H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:"

Transkript

1 H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Modul 1 Modulet er overordnet et repetitionsmodul, hvor allerede kendte emner fra tidligere forløb gennemgås og evt. videreføres. Disse emner udbydes som kurser, der tilbydes eleven. Til modulet er der tilknyttet en læringsaktivitet, som også er en form for repetition. Der udleveres et nøgleskema, som eleven skal bygge en relæstyring udfra og afprøve på et testanlæg. Modul 2 Modul 3 Modul 2 omhandler hovedsageligt emner der tilknyttet H3 S&R. Disse emner tilbydes elverne i form af kurser. Til modul 2 er der også tilknyttet en læringsaktivitet, som er en række PLC opgaver, der har til formål at få eleven til at beherske PLC programmering indenfor sekvens og kombinatorik. Modul 3 indeholder bl.a. emner der er tilknyttet H3, men der arbejdes derudover også med kurser, der vil blive uddybet på næste ophold, H4. Valgfri specialefag vælges i samråd med eleverne, og indtil videre har der været valgt EO166 og EO159. Læringsaktivitet 3 består af 2 valgmuligheder for eleven, projekt 1 eller projekt 2. Begge projekter løses i 2 mandsgrupper og projektet evalueres til den mundtlige skuemester prøve til slut i skoleforløbet. Valgfag bruges til at uddybe de emner der findes i det normale pensum, med hensyn til elevernes ønsker. 1

2 Kontaktlærer funktionen Kontaktlærer funktionen på H3 består af følgende faste punkter: Samtale med hver enkelt elev i opstarten af de 10 ugers skoleforløb. Her gennemgås elevens forventninger til opholdet, samt elevforudsætninger for deltagelse i H3 S&R. Efter aflevering af læringsaktivitet 2 afholdes samtale med hver enkelt elev, om forløbet af læringsaktivitet 2. Desuden diskuteres forberedelse af skriftlig og mundtlig eksamen. Kort efter den anden samtale tages kontakt til mester, hvor forløbet til dato for den enkelte elev gennemgås. Udover de indlagte faste punkter vil der til en hver tid være mulighed for at tage en snak med elverne, hvis der opstår problemer med f.eks. deltagelse i undervisningen. En sådan samtale vil oftest følges op af en mestersamtale, hvor samtalen vil blive gennemgået med mester. Som afslutning på forløbet udleveres og gennemgås praktikvejledningen med elverne. 2

3 H3 skuemester projektstruktur H3 skuemester projektet strækker sig over ca. 3 uger. Projektrapport afleveres senest 1,5 uge før skoleopholdets afslutning og sendes til skuemestre. Denne rapporter er grundlag for den mundtlige del af H3 skuemeter prøven. Ved projektets opstart indeles klassen i 10 grupper af 2 personer, forudsat 20 elever, med skyldig hensyn til samarbejdsprofiler. Gennemførelse af den mundtlige H3 skuemester prøve Fremlæggelse: Mundlig prøve er forsvar af indholdet i H3 projektet, og ikke andet Den samlede gruppe (2 mand) fremlægger projektet, med udgangspunkt i rapporten (10 min) Præsentation af projektet, funktion og rapport. Projektets gennemførelse (samarbejde, arbejdsdeling o.a.) Generelle rettelser til projektet (evt. erstatningsbilag og ekstra bilag) Den individuelle fremlæggelse af projektet (10 min) Egen mening om projektet Fremlæggelse af logbog (individuelt projektarbejde) Elementer i svendeprøve projektet, der ønskes uddybet af skuemestre og læren 3

4 Fagbeskrivelse Lektioner Valgfag Serie, parallel og blandede DC kredse 4 AC komponenter, serie og parallel koblinger 4 Trefaset belastning 4 Matematik 4 Dokumentation 8 Motorer 4 Love og regler, Læringsaktivitet 1 (relæstyringsopgave) 18 Områdefag - kvalitetssikring Kvalitetssikring - kursus 2 Kvalitetssikring læringsaktivitet 3 (projektopgave) 16 Områdefag elektroteknik Læringsaktivitet 3 (projektopgave) 18 Bundne specialefag - automatiske anlæg PLC opbygning 4 Opstart PLC 4 PLC programmering 8 PLC analog 4 PLC logik 4 Netværk 4 læringsaktivitet 2 (PLC øvelser) 44 Bundne specialfag styrings og reguleringsteknik Betjeningspaneler 8 Reguleringsteknik 8 Instrumentering 4 Sikkerhedsvurdering og nødstop 2 Læringsaktivitet 3 (projektopgave) 30 (52) Bundne specialefag pneumatiske og hydrauliske anlæg Pneumatik - kursus 16 Pneumatik læringsaktivitet 3 (projektopgave) 2 Valgfri specialefag F.eks. EO Eksamen Afsluttende skriftlig prøve 4 Mundtlig evaluering af læringsaktivitet 3 (projektopgave) 16 Arbejdsmiljø grundfag Arbejdsmiljø kursus 8 Arbejdsmiljø læringsaktivitet 3 (projektopgave) 8 Tysk/engelsk - grundfag 56 4

5 ELEKTRIKER 3. hovedforløb / styring & regulering EMNEOVERSIGT / UNDERVISNINGSPLAN for Fremmedsprog : TYSK 2004 DJH/kb Hvad mål og formål angår henvises til Grundfagsbekendtgørelsen. Disse mål søges nået ved mundtligt arbejde med tekstmateriale om flg. emner. Hertil kommer større og mindre skriftlige opgaver i forbindelse hermed, samt video. Der evalueres løbende. Gennemføres som kursusfag undtagen Projektaufgabe. GRUNDLEGENDE ELEKTRIZITÄT Ohm s Gesetz - Magnetismus - Relais Motor - Schutzgerät Lektioner 8 ELEKTRIZITÄT IN DER Maschinen Roboter - Steuerungen 6 INDUSTRIE BERUFLICHES Ausbildung / Arbeitsmarkt - Kundengespräch - Werkzeuge 6 ENERGIE Rohstoffe Verbrauch Technologie 6 STROMVERSORGUNG Erzeugung Verteilung 4 COMPUTERS Aufbau - Wirkungsweise 2 PROJEKTAUFGABE Dokumentation : PLC (Beispiel) 8 ALLGEMEINES hierunter: Grammatik 8 Hertil kommer 8 lektioner afsat til eksamen. Gennem ovennævnte dækkes Grundfagsbekendtgørelsen centrale områder ind, med hovedvægt på faget/branchen og almen teknologi. i alt 48 5

6 Engelsk fremmedsprog niveau E og D Emneområde Titel Øvelser Antal normalsider Niveau Antal lektioner Samfund + Energy - supply and Spørgsmål 2,4 E + D 2 erhvervsmæssigt demand Samfund + Hydro-electric dam Spørgsmål + 1,8 E + D 3 erhvervsmæssigt oversættelsesøvelse Samfund Environmental impacts of hydropower Spørgsmål + oversættelsesøvelse + indsættelsesøvelse 5,8 E + D 5 Samfund + erhvervsmæssigt + erhvervsfagligt Renewable energy basics Spørgsmål + oversættelsesøvelse 4,6 E + D 3 Samfund + Wave Dragon Spørgsmål 2 E + D 3 erhvervsfagligt Erhvervsfagligt How robots work Spørgsmål + 9,3 E + D 6 miniprojekt Kultur + uddannelse Electrician - lights up Spørgsmål 8,1 E + D 4 your life (USA) Kultur Film: Once were Resuméopgave 2 E + D 4 Warriors Erhvervsfagligt How IP-telephony Spørgsmål + 7,3 D 4 works indsættelsesøvelse Erhvervsfagligt How DVDs work Spørgsmål 8 D 4 Samfund Ice-cold in Paris Spørgsmål 3,5 D 4 Grammatikgennemgang Simpel/udvidet tid + + øvelser E + D 1 kongruens Grammatikgennemgang Passiv form + + øvelser E + D 2 kongruens Grammatikgennemgang Henførende stedord + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Ordstilling + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Foreløbigt grundled + øvelser E + D 1 Valgfrit emne Stil 2 Områdefagligt emne Stil 4 6

7 Modul 1 KURSER (44 lektioner) 7

8 Kursus nr. Kursusnavn Kursusoversigt M1.K1 Repetition af serie, parallel og blandede DC-kredse. M1.K2 Repetition af AC-komponenter og serie/parallel kobling. M1.K3 Repetition af trefaset belasning M1.K4 Matematik M1.K5 Repetition af Dokumentation M1.K6 Repetition af motorer M1.K7 Love & Regler, SBEI & afsnit M1.K8 Arbejdsmiljø 8

9 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K1 Repetition af serie, parallel og blandede DC-kredse 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås Ohms lov, effektformlen, Kirchhoff s 1. og 2. lov og hvordan man beregner erstatningsmodstande. Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne indøves. Du skal på rutineniveau kunne regne på kredse af denne type. Derfor skal du have helt styr på Ohm s lov, effektformlerne samt Kirchhoff s 1. og 2.lov og hvornår og hvordan teorien anvendes. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 9

10 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K2 Repetition af AC-komponenter og serie/parallel kobling af disse. 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås de ideelle AC-komponenter R, C og L, samt hvordan hver af dem reagerer, når de påtrykkes vekselspænding. Vi beregner strømme, spændinger, effekter, impedans og faseforskydning for serie/parallel kredsløb med de ideelle AC-komponenter. Vi anvender udvidet Ohms lov, effektformlen, Kirchhoff s 1. og 2. lov og de nødvendige matematiske værktøjer, Vektorregneregler, Trigonometri. Du skal på rutineniveau kunne foretage de nævnte beregninger på 1- og 2 fasede AC-kredse. Derfor skal du have helt styr på udvidet Ohm s lov, effektformlen samt Kirchhoff s 1. og 2. lov og hvornår og hvordan teorien anvendes. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 10

11 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K3 Repetition trefaset belastning. 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: Kurset omhandler beregninger på 3~fasede belastninger. Vi ser på 3~fasede belastninger primært symmetriske, men også asymmetriske. Udfra mærkedata og koblingsmåde beregner vi fasestrøm I f, netstrøm I n, fasespænding U f, belastningsimpedans, Z f og faseforskydningsvinkelen,ϕ. Vi beregner kombinationseffekt, S, virkeeffekt, P og reaktiveffekt, Q Vi ser på, hvad der sker, når vi fejlkobler brugsgenstande (symmetriske, asymmetriske) og udfører effektberegninger. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 11

12 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K4 Repetition af matematik 4 lektioner Matematik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse matematik regneregler. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås regnereglerne for følgende matematiske områder: - Brøker - Algebra - Parenteser - Ligninger med 1 ubekendt - Potenser og rod - Procent / promille / PPM Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne indøves. Du skal på rutineniveau kunne arbejde med ovennævnte matematiske regneregler. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 12

13 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K5 Repetition af dokumentation 8 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med nøgleskema/hovedstrømsskema. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås dokumentation vedr. nøgleskema og hovedstrømsskema. Der gennemgås opbygning, virkemåde og signaturer/symboler, klemmemærkning etc. Vi kigger også på reference krav iht. DS/EN Du skal på rutineniveau kunne tegne og dokumenter nøgleskema og hovedstrømsskema af elektriske kredsløb. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 13

14 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K6 Repetition motorer 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med forskellige motorer. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus gennemgår vi forskellige AC motors opbygning, tilslutningsklemmer og mærkning. Vi ser også på hvordan motorerne virker og hvor man benytter de forskellige typer. Efter kurset skal du kunne forklare forskellige motorers opbygning og hvordan de i hovedtræk virker, samt kunne tilslutte dem til nettet eller tilhørende igangsættere. Du skal kunne udføre beregninger af effekt, omløbstal, slip og slipprocent, antal poler, virkningsgrad. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 14

15 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K7 Love & Regler, SBEI & afsnit lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig SBEI og afsnit MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus gennemgår vi kravene til dimensionering ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen SBEI og afsnit Vi kommer ind på kravene til max. tilladelige startstrømme, krav til overstrømsbeskyttelse (sikringer, motorværn m.m.), krav til ledninger/ledere så de er egnede til de givne driftbetingelser (temperatur, installationsmåde, sideløb, spændingsfald, isolationstype, identifikation), krav til materiel til adskillelse af forsyningen. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 15

16 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K8 Arbejdsmiljø 8 lektioner Arbejdsmiljø Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig arbejdsmiljø. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med kravene til arbejdsmiljø. Vi ser på forskellige værktøjer, som en elektriker benytter i hverdagen. Vi ser også på forskellige arbejdssituationer som vi som elektriker kan blive udsat for. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 16

17 Modul 2 KURSER (28 lektioner) 17

18 Kursus nr. Kursusnavn M2.K1 M2.K2 M2.K3 M2.K4 M2.K5 M2.K6 PLC Opbygning Opstart af PLC PLC Programmering PLC Analog PLC Logik Netværk Kursusoversigt 18

19 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K1 PLC Opbygning 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser vi på hvordan en PLC er opbygget. Vi ser bl.a. på følgende: - Digital ind/udgange. - Analog ind/udgange. - Modulopbygning. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 19

20 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K2 Opstart af PLC 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi opstarten af en PLC. Vi ser bl.a. på følgende: - Hvordan oprettes et PLC projekt på Pc en. - Kommunikationen mellem PC og PLC. - Gennemgang af Allen Bradley brugerflade på Pc en. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 20

21 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K3 PLC programmering 8 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi grundprincipperne i PLC programmering. Vi ser bl.a. på følgende: - IEC Sekvens/kombinatorisk PLC programmering. - Opbygning af et PLC program. - Ladder diagram. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 21

22 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K4 PLC Analog 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset ser vi på hvorledes en PLC arbejder med analog input og output. Vi gennemgår BCD, samt andre analoge tilslutnings muligheder til PLC en. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 22

23 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K5 PLC logik 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med PLC og logik. Vi kommer ind på følgende emner: - Logisk ligning - Boolsk algebra - Sandheds tabel - Karnaugh-diagram Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 23

24 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K6 Netværk 4 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser på de mest almindelig netværk og busforbindelser der benyttes i industrien. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 24

25 Modul 3 KURSER (54 lektioner) 25

26 Kursus nr. Kursusnavn M3.K1 M3.K2 M3.K3 M3.K4 M3.K5 M3.K6 M3.K7 Kursusoversigt Betjeningspaneler Kursus EO166 Regulerings teknik Instrumentering Pneumatik Q-sikring Sikkerhedsvurdering og nødstop 26

27 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K1 Betjeningspaneler 8 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med betjeningspaneler til PLC. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 27

28 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K2 Kursus EO lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås frekvensomformerens virkemåde og anvendelses muligheder. Vi ser også på softstarteren og ser hvilke anvendelsesmuligheder denne har. Der vil blive mulighed for at arbejde med frekvensomformeren i praktiske øvelser. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 28

29 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K3 Regulerings teknik 8 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås hoved elementerne i et regulerings system, samt de mest almindelige indreguleringsmetoder. Vi ser bl.a. på følgende emner: - PID regulering - Ziegler/Nichols metoden - Ib Holm Nielsen metoden - Cohen/Coon metoden Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne vises. Du skal efter kurset have opnået en viden om regulerings systemer, således du anvende det på næste skole periode. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 29

30 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K4 Instrumentering 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset ser vi på forskellige former for instrumentering, som f.eks. kan bruges som feedback i en regulerings proces. Vi ser bl.a. på: - Målerør - Tryktransmitter - PT100 - Enkoder/Tacho/Resolver Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 30

31 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K5 Pneumatik 16 lektioner Pneumatik -Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med de mest almindelige komponter indenfor pneumatik. Der vil være praktiske øvelser med pneumatiske komponenter. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 31

32 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M3.K6 Q-sikring 2 lektioner Q-sikring - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med Q-sikring. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser på hvordan Q-sikring kan bruges i en projekt fase, samt hvordan Q-sikring anvendes inden afleveringen af en opgave til kunden. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 32

33 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K7 Sikkerheds vurdering 2 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi hvordan man sikkerheds vurderer en maskine. Vi ser også på hvordan man arbejder med nødstop. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 33

34 Læringsaktivitet_1 YD start Opgave beskrivelse I skal opbygge en relæstyring der kan starte en ac-motor vha. automatisk stjerne/trekant. Det skal være muligt at vælge motorens omdrejningsretning inden opstart af motoren. Det må ikke være muligt at ændre omløbsretning under drift af motoren. Styringen skal laves på udleveret komponentbræt, der består af følgende udstyr: Styrestrømstrafo Nødstopsrelæ Diverse tryk og lamper Hovedafbryder Diverse sikringer Diverse kontaktorer og motorværn Disse komponenter skal indgå i styringen, der skal produceres iht Som dokumentation for projektet skal der afleveres følgende: Hovedstrøms diagram Nøgleskema Komponetliste Kabelplan Q test Projektvarighed Ca. 2 uger iht. aftale Det vil blive fortalt, hvornår projektet eller evt. delprojekter skal afleveres. 2 persons grupper Samarbejdsform Evaluering Der vil løbende blive evalueret på arbejdet med opgave, herunder samarbejdet i gruppen. Det endelige projekt vil blive bedømt iht. Styringens funktion, samt den afleverede dokumentation. 34

35 Læringsaktivitet_2 PLC - opgaver 35

36 Projektkrav: Du skal vælge så mange styringsopgaver fra hver kategori som muligt. Som dokumentation skal der afleveres følgende: - Ladder diagram for hver styring - Sekvensdiagram, hvis et sådan er benyttet til løsning af opgaven. - Skema med lærens godkendelse af styringerne (findes på side?) - Styringerne skal afprøves med simulationsboxen eller transportbåndet. Opgaver: (Nøgleskema) 1.1 Se udleveret bilag 36

37 (Timer) 2.1 TON Timer on delay I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) kan tændes og slukkes vha. fjedertryk. Når lampe (H1) har været tændt i 20 sek. tændes lampe (H2), der er tændt så længe lampe (H1) er tændt. Når lampe (H1) slukkes, slukker lampe (H2) også. 2.2 TOF Timer off delay I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) og lampe (H2) tændes samtidig vha. fjedertryk. Når der slukkes for lampe (H1) lyser lampe (H2) videre i 30 sek. 2.3 RTO, RES Timer med hukommelse I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) kan tændes og slukkes vha. fjedertryk. Når lampe (H1) har været tændt i 1 min. tændes lampe (H2), der er tændt så længe lampe (H1) er tændt. Når lampe (H1) slukkes, slukker lampe (H2) ikke. For at slukke lampe (H2) skal timeren resettes. Ligeledes vil timeren ikke miste allerede optalt tid, hvis lampe (H1) slukkes inden 1 min., men blot tælle videre når lampe (H1) tændes igen. (Counter) 3.1 CTU Count up I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) tændes når et fjedertryk er blevet påvirket 10 gange. Der skal benyttes en count up tæller til opgaven. Der benyttes et reset tryk for at nulstille tælleren. 3.2 CTD Count down I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) slukkes når et fjedertryk er blevet påvirket 12 gange. Der skal benyttes en count down tæller til opgaven. Der benyttes et reset tryk for at nulstille tælleren. 3.3 CTU,CTD I skal konstruerer en styring til en parkeringskælder, som tæller bilerne der kører ind i kælderen og ud af kælderen. Der er plades til 50 biler i P-kælderen. Når der er 50 biler i kælderen skal en alt optaget lampe tænde, således der ikke kører flere biler ind i P- kælderen. 37

38 (Transportbånd) 4.1 I skal konstruerer en styring for en båndstyring med følgende virkemåde: Ved placering af et emne ved føler position A, samt tryk på start, skal emnet bevæge sig til føler position B, vente 20 sekunder, for derefter at returnere til position A. Der kan genstartes ved tryk på start. Stop skal kunne standse styringen i en given position. A Emne B M 4.2 Et transportbånd skal kunne bringe metalemner til bearbejdning på forskellige båndpositioner. Arbejdsforløbet for emnerne er følgende: Er et emne på plads i position A, og start aktiveres, bringes emnet til position B, hvor det bearbejdes i 1 min. Herefter transporteres emnet til position C, hvor det aftages til bearbejdning. Efter endt forarbejdning placeres emnet igen i position C, og båndet bringer det til position A, hvor det aftages, og et nyt emne kan bearbejdes. Et kat. 1 (204.1) stoptryk skal kunne standse båndet Der skal tages højde for at et emne kan kasseres under forarbejdning i pos. C Emne A B C M 38

39 4.3 Et transportbånd skal kunne fordele to forskellige typer af emner til forarbejdning. Emne 1 skal, når det placeres i position A og start aktiveres, bringes til position B, hvor det aftages til forarbejdning. Efter endt forarbejdning placeres emnet på båndet igen og bringes til postion C, hvor emnet aftages. Emne 2 skal, når det placeres i postion A og start aktiveres, bringes til postion C. Her forarbejdes emnet på båndet i 2 min., hvorefter det bringes til position B, og emnet aftages. Transportbåndet kan maximalt behandle 10 emner inden eftersyn, og der kan kun behandles et emne af gangen. En lampe skal markere med blink, når eftersyn er påkrævet. Emne A B C M Type 1 Type 2 39

40 (Matematik) 5.1 ADD I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hvert minut. Værdien i registeret skal nu lægges sammen med tallet 25. Den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x 5.2 SUB,TOD I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hver gang der trykkes på en knap. Tallet 100 skal nu trækkes fra værdien i registeret og den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. Værdien i det nye register skal nu konverteres til BCD kode TOD. BCD koden lagres i et nyt register Nxx:x. Hvis muligt skal den lagrede BCD værdi udlæses til et BCD display. 5.3 DIV I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hver gang en tæller når værdien 12. Tælleren styres vha. af en trykknap. Værdien i registeret skal nu divideres med tallet 2. Den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. 5.4 MUL,FRD Hvis muligt skal der tilsluttes en BCD vælger til den analoge indgang. Vha. FRD funktionen hentes og konverteres BCD værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x, hver gang der trykkes på en knap. Værdien i registeret skal nu ganges med tallet 2 og den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. Hvis muligt skal den nye værdi konverteres tilbage til BCD og udlæses til et BCD display. 5.5 EQU I skal konstruerer en styring der sammenligner 2 forskellige tællere og får en lampe til at lyse når de 2 tællere har ens værdi. 5.6 LEQ I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x. Værdien i registeret skal nu sammenlignes med tallet Er tallet mindre eller lig med skal en lampe H1 lyse Er tallet større end skal en lampe H2 lyse. 40

41 (Analog) 6.1 Fremstil et PLC program, som kan få lamperne H1 til H4 til at lyse på følgende måde: H1 lyser fra 6 ma til 9 ma H2 lyser fra 10 ma til 13 ma H3 lyser fra 14 ma til 17 ma H4 lyser fra 18 ma til 20 ma 6.2 Fremstil et PLC program, som kan opfylde følgende tabel: 6 9 ma H ma H1 H ma H1 H2 H ma H1 H2 H3 H4 6.3 Til en PLC s analog indgang er der tilsluttet en tryktransmitter, som er kalibreret til at afgive signal på følgende måde: 4 ma svarer til et tryk på 2 bar, og 20 ma svarer til et tryk på 60 bar. Fremstil et PLC program, som kan indikere om trykket er mellem 40 og 45 bar. 41

42 6.4 En vand beholder, som vist på tegningen er udstyret med en tryktransmitter, som er kalibreret på følgende måde: 4 ma svarer til en væskestand på 50 cm, og 20 ma svarer til en væskestand på 3 m. Tilgang Tryktransmitter P ma P2 (P1 og P2 er pumper) Afgang Virkemåde: - Hvis vandstanden i beholderen stiger over 1 meter, skal pumpe 1 starte. - Hvis vandstanden stiger yderligere til 2 meter, skal pumpe 2 også starte og begge pumper skal kører indtil væskestanden igen er under 1 meter. - Hvis væskestanden, med begge pumper kørende, stadig stiger og når 2,7 meter skal der tændes en alarm lampe, hvis væskestanden ikke kommer under 2,5 meter indenfor 1 min. Som simulering af tryktransmitteren anvendes potentiometeret der er tilsluttet PLC analog indgangen. 42

43 (Lysregulering) 7.1 Der ønskes opbygget et PLC program, som kam simulere en lysregulering. Gruppen laver et sekvensdiagram og bytter diagram med en anden gruppe, således man ikke programmerer efter eget sekvensdiagram, men efter en anden gruppes. Systemet skal virke på følgende måde: K K På simuleringsboks. H1 er rød på den store vej H1 & H2 blinkende er gul på den store vej H2 er grøn på den stor vej H3 er rød lille vej H3 & H4 blinkende er gul på den lille vej H4 er grøn på den lille vej Sekvens som systemet skal følge: Stor vej Lille vej Tid grøn rød 30 sek. gul rød 5 sek. rød rød 1 sek. rød gul 5 sek. rød grøn 10 sek. rød gul 5 sek. rød rød 1 sek. gul rød 5 sek. Hvis man aktiverer knappen K (knap på simulationsboxen) når der er grønt på den store vej, må der maksimalt gå 10 sek. inden der begynder at skift til grønt på den lille vej. 43

44 (Alarm) 7.2 Et alarmsystem skal fungere på følgende måde: Ved alarmsignal, kortvarigt eller vedvarende, skal en akustisk alarm starte. Derudover skal en visuel indikering blinke med interval 1 sekund pause, 1 sekund lys. Ved reset skal både den akustiske alarm og den visuelle indikering afstilles. Forbliver alarmsignalet aktiveret, skal den visuelle indikering skifte til fast lys indtil alarmsignalet er væk. Forsvinder alarmsignalet ikke indenfor 5 minutter, skal den akustiske starte igen og den visuelle indikering blinke. Ved reset skal både den akustiske alarm og den visuelle indikering afstilles. Forbliver alarmsignalet stadig aktiveret efter reset, skal den visuelle indikering igen skifte til fast lys indtil alarmsignalet er væk, o.s.v. 44

45 (Operatørpanel) 8.1 Transportbånd Emne 1 2 M Når et emne placeres på føler 1 og der trykkes på F1 på operatørpanelet, skal båndet starte og føre emnet hen til føler 2. Her skal emnet vente i 10 sekunder før det returnerer til føler 1. Herefter skal der igen trykkes på F1 på operatørpanelet før der kan genstartes. I operatørpanelet skal der indikeres følgende: Båndet kører mod venstre Ventetid Båndet kører mod højre Båndet er stoppet 45

46 8.2 Transportbånd Emne 1 2 M Når et emne placeres på føler 1 og der trykkes på operatørpanelet, skal emnet køre frem til føler 2, vente der i 10 sekunder, hvorefter det returnerer til føler 1. Nu skal processen køre igen, og skal ikke stoppe før der trykkes på F2. Operatørpanelet indeholder 2 skærmbilleder. Skærm 1 indeholder: (overskrift på skærm 1 Start/Stop af anlæg ) Start af anlæg Stop af anlæg Skiftemulighed til skærm 2 Skærm 2 indeholder: (overskrift på skærm 2 Processtyring ) Overvågning af processen Skifte mulighed til skærm 1 Valg af ventetid ved føler 2 Skærmbilledet skal være præsentabelt! 46

47 8.3 Vaskeri Der skal oprettes en styring til et betalingssystem for et vaskeri. Vaskeriet har følgende maskiner: V1 V2 T3 Virkemåde: V1 og V2 er vaskemaskiner, T1 er en tørretumbler. Vaskeriet befinder sig i en opgang med 4 lejeligheder. Hver lejelighed har fået udleveret en 4 cifret pinkode, som de skal anvende når de skal vaske. Når beboerne vil vaske, skal de indtaste deres personlige pinkode og derefter vælge hvilken maskine de vil benytte. Ved valg af en vaskemaskine er denne tændt i 1,5 time (her 120 sek.) Ved valg at tørretumbleren er denne tændt i 20 min. (her 60 sek.) Det er kun muligt at vælge en maskine hvis den er ledig. Valget af enten vaskemaskine eller tørretumbler skal registres i hver sin tæller. Når en bruger logger ind skal vedkommendes navn vises (vælg 4 navne på brugerne) og der skal bydes velkommen. På en sikker skærm skal viceværten kunne aflæse de enkelte brugeres forbrug i penge ud fra følgende priser: 1 vask koster 18 kr. 1 tørring koster 15 kroner Efter aflæsning skal viceværten have mulighed for at kunne nulstille forbrugstællerne. Vedligeholdelse af vaskemaskinerne: Når en vaskemaskine har kørt 10 gange, skal den sættes ud af drift, idet den skal have renset filter. Når dette filter er renset, skal maskine aktiveres igen. Det samme gælder tumbleren, dog først efter 20 gange 47

48 Projektvarighed: Ca. 3 uger iht. aftale. Det vil blive fortalt, hvornår projektet eller evt. delprojekter skal afleveres. Evaluering: Løsning af styringerne evalueres/bedømmes løbende af din holdlærer. Der ses på hvor mange opgaver der er løst, samt på hvordan opgaverne er løst. Samarbejdsform: 2 personer arbejder sammen om at løse styringsopgaverne. 48

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H3... 1 Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul 1... 7 KURSER...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2009 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen

Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Haderslev Seminarium Fysik/Kemi august 2004 til juni 2006 Ved Annette Olsen & Lars Henrik Jørgensen Udfærdiget af: Henrik Esager Studie nummer: 240970 Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Fagdidaktiske

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Automatik og proces samt robot

Automatik og proces samt robot Her uddanner vi handlekraft Velkommen til Sønderjyllands kraftcenter Bagside Med adresser i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er EUC Syd Sønderjyllands største uddannelsesinstitution og vi mener

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere