Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel."

Transkript

1 Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

2 Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense Specialbørnehaven Platanhaven VIKOM ASK uddannelse i Norge VISO kommunikative udredninger

3 Organisation Socialstyrelsen VISO Den danske Videns og Specialrådgivnings Organisation Særligt tværfagligt team Rosenvængets Skole, Viborg og Kommunikationscentret, Region Hovedstaden Specialuddannede udredere, tillige ansættelse på specialtilbud i Danmark Gratis tilbud til de danske kommuner Vejledende, udredning og rådgivning

4 Focus på: Inddragelse af brugerperspektiver Observation og analyse af positive samspil og kommunikation Understøttelse af barnets og nære omsorgsgiveres relationer Barnets udtryk, motiver og interesser i kommunikationen Hvordan tillægger samspilspartneren barnets udtryk kommunikativ betydning

5 Focus på Fremhævelse af barnets kompetencer Fremhævelse af kompetencerne hos de nære samspilspartnere i barnets sociale netværk Åbning for nye indsigter, vidensdeling og udvikling af spidskompetencer Implementering af viden fælles ejerskab til den fremtidige indsats og støtte til barnet/den unge Proces Arbejde i netværk flere miljøer

6 Grundlag Videoanalyse efter VIKOM principper Det moderne spædbarnsparadigme Dialogisk forståelse af kommunikation Kommunikation = et fælles anliggende Positiv og anerkendende tilgang inspireret af appreciative inquiry vi lærer af det, der lykkes Referencer: Blackstone, Brazelton, Bruner, Bråten, Gardner, Jacobsen, Kirkebæk, Lier, Lisina, Lorentzen, Shotter, Sollied, Stern, Trevarthen, Vygotsky..

7 Et VISO forløb Lokal PPR i kommunen eller socialrådgiver kontakter VISO centralt VISO specialist udpeges Lokale PPR/socialrådgiver kommunens formelle tovholder igennem forløbet. Den ansvarlige for gennemførelse og opfølgning. Planlægning af forløb Kontakt til forældre første information om forløbet Aftale om opstartsmøde hvem skal inviteres?

8 Et VISO forløb, fortsat Opstartsmøde Præsentation, koordinering, inddragelse Aftaler og planlægning Videooptagelser af samspil i barnets miljøer x 2 Dagbogsnotater Gennemsyn af videooptagelser (specialist) og udvælgelse af videoklip til analyse - i de 2 reflekterende teams

9 Social Networks interview Deltagere: forældre og nærmeste fagpersoner Fælles interview Forberedelse De forskellige nuancer og evt. forskelle skrives med i referatet Allerede her fås idéer på tværs af miljøerne til videre afprøvning

10 Videoanalyse 2 Reflekterende teams: Fagligt team fra VISO specialist netværk Personlige netværk Forældre, evt. andre pårørende Personale fra aflastningssted/botilbud, hjælpere Lærere, pædagoger Talepædagog Fysio- og ergoterapeut Synskonsulent Kommunens tovholder Leder fra skole/børnehave

11 Videoanalyse, fortsat. Information om videoanalysen på forhånd Videoklip af positive samspil Fokus på den anerkendende og åbne tilgang Tryg ramme med positive forventninger og tillid til hinanden Kun se videoklip, hvor den aktuelle samspilspartner også er til stede Samspilspartneren introducerer evt. videoklippet Reflektioner

12 Videoanalyse, fortsat.. 2 gange videoanalyse med tid imellem Skema til nedskrivning af, hvad der er sagt i de 2 teams Forskellige farver til de 2 teams Fokus på forskellige områder Hele skemaet tilgængeligt i det endelige materiale Det enkelte afsnit lægges sammen med det tilhørende videoklip på den afsluttende dvd

13 Eksempel: Videoklip Skema fra videoanalyse med særligt fokus på..

14 Udredningsmødet Gennemgang af de centrale temaer fra udredningsforløbet Udvalgte videoklip til at anskueliggøre og tydeliggøre barnets udtryk, motiver og interesser i kommunikation Evt. praksisfortællinger som supplement Vifte af pædagogiske overvejelser og forslag til relevante tiltag Rapport og dvd med dokumenter og videoklip Referat af udredningsmødet Det personlige netværks prioriteringer og aftaler for fremtidige tiltag

15 Typiske temaer Kommunikationspartneren Forventninger Tempo Pauser Barnets rettethed sætte ord på Ok at være i tvivl sige det Lydbaggrund sætte ord på Fortælle hvad man gør i tide Tydelige begyndelser/afslutninger

16 Typiske temaer.. Kommunikative motiver Tilnærmende/afværgende udtryk, - sætte ord på Kognitive færdigheder Sansemæssige udfordringer bl.a. syn - CVI De fysiske udfordringer Leg/undervisning AAC/ASK Teknologiske løsninger til kommunikation/aktiviteter Mulighed for socialt samvær/samtale med jævnaldrende Niveau alder - kultur

17 Kommunikationspas Idékatalog Henvisning til mere viden

18 Eksempel, Peter sagt på evalueringsmødet Videooptagelserne har været en stor øjenåbner. Forældre har fået bevis for, at Peter kommunikerede Anerkendelsen af personalet vigtig Dagbogsnotater tryghed/fælles ståsted brugbar indirekte vejledning Social Networks interview har givet bredere og dybere kendskab rigtig gode samtaler

19 Peter.fortsat Videoanalyse Etik Kommunikationspartneren på klippet lægger ud Videoklip virker stærkt flytter meget, giver større forståelse Smitter af på alle brugerne ringe i vandet Fokus på samspillet og hvor vigtigt det er

20 Peter forandringer Forældre tror nu på de signaler, de ser. Taler direkte til Peter og forsøger at tolke hans signaler og sætte ord på dem. Venter mere på svar fra Peter nu. Familiemedlemmer henvendte sig til Peter af sig selv til fødselsdag. Nu snakker de med ham ikke om ham. Pædagog vejledning til andre om Peters kommunikation. Pædagog: effekt i forhold til andre brugere.

21 Tilbagemeldinger fra andre VISO forløb Gennem videoanalysen ser vi en masse, som vi let overser i hverdagen Med fokus på det positive i samspillene oplever personalet ikke, at det er så farligt at være med til projektet Dagbogsnotater er gode dejligt med den positive tilgang, stof til eftertanke, godt at få indblik i udrederens reflektioner og tankegang Nu tager han initiativer overfor andre børn Det er meget positivt at uddannes sammen med de andre, der holder af barnet. Det er en gave Vigtigt med nye, friske øjne udefra, som ikke i forvejen er involveret Nu mere fokus på det, der er sjovt og spændende for barnet frem for det svære. Gennem videoklippene mange konkrete idéer mellem miljøerne Godt med den rolige positive atmosfære til at skabe tryghed for deltagerne

22 Jeg forstår ham bedre Jeg har fået en anden, positiv forventning til ham Blive filmet grænseoverskridende/overvinde sig selv, men lærerigt og godt med sober og respektfuld styring Dejligt og lærende at se barnet i de hjemlige omgivelser Fælles grundlag fælles forståelse Startskud for afprøvning og ansøgning om forskellige ASK/AAC løsninger Katalysator for aftaler mellem barnets miljøer, hvem gør hvad? Koordinering

23 Han er mere glad og ikke så trist som før, snakker meget mere, føler sig mere hørt og nyder den øgede opmærksomhed og forventningerne til, at han har noget at sige. Vigtigt med vinklen hvad tænker mon John? Generelt er der blevet åbnet øjne hos alle. Fysioterapeuten: har fået mere fokus på kommunikation, nu er vores dialog med både krop, udtryk og ord. Større opmærksomhed på det sociale liv. Hele klassen er blevet mere social

24 Forældre oplever, at deres barn ses sådan, som de selv gør der bliver sat ord på en mere eller mindre skjult viden Katalysator for fornyede undersøgelser hos synskonsulent og øjenlæge briller I skolen snakke om emner mht. interesser, niveau, alder, ungdomskultur Øget bevidsthed om medbestemmelse og valgmuligheder Nogle får selv lyst til at arbejde videre med videoanalyse, - nogle kommer på kursus i kommunikation og samspil Ønsker om at etablere nye former for samarbejde mellem skole, dag- og botilbud. Får bedre samarbejde en rød tråd fælles mål Det har været al tiden værd Har vi tid til grundige tidskrævende forløb? Har vi tid til at lade være?

25 Fremtiden Barnets personlige netværk vælger, hvad der skal arbejdes videre med, og hvordan den nye fælles viden skal implementeres Hvem gør hvad? Evalueringsmøde med nye aftaler VISO siger farvel, og det lokale netværk fortsætter indsatsen

26 Multimedieprojekt Eks.

27 Erfaringer.. Miljøet har ændret syn på det aktuelle barns udviklingsmuligheder og behov Ny viden og handlemuligheder har afsmittende virkning på tilbuddet til det aktuelle barn og også på andre børn Miljøet får pædagogiske værktøjer i hænde, som kan bruges til det videre arbejde Medarbejdere motiveres til at uddanne sig indenfor kommunikation og ASK/AAC

28 Erfaringer.. Stor betydning at tilbuddets ledelse støtter op og sikrer ressourcer til deltagelse i VISO forløbet og til implementering af viden og fremadrettede tiltag Udredningsmodellen bidrager til at skabe gode betingelser for tilknytning, relationsdannelse og udvikling for børn/unge med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog... gode betingelser for samarbejdet om dette Bred inddragelse af alle relevante elementer fra ASK/AAC

29 Dilemmaer/udfordringer Den relationelle/dialogiske tilgang Overføring af erfaringer fra ét forløb til mere generel viden Implementering Ledelsens rolle

30 Yderligere inspiration Kursus Kommunikation og Samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser. UCL University College Lillebælt overflytning fra VIKOMs hjemmeside

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere