Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark"

Transkript

1 Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhagen C Tel No: Fax No: Fondens danske repræsentant skal på en detailinvestors anmodning herom bistå med indløsning, udbetaling af udbytte og ombytning af andele m.v., samt hjælpe investoren med kontakten til Fonden. Repræsentanten skal endvidere udlevere de dokumenter, som Fonden offentliggør i sit hjemland og oplyse om Fonden på en investors anmodning herom. Investorers henvendelser til repræsentanten skal have samme retsvirkning som henvendelser til Fonden. Skat - gældende for danske investorer Skattemæssig kvalifikation af Aktier i Fonden Indledning Nærværende information om skattereglerne skal anses som en beskrivelse af reglerne på tidspunktet for prospektets offentliggørelse og er således ikke en tilsikring eller garanti for udformningen af skattereglerne på ethvert senere tidspunkt. Fonden vil dog bestræbe sig på, at sådanne ændringer bliver gjort tilgængelige.

2 Nærværende beskrivelse af skattereglerne skal anses som generel information og ikke konkret rådgivning. Fonden eller dens danske repræsentant yder ikke skatterådgivning, men kan dog i et vist omfang bidrage med yderligere information. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold samt for mere detaljeret information. Selvom Fonden ikke yder skatterådgivning, er De velkommen til at kontakte Fonden for generelle spørgsmål. Aktier (shares) i Fondens (SICAV) underafdelinger (Sub-funds) er omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19. Skattemæssigt anses Fonden for at være et akkumulerende investeringsselskab, desuagtet nogle aktieklasser måtte udbetale udbytte. Udbyttebetalende aktieklasser vil ikke i dansk skattemæssig henseende være at betragte som udbyttebetalende, men som akkumulerende, idet det ikke er praktisk muligt for en stor udenlandsk investeringsvirksomhed at tilrettelægge sine rapporteringer efter danske skatteregler. Beskatning af Fonden i Luxembourg Fonden beskattes ikke i Luxembourg, bortset fra en årlig skat af formuen på 0,01 % til 0,05 %, afhængig af aktieklasse. Renter og udbytte, som Fonden måtte modtage, kan være underlagt udbytteskat i oprindelseslandene. Fonden kan endvidere være underlagt skattepligt for realiseret eller ikkerealiseret formueforøgelse af sine aktiver i oprindelseslandene. Beskatning af privatpersoner (frie midler) I de tilfælde, hvor investor og Fonden har forskelligt indkomstår, træder værdien ved begyndelsen af Fondens indkomstår i stedet for værdien ved begyndelsen af investors indkomstår, og værdien ved udgangen af Fondens indkomstår træder i stedet for værdien ved udgangen af investors indkomstår. For fysiske personer beskattes gevinst som kapitalindkomst, og tab fradrages i kapitalindkomsten. Udbytte beskattes ligeledes som kapitalindkomst. Skematisk fremstilling: 2/5

3 Udbytte Kildeskat på udbytte Beskatning af udbytte Avancebeskatning Princip for beskatning af gevinst og tab Gevinst Tab Nej* Kapitalindkomst Lagerprincippet Kapitalindkomst Fradrages i kapitalindkomst *I henhold til Europa Rådets direktiv 2003/48/EU (rentebeskatningsdirektivet) vil der efter omstændighederne skulle betales en kildeskat til Luxembourg af renteindtægter og udbytte, der modtages fra Fonden. Den således indeholdte kildeskat vil dog i givet fald blive modregnet ved opgørelsen af investorens slutskat i Danmark. Beskatning af selskaber undergivet almindelig selskabsbeskatning I de tilfælde, hvor investor og Fonden har forskelligt indkomstår, træder værdien ved begyndelsen af Fondens indkomstår i stedet for værdien ved begyndelsen af investors indkomstår, og værdien ved udgangen af Fondens indkomstår træder i stedet for værdien ved udgangen af investors indkomstår. For selskaber beskattes gevinst som almindelig selskabsskattepligtig indkomst og tab er fradragsberettigede. Udbytte beskattes ligeledes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst. Skematisk fremstilling: Udbytte Kildeskat på udbytte Beskatning af udbytte Avancebeskatning Princip for beskatning af gevinst og tab Gevinst Tab Nej* Selskabskat Lagerprincippet Selskabsskat Fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst *I henhold til Europa Rådets direktiv 2003/48/EU (rentebeskatningsdirektivet) vil der efter omstændighederne skulle betales en kildeskat til Luxembourg af renteindtægter og udbytte, der modtages fra Fonden. Den således indeholdte kildeskat vil dog i givet fald blive modregnet ved opgørelsen af investorens slutskat i Danmark. 3/5

4 Beskatning af juridiske personer undergivet beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven Investorer der er omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven (f.eks. pensionsfonde), beskattes med 15 % af det samlede årlige afkast på Aktier i Fonden (opgjort efter lagerprincippet (realiserede og urealiserede gevinster/tab samt udbytte). Beskatning af juridiske personer undergivet såvel almindelig selskabsbeskatning som beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven Investorer, der er undergivet såvel almindelig selskabsbeskatning som beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven (f.eks. livsforsikringsselskaber), beskattes som beskrevet ovenfor under afsnittene om beskatning af selskaber og beskatning af investorer undergivet beskatning efter pensionsafkastbeskatningsloven. Der er fastsat særlige regler i lovgivningen med henblik på at undgå dobbeltbeskatning. Beskatning af pensionsmidler Gevinst beskattes med 15 % som almindelig pensionsafkastbeskatningspligtig indkomst, og tab kan fradrages ved opgørelsen af øvrig pensionsafkastbeskatningspligtig indkomst i det pågældende og senere indkomstår. Udbytte beskattes ligeledes som almindelig pensionsafkastbeskatningspligtig indkomst Virksomhedsskatteordningen Aktier i Fonden kan indgå i virksomhedsskatteordningen. Deponering af Aktier Det følger af skattekontrollovens 11B, at værdipapirer, der ikke er registreret i en værdipapircentral i Danmark, skal deponeres i et pengeinstitut. Deponeringspligten gælder dog ikke for statsanerkendte arbejdsløshedskasser, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, værdipapirhandlere og kreditinstitutter. Deponeringspligten omfatter værdipapirer, der foreligger i fysisk form, og som ikke er udstedt på navn, bortset fra de, der er børsnoterede. Deponeringspligten omfatter endvidere værdipapirer, der alene eksisterer i form af registrering i en værdipapircentral i udstedelseslandet. Uanset det 4/5

5 foregående, omfatter deponeringspligten alle unoterede aktier, anparter mv., som indestående på en rate- eller Kapitalpension er placeret i. Generelle oplysninger Indløsningspolitik Investorer skal give instrukser om konvertering af et antal aktier eller værdien af en afdeling (Sub Fund) til aktier i en anden fond eller om indløsning af aktier til den rette lokale repræsentant i Danmark eller aktiebogfører (Transfer Agent). Indløsningsprovenuet sendes normalt på aktionærernes risiko via elektronisk pengeoverførsel på afregningsdagen, efter aktiebogføreren eller den lokale repræsentant i Danmark har modtaget instrukser om at indløse aktierne før skæringstidspunktet for handel. For instrukser, der modtages efter skæringstidspunktet for handel, sendes indløsningsprovenuet normalt på aktionærernes risiko via elektronisk pengeoverførsel på afregningsdagen plus en bankdag. Indløsningsprovenuet overføres kun til den bankkonto, som aktionærerne angiver i deres stående indløsningsudbetalingsinstrukser og er underlagt, at den korrekte antihvidvaskningsdokumentation er på plads. Tilgængelig Information De dokumenter og oplysninger, som Fonden løbende skal offentliggøre i sit hjemland, skal ligeledes offentliggøres i Danmark. Offentliggørelse skal ske på samme måde som i hjemlandet. Fonden offentliggør relevant materiale på 5/5

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere