Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer"

Transkript

1 ØGC seminar 2010 Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer Morten Ladekarl Onkologisk afdeling Århus Sygehus

2 Baggrund Cancer i ventrikel næsthyppigste årsag til cancerdød i verden, estimeret døde/år Den mediane overlevelse ved metastatisk sygdom er på trods af kemoterapi kun 8-10 mdr. Mange patienter tåler ikke toksisk behandling Stor interesse for nye behandlinger med favorabel toksicitetsprofil til forbedring af levetid Clinicaltrials.com: 16 aktuelle fase III studier af targeteret behandling

3 Potentielle molekylære targets Epidermal growth factor receptors (EGF-R) Vascular endothelial growth factor (VEGF) eller dets receptorer (VEGF-R) Cyclooxygenase-2 (COX-2) Mammalian target of rappamycin (mtor) Komponenter og regulatorer af cellecyklus

4 Epidermal Growth Factor receptor

5 EGF-R og HER2 Begge er overeksprimerede i ventrikelcancer EGF-R (ErbB1) i % HER2 (ErbB2) i 6-30 % Overekspression er associeret med dårlig prognose Farmaka mod EGF-R og HER2 har effekt ved visse andre cancere

6 HER2 blokering Trastuzumab (Herceptin ) Monoklonalt antistof til i.v. behandling Blokerer receptorens ekstracellulære domæne og hæmmer HER2-medieret signalering i HER2+ tumorer Aktiverer antistofafhængig cytotoksicitet HER2 receptor dimer transmembrane signal transduction pathway Growth factor Binding site Plasma membrane Signal transduction to nucleus Tyrosine kinase activity Cytoplasm Nucleus Gene activation CELL DIVISION

7 ToGA trial design Phase III, randomized, open-label, international, multicenter study 3807 patients screened HER2-positive (22.1%) Stratification factors HER2-positive advanced GC (n=584) advanced vs metastatic GC vs GEJ measurable vs non-measurable ECOG PS 0-1 vs 2 capecitabine vs 5-FU R 5-FU or capecitabine a + cisplatin (n=290) 5-FU or capecitabine a + cisplatin + trastuzumab (n=294) 1 Bang et al; Abstract 4556, ASCO 2009

8 ToGA trial

9 ToGA trial: Overall Survival FC + T FC Events Median OS HR % CI 0.60, 0.91 Time (months) p value No. at risk

10 ToGA trial: Sekundære end points

11 ToGA trial: Overall Survival i forhold til HER2-status Subgroup N Median OS (months) Hazard ratio 95% CI All vs , 0.91 Pre-planned analysis IHC0/FISH+ IHC1+/FISH+ IHC2+/FISH+ IHC3+/FISH+ IHC3+/FISH vs vs vs vs vs , , , , , 3.38 Exploratory analysis IHC0 or 1+/FISH vs , 1.62 IHC2+/FISH+ or IHC vs , Favors T Risk ratio Favors no T

12 Trastuzumab ved cardia- og ventrikelcancer Status i Danmark Ansøgning om indførelse af trastuzumab til HER2+ avanceret sygdom indsendt til UVKL på vegne af DECV Fase I/II-studium af 3-stof kemoterapi (TEX) + trastuzumab ved HER2+ avanceret sygdom

13 Aktuel international fase IIIundersøgelse af trastuzumab Perioperativ behandling med 3-stof kemoterapi (ECX) + trastuzumab/placebo til HER2+ patienter med operabel sygdom Magic trial

14 Lapatinib (Tykerb ) Peroral tyrosinkinase-hæmmer (TKI) mod både EGF-R og HER2 Minimale RR i ventrikelcancer som enkeltstof Lapatinib+capecitabine effektiv ved HER2+ mammacancer

15 Aktuelle internationale fase IIIundersøgelser af lapatinib LOGiC Inoperabel HER2+ sygdom, 1. linje XP + lapatinib/placebo Rekrutterer aktuelt EGF Inoperabel HER2+ sygdom, 2. linje Ugentlig Taxol +/- lapatinib Rekrutterer aktuelt

16 EGF-R antistoffer Cetuximab (Erbitux ) Humaniseret murint IgG1 moab mod EGF-R Blokerer ligand-binding til EGF-R Mulig immun-medieret aktivitet Godkendt til mcrc og HNSCC Effekt ved mcrc korreleret med wt K-ras. K-ras sjældent muteret ved ventrikelcancer (8%) Radiosensitizer Panitumumab (Vectibix ) Humant IgG2 moab mod EGF-R Godkendt til EGF-R-positiv mcrc Matuzumab Humaniseret IgG1 moab mod EGF-R

17 Cetuximab (Erbitux ) Minimal effekt som enkeltstof Lovende RR (40-69%) ved kemoterapi + cetuximab i 1. linje ved avanceret sygdom (både planocellulære og adenocarcinomer) Neoadj. kemoterapi + cetuximab - operation - adj. kemostrålebehandling (adenocarcinom) 1) Toksicitet gr. 3-4 hos 100% pcr kun 13% (pcr 17-32% i studier inkluderende planocellulære) 2.-linje, platinresistent sygdom, cetuximab+irinotecan 2) RR 6% og mpfs 3,2 mdr. Dansk undersøgelse, lukket for adenocarcinomer 1) Ma H, et al. Proc GI ASCO 2009, vol. 58, abstr. 2) Schønnemann K, et al., Proc GI ASCO 2009, vol. 73, abstr.

18 Aktuelle randomiserede undersøgelser af EGF-R-antistoffer Randomiseret fase II: CLGB Cetuximab + hhv. ECF, cisplatin/irinotecan eller FOLFOX til metastatisk sygdom Afsluttet MATRIX EG ECX +/- matuzumab til inoperabel sygdom Afsluttet Fase III: RTOG-studium Cisplatin/paclitaxel/strålebehandling +/- cetuximab som definitiv behandling af af lokalt avanceret esofaguscancer REAL 3 EOX +/- panitumumab ved avanceret cardia- og ventrikelcancer Rekrutterer i England EXPAND XP +/- cetuximab til inoperabel sygdom Rekrutterer aktuelt

19 EGF-R TKI er Fase II, enkeltstof Gefitinib (Iressa ) RR 3% Erlotinib (Tarceva ) RR 7-9%

20 Angiogenesehæmning

21 VEGF og VEGF-R hæmmere Bevacizumab (Avastin ) Monoklonalt antistof mod VEGF Aktivt ved bl.a. mrcc Lovende resultater af fase II-undersøgelser ved metastatisk ventrikelcancer VEGF-ekspression er en prognostisk markør Ingen klinisk anvendelige biomarkører Ramucirumab Monoklonalt antistof mod VEGF-R2 Apatinib Peroral TKI, som specifikt hæmmer VEGF-R TK Respons rater 15 % i fase II-undersøgelse

22 AVAGAST-studiet Bevacizumab (Avastin ) Fase III-undersøgelse 774 patienter med inoperabel ventrikelcancer 6 serier XP + bevacizumab eller placebo til PD Resultater: mos (primære endepunkt) ikke-signifikant forskel PFS øget fra 5,3 mdr. til 6,7 mdr. (P=0,00037) Regionale forskelle i effekt med ringest effekt i asiatisk population (halvdelen af de randomiserede) Hos europæere øges RR fra 28 % til 41 % Konfirmerende studium i Kina standset for inklusion

23 Aktuelle fase III-undersøgelser af VEGF VEGF-R-angiogenesehæmmere Bevacizumab (MAGIC-B) Perioperativ behandling af operable patienter 3+3 serier ECX + bevacizumab/placebo Rekrutterer i Storbritanien, planlagt patienter Ramucirumab 2.-linje behandling af ventrikelcancer, 2 studier Ramucirumab vs. placebo Taxol + ramucirumab eller placebo Apatinib 3.-linje behandling af metastatisk ventrikelcancer Apatinib vs. placebo Rekrutterer i Kina (fase II/III)

24 Bevacizumab ved carcia-/ ventrikelcancer i Danmark Planlagt fase II-studium af platinresistent avanceret cardia- og ventrikelcancer PS 0-1, 2.-linje behandling Irinotecan* + bevacizumab til PD * Fase III-undersøgelse publiceret som ASCO-abstract 2009: Irinotecan vs. BSC, N=40 RR 0 %, symptombedring hos 44 % mos 4 mdr. vs 2,4 mdr. (P=0,023)

25 Anti-angiogene TKI er ved cardia-/ ventrikelcancer Sunitinib (Sutent ) Multitarget TKI mod bl.a. VEGF-R, aktivt ved bl.a. mrcc Fase II, 2.-linje monoterapi: RR 5 %, 36 % SD Sorafenib (Nexavar ) Multitarget TKI mod bl.a. VEGF-R-1 og -2, aktivt ved bl.a. mrcc og HCC Fase I/II, 1. linje + kemoterapi: RR hhv. 63 og 39 % Fase II, linje monoterapi. Rekrutterer (MSKCC)

26 mtor hæmning Target: Mammalian target of rapamycin serine-threonine kinase Komponent af PI3 K/Akt kinase pathway Regulerer cellevækst og metabolisme og har også betydning for bl.a. angiogenese Opregulering af pathway associeret med dårlig prognose ved ventrikelcancer og kan være associeret med kemoresistens

27 Everolimus (Afinitor ) Oral mtor-hæmmer, effektiv ved mrcc og pnet Fase II, >1. linje, N=53. RR 0 %, SD 55 %, mpfs 2,7 mdr., 9-mdr. s overlevelse 72 %

28 International fase III-undersøgelse af everolimus GRANITE-1 Everolimus vs. placebo 2.-linje behandling Rekrutterer

29 COX-2 inhibitorer Katalyserer prostaglandin syntese og påvirker pathways med indflydelse på angiogenese, apoptose, inflammation og immune surveillance COX-2 eksperimentelt associeret med carcinogenese ved Barrett s esophagus Hæmning af COX-2 med NSAIDs associeret med 43 % nedsat risiko for nedre esophaguscancer i epidemiologiske studier, men et randomiseret fase II-studium ved dysplasi var negativt

30 Internationale fase III-undersøgelser af COX-2-inhibering AspECT trial Barrett s esophagus Randomisering mellem esomeprazol (Nexium ) 20 mg eller 80 mg dgl. og hos halvdelen - mellem aspirin 300 mg dgl. vs. placebo Planlagt patienter, interim analyse 2011 Adjuverende eller til ikke-radikalt reseceret ventrikelcancer Vioxx vs. placebo Standset rekruttering (Kina)

31 Andre targeterede behandlinger i fase III Matrix metalloproteinase inhibitorer (MMPI) Marimastat vs placebo, vedligeholdelsesbehandling efter kemoterapi, inoperabel cardia-/ventrikelcancer Interimanalyse, N=369 mos 160 vs. 138 dage (P=0,02) 2-års overlevelse (9% vs 3%) Videre udvikling standset (skuffende resultater i andre cancertyper) Statiner XP + simvastatin eller placebo ved inoperabel ventrikelcancer, startet LMWH Kemoterapi +/- enoxaparin (Clexane ) ved inop. ventrikelcancer (endepunkt OS), startet Catumaxumab (Removab ) Trifunktionelt bispecifikt antistof, Anti-EpCAM x Anti-CD3, mod EpCAM+ sygdom Catumaxumab vs. placebo til behandling af malign ascites, publiceret Signifikant øget punkturfri overlevelse, øget mos

32 Eksempler på behandlinger i fase I/II Flaopiridol Inhibitor af cyclin-afhængige kinaser Bryostatin-1 Inhibitor af protein kinase C Standset pga. uventet toksicitet Foretinib TKI mod c-met og VEGF-R-2 Få % har amplifikation af c-met Telomerase-hæmmere Vaccine Inhibitorer af Insulin-like growth factor receptor (IGF-R) og liganden IGF-1

33 Anbefalet litteratur Ku GY & Ilson DH. Esophagogastric cancer: Targeted agents. Cancer Treatment Reviews 36 (2010), Bang Y-J et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. The Lancet, August 20, 2010

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011 POST ASCO 2011 Øvre GI tumorer Reservelæge Mie Grunnet Reservelæge Cecilie Holländer Professor, overlæge Per Pfeiffer 17.06.2011 Øvre GI Highlights: Esophagus, cardia & ventrikeltumorer Mie Grunnet, Reservelæge,

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

9. Post ASCO Symposium

9. Post ASCO Symposium 9. Post ASCO Symposium Gastrointestinale tumorer Øvre GI tumorer Eva Soelberg Vadstrup, Rigshospitalet Eva Soelberg Vadstrup, MD PhD 1 Agenda Esophagus- og ventrikel cancer Giver det en ekstra gevinst

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

ØGC-seminar Session II: DECV. Præsentation af igangværende protokoller

ØGC-seminar Session II: DECV. Præsentation af igangværende protokoller ØGC-seminar 2011 Session II: DECV Præsentation af igangværende protokoller Lene Bæksgaard Onkologisk Klinik Rigshospitalet 1. National opgørelse af perioperativ kemoterapi 2. CRITICS 3. LERFOX-C 4. TEX

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Nedre GI-cancer. Hanne Spangsberg Holm, Odense Universitetshospital

Nedre GI-cancer. Hanne Spangsberg Holm, Odense Universitetshospital Nedre GI-cancer Hanne Spangsberg Holm, Odense Universitetshospital Oversigt Adjuverende behandling af coloncancer Alder og comorbiditet (Stadium III) mirna-21 (Stadium II) Behandling af metastaserende

Læs mere

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO GYNÆKOLOGI ASCO 2011 CHICAGO DISPOSITION PARP M TOR ANTIANGIOGENESE (ICON & OCEAN) PARP INHIBITOR GENERELT PARP har stor betydning i behandlingen af c. ovarii. God effekt ved både BRCA pos og BRCA neg.

Læs mere

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Blære- og nyrekræft: To sygdomsgrupper xxx 5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Nina Bjerre Andersen

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital KFE-Aa Kontaktperson: Forskningssekretær Maja Pedersen Telefon 9766 1285 E-mail: kfeaalborg@rn.dk Mammacancer

Læs mere

Behandling af lungekræft. Tine McCulloch onkologisk afdeling 5.februar 2013

Behandling af lungekræft. Tine McCulloch onkologisk afdeling 5.februar 2013 Behandling af lungekræft Tine McCulloch onkologisk afdeling 5.februar 2013 Lung Cancer 1st Page from Adler s Monograph published in 1912 Primary malignant growth of the lung Chapter I - From the Introduction:

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Agenda Baggrund incidens og prævalens Baggrund generel onkologi Generelt kolorektal

Læs mere

Af Rikke Løvendahl Eefsen Reservelæge, Rigshospitalet Karen-Lise Garm Spindler Reservelæge, Ph.D Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

Af Rikke Løvendahl Eefsen Reservelæge, Rigshospitalet Karen-Lise Garm Spindler Reservelæge, Ph.D Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus NYT 3/2008 september 5. årgang ISSN 1901-5682 INDHOLD 1. EGFR Inhibitorer og betydningen af K-RAS status 8. Referat af PhD-afhandling 8. Udvalg til vurdering af kræftlægemidler, UVKL EGFR INHIBITORER OG

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital. Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital. Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital NYT 2/2011 juli 8. årgang ISSN 1901-5682 INDHOLD 1. Elektrokemoterapi som lindrende behandling af hjernemetastaser 6. ASCO Highlights unge danske læger rapporterer fra ASCO Elektrokemoterapi som lindrende

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc

Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Resume af den overordnede strategi for 1. linie behandling af patienter med mkrc Behandlingen af patienter med

Læs mere

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital ØVRE GI CANCER Post ASCO 2017 Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Oversigt

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68 Baggrundsnotat for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Baggrundsnotat vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Baggrundsnotat vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

ASCO GI Highlights Kolorektal cancer. Af Jakob Vasehus Schou og Benny Vittrup Jensen, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital.

ASCO GI Highlights Kolorektal cancer. Af Jakob Vasehus Schou og Benny Vittrup Jensen, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital. NYT 1/2010 marts 7. årgang ISSN 1901-5682 INDHOLD 1. ASCO GI Highlights - Kolorektal cancer - Øsofagus- og ventrikelcancer ASCO GI Highlights Kolorektal cancer 5. Vidste du, at..? 8. Danske abstracts præsenteret

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Fremskridt. ASCO har i en nylig rapport identificeret 11 områder, hvor der i 2005 var sket betydelige fremskridt inden for kræftforskningen:

Fremskridt. ASCO har i en nylig rapport identificeret 11 områder, hvor der i 2005 var sket betydelige fremskridt inden for kræftforskningen: NYT 1/2006 marts 3. årgang INDHOLD 1 Fremskridt inden for klinisk kræftforskning 2 Nye vurderinger af kræftlægemidler klar 3 Det Nationale Koordinationsudvalg for Eksperimentel Kræftbehandling (NKU) 4

Læs mere

Af Mette Yielmaz, Aalborg Hospital Per Pfeiffer, Odense Hospital Ole Larsen, Herlev Hospital Benny Vittrup Jensen, Herlev Hospital

Af Mette Yielmaz, Aalborg Hospital Per Pfeiffer, Odense Hospital Ole Larsen, Herlev Hospital Benny Vittrup Jensen, Herlev Hospital NYT 1/2007 marts 4. årgang INDHOLD 1. ASCO gastro-intestinal cancers symposium 13. Årsopgørelse - Second opinion 2006 15. Highlights fra seneste møde i NKU 16. De vigtigste fremskridt inden for klinisk

Læs mere

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi 1 Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi En populationsbaseret undersøgelse Ph.D. projektbeskrivelse Cand.med. Sanne Kjær-Frifeldt

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

INDHOLD. 2/2014 juli SKA Post-ASCO Symposium Danske abstracts præsenteret ved ASCO Publikationsnyt Nyhedsrunden

INDHOLD. 2/2014 juli SKA Post-ASCO Symposium Danske abstracts præsenteret ved ASCO Publikationsnyt Nyhedsrunden SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER 2/2014 juli 11. årgang ISSN 1901-5682 Immunterapi var det helt store emne på årets ASCO møde i Chicago, USA. Det afspejlede sig derfor også i indlæggene på SKAs Post-

Læs mere

Betydningen af vaskulær endothelial vækst faktor, VEGF, ved colorectal cancer. Ph.D. projektbeskrivelse. Torben Hansen

Betydningen af vaskulær endothelial vækst faktor, VEGF, ved colorectal cancer. Ph.D. projektbeskrivelse. Torben Hansen Betydningen af vaskulær endothelial vækst faktor, VEGF, ved colorectal cancer. Ph.D. projektbeskrivelse Torben Hansen Februar 2007 1 Baggrund Der forekommer ca. 3.400 nye tilfælde af colorectal cancer

Læs mere

Post-ASCO Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016

Post-ASCO Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016 Post-ASCO 2016 Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016 Tak SKA Pierre Fabre Pharma Norden AB Ovl. Karina Dahl Steffensen, Professor Hans von der Maase og Ovl. Helle Pappot Disclosures;

Læs mere

Resume af den overordnede strategi for 1. linje behandling af patienter med mkrc

Resume af den overordnede strategi for 1. linje behandling af patienter med mkrc Rekommandationer Resume af den overordnede strategi for 1. linje behandling af patienter med mkrc ehandlingen af patienter med mkrc afhænger af målet med behandlingen, som igen afhænger af muligheden for

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål: At sikre patienter med fjernmetastaserende cancer mammae tilbud om optimal udredning, behandling og monitorering.

Læs mere

Behandling af cancer kolorektal cancer. Behandlingsvejledning

Behandling af cancer kolorektal cancer. Behandlingsvejledning Behandling af cancer kolorektal cancer Behandlingsvejledning Februar 2012 Onkologisk behandling af patienter med kolorektal cancer Camilla Qvortrup læge, ph d og Per Pfeiffer, Professor, overlæge, dr.

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR 2014 RESUMÉ

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR 2014 RESUMÉ ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR 2014 Torsdag den 6. november 2014 kl. 10.30-21.30 Ingeniørforeningens mødecenter Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V RESUMÉ Session I Tema-emne om ernæring i relation

Læs mere

Nyt om lungekræft. Jon Lykkegaard Andersen Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

Nyt om lungekræft. Jon Lykkegaard Andersen Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Nyt om lungekræft Jon Lykkegaard Andersen Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Lidt basalt om kræft. Agenda Lungekræft 2012 state of the art. Mest hot lige nu med langt navn: Vedligeholdelsesbehandling.

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2.

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2. 4. NSCLC stadie IV Stadium IV NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er pallierende dvs. med henblik symptomlindring og levetidsforlængelse. Vanligvis er behandlingen af metastatisk sygdom

Læs mere

BEVACIZUMAB (AVASTIN) TIL BEHANDLING AF PATIENTER MED METASTASERENDE TARMKRÆFT

BEVACIZUMAB (AVASTIN) TIL BEHANDLING AF PATIENTER MED METASTASERENDE TARMKRÆFT C e n t e r f o r E v a l u e r i n g o g M e d i c i n s k T e k n o l o g i v u r d e r i n g MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AF KRÆFTLÆGEMIDLER BEVACIZUMAB (AVASTIN) TIL BEHANDLING AF PATIENTER MED METASTASERENDE

Læs mere

Molekylært målrettet medicinsk kræftbehandling for klinikere Behandlingsprincipper og medicamina SKA kursus i Vejle, oktober, 2013

Molekylært målrettet medicinsk kræftbehandling for klinikere Behandlingsprincipper og medicamina SKA kursus i Vejle, oktober, 2013 Molekylært målrettet medicinsk kræftbehandling for klinikere Behandlingsprincipper og medicamina SKA kursus i Vejle, oktober, 2013 Morten Mau-Sørensen Fase I Enhed, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet MS/2013

Læs mere

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital KFE-Aa Kontaktperson: Forskningssekretær Maja Pedersen Telefon 9766 1285 E-mail: kfeaalborg@rn.dk Team 1 Kolorektalcancer

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne.

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne. Mini-MTV (skema) Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet Skema og felter kan justeres og

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Lægemidlets navn: Ramucirumab (Cyramza)

Lægemidlets navn: Ramucirumab (Cyramza) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer:

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 EPAR - sammendrag for offentligheden bevacizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

Prædiktive faktorer for kemoterapi

Prædiktive faktorer for kemoterapi Prædiktive faktorer for kemoterapi DBCG s s 30 års jubilæumsm umsmøde Hayes D F, et al. Breast Cancer Res Treat 1998; 52: 305 319. Nature Reviews Cancer 8, 193-204 (March 2008) doi:10.1038/nrc2342 Kemoterapi

Læs mere

Hver filmovertrukken tablet indeholder lapatinibditosylatmonohydrat svarende til 250 mg lapatinib.

Hver filmovertrukken tablet indeholder lapatinibditosylatmonohydrat svarende til 250 mg lapatinib. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tyverb 250 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder lapatinibditosylatmonohydrat svarende til 250 mg lapatinib.

Læs mere

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokolregi/nummer Team 1 Kolorektalcancer Adjuverende Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Kort titel/beskrivelse NeoCol En undersøgelse, der

Læs mere

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt!

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt! Tillykke med de 30 år Tænk at tiden er gået så hurtigt! Af alle protokollerede primære brystkræft patienter, der blev diagnosticeret og behandlet i 2002, er 78% i live uden recidiv 5 år efter. Hvordan

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Af Jon Kroll Bjerregård, Odense Hospital Per Pfeiffer, Odense Hospital Ole Larsen, Herlev Hospital Benny Vittrup Jensen, Herlev Hospital

Af Jon Kroll Bjerregård, Odense Hospital Per Pfeiffer, Odense Hospital Ole Larsen, Herlev Hospital Benny Vittrup Jensen, Herlev Hospital NYT 1/2008 april 5. årgang ISSN 1901-5682 INDHOLD 1. Rapport fra ASCO GI 7. Disputats referat 8. Møderapport: FSK Landskursus i Vejle 2007 9. Officiel indvielse af ny bygning i Finsencentret 10. Vidste

Læs mere

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokolregi/nummer Team 1 Kolorektalcancer Adjuverende Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Kort titel/beskrivelse NeoCol En undersøgelse, der

Læs mere

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003

Eksperimentelle undersøgelser. Svend Juul Forår 2003 Eksperimentelle undersøgelser Svend Juul Forår 2003 1 Observationelle studier: $ Studier af forekomst (incidens, prævalens) $ Studier af sammenhænge eller kontraster "i naturen" Eksperiment, forsøg: $

Læs mere

Malignt melanom. Nyt ASCO 13 INDHOLD. 2/2013 juli

Malignt melanom. Nyt ASCO 13 INDHOLD. 2/2013 juli SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER 2/2013 juli 10. årgang ISSN 1901-5682 Nyt ASCO 13 Malignt melanom Behandling med et PD-1 antistof ser lovende ud. Læs sammendragene fra SKAs 10. Post ASCO Symposium.

Læs mere

Kursus i anvendt onkologisk statistik og forskningsmetodik Dag 2. Jon K. Bjerregaard

Kursus i anvendt onkologisk statistik og forskningsmetodik Dag 2. Jon K. Bjerregaard Kursus i anvendt onkologisk statistik og forskningsmetodik Dag 2 Jon K. Bjerregaard Dag 2 09.00 12.00 Opfriskning fra sidst Gennemgang af artikler Sammenligning af en eller flere grupper Overlevelsesanalyse

Læs mere

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål: At sikre patienter med fjernmetastaserende cancer mammae tilbud om optimal udredning, behandling og monitorering.

Læs mere

MedlemsNYT. 6. Danske Kongres i Klinisk Biokemi, 23. 25. oktober 2003

MedlemsNYT. 6. Danske Kongres i Klinisk Biokemi, 23. 25. oktober 2003 MedlemsNYT Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Læs mere på www.dskb.dk Indhold: Medlemsmøde 378: Program og Abstracts 6. Danske kongres i klinisk biokemi Holmen, København: Endeligt program Første elektroniske

Læs mere

Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE

Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE Hurtigere billigere bedre diagnostik Er det muligt? Ja! Hvorfor kræft? Mit møde med BigData og Systembiologi Steen Knudsen

Læs mere

Den maligne neoplastiske celle

Den maligne neoplastiske celle Kursus i umorbiologi og klinisk onkologi, Januar 2010 Leif R. Lund Den maligne neoplastiske celle Cancercellers fænotype som grundlag for yp g g biologisk baseret cancerbehanding Cell, Vol. 100, 57-70,

Læs mere

Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft

Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft FARMA Fremskridt for skræddersyet lægemiddelbehandling mod kræft Medicinsk kræftbehandling er under hastig forvandling, og en række nye og mere effektive lægemidler vil i de kommende år se dagens lys.

Læs mere

Lægemidlets navn: Olaparib

Lægemidlets navn: Olaparib Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for vurdering af lægemidler med markedsføringsgodkendelse,

Læs mere

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Blære- og urinvejskræft 1205 VINSOR An Exploratory Phase I Study with Sorafenib in Addition to Vinflunine in Progressive Locally Advanced or Metastatic

Læs mere

NYT. Highlights fra Post-ASCO symposium. 2/2009 juli INDHOLD. Skal vi fortsætte med CA125 målinger hos patienter med ovariecancer?

NYT. Highlights fra Post-ASCO symposium. 2/2009 juli INDHOLD. Skal vi fortsætte med CA125 målinger hos patienter med ovariecancer? NYT 2/2009 juli 6. årgang ISSN 1901-5682 INDHOLD 1. Highlights fra ASCO - 9 indlæg fra unge læger 17. Årets arbejdsplads: Onkologisk Ambulatorium, Sønderborg Sygehus Highlights fra Post-ASCO symposium

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8 Gs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8 G 77 Regime Ingen aldersgrænse A Lavrisiko Ingen N tumor 5 cm uden invasion i cestae og muskulatur ingen gennemvækst af profunde resektionsflade ingen invasion

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Emneord: MTV, medicinsk teknologivurdering, kræft, lungekræft, kræftlægemidler, cancer, Avastin, Alimta

Emneord: MTV, medicinsk teknologivurdering, kræft, lungekræft, kræftlægemidler, cancer, Avastin, Alimta Ny medicinsk behandling med Bevacizumab (Avastin) og Pemetrexed (Alimta) til patienter med ikke-småcellet lungekræft - en MTV-baseret vurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Af læge Marie S. Brasholt Sundhedsstyrelsens Enhed for Planlægning. Second opinion-ordningen i Danmark

Af læge Marie S. Brasholt Sundhedsstyrelsens Enhed for Planlægning. Second opinion-ordningen i Danmark NYT 1/2005 INDHOLD 1 Erfaringer fra second opinion-ordningen 3 Second opinion-panelet en kommentar 4 ASCO s GI-møde 8 Rapport fra ASH 10 Enhed for Eksperimentel Kræftbehandling i Finsencentret 12 Det nationale

Læs mere

Det er med stress som med ukrudt. Det er kommet for at blive.

Det er med stress som med ukrudt. Det er kommet for at blive. NYT 3/2004 INDHOLD 1 Optakt til SKA s årsmøde: Lug ud i stressen 2 Organisationsnyt 3 Primære hjernetumorer hos voksne. Diagnostik og behandling. 8 De første erfaringer med Humax-EGFr Optakt til SKA s

Læs mere

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Analkræft 1523 Plan-A Komparativ planning og prospektiv toksicitetsregistrering ved kurativ strålebehandling af analcancer på AUH Blære- og urinvejskræft

Læs mere

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard.

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard. Den 8. november 2013 Referat af 6. møde i KRIS afholdt den 24. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell

Læs mere

Dagsorden for 20. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 14. juni 2016 klokken 15-18

Dagsorden for 20. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 14. juni 2016 klokken 15-18 Den 29. juni 2016 Dagsorden for 20. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 14. juni 2016 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Niels Henrik

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere