TILLÆG )AN8I HAANDORDBOG KJØBENHAVN. Svend Grundtvig. TIL VED C. A. REITZELS FORLAG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG )AN8I HAANDORDBOG KJØBENHAVN. Svend Grundtvig. TIL VED 1882. C. A. REITZELS FORLAG."

Transkript

1 BRIEF PI)

2

3 n TILLÆG \ TIL )AN8I HAANDORDBOG VED Svend Grundtvig. ilw KJØBENHAVN. C. A. REITZELS FORLAG y

4

5 TILLÆG X'r TIL DANSK HAANDORDBOG VED Svend Grundtvig, r^ X^.-. LI IL KJøBENHAVN. C. A. REITZELS FORLAG

6 Bianco Lunoa Kgl. Hof-Bogtrykkeri.

7 A. 011 Aa. en Aasir (Plante ; = Brudelys). aaben. a-staaende. et Aadsel. a-ædende. et Aag (jf. Hals-), a-spændt. en Aal ' (jf. Eddike-, Grøde-, Klæp-, Rulle-). Aal i Strumperne. Aal * (u. Kno.), at gjore en til A., blive til A. at aale en. en Aand (jf. Foretagelses-, Friheds-, Kriger-, Luft-, Oprørs-), at opgive Aanden (== dø), gode, onde, urene Aander. aandeagtig. en Aandsformørkelse, -fornødenhed, -klarhed, -magt, -retning, -tilstand, -udvikling, -vilje (=; Passion), -virkelighed; et A»-bedrag, -mørke, -præg, -udbytte; a-dannet, -forladt, -livlig (-hed), -opløftende. eu Aande. det er en andens A. a a vi d e klemt. et Aar (jf. Drifts-, Kalender-, Eas-, Trængsels-, Ulykkes-, Ungdoms-), en Aarsgave; et A-udbjiite. en Aare ' (jf. Hul-). en Aa^e^ at lægge alle Aarer om Borde, en Aare fod: etaareskifte. en Aarsag (jf. Mellem-), et A.s-forhold. en Aas (jf. Tvær-). en Abe (jf. Brol-, Egern-, Halv-, Kron-, Pung-, Silke-), et Abebrødtræ, - æs, -hus, -spil; Abenoder (Ft.) = Abekattestreger. en Abort, at abortere, se Misfødsel, misføde. ad (Fho. ; jf. hjem-), at holde ad sig (o: til venstre,.om den kjørende; modsat: at holde fra sig = til hojre). Adam (haardt d). A. og Eva, den gamle A. enadamssou; eta-æblo. en Adel (jf. Sjæls-), en Adelsfrue, -klub, -stolthed ; et A-navn, -patent, -præg. en Adjudant (jf. General-). TUlæg. en Admiral, et Admiralskab. en Adresse (jf. Mistillids-, Tak-), at adressere, en Adresseavis, -bog et A-kort. en Advokat (Ft. -er). af (Fho. og Bio.; jf. en Hug-, et Lukaf). Det gaar ud oven af, det maa tages fi-a neden af, fra først af. at drive af, det slæber af, at gjore det af med en, af sig selv, af Dumhed, Ondskab, Vanvare; af og til (= stundum). en Afbyggergaard. afdæmpet, en Affaldsdynge. en Affindelsessum, en Afgangsklasse, -liste, -tid: et A-sted. en Afgift (jf. Arve-. Skibs-, Stempel- ; a.s-fri, -hed), afholdende (-hed: jf. total-), et Afhængighedsforhold, at afklare (-iug). -lagre (-ing). -lejre (-ing). en Aflæggelse (jf. Eds-), et Afløb (en A.s-rende). en Afløsning (jf. Hoveri-, Jagt-, Tiende-), en Afprodsuiug. en Afsats (t. = et Afsæt), at afsende (jf. uafsendt). en Afsked (en A.s-hilsen: et A-besøg, -gilde, -kys, -selskab). at afslikke (-ning). et Afsnit (jf. Hoved-, Tids-), en Afstaaelse (jf. Gjen-, Land-; en A.s-sum). en Afstand (jf. Middel-, Vinkel-), at afstuve (-ning; Soord). at afvande (-ing). en Afvane (at komme i A. med, fiia A. til), at afvise (jf. \;afviselig). en Aften (jf. Fyr-, Mikkels-, Mortens-). en Aftenavis, -fred, -skumring, -skygge, -stemning, -sværmor, -vind; et A-bcsog. -blad, -selskab, -skjær; et Aftensgilde. en Agåt (Ft. -er; eu Ædelsten), eu Agatring. at age. komme godt op at age.

8 1 en j en I en j almen, : en ' en i I en I I A. ; en : Amager! -dragt, Agent en Agent (jf. Handels-, Hof-, Plads-), at agere. en Aser. en Agerplet; et A-skifte; a-dyrkeude. en Agt. at agte: han agter at rejse, agter sig til Rom. agter, et Agterrum. -agtig (-hed: se *barn-. blod-, del- (j U-), dril-, fejl-, fordel- (jf. u-), éygt-, følg-, grin-, kludder-, kramp-, kvind-, liv-, logn-, løs-, nar-, noj- (jf. u-), pib-, pin-, pobel-, skab-, skalk-, skarn-, sladder-, sludder-, splid-, svin-, sovn-, tjenst- (jf. U-), t\t-, var-, vred-, vrovlagtig;') aande-, bajads-, beg-, ben-, bengel-, bjorne-, blaa-, bonde-, brunbrusk-, boddel-, drenge-, driimmedværge-, efteraars-, fe-, feberfilkter-, fiske-, fistel-, flojels-, foraarsfruentimmer-, fugle-, fusker-, i-ængsels-, gaase-, galde-, gammel-, gas glas-, graa-, grød-, griin-, gul harpix-, hexe-, horn-, hverdags høker-, jord-, junker-, jæm-, jætte kalk-, karle-, katte-, kisel-, kjeltring-, kjod-, klid-, klister-, klo- kork-, ktidt-, kro-, kræmmer- ster-, kælling-, lang-, ler-, lud-, luftlæder-, log-, lømmel-, munkeneger-, nonne-, oldinge-, oljeoste-, palads-, pest-, pige-, poseroman-, nind-, rust-, ræve-, røversalt-, silke-, skorpe-, skyggeskæl-, slyngel-, sort-, stor-, stymper-, svamp-, svovl-, taagc-, tigertigger-, traad-, træ-, trælle-, uldurte-, valle-, vand-, vin-, voi-, ogleorkenagtig). en Akkord (jf. Mol-, Tiende-). en Akt (jf. Anklage-, Viljes-). Sørgespil i fem Akter. aktlt. et Bos Aktiver (Yt). en Aktivit^'t. al. Al naturen. altomfattende, -.fdende. en f Al (jf Jæm-, Sand-, Sten-). (em Alabåsl. en Alabasterkrukko. en Albatrus (Ft. -tro8.ser; en Fugl). ot (og en) Album. ') Jordmaal til Skyldsætning = '/n Skjæpno Hartkorn. *) Stambog, Samling af Mind.>bhido. en Alder (jf. Bårne-, Jord-, Overgangs-), on Aldorsfitrakjol; et A- tillæg. aldrig, a. saa snart. en Alrn. tre Alen hijj, to A. Klaxio, to A. af ét Stykke, alenbred. 2 Angest j en Alge (jf. Gron-, Rød-). Allé. en Allégade : et A-træ. aller-, en allerhelvedes Karl. Alligator (Krokodilart). Alin (jf. Kork-). en Almensans, -sætning. Alp (Ft. -er). Alperne, en Alpefiol, -kjæde, -plante, -rose, -stok. Alrune (' Spaakvinde. *Plante). (en) All = en Altstemrae (dyb Kvinde- : rost). Allan, en A-dor, et A-gitter. et Alter, at ofre paa F^ædrelandets on Altergjæst. on Alun. en Alunsldfer; et A-værk. og et AWor. mit ramme A., i fuldt A. et Alvorsblik. = A. Land. en A-bonde, -kone, -mor, -pige : A-torv i Kbhn. en Ambe (i Lotteriet), en Aiubra (Plante), en A-duft. en Ame (et Yinfad), et Atiien. saa sandt som A. i Kirken, en Amme. en Ammoplads. et A ait. en Amtsprovst : et A-hus, -kort. an. at gribe sig an. et anbefalet Brev; et Anbefalingsbrev, en Andagt (jf. Morgen-; en A.s-ovelse ; a-fuld), et A n fa 1 d (jf. Krampe-), at angive (jf. uangivon), en Angivelse (Tids-), et Angiveri, et Angreb (jf Hoved-, Skin-; on A.s-linje, -plan, -styrke; et A-punkt), at anklage (jf. selvanklagende), en Anklageakt, -bænk et Anklagerhverv, et A n 1 i g g e n d e (jf Hjærto-, Menigheds-, Stats-), et Anlæg (jf Bro-, F.T?stnings-, Havne-, Kanal-), en Anløbstid. en Ansats (at have A. til Fedme), et Ansigt (jf Fugle-, Fuldmaane-, Over-, Under-; en A.s- muskel, -nerve), en Anskuelse (jf Sanse-). at anspænde (if over- ). en Anstalt (jf Arbejds-, Bespisning.s-, Brønd-, Daaro-, Forsikrings-, Idiot-, Kur-, Lære-, Tvangs-), en Ansættelse (i f Skatte-, Told-), on Ananas (Irugt, Plante), et A- lærred. et Anarki, anarkisk, en Anatom, en Anatomi, anatomisk, at ;inatiiniéro (-ing). en And (jf Brand-, Dyk-, Flojols-, Hav-, Hvin-, Moskus-, Sort-), et Andehagl, -sk.æl. at ane (jf uanet), en Anger, on A.s-taarc. on Angest. a-fuld.

9 ', Anker bage et Anker, en Å-klo; et A-hold, -kors, -leje. en Ansjos, en A-clunk. et Ansvar (Ft. = Et.; jf. Med-, Straf-; ikke af t. an-, men af gi. nord. and- = t. ant- i antvorde). ansvarlig (jf. med-, U-; -hed), ansvarsfri, -fuld. antik (f t. antikke). Antikker (Ft.). en Antikvitet (= Oldsag), en Antikvår, antikvarisk, antikveret (= forældet). en Antipode, antipodisk (== stik modsat). apoplektisk, en Apoplexi. en Appetit, appetitlig (jf. u-). en Appetitost. en Araber, arabisk, Arabien, en Arabesk. et Arbejde (jf. Begynder-, Bødker-, Fusker-, Herkules-, Lov-, Maskin-, Over-, Stiikkatui--, Taalmodigheds-, Træ-, Ungdoms-). at arbejde (jf. over-), en Arbejder (jf. Cigar-, Maskin-, Mine- ; en Arbejderbefolkning, -bolig, -fond, -forening, -koloni, -sag ; et A-kvarter, -sporgsmaal). en Arbejdsanstalt, -fælle, -klasse, -maade ; et A-dyr, -menneske, -værelse; a-vant. et Areal (= Fladerum; jf. Grund-, Jord-, Skov-, Vand-). et Argument, at argumentere. en Aristokrat, aristokratisk, et Aristokrati et ArkJT (jf. Gehejme-, Rigs-). Arkivsager (Ft.). en Arm (jf Hav-), i Arms Længde, Lovens Arm. - a r m e t (se mange-), en Armbevægelse; et A-læn. en Arne. en Arneild, en Arrest (jf. Varetægts-), en Arrestantarrig, det arrigste Snavs (= usleste). en Ars. en Arsnsk. en Arsenik, en A-forgiftning, -pille; a-fri, -holdig. r en Art '. -artet (se forskjellig-, lige-, mange-), en Artsrigdom; et Artsmærke; artsrig. en Art^ fen Fisk; se Sand-). en Artlskok (Ft. -skokker; Plante). en ArT (jf. Dåne-, Slægt-), en Arveafgift, -følgekrig, -gaard ; et Årvekjøb, -len. at ase (jf. forase, udaset), at gaa og a. med noget. en Asfalt (= Jødebeg). en Aske. en A-skuffe; et A-bæger. en Assessor (Ft. Assessorer). en Assistent (jf. Politi-, Told-), at assistere (= hjælpe), en Assis t e n s kirkegaard : et A-hus. en Astrolog (^= Stjærnetyder). en Astrologi. en Astronom (= stjærnekyndig). en Astronomi, astronomisk. et Asy I. et Asylbarn, en Asylskole. at. at sige = det vil sige. et Atom. en Atomlære, -vægt; et A-tal; a-vis (Bio.l. en Attest (jf. Dyds-, Flids-, Leve-. Læge-, Præste-, Vielses-), at attestere. at attraa. attraaværdig. en Afis (jf Adresse-, Aften-, Dags-, Morgen-), et Avisfrieri, -papir. en A»l (jf. Ind-, Fiske-), en -avler (se Bi-), et Avl elem, -redskab: en Avlsbygning, et Avisredskab. en A?ne ('j Inder-, Korn-, Yder-). et Ax (jf. Kogle-, Smaa-, Stor-, Vand-), -axet (se kort-, lang-). en.4xe (jf. Verdens-). en Axel 2 (jf. Patent-). et Axelbær. et Axelbærtræ. B. en Baad (jf. Bugsér-, Torpedo-), en B a a d ladning : en B a a d s mand (jf Hoj-; en B.s-pibe). et Baal. en Baalfærd. et Baand (jf. Besætnings-, Familie-, Kante-, Maale-, Nakke-, Eosen-, Samfunds-, Skraa-, Skulder-, Spræng-, Ur-, Viljes-). Blodets Baand. en Baandstage, -æske; et Baandstag. en Baas (jf. Ko-), at baase. et Bilbel (= Babylon). Babels Taaru. en babelsk Forvirring. et Bad (jf. Hoved-), en Badelæge, -moster. en Badutspringer (en Gjogler). en Bag. Bagen af Haanden. tabt bag af en Vogn. en Bagbordsside, en Bagflod, en Bagiaage, et Bagtal. at bage. en Bagerion, -moster; ot B-lav.

10 Bajads en Bajads, b-agtig. en Bajonet (jf. Sabel-), et B-stik, -stod. eu Bakke' (jf. Præsentér-). en Bakke- (jf. Dyrehavs-, Hede-, Skanse-, Sol-), ét Bakkeskaar. en Bakkenbart (tysk for Kindskjæg). -bakker (t.: se Kind-). et Bal. en Baklronning, -feber, -kavallér; et Balkort. en Baldrian (en Plante). en Ballade (fortællende IjTisk Digt; egl. Dansevise). en Balsam, en B-gran, -poppel. et Bambusrør, en Bambnsstok. on Bandit d-'t. Banditter). en Bane ' (jf. Havne-. Kunstner-, Væddeløbs-), en B-gaard. en Bank (jf. Seddel-), et Bankraad, -væsen. et Banner (jf. Stjærne-, Orne-), et B-mærke. bar. jiaa bar Bund. OU Barbér, en B-stiie, -svend, -sæbe. eu Bark '. en Barktorn. eu Barkasse (eu stor Baad). ut Barn (jf. Asyl-. Monster-, Præmie-, Skrige-), en Barndom (en B. s-tid, et B-minde). en B a r n e alder, -morderske, -ske: et B-næb, -portræt. en Barrikade, at barrikadere (-iug). eu Bars (al)orreagtig Fisk). et Barsel, on Barselfærd. OU Bart (t. = Skjæg: jf. Bakken-, Knevels-), en Bartskær (foræld.). OU Basåll. en B-grotte, -siijlo. OU Basilisk, et B-blik. OU Basl. en Bastkurv, -trævl. eu Bastard. en Bastion. et Batteri (jf. Klag-, Kyst-, Land-, Panser-, Skibs-). et Be (Bogstavet b). en Beboer (jf. Sommer-), en Bobuder (jf Furaars-, Uvejrs-), at bebygge (jf. ubebygget), et Bedrag (jf. Aauds-, Præstc-). on Bedrift (jf Kiigs-). at bofamle (-ing). et Bofindondo (jf. Forgodt-). en Befolkning (jf. Arboj- (Icr-, By-, Land-), at befængo (jf. pestbefængt ). at b e g a a ( b. en Synd, en Forbrydolso, at b. sig), at begå ve, begavet (jf. u-), on Begavelse, at begejstre (-ing; en B.8-ru8). en Begivenhed (jf Hverdags-), ot Bogjær (jfr. Magt-), on Begja-rlighcd (jf. Penge-, Vide-), begroet (el. -grot; jf. u-). at begræde (jf. ubegrædt). et Bo- Bed gyn der arbejde, at beholde (jf. bi-). behorig. at bekikke, ot Bekj endt skab (jf. Gade-), at beklikke (en andens K,vgte). beladt (jf. skyld-), en Belejringshær, -tilstand; et B-spil. en Belysningsgas, -vædske. at belonne (jf. pris-, ubelonnet: en Dyds-, Flids-, Præraiebelonuing). en B e m æ r k n i n g (jf. Mod-, Kand-, Side-, Slutnings-, Sprog-). eu Benægtelsesed. et Beredskab (jf Krigs-), en Bereder (se Feld-). en Beregning (jf. Gjennemsnits-, Værdi-), en Beregner, berettiget (jf. forsorgelses-), beromt (jf. u-). et Berøringspunkt, en Besiddelse (jf. Ejendoms-, Grund-; b.sløs), en Besidder (jf. Gods-), en Beskrivelse (jf. Jord-), et Beskub (paa bedste B.). at beskytte (jf. ubeskyttet; -else, if. Eets-, Told-: en B.s-raaud, -told), at beskæftige (jf. ubeskæftiget), en Boslagskole. en Bespisningsanstalt. on Bestancf (jf. Hoved-, Mellem-, Skov-), en Bestemmelse (jf. Livs-, Tanke-. Tids-), et Bestik (at gjore fejlt B. ; jf. Tegne-). at bestride (jf. ubestiidt). at bestykke (-uing). en Bestyrelse (jf. Fælles-, Kommunal-, Skole- : et B.s-modo, -raad)', en Bostvi-er (-inde; jf. Drifts-, Hus-, Listitut-, Koloni-, Skole-). eu Bestøvning, at besvime (-else). eu Besværlighed (jf Fordojelses-) et Besæt ningsbaand. et Besøg (jf. Afskeds-, Aften-, Ferie-, Hus-, Morgen-), en Betaling (jf. Forud-; en B.s-dag, -skole, -tid; et B-middel. -vilkaar). en Betingelse (jf Freds-, Grund-, Virkolighed.s-). en Betjent (jf. Kirke-, Opdagelses-, 0{)peborsels-). en Betragtning (jf Grund-, Natur-), betynget (jf. skyld-), eu Betjen d else (jf Hals-, Hofte-), en Betænkning (jf. Udvalgs-), en Bevarer (jf Segl-), en Bevidsthed (jf Skyld-), en Bevilling (jf. Mægler-, Penge-; en B.s- myndighed). ot Bevis (jf Hjomstod.s-, Krodit-; etb-stod.), beviselig, -vislig (jf U-), bevægelig (jf. selv-), en Bevægelse (jf. Ann-, Bølgo-, Kaste-, Kreds-, Mod-, Pris-, Selv-, Tanko-). en Bevægkraft. et Bed (Ft. = Et.; jf Plov-).

11 Blomst en Bég. hagagtig. et Béii ' (jf. Passer-, Skrædder-), at komme paa Benene, -benet (jf. krum-). et Bén '' (jf. Is-, Kors-, Krage- [rettere end Krave-], Mellemfods-, Si-, Sæde-), en Benfisk (modsat Bruskiisk), -knap, -tap; et B-mel. en Bengel (t., Ft. Bengler), b-agtig. en Berberis, en B-rust, -saft. on Berjl (Ft. Berjdler; en Ædelsten). besk (jf. galde-). at bibeholde. en Bidragyder, en Bifalds sal ve, -storm, -ytring; b-værdig, en Bifigur, -flod. -fortjeneste, -indtægt, -næring, -omstændighed, -person, et Biprodukt, en Birod. en Bi. en Biavler, -celle, -sluger, -ven, -æder (Fugl). en Bibel, en B-oversættelse, et B- sted. at bide. Sværdet, Kniven bider (vil ikke bide), Fisken bider (paa Krogen), det bider i Huden (af Kulde), det er bidende koldt, at b. fra sig, det bider ikke paa ham, faa (give en) noget at bide paa, b. Skeer itu, b. i Græsset, paa Krogen, b. sig i Læberne, i Næsen, han er slem at bides med. en Bid Brød, Mad; et Bid, at faa B. (om don, som fisker). at bidsle. en Bidtang. en Bille (jf. Grave-, Herkules-, Snude-, Vand-). et Billede (jf Fremtids-, Gjen-, Luft-, Staffeli-, Titel-, Total-, Vrænge-), en Billedjagt, -pragt, -sal; et B- galleri; b-smykket. billig, en Billighed (et B.s- hensyn, -krav). at binde, at b. Hænderne, Munden Saa en ; det binder Læsset, b u n - en (jf. frost-, vand-), en Bindevæv; et B-brcv. en Bingelurt. en Birk (jf. Dværg-). en Bisauioxe. en Biskop (jf Hird-). en Bisp. on Bispering; et B-ornat. bitter (jf galde-), en bitter (= bidende) Kuldo, Haan. det er bitterlig koldt, at granle b. en Bitter (jf. Mave-) = en Bittersnaps; et B-stof. en Bjælde, en B-kappo. en Bjælke (jf.jærn-, Stra^k-). et B- loft. et Bjærg (jf. Magnet-, Venus-). en.bdal, -knold, -knude, -mester, -mo, -olje, -sko, -snævring, -værksdrift; et B-mel, -system. en Bjorn (jf. Hvid-, Krave-, Næse-, Pung-). enbjurneklo (Planteslægt). biaa (jf. lavendel-, safir-), en b. Ridder, b. Mandag, en Blaaluij, -musling. et Blad (jf. Afttin-, Blomster-, Bregne-, Frugt-, Følge-, Hijjre-, Mode-, Morgen-, Nyheds-, Pil-, Pile-, Poppel-, Regerings-, Rod-, Skede-, Venstre-). -bladet (jf. enfrø-, fri-, sam-, tofrø-). en Bladdu.sk, -flig, -hveps, -kjøl, -krans, -litteratur, -ueger, -næse (Vampyr), -plade, -plante, -referent, -roset, -tap ; et B-hjonie, -kjod ; en B 1 a d e- tobak. et Blaf (b. P. Blaffet: Ft. = Et.), svagt Vindpust), at blaffe. (Søord). blandet (jf. jord-, sorg-, u-, vemod-), b. Selskab, blandede Kort, Ski'ifter. en B 1 a n d i n g (en B.s-farve, -form et B.-folk), et -blanderi (se Gift-). blank, en b. Side, blanke Vaaben, at trække b. en Blanket (Ft. -ketter; jf. Vexel-). bleg. en Blege (en Fisk), et Blegekridt, en Blegn (jf. Blod-). en Blende (Mineral: jf. Horn-, Sink-). et Blik ' (jf. Alvors-, Basilisk-, Hersker-, Ned-). et Biik^ en Blikdaase, -kasserolle. blind (jf. natte-). en b. Lydighed, Tro, blinde Vinduer, en Blindliste, -rude. et Blink (jf. Spejl-, Sølv-). en Blis, en Blisgaas. at blive, at b. liggende, siddende, staaende, at b. fra noget, det b.r Regn, Tø, Krig osv., det blev tu Vind, derved b.r dot, at b. noget var, hvad skal der blive af ham? hvor blev han af? et Blod (jf. Drage-), en Blodblegn, -mand, -masse, -regn, -sved, -svulst; et B-flag, -vand; b-fiittig (i egl. Bet., ellers tysk), -hidsende. en Blok (jf. Granit-, Maste-, Stabel-), en Blokform, -post: et B-trin. at blokere, en Blokade. en Blomme', en B-saft. en Blomme- (jf. Vinter-). en Bionist (jf Eng-, Granat-, GrifTel-, Kamille-, Lotus-, Myrte-, Natte-, Porcellæns-, Rim-, Skive-, Skjærm-, Yndlings-, Ærte-), blomstret (jf kors-, kurve-, kvast-, stor-, an-te-), en Blomstringstid, en Blomsterregn, -skede, -ven; et B-hus, -skaft, -sprog; b- smykket.

12 i 1 et I ot blond bryde blond, eu Blondine. en Blonde jf. Silke-), en B-krave. et Blot (Ft. = Et.), at blote, en Blotmand; et B-biis. (Oldn. Ord.) ot Blus ijf. Sankthans-), en Bluse, en B-mand. et Bly (jf. Vand-), en B-forgiftning, -j^lans, -plade, -ring; -] 'laster, en Blyant, en B.s-stift. et B-kammer, et Blæk. eu B-flaske. en Blære (jf. Kim-), et Blæreri. en Blærebæger (Plante), -fod, -sæl; et B-runi, -træ. at blæse (jf. nd-l en Blæser (jf. Valdhorn-). enblæsebold; etb-hul, Blæse i l'dtr.: B. med det! B. være mi'd det! bléd. et Blødtræ; b-bjærnet. at blodet Hjærtet bloder den'ed. en Bo. en Bolig (jf Arbejder-), en Bopæls forandiing. en -bo (so Hav-, Skag-). on Bod ' fjf Marskandiser-), en '' Bod ijf. Helso-). en Bodskamp. et Boduieri. en Bog' (jf Adi-essc-, Formular-, Fremmed-, Handels-, Indtægts-, Xotc-, Notér-, Recept-, Æventyr-). en Bogfører ( ' = B-holder ; ^ foræld. = B-handler), -katalog, -orm, -reol; et B-marked. en Bog-, en Boghvedegrød. et BngslaT. en B-folge; et B-væsen. en Boje (jf. Fortujnings-). on Bojostraf. ot Bol. et Bolsvin (foræld.), en Bold (jf Blæse-), en Bolle, bollet. on Bom' (jf Kjæde-, Slæbe-), en Bomfcrpagter. on Boiu». (on) Bomuld (jf Skyde-; en B.s-sky; et B-krudt). en Bomhåst. bombastisk, en Bombe, on B-bøsso, -kanon, en Bonde (jf Amager-), en Bondefanger, -forta-lling, -stolthed, -tobak, et Bor' (jf Drue-, Kron-, Plat-, Spuns-, Tryk-), en Boring (jf Brønd-, Kiil-). en Borer (jf. Sand-), on Boroorm, -stang, ot Bord' (jf Is-, Kigel-, Side-, Spejl-). on Bordop.sata, -tale. on Borg. on B- mos tor (og Borge-; oli Jj-mavo. -mino), -port. en Borger, i-n B-milits. en Bort ijf (i uld-, Silke- j. at bortfort dl ko (-ning). -stjæle, en Botanik (b. F. -nikkon). botanisk, at botaniscro. on Botanisorkasao. (en) Brak (jf. Halv-, Hel-), en Brakharv. (eu) Braui. en Bramårbas. en Brauigaas. en Bramin, braminsk. en Brand', en Brandaud, -bæger (Plante), -fokkel, -lugt, -major, -politik; et B-signal. branket, en b. Lugt. en Bred. at gaa paa Gravens Bred. bred ijf alen-), den brede Vej, det brede er tilbage, en Bredflab (en Fisk). en Bredde (jf Bølge-). en Bregne (jf Kam-, Konge-, Vand-). B-blad, -træ. Bié? (jf Aflads-, Anbefalings-, Forretnings-, Fugle-, Kredit-, Lens-, Lugte-, Omgangs-, Opsigelses-, Skadesløs-, Skjænde-, Stiftelses-, Urias-, Vielses-), en Brevform, mappe, -pakke, -samling, -vægt; et B-stof en Brigade, en B-general, -musik, en Brigader. en Brik (jf Tavl-). en Brille (jf Guld-, Horn-, Næse-, Skele-, Staal-, Stang-, Stær-, Sølv-), blaa Briller, Holger Danskes Briller, en B-fugl (= Gojrfugl), -mager; et B-foderal. at bringe (jf tilveje-), -bringende (jf bold-, uheld-), at b. tu Veje, b. over sit Hjærte. en Bringer (jf Bud-). en Brint, brintfi-i. eu Brinte (jf Kul-, Svovl-). en Brise (jf Land-, So-). at briste (jf vojrbrustcn). en Bro (jf Gitter-, Gynge-, Hud-, Landgangs-, Marmor-, Skyde-, 0-). eu Brobue, -drager, vægt; et B- anlæg, -korn. on Broder (jf Drikke-), et Broderskab jf Fost-). ( on Broderskaal (at drikke B.). at brodere. (>u Brodérsax. en Brokåde (jf Guld-, Sølv-), et Brud (jf Granit-, Kontrakts-, Tand-). on Brud' (ikke = Ddor; men den lillo Lækat, mustela vulgaris). on Bi lid', on Brudoring, -skat. on og et Briig (jf. Nød-), til egot Brug. ot Briig (jf Have-). at bruge, at b. Brillor. b. on Kur. at bruse, en Jiruslomunade. brutal (= dyri.sk). en Brutalitet. at brjde (jf løs-, nedbryde; itu-, vojrbrudh. at brydo Isen, Laget,

13 Brygger Kredsen, at b. igjonnem, Søen bitclcr, Ilden, Sveden b.r ud, at b. ud' i Latter, at b. med en, at b. sig en Bane. en Bryder (jf. Bølge-, Hegns-); en Brydning (jf. Løs- ; en B.s-vinkel). en Brjgger. et B-spU. et Brjilup ijf. Stue-). et Brjst. at givo B., slaa sig for B.et, have et svagt B., have ondt for B.et. en Brystning, en Brystkasse, -mur, -smække, -to, -tone. at brænde (jf. sammenbrænde, farvebrændt), at b. inde med noget, en Brænding' (jf. Brændevins-, Lig-). en Brændvable; en Brændevin (jf. Fusel-; en B.sbrændiug) ; et B-mærke, at brændemærke (-ning). et Brænde (jf. Fagot-). et Bræt (jf. Spring-, Vaske-). et Bred ijf. Abe-, Husbagcr-, Kafife-, Land-, Manna-, Offer-, Te-), fint B., bagt B., tage Brødet af Munden paa en. en Brødmangel, -plante. Bradre (Ft. af en Broder; jf. Due-), en Brodremenighed. et Brol (jf. Løve-), en Brolabe. eu Brend. en Brøndanstalt, -boring, -gravning, -indfatning. bresig, en Brøsighed (tyske Ord). et Bud (jf. n-. Kontor-), et Budskab (jf. Torden-), en Budbringer, -foged, -liin, -tjeneste. en Bue (jf. Bro-, Gjord-), en B-fælge; et B-tag, -vindue. en Bugsom. en Biig. at bugsere, en Bugs ér in g. en Bugsérbaad, -damper, -line; et B-fartoj, -tov. en Bugt (jf. Hage-). en BuE ' (jf Kniv-). at bukke ^ at b. for en. b. begge Ender sammen paa en. et Bulder (jf. Kamp-). en Bund (jf. Gynge-), en Bundskraber. en Bunke ' (jf. Møg-, Sten-), at samle til B. B-hanrej (et Kortspil). en Bunke * (jf. Kam-, Mose-). et Biir. en Burfugl. eu Burre ( jf. Sø-). en Busk (jf. Frugt-, Halv-, Lys-). en Butik ijf Cigar-, Juveler-), en B.suandel, -skuffe: et B-skab, -tyveri. Buxer (jf. Kadet-, Matros- ; Strambnx). en By (jf Fabrik-, Smaa-). en Bybefolkning, -mark: et Bvhorn. Bøtte (en og et) Bjg. et Byggryn (en B.s-suppe), et Bygkorn ('i egl. Bet.; *paa Ojet). en Bjgd. en Bygdepolitik. at byge. en Bygning. at bygge (jf. færdig-, kravel-, tjalkbygget), det er ikke til at b. paa. en B y g g e r (jf. Maskin-) ; en B y g - ning (jf. Avls-, Periode-, Tanke-, Vej-), eu Bygningshaandværker, -snedker; et B-tømmer; b-kvtidig; en Bygsel (foræld.), ' en Byggegrund; et B-foretagende, -laan. en Byrd. en -byrding (se Van-). en Byrde (jf Fattig-). at bytte, en Bytning (jf. Xavne-, Xummer-). en Bytte værdi. et Bæger (jf Aske-," Blære-, Brand-, Cigar-, Fixer-). et Bækken (jf. Hav-), at sætte B. for Kirkedoren. en Bælg (jf. Kasse-, Vifte-). en Bælle (jf. Flad-, Glat-, Kant-, Eund-, Snegle-), en Bællekapsel, -plante. et Bælte (jf Neptuns-, Styrke-, Ørken-). et Bændel (jf Skrue-, Slim-). en Bænk (jf. Anklage-, Minister-, Kiffel-, Eund-, Sten-, Svale-, Udsigts-). et Bær (jf Frue-, Galne-, Glas-, Maj-, Skov-, Sorte-). en Bærklynge; et B-æble. at bære. at b. Frugt, b. paa Hænderne, b. over sit Hjærte, b. under sit Hjærte, i Kjodet baaret. en Bærer (jf. Kande-, Eygte-), en Bæ ring 'jf. Ind-, Xed-, Om-, Op-, Ud-), en Bærehimmel (Baldakin); et B-]ijul. en Bærme. B.n af Folket, Folkets B. en Bødker (jf Mejeri-), en B-mester, et B-arbejde. at boje (jf. indbojet), eu Bi^ijuing (jf Ind-), en Bojemuskel, -tang. en Beige (jf. Tone-), en B-bevægelse, -bredde, -bryder, -dal; et B-skvulp. en Bunhas (ut.). en Bonne (jf Knæk-). BSrn. en Bomefortælling, -kl}iige, -opdi-agelse, -verden; et B-selskab. en Bérs. en B-komité, -rampe, -sal; et B-spil. en Berste (jf Var-), en B-orm, -pensol, -valse: et B-svin. en Besse (jf Bombe-, Lunte-, Stoppe-). en Bette (jf Klister-), et Bøtvaad.

14 Ce Draffon C. et Ce (Bogstavet c). en Celle (jf. Bi-, Moder-, Plante-, Tempel-, Texl-). et C-fængsel, et oir en C-væv. en Centner, en C-vægt. en Cigar (jf. Dame-), en C-arbejder, -butik, -fabrik, -handel, -handler, -kasse, -kniv, -jomfru, -kvæler, -mager, -ryger, -rj-gning, -røg. -spids, -stump, -tænder: et C-bæger. -foderal, -ror. en Cikorie, en C-fobrik, -kaffe, -rod. (en) Ciniiober. c-rod. en Cirkel (Ft. Cirkler, = Kreds), en C -sav. at ciselere, en Ciselering, en Cjliiider (Pt. Cylindre: jf. Damp-, Hul-l. en C-ha't; et C-ur. D. eu Daab (jf. Kjætter-. Klokke-), en Daabsformular, -hue, -kjole. en Daad (jf Skjændsels-; goddædig), en Daadstrang. eu Daare. en D-anstalt, -færd. en Daase fjf. Blik-, Sardin-). eu Uåg ("jf. Betalings-, Frost-, Mikkels-, ^lortens-, Uns-, Rets-, Sankthans-, Stiftelses-, Stjæme-, Ulykkes-, Vaskedag: Storheds-, Velmagtsdage), at have sine kronede Dage. en Dagsværmer, -tjeneste: en Dagsavis, -regn: et D-n_vt. eu Dal (jf. Bjærg-, Bølge-, Længde-), en Dal fure, -r}-pe; eu Da le karl. en Daler (jf. Kron-, Sølv-). en Dam', en D-musling. en Dame (jf Verdens-), en D-haand, -handske, -novelle, -skrædderindc et D-liuued, -portræt, -selskab, -værelse. en Damp (jf. Mose-), en Damper (jf Bugser-, Sund-), eu Dampcylinder, -fregat, -hammer, -jolle, -kilde, -kogning, -korvet, -kran, -kuglo, -pibe, -spænding, -ventil, -væv; et D-kogeri, -trj-k, -vaskeri, -væveri : d-furmig. eu Danearr (= Danefæ; egl. død Mands Arv). Daner, en Danegjæld. at danne (jf om-, til-, ud-l. dannet (jf aautls-, Qer-, gjenncm-, mejsel-, pung-); en Dannelse (jf Kilde-, Legeras-, Parti-, Slakko-, Slik-, Til-, Tørve-), eu lærd I), eu -danner (60 Salt-). en Dans (jf J'ange-, Kalve-), at gaa i D. at danse, d. paa Roser. d. efter ens Pibe. at daske, eu -dasker (so Lemme-). at dalere, en Datering. n Dalter (jf. Eva-), en D-maiul. et De (Bogstavet d). eu Degn. et Degnekorn. en Déi (jf Fødsels-, Vand-), at de lo (jf. hoj-, led-), en Deling (jf. Led-: en D.s-linje, -plan). en Demokrat, demokratisk, et Demoki-ati. et Dige (jf Flod-, Hav-, Overfalds-, Sluse-, Stemme-). eu Digel, en D-ovn. diger (uorsk: = tyk, driij. svær). Olav hin digre. Digerdoden (foræld.) en Digter (jf Ode-), en D-aand. -gave, -krans, -natur, -.=!Jæl ; et D-kald, -liv, -navn: en Digtning (jf Efter-, TU-). en Dilelluiit. d-mæssig. et Diplom (jf Hæders-), en Diplomat, ot Diplomati, diplomatisk. eu Diskant (hijj kvindelig Sangstemme). en Diæt. en Diætfejl. dobbelt, eu D-kikkert, -klaug. -knap, -knude, -natur, -tim; et D-spor; d-sidig. -virkende. en Dok (jf TOr-). en Doktor (jf Heste-, Æres-), en D- hat: ot D-gildo. et Dokument, at dokumentere (-ing). en Dom ijf Fordommeises-, Forkastelst's-, Frifindelses-, Guds-, Tvivls-), eu Dommer mine, et D - hverv, -kald; en Domsst.ævning. eu Dosmer, eu D-soddel. eu Dussériiig. doven,»mi Dovenlars. en Draabe. d-foriuig. at drage (if gji-uueuulrageu). et Drag (jf Hetlo-: et D. over Nakken), en Drager (jf liro-. Horn-). en Drage, en D-M.sk. -slyngning, -sæd; et D-l)lcid (et D-træ). en Dragon (jf Dyds-).

15 Dragt en Dragt (jf. Amager-, Bal-, Harlekins-, Karnevals-, Maske-, Spascre-). at drapere, et Draperi. at dratte, drathændct. at dreje, en Drejekanon, -stol. en Dreng (jf. Stald-, Svine-, Vogter-). at dressere, en Dressur. et DreT. et D-staal. en Drift (jf. Bjærgværks-, Erhvervs-, Friheds-, Haandværks-, Kobbel-, Rov-, Virksomheds-, Værfts-), en D.s-bestyror : et D-aar. en Drik (jf. Gude-, Maj-, Nektar-). en Drikker (jf. Vand-, 01-). en Drikkebroder, -hallo, -skuliug. at drille, drilagtig (-hed). at drlfe (jf. industi-i-, urindrivende), at d. med Stromnien, at d. trjæk med, at d. sit SpU; at være dreven i noget, drevet Arbejde, Guld, Sølv. en Dronning (jf. Bal-, Elve-). en Dronte len uddød Fugleslægt). en Drossel, en D-stær (Fugl). en Drue. en D-svamp, -vin : et D-bor. at drukne, at d. i Forretninger, i Lærdom, i Vrovl. et og en Dryp. en Drypstenshule. at dræbe, di'æbende kjedsommelig. Drojer (Ft.; se Mel-). en Droin. drommeagtig; en D-tUstaud; d-fri. en Due (jf. Kaka-, Klippe-, Ki'on-, Parvk-, Skogger-). en D-kurren; D-b'rødre (Ft; D-kloster). en Duel. en Duellant. en Duet (Ft. Duetter), at synge en D. en Dnft (jf. Kløver-, Knejpe-, Lavendel-, Stald-). en Dug (jf. Lys-, Sigte-). en Dug (Duggen), en D-vogn (at age med D-voguen, foræld.), et D-puukt. en Dukke (jf. Marionet-), en D-vogn. et Diin (jf. Silke-). en Dunk (jf. Ansjos-, Olje-, Tran-). en Duftet (jf. Vin-, 01-). en D-raasse, -skj'. Diir (u. Kno. ; L^dtr. i Tonelæren), i den samme D. et Dusin (= en Tylvt), i D-vis. en Dusk (jf. Blad-, Guld-). Ef en Dux (jf. Ordens-, Skole-). en Drærg. en Dværgbirk, -gren, -hjort, -hijne, -oxe, -palme. djb. en Dybde (jf. Tanke-). en D/d. dydsiret; en Dydsatte.st, -belonning, -dragon, -helt, -præmie. dygtig (-hed; jf. krigs-, leve-). at dykke, en Dykker (jf. Stj-rte-, Svømme-), en Dyk and. (en) Dynamit (b. F. -mitten), en D- patron. et Dynasti, dynastisk. (et) Dynd. en D-vulkan. en Dyne (jf. Silke-), at hjælpe en fra Dynen i Halmen. en Dynge (jf. Affalds-, Grus-, Sne-). dyr. nu er gode Raad dyre. et Dyrtidstillæg. et Dy r (jf. Arbejds-, Gnu-, Hjul-, Hov-, Hule-, Koloni-, Kæmpe-, Mammut-, Mos-, Polar-, Sæk-, Trompet-, Yndlings-), en Dyrehule, -race, -ven; Dyrehavsbakken: et Dyrehus. at dyrke (jf. agerdyrkende). at d. Gud, d Jorden, Videnskaben, en Dyrker (jf. Mammons-, Videnskabs-), en Dyrkning (jf. Koe-; en D.s-maade, -tilstand), en Dyrkelse (jf. Afguds-, Helgen-, Mammons-, Skjouheds-). at dække (jf. om-, over-), et Dække (jf. Kurve-), en Dækning (jf. Om-), en Dækkekurv. at dæiume. en Dæmning (jf. Fange-, Havne-, Lede-). en Dæmon (Ft. Dæmoner), dæmonisk. at dæmpe (jf. afdæmpet). at de. det vil jeg do paa. at debe. en Døbesten (= -font). en Dod (jf. Diger-, Offer-), en Dodsgave, -liste, -messe, -skygge, -spire, -stivhed; et D-ojeblik. en Dedniiig. et D-ur (et Insekt). en Uogling (:= >i'æbhval). et Dogn. en D-litteratur. et -domme (jf. Selv-). en Dor (jf. Altan-, Indgangs-, Tapet-), at sætte en Stolen for Doren, han véd hverken D. eller Dag. dér. at vende det dove Øre til, tale for dove Øren. at dove (Folks Øren med Snak; jf. øredøvende). E. en Ed (jf. Benægtelses-, Fane-, Parts-, Tilhjemliugs-). en Edsaflæggelse, -pligt; et E-forbund. en Eddikeaal (en Rundorm), en Edderkop (jf. Fugle-, Jagt-), et Et (Yt. Effcr; ^Bogstavet f).

16 efter fdfr. at hjælpe, maale, tælle, regne, tænke, læse, slaa e., at give e. (vige for Tryk, Modstand, Overtalelse), sætte e. (= forfølge), at gjore en (noget) e., at tegne e. Naturen. et Efteraar (e.s-agtig). en E-digtning, -granskning, -hjælp, -levering, -ligner, -maaling. -nøler, -retning (j Skipper-), et E- stik. en E- stræber. -tælling, -vaar. en Eg (jf Vinter-), at egemale (-ing) en Egestok. egen. at være, blive sin e. Mand. en E-varme. et Egern, en E-abe. en Egoist, en Egoisme, egoistisk {^= selvisk). at eje. en Ejer (jf Herligheds-. Lods-; et E-lag, e-los); en Ejendomsbesiddelse, -sikkerhed. en El (jf.hvid-, Rød-). et El 'Ft. Eller: Bogstavet 1). en Elegi, elegisk. elektrisk, at elektrisere, en Elektrisermaskine. en Eléf. en E-plads, -skole. en Ellipse, elliptisk. at elske (jf pragtelskende). en Elsk (at lægge E. paa noget); en Elsker (en E-rolle; et E-fag); en Elskov (en E.s-flamme, -handel; et E-suk ; e-fuld). en EIt^. en Elvedronning, -mø. et Em (Ft. Emmer: Bogstavet m). et Embede, en Embedskreds, -rejse, -stige, -virksomhed. én. en E n h e d ( jf Længde-, Stats-), enfrobladet. et En (Ft. Enuer; Bogstavet n). end* (Bio., til Sammenligning efter hujere Gr. af To.), mer end nok, hojero o. et Hus. bedre end intet. en Ende. Vejs E., Pinds E., det blev 10 Fald Enden paa Legen, en E-knop: et E-hul, -skud. ene. en E-handel, -herre, -kamp, -stue, -vold (en E.s-regering) ; et E-herredomme, -værelse. eneste, hver eneste. en Eng (jf Marsk-) en Engblomst, -lod. -plante: en Engeskjær (en Plante). en Engel (jf. Morder-), en Frelsens, Trostens E. en Engelsød (en Bregncart). enkelt, en E-mand: et E-væsen. éns. e-liggende (Vinkler), -lydende, -tonende. en Epidemi 1= Farsot), epidemisk. et Epigram (Ft. -grammer). en Epilog. en Episode, episodisk. en Epoke, e-gjorende. et Er (Ft. Errer; Bogstavet r). er-, en Erfaring (jf Livs-), erfaren ijf kunst-), at erholde (jf uerholdelig), et Erhverv (jf Livs-, Selv-; en E.s-drift, -gren, -kildet, at erhverve (jf selverhven'et). en Erindringsliste, -skrivelse, etetegn. en Er kj endelse (jf Sandheds-, Svnds-). en Erklæring (jf Fallit-, mstillids-. Tillids-). en Erotik, erotisk. et Es ' (Ft. Esser : Bogstavet s). en Etat (jf Hof-. Land-, Stald-, Sø->. en Etatsraad (-inde). Eva (Adam og E.). on Evadatter. evig. hvor evige Dag. en Evne (jf Foridantnings-, Forsvars-, Handle-, Overtalelses-, Rets-). et El (Bogstavet x). en Exåmen. at examinéro. et Eiemplår (jf Pragt-). eitra dat. Bio.), e fin. on E-post, -tur: ot E-tog. en Eitråkt (jf. Kaffe-, Kjod-, Malt-, Resmskabs-). F. faa. en Faavælde (et Oligarki). et Faar. en Faareflynder (en Ikt). -svingel (Græ.sart). on Fabel, at blive til en F. for hole Bven. et F-væsen. en l'abrik (jf Cigar-, Cikorie-, Sprit-). en F-bv, -pige, -stad ; et F-niærke. ft Fad (jf. Guld-), et Fadebursien. en Fader, en F-forfængelighed, -glæde (mest i Ft.), -atoltbod. et Fag". Tag og Fag. et Fag^«(jf Elsker-, Real-, Rolle-, Tjener-, Yndlings-). fager (jf haar-^. on Fagot, on F-spiller; ot F-brænde. on Fakkel (jf Brand-), en Faknliig, on F ak bue, et Fakstykke. ( laandværksord.) 1 ot Fald (jf Dug-, Fode-, Klinke-, Versc-).

17 I et falde 1 Firmament at falde (jf. onifaldcn). don faldende Syge. Kyttoren faldt af, Yinden f.r af, han er faldtm mogot af, at f. Traad, i gode Hænder, i Klø- i rene paa, f. paa Næsen, det faldt for Brystet, en Faldslqærm. fallit, en F-erklæring, -lov. en Famille, familiær, et Familieskab, en F-kreds, -lighed, -sorg, -stolthed, -trætte, -tvist; et F- baand, -forhold, -stj^kke; f-stolt. at famle (jf. be-). en Fane (jf. Danebrogs-, Rigs-, Silke-), en Faneed. at fange, at f. Griller, en Fanger (jf. Bonde-, Flue-); en Fangedans, -dæmning: et F-uet. en Fange (jf. Kvinde-, Mands-, Med-). en F-trausport. en Fangst (jf. Grinde-, Makrel-, Musling-), at give et Stykke Vildt F. (tysk). at ^ fantasere, en Fantasi (jf. Feber-). en Fantast, et Fantasteri. en Fare. farlig (jf. samfunds-), faretruende. at fare. en Farer (jf. Fragt-), en Farmand, et Fartoj Cjf. Bugsér-, Kryds-, Lyst-, Transport-). en Fart (jf. Fjord-, Forbi-, Gondol-, Is-, Jærnbane-, Prøve-), med Lynets F., i en flyvende, lynende F. en Farve (jf. Blandings-, Hoved-, Jod-, Klang-, Lasur-, Lokal-, Mellem-, Metal-, Pak-), at sætte F. paa (en Beretning), en F-glod, -modsætning, -overgang, -plante, -skala, -skygning, -straale, -vajd, -vifte, -virkning; f-brændt (Eude). at farve, en Farverlou. farvet (jf. Isabella-, lever-, oliven-, skifer-, teglstens-, tve-). en Fasan (jf. Guld-, Sølv-). fast* (-hed; jf. princip-), f-gjællet, -groet (el. -grot), -hæftet, -kjævet, -sluttet; en Fastian dsmagt, et F-klima. fast^. det er fast utroligt. cu Fastelavn, en F. s-nar. en Faster, eu F-mand. fatal, en Fatalitet; en Fatalisme (Skæbnetro), Vitalistisk. at falte. fattet (jf. forud-). futtig (-dom; jf. biod-, græs-, lov-). en F-befolkning, -byrde, -kaserne, -kirkegaard, -koloni, -lovgivning, -læge, -pleje, -understøttelse; et F- hospital, -kvarter, -skema. en Fé. featrtisjr. en Feber (jf. Bal-, Forkølelses-, Forraadnelaes-, Guld-, Mælke-), en F- fantasi, -hast, -kost, -raixtur. féd. en Fedestald; fod halet (alm. fedt-). Fedt. at faa sit F. en Fedtgaas (Pingvin), -klump; en Fedteklat; et F-Iam. eu -fegft, se Sværdfeger (tysk). en Fejde (jf. Jøde-). at feje. at f. en af. en Fejekone. en Fejl (jf. Diæt-, Grund-). en Feld (foræld.; jf. Graa-, Skind-), eu Feldbereder. (en) Felt. en F-hue, -jæger, -kikkert, -læge, -post, -soldat; et F-skyts, -tog (jf. Ymter-); F-jæni (Ft.). et Felt (jf. Syns-). fem. at være ved sine fulde fem (Sanser), at være det femte Hjul til en Vogn. en Femling (en Plante), femkoblet, -ribbet. en Ferie (jf. Jule-, Paaske-, Pinse-, Eets-, Skole-, Sommer-), en F- gjæst, -rejse; et F-besøg. fersk, paa f. Fod. en Fest (jf. Forsonings-, Glædes-, Løvsals-, Stiftelses-), en F-forestilling. -kantate, -komité, -sal, -skaal; et F-program. en -fi-tte, se Tagfette. en Fiber (Ft. Fibre; jf.kerve-, Plante-). on Fidibus (Ft. -busser). et Fif (b.f. Fiffet; Ft. = Et.), fiffig, en Fiffighed, en Fiffikus. en Figiir (jf Bi-, Forgrunds-, Gips-, Hoved-, Marmor-, Model-, Portræt-, Sagn-), at have, gjore en god (daarlig) F. at figurore, eu Figurånt (-inde). eu Fil (jf. Naale-, A'æls-). en Filister (Ft. Filistre: jf. Stok-). en Filt (jf. Hatte-), fin i Filten, filtet (jf. graa-, hvid-). at filtrere (-ing). en Filtrérmaskine. en Fin. en Finhval. Finanser, en Finausplan; et F-udvalg. at finde, at f. sin Kogning vod. at finere, en Fint5ring, en Finerer = en Finérskæror. et Finortræ. en Finger, et Fingerpeg. en Finne ^ (jf. Gat-), finnot' (jf. lige-, mange-, ulige-). on Fiol' (ogsaa Viol: jf. Alpe-). en FloH (lidet brugeligt). eufiolin, nu ofte udtalt og skrevet Violin. fire. on Firling (Planteslægt), on Firkloft (on l'lanto), -skak. et Firmament (=^ Himmelhvælving).

18 Fisk en Fisk (jf. Ben-, Drage-, Hammer-, Kors-, Kiybe-, Lods-, Lunge-, Læbe-, Maane-, Panser-, Skive-, Tejste-). en Fiskeavl, -lus, -padde, -ogle. at fiske (jt. nyfisket). et Fiskeri ( jf. Fjord-), en Fiskerettighed, et F-tegn. en Fisker, en F-mand. eu Fistel, f-agtig. en F-svulst; en F-stemme, -tone. fix. en fix Idé. at fixe re (-ing); et Fixcrbæger. et Fix fax er i. eu Fjante, fjantet (jf. halv-), et Fjed (jf. Snegle-) en Fjeder" (jf. Vogn-), en F-matras, -vogn, -vægt; et F-hus (i et LTr). en Fjende, fjendsk fjf. Mheds-). en Fjer (jf. Sving-, So-), en F-bold (et F-spil), -sky, -vægt: Qerdannet. en Fjord, en J'^-fiirt, -sæl; et F- fiskeri. et Fjæld. en F-hare, -hede, -jætte. -kam, -natur, -snævring, -urt; et F-skaar. at fjæle, en Fjælster (Snespurv). 0*rn. en f. Lighed, Mulighed, en Fjivrnkamp. en Fjært (jf. Hel-), et Fjæs (jf. Abc-), en Fiaade (jf. Skjærgaards-). en Flab (jf Bred-). flåd. Hov og flad. en F-bælle; f- pumet. en Flade (jf. Gnide-, Grænse-, Hede-, Skjærm-, Strvgo-). et Flag (jf. Blod-, Kors-, Krigs-, Silke-, Skibs-), en F-kaptojn; et F-batteri, -signal, at flagre, en F-lyst, -tid. at flakke, et flakkende Lys. en Flamme (jf Elskovs-), 'min ganilo F. en F-hiJvl. -skrift, -svidning, en Flanke, at falde en i F.n. at flankere (-ing). en Flaske (jf. i51æk-, Ladnings-, Medicin-), f-formct. et Flegma, flegmatisk, at flette (-ning: jf omflotto, oj)ttottet). en Flid (jf. Sandor-, Skole-), en F.satti'st. -boiiinning. en Flig (jf Blad-, Yder-), on Fliglæl»i) (en Plante), et Fliii. at flinc. en Flint, at fare, flyve i F. en Flis (jf Glas-), on Flod' (jf.bag-). ot Floddigc. en Flod', en F-gud, -skildpadde ; et F-gruH, -land. -sand, -skib, -system, ot Flor. en F-flii."; f-lct. 1 foren Flue (jf. Flor-, Guld-, Snylte-, Yaar-). en F-fanger (en Plante), -kvast, en Flugt, en F-stol. at flyde (jf. ild-, letflydende), eu F- kran, -o. et Flygel (jf. Koncert-), at flygte, flygtig (jf. forflygtige), en Flynder (jf. Faaro-, Sand-), en F- en Flytning (jf. Sammon-). at flyve, at f. i Flint, i en flyvende Fart. en Flyvekunst, -maskine, -rou, -skytte, -ogle; et F-rcdskab; f-færdig. at flække. Flækkeærtor (Ft.). at flænge (jf. sonder-). (et) Flæsk, en Flæskeklanuer (Insekt). en Floj (jf. Kors-). et Flojel. at tage paa noget med F.s Handsker, flojelsagtig. en Fliijelsand. en Fnok (b. F. Fnokken ; egl. s. O. s. et Fnug), en Fnokurt. en Fod (jf. Aarc-, Blære-, Føl-, Gaase-, Grave-, Krage-, Pumpe-, Rov-, Vade-; har som Maal Ft. = Et.: sex Fod hoj). paa fersk, fri Fod, at faa Fødder at gaa paa. on l'odgarde, -rod, -v.ærk; et F-maal, -punkt; et Fode fald. et Foder' (jf. Kraft-), on F-lupin (Plante); et F-stof, -æmne. et Foderal (jf. Brille-, Cigar-, Hatte-, Ur-). eu Foged (jf. Bud-), en F-ret. on Fold ' (jf. Tvær-), at slaa sino Folder, komme ud af sino F.or. foldet (foldede Hænder), en Foldharv. en Foliant. en Folie (jf. Tin-). et Folk (jf Blandings-, Neger-, Nomade-, Vælger-, 0-). en Folkofrihed, -gave, -hyrde, -kalender, -klasse, -kongo, -magt, -men hig, -race, -rejsning, -sag, -svan-m, tribun ; et F-gavu, -lukaf, -parti, -røre. en (og et) Fond (jf Arbejder-, Grund-, Limnings-, Keserve-). for (Fho. og Bio.), at holde for (maatte holde for), forud: en F-betaling, -følelse, -vidon: f-tattet, -sætningsløs. for-' (betonet), ot Foraar (on F.sbobuder, et F-tegu, -vejr; foraarsagtig). et F-bund (jf. Kds-, Forsvars-), on F- dannelse, -dom (if. Kasto-). -frugt, -grund (en F.s-ligur). -have. ot F-hold

19 for- 13 Forfængelighed (jf. Aarsags-, Afliængighods-, Familie-, Fugtigheds-, Fæste-, Guds-, Hojde-, Kjærlighcds-, Kjons-, Krigs-, Lejrings-, Luft-, J^yd-, Lys-, Længde-, Magt-, Samfunds-, Slægtskabs-, Tids-, Tillids-, Varme-, Vasal-, Vejr-), et F - i 1 1 c fjf. Jærn-). et F- kam ni er. en F-karl. et F-klæde (jf. Køkken-), -korn. -maal (jf. Livs-, Stats-), en F- mue (F.s- omstændigheder, Ft.). -post (en F-fiBgtning). et F-raad (jf. Glose-, Kul-, Vand-, Vinter-), -rum (Søord). en F-skjel (jf. Alders-, Grads-, Kaste-, Kjons-, Væsens-), et F-slag (jf. Freds-, Mod-; enf.s-ret). en F-stander (jf. Kreds-, Skole-), et F-svar (en F.s-evne, -forening, -kamp, -linje, -plan, -stand [sætte i F.], -stilling, -st3'rke, -tale; et F.s-forbund, -middel, -skrift), -syn (en F.s-tro). -tal. -trin (on F.s-ret). en Forn n d lir s g e 1 s e. for-'-' (tonløst), en Forandring (jf. Bopæls-, Front-, Vejr-), at forase sig. enf-bedring (jf. Grund- Sprog-, Text-, Vej-), -bindelse (jf. Lednings-, Stof-, Tanke-; et F.s-lcd), -binding (et F.s-tømmer). et F-brug (jf. Kul-, Luft-, Vand- ; enf.s-foroning, -gjenstand). en F-bryder (-ske; en F-koloni), -brydi'lse (jf. Majestæts-), -brænding (et F.s-stof). -dobling (jf. Selv-), -dybning (jf. Vindues-). -dærver (jf. Sprog-), -dojelso (en F.s-proces; F-besværligheder, Ft). -do mm els o (en F.s-dom). -ening (jf. Arbejder-, Forbrugs-, Forsvars-, Foredrags-, Industri-, Kredit-, Kunst-, Læse-, Maadeholds-. Musik-, Vælger-: et F.smiddel, -punkt), et F-fald (enf.speriode). en F-fattor (-inde; jf. Novelle-, Yndlings-; en F-forfængelighed, -via-ksomhed, et F-honorar), -fatning (jf. Kirke-; en F.skamp). at f- flygtige (-else). en F-fægter. -følgolse (jf. Jøde-, Ilets-). en F-giftning (jf. Arsenik-, Bly-), et F-godtbefind e n de. f - h a a n d e n v æ rende, at f-hakko. en F-halingsrente. en F - h a n d 1 i n g s gj enstand, ot F-hor (jf. Krigs-), en F-kastelsosdom. at f-klaro (jf. uforklaret), en F-klaring (jf. Told-, Vidne-), f-knyf (jf. u-). -krobiet. en F-kølelso (en F.s-fcber, -hoste), f-ladt (-hed; jf. aands-, idé-j. en F -legenhed (jf. Penge-), et F-lig (en F.smægler, -mægling; et F-vilkaar), en F-ligelse (et F-maal). - 1 o v e 1 s e (en F. s-ring), -lystelse (et F.ssted). f-maacnde. en F-mørkolsc (jf. Aands-). -nuft (jf. Snus-; en F-sandhed; et F-parti; f-løs), fornuftigvis (Bio.), en F- iiægtelse (jf. Sandheds-), -nærmer, -nød enhed (jf. Aands-, Krigs-, Livs-). -nojelse (en F.s-raad). -pagter (jf. Bom-, Mejeri-; en F-gaard). -plantning (en F.s-evne). -raaduelse (en F.s-feber). at f -raske (lade sig f.). -retning (jf. Han- en F dels-, Mægler-; et F.s-brev, -liv, -udbytte; en F-gang, -sag, -stil), -samling (jf. General-), -sigtiglied (en F.s-regel; et F-hensyn), -sikring (en F.s-anstalt, et F-væsen). f-skjellig (f-artct). en F- skrivnin g (jf.gjælds-). -soning (en F. s-fest), -stand (jf.gaase-; en F.s-kuldc). -syning (jf. Vand-), et F-søg (jf. Mod-, Modstands-, Mord-, Overtalelses-, Selvmords-; en F.s-mark: f-vis. Bio.), en F- s ør gel s o (jf. Livalide-, Livs-; en F.s-ret ; f-berettiget). -tjeneste (jf. Bi-), at f-tolke (jf. bort-), en F- træd er (se Sted-), en F- trøstning (f.s-fuld). -tykkelse, -tælling (jf. Bonde-, Borne-), -tojning (en F.s-boje, -pæl), -undring (en F.s-stol: at sidde paa F.cn). -valt er (jf. Pakhus-, Proviant-, Stempel-), -valtning (jf. Stats-), f- varet (vel f., ikke vel f.). en F-vendthed. -ventning (f.s-fuld). -vexling (jf. Navne-), -virriug (jf. Sinds-), f- virret (jf. sinds-), at f- vi tre (-ing). -vrovle (en Sag, sig). forbi, i F- far ten, paa F- rejse. at fordre, on Fordring (jf. Gjon-, Mod-, Sam-). fore-, ot F-drag, (en F.s-forening, -holder), en F-1 æ s n i n g jf. Prøve- ( en F.s-time). -stilling (jf. Fest-, Mod-; en F.s-krods). -tagelse (en F.s-aand), ot F- tagende (jf. Bygge-, Handels-, Krigs-), en F- teelso. et F- træde (Avdions). en F- vending (= et Paaskud), ot F -vid ende. en Forfængelighed (jf. Fader-, Forfatter-), en F.s-sag.

20 j en Form 1 fuld en Form (jf. Blandings-, Blok-, Fremtrædelses-. Hatte-, Hoved-, Krystal-, Lide-, Lyd-, Overgangs-, Side-, Stobe-, Ytrings-), formet (jf. flaske-, gas'el-, galge-, lialvmaane-, hjærte-, kam-, krater-, kuppel-, lancet-, lyre-, maske-, nyre-, pung-, pjtamide-, roset-, sicaal-, skjold-, skæl-, slange-, snabel-, sværd-, sojlc-, tag-, terrasse-, tue-); -formig (se damp-, draabe-, gas-, haar-, luft-, piske-, straale-). et Formvæseu. en F o r m a 1 i s m e, formalistisk, en Formalitet, et Format (jf. Kvart-, Oktav-), formel (Ft. formelle), en Formel (Ft. Formler), en Formular (jf. Daabs-, TryUe- ; en F-bog), at formulere (-iug). Forst-, en F-kandidat. et Fort (jf. Hoved-, Mellem-, Nabo-, Sø-), en F-række. en Fostbroder, et Fostbroderskab, et F-lag. (en og et) Fosfor, f-fri, -sur; en F-.syre. et Foster, en F-tilstand. fra. at bide fra sig, at holde f. sig (o: til hojre, om den kjørende; modsat at holde ad sig), at gaa, være f. Forstanden, sin Samling, slaa sig fra Verden. at frarane, -rive. -røve. -snakke, -stjæle, -vende (jf. ufravendt). ot Fragment (= Brudstykke), fragmentarisk. en Fragt, en F-farer: et F-skib. en Frakke (jf. Løbe-, Støv-). en Fred (jf. Aften-), en Fredning (jf Skov-), en Fredløs (en Planteslægt); en Fredsbetingelse, -mægling, -pibe, -traktat; et F-forslag, -vilkaar, -værk: F-udsigter (Ft.). en Fregat (jf Damp-, Sejl-, Skrue-), en F-fugl. on Frelse, en FrclHcns Engel. frem. at f-bringe (jf. gjen-), en F- bringel.se (F.s-orako.stninger, Ft.). at f-føre. et F-skridt (en F.smand, et F-parti). f-s tikkende, at f-s ti Ile (jf gjen-; en F-stillingsgave, -maade). on F-tid (en F.8-raand, -plan; et F-billodo, -syn), en F-træuelsesform. fremmed, en F-bog, -ordbog. fri (jf afgifts-, arsenik-, brint-, drljmraf'-, fosfor-, fusel-, galde-, gift-, knast-, kvadstof-, storm-, svinimtd-, svovl-), frit (Bio.; f. staaendc, svævende, virkende), en Frihed (jf. Folke-, Præste-, Skin-); en F.s-aand, -drift, -hymne, -Igærlighed, -krig, -lyst, -mand, -rus, -tid, -trang; et F-princip, -pust, -skin: f-ijendsk, -lysten. fribladet, -gjællet, -kjævet; en Frifindelsesdom, enfrimand, -murer (etf-sprog, -tegu), -præst, -skare (en F-mand), -svømmer; etfrikort, -lager, -lod (enf.smand). at fri', et Frieri (jf Avis-). en Frikadelle. en Frikassé (jf. Honse- o. s. v.). en Frise. at frisere (-ing). frisk (jf livs-, natur-, ungdoms-, vaar-). f. som en Fisk. at fristed en Fristerinde. en Fritte (en Ilder). at fritte, en Fritter. frodig (-hed: jf livs-). from. f-ladende, en F-ladenhed. en Front, at gjore F. en F-forandriug. frossen (jf gjenuem-, sammen-). en Frost, en knagende F., at faa, have F. i og Fødder, Hænder en F-dag, -jætte, -skade, -taage; f- bunden. en Frue (jf Adels-, Old-, Ridder-). et Fruebær. fruentimmeragtig. en Frugt (jf For-, Græs-, Kapsel-, Sam-, Skov-, Smaa-). en F-busk, -is, -opsats, -skole, -stand, -stol, -sætning, -tid: et F-blad, -legeme, -stykke, -torv: f-rig (-dom). en Frjnse (jf Uld-). en Frjtle (en Planteslægt). en Fro. et Frolaar. et Fro (jf Skov-, Slave-, Tanke-), -frøet (se mange-, nøgen-), en F-hud, -hvide, -peber (en Planteslægt), -sort, -stjærno (en Planteslægt)! en Froken (jf. Hof-, Kjøbsted-, Land-). Fuge. fuget. en Flig! (jf Brille-, Bur-, Fregat-, Gejr-, Guld-, Næsehorns-, Peber-, Skrædder-), fuglcagtig: en Fugleedderkop, -handel, -handler, -kr.æmmer, -samhng; et F-ansigt, -brev, -kirsebær, -not, -perspektiv, -skind. on Fugliglied. F.s-mrhold (Ft.). at fugtle (prygle: tysk). fuld (jf andagts-, angost-, ansvars-, el.skovs-, fortrøstnings-, forventnings-, godhed.s-, gren-, kvide-, længsels-, salvelses-, stemnings-, stil-, tiinko-, tillids-), f Mund, at have alle Hænder tulde, tude en

f^ v^ //- i-\ _ I 1- J il *^ f' c/ HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER ANDET BIND HENRIK IBSEN EFTERLADTE SKRIFTER UDGIVNE AF HALVDAN KOMT OG JULIUS ELIAS ANDET BIND SKUESPIL-UDKAST 1864 1879 KRISTIANIA

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage bal balje bamse banan bane banjo bank bar barn baron bas basun bat ben bi bid bide bikini bil birk bjerg bjørn blad

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Nedenfor følger fortællingen. Det indledende afsnit læses, eleverne vælger derefter på skift, når der er et valg at træffe efter et afsnit. Tallene ved valgmulighederne

Læs mere

Et langt digt MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT NIELS G. W. SERUP

Et langt digt MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT NIELS G. W. SERUP MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT NIELS G. W. SERUP 2010 2011 A Long Poem (MENINGSLØSHEDEN I DENS FULDE PRAGT) Copyright 2010 2011 Niels G. W. Serup Denne bog er tilgængelig under Creative Commons Attribution-Share

Læs mere

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang Haabløse Slægter Herman Bang The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

Dictionary Danish - Kotava

Dictionary Danish - Kotava Dictionary Danish - Kotava Types of Kotava words AI = Indefinite adjective AN = Number AQ = Qualifying adjective AT = Article AV = Adverb CJ = Conjunction IJ = Interjection PA = Participle PN = Pronoun

Læs mere

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 0041426 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au m Overmennesker dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897 Helsingørs Centraltrykkeri. I. eissner vaagnede

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN Se den lille kattekilling... 2 Oles ny autobil... 2 På en grøn bakketop... 2 Højt på en gren... 2 Tinge-linge-later... 2 Lille føl... 2 Jeg ved en lærkerede... 3 Sur, sur, sur...

Læs mere

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE

file:///d:/nissenbergsoe.htm NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE 1 of 83 19-03-2009 20:46 NISSEN DANSKE FOLKESAGNS EVENTYR af VILHELM BERGSØE ILLUSTRERET AF H. A. BRENDEKILDE Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København Hvorledes Nisserne bleve til. Dragens Sæd havde fristet

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

http://www.archive.org/details/pelleerobrerenro02ande

http://www.archive.org/details/pelleerobrerenro02ande Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/pelleerobrerenro02ande 3o' PELLE EROBREREN II M. ANDERSEN NEXØ PELLE EROBREREN LÆREAAR

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN

HARDSYSSELS AARBOG 28. BIND HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT KØB ENHAVN 19H UDG I VET A F. l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN HARDSYSSELS AARBOG UDG I VET A F HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMT 28. BIND KØB ENHAVN l KOMMISS ION H OS P, H AASE G. SØN 19H llohttbro - Thomsens Hojttrykktti. INDHOLD Arkivar H. G runer Nielsen:

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

Skipper Worse. Alexander L. Kielland

Skipper Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no 2012. Alexander L. Kielland: Skipper Worse Teksten i bokselskap.no følger 2. opplag, 1882. Digitaliseringen er basert på prosjekt Runebergs versjon (http://runeberg.org/skipwors) og er korrekturlest

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Min sjette danskbog. Lærereksemplar. 34 Hvad er dog det? (Lidt sjældne ord) 3 Tankekort til sommerferien

Min sjette danskbog. Lærereksemplar. 34 Hvad er dog det? (Lidt sjældne ord) 3 Tankekort til sommerferien Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Kopiering er uøkonomisk og forbudt til erhvervsformål. Indholdsfortegnelse 1 Indhold 33 Antonymer 2 Sommerferien 34 Hvad er dog det? (Lidt sjældne ord) 3

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere