Prospekt Nordjyske Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt Nordjyske Bank A/S"

Transkript

1 Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden 26. marts april 2002.

2 Side 2 af 5 Ansvarlig for prospektet Ansvarlige Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige. Frederikshavn, den 13. marts 2002 Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Bestyrelsens beslutning Tildeling af fondsaktier På bankens ordinære generalforsamling den 13. marts 2002 blev det besluttet at udvide selskabets aktiekapital fra nom kr. til nom kr. ved tildeling af nom kr. fondsaktier. Fondsaktieudvidelsen svarer til, at der for hver 10 stk. aktier tildeles 7 stk. fondsaktier à 100 kr. Det blev endvidere besluttet at ændre bankens navn til Nordjyske Bank A/S. Aktiekapital Aktier Aktier før/efter emission Nom./Stk. Nom. kr. Stk. à 100 kr. Før emission Fondsaktier Efter emission

3 Side 3 af 5 Aktierne Rettigheder Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktiernes størrelse Aktiekapitalen er fordelt i aktier à 100 kr. Omsættelighed Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige, dog at overdragelse til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke. Indløsning Ingen aktionærer er pligtige til at lade sine aktier indløse helt eller delvis - se dog ovenstående om aktiernes omsættelighed. Stemmeret Stemmeretten udøves efter følgende regler: Hver aktie à 100 kr. giver 1 stemme. 500 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Notering på navn Aktierne skal lyde på navn. Noteringssted Aktionærernes eget kontoførende institut. Aktiebogfører Nordjyske Bank A/S, Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn. Fortegningsret Bankens aktionærer har ved kontant indbetaling fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser jvf. aktieselskabslovens 30 stk. 1. Udbytte De nye aktier bærer fuldt udbytte for regnskabsåret Ved udbetaling af udbytte vil der i henhold til nugældende regler forlods blive fratrukket 28% udbytteskat. Udbyttet udbetales via aktionærens konto i det kontoførende institut. Bemyndigelser Bestyrelsen er med repræsentantskabets godkendelse bemyndiget til indtil 13. marts 2007 at udvide aktiekapitalen med indtil 59,784 mio. kr. til 150 mio. kr. i en eller flere emissioner. Af nye aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, kan indtil 25 mio. kr. udbydes i fri tegning uden fortrinsret for bankens aktionærer. Finder en sådan anvendelse ikke sted, skal bankens aktionærer have fortrinsret til tegning af nye aktier i forhold til deres aktiebesiddelse ved kapitaludvidelsen.

4 Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende: 1. For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier i banken. 2. De nye aktier er omsætningspapirer og skal noteres på navn. 3. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen fastsætter med repræsentantskabets godkendelse, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret. 4. Bestyrelsen fastsætter med repræsentantskabets godkendelse tegningskursen, som dog ikke må sættes under pari, samt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår for kapitaludvidelsen. Udbydelse i fri tegning uden fortrinsret for bankens aktionærer må ikke ske til under markedskurs. Fondsaktieemissionen Emissionsbank og aktieudstedende institut Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) Jernbanegade Frederikshavn Telefon Side 4 af 5 Tildeling af fondsaktier Fondsaktierne tildeles i forholdet 10:7 således, at for hver 10 stk. aktier á 100 kr. tildeles 7 stk. aktier á 100 kr. som fondsaktier. Retten til at modtage fondsaktier tilkommer den aktionær, der mandag den 25. marts 2002 efter daglig opdatering i Værdipapircentralen er registreret som aktionær i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord). Aktionærer, som ikke ønsker at udnytte deres ret til de nye fondsaktier, eller hvis aktier ikke giver mulighed for tildeling af fondsaktier i det nævnte forhold, kan overdrage deres aktieretter, hvilke af erhververen kan anvendes ved tildeling af fondsaktier. Fondsaktierne, der udstedes i den eksisterende fondskode ( ), registreres på aktionærernes konti i Værdipapircentralen. Periode for tildeling af fondsaktier Tildeling af fondsaktierne foregår i perioden tirsdag den 26. marts 2002 til torsdag den 11. april 2002, begge dage incl. Handel med nye fondsaktier og aktieretter Fondsaktierne optages til notering på Københavns Fondsbørs fra torsdag den 21. marts Aktieretterne handles fra samme dag til og med mandag den 8. april 2002.

5 Side 5 af 5 Omkostninger Trykning af prospekt og annoncering Københavns Fondsbørs Offentlige afgifter Øvrige omkostninger (herunder udgifter til Værdipapircentralen) Omkostninger i alt ,00 kr ,00 kr. 800,00 kr ,00 kr ,00 kr. Aktiernes størrelse Aktierne registreres i stk. à 100 kr. i Værdipapircentralen. Notering på navn Aktierne skal noteres på navn gennem aktionærens eget kontoførende institut. Aktiebogfører Nordjyske Bank A/S. Fondskoder Fondsaktierne udstedes i fondskode / ISIN DK Fondskode for aktieretter er / ISIN DK Øvrige oplysninger Børsnotering og markeder Bankens aktier noteres på Københavns Fondsbørs og noteres og handles ikke på andre markeder. Offentlige købs- eller ombytningstilbud Der er indgået fusionsaftale med Vendsyssel Bank, med Egnsbank Nord som det fortsættende selskab under navnet Nordjyske Bank. I denne forbindelse udvides aktiekapitalen med nom kr. til i alt nom kr. Fusionsvederlaget fremgår af fusionsmaterialet, der er offentliggjort d. 12. februar Inden for det senest afsluttede og det løbende regnskabsår er der ikke afgivet købstilbud på selskabets aktier. Registreringsnummer CVR-NR: Regnskabsår Bankens regnskabsår er 1. januar december. Selskabets adresse, telefonnummer og adresse Nordjyske Bank A/S Jernbanegade Frederikshavn Telefon

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere