9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran"

Transkript

1 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer kan omdanne forskellige kemiske forbindelser, er det oftest nødvendigt, at saltene kommer ind i cellen, altså passerer cellemembranen. Dette kan f.eks. foregå ved såkaldt osmose. Osmose er en proces, der foregår over semi-permeable membraner, som f.eks. cellemembraner, hvor der flytter molekyler over membranen, fra en lav koncentration til en større koncentration. I cellerne benyttes osmose eksempelvis til at indstille ligevægten af vand over cellemembranen. Forestil dig en membran der er placeret således, at der er rent vand på begge sider af den. Over det samme tidsrum rammes membranen af lige mange partikler (vandmolekyler) fra begge sider, og dermed er der lige mange partikler der vandrer (diffunderer) igennem membranen. Nu tilføres der saltioner til den ene side af membranen. Stadig rammes den af lige mange partikler fra begge sider, men da den ikke tillader, at saltioner vandrer igennem membranen, er der nu færre vandmolekyler, der diffunderer igennem membranen fra den side, hvor der er opløst salt. Dvs. at der er et nettoflow af vandmolekyler fra rent-vand-siden til opløst- salt-siden. Dette er osmose. Udførelse Læg et hønseæg i 33% eddikesyre i et døgn. Eddikesyren vil i løbet af døgnet opløse skallen, der består af kalk, og efterlade membranen, der ligger på indersiden af æggeskallen, blotlagt. Løft forsigtigt ægget over på en vægt og vej det. Løft dernæst forsigtigt ægget over i et glas med salt opløst i vand. 1. Hvad forestiller du dig at der vil ske med ægget? Observer ægget. Ændrer det størrelse? Lad ægget ligge i opløsningen i et stykke tid, og løft det derefter forsigtigt over på vægten igen. 2. Har massen ændret sig? 3. Stemmer dine observationer overens med det du forestillede dig i spørgsmål 1? (Forsøg med andre opløsninger som f.eks. en sukkeropløsning.) 1

2 2. Spildevand og rensningsanlæg 7. Øvelse i hydrologi Vandbalance for en sø En sø har et areal på 500 ha, en indstrømning på 1 m 3 /sek og en afstrømning på 0,8 m 3 /sek. I løbet af en tilfældig måned måles der en reduktion på 5 m 3 /hektar i vandoplagringen. Med en regnmåler blev der i samme tidsrum målt en nedbør på 4 cm. Beregn søens fordampningstab under den forudsætning, at man kan se bort fra infiltrationen *). Vandbalance for et vandreservoir I et 500 ha stort vandreservoir faldt vandspejlet over en måned med 50 cm trods en vandtilstrømning på m 3 /dag. Infiltrationstabet, nedbøren og fordampningen vurderes i perioden til henholdsvis 2 cm, 10,5 cm og 8,5 cm. Hvor stort var vandforbruget denne måned? Vandkapaciteten i et planlagt vandreservoir I et vandindvindingsområde med et areal på 500 km 2 er den gennemsnitlige, årlige nedbør målt til 90 cm og overfladeafstrømningen vurderet til 33 cm/år. Man planlægger her et vandreservoir med en arealstørrelse på 1700 ha, som skal forsyne en mindre by med drikkevand. Den årlige fordampning fra reservoiret anslås til 130 cm (der er intet infiltrationstab). Beregn den årlige vandmængde, der kan stå til rådighed for byen? *) vandtab fra søbunden ved nedsivning til grundvand. 2

3 3. Bølger 10. Øvelse: Bestemmelse af lydens hastighed med klaptræ og stopur Teori Lyd er svingninger i luften, eller rettere i luftens molekyler, og er dermed bølger, der udbreder sig i et medie, altså luften. Det betyder, at lyd har en hastighed, afhængig af det medie, lyden bevæger sig i (luft, vand, glas etc.) I denne øvelse skal du bestemme lydens hastighed i luft på en ganske simpel måde. Materialer Klaptræ (eller blot to stykker træ), stopur, målebånd (50m) Udførelse To personer stiller sig med minimum 100 m s afstand. Afstanden bestemmes med målebåndet. Den ene person har et stopur og den anden et klaptræ. Når personen med stopuret giver signal (f.eks. med armene), starter vedkommende stopuret samtidig med, at den anden person slår de to stykker træ sammen. Stopuret stoppes idet personen med stopuret hører lyden af de to stykker træ, der slås sammen. Beregninger Lydens hastighed udregnes som: s v =, hvor lyd t Lav 10 målinger for hver person i gruppen, og find gennemsnittet. s = afstanden mellem de to personer t = tiden aflæst på stopuret. 3

4 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 ) 9. Øvelse: CO 2 udslip til atmosfæren En af de største syndere i dagens diskussion om global opvarmning menes af mange at være CO 2 som følge af afbrænding af fossilt brændstof. Uden at gå i detaljer vedrørende mekanismen af drivhuseffekten, kan vi opridse nogle fakta omkring CO 2 udslip som følge af afbrænding af fossilt brændstof. (NB: Alle tal er fra år 2000). 1. Der frigøres 7 mia. tons carbon til atmosfæren hvert år i form af CO 2 via afbrænding. 2. CO 2 vejer 44/12 af carbons masse. a) Beregn massen af CO 2 der afbrændes til atmosfæren hvert år. 3. Gennemsnitsmassen af atmosfæren kan beregnes, når man ved at atmosfærens tryk ved havoverfladen er 10 tons/m 2. Jordens radius er km, og overfladen af en kugle kan findes som 4 r 2. b) Beregn atmosfærens masse. c) Beregn CO 2 udslippet til atmosfæren pr. år i ppm (dele per million). d) Beregn CO 2 udslippet til atmosfæren pr. år i ppm pr. 1 mia. tons carbon. 4. Jordens økosystem absorberer også CO 2. En af de største aktører er regnskoven i Amazonas. Man regner med at dette økosystem absorberer 2 mia. tons carbon pr. år. e) Beregn hvad dette svarer til i reduktion af CO 2 udslip. 5. Disse beregninger forudsætter at afbrændingen af fossilt brændsel ikke stiger i de kommende år, og at jordens regnskove opretholder sit nuværende niveau i CO 2 reduktion, svarende til ca. 3 ppm pr. år. f) Beregn stigningen i indholdet af CO 2 i atmosfæren i ppm i år g) Kommentér resultatet hvis du ved at indholdet af CO 2 i år 2000 er ca. 350ppm. 4

5 5. Kometer, asteroider og meteorer 9. Øvelse: Mission to Mars Brug følgende hjemmesider til at besvare nedenstående ni spørgsmål: 1. Hvad står M2K4 for? 2. Hvad er formålet (formålene hvis flere) med missionen til Mars? 3. Hvad er der hidtil opnået i M2K4 missionen? 4. Hvad hedder Roverne, og hvor mange er der? 5. Hvad hedder de steder landingsfartøjerne lander? Hvordan og hvorfor lander de lige der? 6. Hvor langt kan en Rover køre, og hvad kan den analysere for? 7. Hvilke andre missioner er og har NASA været involveret i omkring Mars? 8. Har man fundet pålidelige data der viser at der findes flydende vand på Mars? 9. Er andre nationer involveret i missioner til Mars? 5

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69)

TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? OPGAVE 3.01 Luftfugtighed og skyhøjde. (s. 69) TIL KAPITEL 3 Hvor får vi vores drikkevand fra? 3-01.a Når vinden blæser op over bjerge og ned i lavland bag bjergene, ændres luftens temperatur og fugtighed ofte. Der dannes fønvind, som forekommer i

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

5. Kometer, asteroider og meteorer

5. Kometer, asteroider og meteorer 5. Kometer, asteroider og meteorer 102 1. Faktaboks 2. Solsystemet 3. Meteorer og meteoritter 4. Asteroider 5. Kometer 6. Kratere på jorden 7. Case A: Bedout nedslaget Case B: Tunguska nedslaget Case C:

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

areal og rumfang trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik areal og rumfang, trin 1 ISBN: 978-87-92488-17-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, basis+g 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! 1 Indledning 3 Energi 8 Luft 12 Vand 16 Jord Indledning Europe Direct er en service, der giver dig svar på dine

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere