (jf Fugle-, Fuldmaane-, Over-, Under-; en A.s- muskel, -nerve), en Anskuelse (jf Sanse-). at anspænde (if over- ). en Anstalt (jf Arbejds-, Bespisning.s-, Brønd-, Daaro-, Forsikrings-, Idiot-, Kur-, Lære-, Tvangs-), en Ansættelse (i f Skatte-, Told-), on Ananas (Irugt, Plante), et A- lærred. et Anarki, anarkisk, en Anatom, en Anatomi, anatomisk, at ;inatiiniéro (-ing). en And (jf Brand-, Dyk-, Flojols-, Hav-, Hvin-, Moskus-, Sort-), et Andehagl, -sk.æl. at ane (jf uanet), en Anger, on A.s-taarc. on Angest. a-fuld.

9 ', Anker bage et Anker, en Å-klo; et A-hold, -kors, -leje. en Ansjos, en A-clunk. et Ansvar (Ft. = Et.; jf. Med-, Straf-; ikke af t. an-, men af gi. nord. and- = t. ant- i antvorde). ansvarlig (jf. med-, U-; -hed), ansvarsfri, -fuld. antik (f t. antikke). Antikker (Ft.). en Antikvitet (= Oldsag), en Antikvår, antikvarisk, antikveret (= forældet). en Antipode, antipodisk (== stik modsat). apoplektisk, en Apoplexi. en Appetit, appetitlig (jf. u-). en Appetitost. en Araber, arabisk, Arabien, en Arabesk. et Arbejde (jf. Begynder-, Bødker-, Fusker-, Herkules-, Lov-, Maskin-, Over-, Stiikkatui--, Taalmodigheds-, Træ-, Ungdoms-). at arbejde (jf. over-), en Arbejder (jf. Cigar-, Maskin-, Mine- ; en Arbejderbefolkning, -bolig, -fond, -forening, -koloni, -sag ; et A-kvarter, -sporgsmaal). en Arbejdsanstalt, -fælle, -klasse, -maade ; et A-dyr, -menneske, -værelse; a-vant. et Areal (= Fladerum; jf. Grund-, Jord-, Skov-, Vand-). et Argument, at argumentere. en Aristokrat, aristokratisk, et Aristokrati et ArkJT (jf. Gehejme-, Rigs-). Arkivsager (Ft.). en Arm (jf Hav-), i Arms Længde, Lovens Arm. - a r m e t (se mange-), en Armbevægelse; et A-læn. en Arne. en Arneild, en Arrest (jf. Varetægts-), en Arrestantarrig, det arrigste Snavs (= usleste). en Ars. en Arsnsk. en Arsenik, en A-forgiftning, -pille; a-fri, -holdig. r en Art '. -artet (se forskjellig-, lige-, mange-), en Artsrigdom; et Artsmærke; artsrig. en Art^ fen Fisk; se Sand-). en Artlskok (Ft. -skokker; Plante). en ArT (jf. Dåne-, Slægt-), en Arveafgift, -følgekrig, -gaard ; et Årvekjøb, -len. at ase (jf. forase, udaset), at gaa og a. med noget. en Asfalt (= Jødebeg). en Aske. en A-skuffe; et A-bæger. en Assessor (Ft. Assessorer). en Assistent (jf. Politi-, Told-), at assistere (= hjælpe), en Assis t e n s kirkegaard : et A-hus. en Astrolog (^= Stjærnetyder). en Astrologi. en Astronom (= stjærnekyndig). en Astronomi, astronomisk. et Asy I. et Asylbarn, en Asylskole. at. at sige = det vil sige. et Atom. en Atomlære, -vægt; et A-tal; a-vis (Bio.l. en Attest (jf. Dyds-, Flids-, Leve-. Læge-, Præste-, Vielses-), at attestere. at attraa. attraaværdig. en Afis (jf Adresse-, Aften-, Dags-, Morgen-), et Avisfrieri, -papir. en A»l (jf. Ind-, Fiske-), en -avler (se Bi-), et Avl elem, -redskab: en Avlsbygning, et Avisredskab. en A?ne ('j Inder-, Korn-, Yder-). et Ax (jf. Kogle-, Smaa-, Stor-, Vand-), -axet (se kort-, lang-). en.4xe (jf. Verdens-). en Axel 2 (jf. Patent-). et Axelbær. et Axelbærtræ. B. en Baad (jf. Bugsér-, Torpedo-), en B a a d ladning : en B a a d s mand (jf Hoj-; en B.s-pibe). et Baal. en Baalfærd. et Baand (jf. Besætnings-, Familie-, Kante-, Maale-, Nakke-, Eosen-, Samfunds-, Skraa-, Skulder-, Spræng-, Ur-, Viljes-). Blodets Baand. en Baandstage, -æske; et Baandstag. en Baas (jf. Ko-), at baase. et Bilbel (= Babylon). Babels Taaru. en babelsk Forvirring. et Bad (jf. Hoved-), en Badelæge, -moster. en Badutspringer (en Gjogler). en Bag. Bagen af Haanden. tabt bag af en Vogn. en Bagbordsside, en Bagflod, en Bagiaage, et Bagtal. at bage. en Bagerion, -moster; ot B-lav.

10 Bajads en Bajads, b-agtig. en Bajonet (jf. Sabel-), et B-stik, -stod. eu Bakke' (jf. Præsentér-). en Bakke- (jf. Dyrehavs-, Hede-, Skanse-, Sol-), ét Bakkeskaar. en Bakkenbart (tysk for Kindskjæg). -bakker (t.: se Kind-). et Bal. en Baklronning, -feber, -kavallér; et Balkort. en Baldrian (en Plante). en Ballade (fortællende IjTisk Digt; egl. Dansevise). en Balsam, en B-gran, -poppel. et Bambusrør, en Bambnsstok. on Bandit d-'t. Banditter). en Bane ' (jf. Havne-. Kunstner-, Væddeløbs-), en B-gaard. en Bank (jf. Seddel-), et Bankraad, -væsen. et Banner (jf. Stjærne-, Orne-), et B-mærke. bar. jiaa bar Bund. OU Barbér, en B-stiie, -svend, -sæbe. eu Bark '. en Barktorn. eu Barkasse (eu stor Baad). ut Barn (jf. Asyl-. Monster-, Præmie-, Skrige-), en Barndom (en B. s-tid, et B-minde). en B a r n e alder, -morderske, -ske: et B-næb, -portræt. en Barrikade, at barrikadere (-iug). eu Bars (al)orreagtig Fisk). et Barsel, on Barselfærd. OU Bart (t. = Skjæg: jf. Bakken-, Knevels-), en Bartskær (foræld.). OU Basåll. en B-grotte, -siijlo. OU Basilisk, et B-blik. OU Basl. en Bastkurv, -trævl. eu Bastard. en Bastion. et Batteri (jf. Klag-, Kyst-, Land-, Panser-, Skibs-). et Be (Bogstavet b). en Beboer (jf. Sommer-), en Bobuder (jf Furaars-, Uvejrs-), at bebygge (jf. ubebygget), et Bedrag (jf. Aauds-, Præstc-). on Bedrift (jf Kiigs-). at bofamle (-ing). et Bofindondo (jf. Forgodt-). en Befolkning (jf. Arboj- (Icr-, By-, Land-), at befængo (jf. pestbefængt ). at b e g a a ( b. en Synd, en Forbrydolso, at b. sig), at begå ve, begavet (jf. u-), on Begavelse, at begejstre (-ing; en B.8-ru8). en Begivenhed (jf Hverdags-), ot Bogjær (jfr. Magt-), on Begja-rlighcd (jf. Penge-, Vide-), begroet (el. -grot; jf. u-). at begræde (jf. ubegrædt). et Bo- Bed gyn der arbejde, at beholde (jf. bi-). behorig. at bekikke, ot Bekj endt skab (jf. Gade-), at beklikke (en andens K,vgte). beladt (jf. skyld-), en Belejringshær, -tilstand; et B-spil. en Belysningsgas, -vædske. at belonne (jf. pris-, ubelonnet: en Dyds-, Flids-, Præraiebelonuing). en B e m æ r k n i n g (jf. Mod-, Kand-, Side-, Slutnings-, Sprog-). eu Benægtelsesed. et Beredskab (jf Krigs-), en Bereder (se Feld-). en Beregning (jf. Gjennemsnits-, Værdi-), en Beregner, berettiget (jf. forsorgelses-), beromt (jf. u-). et Berøringspunkt, en Besiddelse (jf. Ejendoms-, Grund-; b.sløs), en Besidder (jf. Gods-), en Beskrivelse (jf. Jord-), et Beskub (paa bedste B.). at beskytte (jf. ubeskyttet; -else, if. Eets-, Told-: en B.s-raaud, -told), at beskæftige (jf. ubeskæftiget), en Boslagskole. en Bespisningsanstalt. on Bestancf (jf. Hoved-, Mellem-, Skov-), en Bestemmelse (jf. Livs-, Tanke-. Tids-), et Bestik (at gjore fejlt B. ; jf. Tegne-). at bestride (jf. ubestiidt). at bestykke (-uing). en Bestyrelse (jf. Fælles-, Kommunal-, Skole- : et B.s-modo, -raad)', en Bostvi-er (-inde; jf. Drifts-, Hus-, Listitut-, Koloni-, Skole-). eu Bestøvning, at besvime (-else). eu Besværlighed (jf Fordojelses-) et Besæt ningsbaand. et Besøg (jf. Afskeds-, Aften-, Ferie-, Hus-, Morgen-), en Betaling (jf. Forud-; en B.s-dag, -skole, -tid; et B-middel. -vilkaar). en Betingelse (jf Freds-, Grund-, Virkolighed.s-). en Betjent (jf. Kirke-, Opdagelses-, 0{)peborsels-). en Betragtning (jf Grund-, Natur-), betynget (jf. skyld-), eu Betjen d else (jf Hals-, Hofte-), en Betænkning (jf. Udvalgs-), en Bevarer (jf Segl-), en Bevidsthed (jf Skyld-), en Bevilling (jf. Mægler-, Penge-; en B.s- myndighed). ot Bevis (jf Hjomstod.s-, Krodit-; etb-stod.), beviselig, -vislig (jf U-), bevægelig (jf. selv-), en Bevægelse (jf. Ann-, Bølgo-, Kaste-, Kreds-, Mod-, Pris-, Selv-, Tanko-). en Bevægkraft. et Bed (Ft. = Et.; jf Plov-).

11 Blomst en Bég. hagagtig. et Béii ' (jf. Passer-, Skrædder-), at komme paa Benene, -benet (jf. krum-). et Bén '' (jf. Is-, Kors-, Krage- [rettere end Krave-], Mellemfods-, Si-, Sæde-), en Benfisk (modsat Bruskiisk), -knap, -tap; et B-mel. en Bengel (t., Ft. Bengler), b-agtig. en Berberis, en B-rust, -saft. on Berjl (Ft. Berjdler; en Ædelsten). besk (jf. galde-). at bibeholde. en Bidragyder, en Bifalds sal ve, -storm, -ytring; b-værdig, en Bifigur, -flod. -fortjeneste, -indtægt, -næring, -omstændighed, -person, et Biprodukt, en Birod. en Bi. en Biavler, -celle, -sluger, -ven, -æder (Fugl). en Bibel, en B-oversættelse, et B- sted. at bide. Sværdet, Kniven bider (vil ikke bide), Fisken bider (paa Krogen), det bider i Huden (af Kulde), det er bidende koldt, at b. fra sig, det bider ikke paa ham, faa (give en) noget at bide paa, b. Skeer itu, b. i Græsset, paa Krogen, b. sig i Læberne, i Næsen, han er slem at bides med. en Bid Brød, Mad; et Bid, at faa B. (om don, som fisker). at bidsle. en Bidtang. en Bille (jf. Grave-, Herkules-, Snude-, Vand-). et Billede (jf Fremtids-, Gjen-, Luft-, Staffeli-, Titel-, Total-, Vrænge-), en Billedjagt, -pragt, -sal; et B- galleri; b-smykket. billig, en Billighed (et B.s- hensyn, -krav). at binde, at b. Hænderne, Munden Saa en ; det binder Læsset, b u n - en (jf. frost-, vand-), en Bindevæv; et B-brcv. en Bingelurt. en Birk (jf. Dværg-). en Bisauioxe. en Biskop (jf Hird-). en Bisp. on Bispering; et B-ornat. bitter (jf galde-), en bitter (= bidende) Kuldo, Haan. det er bitterlig koldt, at granle b. en Bitter (jf. Mave-) = en Bittersnaps; et B-stof. en Bjælde, en B-kappo. en Bjælke (jf.jærn-, Stra^k-). et B- loft. et Bjærg (jf. Magnet-, Venus-). en.bdal, -knold, -knude, -mester, -mo, -olje, -sko, -snævring, -værksdrift; et B-mel, -system. en Bjorn (jf. Hvid-, Krave-, Næse-, Pung-). enbjurneklo (Planteslægt). biaa (jf. lavendel-, safir-), en b. Ridder, b. Mandag, en Blaaluij, -musling. et Blad (jf. Afttin-, Blomster-, Bregne-, Frugt-, Følge-, Hijjre-, Mode-, Morgen-, Nyheds-, Pil-, Pile-, Poppel-, Regerings-, Rod-, Skede-, Venstre-). -bladet (jf. enfrø-, fri-, sam-, tofrø-). en Bladdu.sk, -flig, -hveps, -kjøl, -krans, -litteratur, -ueger, -næse (Vampyr), -plade, -plante, -referent, -roset, -tap ; et B-hjonie, -kjod ; en B 1 a d e- tobak. et Blaf (b. P. Blaffet: Ft. = Et.), svagt Vindpust), at blaffe. (Søord). blandet (jf. jord-, sorg-, u-, vemod-), b. Selskab, blandede Kort, Ski'ifter. en B 1 a n d i n g (en B.s-farve, -form et B.-folk), et -blanderi (se Gift-). blank, en b. Side, blanke Vaaben, at trække b. en Blanket (Ft. -ketter; jf. Vexel-). bleg. en Blege (en Fisk), et Blegekridt, en Blegn (jf. Blod-). en Blende (Mineral: jf. Horn-, Sink-). et Blik ' (jf. Alvors-, Basilisk-, Hersker-, Ned-). et Biik^ en Blikdaase, -kasserolle. blind (jf. natte-). en b. Lydighed, Tro, blinde Vinduer, en Blindliste, -rude. et Blink (jf. Spejl-, Sølv-). en Blis, en Blisgaas. at blive, at b. liggende, siddende, staaende, at b. fra noget, det b.r Regn, Tø, Krig osv., det blev tu Vind, derved b.r dot, at b. noget var, hvad skal der blive af ham? hvor blev han af? et Blod (jf. Drage-), en Blodblegn, -mand, -masse, -regn, -sved, -svulst; et B-flag, -vand; b-fiittig (i egl. Bet., ellers tysk), -hidsende. en Blok (jf. Granit-, Maste-, Stabel-), en Blokform, -post: et B-trin. at blokere, en Blokade. en Blomme', en B-saft. en Blomme- (jf. Vinter-). en Bionist (jf Eng-, Granat-, GrifTel-, Kamille-, Lotus-, Myrte-, Natte-, Porcellæns-, Rim-, Skive-, Skjærm-, Yndlings-, Ærte-), blomstret (jf kors-, kurve-, kvast-, stor-, an-te-), en Blomstringstid, en Blomsterregn, -skede, -ven; et B-hus, -skaft, -sprog; b- smykket.

12 i 1 et I ot blond bryde blond, eu Blondine. en Blonde jf. Silke-), en B-krave. et Blot (Ft. = Et.), at blote, en Blotmand; et B-biis. (Oldn. Ord.) ot Blus ijf. Sankthans-), en Bluse, en B-mand. et Bly (jf. Vand-), en B-forgiftning, -j^lans, -plade, -ring; -] 'laster, en Blyant, en B.s-stift. et B-kammer, et Blæk. eu B-flaske. en Blære (jf. Kim-), et Blæreri. en Blærebæger (Plante), -fod, -sæl; et B-runi, -træ. at blæse (jf. nd-l en Blæser (jf. Valdhorn-). enblæsebold; etb-hul, Blæse i l'dtr.: B. med det! B. være mi'd det! bléd. et Blødtræ; b-bjærnet. at blodet Hjærtet bloder den'ed. en Bo. en Bolig (jf Arbejder-), en Bopæls forandiing. en -bo (so Hav-, Skag-). on Bod ' fjf Marskandiser-), en '' Bod ijf. Helso-). en Bodskamp. et Boduieri. en Bog' (jf Adi-essc-, Formular-, Fremmed-, Handels-, Indtægts-, Xotc-, Notér-, Recept-, Æventyr-). en Bogfører ( ' = B-holder ; ^ foræld. = B-handler), -katalog, -orm, -reol; et B-marked. en Bog-, en Boghvedegrød. et BngslaT. en B-folge; et B-væsen. en Boje (jf. Fortujnings-). on Bojostraf. ot Bol. et Bolsvin (foræld.), en Bold (jf Blæse-), en Bolle, bollet. on Bom' (jf Kjæde-, Slæbe-), en Bomfcrpagter. on Boiu». (on) Bomuld (jf Skyde-; en B.s-sky; et B-krudt). en Bomhåst. bombastisk, en Bombe, on B-bøsso, -kanon, en Bonde (jf Amager-), en Bondefanger, -forta-lling, -stolthed, -tobak, et Bor' (jf Drue-, Kron-, Plat-, Spuns-, Tryk-), en Boring (jf Brønd-, Kiil-). en Borer (jf. Sand-), on Boroorm, -stang, ot Bord' (jf Is-, Kigel-, Side-, Spejl-). on Bordop.sata, -tale. on Borg. on B- mos tor (og Borge-; oli Jj-mavo. -mino), -port. en Borger, i-n B-milits. en Bort ijf (i uld-, Silke- j. at bortfort dl ko (-ning). -stjæle, en Botanik (b. F. -nikkon). botanisk, at botaniscro. on Botanisorkasao. (en) Brak (jf. Halv-, Hel-), en Brakharv. (eu) Braui. en Bramårbas. en Brauigaas. en Bramin, braminsk. en Brand', en Brandaud, -bæger (Plante), -fokkel, -lugt, -major, -politik; et B-signal. branket, en b. Lugt. en Bred. at gaa paa Gravens Bred. bred ijf alen-), den brede Vej, det brede er tilbage, en Bredflab (en Fisk). en Bredde (jf Bølge-). en Bregne (jf Kam-, Konge-, Vand-). B-blad, -træ. Bié? (jf Aflads-, Anbefalings-, Forretnings-, Fugle-, Kredit-, Lens-, Lugte-, Omgangs-, Opsigelses-, Skadesløs-, Skjænde-, Stiftelses-, Urias-, Vielses-), en Brevform, mappe, -pakke, -samling, -vægt; et B-stof en Brigade, en B-general, -musik, en Brigader. en Brik (jf Tavl-). en Brille (jf Guld-, Horn-, Næse-, Skele-, Staal-, Stang-, Stær-, Sølv-), blaa Briller, Holger Danskes Briller, en B-fugl (= Gojrfugl), -mager; et B-foderal. at bringe (jf tilveje-), -bringende (jf bold-, uheld-), at b. tu Veje, b. over sit Hjærte. en Bringer (jf Bud-). en Brint, brintfi-i. eu Brinte (jf Kul-, Svovl-). en Brise (jf Land-, So-). at briste (jf vojrbrustcn). en Bro (jf Gitter-, Gynge-, Hud-, Landgangs-, Marmor-, Skyde-, 0-). eu Brobue, -drager, vægt; et B- anlæg, -korn. on Broder (jf Drikke-), et Broderskab jf Fost-). ( on Broderskaal (at drikke B.). at brodere. (>u Brodérsax. en Brokåde (jf Guld-, Sølv-), et Brud (jf Granit-, Kontrakts-, Tand-). on Brud' (ikke = Ddor; men den lillo Lækat, mustela vulgaris). on Bi lid', on Brudoring, -skat. on og et Briig (jf. Nød-), til egot Brug. ot Briig (jf Have-). at bruge, at b. Brillor. b. on Kur. at bruse, en Jiruslomunade. brutal (= dyri.sk). en Brutalitet. at brjde (jf løs-, nedbryde; itu-, vojrbrudh. at brydo Isen, Laget,

13 Brygger Kredsen, at b. igjonnem, Søen bitclcr, Ilden, Sveden b.r ud, at b. ud' i Latter, at b. med en, at b. sig en Bane. en Bryder (jf. Bølge-, Hegns-); en Brydning (jf. Løs- ; en B.s-vinkel). en Brjgger. et B-spU. et Brjilup ijf. Stue-). et Brjst. at givo B., slaa sig for B.et, have et svagt B., have ondt for B.et. en Brystning, en Brystkasse, -mur, -smække, -to, -tone. at brænde (jf. sammenbrænde, farvebrændt), at b. inde med noget, en Brænding' (jf. Brændevins-, Lig-). en Brændvable; en Brændevin (jf. Fusel-; en B.sbrændiug) ; et B-mærke, at brændemærke (-ning). et Brænde (jf. Fagot-). et Bræt (jf. Spring-, Vaske-). et Bred ijf. Abe-, Husbagcr-, Kafife-, Land-, Manna-, Offer-, Te-), fint B., bagt B., tage Brødet af Munden paa en. en Brødmangel, -plante. Bradre (Ft. af en Broder; jf. Due-), en Brodremenighed. et Brol (jf. Løve-), en Brolabe. eu Brend. en Brøndanstalt, -boring, -gravning, -indfatning. bresig, en Brøsighed (tyske Ord). et Bud (jf. n-. Kontor-), et Budskab (jf. Torden-), en Budbringer, -foged, -liin, -tjeneste. en Bue (jf. Bro-, Gjord-), en B-fælge; et B-tag, -vindue. en Bugsom. en Biig. at bugsere, en Bugs ér in g. en Bugsérbaad, -damper, -line; et B-fartoj, -tov. en Bugt (jf. Hage-). en BuE ' (jf Kniv-). at bukke ^ at b. for en. b. begge Ender sammen paa en. et Bulder (jf. Kamp-). en Bund (jf. Gynge-), en Bundskraber. en Bunke ' (jf. Møg-, Sten-), at samle til B. B-hanrej (et Kortspil). en Bunke * (jf. Kam-, Mose-). et Biir. en Burfugl. eu Burre ( jf. Sø-). en Busk (jf. Frugt-, Halv-, Lys-). en Butik ijf Cigar-, Juveler-), en B.suandel, -skuffe: et B-skab, -tyveri. Buxer (jf. Kadet-, Matros- ; Strambnx). en By (jf Fabrik-, Smaa-). en Bybefolkning, -mark: et Bvhorn. Bøtte (en og et) Bjg. et Byggryn (en B.s-suppe), et Bygkorn ('i egl. Bet.; *paa Ojet). en Bjgd. en Bygdepolitik. at byge. en Bygning. at bygge (jf. færdig-, kravel-, tjalkbygget), det er ikke til at b. paa. en B y g g e r (jf. Maskin-) ; en B y g - ning (jf. Avls-, Periode-, Tanke-, Vej-), eu Bygningshaandværker, -snedker; et B-tømmer; b-kvtidig; en Bygsel (foræld.), ' en Byggegrund; et B-foretagende, -laan. en Byrd. en -byrding (se Van-). en Byrde (jf Fattig-). at bytte, en Bytning (jf. Xavne-, Xummer-). en Bytte værdi. et Bæger (jf Aske-," Blære-, Brand-, Cigar-, Fixer-). et Bækken (jf. Hav-), at sætte B. for Kirkedoren. en Bælg (jf. Kasse-, Vifte-). en Bælle (jf. Flad-, Glat-, Kant-, Eund-, Snegle-), en Bællekapsel, -plante. et Bælte (jf Neptuns-, Styrke-, Ørken-). et Bændel (jf Skrue-, Slim-). en Bænk (jf. Anklage-, Minister-, Kiffel-, Eund-, Sten-, Svale-, Udsigts-). et Bær (jf Frue-, Galne-, Glas-, Maj-, Skov-, Sorte-). en Bærklynge; et B-æble. at bære. at b. Frugt, b. paa Hænderne, b. over sit Hjærte, b. under sit Hjærte, i Kjodet baaret. en Bærer (jf. Kande-, Eygte-), en Bæ ring 'jf. Ind-, Xed-, Om-, Op-, Ud-), en Bærehimmel (Baldakin); et B-]ijul. en Bærme. B.n af Folket, Folkets B. en Bødker (jf Mejeri-), en B-mester, et B-arbejde. at boje (jf. indbojet), eu Bi^ijuing (jf Ind-), en Bojemuskel, -tang. en Beige (jf. Tone-), en B-bevægelse, -bredde, -bryder, -dal; et B-skvulp. en Bunhas (ut.). en Bonne (jf Knæk-). BSrn. en Bomefortælling, -kl}iige, -opdi-agelse, -verden; et B-selskab. en Bérs. en B-komité, -rampe, -sal; et B-spil. en Berste (jf Var-), en B-orm, -pensol, -valse: et B-svin. en Besse (jf Bombe-, Lunte-, Stoppe-). en Bette (jf Klister-), et Bøtvaad.

14 Ce Draffon C. et Ce (Bogstavet c). en Celle (jf. Bi-, Moder-, Plante-, Tempel-, Texl-). et C-fængsel, et oir en C-væv. en Centner, en C-vægt. en Cigar (jf. Dame-), en C-arbejder, -butik, -fabrik, -handel, -handler, -kasse, -kniv, -jomfru, -kvæler, -mager, -ryger, -rj-gning, -røg. -spids, -stump, -tænder: et C-bæger. -foderal, -ror. en Cikorie, en C-fobrik, -kaffe, -rod. (en) Ciniiober. c-rod. en Cirkel (Ft. Cirkler, = Kreds), en C -sav. at ciselere, en Ciselering, en Cjliiider (Pt. Cylindre: jf. Damp-, Hul-l. en C-ha't; et C-ur. D. eu Daab (jf. Kjætter-. Klokke-), en Daabsformular, -hue, -kjole. en Daad (jf Skjændsels-; goddædig), en Daadstrang. eu Daare. en D-anstalt, -færd. en Daase fjf. Blik-, Sardin-). eu Uåg ("jf. Betalings-, Frost-, Mikkels-, ^lortens-, Uns-, Rets-, Sankthans-, Stiftelses-, Stjæme-, Ulykkes-, Vaskedag: Storheds-, Velmagtsdage), at have sine kronede Dage. en Dagsværmer, -tjeneste: en Dagsavis, -regn: et D-n_vt. eu Dal (jf. Bjærg-, Bølge-, Længde-), en Dal fure, -r}-pe; eu Da le karl. en Daler (jf. Kron-, Sølv-). en Dam', en D-musling. en Dame (jf Verdens-), en D-haand, -handske, -novelle, -skrædderindc et D-liuued, -portræt, -selskab, -værelse. en Damp (jf. Mose-), en Damper (jf Bugser-, Sund-), eu Dampcylinder, -fregat, -hammer, -jolle, -kilde, -kogning, -korvet, -kran, -kuglo, -pibe, -spænding, -ventil, -væv; et D-kogeri, -trj-k, -vaskeri, -væveri : d-furmig. eu Danearr (= Danefæ; egl. død Mands Arv). Daner, en Danegjæld. at danne (jf om-, til-, ud-l. dannet (jf aautls-, Qer-, gjenncm-, mejsel-, pung-); en Dannelse (jf Kilde-, Legeras-, Parti-, Slakko-, Slik-, Til-, Tørve-), eu lærd I), eu -danner (60 Salt-). en Dans (jf J'ange-, Kalve-), at gaa i D. at danse, d. paa Roser. d. efter ens Pibe. at daske, eu -dasker (so Lemme-). at dalere, en Datering. n Dalter (jf. Eva-), en D-maiul. et De (Bogstavet d). eu Degn. et Degnekorn. en Déi (jf Fødsels-, Vand-), at de lo (jf. hoj-, led-), en Deling (jf. Led-: en D.s-linje, -plan). en Demokrat, demokratisk, et Demoki-ati. et Dige (jf Flod-, Hav-, Overfalds-, Sluse-, Stemme-). eu Digel, en D-ovn. diger (uorsk: = tyk, driij. svær). Olav hin digre. Digerdoden (foræld.) en Digter (jf Ode-), en D-aand. -gave, -krans, -natur, -.=!Jæl ; et D-kald, -liv, -navn: en Digtning (jf Efter-, TU-). en Dilelluiit. d-mæssig. et Diplom (jf Hæders-), en Diplomat, ot Diplomati, diplomatisk. eu Diskant (hijj kvindelig Sangstemme). en Diæt. en Diætfejl. dobbelt, eu D-kikkert, -klaug. -knap, -knude, -natur, -tim; et D-spor; d-sidig. -virkende. en Dok (jf TOr-). en Doktor (jf Heste-, Æres-), en D- hat: ot D-gildo. et Dokument, at dokumentere (-ing). en Dom ijf Fordommeises-, Forkastelst's-, Frifindelses-, Guds-, Tvivls-), eu Dommer mine, et D - hverv, -kald; en Domsst.ævning. eu Dosmer, eu D-soddel. eu Dussériiig. doven,»mi Dovenlars. en Draabe. d-foriuig. at drage (if gji-uueuulrageu). et Drag (jf Hetlo-: et D. over Nakken), en Drager (jf liro-. Horn-). en Drage, en D-M.sk. -slyngning, -sæd; et D-l)lcid (et D-træ). en Dragon (jf Dyds-).

15 Dragt en Dragt (jf. Amager-, Bal-, Harlekins-, Karnevals-, Maske-, Spascre-). at drapere, et Draperi. at dratte, drathændct. at dreje, en Drejekanon, -stol. en Dreng (jf. Stald-, Svine-, Vogter-). at dressere, en Dressur. et DreT. et D-staal. en Drift (jf. Bjærgværks-, Erhvervs-, Friheds-, Haandværks-, Kobbel-, Rov-, Virksomheds-, Værfts-), en D.s-bestyror : et D-aar. en Drik (jf. Gude-, Maj-, Nektar-). en Drikker (jf. Vand-, 01-). en Drikkebroder, -hallo, -skuliug. at drille, drilagtig (-hed). at drlfe (jf. industi-i-, urindrivende), at d. med Stromnien, at d. trjæk med, at d. sit SpU; at være dreven i noget, drevet Arbejde, Guld, Sølv. en Dronning (jf. Bal-, Elve-). en Dronte len uddød Fugleslægt). en Drossel, en D-stær (Fugl). en Drue. en D-svamp, -vin : et D-bor. at drukne, at d. i Forretninger, i Lærdom, i Vrovl. et og en Dryp. en Drypstenshule. at dræbe, di'æbende kjedsommelig. Drojer (Ft.; se Mel-). en Droin. drommeagtig; en D-tUstaud; d-fri. en Due (jf. Kaka-, Klippe-, Ki'on-, Parvk-, Skogger-). en D-kurren; D-b'rødre (Ft; D-kloster). en Duel. en Duellant. en Duet (Ft. Duetter), at synge en D. en Dnft (jf. Kløver-, Knejpe-, Lavendel-, Stald-). en Dug (jf. Lys-, Sigte-). en Dug (Duggen), en D-vogn (at age med D-voguen, foræld.), et D-puukt. en Dukke (jf. Marionet-), en D-vogn. et Diin (jf. Silke-). en Dunk (jf. Ansjos-, Olje-, Tran-). en Duftet (jf. Vin-, 01-). en D-raasse, -skj'. Diir (u. Kno. ; L^dtr. i Tonelæren), i den samme D. et Dusin (= en Tylvt), i D-vis. en Dusk (jf. Blad-, Guld-). Ef en Dux (jf. Ordens-, Skole-). en Drærg. en Dværgbirk, -gren, -hjort, -hijne, -oxe, -palme. djb. en Dybde (jf. Tanke-). en D/d. dydsiret; en Dydsatte.st, -belonning, -dragon, -helt, -præmie. dygtig (-hed; jf. krigs-, leve-). at dykke, en Dykker (jf. Stj-rte-, Svømme-), en Dyk and. (en) Dynamit (b. F. -mitten), en D- patron. et Dynasti, dynastisk. (et) Dynd. en D-vulkan. en Dyne (jf. Silke-), at hjælpe en fra Dynen i Halmen. en Dynge (jf. Affalds-, Grus-, Sne-). dyr. nu er gode Raad dyre. et Dyrtidstillæg. et Dy r (jf. Arbejds-, Gnu-, Hjul-, Hov-, Hule-, Koloni-, Kæmpe-, Mammut-, Mos-, Polar-, Sæk-, Trompet-, Yndlings-), en Dyrehule, -race, -ven; Dyrehavsbakken: et Dyrehus. at dyrke (jf. agerdyrkende). at d. Gud, d Jorden, Videnskaben, en Dyrker (jf. Mammons-, Videnskabs-), en Dyrkning (jf. Koe-; en D.s-maade, -tilstand), en Dyrkelse (jf. Afguds-, Helgen-, Mammons-, Skjouheds-). at dække (jf. om-, over-), et Dække (jf. Kurve-), en Dækning (jf. Om-), en Dækkekurv. at dæiume. en Dæmning (jf. Fange-, Havne-, Lede-). en Dæmon (Ft. Dæmoner), dæmonisk. at dæmpe (jf. afdæmpet). at de. det vil jeg do paa. at debe. en Døbesten (= -font). en Dod (jf. Diger-, Offer-), en Dodsgave, -liste, -messe, -skygge, -spire, -stivhed; et D-ojeblik. en Dedniiig. et D-ur (et Insekt). en Uogling (:= >i'æbhval). et Dogn. en D-litteratur. et -domme (jf. Selv-). en Dor (jf. Altan-, Indgangs-, Tapet-), at sætte en Stolen for Doren, han véd hverken D. eller Dag. dér. at vende det dove Øre til, tale for dove Øren. at dove (Folks Øren med Snak; jf. øredøvende). E. en Ed (jf. Benægtelses-, Fane-, Parts-, Tilhjemliugs-). en Edsaflæggelse, -pligt; et E-forbund. en Eddikeaal (en Rundorm), en Edderkop (jf. Fugle-, Jagt-), et Et (Yt. Effcr; ^Bogstavet f).

16 efter fdfr. at hjælpe, maale, tælle, regne, tænke, læse, slaa e., at give e. (vige for Tryk, Modstand, Overtalelse), sætte e. (= forfølge), at gjore en (noget) e., at tegne e. Naturen. et Efteraar (e.s-agtig). en E-digtning, -granskning, -hjælp, -levering, -ligner, -maaling. -nøler, -retning (j Skipper-), et E- stik. en E- stræber. -tælling, -vaar. en Eg (jf Vinter-), at egemale (-ing) en Egestok. egen. at være, blive sin e. Mand. en E-varme. et Egern, en E-abe. en Egoist, en Egoisme, egoistisk {^= selvisk). at eje. en Ejer (jf Herligheds-. Lods-; et E-lag, e-los); en Ejendomsbesiddelse, -sikkerhed. en El (jf.hvid-, Rød-). et El 'Ft. Eller: Bogstavet 1). en Elegi, elegisk. elektrisk, at elektrisere, en Elektrisermaskine. en Eléf. en E-plads, -skole. en Ellipse, elliptisk. at elske (jf pragtelskende). en Elsk (at lægge E. paa noget); en Elsker (en E-rolle; et E-fag); en Elskov (en E.s-flamme, -handel; et E-suk ; e-fuld). en EIt^. en Elvedronning, -mø. et Em (Ft. Emmer: Bogstavet m). et Embede, en Embedskreds, -rejse, -stige, -virksomhed. én. en E n h e d ( jf Længde-, Stats-), enfrobladet. et En (Ft. Enuer; Bogstavet n). end* (Bio., til Sammenligning efter hujere Gr. af To.), mer end nok, hojero o. et Hus. bedre end intet. en Ende. Vejs E., Pinds E., det blev 10 Fald Enden paa Legen, en E-knop: et E-hul, -skud. ene. en E-handel, -herre, -kamp, -stue, -vold (en E.s-regering) ; et E-herredomme, -værelse. eneste, hver eneste. en Eng (jf Marsk-) en Engblomst, -lod. -plante: en Engeskjær (en Plante). en Engel (jf. Morder-), en Frelsens, Trostens E. en Engelsød (en Bregncart). enkelt, en E-mand: et E-væsen. éns. e-liggende (Vinkler), -lydende, -tonende. en Epidemi 1= Farsot), epidemisk. et Epigram (Ft. -grammer). en Epilog. en Episode, episodisk. en Epoke, e-gjorende. et Er (Ft. Errer; Bogstavet r). er-, en Erfaring (jf Livs-), erfaren ijf kunst-), at erholde (jf uerholdelig), et Erhverv (jf Livs-, Selv-; en E.s-drift, -gren, -kildet, at erhverve (jf selverhven'et). en Erindringsliste, -skrivelse, etetegn. en Er kj endelse (jf Sandheds-, Svnds-). en Erklæring (jf Fallit-, mstillids-. Tillids-). en Erotik, erotisk. et Es ' (Ft. Esser : Bogstavet s). en Etat (jf Hof-. Land-, Stald-, Sø->. en Etatsraad (-inde). Eva (Adam og E.). on Evadatter. evig. hvor evige Dag. en Evne (jf Foridantnings-, Forsvars-, Handle-, Overtalelses-, Rets-). et El (Bogstavet x). en Exåmen. at examinéro. et Eiemplår (jf Pragt-). eitra dat. Bio.), e fin. on E-post, -tur: ot E-tog. en Eitråkt (jf. Kaffe-, Kjod-, Malt-, Resmskabs-). F. faa. en Faavælde (et Oligarki). et Faar. en Faareflynder (en Ikt). -svingel (Græ.sart). on Fabel, at blive til en F. for hole Bven. et F-væsen. en l'abrik (jf Cigar-, Cikorie-, Sprit-). en F-bv, -pige, -stad ; et F-niærke. ft Fad (jf. Guld-), et Fadebursien. en Fader, en F-forfængelighed, -glæde (mest i Ft.), -atoltbod. et Fag". Tag og Fag. et Fag^«(jf Elsker-, Real-, Rolle-, Tjener-, Yndlings-). fager (jf haar-^. on Fagot, on F-spiller; ot F-brænde. on Fakkel (jf Brand-), en Faknliig, on F ak bue, et Fakstykke. ( laandværksord.) 1 ot Fald (jf Dug-, Fode-, Klinke-, Versc-).

17 I et falde 1 Firmament at falde (jf. onifaldcn). don faldende Syge. Kyttoren faldt af, Yinden f.r af, han er faldtm mogot af, at f. Traad, i gode Hænder, i Klø- i rene paa, f. paa Næsen, det faldt for Brystet, en Faldslqærm. fallit, en F-erklæring, -lov. en Famille, familiær, et Familieskab, en F-kreds, -lighed, -sorg, -stolthed, -trætte, -tvist; et F- baand, -forhold, -stj^kke; f-stolt. at famle (jf. be-). en Fane (jf. Danebrogs-, Rigs-, Silke-), en Faneed. at fange, at f. Griller, en Fanger (jf. Bonde-, Flue-); en Fangedans, -dæmning: et F-uet. en Fange (jf. Kvinde-, Mands-, Med-). en F-trausport. en Fangst (jf. Grinde-, Makrel-, Musling-), at give et Stykke Vildt F. (tysk). at ^ fantasere, en Fantasi (jf. Feber-). en Fantast, et Fantasteri. en Fare. farlig (jf. samfunds-), faretruende. at fare. en Farer (jf. Fragt-), en Farmand, et Fartoj Cjf. Bugsér-, Kryds-, Lyst-, Transport-). en Fart (jf. Fjord-, Forbi-, Gondol-, Is-, Jærnbane-, Prøve-), med Lynets F., i en flyvende, lynende F. en Farve (jf. Blandings-, Hoved-, Jod-, Klang-, Lasur-, Lokal-, Mellem-, Metal-, Pak-), at sætte F. paa (en Beretning), en F-glod, -modsætning, -overgang, -plante, -skala, -skygning, -straale, -vajd, -vifte, -virkning; f-brændt (Eude). at farve, en Farverlou. farvet (jf. Isabella-, lever-, oliven-, skifer-, teglstens-, tve-). en Fasan (jf. Guld-, Sølv-). fast* (-hed; jf. princip-), f-gjællet, -groet (el. -grot), -hæftet, -kjævet, -sluttet; en Fastian dsmagt, et F-klima. fast^. det er fast utroligt. cu Fastelavn, en F. s-nar. en Faster, eu F-mand. fatal, en Fatalitet; en Fatalisme (Skæbnetro), Vitalistisk. at falte. fattet (jf. forud-). futtig (-dom; jf. biod-, græs-, lov-). en F-befolkning, -byrde, -kaserne, -kirkegaard, -koloni, -lovgivning, -læge, -pleje, -understøttelse; et F- hospital, -kvarter, -skema. en Fé. featrtisjr. en Feber (jf. Bal-, Forkølelses-, Forraadnelaes-, Guld-, Mælke-), en F- fantasi, -hast, -kost, -raixtur. féd. en Fedestald; fod halet (alm. fedt-). Fedt. at faa sit F. en Fedtgaas (Pingvin), -klump; en Fedteklat; et F-Iam. eu -fegft, se Sværdfeger (tysk). en Fejde (jf. Jøde-). at feje. at f. en af. en Fejekone. en Fejl (jf. Diæt-, Grund-). en Feld (foræld.; jf. Graa-, Skind-), eu Feldbereder. (en) Felt. en F-hue, -jæger, -kikkert, -læge, -post, -soldat; et F-skyts, -tog (jf. Ymter-); F-jæni (Ft.). et Felt (jf. Syns-). fem. at være ved sine fulde fem (Sanser), at være det femte Hjul til en Vogn. en Femling (en Plante), femkoblet, -ribbet. en Ferie (jf. Jule-, Paaske-, Pinse-, Eets-, Skole-, Sommer-), en F- gjæst, -rejse; et F-besøg. fersk, paa f. Fod. en Fest (jf. Forsonings-, Glædes-, Løvsals-, Stiftelses-), en F-forestilling. -kantate, -komité, -sal, -skaal; et F-program. en -fi-tte, se Tagfette. en Fiber (Ft. Fibre; jf.kerve-, Plante-). on Fidibus (Ft. -busser). et Fif (b.f. Fiffet; Ft. = Et.), fiffig, en Fiffighed, en Fiffikus. en Figiir (jf Bi-, Forgrunds-, Gips-, Hoved-, Marmor-, Model-, Portræt-, Sagn-), at have, gjore en god (daarlig) F. at figurore, eu Figurånt (-inde). eu Fil (jf. Naale-, A'æls-). en Filister (Ft. Filistre: jf. Stok-). en Filt (jf. Hatte-), fin i Filten, filtet (jf. graa-, hvid-). at filtrere (-ing). en Filtrérmaskine. en Fin. en Finhval. Finanser, en Finausplan; et F-udvalg. at finde, at f. sin Kogning vod. at finere, en Fint5ring, en Finerer = en Finérskæror. et Finortræ. en Finger, et Fingerpeg. en Finne ^ (jf. Gat-), finnot' (jf. lige-, mange-, ulige-). on Fiol' (ogsaa Viol: jf. Alpe-). en FloH (lidet brugeligt). eufiolin, nu ofte udtalt og skrevet Violin. fire. on Firling (Planteslægt), on Firkloft (on l'lanto), -skak. et Firmament (=^ Himmelhvælving).

18 Fisk en Fisk (jf. Ben-, Drage-, Hammer-, Kors-, Kiybe-, Lods-, Lunge-, Læbe-, Maane-, Panser-, Skive-, Tejste-). en Fiskeavl, -lus, -padde, -ogle. at fiske (jt. nyfisket). et Fiskeri ( jf. Fjord-), en Fiskerettighed, et F-tegn. en Fisker, en F-mand. eu Fistel, f-agtig. en F-svulst; en F-stemme, -tone. fix. en fix Idé. at fixe re (-ing); et Fixcrbæger. et Fix fax er i. eu Fjante, fjantet (jf. halv-), et Fjed (jf. Snegle-) en Fjeder" (jf. Vogn-), en F-matras, -vogn, -vægt; et F-hus (i et LTr). en Fjende, fjendsk fjf. Mheds-). en Fjer (jf. Sving-, So-), en F-bold (et F-spil), -sky, -vægt: Qerdannet. en Fjord, en J'^-fiirt, -sæl; et F- fiskeri. et Fjæld. en F-hare, -hede, -jætte. -kam, -natur, -snævring, -urt; et F-skaar. at fjæle, en Fjælster (Snespurv). 0*rn. en f. Lighed, Mulighed, en Fjivrnkamp. en Fjært (jf. Hel-), et Fjæs (jf. Abc-), en Fiaade (jf. Skjærgaards-). en Flab (jf Bred-). flåd. Hov og flad. en F-bælle; f- pumet. en Flade (jf. Gnide-, Grænse-, Hede-, Skjærm-, Strvgo-). et Flag (jf. Blod-, Kors-, Krigs-, Silke-, Skibs-), en F-kaptojn; et F-batteri, -signal, at flagre, en F-lyst, -tid. at flakke, et flakkende Lys. en Flamme (jf Elskovs-), 'min ganilo F. en F-hiJvl. -skrift, -svidning, en Flanke, at falde en i F.n. at flankere (-ing). en Flaske (jf. i51æk-, Ladnings-, Medicin-), f-formct. et Flegma, flegmatisk, at flette (-ning: jf omflotto, oj)ttottet). en Flid (jf. Sandor-, Skole-), en F.satti'st. -boiiinning. en Flig (jf Blad-, Yder-), on Fliglæl»i) (en Plante), et Fliii. at flinc. en Flint, at fare, flyve i F. en Flis (jf Glas-), on Flod' (jf.bag-). ot Floddigc. en Flod', en F-gud, -skildpadde ; et F-gruH, -land. -sand, -skib, -system, ot Flor. en F-flii."; f-lct. 1 foren Flue (jf. Flor-, Guld-, Snylte-, Yaar-). en F-fanger (en Plante), -kvast, en Flugt, en F-stol. at flyde (jf. ild-, letflydende), eu F- kran, -o. et Flygel (jf. Koncert-), at flygte, flygtig (jf. forflygtige), en Flynder (jf. Faaro-, Sand-), en F- en Flytning (jf. Sammon-). at flyve, at f. i Flint, i en flyvende Fart. en Flyvekunst, -maskine, -rou, -skytte, -ogle; et F-rcdskab; f-færdig. at flække. Flækkeærtor (Ft.). at flænge (jf. sonder-). (et) Flæsk, en Flæskeklanuer (Insekt). en Floj (jf. Kors-). et Flojel. at tage paa noget med F.s Handsker, flojelsagtig. en Fliijelsand. en Fnok (b. F. Fnokken ; egl. s. O. s. et Fnug), en Fnokurt. en Fod (jf. Aarc-, Blære-, Føl-, Gaase-, Grave-, Krage-, Pumpe-, Rov-, Vade-; har som Maal Ft. = Et.: sex Fod hoj). paa fersk, fri Fod, at faa Fødder at gaa paa. on l'odgarde, -rod, -v.ærk; et F-maal, -punkt; et Fode fald. et Foder' (jf. Kraft-), on F-lupin (Plante); et F-stof, -æmne. et Foderal (jf. Brille-, Cigar-, Hatte-, Ur-). eu Foged (jf. Bud-), en F-ret. on Fold ' (jf. Tvær-), at slaa sino Folder, komme ud af sino F.or. foldet (foldede Hænder), en Foldharv. en Foliant. en Folie (jf. Tin-). et Folk (jf Blandings-, Neger-, Nomade-, Vælger-, 0-). en Folkofrihed, -gave, -hyrde, -kalender, -klasse, -kongo, -magt, -men hig, -race, -rejsning, -sag, -svan-m, tribun ; et F-gavu, -lukaf, -parti, -røre. en (og et) Fond (jf Arbejder-, Grund-, Limnings-, Keserve-). for (Fho. og Bio.), at holde for (maatte holde for), forud: en F-betaling, -følelse, -vidon: f-tattet, -sætningsløs. for-' (betonet), ot Foraar (on F.sbobuder, et F-tegu, -vejr; foraarsagtig). et F-bund (jf. Kds-, Forsvars-), on F- dannelse, -dom (if. Kasto-). -frugt, -grund (en F.s-ligur). -have. ot F-hold

19 for- 13 Forfængelighed (jf. Aarsags-, Afliængighods-, Familie-, Fugtigheds-, Fæste-, Guds-, Hojde-, Kjærlighcds-, Kjons-, Krigs-, Lejrings-, Luft-, J^yd-, Lys-, Længde-, Magt-, Samfunds-, Slægtskabs-, Tids-, Tillids-, Varme-, Vasal-, Vejr-), et F - i 1 1 c fjf. Jærn-). et F- kam ni er. en F-karl. et F-klæde (jf. Køkken-), -korn. -maal (jf. Livs-, Stats-), en F- mue (F.s- omstændigheder, Ft.). -post (en F-fiBgtning). et F-raad (jf. Glose-, Kul-, Vand-, Vinter-), -rum (Søord). en F-skjel (jf. Alders-, Grads-, Kaste-, Kjons-, Væsens-), et F-slag (jf. Freds-, Mod-; enf.s-ret). en F-stander (jf. Kreds-, Skole-), et F-svar (en F.s-evne, -forening, -kamp, -linje, -plan, -stand [sætte i F.], -stilling, -st3'rke, -tale; et F.s-forbund, -middel, -skrift), -syn (en F.s-tro). -tal. -trin (on F.s-ret). en Forn n d lir s g e 1 s e. for-'-' (tonløst), en Forandring (jf. Bopæls-, Front-, Vejr-), at forase sig. enf-bedring (jf. Grund- Sprog-, Text-, Vej-), -bindelse (jf. Lednings-, Stof-, Tanke-; et F.s-lcd), -binding (et F.s-tømmer). et F-brug (jf. Kul-, Luft-, Vand- ; enf.s-foroning, -gjenstand). en F-bryder (-ske; en F-koloni), -brydi'lse (jf. Majestæts-), -brænding (et F.s-stof). -dobling (jf. Selv-), -dybning (jf. Vindues-). -dærver (jf. Sprog-), -dojelso (en F.s-proces; F-besværligheder, Ft). -do mm els o (en F.s-dom). -ening (jf. Arbejder-, Forbrugs-, Forsvars-, Foredrags-, Industri-, Kredit-, Kunst-, Læse-, Maadeholds-. Musik-, Vælger-: et F.smiddel, -punkt), et F-fald (enf.speriode). en F-fattor (-inde; jf. Novelle-, Yndlings-; en F-forfængelighed, -via-ksomhed, et F-honorar), -fatning (jf. Kirke-; en F.skamp). at f- flygtige (-else). en F-fægter. -følgolse (jf. Jøde-, Ilets-). en F-giftning (jf. Arsenik-, Bly-), et F-godtbefind e n de. f - h a a n d e n v æ rende, at f-hakko. en F-halingsrente. en F - h a n d 1 i n g s gj enstand, ot F-hor (jf. Krigs-), en F-kastelsosdom. at f-klaro (jf. uforklaret), en F-klaring (jf. Told-, Vidne-), f-knyf (jf. u-). -krobiet. en F-kølelso (en F.s-fcber, -hoste), f-ladt (-hed; jf. aands-, idé-j. en F -legenhed (jf. Penge-), et F-lig (en F.smægler, -mægling; et F-vilkaar), en F-ligelse (et F-maal). - 1 o v e 1 s e (en F. s-ring), -lystelse (et F.ssted). f-maacnde. en F-mørkolsc (jf. Aands-). -nuft (jf. Snus-; en F-sandhed; et F-parti; f-løs), fornuftigvis (Bio.), en F- iiægtelse (jf. Sandheds-), -nærmer, -nød enhed (jf. Aands-, Krigs-, Livs-). -nojelse (en F.s-raad). -pagter (jf. Bom-, Mejeri-; en F-gaard). -plantning (en F.s-evne). -raaduelse (en F.s-feber). at f -raske (lade sig f.). -retning (jf. Han- en F dels-, Mægler-; et F.s-brev, -liv, -udbytte; en F-gang, -sag, -stil), -samling (jf. General-), -sigtiglied (en F.s-regel; et F-hensyn), -sikring (en F.s-anstalt, et F-væsen). f-skjellig (f-artct). en F- skrivnin g (jf.gjælds-). -soning (en F. s-fest), -stand (jf.gaase-; en F.s-kuldc). -syning (jf. Vand-), et F-søg (jf. Mod-, Modstands-, Mord-, Overtalelses-, Selvmords-; en F.s-mark: f-vis. Bio.), en F- s ør gel s o (jf. Livalide-, Livs-; en F.s-ret ; f-berettiget). -tjeneste (jf. Bi-), at f-tolke (jf. bort-), en F- træd er (se Sted-), en F- trøstning (f.s-fuld). -tykkelse, -tælling (jf. Bonde-, Borne-), -tojning (en F.s-boje, -pæl), -undring (en F.s-stol: at sidde paa F.cn). -valt er (jf. Pakhus-, Proviant-, Stempel-), -valtning (jf. Stats-), f- varet (vel f., ikke vel f.). en F-vendthed. -ventning (f.s-fuld). -vexling (jf. Navne-), -virriug (jf. Sinds-), f- virret (jf. sinds-), at f- vi tre (-ing). -vrovle (en Sag, sig). forbi, i F- far ten, paa F- rejse. at fordre, on Fordring (jf. Gjon-, Mod-, Sam-). fore-, ot F-drag, (en F.s-forening, -holder), en F-1 æ s n i n g jf. Prøve- ( en F.s-time). -stilling (jf. Fest-, Mod-; en F.s-krods). -tagelse (en F.s-aand), ot F- tagende (jf. Bygge-, Handels-, Krigs-), en F- teelso. et F- træde (Avdions). en F- vending (= et Paaskud), ot F -vid ende. en Forfængelighed (jf. Fader-, Forfatter-), en F.s-sag.

20 j en Form 1 fuld en Form (jf. Blandings-, Blok-, Fremtrædelses-. Hatte-, Hoved-, Krystal-, Lide-, Lyd-, Overgangs-, Side-, Stobe-, Ytrings-), formet (jf. flaske-, gas'el-, galge-, lialvmaane-, hjærte-, kam-, krater-, kuppel-, lancet-, lyre-, maske-, nyre-, pung-, pjtamide-, roset-, sicaal-, skjold-, skæl-, slange-, snabel-, sværd-, sojlc-, tag-, terrasse-, tue-); -formig (se damp-, draabe-, gas-, haar-, luft-, piske-, straale-). et Formvæseu. en F o r m a 1 i s m e, formalistisk, en Formalitet, et Format (jf. Kvart-, Oktav-), formel (Ft. formelle), en Formel (Ft. Formler), en Formular (jf. Daabs-, TryUe- ; en F-bog), at formulere (-iug). Forst-, en F-kandidat. et Fort (jf. Hoved-, Mellem-, Nabo-, Sø-), en F-række. en Fostbroder, et Fostbroderskab, et F-lag. (en og et) Fosfor, f-fri, -sur; en F-.syre. et Foster, en F-tilstand. fra. at bide fra sig, at holde f. sig (o: til hojre, om den kjørende; modsat at holde ad sig), at gaa, være f. Forstanden, sin Samling, slaa sig fra Verden. at frarane, -rive. -røve. -snakke, -stjæle, -vende (jf. ufravendt). ot Fragment (= Brudstykke), fragmentarisk. en Fragt, en F-farer: et F-skib. en Frakke (jf. Løbe-, Støv-). en Fred (jf. Aften-), en Fredning (jf Skov-), en Fredløs (en Planteslægt); en Fredsbetingelse, -mægling, -pibe, -traktat; et F-forslag, -vilkaar, -værk: F-udsigter (Ft.). en Fregat (jf Damp-, Sejl-, Skrue-), en F-fugl. on Frelse, en FrclHcns Engel. frem. at f-bringe (jf. gjen-), en F- bringel.se (F.s-orako.stninger, Ft.). at f-føre. et F-skridt (en F.smand, et F-parti). f-s tikkende, at f-s ti Ile (jf gjen-; en F-stillingsgave, -maade). on F-tid (en F.8-raand, -plan; et F-billodo, -syn), en F-træuelsesform. fremmed, en F-bog, -ordbog. fri (jf afgifts-, arsenik-, brint-, drljmraf'-, fosfor-, fusel-, galde-, gift-, knast-, kvadstof-, storm-, svinimtd-, svovl-), frit (Bio.; f. staaendc, svævende, virkende), en Frihed (jf. Folke-, Præste-, Skin-); en F.s-aand, -drift, -hymne, -Igærlighed, -krig, -lyst, -mand, -rus, -tid, -trang; et F-princip, -pust, -skin: f-ijendsk, -lysten. fribladet, -gjællet, -kjævet; en Frifindelsesdom, enfrimand, -murer (etf-sprog, -tegu), -præst, -skare (en F-mand), -svømmer; etfrikort, -lager, -lod (enf.smand). at fri', et Frieri (jf Avis-). en Frikadelle. en Frikassé (jf. Honse- o. s. v.). en Frise. at frisere (-ing). frisk (jf livs-, natur-, ungdoms-, vaar-). f. som en Fisk. at fristed en Fristerinde. en Fritte (en Ilder). at fritte, en Fritter. frodig (-hed: jf livs-). from. f-ladende, en F-ladenhed. en Front, at gjore F. en F-forandriug. frossen (jf gjenuem-, sammen-). en Frost, en knagende F., at faa, have F. i og Fødder, Hænder en F-dag, -jætte, -skade, -taage; f- bunden. en Frue (jf Adels-, Old-, Ridder-). et Fruebær. fruentimmeragtig. en Frugt (jf For-, Græs-, Kapsel-, Sam-, Skov-, Smaa-). en F-busk, -is, -opsats, -skole, -stand, -stol, -sætning, -tid: et F-blad, -legeme, -stykke, -torv: f-rig (-dom). en Frjnse (jf Uld-). en Frjtle (en Planteslægt). en Fro. et Frolaar. et Fro (jf Skov-, Slave-, Tanke-), -frøet (se mange-, nøgen-), en F-hud, -hvide, -peber (en Planteslægt), -sort, -stjærno (en Planteslægt)! en Froken (jf. Hof-, Kjøbsted-, Land-). Fuge. fuget. en Flig! (jf Brille-, Bur-, Fregat-, Gejr-, Guld-, Næsehorns-, Peber-, Skrædder-), fuglcagtig: en Fugleedderkop, -handel, -handler, -kr.æmmer, -samhng; et F-ansigt, -brev, -kirsebær, -not, -perspektiv, -skind. on Fugliglied. F.s-mrhold (Ft.). at fugtle (prygle: tysk). fuld (jf andagts-, angost-, ansvars-, el.skovs-, fortrøstnings-, forventnings-, godhed.s-, gren-, kvide-, længsels-, salvelses-, stemnings-, stil-, tiinko-, tillids-), f Mund, at have alle Hænder tulde, tude en

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen

Skabningens Tinde. Johannes V Jensen Skabningens Tinde Johannes V Jensen AAEN Fra okkerrandet Grødesig i Bakken, gennem Kær og Eng, de brede Dales Blomsterseng, til Sommerspejl i Fjordens Vig... Den tager alle Bugter med, den blanke Aa, thi

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

I denne opgave må du kun gå gennem de 14 felter med navne på dyr. kat stær bæver kanin bison. ræv gnu koala glente snegl

I denne opgave må du kun gå gennem de 14 felter med navne på dyr. kat stær bæver kanin bison. ræv gnu koala glente snegl 34 FIND DYRENE I denne opgave må du kun gå gennem de 14 felter med navne på dyr og ikke fugle eller fisk. Start i startfeltet og slut i et af bogstavfelterne. Start kat stær bæver kanin bison ræv gnu koala

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN

SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN SPROGVURDERING 3-6 SPROGVURDERINGSSKEMA, KLASSETESTEN Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du bruge

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA

REVIDERET SPROGVURDERINGSSKEMA REVIDERET Til sprogvurdering af børn i børnehaveklassen 1 Rim: Find de to ord, der lyder ens INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne test siger noget om barnets lydlige opmærksomhed. Det skal du

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde?

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Grønland 1 Decimal-nummer : Navn: Klasse: Dato: Indhold IS-BJØRN 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad kan en stor han veje? 3. Hvad

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer?

and? sko? mus? Hvad rimer på Hvad rimer på Hvad rimer på Fx: mand, sand, land, vand, tand Kan vi lave en sætning med to ord, der rimer? and? Fx: mand, sand, land, vand, tand 5 1 5 1 sko? Fx: lo, ko, ro, bro, glo, gro 5 2 5 2 mus? Fx: lus, hus, sus, krus 5 3 5 3 hat? Fx: nat, kat, ladt, klat, fladt 5 4 5 4 hår? Fx: år, lår, får, mår, tår,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 31-05-2015 side 1 Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 3,1-15 På den sidste forårsdag, den sidste søndag i maj, kun med teltdugen mellem os og Kærmindehavens grønne natur, mødes vi af en moden

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK & ULVETIMEN I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK & ULVETIMEN I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK & ULVETIMEN I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik & Ulvetimen i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk.

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe)

Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) Registreringsskema børnehaveklasse (gruppe) BØRNEHAVEKLASSE (GR.) > REGISTRERINGSSKEMA > RIM 1 Rim Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets lydlige opmærksomhed.

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - Fortællerunde - Ugens professor (efter efterårsferien) - Stjernestund Social læring - Massage - Klassemøde - Den varme stol - Sisi og Pipins læsebog (lektie) og opgaver

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

DE UNDERJORDISKE LYRIK ALBUM: IND I FLAMMERNE

DE UNDERJORDISKE LYRIK ALBUM: IND I FLAMMERNE DE UNDERJORDISKE LYRIK ALBUM: IND I FLAMMERNE 1. Ind I Flammerne Selvom jeg ved at der kun er mørke for enden af tunnelen kaster jeg mig hovedløst ind i flammerne der omgiver dig Du efterlader mig i et

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ISBN-liste, Forlaget Avesa Suensonsvej 48, 7500 Holstebro

ISBN-liste, Forlaget Avesa Suensonsvej 48, 7500 Holstebro ISBN-liste, Forlaget Avesa Suensonsvej 48, 7500 Holstebro Da jeg var lille mormor og morfar fortæller ISBN 87-91186-00-5 Lyde i mørket ISBN 87-91186-01-3 Far henter hjælp ISBN 87-91186-02-1 Vores første

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

De fik den da vel? Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De fik den da vel? Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Indeholder 34 kort til quiz og byt. Kortene klippes ud, bøjes på midten, bagsiderne limes sammen og de lamineres

Indeholder 34 kort til quiz og byt. Kortene klippes ud, bøjes på midten, bagsiderne limes sammen og de lamineres Quiz og byt kort til forløbet om at rime. (cooperarive learning Alinea 2009) Indeholder 34 kort til quiz og byt. Kortene klippes ud, bøjes på midten, bagsiderne limes sammen og de lamineres evt. Hvert

Læs mere

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December + 0 Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve Test 1 Us. nr. 8855-4 December 2006 + 0 + 0 Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, sættes streger over krydset,

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A

BIBEL SAFARI. Safari MELLEMSPIL D C G D. INTRO Jah! D G Hm A Safari Woho hooo D G Hm A SFRI Safari 1 2017 - T&M: Joachim ejslet Jah! Safari Woho hooo Vi kikker ned Vi åbner op Fantastiske ting der sker! Vi zoomer ind Vi zoomer ud et er bibelens ud vi ser! et er dybt - yeah et er højt - oh

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i Nazaret kirke. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside www.fredensognazaret.dk. Her kan du

Læs mere

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord?

Læsefidusen vil gerne lave et ord træ med modsatte ord: tyk tynd, lille stor. Det er svært at finde modsatte ord. Kender du nogle modsatte ord? 1 LÆSEFIDUSENS ORDSKOV Som supplement til elevhæftet Læsefidusens Ordskov er her en række oplæg. Det er en del af idegrundlaget, at oplæg til nye ordtræer præsenteres gennem en lille fortælling. Her er

Læs mere

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I Facitliste til Den lille skattejagt A-I Tegner: Keld Petersen Forlaget ELYSION Den lille skattejagt A I junglen. Aben er på grenen med den lange slange. På havet. Gummibåden er ved kassen. I grotten. Lygten

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug dæk fane horn konge tårn maske måne stjerne Skriv ordene ind ved de rigtige billeder. Skriv de 8 ord med en eller et foran. t a s m a s k e s t j e r n e s k o m d æ k o r f m å n e r n f t å r s f a n

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT

TJEK DIN VIDEN! ELEFANT TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Afrika 1 Navn: Klasse: Dato: ELEFANT Indhold 1. Hvor kan du læse om snablen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange muskler er der i en snabel? 3. Hvad æder elefanter?

Læs mere

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø

(1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets bø Gudstjeneste (1) Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! (2) Den

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Septemberjagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 ODDER. 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i sø og å 2 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: ODDER Indhold 1. Hvor kan du læse om odderens unger? Side: Gå tæt på teksten 2. Odderen er et patte-dyr. Hvorfor? 3.

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den liden graa Høne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Carsten Hjorth Pedersen

Carsten Hjorth Pedersen Carsten Hjorth Pedersen LogosMedia Indhold Forord... 8 Grib det evige liv!... 10 Gud har skabt dig... 12 Du er kendt og elsket af Gud... 14 Jesus har været 10 år... 16 Hvem er den rigeste mand?... 18 Gud

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Ordtræning 7. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. ORDTRÆNING 7 er en revideret udgave af Ordtræningsbogen 7. Serien består af otte hæfter. I dette

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel 1611 www.scriptural-truth.com Bel og dragen Bogen af Bel og dragen [i Daniel] Historien om ødelæggelsen af Bel og dragen, Afskåret fra slutningen

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små Solstrålens sangbog sangbog - Sange for de helt små Lille Peter Edderkop Lille Peter edderkop kravlede op ad muren, så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop, lille Peter

Læs mere

Indtil videre (samlede digte)

Indtil videre (samlede digte) pia juul Indtil videre (samlede digte) TIDERNE SKIFTER Tiderne_Pia Juul_digte_50.indd 3 23/04/12 16.43 Indtil videre Copyright 2012 Pia Juul/Tiderne Skifter Forlagsredaktion: Claus Clausen Sat med Palatino

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014

Steffen Baunbæk August. Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk August Digte, palepoets publishing, 2014 Steffen Baunbæk: August Tekster skrevet i Stenbjerg, Thy, august 2014. Fotos taget af forfatteren samme sted, august 2013. Copyright Steffen Baunbæk

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK & ULVETIMEN I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK & ULVETIMEN I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK & ULVETIMEN I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik & Ulvetimen i kirken. Du kan også finde sangene på vores hjemmeside

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere