InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI"

Transkript

1 InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

2 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening og Dansk Industri Redaktionen afsluttet d. 15. maj 2006 Redaktion: Birgitte Malm, John Sarborg Pedersen, Vagn Riis Tryk: Dansk Industri ISBN:

3 FoRoRd Med asiatiske timelønninger på en tiendedel af de danske er det vores viden om produkter og processer, der skal sikre virksomhedernes overlevelse og vækst. Og det gælder ikke kun de store globale virksomheder, men i stigende grad også de mindre danske virksomheder, der møder konkurrencen fra udlandet. Hvad gør de mindre virksomheder så? En del af svaret ligger i en bedre udnyttelse af den eksisterende teknologi. Særligt informations- og kommunikationsteknologien (IKT) har gavnet mange mindre virksomheder; både til at effektivisere processer, men også til at indbygge ny funktionalitet eller nye services i produkterne. Men det er svært særligt for de virksomheder, der ikke traditionelt arbejder med teknologi. Det er baggrunden for, at Provinsindustriens Arbejdsgiverforening har igangsat projekt Intelligent Jern, der netop har som mål at hjælpe medlemmerne til innovation via teknologi. Kernen i projektet er 50 innovationstjek i virksomheder, hvor teknologieksperter over tre besøg hjælper virksomhederne med at udvikle produkter eller processer. Herudover kommer en række regionale arrangementer og netværksmøder om innovation og IKT. Innovationstjekkene har ført til mange spændende erfaringer og resultater, som vi med denne pjece ønsker at viderebringe til en bredere kreds. 3 Projektet er koordineret af ITEK (DI s branchefællesskab for it, tele, elektronik og kommunikation) med Delta som underleverandør på innovationstjekkene. Projektet løber frem til marts God læselyst! Carsten Bjerg Vicedirektør, Grundfos Formand for styregruppen for projektet Intelligent Jern Tom Togsverd Branchedirektør, ITEK

4 4

5 Indhold Erfaringer fra Intelligent jern 7 Fokus på muligheder 7 Hvad er udfordringerne 7 Gør dine produkter intelligente og øg omsætningen! 11 Øget konkurrence kræver nytænkning 13 Anbefaliinger 14 Gør dine processer intelligente og reducer omkostningerne 17 IT i processer skaber innovation og effektivitet 17 Virksomhedens interne processer 18 Leverandører og samhandelspartnere 22 Nye services med it 25 Bedre ledelsesinformation 27 Anbefalinger 28 Opfyld dine kunders behov og øg træfsikkerheden 29 Sæt dig på skødet af kunden 31 Invester i markedsforståelse 31 Ikke for mange ændringer på bestående produkter 33 Styr på varianterne 33 Eksempler fra Intelligent Jern 34 Anbefalinger 34 Vil du vide mere 36

6 Virksomhederne i projektet Intelligent Jern har gennem rådgivning fået nye idéer til forretningsudvikling via IKT (informations- og kommunikationsteknologi). Erfaringerne viser, at IKT ofte er svaret på de udfordringer, mange virksomheder står overfor; f.eks. muligheden for at binde kunden tættere til sig, levere nye services, sikre kvalitet og få kortere leveringstider. 6 SÅdAn

7 ERFARInGER FRA InTEllIGEnT JERn FoKUS PÅ InnoVATIonSMUlIGhEdER Mulighederne med ny teknologi er mange, og det kan være svært for den enkelte virksomhed at vurdere, hvilken vej de skal gå. Provinsindustriens Arbejdsgiverforening igangsatte derfor i 2005 et projekt, Intelligent Jern, med et tilbud til 50 medlemsvirksomheder om at få et innovationstjek, hvor teknologieksperter over tre besøg rådgiver virksomheden. Formålet er at sætte særligt fokus på de innovationsmuligheder, der opstår ved anvendelse af IKT i virksomhederne. Det kan f.eks. være: At bygge sensorer ind i eksisterende produkter, så virksomhederne kan levere nye services, f.eks. overvågning af produktet via Internettet. At indbygge software i fysiske produkter, så produkterne får nye og flere funktioner for brugeren. 7 At automatisere virksomhedernes produktionsprocesser ved at optimere produktionsflow med it-teknologi. At etablere it-systemer til styring af økonomi og ressourcer, kundehåndtering, logistik og ledelsesinformation. At lave produktkonfigurationssystemer, dvs. it-systemer, som kan designe og tilpasse virksomhedernes produkter, så kunderne selv eller sammen med en sælger kan designe produkterne. hvad ER UdFoRdRInGERnE? Innovationstjekkene har taget udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige udfordringer, og derfor er erfaringerne også forskellige. De fleste tjek har fokuseret på anvendelsen af teknologi i produkterne, nogle i anbefaling til nye IT systemer og andre i strategiworkshops om innovationsprocessen.

8 Fælles for virksomhederne er, at de ofte har så travlt med den daglige drift, at det er vanskeligt at sætte tid af til at lave langsigtede strategier for innovationsprocessen. Projektet viser dog, at blot få dage dedikeret til at drøfte innovation er med til at sætte en positiv udvikling i gang. Selv om deltagerne er meget forskellige, er der særligt tre udfordringer, de står over for i deres arbejde med innovation i produkter og processer: 1. NYE SERVICES OG FUNKTIONALITETER Den øgede priskonkurrence gør det nødvendigt for virksomhederne at tænke i nye services og funktionaliteter for at kunne øge indtjeningen på produkterne og distancere sig fra konkurrenterne. Det kan ske ved at indbygge intelligens i produkterne, f.eks. sensorer eller ved at tilbyde nye services via nettet. Mange virksomheder er desværre slet ikke bevidste om, hvilke teknologiske muligheder der allerede findes på markedet, som kan give anledning til nye produkter og servicekoncepter. 8 SÅdAn 2. EFFEKTIVISEREDE OG IT-UNDERSTØTTEDE ARBEJDSPROCESSER Flere virksomheder vil kunne hente betydelige gevinster ved at forbedre de interne arbejdsgange med it, og det kan blive fatalt for virksomheden at undlade dette, når priskonkurrencen konstant skærpes. It-systemer kan ikke i sig selv udøve mirakler, men giver en god anledning til at få kigget sine processer igennem og sat i system, så fejl og dobbelt arbejde minimeres, og rutiner automatiseres. Samtidig giver it mulighed for nye services til kunder og leverandører f.eks. at følge en ordre, selv designe sit produkt eller få integreret it-systemerne, så indkøb og levering sker automatisk. 3. TÆTTERE KONTAKT TIL KUNDERNE Mange virksomheder er ikke vant til at inddrage kunderne i udviklingsfasen, men når helt nye serviceydelser skal udvikles f.eks. en nye webløsning er det afgørende at inddrage brugerne i processen og undersøge behov og brugssituationer. En generel overvågning af markedet er nødvendig særligt på teknologiområdet, hvor udviklingen går langt stærkere end mange virksomheder er vant til i deres traditionelle produktsortiment.

9 Erfaringerne fra projektet giver anledning til en række generelle anbefalinger til innovation i mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Du kan læse mere og få gode råd og eksempler i de følgende afsnit. 9

10 10 Mange produktionsvirksomheder udvikler sig fra primært at have fokus på produktion til i stigende grad at fokusere på nye services, som udvikles og sælges i forbindelse med produkterne. Med andre ord bliver innovation i alt det, der omgiver det fysiske produkt, en væsentlig kilde til vækst og her spiller IKT en væsentlig rolle

11 GØR dine PRodUKTER InTEllIGEnTE OG ØG OMSÆTNINGEN! Et godt eksempel på intelligente produkter er apparater, der bliver udstyret med sensorer og tilkoblet Internettet. Det åbner helt nye muligheder for at servicere og overvåge, f.eks : En pumpe, der kan sende en til en serviceafdeling, når den er stoppet En termostat, der reguleres via en almindelig telefon En puls- og blodsaturationsmåler, der via Bluetooth automatisk sender en advarselsmail til vagthavende læge, hvis der er problemer En sprinkler på en græsplæne, som på basis af meteorologiske forudsigelser modtaget via en GSM opkobling afgør, hvor meget der skal vandes en given dag 11 Praktisk kan løsningerne fungere ved, at apparatet får sin egen IP-adresse og bliver koblet på Internettet. Herfra kan kunder eller leverandører se, hvordan den enkelte maskine har det. Kombineret med sensorer som f.eks. kan måle fugt, tryk, lys eller varme kan en række oplysninger blive tilgængelige for kunden og derved give nye services. For at være rustede til fremtiden, skal vi være konkurrencedygtige på alle områder. Og meget tyder på, at en af fremtidens vigtigste parametre i konkurrencen netop bliver service. Direktør Jan Vestergaard Olsen, adm. direktør Aalborg Industries I Epoke, der ellers har været en traditionel industrivirksomhed, er softwareafdelingen nu blevet omdrejningspunktet for virksomhedens innovation og vækst.

12 EPOKE A/S SOFTWAREUDVIKLING BLEV VEJEN TIL VÆKST Epoke har indbygget en GPS (satellitnavigation) i deres saltspredere, så man altid ved, hvor saltvognen befinder sig. Systemet er blevet fodret med alle oplysninger om buslommer og svingbaner på ruten, og så justerer saltsprederen automatisk undervejs. Når tøsneen vælter ned, skal der meget salt på vejene, men når rimfrosten bare skal neutraliseres, skal saltet spredes i et tyndt lag. De forskelle kan systemet også håndtere. Det kan lagre otte vejrtyper på hele ti ruter, så hver bil ikke behøver at køre samme rute hver gang. Systemet betyder også, at kunderne sparer penge på saltforbruget, og at der vises miljøhensyn. Alt sammen gode salgsargumenter for Epoke. Epoke har derved flyttet sig i værdikæden og er blevet en virksomhed, der i dag også lever af softwareudvikling og sælger nye services kombineret med eksisterende produkter XXXXXXXXXXXXX

13 ØGET KonKURREnCE KRÆVER nytænkning Flere virksomheder i projekt Intelligent Jern oplever, at det høje danske omkostningsniveau gør det vanskeligt at konkurrere på prisen. Konkurrenter fra Østeuropa og Asien haler støt og roligt ind, i takt med at kvaliteten i deres produkter også bliver højere. Det sætter priserne under pres. Konsekvensen bliver, at det ikke alene er nødvendigt at tænke i høj kvalitet, men også i koncepter eller supplerende services og funktionalitet, der gør det sværere for konkurrenterne at erobre kunderne. Men hvordan fornyer man et produkt, der ikke har ændret sig markant i de seneste år? Det er ikke en nem opgave men ved at bruge tilgængelig teknologi på en ny måde, er der en vej. I Intelligent Jern, har flere virksomheder arbejdet med muligheden for at overvåge og måle på produkterne og derved tilbyde nye services til kunderne. Ledelsen i Virklund Sport ønskede at tage udfordringen op som en del af deres innovationstjek, og det kom der spændende idéer ud af. VIRKLUND SPORT PÅ VEJ MOD FREMTIDENS IDRÆTSHAL Virklund Sport er Danmarks førende producent og leverandør af sportsudstyr og er den eneste totalleverandør i Danmark til sportshaller og idrætsanlæg. De fleste produkter har kun udviklet sig moderat gennem de seneste fire årtier en buk og en ribbe ligner sig selv. 13 Ledelsen i Virklund Sport arbejder derfor med en vision om at skabe fremtidens idrætshal med indbygget intelligens. Idéen går ud på at kombinere kendte og nye fysiske produkter, sensorer og aktuatorer og derved lave en idræthal, der kan tilpasses brugerens behov. Som en del af projekt Intelligent Jern iværksætter Virklund Sport i samarbejde med Alexandra Instituttet et demonstrationsprojekt, der skal afdække de teknologiske og fysiske udfordringer i en væsentlig del af visionen: Sportsgulvet. Idéen er at lave et gulv med en fleksibel computerstyret opstregning, der dynamisk kan tilpasses til den sportsgren, der skal foregå på gulvet. Man skal ideelt set kunne skifte f.eks. mellem en håndbold-opstregning og et antal badmintonbaner, således at der ikke er forstyrrende streger fra andre sportsgrene, når den enkelte idræt dyrkes.

14 For andre virksomheder har løsninger ligget lige for, og det er lykkedes at skabe nye muligheder, f.eks. hos Migatronic, der sælger robotter. Maskinerne kom på nettet, og det blev muligt via en PDA (håndholdt computer) at overvåge robotterne. MIGATRONIC AUTOMATION MASKINERNE KOM PÅ NETTET Migatronic Automation udvikler og leverer anlæg, der er baseret på robotter f.eks. svejsemaskiner til autoværksteder og den lette industri, mobile, betjeningsvenlige allroundsvejsemaskiner, automatiserings- og manipuleringsudstyr til svejsning m.m. Innovationstjekket betød, at Migatronic Automation havde eksperter på besøg en hel dag, hvor de udpegede mulige innovationsområder i virksomheden. Det blev besluttet at se nærmere på nye kommunikationsløsninger til overvågning og styring af deres robotter. I samarbejde med eksperter på området lykkedes det i den efterfølgende del af innovationstjekket, at få lavet en løsning, hvor det er muligt at overvåge robotterne og svejsemaskinerne ved hjælp af en håndholdt og trådløs PDA. 14 Efterfølgende har Migatronic Automation fundet så stor interesse for løsningen, at de selv har investeret yderligere midler i denne og arbejder på at kommercialisere den. AnBEFAlInGER Det kan umiddelbart virke nemt tag noget teknologi og find på nye services. Men det er det ikke! Flere eksempler har vist, at smarte funktioner og produkter er blevet alt for dyre og ikke har været tilstrækkeligt efterspurgte i markedet. Derfor skal markedsmuligheder og udviklingsomkostninger være analyseret grundigt, inden man går i gang med et projekt af denne karakter. Det er også vigtigt at tænke på, at organisationen skal være parat til at sælge nye typer af varer og måske skal medarbejdere opkvalificeres. Få produktudviklingen tænkt ind i jeres strategi Passer det nye produkt/funktionalitet ind i jeres strategi er det jeres kernekompetence (eller skal det være det?), og hvordan passer det ind i virksomhedens udvikling?

15 Skal I outsource projektet og lade underleverandører lave løsningen for jer eller skal I ansætte nye medarbejdere og opkvalificere på området. Undersøg markedet grundigt inden I går i gang Gør jer klart, hvilke problemer det nye produkt løser for jeres kunder. Hvad er incitamentet til at betale for servicen, og hvad kan jeres salgsargumenter være? Hvad koster det at udvikle, og hvad er kunderne villige til at betale? Hvilken betalingsmodel kan I bruge? En fast månedlig betaling eller betaling per enhed. Gør jer kundens brugssituation klar og afgør på den baggrund, om informationen f.eks. skal findes på en håndholdt computer, PC eller andet. Og ikke mindst, om der er behov for push eller pull af information. Tænk stort start småt Start i det små med pilotprojekter og lær herigennem. Afprøv løsningen og brugervenligheden undervejs med prototyper, screendumps, mv. Erfaringen viser, at intelligente produkter ofte ender med en funktion, der ikke helt er den, man startede ud med. Det vigtigste er, at kunden/brugeren får mulighed for at komme med input tidligt. 15 Omstil organisationen til at håndtere nye opgaver Serviceafdelingen skal omstilles fra at være et brandslukningscenter til en support- og overvågningsfunktion, som måske skal komme til undsætning inden skaden er sket og kunne supportere kunderne på alle tider af døgnet. IT- funktionen skal måske kunne stille netværksservices til rådighed og finde en løsning på, hvordan produkterne skal kommunikere gennem en firewall, uden at sætte itsikkerheden på spil. Salgs- og serviceafdelingen vil sikkert have behov for at uddanne personalet til at kunne forstå og arbejde med de nye services. Kompetencer indenfor IT-anvendelse bliver væsentlige, når medarbejderne f.eks. kommer i kontakt med kundernes IT-afdelinger i en salgssituation.

16 16 Investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er en vigtig kilde til innovation i virksomhedernes processer. IKT kan hjælpe dig med at etablere nye og mere effektive arbejdsprocesser, hurtigere leveringstider, hurtigere udviklingstider af nye produkter, bedre ressourceplanlægning, bedre mulighed for at tilpasse dig kundernes behov samt mulighed for at give bedre service til kunderne.

17 GØR dine PRoCESSER InTEllIGEnTE OG REDUCER OMKOSTNINGERNE IT I PRoCESSER SKABER InnoVATIon og EFFEKTIVITET Informations- og kommunikationsteknologi spiller erfaringsmæssigt en afgørende rolle for, at virksomhederne kan effektivisere og skabe helt nye forretningsmuligheder. Hele 73 procent af virksomhedernes procesinnovationer er foranlediget af eller understøttet af IKT. Erfaringerne fra projekt Intelligent Jern viser i overensstemmelse hermed, at der kan høstes endog meget store gevinster ved anvendelse af it i processer. De fleste af virksomhederne har investeret i it-systemer til helt grundlæggende processer som økonomistyring, lagerstyring og it til sags- og dokumenthåndtering. Derimod er der typisk et uudnyttet potentiale i it-anvendelse til optimering af arbejdsprocesserne. For at kunne høste de store gevinster ved investeringerne er det vigtigt, at man gennemtænker, hvilke processer man ønsker understøttet med it, og hvordan det kan gøres. 17 Erfaringerne fra projekt Intelligent Jern er, at produktionsvirksomhederne på jern- og metalområdet især kan hente gevinster ved at anvende it i processerne inden for tre områder: Understøttelse af virksomhedens interne processer. Understøttelse af samhandel og kommunikation med underleverandører. Understøttelse af samhandel og kommunikation med virksomhedens kunder. Det er en central udfordring for virksomhederne at fremme nye innovative processer ved at digitalisere deres forretningsprocesser gennem hele værdikæden. De store gevinster opstår, når it-systemerne integreres mellem leverandører, virksomheden og kunderne, som det er illustreret i figuren nedenfor.

18 Det er vigtigt at vurdere it-anskaffelser som en investering og ikke kun som en udgift. Ofte kan investeringer på dette område tjenes hjem igen på mindre end to år. VIRKSoMhEdEnS InTERnE PRoCESSER Selve hjertet af de it-systemer, der understøtter virksomhedernes interne processer, er de såkaldte ERP-systemer. ERP står for Enterprise Ressource Planning. ERP-systemerne har udviklet sig betydeligt over tid og er udvidet fra kernefunktioner som økonomistyringsfunktioner til it-systemer, der mere generelt understøtter virksomhedernes forretningsprocesser inden for indkøb, salg, logistik, produktion, personale m.v. LEVERANDØR VIRKSOMHED KUNDE Økonomistyring 18 SÅdAn E-indkøb E-betaling E-faktura E-markedsføring E-ordre /fakturering Info om leveringstid Produktionsinfo. Logistikhåndtering Produktionsplanlægning og - styring, udvikling af nye produkter Integration af processen

19 EKSEMPEl PÅ ModUlER/FUnKTIonER I ET ERP-SYSTEM Økonomistyring og løn. Produktionsstyring og planlægning bl.a. timeregistrering, materialeanvendelse i produktionen opgørelse af styklister m.v. Indkøb bla. til oversigter over indkøbte råvarer og elektronisk ordreafgivelse. Salg og marketing bla. til at opgøre salgsoversigter med mulighed for elektronisk salg over nettet. Lagerstyring og priser Ressourceplanlægning HR Personale Et ERP-system er et integreret it-system, hvor ændring i data registreret ét sted har umiddelbar virkning alle andre steder i systemet, så det bliver muligt at overvåge og planlægge virksomhedens centrale funktioner løbende. Der er mange ERP-systemer på markedet i dag som f.eks. Microsofts C5, Navision og Axapta, SAP s ERP-systemer BusinessOne m.fl. Der er en tendens til, at de store leverandører bevæger sig ned i markedet for mindre og mellemstore virksomheder f.eks. med SAPs BusinessOne og Microsofts C5 samt Navision, der retter sig til virksomheder helt ned til under fem medarbejdere. 19 ERP-systemer kan give bedre interne arbejdsgange Anvendelse af det rette ERP-system udgør i sig selv en innovation for de virksomheder, som ikke allerede har en sådan løsning, idet systemet byder på effektivisering af eksisterende arbejdsgange. Ofte bygger virksomhedernes eksisterende arbejdsgange og interne arbejdsdeling på rutiner, der har udviklet sig over tid, og som der aldrig er blevet stillet spørgsmålstegn ved. Følgelig er der stor sandsynlighed for, at de ikke nødvendigvis er effektive eller de mest hensigtsmæssige. Indførelse af ERP-systemer giver mulighed for at revurdere virksomhedernes eksisterende arbejdsgange. Dobbeltarbejde vil ofte kunne undgås. Flere medarbejdere vil tillige kunne udføre videntunge opgaver, der tidligere var reserveret specialister, idet it-systemerne kan sikre, at alle i virksomheden får adgang til de rette informationer.

20 Tilsvarende vil et ERP-system kunne bidrage til, at transaktionsomkostningerne falder. Et eksempel er udarbejdelse af et tilbud til en kunde. Tilstedeværelsen af skabeloner på opstilling af tilbud, kataloger med priser på komponenter/arbejder/tegninger samt kalkulationsregler kan være tilgængelige på nettet, så flere i virksomheden let kan udfærdige et tilbud. Indførelse af nye it-systemer udgør ikke i sig selv en gevinst, med mindre systemerne anvendes til at indføre nye processer og systematisere gamle. Gør virksomhederne det, opstår der også helt nye muligheder for at anvende it til at effektivisere processerne betydeligt og reducere de interne omkostninger. 20 Til illustration heraf viser erfaringerne fra projekt Intelligent Jern, at der kan være et stort tidsspilde og dermed ressourcetab i virksomhederne ved at nødvendige informationer og data ikke er it-baserede f.eks at tegninger, der udarbejdes og afleveres til konstruktionsafdelingen, ikke er tilstrækkeligt dokumenterede. Mange gange betyder det, at produktionen ikke kan gå i gang efter planen eller må tages ned, hvis den allerede er sat op. Problemer som disse kan undgås, hvis virksomhedernes produkter nedbrydes i delmoduler og hele dokumentationen lægges på it. Det kræver, at der udarbejdes faste processer for, hvordan konstruktionstegningerne og data dokumenteres, og at relevante afdelinger i virksomhederne får adgang til oplysningerne, så f.eks. produktionsafdelingen, konstruktionsafdelingen og administrationen alle kan anvende oplysningerne fra it-systemerne. Bedre kundeservice Et næste skridt i anvendelse af it kunne være at knytte kunderne tættere til sig, eksempelvis ved at gøre det muligt for dem selv at designe eller konfigurere de ønskede produkter. Det kan gøres enten over nettet eller ved, at sælgerne medbringer et it-system på deres PC, så de sammen med kunderne hurtigt kan designe et nyt produkt efter kundens behov, sådan som det er tilfældet hos Aalborg Industries.

21 AALBORG INDUSTRIES BEDRE KUNDESERVICE MED IT Aalborg Industries er et eksempel på Intelligent Jern. Virksomheden er verdensleder på markedet for kedler til skibe. Kedlerne er rullet af samlebåndet siden 1919, og i dag har virksomheden fabrikker i Danmark, Kina, Indonesien og Brasilien. Kedlerne fra Aalborg Industries bruges til at varme olien op, så den flyder lettere, når tankskibene læsser og losser. Desuden bruges de til at levere varmt vand til husholdning og rengøring ombord på skibene. Aalborg Industries har lavet et it-system til konfiguration af deres produkter, som har bidraget til en langt bedre og mere effektiv kundehåndtering. Det var helt normalt, at vores sælgere holdt to-tre møder med kunden, før vi havde tilpasset kedlen til kundens krav. I dag er denne proces erstattet af, at sælgeren har et computerprogram med ud til kunden, hvor de sammen kan konfigurere kedlerne på skærmen, indtil de når en tilfredsstillende løsning, forklarer administrerende direktør i Aalborg Industries, Jan Vestergaard Olsen. Der findes i dag løsninger til at understøtte dette, og med stamdata på plads i ERP-systemet, er det ikke længere en uoverskuelig opgave at tilbyde denne service f.eks. på Internettet. Der er mange potentielle gevinster ved løsningen: Kunden kan få den vare, han har behov for Det bliver lettere at handle hos dig end hos konkurrenten Din virksomhed får fingeren på pulsen hvad er det kunderne efterspørger i dag og i morgen. Senere eller slet intet engagement af virksomhedens sælgere i salgsprocessen. Kunden betjener sig selv og oplever en bedre service. Anvendes dagsaktuelle priser får kunden altid den rette pris og ikke fra en forældet prisliste 21 Når produkterne er designet, kan oplysningerne gå direkte ind som en købsordre med alle nødvendige specifikationer, og produktion sættes i gang, så snart it-systemet har klarmeldt, at de nødvendige råvarer er til stede på lageret.

22 Det er åbenbart, at der ligger et stort besparelsespotentiale i en sådan fuldautomatiseret proces, og tilsvarende muligheder kan findes i mange andre af virksomhedens processer og rutiner. En effektiv styring af virksomhedernes interne processer og ressourcer kræver ligeledes, at lagerstyringen er understøttet af it. Denne mulighed ligger da også i ERP-systemer. Lagerstyringen giver virksomhederne mulighed for at registrere den samlede lagerbeholdning samt registrering af, hvad der forlader lageret til produktionen i løbet af dagen. Et system, som samtidig giver mulighed for, at der i løbet af dagen automatisk udarbejdes lister til indkøbsafdelingen med forslag til indkøbsordrer, så produktionen kan holdes kørende under hensyntagen til den forventede ordreindgang og allerede indløbne ordrer. leverandører og SAMhAndElSPARTnERE 22 I forhold til leverandørerne byder it-systemerne på mange interessante muligheder for optimering f.eks.: Elektroniske indkøb Deling af oplysninger om f.eks. varelagre, ordretilgang og prognoser Hurtig og korrekt opdatering leverandørpriser Virksomhederne kan opnå betydelige gevinster, hvis de integrerer og automatiserer deres it-systemer med underleverandørerne, og da store virksomheder i disse år er meget fokuserede på optimering af deres værdikæder, bliver det i stigende omfang et krav fra de store virksomheder til deres underleverandører. I relation til elektroniske ordrer er der to typiske scenarier: Bestilling via et online katalog (web shop). Dette er typisk en manuel proces, hvor en medarbejder hos kunden via et opslag i leverandørens elektroniske varekatalog finder, evt. konfigurerer og bestiller de ønskede varer. Med hensyn til den efterfølgende udveksling af bekræftelser, ændringer og fakturaer kan dette scenario forsætte som i næste punkt.

23 Bestilling via elektronisk udveksling af dokumenter. Dette blev oprindeligt startet som EDI, men med de nye værktøjer som XML og er fleksibiliteten blevet større. Dette scenario forudsætter i modsætning til webshop, at der er etableret en formel og dokumenteret samhandelsaftale mellem køber og sælger. Fordelen er, at udveksling af ordrer, bekræftelser og fakturaer herefter kan ske uden manuel indgriben. Processen med elektronisk indkøb rummer mulighed for store besparelser for virksomhederne frem for traditionel indkøb med fax eller via telefon, og mulighederne rækker langt videre. 23 XXXXXXXXXXXXX

24 SJØRRING MASKINFABRIK IT GIVER HURTIG OG SIKKER PRISKALKULATION Sjørring Maskinfabrik er underleverandør og samarbejdspartner inden for jern- og metalindustrien. Virksomheden producerer bl.a. ventilationsanlæg til F.L. Schmidt, akselrammer til Scania Busser samt højtipskovle til Volvo. Hos Sjørring Maskinfabrik er it-systemerne det værktøj, der binder alle aktiviteterne sammen. Det gælder de interne aktiviteter, og det gælder forholdet til kunderne og leverandørerne. It-systemerne udgør fundamentet for at håndtere de nødvendige informationer, der er forudsætningen for at kunne imødekomme kundernes behov. I forhold til underleverandørerne er det i dag muligt at opdatere priserne på de indkøbte produkter direkte fra underleverandørernes priskartotek. Det giver hurtig og sikker kalkulation af pristilbud. 24 SÅdAn It-systemet gør det muligt at få et totalt overblik over hel- og halvfabrikat så der ikke igangsættes produktion, hvis materialerne ikke er til stede. Når en produktion går i gang, udskrives arbejdsordrer, tegninger, arbejdsinstruktion, rutekort og pakkelister påført materialeforbrug på lageret. Af pluklisten fremgår det, hvor ekspedienten skal hente varerne, der er registreret ved hjælp af stregkoder. It-systemerne har været en vigtig årsag til, at Sjørring Maskinfabrik er vokset kraftigt i omsætning og antal ansatte over årene fra 165 ansatte til i dag omkring 300 personer, siger Mogens Nielsen, direktør for Sjørring Maskinfabrik. Integration til underleverandørernes it-systemer som nævnt ovenfor giver en lang række afledte fordele som effektiv ressourcehåndtering, mulighed for at afgive tilbud til kunderne med vished for, hvornår produkterne præcist kan produceres og leveres, kortere produktionstider og meget mere. Virksomheden kan herved få et bedre informations- og beslutningsgrundlag og dermed mulighed for en bedre planlægning af produktion, import, lager, transport osv. Etablering af processer som leverandørstyret lager (VMI) og just-in-time leverancer bliver mulige og åbner op for store effektiviseringsgevinster.

25 nye SERVICES MEd IT God kundeservice bliver stadig vigtigere for at kunne drive virksomhed. Hertil kommer, at mange virksomheder i de kommende år formentlig må erkende, at deres indtjening vil flytte sig fra at tjene på eksisterende produkter til, at de tjener på de services, der er forbundet med de produkter, som de sælger. På it-området kan systemerne bl.a. hjælpe med: Bedre kundehåndtering Elektronisk ordreafgivelse Information om leveringstid Produktinformationer til kunderne Servicevejledninger Alene elektronisk ordreafgivelse giver store muligheder for besparelser i de administrative procedurer, men service til kunderne i form af produktions- og leveringstider spiller en afgørende rolle for at sikre den bedst mulige relation mellem virksomheden og kunderne. PBI DANSENSOR A/S MERE VIDEN OM KUNDERNE 25 Virksomheden PBI Dansensor blev besøgt under projekt Intelligent Jern. Virksomheden laver gasanalyse og permeabilitetsmålere primært til fødevareindustrien. Det blev under projekt Intelligent Jern drøftet, at it kan anvendes til at forbedre virksomhedens relation til slutbrugerne/kunderne ved bl.a. at etablere et kundeservicesupportnet, dvs. en slags online it-helpdesk til deres kunder. Herved kan virksomheden give bedre service og samtidig få viden om, hvad kunderne er mest interesserede i. Et Kundeservicesupportnet vil give virksomheden langt bedre viden om den enkelte slutbrugers individuelle krav siger Sten Haunstrup Christensen, teknisk direktør, PBI Dansensor.

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Præsentation gennemgang Gennemgang af de nye ting i version 2.5.2 Mamut ServiceSuite Planning Næste service release 15. august Mamut ServiceSuite

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN

STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN STRØMLINING HÅNDTERING AF PAPIRPROCESSER I EN DIGITAL VERDEN NOGLE AF DE BEDSTE MULIGHEDER FOR AT OPTIMERE WORKFLOWS FINDES, HVOR PAPIR OG DIGITALT MØDES Alle ved, at... DIGITALE PROCESSER STRØMLINER INFORMATIONSFLOWET

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Forretnings-it sparer tid og penge

Forretnings-it sparer tid og penge Forretnings-it sparer tid og penge - IBIZ-Center skal vejlede små og mellemstore virksomheder om mulighederne med anvendelse af it (skridtet før professionel lev./rådgiver) - IBIZ-Center motiverer til

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen

MADE FORSKNINGEN. De ni temaer i MADE Forskningen MADE FORSKNINGEN De ni temaer i MADE Forskningen MADE Forskningen MADE vil generere og implementere ny viden om produktion, som giver danske virksomheder det globale forspring, der er afgørende for virksomhedernes

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast.

Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Vilje, mod og engagement. Din fremtidige samarbejdspartner indenfor bearbejdning af emner i alle typer metal og plast. Ambitioner og mål Den 15. januar 2011 overtog M.E.D. Maskinfabrik A/S aktiviteterne

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere