1 Ny transaktionsimport (temp)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Ny transaktionsimport (temp)"

Transkript

1 2 PORTMAN online-hjælp 1 Ny transaktionsimport (temp) BEMÆRK Dette dokument er et arbejdsdokument, der beskriver de ændringer der forventes at ske i importformatet i forhold til de nye valutaterminsforrertninger. Der vil kunne ske ændringer til det beskrevne, når selve udviklingsprocessen går i gang De rettelser i importformatet, som VITEC's kunder skal forholde sig til, er markeret med rød skrift. Der forekommer kommentarer med grøn skrift. Disse kommentarer er interne kommentarer og er alene relateret til udviklingsprocessen. Nedenfor er formatet angivet på den tekstfil, der skal anvendes til import af transaktioner i PORTMAN Filen der er en ASCII-tekstfil er linieorienteret og indeholder 3 linietyper: HEADER : første linie. DAINIE : et vilkårligt antal linier, der indeholder data for det rentepunkt. TAIL : sidste linie. beskrivelse af ASCII-tekstfil med transaktioner I hver transaktion skal der angives en portefølje. Dette gøres enten ved at udfylde felterne 2 og 3 eller felt 35. Hvis felt 35 anvendes skal der være foretaget en sammenkædning i PORT MAN således at kunde (felt 2) og portefølje (felt 3) entydigt er bestemt udfra depotet (felt 35). Felterne med valutakoder og kurser skal alle udfyldes. De anvendes indbyrdes som kontrol og til midlertidig oprettelse af papirstamdata. Specielle forhold

2 Ny transaktionsimport (temp) 3 Håndtering af sammensatte transaktioner I PORTMAN registeres en FX-swap og repoforretninger som en spot- og terminsforretning, der så kobles sammen via et linknummer. Dvs. en FX-swap registeres som valutaspotforretning (HDLVSF) og en valutaterminsforretning (() og en repoforretning registreres som en spotforretning (REPSPT) og en terminsforretning (REPTRM). Tilsvarende kobles alle transaktionerne (, ) for en valutaterminsforretning sammen uanset typen af life cycle event I den forbindelse er følgende felter centrale: Felt 27 (INDGÅR SAMMENSAT TRANSAKTION) skal udfyldes med markering, hvis transaktionen er en del af en FX-swap, en repoforretning eller en valutaterminsforretning Felt 53 (REF. NOTANUMMER) skal nu udfyldes med notanummeret (felt 17) fra den samlende transaktion i FX-swappen (Spotbenet ->HDLVSF), en repo forretningen (REPSPT) eller en registrering af en valutaterminsforretning (registrering) Eksempel på udfyldning af de to transaktioner ifm en FX-swap: Valutaspotforretningen (HDLVSF) Felt 27 Skal udfyldes med '01' Felt 53 Skal udfyldes med valutaspotforretningens notanummer fra felt 17 Valutaterminsforretningen () Felt 27 udfyldes med '01' Felt 53 Skal udfyldes med valutaspotforretningens notanummer fra felt 17 Importprogrammet indeholder funktionalitet, der tjekker, at alle transaktioner er tilstede før de oprettes fysisk. I modsat fald afvises de. Dette gælder både anlæggelse og tilbageførsel. Bemærk at dette forudsætter, at alle transaktioner i et sammensat handel importeres via samme importfil. FX-swaps Bemærk at transaktioner der indgår i samme FX-swap skal have samme beholdningstype, porteføljenummer, handelsdato, kontonummer etc. Er kontonummeret ikke udfyldt på forretningen (felt 31 og felt 37), anvendes de konti der er angivet i tilhørende HDLVSF forretning (felt 31 og felt 37) og tilknyttes V1- transaktionen. Konti kan senere overskrives i.f.m. afvikling af forretningnen. Bemærk: Det er et krav at transaktionerne for valutaspotforetningen (HDLVSF) og indgåelsestransaktionen for valutaterminsforretningen ( registrering) importeres via samme fil. Repo/reverse (Hold in Custody og Sell & Buy Back) Ved oprettelse af en Repo/reverse forretning skal begge transaktioner oprettes (REPSPT, REPTRM).

3 4 PORTMAN online-hjælp Ved import repotransaktioner for Sell & Buy Back repoer danner importprogrammet automatisk de respektive handelstransaktioner. I det tilfælde at disse handelstransaktioner også importeres vil disse blive behandlet, men ikke importeret, hvis de har markering for, at de indgår i en sammensat transaktion (jf. felt 27). Der skrives i logfil. Har handelstransaktionerne der er relateret til repoforretninger ikke markering i felt 27, så vil de blive importeret på almindelig vis. Transaktionerne må så efterfølgende slettes manuelt eller slettes vha. batchprogrammet pf2bat25.exe - se Batch: Remove erroneous transactions Bemærk at repo/reverse ikke kan håndtere udtrækninger i perioden. Valutaterminshandler (V1/V2) Dette importformat understøtter kun den nye version af valutaterminsforretninger i PORTMAN Ved import af valutaterminsforretninger, forventes det, at hvis der ligger flere transaktioner til samme valutaterminskontrakt i den samme importfil, så skal transaktionerne ligge i kronologisk rækkefølge i filen. En valutaterminstransaktion vil kun kunne tilføjes eller tilbageføres, hvis der er tale om den "sidste" transaktion i kontraktskæden. I modsat fald vil transaktionen blive afvist. Håndtering af interne handler Felt 9 (HANDELSMARKERING) skal med markering for at transaktionen indgår i en intern handel Felt 52 (HANDELSMARKERING REFERENCE NUMMER) skal udfyldes med unikt nummer og skal være det samme nummer for de alle handler, der indgår i den interne handel. For en FXswap vil de tre transaktioner således skulle have samme referencenummer. Afhængig af transaktions-id udfyldes de resterende felter forskelligt. Adskillelse mellem felter (ASCII-decimal 31) Adskillelse mellem linier CR LF (ASCII-decimal 13 og 10) Alle decimaltegn: Tusindadskiller: Tal: punktum. ingen I felter med formattypen angives tallet med evt. decimal. Negative tal angives med foranstillet minus. Eksempler:

4 Ny transaktionsimport (temp) angives som u u angives som u1000u angives som u u HEADER Feltnavn Værdisæt HEADER Første linie i tekstfilen. Indeholder dato for udtræk fra centrale system. HEADuÅÅÅÅMMDD PIC X(4) upic 9(8) DAINIE Feltnavn TRANSAKTIONS-ID Felt 1 Anvendes til identifikation af transaktionens type. Værdisæt HDLOBL Handel med obligationer og pantebreve. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 Handel med udtrukne obligationer. Handel med aktier. Handel med futures. Handel med optioner. Handel med valutaspotforretninger. Indgåelse af terminskontrakter. Udtrækninger af obligationer og afdrag på pantebreve. Konto opdateringer ikke forbundet med handler o.l. Konto opdateringer, der ikke er renter og gebyrer. Kuponrente for obligationer og pantebreve. Rentetilskrivning på konto. Udbytte af aktier. Gebyrtransaktioner. Aftaleindskud, pengemarkeds lån og deponeringer uden terminer. Handel med fondsoptioner, FX-optioner,

5 6 PORTMAN online-hjælp swaptioner og caps/floors. EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Exercise/udnyttelse af fondsoptioner, FX-optioner og swaptioner. Caps/floors håndteres via CAPPAY også sidste termin. Udløb af fondsoptioner, FX-optioner, swaptioner og caps/floors. Indgåelse af valutaoptioner. Indgåelse (registering) eller rulning af valutaterminsforretninger. Afvikling af futures. Afvikling af terminskontrakter. Afvikling af aftaleindskud, pengemarkeds lån og deponeringer uden terminer. Afvikling - del-lukning, fuld lukning og ordinær lukning - af valutaterminsforretninger. Løbende betalinger for caps/floors. Løbende gevinst (udbytte) for caps/floors. Anvendes også ifm. sidste termin i stedet for EXEOP3. Spotforretningen i en repo/reverse (Åbne transaktion). Skal oprettes sammen med en REPTRM Terminsforretningen i en repo/reverse (Lukke transaktion). Skal oprettes sammen med en REPSPT. Løbende afregning for futures PIC X(6). Feltnavn KUNDENUMMER Felt 2 Angiver PORTMAN-kundenr. Foranstillede 0'er. Skal udfyldes. I specialtilfælde (spørg ALOC A/S) kan det undlades, hvis felt 35 er udfyldt. PIC 9(010) Feltnavn PORTEFØLJENUMMER Felt 3 Angiver PORTMAN-porteføljenr. Foranstillede 0'er. Skal udfyldes. I specialtilfælde (spørg ALOC A/S) kan det

6 Ny transaktionsimport (temp) 7 PIC 9(03) undlades, hvis felt 35 er udfyldt. Feltnavn DATO-1 Felt 4 HDLOBL Handelsdato. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Handelsdato. Registreringsdato. Publiceringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato. Registreringsdato (handelsdato) for registrering eller rulning. Datoudløb: Skal ved rulning være lig udløbsdatoen (Expiry date) for den foregående registreringseller rulningstransaktion. Periodeudløb: Skal ved rulning ligge i udløbsperioden på foregående registrerings- eller rulningstransaktion. Importprogrammet checker på dette, afviser/ logger hvis ikke opfyldt. AFVFUT AFVTRM Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato

7 8 PORTMAN online-hjælp AFVIND Handelsdato (Registreringsdato). Registreringsdato for del-lukning, fuld lukning eller ordinær lukning. Skal ligge: på eller efter registreringsdatoen (handelsdato) på den foregående transaktion og før eller på udløbsdatoen (Expiry date) til den foregående registrerings- eller rulningstransaktion, hvis datoudløb, ellers sidste udløbsdato ved periodeudløb (Last expiry date) Importprogrammet checker på dette, afviser/ logger hvis ikke opfyldt. CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Registreringsdato Registreringsdato Registrerings-/handelsdato for repo/reverse forretningens indgåelse (spotforretningen). Registrerings-/handelsdato for repo/reverse forretningens afvikling/lukning (Terminsforretningen) Registreringsdato DATO - ÅÅÅÅMMDD. Feltnavn FONDSKODE Felt 5 HDLOBL Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF Instrument ID. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data

8 Ny transaktionsimport (temp) 9 hvis den ikke findes i forvejen. INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM Instrument ID. Instrument ID. Hvis feltet er udfyldt og fondskoden ikke findes i forvejen, så oprettes fondskoden i stamdata med default data. Hvis feltet ikke er udfyldt, så anvendes default fondskode i PORTMAN hvor der skal findes en fondskode med samme valuta som kontoen. Instrument ID. Skal kun udfyldes hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes default i PORTMAN hvor der skal findes fondskode med samme valuta som kontoen). Instrument ID. Skal kun udfyldes hvis fondskode til gebyrer i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes default i PORTMAN, hvor der skal findes fondskode med samme valuta som kontoen). Skal kun udfyldes hvis fondskode til Aftaleindskud i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes først fundne fondskode i PORTMAN med samme valuta som udfyldt i felt 57 PAPIRVALUTAKURS). Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Instrument ID.

9 10 PORTMAN online-hjælp AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Skal kun udfyldes hvis fondskode til Aftaleindskud i PORTMAN er kendt (hvis ikke anvendes først fundne fondskode i PORTMAN med samme valuta som udfyldt i felt 57 PAPIRVALUTAKURS). Instrument ID. Instrument ID. Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Instrument ID. Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data hvis den ikke findes i forvejen. Den fondskoder der indgår i en Repo/ reverseforretning. Der kan kun etableres repo/ reverseforretninger på fast og variabelt forrentede nominelle obligationer (angiv samme fondskode som den releaterede terminsforretning) Den fondskoder der indgår i en Repo/ reverseforretning. Der kan kun etableres repo/ reverseforretninger på fast og variabelt forrentede nominelle obligationer (angiv samme fondskode som den releaterede spotforretning). Fondskoden oprettes IKKE i stamdata med default data, hvis den ikke findes i forvejen. Bemærk future skal have Daily settlement PIC X(12). Feltnavn FILLER Felt 6 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 7 Skal ikke Udfyldes Feltnavn PÅVIRKNING AF KONTO Felt 8 Anvendes til transaktioner der ikke skal påvirke den tilknyttede konto. Dette behov kan opstå i sammenhænge hvor Kontopåvirkningerne sendes særskilt som rene kontotransaktioner Handlen er en flytning af værdipapirer mellem depoter

10 Ny transaktionsimport (temp) 11 Kontoen medtages i rapportering pr. en dato, der ligger senere end porteføljens startdato. Kan udfyldes. Hvis feltet ikke er udfyldt eller værdien i feltet ikke ligger i værdisættet, så behandles transaktionen pr. default som en almindelig transaktion med kontopåvirkning. Værdisæt ' ' - Almindelig transaktion 'N' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles i øvrigt som en almindelig transaktion. Denne type anvendes i situationer, hvor kontovirkningen registreres særskilt som en ren kontotransaktion (transaktionstype KNTOPD). 'V' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles som indskud/udtræk af værdipapirer i afkastsammenhæng. 'X' - Konto påvirkes ikke med kontobeløb og transaktionen behandles som ekstern KNTOPD-transaktion i afkastsammenhæng. PIC X(1) Feltnavn HANDELSMARKERING Felt 9 0 : alm. handel 1 : intern handel Skal udfyldes, hvis transaktionen er en del af en intern handel. Sættes default til 0 PIC X(1) Feltnavn EKSTERNT NOTANUMMER Felt 10 Kan udfyldes Udfyldes feltet, og har man adgang til Invoice No. Correlation fra transaktionsbrowsen via RMB, så gemmes op til 30 tegn i External Invoiceno. PIC X(30) Feltnavn FILLER Felt 11 Skal ikke Udfyldes Feltnavn DATO-2 Felt 12 HDLOBL Valørdato.

11 12 PORTMAN online-hjælp HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. 1. terminsdato efter publiceringsdato. Valørdato. Dispositionsdato (oftest terminsdato). Tilskrivningsdato. Forfaldsdato. Valørdato. Startdato Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato. Valørdato for registerings- eller rulningstransaktion. Valørdato på transaktion for del-lukning, fuld lukning eller ordinær lukning. Skal ligge: på eller efter valørdatoen på den foregående transaktion og før eller på afregningsdatoen (Settlement date) for registerings- eller foregående rulningstransaktion datoudløb, eller på eller før sidste udløbsdato (Last expiry date)ved periodeudløb. CAPDEF CAPPAY Valørdato. Valørdato.

12 Ny transaktionsimport (temp) 13 REPSPT REPTRM AFRFUT Valørdato for repo/reverse forretningens indgåelse (spotforretningen). Valørdato for repo/reverse forretningens afvikling/ lukning (Terminsforretningen) Valørdato DATO ÅÅÅÅMMDD. Feltnavn FILLER Felt 13 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 14 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FILLER Felt 15 Skal ikke Udfyldes Feltnavn FORMIDLER Felt 16 Identifikation af formidler (broker). Indholdet af feltet bliver ikke automatisk importeret. Der skal laves en aftale med ALOC om at der åbnes op for import af dette felt. Kan udfyldes. PIC X(4) Feltnavn ORDRENUMMER Felt 17 Ordrenummer der sikrer entydig identifikation. Nummeret skal entydigt identificere transaktionen i forhold til alle andre transaktioner af samme type fra det centrale system. Ved anlæggelse (oprettelse), dvs. hvor transaktionskode= A i felt 51, så angiver feltet det entydige ID for transaktionen. Ved tilbageførsel (sletning), dvs. hvor transaktionskode= T i felt 51, så angiver feltet det entydige ID på den transaktion der skal slettes. For afviklingstransaktioner (AFVFUT, AFVTRM,og AFVIND) skal feltets indhold være identisk med det ordrenummer, der blev benyttet i oprettelses-transaktionen.

13 14 PORTMAN online-hjælp For REPSPT Ordrenummer for repo/reverseforretningens spothandel For sell & buy back vil dette ordrenummer blive tilknyttet købs/ salgstransaktionen for sikringsaktivet dog foranstillet teksten SB REPTRM Ordrenummer for repo/reverseforretningens terminshandel For sell & buy back vil dette ordrenummer blive tilknyttet købs/ salgstransaktionen for sikringsaktivet dog foranstillet teksten SB PIC X(90) Feltnavn NOMINELT Felt 18 HDLOBL Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLUDT Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLAKT Antal styk med fortegn - salg minus og køb plus. HDLFUT Nominel mængde i papirets valuta med fortegn salg minus og køb plus. HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN Nominel mængde i papirets valuta Nominel mængde i papirets valuta (kontraktvaluta) med fortegn - salg minus og køb plus. Nominel mængde i papirets valuta Udtrukket beløb i papirets valuta med fortegn minus. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt ellers beløb i kontoens valuta. Fortegnet følger kontopåvirkningen - indsætte plus og hæve minus. Beløb i papirets valuta. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "manuel kontoopdatering" i PORTMAN er kendt ellers beløb i kontoens valuta. Udbytte i papirets valuta. Beløb i fondskodens valuta hvis fondskode til "gebyrer" i PORTMAN er kendt ellers beløb i

14 Ny transaktionsimport (temp) 15 kontoens valuta. Fortegnet følger kontopåvirkningen - altså normalt minus. AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Beløb i fondskodens valuta - indskud plus og lån minus Antal kontraksenheder der er handlet. Angives som heltal med fortegn. Antal kontraksenheder der er udnyttet. Angives som heltal med fortegn. Antal kontraksenheder der er udløbet. Angives som heltal med fortegn. Nominel mængde i papirets valuta (kontraktvaluta) med fortegn - erhvervelse minus og udstedelse plus. Nominel mængde i kontraktvaluta med fortegn. Salg - minus (-) Køb - plus (+) Ved rulning skal restmængde beregnet ud fra foregående registrerings- og indfrielsestransaktioner angives. AFVFUT AFVTRM AFVIND Nominel mængde i kontraktvaluta med fortegn, som der skal lukkes eller del-lukkes. Det er maximalt restmængden beregnet ud fra foregående registrerings- og indfrielsestransaktioner der kan lukkes. Angives med modsat fortegn ift. den "fødende" registrering/rulning dvs.: Salg - plus (+) Køb - minus (-) CAPDEF CAPPAY REPSPT Cap/floor gevinsten. Positivt fortegn ved indtægt og negativt fortegn ved udgift. Nominel mængde af det papir der indgår i spotforretningen angivet i papirets valuta. Angives med fortegn. Repo : Minus (-) Reverse: Plus (+)

15 16 PORTMAN online-hjælp Skal pt. være lig med nominelt for REPTRM REPTRM AFRFUT Nominel mængde af det papir der indgår i terminsforretning angivet i papirets valuta. Angives med fortegn. Repo : Plus (+) Reverse : Minus (-) Skal pt. være lig med nominelt for REPSPT Beløb i fondskodens valuta husk fortegn. Feltnavn KURS Felt 19 HDLOBL Handelskurs. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM Handelskurs. Handelskurs. Optionspræmie. UDTOBL Udtrækningskurs (normalt 100.0). KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM Rentesats Optionspræmie pr. kontraktsenhed Exercisekurs. For valutaoptioner valutakrydskursen mellem fondskode- og afregningsvaluta. Optionspræmie. Rentetillæg.

16 Ny transaktionsimport (temp) 17 AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Krydskurs mellem afregnings- og kontraktvaluta ved udløb/afvikling (Price at expiry) Handelskursen på sikringsaktivet i spotforretningen på spotforretningens handelsdato (se felt 4) Terminskursen på sikringsaktivet i terminsforretningen på terminsforretningens handelsdato (se felt 4) Feltnavn FILLER Felt 20 Feltnavn OMKOSTNINGE R Felt 21 HDLOBL Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Fx Aktieafgift. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle

17 18 PORTMAN online-hjælp omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Evt. omkostninger i forbindelse med indgåelsen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med udtrækningen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger opgjort i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angi ves som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med indgåelsen opgjort i kundens valuta. Her skal indgå alle omkostninger i kundens valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.

18 Ny transaktionsimport (temp) 19 AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Cap/floor betalingen. Positivt fortegn ved udgift og negativt fortegn ved indtægt. Feltnavn KURTAGE Felt 22 HDLOBL Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn.

19 20 PORTMAN online-hjælp GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Kurtagebeløbet opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Kurtagebeløbet for sikringsaktivet knyttet til spothandlen opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Er kun relevant for sell & buy back repo/ reverse. Kurtagebeløbet for sikringsaktivet knyttet til terminshandlen opgjort i kundens valuta og uden fortegn. Er kun relevant for sell & buy back repo/ reverse. Feltnavn OMKOSTNING_VAL Felt 23 HDLOBL Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. HDLUDT Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.

20 Ny transaktionsimport (temp) 21 HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM Evt. omkostninger i forbindelse med handlen opgjort i papirets valuta. Her skal indgå alle omkostninger i papirets valuta undtagen kurtage. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.. Som felt 33, VALUTAKRYDS 2 kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med udtrækningen opgjort i papirets valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning. Evt. omkostninger i forbindelse med tildelingen opgjort i papirets valuta. Omkostninger angives uden fortegn. Evt. indtægt kan angives som negativ omkostning.. Kan udfyldes.

21 22 PORTMAN online-hjælp De samlede Kuponrenter i repo-forretningen, der går ex-kupon i repo-perioden (spot valør termin valør). Beløbet skal være angivet i fondskode valuta. Beløbet angives med fortegn: Repo: + (modtage) Reverse: - (betale) Hvis udfyldt så skal felt 23 og 46 også være udfyldt, så der er sammen-hæng i data, herunder også terminskurs. AFRFUT Feltnavn VALUTAKRYDS_1 Felt 24 ALLE Valutakrydskurs mellem fondskoden og kunden pr. 100 valuta-enhed. Fx kan handel af en tysk obligation for en dansk kunde have en valutakurs på Kryds mellem kunde- og afregningsvaluta for valutaterminsforretninger Feltnavn VEDH.RENTE / AFEKURS Felt 25 HDLOBL Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. Aftalekurs. Aftalekurs. HDLVSF Nominel mængde i afregningsvaluta med fortegn - salg minus og køb plus. Feltet skal altid have modsat fortegn af indholdet i felt 18 (NOMINELT). INDTRM UDTOBL Aftalekurs. Vedhængende rente opgjort i papirets valuta. Fortegn følger kundens kontopåvirkning. Skal indekseres for indeksobligationer. Er oftest 0.0 da

22 Ny transaktionsimport (temp) 23 udtrækning normalt sker på terminsdato. KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP Evt. tilbageholdt udbytteskat opgjort i papirets valuta. Evt. rentebeløb. Aftalekurs. Aftalekurs. Aftalekurs. Aftalekrydskurs - krydskurs mellem kontraktvaluta og afregningsvaluta pr. 100 valutaenhed. Fx vil aftalekrydskursen for kontraktvaluta DKK og afregningsvaluta USD (590,55) blive 16, Aftalekrydskurs (sum af basiskurs og rentetillæg). INTERNT: Aftalekrydskurs (sum af basiskurs og rentetillæg) fra "fødende" registering eller rulningstransaktion AFVFUT AFVTRM AFVIND CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Vedhængende rente for spotforretningen pr. valør opgjort i sikringsaktivets valuta. Fortegn følger kontopåvirkning Vedhængende rente for terminsforretningen pr. valør opgjort i sikringsaktivets valuta. Fortegn følger kontopåvirkning

23 24 PORTMAN online-hjælp Feltnavn INDEKSFAKTOR / PAR AMOUNT FAKTOR Felt 26 HDLOBL Indeksfaktor på valørdatoen. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL KNTOPD RNTOBL RNTKNT UDBAKT GBRTRN AFTIND HDLOP3 EXEOP3 UDLOP3 INDVOP AFVFUT AFVTRM AFVIND Indeksfaktor på valørdatoen. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Afregningsindeksfaktor for udtrækninger. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Afregningsindeksfaktor for udtrækninger. For ikkeindeksobligationer For par amount obligationer udfyldes feltet med par amount faktoren. Evt. renteformel Udløbskurs. Udløbskurs.

24 Ny transaktionsimport (temp) 25 CAPDEF CAPPAY REPSPT REPTRM AFRFUT Reporentesats for repo/reverse forretningen. Angives i procent p.a. f.eks Skalikke udfyldes Feltnavn INDGÅR I SAMMENSAT TRANSAKTION Felt 27 Feltet skal udfyldes, hvis transaktionen er: en del af en FX-swap, en Hold in Custody Repo/Reverse forretning, en Sell & Buy back Repo/Reverse eller en almindelig valutaterminsforretning. For de obligationshandler, der indgår i en Sell & Buy back Repo/ Reverse forretning kan og bør feltet udfyldes. 00 : Indgår ikke i en sammensat transaktion 01 : Indgår i en FX-swap. Mulige transaktionstyper: HDLVSF, (samlende), 02 : Indgår i en Hold in Custody Repo/Reverse forretning. Mulige transaktionstyper: REPSPT, (samlende) REPTRM 03 : Indgår i en Sell & Buy Back Repo/Reverse forretning. Mulige transaktionstyper: REPSPT, (samlende) REPTRM HDLOBL (er de obligations handler der foretages ifm. repo/reverse forretningen) '04' : Indgår en almindelig valutaterminsforretning. Mulige transaktionstyper;, dvs registrering og rulning, dvs. del lukning, fuld lukning og ordinær lukning

25 26 PORTMAN online-hjælp Sættes default til 00 Feltnavn UDLØBSOMKOSTNINGER Felt 28 EXEOP3 Udfyldes med udløbsomkostninger. UDLOP3 AFVFUT AFVTRM AFVIND REPSPT REPTRM AFRFUT Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Udfyldes med udløbsomkostninger. Repo tillæg/fradrag. Det kurstillæg/kursfradrag der lægges til eller trækkes fra spotforretningens kurs for at få terminskursen. Omkostninger uden kontopåvirkning. Evt. overførte omkostninger som ikke skal påvirke saldo opgjort i kundens valuta. Feltnavn BESKATNINGSDATO Felt 29 HDLOBL Beskatningsdato, normalt lig handelsdato HDLUDT HDLAKT HDLFUT HDLOPT HDLVSF INDTRM UDTOBL Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato Beskatningsdato, normalt lig handelsdato

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse

Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Indledende obligations- og rentestrukturanalyse Christian Riis Flor Claus Munk Første version: januar 1997 Denne version: januar 2007 Undervisningsnote til faget Finansiering (tidligere finansiering/investering)

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Finansielle kontrakter i teori og praksis

Finansielle kontrakter i teori og praksis i teori og praksis - kontrakterne, regnskabsreglerne, skattereglerne og skattekontrollen Landsdelsmøde i Skatterevisorforeningen December 2006 Dagens program Kl. 09.15-09.30 Kl. 09.30-09.50 Kl. 09.50-11.30

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere

Microsoft Dynamics C5 version 2012. Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Microsoft Dynamics C5 version 2012 Lager Kursus med fokus på de opgaver der varetages af lagermedarbejdere Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt

Læs mere