1 Ny transaktionsimport (temp)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ny transaktionsimport (temp)"

Transkript

1 2 PORTMAN online-hjælp 1 Ny transaktionsimport (temp) BEMÆRK Dette dokument er et arbejdsdokument, der beskriver de ændringer der forventes at ske i importformatet i forhold til de nye valutaterminsforrertninger. Der vil kunne ske ændringer til det beskrevne, når selve udviklingsprocessen går i gang De rettelser i importformatet, som VITEC's kunder skal forholde sig til, er markeret med rød skrift. Der forekommer kommentarer med grøn skrift. Disse kommentarer er interne kommentarer og er alene relateret til udviklingsprocessen. Nedenfor er formatet angivet på den tekstfil, der skal anvendes til import af transaktioner i PORTMAN Filen der er en ASCII-tekstfil er linieorienteret og indeholder 3 linietyper: HEADER : første linie. DAINIE : et vilkårligt antal linier, der indeholder data for det rentepunkt. TAIL : sidste linie. beskrivelse af ASCII-tekstfil med transaktioner I hver transaktion skal der angives en portefølje. Dette gøres enten ved at udfylde felterne 2 og 3 eller felt 35. Hvis felt 35 anvendes skal der være foretaget en sammenkædning i PORT MAN således at kunde (felt 2) og portefølje (felt 3) entydigt er bestemt udfra depotet (felt 35). Felterne med valutakoder og kurser skal alle udfyldes. De anvendes indbyrdes som kontrol og til midlertidig oprettelse af papirstamdata. Specielle forhold

2 Ny transaktionsimport (temp) 3 Håndtering af sammensatte transaktioner I PORTMAN registeres en FX-swap og repoforretninger som en spot- og terminsforretning, der så kobles sammen via et linknummer. Dvs. en FX-swap registeres som valutaspotforretning (HDLVSF) og en valutaterminsforretning (() og en repoforretning registreres som en spotforretning (REPSPT) og en terminsforretning (REPTRM). Tilsvarende kobles alle transaktionerne (, ) for en valutaterminsforretning sammen uanset typen af life cycle event I den forbindelse er følgende felter centrale: Felt 27 (INDGÅR SAMMENSAT TRANSAKTION) skal udfyldes med markering, hvis transaktionen er en del af en FX-swap, en repoforretning eller en valutaterminsforretning Felt 53 (REF. NOTANUMMER) skal nu udfyldes med notanummeret (felt 17) fra den samlende transaktion i FX-swappen (Spotbenet ->HDLVSF), en repo forretningen (REPSPT) eller en registrering af en valutaterminsforretning (registrering) Eksempel på udfyldning af de to transaktioner ifm en FX-swap: Valutaspotforretningen (HDLVSF) Felt 27 Skal udfyldes med '01' Felt 53 Skal udfyldes med valutaspotforretningens notanummer fra felt 17 Valutaterminsforretningen () Felt 27 udfyldes med '01' Felt 53 Skal udfyldes med valutaspotforretningens notanummer fra felt 17 Importprogrammet indeholder funktionalitet, der tjekker, at alle transaktioner er tilstede før de oprettes fysisk. I modsat fald afvises de. Dette gælder både anlæggelse og tilbageførsel. Bemærk at dette forudsætter, at alle transaktioner i et sammensat handel importeres via samme importfil. FX-swaps Bemærk at transaktioner der indgår i samme FX-swap skal have samme beholdningstype, porteføljenummer, handelsdato, kontonummer etc. Er kontonummeret ikke udfyldt på forretningen (felt 31 og felt 37), anvendes de konti der er angivet i tilhørende HDLVSF forretning (felt 31 og felt 37) og tilknyttes V1- transaktionen. Konti kan senere overskrives i.f.m. afvikling af forretningnen. Bemærk: Det er et krav at transaktionerne for valutaspotforetningen (HDLVSF) og indgåelsestransaktionen for valutaterminsforretningen ( registrering) importeres via samme fil. Repo/reverse (Hold in Custody og Sell & Buy Back) Ved oprettelse af en Repo/reverse forretning skal begge transaktioner oprettes (REPSPT, REPTRM).

3 4 PORTMAN online-hjælp Ved import repotransaktioner for Sell & Buy Back repoer danner importprogrammet automatisk de respektive handelstransaktioner. I det tilfælde at disse handelstransaktioner også importeres vil disse blive behandlet, men ikke importeret, hvis de har markering for, at de indgår i en sammensat transaktion (jf. felt 27). Der skrives i logfil. Har handelstransaktionerne der er relateret til repoforretninger ikke markering i felt 27, så vil de blive importeret på almindelig vis. Transaktionerne må så efterfølgende slettes manuelt eller slettes vha. batchprogrammet pf2bat25.exe - se Batch: Remove erroneous transactions Bemærk at repo/reverse ikke kan håndtere udtrækninger i perioden. Valutaterminshandler (V1/V2) Dette importformat understøtter kun den nye version af valutaterminsforretninger i PORTMAN Ved import af valutaterminsforretninger, forventes det, at hvis der ligger flere transaktioner til samme valutaterminskontrakt i den samme importfil, så skal transaktionerne ligge i kronologisk rækkefølge i filen. En valutaterminstransaktion vil kun kunne tilføjes eller tilbageføres, hvis der er tale om den "sidste" transaktion i kontraktskæden. I modsat fald vil transaktionen blive afvist. Håndtering af interne handler Felt 9 (HANDELSMARKERING) skal med markering for at transaktionen indgår i en intern handel Felt 52 (HANDELSMARKERING REFERENCE NUMMER) skal udfyldes med unikt nummer og skal være det samme nummer for de alle handler, der indgår i den interne handel. For en FXswap vil de tre transaktioner således skulle have samme referencenummer. Afhængig af transaktions-id udfyldes de resterende felter forskelligt. Adskillelse mellem felter (ASCII-decimal 31) Adskillelse mellem linier CR LF (ASCII-decimal 13 og 10) Alle decimaltegn: Tusindadskiller: Tal: punktum. ingen I felter med formattypen angives tallet med evt. decimal. Negative tal angives med foranstillet minus. Eksempler:

4 Ny transaktionsimport (temp) angives som u u angives som u1000u angives som u u HEADER Feltnavn Værdisæt HEADER Første linie i tekstfilen. Indeholder dato for udtræk fra centrale system. HEADuÅÅÅÅMMDD PIC X(4) upic 9(8) DAINIE Feltnavn TRANSAKTIONS-ID Felt 1 Anvendes til identifikation af transaktionens type. Værdisæt HDLOBL Handel med obligationer og pantebreve. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 Handel med udtrukne obligationer. Handel med aktier. Handel med futures. Handel med optioner. Handel med valutaspotforretninger. Indgåelse af terminskontrakter. Udtrækninger af obligationer og afdrag på pantebreve. Konto opdateringer ikke forbundet med handler o.l. Konto opdateringer, der ikke er renter og gebyrer. Kuponrente for obligationer og pantebreve. Rentetilskrivning på konto. Udbytte af aktier. Gebyrtransaktioner. Aftaleindskud, pengemarkeds lån og deponeringer uden terminer. Handel med fondsoptioner, FX-optioner,

5 6 PORTMAN online-hjælp swaptioner og caps/floors. EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Exercise/udnyttelse af fondsoptioner, FX-optioner og swaptioner. Caps/floors håndteres via CAPPAY også sidste termin. Udløb af fondsoptioner, FX-optioner, swaptioner og caps/floors. Indgåelse af valutaoptioner. Indgåelse (registering) eller rulning af valutaterminsforretninger. Afvikling af futures. Afvikling af terminskontrakter. Afvikling af aftaleindskud, pengemarkeds lån og deponeringer uden terminer. Afvikling - del-lukning, fuld lukning og ordinær lukning - af valutaterminsforretninger. Løbende betalinger for caps/floors. Løbende gevinst (udbytte) for caps/floors. Anvendes også ifm. sidste termin i stedet for EXEOP3. Spotforretningen i en repo/reverse (Åbne transaktion). Skal oprettes sammen med en REPTRM Terminsforretningen i en repo/reverse (Lukke transaktion). Skal oprettes sammen med en REPSPT. Løbende afregning for futures PIC X(6). Feltnavn KUNDENUMMER Felt 2 Angiver PORTMAN-kundenr. Foranstillede 0'er. Skal udfyldes. I specialtilfælde (spørg ALOC A/S) kan det undlades, hvis felt 35 er udfyldt. PIC 9(010) Feltnavn PORTEFØLJENUMMER Felt 3 Angiver PORTMAN-porteføljenr. Foranstillede 0'er. Skal udfyldes. I specialtilfælde (spørg ALOC A/S) kan det

6 Ny transaktionsimport (temp) 7 PIC 9(03) undlades, hvis felt 35 er udfyldt. Feltnavn DATO-1 Felt 4 HDLOBL Handelsdato. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Registreringsdato. Publiceringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato (handelsdato) for registrering eller rulning. Datoudløb: Skal ved rulning være lig udløbsdatoen (Expiry date) for den foregående registreringseller rulningstransaktion. Periodeudløb: Skal ved rulning ligge i udløbsperioden på foregående registrerings- eller rulningstransaktion. Importprogrammet checker på dette, afviser/ logger hvis ikke opfyldt. AFVFUT AFVTRM Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato

7 8 PORTMAN online-hjælp AFVIND Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato for del-lukning, fuld lukning eller ordinær lukning. Skal ligge: på eller efter registreringsdatoen (handelsdato) på den foregående transaktion og før eller på udløbsdatoen (Expiry date) til den foregående registrerings- eller rulningstransaktion, hvis datoudløb, ellers sidste udløbsdato ved periodeudløb (Last expiry date) Importprogrammet checker på dette, afviser/ logger hvis ikke opfyldt. CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Registreringsdato Registreringsdato Registrerings-/handelsdato for repo/reverse forretningens indgåelse (spotforretningen). Registrerings-/handelsdato for repo/reverse forretningens afvikling/lukning (Terminsforretningen) Registreringsdato DATO - ÅÅÅÅMMDD. Feltnavn FONDSKODE Felt 5 HDLOBL Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF Instrument ID. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data

8 Ny transaktionsimport (temp) 9 hvis den ikke findes i forvejen. INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM Instrument ID. Instrument ID. Hvis feltet er udfyldt og fondskoden ikke findes i forvejen, så oprettes fondskoden i stamdata med default data. Hvis feltet ikke er udfyldt, så anvendes default fondskode i PORTMAN hvor der skal findes en fondskode med samme valuta som kontoen. Instrument ID. Skal kun udfyldes hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes default i PORTMAN hvor der skal findes fondskode med samme valuta som kontoen). Instrument ID. Skal kun udfyldes hvis fondskode til gebyrer i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes default i PORTMAN, hvor der skal findes fondskode med samme valuta som kontoen). Skal kun udfyldes hvis fondskode til Aftaleindskud i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes først fundne fondskode i PORTMAN med samme valuta som udfyldt i felt 57 PAPIRVALUTAKURS). Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Instrument ID.

9 10 PORTMAN online-hjælp AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Skal kun udfyldes hvis fondskode til Aftaleindskud i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes først fundne fondskode i PORTMAN med samme valuta som udfyldt i felt 57 PAPIRVALUTAKURS). Instrument ID. Instrument ID. Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Den fondskoder der indgår i en Repo/ reverseforretning. Der kan kun etableres repo/ reverseforretninger på fast og variabelt forrentede nominelle obligationer (angiv samme fondskode som den releaterede terminsforretning) Den fondskoder der indgår i en Repo/ reverseforretning. Der kan kun etableres repo/ reverseforretninger på fast og variabelt forrentede nominelle obligationer (angiv samme fondskode som den releaterede spotforretning). Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data, hvis den ikke findes i forvejen. Bemærk future skal have Daily settlement PIC X(12). Feltnavn FILLER Felt 6 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 7 Skal ikke Udfyldes Feltnavn PÅVIRKNING AF KONTO Felt 8 Anvendes til transaktioner der ikke skal påvirke den tilknyttede konto. Dette behov kan opstå i sammenhænge hvor Kontopåvirkningerne sendes særskilt som rene kontotransaktioner Handlen er en flytning af værdipapirer mellem depoter

10 Ny transaktionsimport (temp) 11 Kontoen medtages i rapportering pr. en dato, der ligger senere end porteføljens startdato. Kan udfyldes. Hvis feltet ikke er udfyldt eller værdien i feltet ikke ligger i værdisættet, så behandles transaktionen pr. default som en almindelig transaktion med kontopåvirkning. Værdisæt ' ' - Almindelig transaktion 'N' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles i øvrigt som en almindelig transaktion. Denne type anvendes i situationer, hvor kontovirkningen registreres særskilt som en ren kontotransaktion (transaktionstype KNTOPD). 'V' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles som indskud/udtræk af værdipapirer i afkastsammenhæng. 'X' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles som ekstern KNTOPD-transaktion i afkastsammenhæng. PIC X(1) Feltnavn HANDELSMARKERING Felt 9 0 : alm. handel 1 : intern handel Skal udfyldes, hvis transaktionen er en del af en intern handel. Sættes default til 0 PIC X(1) Feltnavn EKSTERNT NOTANUMMER Felt 10 Kan udfyldes Udfyldes feltet, og har man adgang til Invoice No. Correlation fra transaktionsbrowsen via RMB, så gemmes op til 30 tegn i External Invoiceno. PIC X(30) Feltnavn FILLER Felt 11 Skal ikke Udfyldes Feltnavn DATO-2 Felt 12 HDLOBL Valørdato.

11 12 PORTMAN online-hjælp HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. 1. terminsdato efter publiceringsdato. Valørdato. Dispositionsdato (oftest terminsdato). Tilskrivningsdato. Forfaldsdato. Valørdato. Startdato Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato for registerings- eller rulningstransaktion. Valørdato på transaktion for del-lukning, fuld lukning eller ordinær lukning. Skal ligge: på eller efter valørdatoen på den foregående transaktion og før eller på afregningsdatoen (Settlement date) for registerings- eller foregående rulningstransaktion datoudløb, eller på eller før sidste udløbsdato (Last expiry date)ved periodeudløb. CAPDEF CAPPAY Valørdato. Valørdato.

12 Ny transaktionsimport (temp) 13 REPSPT REPTRM AFRFUT Valørdato for repo/reverse forretningens indgåelse (spotforretningen). Valørdato for repo/reverse forretningens afvikling/ lukning (Terminsforretningen) Valørdato DATO ÅÅÅÅMMDD. Feltnavn FILLER Felt 13 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 14 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 15 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FORMIDLER Felt 16 Identifikation af formidler (broker). Indholdet af feltet bliver ikke automatisk importeret. Der skal laves en aftale med ALOC om at der åbnes op for import af dette felt. Kan udfyldes. PIC X(4) Feltnavn ORDRENUMMER Felt 17 Ordrenummer der sikrer entydig identifikation. Nummeret skal entydigt identificere transaktionen i forhold til alle andre transaktioner af samme type fra det centrale system. Ved anlæggelse (oprettelse), dvs. hvor transaktionskode= A i felt 51, så angiver feltet det entydige ID for transaktionen. Ved tilbageførsel (sletning), dvs. hvor transaktionskode= T i felt 51, så angiver feltet det entydige ID på den transaktion der skal slettes. For afviklingstransaktioner (AFVFUT, AFVTRM,og AFVIND) skal feltets indhold være identisk med det ordrenummer, der blev benyttet i oprettelses-transaktionen.

13 14 PORTMAN online-hjælp For REPSPT Ordrenummer for repo/reverseforretningens spothandel For sell & buy back vil dette ordrenummer blive tilknyttet købs/ salgstransaktionen for sikringsaktivet dog foranstillet teksten SB REPTRM Ordrenummer for repo/reverseforretningens terminshandel For sell & buy back vil dette ordrenummer blive tilknyttet købs/ salgstransaktionen for sikringsaktivet dog foranstillet teksten SB PIC X(90) Feltnavn NOMINELT Felt 18 HDLOBL Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLUDT Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLAKT Antal styk med fortegn - salg minus og køb plus. HDLFUT Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN Nominel mængde i papirets valuta Nominel mængde i papirets valuta (kontraktvaluta) med fortegn - salg minus og køb plus. Nominel mængde i papirets valuta Udtrukket beløb i papirets valuta med fortegn minus. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt ellers beløb i kontoens valuta. Fortegnet følger kontopåvirkningen - indsætte plus og hæve minus. Beløb i papirets valuta. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt ellers beløb i kontoens valuta. Udbytte i papirets valuta. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "gebyrer" i PORTMAN er kendt ellers beløb i

14 Ny transaktionsimport (temp) 15 kontoens valuta. Fortegnet følger kontopåvirkningen - altså normalt minus. AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Beløb i fondskodens valuta - indskud plus og lån minus Antal kontraksenheder der er handlet. Angives som heltal med fortegn. Antal kontraksenheder der er udnyttet. Angives som heltal med fortegn. Antal kontraksenheder der er udløbet. Angives som heltal med fortegn. Nominel mængde i papirets valuta (kontraktvaluta) med fortegn - erhvervelse minus og udstedelse plus. Nominel mængde i kontraktvaluta med fortegn. Salg - minus (-) Køb - plus (+) Ved rulning skal restmængde beregnet ud fra foregående registrerings- og indfrielsestransaktioner angives. AFVFUT AFVTRM AFVIND Nominel mængde i kontraktvaluta med fortegn, som der skal lukkes eller del-lukkes. Det er maximalt restmængden beregnet ud fra foregående registrerings- og indfrielsestransaktioner der kan lukkes. Angives med modsat fortegn ift. den "fødende" registrering/rulning dvs.: Salg - plus (+) Køb - minus (-) CAPDEF CAPPAY REPSPT Cap/floor gevinsten. Positivt fortegn ved indtægt og negativt fortegn ved udgift. Nominel mængde af det papir der indgår i spotforretningen angivet i papirets valuta. Angives med fortegn. Repo : Minus (-) Reverse: Plus (+)

15 16 PORTMAN online-hjælp Skal pt. være lig med nominelt for REPTRM REPTRM AFRFUT Nominel mængde af det papir der indgår i terminsforretning angivet i papirets valuta. Angives med fortegn. Repo : Plus (+) Reverse : Minus (-) Skal pt. være lig med nominelt for REPSPT Beløb i fondskodens valuta husk fortegn. Feltnavn KURS Felt 19 HDLOBL Handelskurs. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM Handelskurs. Handelskurs. Optionspræmie. UDTOBL Udtrækningskurs (normalt 100.0). KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM Rentesats Optionspræmie pr. kontraktsenhed Exercisekurs. For valutaoptioner valutakrydskursen mellem fondskode- og afregningsvaluta. Optionspræmie. Rentetillæg.

16 Ny transaktionsimport (temp) 17 AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Krydskurs mellem afregnings- og kontraktvaluta ved udløb/afvikling (Price at expiry) Handelskursen på sikringsaktivet i spotforretningen på spotforretningens handelsdato (se felt 4) Terminskursen på sikringsaktivet i terminsforretningen på terminsforretningens handelsdato (se felt 4) Feltnavn FILLER Felt 20 Feltnavn OMKOSTNINGE R Felt 21 HDLOBL Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Fx Aktieafgift. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle

17 18 PORTMAN online-hjælp omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Evt. omkostninger i forbindelse med indgåelsen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med udtrækningen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angi ves som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med indgåelsen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.

18 Ny transaktionsimport (temp) 19 AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Cap/floor betalingen. Positivt fortegn ved udgift og negativt fortegn ved indtægt. Feltnavn KURTAGE Felt 22 HDLOBL Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn.

19 20 PORTMAN online-hjælp GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet for sikringsaktivet knyttet til spothandlen opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Er kun relevant for sell & buy back repo/ reverse. Kurtagebeløbet for sikringsaktivet knyttet til terminshandlen opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Er kun relevant for sell & buy back repo/ reverse. Feltnavn OMKOSTNING_VAL Felt 23 HDLOBL Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLUDT Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.

20 Ny transaktionsimport (temp) 21 HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.. Som felt 33, VALUTAKRYDS 2 kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med udtrækningen opgjort i papirets valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med tildelingen opgjort i papirets valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.. Kan udfyldes.

21 22 PORTMAN online-hjælp De samlede Kuponrenter i repo-forretningen, der går ex-kupon i repo-perioden (spot valør termin valør). Beløbet skal være angivet i fondskode valuta. Beløbet angives med fortegn: Repo: + (modtage) Reverse: - (betale) Hvis udfyldt så skal felt 23 og 46 også være udfyldt, så der er sammen-hæng i data, herunder også terminskurs. AFRFUT Feltnavn VALUTAKRYDS_1 Felt 24 ALLE Valutakrydskurs mellem fondskoden og kunden pr. 100 valuta-enhed. Fx kan handel af en tysk obligation for en dansk kunde have en valutakurs på Kryds mellem kunde- og afregningsvaluta for valutaterminsforretninger Feltnavn VEDH.RENTE / AFEKURS Felt 25 HDLOBL Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. Aftalekurs. Aftalekurs. HDLVSF Nominel mængde i afregningsvaluta med fortegn - salg minus og køb plus. Feltet skal altid have modsat fortegn af indholdet i felt 18 (NOMINELT). INDTRM UDTOBL Aftalekurs. Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. Er oftest 0.0 da

22 Ny transaktionsimport (temp) 23 udtrækning normalt sker på terminsdato. KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Evt. tilbageholdt udbytteskat opgjort i papirets valuta. Evt. rentebeløb. Aftalekurs. Aftalekurs. Aftalekurs. Aftalekrydskurs - krydskurs mellem kontraktvaluta og afregningsvaluta pr. 100 valutaenhed. Fx vil aftalekrydskursen for kontraktvaluta DKK og afregningsvaluta USD (590,55) blive 16, Aftalekrydskurs (sum af basiskurs og rentetillæg). INTERNT: Aftalekrydskurs (sum af basiskurs og rentetillæg) fra "fødende" registering eller rulningstransaktion AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Vedhængende rente for spotforretningen pr. valør opgjort i sikringsaktivets valuta. Fortegn følger kontopåvirkning Vedhængende rente for terminsforretningen pr. valør opgjort i sikringsaktivets valuta. Fortegn følger kontopåvirkning

23 24 PORTMAN online-hjælp Feltnavn INDEKSFAKTOR / PAR AMOUNT FAKTOR Felt 26 HDLOBL Indeksfaktor på valørdatoen. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND Indeksfaktor på valørdatoen. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Afregningsindeksfaktor for udtrækninger. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Afregningsindeksfaktor for udtrækninger. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Evt. renteformel Udløbskurs. Udløbskurs.

24 Ny transaktionsimport (temp) 25 CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Reporentesats for repo/reverse forretningen. Angives i procent p.a. f.eks Skalikke udfyldes Feltnavn INDGÅR I SAMMENSAT TRANSAKTION Felt 27 Feltet skal udfyldes, hvis transaktionen er: en del af en FX-swap, en Hold in Custody Repo/Reverse forretning, en Sell & Buy back Repo/Reverse eller en almindelig valutaterminsforretning. For de obligationshandler, der indgår i en Sell & Buy back Repo/ Reverse forretning kan og bør feltet udfyldes. 00 : Indgår ikke i en sammensat transaktion 01 : Indgår i en FX-swap. Mulige transaktionstyper: HDLVSF, (samlende), 02 : Indgår i en Hold in Custody Repo/Reverse forretning. Mulige transaktionstyper: REPSPT, (samlende) REPTRM 03 : Indgår i en Sell & Buy Back Repo/Reverse forretning. Mulige transaktionstyper: REPSPT, (samlende) REPTRM HDLOBL (er de obligations handler der foretages ifm. repo/reverse forretningen) '04' : Indgår en almindelig valutaterminsforretning. Mulige transaktionstyper;, dvs registrering og rulning, dvs. del lukning, fuld lukning og ordinær lukning

25 26 PORTMAN online-hjælp Sættes default til 00 Feltnavn UDLØBSOMKOSTNINGER Felt 28 EXEOP3 Udfyldes med udløbsomkostninger. UDLOP3 AFVFUT AFVTRM AFVIND REPSPT REPTRM AFRFUT Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Repo tillæg/fradrag. Det kurstillæg/kursfradrag der lægges til eller trækkes fra spotforretningens kurs for at få terminskursen. Omkostninger uden kontopåvirkning. Evt. overførte omkostninger som ikke skal påvirke saldo opgjort i kundens valuta. Feltnavn BESKATNINGSDATO Felt 29 HDLOBL Beskatningsdato, normalt lig handelsdato HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato

PORTMAN. Nyheder i Version 7.08

PORTMAN. Nyheder i Version 7.08 PORTMAN Nyheder i Version 7.08 1 Nyheder Nye Funktionaliteter med i vedligehold 1) Fortsatte performance optimeringer (i kunderapportering) 2) Søgefunktion i event-loggen 3) Forbedringer i print funktionen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Straticator: Sådan virker valutamarkedet

Straticator: Sådan virker valutamarkedet Straticator: Sådan virker valutamarkedet Når man handler valuta, så handler man valutapar. Det mest handlede valutapar er den europæiske euro (EUR) over for den amerikanske dollar (USD) EUR/USD. Når man

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7

Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Prisliste for Online Investeringsplatform pr. 1. januar 2014 Page 1 of 7 Kurtagesatser Frie midler Danske værdipapirer: Min. handelsstørrelse Aktier og noterede investeringsbeviser 0,10% min. 29 DKK 1.00

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Avanceret kampagnestyring

Avanceret kampagnestyring Indlæsning af egne kampagner:... 1 Prioritering af kampagner... 3 Arbejdsgangen er følgende:... 3 Mere om RET:... 4 Kampagne numre:... 4 Rapportudskrivning af kampagner:... 4 Udskriv prismærker for en

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. februar 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor-baserede lån på

Læs mere

Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja Ja.

Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja Ja. Ja Ja Ja Ja Ja. Dokumentgruppe Andet Andet Dokumentnavn Betalingsaftaleoversigt Brugerfuldmagt Modulbeskrivelse Tilslutningsaftale Informationsbrev Kampagnebrev ikke gennemført ikke gennemført - udland Checkdebiteringsliste

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor

Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor PRIMO og Danske Bank seminar Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor 24. november 2010 Program Kl. 09:30 Velkomst og introduktion Kl. 09:45 Makroøkonomisk perspektiv Kl. 10:15 Juridiske rammer omkring

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER Gældende for Energinet.dk August 2014 Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Finansielle kontrakter i teori og praksis

Finansielle kontrakter i teori og praksis i teori og praksis - kontrakterne, regnskabsreglerne, skattereglerne og skattekontrollen Landsdelsmøde i Skatterevisorforeningen December 2006 Dagens program Kl. 09.15-09.30 Kl. 09.30-09.50 Kl. 09.50-11.30

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere