H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:"

Transkript

1 H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Modul 1 Modulet er overordnet et repetitionsmodul, hvor allerede kendte emner fra tidligere forløb gennemgås og evt. videreføres. Disse emner udbydes som kurser, der tilbydes eleven. Til modulet er der tilknyttet en læringsaktivitet, som også er en form for repetition. Der udleveres et nøgleskema, som eleven skal bygge en relæstyring udfra og afprøve på et testanlæg. Modul 2 Modul 3 Modul 2 omhandler hovedsageligt emner der tilknyttet H3 S&R. Disse emner tilbydes elverne i form af kurser. Til modul 2 er der også tilknyttet en læringsaktivitet, som er en række PLC opgaver, der har til formål at få eleven til at beherske PLC programmering indenfor sekvens og kombinatorik. Modul 3 indeholder bl.a. emner der er tilknyttet H3, men der arbejdes derudover også med kurser, der vil blive uddybet på næste ophold, H4. Valgfri specialefag vælges i samråd med eleverne, og indtil videre har der været valgt EO166 og EO159. Læringsaktivitet 3 består af 2 valgmuligheder for eleven, projekt 1 eller projekt 2. Begge projekter løses i 2 mandsgrupper og projektet evalueres til den mundtlige skuemester prøve til slut i skoleforløbet. Valgfag bruges til at uddybe de emner der findes i det normale pensum, med hensyn til elevernes ønsker. 1

2 Kontaktlærer funktionen Kontaktlærer funktionen på H3 består af følgende faste punkter: Samtale med hver enkelt elev i opstarten af de 10 ugers skoleforløb. Her gennemgås elevens forventninger til opholdet, samt elevforudsætninger for deltagelse i H3 S&R. Efter aflevering af læringsaktivitet 2 afholdes samtale med hver enkelt elev, om forløbet af læringsaktivitet 2. Desuden diskuteres forberedelse af skriftlig og mundtlig eksamen. Kort efter den anden samtale tages kontakt til mester, hvor forløbet til dato for den enkelte elev gennemgås. Udover de indlagte faste punkter vil der til en hver tid være mulighed for at tage en snak med elverne, hvis der opstår problemer med f.eks. deltagelse i undervisningen. En sådan samtale vil oftest følges op af en mestersamtale, hvor samtalen vil blive gennemgået med mester. Som afslutning på forløbet udleveres og gennemgås praktikvejledningen med elverne. 2

3 H3 skuemester projektstruktur H3 skuemester projektet strækker sig over ca. 3 uger. Projektrapport afleveres senest 1,5 uge før skoleopholdets afslutning og sendes til skuemestre. Denne rapporter er grundlag for den mundtlige del af H3 skuemeter prøven. Ved projektets opstart indeles klassen i 10 grupper af 2 personer, forudsat 20 elever, med skyldig hensyn til samarbejdsprofiler. Gennemførelse af den mundtlige H3 skuemester prøve Fremlæggelse: Mundlig prøve er forsvar af indholdet i H3 projektet, og ikke andet Den samlede gruppe (2 mand) fremlægger projektet, med udgangspunkt i rapporten (10 min) Præsentation af projektet, funktion og rapport. Projektets gennemførelse (samarbejde, arbejdsdeling o.a.) Generelle rettelser til projektet (evt. erstatningsbilag og ekstra bilag) Den individuelle fremlæggelse af projektet (10 min) Egen mening om projektet Fremlæggelse af logbog (individuelt projektarbejde) Elementer i svendeprøve projektet, der ønskes uddybet af skuemestre og læren 3

4 Fagbeskrivelse Lektioner Valgfag Serie, parallel og blandede DC kredse 4 AC komponenter, serie og parallel koblinger 4 Trefaset belastning 4 Matematik 4 Dokumentation 8 Motorer 4 Love og regler, Læringsaktivitet 1 (relæstyringsopgave) 18 Områdefag - kvalitetssikring Kvalitetssikring - kursus 2 Kvalitetssikring læringsaktivitet 3 (projektopgave) 16 Områdefag elektroteknik Læringsaktivitet 3 (projektopgave) 18 Bundne specialefag - automatiske anlæg PLC opbygning 4 Opstart PLC 4 PLC programmering 8 PLC analog 4 PLC logik 4 Netværk 4 læringsaktivitet 2 (PLC øvelser) 44 Bundne specialfag styrings og reguleringsteknik Betjeningspaneler 8 Reguleringsteknik 8 Instrumentering 4 Sikkerhedsvurdering og nødstop 2 Læringsaktivitet 3 (projektopgave) 30 (52) Bundne specialefag pneumatiske og hydrauliske anlæg Pneumatik - kursus 16 Pneumatik læringsaktivitet 3 (projektopgave) 2 Valgfri specialefag F.eks. EO Eksamen Afsluttende skriftlig prøve 4 Mundtlig evaluering af læringsaktivitet 3 (projektopgave) 16 Arbejdsmiljø grundfag Arbejdsmiljø kursus 8 Arbejdsmiljø læringsaktivitet 3 (projektopgave) 8 Tysk/engelsk - grundfag 56 4

5 ELEKTRIKER 3. hovedforløb / styring & regulering EMNEOVERSIGT / UNDERVISNINGSPLAN for Fremmedsprog : TYSK 2004 DJH/kb Hvad mål og formål angår henvises til Grundfagsbekendtgørelsen. Disse mål søges nået ved mundtligt arbejde med tekstmateriale om flg. emner. Hertil kommer større og mindre skriftlige opgaver i forbindelse hermed, samt video. Der evalueres løbende. Gennemføres som kursusfag undtagen Projektaufgabe. GRUNDLEGENDE ELEKTRIZITÄT Ohm s Gesetz - Magnetismus - Relais Motor - Schutzgerät Lektioner 8 ELEKTRIZITÄT IN DER Maschinen Roboter - Steuerungen 6 INDUSTRIE BERUFLICHES Ausbildung / Arbeitsmarkt - Kundengespräch - Werkzeuge 6 ENERGIE Rohstoffe Verbrauch Technologie 6 STROMVERSORGUNG Erzeugung Verteilung 4 COMPUTERS Aufbau - Wirkungsweise 2 PROJEKTAUFGABE Dokumentation : PLC (Beispiel) 8 ALLGEMEINES hierunter: Grammatik 8 Hertil kommer 8 lektioner afsat til eksamen. Gennem ovennævnte dækkes Grundfagsbekendtgørelsen centrale områder ind, med hovedvægt på faget/branchen og almen teknologi. i alt 48 5

6 Engelsk fremmedsprog niveau E og D Emneområde Titel Øvelser Antal normalsider Niveau Antal lektioner Samfund + Energy - supply and Spørgsmål 2,4 E + D 2 erhvervsmæssigt demand Samfund + Hydro-electric dam Spørgsmål + 1,8 E + D 3 erhvervsmæssigt oversættelsesøvelse Samfund Environmental impacts of hydropower Spørgsmål + oversættelsesøvelse + indsættelsesøvelse 5,8 E + D 5 Samfund + erhvervsmæssigt + erhvervsfagligt Renewable energy basics Spørgsmål + oversættelsesøvelse 4,6 E + D 3 Samfund + Wave Dragon Spørgsmål 2 E + D 3 erhvervsfagligt Erhvervsfagligt How robots work Spørgsmål + 9,3 E + D 6 miniprojekt Kultur + uddannelse Electrician - lights up Spørgsmål 8,1 E + D 4 your life (USA) Kultur Film: Once were Resuméopgave 2 E + D 4 Warriors Erhvervsfagligt How IP-telephony Spørgsmål + 7,3 D 4 works indsættelsesøvelse Erhvervsfagligt How DVDs work Spørgsmål 8 D 4 Samfund Ice-cold in Paris Spørgsmål 3,5 D 4 Grammatikgennemgang Simpel/udvidet tid + + øvelser E + D 1 kongruens Grammatikgennemgang Passiv form + + øvelser E + D 2 kongruens Grammatikgennemgang Henførende stedord + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Ordstilling + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Foreløbigt grundled + øvelser E + D 1 Valgfrit emne Stil 2 Områdefagligt emne Stil 4 6

7 Modul 1 KURSER (44 lektioner) 7

8 Kursus nr. Kursusnavn Kursusoversigt M1.K1 Repetition af serie, parallel og blandede DC-kredse. M1.K2 Repetition af AC-komponenter og serie/parallel kobling. M1.K3 Repetition af trefaset belasning M1.K4 Matematik M1.K5 Repetition af Dokumentation M1.K6 Repetition af motorer M1.K7 Love & Regler, SBEI & afsnit M1.K8 Arbejdsmiljø 8

9 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K1 Repetition af serie, parallel og blandede DC-kredse 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås Ohms lov, effektformlen, Kirchhoff s 1. og 2. lov og hvordan man beregner erstatningsmodstande. Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne indøves. Du skal på rutineniveau kunne regne på kredse af denne type. Derfor skal du have helt styr på Ohm s lov, effektformlerne samt Kirchhoff s 1. og 2.lov og hvornår og hvordan teorien anvendes. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 9

10 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K2 Repetition af AC-komponenter og serie/parallel kobling af disse. 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås de ideelle AC-komponenter R, C og L, samt hvordan hver af dem reagerer, når de påtrykkes vekselspænding. Vi beregner strømme, spændinger, effekter, impedans og faseforskydning for serie/parallel kredsløb med de ideelle AC-komponenter. Vi anvender udvidet Ohms lov, effektformlen, Kirchhoff s 1. og 2. lov og de nødvendige matematiske værktøjer, Vektorregneregler, Trigonometri. Du skal på rutineniveau kunne foretage de nævnte beregninger på 1- og 2 fasede AC-kredse. Derfor skal du have helt styr på udvidet Ohm s lov, effektformlen samt Kirchhoff s 1. og 2. lov og hvornår og hvordan teorien anvendes. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 10

11 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K3 Repetition trefaset belastning. 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: Kurset omhandler beregninger på 3~fasede belastninger. Vi ser på 3~fasede belastninger primært symmetriske, men også asymmetriske. Udfra mærkedata og koblingsmåde beregner vi fasestrøm I f, netstrøm I n, fasespænding U f, belastningsimpedans, Z f og faseforskydningsvinkelen,ϕ. Vi beregner kombinationseffekt, S, virkeeffekt, P og reaktiveffekt, Q Vi ser på, hvad der sker, når vi fejlkobler brugsgenstande (symmetriske, asymmetriske) og udfører effektberegninger. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 11

12 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K4 Repetition af matematik 4 lektioner Matematik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse matematik regneregler. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås regnereglerne for følgende matematiske områder: - Brøker - Algebra - Parenteser - Ligninger med 1 ubekendt - Potenser og rod - Procent / promille / PPM Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne indøves. Du skal på rutineniveau kunne arbejde med ovennævnte matematiske regneregler. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 12

13 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K5 Repetition af dokumentation 8 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med nøgleskema/hovedstrømsskema. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås dokumentation vedr. nøgleskema og hovedstrømsskema. Der gennemgås opbygning, virkemåde og signaturer/symboler, klemmemærkning etc. Vi kigger også på reference krav iht. DS/EN Du skal på rutineniveau kunne tegne og dokumenter nøgleskema og hovedstrømsskema af elektriske kredsløb. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 13

14 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K6 Repetition motorer 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med forskellige motorer. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus gennemgår vi forskellige AC motors opbygning, tilslutningsklemmer og mærkning. Vi ser også på hvordan motorerne virker og hvor man benytter de forskellige typer. Efter kurset skal du kunne forklare forskellige motorers opbygning og hvordan de i hovedtræk virker, samt kunne tilslutte dem til nettet eller tilhørende igangsættere. Du skal kunne udføre beregninger af effekt, omløbstal, slip og slipprocent, antal poler, virkningsgrad. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 14

15 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K7 Love & Regler, SBEI & afsnit lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig SBEI og afsnit MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus gennemgår vi kravene til dimensionering ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen SBEI og afsnit Vi kommer ind på kravene til max. tilladelige startstrømme, krav til overstrømsbeskyttelse (sikringer, motorværn m.m.), krav til ledninger/ledere så de er egnede til de givne driftbetingelser (temperatur, installationsmåde, sideløb, spændingsfald, isolationstype, identifikation), krav til materiel til adskillelse af forsyningen. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 15

16 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K8 Arbejdsmiljø 8 lektioner Arbejdsmiljø Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig arbejdsmiljø. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med kravene til arbejdsmiljø. Vi ser på forskellige værktøjer, som en elektriker benytter i hverdagen. Vi ser også på forskellige arbejdssituationer som vi som elektriker kan blive udsat for. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 16

17 Modul 2 KURSER (28 lektioner) 17

18 Kursus nr. Kursusnavn M2.K1 M2.K2 M2.K3 M2.K4 M2.K5 M2.K6 PLC Opbygning Opstart af PLC PLC Programmering PLC Analog PLC Logik Netværk Kursusoversigt 18

19 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K1 PLC Opbygning 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser vi på hvordan en PLC er opbygget. Vi ser bl.a. på følgende: - Digital ind/udgange. - Analog ind/udgange. - Modulopbygning. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 19

20 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K2 Opstart af PLC 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi opstarten af en PLC. Vi ser bl.a. på følgende: - Hvordan oprettes et PLC projekt på Pc en. - Kommunikationen mellem PC og PLC. - Gennemgang af Allen Bradley brugerflade på Pc en. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 20

21 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K3 PLC programmering 8 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi grundprincipperne i PLC programmering. Vi ser bl.a. på følgende: - IEC Sekvens/kombinatorisk PLC programmering. - Opbygning af et PLC program. - Ladder diagram. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 21

22 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K4 PLC Analog 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset ser vi på hvorledes en PLC arbejder med analog input og output. Vi gennemgår BCD, samt andre analoge tilslutnings muligheder til PLC en. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 22

23 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K5 PLC logik 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med PLC og logik. Vi kommer ind på følgende emner: - Logisk ligning - Boolsk algebra - Sandheds tabel - Karnaugh-diagram Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 23

24 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K6 Netværk 4 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser på de mest almindelig netværk og busforbindelser der benyttes i industrien. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 24

25 Modul 3 KURSER (54 lektioner) 25

26 Kursus nr. Kursusnavn M3.K1 M3.K2 M3.K3 M3.K4 M3.K5 M3.K6 M3.K7 Kursusoversigt Betjeningspaneler Kursus EO166 Regulerings teknik Instrumentering Pneumatik Q-sikring Sikkerhedsvurdering og nødstop 26

27 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K1 Betjeningspaneler 8 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med betjeningspaneler til PLC. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 27

28 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K2 Kursus EO lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås frekvensomformerens virkemåde og anvendelses muligheder. Vi ser også på softstarteren og ser hvilke anvendelsesmuligheder denne har. Der vil blive mulighed for at arbejde med frekvensomformeren i praktiske øvelser. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 28

29 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K3 Regulerings teknik 8 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås hoved elementerne i et regulerings system, samt de mest almindelige indreguleringsmetoder. Vi ser bl.a. på følgende emner: - PID regulering - Ziegler/Nichols metoden - Ib Holm Nielsen metoden - Cohen/Coon metoden Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne vises. Du skal efter kurset have opnået en viden om regulerings systemer, således du anvende det på næste skole periode. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 29

30 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K4 Instrumentering 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset ser vi på forskellige former for instrumentering, som f.eks. kan bruges som feedback i en regulerings proces. Vi ser bl.a. på: - Målerør - Tryktransmitter - PT100 - Enkoder/Tacho/Resolver Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 30

31 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K5 Pneumatik 16 lektioner Pneumatik -Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med de mest almindelige komponter indenfor pneumatik. Der vil være praktiske øvelser med pneumatiske komponenter. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 31

32 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M3.K6 Q-sikring 2 lektioner Q-sikring - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med Q-sikring. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser på hvordan Q-sikring kan bruges i en projekt fase, samt hvordan Q-sikring anvendes inden afleveringen af en opgave til kunden. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 32

33 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K7 Sikkerheds vurdering 2 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi hvordan man sikkerheds vurderer en maskine. Vi ser også på hvordan man arbejder med nødstop. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 33

34 Læringsaktivitet_1 YD start Opgave beskrivelse I skal opbygge en relæstyring der kan starte en ac-motor vha. automatisk stjerne/trekant. Det skal være muligt at vælge motorens omdrejningsretning inden opstart af motoren. Det må ikke være muligt at ændre omløbsretning under drift af motoren. Styringen skal laves på udleveret komponentbræt, der består af følgende udstyr: Styrestrømstrafo Nødstopsrelæ Diverse tryk og lamper Hovedafbryder Diverse sikringer Diverse kontaktorer og motorværn Disse komponenter skal indgå i styringen, der skal produceres iht Som dokumentation for projektet skal der afleveres følgende: Hovedstrøms diagram Nøgleskema Komponetliste Kabelplan Q test Projektvarighed Ca. 2 uger iht. aftale Det vil blive fortalt, hvornår projektet eller evt. delprojekter skal afleveres. 2 persons grupper Samarbejdsform Evaluering Der vil løbende blive evalueret på arbejdet med opgave, herunder samarbejdet i gruppen. Det endelige projekt vil blive bedømt iht. Styringens funktion, samt den afleverede dokumentation. 34

35 Læringsaktivitet_2 PLC - opgaver 35

36 Projektkrav: Du skal vælge så mange styringsopgaver fra hver kategori som muligt. Som dokumentation skal der afleveres følgende: - Ladder diagram for hver styring - Sekvensdiagram, hvis et sådan er benyttet til løsning af opgaven. - Skema med lærens godkendelse af styringerne (findes på side?) - Styringerne skal afprøves med simulationsboxen eller transportbåndet. Opgaver: (Nøgleskema) 1.1 Se udleveret bilag 36

37 (Timer) 2.1 TON Timer on delay I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) kan tændes og slukkes vha. fjedertryk. Når lampe (H1) har været tændt i 20 sek. tændes lampe (H2), der er tændt så længe lampe (H1) er tændt. Når lampe (H1) slukkes, slukker lampe (H2) også. 2.2 TOF Timer off delay I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) og lampe (H2) tændes samtidig vha. fjedertryk. Når der slukkes for lampe (H1) lyser lampe (H2) videre i 30 sek. 2.3 RTO, RES Timer med hukommelse I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) kan tændes og slukkes vha. fjedertryk. Når lampe (H1) har været tændt i 1 min. tændes lampe (H2), der er tændt så længe lampe (H1) er tændt. Når lampe (H1) slukkes, slukker lampe (H2) ikke. For at slukke lampe (H2) skal timeren resettes. Ligeledes vil timeren ikke miste allerede optalt tid, hvis lampe (H1) slukkes inden 1 min., men blot tælle videre når lampe (H1) tændes igen. (Counter) 3.1 CTU Count up I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) tændes når et fjedertryk er blevet påvirket 10 gange. Der skal benyttes en count up tæller til opgaven. Der benyttes et reset tryk for at nulstille tælleren. 3.2 CTD Count down I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) slukkes når et fjedertryk er blevet påvirket 12 gange. Der skal benyttes en count down tæller til opgaven. Der benyttes et reset tryk for at nulstille tælleren. 3.3 CTU,CTD I skal konstruerer en styring til en parkeringskælder, som tæller bilerne der kører ind i kælderen og ud af kælderen. Der er plades til 50 biler i P-kælderen. Når der er 50 biler i kælderen skal en alt optaget lampe tænde, således der ikke kører flere biler ind i P- kælderen. 37

38 (Transportbånd) 4.1 I skal konstruerer en styring for en båndstyring med følgende virkemåde: Ved placering af et emne ved føler position A, samt tryk på start, skal emnet bevæge sig til føler position B, vente 20 sekunder, for derefter at returnere til position A. Der kan genstartes ved tryk på start. Stop skal kunne standse styringen i en given position. A Emne B M 4.2 Et transportbånd skal kunne bringe metalemner til bearbejdning på forskellige båndpositioner. Arbejdsforløbet for emnerne er følgende: Er et emne på plads i position A, og start aktiveres, bringes emnet til position B, hvor det bearbejdes i 1 min. Herefter transporteres emnet til position C, hvor det aftages til bearbejdning. Efter endt forarbejdning placeres emnet igen i position C, og båndet bringer det til position A, hvor det aftages, og et nyt emne kan bearbejdes. Et kat. 1 (204.1) stoptryk skal kunne standse båndet Der skal tages højde for at et emne kan kasseres under forarbejdning i pos. C Emne A B C M 38

39 4.3 Et transportbånd skal kunne fordele to forskellige typer af emner til forarbejdning. Emne 1 skal, når det placeres i position A og start aktiveres, bringes til position B, hvor det aftages til forarbejdning. Efter endt forarbejdning placeres emnet på båndet igen og bringes til postion C, hvor emnet aftages. Emne 2 skal, når det placeres i postion A og start aktiveres, bringes til postion C. Her forarbejdes emnet på båndet i 2 min., hvorefter det bringes til position B, og emnet aftages. Transportbåndet kan maximalt behandle 10 emner inden eftersyn, og der kan kun behandles et emne af gangen. En lampe skal markere med blink, når eftersyn er påkrævet. Emne A B C M Type 1 Type 2 39

40 (Matematik) 5.1 ADD I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hvert minut. Værdien i registeret skal nu lægges sammen med tallet 25. Den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x 5.2 SUB,TOD I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hver gang der trykkes på en knap. Tallet 100 skal nu trækkes fra værdien i registeret og den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. Værdien i det nye register skal nu konverteres til BCD kode TOD. BCD koden lagres i et nyt register Nxx:x. Hvis muligt skal den lagrede BCD værdi udlæses til et BCD display. 5.3 DIV I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hver gang en tæller når værdien 12. Tælleren styres vha. af en trykknap. Værdien i registeret skal nu divideres med tallet 2. Den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. 5.4 MUL,FRD Hvis muligt skal der tilsluttes en BCD vælger til den analoge indgang. Vha. FRD funktionen hentes og konverteres BCD værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x, hver gang der trykkes på en knap. Værdien i registeret skal nu ganges med tallet 2 og den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. Hvis muligt skal den nye værdi konverteres tilbage til BCD og udlæses til et BCD display. 5.5 EQU I skal konstruerer en styring der sammenligner 2 forskellige tællere og får en lampe til at lyse når de 2 tællere har ens værdi. 5.6 LEQ I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x. Værdien i registeret skal nu sammenlignes med tallet Er tallet mindre eller lig med skal en lampe H1 lyse Er tallet større end skal en lampe H2 lyse. 40

41 (Analog) 6.1 Fremstil et PLC program, som kan få lamperne H1 til H4 til at lyse på følgende måde: H1 lyser fra 6 ma til 9 ma H2 lyser fra 10 ma til 13 ma H3 lyser fra 14 ma til 17 ma H4 lyser fra 18 ma til 20 ma 6.2 Fremstil et PLC program, som kan opfylde følgende tabel: 6 9 ma H ma H1 H ma H1 H2 H ma H1 H2 H3 H4 6.3 Til en PLC s analog indgang er der tilsluttet en tryktransmitter, som er kalibreret til at afgive signal på følgende måde: 4 ma svarer til et tryk på 2 bar, og 20 ma svarer til et tryk på 60 bar. Fremstil et PLC program, som kan indikere om trykket er mellem 40 og 45 bar. 41

42 6.4 En vand beholder, som vist på tegningen er udstyret med en tryktransmitter, som er kalibreret på følgende måde: 4 ma svarer til en væskestand på 50 cm, og 20 ma svarer til en væskestand på 3 m. Tilgang Tryktransmitter P ma P2 (P1 og P2 er pumper) Afgang Virkemåde: - Hvis vandstanden i beholderen stiger over 1 meter, skal pumpe 1 starte. - Hvis vandstanden stiger yderligere til 2 meter, skal pumpe 2 også starte og begge pumper skal kører indtil væskestanden igen er under 1 meter. - Hvis væskestanden, med begge pumper kørende, stadig stiger og når 2,7 meter skal der tændes en alarm lampe, hvis væskestanden ikke kommer under 2,5 meter indenfor 1 min. Som simulering af tryktransmitteren anvendes potentiometeret der er tilsluttet PLC analog indgangen. 42

43 (Lysregulering) 7.1 Der ønskes opbygget et PLC program, som kam simulere en lysregulering. Gruppen laver et sekvensdiagram og bytter diagram med en anden gruppe, således man ikke programmerer efter eget sekvensdiagram, men efter en anden gruppes. Systemet skal virke på følgende måde: K K På simuleringsboks. H1 er rød på den store vej H1 & H2 blinkende er gul på den store vej H2 er grøn på den stor vej H3 er rød lille vej H3 & H4 blinkende er gul på den lille vej H4 er grøn på den lille vej Sekvens som systemet skal følge: Stor vej Lille vej Tid grøn rød 30 sek. gul rød 5 sek. rød rød 1 sek. rød gul 5 sek. rød grøn 10 sek. rød gul 5 sek. rød rød 1 sek. gul rød 5 sek. Hvis man aktiverer knappen K (knap på simulationsboxen) når der er grønt på den store vej, må der maksimalt gå 10 sek. inden der begynder at skift til grønt på den lille vej. 43

44 (Alarm) 7.2 Et alarmsystem skal fungere på følgende måde: Ved alarmsignal, kortvarigt eller vedvarende, skal en akustisk alarm starte. Derudover skal en visuel indikering blinke med interval 1 sekund pause, 1 sekund lys. Ved reset skal både den akustiske alarm og den visuelle indikering afstilles. Forbliver alarmsignalet aktiveret, skal den visuelle indikering skifte til fast lys indtil alarmsignalet er væk. Forsvinder alarmsignalet ikke indenfor 5 minutter, skal den akustiske starte igen og den visuelle indikering blinke. Ved reset skal både den akustiske alarm og den visuelle indikering afstilles. Forbliver alarmsignalet stadig aktiveret efter reset, skal den visuelle indikering igen skifte til fast lys indtil alarmsignalet er væk, o.s.v. 44

45 (Operatørpanel) 8.1 Transportbånd Emne 1 2 M Når et emne placeres på føler 1 og der trykkes på F1 på operatørpanelet, skal båndet starte og føre emnet hen til føler 2. Her skal emnet vente i 10 sekunder før det returnerer til føler 1. Herefter skal der igen trykkes på F1 på operatørpanelet før der kan genstartes. I operatørpanelet skal der indikeres følgende: Båndet kører mod venstre Ventetid Båndet kører mod højre Båndet er stoppet 45

46 8.2 Transportbånd Emne 1 2 M Når et emne placeres på føler 1 og der trykkes på operatørpanelet, skal emnet køre frem til føler 2, vente der i 10 sekunder, hvorefter det returnerer til føler 1. Nu skal processen køre igen, og skal ikke stoppe før der trykkes på F2. Operatørpanelet indeholder 2 skærmbilleder. Skærm 1 indeholder: (overskrift på skærm 1 Start/Stop af anlæg ) Start af anlæg Stop af anlæg Skiftemulighed til skærm 2 Skærm 2 indeholder: (overskrift på skærm 2 Processtyring ) Overvågning af processen Skifte mulighed til skærm 1 Valg af ventetid ved føler 2 Skærmbilledet skal være præsentabelt! 46

47 8.3 Vaskeri Der skal oprettes en styring til et betalingssystem for et vaskeri. Vaskeriet har følgende maskiner: V1 V2 T3 Virkemåde: V1 og V2 er vaskemaskiner, T1 er en tørretumbler. Vaskeriet befinder sig i en opgang med 4 lejeligheder. Hver lejelighed har fået udleveret en 4 cifret pinkode, som de skal anvende når de skal vaske. Når beboerne vil vaske, skal de indtaste deres personlige pinkode og derefter vælge hvilken maskine de vil benytte. Ved valg af en vaskemaskine er denne tændt i 1,5 time (her 120 sek.) Ved valg at tørretumbleren er denne tændt i 20 min. (her 60 sek.) Det er kun muligt at vælge en maskine hvis den er ledig. Valget af enten vaskemaskine eller tørretumbler skal registres i hver sin tæller. Når en bruger logger ind skal vedkommendes navn vises (vælg 4 navne på brugerne) og der skal bydes velkommen. På en sikker skærm skal viceværten kunne aflæse de enkelte brugeres forbrug i penge ud fra følgende priser: 1 vask koster 18 kr. 1 tørring koster 15 kroner Efter aflæsning skal viceværten have mulighed for at kunne nulstille forbrugstællerne. Vedligeholdelse af vaskemaskinerne: Når en vaskemaskine har kørt 10 gange, skal den sættes ud af drift, idet den skal have renset filter. Når dette filter er renset, skal maskine aktiveres igen. Det samme gælder tumbleren, dog først efter 20 gange 47

48 Projektvarighed: Ca. 3 uger iht. aftale. Det vil blive fortalt, hvornår projektet eller evt. delprojekter skal afleveres. Evaluering: Løsning af styringerne evalueres/bedømmes løbende af din holdlærer. Der ses på hvor mange opgaver der er løst, samt på hvordan opgaverne er løst. Samarbejdsform: 2 personer arbejder sammen om at løse styringsopgaverne. 48

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 PLC - analogteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 2-20 Rekv. 0 Prod. 20-11-2005-21:51 Ordre 000 EFU OPGAVER -

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt Øvelse 1 Her kan du få afprøvet nogle af de almindelige funktioner. I samarbejde med "sidemanden", og en manual, skal du afprøve så mange af nedenstående funktioner

Læs mere

Hovedforløb H 3. Lys- & Energiteknik

Hovedforløb H 3. Lys- & Energiteknik Hovedforløb H 3 Lys- & Energiteknik 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Hovedforløbet H3 Lys & Energi :... 4 Gennemførelsen af skuemester prøve :... 5 Kontaktlærer funktion... 6 Fagbeskrivelse... 7 Fremmedsprog

Læs mere

PLC - reguleringsteknik

PLC - reguleringsteknik PLC - reguleringsteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - reguleringsteknik - procesregulering...3 Opgaver - PLC - reguleringsteknik - SRO...13 2-16 Rekv. 0 Prod. 21-11-2005-13:08 Ordre 000 EFU Øvelse

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Sekventiel PLC... 3 Opgaver - PLC - programmering af sekventielt projekt... 42 2-55 Rekv. 0 Prod. 19-02-2007-15:19 Ordre 000 EFU

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2

Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2 Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2 1 Indholdsfortegnelse Lokal undervisningsplan for hovedforløb 2... 1 Skoleopholdet... 3 Specialerne... 3 Valgfag... 3 Evaluering:... 4 Kontaktlærerfunktionen:...

Læs mere

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H3... 1 Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul 1... 7 KURSER...

Læs mere

Hovedforløb 4 le. Undervisningsplan for svendeprøve i lys- og energiteknik.

Hovedforløb 4 le. Undervisningsplan for svendeprøve i lys- og energiteknik. Undervisningsplan for svendeprøve i lys- og energiteknik. 1 Udførsel af undervisningen på Hovedforløb 4.le. Svendeprøve. Undervisningen udføres som en repetition af de tidligere undervisnings forløb, med

Læs mere

Opgave 1 Indgange/Signalgiver PLC indgangsinterface.

Opgave 1 Indgange/Signalgiver PLC indgangsinterface. PLC, grundlæggende Opgave 1 Blandt de mange følere fås 2 forskellige outputversioner, en PNP og en NPN føler. PNP føleren afgiver et positivt signal, når føleren bliver aktiveret. NPN føleren afgiver et

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Opgaver - PLC, grundlæggende - hardware connection...3 Opgaver - PLC, grundlæggende - programmering af logikfunktioner...11

Opgaver - PLC, grundlæggende - hardware connection...3 Opgaver - PLC, grundlæggende - programmering af logikfunktioner...11 PLC, grundlæggende INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC, grundlæggende - hardware connection...3 Opgaver - PLC, grundlæggende - programmering af logikfunktioner...11 2-44 Rekv. 0 Prod. 22-11-2006-09:23 Ordre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb M4EAU1. Eksamensspørgsmål juni 2015 Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb 1+2+3 (på nær afsnit 3.3) i

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. og 3. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. og 3. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. og 3. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik... 3 Undervisningsform...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik... 3 Undervisningsform... 3 Positivt menneskesyn... 3

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb. page 1 of 5

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb.  page 1 of 5 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 4. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 5 Generelt Modulets varighed er 5 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1.

Modulplan og scorekort. Automatik afd. Motor - styring H1. Metalindustriens uddannelser, har under undervisningsministeriet beskrevet en række målpinde som modulet skal opfylde: Styringsteknik (Fagnr. 00145) 1 Eleven kan opbygge relæstyringer og forbinde elmotorer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

PLC implementering af operatørpanel

PLC implementering af operatørpanel PLC implementering af operatørpanel Begreber HMI: HMI står for Human Machine Interface, oversat til dansk betyder det mennesker, maskiner og oversættelser af signaler eller forbindelser. SRO: SRO betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg

44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg 44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg 1 Forord Forord 44637, PLC introduktion automatiske maskiner og anlæg anvendes som opgavebog efteruddannelseskurset 44637 De enkelte opgaver er delt

Læs mere

44649, Opgaver El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

44649, Opgaver El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 44649, Opgaver El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 2 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 44649, El- introduktion for maskinreparatører, relæteknik. De enkelte opgaver er delt

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Matematik Hold: 1 Lærer: Andreas Haas Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hele året Hovedvægten er elevernes forståelse

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt

Industritekniker-maskin HF1 og HF2 Læringsaktivitet Automation, Rutine Varighed (timer, dage eller uger samt Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Design & Produktion 5.+6. semester 2012 2013 Styring og elektronik. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 19-06-2013 Institution Uddannelse

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg net-29.qxd 08-11-01 11:24 Page 1 Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg Et halvautomatisk anlæg, som består af et elektrisk reversibelt transportbånd, en pneumatisk låsemekanisme og to pneumatiske

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

DAR-35-E BUKKEMASKINE

DAR-35-E BUKKEMASKINE DAR-35-E BUKKEMASKINE GENEREL INFORMATION 1.1 De er indehaver af en ALBA Automatisk Bukkemaskine. Denne instruktion skal følge maskinen og være tilgængelig for de personer, som skal betjene maskinen. Personer,

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Dansk miniguide 1. rettede oktober 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale Uhlenbrock 63 410 miniguide (2) Indhold 1 BESKRIVELSE

Læs mere

10 Elevplan. en tværfaglig læringsaktivitet. Når eleven skal have afvinket en læringsaktivitet eller et læringselement, vil det være samtlige

10 Elevplan. en tværfaglig læringsaktivitet. Når eleven skal have afvinket en læringsaktivitet eller et læringselement, vil det være samtlige 10 Elevplan Organisatoriske forhold Matematik kan i Elevplan udbydes som en selvstændig læringsaktivitet og/eller som elementer i tværfaglige aktiviteter. Beskrivelsen i Elevplan er en uddybning og præcisering

Læs mere

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/

Udarbejdet af: RA/ SLI/KW/ Side 1 af 7 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden inden for områderne kredsløbsteori og almen elektroteknik i et sådant omfang, at forudsætninger for at udføre afprøvning, fejlfinding

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

PLC reguleringsteknik

PLC reguleringsteknik PLC reguleringsteknik Øvelse 1 Varmeprocess med PLC/PID regulator Udstyr: 40-60 Watt glødelampe Termocouplertransmitter 4-20 ma (0-100 /C). AB micro logic 1200 PLC, med analog I/O. 4-20 ma og 24 V forsyning.

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere