1 Ny transaktionsimport (temp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ny transaktionsimport (temp)"

Transkript

1 2 PORTMAN online-hjælp 1 Ny transaktionsimport (temp) BEMÆRK Dette dokument er et arbejdsdokument, der beskriver de ændringer der forventes at ske i importformatet i forhold til de nye valutaterminsforrertninger. Der vil kunne ske ændringer til det beskrevne, når selve udviklingsprocessen går i gang De rettelser i importformatet, som VITEC's kunder skal forholde sig til, er markeret med rød skrift. Der forekommer kommentarer med grøn skrift. Disse kommentarer er interne kommentarer og er alene relateret til udviklingsprocessen. Nedenfor er formatet angivet på den tekstfil, der skal anvendes til import af transaktioner i PORTMAN Filen der er en ASCII-tekstfil er linieorienteret og indeholder 3 linietyper: HEADER : første linie. DAINIE : et vilkårligt antal linier, der indeholder data for det rentepunkt. TAIL : sidste linie. beskrivelse af ASCII-tekstfil med transaktioner I hver transaktion skal der angives en portefølje. Dette gøres enten ved at udfylde felterne 2 og 3 eller felt 35. Hvis felt 35 anvendes skal der være foretaget en sammenkædning i PORT MAN således at kunde (felt 2) og portefølje (felt 3) entydigt er bestemt udfra depotet (felt 35). Felterne med valutakoder og kurser skal alle udfyldes. De anvendes indbyrdes som kontrol og til midlertidig oprettelse af papirstamdata. Specielle forhold

2 Ny transaktionsimport (temp) 3 Håndtering af sammensatte transaktioner I PORTMAN registeres en FX-swap og repoforretninger som en spot- og terminsforretning, der så kobles sammen via et linknummer. Dvs. en FX-swap registeres som valutaspotforretning (HDLVSF) og en valutaterminsforretning (() og en repoforretning registreres som en spotforretning (REPSPT) og en terminsforretning (REPTRM). Tilsvarende kobles alle transaktionerne (, ) for en valutaterminsforretning sammen uanset typen af life cycle event I den forbindelse er følgende felter centrale: Felt 27 (INDGÅR SAMMENSAT TRANSAKTION) skal udfyldes med markering, hvis transaktionen er en del af en FX-swap, en repoforretning eller en valutaterminsforretning Felt 53 (REF. NOTANUMMER) skal nu udfyldes med notanummeret (felt 17) fra den samlende transaktion i FX-swappen (Spotbenet ->HDLVSF), en repo forretningen (REPSPT) eller en registrering af en valutaterminsforretning (registrering) Eksempel på udfyldning af de to transaktioner ifm en FX-swap: Valutaspotforretningen (HDLVSF) Felt 27 Skal udfyldes med '01' Felt 53 Skal udfyldes med valutaspotforretningens notanummer fra felt 17 Valutaterminsforretningen () Felt 27 udfyldes med '01' Felt 53 Skal udfyldes med valutaspotforretningens notanummer fra felt 17 Importprogrammet indeholder funktionalitet, der tjekker, at alle transaktioner er tilstede før de oprettes fysisk. I modsat fald afvises de. Dette gælder både anlæggelse og tilbageførsel. Bemærk at dette forudsætter, at alle transaktioner i et sammensat handel importeres via samme importfil. FX-swaps Bemærk at transaktioner der indgår i samme FX-swap skal have samme beholdningstype, porteføljenummer, handelsdato, kontonummer etc. Er kontonummeret ikke udfyldt på forretningen (felt 31 og felt 37), anvendes de konti der er angivet i tilhørende HDLVSF forretning (felt 31 og felt 37) og tilknyttes V1- transaktionen. Konti kan senere overskrives i.f.m. afvikling af forretningnen. Bemærk: Det er et krav at transaktionerne for valutaspotforetningen (HDLVSF) og indgåelsestransaktionen for valutaterminsforretningen ( registrering) importeres via samme fil. Repo/reverse (Hold in Custody og Sell & Buy Back) Ved oprettelse af en Repo/reverse forretning skal begge transaktioner oprettes (REPSPT, REPTRM).

3 4 PORTMAN online-hjælp Ved import repotransaktioner for Sell & Buy Back repoer danner importprogrammet automatisk de respektive handelstransaktioner. I det tilfælde at disse handelstransaktioner også importeres vil disse blive behandlet, men ikke importeret, hvis de har markering for, at de indgår i en sammensat transaktion (jf. felt 27). Der skrives i logfil. Har handelstransaktionerne der er relateret til repoforretninger ikke markering i felt 27, så vil de blive importeret på almindelig vis. Transaktionerne må så efterfølgende slettes manuelt eller slettes vha. batchprogrammet pf2bat25.exe - se Batch: Remove erroneous transactions Bemærk at repo/reverse ikke kan håndtere udtrækninger i perioden. Valutaterminshandler (V1/V2) Dette importformat understøtter kun den nye version af valutaterminsforretninger i PORTMAN Ved import af valutaterminsforretninger, forventes det, at hvis der ligger flere transaktioner til samme valutaterminskontrakt i den samme importfil, så skal transaktionerne ligge i kronologisk rækkefølge i filen. En valutaterminstransaktion vil kun kunne tilføjes eller tilbageføres, hvis der er tale om den "sidste" transaktion i kontraktskæden. I modsat fald vil transaktionen blive afvist. Håndtering af interne handler Felt 9 (HANDELSMARKERING) skal med markering for at transaktionen indgår i en intern handel Felt 52 (HANDELSMARKERING REFERENCE NUMMER) skal udfyldes med unikt nummer og skal være det samme nummer for de alle handler, der indgår i den interne handel. For en FXswap vil de tre transaktioner således skulle have samme referencenummer. Afhængig af transaktions-id udfyldes de resterende felter forskelligt. Adskillelse mellem felter (ASCII-decimal 31) Adskillelse mellem linier CR LF (ASCII-decimal 13 og 10) Alle decimaltegn: Tusindadskiller: Tal: punktum. ingen I felter med formattypen angives tallet med evt. decimal. Negative tal angives med foranstillet minus. Eksempler:

4 Ny transaktionsimport (temp) angives som u u angives som u1000u angives som u u HEADER Feltnavn Værdisæt HEADER Første linie i tekstfilen. Indeholder dato for udtræk fra centrale system. HEADuÅÅÅÅMMDD PIC X(4) upic 9(8) DAINIE Feltnavn TRANSAKTIONS-ID Felt 1 Anvendes til identifikation af transaktionens type. Værdisæt HDLOBL Handel med obligationer og pantebreve. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 Handel med udtrukne obligationer. Handel med aktier. Handel med futures. Handel med optioner. Handel med valutaspotforretninger. Indgåelse af terminskontrakter. Udtrækninger af obligationer og afdrag på pantebreve. Konto opdateringer ikke forbundet med handler o.l. Konto opdateringer, der ikke er renter og gebyrer. Kuponrente for obligationer og pantebreve. Rentetilskrivning på konto. Udbytte af aktier. Gebyrtransaktioner. Aftaleindskud, pengemarkeds lån og deponeringer uden terminer. Handel med fondsoptioner, FX-optioner,

5 6 PORTMAN online-hjælp swaptioner og caps/floors. EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Exercise/udnyttelse af fondsoptioner, FX-optioner og swaptioner. Caps/floors håndteres via CAPPAY også sidste termin. Udløb af fondsoptioner, FX-optioner, swaptioner og caps/floors. Indgåelse af valutaoptioner. Indgåelse (registering) eller rulning af valutaterminsforretninger. Afvikling af futures. Afvikling af terminskontrakter. Afvikling af aftaleindskud, pengemarkeds lån og deponeringer uden terminer. Afvikling - del-lukning, fuld lukning og ordinær lukning - af valutaterminsforretninger. Løbende betalinger for caps/floors. Løbende gevinst (udbytte) for caps/floors. Anvendes også ifm. sidste termin i stedet for EXEOP3. Spotforretningen i en repo/reverse (Åbne transaktion). Skal oprettes sammen med en REPTRM Terminsforretningen i en repo/reverse (Lukke transaktion). Skal oprettes sammen med en REPSPT. Løbende afregning for futures PIC X(6). Feltnavn KUNDENUMMER Felt 2 Angiver PORTMAN-kundenr. Foranstillede 0'er. Skal udfyldes. I specialtilfælde (spørg ALOC A/S) kan det undlades, hvis felt 35 er udfyldt. PIC 9(010) Feltnavn PORTEFØLJENUMMER Felt 3 Angiver PORTMAN-porteføljenr. Foranstillede 0'er. Skal udfyldes. I specialtilfælde (spørg ALOC A/S) kan det

6 Ny transaktionsimport (temp) 7 PIC 9(03) undlades, hvis felt 35 er udfyldt. Feltnavn DATO-1 Felt 4 HDLOBL Handelsdato. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Registreringsdato. Publiceringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato (handelsdato) for registrering eller rulning. Datoudløb: Skal ved rulning være lig udløbsdatoen (Expiry date) for den foregående registreringseller rulningstransaktion. Periodeudløb: Skal ved rulning ligge i udløbsperioden på foregående registrerings- eller rulningstransaktion. Importprogrammet checker på dette, afviser/ logger hvis ikke opfyldt. AFVFUT AFVTRM Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato

7 8 PORTMAN online-hjælp AFVIND Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato for del-lukning, fuld lukning eller ordinær lukning. Skal ligge: på eller efter registreringsdatoen (handelsdato) på den foregående transaktion og før eller på udløbsdatoen (Expiry date) til den foregående registrerings- eller rulningstransaktion, hvis datoudløb, ellers sidste udløbsdato ved periodeudløb (Last expiry date) Importprogrammet checker på dette, afviser/ logger hvis ikke opfyldt. CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Registreringsdato Registreringsdato Registrerings-/handelsdato for repo/reverse forretningens indgåelse (spotforretningen). Registrerings-/handelsdato for repo/reverse forretningens afvikling/lukning (Terminsforretningen) Registreringsdato DATO - ÅÅÅÅMMDD. Feltnavn FONDSKODE Felt 5 HDLOBL Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF Instrument ID. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data

8 Ny transaktionsimport (temp) 9 hvis den ikke findes i forvejen. INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM Instrument ID. Instrument ID. Hvis feltet er udfyldt og fondskoden ikke findes i forvejen, så oprettes fondskoden i stamdata med default data. Hvis feltet ikke er udfyldt, så anvendes default fondskode i PORTMAN hvor der skal findes en fondskode med samme valuta som kontoen. Instrument ID. Skal kun udfyldes hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes default i PORTMAN hvor der skal findes fondskode med samme valuta som kontoen). Instrument ID. Skal kun udfyldes hvis fondskode til gebyrer i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes default i PORTMAN, hvor der skal findes fondskode med samme valuta som kontoen). Skal kun udfyldes hvis fondskode til Aftaleindskud i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes først fundne fondskode i PORTMAN med samme valuta som udfyldt i felt 57 PAPIRVALUTAKURS). Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Instrument ID.

9 10 PORTMAN online-hjælp AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Skal kun udfyldes hvis fondskode til Aftaleindskud i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes først fundne fondskode i PORTMAN med samme valuta som udfyldt i felt 57 PAPIRVALUTAKURS). Instrument ID. Instrument ID. Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Den fondskoder der indgår i en Repo/ reverseforretning. Der kan kun etableres repo/ reverseforretninger på fast og variabelt forrentede nominelle obligationer (angiv samme fondskode som den releaterede terminsforretning) Den fondskoder der indgår i en Repo/ reverseforretning. Der kan kun etableres repo/ reverseforretninger på fast og variabelt forrentede nominelle obligationer (angiv samme fondskode som den releaterede spotforretning). Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data, hvis den ikke findes i forvejen. Bemærk future skal have Daily settlement PIC X(12). Feltnavn FILLER Felt 6 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 7 Skal ikke Udfyldes Feltnavn PÅVIRKNING AF KONTO Felt 8 Anvendes til transaktioner der ikke skal påvirke den tilknyttede konto. Dette behov kan opstå i sammenhænge hvor Kontopåvirkningerne sendes særskilt som rene kontotransaktioner Handlen er en flytning af værdipapirer mellem depoter

10 Ny transaktionsimport (temp) 11 Kontoen medtages i rapportering pr. en dato, der ligger senere end porteføljens startdato. Kan udfyldes. Hvis feltet ikke er udfyldt eller værdien i feltet ikke ligger i værdisættet, så behandles transaktionen pr. default som en almindelig transaktion med kontopåvirkning. Værdisæt ' ' - Almindelig transaktion 'N' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles i øvrigt som en almindelig transaktion. Denne type anvendes i situationer, hvor kontovirkningen registreres særskilt som en ren kontotransaktion (transaktionstype KNTOPD). 'V' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles som indskud/udtræk af værdipapirer i afkastsammenhæng. 'X' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles som ekstern KNTOPD-transaktion i afkastsammenhæng. PIC X(1) Feltnavn HANDELSMARKERING Felt 9 0 : alm. handel 1 : intern handel Skal udfyldes, hvis transaktionen er en del af en intern handel. Sættes default til 0 PIC X(1) Feltnavn EKSTERNT NOTANUMMER Felt 10 Kan udfyldes Udfyldes feltet, og har man adgang til Invoice No. Correlation fra transaktionsbrowsen via RMB, så gemmes op til 30 tegn i External Invoiceno. PIC X(30) Feltnavn FILLER Felt 11 Skal ikke Udfyldes Feltnavn DATO-2 Felt 12 HDLOBL Valørdato.

11 12 PORTMAN online-hjælp HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. 1. terminsdato efter publiceringsdato. Valørdato. Dispositionsdato (oftest terminsdato). Tilskrivningsdato. Forfaldsdato. Valørdato. Startdato Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato for registerings- eller rulningstransaktion. Valørdato på transaktion for del-lukning, fuld lukning eller ordinær lukning. Skal ligge: på eller efter valørdatoen på den foregående transaktion og før eller på afregningsdatoen (Settlement date) for registerings- eller foregående rulningstransaktion datoudløb, eller på eller før sidste udløbsdato (Last expiry date)ved periodeudløb. CAPDEF CAPPAY Valørdato. Valørdato.

12 Ny transaktionsimport (temp) 13 REPSPT REPTRM AFRFUT Valørdato for repo/reverse forretningens indgåelse (spotforretningen). Valørdato for repo/reverse forretningens afvikling/ lukning (Terminsforretningen) Valørdato DATO ÅÅÅÅMMDD. Feltnavn FILLER Felt 13 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 14 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 15 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FORMIDLER Felt 16 Identifikation af formidler (broker). Indholdet af feltet bliver ikke automatisk importeret. Der skal laves en aftale med ALOC om at der åbnes op for import af dette felt. Kan udfyldes. PIC X(4) Feltnavn ORDRENUMMER Felt 17 Ordrenummer der sikrer entydig identifikation. Nummeret skal entydigt identificere transaktionen i forhold til alle andre transaktioner af samme type fra det centrale system. Ved anlæggelse (oprettelse), dvs. hvor transaktionskode= A i felt 51, så angiver feltet det entydige ID for transaktionen. Ved tilbageførsel (sletning), dvs. hvor transaktionskode= T i felt 51, så angiver feltet det entydige ID på den transaktion der skal slettes. For afviklingstransaktioner (AFVFUT, AFVTRM,og AFVIND) skal feltets indhold være identisk med det ordrenummer, der blev benyttet i oprettelses-transaktionen.

13 14 PORTMAN online-hjælp For REPSPT Ordrenummer for repo/reverseforretningens spothandel For sell & buy back vil dette ordrenummer blive tilknyttet købs/ salgstransaktionen for sikringsaktivet dog foranstillet teksten SB REPTRM Ordrenummer for repo/reverseforretningens terminshandel For sell & buy back vil dette ordrenummer blive tilknyttet købs/ salgstransaktionen for sikringsaktivet dog foranstillet teksten SB PIC X(90) Feltnavn NOMINELT Felt 18 HDLOBL Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLUDT Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLAKT Antal styk med fortegn - salg minus og køb plus. HDLFUT Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN Nominel mængde i papirets valuta Nominel mængde i papirets valuta (kontraktvaluta) med fortegn - salg minus og køb plus. Nominel mængde i papirets valuta Udtrukket beløb i papirets valuta med fortegn minus. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt ellers beløb i kontoens valuta. Fortegnet følger kontopåvirkningen - indsætte plus og hæve minus. Beløb i papirets valuta. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt ellers beløb i kontoens valuta. Udbytte i papirets valuta. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "gebyrer" i PORTMAN er kendt ellers beløb i

14 Ny transaktionsimport (temp) 15 kontoens valuta. Fortegnet følger kontopåvirkningen - altså normalt minus. AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Beløb i fondskodens valuta - indskud plus og lån minus Antal kontraksenheder der er handlet. Angives som heltal med fortegn. Antal kontraksenheder der er udnyttet. Angives som heltal med fortegn. Antal kontraksenheder der er udløbet. Angives som heltal med fortegn. Nominel mængde i papirets valuta (kontraktvaluta) med fortegn - erhvervelse minus og udstedelse plus. Nominel mængde i kontraktvaluta med fortegn. Salg - minus (-) Køb - plus (+) Ved rulning skal restmængde beregnet ud fra foregående registrerings- og indfrielsestransaktioner angives. AFVFUT AFVTRM AFVIND Nominel mængde i kontraktvaluta med fortegn, som der skal lukkes eller del-lukkes. Det er maximalt restmængden beregnet ud fra foregående registrerings- og indfrielsestransaktioner der kan lukkes. Angives med modsat fortegn ift. den "fødende" registrering/rulning dvs.: Salg - plus (+) Køb - minus (-) CAPDEF CAPPAY REPSPT Cap/floor gevinsten. Positivt fortegn ved indtægt og negativt fortegn ved udgift. Nominel mængde af det papir der indgår i spotforretningen angivet i papirets valuta. Angives med fortegn. Repo : Minus (-) Reverse: Plus (+)

15 16 PORTMAN online-hjælp Skal pt. være lig med nominelt for REPTRM REPTRM AFRFUT Nominel mængde af det papir der indgår i terminsforretning angivet i papirets valuta. Angives med fortegn. Repo : Plus (+) Reverse : Minus (-) Skal pt. være lig med nominelt for REPSPT Beløb i fondskodens valuta husk fortegn. Feltnavn KURS Felt 19 HDLOBL Handelskurs. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM Handelskurs. Handelskurs. Optionspræmie. UDTOBL Udtrækningskurs (normalt 100.0). KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM Rentesats Optionspræmie pr. kontraktsenhed Exercisekurs. For valutaoptioner valutakrydskursen mellem fondskode- og afregningsvaluta. Optionspræmie. Rentetillæg.

16 Ny transaktionsimport (temp) 17 AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Krydskurs mellem afregnings- og kontraktvaluta ved udløb/afvikling (Price at expiry) Handelskursen på sikringsaktivet i spotforretningen på spotforretningens handelsdato (se felt 4) Terminskursen på sikringsaktivet i terminsforretningen på terminsforretningens handelsdato (se felt 4) Feltnavn FILLER Felt 20 Feltnavn OMKOSTNINGE R Felt 21 HDLOBL Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Fx Aktieafgift. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle

17 18 PORTMAN online-hjælp omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Evt. omkostninger i forbindelse med indgåelsen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med udtrækningen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angi ves som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med indgåelsen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.

18 Ny transaktionsimport (temp) 19 AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Cap/floor betalingen. Positivt fortegn ved udgift og negativt fortegn ved indtægt. Feltnavn KURTAGE Felt 22 HDLOBL Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn.

19 20 PORTMAN online-hjælp GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet for sikringsaktivet knyttet til spothandlen opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Er kun relevant for sell & buy back repo/ reverse. Kurtagebeløbet for sikringsaktivet knyttet til terminshandlen opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Er kun relevant for sell & buy back repo/ reverse. Feltnavn OMKOSTNING_VAL Felt 23 HDLOBL Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLUDT Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.

20 Ny transaktionsimport (temp) 21 HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.. Som felt 33, VALUTAKRYDS 2 kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med udtrækningen opgjort i papirets valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med tildelingen opgjort i papirets valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.. Kan udfyldes.

21 22 PORTMAN online-hjælp De samlede Kuponrenter i repo-forretningen, der går ex-kupon i repo-perioden (spot valør termin valør). Beløbet skal være angivet i fondskode valuta. Beløbet angives med fortegn: Repo: + (modtage) Reverse: - (betale) Hvis udfyldt så skal felt 23 og 46 også være udfyldt, så der er sammen-hæng i data, herunder også terminskurs. AFRFUT Feltnavn VALUTAKRYDS_1 Felt 24 ALLE Valutakrydskurs mellem fondskoden og kunden pr. 100 valuta-enhed. Fx kan handel af en tysk obligation for en dansk kunde have en valutakurs på Kryds mellem kunde- og afregningsvaluta for valutaterminsforretninger Feltnavn VEDH.RENTE / AFEKURS Felt 25 HDLOBL Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. Aftalekurs. Aftalekurs. HDLVSF Nominel mængde i afregningsvaluta med fortegn - salg minus og køb plus. Feltet skal altid have modsat fortegn af indholdet i felt 18 (NOMINELT). INDTRM UDTOBL Aftalekurs. Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. Er oftest 0.0 da

22 Ny transaktionsimport (temp) 23 udtrækning normalt sker på terminsdato. KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Evt. tilbageholdt udbytteskat opgjort i papirets valuta. Evt. rentebeløb. Aftalekurs. Aftalekurs. Aftalekurs. Aftalekrydskurs - krydskurs mellem kontraktvaluta og afregningsvaluta pr. 100 valutaenhed. Fx vil aftalekrydskursen for kontraktvaluta DKK og afregningsvaluta USD (590,55) blive 16, Aftalekrydskurs (sum af basiskurs og rentetillæg). INTERNT: Aftalekrydskurs (sum af basiskurs og rentetillæg) fra "fødende" registering eller rulningstransaktion AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Vedhængende rente for spotforretningen pr. valør opgjort i sikringsaktivets valuta. Fortegn følger kontopåvirkning Vedhængende rente for terminsforretningen pr. valør opgjort i sikringsaktivets valuta. Fortegn følger kontopåvirkning

23 24 PORTMAN online-hjælp Feltnavn INDEKSFAKTOR / PAR AMOUNT FAKTOR Felt 26 HDLOBL Indeksfaktor på valørdatoen. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND Indeksfaktor på valørdatoen. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Afregningsindeksfaktor for udtrækninger. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Afregningsindeksfaktor for udtrækninger. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Evt. renteformel Udløbskurs. Udløbskurs.

24 Ny transaktionsimport (temp) 25 CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Reporentesats for repo/reverse forretningen. Angives i procent p.a. f.eks Skalikke udfyldes Feltnavn INDGÅR I SAMMENSAT TRANSAKTION Felt 27 Feltet skal udfyldes, hvis transaktionen er: en del af en FX-swap, en Hold in Custody Repo/Reverse forretning, en Sell & Buy back Repo/Reverse eller en almindelig valutaterminsforretning. For de obligationshandler, der indgår i en Sell & Buy back Repo/ Reverse forretning kan og bør feltet udfyldes. 00 : Indgår ikke i en sammensat transaktion 01 : Indgår i en FX-swap. Mulige transaktionstyper: HDLVSF, (samlende), 02 : Indgår i en Hold in Custody Repo/Reverse forretning. Mulige transaktionstyper: REPSPT, (samlende) REPTRM 03 : Indgår i en Sell & Buy Back Repo/Reverse forretning. Mulige transaktionstyper: REPSPT, (samlende) REPTRM HDLOBL (er de obligations handler der foretages ifm. repo/reverse forretningen) '04' : Indgår en almindelig valutaterminsforretning. Mulige transaktionstyper;, dvs registrering og rulning, dvs. del lukning, fuld lukning og ordinær lukning

25 26 PORTMAN online-hjælp Sættes default til 00 Feltnavn UDLØBSOMKOSTNINGER Felt 28 EXEOP3 Udfyldes med udløbsomkostninger. UDLOP3 AFVFUT AFVTRM AFVIND REPSPT REPTRM AFRFUT Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Repo tillæg/fradrag. Det kurstillæg/kursfradrag der lægges til eller trækkes fra spotforretningens kurs for at få terminskursen. Omkostninger uden kontopåvirkning. Evt. overførte omkostninger som ikke skal påvirke saldo opgjort i kundens valuta. Feltnavn BESKATNINGSDATO Felt 29 HDLOBL Beskatningsdato, normalt lig handelsdato HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Produkter i Alm. Brand Bank

Produkter i Alm. Brand Bank Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november 2007. Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici,

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Straticator: Sådan virker valutamarkedet

Straticator: Sådan virker valutamarkedet Straticator: Sådan virker valutamarkedet Når man handler valuta, så handler man valutapar. Det mest handlede valutapar er den europæiske euro (EUR) over for den amerikanske dollar (USD) EUR/USD. Når man

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0

Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Import af holdudbudsoplysninger fra studieadministrative systemer i UddannelsesGuiden 3.0 Dato 04-08-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Ingesman Side 2 af 7 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du

Læs mere

Overførselsformer Der findes i princippet tre former for elektronisk dataoverførsel:

Overførselsformer Der findes i princippet tre former for elektronisk dataoverførsel: 4. ÅRSOPGØRELSE En elektronisk årsopgørelse fra realkreditinstituttet indeholder de samme oplysninger som opgørelsen på papir og realkreditinstituttets indberetning til Told- og Skattestyrelsen. Ved overførsel

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indhold Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indledning Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. februar 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor-baserede lån på

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.01.2017/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTGEBYRER Obligationer,,

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt.

Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992. Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 294 af 21.12.1992 Emne: Finansielle kontrakter. Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-7 B. Omfattede kontrakter pkt. 8-14 C. Ikke omfattede kontrakter

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. )

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Administration af puljer Kapitel 3 Kundeinformation Kapitel 4 Puljers investering i finansielle

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. august 2012 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af Tilpasningslån og refinansiering

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. august 2013 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI

NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI NATURVIDENSKABELIG KANDIDATEKSAMEN VED KØBENHAVNS UNIVERSITET INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSTEORI 4 timers skriftlig eksamen, 10-14, tirsdag 1/6 2004. Ingen hjælpemidler (blyant & lommeregner dog tilladt).

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER RØD CERTIFICERING VALUTA TERMIN ER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER INTRODUKTION Importør af varer fra USA : Skal købe USD i fremtiden, bange for at USD stiger i kurs. Importøren er Kort (short) i USD

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 6. august 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 09.05.2016/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer, aktier

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015.

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. maj 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 23.09.2016/SIDE 1 ER INVESTERING Obligationer,, aktier a og samtlige investeringsforeninger registreret

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere