INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /6/211 FEMININ-GOLD Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz Berlin EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Tandplejemidler. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; Sanitære præparater til medicinske formål; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler Øl; Mineralske og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke /6/211 KILT SILENT GLISS ALIA S.R.L. Via Reggio Emilia, Redecesio di Segrate (Milano) DOTT. PROF. FRANCO CICOGNA Via Visconti di Modrone, 14/A 2122 Milano FR 2 - Stænger til forhæng; Gardinbånd; Gardinkroge; Gardinskinner; Gardinruller; Møbler; Spejle; Billedrammer; Artikler af træ, rør, spanskrør og kurvefletning; Plasticartikler; Møbler af plastic; Møbler af metal; Møbler til camping; Springmadrasser; Hovedpuder Reb; Snor; Net; Telte; Betræk; Markiser; Presenninger til biler; Presenninger; Sejl; Sække; Telte; Polstringsmaterialer; Hestehår; Kapok; Fjer; Tang; Ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; Stofrullegardiner; Stoffer i form af skindimitationer; Sengetæpper; Rejsetæpper; Bordduge og bordlinned;vægbeklædningsmaterialer af tekstil; Lommetørklæder af tekstilmaterialer; Flag; Håndklæder; Lagener; Pudevår /1/211 TORQUADRA TORQUADRA S.R.L. Via Barricata 14/C 385 Ospedaletto (Trento) EN 33 - Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) /9/211 LAUDA Microcool LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Pfarrstr Lauda-Köningshofen DANNENBERG SCHUBERT GUL Große Eschenheimer Str Frankfurt am Main EN 212/35 2

3 Del A.1. CTM Cirkulationskølere til laboratoriebrug;cirkulationskølere til kemiske produktionsprocesser (laboratorieudstyr) Cirkulationskølere til temperering af kemiske produktionsprocesser og tekniske anlæg til industrielle formål /9/ B3 S.R.L. Via San Filippo, Biella ING. BARZANÒ & ZANARDO MILANO S.P.A. C.so Vittorio Emanuele II, Torino EN 9 - Hjelme Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /1/211 NO TODAS LAS FRUTAS SON IGUAL, FRUTAS GARSAN, MADURADAS EN EL ÁRBOL 571 BG - Логото Frutas Garsan е съставено от четири елемента, които са написани по-долу.като база, която е събрана като марка и пропорционално е разположена като черен овал, в който се намира "reflejo" бледо. Първият овал е обграден от друг овал в зелен цвят и е разположен от рефлектиращия образ отгоре. Върху овала се намира следния елемент, на марката FRUTAS GARSAN. Тази марка е определена от името TRAJAN и е разположено на две линии с думата "FRUTAS" с малко тяло и от ляво е думата "GARSAN", с достатъчно голяма линия и центрирано в овала. Марката е в бял цвят, въпреки това думата "GARSAN" има същия рефлектиращ ефект, като овала. за да даде продължение на основата на марката. Третият елемент се намира отгоре върху овала и графична презентация идеализирана върху ширмо и техните здравословни общности, презентирани върху полодове и формата на сърце. И основно вътрешната част е логотип елемент, представящ графиката на плодове и фирмата FRUTAS GARSAN. Цветовете са приложени с логотип са многобройни, цветовете и видимостта на плодове в хромирана гама от логотип в четириъгълни, като не могат да се различат различни цветове. - El logotipo de Frutas Garsan está compuesto por cuatro elementos, que escribimos a continuación.como base que recoge toda la marca y le da proporcionalidad, está dispuesto un óvalo de color negro en el que se aprecia un "reflejo" degradado. El perímetro del óvalo esta circundado por otro óvalo lineal de color verde y que dispone del mismo reflejo que el anterior. Sobre el óvalo aparece el siguiente elemento, que es la marca FRUTAS GARSAN. Dicha marca está realizada con la tipografía denominada TRAJAN y dispuesta en dos líneas, con la palabra "FRU- TAS" en un cuerpo menor y alineada a la izquierda de la palabra "GARSAN", con un cuerpo bastante mayor y alineada y centrada con respecto al óvalo. La marca aparece en color blanco, aunque la palabra "GARSAN" tiene el mismo reflejo que el óvalo, para darle continuidad e integrar mejor la marca en la base.el tercer elemento aparece en la parte superior del óvalo y es una representación gráfica idealizada sobre una chirimoya y sus propiedades saludables, representando dicho fruto y la forma de un corazón.y finalmente, en la parte inferior del logotipo aparece el último elemento, la representación gráfica de las frutas más representativas de la firma FRUTAS GARSAN.Los colores de aplicación del logotipo son muy numerosos, debido al colorido y vistosidad de las frutas, por ello la gama cromática del logotipo está realizada en cuatricromía, no pudiendo aplicarse colores directos. CS - Logo Frutas Garsan sestává ze čtyř níže uvedených prvků. Jako základna ochranné známky je znázorněn ovál černé barvy, ve kterém je znázorněn "odraz" stínu. Obvod oválu je tvořen dalším oválem zelené barvy, se stejným odrazem jako předcházející ovál. Nad oválem je znázorněn prvek znázorňující ochrannou známku FRUTAS GARSAN. Tato ochranná známka sestává z písma nazvaného TRA- JAN a je umístěna na dvou řádcích, se slovem "FRUTAS" napsaným menším písmem a umístěným na levé straně od slova "GARSAN", napsaného větší velikostí a umístěné- 212/35 3

4 CTM Del A.1. ho uprostřed oválu Ochranná známka je znázorněna v bílé barvě, i když slovo "GARSAN" má stejný odraz jako ovál, aby se lépe splynula s oválem. Třetím prvkem znázorněným v horní části je ovál znázorňující ovoce chirimoya a její dobré účinky na zdraví, ve formě srdce. Konečně ve spodní části loga je znázorněn poslední prvek znázorňující nejreprezentativnější druhy ovoce firmy FRUTAS GARSAN. Logo je znázorněno v mnoha barvách v důsledku množství a variace použitého ovoce, proto je barevná škála loga provedená ve čtyřech barvách, přičemž se nemůžou použít přímé barvy. DA - Logoet for Frutas Garsan er dannet af fire elementer, som beskrives i det følgende. Baggrunden, som omfatter hele mærket og proportionerer det, er dannet af en sort oval, inden i hvilken man ser en svag "refleks". Ovalens omkreds er omgivet af en anden oval i grønt, som har samme refleks som den førnævnte. Oven over ovalen ses det andet element, som er mærket FRUTAS GARSAN, skrevet med tryktypen TRAJAN og placeret på to linjer med ordet "FRUTAS" i mindre størrelse og placeret på linje til venstre for ordet "GARSAN", som er væsentlig større og også anbragt på linje og placeret i midten i forhold til ovalen, mærket fremstår i hvidt, hvor ordet "GARSAN" har samme refleks som ovalen for at skabe kontinuitet i billedet og for bedre at integrere mærket i baggrunden. Det tredje element står oven over ovalen og består af en idealiseret grafisk, hjerteformet afbildning af et sukkeræble og dets helsegivende virkninger. Slutteligt for neden i logoet ses det sidste element, som er en grafisk fremstilling af de mest repræsentative frugter for firmaet FRUTAS GARSAN, logoet består af adskillige farver på grund af frugternes egne farver og udseende, og dets farveskala er derfor udført med firefarve-metoden, eftersom det ikke har været muligt at anvende direkte farver. - Das Logo von Frutas Garsan wird aus den folgenden vier Elementen gebildet: Als Basis, die die gesamte Marke umfasst und ihr Proportionalität verleiht, ist ein schwarzes Oval angeordnet, in dem eine abgestufte Schattierung (Reflex) zu sehen ist. Das Oval ist von einer grünen Linie mit dem gleichen Reflex eingefasst. Auf dem Oval erscheint der Markenname FRUTAS GARSAN. Dieser Markenname ist in der Schriftart TRAJAN in zwei Zeilen ausgeführt, mit dem kleiner dargestellten Wort "FRUTAS", das linksbündig mit dem wesentlich größer dargestellten Wort "GARSAN" angeordnet ist, das wiederum mittig im Oval angeordnet ist. Der Markenname erscheint in Weiß, obwohl das Wort "GARSAN" denselben Reflex wie das Oval hat, um ihm Kontinuität zu verleihen und den Markennamen besser in die Basis zu integrieren. Das dritte Element erscheint über dem Oval und ist eine idealisierte grafische Darstellung einer Cherimoya-Frucht und ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften, indem diese Frucht in Herzform dargestellt wird. Und schließlich erscheint im unteren Teil des Logos das letzte Element, die grafische Darstellung der repräsentativsten Früchte der Firma FRUTAS GARSAN. Das Logo besteht wegen der Farbenvielfalt und Farbenpracht der Früchte aus zahlreichen Farben, daher ist die Farbskala des Logos in Vierfarbendruck realisiert, und es können keine direkten Farben angewendet werden. ET - Logotüüp Frutas Garsan koosneb neljast elemendist. Kaubamärgi põhi ja keskne element on must ovaal, mille ülemine pool on heledama varjundiga. Ovaali ümber on roheline ovaalne servajoon, mille ülaosa on samuti heledam. Ovaali sees on teine element, kaubamärgi nimetus FRUTAS GARSAN. Nimetus on Trajan kirjatüübis ja kahel real, sõna "FRUTAS" on väiksem ja vasakul sõnast "GARSAN", mis on suurem ja asub ovaali keskel. Nimetus on valge, sõna "GARSAN" on samasuguse heledama varjundiga, moodustades nii taustaga ühtse terviku. Ovaali ülaosas on kolmas element, annoona graafiline kujutis, mille südamekujuline stiliseeritud vorm väljendab vilja tervislikke omadusi. Logotüübi alaosas on viimane element, mis kujutab ettevõtte FRUTAS GARSAN põhilisi puuvilju. Logotüübil on puuviljade värvikirevuse tõttu kasutatud mitmeid värve, seetõttu on värvigamma antud neljavärvi süsteemis, mitte konkreetsete värvidena. EL - Το λογότυπο του σήματος Frutas Garsan αποτελείται από τέσσερα στοιχεία, τα οποία περιγράφουμε στη συνέχεια. Ως υπόβαθρο που στηρίζει το σύνολο του σήματος και προσδίδει αναλογικότητα, εμφανίζεται ένα μαύρο ωοειδές πλαίσιο στο οποίο διακρίνεται μια "ανταύγεια" διαβαθμιζόμενης απόχρωσης. Περιμετρικά του ωοειδούς πλαισίου εμφανίζεται το περίγραμμα ενός άλλου πλαισίου, πράσινου χρώματος, που παρουσιάζει την ίδια ανταύγεια με το προηγούμενο. Πάνω στο ωοειδές πλαίσιο εμφανίζεται το παρακάτω στοιχείο: η ονομασία του σήματος FRUTAS GARSAN, γραμμένη με χαρακτήρες της γραμματοσειράς TRAJAN και διατεταγμένη σε δύο αράδες, με τη λέξη "FRUTAS" με μικρότερους χαρακτήρες και στοιχισμένη αριστερά πάνω από τη λέξη "GARSAN", η οποία είναι γραμμένη με πολύ μεγαλύτερους χαρακτήρες και βρίσκεται σε κεντρική στοίχιση σε σχέση με το ωοειδές πλαίσιο. Η ονομασία είναι γραμμένη με λευκούς χαρακτήρες, μολονότι η λέξη "GARSAN" εμφανίζει την ίδια ανταύγεια με το πλαίσιο, προκειμένου να δοθεί συνέχεια και να επιτευχθεί καλύτερη ενσωμάτωση του σήματος στο υπόβαθρο. Το τρίτο στοιχείο βρίσκεται στην άνω περιοχή του ωοειδούς πλαισίου: πρόκειται για ένα γραφικό σχέδιο εμπνευσμένο σε μια chirimoya (καρπός του δένδρου Annona Cherimola) και τις ευεργετικές του ιδιότητες. Το συγκεκριμένο φρούτο είναι σχεδιασμένο με τη μορφή καρδιάς. Τέλος, στην κάτω περιοχή του λογοτύπου εμφανίζεται το τέταρτο στοιχείο: τα γραφικά σχέδια των πιο αντιπροσωπευτικών φρούτων της εταιρείας FRUTAS GARSAN. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για το λογότυπο είναι πολυάριθμα, λόγω του φυσικού χρωματισμού και της οπτικής εμφάνισης των φρούτων, οπότε η χρωματική γκάμα του λογοτύπου εμφανίζεται σε τετραχρωμία, καθώς δεν μπορούν να οριστούν καθαρά χρώματα. EN - The logo for Frutas Garsan consists of four elements, which are described hereinafter. As its base element, bringing together the trademark as a whole and providing a sense of proportion, there is a black oval which has a shaded "reflection" effect. The perimeter of the oval is outlined in a green line in the shape of another oval, with the same reflection as mentioned before. The oval has a second element consisting of the trademark: FRUTAS GARSAN. The trademark is written in the TRAJAN typeface and arranged over two lines, with the word "FRUTAS" in smaller size and aligned to the left of the word "GARSAN", which is rather larger in size and is aligned and centred in relation to the oval. The trademark is written in white, although the word "GARSAN" has the same reflection as the oval to provide continuity and to better incorporate the trademark within the base element. The third element is placed on the upper part of the oval and is an idealised graphical representation of a custard apple and its healthy attributes, as the aforesaid fruit is presented inside a heart shape. Finally, at the bottom of the logo is the final element, namely a graphical representation of the fruit that are most representative of the company FRUTAS GARSAN. Several colours are used in the logo, as fruit is naturally colourful and bright, and therefore the chromatic range of the logo is in fourcolour format since direct colours cannot be used. FR - Le logo de Frutas Garsan se compose de quatre éléments, décrits ci-après. En tant que base qui reprend toute la marque et lui confère une certaine proportionnalité, apparaît un ovale de couleur noire sur lequel on distingue un reflet dégradé. Le périmètre de l'ovale est entouré d'un autre ovale linéaire de couleur verte et qui renferme le même reflet que le précédent. Sur l'ovale apparaît l'élément suivant, qui est la marque FRUTAS GARSAN. Cette marque est réalisée en police TRAJAN et disposée sur deux lignes, avec le mot "FRUTAS" en taille plus petite et aligné à gauche du mot "GARSAN", de taille bien plus grande et aligné et centré par rapport à l'ovale. La marque apparaît de couleur blanche, bien que le mot "GARSAN" ait le même 4 212/35

5 Del A.1. CTM reflet que l'ovale, pour lui conférer continuité et mieux intégrer la marque à la base. Le troisième élément apparaît sur la partie supérieure de l'ovale et consiste en une représentation graphique idéalisée sur une chérimole et ses propriétés pour la santé, représentant ce fruit et un coeur. Finalement, sur la partie inférieure du logo apparaît un dernier élément, la représentation graphique des fruits les plus représentatifs de la société FRUTAS GARSAN.Les couleurs d'application du logo sont très nombreuses, en raison du coloriage et de l'apparence des fruits, raison pour laquelle la gamme chromatique du logo est réalisée en quadrichromie et des couleurs directes ne peuvent pas être appliquées. - Il logo di Frutas Garsan è composto da quattro elementi descritti qui di seguito. La base che accoglie tutto il marchio e lo rende proporzionale è composta da un ovale di colore nero, in cui si vede un "riflesso" sfumato. Il perimetro dell'ovale è circondato da un altro ovale lineare di colore verde con lo stesso riflesso del precedente. Sopra all'ovale è riportato il marchio FRUTAS GARSAN. Detto marchio è scritto in caratteri TRAJAN ed è disposto su due righe, il vocabolo "FRUTAS" in dimensioni minori e allineato a sinistra del vocabolo "GARSAN", scritto in caratteri di dimensioni maggiori, allineato e centrato rispetto all'ovale. Il marchio è in bianco, anche la parola "GARSAN" ha lo stesso riflesso dell'ovale per dare continuità e integrare meglio il marchio nella base. Il terzo elemento è riportato nella parte superiore dell'ovale ed è una rappresentazione grafica idealizzata su una chirimoya (frutto tropicale originario del Perù) e sulle sue proprietà salubri, il frutto è raffigurato a forma di cuore. Infine, nella parte inferiore del logo, c'è l'ultimo elemento, la rappresentazione grafiche dei frutti più rappresentativi della ditta FRUTAS GARSAN. I colori applicati al logo sono molto numerosi, dovuti al colorito e alla vistosità della frutta, per questo la gamma cromatica del logo è realizzata in quadricromia, non potendosi applicare colori diretti. LV - Frutas Garsan logotips veidots no četriem elementiem, kas tiek aprakstīti turpmākajā tekstā. Zīmola ietvaru veido proporcionāls melns ovāls, kurā saskatāms slīps "atspulgs". Ovāla figūru aptver zaļa ovāla līnija, kurā vērojams iepriekš minētais atspulgs. Ovāla centrā izvietots zīmols FRUTAS GARSAN. Minētais zīmols veidots TRAJAN fontā un izvietots divās līnijās, vārds "FRUTAS" ir mazāka izmēra un izvietots pa kreisi no vārda "GARSAN", kas ir lielāks un izvietots ovāla centrā. Zīmols attēlots baltā krāsā, kaut arī vārdā "GARSAN" vērojams tas pats atspulgs, kas pārējā ovālā, veidojot vienotu dizainu un savienojot zīmola nosaukumu ar logotipa fonu. Trešais logotipa elements redzams ovāla augšējā daļā un tas ir grafisks čirimoijas augļa attēls sirds formā, norādot uz augļa veselīgajām īpašībām. Un visbeidzot, logotipa apakšējā daļā redzams pēdējais elements, uzņēmuma FRUTAS GARSAN. Produkcijā visvairāk izmantoto augļu grafiskais attēls. Logotipā izmantotas vairākas krāsas, veidojot daudzkrāsainu un košu augļu attēlu atbilstoši CMYK krāsu modelim. LT - Frutas Garsan logotipas yra sudarytas iš keturių dalių, kurias aprašome toliau matomame tekste. Kaip viso ženklo fonas matomas juodos spalvos ovalas su šviesėjančiu atspindžiu, suteikiantis ženklui proporcingumą. Ovalo kraštai yra apvesti kita žalios spalvos ovalo formos linija, joje matomas tas pats atspindys. Ovale matoma kita ženklo dalis, tai yra pvadinimas FRUTAS GARSAN. Šis pavadinimas yra užrašytas dvejose linijose TRAJAN šrifto raidėmis, žodis "FRUTAS" parašytas mažesnėmis raidėmis ir yra kairiojoje žodžio "GARSAN" pusėje, pastarasis žodis yra parašytas didesnėmis raidėmis ovalo centre. Pavadinimas yra baltos spalvos, nors žodis "GARSAN" turi jau minėtą atspindį, taip ženklas įgauna tęstinumą ir pavadinimas integruojasi į foną. Trečioji ženklo dalis yra viršutinėje ovalo dalyje, tai yra idealizuotas grafinis anonos vaizdas, atspindintis jos turimas sveikatai naudingas savybes, ši dalis pavaizduota kaip širdies formos anona. Apatinėje logotipo dalyje yra paskutinioji ženklo dalis, tai yra grafinis tipiškų FRUTAS GARSAN vaisių vaizdas. Logotipe yra daug spalvų, taip yra dėl vaisių spalvų gausos ir vaizdingumo, dėl šios priežasties logotipo chromatinė gama yra sudaryta keturių spalvų sistemoje, netaikomos pitminės spalvos. HU - A Frutas Garsan logotípus négy elemből áll, amelyet az alábbiakban írunk le. Alapjául, amely az egész védjegyet átfogja és arányait meghatározza, egy fekete színű ovális forma szolgál, amelyben egy fakó tükörkép látható. Az ovális forma kerületét egy másik, lineáris ovális forma határolja, amely ugyanazzal a tükörképpel rendelkezik, mint az előző. Az ovális formán helyezkedik el a következő elem, amely a FRUTAS GARSAN márkanév. Az említett márkanév megjelenítése a TRAJAN nevű betűtípussal történik és két vonalban helyezkedik el, a kisebb méretű "FRUTAS" a "GARSAN" szótól balra helyezkedik el, amely meglehetősen nagy méretű és az oválishoz van igazítva és középre húzva. A márkanév fehér színű, habár a "GARSAN" szó ugyanazzal a tükörképpel rendelkezik, mint az ovális, annak érdekében, hogy folyamatosságot biztosítson számára, jobban kihangsúlyozza a márkanevet az alapba. A harmadik elem az ovális forma felső részén helyezkedik el és egy krémalma, illetve egészséges tulajdonságainak idealizált grafikus ábrázolása, az említett gyümölcsöt ábrázolja és egy szív formát. És végül a logotípus alsó részén helyezkedik el az utolsó elem, a FRUTAS GARS- AN.Los cég legreprezentatívabb gyümölcseinek grafikus ábrázolása. Nagyon sok színt kell alkalmazni a logotípusban a gyümölcsök színe és látványossága miatt, ezért a logotípus színválasztéka CMYK módszerrel valósul meg, mivel közvetlen módon nem lehet színeket alkalmazni. MT - Il-logo ta' Frutas Garsan jikkonsisti minn erba' elementi, deskritti hawn. Bħala bażi li tinkludi t-trejdmark kollha u tagħtiha proporzjon, hemm forma ovali ta' lewn iswed fejn hemm "rifless" gradwali. Il-perimetru tal-forma ovali għandu madwaru linja ovali ta' lewn aħdar li għandha l-istess rfless bħall-ieħor. Fuq il-forma ovali hemm l-element li ġej, li hu t-trejdmark FRUTAS GARSAN. Din it-trejdmark hi magħmula b'tipa msejħa TRAJAN u tinsab fuq żewġ rigi, mal-kelma "FRUTAS" ta' daqs iżgħar u allinjata fuq ix-xellug tal-kelma "GARSAN", ta' daqs x'aktarx ikbar u allinjata u ċċentrata fir-rigward tal-forma ovali. It-trejdmark hi ta' lewn abjad, għalkemm il-kelma "GARSAN" għandha l-istess rifless bħal tal-forma ovali, li jagħti kontinwità u jintegra t-trejdmark aħjar fil-bażi. It-tielet element qiegħed fil-parti ta' fuq tal-forma ovali u hu rappreżentazzjoni grafika idealizzata tal-frotta custard apple u l-kwalitajiet tagħha li huma tajbin għassaħħa, li tirrappreżenta din il-frotta u forma ta' qalb. U flaħħar, fil-parti t'isfel tal-logo hemm l-aħħar element, ir-rappreżentazzjoni grafika tal-frott l-iżjed rappreżentattiv tadditta FRUTAS GARSAN.Los kuluri tal-logo huma numerużi, minħabba l-kulur u l-mod kif il-frott jolqot l-għajn, għalhekk il-firxa ta' kuluri tal-logo hi magħmula bi stampar ta' erba' kuluri b'nofs ton, minħabba li ma jistgħux jintużaw kuluri diretti. NL - Het logo van Frutas Garsan bestaat uit vier elementen die hierna worden beschreven. Als basis waarbinnen het gehele merk is samengevat en die aan het logo proportie geeft, dient een ovaal in zwart met een weerspiegeling in aflopende kleur. De omtrek van de ovaal wordt omgeven door een tweede lijn in groen met eenzelfde weerspiegeling als de vorige. Boven de ovaal verschijnt het volgende element, dat van het merk FRUTAS GARSAN. Genoemd merk is uitgevoerd in het lettertype TRAJAN en staat op twee regels, met het woord "FRUTAS" in een kleiner lettertype en gepositioneerd links van het woord "GARSAN", dat een veel groter lettertype heeft en gecentreerd is ten opzichte van de ovaal. Het merk is wit hoewel het woord "GARSAN" eenzelfde weerspiegeling heeft als de ovaal, om er continuïteit aan te geven en om het merk beter in te passen in de basis. Het derde element verschijnt in het bovengedeelte van de ovaal en is een geïdealiseerde grafische weergave van de cherimoya en diens heilzame eigenschappen en geeft de genoemde vrucht weer in de vorm van een hart. En tot slot verschijnt in het onderste deel van het logo het 212/35 5

6 CTM Del A.1. laatste element, de grafische weergave van de meest kenmerkende vruchten van de firma FRUTAS GARSAN. De in het logo toegepaste kleuren zijn talrijk, vanwege kleurgeving en kleurrijkheid van de vruchten, daarom is het kleurengamma uitgevoerd in vierkleurendruk, aangezien geen steunkleuren kunnen worden gebruikt. PL - Logotyp Frutas Garsan jest złożony z czterech elementów, które następnie opiszemy. Podstawą, obejmującą cały znak towarowy i nadającą mu proporcje, jest owal koloru czarnego, na którym można dostrzec "odblask", powstały w wyniku gradacji. Obramowanie owalu otoczone jest okręgiem koloru zielonego, na którym pojawia się ten sam odblask. Na owalu widnieje kolejny element, znak towarowy FRUTAS GARSAN. Omawiany znak towarowy został opracowany przy użyciu czcionki zwanej TRAJAN i umieszczony w dwóch linijkach, przy czym słowo "FRUTAS" posiada mniejszy rozmiar i usytuowane jest w linijce na lewo od słowa "GARSAN", posiadającego większy rozmiar i rozmieszczonego równomiernie po środku owalu. Znak towarowy ukazany został za pomocą koloru białego, niemniej jednak słowo "GARSAN" posiada ten sam odblask co owal, aby zapewnić spójność i połączyć w całość znak towarowy oraz podstawę. Trzeci element pojawia się powyżej owalu i jest uproszczonym szkicem owocu czerymoi i jej właściwości zdrowotnych, poprzez ukazanie wspomnianego owocu w kształcie serca. Na koniec, w dolnej części logotypu, pojawia się ostatni element, szkic owoców najbardziej charakterystycznych dla firmy FRUTAS GARSAN.Los. W logotypie zastosowano liczne kolory, co związane jest z zabarwieniem i okazałością owoców, dlatego też skala barw logotypu opiera się na czterokolorowym modelu CMYK, nie mając możliwości zastosowania kolorów specjalnych. PT - O logótipo da marca Frutas Garsan é composto por quatro elementos, que passamos a descrever. A marca assenta numa base constituída por uma figura oval de cor preta que apresenta um reflexo em tom matizado. O contorno da figura oval é constituído por uma linha de cor verde que apresenta o mesmo reflexo anterior. Dentro da figura oval pode ler-se a denominação FRUTAS GARSAN. Essa denominação está escrita no tipo de letra TRAJAN e disposta em duas linhas, apresentando a palavra "FRUTAS" um tamanho mais pequeno com alinhamento à esquerda da palavra "GARSAN", que apresenta um tamanho maior e está centrada em relação à figura oval. A denominação está escrita em letras de cor branca, embora a palavra "GARSAN" apresente o mesmo efeito de reflexo que o oval, de modo a dar continuidade a esse efeito e integrar melhor a denominação na base. O terceiro elemento surge na parte superior da figura oval e corresponde à representação gráfica idealizada sobre uma chirimoia e suas propriedades saudáveis, apresentando esse fruto a forma de um coração. Por último, na parte inferior do logótipo, aparecem o último elemento que consiste na representação gráfica das frutas mais representativas da empresa FRUTAS GARSAN. As cores usadas no logótipo são muitas e variadas, devido ao colorido e garbosidade das frutas, pelo que a gama cromática do logótipo é realizada em quadricromia, não podendo ser aplicadas cores diretas. RO - Logo-ul Frutas Garsan este alcătuit din patru elemente pe care le enumerăm în continuare. Ca o bază care cuprinde întreaga marcă şi îi conferă proporţionalitate, este reprezentat un oval colorat cu negru în care se observă o "reflecţie" în degrade. Perimetrul ovalului este înconjurat de alt oval liniar de culoare verde, care este prevăzut cu aceeaşi reflecţie ca în cazul celui de dinainte. Peste oval apare următorul element, mai exact marca FRUTAS GARSAN. Această marcă este realizată cu font TRAJAN şi dispusă pe două rânduri unde cuvântul "FRUTAS" este scris cu caractere mai mici şi aliniat la stânga cuvântului "GARSAN" care este scris cu caractere destul de mari, aliniat şi centrat faţă de oval. Marca este scrisă cu alb, chiar dacă cuvântul "GARSAN" are aceeaşi reflecţie ca ovalul, pentru a-i conferi continuitate şi pentru a integra mai bine marca pe bază. Al treilea element apare în partea de sus a ovalului şi este o reprezentare grafică idealizată a unei cherimoya şi a proprietăţilor sale salutare, reprezentând acest fruct şi conturul unei inimi. Şi în sfârşit în partea de jos a logo-ului apare ultimul element, reprezentarea grafică a fructelor celor mai caracteristice ale mărcii FRUTAS GARSAN. Culorile cu care este reprezentat logo-ul sunt extrem de variate datorită coloritului şi ornamentaţiei fructelor, de aceea gama cromatică a logo-ului se realizează pe patru culori şi nu se pot aplica culori directe. SK - Logotyp Frutas Garsan sa skladá zo štyroch prvkov, ktoré teraz postupne opíšeme. Ako podklad, ktorý spája celú značku a dáva jej proporcionalitu, je umiestnený ovál čiernej farby, v ktorom vidieť odstupňovaný odraz. Obvod oválu je obrúbený iným čiarovým oválom zelenej farby, ktorý má tiež rovnaký odraz ako predošlý ovál. Nad oválom sa nachádza ďalší prvok, a to ochranná známka FRUTAS GARSAN. Táto ochranná známka je realizovaná typografiou TRAJAN a rozložená v dvoch riadkoch, pričom slovo "FRUTAS" je menšieho rozmeru a umiestnené naľavo od slova "GARSAN", ktoré je výrazne väčšieho rozmeru a je centrované vo vzťahu k oválu. Ochranná známka je bielej farby, hoci slovo "GARSAN" má rovnaký odraz ako ovál, a teda vytvára kontinuitu a spája ochrannú známku lepšie s podkladom. Tretí prvok sa nachádza v hornej časti oválu a je idealizovaným grafickým zobrazením plodu čerimoja a jej zdraviu prospešných vlastností, pričom ovocie je zobrazené v tvare srdca. A nakoniec je v dolnej časti logotypu posledný prvok, grafické zobrazenie ovocia, ktoré najviac predstavuje firmu FRUTAS GARSAN.Los Na logotype je použitých veľmi veľa farieb, vďaka sfarbeniu a farebnosti ovocia, a preto je chromatická škála logotypu realizovaná štvorfarebnou tlačou, lebo farby sa nedajú aplikovať priamo. SL - Logotip znamke Frutas Garsan je sestavljen iz štirih elementov, ki jih bomo opisali v nadaljevanju. Kot podlaga, ki zaobjema celotno znamko in jo okvirja, služi oval črne oblike, v katerem lahko vidimo bled "odsev". Obod ovala je obdan z drugim ovalom zelene barve, ki ima enak odsev kot prvi oval. Nad ovalom se nahaja element, in sicer ime znamke FRUTAS GARSAN. Ime znamke je zapisano v pisavi TRAJAN in v dveh vrsticah; beseda "FRUTAS" je manjše velikosti in je postavljena na levo stran besede "GARSAN", ki je večje velikosti in je postavljena v središče ovala. Ime znamke je bele barve, ima pa beseda "GARSAN" enak odsev kot oval, kar daje znamki zaokroženo obliko in zaradi česar se bolje staplja s podlago. Tretji element se nahaja na zgornjem delu ovala; gre za idealizirano grafično podobo sadeža čirimoje in njegovih dobrodejnih lastnosti; prikazuje omenjen sadež in srce. V spodnjem delu logotipa se nahaja zadnji element, in sicer upodobitev sadja, značilnega za podjetje FRUTAS GARSAN. Zaradi barvitosti in leska sadja je v logotipu uporabljenih več barv; logotip je naslikan v barvni shemi CMYK, saj točkovnih barv ni bilo mogoče uporabiti. FI - Merkki Frutas Garsan koostuu neljästä osasta, jotka kuvaillaan seuraavassa. Merkin taustana ja sitä tasapainottamassa on musta soikio, jonka sisällä on häivytetty heijastus. Soikion ympärillä on vihreä reunus, jossa on samanlainen heijastus. Soikion sisällä on teksti FRUTAS GARSAN. Tekstin fontti on Trajan, ja se on aseteltu kahdelle riville niin, että pienemmällä fontilla kirjoitettu teksti "FRUTAS" on sisennetty vasemmalle tekstin "GARSAN" alkukirjaimen kohdalle, ja teksti "GARSAN" on kirjoitettu melko isolla fontilla ja keskitetty suhteessa soikioon. Merkki on värillinen, mutta tekstissä "GARSAN" on samanlainen heijastus kuin soikiossa jatkuvuuden säilyttämiseksi ja tekstin sulauttamiseksi paremmin taustaan. Merkin kolmas osa sijoittuu soikion yläpuolelle ja koostuu kirimoyaa ja sen terveellisiä ominaisuuksia esittävästä tyylitellystä kuvasta, jossa on kirimoya-hedelmä ja sydän. Logon alapuolella on merkin viimeinen osa, nimittäin FRUTAS GARSAN -yritystä parhaiten edustavien hedelmien kuva. Logo on erittäin monivärinen hedelmien värikkyyden ja runsauden vuoksi, ja väritys on toteutettu nelivärinä, koska sitä ei voitu toteuttaa suoraan asianomaisilla väreillä /35

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 INDHOLD Del A... 2 Del B... 122 Del C... 158 Del D... 186 Del M... 189 L A A.1. 22 22 591 947131 25/1/21 VIATGESMUNTANYA FERROCARRILS LA GENERALITAT CATALUNYA Cardenal Sentmenat, 4 817 Barcelona ES AGUILAR

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 67 Del D... 478 Del M... 480 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 127. årgang. 2006-03-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 579 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 74 Del D... 480 Del M... 482 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 127. årgang. 2006-05-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1035 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 127. årgang. 2006-09-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2051 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2063 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 6. 124. årgang. 2003-02-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 319 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 100 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 INDHOLD Del A... 2 Del B... 1 Del C... 128 Del D... 152 Del E... 154 Del M... 161 L A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 93 Omtryk af tidligere

Læs mere