Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013"

Transkript

1 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder dækker fra den i henholdsvis 2012 og I Bilag 2 vises fordelingen af arbejdsulykker på emner. Sygefravær 2013 Enheder Sygefraværsprocent ialt Arbejdsskadefraværsprocent Regionshus* 5,56 0,04 Næstved, Slagelse og 4,36 0,07 Ringsted Sygehuse Roskilde og Køge Sygehuse 4,15 0,04 Nykøbing F. Sygehus 4,77 0,01 Holbæk Sygehus 4,27 0,05 Psykiatrien 5,61 0,17 Socialområdet 8,13 0,38 Sygehusapotek 4,46 0,00 Præhospitalt Center 4,75 0,00 Region Sjælland 4,90 0,09 *I opgørelserne for Regionshus indgår også områderne Primær Sundhed og Koncernservice (overgåede medarbejdere i serviceafdelingerne pr ) vask, have og vej, køkken, intern service og lager og logistik) Sygefravær 2012 Enheder Sygefraværsprocent ialt Arbejdsskadefraværsprocent Regionshus* 4,62 0,16 Sygehus Nord 4,31 0,02 Sygehus Syd 4,83 0,06 Psykiatrien 6,08 0,11 Socialområdet 7,67 0,37 Sygehusapotek 3,36 0,00 Præhospitalt Center 4,28 0,00 Region Sjælland 4,99 0,08 *I opgørelserne for Regionshus indgår også områderne Primær Sundhed og Koncernservice; vask, køkken, rengøring og have & vej Arbejdsulykker 2013 ( ) Enheder Arbejdsulykker u. forventet fravær Arbejdsulykker m. forventet fravær Regionshus* Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Roskilde og Køge Sygehuse Nykøbing F. Sygehus Holbæk Sygehus Psykiatrien Socialområdet

2 Sygehusapoteket 0 0 Præhospitalt Center 0 0 Region Sjælland *I opgørelserne for Regionshus indgår også områderne Primær Sundhed og Koncernservice (overgåede medarbejdere i serviceafdelingerne pr ) vask, have og vej, køkken, intern service og lager og logistik) Arbejdsulykker 2012 Enheder Arbejdsulykker u. forventet fravær Arbejdsulykker m. forventet fravær Regionshus* Sygehus Nord Sygehus Syd Psykiatrien Socialområdet Sygehusapoteket 1 2 Præhospitalt Center 1 0 Region Sjælland *I opgørelserne for Regionshus indgår også områderne Primær Sundhed og Koncernservice; vask, køkken, rengøring og have & vej I Bilag 2 vises fordelingen af påbud efter emner Påbud 2013 (trukket for ) Enheder Straks påbud 21 Påbud (Undersøgelses påbud) Påbud Afgørelse psykisk arbejdsmiljø Regionshus* Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2 Roskilde og Køge Sygehuse Nykøbing F. 1 Sygehus Holbæk Sygehus 1 1 Psykiatrien Socialområdet Sygehusapotek Præhospitalt Center Region Sjælland Vejledning *I opgørelserne for Regionshus indgår også områderne Primær Sundhed og Koncernservice (overgåede medarbejdere i serviceafdelingerne pr ) vask, have og vej, køkken, intern service og lager og logistik) Påbud 2012 Enheder Straks påbud 21 Påbud (Undersøgelses påbud) Påbud Afgørelse psykisk arbejdsmiljø Regionshus* Vejledning

3 Sygehus Nord Sygehus Syd Psykiatrien Socialområdet Sygehusapotek Præhospitalt Center Region Sjælland *I opgørelserne for Regionshus indgår også områderne Primær Sundhed og Koncernservice; vask, køkken, rengøring og have & vej Der er afgivet i alt 76 grønne-, 14 gule og 1 rød smiley på baggrund af besøg i enhederne. Handlingsplaner Nedenstående oversigter viser handlingsplaner oprettet i SafetyNet i henholdsvis 2013 og 2012 fordelt på problemområder: Handlingsplaner oprettet i 2013: Handlingsplaner oprettet i 2012

4 Der er oprettet i alt 375 handleplaner i Safetynet i Heraf er der blandt andet 49 handleplaner på Risiko for ulykker, 57 på Psykisk arbejdsmiljø, 79 på Ergonomi og 50 på Arbejdsstedets indretning. Lokale indsatser I alle enheder er der i 2013 blevet arbejdet med lokale indsatser, som bl.a. har været rettet mod: Forflytninger og forflytningsvejlederorganisationen lokale workshops i det nye kemikaliesystem Retox lokale workshops i det elektroniske risikovurderingsværktøj RISAVA. E-learningsprogram til forebyggelse af stikskader (er netop lagt på det fælles intranet) Registreringer af arbejdsulykker I Bilag 3 er enhedernes lokale indsatser beskrevet yderligere i de årlige arbejdsmiljødrøftelser. Regionale indsatser Som besluttet i MED Hovedudvalget, er indsatsområderne Forebyggelse af arbejdsulykker og Psykisk arbejdsmiljø fortsat i Flere af de fælles tiltag samt projekter i enhederne, der understøttes de regionale indsatsområder, er også fortsat i Forebyggelse af arbejdsulykker Status på overordnede mål: At antallet af ulykker med forventet fravær reduceres med 25 % (Tilstandsindikator) Fra 2012 til 2013 har der været en stigning i antallet af arbejdsulykker med fravær på 12 ulykker, svarende til en stigning på i alt 4,3 %. De største stigninger i ulykker er sket inden for kategorierne Fysisk vold og psykisk vold, personforflytninger og -håndteringer og fysiske uheld. Den samlede reducering af arbejdsulykker med fravær for hele indsatsens periode fra 2011 til 2013, er et fald på 9,6 %. Det opsatte mål er dermed ikke nået og forventningen om et

5 fortsat fald i antallet af ulykker i 2013 er udeblevet. (Det fastsatte mål på 25 % er fastsat ud fra regeringens 2020 plan om en reducering af ulykker på 25 % i 2020.) I 2013 har indsatsen i forhold til dette indsatsområde primært været implementeringen af det nye risikovurderings system samt øget fokus i form af registrering af ulykkerne. Den planlagte indsats i forhold til implementering af nyt arbejdsskadesystem OPUS er blevet udsat, som følge af forsinkelser i NASA. I den sidste del af 2013 er et værktøj, der kan understøtte arbejdsmiljøgruppernes arbejde med undersøgelse og analyse af arbejdsulykker blevet udviklet (introduceret på arbejdsmiljøkonferencen i september). Udbredelsen og brug af dette metodeværktøj vil foregå lokalt i enhederne i 2014, i sammenhæng med implementering af det nye OPUS arbejdsskadesystem. Der er blevet afviklet kurser i forebyggelse af vold og konflikter; i alt 8 kurser, og det fortsatte fokus på forebyggelseselementet i forbindelse med afværgelse af konflikter, forventes at medvirke til, at antallet af arbejdsulykker, der skyldes fysisk og psykisk vold på sigt, kan reduceres. Antal af arbejdsulykker, der skyldes vold, er øget siden sidste og forrige år, og der er derfor fortsat fokus på at udvikle og vedligeholde den værktøjskasse, der blev etableret på intranettet i for at klæde medarbejderne bedst muligt på i.f.t. at imødegå de trusler, de møder i hverdagen. At antallet af ulykker uden forventet fravær reduceres (Tilstandsindikator) I 2013 steg antallet af ulykker u. forventet fravær med 35 svarende til 2.2 %, altså blot en mindre stigning. I 2011 var stigningen på 14 % og i 2012 var der en stigning svarende til 9,3 %. Antallet af arbejdsulykker er altså ikke blevet reduceret fra 2010 frem til 2013 (målet var en reduktion med 25%), men den procentvise stigning der har været i antallet af ulykker er jævnet lidt ud, fra 14% til 2,2%. Sammenlagt er stigningen i arbejdsulykker uden fravær således blevet bremset, således at der ikke længere er så stor en stigning i antallet af arbejdsulykker uden fravær. Der er i slutningen af 2013 blevet implementeret et e-learning-program, der understøtter afværgelse af stikskader (smitterisiko) og mange af enhedernes arbejdsmiljøgrupper er blevet undervist via programmet. Anvendelsen af e-learning-programmet forventes på længere sigt at få en effekt på antallet af ulykker med smitterisiko, således at denne type ulykker reduceres. Indsatsen omkring risikovurderinger, anvendelse af kemikaliesystemet RETOX, og driften i forflytningsvejlederorganisationen kan også være medvirkende til at flere arbejdsulykker på sigt kan forebygges. Risikovurderingsværktøjet RISAVA har givet arbejdsmiljøgrupperne øgede muligheder for at anvende et værktøj til at arbejde videre med risici, i forhold til at vurdere disse og arbejde forebyggende.

6 Informationskampagne (Aktivitetsindikator) Der implementeres løbende e-learning-programmer på intranettet f.eks. i forhold til stikskader, og det forventes, at der kommer et nyt e-learning-program om personforflytninger. De udarbejdede informationsmaterialer udsendes fortsat løbende i organisationen på efterspørgsler, og er også tilgængeligt på intranettet. At der er udviklet et fælles system til registrering af nærved-ulykker samt særligt værktøj til risikovurdering (Aktivitetsindikator) Regionens nye system til at meddele en risiko på arbejdspladsen er blevet godt modtaget og bliver anvendt af mange arbejdsmiljøgrupper. Der er afviklet supplerende arbejdsmiljøuddannelser lokalt i enhederne i brugen af Risikovurderingsværktøjet RISAVA, Redskabet er blevet godt modtaget, og mange arbejdsmiljøgrupper har opdaget de fordele, der er ved at inddrage værktøjet i arbejdet med APV og handlingsplaner. Psykisk arbejdsmiljø Status på overordnede mål: At antallet af ulykker (med og uden forventet fravær) i forbindelse med fysisk vold og psykisk vold i 2013 er reduceret (Tilstandsindikator) I 2011 steg tallene på arbejdsulykker i forbindelse med vold med henholdsvis 18 % ulykker med fravær og 32 % ulykker uden fravær. I 2012 var tallene fortsat stigende, dog er der taleom en meget mindre stigning med henholdsvis 4,8% ulykker med fravær og 15% ulykker uden fravær. Tendensen fra de seneste år er fortsat i 2013, idet stigningen også i år er blevet mindre. I 2013 er der en stigning på 3,9 % i ulykker med fravær og en stigning på 8,1 % i ulykker uden fravær. Der er i 2013 afviklet 8 kurser i forebyggelse af vold og konflikter. 4 af disse er finansieret af ekstrabevilling fra MED hovedudvalget, med henblik på at afvikle ventelister. Kurserne er efterfølgende blevet sat i drift og udbydes nu under CUKs kursustilbud. Der udbydes i første del af 2014 i alt 6 kurser. Sygefravær Regionsrådet har i forbindelse med budgetaftalen for 2013 besluttet at regionens sygefravær skal sænkes med 10% inden Måltallet er defineret ved at trække 10 % fra det gennemsnitlige fravær for første halvår Det svarer til 4,56%. Det samlede fravær for regionen var i ,90%. Det betyder, at virksomheden har reduceret sit fravær med 3,35 %. I perioden fra 2011 til 2013 er fraværet reduceret med cirka 5,7%. Selvom det er et fald, betyder det, at Region Sjælland ikke har realiseret den politiske målsætning

7 om at sænke sygefraværet med 10%. Det kan være vanskeligt at præcisere, hvorfor faldet ikke har været større. Der er variationer indenfor de forskellige virksomhedsområder; nogle områder har oplevet et markant fald, andre en stigning. Forskellene kan skyldes, at de forskellige virksomhedsområder har været udfordret på forskellig vis, eller at de har arbejdet med sygefravær mere eller mindre målrettet. Den positive tendens skal fastholdes. Den store opmærksomhed, der er skabt på problemstillingen i 2013, har både styrket de lokale indsatser, men en lang række generelle initiativer fra projekt Mening og Sundhed har stor tilslutning. Flere og flere virksomhedsområder har fået øjnene op for vigtigheden af at arbejde bredt og intensivt med faktorer, der har positiv betydning for arbejdsmiljøet. Derfor er det også tidligere blevet besluttet i MED-Hovedudvalget at forlænge projektet til 30/ Projekter støttet af arbejdsmiljøpuljen Der er i enhederne i 2013 blevet igangsat 70 arbejdsmiljøprojekter, som har været støttet af arbejdsmiljøpuljen. Af disse har omkring 65 % handlet om det psykiske arbejdsmiljø med fokus på omstillingsprojekter bl.a: arbejdsglæde, trivsel og samarbejde. Mange projekter har omhandlet orgnisationsændinger og arbejdsgange/samarbejdsrelationer. Samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år I enhederne har der været arbejdet med fælles projekter og værktøjer som f. eks forflytningsvejlederordningen, kemikaliesamarbejdet, RISAVA databasen, e-learning-program til forebyggelse af stikskader, og systemet til at meddele risici. I flere af Område-MEDs årlige arbejdsmiljødrøftelser peges der på, at der i 2013 har været fokus på at få arbejdsmiljøarbejdet til at fungere i ny organisation og under de rammer som en midlertidig struktur i MED indebærer. I Bilag 3 Årlige arbejdsmiljødrøftelser enhedvis, er samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år beskrevet yderligere. Mål for arbejdsmiljøet det kommende år Særlige fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet Det fremgår af enhedernes årlige arbejdsmiljødrøftelser, at der fortsat er stor fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med de gennemførte forandrings- og omstillingsprocesser. I 2014 vil der fortsat være fokus på både psykisk arbejdsmiljø og forebyggelse af ulykker, blandt andet gennem præsentation af et nyt værktøj, der kan gøre arbejdet med analyse og læring af arbejdsulykker lettere at arbejde med for arbejdsmiljøgrupperne. Værktøjet blev præsenteret på den fælles arbejdsmiljøkonference den 9. september og vil i 2014 også blive præsenteret i sammenhæng med implementering af nyt arbejdskade-system OPUS arbejdsskade. Der vil blive gennemført forskellige uddannelsesaktiviteter i den forbindelse, der vil foregå enhedsvist. E-learning-programmet til personforflytninger vil blive implementeret. I 1. kvartal vil der blive udarbejdet fysisk og psykisk APV i alle enheder. Retox ( APB database) arbejdspladsbrugsanvisninger vil få fornyet opmærksomhed.

8 E-learning vedrørende sikker håndtering af kanyler vil blive implementeret. Udpegning af regionale indsatsområder i 2014 og 2015 Arbejdsmiljønetværket har på baggrund af de årlige arbejdsmiljødrøftelser i virksomhedsområderne drøftet områder, der vil være relevante at udpege som regionale indsatsområder de næste 2 år. Det er tidligere besluttet, at de udpegede indsatsområder skal være indenfor henholdsvis det fysiske og psykiske område. Følgende 2 indsatsområder for 2014 og 2015 foreslås udpeget: Social Kapital tillid, retfærdighed og samarbejde Planlægning af nye arbejdspladser Baggrund for forslaget Planlægning af nye arbejdspladser (i byggeprocesser og ved indretning) Baggrunden for at foreslå dette indsatsområde er, at der de næste år foregår store byggeprojekter i regionen, hvor MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper er og bliver involveret i planlægningen af arbejdspladsens indretning. Der foregår også løbende ombygninger og nyindretning af f.eks. kontorarbejdspladser i virksomhedsområderne. Det er et ønske, at arbejdsmiljøgrupperne får mere viden og indsigt i selve planlægningsdelen i forhold til at indgå i disse processer. Der er i øjeblikket også en udfordring i brug af skærme blandt andet i forbindelse med den elektroniske patientjournal. Det stiller krav til planlægning og indretning af udstyr og arbejdsplads. Der er i øjeblikket en dialog i gang mellem arbejdsmiljønetværket og KU BYG i forhold til forskellige aktiviteter på koncernniveau, der kan understøtte arbejdet med indsatsområdet. I arbejdet vil også indgå model for videndeling blandt arbejdsmiljørepræsentanter i forbindelse med arbejdet i de store byggeprojekter. Der er udarbejdet udkast til beskrivelse af indsatsområdet i regionens systematiske model. Se Bilag 4. Social Kapital tillid, retfærdighed og samarbejde Undersøgelser af social kapital har vist, at virksomheder med høj social kapital både har høj trivsel for de ansatte og høj produktivitet og kvalitet. Social kapital er udtryk for de menneskelige relationer i arbejdsmiljøet i form af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Den sociale kapital på den enkelte arbejdsplads er derfor også afgørende for, hvordan de konstante forandringer og effektiviseringer håndteres og opleves. Social Kapital er medtænkt i rammen for Mening og Sundhed, ledelsesnetværk og diplomlederuddannelsen, og indsatsområdet Social kapital vil derfor skabe god sammenhæng og mulighed for synergieffekt mellem de aktiviteter, som blandt andet er sat i værk i projekt Mening og Sundhed og vil blive centralt i forbindelse med regionens tillidsdagsorden, som skal udmøntes i 2014.

9 Der arbejdes også allerede med social kapital i flere virksomhedsområder. I regionens netop gennemførte trivselsmåling er der som noget nyt, lavet en samlet score for social kapital, som giver de enkelte arbejdspladser og virksomhedsområder mulighed for at følge op på den sociale kapital. Næste trivselsmåling gennemføres i slutningen af 2015 og vil på den måde kunne indgå som redskab til at følge op på indsatsområdet Der er udarbejdet udkast til beskrivelse af indsatsområdet i regionens systematiske model. Se Bilag 4. Tiltag i forbindelse med regionale indsatsområder og valg af mål (Eksempler og forslag til tiltag under nye indsatsområder er beskrevet i bilag 4 Systematisk model for nye indsatsområder - Planlægning af arbejdspladser og Social kapital) Øvrige regionale indsatser og valg af mål Regionale arbejdsmiljøindsatser og tiltag det kommende år: Implementering af E-learningsprogram til forebyggelse af stikskader Implementering af E-learningsprogram til personforflytninger E-learning-programmerne forventes at medvirke til at antallet af arbejdsulykker falder. Workshop Undersøgelse og forebyggelse af arbejdsulykker (aftales på virksomhedsniveau), forventes at medvirke til at der arbejdes mere systematisk og analytisk i forhold til forebyggelse af arbejdsulykker, ligesom implementering og brug af RISAVA og OPUS arbejdsskade systemerne vil medvirke til at forebyggelsen af ulykker øges. Det forventes, at der i forbindelse med det det fælles mål inden for sygefravær om at reducere sygefraværet med 10 %, at de forskellige tiltag under temaet Mening og sundhed fortsætter i 2014, med flere nye tilbud om at understøtte arbejdet med reducering af målene lokalt. Lokale indsatser herunder projekter og valg af mål Det fremgår af enhedernes årlige arbejdsmiljødrøftelser, at der udover indsatser i forbindelse med de regionale indsatsområder arbejdes med bl.a.: Bortskaffelse og håndtering af kemikalieaffald Forøget fokus på arbejdsrelateret sygefravær og handleplaner. Prioritering af analyse af arbejdsulykker og nærved hændelser. Optimal udnyttelse af snævre fysiske rammer Social kapital Psykisk arbejdsmiljø også i forandringer Ergonomi Indretning af kontor- og skærmarbejdspladser Relationel koordinering med opbygning af social kapital Øget fokus på uddannelse i konflikthåndtering, herunder opmærksomhed på hvordan der tages hånd om de, der udsættes for arbejdsskader Implementering af systematiske risikovurderinger med anvendelse af RISAVA og

10 konsekvente overvejelser om mulige forebyggelsestiltag for alle arbejdsulykker, efter behandling i arbejdsmiljøgruppen I Bilag 3 Årlige arbejdsmiljødrøftelser enhedvist, er samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år beskrevet yderligere. Samarbejdet om arbejdsmiljøet det kommende år I enhederne er der det kommende år fokus på samarbejdet om arbejdsmiljø såvel i MEDorganisationen som mellem arbejdsmiljøgrupperne. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet under ændret enhedsstruktur er også i fokus, ligesom det fra flere enheders drøftelser peges på, at der er behov for videndeling og netværk. I Bilag 3 Årlige arbejdsmiljødrøftelser enhedvist, er samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år beskrevet yderligere. Input til kompetenceudviklingsplan Status på afholdte uddannelsesdage i 2013 jf. kompetenceudviklingsplanen for 2013 Der er i løbet af 2013 gennemført følgende uddannelser: 9 lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser 8 SafetyNetkurser 4 supplerende kurser i psykisk arbejdsmiljø 4 supplerende kurser i kommunikation og samarbejde En arbejdsmiljøkonference med omkring 380 deltagere 35 workshops i RISAVA risikovurderingsværktøj, rundt om i alle enheder Se evt. også: Documents/Kompetenceplan_for_arbejdsmiljoegrupperne.pdf Forslag og input til den overordnede kompetenceudviklingsplan på tværs af enhederne for 2014 drøftes i Arbejdsmiljønetværket på baggrund af de årlige arbejdsmiljødrøftelser. der er afviklet i Område MED-udvalgene. Den overordnede kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgrupperne udmøntes i de 2 supplerende dage i 1. funktions år samt den årlige fælles uddannelsesdag, som afholdes i form af en fælles arbejdsmiljøkonference for hele regionen. Derudover planlægges der en supplerende uddannelsesdag i enhederne. I 2014 afholdes der følgende uddannelsestilbud til arbejdsmiljøgrupperne: 10 lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser safetynetkurser RISAVA workshops Temadage i forbindelse med registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i sammenhæng med introduktion af OPUS arbejdsskadesystemet under NASA Undervisning i Retox

11 Der planlægges særskilt 2 supplerende uddannelsesdage i forhold til de nye indsatsområder, ligesom der fortsat er mulighed for afholdelse af lokale uddannelsesdage efter behov. Der afholdes i år arbejdsmiljøkonference i første uge af september (3. eller 4. september) med det overordnede tema Samarbejde. Når den endelige dato er på plads meldes dette ud på intranettet.

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Regionshus* Holbæk Sygehus Psykiatrien

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Regionshus* Holbæk Sygehus Psykiatrien Bilag 2 Arbejdsulykker med - uden fravær, opgjort i årsagskategorier Strakspåbud, påbud, afgørelser, m.m. delt på emner 2013 Arbejdsulykker uden ventet fravær øvrig teknik med Regionshus* 15 14 7 69 5

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2013 det midlertidige MED Holbæk Sygehus, 15-11-2013

Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2013 det midlertidige MED Holbæk Sygehus, 15-11-2013 Bilag 3 - Samlet dokument over Årlige arbejdsmiljødrøftelser, enhedsvist Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2013 det midlertidige MED Holbæk Sygehus, 15-11-2013 Tendenser fra tal det seneste år: Sygefravær:???Sygefraværsprocent

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Registrerede arbejdsulykker med fravær opgjort pr. 1. november 2011 31. oktober 2012: 62

Registrerede arbejdsulykker med fravær opgjort pr. 1. november 2011 31. oktober 2012: 62 Handlingsplan Afdeling: Sygehus Nord Oprettet af: ism Oprettelsesdato: 13-12-2012 ID: 7976 Titel: 2012 Årlig arbejdsmiljødrøftelse MED Sygehus Nord Tendenser fra tal det seneste år: Sygefravær: Sygefraværsprocent

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Hvilke udfordringer og muligheder giver den nye lov for at udvikle arbejdsmiljøarbejdet? Udfordringer

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013

Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Arbejdsmiljøredegørelse for 2013 Indhold 1. Kursus og uddannelsesaktiviteter... 3 2. Arbejdsulykker... 4 3. Personaletjenesten... 8 4. Arbejdstilsynets tilsyn... 11 Afsluttende bemærkninger... 13 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Personforflytning og personhåndtering. Holbæk Sygehus 26 3 11 21 38 2. Psykiatrien 370 20 27 2 7 2

Håndtering af værktøj/maskiner og øvrig teknik. Personforflytning og personhåndtering. Holbæk Sygehus 26 3 11 21 38 2. Psykiatrien 370 20 27 2 7 2 Bilag: Arbejdsulykker med - uden fravær, opgjort i årsagskategorier år 2014 2013 Strakspåbud, påbud, vejledninger, afgørelser, m.m. delt på emner år 2014 2013 2014 Arbejdsulykker uden ventet fravær øvrig

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for FAM Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Enheder Sygefraværsprocent ialt Arbejdsskadefraværsprocent Regionshus* 5,53 0,08

Enheder Sygefraværsprocent ialt Arbejdsskadefraværsprocent Regionshus* 5,53 0,08 Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2015 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal for 2015 I det følgende vises tal for Sygefravær, inkl. arbejdsulykkers andel af

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard,

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Referat Møde MED-Hovedudvalget Onsdag den 29. januar 2014, kl. 12.00 15.00 Mødelokale 7, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hæmatologisk Afdeling X Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet Fælles MED-Udvalg i Region Syddanmark og MED- Udvalg uden tilknytning til et Fælles MED-Udvalg Human Resources Personaleudvikling Kontaktperson: Tine Hald Tine.Hald@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631810

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland

Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland Indsatsen mod vold, mobning og chikane i Region Midtjylland v. Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering www.olp.rm.dk Antal anmeldelser om vold Det samlede

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Arbejdsmiljødagen September 2015

Arbejdsmiljødagen September 2015 Arbejdsmiljødagen 2015 28. September 2015 Program for arbejdsmiljødagen 1. Velkommen til arbejdsmiljødrøftelsen 2015 2. Præsentation af Hovedudvalgets medlemmer 3. Arbejdsmiljøtemaer behandlet i HU 4.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, Odense - Juni 013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 01 for Onkologisk Afdeling R, OUH, Odense...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Ortopædkirurgisk Afdeling O

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Ortopædkirurgisk Afdeling O August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Ortopædkirurgisk Afdeling O Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker Supplerende arbejdsmiljøuddannelse - hvad virker AM 2012 Ole Ryssel Rasmussen Tlf. 30 10 96 92 orra@alectia.com Jasper Eriksen Tlf. 30 10 96 85 jaer@alectia.com Uddannelse af arbejdsmiljøgrupperne Nye

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 1 for Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense og Ortopædkirurgisk Afdeling O, Svendborg - Juni 13 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 2.2 - Arbejdsmiljø Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Juni Arbejdsmiljøredegørelse 13 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere