INDHOLD. Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Del A... 2 Del B... 73 Del C... 103 Del D... 129 Del M... 131"

Transkript

1 INDHOLD Del A... 2 Del B Del C Del D Del M

2 L A A /6/211 FEMININ-GOLD Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG Leipziger Platz Berlin EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Tandplejemidler. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; Sanitære præparater til medicinske formål; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler Øl; Mineralske og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke /6/211 KILT SILENT GLISS ALIA S.R.L. Via Reggio Emilia, Redecesio di Segrate (Milano) DOTT. PROF. FRANCO CICOGNA Via Visconti di Modrone, 14/A 2122 Milano FR 2 - Stænger til forhæng; Gardinbånd; Gardinkroge; Gardinskinner; Gardinruller; Møbler; Spejle; Billedrammer; Artikler af træ, rør, spanskrør og kurvefletning; Plasticartikler; Møbler af plastic; Møbler af metal; Møbler til camping; Springmadrasser; Hovedpuder Reb; Snor; Net; Telte; Betræk; Markiser; Presenninger til biler; Presenninger; Sejl; Sække; Telte; Polstringsmaterialer; Hestehår; Kapok; Fjer; Tang; Ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation Gardiner af tekstilmateriale eller af plastic; Stofrullegardiner; Stoffer i form af skindimitationer; Sengetæpper; Rejsetæpper; Bordduge og bordlinned;vægbeklædningsmaterialer af tekstil; Lommetørklæder af tekstilmaterialer; Flag; Håndklæder; Lagener; Pudevår /1/211 TORQUADRA TORQUADRA S.R.L. Via Barricata 14/C 385 Ospedaletto (Trento) EN 33 - Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) /9/211 LAUDA Microcool LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Pfarrstr Lauda-Köningshofen DANNENBERG SCHUBERT GUL Große Eschenheimer Str Frankfurt am Main EN 212/35 2

3 Del A.1. CTM Cirkulationskølere til laboratoriebrug;cirkulationskølere til kemiske produktionsprocesser (laboratorieudstyr) Cirkulationskølere til temperering af kemiske produktionsprocesser og tekniske anlæg til industrielle formål /9/ B3 S.R.L. Via San Filippo, Biella ING. BARZANÒ & ZANARDO MILANO S.P.A. C.so Vittorio Emanuele II, Torino EN 9 - Hjelme Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning /1/211 NO TODAS LAS FRUTAS SON IGUAL, FRUTAS GARSAN, MADURADAS EN EL ÁRBOL 571 BG - Логото Frutas Garsan е съставено от четири елемента, които са написани по-долу.като база, която е събрана като марка и пропорционално е разположена като черен овал, в който се намира "reflejo" бледо. Първият овал е обграден от друг овал в зелен цвят и е разположен от рефлектиращия образ отгоре. Върху овала се намира следния елемент, на марката FRUTAS GARSAN. Тази марка е определена от името TRAJAN и е разположено на две линии с думата "FRUTAS" с малко тяло и от ляво е думата "GARSAN", с достатъчно голяма линия и центрирано в овала. Марката е в бял цвят, въпреки това думата "GARSAN" има същия рефлектиращ ефект, като овала. за да даде продължение на основата на марката. Третият елемент се намира отгоре върху овала и графична презентация идеализирана върху ширмо и техните здравословни общности, презентирани върху полодове и формата на сърце. И основно вътрешната част е логотип елемент, представящ графиката на плодове и фирмата FRUTAS GARSAN. Цветовете са приложени с логотип са многобройни, цветовете и видимостта на плодове в хромирана гама от логотип в четириъгълни, като не могат да се различат различни цветове. - El logotipo de Frutas Garsan está compuesto por cuatro elementos, que escribimos a continuación.como base que recoge toda la marca y le da proporcionalidad, está dispuesto un óvalo de color negro en el que se aprecia un "reflejo" degradado. El perímetro del óvalo esta circundado por otro óvalo lineal de color verde y que dispone del mismo reflejo que el anterior. Sobre el óvalo aparece el siguiente elemento, que es la marca FRUTAS GARSAN. Dicha marca está realizada con la tipografía denominada TRAJAN y dispuesta en dos líneas, con la palabra "FRU- TAS" en un cuerpo menor y alineada a la izquierda de la palabra "GARSAN", con un cuerpo bastante mayor y alineada y centrada con respecto al óvalo. La marca aparece en color blanco, aunque la palabra "GARSAN" tiene el mismo reflejo que el óvalo, para darle continuidad e integrar mejor la marca en la base.el tercer elemento aparece en la parte superior del óvalo y es una representación gráfica idealizada sobre una chirimoya y sus propiedades saludables, representando dicho fruto y la forma de un corazón.y finalmente, en la parte inferior del logotipo aparece el último elemento, la representación gráfica de las frutas más representativas de la firma FRUTAS GARSAN.Los colores de aplicación del logotipo son muy numerosos, debido al colorido y vistosidad de las frutas, por ello la gama cromática del logotipo está realizada en cuatricromía, no pudiendo aplicarse colores directos. CS - Logo Frutas Garsan sestává ze čtyř níže uvedených prvků. Jako základna ochranné známky je znázorněn ovál černé barvy, ve kterém je znázorněn "odraz" stínu. Obvod oválu je tvořen dalším oválem zelené barvy, se stejným odrazem jako předcházející ovál. Nad oválem je znázorněn prvek znázorňující ochrannou známku FRUTAS GARSAN. Tato ochranná známka sestává z písma nazvaného TRA- JAN a je umístěna na dvou řádcích, se slovem "FRUTAS" napsaným menším písmem a umístěným na levé straně od slova "GARSAN", napsaného větší velikostí a umístěné- 212/35 3

4 CTM Del A.1. ho uprostřed oválu Ochranná známka je znázorněna v bílé barvě, i když slovo "GARSAN" má stejný odraz jako ovál, aby se lépe splynula s oválem. Třetím prvkem znázorněným v horní části je ovál znázorňující ovoce chirimoya a její dobré účinky na zdraví, ve formě srdce. Konečně ve spodní části loga je znázorněn poslední prvek znázorňující nejreprezentativnější druhy ovoce firmy FRUTAS GARSAN. Logo je znázorněno v mnoha barvách v důsledku množství a variace použitého ovoce, proto je barevná škála loga provedená ve čtyřech barvách, přičemž se nemůžou použít přímé barvy. DA - Logoet for Frutas Garsan er dannet af fire elementer, som beskrives i det følgende. Baggrunden, som omfatter hele mærket og proportionerer det, er dannet af en sort oval, inden i hvilken man ser en svag "refleks". Ovalens omkreds er omgivet af en anden oval i grønt, som har samme refleks som den førnævnte. Oven over ovalen ses det andet element, som er mærket FRUTAS GARSAN, skrevet med tryktypen TRAJAN og placeret på to linjer med ordet "FRUTAS" i mindre størrelse og placeret på linje til venstre for ordet "GARSAN", som er væsentlig større og også anbragt på linje og placeret i midten i forhold til ovalen, mærket fremstår i hvidt, hvor ordet "GARSAN" har samme refleks som ovalen for at skabe kontinuitet i billedet og for bedre at integrere mærket i baggrunden. Det tredje element står oven over ovalen og består af en idealiseret grafisk, hjerteformet afbildning af et sukkeræble og dets helsegivende virkninger. Slutteligt for neden i logoet ses det sidste element, som er en grafisk fremstilling af de mest repræsentative frugter for firmaet FRUTAS GARSAN, logoet består af adskillige farver på grund af frugternes egne farver og udseende, og dets farveskala er derfor udført med firefarve-metoden, eftersom det ikke har været muligt at anvende direkte farver. - Das Logo von Frutas Garsan wird aus den folgenden vier Elementen gebildet: Als Basis, die die gesamte Marke umfasst und ihr Proportionalität verleiht, ist ein schwarzes Oval angeordnet, in dem eine abgestufte Schattierung (Reflex) zu sehen ist. Das Oval ist von einer grünen Linie mit dem gleichen Reflex eingefasst. Auf dem Oval erscheint der Markenname FRUTAS GARSAN. Dieser Markenname ist in der Schriftart TRAJAN in zwei Zeilen ausgeführt, mit dem kleiner dargestellten Wort "FRUTAS", das linksbündig mit dem wesentlich größer dargestellten Wort "GARSAN" angeordnet ist, das wiederum mittig im Oval angeordnet ist. Der Markenname erscheint in Weiß, obwohl das Wort "GARSAN" denselben Reflex wie das Oval hat, um ihm Kontinuität zu verleihen und den Markennamen besser in die Basis zu integrieren. Das dritte Element erscheint über dem Oval und ist eine idealisierte grafische Darstellung einer Cherimoya-Frucht und ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften, indem diese Frucht in Herzform dargestellt wird. Und schließlich erscheint im unteren Teil des Logos das letzte Element, die grafische Darstellung der repräsentativsten Früchte der Firma FRUTAS GARSAN. Das Logo besteht wegen der Farbenvielfalt und Farbenpracht der Früchte aus zahlreichen Farben, daher ist die Farbskala des Logos in Vierfarbendruck realisiert, und es können keine direkten Farben angewendet werden. ET - Logotüüp Frutas Garsan koosneb neljast elemendist. Kaubamärgi põhi ja keskne element on must ovaal, mille ülemine pool on heledama varjundiga. Ovaali ümber on roheline ovaalne servajoon, mille ülaosa on samuti heledam. Ovaali sees on teine element, kaubamärgi nimetus FRUTAS GARSAN. Nimetus on Trajan kirjatüübis ja kahel real, sõna "FRUTAS" on väiksem ja vasakul sõnast "GARSAN", mis on suurem ja asub ovaali keskel. Nimetus on valge, sõna "GARSAN" on samasuguse heledama varjundiga, moodustades nii taustaga ühtse terviku. Ovaali ülaosas on kolmas element, annoona graafiline kujutis, mille südamekujuline stiliseeritud vorm väljendab vilja tervislikke omadusi. Logotüübi alaosas on viimane element, mis kujutab ettevõtte FRUTAS GARSAN põhilisi puuvilju. Logotüübil on puuviljade värvikirevuse tõttu kasutatud mitmeid värve, seetõttu on värvigamma antud neljavärvi süsteemis, mitte konkreetsete värvidena. EL - Το λογότυπο του σήματος Frutas Garsan αποτελείται από τέσσερα στοιχεία, τα οποία περιγράφουμε στη συνέχεια. Ως υπόβαθρο που στηρίζει το σύνολο του σήματος και προσδίδει αναλογικότητα, εμφανίζεται ένα μαύρο ωοειδές πλαίσιο στο οποίο διακρίνεται μια "ανταύγεια" διαβαθμιζόμενης απόχρωσης. Περιμετρικά του ωοειδούς πλαισίου εμφανίζεται το περίγραμμα ενός άλλου πλαισίου, πράσινου χρώματος, που παρουσιάζει την ίδια ανταύγεια με το προηγούμενο. Πάνω στο ωοειδές πλαίσιο εμφανίζεται το παρακάτω στοιχείο: η ονομασία του σήματος FRUTAS GARSAN, γραμμένη με χαρακτήρες της γραμματοσειράς TRAJAN και διατεταγμένη σε δύο αράδες, με τη λέξη "FRUTAS" με μικρότερους χαρακτήρες και στοιχισμένη αριστερά πάνω από τη λέξη "GARSAN", η οποία είναι γραμμένη με πολύ μεγαλύτερους χαρακτήρες και βρίσκεται σε κεντρική στοίχιση σε σχέση με το ωοειδές πλαίσιο. Η ονομασία είναι γραμμένη με λευκούς χαρακτήρες, μολονότι η λέξη "GARSAN" εμφανίζει την ίδια ανταύγεια με το πλαίσιο, προκειμένου να δοθεί συνέχεια και να επιτευχθεί καλύτερη ενσωμάτωση του σήματος στο υπόβαθρο. Το τρίτο στοιχείο βρίσκεται στην άνω περιοχή του ωοειδούς πλαισίου: πρόκειται για ένα γραφικό σχέδιο εμπνευσμένο σε μια chirimoya (καρπός του δένδρου Annona Cherimola) και τις ευεργετικές του ιδιότητες. Το συγκεκριμένο φρούτο είναι σχεδιασμένο με τη μορφή καρδιάς. Τέλος, στην κάτω περιοχή του λογοτύπου εμφανίζεται το τέταρτο στοιχείο: τα γραφικά σχέδια των πιο αντιπροσωπευτικών φρούτων της εταιρείας FRUTAS GARSAN. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για το λογότυπο είναι πολυάριθμα, λόγω του φυσικού χρωματισμού και της οπτικής εμφάνισης των φρούτων, οπότε η χρωματική γκάμα του λογοτύπου εμφανίζεται σε τετραχρωμία, καθώς δεν μπορούν να οριστούν καθαρά χρώματα. EN - The logo for Frutas Garsan consists of four elements, which are described hereinafter. As its base element, bringing together the trademark as a whole and providing a sense of proportion, there is a black oval which has a shaded "reflection" effect. The perimeter of the oval is outlined in a green line in the shape of another oval, with the same reflection as mentioned before. The oval has a second element consisting of the trademark: FRUTAS GARSAN. The trademark is written in the TRAJAN typeface and arranged over two lines, with the word "FRUTAS" in smaller size and aligned to the left of the word "GARSAN", which is rather larger in size and is aligned and centred in relation to the oval. The trademark is written in white, although the word "GARSAN" has the same reflection as the oval to provide continuity and to better incorporate the trademark within the base element. The third element is placed on the upper part of the oval and is an idealised graphical representation of a custard apple and its healthy attributes, as the aforesaid fruit is presented inside a heart shape. Finally, at the bottom of the logo is the final element, namely a graphical representation of the fruit that are most representative of the company FRUTAS GARSAN. Several colours are used in the logo, as fruit is naturally colourful and bright, and therefore the chromatic range of the logo is in fourcolour format since direct colours cannot be used. FR - Le logo de Frutas Garsan se compose de quatre éléments, décrits ci-après. En tant que base qui reprend toute la marque et lui confère une certaine proportionnalité, apparaît un ovale de couleur noire sur lequel on distingue un reflet dégradé. Le périmètre de l'ovale est entouré d'un autre ovale linéaire de couleur verte et qui renferme le même reflet que le précédent. Sur l'ovale apparaît l'élément suivant, qui est la marque FRUTAS GARSAN. Cette marque est réalisée en police TRAJAN et disposée sur deux lignes, avec le mot "FRUTAS" en taille plus petite et aligné à gauche du mot "GARSAN", de taille bien plus grande et aligné et centré par rapport à l'ovale. La marque apparaît de couleur blanche, bien que le mot "GARSAN" ait le même 4 212/35

5 Del A.1. CTM reflet que l'ovale, pour lui conférer continuité et mieux intégrer la marque à la base. Le troisième élément apparaît sur la partie supérieure de l'ovale et consiste en une représentation graphique idéalisée sur une chérimole et ses propriétés pour la santé, représentant ce fruit et un coeur. Finalement, sur la partie inférieure du logo apparaît un dernier élément, la représentation graphique des fruits les plus représentatifs de la société FRUTAS GARSAN.Les couleurs d'application du logo sont très nombreuses, en raison du coloriage et de l'apparence des fruits, raison pour laquelle la gamme chromatique du logo est réalisée en quadrichromie et des couleurs directes ne peuvent pas être appliquées. - Il logo di Frutas Garsan è composto da quattro elementi descritti qui di seguito. La base che accoglie tutto il marchio e lo rende proporzionale è composta da un ovale di colore nero, in cui si vede un "riflesso" sfumato. Il perimetro dell'ovale è circondato da un altro ovale lineare di colore verde con lo stesso riflesso del precedente. Sopra all'ovale è riportato il marchio FRUTAS GARSAN. Detto marchio è scritto in caratteri TRAJAN ed è disposto su due righe, il vocabolo "FRUTAS" in dimensioni minori e allineato a sinistra del vocabolo "GARSAN", scritto in caratteri di dimensioni maggiori, allineato e centrato rispetto all'ovale. Il marchio è in bianco, anche la parola "GARSAN" ha lo stesso riflesso dell'ovale per dare continuità e integrare meglio il marchio nella base. Il terzo elemento è riportato nella parte superiore dell'ovale ed è una rappresentazione grafica idealizzata su una chirimoya (frutto tropicale originario del Perù) e sulle sue proprietà salubri, il frutto è raffigurato a forma di cuore. Infine, nella parte inferiore del logo, c'è l'ultimo elemento, la rappresentazione grafiche dei frutti più rappresentativi della ditta FRUTAS GARSAN. I colori applicati al logo sono molto numerosi, dovuti al colorito e alla vistosità della frutta, per questo la gamma cromatica del logo è realizzata in quadricromia, non potendosi applicare colori diretti. LV - Frutas Garsan logotips veidots no četriem elementiem, kas tiek aprakstīti turpmākajā tekstā. Zīmola ietvaru veido proporcionāls melns ovāls, kurā saskatāms slīps "atspulgs". Ovāla figūru aptver zaļa ovāla līnija, kurā vērojams iepriekš minētais atspulgs. Ovāla centrā izvietots zīmols FRUTAS GARSAN. Minētais zīmols veidots TRAJAN fontā un izvietots divās līnijās, vārds "FRUTAS" ir mazāka izmēra un izvietots pa kreisi no vārda "GARSAN", kas ir lielāks un izvietots ovāla centrā. Zīmols attēlots baltā krāsā, kaut arī vārdā "GARSAN" vērojams tas pats atspulgs, kas pārējā ovālā, veidojot vienotu dizainu un savienojot zīmola nosaukumu ar logotipa fonu. Trešais logotipa elements redzams ovāla augšējā daļā un tas ir grafisks čirimoijas augļa attēls sirds formā, norādot uz augļa veselīgajām īpašībām. Un visbeidzot, logotipa apakšējā daļā redzams pēdējais elements, uzņēmuma FRUTAS GARSAN. Produkcijā visvairāk izmantoto augļu grafiskais attēls. Logotipā izmantotas vairākas krāsas, veidojot daudzkrāsainu un košu augļu attēlu atbilstoši CMYK krāsu modelim. LT - Frutas Garsan logotipas yra sudarytas iš keturių dalių, kurias aprašome toliau matomame tekste. Kaip viso ženklo fonas matomas juodos spalvos ovalas su šviesėjančiu atspindžiu, suteikiantis ženklui proporcingumą. Ovalo kraštai yra apvesti kita žalios spalvos ovalo formos linija, joje matomas tas pats atspindys. Ovale matoma kita ženklo dalis, tai yra pvadinimas FRUTAS GARSAN. Šis pavadinimas yra užrašytas dvejose linijose TRAJAN šrifto raidėmis, žodis "FRUTAS" parašytas mažesnėmis raidėmis ir yra kairiojoje žodžio "GARSAN" pusėje, pastarasis žodis yra parašytas didesnėmis raidėmis ovalo centre. Pavadinimas yra baltos spalvos, nors žodis "GARSAN" turi jau minėtą atspindį, taip ženklas įgauna tęstinumą ir pavadinimas integruojasi į foną. Trečioji ženklo dalis yra viršutinėje ovalo dalyje, tai yra idealizuotas grafinis anonos vaizdas, atspindintis jos turimas sveikatai naudingas savybes, ši dalis pavaizduota kaip širdies formos anona. Apatinėje logotipo dalyje yra paskutinioji ženklo dalis, tai yra grafinis tipiškų FRUTAS GARSAN vaisių vaizdas. Logotipe yra daug spalvų, taip yra dėl vaisių spalvų gausos ir vaizdingumo, dėl šios priežasties logotipo chromatinė gama yra sudaryta keturių spalvų sistemoje, netaikomos pitminės spalvos. HU - A Frutas Garsan logotípus négy elemből áll, amelyet az alábbiakban írunk le. Alapjául, amely az egész védjegyet átfogja és arányait meghatározza, egy fekete színű ovális forma szolgál, amelyben egy fakó tükörkép látható. Az ovális forma kerületét egy másik, lineáris ovális forma határolja, amely ugyanazzal a tükörképpel rendelkezik, mint az előző. Az ovális formán helyezkedik el a következő elem, amely a FRUTAS GARSAN márkanév. Az említett márkanév megjelenítése a TRAJAN nevű betűtípussal történik és két vonalban helyezkedik el, a kisebb méretű "FRUTAS" a "GARSAN" szótól balra helyezkedik el, amely meglehetősen nagy méretű és az oválishoz van igazítva és középre húzva. A márkanév fehér színű, habár a "GARSAN" szó ugyanazzal a tükörképpel rendelkezik, mint az ovális, annak érdekében, hogy folyamatosságot biztosítson számára, jobban kihangsúlyozza a márkanevet az alapba. A harmadik elem az ovális forma felső részén helyezkedik el és egy krémalma, illetve egészséges tulajdonságainak idealizált grafikus ábrázolása, az említett gyümölcsöt ábrázolja és egy szív formát. És végül a logotípus alsó részén helyezkedik el az utolsó elem, a FRUTAS GARS- AN.Los cég legreprezentatívabb gyümölcseinek grafikus ábrázolása. Nagyon sok színt kell alkalmazni a logotípusban a gyümölcsök színe és látványossága miatt, ezért a logotípus színválasztéka CMYK módszerrel valósul meg, mivel közvetlen módon nem lehet színeket alkalmazni. MT - Il-logo ta' Frutas Garsan jikkonsisti minn erba' elementi, deskritti hawn. Bħala bażi li tinkludi t-trejdmark kollha u tagħtiha proporzjon, hemm forma ovali ta' lewn iswed fejn hemm "rifless" gradwali. Il-perimetru tal-forma ovali għandu madwaru linja ovali ta' lewn aħdar li għandha l-istess rfless bħall-ieħor. Fuq il-forma ovali hemm l-element li ġej, li hu t-trejdmark FRUTAS GARSAN. Din it-trejdmark hi magħmula b'tipa msejħa TRAJAN u tinsab fuq żewġ rigi, mal-kelma "FRUTAS" ta' daqs iżgħar u allinjata fuq ix-xellug tal-kelma "GARSAN", ta' daqs x'aktarx ikbar u allinjata u ċċentrata fir-rigward tal-forma ovali. It-trejdmark hi ta' lewn abjad, għalkemm il-kelma "GARSAN" għandha l-istess rifless bħal tal-forma ovali, li jagħti kontinwità u jintegra t-trejdmark aħjar fil-bażi. It-tielet element qiegħed fil-parti ta' fuq tal-forma ovali u hu rappreżentazzjoni grafika idealizzata tal-frotta custard apple u l-kwalitajiet tagħha li huma tajbin għassaħħa, li tirrappreżenta din il-frotta u forma ta' qalb. U flaħħar, fil-parti t'isfel tal-logo hemm l-aħħar element, ir-rappreżentazzjoni grafika tal-frott l-iżjed rappreżentattiv tadditta FRUTAS GARSAN.Los kuluri tal-logo huma numerużi, minħabba l-kulur u l-mod kif il-frott jolqot l-għajn, għalhekk il-firxa ta' kuluri tal-logo hi magħmula bi stampar ta' erba' kuluri b'nofs ton, minħabba li ma jistgħux jintużaw kuluri diretti. NL - Het logo van Frutas Garsan bestaat uit vier elementen die hierna worden beschreven. Als basis waarbinnen het gehele merk is samengevat en die aan het logo proportie geeft, dient een ovaal in zwart met een weerspiegeling in aflopende kleur. De omtrek van de ovaal wordt omgeven door een tweede lijn in groen met eenzelfde weerspiegeling als de vorige. Boven de ovaal verschijnt het volgende element, dat van het merk FRUTAS GARSAN. Genoemd merk is uitgevoerd in het lettertype TRAJAN en staat op twee regels, met het woord "FRUTAS" in een kleiner lettertype en gepositioneerd links van het woord "GARSAN", dat een veel groter lettertype heeft en gecentreerd is ten opzichte van de ovaal. Het merk is wit hoewel het woord "GARSAN" eenzelfde weerspiegeling heeft als de ovaal, om er continuïteit aan te geven en om het merk beter in te passen in de basis. Het derde element verschijnt in het bovengedeelte van de ovaal en is een geïdealiseerde grafische weergave van de cherimoya en diens heilzame eigenschappen en geeft de genoemde vrucht weer in de vorm van een hart. En tot slot verschijnt in het onderste deel van het logo het 212/35 5

6 CTM Del A.1. laatste element, de grafische weergave van de meest kenmerkende vruchten van de firma FRUTAS GARSAN. De in het logo toegepaste kleuren zijn talrijk, vanwege kleurgeving en kleurrijkheid van de vruchten, daarom is het kleurengamma uitgevoerd in vierkleurendruk, aangezien geen steunkleuren kunnen worden gebruikt. PL - Logotyp Frutas Garsan jest złożony z czterech elementów, które następnie opiszemy. Podstawą, obejmującą cały znak towarowy i nadającą mu proporcje, jest owal koloru czarnego, na którym można dostrzec "odblask", powstały w wyniku gradacji. Obramowanie owalu otoczone jest okręgiem koloru zielonego, na którym pojawia się ten sam odblask. Na owalu widnieje kolejny element, znak towarowy FRUTAS GARSAN. Omawiany znak towarowy został opracowany przy użyciu czcionki zwanej TRAJAN i umieszczony w dwóch linijkach, przy czym słowo "FRUTAS" posiada mniejszy rozmiar i usytuowane jest w linijce na lewo od słowa "GARSAN", posiadającego większy rozmiar i rozmieszczonego równomiernie po środku owalu. Znak towarowy ukazany został za pomocą koloru białego, niemniej jednak słowo "GARSAN" posiada ten sam odblask co owal, aby zapewnić spójność i połączyć w całość znak towarowy oraz podstawę. Trzeci element pojawia się powyżej owalu i jest uproszczonym szkicem owocu czerymoi i jej właściwości zdrowotnych, poprzez ukazanie wspomnianego owocu w kształcie serca. Na koniec, w dolnej części logotypu, pojawia się ostatni element, szkic owoców najbardziej charakterystycznych dla firmy FRUTAS GARSAN.Los. W logotypie zastosowano liczne kolory, co związane jest z zabarwieniem i okazałością owoców, dlatego też skala barw logotypu opiera się na czterokolorowym modelu CMYK, nie mając możliwości zastosowania kolorów specjalnych. PT - O logótipo da marca Frutas Garsan é composto por quatro elementos, que passamos a descrever. A marca assenta numa base constituída por uma figura oval de cor preta que apresenta um reflexo em tom matizado. O contorno da figura oval é constituído por uma linha de cor verde que apresenta o mesmo reflexo anterior. Dentro da figura oval pode ler-se a denominação FRUTAS GARSAN. Essa denominação está escrita no tipo de letra TRAJAN e disposta em duas linhas, apresentando a palavra "FRUTAS" um tamanho mais pequeno com alinhamento à esquerda da palavra "GARSAN", que apresenta um tamanho maior e está centrada em relação à figura oval. A denominação está escrita em letras de cor branca, embora a palavra "GARSAN" apresente o mesmo efeito de reflexo que o oval, de modo a dar continuidade a esse efeito e integrar melhor a denominação na base. O terceiro elemento surge na parte superior da figura oval e corresponde à representação gráfica idealizada sobre uma chirimoia e suas propriedades saudáveis, apresentando esse fruto a forma de um coração. Por último, na parte inferior do logótipo, aparecem o último elemento que consiste na representação gráfica das frutas mais representativas da empresa FRUTAS GARSAN. As cores usadas no logótipo são muitas e variadas, devido ao colorido e garbosidade das frutas, pelo que a gama cromática do logótipo é realizada em quadricromia, não podendo ser aplicadas cores diretas. RO - Logo-ul Frutas Garsan este alcătuit din patru elemente pe care le enumerăm în continuare. Ca o bază care cuprinde întreaga marcă şi îi conferă proporţionalitate, este reprezentat un oval colorat cu negru în care se observă o "reflecţie" în degrade. Perimetrul ovalului este înconjurat de alt oval liniar de culoare verde, care este prevăzut cu aceeaşi reflecţie ca în cazul celui de dinainte. Peste oval apare următorul element, mai exact marca FRUTAS GARSAN. Această marcă este realizată cu font TRAJAN şi dispusă pe două rânduri unde cuvântul "FRUTAS" este scris cu caractere mai mici şi aliniat la stânga cuvântului "GARSAN" care este scris cu caractere destul de mari, aliniat şi centrat faţă de oval. Marca este scrisă cu alb, chiar dacă cuvântul "GARSAN" are aceeaşi reflecţie ca ovalul, pentru a-i conferi continuitate şi pentru a integra mai bine marca pe bază. Al treilea element apare în partea de sus a ovalului şi este o reprezentare grafică idealizată a unei cherimoya şi a proprietăţilor sale salutare, reprezentând acest fruct şi conturul unei inimi. Şi în sfârşit în partea de jos a logo-ului apare ultimul element, reprezentarea grafică a fructelor celor mai caracteristice ale mărcii FRUTAS GARSAN. Culorile cu care este reprezentat logo-ul sunt extrem de variate datorită coloritului şi ornamentaţiei fructelor, de aceea gama cromatică a logo-ului se realizează pe patru culori şi nu se pot aplica culori directe. SK - Logotyp Frutas Garsan sa skladá zo štyroch prvkov, ktoré teraz postupne opíšeme. Ako podklad, ktorý spája celú značku a dáva jej proporcionalitu, je umiestnený ovál čiernej farby, v ktorom vidieť odstupňovaný odraz. Obvod oválu je obrúbený iným čiarovým oválom zelenej farby, ktorý má tiež rovnaký odraz ako predošlý ovál. Nad oválom sa nachádza ďalší prvok, a to ochranná známka FRUTAS GARSAN. Táto ochranná známka je realizovaná typografiou TRAJAN a rozložená v dvoch riadkoch, pričom slovo "FRUTAS" je menšieho rozmeru a umiestnené naľavo od slova "GARSAN", ktoré je výrazne väčšieho rozmeru a je centrované vo vzťahu k oválu. Ochranná známka je bielej farby, hoci slovo "GARSAN" má rovnaký odraz ako ovál, a teda vytvára kontinuitu a spája ochrannú známku lepšie s podkladom. Tretí prvok sa nachádza v hornej časti oválu a je idealizovaným grafickým zobrazením plodu čerimoja a jej zdraviu prospešných vlastností, pričom ovocie je zobrazené v tvare srdca. A nakoniec je v dolnej časti logotypu posledný prvok, grafické zobrazenie ovocia, ktoré najviac predstavuje firmu FRUTAS GARSAN.Los Na logotype je použitých veľmi veľa farieb, vďaka sfarbeniu a farebnosti ovocia, a preto je chromatická škála logotypu realizovaná štvorfarebnou tlačou, lebo farby sa nedajú aplikovať priamo. SL - Logotip znamke Frutas Garsan je sestavljen iz štirih elementov, ki jih bomo opisali v nadaljevanju. Kot podlaga, ki zaobjema celotno znamko in jo okvirja, služi oval črne oblike, v katerem lahko vidimo bled "odsev". Obod ovala je obdan z drugim ovalom zelene barve, ki ima enak odsev kot prvi oval. Nad ovalom se nahaja element, in sicer ime znamke FRUTAS GARSAN. Ime znamke je zapisano v pisavi TRAJAN in v dveh vrsticah; beseda "FRUTAS" je manjše velikosti in je postavljena na levo stran besede "GARSAN", ki je večje velikosti in je postavljena v središče ovala. Ime znamke je bele barve, ima pa beseda "GARSAN" enak odsev kot oval, kar daje znamki zaokroženo obliko in zaradi česar se bolje staplja s podlago. Tretji element se nahaja na zgornjem delu ovala; gre za idealizirano grafično podobo sadeža čirimoje in njegovih dobrodejnih lastnosti; prikazuje omenjen sadež in srce. V spodnjem delu logotipa se nahaja zadnji element, in sicer upodobitev sadja, značilnega za podjetje FRUTAS GARSAN. Zaradi barvitosti in leska sadja je v logotipu uporabljenih več barv; logotip je naslikan v barvni shemi CMYK, saj točkovnih barv ni bilo mogoče uporabiti. FI - Merkki Frutas Garsan koostuu neljästä osasta, jotka kuvaillaan seuraavassa. Merkin taustana ja sitä tasapainottamassa on musta soikio, jonka sisällä on häivytetty heijastus. Soikion ympärillä on vihreä reunus, jossa on samanlainen heijastus. Soikion sisällä on teksti FRUTAS GARSAN. Tekstin fontti on Trajan, ja se on aseteltu kahdelle riville niin, että pienemmällä fontilla kirjoitettu teksti "FRUTAS" on sisennetty vasemmalle tekstin "GARSAN" alkukirjaimen kohdalle, ja teksti "GARSAN" on kirjoitettu melko isolla fontilla ja keskitetty suhteessa soikioon. Merkki on värillinen, mutta tekstissä "GARSAN" on samanlainen heijastus kuin soikiossa jatkuvuuden säilyttämiseksi ja tekstin sulauttamiseksi paremmin taustaan. Merkin kolmas osa sijoittuu soikion yläpuolelle ja koostuu kirimoyaa ja sen terveellisiä ominaisuuksia esittävästä tyylitellystä kuvasta, jossa on kirimoya-hedelmä ja sydän. Logon alapuolella on merkin viimeinen osa, nimittäin FRUTAS GARSAN -yritystä parhaiten edustavien hedelmien kuva. Logo on erittäin monivärinen hedelmien värikkyyden ja runsauden vuoksi, ja väritys on toteutettu nelivärinä, koska sitä ei voitu toteuttaa suoraan asianomaisilla väreillä /35

7 Del A.1. CTM SV - Logotypen för Frutas Garsan består av fyra delar, som beskrivs i det följande. Basen för hela märket och som ger dess proportion är en svart oval med en matt "spegling". Ovalen omges av en annan oval linje i grönt och som präglas av samma spegling som den nämnda. Ovanför ovalen finns nedan beskrivna element, vilket är märket FRUTAS GARSAN. Detta märke är genomfört med typsnittet Trajan och skrivet på två rader, där ordet "FRUTAS" är av mindre storlek och placerat ovanför den vänstra delen av ordet "GARSAN", som är betydligt större och detta är centrerat i ovalen. Märket är vitt, även om ordet "GARSAN" präglas av samma spegling som ovalen, för att den ska få en kontinuerlig karaktär och bättre förankra märket i botten. Den tredje delen är placerad i ovalens överdel och är en idealiserad grafisk framställning av en frukt och med formen av ett hjärta. I nederdelen av logotypen, slutligen, finns den sista delen, en grafisk framställning av de mest representativa frukterna hos företaget FRUTAS GARSAN. Färgerna i logotypens applikation är många, beroende på frukternas färgtoner och färgrikedom, därför är logotypens färgskala genomförd med fyrfärgsmodell då direkta färger inte kan appliceras. BG - Оранжев Pantone137, син Pantone Cool Gray 3 и черен. - GRIS PANTONE COOL GRAY 3, VER, NEGRO, NARANJA, BLANCO, MARRÓN. CS - Šedá Pantone Cool Gray 3, zelená, černá, oranžová, bílá, hnědá. DA - Grå (Pantone Cool Gray 3), grøn, sort, orange, hvid, brun. - Grau (Pantone Cool Gray 3), grün, schwarz, orange, weiß, braun. ET - Hall Pantone Cool Gray 3, roheline, must, oranž, valge, pruun. EL - Γκρίζο (Pantone Cool Gray 3), πράσινο, μαύρο, πορτοκαλί, λευκό, καφετί. EN - Grey: Pantone Cool Gray 3, green, black, orange, white, brown. FR - Gris: Pantone cool gray 3, vert, noir, orange, blanc, brun. - Pantone grigio cool gray 3, verde, nero, ARANCIONE, bianco, marrone. LV - PELĒKS PANTONE COOL GRAY 3, ZAĻŠ, MELNS, ORANŽS, BALTS, BRŪNS. LT - PILKA PANTONE COOL GRAY 3, ŽALIA, JUODA, ORANŽINĖ, BALTA, RUDA. HU - SZÜRKE PANTONE COOL GRAY 3, ZÖLD, FEKETE, NARANCSSÁRGA, FEHÉR, BARNA. MT - GRIŻ PANTONE COOL GRAY 3, AĦDAR, ISWED, ORANĠJO, ABJAD, KANNELLA. NL - Grijs (Pantone cool gray 3), groen, zwart, oranje, wit, bruin. PL - SZARY PANTONE COOL GRAY 3, ZIELONY, CZARNY, POMARAŃCZOWY, BIAŁY, BRĄZOWY. PT - Cinzento Pantone gris cool gray 3, verde, preto, cor de laranja, branco, castanho. RO - GRI PANTONE COOL GRAY 3, VER, NEGRU, PORTOCALIU, ALB, MARO. SK - Šedá Pantone Cool Gray 3, zelená, čierna, oranžová, biela, hnedá. SL - SIVA PANTONE COOL GRAY 3, ZELENA, ČRNA, ORANŽNA, BELA, RJAVA. FI - Harmaa: Pantone Cool Gray 3, vihreä, musta, oranssi, valkoinen, ruskea. SV - Pantone grått cool gray 3, grönt, svart, orange, vitt, brunt FRUTAS GARSAN S.L. CARRETERA SUSPIRO L MORO, Nº OTIVAR EN 29 - Kød, fisk, fjerkræ og vildt; Kødekstrakter; Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Geléer, syltetøj, kompotter; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer. 3 - Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning,; Mel og næringsmidler på basis af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis; Honning, sirup; Gær, bagepulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier; Råis Landbrugs-, havebrugs-og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); Levende dyr; Friske frugter og grøntsager; Naturlige frø, planter og blomster; Næringsmidler til dyr; Malt Øl; Mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drikke; Frugtdrikke og frugtsaft; Saft og andre præparater til fremstilling af drikke /1/212 MesoActive BG - Думата се състои от сив цвят, а фонът е бял. По средата има масленозелен триъгълник, който гледва надолу, комбиниращ двете думи, например "Meso" и "Active". Също върхът на триъгълника гледа надолу. - El texto es de color gris y el fondo de color blanco. En el medio figura un triángulo de color verde aceite boca abajo, que combina las dos palabras, es decir "Meso" y "Active". Además, la punta del triángulo mira hacia abajo. CS - Text je šedý a pozadí je bílé. Uprostřed je zelený trojúhelník orientovaný směrem dolů, který spojuje dvě slova uvedeného textu, tedy "Meso" a "Active". Také vrchol uvedeného trojúhelníka je orientován směrem dolů. DA - Teksten er i gråt, og baggrunden er i hvidt. I midten er der en grøn trekant, som vender nedad og forbinder de to ord "Meso" og "Active". Trekantens spids vender også nedad. - Besteht aus einem grauen Schriftzug auf weißem Grund. In der Mitte befindet sich ein grünes, nach unten weisendes Dreieck, das die beiden Wörter "Meso" und "Active" verbindet. Die Spitze des Dreiecks weist ebenfalls nach unten. ET - Sõnaelement on hall ja taust valge. Keskel on kolmnurkne kollakasroheline värviplekk, mis on allapoole suunatud ja kombineerib kaks sõna "Meso" ja "Active". Kolmnurga tipp on samuti alla suunatud. EL - Η επιγραφή αποτελείται από γκρι χρώμα και το φόντο είναι λευκού χρώματος. Στη μέση εμφανίζεται ένα τριγωνικό πράσινο-λαδί χρώμα με φορά προς τα κάτω, το οποίο συνδυάζει τις δύο λέξεις, ήτοι τη λέξη "Meso" και τη λέξη "Active". Επίσης η κορυφή του τριγώνου έχει φορά προς τα κάτω. EN - The wording consists of Grey colour, and the backround is in white colour. In the middle there is a triangular Green - Oily colour facing down, which combines the two words i.e "Meso" and "Active". Also the pin of the triangle faces down. FR - La marque consiste en des lettres grises sur un fond blanc. Au centre se trouve la représentation graphique d'un triangle vert huileux pointant vers le bas, reliant les deux termes, à savoir "Meso" et "Active". Le sommet du triangle pointe également vers le bas. 212/35 7

8 CTM Del A.1. - La denominazione è in colore grigio e lo sfondo è in colore bianco. Al centro compare un triangolo di colore verde - olio rivolto verso il basso, che unisce le due parole, ovvero "Meso" e "Active". La punta del triangolo è anch'essa rivolta verso il basso. LV - Uzraksts ir pelēkā krāsā, fons ir baltā krāsā. Vidū atrodas trijstūris, tas ir zaļi eļļainā krāsā, trijstūris ir vērsts uz leju, tas savieno divus vārdus: "Meso" un "Active". Arī trijstūra piespraude ir vērsta uz leju. LT - Žodžiai užrašyti pilka spalva baltos spalvos fone. Ženklo centre yra žalios spalvos trikampis, kurio blizgios spalvos kraštinė nukreipta žemyn ir apjungia du žodžius: Meso ir Active. Taip pat trikampio ašis nukreipta žemyn. HU - A szöveg szürke, a háttér pedig fehér színű. Középen egy lefelé néző olajzöld háromszög, ami össszeköti a két szót, a "Meso"-t és az "Active"-ot. A háromszög csúcsa is lefelé néz. MT - Il-kliem jikkonsisti minn kulur Griż, u l-isfond hu b'kulur abjad. Fin-nofs hemm kulur trijangolari Aħdar - Żejtni li jħares 'l isfel, li jikkombina ż-żewġ kelmiet i.e "Meso" u "Active". Il-pinn tat-trijangolu jħares 'l isfel ukoll. NL - De woorden zijn grijs en de achtergrond is wit, in het midden staat een driehoek in een oliegroene kleur, naar beneden gericht, die twee woorden combineert, te weten "Meso" en "Active" De punt van de driehoek is naar beneden gericht. PL - Sformułowanie jest koloru szarego, a tło białego. Na środku jest odwrócony oliwkowozielony trójkąt, który łączy dwa słowa n.p. "Meso" i "Active". Wierzchołek trójkąta jest odwrócony do dołu. PT - As palavras são cinzentas e o fundo é branco. No meio está uma figura triangular em tom verde-azeitona virada para baixo, que combina as duas palavras, ou seja "Meso" e "Active". O vértice do triângulo está voltado para baixo. RO - Textul este de culoare gri şi fundalul este de culoare albă. În mijloc este un triunghi verde-ulei cu faţa în jos, care combină cele două cuvinte "Meso" şi "Active". De asemenea, vârful triunghiului este poziţionat în jos. SK - Slovná známka je sivej farby a pozadie je bielej farby. V strede sa nachádza trojuholník v zelenej, obrátený smerom nadol, ktorý kombinuje slová "Meso" a "Active". Hrot trojuholníka je taktiež obrátený nadol. SL - Besedilo je sive barve, ozadje je bele barve. Na sredini je navzdol obrnjen trikotnik olivno zelene barve, ki združuje besedi "Meso" in "Active". Vrh trikotnika je obrnjen navzdol. FI - Teksti on harmaa ja tausta valkoinen. Keskellä on alassuin öljynvihreä kolmio, joka yhdistää kaksi sanaa eli "Meso" ja "Active". Myös kolmion kärki on alassuin. SV - Formuleringen beastår av grå färg och bakgrunden har vit färg. I mitten finns en triangulär grön - oljig färg riktad neråt, som kombinerar de två orden d.v.s "Meso" och "Active". Även triangelns nål är riktad neråt. 27 SV - Vitt, grått och grönt Palena Biocosmetics Ltd 21, Ch.Pettemeridi Nicosia Strovolos CY Spyrou, Spyros 4-42, Vyzantiou Street, Trinity House, 3rd Floor - Office Strovolos, Nicosia CY EN FR 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler,; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; Sanitære præparater til medicinske formål; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer; Materiale til tandplombering og til tandaftryk; Desinfektionsmidler; Præparater til udryddelse af skadedyr; Svampe- og ukrudtsdræbende midler /1/212 ALASKA 591 BG - Бял, сив, зелен - blanco, gris y verde CS - Bílá, šedá a zelená DA - Hvid, grå og grøn - Weiß, grau und grün ET - Valge, hall ja roheline EL - Λευκό, γκρι και πράσινο EN - White, Grey and Green FR - Blanc, gris et vert - Bianco, grigio e verde LV - Balts, pelēks un zaļš LT - BALTA, PILKA IR ŽALIA HU - FEHÉR, SZÜRKE ÉS ZÖLD MT - ABJAD, GRIŻ U AĦDAR NL - Wit, grijs en groen PL - Biały, szary i zielony PT - Branco, cinzento e verde RO - ALB, GRI ŞI VER SK - Biela, sivá a zelená SL - Bela, siva in zelena FI - Valkoinen, harmaa ja vihreä 591 BG - Лилав, червен, жълт, кафяв и зелено - Violeta, rojo, amarillo, marrón y verde CS - Fialová, červená, žlutá, hnědá a zelená DA - Violet, rød, gul, brun og grøn - Violett, rot, gelb, braun und grün ET - Lilla, punane, kollane, pruun ja roheline EL - Βιολετί, κόκκινο, κίτρινο, καφετί και πράσινο EN - Violet, red, yellow, brown and green FR - Violet, rouge, jaune, marron et vert - Viola, rosso, giallo, marrone e verde LV - Violets, sarkans, dzeltens, brūns un zaļš LT - Violetinė, raudona, geltona, ruda ir žalia HU - Ibolyaszín, vörös, sárga, barna és zöld MT - Vjola, aħmar, isfar, kannella u aħdar NL - Violet, rood, geel, bruin en groen PL - Fioletowy, czerwony, żółty, brązowy i zielony PT - Roxo, vermelho, amarelo, castanho e verde 8 212/35

9 Del A.1. CTM RO - Violet, roşu, galben, maro şi verde SK - Fialová, červená, žltá, hnedá a zelená SL - Vijolična, rdeča, rumena, rjava in zelena FI - Violetti, punainen, keltainen, ruskea ja vihreä SV - Violett, rött, gult, brunt och grönt Glass master Partner of Sekurit MOHAMAD & NIZAR BATAL CO. ALSHAIKH NAJJAR - INDUSTRIAL CY Aleppo SY P & T INTELLECTUAL PROPERTY, S.L. Muntaner 335, entlo 1ª 821 Barcelona EN 3 - Chokolade af enhver art samt produkter fyldt med chokolade eller overtrukket med kiks, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kunstig kaffe, mel samt præparater fremstillet af korn og majs;bagværk, konditori- og konfekturevarer, råis; Honning, melasse; Gær, gærpulver; Salt, sennep; Eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); Krydderier /1/211 max fashions RNA Intellectual Property Limited Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola VG J. ISERN PATENT Y MARCAS Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso 836 Barcelona EN 35 - Dekoreringsvirksomhed i forbindelse med udstillingsvinduer i detailforretninger, Annonce- og reklamevirksomhed samt forretningsvirksomhed BG - Черен и сив. - Negro y gris medio. CS - Černá a studená šedá. DA - Sort og cool gray. - Schwarz und cool gray. ET - Must ja sinakashall. EL - Μαύρο και ψυχρό γκρι. EN - Black and cool gray. FR - Noir et cool gray. - Nero a grigio Cool Gray. LV - Melns un vēsi pelēks. LT - Juoda, šalta pilka. HU - Fekete és hidegszürke. MT - Iswed u griż ċar. NL - Zwart en koelgrijs. PL - Czarny i szary w chłodnym odcieniu. PT - Preto e cinzento (Cool Gray). RO - Negru şi gri închis. SK - Čierna a tmavosivá. SL - Črna in hladno siva. FI - Musta ja harmaa Cool Gray. SV - Svart och svalt grått S.C. AUTONET IMPORT S.R.L. str. Aurel Vlaicu nr Satu Mare RO EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration Reparationsvirksomhed; Installationsvirksomhed. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande /11/211 EXOCLICK /1/ /35 9

10 CTM Del A BG - Черен, зелен. - Negro, verde. CS - Černá, zelená. DA - Sort, grøn. - Schwarz, grün. ET - Must, roheline. EL - Μαύρο, πράσινο. EN - Black, green. FR - Noir, vert. - Nero, verde. LV - Melns, zaļš. LT - Juoda, žalia. HU - Fekete, zöld. MT - Iswed, aħdar. NL - Zwart, groen. PL - Czarny, zielony. PT - Preto, verde. RO - Negru, verde. SK - Čierna, zelená. SL - Črna, zelena. FI - Musta, vihreä. SV - Svart, grönt EXOCLICK S.L. RONDA CAN RABADA 2 PL. 6 LOCAL Barcelona(España) BERMEJO & JACOBSEN PATENT-MARCAS S.L. Av. Cerro del Aguila, 2, Portal 3, Planta 2, Puerta San Sebastian de los Reyes (Madrid) EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse på internettet; Bistand ved forretningsadministration;formidling af tjenesteydelser samt salg og afregning heraf via computernetværk;drift af virtuelle markeder i elektroniske medier, Særlig på Internettet. 27 CS - Modrá, černá. DA - Sort, blå. - Schwarz, blau. ET - Sinine, must. EL - Μαύρο, μπλε. EN - Black, blue. FR - Noir, bleu. - Nero, azzurro. LV - Melns, zils. LT - Mėlyna, juoda. HU - Kék, fekete. MT - Ikħal, iswed. NL - Zwart, blauw. PL - Niebieski, czarny. PT - Preto, azul. RO - Negru, albastru. SK - Modrá, čierna. SL - Modra, črna. FI - Musta, sininen. SV - Svart, blått EXOCLICK S.L. RONDA CAN RABADA 2 PL. 6 LOCAL Barcelona(España) BERMEJO & JACOBSEN PATENT-MARCAS S.L. Av. Cerro del Aguila, 2, Portal 3, Planta 2, Puerta San Sebastian de los Reyes (Madrid) EN 35 - Annonce- og reklamevirksomhed;bistand ved forretningsledelse på internettet; Bistand ved forretningsadministration;formidling af tjenesteydelser samt salg og afregning heraf via computernetværk;drift af virtuelle markeder i elektroniske medier, Særlig på Internettet Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer /11/211 Smart Fixture /11/211 EXADS BG - Черен, син. - Negro, azul. 591 BG - Розов (Pantone 2415 C). - ROSA PANTONE 2415 C. CS - Růžová Pantone 2415 C. DA - Rosa Pantone 2415 C. - Rosa Pantone 2415 C. ET - Roosa Pantone 2415 C. EL - Ροζ Pantone 2415 C. EN - Pink Pantone 2415 C. FR - Rose Pantone 2415 C. - Rosa Pantone 2415 C. LV - Rozā Pantone 2415 C. LT - Rausva Pantone 2415 C. HU - Rózsaszín (Pantone 2415 C). MT - Roża Pantone 2415 C. NL - Roze Pantone 2415 C. PL - Różowy Pantone 2415 C. PT - Rosa Pantone 2415 C. RO - Roz Pantone 2415 C /35

11 Del A.1. CTM SK - Ružová Pantone 2415 C. SL - Roza Pantone 2415 C. FI - Vaaleanpunainen Pantone 2415 C. SV - Rosa Pantone 2415 C S.A. SISTEL Solsonès Castellar del Vallès EN 7 - Maskiner og værktøjsmaskiner; Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); Koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); Landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); Rugemaskiner. 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, lydplader; Mekanismer til møntopererede apparater; Kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; Ildslukningsapparater Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software /11/211 JOULEFUSION Atherton, Nigel Andrew Unit 34, The Technology Centre, Epinal Way Loughborough, Leicestershire LE11 3GE SWINLL & PEARSON LTD 48 Friar Gate Derby 1 1GY EN FR 7 - Apparater til produktion af elektricitet; Motorer; Motorer;Motorer som dele af maskiner til generering af elektricitet; Dele til motorer; Varmekraftmaskiner; Koblings- og transmissionskomponenter til maskiner; Generatorer; Generatorer (elektriske); Elektriske generatorer; Generatorer til elektricitet; Transportable elgeneratorer; Jævnstrømsgeneratorer; Elektriske vekselstrømsgeneratorer; Elgeneratorsæt til produktion af elektrisk strøm; Produktion af elektrisk strøm; Elkraftværker; Nødstrømsgeneratorer; Nødforsyningselgeneratorer;Apparater til elektrodynamisk produktion;apparater til elektromagnetisk produktion; anordninger til strømforsyning; anordninger til strømforsyning; Dynamoer; Cykeldynamoer; Vekselstrømsgeneratorer; Elektriske vekselstrømsdynamoer;vekselstrømsgeneratorer til maskiner;vekselstrømsgeneratorer til befordringsmidler; Elektromotorer;Elektromotorer til anvendelse i forbindelse med køretøjer;elektriske motorer til anvendelse i forbindelse med maskiner; Anlæg til produktion af energi på basis af naturlige kilder; Turbiner; Vindmaskiner; Vandturbiner; Hydrauliske turbiner; Energiomsættere;Omformere til vindenergi; Vindgeneratorer;Omformere af tidevandsenergi;omformere af termisk energi;omformere af vibrationsenergi;motorer indeholdende turbiner; Turbinemaskiner til elproduktion; Turbiner til strømproduktion;turbiner til produktion af elektricitet på basis af vandkraft; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer. 9 - Apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering. lagring eller kontrol af elektricitet; Apparater til oplagring af elektricitet; Akkumulerende termiske apparater til produktion af elektricitet; Strømakkumuleringsudstyr; Elektriske kontrolapparater; Elektroniske styreenheder til turbiner; Apparater til måling af varmeenergi;termisk detekteringsudstyr; Kodere; Magnetiske kodere; Optiske kodere; Detektorer; Bevægelsesdetektorer; Infrarøde detektorer; Magnetiske detektorer; Elektriske detektorer;elektronisk detekteringsudstyr;retningsdetekteringsudstyr; Vibrationssensorer; Optiske stråledetektorer; Nærhedsdetektorer; Følere; Afstandssensorer; Infrarøde sensorer; Strømsensorer; Elektriske sensorer; Elektroniske følere; Magnetiske sensorer; Massestrømssensorer; Måleinstrumenter; Bevægelsessensorer;Retningssensorer; Digitale kameraer; Fotoelektriske sensorer; Trykfølere; Vibrationssensorer; Varmesensorer; Elektroniske måleinstrumenter; Processtyreenheder; Strømforsyninger; Strømforsyningsenheder; Strømforsyningsudstyr; Strømforsyningsenheder; Kontinuerlige strømforsyninger til lagring af elektrisk energi; Kontinuerlige strømforsyninger til transformering af elektrisk energi;elektriske strømtransformere;udstyr til energy harvesting;udstyr til elektrodynamisk energy harvesting;udstyr til elektromagnetisk energy harvesting;udstyr til piezoelektrisk energy harvesting;udstyr til termoelektrisk energy harvesting; Strømforsyningsenheder;Computersoftware til styring af maskiner;computersoftware til anvendelse inden for kontrol af generatorer;computersoftware til anvendelse inden for kontrol af motorer; Trykte publikationer, som kan læses elektronisk;elektroniske publikationer indeholdende videnskabelige data;elektroniske publikationer indeholdende tekniske data;elektroniske publikationer indeholdende instruktionsmaterialer og data;videnskabelige og tekniske materialer og instruktionsmaterialer, alle lagret magnetisk, elektronisk eller optisk;apparater til elektricitetsforsyning; Batterier; Opladere til elektriske batterier; Tørbatterier; Elektriske apparater til opladning af batterier; Elektriske akkumulatorer; Solbatterier;Transportable strømforsyningsapparater, nemlig batterier; Genopladelige batterier; Elektriske transformere; Vekselrettere til elektricitet; Solceller til strømproduktion; Solfangere til elproduktion; Solpaneler til el-produktion;akkumulerende solcelleapparater til produktion af elektricitet; Dynamometre; Trådløse apparater; Trådløse kommunikationsapparater;apparater til indhentning af data;instrumenter til erhvervelse af data; Anordninger til energimåling; Apparater til styring af solenergi; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer Videnskabelig analyse;videnskabelige tjenesteydelser i forbindelse med design; Teknologisk analyse; Design vedrørende teknologisk virksomhed; Industriel analysevirksomhed; Industriel designvirksomhed; Industriel design; Teknisk analysevirksomhed;design af bæredygtige energisystemer;design af anlæg til produktion af energi på basis af naturlige kilder;design af motorer;design af nødstrømsgeneratorer;design af omformere af vindenergi;design af vindmotorer;design af vindturbiner;design af vandturbiner;design af omformere af termisk energi;design af turbiner;design af maskiner til generering af elektricitet;design af strømforsyningsapparater;design af systemer til energy harvesting;design af udstyr til energy harvesting;design af udstyr til elektrodynamisk produktion;design af udstyr til elektromagnetisk produktion;design af udstyr til elektrodynamisk energy harvesting;design af udstyr til elektromagnetisk energy harvesting;design af udstyr til piezoelektrisk energy harvesting;design af udstyr til termoelektrisk energy harvesting;design af udstyr til solenergihåndtering;design af apparater til oplagring af elektricitet;design af detekto- 212/35 11

12 CTM Del A rer;design af sensorer;design af strømforsyningsanordninger; Barnepleje; Leasing af computersoftware;design af trådløst udstyr;design af trådløst kommunikationsudstyr;design af udstyr til indhentning af data;design af instrumenter til indhentning af data; Konsulent- og rådgivningsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. - 24/5/ /11/211 HALIS Edes, Halis Brunnengasse Wien AT HÄUPL & ELLMEYER KG, PATENTANWALTSKANZLEI Mariahilferstr Wien AT EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater til rengøring, polering, affedtning samt slibemidler; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; Tandplejemidler; Shampoo Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning Engros- og detailhandel med kemiske produkter, maling, materialistvarer, kosmetikvarer og varer til husholdningsbrug, brændstoffer og motordrivmidler, varer inden for sundhedssektoren, maskiner, værktøj og metalvarer, byggevarer, gør det selv- og haveartikler, hobbyvarer, elektriske varer og elektronikvarer, lyd- og databærere, sanitetsinstallationer, køretøjer og tilbehør hertil, fyrværkerigenstande, ure og smykker, musikinstrumenter, tryksager, papirhandlervarer, kontorartikler, taskemagervarer og sadelmagervarer, indretnings- og pyntegenstande, telte, presenninger, beklædningsgenstande, sko og tekstilvarer, legetøj, sportsartikler, næringsmidler, især bagværk, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter, tobaksvarer og andre nydelsesmidler, alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikke, varer til husholdningsbrug, elektriske og ikke-elektriske husholdnings- og køkkenredskaber, varer af glas, keramik, porcellæn, metal og plastic til husholdning og køkken, kogegrej Hotelvirksomhed; Hotelreservationer; Cafeer og restauranter, Catering, Tjenesteydelser vedrørende festmiddage /11/211 BERNARDINELLO ENGINEERING BG - ЗЕЛЕН (CMYK: 1,, 75, ), СВЕТЛОСИВ (CMYK:,,, 6), Тъмносив (CMYK:,,, 8). - Verde (CMYK 1,, 75, ), gris claro (CMYK,,, 6), gris oscuro (CMYK,,, 8). 27 CS - Zelená (CMYK: 1,, 75, ), světle šedá (CMYK:,,, 6), tmavě šedá (CMYK:,,, 8). DA - Grøn (CMYK 1,, 75, ), lysegrå (CMYK,,, 6), mørkegrå (CMYK,,, 8). - Grün: CMYK 1,, 75,, hellgrau: CMYK,,, 6, dunkelgrau: CMYK,,, 8. ET - Roheline (CMYK 1,, 75, ), helehall (CMYK,,, 6), tumehall (CMYK,,, 8). EL - Πράσινο (CMYK 1,, 75, ), Ανοιχτό γκρι (CMYK,,, 6), Σκούρο γκρι (CMYK,,, 8). EN - Green (CMYK 1,, 75, ), light grey (CMYK,,, 6), dark grey (CMYK,,, 8). FR - VERT (CMYK: 1,, 75, ), GRIS clair (CMYK:,,, 6), GRIS foncé (CMYK:,,, 8). - VER (CMYK 1,, 75, ), GRIGIO chiaro (CMYK,,, 6), Grigio scuro (CMYK,,, 8). LV - Zaļš (CMYK: 1,, 75, ), gaiši pelēks (CMYK:,,, 6), tumši pelēks (CMYK:,,, 8). LT - ŽALIA (CMYK 1,, 75, ), šviesiai PILKA (CMYK,,, 6), tamsiai pilka (CMYK,,, 8). HU - ZÖLD (CMYK: 1,, 75, ), világos SZÜRKE (CMYK:,,, 6), Sötétszürke (CMYK:,,, 8). MT - AĦDAR (CMYK: 1,, 75, ), GRIŻ ċar (CMYK:,,, 6), GRIŻ skur (CMYK:,,, 8). NL - Groen (CMYK 1,, 75, ), lichtgrijs (CMYK,,, 6), donkergrijs (CMYK,,, 8). PL - ZIELONY (CMYK 1,, 75, ), JASNOSZARY (CMYK,,, 6), CIEMNOSZARY (CMYK,,, 8). PT - Verde (CMYK 1,, 75, ), cinzento-claro (CMYK,,, 6), cinzento-escuro (CMYK,,, 8). RO - VER (CMYK: 1,, 75, ), GRI deschis (CMYK:,,, 6), Gri închis CMYK (,,, 8). SK - ZELENÁ (CMYK: 1,, 75, ), SVETLOSIVÁ (CMYK:,,, 6), TMAVOSIVÁ (CMYK:,,, 8). SL - ZELENA (CMYK: 1,, 75, ), SVETLO siva (CMYK:,,, 6), Temno siva (CMYK:,,, 8). FI - Vihreä (CMYK 1,, 75, ), vaaleanharmaa (CMYK,,, 6), tummanharmaa (CMYK,,, 8). SV - GRÖNT (CMYK 1,, 75, ), LJUSGRÅTT (CMYK,,, 6), Mörkgrått (CMYK,,, 8) BERNARDINELLO ENGINEERING S.p.A. Via Statale Del Santo, Cadoneghe (Padova) GASPARI OSGNACH S.R.L. Via Oberdan, Padova EN 11 - Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer;anlæg og maskiner til behandling og rensning af flydende stoffer og slam, særlig til behandling og rensning af spildevand og slam fra industrien;anlæg til filtrering, genvinding og genbrug af spildevand fra industrien;mobile anlæg til behandling, rensning, filtrering, genvinding og genbrug af spildevand fra industrien Byggevirksomhed; Reparationsvirksomhed; Installationsvirksomhed;Installationsvirksomhed, reparationsvirksomhed og vedligeholdelsesvirksomhed vedrørende mobile og faste anlæg til behandling, rensning, filtrering, genvinding og genbrug af spildevand fra industrien. 4 - Forarbejdning og behandling af materialer og genstande;behandling, rensning og filtrering af vand og slam fra industrien;fjernelse af stoffer fra spildevand og slam fra industrien;udlejning af mobile anlæg til behandling, rensning og filtrering af spildevand og slam fra industrien /35

13 Del A.1. CTM /12/211 MILEAGE ALAIN MIKLI INTERNATIONAL (societé par actions simplifiée) 3, rue de Campo Formio 7513 Paris FR CABINET LEBOYER Leboyer, Jean-Jacques 12, rue du Helder 759 Paris FR FR EN 9 - Briller; Brillestel; Briller og solbriller; Kontaktlinser;Masker og briller til sportsbrug, skiløb, sejlsport, havet, tennis, bjergbestigning; Brilleglas og Optisk glas; Brilleetuier; Beholdere til kontaktlinser;remme, snore, kæder og lænker til briller; Sideværn til briller; Optikervarer; Kikkerter /12/211 VIAMARE VIA NOVA GmbH Rohrhof Markt Rettenbach PATENT- & RECHTSANWÄLTE PFISTER & PFISTER Hallhof Memmingen EN 7 - Påhængsmotorer til både, Motorer til både Befordringsmidler til brug til vands, Både, Oppustelige fartøjer,rafts; Anhængere til køretøjer,særlig bådsanhængere;kalecher til vandfartøjer;presenninger, Lukkede passagerrum,biminier og soltag til vandfartøjer, Dele til fartøjer, Både,Gummibåde;Sliphjul;Trailere, transportanordninger til vandfartøjer, Både, Oppustelige fartøjer Udstyr til fritidsbrug, nemlig oppusteligt legetøj i form af vandfartøjer, sportsapparater, særlig vandsportsapparater; Vandski, Wakeboards, Surfboards;Af vandsportsapparater og legeapparater trukket af vandfartøjer /12/ BG - Червен, Pantone 2C, зелен Pantone 5787, кафяв Pantone 463, син Pantone 7462, жълт Pantone 137, червен Pantone 18, бял. - Rojo Pantone 2C, verde Pantone 5787, marrón Pantone 463, azul Pantone 7462, amarillo Pantone 137, rojo Pantone 18, blanco. CS - Červená Pantone 2C, zelená Pantone 5787, kaštanová Pantone 463, modrá Pantone 7462, žlutá Pantone 137, červená Pantone 18, bílá. DA - Rød Pantone 2 C, grøn Pantone 5787, brun Pantone 463, blå Pantone 7462, gul Pantone 137, rød Pantone 18, hvid. - Rot (Pantone 2C), grün (Pantone 5787), braun (Pantone 463), blau (Pantone 7462), gelb (Pantone 137), rot (Pantone 18), weiß. ET - Punane Pantone 2C, roheline Pantone 5787, pruun Pantone 463, sinine Pantone 7462, kollane Pantone 137, punane Pantone 18, valge. EL - Κόκκινο (Pantone 2 C), πράσινο (Pantone 5787), καφετί (Pantone 463), μπλε (Pantone 7462), κίτρινο (Pantone 137), κόκκινο (Pantone 18), λευκό. EN - Red: Pantone 2C, green: Pantone 5787, brown: Pantone 463, blue: Pantone 7462, yellow: Pantone 137, red: Pantone 18, white. FR - Rouge Pantone 2C, vert Pantone 5787, marron Pantone 463, bleu Pantone 7462, jaune Pantone 137, rouge Pantone 18, blanc. - Rosso Pantone 2C, verde Pantone 5787, marrone Pantone 463, azzurro Pantone 7462, giallo Pantone 137, rosso Pantone 18, bianco. LV - Sarkans Pantone 2C, zaļš Pantone 5787, brūns Pantone 463, zils Pantone 7462, dzeltens Pantone 137, sarkans Pantone 18, balts. LT - Raudona Pantone 2C, žalia Pantone 5787, ruda Pantone 463, mėlyna Pantone 7462, geltona Pantone 137, raudona Pantone 18, balta. HU - Vörös (Pantone 2C), zöld (Pantone 5787), gesztenyebarna (Pantone 463), kék (Pantone 7462), sárga (Pantone 137), vörös (Pantone 18), fehér. MT - Aħmar Pantone 2C, aħdar Pantone 5787, kannella Pantone 463, blu Pantone 7462, isfar Pantone 137, aħmar Pantone 18, abjad. NL - Rood (Pantone 2C), groen (Pantone 5787), bruin (Pantone 463), blauw (Pantone 7462), geel (Pantone 137), rood (Pantone 18), wit. PL - Czerwony Pantone 2C, zielony Pantone 5787, brązowy Pantone 463, niebieski Pantone 7462, żółty Pantone 137, czerwony Pantone 18, biały. 212/35 13

14 CTM Del A PT - Vermelho Pantone 2C, verde Pantone 5787, castanho Pantone 463, azul Pantone 7462, amarelo Pantone 137, vermelho Pantone 18, branco. RO - Roşu: Pantone 2C, verde Pantone 5787, maro Pantone 463, albastru Pantone 7462, galben Pantone 137, roşu Pantone 18, alb. SK - Červená Pantone 2C, zelená Pantone 5787, gaštanovohnedá Pantone 463, modrá Pantone 7462, žltá Pantone 137, červená Pantone 18, biela. SL - Rdeča Pantone 2C, zelena Pantone 5787, rjava Pantone 463, modra Pantone 7462, rumena Pantone 137, rdeča Pantone 18, bela. FI - Punainen Pantone 2 C, vihreä Pantone 5787, kastanjanruskea Pantone 463, sininen Pantone 7462, keltainen Pantone 137, punainen Pantone 18, valkoinen. SV - Rött Pantone 2C, grönt Pantone 5787, brunt (Pantone 463), blått Pantone 7462, gult Pantone 137, rött (Pantone 18), vitt CAVIAR PETROSSIAN (Société anonyme) 18 boulevard de Latour Maubourg 757 Paris FR JA & BISET 35, rue de Châteaudun 759 Paris FR FR EN 29 - Kød; Fisk, kaviar, tarama, konserveret fisk, saltet fisk, fiskekonserves; Tilberedte og konserverede fiskeæg; Retter på basis af fisk; Fjerkræ og vildt; Kødkonserves; Kødekstrakter; Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; Syltede agurker; Grøntsagssaft til madlavning; Trøffelsaft, konserverede trøfler, mos af trøfler; Konserverede supper; Geléer, syltetøj, kompotter; Æg, mælk og mejeriprodukter; Spiselige olier og fedtstoffer; Tilberedte retter, nemlig tzatziki, ktipiti, jajik, hummus, tapenade Alkoholholdige drikke (dog ikke øl) /12/211 CASTROL CASTROL LIMED Wakefield House Pipers Way Swindon, Wiltshire SN3 1RE BP GROUP TRA MARKS 2 Canada Square, Canary Wharf London E14 5NJ EN 1 - Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; Kemiske produkter til industrielle formål og/eller til brug i fremstillingsprocesser; Syntetiske materialer til olieabsorbering; Rensende additiver til benzin; Kemiske tilsætningsstoffer til brændstof, til smøremidler og til fedtstoffer; Antifrostvæske; Væsker til afvanding; Affedtningsmidler til brug i fremstillingsprocesser; Hydrauliske væsker og Væske;Sammensætninger til afisning; Klæbemidler til industrielle formål;væsker til varmetransmission; Koblingsvæsker; Bremsevæsker; Akrylharpiks i rå tilstand;kemiske produkter til videnskabelig brug;skæreolier; Kølevæsker; Opløsningsmidler;Beskyttelsespræparater til træ eller metaller; Transmissionsvæsker;Præparater til afsløring af overfladefejl og -skavanker eller -revner; Diagnostiske præparater og Analysepræparater, dog ikke til medicinske formål og Veterinærmedicinske formål; Kemiske præparater til dispergering af olier og jordolie; Kemiske produkter til forebyggelse af kedelsten;væsker og olier til fjernelse af kalk, slam, kedelsten, mørtelolie, Fedtstoffer, Voks,Blæk, Kulstof,Smuds, skimmel, mug, snavs og pletter; Emulgatorer; Slipmidler;Filtreringsmaterialer, ikke indeholdt i andre klasser; Kemiske produkter til behandling af kølesystemer; Loddepræparater; Oliedispergeringsmidler; Væsker til hydrauliske kredsløb; Loddekemikalier. 2 - Rustbeskyttelsesmidler og Præparater; Antifoulingmidler og Præparater; Rustbeskyttelsesmidler; Rustbeskyttende fedt; Anti-rustolier; Rustbeskyttende præparater til konservering; Præparater mod anløbning til metal; Beskyttende præparater til metal; Rustbeskyttelsesmidler; Malevarer; Korrosionsbeskyttelsesmidler, rustbeskyttelsesmidler. 3 - Sæbe; Præparater, rengøring, polering og fjernelse af pletter; Rengøringsmidler og Affedtningsmidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser; Slibepræparater; Olier til rensningsformål; Præparater til polering; Rustfjernende præparater; Vaskepræparater; Polerevoks; Rudevask; Rensemidler til forruder; Pletfjernemidler;Væsker til slibning;væsker og olier til maskinbearbejdning og/eller metalforarbejdningsopgaver. 4 - Olier og fedtstoffer til industrielle formål; Smøremidler; Smøreolier og smørefedt; Kraft- og brændstof; Ikke-kemiske tilsætningsstoffer til brændstof, smøremidler og fedtstoffer; Midler til absorbering, fugtning, og binding af støv; Belysningsmidler; Transmissionsolier; Gearolier; Bindemidler (støv-);fyringsolie og belysningsartikler. 9 - Målecylindre; Måleglas;Sprøjter til prøvetagning af køleolier; Termometre; Temperaturvisere;Apparater og instrumenter til afprøvning, vejning, kontrol og overvågning; Kemiske apparater og instrumenter; Videnskabelige apparater og instrumenter;apparater til test af smøremidler, hydrauliske olier og væsker, kølervæsker og termiske overførselsvæsker; Elektriske batterier og legemer, opladere til elektriske batterier og legemer; Beskyttelseshjelme til motorcyklister;installationer og pumper til dosering af afmålte mængder af olie og fedtstoffer; (video-) bånd; Videooptagelser; Computere; Computersoftware; Computerprogrammer; Indkodede kort; Benzinpumper til tankstationer Beklædning; Fodtøj; Hovedbeklædning; Handsker; Bælter; Slips; Støvler; Kasketter; Hatte; Jakker; Beklædning til motorcyklister; Overalls; Halstørklæder, tørklæder; Skjorter; Sko; Sokker; Jakkesæt; Sweatere; Bukser; Uniformer Rustbeskyttende behandling af køretøjer; Vask af motorkøretøjer; Installation, vedligeholdelse og reparation af computere; Indfedtning af befordringsmidler; Vedligeholdelse,Smøring, Vedligeholdelse og reparation af køretøjer, Motorer og Apparater; Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer; Rustbeskyttelsesbehandling; Dækskift og reparation af punkteringer Design af computersoftware; Installation af computersoftware; Vedligeholdelse af computersoftware; Analyse, afprøvning og overvågning af olier, kølevæsker, fedtstoffer og smøremidler; Overvågning af brændstof- og smøremiddelniveauet i maskiner og køretøjer; Analyse og diagnose af graden af slidfasthed, defekter og fejl i motorer og maskiner; Rådgivning baseret på resultaterne af førnævnte ana /35

15 Del A.1. CTM lyse og diagnose; Overvågning vedrørende service, smøring, vedligeholdelse og reparation af køretøjer, motorer og maskiner. - (a) M2 - (b) 2/11/2 - (c) 3/11/ AT - (a) AM 1694/2 - (b) 5/7/2 - (c) 1/3/2 BX - (a) - (c) 1/3/2 BG - (a) (c) 9/3/2 - (d) 23/3/21 CY - (a) - (c) 1/3/2 CY - (a) - (c) 1/3/2 CY - (a) - (c) 1/3/2 CY - (a) - (c) 1/3/2 CY - (a) - (c) 3/7/24 CY - (a) - (c) 1/3/2 CY - (a) - (c) 1/3/2 CY - (a) - (c) 1/3/2 CZ - (a) (b) 21/2/21 - (c) 1/3/2 DK - (a) VR (c) 1/3/2 - (d) 26/1/2 EE - (a) (b) 4/1/21 - (c) 24/8/2 FI - (a) (b) 28/2/21 - (c) 1/3/2 AT - (a) - (c) 6/7/2 AT - (a) (b) 8/6/2 - (c) 1/3/2 GR - (a) (b) 23/12/24 - (c) 1/3/2 HU - (a) (b) 19/11/21 - (c) 1/3/2 IE - (a) - (c) 9/3/2 - (a) - (b) 3/6/24 - (c) 1/3/2 LV - (a) M (b) 3/11/21 - (c) 1/3/2 LT - (a) (b) 1/5/21 - (c) 9/3/2 MT - (a) - (c) 24/3/2 PL - (a) R (c) 1/3/2 PT - (a) - (c) 19/3/21 RO - (a) - (c) 1/3/21 SK - (a) (b) 15/4/22 - (c) 1/3/2 SI - (a) - (c) 22/8/2 - (a) - (c) 1/9/2 - (a) - (c) 1/9/2 SE - (a) - (c) 29/8/23 - (a) - (c) 7/3/ /12/211 Supalux Promat UK Limited The Sterling Centre Eastern Road Bracknell, Berkshire RG12 2TD V. BOETTICHER HASSE LOHMANN PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN Oranienstr Berlin EN 6 - Byggematerialer af metal Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer Byggematerialer (ikke af metal). DK - (a) VR (b) 23/11/ (c) 19/4/ (d) 19/4/ (a) (b) 2/1/ (c) 18/4/ (d) 18/4/1977 AT - (a) (b) 12/12/ (c) 16/5/ (d) 16/5/ (a) (b) 26/4/ (c) 26/4/ (d) 26/4/ (a) (b) 23/7/ (c) 14/12/ (d) 14/12/1978 FR - (a) (b) 17/4/ (c) 17/4/ (d) 17/4/ (a) M4 - (b) 2/11/2 - (c) 3/11/ /12/211 ASSENER Xie, Jianpan Pankeng Village Pankeng Town, Yongjia County, Zhejiang Province CN BEETZ & PARTNER Steinsdorfstr München EN 18 - Imiteret læder; Punge; Rygsække; Håndtasker; Rejsetasker; Dokumentmapper; Bandolerer (remme) af læder; Pelsskind; Skind Beklædning; Fodtøj; Strømpevarer, trikotagevarer; Handsker (beklædning); Halstørklæder, tørklæder; Korseletter; Babytøj; Badetøj; Beklædningsgenstande med dun,beklædningsgenstande fyldt med fjer; Hatte Annonce- og reklamevirksomhed; Professionel konsulentvirksomhed til virksomheder; Konsulentvirksomhed vedrørende forretningsledelse; Import-eksportagenturer; Tjenesteydelser for tredjemand i forbindelse med anskaffelse (køb af varer og tjenesteydelser for andre virksomheder); Rådgivning vedrørende personalespørgsmål; Omlægning af forretningsvirksomhed; Systematisering af oplysninger i computerdatabaser; Udarbejdelse af kontoopgørelser; Bistand ved virksomhedsledelse /12/211 Green Flash Yamazen Corporation 14-22, Nishinakajima 5-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi 212/35 15

16 CTM Del A Osaka JP MÜLLER - BORÉ & PARTNER Grafinger Str München EN 9 - Kromatografiske apparater (ikke til medicinske formål) Fremstillede varer, nemlig tætningsmidler, Fugemasse, Isoleringsbyggeri; Tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer Fremstillede varer, nemlig gulvtæpper og Bagbeklædning til tæpper; Gulvtæpper, tæpper, måtter og sivmåtter; Belægningsmateriale til eksisterende gulve; Vægbeklædningsmaterialer, som ikke er tekstilvarer. CA - 24/8/ CA - 5/12/ /12/ EcoSynthetix Inc Mainway Burlington, Ontario L7M 1A6 CA NABARRO LLP Lacon House, 84 Theobald's Road London WC1X 8RW EN FR 1 - Kemiske produkter til brug ved fremstilling af industriog forbrugsvarer, inklusive kosmetiske præparater og produkter til personlig pleje såsom hårgelé og andre produkter til håret, creme, lotion, salve og andre hudplejeprodukter, lotion, gelé og andre produkter til bad og brusebad, polymerer, inklusive emulsionspolymerer til brug ved fremstilling af industri- og forbrugsvarer, inklusive kosmetiske præparater og produkter til personlig pleje såsom hårgelé og andre produkter til håret, creme, lotion, salve og andre hudplejeprodukter, lotion, gelé og andre produkter til bad og brusebad. 3 - Fremstillede industri- og forbrugsvarer, Ikke-medicinske kosmetiske præparater,ikke-medicinske produkter til personlig pleje såsom hårgelé og Produkter til håret, Cremer, Lotions, Salver, Hudplejeprodukter, Lotions,Gelé og andre produkter til bad og brusebad; Sæbe; Parfumerivarer; Kosmetiske præparater; Hårvand,Præparater, gelé og Cremer; Shampoo; Medicinsk shampoo; Hudplejeprodukter og -præparater; Præparater til bad og brusebad; Makeup; Præparater, rengøring, polering og fjernelse af pletter. 5 - Fremstillede industri- og forbrugsvarer, Medicinske kosmetiske præparater,medicinske produkter til personlig pleje, såsom hårgelé og andre produkter til håret, Cremer, Lotioner, Salve,Andre hudplejeprodukter, Lotioner,Gelé og andre produkter til bad og brusebad; Medicinske kosmetiske præparater; Medicinsk hårvand, Præparater, Sæddræbende geler, væsker og cremer, hygiejniske glidemidler til intimt brug og Cremer;Medicinske hudplejeprodukter og -præparater;medicinske produkter til bad og brusebad; Sanitære præparater til medicinske formål /12/211 IFUSION Carpetright Plc Harris House, Purfleet Bypass Purfleet, Essex RM19 1TT GRANT SPENCER LLP Paul Street London EC2A 4JZ EN 2 - Møbler; Sengesteder, Hovedgærder, Senge, Divaner, Hovedpuder, Puder, Madrasser, Topmadrasser Tekstiler og tekstilvarer; Lagener, Sengetæpper, Bordtæpper, Linned; Dyner; Betræk til puder, hovedpuder og dundyner; Håndklæder; Rejsetæpper; Tæpper; Madrasbetræk Detailsalg af møbler, sengestel, hovedgærder, senge, divaner, hovedpuder, puder, madrasser, topmadrasser, dundyner, tekstiler, tekstilvarer, sengetæpper, bordtæpper, linned, lagener, pudebetræk, sengetøj, bløde møbelstoffer, gulvtæpper, gulvbeklædning, fliser, underlag, tæpper, måtter, linoleum, linoleum, vinyl, træ og laminatgulvbeklædning, dørmåtter, gribestænger, dørtrykstænger, lim og bindemidler; Sammensætning, til fordel for andre, af møbler, sengestel, hovedgærder, senge, divaner, hovedpuder, puder, madrasser, topmadrasser, dundyner, tekstiler, tekstilvarer, sengetæpper, bordtæpper, linned, lagener, pudebetræk, sengetøj, bløde møbelstoffer, gulvtæpper, gulvbeklædning, fliser, underlag, tæpper, måtter, linoleum, linoleum, vinyl, træ og laminatgulvbeklædning, dørmåtter, gribestænger, dørtrykstænger, lim og bindemidler, hvilket gør det muligt for kunder at se og købe disse varer på en bekvem måde i en detailforretning, kataloger med almindelige handelsvarer, postordrevirksomhed, med brug af telekommunikation, via et websted på internettet eller via andre kommunikationsnetværk eller -medier /12/211 wedi INSI /35

17 Del A.1. CTM BG - Сив, син, бял - Gris, azul, blanco CS - Šedá, modrá, bílá DA - Grå, blå, hvid - grau, blau, weiß ET - Sinine, hall, valge EL - Γκρι, μπλε, λευκό EN - Grey, blue, white FR - Gris, bleu, blanc - Grigio, blu, bianco LV - Pelēks, zils, balts LT - Mėlyna, pilka, balta HU - Kék, szürke, fehér MT - Blu, griż, abjad NL - Grijs, blauw, wit PL - Szarość, błękit, biały PT - Cinzento, azul, branco RO - Gri, albastru, alb SK - Modrá, sivá, biela farba SL - Modra, siva, bela FI - Harmaa, sininen, valkoinen SV - Grått, blått, vitt Wedi GmbH Hollefeldstr Emsdetten DR. HOFFMEISTER & BISCHOF PATENTANWALT UND RECHTSANWALT PARTNERSCHAFTSGELLSCHAFT Goldstr Münster EN 11 - Sanitetsinstallationer, særlig håndvaske og vaskekummer, badekar og badebassiner af metal eller af plastic, også med hvirvel- og/eller ventilationsdyser; Blandingsbatterier; Brusekar, også til montering i højde med jordoverfladen;bruse- og dysearmaturer; Bideter, toiletinstallationer, toiletsæder; Bruseskærme af glas eller plastic med eller uden beslag; Brusekabiner af plastic eller glas; Toiletafskærmninger; Badelande, saunaer og dampbadeanlæg og tilbehør hertil, nemlig kabiner, kabineskillevægge, skilledøre, skillevægge, kabineafdækninger, førnævnte varer af plastic, også som folde- eller skydeelementer; Dampgeneratorapparater, blæsere, også med varmeelement med henblik på opvarmning af blæserluften; Varmeelementer og filtre til badevand; Badeværelses- og dampbadearmaturer, dyser, haner, apparater til dampdannelse, anordninger til belysning; Vådrums- og badeværelseslamper; UV- og IRstråleudstyr, ikke til medicinske formål; Vandlednings-, bade- og bruseinstallationer, nemlig brusekabiner, dampkabiner, skillevægge til brusere, badebeholdere, brusere og brusenicher, indeholdt i klasse 11; Tilpassede tomme fundamentskasser til vaske- og sanitetsinstallationer; Vandlåse af plastic; Ventilationskanaler (ikke af metal) til luftkonditionering, opvarmning og køling; Skåle til vaskekummer Byggematerialer (ikke af metal); Komponenter til bygningsbrug, særlig i form af plader og blokke (ikke af metal); Afstands- og støtteskinner til bygningsbrug (ikke af metal); Forskallingsdele til bygningsbrug af plastic eller mineralske byggematerialer; Rør af plastic til bygningsbrug; Skillevægge, skørter, sokler, beklædningskasser, render, dør- og vindueslysninger, dørtrin, trin, overliggere, rammer, pladsholdere (ikke af metal) til armaturer til efterfølgende montage; Ledningskanaler (ikke elektriske) og rørkasser (ikke af metal); Væg-, lofts- og gulvpaneler, inklusive mosaikbæreelementer (ikke af metal); Beskyttelses- og ventilationsgitre (indeholdt i klasse 19); Gulvafløb af plastic; Styrtegods og/eller formbare cementlignende byggematerialer (indeholdt i klasse 19) af plastic og/eller silikat til fremstilling af komponenter, markeringer og belægninger; Bæreelementer af plastic eller keramiske materialer til pudslag; Væg- og gulvfliser af stentøj og/eller natursten; Fliser, indeholdt i klasse 19; Kantprofiler til trappetrin og profiler til indfatninger ved altaner eller terrasser, alle varer af plastic; Halvfabrikata af keramiske materialer i form af måtter, plader, profiler, stænger, elementer og blokke (byggematerialer); Yderkarme, nemlig dørrammer og -karme (ikke af metal) og vinduesrammer (ikke af metal); Fastgøringsdele til vægmontage (ikke af metal); Plasticdele til isoleringsplader; Tilbehør til montering af vægbeklædninger og gulvbelægninger, nemlig rammer, skinner, konsoller (til bygningsbrug), profiler til afgrænsning af vægbeklædninger og gulvbelægninger, alle varer af plastic; Rør, render, gulvafløb og vandlåse, førnævnte varer ikke af metal. 2 - Møbler, særlig badeværelsesmøbler, der kan inddækkes af fliser; Konsoller (møbler); Fugtresistente eller vandfaste sidde- og liggemøbler til brug inden for wellness, førnævnte sidde- og liggemøbler også udformet, så de kan opvarmes; Fugtresistente og vandfaste taburetter, reoler og skabe; Stativer til sidde- og liggemøbler (ikke af metal); Fugtresistente eller vandfaste sidde- og liggemøbler til bade- og saunainstallationer;førnævnte siddemøbler og liggeindretninger også til opvarmning. Møbler, spejle, siddeog liggemøbler til opvarmning til badeanlæg; Spejlskabe, møbler til servanter; Varer af træ eller erstatningsstoffer for træ, nemlig forhængslister, vægkroge, kunst- og pyntegenstande; Arkivreoler og -skabe; Konsoller; Fralægningshylder til badeværelset;kargreb, indeholdt i klasse /12/211 REVGEAR Sonrisa Enterprises, Inc Keswick St. Van Nuys, California 9145 US GRÜNECKER, KINKELY, STOCKMAIR & SCHWANHÄUSSER Leopoldstr München 212/35 17

18 CTM Del A EN 9 - Solbriller; Beskyttelsesbriller; Øjenudstyr;Sportsudstyr til boksning og kampsport, Nemlig, Beskyttende hovedbeklædning Hatte; Hovedbeklædning; Pullovere med hætte; Sweatshirts med hætte; Jakker; Kampsportsuniformer, Nemlig, Gi'er; Pludderbukser; Skjorter; Shorts; Sports-bh'er; Sweatshirts; T-shirts; Tank tops; Uniformer Udstyr til brug ved boksning, Kampsport,Blandet kampsport, Fitness-,Kickboksning, Nemlig, Beskyttelseshandsker, Skinnebensbeskyttere, Boksebolde og Afskærmninger, Sjippetov, Modstandsbånd, Håndbind, Medicinbolde (store bolde til brug ved motionsgymnastik), Albue- og knæbeskyttere,ankelbind beregnet til brug som ledstøtte inden for idræt, Skridtbeskyttere til atletikbrug, Mundbeskyttere og Boksehandsker til modtagelse af stød;idrætsbeskyttelser til hænder, arme og ben, kropspolstring og ledstøtter til brug ved boksning, kickboksning, kampsport, blandet kampsport, træning i selvforsvar og defensive taktikker, cardioboksning, bokse-aerobics, aerobic-karate og fitness /12/211 LUNCHBOX LOVE Say Please Inc. 15 Hancock Avenue Newton, Massachusetts 2459 US LEWIS SILKIN LLP 5 Chancery Lane Clifford's Inn London EC4A 1BL EN 9 - Computersoftwareapplikationer til mobiltelefoner,mobiludstyr og andre trådløse anordninger til noter og/eller til udveksling af generel information; Covers og etuier til mobiltelefoner Papirhandlervarer, Stikordskort og Lykønskningskort; Trykte noder og Småting til børns madkassers, rygsække, ringbind og andre transporttasker Elektronisk handel udbudt via et onlinewebsted med salg af papirhandlervarer, Stikordskort, Lykønskningskort,Trykte noter og småting til børn Udbydelse af noter, småting og nyhedsbreve til børn /2/212 OptiFol Veselinov, Stefan Sonnenstrasse Dittelbrunn EN 16 - Plasticfilm til emballeringsbrug FMGI (société à responsabilité limitée) 87 rue Voltaire et 2 rue Dufour 928 PUTEAUX FR 16, rue Milton 759 Paris FR FR EN 3 - Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; Præparater, rengøring, polering og fjernelse af pletter; Sæbe; Parfumerivarer, æteriske olier, kosmetik, hårvand, shampoo; Tandplejemidler, desodoriseringsmidler til personlig brug, røgelse. 5 - Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje til medicinske og intimhygiejniske formål; Diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; Plastre og forbindsstoffer (dog ikke instrumenter); Materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler til medicinske eller hygiejniske formål (andre end sæbe), præparater til udryddelse af skadedyr; Svampedræbende midler,ukrudtsdræbende midler, vitaminpræparater, vitaminholdige drikke og fødevarer;energidrikke til diætetiske formål;energigivende kosttilskud Sundheds- og skønhedspleje af ansigt og krop, balneoterapi og hydroterapi, dampbade, tyrkiske bade, kursteder, skønhedssaloner, frisørsaloner, manicure, massage, tatovering, information inden for sundheds- og skønhedspleje. FR - (a) 6/ (b) 2/12/26 - (c) 2/12/ /12/211 M GO /12/ /35

19 Del A.1. CTM Medianavico, LLC 25 E. Olive Avenue, Suite 3 Burbank, CA 9152 US TECHNICOLOR Petit, Emmanuelle 1, rue Jeanne d'arc Issy-les-Moulineaux FR FR 9 - Apparater til modtagelse, optagelse, transmission, gengivelse, oplagring, kryptering, dekryptering af lyd eller billeder, nemlig apparater til udsendelse og modtagelse af digitale data, dekodere beregnet til at modtage multimedieindhold (videoer, fotografier, lyd); Medieafspillere; Fjernsynsapparater; Læsere og brændere til optiske HD-diske, digitale og optiske diske og cd'er; MP3- og MP4-afspillere; Multimedieborde, Mobiltelefoner, Multimedieservere; Edbservere, computere; Modemmer, routere til telekommunikation; Billedskærme; Software og computerprogrammer, særlig softwareplatforme til digital distribution af indhold (video, data og lyd), software til formidling af adgang til et computernetværk eller til transmission af data, særlig til et globalt kommunikationsnetværk (i form af internettet); Software til grafisk brugerflade, Kinematografiske film, Optiske HD-diske, Digitale optiske diske, Compactdiske Telekommunikationsvirksomhed, nemlig spredning og transmission af lyd- og videosignaler og/eller data via satellit, kabel, antenne eller optiske fibre, spredning af information ad elektronisk vej eller via telematik, særlig til globale telekommunikationsnetværk i form af internettet eller netværk med privat eller begrænset adgang; Overførsel, migrering, distribution af indhold (video, data og/eller tale); Styring af digital distribution af indhold;digital udsendelse af film, radio- og fjernsynsudsendelser, udsendelse af musik, levering af adgang til downloadning af lyd- og videoindhold, video-on-demand (VOD); Spredning af audiovisuelle signaler og data til bærbare afspillere, Kommunikation mellem computerskærme; Kabel-tv-udsendelser; Talekommunikation via IP (internet Protocol) Elektronisk og digital distribution af kinematografiske film. FR - 3/11/ /12/211 SULLA PELLE OVISE S.P.A. Via Terraglio Venezia Mestre (VE) ZANOLI & GIAVARINI S.R.L. Via Melchiorre Gioia, Milano EN 3 - Sæbe; Parfumerivarer; Æteriske olier; Essenser til personlig brug; Kosmetiske præparater; Lotions og Kropsplejeprodukter; Midler til hårpleje; Negleplejepræparater; Solbrunende præparater; Kosmetiske præparater til slankeformål og reduktion af cellulitis; Tandplejemidler; Røgelse Annonce- og reklamevirksomhed; Bistand ved forretningsledelse; Bistand ved forretningsadministration; Detailhandel og onlinesalg af sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, essenser til personlig brug, kosmetiske præparater, lotioner og produkter til kropspleje, hårplejeprodukter, præparater til neglepleje, solbrunende præparater, kosmetiske præparater til slankeformål og til reduktion af cellulitis, tandplejemidler, røgelse; Ledelse af stormagasiner, butikker og outlets; Tjenestydelser vedrørende franchising; Organisering, Iværksættelse, Forretningsledelse og Overvågning af kundeloyalitetsordninger og Salgsfremmende reklameordninger, Inklusive på internettet /12/211 BG - Морскосин4, HEX-code 14E8B, R цвят 16,78,139; Небесносин2, HEX-code 7ECEE, R цвят 126,192,238; снежен1, HEX-code FFFAFA, R цвят 255,25,25; Черен, HEX-code, R цвят,,. - Azul dodger4, código HEX 14E8B, color R 16,78,139; azul cielo2, código HEX 7ECEE, color R 126,192,238; nieve1, código HEX FFFAFA, color R 255,25,25; negro, código HEX, color R,,. CS - Modrá (DodgerBlue4), HEX kód 14E8B, R 16,78,139; modrá (SkyBlue2), HEX kód 7ECEE, R 126,192,238; bílá (snow1), HEX kód FFFAFA, R 255,25,25; černá, HEX kód, R,,. DA - Blå DodgerBlue4, HEX-kode 14E8B, R farve 16,78,139; blå SkyBlue2, HEX-kode 7ECEE, R farve 126,192,238; hvid snow1, HEX-kode FFFAFA, R farve 255,25,25; sort, HEX-kode, R farve,,. - DodgerBlue4, HEX-code 14E8B, R color 16,78,139; SkyBlue2, HEX-code 7ECEE, R color 126,192,238; snow1, HEX-code FFFAFA, R color 255,25,25; schwarz, HEX-code, R color,,. 212/35 19

20 CTM Del A.1. ET - DodgerBlue4, HEX-code 14E8B, R color 16,78,139; SkyBlue2, HEX-code 7ECEE, R color 126,192,238; snow1, HEX-code FFFAFA, R color 255,25,25; Must, HEX-code, R color,,. EL - DodgerBlue4, δεκαεξαδικός κωδικός 14E8B, χρώμα R 16,78,139, SkyBlue2, δεκαεξαδικός κωδικός 7ECEE, χρώμα R 126,192,238, snow1, δεκαεξαδικός κωδικός FFFAFA, χρώμα R 255,25,25, μαύρο, δεκαεξαδικός κωδικός, χρώμα R,,. EN - DodgerBlue4, HEX-code 14E8B, R color 16,78,139; SkyBlue2, HEX-code 7ECEE, R color 126,192,238; snow1, HEX-code FFFAFA, R color 255,25,25; black, HEX-code, R color,,. FR - Bleuté4, code HEX 14E8B, couleur RVB 16, 78, 139; bleu ciel2, code HEX 7ECEE, couleur RVB 126, 192, 238; neige1, code HEX FFFAFA, couleur RVB 255, 25, 25; noir, code HEX, couleur RVB,,. - Blu DodgerBlue4, codice HEX 14E8B, colore R 16,78,139; blu SkyBlue2, codice HEX 7ECEE, colore R 126,192,238; colore snow1, codice HEX FFFAFA, colore R 255,25,25; nero, codice HEX, colore R,,. LV - DodgerBlue4, HEX kods 14E8B, R krāsa 16,78,139; SkyBlue2, HEX kods 7ECEE, R krāsa 126,192,238; snow1, HEX kods FFFAFA, R krāsa 255,25,25; melns, HEX kods, R krāsa,,. LT - Pilkšvai melsva4, HEX-kodas 14E8B, R spalva 16,78,139; Žydra2, HEX-kodas 7ECEE, R spalva 126,192,238; sniego1, HEX-kodas FFFAFA, R spalva 255,25,25; Juoda, HEX-kodas, R spalva,,. HU - DodgerBlue4, HEX-kód 14E8B, R kód 16,78,139; SkyBlue2, HEX-kód 7ECEE, R kód 126,192,238; Snow1, HEX-kód FFFAFA, R kód 255,25,25; Fekete, HEX-kód, R kód,,. MT - DodgerBlue4, HEX-code 14E8B, Kulur R 16,78,139; SkyBlue2, HEX-code 7ECEE, Kulur R 126,192,238; snow1, HEX-code FFFAFA, Kulur R 255,25,25; iswed, HEX-code, Kulur R,,. NL - Blauw (DodgerBlue4: HEX-code 14E8B, R 16,78,139); hemelsblauw (SkyBlue2: HEX-code 7ECEE, R 126,192,238); wit (snow1: HEX-code FFFAFA, R 255,25,25); zwart (HEX-code, R,,). PL - Niebieski Dodger 4, kod HEX 14E8B, R kolor 16,78,139; SkyBlue2, kod HEX 7ECEE, R kolor 126,192,238; snow1, kod HEX FFFAFA, R kolor 255,25,25; czarny, kod HEX, R kolor,,. PT - DodgerBlue4, código hexadecimal 14E8B, cor R 16,78,139; SkyBlue2, código hexadecimal 7ECEE, cor R 126,192,238; snow1, código hexadecimal FFFAFA, cor R 255,25,25; preto, código hexadecimal, cor R,,. RO - DodgerBlue4, HEX-code 14E8B, R color 16,78,139; SkyBlue2, HEX-code 7ECEE, R color 126,192,238; snow1, HEX-code FFFAFA, R color 255,25,25; Negru, HEX-code, R color,,. SK - Modrá DodgerBlue4, HEX-kód 14E8B, R farba 16,78,139; modrá SkyBlue2, HEX-kód 7ECEE, R farba 126,192,238; biela snow1, HEX-kód FFFAFA, R farba 255,25,25; čierna, HEX-kód, R farba,,. SL - DodgerBlue4, HEX-code 14E8B, R color 16,78,139; SkyBlue2, HEX-code 7ECEE, R color 126,192,238; snow1, HEX-code FFFAFA, R color 255,25,25; Črna, HEX-code, R color,,. FI - Kirkkaansininen 4, Hex 14E8B, R 16, 78, 139, taivaansininen 2, Hex 7ECEE, R 126, 192, 238, lumi 1, Hex FFFAFA, R 255, 25, 25, musta, Hex, R,,. SV - Majsbrödsblått4, HEX-kod 14E8B, R färg 16,78,139; himmelsblått2, HEX-kod 7ECEE, R färg 126,192,238; snö1, HEX-kod FFFAFA, R färg 255,25,25; svart, HEX-kod, R färg,, Crytek GmbH Grüneburgweg Frankfurt am Main 2K PATENTANWÄLTE BLASBERG KEWZ & REICHEL, PARTNERSCHAFT Corneliusstr Frankfurt am Main EN 9 - Software,Værktøjer til udvikling af computersoftware, software til udvikling af computerspil og Spil til spillekonsoller, Mobiltelefoner og Mobile dataterminaler, Software til computerstøttet grafisk design, Computersoftware til brug i forbindelse med digital animation og specielle billedeffekter, Computersoftware til animation af special effects i forbindelse med film og video, Computersoftware til design og skabelse af computermodellerede versioner af mennesker ved anvendelse af computeranimering til brug i film, Fjernsyn, Internetapplikationer, Computersoftware til 3Danimationsteknologi og stereoskopisk 3D-projektion, Computersoftware til visualiseringsteknologier til annoncering inden for kommercielle produkter og computersoftware til produktion af monoskopisk og/eller stereoskopisk, Elektronik, Digitale videoer og/eller Film; Computerspil; Spil til spillekonsoller; Software til spillekonsoller; Software til grafisk databehandling; Software til computergrafik; Software til virtual reality-spil; Virtual reality-software;computersoftware til forbedring af multimedieapplikationers audiovisuelle muligheder, nemlig til integrering af tekst, lyd, grafik, stillbilleder og levende billeder; Magnetiske eller optiske databærere indspillet med førnævnte computersoftware, software til spillekonsoller, software til spil, software til videospil eller andre elektroniske publikationer; Videokassetter og videobånd; Integrerede kredsløb med indlæst software til computere, spillekonsoller, videospilleapparater og spillemaskiner; Databehandlingsudstyr, computere og spillekonsoller Bøger; Periodiske publikationer; Brochurer; Flyveblade; Foldere; Tryksager; Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); Plakater; Brochurer om videospil; Manualer (alle varer indeholdt i klasse 16 og vedrørende computerspil, spil til spillekonsoller, software til spillekonsoller, software til grafisk databehandling, software til computergrafik, software til udvikling af computerspil, software til computerstøttet grafisk design, computersoftware til 3D animationsteknologi) Organisering af konkurrencer i forbindelse med videospil samt på oplysnings- og/eller underholdningsområdet; Organisering af udstillinger inden for underholdning; Udbydelse af onlinespil (via et computernetværk); Udbydelse af spil ved hjælp af mobiltelekommunikation; Levering af spil til mobiltelefoner /12/211 M-GO Medianavico, LLC 25 E. Olive Avenue, Suite 3 Burbank, CA 9152 US TECHNICOLOR Petit, Emmanuelle 1, rue Jeanne d'arc 2 212/35

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 INDHOLD Del A... 2 Del B... 84 Del C... 122 Del D... 155 Del M... 157 L A A.1. 3 9293895 4/8/21 ROCKABYE BABY! CMH Records Inc. 2898 Rowena Avenue Los Angeles, California US MEWBURN ELLIS LLP 33 Gutter

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 28 Del C... 67 Del D... 96 Del E... 98 Del M... 102

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 28 Del C... 67 Del D... 96 Del E... 98 Del M... 102 INDHOLD Del A... 2 Del B... 28 Del C... 67 Del D... 96 Del E... 98 Del M... 102 DEL A A.1. 220 541 521 731 270 011542461 04/02/2013 Getsolution 1 Getsolution di Paola Generali via Ippolito Rosellini 12

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 204 Del M... 206 INDHOLD Del A... 2 Del B... 146 Del C... 181 Del D... 24 Del M... 26 L A A.1. 22 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead, Cape

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 158 Del D... 177 Del M... 184

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 142 Del C... 158 Del D... 177 Del M... 184 INDHOLD Del A... 2 Del B... 142 Del C... 158 Del D... 177 Del M... 184 L A A.1. 22 27 22 98814 1/3/211 VENACIL GLOBACHEM, naamloze vennootschap Leeuwerweg 138 383 Sint-Truiden (Wilderen) BE BUREAU GEVERS

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... 186 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... 186 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 138 Del C... 163 Del D... Del M... 232 L A A.1. 27 4114864 29/1/24 EURO AUTOMATIC CASH EURO-INFORMATION - Européenne de Traitement de l'information, société par actions simplifiée

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 181 Del D... 219 Del M... 241

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 161 Del C... 181 Del D... 219 Del M... 241 INDHOLD Del A... 2 Del B... 161 Del C... 181 Del D... 219 Del M... 241 L A A.1. 9868126 5/4/211 Glossy Bags Panthera Europe GmbH Grashofstr. 3 8995 München EN 9 - Videnskabelige, nautiske, geodætiske,

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 68 Del C... 74 Del D... 101 Del E... 114 Del M... 118

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 68 Del C... 74 Del D... 101 Del E... 114 Del M... 118 INDHOLD Del A... 2 Del B... 68 Del C... 74 Del D... 11 Del E... 114 Del M... 118 L A A.1. 22 22 9623844 23/12/21 zone diaphragm KNF Neuberger GmbH Alter Weg 3 79112 Freiburg PATENT- UND RECHTSANWÄLTE MAUCHER

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 78 Del C... 87 Del D... 125 Del M... 127

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 78 Del C... 87 Del D... 125 Del M... 127 INDHOLD Del A... 2 Del B... 78 Del C... 87 Del D... 125 Del M... 127 L A A.1. 22 3 22 591 9568 1/12/21 ECOREMOVER EUROSICURA S.r.l. Fraz. Mezzi Po, 98 136 Torino IT METROCONSULT S.R.L. Via Palestro, 5/6

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 162 Del C... 203 Del D... 231 Del M... 233 INDHOLD Del A... 2 Del B... 162 Del C... 23 Del D... 231 Del M... 233 L A A.1. 9847815 15/3/211 RUMA Marker-System 2.5.7 Wetzke, Monika Arndtstr. 38 5996 Köln Büscher, Marcus Worringer Str. 25 5668 Köln

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 168 Del C... 208 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 168 Del C... 28 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265 US J A KEMP

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 INDHOLD Del A... 2 Del B... 131 Del C... 162 Del D... 173 Del M... 175 L A A.1. 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben 11 48 Münster

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 63 Del C... 80 Del D... 103 Del M... 148 INDHOLD Del A... 2 Del B... 63 Del C... 8 Del D... 13 Del M... 148 DEL A A.1. 546 571 1243351 6/9/211 CLOUDSTORE HammerKit Oy Porkkalankatu 7 A 3 18 Helsinki FI LEXIA ATTORNEYS LTD Kalevankatu 2, 5th floor

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 147 Del D... 171 Del M... 173

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 129 Del C... 147 Del D... 171 Del M... 173 INDHOLD Del A... 2 Del B... 129 Del C... 147 Del D... 171 Del M... 173 L A A.1. 22 554 92595 12/4/21 3 Co. Kildare IE TOMKINS & CO. 5 Dartmouth Road Dublin 6 IE 4 - Kul. IE - 8/4/21-1/6192 591 BG - Кафяв

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 INDHOLD Del A... 2 Del B... 145 Del C... 174 Del D... 194 Del M... 196 L A A.1. 22 22 591 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Møbler. 119222

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 INDHOLD Del A... 2 Del B... 186 Del C... 228 Del D... 251 Del M... 253 L A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke Klausenburger

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 206 Del M... 208 INDHOLD Del A... 2 Del B... 158 Del C... 185 Del D... 26 Del M... 28 L A A.1. 957191 26/4/21 WIRED ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. Four Times Square, 23rd Floor New York, NY 136 US BECK GREENER Fulwood

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 170 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 194 Del D... 215 Del M... 235 L A A.1. 9633371 14/12/21 SAM CompuGROUP Medical AG Maria Trost 21 567 Koblenz DIX RECHTSANWÄLTE Riemenschneiderstr. 11 75 Bonn EN

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 129. årgang. 2008-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 871 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 213 Del C... 232 Del D... 253 Del M... 267

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 213 Del C... 232 Del D... 253 Del M... 267 INDHOLD Del A... 2 Del B... 213 Del C... 232 Del D... 253 Del M... 267 L A A.1. 8931149 5/3/21 andre klasser); Juvelerarbejder, smykker, ædelstene; Ure og kronometriske instrumenter. 18 - Læder og læderimitationer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 128 Del D... 414 Del M... 416 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. A.2.5. 2.5.1. 2.5.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 148 Del C... 209 Del D... 229 Del M... 231

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 148 Del C... 209 Del D... 229 Del M... 231 INDHOLD Del A... 2 Del B... 148 Del C... 29 Del D... 229 Del M... 231 L A A.1. 9747486 18/2/211 UTRUSTA Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft NL Inter IKEA Holding Services S.A. Emanuelson,

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 133. årgang. 2012-03-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 417 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 104 Del M... 106

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 104 Del M... 106 INDHOLD Del A... 2 Del B... 72 Del C... 83 Del D... 14 Del M... 16 L A A.1. 22 22 22 8741282 8/12/29 OrthoWedge Darco (Europe) GmbH Gewerbegebiet 18 82399 Raisting MEISSNER, BOLTE & PARTNER R Widenmayerstr.

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 INDHOLD Del A... 2 Del B... 251 Del C... 276 Del D... 292 Del M... 294 L A A.1. 9354564 6/9/21 DIPARMA Orefici, Paolo Mario Plaza Marina Banus, Local 18 Puerto Banus 2966 Malaga ES IBERPATENT Félix Boix,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 128. årgang. 2007-10-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1885 Omtryk af tidligere

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 119 Del C... 147 Del D... 173 Del M... 175

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 119 Del C... 147 Del D... 173 Del M... 175 INDHOLD Del A... 2 Del B... 119 Del C... 147 Del D... 173 Del M... 175 L A A.1. 22 554 571 9575713 22/11/21 BG - Триизмерна марка, изобразяваща клипс, съставен от кръгла рифелувана капачка, имаща в едната

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 147 Del C... 157 Del D... 175 Del M... 177

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 147 Del C... 157 Del D... 175 Del M... 177 INDHOLD Del A... 2 Del B... 147 Del C... 157 Del D... 175 Del M... 177 L A A.1. 571 934887 12/1/21 Miss Bollywood; DesiTara BG - Сивкава сребриста тържествена тиара за красота с червен скъпоценен камък

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 130. årgang. 2009-12-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2555 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 133. årgang. 2012-06-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 131. årgang. 2010-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1895 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 125. årgang. 2004-03-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 126. årgang. 2005-06-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1345 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere