InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI"

Transkript

1 InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

2 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening og Dansk Industri Redaktionen afsluttet d. 15. maj 2006 Redaktion: Birgitte Malm, John Sarborg Pedersen, Vagn Riis Tryk: Dansk Industri ISBN:

3 FoRoRd Med asiatiske timelønninger på en tiendedel af de danske er det vores viden om produkter og processer, der skal sikre virksomhedernes overlevelse og vækst. Og det gælder ikke kun de store globale virksomheder, men i stigende grad også de mindre danske virksomheder, der møder konkurrencen fra udlandet. Hvad gør de mindre virksomheder så? En del af svaret ligger i en bedre udnyttelse af den eksisterende teknologi. Særligt informations- og kommunikationsteknologien (IKT) har gavnet mange mindre virksomheder; både til at effektivisere processer, men også til at indbygge ny funktionalitet eller nye services i produkterne. Men det er svært særligt for de virksomheder, der ikke traditionelt arbejder med teknologi. Det er baggrunden for, at Provinsindustriens Arbejdsgiverforening har igangsat projekt Intelligent Jern, der netop har som mål at hjælpe medlemmerne til innovation via teknologi. Kernen i projektet er 50 innovationstjek i virksomheder, hvor teknologieksperter over tre besøg hjælper virksomhederne med at udvikle produkter eller processer. Herudover kommer en række regionale arrangementer og netværksmøder om innovation og IKT. Innovationstjekkene har ført til mange spændende erfaringer og resultater, som vi med denne pjece ønsker at viderebringe til en bredere kreds. 3 Projektet er koordineret af ITEK (DI s branchefællesskab for it, tele, elektronik og kommunikation) med Delta som underleverandør på innovationstjekkene. Projektet løber frem til marts God læselyst! Carsten Bjerg Vicedirektør, Grundfos Formand for styregruppen for projektet Intelligent Jern Tom Togsverd Branchedirektør, ITEK

4 4

5 Indhold Erfaringer fra Intelligent jern 7 Fokus på muligheder 7 Hvad er udfordringerne 7 Gør dine produkter intelligente og øg omsætningen! 11 Øget konkurrence kræver nytænkning 13 Anbefaliinger 14 Gør dine processer intelligente og reducer omkostningerne 17 IT i processer skaber innovation og effektivitet 17 Virksomhedens interne processer 18 Leverandører og samhandelspartnere 22 Nye services med it 25 Bedre ledelsesinformation 27 Anbefalinger 28 Opfyld dine kunders behov og øg træfsikkerheden 29 Sæt dig på skødet af kunden 31 Invester i markedsforståelse 31 Ikke for mange ændringer på bestående produkter 33 Styr på varianterne 33 Eksempler fra Intelligent Jern 34 Anbefalinger 34 Vil du vide mere 36

6 Virksomhederne i projektet Intelligent Jern har gennem rådgivning fået nye idéer til forretningsudvikling via IKT (informations- og kommunikationsteknologi). Erfaringerne viser, at IKT ofte er svaret på de udfordringer, mange virksomheder står overfor; f.eks. muligheden for at binde kunden tættere til sig, levere nye services, sikre kvalitet og få kortere leveringstider. 6 SÅdAn

7 ERFARInGER FRA InTEllIGEnT JERn FoKUS PÅ InnoVATIonSMUlIGhEdER Mulighederne med ny teknologi er mange, og det kan være svært for den enkelte virksomhed at vurdere, hvilken vej de skal gå. Provinsindustriens Arbejdsgiverforening igangsatte derfor i 2005 et projekt, Intelligent Jern, med et tilbud til 50 medlemsvirksomheder om at få et innovationstjek, hvor teknologieksperter over tre besøg rådgiver virksomheden. Formålet er at sætte særligt fokus på de innovationsmuligheder, der opstår ved anvendelse af IKT i virksomhederne. Det kan f.eks. være: At bygge sensorer ind i eksisterende produkter, så virksomhederne kan levere nye services, f.eks. overvågning af produktet via Internettet. At indbygge software i fysiske produkter, så produkterne får nye og flere funktioner for brugeren. 7 At automatisere virksomhedernes produktionsprocesser ved at optimere produktionsflow med it-teknologi. At etablere it-systemer til styring af økonomi og ressourcer, kundehåndtering, logistik og ledelsesinformation. At lave produktkonfigurationssystemer, dvs. it-systemer, som kan designe og tilpasse virksomhedernes produkter, så kunderne selv eller sammen med en sælger kan designe produkterne. hvad ER UdFoRdRInGERnE? Innovationstjekkene har taget udgangspunkt i den enkelte virksomheds særlige udfordringer, og derfor er erfaringerne også forskellige. De fleste tjek har fokuseret på anvendelsen af teknologi i produkterne, nogle i anbefaling til nye IT systemer og andre i strategiworkshops om innovationsprocessen.

8 Fælles for virksomhederne er, at de ofte har så travlt med den daglige drift, at det er vanskeligt at sætte tid af til at lave langsigtede strategier for innovationsprocessen. Projektet viser dog, at blot få dage dedikeret til at drøfte innovation er med til at sætte en positiv udvikling i gang. Selv om deltagerne er meget forskellige, er der særligt tre udfordringer, de står over for i deres arbejde med innovation i produkter og processer: 1. NYE SERVICES OG FUNKTIONALITETER Den øgede priskonkurrence gør det nødvendigt for virksomhederne at tænke i nye services og funktionaliteter for at kunne øge indtjeningen på produkterne og distancere sig fra konkurrenterne. Det kan ske ved at indbygge intelligens i produkterne, f.eks. sensorer eller ved at tilbyde nye services via nettet. Mange virksomheder er desværre slet ikke bevidste om, hvilke teknologiske muligheder der allerede findes på markedet, som kan give anledning til nye produkter og servicekoncepter. 8 SÅdAn 2. EFFEKTIVISEREDE OG IT-UNDERSTØTTEDE ARBEJDSPROCESSER Flere virksomheder vil kunne hente betydelige gevinster ved at forbedre de interne arbejdsgange med it, og det kan blive fatalt for virksomheden at undlade dette, når priskonkurrencen konstant skærpes. It-systemer kan ikke i sig selv udøve mirakler, men giver en god anledning til at få kigget sine processer igennem og sat i system, så fejl og dobbelt arbejde minimeres, og rutiner automatiseres. Samtidig giver it mulighed for nye services til kunder og leverandører f.eks. at følge en ordre, selv designe sit produkt eller få integreret it-systemerne, så indkøb og levering sker automatisk. 3. TÆTTERE KONTAKT TIL KUNDERNE Mange virksomheder er ikke vant til at inddrage kunderne i udviklingsfasen, men når helt nye serviceydelser skal udvikles f.eks. en nye webløsning er det afgørende at inddrage brugerne i processen og undersøge behov og brugssituationer. En generel overvågning af markedet er nødvendig særligt på teknologiområdet, hvor udviklingen går langt stærkere end mange virksomheder er vant til i deres traditionelle produktsortiment.

9 Erfaringerne fra projektet giver anledning til en række generelle anbefalinger til innovation i mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Du kan læse mere og få gode råd og eksempler i de følgende afsnit. 9

10 10 Mange produktionsvirksomheder udvikler sig fra primært at have fokus på produktion til i stigende grad at fokusere på nye services, som udvikles og sælges i forbindelse med produkterne. Med andre ord bliver innovation i alt det, der omgiver det fysiske produkt, en væsentlig kilde til vækst og her spiller IKT en væsentlig rolle

11 GØR dine PRodUKTER InTEllIGEnTE OG ØG OMSÆTNINGEN! Et godt eksempel på intelligente produkter er apparater, der bliver udstyret med sensorer og tilkoblet Internettet. Det åbner helt nye muligheder for at servicere og overvåge, f.eks : En pumpe, der kan sende en til en serviceafdeling, når den er stoppet En termostat, der reguleres via en almindelig telefon En puls- og blodsaturationsmåler, der via Bluetooth automatisk sender en advarselsmail til vagthavende læge, hvis der er problemer En sprinkler på en græsplæne, som på basis af meteorologiske forudsigelser modtaget via en GSM opkobling afgør, hvor meget der skal vandes en given dag 11 Praktisk kan løsningerne fungere ved, at apparatet får sin egen IP-adresse og bliver koblet på Internettet. Herfra kan kunder eller leverandører se, hvordan den enkelte maskine har det. Kombineret med sensorer som f.eks. kan måle fugt, tryk, lys eller varme kan en række oplysninger blive tilgængelige for kunden og derved give nye services. For at være rustede til fremtiden, skal vi være konkurrencedygtige på alle områder. Og meget tyder på, at en af fremtidens vigtigste parametre i konkurrencen netop bliver service. Direktør Jan Vestergaard Olsen, adm. direktør Aalborg Industries I Epoke, der ellers har været en traditionel industrivirksomhed, er softwareafdelingen nu blevet omdrejningspunktet for virksomhedens innovation og vækst.

12 EPOKE A/S SOFTWAREUDVIKLING BLEV VEJEN TIL VÆKST Epoke har indbygget en GPS (satellitnavigation) i deres saltspredere, så man altid ved, hvor saltvognen befinder sig. Systemet er blevet fodret med alle oplysninger om buslommer og svingbaner på ruten, og så justerer saltsprederen automatisk undervejs. Når tøsneen vælter ned, skal der meget salt på vejene, men når rimfrosten bare skal neutraliseres, skal saltet spredes i et tyndt lag. De forskelle kan systemet også håndtere. Det kan lagre otte vejrtyper på hele ti ruter, så hver bil ikke behøver at køre samme rute hver gang. Systemet betyder også, at kunderne sparer penge på saltforbruget, og at der vises miljøhensyn. Alt sammen gode salgsargumenter for Epoke. Epoke har derved flyttet sig i værdikæden og er blevet en virksomhed, der i dag også lever af softwareudvikling og sælger nye services kombineret med eksisterende produkter XXXXXXXXXXXXX

13 ØGET KonKURREnCE KRÆVER nytænkning Flere virksomheder i projekt Intelligent Jern oplever, at det høje danske omkostningsniveau gør det vanskeligt at konkurrere på prisen. Konkurrenter fra Østeuropa og Asien haler støt og roligt ind, i takt med at kvaliteten i deres produkter også bliver højere. Det sætter priserne under pres. Konsekvensen bliver, at det ikke alene er nødvendigt at tænke i høj kvalitet, men også i koncepter eller supplerende services og funktionalitet, der gør det sværere for konkurrenterne at erobre kunderne. Men hvordan fornyer man et produkt, der ikke har ændret sig markant i de seneste år? Det er ikke en nem opgave men ved at bruge tilgængelig teknologi på en ny måde, er der en vej. I Intelligent Jern, har flere virksomheder arbejdet med muligheden for at overvåge og måle på produkterne og derved tilbyde nye services til kunderne. Ledelsen i Virklund Sport ønskede at tage udfordringen op som en del af deres innovationstjek, og det kom der spændende idéer ud af. VIRKLUND SPORT PÅ VEJ MOD FREMTIDENS IDRÆTSHAL Virklund Sport er Danmarks førende producent og leverandør af sportsudstyr og er den eneste totalleverandør i Danmark til sportshaller og idrætsanlæg. De fleste produkter har kun udviklet sig moderat gennem de seneste fire årtier en buk og en ribbe ligner sig selv. 13 Ledelsen i Virklund Sport arbejder derfor med en vision om at skabe fremtidens idrætshal med indbygget intelligens. Idéen går ud på at kombinere kendte og nye fysiske produkter, sensorer og aktuatorer og derved lave en idræthal, der kan tilpasses brugerens behov. Som en del af projekt Intelligent Jern iværksætter Virklund Sport i samarbejde med Alexandra Instituttet et demonstrationsprojekt, der skal afdække de teknologiske og fysiske udfordringer i en væsentlig del af visionen: Sportsgulvet. Idéen er at lave et gulv med en fleksibel computerstyret opstregning, der dynamisk kan tilpasses til den sportsgren, der skal foregå på gulvet. Man skal ideelt set kunne skifte f.eks. mellem en håndbold-opstregning og et antal badmintonbaner, således at der ikke er forstyrrende streger fra andre sportsgrene, når den enkelte idræt dyrkes.

14 For andre virksomheder har løsninger ligget lige for, og det er lykkedes at skabe nye muligheder, f.eks. hos Migatronic, der sælger robotter. Maskinerne kom på nettet, og det blev muligt via en PDA (håndholdt computer) at overvåge robotterne. MIGATRONIC AUTOMATION MASKINERNE KOM PÅ NETTET Migatronic Automation udvikler og leverer anlæg, der er baseret på robotter f.eks. svejsemaskiner til autoværksteder og den lette industri, mobile, betjeningsvenlige allroundsvejsemaskiner, automatiserings- og manipuleringsudstyr til svejsning m.m. Innovationstjekket betød, at Migatronic Automation havde eksperter på besøg en hel dag, hvor de udpegede mulige innovationsområder i virksomheden. Det blev besluttet at se nærmere på nye kommunikationsløsninger til overvågning og styring af deres robotter. I samarbejde med eksperter på området lykkedes det i den efterfølgende del af innovationstjekket, at få lavet en løsning, hvor det er muligt at overvåge robotterne og svejsemaskinerne ved hjælp af en håndholdt og trådløs PDA. 14 Efterfølgende har Migatronic Automation fundet så stor interesse for løsningen, at de selv har investeret yderligere midler i denne og arbejder på at kommercialisere den. AnBEFAlInGER Det kan umiddelbart virke nemt tag noget teknologi og find på nye services. Men det er det ikke! Flere eksempler har vist, at smarte funktioner og produkter er blevet alt for dyre og ikke har været tilstrækkeligt efterspurgte i markedet. Derfor skal markedsmuligheder og udviklingsomkostninger være analyseret grundigt, inden man går i gang med et projekt af denne karakter. Det er også vigtigt at tænke på, at organisationen skal være parat til at sælge nye typer af varer og måske skal medarbejdere opkvalificeres. Få produktudviklingen tænkt ind i jeres strategi Passer det nye produkt/funktionalitet ind i jeres strategi er det jeres kernekompetence (eller skal det være det?), og hvordan passer det ind i virksomhedens udvikling?

15 Skal I outsource projektet og lade underleverandører lave løsningen for jer eller skal I ansætte nye medarbejdere og opkvalificere på området. Undersøg markedet grundigt inden I går i gang Gør jer klart, hvilke problemer det nye produkt løser for jeres kunder. Hvad er incitamentet til at betale for servicen, og hvad kan jeres salgsargumenter være? Hvad koster det at udvikle, og hvad er kunderne villige til at betale? Hvilken betalingsmodel kan I bruge? En fast månedlig betaling eller betaling per enhed. Gør jer kundens brugssituation klar og afgør på den baggrund, om informationen f.eks. skal findes på en håndholdt computer, PC eller andet. Og ikke mindst, om der er behov for push eller pull af information. Tænk stort start småt Start i det små med pilotprojekter og lær herigennem. Afprøv løsningen og brugervenligheden undervejs med prototyper, screendumps, mv. Erfaringen viser, at intelligente produkter ofte ender med en funktion, der ikke helt er den, man startede ud med. Det vigtigste er, at kunden/brugeren får mulighed for at komme med input tidligt. 15 Omstil organisationen til at håndtere nye opgaver Serviceafdelingen skal omstilles fra at være et brandslukningscenter til en support- og overvågningsfunktion, som måske skal komme til undsætning inden skaden er sket og kunne supportere kunderne på alle tider af døgnet. IT- funktionen skal måske kunne stille netværksservices til rådighed og finde en løsning på, hvordan produkterne skal kommunikere gennem en firewall, uden at sætte itsikkerheden på spil. Salgs- og serviceafdelingen vil sikkert have behov for at uddanne personalet til at kunne forstå og arbejde med de nye services. Kompetencer indenfor IT-anvendelse bliver væsentlige, når medarbejderne f.eks. kommer i kontakt med kundernes IT-afdelinger i en salgssituation.

16 16 Investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er en vigtig kilde til innovation i virksomhedernes processer. IKT kan hjælpe dig med at etablere nye og mere effektive arbejdsprocesser, hurtigere leveringstider, hurtigere udviklingstider af nye produkter, bedre ressourceplanlægning, bedre mulighed for at tilpasse dig kundernes behov samt mulighed for at give bedre service til kunderne.

17 GØR dine PRoCESSER InTEllIGEnTE OG REDUCER OMKOSTNINGERNE IT I PRoCESSER SKABER InnoVATIon og EFFEKTIVITET Informations- og kommunikationsteknologi spiller erfaringsmæssigt en afgørende rolle for, at virksomhederne kan effektivisere og skabe helt nye forretningsmuligheder. Hele 73 procent af virksomhedernes procesinnovationer er foranlediget af eller understøttet af IKT. Erfaringerne fra projekt Intelligent Jern viser i overensstemmelse hermed, at der kan høstes endog meget store gevinster ved anvendelse af it i processer. De fleste af virksomhederne har investeret i it-systemer til helt grundlæggende processer som økonomistyring, lagerstyring og it til sags- og dokumenthåndtering. Derimod er der typisk et uudnyttet potentiale i it-anvendelse til optimering af arbejdsprocesserne. For at kunne høste de store gevinster ved investeringerne er det vigtigt, at man gennemtænker, hvilke processer man ønsker understøttet med it, og hvordan det kan gøres. 17 Erfaringerne fra projekt Intelligent Jern er, at produktionsvirksomhederne på jern- og metalområdet især kan hente gevinster ved at anvende it i processerne inden for tre områder: Understøttelse af virksomhedens interne processer. Understøttelse af samhandel og kommunikation med underleverandører. Understøttelse af samhandel og kommunikation med virksomhedens kunder. Det er en central udfordring for virksomhederne at fremme nye innovative processer ved at digitalisere deres forretningsprocesser gennem hele værdikæden. De store gevinster opstår, når it-systemerne integreres mellem leverandører, virksomheden og kunderne, som det er illustreret i figuren nedenfor.

18 Det er vigtigt at vurdere it-anskaffelser som en investering og ikke kun som en udgift. Ofte kan investeringer på dette område tjenes hjem igen på mindre end to år. VIRKSoMhEdEnS InTERnE PRoCESSER Selve hjertet af de it-systemer, der understøtter virksomhedernes interne processer, er de såkaldte ERP-systemer. ERP står for Enterprise Ressource Planning. ERP-systemerne har udviklet sig betydeligt over tid og er udvidet fra kernefunktioner som økonomistyringsfunktioner til it-systemer, der mere generelt understøtter virksomhedernes forretningsprocesser inden for indkøb, salg, logistik, produktion, personale m.v. LEVERANDØR VIRKSOMHED KUNDE Økonomistyring 18 SÅdAn E-indkøb E-betaling E-faktura E-markedsføring E-ordre /fakturering Info om leveringstid Produktionsinfo. Logistikhåndtering Produktionsplanlægning og - styring, udvikling af nye produkter Integration af processen

19 EKSEMPEl PÅ ModUlER/FUnKTIonER I ET ERP-SYSTEM Økonomistyring og løn. Produktionsstyring og planlægning bl.a. timeregistrering, materialeanvendelse i produktionen opgørelse af styklister m.v. Indkøb bla. til oversigter over indkøbte råvarer og elektronisk ordreafgivelse. Salg og marketing bla. til at opgøre salgsoversigter med mulighed for elektronisk salg over nettet. Lagerstyring og priser Ressourceplanlægning HR Personale Et ERP-system er et integreret it-system, hvor ændring i data registreret ét sted har umiddelbar virkning alle andre steder i systemet, så det bliver muligt at overvåge og planlægge virksomhedens centrale funktioner løbende. Der er mange ERP-systemer på markedet i dag som f.eks. Microsofts C5, Navision og Axapta, SAP s ERP-systemer BusinessOne m.fl. Der er en tendens til, at de store leverandører bevæger sig ned i markedet for mindre og mellemstore virksomheder f.eks. med SAPs BusinessOne og Microsofts C5 samt Navision, der retter sig til virksomheder helt ned til under fem medarbejdere. 19 ERP-systemer kan give bedre interne arbejdsgange Anvendelse af det rette ERP-system udgør i sig selv en innovation for de virksomheder, som ikke allerede har en sådan løsning, idet systemet byder på effektivisering af eksisterende arbejdsgange. Ofte bygger virksomhedernes eksisterende arbejdsgange og interne arbejdsdeling på rutiner, der har udviklet sig over tid, og som der aldrig er blevet stillet spørgsmålstegn ved. Følgelig er der stor sandsynlighed for, at de ikke nødvendigvis er effektive eller de mest hensigtsmæssige. Indførelse af ERP-systemer giver mulighed for at revurdere virksomhedernes eksisterende arbejdsgange. Dobbeltarbejde vil ofte kunne undgås. Flere medarbejdere vil tillige kunne udføre videntunge opgaver, der tidligere var reserveret specialister, idet it-systemerne kan sikre, at alle i virksomheden får adgang til de rette informationer.

20 Tilsvarende vil et ERP-system kunne bidrage til, at transaktionsomkostningerne falder. Et eksempel er udarbejdelse af et tilbud til en kunde. Tilstedeværelsen af skabeloner på opstilling af tilbud, kataloger med priser på komponenter/arbejder/tegninger samt kalkulationsregler kan være tilgængelige på nettet, så flere i virksomheden let kan udfærdige et tilbud. Indførelse af nye it-systemer udgør ikke i sig selv en gevinst, med mindre systemerne anvendes til at indføre nye processer og systematisere gamle. Gør virksomhederne det, opstår der også helt nye muligheder for at anvende it til at effektivisere processerne betydeligt og reducere de interne omkostninger. 20 Til illustration heraf viser erfaringerne fra projekt Intelligent Jern, at der kan være et stort tidsspilde og dermed ressourcetab i virksomhederne ved at nødvendige informationer og data ikke er it-baserede f.eks at tegninger, der udarbejdes og afleveres til konstruktionsafdelingen, ikke er tilstrækkeligt dokumenterede. Mange gange betyder det, at produktionen ikke kan gå i gang efter planen eller må tages ned, hvis den allerede er sat op. Problemer som disse kan undgås, hvis virksomhedernes produkter nedbrydes i delmoduler og hele dokumentationen lægges på it. Det kræver, at der udarbejdes faste processer for, hvordan konstruktionstegningerne og data dokumenteres, og at relevante afdelinger i virksomhederne får adgang til oplysningerne, så f.eks. produktionsafdelingen, konstruktionsafdelingen og administrationen alle kan anvende oplysningerne fra it-systemerne. Bedre kundeservice Et næste skridt i anvendelse af it kunne være at knytte kunderne tættere til sig, eksempelvis ved at gøre det muligt for dem selv at designe eller konfigurere de ønskede produkter. Det kan gøres enten over nettet eller ved, at sælgerne medbringer et it-system på deres PC, så de sammen med kunderne hurtigt kan designe et nyt produkt efter kundens behov, sådan som det er tilfældet hos Aalborg Industries.

21 AALBORG INDUSTRIES BEDRE KUNDESERVICE MED IT Aalborg Industries er et eksempel på Intelligent Jern. Virksomheden er verdensleder på markedet for kedler til skibe. Kedlerne er rullet af samlebåndet siden 1919, og i dag har virksomheden fabrikker i Danmark, Kina, Indonesien og Brasilien. Kedlerne fra Aalborg Industries bruges til at varme olien op, så den flyder lettere, når tankskibene læsser og losser. Desuden bruges de til at levere varmt vand til husholdning og rengøring ombord på skibene. Aalborg Industries har lavet et it-system til konfiguration af deres produkter, som har bidraget til en langt bedre og mere effektiv kundehåndtering. Det var helt normalt, at vores sælgere holdt to-tre møder med kunden, før vi havde tilpasset kedlen til kundens krav. I dag er denne proces erstattet af, at sælgeren har et computerprogram med ud til kunden, hvor de sammen kan konfigurere kedlerne på skærmen, indtil de når en tilfredsstillende løsning, forklarer administrerende direktør i Aalborg Industries, Jan Vestergaard Olsen. Der findes i dag løsninger til at understøtte dette, og med stamdata på plads i ERP-systemet, er det ikke længere en uoverskuelig opgave at tilbyde denne service f.eks. på Internettet. Der er mange potentielle gevinster ved løsningen: Kunden kan få den vare, han har behov for Det bliver lettere at handle hos dig end hos konkurrenten Din virksomhed får fingeren på pulsen hvad er det kunderne efterspørger i dag og i morgen. Senere eller slet intet engagement af virksomhedens sælgere i salgsprocessen. Kunden betjener sig selv og oplever en bedre service. Anvendes dagsaktuelle priser får kunden altid den rette pris og ikke fra en forældet prisliste 21 Når produkterne er designet, kan oplysningerne gå direkte ind som en købsordre med alle nødvendige specifikationer, og produktion sættes i gang, så snart it-systemet har klarmeldt, at de nødvendige råvarer er til stede på lageret.

22 Det er åbenbart, at der ligger et stort besparelsespotentiale i en sådan fuldautomatiseret proces, og tilsvarende muligheder kan findes i mange andre af virksomhedens processer og rutiner. En effektiv styring af virksomhedernes interne processer og ressourcer kræver ligeledes, at lagerstyringen er understøttet af it. Denne mulighed ligger da også i ERP-systemer. Lagerstyringen giver virksomhederne mulighed for at registrere den samlede lagerbeholdning samt registrering af, hvad der forlader lageret til produktionen i løbet af dagen. Et system, som samtidig giver mulighed for, at der i løbet af dagen automatisk udarbejdes lister til indkøbsafdelingen med forslag til indkøbsordrer, så produktionen kan holdes kørende under hensyntagen til den forventede ordreindgang og allerede indløbne ordrer. leverandører og SAMhAndElSPARTnERE 22 I forhold til leverandørerne byder it-systemerne på mange interessante muligheder for optimering f.eks.: Elektroniske indkøb Deling af oplysninger om f.eks. varelagre, ordretilgang og prognoser Hurtig og korrekt opdatering leverandørpriser Virksomhederne kan opnå betydelige gevinster, hvis de integrerer og automatiserer deres it-systemer med underleverandørerne, og da store virksomheder i disse år er meget fokuserede på optimering af deres værdikæder, bliver det i stigende omfang et krav fra de store virksomheder til deres underleverandører. I relation til elektroniske ordrer er der to typiske scenarier: Bestilling via et online katalog (web shop). Dette er typisk en manuel proces, hvor en medarbejder hos kunden via et opslag i leverandørens elektroniske varekatalog finder, evt. konfigurerer og bestiller de ønskede varer. Med hensyn til den efterfølgende udveksling af bekræftelser, ændringer og fakturaer kan dette scenario forsætte som i næste punkt.

23 Bestilling via elektronisk udveksling af dokumenter. Dette blev oprindeligt startet som EDI, men med de nye værktøjer som XML og er fleksibiliteten blevet større. Dette scenario forudsætter i modsætning til webshop, at der er etableret en formel og dokumenteret samhandelsaftale mellem køber og sælger. Fordelen er, at udveksling af ordrer, bekræftelser og fakturaer herefter kan ske uden manuel indgriben. Processen med elektronisk indkøb rummer mulighed for store besparelser for virksomhederne frem for traditionel indkøb med fax eller via telefon, og mulighederne rækker langt videre. 23 XXXXXXXXXXXXX

24 SJØRRING MASKINFABRIK IT GIVER HURTIG OG SIKKER PRISKALKULATION Sjørring Maskinfabrik er underleverandør og samarbejdspartner inden for jern- og metalindustrien. Virksomheden producerer bl.a. ventilationsanlæg til F.L. Schmidt, akselrammer til Scania Busser samt højtipskovle til Volvo. Hos Sjørring Maskinfabrik er it-systemerne det værktøj, der binder alle aktiviteterne sammen. Det gælder de interne aktiviteter, og det gælder forholdet til kunderne og leverandørerne. It-systemerne udgør fundamentet for at håndtere de nødvendige informationer, der er forudsætningen for at kunne imødekomme kundernes behov. I forhold til underleverandørerne er det i dag muligt at opdatere priserne på de indkøbte produkter direkte fra underleverandørernes priskartotek. Det giver hurtig og sikker kalkulation af pristilbud. 24 SÅdAn It-systemet gør det muligt at få et totalt overblik over hel- og halvfabrikat så der ikke igangsættes produktion, hvis materialerne ikke er til stede. Når en produktion går i gang, udskrives arbejdsordrer, tegninger, arbejdsinstruktion, rutekort og pakkelister påført materialeforbrug på lageret. Af pluklisten fremgår det, hvor ekspedienten skal hente varerne, der er registreret ved hjælp af stregkoder. It-systemerne har været en vigtig årsag til, at Sjørring Maskinfabrik er vokset kraftigt i omsætning og antal ansatte over årene fra 165 ansatte til i dag omkring 300 personer, siger Mogens Nielsen, direktør for Sjørring Maskinfabrik. Integration til underleverandørernes it-systemer som nævnt ovenfor giver en lang række afledte fordele som effektiv ressourcehåndtering, mulighed for at afgive tilbud til kunderne med vished for, hvornår produkterne præcist kan produceres og leveres, kortere produktionstider og meget mere. Virksomheden kan herved få et bedre informations- og beslutningsgrundlag og dermed mulighed for en bedre planlægning af produktion, import, lager, transport osv. Etablering af processer som leverandørstyret lager (VMI) og just-in-time leverancer bliver mulige og åbner op for store effektiviseringsgevinster.

25 nye SERVICES MEd IT God kundeservice bliver stadig vigtigere for at kunne drive virksomhed. Hertil kommer, at mange virksomheder i de kommende år formentlig må erkende, at deres indtjening vil flytte sig fra at tjene på eksisterende produkter til, at de tjener på de services, der er forbundet med de produkter, som de sælger. På it-området kan systemerne bl.a. hjælpe med: Bedre kundehåndtering Elektronisk ordreafgivelse Information om leveringstid Produktinformationer til kunderne Servicevejledninger Alene elektronisk ordreafgivelse giver store muligheder for besparelser i de administrative procedurer, men service til kunderne i form af produktions- og leveringstider spiller en afgørende rolle for at sikre den bedst mulige relation mellem virksomheden og kunderne. PBI DANSENSOR A/S MERE VIDEN OM KUNDERNE 25 Virksomheden PBI Dansensor blev besøgt under projekt Intelligent Jern. Virksomheden laver gasanalyse og permeabilitetsmålere primært til fødevareindustrien. Det blev under projekt Intelligent Jern drøftet, at it kan anvendes til at forbedre virksomhedens relation til slutbrugerne/kunderne ved bl.a. at etablere et kundeservicesupportnet, dvs. en slags online it-helpdesk til deres kunder. Herved kan virksomheden give bedre service og samtidig få viden om, hvad kunderne er mest interesserede i. Et Kundeservicesupportnet vil give virksomheden langt bedre viden om den enkelte slutbrugers individuelle krav siger Sten Haunstrup Christensen, teknisk direktør, PBI Dansensor.

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Webshop. Kom godt i gang

Webshop. Kom godt i gang Webshop Kom godt i gang Agenda IT infrastruktur, arbejdsgange samt flow i en webshop Pause Vækst på top og bund Pause Brugervenlighed og IBIZ-center Tak for i dag Introduktion Mikkel Leth Olsen mikkel@ibiz-center.dk

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis

Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis Professionel pladebearbejdning Alsidig Fleksibel Præcis LASERSKÆRING REVOLVERSTANSNING Den foretrukne underleverandør Med mange års erfaring, en bred og alsidig maskinpark og ikke mindst en professionel

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta

Produktion I. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion I til Microsoft Navision Axapta Produktion I til Microsoft Navision Axapta indeholder den nødvendige funktionalitet til håndtering af materialeflowet i hele produktionsprocessen. Produktion I Produktionsserien til Microsoft Navision

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Kære medlem af Industriens Arbejdsgivere i København (IAK)

Kære medlem af Industriens Arbejdsgivere i København (IAK) 1 MAJ 2008 Kære medlem af Industriens Arbejdsgivere i København (IAK) Så kom Innovativ Vækst godt fra start - og rigtig godt endda. Innovativ Vækst er kort fortalt et projekt, der skal forbedre innovationsevnen

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og Thürmer Tools Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge

Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge Bjørn Hove Hæv produktiviteten - og tjen (flere) penge VVS 17 Odense Congress Center 26-28. april 2017 Bjørn Hove TEKNIQ, Udviklingsafdelingen Ansat i TEKNIQ 2014 Økonomisk uddannelse Baggrund indenfor

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Resumé 14. januar 2009 1. Forord DI/ITEK og DI/Handel ønsker med denne rapport at skabe yderligere debat om virksomhedernes forretningsudvikling gennem udvikling og anvendelse

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN

ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN ShipAdvisor VALGFRIHED I WEBSHOPPEN KUN KUNDEN VED - HVAD DEN BEDSTE LEVERINGSFORM ER HVOR I WEBSHOPPEN BYGGES SHIPADVISOR IND? ShipAdvisor giver dine kunder mulighed for at vælge netop den leveringsform,

Læs mere

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt MES (Manufacturing Execution System) til planlægning og styring af produktionsordrer, som papirløst understøtter fordelingen af arbejdet på

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Præsentation gennemgang Gennemgang af de nye ting i version 2.5.2 Mamut ServiceSuite Planning Næste service release 15. august Mamut ServiceSuite

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply

Fuld skrue. Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply Fuld skrue Optimering af produktionen ved HMF v. Lars Vig Jensen VP Sourcing & Supply 1 2 Højbjerg Maskinfabrik: Højbjerg Maskinfabrik blev grundlagt i 1945 Familieejet selskab stiftet af Arne Bundgaard

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere