DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik 1

2 Kirstine Sinclair Globale drømme, nationale virkeligheder Hizb ut-tahrir i Danmark og Storbritannien anno 2008 Lad os komme ud over forbudsdiskussionen Siden 2001 har Hizb ut-tahrir været genstand for gentagne diskussioner om muligheden for at forbyde organisationens danske afdeling med henvisning til grundloven. Rigsadvokaten fandt i 2004, at der ikke var belæg for et sådan forbud efter 78, stk. 2: Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom. Forbudsdiskussionen indledes rutinemæssigt fra politisk side efter hvert større Hizb ut-tahrir-arrangement, og da Hizb ut-tahrir i Danmark siden 2001 har afholdt en større konference ca. en gang om året, vil det sige, at diskussionen har nået nyhedsmediernes overskrifter lige så ofte uden at der tilsyneladende kommer nye resultater ud af det, eller nogen bliver klogere. Man kan som repræsentant for den danske majoritet tilsyneladende mene to ting om Hizb ut-tahrir i Danmark i dag: Enten at organisationens retorik betyder, at gruppens medlemmer bevæger sig på kanten af det tilladte, men at et forbud ville modvirke det ønskede mål at begrænse gruppens indflydelse på unge medlemmer af landets muslimske minoritet. Eller man kan mene, at den eneste logiske følge af Hizb ut-tahrirs retorik netop er voldelige aktioner og i værste fald terror, og at gruppen derfor kan søges opløst ifølge den refererede grundlovens 78, stk. 2. Rigsadvokaten har undersøgt sagen igen og er i juni 2008 kommet frem til, at der ikke er belæg for at søge Hizb ut-tahrir opløst ifølge den danske grundlov. Det politiske ønske om forbud af organisationen i Storbritannien er foreløbigt endt på samme måde. Lad os derfor komme videre og se på, hvordan virkeligheden for Hizb ut-tahrir anno 2008 ser ud. Netop i kraft af antallet af gentagelser af den ovenfor skitserede diskussion står Hizb ut-tahrir tilbage som det danske svar på en succesfuld islamistisk organisation, der forstår at præge samfundsdebatten og skabe overskrifter i medierne. De forstår at tale til medlemmer af landets muslimske minoritet og rekruttere medlemmer på den baggrund. Hizb ut-tahrir lever godt af omtalen. Rivaliserende grupper har indtil videre DEN NY VERDEN 2008:1 Globale drømme, nationale virkeligheder 9

3 DEN NY VERDEN 2008:1 Kirstine Sinclair 10 forsøgt at skabe deres eget rum på den islamistiske danske scene uden held. Andre mere moderate grupper er også med større eller mindre held opstået løbende siden 2001, men dette har ikke rokket nævneværdigt ved Hizb ut-tahrirs position som den mest indflydelsesrige islamistiske organisation i Danmark. Det følgende er baseret på studier af Hizb ut-tahrir i Danmark og Storbritannien siden 2001 og på interviews med tidligere og nuværende medlemmer, der er foretaget i København og London i 2003 og Jeg vil her diskutere forskelle og ligheder mellem Hizb ut-tahrirs afdelinger i Danmark og Storbritannien med fokus på de forskellige, nationale konteksters betydning for afdelingernes virke. Først vil jeg imidlertid skitsere gruppens baggrund og ideologi med særligt henblik på kalifatets betydning, uden hvilken diskussionerne af national påvirkning ikke giver megen mening. Kærlighed til kalifatet Hizb ut-tahrir, befrielsespartiet, blev grundlagt i Jerusalem i Siden da har organisationen spredt sig til hele Mellemøsten, Europa, Nordamerika, Sydøstasien og har i særlig grad succes i de tidligere sovjetstater i Centralasien. Den nuværende leder, Ata Abu Rashta, overtog titlen den 1. maj 2003 og opholder sig sandsynligvis i Jordan. De største afdelinger af partiet i Europa findes i Storbritannien og Danmark. Hizb ut-tahrir kom til Europa med sheik Omar Bakri Mohammed, der i London i midten af 1980erne påbegyndte etableringen af de første studiekredse. Hizb ut-tahrirs aktiviteter i Danmark kan dateres tilbage til midten af 1990erne, hvor Fadi Abdullatif, den nuværende talsmand, begyndte at udsende materiale i organisationens navn. Magasinet Khilafah er løbende udkommet på dansk siden Gruppens erklærede mål beskrives i en publikation kaldet Hizb ut- Tahrir, hvoraf det fremgår, at islam opfattes som et konsistent system af retningslinjer for politik, tro, økonomi og velfærd, og for hvordan individet bør leve sit liv. Ifølge denne opfattelse kan politik og religion således ikke adskilles. Desuden fremgår det af Hizb ut-tahrirs materiale, at kalifatet opfattes som en styringsform givet af Allah, og at gruppen arbejder for genetableringen af kalifatet. Historisk set refererer kalifatet (ordet kommer fra det arabiske ord khalifa, som betyder stedfortræder) til den ledelse, der blev introduceret af arabiske stammer efter profetens Muhammeds død i 632. Kalifatet som styringsform blev overtaget af Ummayade-dynastiet ( ), der havde sit centrum i Damaskus, og levede videre under Abbasidedynastiet ( ), først med centrum i Bagdad og siden i Egypten. Fra 1517 og frem til 1924, da Kemal Atatürk afviklede kalifatet som led i skabelsen af den moderne, sekulære tyrkiske stat, bar den osmanniske

4 sultan titlen kalif. Ordet kalifat har på den måde dækket over mange og forskelligartede styreformer, der hver især har reflekteret det samtidige, omkringliggende samfund. Ikke desto mindre skelner Hizb ut-tahrir ikke mellem forskellige kalifater og deres specifikke karakteristika. Tværtimod opfatter Hizb ut-tahrir kalifatet som et og samme system, uden hensyn til forskellige former og manifestationer. Ifølge Hizb ut- Tahrir er kalifatet et historisk, politisk og religiøst udgangspunkt, der uafhængigt af etnicitet, geografi og religiøs orientering, tradition eller praksis forener alle muslimer. Partiets grundlæggelse Selve Hizb ut-tahrirs opståen og organisationens politiske målsætninger skal ses i lyset af staten Israels oprettelse i Israels oprettelse har for Hizb ut-tahrir mytologisk status, og såvel begyndelsen på den palæstinensiske diaspora som påbegyndelsen af en ny bølge af vestlig imperialisme i Mellemøsten ses i lyset af begivenhederne i På samme vis ses nutidige begivenheder i Afghanistan og Irak som værende i direkte forlængelse af begivenhederne i 1948 altså som en fortsættelse af Vestens systematiske udnyttelse, udbytning og vanærelse af muslimer og islam. Nedlæggelsen af det sidste kalifat i 1924 har en lignende betydning for Hizb ut-tahrir. Begivenhederne i 1924 repræsenterer det samme essentielle forræderi mod islam, og i deres retorik og argumentation trækker Hizb ut-tahrir en lige linje mellem 1924 og Begge årstal symboliserer Vestens politiske, militære og økonomiske forsøg på at udslette muslimer fra jordens overflade. Hizb ut-tahrirs argumentation minder på disse områder om mere radikale gruppers og har også fællestræk med for eksempel den iranske præsident Ahmadinejad, der i en tale i oktober 2005 ytrede ønske om at slette Israel fra landkortet. Men Hizb ut-tahrir adskiller sig fra andre islamister ved at afvise vold som middel til at nå politiske mål og ved at mene, at magtovertagelse alene er et spørgsmål om at være mange nok. Når Hizb ut-tahrir har opbakning fra et flertal af befolkningen i Mellemøsten, vil magthaverne automatisk overgive magten til organisationen, har den danske talsmand hævdet i et interview i Organisationens ideologi er således revolutionær, men ikke-voldelig. Samlet kan man sige, at kombinationen af en historisk ukorrekt og utilstrækkelig forståelse af kalifatet som en og samme regeringsform fra 632 til 1924, den mytologiske betydning af vestlig tilstedeværelse i Mellemøsten samt overbevisningen om at kunne samle de mellemøstlige befolkninger om at omstyrte deres regimer viser, at Hizb ut-tahrir vælger at ignorere historiske, etniske, geografiske og religiøse forskelle mellem muslimer til fordel for at kunne italesætte muslimsk enhed og dermed henvende sig til alle verdens muslimer. DEN NY VERDEN 2008:1 Globale drømme, nationale virkeligheder 11

5 DEN NY VERDEN 2008:1 Kirstine Sinclair 12 Hizb ut-tahrir i Danmark og Storbritannien en sammenligning På trods af at alle afdelinger af Hizb ut-tahrir bygger på den samme ideologi og er engagerede i den samme type aktiviteter, er der betydelige nationale forskelle mellem afdelingerne. I det følgende afsnit, som er baseret på interviews med nuværende og tidligere medlemmer, der er udført i København og London i 2003 og 2008, vil de vigtigste forskelle blive ridset op. Det vil desuden fremgå, at Hizb ut-tahrirs britiske afdeling har gennemgået betydelige forandringer i perioden og står over for nye udfordringer i dag. I Storbritannien har Hizb ut-tahrir ca medlemmer, og gruppen har ved en konference tilbage i 2003 samlet op mod deltagere (medlemmer, sympatisører, andre nysgerrige osv.). Den danske afdeling kan så vidt vides kun mønstre ca medlemmer, og gruppen har indtil videre ikke samlet flere end ca personer til egne møder, konferencer eller demonstrationer. Grundet størrelsesforskellen på den muslimske andel af befolkningerne i Danmark og Storbritannien generelt og andelen af medlemmer i Hizb ut-tahrir specifikt er graden af samarbejde med andre organisationer meget forskellig. I Storbritannien findes flere grupper med lignende ideologiske baggrund, og Hizb ut-tahrir har i stor udstrækning undgået kontakt og samarbejde med disse indtil de seneste år. Konkurrencen om platform, rekrutter og medieopmærksomhed har endvidere betydet, at Hizb ut-tahrir har været genstand for mere kritik internt i islamistiske miljøer i Storbritannien, end det har været tilfældet i Danmark. Det har været nødvendigt for Hizb ut-tahrir i Storbritannien at have en klart defineret profil, som adskiller sig fra de andre organisationer, og denne har indtil videre været deres intellektuelle tilgang til genskabelsen af kalifatet overbevisningen om, at de mellemøstlige befolkninger vil komme til fornuft og arbejde for Hizb ut-tahrirs sag. Forholdene blandt islamistiske grupper i Storbritannien har imidlertid ændret sig en del siden 2003 og måske især siden terrorangrebene på Londons transportnet den 7. juli Det er i dag ikke sjældent, at repræsentanter for andre islamistiske organisationer og grupper forsvarer Hizb ut-tahrir offentligt, eller at medlemmer fra forskellige islamistiske grupper deltager i hinandens arrangementer. Billedet er blevet lidt mere uklart, hvilket skyldes i hvert fald to ting: For det første, at det er blevet sværere at være islamist i Storbritannien efter terrorangrebene i USA i 2001 og indledningen af krigen mod terror samme år, krigen i Irak siden 2003 og terrorangrebene i London i juli Den britiske terrorlovgivning er blevet strammet betydeligt siden 2001, og der søges fra politisk hold gjort op med Londons ry som sikker havn for islamistiske organisationer, et sted de kunne arbejde i fred spottende kaldet Londonistan af kritikere i og uden for Storbritannien. Flere islamister er siden 2001 blevet fængslet,

6 udleveret til retsforfølgelse uden for Storbritannien, sat i husarrest eller nægtet tilbagerejse til landet. I Danmark er der tilsyneladende ingen konkurrenter til Hizb ut-tahrir på den islamistiske scene. Ingen anden gruppe har formået at rekruttere medlemmer og præge den offentlige dagsorden som dem. Desuden er andelen af politisk aktive, unge muslimer af islamistisk orientering så begrænset, at det ville være umuligt at isolere medlemmer og aktiviteter helt. Et eksempel på dette er et møde afholdt i København i juni 2007, arrangeret af Hizb ut-tahrir og med deltagelse af repræsentanter for størstedelen af Københavns arabiske moskéer herunder Islamisk Trossamfund. Dagsordenen for mødet var en diskussion af de udfordringer og farer, som danske muslimer står overfor herunder bekæmpelse af kriminalitet blandt unge muslimer samt mere generelle minoritetsrelaterede spørgsmål. Islamisk Trossamfund og Hizb ut-tahrir har også i fællesskab afholdt en demonstration imod Jyllands-Posten, da avisen i februar 2008 genoptrykte Muhammed-karikaturerne. Forskellige pressestrategier Hizb ut-tahrirs forhold til medierne er meget forskellige i Danmark og Storbritannien. I Danmark er det fortsat svært at få et interview med talsmanden og næsten umuligt at få almene medlemmer i tale. Gruppen foretrækker envejskommunikation via løbesedler og pressemeddelelser. I modsætning hertil havde den britiske afdeling allerede tilbage i 2003 lavet en infomedia pack indeholdende grundlæggende forklaringer om organisationens ideologi, strategi og virke, som blev uddelt med rund hånd til interesserede. I 2003 deltog den daværende talsmand, dr. Imran Waheed, også hyppigt i dialogmøder, interviews og offentlige arrangementer. Ydermere havde Hizb ut-tahrir i 2003 en hjemmeside, som opfordrede til dialog mellem medlemmer og intellektuelle ikke-muslimer. Hjemmesiden indeholdt det sædvanlige Hizb ut-tahrir-materiale, men indpakningen var ny og indbydende. I 2003 kunne det også konstateres, at Hizb ut-tahrir gjorde flittigt brug af muligheden for at klage til det britiske uafhængige medieklagenævn, Press Complaints Commission, over ukorrekt omtale i medierne. Hizb ut-tahrir havde gennem Press Complaints Commission fået rettet flere usande eller ukorrekte udtalelser om gruppen i pressen, hvor flertallet omhandlede anklager om terror eller blot antydninger af, at Hizb ut- Tahrir skulle være involveret i militante aktiviteter. I juni 2008 gav en søgning på Hizb ut-tahrir på Press Complaints Commissions hjemmeside 12 relevante resultater. Heraf er ti resultater klager indleveret af den tidligere talsmand, dr. Imran Waheed, en er indsendt af den tidligere leder Jalaluddin Patel, og en har den nuværende talsmand, Taji Mustafa, som afsender. Den seneste sag er fra Siden er brugen DEN NY VERDEN 2008:1 Globale drømme, nationale virkeligheder 13

7 DEN NY VERDEN 2008:1 Kirstine Sinclair 14 af klagemuligheden ophørt, hvilket der kan være en række grunde til. For det første en udskiftning af personer på talsmandsposterne, for det andet at Hizb ut-tahrir ikke længere ønsker den form for samspil med offentligheden. Et tidligere medlem af den britiske afdeling vurderer, at det skyldes, at Hizb ut-tahrir ikke vandt nok på samarbejdet med offentligheden indadtil på den islamistiske scene. At køre klagesager mod landets aviser og få medhold gennem Press Complaints Commission gav ikke den rigtige opmærksomhed i de ønskede muslimske miljøer, resulterede ikke i flere medlemmer eller respekt og blev derfor fundet overflødig. Med Imran Waheeds afgang som talsmand er der også skåret ned på de offentlige optrædener. I 2008 har de afholdte arrangementer alle været mindre og mere lukkede end tidligere, og i flere tilfælde har de først været omtalt på hjemmesiden efter afholdelsen. Der bruges heller ikke længere energi på hjemmesiden og lignende aktiviteter. Den britiske hjemmeside indeholder dog stadig oplysninger om talspersoners navne og navne på medlemmer, der bestrider andre tillidsposter, hvilket aldrig har været tilfældet på den danske hjemmeside. Hizb ut-tahrirs britiske afdeling har haft en langt mere aggressiv pressestrategi end den danske, men der er tilsyneladende ændret taktik de seneste år. Om dette kan tilskrives pragmatiske hensyn, spørgsmål om hvad der giver størst udbytte i form af opmærksom og nye medlemmer, eller om det kan tilskrives talspersoners personlige præferencer, er svært at afgøre. Men det forekommer at være af central betydning for gruppens valg af aktiviteter, hvem der bestrider hvilke poster og ikke mindst hvilke etniske baggrunde, der er involveret. Pakistan eller Palæstina? Størstedelen af medlemmerne af Hizb ut-tahrir i Storbritannien har sydasiatisk baggrund, dvs. pakistansk, bangladeshisk eller indisk, og det havde den omtalte, tidligere leder Patel og talsmand Waheed også. Den nuværende talsmand, Taji Mustafa, har nigeriansk baggrund, er søn af et kristent-muslimsk forældrepar, og lederen, Naseem Ghani, er konvertit med bangladeshisk-britisk baggrund. I Danmark er størstedelen af medlemmerne arabere, ligesom talsmanden Fadi Abdullatif, hvis familie er palæstinensere i Libanon. Ledelsens og medlemmernes baggrund spiller en rolle i forhold til den enkelte afdelings politiske fokus, og i 2003 var det nærliggende at mene, at ledelsens baggrund var afgørende for den enkelte afdelings fokus på enten Pakistan eller Palæstina, fordi den næsten entydigt sydasiatiske britiske afdeling overvejende beskæftigede sig med sydasiatiske forhold især Pakistan, og den overvejende arabiske gruppe i Danmark tilsvarende beskæftigede sig med spørgsmål vedrørende den arabiske verden, især Palæstina og Irak. Men i 2008, hvor ledelsen i den britiske afdeling er skiftet ud og nu har en langt mere sammensat og forskelligartet national og etnisk baggrund, kan man snarere sige, at det

8 er den største medlemsgruppes baggrund og ikke mindst den gruppe i samfundet, man ønsker at rekruttere fra der er afgørende for den enkelte nationale afdelings fokus. Den britiske afdelings fokus er stadig primært på forhold i Bangladesh og Pakistan. For eksempel har mordet på Pakistans tidligere oppositionsleder Benazir Bhutto fyldt meget for Hizb ut-tahrir. Gruppen har haft svært ved at forholde sig til det politiske mord, fordi man på den ene side var stærk kritisk over for Bhuttos tilbagevenden til Pakistan og det indledte samarbejde med general Musharraf, den tidligere præsident, og faktisk havde artikler på hjemmesiden, der opfordrede til, at Bhutto skulle straffes for dette samarbejde. Artiklerne blev fjernet umiddelbart efter mordet. På den anden side kunne Hizb ut-tahrir ikke bakke op om mordet på hende, dels fordi dette ville være i strid med den grundlæggende ikke-voldelige ideologi, dels af frygt for at blive ramt af den britiske terrorlovgivning. Samtidig har det været svært at bruge Bhutto-sagen til at få den pakistanske del af de britiske muslimer i tale, fordi Bhutto generelt var meget afholdt blandt dem. Mordet på Bhutto har på den måde ført til en splittelse i den britiske afdeling af Hizb ut-tahrir over, hvorvidt man som Bhutto skal kæmpe for det, man tror på, eller om man skal fastholde den ikke-voldelige og ikke-aktivistiske strategi, og medlemmer har forladt gruppen som følge heraf. The Quilliam Foundation en ny udfordring for Hizb ut-tahrir? Før mordet på Benazir Bhutto i december 2007 havde centralt placerede medlemmer allerede forladt Hizb ut-tahrir i Storbritannien. I 2006 skrev Ed Husain bogen The Islamist (2007) om sin vej ind i og ud af Hizb ut-tahrir, og i maj 2007 forlod også Maajid Nawaz organisationen. Sidstnævnte blev fængslet under et studieophold i Egypten på grund af sine Hizb ut-tahrir-aktiviteter og sad fængslet i fire år, indtil han blev adopteret af Amnesty International og hjulpet ud af fængslet og tilbage til Storbritannien. Disse to har sammen med andre tidligere medlemmer grundlagt tænketanken The Quilliam Foundation, der har som sit entydige mål at bekæmpe ekstremisme, med særligt fokus på islamisme og Hizb ut- Tahrir. Deres initiativer omhandler udgivelse af publikationer, afholdelse af konferencer og aktiviteter rettet mod potentielle nye medlemmer af islamistiske organisationer. The Quilliam Foundation anbefaler, at unge, der udsættes for islamistisk propaganda, skal behandles på samme måde, som man behandler unge, der er i fare for at havne i stofmisbrug. De vil med andre ord forebygge ved at undervise i islamismens faldgruber og farer på skoler og desuden oprette egentlige rehabiliteringscentre for unge, der ønsker hjælp til at forlade islamistiske grupper. Disse initiativer må udgøre en reel udfordring for Hizb ut-tahrir, fordi folkene i The Quilliam Foundation besidder insider-viden, der kan afsløre Hizb ut-tahrirs hemmeligheder om medlemmer og rekrutteringsstrategier. Indtil videre DEN NY VERDEN 2008:1 Globale drømme, nationale virkeligheder 15

9 DEN NY VERDEN 2008:1 Kirstine Sinclair 16 har der imidlertid ikke været en offentlig reaktion fra Hizb ut-tahrir. Organisationens reaktion er tilsyneladende blot at lukke sig mere om sig selv og egne aktiviteter, at fokusere mindre på offentligt engagement og at hellige sig arbejdet for kalifatets genindførelse. De afholdte møder i 2008 har alle handlet om kalifatet på den ene eller anden måde en vinkel, gruppen mellem 2003 og 2005 hyppigt supplerede med andre emner. En af de ting, The Quilliam Foundation hævder at kunne påvise, er, at Hizb ut-tahrir og lignende grupperinger har langt større ansvar for radikaliseringsprocesserne i islamistiske miljøer end hidtil antaget af offentligheden, og at gruppernes ledelser er bevidste herom. Dette har imidlertid ikke meget på sig ifølge den britiske Hizb ut-tahrir-ekspert Suha Taji Farouki (1998). Hun vurderer, at der ikke kan være meget nyt i The Quilliam Foundations kommende udgivelser og arbejde generelt, og hun påpeger, at Hizb ut-tahrir er et veletableret og velorganiseret foretagende, der ikke kan rystes eller påvirkes nævneværdigt af en gruppe frafaldne medlemmer. Indtil videre er det ikke til at afklare, om Hizb ut-tahrirs entydige fokus på kalifatet i deres aktiviteter i 2008 er et udtryk for ligegyldighed over for The Quilliam Foundation eller en egentlig reaktion herpå. Den uomgængelige nationale ramme Selvom Hizb ut-tahrirs ideologi og linjen i det publicerede materiale er konsistent, viser sammenligningen af Hizb ut-tahrirs afdelinger i Danmark og Storbritannien, at ledelsens og i særdeleshed medlemmernes og potentielle medlemmers baggrund har betydning for det politiske fokus. Desuden viser sammenligningen, at Hizb ut-tahrir ikke alle steder er lige så negativt indstillet over for omverdenens opmærksomhed, som tilfældet er i Danmark. I den britiske afdeling spiller den intellektuelle tilgang og mange medlemmers akademiske uddannelsesbaggrund fortsat en vigtig rolle, fordi det understreger et karakteristikum Hizb ut-tahrir som intellektuel elite i forhold til lignende og konkurrerende grupper. Sammenligningen viser også, at den åbenhed om egne aktiviteter, der karakteriserede Hizb ut-tahrir i 2003, ikke alene kan tilskrives en bevidst strategi fra gruppens side, men muligvis også afhang af de personer, der bestred leder- og talsmandsposter og ikke mindst det omgivende britiske samfunds syn på gruppen. Før 2005 var det lettere at være islamist i London. Man kunne ytre sig uden frygt for at komme i karambolage med terrorlovgivningen. I dag er den britiske afdeling lige så svær at komme i kontakt med som den danske, og de er mindst lige så forsigtige som deres danske kolleger med, hvad de siger til hvem. For medlemmer af Hizb ut-tahrir opfattes islam som en religion og politisk ideologi, der ikke kan adskilles fra etniske eller nationale rammer, og alle muslimer uanset praksis og orientering tilhører det samme religiøse

10 fællesskab, den muslimske umma. Ikke desto mindre beviser gruppens forskellige nationale afdelinger, at det er umuligt at undgå påvirkning fra det land, organisationen befinder sig i. Det ideologiske udgangspunkt for Hizb ut-tahrir er i sig selv formet af specifikke historiske og nationale begivenheder i Mellemøsten, og de nutidige afdelinger af organisationen demonstrerer med mærkesager, der knytter sig til medlemmernes baggrund, at de stadig formes af nationale dagsordener i Mellemøsten og Sydasien samt den ramme, deres vesteuropæiske hjemland udgør. Litteratur Kirstine Sinclair er ph.d.-stipendiat ved Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet Armstrong, Karen Islam. A short history, London: Phoenix Press. Grøndahl, Malene, Torben Rugberg Rasmussen & Kirstine Sinclair Hizb ut-tahrir i Danmark. Farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør? Århus: Aarhus Universitetsforlag. Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrir. London. Hizb ut-tahrirs danske og britiske hjemmeside: og www. hizb.org.uk Husain, Ed The Islamist. London: Penguin. Poulton, Hugh Top Hat, Grey Wolf, and Crescent. New York: New York University Press. Quilliam Foundations hjemmeside: Shlaim, Avi The Iron Wall. London: Penguin. Taji-Farouki, Suha The fundamental quest. Hizb ut-tahrir in search of the Islamic caliphate. London: Grey Seal. Wiktorowicz, Quintan Radical Islam rising. Muslim extremism in the West, London: Rowman & Littlefield. DEN NY VERDEN 2008:1 Globale drømme, nationale virkeligheder 17

11 DEN NY VERDEN 2008:1 Kirstine Sinclair 18

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik 1 DEN NY VERDEN 2008:1 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Lars Erslev Andersen, Karina Pultz & Kasper Ege Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print

Læs mere

Ny scene sat i kampen mod ekstremisme

Ny scene sat i kampen mod ekstremisme NYHEDSANALYSE MAJ 2008 Ny scene sat i kampen mod ekstremisme Kirstine Sinclair The Quilliam Foundation er en ny uafhængig britisk tænketank med det formål at bekæmpe islamistisk ekstremisme. Initiativtagerne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir 2007/2 BSF 119 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. april 2008 af Peter Skaarup (DF), Colette L. Brix (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Syddansk Universitet. Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie. Published in: Boligen. Publication date: 2014. Link to publication

Syddansk Universitet. Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie. Published in: Boligen. Publication date: 2014. Link to publication Syddansk Universitet Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie Published in: Boligen Publication date: 2014 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, S. (2014). Indblik om Hizb

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning

Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning 23. oktober 2015 Terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien/Irak Sammenfatning Konflikten i Syrien/Irak tiltrækker fortsat personer fra Danmark, men antallet af udrejste og hjemvendte har været

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

Supplerende redegørelse. eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78

Supplerende redegørelse. eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78 Supplerende redegørelse om eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78 2 Juni 2008 J.nr. RA-2007-609-0083 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Retsgrundlaget...4 2.1. Grundlovens

Læs mere

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Danmark og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Den danske avis Jyllands-Posten publicerede

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe.

Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Al-Shabaab.The Internationalization of Militant Islamism in Somalia and the Implications for Radicalisation Processes in Europe. Af Michael Taarnby og Lars Hallundbaek. Undersøgelsens omdrejningspunkt

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen

Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Muslimen i medierne Af Nis Peter Nissen Tonen overfor muslimer er hård især i medierne. Men tonen er ikke på nær et par markante undtagelser - blevet hårdere i de sidste ti år. Det viser en systematisk

Læs mere

Maltakonferencen 2014

Maltakonferencen 2014 Maltakonferencen 2014 De nærmere detaljer i din identitet er hemmelig for ALLE, også de øvrige medlemmer i din gruppe, så lad være med at vise dette dokument til andre eller lade det ligge, hvor andre

Læs mere

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik?

Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? Radikalisering, crossover, politisering af vold, gråzone ekstremisme, eller egne projekter pyntet med ideologisk retorik? De mange veje, som kan ende i vold med reference til ideologi Ann-Sophie Hemmingsen

Læs mere

Protest i Istanbul: Demokrati er mere end stemmeboksen - Retorikforlaget. Skrevet af Mathias Møllebæk Mandag, 10. juni :30

Protest i Istanbul: Demokrati er mere end stemmeboksen - Retorikforlaget. Skrevet af Mathias Møllebæk Mandag, 10. juni :30 De massive protester mod nedlæggelsen af Gezi Park i hjertet af Istanbul er blevet et oprør mod Erdoğan-regeringens arrogante og autoritære holdning til det tyrkiske folk. Men når den internationale presse

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Caliphate, Grey Seal, London, 1996. I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî. www.ekstremisme.dk 2

Caliphate, Grey Seal, London, 1996. I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî. www.ekstremisme.dk 2 Malene Grøndahl, Torben Rugberg Rasmussen & Kirstine Sinclair, Hizb ut-tahrir i Danmark Farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør?, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2003, 272 sider, 248 kr. Den

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

En fatwa mod Islamisk Stat

En fatwa mod Islamisk Stat En fatwa mod Islamisk Stat Både Al-Qaeda og Islamisk Stat drømmer om jihad i Indien. Det er hinduismens arnested og de vantros højborg, og Slaget om Indien er en forudsætning for den islamiske dommedag.

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet

Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Crossover, gråzone-ekstremisme og andre snitflader mellem almindelig kriminalitet og politisk kriminalitet Ann-Sophie Hemmingsen Grundtvigs Højskole 19/9 2016 Program Hvad taler vi om? Gør vi det unødvendigt

Læs mere

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction.

Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) Perspectives on Radicalisation and Political Violence, Introduction. Neumann Ideen om radikalisering er relativ ny, og så sent som i

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

ANALYSE Oktober Opskriften på Jihad. Helle Lykke Nielsen

ANALYSE Oktober Opskriften på Jihad. Helle Lykke Nielsen ANALYSE Oktober 2010 Opskriften på Jihad Helle Lykke Nielsen D. 30. september er det 5 år siden, Muhammed-tegningerne blev trykt i Jyllandsposten, og i den anledning kan det være passende at gøre status

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck Executive summary I de vestlige bestræbelser på at imødegå al-qaedas budskab florerer ideen om at man kan udnytte intern ideologisk uenighed blandt muslimer i indsatsen. Særligt anvendeligt virker det,

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark Vurdering af terrortruslen mod Danmark 28. april 2016 Sammenfatning Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Det betyder, at der er personer, som har intention om og kapacitet til at begå terrorangreb

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

8. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis Salmevalg 10: Alt, hvad som fuglevinger fik 337: Behold os, Herre, ved dit ord/448: Fyldt af glæde 292: Kærligheds og sandheds ånd 701: Huset, som Gud har bygt 725: Det dufter

Læs mere

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 1 Hindu-Muslim relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Hindu-Muslim -relationer Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) Babri-moskeen 1. Diagnose: De indiske problemer, der kan påpeges, er

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet

Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet Hjernevask i folkeskolen? Chris2an Suhr Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet PhD projekt om troshelbredelse og psykiatribrug blandt muslimer i Danmark 1. Forståelse er mulig. 2. Radikalisering

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006 Muhammedkrisen set indefra 1 Arla Foods i Mellemøsten Syrien Arla Foods, Libanon Joint venture salg og distribution Libanon Danya Foods, Saudi-Arabien Total supply chain inkl. lokalproduktion og eksport

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Muslimske kvinder i Europa

Muslimske kvinder i Europa Muslimske kvinder i Europa Følgende er en kronik fra Politiken (13. feb. 2006) Lande som Saudi-Arabien, Pakistan og Nigeria er diktatoriske magtstrukturer uden forbindelse til islams religiøse tekster.

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 31. marts 2009 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier Temaeftermiddag I Viborg kommuner 26. marts 2015 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp Side

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategisk projektejerskab

Strategisk projektejerskab Strategisk projektejerskab Spørgsmål til diskussion Hvordan ved jeg som projektejer, at vi chefer har et fælles mandat om projektets resultat? Hvad kan vi som chefer konkret efterspørge, for at styrke

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere