H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:"

Transkript

1 H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Modul 1 Modulet er overordnet et repetitionsmodul, hvor allerede kendte emner fra tidligere forløb gennemgås og evt. videreføres. Disse emner udbydes som kurser, der tilbydes eleven. Til modulet er der tilknyttet en læringsaktivitet, som også er en form for repetition. Der udleveres et nøgleskema, som eleven skal bygge en relæstyring udfra og afprøve på et testanlæg. Modul 2 Modul 3 Modul 2 omhandler hovedsageligt emner der tilknyttet H3 S&R. Disse emner tilbydes elverne i form af kurser. Til modul 2 er der også tilknyttet en læringsaktivitet, som er en række PLC opgaver, der har til formål at få eleven til at beherske PLC programmering indenfor sekvens og kombinatorik. Modul 3 indeholder bl.a. emner der er tilknyttet H3, men der arbejdes derudover også med kurser, der vil blive uddybet på næste ophold, H4. Valgfri specialefag vælges i samråd med eleverne, og indtil videre har der været valgt EO166 og EO159. Læringsaktivitet 3 består af 2 valgmuligheder for eleven, projekt 1 eller projekt 2. Begge projekter løses i 2 mandsgrupper og projektet evalueres til den mundtlige skuemester prøve til slut i skoleforløbet. Valgfag bruges til at uddybe de emner der findes i det normale pensum, med hensyn til elevernes ønsker. 1

2 Kontaktlærer funktionen Kontaktlærer funktionen på H3 består af følgende faste punkter: Samtale med hver enkelt elev i opstarten af de 10 ugers skoleforløb. Her gennemgås elevens forventninger til opholdet, samt elevforudsætninger for deltagelse i H3 S&R. Efter aflevering af læringsaktivitet 2 afholdes samtale med hver enkelt elev, om forløbet af læringsaktivitet 2. Desuden diskuteres forberedelse af skriftlig og mundtlig eksamen. Kort efter den anden samtale tages kontakt til mester, hvor forløbet til dato for den enkelte elev gennemgås. Udover de indlagte faste punkter vil der til en hver tid være mulighed for at tage en snak med elverne, hvis der opstår problemer med f.eks. deltagelse i undervisningen. En sådan samtale vil oftest følges op af en mestersamtale, hvor samtalen vil blive gennemgået med mester. Som afslutning på forløbet udleveres og gennemgås praktikvejledningen med elverne. 2

3 H3 skuemester projektstruktur H3 skuemester projektet strækker sig over ca. 3 uger. Projektrapport afleveres senest 1,5 uge før skoleopholdets afslutning og sendes til skuemestre. Denne rapporter er grundlag for den mundtlige del af H3 skuemeter prøven. Ved projektets opstart indeles klassen i 10 grupper af 2 personer, forudsat 20 elever, med skyldig hensyn til samarbejdsprofiler. Gennemførelse af den mundtlige H3 skuemester prøve Fremlæggelse: Mundlig prøve er forsvar af indholdet i H3 projektet, og ikke andet Den samlede gruppe (2 mand) fremlægger projektet, med udgangspunkt i rapporten (10 min) Præsentation af projektet, funktion og rapport. Projektets gennemførelse (samarbejde, arbejdsdeling o.a.) Generelle rettelser til projektet (evt. erstatningsbilag og ekstra bilag) Den individuelle fremlæggelse af projektet (10 min) Egen mening om projektet Fremlæggelse af logbog (individuelt projektarbejde) Elementer i svendeprøve projektet, der ønskes uddybet af skuemestre og læren 3

4 Fagbeskrivelse Lektioner Valgfag Serie, parallel og blandede DC kredse 4 AC komponenter, serie og parallel koblinger 4 Trefaset belastning 4 Matematik 4 Dokumentation 8 Motorer 4 Love og regler, Læringsaktivitet 1 (relæstyringsopgave) 18 Områdefag - kvalitetssikring Kvalitetssikring - kursus 2 Kvalitetssikring læringsaktivitet 3 (projektopgave) 16 Områdefag elektroteknik Læringsaktivitet 3 (projektopgave) 18 Bundne specialefag - automatiske anlæg PLC opbygning 4 Opstart PLC 4 PLC programmering 8 PLC analog 4 PLC logik 4 Netværk 4 læringsaktivitet 2 (PLC øvelser) 44 Bundne specialfag styrings og reguleringsteknik Betjeningspaneler 8 Reguleringsteknik 8 Instrumentering 4 Sikkerhedsvurdering og nødstop 2 Læringsaktivitet 3 (projektopgave) 30 (52) Bundne specialefag pneumatiske og hydrauliske anlæg Pneumatik - kursus 16 Pneumatik læringsaktivitet 3 (projektopgave) 2 Valgfri specialefag F.eks. EO Eksamen Afsluttende skriftlig prøve 4 Mundtlig evaluering af læringsaktivitet 3 (projektopgave) 16 Arbejdsmiljø grundfag Arbejdsmiljø kursus 8 Arbejdsmiljø læringsaktivitet 3 (projektopgave) 8 Tysk/engelsk - grundfag 56 4

5 ELEKTRIKER 3. hovedforløb / styring & regulering EMNEOVERSIGT / UNDERVISNINGSPLAN for Fremmedsprog : TYSK 2004 DJH/kb Hvad mål og formål angår henvises til Grundfagsbekendtgørelsen. Disse mål søges nået ved mundtligt arbejde med tekstmateriale om flg. emner. Hertil kommer større og mindre skriftlige opgaver i forbindelse hermed, samt video. Der evalueres løbende. Gennemføres som kursusfag undtagen Projektaufgabe. GRUNDLEGENDE ELEKTRIZITÄT Ohm s Gesetz - Magnetismus - Relais Motor - Schutzgerät Lektioner 8 ELEKTRIZITÄT IN DER Maschinen Roboter - Steuerungen 6 INDUSTRIE BERUFLICHES Ausbildung / Arbeitsmarkt - Kundengespräch - Werkzeuge 6 ENERGIE Rohstoffe Verbrauch Technologie 6 STROMVERSORGUNG Erzeugung Verteilung 4 COMPUTERS Aufbau - Wirkungsweise 2 PROJEKTAUFGABE Dokumentation : PLC (Beispiel) 8 ALLGEMEINES hierunter: Grammatik 8 Hertil kommer 8 lektioner afsat til eksamen. Gennem ovennævnte dækkes Grundfagsbekendtgørelsen centrale områder ind, med hovedvægt på faget/branchen og almen teknologi. i alt 48 5

6 Engelsk fremmedsprog niveau E og D Emneområde Titel Øvelser Antal normalsider Niveau Antal lektioner Samfund + Energy - supply and Spørgsmål 2,4 E + D 2 erhvervsmæssigt demand Samfund + Hydro-electric dam Spørgsmål + 1,8 E + D 3 erhvervsmæssigt oversættelsesøvelse Samfund Environmental impacts of hydropower Spørgsmål + oversættelsesøvelse + indsættelsesøvelse 5,8 E + D 5 Samfund + erhvervsmæssigt + erhvervsfagligt Renewable energy basics Spørgsmål + oversættelsesøvelse 4,6 E + D 3 Samfund + Wave Dragon Spørgsmål 2 E + D 3 erhvervsfagligt Erhvervsfagligt How robots work Spørgsmål + 9,3 E + D 6 miniprojekt Kultur + uddannelse Electrician - lights up Spørgsmål 8,1 E + D 4 your life (USA) Kultur Film: Once were Resuméopgave 2 E + D 4 Warriors Erhvervsfagligt How IP-telephony Spørgsmål + 7,3 D 4 works indsættelsesøvelse Erhvervsfagligt How DVDs work Spørgsmål 8 D 4 Samfund Ice-cold in Paris Spørgsmål 3,5 D 4 Grammatikgennemgang Simpel/udvidet tid + + øvelser E + D 1 kongruens Grammatikgennemgang Passiv form + + øvelser E + D 2 kongruens Grammatikgennemgang Henførende stedord + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Ordstilling + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Foreløbigt grundled + øvelser E + D 1 Valgfrit emne Stil 2 Områdefagligt emne Stil 4 6

7 Modul 1 KURSER (44 lektioner) 7

8 Kursus nr. Kursusnavn Kursusoversigt M1.K1 Repetition af serie, parallel og blandede DC-kredse. M1.K2 Repetition af AC-komponenter og serie/parallel kobling. M1.K3 Repetition af trefaset belasning M1.K4 Matematik M1.K5 Repetition af Dokumentation M1.K6 Repetition af motorer M1.K7 Love & Regler, SBEI & afsnit M1.K8 Arbejdsmiljø 8

9 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K1 Repetition af serie, parallel og blandede DC-kredse 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås Ohms lov, effektformlen, Kirchhoff s 1. og 2. lov og hvordan man beregner erstatningsmodstande. Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne indøves. Du skal på rutineniveau kunne regne på kredse af denne type. Derfor skal du have helt styr på Ohm s lov, effektformlerne samt Kirchhoff s 1. og 2.lov og hvornår og hvordan teorien anvendes. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 9

10 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K2 Repetition af AC-komponenter og serie/parallel kobling af disse. 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås de ideelle AC-komponenter R, C og L, samt hvordan hver af dem reagerer, når de påtrykkes vekselspænding. Vi beregner strømme, spændinger, effekter, impedans og faseforskydning for serie/parallel kredsløb med de ideelle AC-komponenter. Vi anvender udvidet Ohms lov, effektformlen, Kirchhoff s 1. og 2. lov og de nødvendige matematiske værktøjer, Vektorregneregler, Trigonometri. Du skal på rutineniveau kunne foretage de nævnte beregninger på 1- og 2 fasede AC-kredse. Derfor skal du have helt styr på udvidet Ohm s lov, effektformlen samt Kirchhoff s 1. og 2. lov og hvornår og hvordan teorien anvendes. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 10

11 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K3 Repetition trefaset belastning. 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse kredsløbstyper. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: Kurset omhandler beregninger på 3~fasede belastninger. Vi ser på 3~fasede belastninger primært symmetriske, men også asymmetriske. Udfra mærkedata og koblingsmåde beregner vi fasestrøm I f, netstrøm I n, fasespænding U f, belastningsimpedans, Z f og faseforskydningsvinkelen,ϕ. Vi beregner kombinationseffekt, S, virkeeffekt, P og reaktiveffekt, Q Vi ser på, hvad der sker, når vi fejlkobler brugsgenstande (symmetriske, asymmetriske) og udfører effektberegninger. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 11

12 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K4 Repetition af matematik 4 lektioner Matematik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med disse matematik regneregler. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås regnereglerne for følgende matematiske områder: - Brøker - Algebra - Parenteser - Ligninger med 1 ubekendt - Potenser og rod - Procent / promille / PPM Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne indøves. Du skal på rutineniveau kunne arbejde med ovennævnte matematiske regneregler. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 12

13 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K5 Repetition af dokumentation 8 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med nøgleskema/hovedstrømsskema. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås dokumentation vedr. nøgleskema og hovedstrømsskema. Der gennemgås opbygning, virkemåde og signaturer/symboler, klemmemærkning etc. Vi kigger også på reference krav iht. DS/EN Du skal på rutineniveau kunne tegne og dokumenter nøgleskema og hovedstrømsskema af elektriske kredsløb. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 13

14 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K6 Repetition motorer 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med forskellige motorer. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus gennemgår vi forskellige AC motors opbygning, tilslutningsklemmer og mærkning. Vi ser også på hvordan motorerne virker og hvor man benytter de forskellige typer. Efter kurset skal du kunne forklare forskellige motorers opbygning og hvordan de i hovedtræk virker, samt kunne tilslutte dem til nettet eller tilhørende igangsættere. Du skal kunne udføre beregninger af effekt, omløbstal, slip og slipprocent, antal poler, virkningsgrad. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 14

15 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K7 Love & Regler, SBEI & afsnit lektioner Elektroteknik - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig SBEI og afsnit MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus gennemgår vi kravene til dimensionering ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen SBEI og afsnit Vi kommer ind på kravene til max. tilladelige startstrømme, krav til overstrømsbeskyttelse (sikringer, motorværn m.m.), krav til ledninger/ledere så de er egnede til de givne driftbetingelser (temperatur, installationsmåde, sideløb, spændingsfald, isolationstype, identifikation), krav til materiel til adskillelse af forsyningen. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 15

16 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M1.K8 Arbejdsmiljø 8 lektioner Arbejdsmiljø Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig arbejdsmiljø. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med kravene til arbejdsmiljø. Vi ser på forskellige værktøjer, som en elektriker benytter i hverdagen. Vi ser også på forskellige arbejdssituationer som vi som elektriker kan blive udsat for. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 16

17 Modul 2 KURSER (28 lektioner) 17

18 Kursus nr. Kursusnavn M2.K1 M2.K2 M2.K3 M2.K4 M2.K5 M2.K6 PLC Opbygning Opstart af PLC PLC Programmering PLC Analog PLC Logik Netværk Kursusoversigt 18

19 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K1 PLC Opbygning 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser vi på hvordan en PLC er opbygget. Vi ser bl.a. på følgende: - Digital ind/udgange. - Analog ind/udgange. - Modulopbygning. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 19

20 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K2 Opstart af PLC 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi opstarten af en PLC. Vi ser bl.a. på følgende: - Hvordan oprettes et PLC projekt på Pc en. - Kommunikationen mellem PC og PLC. - Gennemgang af Allen Bradley brugerflade på Pc en. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 20

21 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K3 PLC programmering 8 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi grundprincipperne i PLC programmering. Vi ser bl.a. på følgende: - IEC Sekvens/kombinatorisk PLC programmering. - Opbygning af et PLC program. - Ladder diagram. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 21

22 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K4 PLC Analog 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset ser vi på hvorledes en PLC arbejder med analog input og output. Vi gennemgår BCD, samt andre analoge tilslutnings muligheder til PLC en. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 22

23 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K5 PLC logik 4 lektioner Elektroteknik - Avanceret Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med PLC og logik. Vi kommer ind på følgende emner: - Logisk ligning - Boolsk algebra - Sandheds tabel - Karnaugh-diagram Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 23

24 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M2.K6 Netværk 4 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser på de mest almindelig netværk og busforbindelser der benyttes i industrien. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 24

25 Modul 3 KURSER (54 lektioner) 25

26 Kursus nr. Kursusnavn M3.K1 M3.K2 M3.K3 M3.K4 M3.K5 M3.K6 M3.K7 Kursusoversigt Betjeningspaneler Kursus EO166 Regulerings teknik Instrumentering Pneumatik Q-sikring Sikkerhedsvurdering og nødstop 26

27 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K1 Betjeningspaneler 8 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med betjeningspaneler til PLC. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 27

28 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K2 Kursus EO lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås frekvensomformerens virkemåde og anvendelses muligheder. Vi ser også på softstarteren og ser hvilke anvendelsesmuligheder denne har. Der vil blive mulighed for at arbejde med frekvensomformeren i praktiske øvelser. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 28

29 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K3 Regulerings teknik 8 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgås hoved elementerne i et regulerings system, samt de mest almindelige indreguleringsmetoder. Vi ser bl.a. på følgende emner: - PID regulering - Ziegler/Nichols metoden - Ib Holm Nielsen metoden - Cohen/Coon metoden Vi gennemgår eksempler på klassen, hvor metoderne vises. Du skal efter kurset have opnået en viden om regulerings systemer, således du anvende det på næste skole periode. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 29

30 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K4 Instrumentering 4 lektioner Elektroteknik - Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset ser vi på forskellige former for instrumentering, som f.eks. kan bruges som feedback i en regulerings proces. Vi ser bl.a. på: - Målerør - Tryktransmitter - PT100 - Enkoder/Tacho/Resolver Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 30

31 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K5 Pneumatik 16 lektioner Pneumatik -Rutine Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus arbejder vi med de mest almindelige komponter indenfor pneumatik. Der vil være praktiske øvelser med pneumatiske komponenter. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 31

32 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: Deltagerforudsætninger: M3.K6 Q-sikring 2 lektioner Q-sikring - Rutine Du har allerede i dine forrige skoleforløb beskæftiget dig med Q-sikring. MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: I dette kursus ser på hvordan Q-sikring kan bruges i en projekt fase, samt hvordan Q-sikring anvendes inden afleveringen af en opgave til kunden. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 32

33 Kursus nr.: Emne: Varighed: Fag: M3.K7 Sikkerheds vurdering 2 lektioner Elektroteknik - Begynder Deltagerforudsætninger: MÅLBESKRIVELSE AF KURSUS: På kurset gennemgår vi hvordan man sikkerheds vurderer en maskine. Vi ser også på hvordan man arbejder med nødstop. Tilknyttede opgaver (som skal løses og rettes på egen hånd): 33

34 Læringsaktivitet_1 YD start Opgave beskrivelse I skal opbygge en relæstyring der kan starte en ac-motor vha. automatisk stjerne/trekant. Det skal være muligt at vælge motorens omdrejningsretning inden opstart af motoren. Det må ikke være muligt at ændre omløbsretning under drift af motoren. Styringen skal laves på udleveret komponentbræt, der består af følgende udstyr: Styrestrømstrafo Nødstopsrelæ Diverse tryk og lamper Hovedafbryder Diverse sikringer Diverse kontaktorer og motorværn Disse komponenter skal indgå i styringen, der skal produceres iht Som dokumentation for projektet skal der afleveres følgende: Hovedstrøms diagram Nøgleskema Komponetliste Kabelplan Q test Projektvarighed Ca. 2 uger iht. aftale Det vil blive fortalt, hvornår projektet eller evt. delprojekter skal afleveres. 2 persons grupper Samarbejdsform Evaluering Der vil løbende blive evalueret på arbejdet med opgave, herunder samarbejdet i gruppen. Det endelige projekt vil blive bedømt iht. Styringens funktion, samt den afleverede dokumentation. 34

35 Læringsaktivitet_2 PLC - opgaver 35

36 Projektkrav: Du skal vælge så mange styringsopgaver fra hver kategori som muligt. Som dokumentation skal der afleveres følgende: - Ladder diagram for hver styring - Sekvensdiagram, hvis et sådan er benyttet til løsning af opgaven. - Skema med lærens godkendelse af styringerne (findes på side?) - Styringerne skal afprøves med simulationsboxen eller transportbåndet. Opgaver: (Nøgleskema) 1.1 Se udleveret bilag 36

37 (Timer) 2.1 TON Timer on delay I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) kan tændes og slukkes vha. fjedertryk. Når lampe (H1) har været tændt i 20 sek. tændes lampe (H2), der er tændt så længe lampe (H1) er tændt. Når lampe (H1) slukkes, slukker lampe (H2) også. 2.2 TOF Timer off delay I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) og lampe (H2) tændes samtidig vha. fjedertryk. Når der slukkes for lampe (H1) lyser lampe (H2) videre i 30 sek. 2.3 RTO, RES Timer med hukommelse I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) kan tændes og slukkes vha. fjedertryk. Når lampe (H1) har været tændt i 1 min. tændes lampe (H2), der er tændt så længe lampe (H1) er tændt. Når lampe (H1) slukkes, slukker lampe (H2) ikke. For at slukke lampe (H2) skal timeren resettes. Ligeledes vil timeren ikke miste allerede optalt tid, hvis lampe (H1) slukkes inden 1 min., men blot tælle videre når lampe (H1) tændes igen. (Counter) 3.1 CTU Count up I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) tændes når et fjedertryk er blevet påvirket 10 gange. Der skal benyttes en count up tæller til opgaven. Der benyttes et reset tryk for at nulstille tælleren. 3.2 CTD Count down I skal konstruerer en styring, hvor en lampe (H1) slukkes når et fjedertryk er blevet påvirket 12 gange. Der skal benyttes en count down tæller til opgaven. Der benyttes et reset tryk for at nulstille tælleren. 3.3 CTU,CTD I skal konstruerer en styring til en parkeringskælder, som tæller bilerne der kører ind i kælderen og ud af kælderen. Der er plades til 50 biler i P-kælderen. Når der er 50 biler i kælderen skal en alt optaget lampe tænde, således der ikke kører flere biler ind i P- kælderen. 37

38 (Transportbånd) 4.1 I skal konstruerer en styring for en båndstyring med følgende virkemåde: Ved placering af et emne ved føler position A, samt tryk på start, skal emnet bevæge sig til føler position B, vente 20 sekunder, for derefter at returnere til position A. Der kan genstartes ved tryk på start. Stop skal kunne standse styringen i en given position. A Emne B M 4.2 Et transportbånd skal kunne bringe metalemner til bearbejdning på forskellige båndpositioner. Arbejdsforløbet for emnerne er følgende: Er et emne på plads i position A, og start aktiveres, bringes emnet til position B, hvor det bearbejdes i 1 min. Herefter transporteres emnet til position C, hvor det aftages til bearbejdning. Efter endt forarbejdning placeres emnet igen i position C, og båndet bringer det til position A, hvor det aftages, og et nyt emne kan bearbejdes. Et kat. 1 (204.1) stoptryk skal kunne standse båndet Der skal tages højde for at et emne kan kasseres under forarbejdning i pos. C Emne A B C M 38

39 4.3 Et transportbånd skal kunne fordele to forskellige typer af emner til forarbejdning. Emne 1 skal, når det placeres i position A og start aktiveres, bringes til position B, hvor det aftages til forarbejdning. Efter endt forarbejdning placeres emnet på båndet igen og bringes til postion C, hvor emnet aftages. Emne 2 skal, når det placeres i postion A og start aktiveres, bringes til postion C. Her forarbejdes emnet på båndet i 2 min., hvorefter det bringes til position B, og emnet aftages. Transportbåndet kan maximalt behandle 10 emner inden eftersyn, og der kan kun behandles et emne af gangen. En lampe skal markere med blink, når eftersyn er påkrævet. Emne A B C M Type 1 Type 2 39

40 (Matematik) 5.1 ADD I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hvert minut. Værdien i registeret skal nu lægges sammen med tallet 25. Den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x 5.2 SUB,TOD I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hver gang der trykkes på en knap. Tallet 100 skal nu trækkes fra værdien i registeret og den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. Værdien i det nye register skal nu konverteres til BCD kode TOD. BCD koden lagres i et nyt register Nxx:x. Hvis muligt skal den lagrede BCD værdi udlæses til et BCD display. 5.3 DIV I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x hver gang en tæller når værdien 12. Tælleren styres vha. af en trykknap. Værdien i registeret skal nu divideres med tallet 2. Den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. 5.4 MUL,FRD Hvis muligt skal der tilsluttes en BCD vælger til den analoge indgang. Vha. FRD funktionen hentes og konverteres BCD værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x, hver gang der trykkes på en knap. Værdien i registeret skal nu ganges med tallet 2 og den nye værdi skal lagres i et nyt register Nxx:x. Hvis muligt skal den nye værdi konverteres tilbage til BCD og udlæses til et BCD display. 5.5 EQU I skal konstruerer en styring der sammenligner 2 forskellige tællere og får en lampe til at lyse når de 2 tællere har ens værdi. 5.6 LEQ I skal vha. MOVE funktionen hente værdien fra den analoge indgang ind i et register Nxx:x. Værdien i registeret skal nu sammenlignes med tallet Er tallet mindre eller lig med skal en lampe H1 lyse Er tallet større end skal en lampe H2 lyse. 40

41 (Analog) 6.1 Fremstil et PLC program, som kan få lamperne H1 til H4 til at lyse på følgende måde: H1 lyser fra 6 ma til 9 ma H2 lyser fra 10 ma til 13 ma H3 lyser fra 14 ma til 17 ma H4 lyser fra 18 ma til 20 ma 6.2 Fremstil et PLC program, som kan opfylde følgende tabel: 6 9 ma H ma H1 H ma H1 H2 H ma H1 H2 H3 H4 6.3 Til en PLC s analog indgang er der tilsluttet en tryktransmitter, som er kalibreret til at afgive signal på følgende måde: 4 ma svarer til et tryk på 2 bar, og 20 ma svarer til et tryk på 60 bar. Fremstil et PLC program, som kan indikere om trykket er mellem 40 og 45 bar. 41

42 6.4 En vand beholder, som vist på tegningen er udstyret med en tryktransmitter, som er kalibreret på følgende måde: 4 ma svarer til en væskestand på 50 cm, og 20 ma svarer til en væskestand på 3 m. Tilgang Tryktransmitter P ma P2 (P1 og P2 er pumper) Afgang Virkemåde: - Hvis vandstanden i beholderen stiger over 1 meter, skal pumpe 1 starte. - Hvis vandstanden stiger yderligere til 2 meter, skal pumpe 2 også starte og begge pumper skal kører indtil væskestanden igen er under 1 meter. - Hvis væskestanden, med begge pumper kørende, stadig stiger og når 2,7 meter skal der tændes en alarm lampe, hvis væskestanden ikke kommer under 2,5 meter indenfor 1 min. Som simulering af tryktransmitteren anvendes potentiometeret der er tilsluttet PLC analog indgangen. 42

43 (Lysregulering) 7.1 Der ønskes opbygget et PLC program, som kam simulere en lysregulering. Gruppen laver et sekvensdiagram og bytter diagram med en anden gruppe, således man ikke programmerer efter eget sekvensdiagram, men efter en anden gruppes. Systemet skal virke på følgende måde: K K På simuleringsboks. H1 er rød på den store vej H1 & H2 blinkende er gul på den store vej H2 er grøn på den stor vej H3 er rød lille vej H3 & H4 blinkende er gul på den lille vej H4 er grøn på den lille vej Sekvens som systemet skal følge: Stor vej Lille vej Tid grøn rød 30 sek. gul rød 5 sek. rød rød 1 sek. rød gul 5 sek. rød grøn 10 sek. rød gul 5 sek. rød rød 1 sek. gul rød 5 sek. Hvis man aktiverer knappen K (knap på simulationsboxen) når der er grønt på den store vej, må der maksimalt gå 10 sek. inden der begynder at skift til grønt på den lille vej. 43

44 (Alarm) 7.2 Et alarmsystem skal fungere på følgende måde: Ved alarmsignal, kortvarigt eller vedvarende, skal en akustisk alarm starte. Derudover skal en visuel indikering blinke med interval 1 sekund pause, 1 sekund lys. Ved reset skal både den akustiske alarm og den visuelle indikering afstilles. Forbliver alarmsignalet aktiveret, skal den visuelle indikering skifte til fast lys indtil alarmsignalet er væk. Forsvinder alarmsignalet ikke indenfor 5 minutter, skal den akustiske starte igen og den visuelle indikering blinke. Ved reset skal både den akustiske alarm og den visuelle indikering afstilles. Forbliver alarmsignalet stadig aktiveret efter reset, skal den visuelle indikering igen skifte til fast lys indtil alarmsignalet er væk, o.s.v. 44

45 (Operatørpanel) 8.1 Transportbånd Emne 1 2 M Når et emne placeres på føler 1 og der trykkes på F1 på operatørpanelet, skal båndet starte og føre emnet hen til føler 2. Her skal emnet vente i 10 sekunder før det returnerer til føler 1. Herefter skal der igen trykkes på F1 på operatørpanelet før der kan genstartes. I operatørpanelet skal der indikeres følgende: Båndet kører mod venstre Ventetid Båndet kører mod højre Båndet er stoppet 45

46 8.2 Transportbånd Emne 1 2 M Når et emne placeres på føler 1 og der trykkes på operatørpanelet, skal emnet køre frem til føler 2, vente der i 10 sekunder, hvorefter det returnerer til føler 1. Nu skal processen køre igen, og skal ikke stoppe før der trykkes på F2. Operatørpanelet indeholder 2 skærmbilleder. Skærm 1 indeholder: (overskrift på skærm 1 Start/Stop af anlæg ) Start af anlæg Stop af anlæg Skiftemulighed til skærm 2 Skærm 2 indeholder: (overskrift på skærm 2 Processtyring ) Overvågning af processen Skifte mulighed til skærm 1 Valg af ventetid ved føler 2 Skærmbilledet skal være præsentabelt! 46

47 8.3 Vaskeri Der skal oprettes en styring til et betalingssystem for et vaskeri. Vaskeriet har følgende maskiner: V1 V2 T3 Virkemåde: V1 og V2 er vaskemaskiner, T1 er en tørretumbler. Vaskeriet befinder sig i en opgang med 4 lejeligheder. Hver lejelighed har fået udleveret en 4 cifret pinkode, som de skal anvende når de skal vaske. Når beboerne vil vaske, skal de indtaste deres personlige pinkode og derefter vælge hvilken maskine de vil benytte. Ved valg af en vaskemaskine er denne tændt i 1,5 time (her 120 sek.) Ved valg at tørretumbleren er denne tændt i 20 min. (her 60 sek.) Det er kun muligt at vælge en maskine hvis den er ledig. Valget af enten vaskemaskine eller tørretumbler skal registres i hver sin tæller. Når en bruger logger ind skal vedkommendes navn vises (vælg 4 navne på brugerne) og der skal bydes velkommen. På en sikker skærm skal viceværten kunne aflæse de enkelte brugeres forbrug i penge ud fra følgende priser: 1 vask koster 18 kr. 1 tørring koster 15 kroner Efter aflæsning skal viceværten have mulighed for at kunne nulstille forbrugstællerne. Vedligeholdelse af vaskemaskinerne: Når en vaskemaskine har kørt 10 gange, skal den sættes ud af drift, idet den skal have renset filter. Når dette filter er renset, skal maskine aktiveres igen. Det samme gælder tumbleren, dog først efter 20 gange 47

48 Projektvarighed: Ca. 3 uger iht. aftale. Det vil blive fortalt, hvornår projektet eller evt. delprojekter skal afleveres. Evaluering: Løsning af styringerne evalueres/bedømmes løbende af din holdlærer. Der ses på hvor mange opgaver der er løst, samt på hvordan opgaverne er løst. Samarbejdsform: 2 personer arbejder sammen om at løse styringsopgaverne. 48

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Hovedforløb H 3. Lys- & Energiteknik

Hovedforløb H 3. Lys- & Energiteknik Hovedforløb H 3 Lys- & Energiteknik 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Hovedforløbet H3 Lys & Energi :... 4 Gennemførelsen af skuemester prøve :... 5 Kontaktlærer funktion... 6 Fagbeskrivelse... 7 Fremmedsprog

Læs mere

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H3... 1 Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul 1... 7 KURSER...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb

Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb M4EAU1. Eksamensspørgsmål juni 2015 Spørgsmål Emne Afsnit (vejledende) Øvelse Emner, der ønskes behandlet ved eksaminationen 1 Elektriske grundbegreber og jævnstrømskredsløb 1+2+3 (på nær afsnit 3.3) i

Læs mere

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg

Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg net-29.qxd 08-11-01 11:24 Page 1 Eksempel på styring af halvautomatisk anlæg Et halvautomatisk anlæg, som består af et elektrisk reversibelt transportbånd, en pneumatisk låsemekanisme og to pneumatiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INTELLIGENT BOLIGSTYRING

INTELLIGENT BOLIGSTYRING Energihuset INTELLIGENT BOLIGSTYRING Introduktion Om energihuset Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion I dag kan man godt få systemer der kan styre el, vand, varme eller ventilation

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TØMRER HOVEDFORLØB 1

TØMRER HOVEDFORLØB 1 TØMRER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 å dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Grat og valmkonstruktion Vi arbejder med opbygningen af grat, det vil sige planbilleder, profilbilleder, omkantninger. Der

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område

Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Individuel kompetencevurdering på metalindustriens område Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) gennemfører individuelle kompetencevurderinger i forhold til 18 AMU-mål og målretter deltagernes videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt.

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt. Vedr. uddannelsens trin 3 Generelt. Uddannelsens trin 3 1, knytter sig til kompetence mål 31-40 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling bilag 16. Endvidere

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley)

Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley) 1 Typisk modul-opbygget PLC system (Allan Bradley) 5 6 Prrammøren nødt til at define hvilke modul systemet består af i hvilke slots de placet. Et typisk system vil have såvel anale som digitale ind- udgange

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

M4EAU1. Lektion 11-12

M4EAU1. Lektion 11-12 M4EAU1 Lektion 11-12 Denne og næste lektions program Asynkronmotoren Lidt opgaveregning Beregning af starttider Lidt mere opgaveregning Asynkronmotoren (1) Lærebogsmateriale (ligger under fildeling) Afsnit

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere